Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande verksamhetschef förskolan
Tillsammans med verksamhetschefen kommer du leda systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och förskoleutveckling på huvudmannanivå. Som biträdande verksamhetschef har du ett särskilt ansvar för barnplaceringsprocessen, samordning med externa samarbetspartners samt att koordinera stöd- och utvecklingsinsatser. Kommunikation såväl internt som externt är en viktig del av ditt arbete och du skapar förtroendefulla relationer och delaktighet i organisationen.
2022-05-17 2022-06-01
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetscoach till Praktikcentrum inom Arbete och försörjning
Din roll som arbetscoach är i huvudsak att skapa nätverk med arbetsgivare inom det privata näringslivet, den offentliga- och den ideella sektorn för att möjliggöra för våra deltagare att få en meningsfull och innehållsrik dag. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för kvalitet, utveckling och uppföljning. Du ska vara en stödfunktion på praktikplatsen kring pedagogiska frågor utifrån aktiviteters utföranden, alternativa utföranden och inlärningsstilar. Du ska ge information och råd till personal och chefer på den enskilda individen...
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska och annat ämne till Bergsåkers skola
Undervisning i tyska och eventuellt annat skolämne. Mentorskap ingår i heltidstjänst. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kubens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-16 2022-05-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till pooltjänst
Vi söker en ny medarbetare till vår pool inom hälso-och sjukvårdsenheten. Tjänsten som poolsjuksköterska innebär att du kommer att finnas som ett stöd till dina kollegor vid frånvaro och vid hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén. Som poolsjuksköterska arbetar du både mot särskilda boenden, funktionsstöd och i hemsjukvården. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och pal...
2022-05-16 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten. Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där land...
2022-05-16 2022-06-06
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker nu en ny medarbetare till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. Som sjuksköterska i hemsjukvården innebär det att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdna...
2022-05-16 2022-06-06
MittSverige Vatten och Avfall AB Projektledare till MittSverige Vatten & Avfall
Vår projektenhet behöver förstärkning och vi söker nu ytterligare en projektledare. Som projektledare tillhör du Förnyelseavdelningen och enheten Projekt. På Förnyelseavdelningen arbetar ca 40 medarbetare. Projekten drivs i team där både interna och externa resurser bidrar till framgången. Vi ansvarar för cirka 200 projekt per år, stora som små inom olika områden som, vattenverk, reningsverk, ledningsnät och omvandlingsområden. Under 2022 har vi ca 300 mnkr i investeringsbudget. Som projektledare har du ett huvudansvar för att tilldelade proje...
2022-05-16 2022-05-30
Bolagsverket, Digitalisering och Innovationsavdelningen Enhetschef Styrning och ledning digital transformation
Är du en digital strateg och ledare? Vi söker en utvecklings- och förändringsinriktad ledare som söker nya utmaningar. Vill du vara med och driva och samordna Bolagsverkets digitala transformation och leda arbetet med vår digitala förnyelse? Vill du ingå i ett team med ledande kompetens på digital transformation? Som enhetschef för Styrning och ledning digital transformation blir ditt uppdrag att leda och driva på vår digitala transformation så att vi gör rätt saker utifrån vår vision och strategiska färdplan. Enheten består av 11 medarbetar...
2022-05-16 2022-05-31
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Gunillagården Junsele
Du som söker ska ha ett gott intresse för omsorg och omtanke av äldre människor med varierande behov av dagligt stöd. Arbetet innebär att utifrån brukarens välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL).
2022-05-13 2022-05-30
Servicecenter Registrator/nämndsekreterare
Denna kombinerade tjänst är ett stöd både för kommunstyrelsekontoret, andra förvaltningar samt kommunala bolag. Som registrator ansvarar du för registrering av inkommande och utgående ärenden och förfrågningar. Som nämndsekreterare är du ett administrativt stöd för olika förvaltningars ärendeberedningsprocesser och ger på en övergripande nivå politiken förutsättningar att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut. I rollen som registrator arbetar du med diarieföring, expediering och arkivering av handlingar samt med dokumenthantering. Du ar...
2022-05-13 2022-06-05
Servicecenter Kommunsekreterare
Kommunsekreteraren är ett administrativt stöd i kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess och ger på en övergripande nivå politiken förutsättningar att fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut. Vilket innebär att du har en central roll när det gäller att samordna och administrera ärendeprocessen till kommunstyrelsen med utskott och fullmäktige. I rollen som kommunsekreterare arbetar du med hantering och administration av bland annat kallelser, sammanträdesprotokoll och möteshantering. Kommunsekreteraren är delaktig i arbetet för att kvalite...
2022-05-13 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokalstrateg till Sundsvalls kommun
I rollen som lokalstrateg ska du: • ha kännedom om, samordna och dokumentera verksamheternas lång- och kortsiktiga lokalbehov • analysera konsekvenserna av olika lokalalternativ, där förutom lokalkostnader beaktas verksamheternas driftkostnader och effektivitet • hantera och besvara strategiska förfrågningar om lokaler • vara föredragande i lokalförsörjningsärenden inför exempelvis nämnd • aktivt omvärldsbevaka och anpassa förvaltningens processer inom området • förhandla avtal och hyror I uppdraget ingår att ansvara för framtagande av beslut...
2022-05-13 2022-05-29
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektorer till Gudmundråskolan
Vi utformar just nu ett nytt skolledarteam som kommer att bestå av rektor och två biträdande rektorer, under förutsättning av erforderliga beslut. Som biträdande rektorer ansvarar ni för utveckling av undervisningen mot högre måluppfyllelse i linje med skolans och kommunens utvecklingsområden. Det innefattar att strategiskt planera för och driva elevhälso- och skolutvecklingsprocesser, systematiskt kvalitetsarbete, organisation, arbetsmiljö och personalansvar. I skapandet av ett nytt skolledarteam kommer arbetsuppgifter fördelas mellan vår rekt...
2022-05-13 2022-06-08
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Skedoms förskola
Nu söker vi förskollärare till Skedoms förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du skall tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi ser fram emot din ansökan!
2022-05-13 2022-05-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och no ämnen åk 7-9 till Stöde skola
Undervisning i årskurs 7-9 i matematik och NO- ämnen. Mentorskap ingår.
2022-05-13 2022-06-05
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärarassistent till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde.
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en lärarassistent till Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhn skola. Du är ett stöd för läraren både i och utanför klassrummet samt att stödja elever i behov av stöd. I klassrummet är du med och bidrar till studiero och kan också stötta läraren eller arbetslaget med administration kring aktiviteter, föräldramöten, utvecklingssamtal med mera.
2022-05-13 2022-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Musik- och Idrottslärare till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en grundskollärare till Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhn skola. Vi ser gärna att du har ämneskombinationen Idrott och Musik men även andra ämnesbehörigheter är meriterande. Arbetet innebär f.n. ämnesplanering, undervisning och bedömning i idrott och musik i enlighet med läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår. Vi har utvecklat ett särskilt förmånligt rekryteringspaket riktat mot legitimerad lärare. Som nyanställd hos oss k...
2022-05-13 2022-05-31
Kramfors kommun, Kostavdelningen Kock till Kramfors kommun
Vi söker nu två kockar med brinnande intresse för matlagning till vår kostorganisation. Som kock tillagar och serverar du mat till gäster inom förskola, skola och äldreomsorg. Arbetet omfattar även förberedelse och efterarbete. Vi arbetar ständigt med att höja kvalitetsnivån i vårt arbete, främst när det gäller vilka råvaror vi använder i vår verksamhet. Vi arbetar för att sänka klimatpåverkan och tänker på miljön. Den ena tjänsten har en placering i köket på Nybo i Nyland, som är ett särskilt boende. Detta kök tillagar även maten till Nylands...
2022-05-13 2022-06-06
Bolagsverket, Digitalisering och Innovationsavdelningen Enhetschef till ekosystem och analys
Är du en digital strateg och ledare? Vi söker en utvecklings- och förändringsinriktad ledare som söker nya utmaningar. Vill du vara med och driva etableringen av digitala ekosystem som ett led i Bolagsverkets digitala transformation och vision? Vill du ingå i ett team med ledande kompetens på digital transformation, utredning, analys och innovation? Som enhetschef för Ekosystem och Analys blir ditt ansvar att leda arbetet med att analysera, utreda och etablera rätt förutsättningar och förmågor för att Bolagsverket i framtiden ska kunna bedriva...
2022-05-13 2022-05-31
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonom
Vill du vara med i en organisation som strävar efter att utveckla våra processer och system för att bidra till en god verksamhet som ger kvalitet till våra medborgare, så är det kanske dig vi söker. Ekonomienheten arbetar med att stödja kommunens chefer när det gäller verksamhetsanalyser, budget, prognos och bokslut samt arbetar med redovisningsfrågor, kommunens bokslut och årsredovisning. Utrednings- och utvecklingsprojekt inom verksamhets- och ekonomiprocesser är andra exempel på arbetsuppgifter inom enheten. Vi är inne i en spännande period...
2022-05-13 2022-06-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Nolbykullens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-13 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Copernicus förskola
Självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utvecklande av de pedagogiska miljöerna och undervisning utifrån Läroplanens mål och intentioner. Vi arbetar för att göra verksamheten ständigt utvecklande, därför ser vi pedagogisk dokumentation med IT som ett viktigt verktyg.
2022-05-13 2022-06-02
MittSverige Vatten och Avfall AB Projektledare till MittSverige Vatten & Avfall
Vår projektenhet behöver förstärkning och vi söker nu ytterligare en projektledare. Som projektledare tillhör du Förnyelseavdelningen och enheten Projekt. På Förnyelseavdelningen arbetar ca 40 medarbetare. Projekten drivs i team där både interna och externa resurser bidrar till framgången. Vi ansvarar för cirka 200 projekt per år, stora som små inom olika områden som, vattenverk, reningsverk, ledningsnät och omvandlingsområden. Under 2022 har vi ca 300 mnkr i investeringsbudget. Som projektledare har du ett huvudansvar för att tilldelade proje...
2022-05-13 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 6-9 till S:t Olofsskolan och Nivrenaskolan
Du undervisar i spanska på de båda skolorna i år 6-9. Två dagar på respektive ställe och den femtedagen är man sedan på ena skolan på förmiddagen och på den andra efter lunch.
2022-05-12 2022-05-26
1 2 3 4 5 6 >