Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Kurator, Byske hälsocentral
Arbetet innebär bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av framförallt barn och unga men även för vuxna och äldre kan förekomma. Du kommer att ingå i teamet för Psykisk ohälsa inom område Nord där du arbetar självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
2024-04-04 2024-04-30
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Psykolog, Byske Hälsocentral
Arbetet innebär psykologisk bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av framförallt barn och unga men även för vuxna och äldre kan förekomma. Administrativt stöd och möjlighet till utbildning finns. Du kommer att ingå i teamet för Psykisk ohälsa inom område Nord där du arbetar självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Du erbjuds även handledning med övriga psykologer inom primärvården i Skellefteå.
2024-03-20 2024-05-01
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Undersköterska, Intensivvårdsavdelning, Lycksele
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar som undersköterska med IVA-patienter. Allt vårt arbete kännetecknas av personcentrerad vård där du brinner för det personliga mötet med patienten. Du har en förmåga att skapa trygghet hos patienten och bedriver en vård där denne alltid är i centrum. Utifrån din roll som undersköterska är du en självklar del i teamarbetet, tillsammans med kollegor i olika roller. Du deltar i de utvecklingsarbeten som drivs på kliniken och tillsammans s...
2024-04-23 2024-05-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Stationsbefäl till Utredningssektionen i Umeå
Som Stationsbefäl ingår det i ditt ansvar att inom verksamhetsområdet planera, fördela, leda och följa upp polisområdets och lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. I funktionen leder du del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionens uppdrag och krav ligger nära den direkta ledarens men funktionen har inget formellt personalansvar. Rollen som arbetsledare innebär att du coacha...
2024-04-23 2024-05-06
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Yrkeslärare Bygg- och anläggningsprogrammet, Anderstorpsgymnasiet
Som yrkeslärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning i karaktärsämnen inom byggprogrammet. I undervisningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Du ansvarar för att bidra med kunskap och engagemang i ämnet. Du kommer att ingå i ett arbetslag där det är naturligt att samarbeta och stötta varandra. Även samarbete med elever och föräldrar är en viktig del av uppdraget, liksom kontakt och samverkan med branschen. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utvecklingsarbete och värdegrund.
2024-04-23 2024-05-06
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Undersköterska, Storuman mottagning, Storuman Sjukstuga
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska och assisterar övrig personal i vårdarbetet. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Vi arbetar i team i vården av våra patienter och vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vi arbetar efter vår värdegrund; ständigt bättre, patienten alltid först.
2024-04-23 2024-04-30
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Lung och allergimottagningen, NUS
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På lung- och allergimottagningen pågår ett förändringsarbete där vi arbetar för att fler sjuksköterskor ska delta i mottagningsarbetet. Det innebär att du möter och vårdar internmedicinska patienter på mottagningen samtidigt som du deltar i utvecklingsarbeten som ska bidra till framtidens vård. På mottagningen utförs invasiva ingrepp bland annat bronkoskopi, pleuratappning/-dränage och torakoskopi. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar...
2024-04-23 2024-05-07
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Erfaren elkonstruktör till teknikenheten
Tillsammans med andra kommer du att arbeta med detaljkonstruktion kopplat till våra anläggningar. Du kommer att stödja driften kring elfrågor både vid planerade underhållsåtgärder och vid akuta felavhjälpande insatser. Arbetet innefattar konstruktion av nya tekniklösningar, kravställning mot underleverantörer, granskning av handlingar, informationsstöd till konsulter, utveckla vår standardisering samt ritningshantering och slutdokumentation. En del av jobbet innefattar analys, förstudier och projektering kopplat till våra projekt. Det förekomme...
2024-04-23 2024-08-11
Region Västerbotten, Servicecenter VB Bemanningsassistent till Bemanningsservice, Umeå
Som bemanningsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer vara den som med hjälp av vårt bokningssystem Time Care Pool ansvarar för att boka våra medarbetare på rätt avdelning och med rätt kompetens. Arbetet innebär administration av nyanställningar samt schemaplanering och rapportering i personalsystemet Wisma. I rollen kommer du också att ha telefonkontakt med övriga verksamheters bemanningsassistenter och avdelningschefer. Du kommer även sköta bokning av föreläsningssalar och grupprum samt a...
2024-04-23 2024-05-12
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Västerbotten, Lycksele
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska inom ambulansen möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen jobbar ni i team bestående av sjuksköterska-undersköterska ell...
2024-04-23 2024-05-19
Skellefteå kommun, Support och lokaler Enhetschef Underhåll/anpassning Fastighet
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för kvalitet och processer för våra underhålls- och anpassningsprojekt. Jobbet innebär att driva våra projekt i nära samarbete med dina projektledare och projekteringsledare. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och har personalansvar samt budget och resultatansvar för din enhet. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om det lokala marknadsläget inom byggsektorn samt håller dig insatt i utvecklingen inom entreprenadjuridik, byggteknik och lagstiftningen kring offentlig upphandling. Du komme...
2024-04-22 2024-05-09
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Forskningssjuksköterska, Lung- och allergimedicin, Medicincentrum, Umeå
Som forskningssjuksköterska på Lung- och allergiforskningen ingår du i ett team med en forskningssjuksköterska, läkare, lab. personal och doktorander. Vi samarbetar med andra forskargrupper både lokalt, nationellt och internationellt. Vi bedriver främst egeninitierade studier men även akademiska studier på uppdrag av andra samt även läkemedelsstudier. I tjänsten koordinerar du flertalet studier samtidigt och bör kunna hålla flera bollar i luften. Som forskningssjuksköterska ansvarar du för rekrytering av forskningsdeltagare. Tillsammans med lä...
2024-04-22 2024-05-19
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare inom kalla fall sökes till regionala utredningsenheten (RUE) region Nord
Som utredare kommer du att få handlägga de kalla fall som finns i region Nord. Ett kallt fall är ett ärende av dödligt våld där utredningen inte kunnat leda till att en gärningsperson eller gärningspersoner har kunnat dömas i en domstol. Kalla fall-arbetet består av att granska ärenden innehållande mycket material för att bedöma om det finns ytterligare utredningsåtgärder som kan vidtas för åtal och lagföring med nytt bevistema. Du förväntas tillsammans med gruppen förvalta den arbetsstruktur som finns men framförallt vara driven och intresse...
2024-04-22 2024-05-06
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare till Folktandvården, Tärnaby
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Vi erbjuder ett varierande arbete med patienter i alla åldrar. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta inom just dina intresseområden. Arbete vid en eller flera kliniker inom Folktandvården kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultationer. Vi använd...
2024-04-22 2024-05-20
Skellefteå kommun, Stöd och service Personliga assistenter till kvinna i Skellefteå
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja samt hjälpa individer utifrån den enskildes önskemål och behov. Du arbetar utifrån en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas för att öka möjligheten till en självständig och meningsfull vardag för individen. Som personlig assistent förekommer samarbete med individens nätverk och kontakt med andra myndigheter och funktioner.
2024-04-22 2024-05-05
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpersonal - vikariat
I rollen som stödpersonal ingår det att på ett respektfullt sätt assistera och stötta individer i olika typer av situationer. Här arbetar vi med fokus mot olika autismspektrumtillstånd där det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till för att ge bästa möjliga stöd. Du blir en viktig del av deras liv, där du har möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro. Arbetet innebär även samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. I ditt dagliga arbete, ingår personlig omvårdnad och stöd för våra boende, inklusive hjälp med ma...
2024-04-22 2024-05-06
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Interventionssköterska, Kärlsektionen, Kirurgcentrum Umeå
Som interventionssjuksköterska hos oss bidrar du med din unika kunskap och ditt engagemang i uppbyggandet och utvecklingen av den endovaskulära verksamheten. Din roll är betydelsefull och ditt arbete kräver såväl teamarbete som självständighet. Arbetsuppgiften består av aktivt deltagande i de endovaskulära ingreppen som utförs på enheten, samt hantering av vår röntgenutrustning och material, och bidra till utveckling och utbildning av den endovaskulära metoden. Arbetstiden är dagtid men beredskapstjänstgöring kan komma att ingå enligt överens...
2024-04-22 2024-05-13
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Distriktssköterska, Kåge hälsocentral
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och är positiv till förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten.
2024-04-22 2024-05-06
Skellefteå kommun, Support och lokaler Lokalvårdare till Lövånger
I arbetsuppgifterna ingår att utföra daglig lokalvård inklusive periodisk uppstädning med god kvalitet enligt gällande städrutiner samt att noggrant hantera olika städmaskiner självständigt. Eftersom arbetet utförs hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande men kan också vara fysiskt tungt emellanåt. Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet.
2024-04-22 2024-05-12
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandhygienist till Folktandvården, Sävar
Som tandhygienist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga, och ser till att våra patienter får bra förutsättningar för god tandhälsa. Hos oss får du ett intressant och omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas tillsammans med våra erfarna och duktiga tandvårdsteam. Du kommer att arbeta med både främjande, förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder. Även handledning av studenter och nya tandhygienister ingår. Arbetsdagen bestå av såväl teamarbete som självständigt arbete med undersökn...
2024-04-22 2024-05-15
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Säkerhetshandläggare Anstalten Sörbyn
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten Sörbyn. Du är direkt underställd en kriminalvårdsinspektör(första linjens chef). Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med besluts...
2024-04-21 2024-05-12
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Underläkare, ÖNH/Hörsel och balansrubbningar, Umeå
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som underläkare innefattar framför allt hörsel-och balansmottagning samt multidisciplinära konferenser med audionomer, tekniker, pedagoger, psykologer, röntgenologer, ÖNH-specialister m fl. Du arbetar självständigt med egen mottagning och möter patienter i alla åldrar med olika hörsel- eller yrselrelaterade problem. Erfarna läkare finns tillgängliga som stöd vid behov av konsultation. Du får en bred utbildning om hörsel- och yrselsjukd...
2024-04-21 2024-05-31
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Säkerhetshandläggare Anstalten Sörbyn
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten Sörbyn. Du är direkt underställd en kriminalvårdsinspektör(första linjens chef). Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med besluts...
2024-04-21 2024-05-12
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Säkerhetshandläggare Anstalten Sörbyn
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten Sörbyn. Du är direkt underställd en kriminalvårdsinspektör(första linjens chef). Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med besluts...
2024-04-21 2024-05-12
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Säkerhetshandläggare Anstalten Sörbyn
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten Sörbyn. Du är direkt underställd en kriminalvårdsinspektör(första linjens chef). Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med besluts...
2024-04-21 2024-05-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >