Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Sommarjobba som arrestantvakt hos Polismyndigheten i Härnösand
Som semestervikarie hos oss kommer du att ha ansvar för vår arrestverksamhet. Du sköter den dagliga verksamheten tillsammans med den ordinarie personalen och har hand om personer som av olika anledningar är frihetsberövade. Arrestbevakning arbetsleds av stationsbefäl. Ytterliga arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.
2023-02-08 2023-02-13
Sollefteå kommun, IT Service Systemtekniker till Sollefteå kommun
I uppdraget som Systemtekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst att vara fokuserade på att förvalta och utveckla applikationsdriften och infrastrukturdriften. Du kommer att ingå i teamet inom IT-enheten som hanterar alla frågor inom områdena infrastruktur och verksamhetssystem, vilket innebär att det finns stora möjligheter att arbeta brett inom hela området IT-infrastruktur. Det finns också möjligheter att i rollen utgöra en samordnande funktion för teamet. Arbetet innefattar bland annat att: • Teknisk systemförvaltning, vilke...
2023-02-07 2023-02-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare med extra undervisningsansvar till Tallvägens förskola
Du kommer att tillsammans med rektor, verksamhetsnära utvecklingscoach och verksamhetsnära specialpedagog arbeta med en långsiktig plan för att utveckla och fördjupa den pedagogiska verksamheten på förskolan. Drivs du av att inspirera och få kollegor att växa inom sin yrkesroll, då kanske du är vår nya förskollärare med extra undervisningsansvar. Som förskollärare med särskilt undervisningsuppdrag tar du ansvar för att driva förskolans utveckling framåt och har ett helhetsperspektiv och arbetar i nära samarbete med övriga förskollärare med extr...
2023-02-07 2023-03-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 8-9 i ma/no till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i ma/no i årskurs 8 och 9. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund.
2023-02-07 2023-03-07
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock till Kramfors kommun
Vi söker nu en kock med brinnande intresse för matlagning till vår kostorganisation. Som kock tillagar och serverar du mat till gäster inom förskola, skola och äldreomsorg. Arbetet omfattar även förberedelse och efterarbete. Vi arbetar ständigt med att höja kvalitetsnivån i vårt arbete. Vi arbetar aktivt för att sänka vår klimatpåverkan och tänker på miljön. Denna tjänst är en pooltjänst. Du får jobba med fantastiska kollegor och arbetet bjuder på omväxling då ingen dag är den andre lik, eftersom du kommer att jobba i olika kök i centrala Kram...
2023-02-07 2023-02-28
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Sundsvall syd
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Sundsvall nord
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Vill du arbeta som Enhetschef på Näringslivs- och utvecklingsenheten?
Kramfors kommun befinner sig i en intressant utvecklingsfas, ditt uppdrag är att leda enheten, ta vara på de möjligheter kommunen har och göra verkstad. Du är en driven ledare som har kunskap om och förståelse för vad som har betydelse för en strategisk samhällsutveckling och vilka åtgärder som genererar effekt i just vår kommun. Du är en aktiv nätverksbyggare och förstår värdet av förtroendefulla relationer inom kommunkoncernen, potentiella exploatörer, lokala företag och andra externa aktörer för att lyckas med uppdraget. Du har också en nära...
2023-02-07 2023-02-28
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Frivårdsinspektörer till frivården Sundsvall
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att hjälpa klienter att få det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. F...
2023-02-07 2023-02-28
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgens mottagning
Vi söker en socialsekreterare till mottagningsgruppen inom Individ- och familjeomsorgen. Mottagningsgruppen består av sju socialsekreterare som arbetar med att aktualisera, göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på orosanmälningar. De arbetar även med att aktualisera och utreda enklare ansökningar samt hanterar vissa yttranden som inkommer. Mottagningsgruppen behandlar ansökningar och orosanmälningar för barn och unga, missbruk, VINR, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Gruppen arbetar tätt ihop och hjälps åt att hantera det som kom...
2023-02-07 2023-02-26
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare under sommaren i Höga Kusten
Vi söker sommarvikarier till Individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp och mottagningsgrupp. Ekonomigruppen består av sex socialsekreterare, som handlägger så kallade löpande försörjningsstödsärenden innefattande utredning av inkomna uppgifter, bedömning och beslut om bistånd enligt SoL. Mottagningsgruppen består av sju socialsekreterare som arbetar med att aktualisera, göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på orosanmälningar. De arbetar även med att aktualisera och utreda enklare ansökningar samt hanterar vissa yttranden som inko...
2023-02-07 2023-02-26
Sundsvall Energi AB Bränslehanterare/Driftmästare
Som Bränslehanterare/Driftmästare kommer du utöver ovanstående ansvara för: • Ta emot och blanda bränsle och instruera leverantörer • Utföra mottagningskontroller av bränsleleveranser • Hämta vågdata i våghanteringssystem • Rengöra utrymme för bränslemottagning, bränslelager och utrustning • Tillse att driftvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt • Att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål • Anmäla/registrera upptäckta avvikelser i avvikelsehanteringssystem
2023-02-07 2023-03-02
Sollefteå kommun, Gymnasiet Vi söker driven utbildningsledare till yrkeshögskolan Reveljen
Som Utbildningsledare för yrkeshögskolan på Reveljen är du ansvarig för en eller flera utbildningar/klasser. Du ska vara intresserad av kompetensutveckling och alltid se möjligheter och potential i att utveckla andra och även dig själv. Du är de studerandes kontaktperson, utbildarnas uppdragsgivare och sammankallande för utbildningens ledningsgrupp. I ditt uppdrag kommer du framför allt att: • Ansvara för drift av utbildning, dvs planering och administration av kurser • Tillsammans med andra ansvara för upphandling av kurser • Genomföra egna k...
2023-02-07 2023-02-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Skolkurator till Centrala elevhälsan
Som kurator i centrala elevhälsan ingår du som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor. Du är med och leder utvecklingen av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, inklusive trygghetsarbetet, tillsammans med övriga professioner i elevhälsan. Du arbetar tillsammans med kunniga och erfarna kollegor i teamet och har många kontaktytor och samarbeten. I arbetet ingår att genomföra samtal och handledning såväl enskilt som i grupp med elever, vårdnadshavare och personal. I arbetet ingår även att kunna diskutera och inspirera andr...
2023-02-06 2023-03-01
Kriminalvården Regionchef region Nord
Som regionchef erbjuds du möjligheten att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Du är direkt underställd avdelningsdirektören för anstalt, häkte och frivård och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har verksamhets- och budgetansvar för regionen samt personalansvar för direkt underställda chefer, varav en är sektionschef vid regionkontoret och åtta är kriminalvårdschefer vid regionens verksamhetsområden för anstalter, häkten och frivårdskontor. Du har ett tydligt ledaruppdrag där du • ansvarar för att leda och planera regionen...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, HR-avdelningen Handläggare till Utbildningscenter Härnösand
I rollen som handläggare kommer du i en koordinerande roll bland annat att arbeta med utbildningsplanering och ärendehantering inom utbildningsrådet. Du upprättar beslutsunderlag, bereder ärenden samt följer upp fattade beslut i förhållande till gällande rutiner och kalendarium inom utbildningsenheten och HR-avdelningen. Du tar även fram och sammanställer data och rapporterar inom utbildningsrådet samt bistår i planering, förberedelser, genomförande och uppföljning av längre eller kortare utbildnings- och utvecklingsuppdrag. Vidare medverkar du...
2023-02-06 2023-02-27
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Liftvärd till Skuleberget
En liftvärd är företagets ansikte utåt, det är du som träffar alla gäster och bidrar till att ge dem den bästa upplevelsen. Det är därför viktigt att du har god servicekänsla och att du gillar att träffa nya människor, varje dag. Arbetets huvudsakliga uppgift är att hjälpa våra gäster att tryggt och säkert kliva på liften och att svara på alla möjliga frågor och funderingar.
2023-02-06 2023-02-26
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri till regionalt bedrägericenter i Sundsvall
Som utredare för bedrägerigruppen arbetar du med utredning av ekonomisk brottslighet i såväl polisledda som åklagarledda brottsutredningar. Du har nära samarbete med utredningssektionens andra grupper, lokalpolisområden inom polisområdet, det regionala bedrägericentret samt Åklagarmyndigheten. Du planerar och genomför förhör samt andra förekommande utredningsåtgärder utifrån förundersökningsledarens direktiv och inriktning. Ärenden kan vara både omfattande och komplexa och du förväntas analysera och sammanställa olika typer av information tydli...
2023-02-04 2023-02-20
Ragunda kommun, Rehabenhet Arbetsterapeut Ragunda kommun
Vi söker en arbetsterapeut kollega till vårt rehab gäng pga. kommande föräldraledighet. Vill du jobba med äldrevård i en mindre och personlig kommun? Vill du vara en del i en framåtsträvande rehab grupp där man sätter den enskilde individen i centrum och värdesätter teamarbete med övriga yrkesgrupper? Då ska du söka dig till oss! Rehabteamet består av 2 arbetsterapeuter och 1 fysioterapeut (rekrytering pågår kring ytterligare fysioterapeut). Upptagningsområdet är hela kommunen och inkluderar 3 säbo samt 3 hemsjukvårdsområden fördelat på 3 ort...
2023-02-03 2023-02-26
Ragunda kommun, Stöd- och omsorgs Nattsjuksköterska Ragunda
Vi söker dig som är handlingskraftig, problemlösare, självständig i ditt arbete och som dessutom är sjuksköterska! Det finns en ledig tjänst hos oss på natten och vi vill gärna ha en ny kollega! Ditt upptagningsområde är hela kommunen med 3 säbo och 3 hemsjukvårdsområden, fördelat på 3 orter. Du utgår från centralorten Hammarstrand. Nattjänsten innebär att du arbetar ensam som sjuksköterska men med god kontakt med omvårdnadspersonalen på de olika enheterna. Du har ansvaret för vårdtagarnas omvårdnad genom bland annat rådgivning, medicinska b...
2023-02-03 2023-02-26
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Centrumgruppen/Nacksta hemtjänst
I dina arbetsuppgifter ingår: • Ge omvårdnad och service av god kvalitet till vård- och omsorgstagaren • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård- och omsorgstagaren • Upprätta och följa upp genomförandeplaner • Dokumentation enligt SoL och HSL • Aktiv medverkan i utvecklingsarbetet i verksamheten samt det egna arbetssättet • Handleda nyanställda samt elever • Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut • Städ, tvätt och matlagning Arbetstiderna ä...
2023-02-03 2023-02-17
Ragunda kommun Projektsamordnare
Vi söker nu en projektsamordnare till kanslienheten som ska hålla samman de projekt som kommunen driver genom extern finansiering. Arbetsuppgifterna är av varierad karaktär och omfattar bland annat att föra dialog om framtida projekt och bereda nya bidragsansökningar. Utöver detta ingår att följa upp, stödja och genomföra pågående projekt, skriva projektrapporter och att delta i olika arbetsgrupper internt. Projektsamordnaren kommer att arbeta omvärldsbevakande för att hålla kommunen uppdaterad på nya utlysningar av projektmedel och tillfällig...
2023-02-03 2023-02-26
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Arbetsterapeut
Arbetsterapeutens arbete är mycket varierande, du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patienternas hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi har ett nära tvärprofessionellt samarbete med fysioterapeuter samt sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer som är i kontakt med patienten och deltar även i regelbundna teamkonferenser med omsorgspersonal och övrig HSL-personal. Vi...
2023-02-03 2023-03-01
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Undersköterska till Höga-kusten hemtjänst
Som undersköterska arbetar du med ett individstödjande förhållningssätt utifrån brukarens unika behov. I undersköterskeuppdraget ingår det att vara kontaktperson för ett antal brukare.
2023-02-03 2023-02-19
Sollefteå kommun, Solatum Lokalvårdare Ramsele/Edsele 2-3st
Som lokalvårdare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Just nu har vi lediga tjänster i Ramsele och Edsele men du blir anställd på Solatum Hus&Hem AB så man måste vara beredd på att arbeta över hela fältet. Dina arbetsuppgifter som lokalvårdare kommer att vara sedvanligt städ av kontor, trapp- och tvättstugestädning, skolor förskolor, samt äldreboenden mm. För att passa i denna roll bör du vara noggrann, flexibel samt ha en förmåga att arbeta både självständigt och i ...
2023-02-03 2023-02-26
1 2 3 4 5 6 >