Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till deskfunktion, Gränspolisen, Umeå
Arbetet som handläggare innefattar: • Ansvar för gränspolissektionens desktelefon • Administration av gränspolissektionens kanslibrevlåda/inkorg • Regelbunden registervård av gränspolissektionens ärenden • Fördelning av inkomna handlingar till berört ärende • Råd & dåd-funktion; vägleda medarbetare från andra delar av polisverksamheten i frågor som rör utlänningsrätten. • Beredning av avvisnings- och förvarsbeslut • Föredragande för beslutsfattare • Tjänstgöring vid regionens gränsövergångsställen Ytterligare arbetsuppgifter kan förekomma, så...
2023-06-09 2023-06-23
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behövs...
2023-06-09 2023-08-06
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Biträdande rektor Örjans rektorsområde
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor. I den här rollen kommer du att arbeta i ett team tillsammans med rektor och biträdande rektorer och tjänsten kommer att vara inom årskurs 7-9 på Örjansskolan. Du har ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga pedagogiska arbetet för dina medarbetare och verksamheten. Tillsammans med ledningsteamet driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete. I rollen kommer du att ha kontakt med fle...
2023-06-08 2023-06-18
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Elevassistent, Baldergymnasiet
Som elevassistent är ditt uppdrag att skapa trygghet och studiero för elever så att de når utbildningsmålen och att arbeta med att komplettera skolans lärare enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Du stödjer elever med olika behov så att de når utbildningsmålen genom att exempelvis förtydliga lärares instruktioner och hjälpa elever att organisera skolarbetet. Rollen kan också vara lärarkompletterande vilket innebär ett nära arbete tillsammans med läraren till exempel förbereda lektioner och material samt genom att dokumentera. Du hjälper till ...
2023-06-08 2023-06-22
Region Västerbotten, PV Nord Umeå Undersköterska, Mariehems hälsocentral, Primärvårdsområde Nord i Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Mariehems hälsocentral arbetar vi teambaserat. Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Arbetet är varierande med arbetsuppgifter som omläggningar, provtagningar, EKG och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid undersökningar och mindre operationer samt studenthandledning.
2023-06-08 2023-06-22
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Dialysbehandlingen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Du planerar och utför dialysbehandlingar samt deltar i omvårdnad. Utöver detta har du också ett lite större ansvar över några patienter. Du jobbar nära, och i samarbete med kollegor och patienter. Vi arbetar tillsammans för att ge en trygg behandling med hög kvalitet. Dialysbehandlingen erbjuder arbetstider med möjlighet till personlig anpassning och arbetstiderna består mestadels av dagtidsarbete med enstaka kvälls- och helgt...
2023-06-08 2023-06-22
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet Beredskapsöverläkare
Krisberedskap och civilt försvar är områden under stark förändring och utveckling. Arbetet tar sin utgångspunkt i bland annat överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Den regionala beredskapsfunktionen inom regionstyrelsens förvaltning samordnar, förvaltar och driver utvecklingen av regionens förmåga till civil beredskap. Uppdraget so...
2023-06-08 2023-06-28
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolsköterska, samarbetsområde Lejonström/Boliden
I uppdraget som skolsköterska ingår hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat hälsosamtal och vaccinationer. Tillsammans med rektor, lärare och elevhälsateam arbetar du förebyggande, stödjande och uppsökande i elevhälsaarbetet. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och du har många externa kontakter. Du kommer att samarbeta med elevhälsateam, lärare, övrig personal, andra institutioner och organisationer samt med elever och föräldrar.
2023-06-08 2023-06-25
Skellefteå kommun, Intresseanmälan (utan bifogade filer) Förskollärare eller barnskötare och på väg att flytta till Skellefteå?
--
2023-06-07 2023-06-18
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Specialistläkare/ Allmänmedicin, Skellefteå
Som specialist i allmänmedicin och som distansläkare bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och skapa arbetsglädje. I rollen som specialist i allmänmedicin följer du dina patienter genom hela livet. Du möter människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem och genomför självständigt bedömning och behandling. I det allmänmedicinska specialistarbetet följer du en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av hälsoproblemen väger du in personens hela livssituation. Såklart också en del i tea...
2023-06-07 2023-06-30
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Fysioterapeut , Ursviken, Skellefteå
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig sedda och trygga. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning när det gäller besvär från rörelse- och stödjeorganen , psykisk ohälsa, levnadsvanor, samt olika sjukdomstillstånd. Vi har gruppverksamhet och patientskolor som ingår som arbetsuppgifter. Tillsammans med dina blivande kollegor stöttar och hjälper vi varandra och strävar efter ett öppet klimat.
2023-06-07 2023-06-25
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Ålidhem Hälsocentral, Umeå
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss blir du en viktig del i vår verksamhet. Arbetet hos oss innebär ett självständigt och omväxlande arbete med administrativa uppgifter som journalskrivning, remissregistrering, tidsbokning med mera, men även att bemanna receptionen och ge telefonservice mot våra patienter och andra vårdenheter. Arbetet är roligt, självständigt och omväxlande. Du har möjlighet att medverka till att utveckla verksamheten med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang samt delta i arbetet med att införa det...
2023-06-07 2023-07-02
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB ST-läkare, Klinisk Neurofysiologi, NHHC, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer genom din utbildningstjänst att få en bred specialistutbildning och en personlig handledare. Förutom sedvanliga läkaruppgifter med medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering inom våra verksamheter genomförs även en rad randplaceringar för att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivningVi kan erbjuda dig en stimulerande och trevlig arbetsmiljö, fortbildning och möjlighet till subspecialisering och forskning. Vi har ett nära samarbet...
2023-06-07 2023-06-30
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Vikarierande sjuksköterska Palliativ Medicin, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får patienter, anhöriga och personal att känna sig trygga. Du är omvårdnadsansvarig för egna patienter och tillsammans med övriga teamet utformar, utför och utvärderar du och teamet patienternas vård. Mycket av arbetet är proaktivt och åtgärder utförs enligt planering men du kan också göra bedömningar, genomföra och planera insatser i varje patientmöte. Du arbetar med diverse teknisk utrustning t.ex. pumpar, infarter, provtagning, injektioner, infusioner, ger blod, sårvård, läke...
2023-06-07 2023-06-21
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Anläggningsarbetare, Gator och parker
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Vi fungerar även som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med enhetschef arbetsledare ska du bygga, underhålla och sköta kommunens VA, gator och vägar.
2023-06-07 2023-08-20
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandläkare, Specialisttandvården Orofacial medicin, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga, och ser till att våra patienter får bra förutsättningar för god tandhälsa. Vi söker en tandläkare med intresse för medicinsk tandvård och som vill fördjupa sina kunskaper inom specialiteten. Vårt uppdrag är att ge tandvård till särskilda patientgrupper inom sjukhustandvård. Hos oss får du ett intressant och omväxlande arbete i en utvecklande miljö där du både får ta ansvar och egna initiativ. Vi har en fin gemenskap och du kommer att vara en de...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet Farmaceut, Läkemedelscentrum, Region Västerbotten, Skellefteå
Efterfrågan av farmaceutiskt stöd har ökat från verksamheterna varför vi nu söker efter en receptarie som har ett genuint intresse av att hjälpa kollegor inom vården och utföra tjänster med hög kvalitet. Syftet är att öka patientsäkerheten i vården genom att avlasta sjuksköterskor i läkemedelsarbetet. Som receptarie hos oss bidrar du med kunskap och engagemang och möjliggör insatser som påverkar många. Ditt arbete som farmaceut innebär att tillsammans med läkare och sjuksköterskor hitta arbetssätt och lösningar i syfte att öka kvalitén i läkem...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet Farmaceut, Läkemedelscentrum, Region Västerbotten, Umeå
Efterfrågan av farmaceutiskt stöd har ökat från verksamheterna varför vi nu söker efter en receptarie som har ett genuint intresse av att hjälpa kollegor inom vården och utföra tjänster med hög kvalitet. Syftet är att öka patientsäkerheten i vården genom att avlasta sjuksköterskor i läkemedelsarbetet. Som receptarie hos oss bidrar du med kunskap och engagemang och möjliggör insatser som påverkar många. Ditt arbete som farmaceut innebär att tillsammans med läkare och sjuksköterskor hitta arbetssätt och lösningar i syfte att öka kvalitén i läkem...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska, Affektiv mottagning Umeå
Vi vill att du som sjuksköterska ska bistå med den somatiska kunskapen samt bidra med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området. Dina arbetsuppgifter innefattar: - Läkemedelshantering och medicin uppföljningar i ett nära samarbete med mottagningens läkare. - Årskontroller vid farmakologisk behandling samt viss provtagning. - Vårdplanering där du kartlägger och bedömer patientens omvårdnads- och vårdbehov och är behjälplig vid samverkan med myndigheter och vårdgrannar - Påbörja, bedriva och avsluta s...
2023-06-05 2023-06-26
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
MLA har ett proaktivt uppdrag som innebär att du samordnar och kvalitetssäkrar elevhälsans medicinska insats, följer upp verksamheten och dokumenterar resultat för rapportering till förvaltningschef. Förvaltningschef och MLA utgör verksamhetens ledning. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans med andra MLA i regionen. I ditt MLA-uppdrag ingår bland annat följande ansvarsområden: • Utarbetande av metodstöd för EMI. • Upprättande av ledningssystem och metodstöd för elevhälsans medicinska insats. • Kvalitetssäkring och uppföljning av verks...
2023-06-05 2023-06-16
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Arbetsterapeut semestervikariat, Åsele Dorotea sjukstugor
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugorna bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. Körkort B krävs då resor mellan orterna ...
2023-06-05 2023-06-19
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Arbetsterapeut semestervikariat, Åsele Dorotea sjukstugor
Som arbetsterapeut hos oss på sjukstugorna bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar såväl individuellt som i grupp, ofta tillsammans med andra yrkesgrupper. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som exempelvis bedömningar, utredningar, rehabilitering och utprovning av hjälpmedel inom vårdavdelning och mottagning. I ditt arbete ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetet bedrivs både i Åsele och Dorotea. Körkort B krävs då resor mellan orterna ...
2023-06-05 2023-06-19
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Dietist, Kirurgcentrum Umeå
I tjänsten som dietist ingår arbetsuppgifter med nutritionsbedömning, nutritionsbehandling och nutritionsstöd där fokus ligger på perioperativ nutrition. Målsättningen är att förebygga och förhindra undernutrition samt att ge optimala förutsättningar för behandling och tillfrisknande. Som dietist på kirurgcentrum arbetar du huvudsakligen med nutritionsbehandling av patienter som genomgått eller planeras för kirurgi relaterat till cancersjukdom. På avdelningarna Uro/gyn och Buk & kärl träffar du bland annat patienter som genomgått tarmresektion...
2023-06-05 2023-06-19
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Specialistläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får medarbetare och patienter att känna sig trygga. I rollen som specialistläkare arbetar du i huvudsak med patientansvar vilket innebär att du ansvarar för medicinska utredningar, bedömningar samt behandlingar av patienter. Du arbetar i team bestående av kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt kunskap- och erfarenhetsutbyte. Vi förväntar oss att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister. Du förväntas driva och medverka i föränd...
2023-06-02 2023-06-30
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska, Allmängeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du u...
2023-06-02 2023-06-18
1 2 3 4 5 6 7 8 >