Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, IT Västerbotten Teknik specialist, IT, Umeå
Som Teknikspecialist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Rollen innebär att du ingår i team för ett eller flera objekt och rapporterar till ansvarig objektsledare teknik. Ditt uppdrag är att utföra aktiviteter utifrån fastställd och godkänd plan för att säkerställa att verksamheten får de teknikstöd som efterfrågas samt att tillse att förändringarna passar in i den befintliga tekniska miljön. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att bistå verksamheten med teknisk kompetens och support t.ex: Incidenthant...
2022-10-06 2022-10-30
Region Västerbotten, Röntgen Skellefteå Röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, Skellefteå
Som röntgensjuksköterska hos oss ser du till patienternas radiologiska, medicinska och övriga specifika omvårdnadsbehov. Utifrån detta planerar, prioriterar och genomför du de undersökningar som ska utföras. Du arbetar på ett professionellt sätt och har ständigt patienten i fokus, med avsikt att erbjuda en högkvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, förmåga att lösa problem och att göra prioriteringar utifrån en flexibel verksamhet. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar till vårt mål att ge rätt diagnostik eller behand...
2022-10-06 2022-10-16
Storumans kommun Pedagogisk resurs till Skytteanska skolan
Vi söker pedagogisk resurs till Skytteanska skolan i Tärnaby, i Storumans kommun. Skytteanska skolan är en F-9 skola med ca 150 elever. Du kommer arbeta som pedagogiska resurs på högstadiet under så väl lektion som rast. Ditt arbete är att stödja och stimulera elever i deras lärande och utveckling utifrån läroplanen och kommunala mål. Arbetet utformas i nära samarbete med pedagoger, elevhälsa och ledning utifrån verksamhetens behov. Du kommer vara resurs för helklass samt enskilda elevers behov. Att reflektera kring sig själv och utformning ...
2022-10-06 2022-10-20
Region Västerbotten, Thoraxavdelning Undersköterska ThoraxIVA/IM Hjärtcentrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vår avdelning är du som undersköterska delaktig i vården av Thoraxintensivvårdspatienter. Arbetet består i omvårdnadsarbete, kontinuerlig övervakning av patienter och dokumentation. Du arbetar tillsammans med sjuksköterska för att identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda och utvärdera patienters olika omvårdnadsbehov. Arbetet innefattar handhavande av medicinteknisk utrustning i en högteknologisk miljö. Thorax erbjuder individuel...
2022-10-06 2022-11-07
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Fritidsledare/bowlingpersonal
Vi söker en energisk person som vill vara med och utveckla befintlig verksamhet. I det dagliga arbetet ska du stödja och leda barn och ungdomar på ett kreativt och positivt sätt utifrån deras behov, förutsättningar och intressen. Du förväntas bidra med egna idéer samt planera, marknadsföra, genomföra och utvärdera aktiviteter. I vårt uppdrag ingår även drift och skötsel av bowlingen i Storuman. Vi söker dig som brinner för service och vill vara med och ge våra gäster en oslagbar bowlingupplevelse! I vårt bowlingteam sköter du bland annat bokn...
2022-10-06 2022-10-21
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå Biträdande avdelningschef/Chefsassistent Hud och STD kliniken i Umeå
Som biträdande avdelningschef med personalansvar för medicinska sekreterare och vårdadministratörer: Vara en förebild, arbeta för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i arbetsgruppen. Ansvar för arbetsmiljö och ekonomi och bedriva verksamheten enligt beslutad verksamhetsplan. Daglig styrning med personalansvar för vårdadministratörer/medicinska sekreterare. Förväntas ha en aktiv roll i att utveckla klinikens administrativa verksamhet och har förmåga att driva utvecklings- och förbättringsarbeten. Ta aktiv del i införandet av...
