Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, RV Telefonist till Kundstjänstservice, Umeå
Som telefonist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I växeln är du spindeln i nätet och kopplar såväl interna som externa samtal vidare inom Region Västerbotten. Du kommer även att förmedla interna larm tex medicinska larm, inbrotts- och fastighetsrelaterade driftlarm. Arbetet innebär också beställning av teckentolk, kontakt med vaktbolag gällande tidpunkt för helikopterlandningar och registrering av felanmälan av IT-system. Växeln är öppen dygnet runt året runt. Arbetstiderna är varierande vilket innebär at...
2022-05-17 2022-05-31
Skellefteå kommun, Socialkontoret Bemanningsadministratör
Som bemanningsadministratör kommer du att ansvara för att samordna behovet av korttidsvikarier. Bokningar av vikarier sker genom bemanningssystemet TimeCare Pool. I dina arbetsuppgifter ingår även att introducera chefer och nya vikarier i systemet. Bemanningscenter har öppet årets alla dagar, vilket innebär att du även kommer att arbeta vissa helger.
2022-05-17 2022-05-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 4-6
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2022-05-17 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare F-3
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs F-3. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2022-05-17 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare inriktning fritidshem
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö för eleverna. Du ansvarar för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
2022-05-17 2022-05-29
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Enhetschef, hälso- och sjukvård
Som enhetschef för område norr har du ungefär 20 sjuksköterskor i hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden. Det innebär att vara nära och närvarande i ett ledarskap som ofta utövas på distans. Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, schemaläggning, ekonomi och HR. De underlättar och stödjer ditt administrativa arbete och fungerar även som kompetensstöd. Utöver det har du möjlighet att ta stöd av andra chefer inom kommunen - tillsammans hjälps vi åt. Som chef förväntas du vara en bärare och ett föredöme när det gäller v...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Elevassistent, Drängsmarksskolan
Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, för anteckningar och gör veckoscheman samt är ett personligt stöd och förebild. Du samverkar med övrig personal och elever, andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun Barnskötare till OB-verksamheterna
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer att vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktivit...
2022-05-16 2022-05-29
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandtekniker till Folktandvårdens Tandtekniska laboratorium, Umeå
Som tandtekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar andra. Arbetet innebär i huvudsak att arbeta med Ortodonti respektive Avtagbar Protetik, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker. Vi erbjuder ett arbete där vi satsar på den digitala tekniken och medarbetarnas utveckling för att möta våra kunders krav nu och i framtiden.
2022-05-16 2022-06-07
Skellefteå kommun Resursteam förskola
Tillsammans med kollegorna skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn ska få förutsättningar att bli sitt bästa jag. Att ingå i resursteam innebär att du utgår från en hemvist i ditt rektorsområde och stöttar upp ett befintligt arbetslag vid korttidsfrånvaro. För att varje verksamhet ska fungera tryggt blir din roll en viktig pusselbit i den samordnade korttidsfrånvaron. Du arbetar och bidrar till den omsorg och undervisning som bedrivs dagligen utifrån förskolans läroplan. Du stöttar förskolorna där det finns behov främst utifrån...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
2022-05-16 2022-05-29
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Förskollärare till Hemavan Tärnaby
Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1-5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan, med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Du planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten fortlöpande tillsammans med ditt arbetslag. Språkutveckling i förskolan, goda lärmiljöer och digitalisering är prioriterade mål under det här läsåret. Du bör vara engagerad och ha förmåga att samarbeta. Storumans kommun är en samisk förva...
2022-05-16 2022-06-03
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik VB Fysioterapeut, Reumatologisk klinik Umeå
Som fysioterapeut hos oss så bidrar du till ökad livskvalité hos patienterna genom fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. Du bedömer rehabiliteringsbehov och ger därefter riktade insatser i form av behandling, träning eller undervisning. Insatser sker både individuellt och i grupp. Du leder gruppträning både i form av bassängträning och träning på land, vilket ibland kan vara fysiskt krävande för dig som behandlare. Teamrehabilitering och rehabperioder bedrivs tillsammans med andra yrkesgrupper. Att främja hälsosamma levnadsvanor präglar ditt ...
