Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagog, personlig assistans
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett brukarperspektiv.
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Speciallärare/Specialpedagog, Norrhammarskolan F-9
Som specialpedagog/speciallärare har du en viktig roll för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du samarbetar i vårt elevhälsoteam samt säkerställer att det organisationen kan och vet även händer i verkligheten. Ditt arbete kommer bland annat att innebära att stötta och utveckla kollegiala lärprocesser samt stötta enskilda pedagoger. Du gör även utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal.
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, RV Psykiatrisjuksköterska Ursvikens Hälsocentral, Skellefteå
Som psykiatrisjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du ingår som psykiatrisjuksköterska i vårt psykosociala team tillsammans med psykolog som är under uppstart. Tillgång till kurator finns i området. Patienter med psykiska funktionsnedsättningar erbjuds samlade insatser med god kvalitet. Du ansvarar för enskilda patienter, har en samordningsfunktion, bedömer, ger telefonrådgivning. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsamm...
2021-05-12 2021-05-31
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB ST-läkare, Kirurgcentrum, Skellefteå
Som ST-läkare vid kliniken blir du fort en del av arbetsteamet och får i samråd med din handledare relativt snabbt ta ansvar och växa i rollen som blivande kirurg. Den största delen av ST-utbildningen genomförs på Kirurgkliniken i Skellefteå med tillägg av randningsperioder som sker i samarbete med Kirurgkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och dess olika sektioner. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration,...
2021-05-12 2021-06-02
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska, Kirurgcentrum avdelning 8, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som sjuksköterska bidrar du till att människor ska känna sig trygga, må bättre och få förbättrad livskvalitet. Vi erbjuder dig stor omväxling avseende innehåll och tempo. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad av patienter inför och efter operation samt akut inkomna patienter med varierande omvårdnadsbehov, läkemedelshantering mm. I din roll som sjuksköterska har du en viktig roll i teamarbetet runt patienterna tillsammans med övriga yrkeskategorier....
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska Natt, Cancercentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. VI ERBJUDER: Du får en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till dem i livets slutskede. Här har du specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika och antikroppar med handhavande av centrala infarter, är exempel på arbetsuppgifter. En hörnsten för att utveckla och driva cancervår...
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare, 6-9, spanska, Floraskolan
Du kommer att undervisa i spanska i åk 6-9 och tjänsten kan även kombineras med annat ämne, då gärna engelska. Du ingår i blivande team 6 där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och kreativ miljö för eleverna på skolan. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 6-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare oc...
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 4-9, musik/annat ämne, Lejonströms rektorsområde
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du delar mentorskap för elever i åk 4-9 på Lejonströmsskolan. Du kommer även att bedriva undervisning på Medleskolan. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i svenska och engelska på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Sama...
2021-05-12 2021-05-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare F-3, Medleskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du har mentorskap för elever i årkurs 2. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kolle...
2021-05-12 2021-05-30
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 4-9, svenska/engelska, Lejonströmsskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med kreativa och drivna kollegor där du delar mentorskap för elever i åk 4-9. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i svenska och engelska på ett modernt, kreativt och inspirerande sätt som motiverar och väcker elevernas nyfikenhet. Undervisningen utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. ...
2021-05-12 2021-05-30
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Verksamhetschef, Habiliteringscentrum
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du har det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i sin helhet. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mo...
2021-05-12 2021-06-02
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Dietist, Medicincentrum, Umeå
Som dietist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar huvudsakligen gastro-patienter på mottagningen och avdelningen men arbete på annan enhet inom Medicincentrum kan även bli aktuellt. Du deltar aktivt i utvecklingen som ska bidra till framtidens vård. Detta då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård. Arbetet består huvudsakligen av individuella besök på mottagning och avdelning men gruppträffar förekommer. Handledning av studenter ingår i arbetsupp...
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Support och lokaler Enhetschef, lokalvård
Som enhetschef med inriktning mot lokalvård har du direkt personalansvar för cirka 30 medarbetare. I ditt uppdrag ingår verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Genom en tillitsbaserad ledning och styrning skapar du förutsättningar för dina medarbetare och verksamheten att fungera på så optimalt som möjligt. Som enhetschef har du mycket kundkontakter och du förväntas skapa goda relationer med både kollegor, kunder och andra intressenter. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du aktivt med att utveckla hela Drift och städsektionen.
2021-05-12 2021-05-26
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Informationshanteringsspecialist till Region Västerbotten, Umeå
Som informationshanteringsspecialist/arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som specialist i informationshantering- och arkiveringsfrågor driver och arbetar du operativt i e-arkivprojekt. Region Västerbotten ingår i ett samarbetsorgan för e-arkiv med tolv andra regioner, R 7-e-arkiv, där du för myndigheten har en drivande och samordnande roll i uppbyggandet av myndighetens arkivering av digital information. I arbetet ingår att bevaka strategiska informationshanteringsfrågor gällande e-arkivering sa...
2021-05-11 2021-05-25
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Arkivarie till Region Västerbotten, Umeå
Som arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som arkivarie utreder, bevarar och gallrar du framför allt digital information och deltar i arbetet med styrande och stödjande dokument. Du arbetar med långsiktigt bevarande av såväl digital som analog information från Region Västerbottens verksamheter samt fungerar som stöd via rådgivning och utbildning. I rollen ger du service till regionens verksamheter, forskare och allmänhet. Du kommer även ha en stor del i uppbyggandet av myndighetens arkivering av di...
2021-05-11 2021-05-25
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandsköterska till Folktandvården Teg, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du får ett roligt och omväxlande arbete och ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår, bland annat profylaxpatienter. Vi fokuserar mycket på teamarbete. Kliniken har förskjuten arbetstid och är öppen 7-19 måndag-torsdag. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4.
2021-05-11 2021-05-31
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Underläkare (ortopedi), Rörelseorganens Centrum i Skellefteå
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som underläkare är varierande och innefattar bl.a. rond på avdelning, mottagning och operationer. I arbetet finns möjligheter att bli handledd men även att handleda AT-läkare och studenter är arbetsuppgifter som ingår. Jourarbete (dagtid och nattetid) ingår. Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av våra medarbetare då arbetet är variationsrikt och ger en medicinsk kunskapsbas. Initialt med bredd...
2021-05-11 2021-06-01
Region Västerbotten, Medicinsk teknik VB Medicinteknisk ingenjör, Umeå
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer, tillsammans med dina kollegor att få arbeta med medicinteknisk utrustning framför allt inom bildgivande teknik. I uppdraget ingår exempelvis ultraljud, monitorer, slätröntgen, angiografi, mammografi. Beroende på dina kvalifikationer kommer ansvaret att fördelas mellan dig och dina kollegor. Du kommer att ingå i sektion Bild- och strålning...
2021-05-11 2021-06-06
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Renforsen Sjuksköterska 100 %, långtidsvikarie
Du har ett övergripande ansvar för ett patientnära- och kvalitativt hälso- och sjukvårdsarbete genom hela vårdkedjan, från inskrivning till utskrivning. Det är ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete, som innefattar allt från sedvanligt avdelningsarbete till akuta sjukvårdsinsatser - inom ramen för såväl somatisk- som psykiatrisk vård. Arbetsuppgifterna består bl a av basal omvårdnad, abstinensbedömningar, provtagningar, dokumentation, läkemedelshantering, stödjande samtal och akuta sjukvårdsinsatser. Du ingår i team och deltar i ...
2021-05-11 2021-05-25
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor, Utredningsteamet
Under utredningsperioden ansvarar du för att utreda, dokumentera och tillsammans med individen och dess anhöriga, komma fram till vilka resurser och behov denne har för att kunna bo tryggt och säkert i sitt hem. Du ska även skapa goda förutsättningar för nästa team som tar över. Under utredningen sker täta kontakter med ordinarie hemtjänst, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, anhöriga m fl. Utredningsteamet arbetar med förebyggande- och rehabiliterande förhållningsätt. När det inte finns utredningsärenden arbetar du som korttidsv...
2021-05-11 2021-05-23
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandläkare till Folktandvården Idun, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. I nära samarbete med övrig personal kommer du att vara delaktig i arbetet med att testa och utvärdera nya digitala lösningar och arbetssätt inom tandvården. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultationer. V...
2021-05-11 2021-06-06
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Miljö och hälsoskyddsinspektör
Som miljöinspektör kommer du att ingå i verksamheten miljö som består av cirka 25 medarbetare. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att utföra tillsyn enligt miljöbalken, i huvudsak inom hälsoskyddsområdet. I uppgifterna ingår också att besvara frågor och hantera ärenden som initieras av allmänheten. Andra arbetsuppgifter kan vara att arbeta med projekt inom den planerade tillsynen och kontrollen eller att delta i andra projekt som kan bli aktuella inom nämnda områden. Det sker en konstant utveckling i samhället som du har en stor delaktighet ...
2021-05-11 2021-05-26
Länsstyrelsen Västerbotten, Miljöanalysenheten Miljömålshandläggare
Miljöanalysenheten samordnar det regionala mål- och uppföljningsarbetet i Västerbotten och verkar för att de av riksdagen fastställda generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås, stödjer kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete och beskriver miljötillståndet. Vi söker dig som vill arbeta för miljömålen i länet, ta fram underlag och planera för åtgärder för att nå dem. Arbetet består i att följa upp målen och beskriva miljötillståndet. I tjänsten ingår också att samverka och kontakta aktörer i Västerbotten. Arbetet är va...
2021-05-10 2021-06-05
Region Västerbotten, HSF stab VB gemensam Central Analysledare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Umeå
Som central analysledare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. I Region Västerbotten finns en patientsäkerhetsorganisation som ska hjälpa och stödja verksamheterna i olika patientsäkerhetsfrågor, däribland att göra centrala händelseanalyser när en allvarlig risk eller skada har upptäckts där flera verksamheter är inblandade. Som central analysledare hos oss arbetar du till stor del tillsammans med chefläkare och ansvarar för att leda och dokumentera händelseanalyser av allvarliga händelser, framföra...
2021-05-10 2021-05-24
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Instruktör, NIU Fotboll, Anderstorpsgymnasiet
NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) fotboll i Skellefteå består av elever från Baldergymnasiet och Anderstorpsgymnasiet och ges i nära samverkan med lokala fotbollsföreningar. Undervisningen bedrivs i god träningsmiljö på Norrvalla idrottsplats. Specialidrotten syftar till att utbilda och utveckla elever till elitidrottare. Som instruktör undervisar du eleverna både teoretiskt och praktiskt i specialidrott fotboll. Ett nära samarbete med våra samverkansföreningar är en viktig del av uppdraget.
2021-05-10 2021-05-23
1 2 3 4 5 6 7 >