2022-10-05 2022-10-30
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kommunikatör
Som kommunikatör planerar och genomför du kommunikationsaktiviteter. Du kommer att leda projekt inom kommunikationsområdet och på flera sätt arbeta med marknadsföring. Exempel kan vara att producera text, ta fram budskap och producera informationsmaterial samt hantera digitala kanaler och sociala medier. Ditt arbete kommer även att inkludera att ge råd och stöd i kommunikationsfrågor samt beställa kommunikationstjänster från byråer. Du kommer ingå i det team av kommunikatörer som stöttar förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad. Ett deluppdr...
2022-10-05 2022-10-25
Skellefteå kommun, Support och lokaler Rekryteringskonsult, chef- och specialistrekryteringar
Som rekryteringskonsult är ditt främsta uppdrag att kvalitetssäkra och effektivisera kommunens rekryteringsprocesser. Att arbeta med chef- och specialistrekryteringar innebär att du arbetar på uppdrag av rekryterande chef och anpassar ditt stöd utifrån chefens önskemål och behov. I vissa rekryteringar behöver du lägga extra fokus på målgruppsanpassning och marknadsföring, medan du i andra rekryteringar främst fokuserar på urvalsarbete med tester och arbetsprover. Alla rekryteringskonsulter har olika specialistområden och driver utvecklingsa...
2022-10-05 2022-10-24
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Medicinsk sekreterare, Öron-näsa-halskliniken, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet hos oss innebär framför allt att boka och kalla patienter samt telefonservice (TeleQ, 1177), remiss- och posthantering. Andra förekommande arbetsuppgifter är schemaläggning av läkartider, receptionslistan och olika former av statistik mm. Vi har nära samarbete med andra yrkesgrupper inom öron-, näsa- och halskliniken samt övriga administratörer inom NHHC. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter, därför är det v...
2022-10-05 2022-10-30
Region Västerbotten, Morö Backe HC Medicinsk sekreterare, Morö Backe Hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Morö Backe HC har du och dina yrkeskollegor en viktig roll då ni är ansikte utåt. Du kommer att ingå i en grupp om 4 st Medicinska sekreterare som arbetar nära varandra. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier, det är därför vikti...
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Upper secondary science teacher at Anderstorpsgymnasiet, an IB candidate school
You will teach our International class and the work language is English. You will be part of a team where it is natural to cooperate and support each other, where you will contribute with your knowledge within the science subjects. Together with your colleagues you will actively work with the schools development. You will have the opportunity to combine your science teaching with working as a native language teacher or a study supervisor.
2022-10-05 2022-10-23
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare Ma/No till Introduktionsprogrammen, Balderskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du kommer att tillhöra arbetslaget för introduktionsprogrammen och undervisa både på Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligt har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare ...
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare i Svenska som andra språk och Engelska, Balderskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du kommer primärt att undervisa på Språkintroduktion. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2022-10-05 2022-10-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterska, Kognitiva stödteamet
I din roll som Specialistundersköterska i det Kognitiva stödteamet ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt. Arbetssättet tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med andra professioner är du en del av det Kognitiva teamet. Ni kommer kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor ...
2022-10-05 2022-10-19
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Underläkare sommar 2023, Medicinskt centrum, Lycksele
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom internmedicinsk verksamhet. Vi har hela det internmedicinska spektrat på kliniken. Här får du ett variationsrikt arbete och blir en viktig del i vår välrenommerade och framåtsträvande verksamhet.
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, HR stab VB Läkarassistent sommar 2023, sjukstuga/hälsocentral Södra Lappland
Som läkarassistent hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet som läkarassistent liknar i mycket en kandidatplacering. Arbetet pågår under ca 8 veckor. Vi tillsätter läkarassistenter vid sjukstugorna i Storuman, Tärnaby, Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Sorsele. Vi anställer även vid Stenbergska hälsocentral i Lycksele.