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Bildservice Undersköterska till Bildservice, Umeå
Som undersköterska hos oss får du ett varierat och dynamiskt arbete i en högteknologisk miljö. Du blir en del av en grupp med gott samarbete och du arbetar främst med digital bildhantering kombinerat med placeringar där vi assisterar läkare vid ultraljudsledda ingrepp. I jobbet ingår kvälls- och helgtjänstgöring.
2022-05-16 2022-05-30
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska, Åsele akutbil, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar i team tillsammans med en undersköterska/brandman. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I akutbilen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansvaret att i början av varje arbets...
2022-05-16 2022-06-05
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Psykiatrisjuksköterska, Psykiatriska Kliniken mottagning 1, Skellefteå
Som psykiatrisjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker dig som vill arbeta i ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. På mottagning 1 kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på såsom läkemedelsuppföljning, provtagning, samtalsbehandling, kvalitetsuppföljning och kompetensgrupper. Du kommer också att fungera som kontaktperson till patienter. Vidare kommer du att befinna dig i nära samarbete med övriga professioner på mottagningen, övr...
2022-05-16 2022-05-30
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Lärare i svenska/sva till Västerbottens Folkhögskola, Lycksele
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll undervisar du främst i svenska men även i engelska eller matematik på Allmän kurs i Lycksele. Inslag av fjärrundervisning kan också förekomma. Undervisning på folkhögskola bedrivs delvis tematiskt där flera ämnen integreras i varandra. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning stöttar du och leder deltagarna i deras sökande efter egna kunskaper och gruppens kompetenser.
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Kursansvarig lärare till Västerbottens folkhögskola, Lycksele
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll undervisar du främst på vår utbildning till Lärarassistent, men även på Allmän kurs. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning stöttar du och leder deltagarna i deras sökande efter egna kunskaper och gruppens kompetenser. Du handleder deltagarna även under deras praktikperioder. I kursansvaret för Lärarassistentutbildningen ingår socialpedagogiska och administrativa uppgifter.
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Lärare Beroendeterapeut- och Socialpedagogutbildning vid VB Folkhögskola
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll kommer du att undervisa både på utbildningen till Beroendeterapeut och på utbildningen till Socialpedagog. Du leder studier som byggs upp kring teori och som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor. Kursinnehållet du ansvarar för kommer bland annat att handla om psykisk ohälsa, missbruk, gruppdynamik, kommunikation...
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Sävar Avdelningschef bitr., Neurorehab Sävar, Umeå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef är avdelningschefen din närmaste chef, och du inträder rollen som ställföreträdande av...
2022-05-16 2022-06-06
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Kursansvarig lärare till Hälsopedagogutbildning, VB Folkhögskola, Vindeln
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll undervisar du främst på vår Hälsopedagogutbildning. Det innebär att du vägleder deltagarna genom en utbildning som handlar om samspelet mellan det fysiska och det mentala. Utbildningen som bygger på en helhetssyn på människan samt ett hållbarhetstänk innehåller exempelvis styrketräning, funktionell träning, massage, stresshantering och kommunikation. Du håller i både teoretiskt och praktiskt lärande som varvas under ett läså...
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Kursansvarig lärare till Undersköterskeutbildning, VB Folkhögskola, Umeå
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du ansvarar för undervisningen vid undersköterskeutbildningen med inriktning psykisk hälsa. Utbildningen innefattar kunskaper som motsvarar det nationella yrkespaketet för undersköterskor och fokus på psykisk hälsa löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Undervisningen bedrivs både på plats och på distans (fjärrundervisning). Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisningen så coachar du deltagarna i att sätta upp mål o...
2022-05-16 2022-05-31
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Medicinsk sekreterare, Skellefteå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier. Arbetsuppgifterna skiljer sig något mellan Rehabcentrum och Heimdalls hälsocentral.
2022-05-13 2022-05-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kurator, Lövångerskolan
Som skolkurator samtalar du med enskilda elever i behov av stöd och arbetar med olika gruppstärkande och förebyggande aktiviteter i skolans klasser. Du ingår i skolans förebyggargrupp och likabehandlingsteam. I arbetet ingår att samarbeta och samverka med interna och externa aktörer så att verksamheten når upp till såväl de kommunala som nationella målen.
2022-05-13 2022-05-26
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >