Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandsköterskor, Specialisttandvården Protetik, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker tandsköterskor med intresse att fördjupa sig i vårt specialistämne och som vill ha en stor delaktighet i den dagliga vården av våra inremitterade patienter. I tjänsten kommer förutom sedvanliga arbetsuppgifter även vissa administrativa uppgifter ingå. Ytterligare kan arbete i steril och reception förekomma. I avdelningens uppdrag ingår även arbete med att handleda studenter där du tillsammans med de kliniska lärarna ansvar för att student...
2021-07-27 2021-08-22
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Bra jobb i Skellefteås skolor och förskolor
Du skapar en trygg och utvecklande miljö för barn och elever. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barn och elever i fokus. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utveckling och värdegrund.
2021-07-26 2021-12-01
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Receptionist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Till Allmäntandvårdens kompetenscentrum, AKC söker vi nu en duktig administratör till vår reception som finns på 7 trappor, Tandläkarhögskolan. Du kommer att vara en viktig person i vårt arbete med att ge våra kunder och studenter bästa möjliga service! Arbetsuppgifterna är varierade men består bland annat av tidsbokning/kallelser, remissadministration, hantering av patientärenden via 1177.se, posthantering och kassaavstämning samt övriga receptionsuppgifter i samband med patientbesök. Du arbetar i datasystem såsom TeleQ, vårt journalsystem T...
2021-07-26 2021-08-11
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Undersköterskor, Operationsverksamheten vid AnOpIva, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Inom operation som undersköterska har du en nyckelfunktion vid operationer. Arbetet innebär ett nära samarbete med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och kirurg inne på operationssalen. Undersköterskan förbereder salen inför operation och iordningställer salen efter operationen tillsammans med de övriga i operationslaget. I rollen ingår även handledning av studenter då Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus. Arbete...
2021-07-26 2021-08-22
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, försörjningsstöd
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning. Arbetet på enheten innehåller också förebyggande insatser, rådgivning, stödjande kontakter, information, samråd och samarbete med andra verksamheter inklusive myndigheter, förvaltningar, institutioner och inte minst intern samverkan. Beredskapstjänst...
2021-07-26 2021-08-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Ämneslärare 7-9, bild/engelska, Örjansskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare till Folktandvården, Sävar
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Vi erbjuder ett varierande arbete med patienter i alla åldrar. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta inom just dina intresseområden. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultatione...
2021-07-26 2021-08-22
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare, musik, Kågedalens skolor
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i musik i årskurs 1-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-26 2021-08-08
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Umeå Fysioterapeut (vik.), Neurorehab NUS, Umeå
Som fysioterapeut / sjukgymnast hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du bidrar med din specifika kompetens och samverkar med kollegor och övriga yrkesgrupper. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra verksamheter samt dokumentation och överrapporteringar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar. Du har även förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
2021-07-26 2021-08-16
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska, Beroendepsykiatrisk mottagning, Psykiatriska Kliniken Umeå
Arbetet på dubbeldiagnosmottagningen (DDM) sker i tvärprofessionella team, där såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. I teamen ingår läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska och skötare. Varje team har en teamledare. På LARO-mottagningen fungerar sjuksköterskan som kontaktperson och blir på så vis spindeln i nätet när det gäller patientens rehabilitering. Hela verksamheten genomsyras av teamarbete där olika professioner bidrar med sin kompetens. Utöver sjuksköterskor finns i teamet kurator, psykol...
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kurator Beroendepsykiatriska och Dubbeldiagnosmottagningen, Umeå
Arbetet på dubbeldiagnosmottagningen sker i tvärprofessionella team, där såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. Du har fokus på psykosocialt och psykiatriskt behandlings-och rehabiliteringsarbete både enskilt och i grupp samt i samarbete med övriga medarbetare på mottagningen. Som kurator i teamet bistår du med kunskap inom försäkringsmedicinska frågor, rehabiliteringsfrågor och samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer.
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå Psykolog (vik.), Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba både mot DDM och LARO-mottagningen. Både DDM och LARO jobbar enligt vårdprogram som gemensamt tagits fram. Psykologens arbetsuppgifter består huvudsakligen av neuropsykologiskt- och psykiatriskt utredningsarbete av komplexa tillstånd/dubbeldiagnoser samt psykologiskt behandlingsarbete självständigt och tillsammans med annan personal. Det senare kan t.ex. vara att leda grupper. Just nu har mottagningen grupper i Mindfulness och...
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Heimdalls HC Avdelningschef, Heimdalls HC, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete,...
2021-07-25 2021-08-08
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Undersköterska, Dorotea sjukstuga
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Dina arbetsuppgifter är varierade i och med att patientgrupperna är växlande. Att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare samt läkare arbetar du med akutsjukvård, omvårdnad, rehabilitering/habilitering samt utveckling och förbättring med patienten/vårdtagaren i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår även dokumentation enligt Soc...
2021-07-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen, Storumans sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnads behov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständi...
2021-07-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Molekylärbiolog, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Umeå
Som molekylärbiolog hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du kommer att arbeta inom molekylära sektionen vid Klinisk mikrobiologi där dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: - Kvalitetssäkring av molekylärbiologiska analyser (organisera deltagandet i EQC-program, granska EQC utfall - Organisera och delta i upphandlingar - Att självständig hålla sig uppdaterad gällande den tekniska utvecklingen inom mikrobiologisk-molekylärbiologisk diagnostik - Arbete i rutindiagnostik vid molekylära sektionen v...
2021-07-22 2021-08-22
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 7-9, Sv/En, Norrhammarskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i svenska och engelska för årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-22 2021-08-05
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Grundlärare 3-4, Ostviksskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 3-4. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-07-22 2021-08-15
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Lycksele Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Lycksele
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss har undersköterskor en viktig och självklar roll i teamet och bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i sin yrkesroll och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat assisterar vid förlossningar, bb-gyn omvårdnad. Avdelningsarbete med städning, matdelning, förrådsarbete. Kan bli aktuellt m...
2021-07-22 2021-08-15
Storumans kommun Kock/köksbiträde till Hemavan Tärnaby
Du kommer att arbeta i köksenheten och ha din huvudsakliga placering i köket på Vikbaka i Tärnaby. Som kock/köksbiträde i vår köksenhet jobbar du utifrån en kostpolicy. I arbetsuppgifterna ingår varmkök, dietkök, konsistensanpassning, salladsförberedning, beställningar, egenkontroll, servering, disk, städa kök och övriga utrymmen samt andra förekommande uppgifter inom kök och servering.
2021-07-21 2021-09-13
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Sävar Fysioterapeut, Neurorehab Sävar, Umeå
Som Fysioterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du jobbar med patienter både individuellt och i grupp. Du arbetar i neurologiskt rehabiliteringsteam tillsammans med arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, läkare och rehabiliteringsassistenter. Teamet kan vid behov konsultera psykolog och logoped. Kontakter med externa aktörer som exempelvis arbetsgivare och kommun förkommer. Undersökning inklusive testning med olika mätinstrument, bedömning och rehabiliterande behandling utifrån rehabilitering...
2021-07-21 2021-08-15
Region Västerbotten, Ortopedisk avdelning Umeå Arbetsterapeut (vik), Ortopedavdelning, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet innebär att du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, utprovning av hjälpmedel, rådgivning, vårdplanering och individuella vårdplaner.
2021-07-21 2021-08-17
Skellefteå kommun, Socialkontoret Färdtjänsthandläggare
Som färdtjänsthandläggare utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Varje enskilt beslut grundar sig på samtal med den enskilde eller dennes företrädare, inkomna handlingar samt i en del fall besök av den enskilde. Färdtjänsthandläggarna informerar och bemöter synpunkter inom arbetsområdet. Arbetet är självständigt men innebär ändå i hög grad samarbete inom gruppen eftersom såväl samsyn som utvecklingsarbete är viktigt inom verksamhe...
2021-07-20 2021-08-22
1 2 3 4 5 6 7 >