Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Vi söker dig som är sjuksköterska till vårt äldreboende i centrala Kramfors. Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och palliativa register. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom...
2021-05-11 2021-05-25
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår hälso-och sjukvårdsenhet med inriktning mot hemsjukvård med placering i centrala Kramfors. Vi har i dagsläget förstärkt hälso- och sjukvårdsenheten med undersköterskor som kompletterar sjuksköterskorna i deras arbete. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal.
2021-05-11 2021-05-25
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Speciallärare till Vuxenutbildning
Målet för de skolformer som ingår i kommunernas vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimule-ras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Arbetsuppgifterna består av: - Stödja och ge verktyg till lärare - Stödja och stimulera elever i sitt lärande - Elevkontakt som bland annat innebär: stöd i undervisning, betygsättning, genomförande av bedömningsuppgifter. Du kommer behöva samarbeta med k...
2021-05-11 2021-06-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Nivrenaskolan
Tjänsten omfattar undervisning i musik för årskurserna 7-9. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-05-11 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Förvaltare till Drakfastigheter
Som förvaltare arbetar du i huvudsak med; • Att upprätta budget och prognoser med månadsvis uppföljning • Att ansvara för underhållsplaner • Att ansvara för och upprätta förvaltarplaner • Att vara kundansvarig • Uthyrning och införhyrning • Fastighetsplanering • Att ha ett övergripande ansvar att utveckla, bevara och förbättra kommunens fastigheter Du kommer att ansvara för den juridiska, ekonomiska och tekniska förvaltningen inom ditt ansvarsområde. I din roll kommer du att samarbeta med våra andra förvaltare, förvaltningsassistenter, b...
2021-05-11 2021-05-30
Bolagsverket, Företagsregistreringsavdelningen Ekobrottsspecialist
Vi förstärker nu med ytterligare en ekobrottsspecialist inom området för vårt brottsförebyggande arbete. Tjänsten är placerad på Registreringsenhet 3 som även ansvarar för registret över verkliga huvudmän, registret mot penningtvätt samt samordning av det brottsförebyggande arbetet inom Bolagsverket. Arbetet som ekobrottsspecialist innebär att du arbetar självständigt men i nära samarbete med våra handläggare och nuvarande specialist. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • hantera, bedöma och fatta beslut i myndighetens granskningsärenden...
2021-05-11 2021-05-30
Bolagsverket, Företagsregistreringsavdelningen Handläggare, brottsförebyggande
Företagsregistreringsavdelningen består av tre enheter och vårt uppdrag är att serva allmänheten och svenskt näringsliv med granskning och registrering av inkommande bolagshandlingar. Vi ger information kring företag och företagande via telefon på svenska och engelska. Registreringsenhet 3 hanterar registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt, men ansvarar även för samordningen av Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor. Vi behöver nu fler drivna och nytänkande handläggare som vill vara med och vidareutveckla myndighetens ...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i Samhällskunskap i kombination med annat ämne
Du kommer att vara lärare i samhällskunskap och ett ämne till beroende på din behörighet. Du kommer att vara mentor för en klass och vara en viktig del av ett av våra arbetslag där vi tillsammans arbetar med att utveckla vår utbildning till den allra bästa.
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent
Arbetet innebär att du måste klara av att sätta gränser. Du måste vara tålmodig, lyhörd och lugn. Du bör kunna känna dig bekväm med att handskas med utmanande situationer, så som t.ex. aggressionsutbrott. Du kommer att ha kontakt med föräldrar, skola, habiliteringen och andra som är involverade i personernas vardag. Arbetet innebär också städning, matlagning, olika ansvarsuppdrag i verksamheten så som inskolning av vikarier, dokumentation, lägga schema. I arbetet förväntas du både kunna jobba självständigt, men även samarbeta i grupp. Du måst...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Delfinen barn- och ungdomsboende
Arbetet innebär att du måste klara av att sätta gränser. Du måste vara tålmodig, lyhörd och lugn. Du bör kunna känna dig bekväm med att handskas med utmanande situationer, så som t.ex. aggressionsutbrott. Du kommer att ha kontakt med föräldrar, skola, habiliteringen och andra som är involverade i personernas vardag. Arbetet innebär också städning, matlagning, olika ansvarsuppdrag i verksamheten så som inskolning av vikarier, dokumentation, lägga schema. I arbetet förväntas du både kunna jobba självständigt, men även samarbeta i grupp. Du måste...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Fritidsledare/Badvärd till Stödehuset
I rollen som fritidsledare/badvärd arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter inom fritidsgården och simhallen. Det handlar om lokalvård, kassa, försäljnings- och receptionsarbete. badbevakning, utföra viss teknisk service samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Arbetsrotation är en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med ungdomar och har ett gott bemötande och service till dem som nyttjar aktiviteterna. Kvälls- och helgtjänstgöring. Samverkan inom enheten liksom andra enheter inom avdelni...
2021-05-11 2021-06-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO till Nivrenaskolan
-Tjänsten omfattar undervisning i alla 4 SO-ämnen. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-21
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd till Kramforsskolan åk 4-6
Vi söker en lärare som ska undervisa i trä- och metallslöjd på mellanstadienivå. I tjänsten ingår mentorskap tillsammans med en kollega för en klass. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge eleverna individuellt stöd utifrån elevens förutsättningar och behov. Kramforsskolan bedriver ett aktivt arbete inom Erasmus+ och kan erbjuda personal möjlighet till fortbildning och nätverkande med andra lärare i Europa. Kramforsskolan ligger centralt belägen i Kramfors där närh...
2021-05-10 2021-05-30
Bolagsverket, IT-avdelningen Systemutvecklare till agila team
Vi på it-avdelningen är mitt inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. För att komma ännu längre på vår utvecklingsresa behöver vi fler drivna och nytänkande systemutvecklare som vill vara med och påverka och driva förändring. Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som systemutvecklare kommer du därför vara en del av ett självsty...
2021-05-10 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Enhetschef till Kultur- och fritidsförvaltningen, ungdomsavdelningen
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda och samordna enhetens arbete. Du har personal och budgetansvar för omkring tio medarbetare. Du kommer bland annat att leda arbetet med att bygga upp en ny mötesplats för unga i centrala Sundsvall. Du bedriver ett coachande ledarskap och arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö. Arbetet innebär många kontaktytor inom kommunen men även externt med till exempel föreningsliv, organisationer och evenemangsanordnare. I din vardag vägleds du av Sundsvalls kommuns värdegrund och av värdeorden...
2021-05-10 2021-05-24
Sollefteå kommun, För- och grundskola Resursperson till förskola inom centrala Sollefteå
I rollen som resursperson innebär arbetet stöd och handledning till barn i förskolan under vistelsetiden. Din uppgift som resursperson är att möta barnets behov i vardagen och skapa förutsättningar för att nå uppsatta kunskaps- och sociala mål. Du har ett nära samarbete med pedagogerna inom enheten och med vårdnadshavare.
2021-05-10 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Vallens skola
Du kommer att arbeta som ämneslärare i årskurs 6 med en kollega. Dina ämnen blir svenska och samtliga so-ämnen. Du kommer också att dela på mentorskapet i årskurs 6. Under vissa av de lektioner där du själv ansvarar för den planerade undervisningen finns din kollega med i klassen. Precis som du finns med under några av kollegans lektioner. Alternativt arbetar ni i halvklass med era egna ämnen. Du kommer att tillhöra arbetslag 3-6 och ämneslag f-6. Vi erbjuder dig en tjänst som ger dig stora möjligheter att fokusera på planering, genomförande o...
2021-05-10 2021-05-21
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Fastighetssamordnare
Som fastighetssamordnare kommer du att jobba övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och vara representant mot fastighetsbolag och hyresvärdar. Du ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, medverkar och stödjer förvaltningarna vid framtagande av lokalprogram, kapacitetsstudier, göra fastighetsekonomiska beräkningar och liknande lokalrelaterade dokument. Delta i olika byggprojekt. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med andra funktioner inom kommunen främst med vår markhandläggare och med andra funktioner på det kommunala ...
2021-05-10 2021-05-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Musik/ SO år 3-9 till Stöde Skola
Huvuduppdraget i tjänsten är lärare i ämnet musik i år 3-9, samt viss undervisning i SO - ämnet. Som lärare vid Stöde skola är du även mentor för en grupp av elever tillsammans med en kollega.
2021-05-10 2021-05-21
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i svenska och engelska på Gudmundråskolan
Vi söker en grundskollärare 7-9 till vår verksamhet med undervisningsämnen Svenska och Engelska. I uppdraget ingår mentorskap, som delas med en annan lärare för klassen. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Eftersom varje elev har sin Ipad ser vi att du arbetar för en digitaliserad undervisning. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation genom värdeskapande lärande och entreprenörskap samt genom att ge eleverna individuellt st...
2021-05-10 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, tillsvidaretjänst, till Thulegårdens Äldreboende i Matfors
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-05-10 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och Studiehandledare i Rumänska till CFL
Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Kartläggning av elevens kunskaper är en obligatorisk del i arbetet med eleverna. Även prövningar inom modersmålet kan ingå. I arbetsuppgifterna kan även studiehandledning inom olika ämnesområden ingå.
2021-05-10 2021-05-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i Tagalog till CFL
Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Kartläggning av elevens kunskaper är en obligatorisk del i arbetet med eleverna. Även prövningar inom modersmålet kan ingå. I arbetsuppgifterna kan även studiehandledning inom olika ämnesområden ingå.
2021-05-10 2021-05-23
Statens tjänstepensionsverk Enhetschef till It-stöd för förmåner och utbetalning
Som enhetschef ansvarar du för personalen samt ledning och styrning av det dagliga arbetet. Du behöver specifikt vara insatt i teamens leveranser samt hantering av riktlinjer och stöd i olika it-processer. Detta sker genom att arbeta med förbättringar för att följa vår ständiga utveckling av våra agila arbetssätt. Det är också viktigt att du har ett coachande förhållningssätt som motiverar och ger personalen möjlighet att själv ta ansvar för sitt arbete. SPV genomgår ett förändringsarbete inom verksamhetsstyrning och nya arbetssätt. Förnyelsen...
2021-05-07 2021-05-23
Sundsvall Logistikpark AB Ekonomicontroller till Sundsvall Logistikpark AB
Som ekonomicontroller är du experten och ansvarar för våra ekonomiska flöden. Du är redovisningsansvarig med möjlighet att vara med och påverka och även vara delaktig i verksamhetens utveckling. I din roll ingår du i Koncernekonomirådet samt i Stadsbackens ekonomiråd. Du medverkar vid styrelsemöten och presenterar ekonomiska analyser såsom utfall och budget. Du har löpande kontakter med bolagets externa och förtroendevalda revisorer. Du är administrativt ansvarig och har kontroll över bolagets pensions- och försäkringsfrågor. Du bistår VD s...
2021-05-07 2021-05-28
1 2 3 4 5 6 >