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Biträdande avdelningschef Rättspsykiatrin, Umeå
I din roll kommer du att tillsammans med avdelningschef att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för verksamhetens medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Tillsammans arbetar ni aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. I din roll kommer du och avdelningschef att planera, utveckla och kvalitetssäkra vårdprocesser för rättspsykiatrins patienter tillsammans med medarbetare. Du förväntas tillsammans med avdelningschef ombesörja att olika professioners kompetens...
2022-10-05 2022-10-26
Region Västerbotten, Ögonklinik VB Verksamhetschef, Ögonkliniken, Västerbotten
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner samt frigör handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. Som verksamhetschef arbetar du målmedvetet tillsammans med din ledningsgrupp för att främja medarbetarnas och organisatione...
2022-10-05 2022-10-26
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Underläkare sommar 2023, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom kirurg-ortopedisk verksamhet. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Hos oss har du ett variationsrikt arbete och ingår i vårt lokala arbetslag. Vi samarbetar även över länet och sträva...
2022-10-05 2022-11-30
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska, Endoskopienheten, Kirurgcentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna som sjuksköterska består av mottagningsarbete med endoskopiska undersökningar och behandlingar, inklusive hantering och rengöring av instrument. Administrativa arbetsuppgifter förekommer också. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa ett gott samarbete och trevlig atmosfär på avdelningen och inom kliniken. Att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete.
2022-10-04 2022-10-18
Region Västerbotten, Barn- och ungdomscentrum Skellefteå Biträdande avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner. Du utmanar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för Regionens bästa. I uppdraget som chef har du ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Tillsammans med hela Barn- och Ungdomscentrums ledning arbetar du proaktivt för att resurserna ska användas på et...
2022-10-04 2022-10-23
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska Psykiatriska kliniken, Avdelning 2 i Umeå
Beskrivning från en av våra sjuksköterskor: "Arbetet som sjuksköterska innebär att du har rollen som teamledare, där dina uppgifter bland annat kommer innefatta att kartlägga och identifiera specifika omvårdnadsbehov hos enskilda patienter och utifrån det planera omvårdnadsteamets akuta insatser och åtgärder samt utvärdering av dessa. Du kommer även arbeta med att utforma, implementera och utvärdera specifika omvårdnadsstrategier och i dialog med läkare och utforma anpassade behandlingsplaner, arbeta motiverande med olika typer av pedagogiska ...
2022-10-04 2022-10-23
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska natt Psykiatriska kliniken, Avdelning 4 i Umeå
På natten jobbar vi i team med sjuksköterskor och undersköterskor. Avdelningen har varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar varje dag. Som sjuksköterska har du den ledande rollen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med övriga vårdavdelningar, Jourhavande läkare på kliniken samt polis och kommun.
2022-10-04 2022-10-23
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Undersköterska/skötare Avdelning 2, Psykiatriska kliniken i Umeå
Arbetet som Undersköterska/skötare innebär att du har ett nära samarbete med sjuksköterskan som är teamleader. De dagliga uppgifterna innefattar bland annat delaktighet vid kartläggning och identifiering av specifika omvårdnadsbehov hos enskilda patienter. Utifrån detta planeras och skapas åtgärdsplan, tillsammans med sjuksköterska och läkare, för omvårdnadsteamets akuta insatser samt utvärdering av dessa. Arbetet kommer även innebära delaktighet i arbetet med att utforma, implementera och utvärdera specifika omvårdnadsstrategier. I dialog med ...
2022-10-04 2022-10-21
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kurator, Neuropsykiatrisk mottagning i Umeå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med psykosociala behandlingsinsatser och samtalsbehandling. Du bokar självständigt in patienter på telefonbesök, digitala besök och mottagningsbesök och styr över din egen kalender. Du gör bedömningar och ger behandling utifrån ett hälso- och helhetsperspektiv. Du bygger upp ett samarbete och jobbar tätt med andra myndigheter som socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, habiliteringen, kommunen för att hjälpa personer bygga upp ...
2022-10-04 2022-10-18
1 2 3 4 5 6 7 8 >