Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Ekonomistab VB Controller Ekonomistaben, Skellefteå
Som controller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ingår i Ekonomistaben enhet för verksamhetsstöd där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings och utvecklingsarbete. Som controller är din huvuduppgift att utifrån ditt ekonomiska perspektiv ge både ledningsstöd och praktiskt stöd till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Det innebär bland annat att driva och säkerställa kvalitet i redovisning, uppföljning, analys, stödja i löpande rapportering och ...
2023-11-29 2023-12-31
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland IVA-sjuksköterska, Intensivvårdsavdelning, Lycksele
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I tjänsten som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi vårdar patienter av många kategorier utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med övriga profession som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.
2023-11-29 2023-12-20
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Barnmorska / Sjuksköterska, CFOG, Skellefteå
Som Barnmorska/sjuksköterska är du en medspelare i allt som pågår på Gynmottagningen. Vi arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Arbetsuppgifterna innebär att du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Du deltar i telefonrådgivning, svarar via 1177.se, vårdar dagvårdspatienter och assisterar vid mottagningsoperationer. I arbetet ingår att delta vid aborter. Vi tar även uppföljande cellprover efter tidigare förändringar samt hanterar vissa andra gynekol...
2023-11-29 2023-12-20
Region Västerbotten, Digitalisering och Service VB Administratör till ID-foto, Umeå
Som administratör hos oss kommer du ta emot beställningar för tjänstekort och handlägga dessa enligt gällande rutiner. Detta innebär bla att du beställer, kodar elektroniska tjänstelegitimationer samt passerkort till anställda inom Region Västerbotten. I vår kundmottagning lämnas det färdiga kortet ut till användaren. Studenter, entreprenörer och universitetsanställda tillhör också våra kunder. Du kommer hantera behörighet/accesser på korten samt lås tider för verksamheternas dörrar inom länet. I arbetet ingår mycket kundkontakt via telefon, m...
2023-11-28 2023-12-17
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Sjuksköterska ständig natt, Geriatriskt Centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination, samt kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Du jobbar med en omfattning av 69,68% alternativt 79,69% med 2-4 nätter extra. Nattschema med 9 dagars ledighet
2023-11-28 2023-12-12
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Dialysbehandlingen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Du planerar och utför dialysbehandlingar samt deltar i omvårdnad. Utöver detta har du också ett lite större ansvar över några patienter. Du jobbar nära, och i samarbete med kollegor och patienter. Vi arbetar tillsammans för att ge en trygg behandling med hög kvalitet. Dialysbehandlingen erbjuder arbetstider med möjlighet till personlig anpassning och arbetstiderna består mestadels av dagtidsarbete med enstaka kvälls- och helgt...
2023-11-28 2023-12-19
Region Västerbotten, Inköp o logistik VB Servicemedarbetare, Internlogistik Umeå
Som servicemedarbetare/transportör hos oss ger du viktig service som påverkar många. Du kommer vara en av dem som dagligen säkerställer att våra kunder på Norrlands universitetssjukhus får bästa möjliga service och förutsättningar för att bedriva en vård i världsklass. Du kommer att ha ett rörligt och fysiskt arbete i sjukhusmiljö som kombineras med truckkörning. Varierande arbetsuppgifter med ansvar för leveranser av gods, post, mat, textilier och läkemedel eller att hämta in olika fraktioner av avfall och tvätt samt förekommande administrati...
2023-11-28 2023-12-17
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Legitimerad sjuksköterska Psykosmottagningen i Umeå
Som sjuksköterska ingår det i dina arbetsuppgifter att vissa tider fungera som mottagningssjuksköterska där du bland annat har telefonrådgivning, telefonuppföljning samt samordning. Du ansvarar för läkemedelshantering, uppföljning vid farmakologisk behandling, provtagning, kalla till årskontroll samt samtal utifrån patientens behov. Du bistår med den somatiska kunskapen samt bidrar med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området. Arbetet sker både på mottagning och i patientens närmiljö
2023-11-28 2023-12-17
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Fysioterapeut/sjukgymnast, Geriatriskt centrum, Umeå
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna innefattar fysioterapeutisk bedömning och utredning med åtgärdsprogram och rådgivning. Du bidrar med din specifika kompetens i rehabilitering för äldre samt har tillsammans med teamet ansvar för ärendehantering och metodutveckling.
2023-11-28 2023-12-12
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Nämndsekreterare/utredare till ledningsstaben, Umeå
Som sekreterare/utredare i Region Västerbotten har du en betydelsefull roll i vår förvaltning, där du ger viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdena sjukhusvård, primärvård, tandvård och funktionshinder och habilitering. Som nämndsekreterare/ utredare för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar, har du uppdraget att planera, administrera och genomföra beredningarnas sammanträden samt delta vid regionens samråd med funktionshinderrörels...
2023-11-28 2023-12-14
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Specialist i Allmänmedicin, Byske hälsocentral, Skellefteå
Som Allmänspecialist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2023-11-28 2023-12-17
Storumans kommun Förskollärare för tillsvidareanställning
Du kommer att arbeta som förskollärare inom förskolan i Storuman/Stenseles tätorter, Storumans kommun. För närvarande placering vid förskolan Solbacken i Stensele. Ditt uppdrag i förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1 5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Du planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten fortlöpande tillsammans med ditt arbetslag. Du bör vara engagerad och ha ...
2023-11-27 2023-12-15
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Neurologavdelningen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Här ansvarar du för patientens omvårdnad. Dina arbetsuppgifter är varierade i och med att patientgrupperna är växlande. Identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i tanke såväl som handling. Trivs i ett tidvis högt tempo. Tillsammans med övriga i teamet (läkare, undersköterska, fysioterapeu...
2023-11-27 2023-12-18
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Specialpedagog till barn- och vuxenhabiliteringen, Umeå
Som specialpedagog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker en specialpedagog som ska arbeta med barn som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar inom olika autismspektrumtillstånd. Du ger rådgivning kring lek och lärande för barn, samspel och kommunikation och lär ut pedagogiska strategier för att klara dagliga rutiner och krav. Du utför mångsidiga och riktade insatser till förskolebarn med autism. Insatser kan ges enskilt till föräldrar eller i grupp. Arbetet sker i team och planer...
2023-11-27 2023-12-17
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kvalitetsstödjare, Vård- och omsorgsavdelningen
Som kvalitetsstödjare bidrar du till att det systematiska kvalitetsarbetet sker utifrån styrdokument, förvaltningens målbilder, utvecklingsplan samt nämndens uppdragsplan. Du ansvarar för att tillhandahålla statistik och analyser samt att utveckla och förvalta avdelningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete och planering. Du förväntas kunna arbeta självständigt i processer och i riktade insatser. Arbetet innebär att du samverkar med avdelningens enheter för kvalitet och utveckling i frågor kring statistik, analys, granskning och uppföljn...
2023-11-27 2023-12-10
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska akutvårdsavdelningen Tärnaby
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet innebär tjänstgöring dag/kvä...
2023-11-27 2023-12-18
Skellefteå kommun, Socialkontoret Avgiftshandläggare
Du ska aktivt bidra till verksamhetens uppdrag och måluppfyllelse och på delegation av socialnämnden fatta beslut om avgifter för den enskilde. Arbetsuppgifterna består av avgiftshantering inom Vård och omsorg samt debitering inom Stöd och service. Arbetet medför många kontakter med kommunmedborgare som gäller frågor om avgifter och fakturor. Vid behov deltar du i olika utredningar, analyser och projekt inom avgiftsområdet.
2023-11-27 2023-12-11
Region Västerbotten, PV Väst Umeå Undersköterska, Primärvårdsområde Väst, Backen
Sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom provtagning, EKG, mindre omläggningar, assistera läkare vid mindre operationer, rectoskopi etc.
2023-11-27 2023-12-18
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Undersköterska, Laboratoriemedicin, Klinisk kemi, Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med ven- och kapillär provtagning och analys av mikrobiologiska prover på patientnära utrustning samt i den gemensamma provinlämningen med provsortering kan förekomma. Om du vill veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss!
2023-11-27 2023-12-11
Region Västerbotten, An op iva Sk Specialistläkare, AnOpIva, Skellefteå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som specialistläkare i anestesi och intensivvård är mycket varierande och kräver både bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. I arbetet som anestesiolog ingår arbete på vår operationsavdelning, postoperativa avdelning samt intensivvårdsavdelning. Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling samt handledning av ST-läkare, AT-läk...
2023-11-27 2023-12-18
Skellefteå kommun, Socialkontoret Ledningssekreterare
I rollen som ledningssekreterare ingår du i förvaltningens stab och du ansvarar för att ge ett kvalificerat administrativt stöd till socialförvaltningens chefcontroller. Rollen ansvarar för att i samarbete med chefcontroller skapa en samordningsstruktur kring EKUs ärenden. Detta inkluderar ärenden som rör nämnd, ledningsgrupp, facklig samverkan och även samarbeten med andra förvaltningar eller myndigheter. Du kommer att vara sekreterare och föra anteckningar och protokoll när Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pens...
2023-11-27 2023-12-10
Region Västerbotten, Inköp o logistik VB Servicemedarbetare timanställning, Internlogistik Umeå
Som servicemedarbetare/transportör hos oss ger du viktig service som påverkar många. Du kommer vara en av dem som dagligen säkerställer att våra kunder på Norrlands universitetssjukhus får bästa möjliga service och förutsättningar för att bedriva en vård i världsklass. Du kommer att ha ett rörligt och fysiskt arbete i sjukhusmiljö som kombineras med truckkörning. Varierande arbetsuppgifter med ansvar för leveranser av gods, post, mat, textilier och läkemedel eller att hämta in olika fraktioner av avfall och tvätt samt förekommande administrati...
2023-11-27 2023-12-17
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Klinikadministratör, Centrum för Obstetrik och Gynekologi, Lycksele
I din roll som klinikadministratör utgör du en viktig funktion för att arbetet vid kliniken skall kunna fortgå. Du servar olika yrkesgrupper inom verksamheten och du kan behöva göra egna avvägningar och prioriteringar för att komma vidare i ditt arbete. Då upplägget/uppdraget delvis är nytt finns möjlighet att påverka hur rollen ska se ut och arbetsuppgifterna kan komma att utökas/förändras under tid. I denna tjänst kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära bland annat; • schemaläggning för samtliga yrkeskategorier samt löneförberedan...
2023-11-27 2023-12-18
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Medicinsk sekreterare, CFOG, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom diagnosklassifikation, data- och statistikbearbetning samt remiss- och posthantering. Andra arbetsuppgifter kan exempelvis vara att bidra med administrativ service inom kliniken. Arbetet hos oss innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper och du kommer att delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dagtid. Möjlighet till att arbeta viss tid på distans finns.
2023-11-27 2023-12-31
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Samordnare, Lärcentra
Som samordnare kommer du att ansvara för planering, support och logistik på Lärcentra. Du är ansiktet utåt och kommer ha många kontakter med bland annat deltagare, utbildare, deras chefer och Lönecenter. I det dagliga arbetet ingår exempelvis att boka lokaler, svara på mail och förfrågningar, skicka ut information, bevaka anmälningsantalet till utbildningarna, fakturahantering och registrering. Du kommer även att planera och ställa i ordning lokalen, hjälpa till med tekniken och iordningställande av utbildningsmaterial på önskemål från utbilda...
2023-11-24 2023-12-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >