Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bolagsverket, Företagsavdelningen Ekonomihandläggare till Företagsavdelningen
Vi söker nu en ekonomihandläggare med kunskaper i Unireg, till enheten för gemensamma funktioner på vår Företagsavdelning. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår främst: - arbete med bokföring av inbetalningar avseende registreringsärenden. - administrera depositionskontokunder. - placera registreringsavgifter. - utredning av oidentifierade inbetalningar. - återbetalningar till kunder. - övrigt bokföringsarbete och månadsavstämningar. - handläggning av likvidatorsersättningar. - kundsupport via telefon och mail.
2022-10-06 2022-10-16
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Skarpåkerskolan
Vi söker nu en lärare i fritidshem med placering på Skarpåkersskolan, som är en F-3 skola med fritidshem, med cirka 270 elever. Inför läsåret 2014/2015 stod Skarpåkersskolan klar att tas i bruk. Samnyttjande av lokaler är en genomgående tanke bakom bygget där grundskolans och fritidshemmets lokaler är gemensamma. Skolan ligger centralt i Kramfors innerstad vilket erbjuder möjlighet till pendling. Du kommer att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag för att stimulera elevernas utveckling och lärande i samarbete med skolans verksamheter. Utifrån...
2022-10-06 2022-10-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Kyrkmons skola
Du kommer att arbeta i ett av skolans årskursteam, åk 6, tillsammans med ytterligare en lärare. Ni ingår i arbetslag 4-6 tillsammans med lärarna i åk 4 och 5 samt PREST lärare och representant från EHT. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i din klass, och kommer inför läsår 23/24 ha möjlighet att komma med önskemål om läraruppdrag inom skolans organisation.
2022-10-06 2022-10-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetschef till Centrum för flerspråkigt lärande
Du leder och fördelar arbetet i verksamheten med syftet att varje elev ska lyckas. Tillsammans med biträdande chef är ert främsta fokus elevernas kunskapsutveckling. För att lyckas med att ha elevernas kunskapsutveckling i fokus krävs att du har en god dialog med skolor både vad gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och schemaläggning. Som ledare uppfattas du som trygg och du leder och motiverar det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål på ett strukturerat och effektivt sätt. Du är tydlig och transparent i din kommunikatio...
2022-10-06 2022-10-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetschef till Stöd och Omsorg
Rollen som verksamhetschef ställer höga krav på kunskap inom aktuella lagar och föreskrifter. Du ska vara den som driver verksamheten med tydlighet mot nämndens- och förvaltningens mål. Du är den som visar vägen för medarbetarna inom stöd och omsorg där arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi är i fokus. Du har lång erfarenhet av att leda andra chefer och förmåga att skapa engagemang och leda utveckling inom området. Du har en omfattande kunskap inom området funktionsnedsättning gärna både på nationell- och lokal nivå. Du har ett intresse för att ver...
2022-10-06 2022-10-30
Länsstyrelsen Västernorrland Handläggare i landsbygdsprogrammet
Som handläggare arbetar du med stöd till företag, föreningar och andra aktörer som söker finansiering för att utveckla länets landsbygder. Arbetet omfattar: - Handläggning av projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet - Extern samverkan och dialoger - Lämna yttranden inom sakområdet kopplat till interna och externa remisser
2022-10-06 2022-10-27
Bolagsverket, It-avdelningen Agil Utvecklingsledare
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet, som är flexibel och skapar goda relationer med ett helhetsperspektiv för ögonen. Som agil utvecklingsledare kommer du att arbeta i rollen som tågledare (med inspiration från det agila ramverket SAFe där rollen heter Relase Train Engineer, RTE). Arbetet handlar mycket om att stötta Scrum Masters, koordinera arbetet på tåget, leda tågets kvartalspuls och de övriga ceremonier som finns där. Du har dialog med verksamheten och dess representanter, planerar och bereder arbetet med teamen. Du skapar förut...
2022-10-05 2022-10-30
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Nipudden i Ramsele
Vi söker dig som är undersköterska för en tillsvidare anställning inom Sollefteå kommuns särskilt boende. Undersköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för brukare på särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO. Vi arbetar efter målen att våra kunder skall uppleva trygghet, trivsel och hög kvalité i sitt liv och boende. Det är viktigt för oss att brukaren känner sig delaktig i utformningen av den hjälp de får av oss och är i behov av. Att i största möjliga mån gynna ett sama...
2022-10-05 2022-10-30
Sollefteå kommun Fritidspedagog till Rödsta skola
I din roll som fritidspedagog på Rödsta kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla elevernas förmågor, kunskapsmässigt och socialt i enlighet med styrdokumenten. Du kommer att tjänstgöra i fritidshemmet.
2022-10-05 2022-10-20
Sollefteå kommun Grundskollärare till Rödsta skola
I din roll som lärare på Rödsta skola kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla elevernas förmågor, kunskapsmässigt och socialt i enlighet med styrdokumenten. Du kommer i huvudsak att arbeta i åk 2 med delat ansvar för klassen vad gäller kontakt med vårdnadshavare vilken är en viktig del i arbetet, dokumentation, genomföra och följa upp undervisningen. Uppdraget innebär även ett tillsammansarbete i arbetslaget.
2022-10-05 2022-10-20
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Entreprenörskap till Ådalsskolan
Vi söker dig som kan entreprenörskap och brinner för att lära andra! Vi arbetar med UF Ungt företagande och det är meriterande om du har kännedom om detta. Kurser i Entreprenörskap kan ingå i flera utbildningar. Undervisningen kan ske på samtliga program inom Ådalsskolans organisation. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns...
2022-10-04 2022-10-18
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Arkivarie med uppdrag som informationshanteringsspecialist
Kramfors kommun söker nu en arkivarie med uppdrag som informationshanteringsspecialist som vill vara med och driva utvecklingen av den digitala arkivvården. Tjänsten har en tonvikt mot utveckling av vårt e-arkiv men även traditionella arkivuppdrag ingår. Den första tiden av din anställning kommer att handla om att bygga upp strukturen i e-arkivet och kommunens organisation kring e-arkivering. I din roll är du ett stöd till kommunens verksamheter via rådgivning och utbildning. Det är viktigt att du är trygg i grunderna för arkivering, förvaltni...
2022-10-04 2022-10-18
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Vill du arbeta extra på helger inom stöd och omsorg?
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Är du studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta extra på helger inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver hjälp för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta...
2022-10-04 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Lärare som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du anta en utmaning med ett annorlunda uppdrag, i en spännande miljö och i ett mindre sammanhang? På SiS ungdomshem Vemyra bedrivs egen skola i kombination med behandling för ungdomar placerade i heldygnsvård. Samverkan mellan skolan och avdelningarna är av central betydelse för hur väl vi lyckas att motivera ungdomen till att vända en negativ utveckling till något som kan innebära bättre förutsättningar till ett bra liv. Skolan består av en rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog som i samarbete planerar, undervisar,...
2022-10-04 2022-10-25
Sollefteå kommun Lärare till Byggprogrammet, Sollefteå gymnasium
Som lärare till byggprogrammet på Sollefteå gymnasium kommer du att undervisa i yrkeskurser på byggprogrammet och betygsätta dessa efter skolverkets riktlinjer. Mentorskap för elever är prioriterade arbetsuppgifter, liksom anskaffande av lärlingsplats och uppföljning av elever tillsammans med handledare. Du förväntas även delta på programråd, branschorganisationsträffar och ha utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare en gång per termin. Som lärare på byggprogrammet förväntas du även delta på skolans organiserade träffar, utbildningstill...
2022-10-04 2022-10-31
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Nord
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare till Estetiska programmet, estetik och media
Vi söker en behörig gymnasielärare till Ådalsskolan för undervisning på Estetiska programmet, inriktning estetik och media. De kurser som främst är aktuella är Medieproduktion 1 och 2, Fotografisk bild 1 och 2, Medier, samhälle och kommunikation 1.. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig p...
2022-10-04 2022-10-18
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till förskolan
Vi söker nu en rektor till förskolan i Kramfors kommun. Vi söker dig som vill ansvara för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Som rektor i förskolan har du fokus på det livslånga lärandet och samverkar med övriga skolformer. Förskolans rektorer arbetar nära varandra och tillsammans med övriga skolformers rektorer och förvaltningsledningen. Det ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling i din ledarroll. Ansvaret för Kramfors kommuns förskolor fördelas i förskolans rektorsteam och du har budget-, a...
2022-10-04 2022-10-20
Sundsvalls kommun, Överförmyndarkontoret Utredare till Överförmyndarkontoret
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: • Informera och utbilda intresserade om uppdraget som ställföreträdare • Utreda lämplighet av ställföreträdare • Yttranden till rätten • Utreda behov av ställföreträdare • Utöva tillsyn över ställföreträdare • Lämna överförmyndarens samtycke till olika rätts-handlingar • Tjänsteskrivelser till nämnd • Ansöka om behov av ställföreträdare • Fatta beslut om arvode och kostnadsersättning • Fatta beslut om tillfälliga godmanskap • Delta på rättens sammanträden. Samt övriga arbetsuppgifter som står i naturligt sam...
2022-10-04 2022-10-23
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Projektledare till Kramfors kommun
Varmt välkommen som projektledare till EU-projektet Care-Kramfors i Kramfors Kommun där ditt uppdrag blir att arbeta med målgruppen kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet. Personer inom målgruppen har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux. Det påverkar deras möjligheter att bli socialt delaktiga i det svenska samhället samt att kvalificera sig på arbetsmarknaden. Målet med projektet är att deltagarna i högre grad ska uppleva social delaktighet och samtidigt göra en stegförflyttning mot utbildning eller...
2022-10-04 2022-10-18
Sundsvall Elnät AB Teknisk projektledare till Sundsvall Elnät
Du kommer att driva/leda olika digitaliseringsuppdrag inom verksamhetsområden Elnät och Servanet (det lokala stadsnätet). Uppdragen kommer att sträcka sig från verksamhetsanalys, till upphandling samt införande och utrullning till verksamhet. I ditt uppdrag ingår att leda arbetet med att omsätta verksamheternas behov till en paketerad leverans från extern leverantör och kommunens servicecenter IT.
2022-10-03 2022-10-23
Sollefteå kommun, Teknik & service IT-tekniker med inriktning telecom till Sollefteå kommun
I uppdraget som IT-tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att variera inom området telecom. Du kommer att ingå i Teknik- & serviceavdelningens telecomteam som hanterar alla frågor inom området. Ett gott samarbete inom arbetsgruppen är en självklarhet för att utveckla och effektivisera verksamheten, men du kommer självständigt att driva och hantera dina egna ärenden. Arbetet innefattar bland annat: • Leverera högklassig service och stötta Sollefteå kommuns användare i alla förekommande frågor inom telecomområdet • Hantera och admi...
2022-10-03 2022-10-31
Sollefteå kommun, Teknik & service Systemtekniker med inriktning applikationsdrift till Sollefteå kommun
I uppdraget som systemtekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst att vara fokuserade på att förvalta och utveckla applikationsdriften. Du kommer att ingå i teamet inom IT-enheten som hanterar alla frågor inom områdena infrastruktur och verksamhetssystem, vilket innebär att det finns stora möjligheter att arbeta brett inom hela området IT-infrastruktur. Det finns också möjligheter att i rollen utgöra en samordnande funktion för teamet. Arbetet innefattar bland annat att: • Arbeta med teknisk systemförvaltning, vilket innebär drif...
2022-10-03 2022-10-31
Sollefteå kommun, Teknik & service IT-tekniker med inriktning support till Sollefteå kommun
I uppdraget som IT-tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst handla om att ansvara för IT-supporten, kundmottagningen och hantera alla användarfrågor som berör arbetsplats-, verksamhetssystems- och kommunikationsfrågor. Du kommer att ingå i ett team som hanterar första och andra linjens supportärenden, ni arbetar tätt tillsammans och löser användarfrågor och beställningar. Huvuddelen av ärendena rör supportfrågor kopplat till klienter, print och handläggningssystem. Inom enheten har vi även ett team som hanterar frågor inom IT-in...
2022-10-03 2022-10-31
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Mottagningsenheten familj/vuxen, IAF
Tjänsten innebär att handlägga anmälningar beträffande barn och vuxna enligt LVU, LVM och SoL. Du kommer även att hantera ansökningar gällande våld och missbruk samt familjestöd. Rådgivning är en återkommande del i arbetet samt yttranden till Transportstyrelsen.
2022-10-03 2022-10-24
1 2 3 4 5 >