Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, NTE Härnösand Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten i Härnösand, sommarvikariat.
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Din huvudsakliga arbetsuppgift vid Nationella transportenheten (NTE) innebär att transportera frihetsberövade personer för Kriminalvården oc...
2024-02-25 2024-03-17
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Administratör till frivården Sundsvall
Som administratör ingår du i en grupp om tre administratörer med huvudsakligt ansvar för vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansvara för kontorets inpassering till besöksavdelningen. Du ansvarar för att klientens identitet fastställs, att ärendet kontrolleras och att klientens tillstånd klargörs innan personen tillåts komma in i våra lokaler. Detta för att i möjligaste mån inte släppa in okända eller påverka...
2024-02-25 2024-03-17
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjerådgivare
Som familjerådgivare arbetar du med samtalsbehandling till par, familjer och individer vid kriser, problem och konflikter. Även rådgivande samtal innefattas i uppdraget. Visst utåtriktat arbete ingår i tjänsten. Samtalen sker övervägande i familjerådgivningens lokal men samtal erbjuds även via Skype. I avtalet med Ånge kommun ingår familjerådgivning i Ånge en dag varannan vecka vilket innebär att arbetsresor ingår i tjänsten.
2024-02-25 2024-03-24
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Objektspecialist till avdelningen för systemstöd och välfärdsteknik
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara: • Att förvalta, säkerställa, rapportera och följa upp att systemstöd är användbara, tillgängliga och möter förvaltningarnas behov. • Att ge support till användare och att utbilda superanvändare i våra olika systemstöd. • Dokumentera och kommunicera verksamhetens behov av förbättringar och verksamhetsutveckling kopplat till ditt ansvarsområde. Samt bidra till övrig utveckling inom avdelningen i samverkan med övriga systemförvaltare, objektspecialister och systemadministratörer. • Aktivt delta i r...
2024-02-25 2024-03-24
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Enhetschef inom Funktionsstöd
Vill du arbeta med och utveckla verksamhet inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri inom Socialtjänstlagen (SoL)? Då har vi rätt uppdrag för dig! Uppdraget som enhetschef innefattar ansvar för flera enheter. Du leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål för att skapa god kvalitet. Ni utgår från brukarens fokus när du och dina medarbetare omsätter politiska beslut till en bra verksamhet. Du har personal-, ekonomi-, kvalitets- och verksamhetsansvar och ingår i ledningsgruppen för funktionsstöd....
2024-02-23 2024-03-10
Statens tjänstepensionsverk Dokumentcontroller
Vi söker dig som har erfarenhet av informationshantering och vill arbeta hos oss i rollen som dokumentcontroller. Du kommer ingå i ett team som heter Rättslig styrning och stöd. Det är ett team med kompetens inom rättsligt arbete, pensionsbestämmelser och förvaltningsrätt. Rollen är normerande i frågor som gäller om handlingar ska registreras och hur det ska göras, enligt 5 kap Offentlighet och sekretesslagen. I rollen ingår också att besluta om åtgärder och hur eventuella brister ska hanteras. Vi utvecklar vår verksamhet mot en mer digital...
2024-02-23 2024-03-17
Sollefteå kommun, Solatum Solatum söker Sommarvikarier inom lokalvård
Vi på Solatum Hus&Hem AB är motiverade till att skapa rena och trivsamma miljöer. Vi söker nu efter engagerade och pålitliga individer för sommarjobb inom lokalvård. Om du är en person som uppskattar ordning och reda samt trivs med att göra skillnad, är detta jobbet för dig! Som lokalvårdare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Vad ska du göra? Dina arbetsuppgifter som sommarvikarie inom lokalvårdare kommer att vara sedvanlig kontors, städ, trapp- och tvättstugestäd...
2024-02-23 2024-04-30
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Sektionschef Drift gata till Sundsvalls kommun
Som sektionschef vid gatuavdelningen drift gata blir du en del av en avdelning med helhetsansvar för kommunens gator och gång och cykelvägar. Du har ansvar för att driva utvecklingen av verksamheten i en föränderlig omvärld med fokus på framkomlighet och trygghet för dem vi finns till för. Ditt uppdrag är att leda din sektions löpande verksamhet, stödja medarbetare att lyckas i uppdraget och ansvara för omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling, effektiviseringar och uppföljning i nära dialog med dina medarbetare. Du leder arbetet med ett högt...
2024-02-23 2024-03-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare engelska årskurs 4-6
Vi söker lärare i engelska för årskurs 4-6, eventuellt i kombination med annat ämne beroende på behörighet. Tjänsten är för nuvarande ett vikariat för vårterminen på 50%. Tillsammans med skolans övriga arbetslag och elevhälsoteamet arbetar vi för att ge värde och lärande åt hela barnets skoldag. Vi kombinerar den lilla skolans korta beslutsvägar, närhet och familjära stämning med tydliga rutiner och systematik för att det också ska vara lätt att göra rätt.
2024-02-22 2024-03-10
Polismyndigheten, Polisregion Nord Civil utredare till brott mot särskilt utsatta brottsoffer Sollefteå – vikariat
Som utredare av brott mot särskilt utsatta brottsoffer kommer du i huvudsak att arbeta med åklagarledda förundersökningar där brott i nära relationer mellan vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är vålds- och sexualbrott. Arbetet som utredare består av kvalificerade utredningar där du inhämtar information samt genomför förhör med brottsutsatta, vittnen samt misstänkta personer. I rollen som utredare ingår det att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, vikta och avgöra betydelsen av v...
2024-02-22 2024-03-07
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Härnösand Föredragande jurist, en eller flera (visstidsanställning)
2024-02-21 2024-03-12
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare SoL
Som biståndshandläggare har du till uppgift att utöva myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen i form av att utreda och besluta om insatser om bland annat hemtjänst. Handläggning sker utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis. Arbetet innebär även ett ansvar att följa upp fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med enskilda och anhöriga samt samarbetspartners både inom kommunen och med andra myndigheter. Dokumentation är en central del i handläggningsarbetet och utredning sker enligt Individens behov i centrum, IBIC. Arbetet omfattas äve...
2024-02-21 2024-03-07
Sollefteå kommun Nipanskolan, lärare 4-6 Ma/No vikariat
Du undervisar i årskurserna 4-6, med den huvudsakliga delen av din undervisning i matematik och No-ämnen i årskurserna 5 och 6. Du är också mentor i årskurs 5.
2024-02-21 2024-03-01
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Team Bredsand, Barn och Unga i Sundsvalls kommun
Du kommer att arbeta med att göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun. Arbetet är utmanande, kompetenshöjande och ger möjlighet till personlig utveckling. Som socialsekreterare i första linjen ansvarar du för att utreda främst ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen. Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av olika öppenvårdsinsatser och du samverkar aktivt med våra samverkanspartners. Vår ambition är att komma närmare våra medborgare, arbeta uppsökand...
2024-02-21 2024-03-17
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter IT-fastighetskoordinator region Nord
I rollen som IT-fastighetskoordinator kommer du att arbeta som delprojektledare för IT i myndighetens fastighetsprojekt. Tjänsten är placerad i Härnösand men du kommer att arbeta tillsammans med Kriminalvårdens kärnverksamhet och organisatoriskt tillhöra huvudkontoret i Norrköping. Resor är vanligt förekommande i arbetet, främst inom regionen men även i övriga Sverige, då du är med på plats vid uppstart, kontinuerliga projektträffar och slutinstallationer. Som IT-fastighetskoordinator samlar du behov, säkerställer leveranser och är behjälplig...
2024-02-21 2024-03-13
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Heffnersgården
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2024-02-21 2024-03-13
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Härnösand Föredragande jurist, en eller flera (tillsvidareanställning)
2024-02-21 2024-03-12
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Innehållsproducent
Som innehållsproducent är du en del av kommunikationsavdelningens redaktion och producerar värdeskapande innehåll för kommunens kanaler såsom sundsvall.se, intranät samt sociala medier. Du skriver målgruppsanpassade texter och arbetar även med visuell kommunikation, till exempel film och foto. Det ingår att planera, kontinuerligt omvärldsbevaka och att följa upp kommunikationsinsatser. Du jobbar proaktivt och bidrar till utveckling av innehållet i våra kanaler. Du kommer också att arbeta med att administrera sociala medier-kanaler och konton, m...
2024-02-20 2024-03-17
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Programledare till frivården Sundsvall
Som programledare ingår du i ett team som arbetar med klienter både på frivård samt anstalt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori och vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relationsvåld. Uppdraget utförs av ett mycket engagerat programteam med särskild programledarkompetens och det är till denna grupp vi nu söker nya medarbetare. Det sammansatta programutbudet innebär att d...
2024-02-20 2024-03-12
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare Stödcentrum
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta med myndighetsutövning gällande våldsutsatta och våldsutövare. I dina arbetsuppgifter ingår råd och stöd samt placeringar på Kvinnogemenskap och andra externa HVB hem.
2024-02-20 2024-03-10
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen - sommarvikariat
Som biståndshandläggare har du till uppgift att utöva myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen i form av att utreda och besluta om insatser om bland annat hemtjänst. Handläggning sker utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis. Arbetet innebär även ett ansvar att följa upp fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med enskilda och anhöriga samt samarbetspartners både inom kommunen och med andra myndigheter. Dokumentation är en central del i handläggningsarbetet och utredning sker enligt Individens behov i centrum, IBIC. Arbetet omfattas äve...
2024-02-20 2024-03-07
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta med myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM. I första hand kommer du att handlägga orosanmälningar gällande barn och vuxna. I arbetsuppgifterna ingår också körkortsyttranden, bokningar till Härberget samt eventuell annan service utifrån vistelsebegreppet.
2024-02-20 2024-03-10
Sollefteå kommun, HR HR-partner till Sollefteå kommun
I rollen som HR-partner agerar du ett professionellt och konsultativt stöd till någon av kommunens verksamheter. I rollen jobbar du verksamhetsinriktat, det vill säga att man som HR-partner stöttar ett antal specifika verksamheter och dess chefer inom organisationen och hanterar alla förekommande frågor inom HR-området. Du arbetar brett, proaktivt och utvecklingsorienterat med HR-frågor, såsom kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrättsliga frågor samt samverkan. Du driver processer, frågor och ärenden självstä...
2024-02-20 2024-03-10
Sveriges Domstolar, Sundsvalls tingsrätt Sundsvalls tingsrätt söker en tf. rådman
2024-02-20 2024-03-17
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Stödassistent, Administrativa enheten
• Handleda och stödja personer med psykiska och neuropsykiska diagnoser samt intellektuella funktionsvariationer och/ eller autism. • Att skapa lämpliga arbetsuppgifter/ sysselsättning utifrån behov, förmåga och intresse. • Ansvara för uppförandet av genomförandeplan samt uppföljning enligt rutin och behov. • I samråd med den enskilde planera och genomföra insatser mot uppsatta mål. • Arbeta med struktur utifrån verksamhetskrav och individbehov. • Ansvara för utförandet av social dokumentation. • Intern och extern samverkan med Arbetsorienterin...
2024-02-20 2024-03-11
1 2 3 4 5 6 >