Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Avdelningschef, Åsele sjukstuga
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du ansvarar för att värna om och utveckla medarbetarnas kompetens, skapa trygghet och främja en bra arbetsmiljö och ett bra ...
2023-02-08 2023-02-28
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Leg. psykolog, Neurorehabilitering NUS, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss kommer du att arbeta på dagvårdsmottagningen med vuxna patienter med förvärvad hjärnskada och/eller ryggmärgsskada. Arbetet består av neuropsykologiska bedömningar, bedömningssamtal gällande psykisk ohälsa och psykologisk behandling individuellt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med externa aktörer. Du bidrar med din specifika psykologiska och neuropsykologiska kompetens i samarbete med ett multiprofessionellt team....
2023-02-08 2023-02-14
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska m dialyskompetens, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska på dialysmottagningen ansvarar du för att genomföra dialysbehandlingar. Under arbetspasset jobbar du tillsammans med en kollega och har ansvar för 4 5 patienter. På enheten jobbar vi i team, nära patienterna under lång tid. Egenvård är en aktivitet som vi arbetar omkring för att få självständiga patienter som har god kunskap om sin sjukdom och sin egenvård. I dina arbetsuppgifter ingår även information och utbildning av pat...
2023-02-07 2023-02-23
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Skötare/undersköterska, Psykiatriska kliniken, Öppenvårdsmott. 1, Ske-å
Som Skötare/undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker dig som vill arbeta med ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. På mottagning 1 kommer du att arbeta med sedvanliga skötaruppgifter på såsom, kontaktperson till patienter, individuella vårdplaneringar, uppföljningar, provtagning, samtalsbehandling, kvalitetsuppföljning samt kompetensgrupper. I arbetsuppgifterna ingår även arbete i vårdsystemet prator. Vidare kommer du att befinna dig i nära sa...
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Morö Backe HC Medicinsk sekreterare, Morö Backe Hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Morö Backe HC har du och dina yrkeskollegor en viktig roll då ni är ansikte utåt och spindlar i nätet. Du kommer att ingå i en grupp om fyra Medicinska sekreterare som arbetar nära varandra. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier,...
2023-02-07 2023-02-28
Region Västerbotten, Morö Backe HC Distriktsköterska/sjuksköterska, Morö Backe Hälsocentral, Skellefteå
Som sköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med allt från telefonrådgivning till akut mottagningsarbete.
2023-02-07 2023-02-28
Region Västerbotten, Morö Backe HC Distriktsköterska/sjuksköterska, Morö Backe Hälsocentral, Skellefteå
Som sköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med allt från telefonrådgivning till akut mottagningsarbete.
2023-02-07 2023-02-28
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödassistent, Daglig verksamhet
Som stödassistent på Mobacken och Backabros dagliga verksamhet planerar och genomför du på ett professionellt sätt de dagliga aktiviteterna utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov, utifrån kända och beprövade metoder. Till arbetsuppgifterna hör även att anpassa, planera och dokumentera aktiviteter i vardagen, samt att utveckla metoder för att stödja arbetet med individuella mål i genomförandeplaner. Arbetet innehåller olika fysiska arbetsmoment relaterade till personernas behov och intressen. Som stödassistent samverkar du...
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpersonal, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpersonal, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun Stödassistent, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun Stödpedagoger till Gruppbostad i Burträsk
Som Stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har, arbetar du som Stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén, att utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv samt att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Du jobbar för att stödja, inspirera och coacha arbetsgrupper att tillämpa olika verktyg för att anpassa verksamheten utifrå...
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Fysioterapeut/Sjukgymnast, Rehabcentrum, Skellefteå
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med utredning, bedömning och rehabilitering av patienter i någon av våra verksamheter. Placering kommer avgöras i samråd med dig som söker. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i multiprofessionella team. Kontakt med andra samarbetspartners ingår. Vi förväntar oss att du också bidrar till verksamhetens utveckling i ditt dagliga arbete.
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Erikslids HC Psykolog, Erikslids hälsocentral, Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog på Erikslids hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med läkare, socionom och psykiatrisjuksköterska. Du möter patienten tidigt i första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Du kommer även ansvara för samarbetet med kontaktcenter barn och unga samt driva behandli...
2023-02-07 2023-02-20
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska Flygkoordineringscentralen, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna vid den medicinska beställningsmottagningen är varierande och innefattar bland annat beställningsmottagning av flyguppdrag, medicinsk prioritering och koordinering av ambulansflyguppdrag, Arbetet består till stor del av samverkan både skriftligt och muntligt, där du dagligen kommunicerar med bland annat personal vid SOS alarm, vårdavdelningar samt personal på ambulansflyg och ambulans. Vidare ingår dokumentation av medicinsk...
2023-02-07 2023-03-05
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterskor, Lycksele, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansva...
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Beställarenhet Administratör, Beställarenheten, Region Västerbotten
Som administratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du arbetar stödjande, serviceintriktat och samordnande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utgöra administrativt stöd inom regionens tandvårdsstöd och till bedömningstandläkare vid enheten. Du handlägger ärenden kring tandvårdskort, svarar på frågor från verksamhet och befolkning samt utgör första linjens support i nämnda frågor. Stld i efterhandskontroller kan också förekomma. I rollen ingår även att revidera riktlinjer och överenskommelser självs...
2023-02-06 2023-02-13
Polismyndigheten, Polisregion Nord Ingripande polis till Polisområde Västerbotten
Polismyndigheten söker efter medarbetare som tidigare har arbetat som polis ingripande, som inte längre har en anställning hos polisen, men är intresserad av att bli anställd igen. Som ingripandepolis arbetar du i treskift i yttre tjänst mot polisens mål att minska brottsligheten och öka tryggheten. Arbetet sker genom ingripandeverksamhet, förebyggande och trygghetsskapande arbete. Som ingripandepolis deltar du även i det lokala utredningsarbetet, i arbetet mot ungdomsbrottslighet och arbete med stöd till brottsoffer. Omgivningarna bjuder på y...
2023-02-06 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare polis till Polisområde Västerbotten
Polismyndigheten söker efter medarbetare som tidigare har arbetat som polis, som inte längre har en anställning hos polisen, men är intresserad av att bli anställd igen. Som utredare kommer du att hantera alla typer av inkommande ärenden. I lokalpolisområdet utreds i första hand mängdbrott, men du kommer även får arbeta med långtgående förstahandsåtgärder i grövre brott och större ärenden vilket innebär att du hanterar frihetsberövade, verkställer tvångsmedel och arbete mot både kortare och längre tidsfrister. Som utredare har du nära kontakt ...
2023-02-06 2023-02-24
Region Västerbotten, FoU AT ST läkare Västerbotten AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.
2023-02-06 2023-03-08
Region Västerbotten, FoU AT ST läkare Västerbotten Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT). Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskning på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.
2023-02-06 2023-03-08
Skellefteå kommun Undersköterskor, Skellefteå korttidscentra
På Skellefteå korttidscentra arbetar vi i ett högt tempo med ett ständigt inflöde av nya vårdtagare med stor av variation gällande individens behov. Arbetet består utöver omvårdnadsarbete, av utredningar, återkommande korttidsvistelse och palliativ vård i samarbete med rehab- och sjukskötersketeam. Som ny medarbetare kommer du att få en introduktion tillsammans med handledare och även utbildningar som varvas med omvårdsarbetet. Vid utredningar observerar vi personen i det vardagliga livet, dokumenterar vad personen klarar av och behöver hjäl...
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare, åk F-3
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs F-3. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare, åk 4-6
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare i fritidshem
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ lärmiljö för eleverna. Du ansvarar för att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden.
2023-02-06 2023-02-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >