Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Malå Sorsele sjukstugor Distriktssköterska, Malå sjukstuga
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du utför arbetsuppgifter som distriktssköterska på läkarmottagning, med telefonrådgivning, planerat och akut mottagningsarbete samt förebyggande hälsovård. Vi förväntar oss att du tillsammans med oss bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus.
2021-03-01 2021-03-21
Skellefteå kommun, kommunhälsan Fysioterapeut/ergonom, Kommunhälsan
Som fysioterapeut/ ergonom arbetar du med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, tillsammans med beställare. Du kommer att arbeta med organisationen, grupper samt enskilda individer. I arbetsuppgifterna ingår att professionellt genomföra uppdragsdialoger, med kunder, så att det stöd vi erbjuder matchar behovet. Det är viktigt att du är medskapande i att planera, genomföra och förbättra Kommunhälsans verksamhet i samarbete med chef och övriga kompetenser. I arbetsuppgifterna ingår även: • Hålla i utbildningar. • Genomföra i...
2021-03-01 2021-03-14
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Specialistläkare, Infektionskliniken, Umeå
Som Specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att möta vuxna patienter i olika åldrar som drabbats av infektionssjukdom vilket innebär att du kommer att ha ett mycket varierande arbete som kräver både bred och hög kompetens. Du medverkar aktivt till att vidareutveckla klinikens verksamhet och kommer att samarbeta med olika yrkeskategorier och andra verksamheter. Eftersom du kommer att jobba på ett universitetssjukhus ingår klinisk handledning och undervisning av studenter, ...
2021-03-01 2021-03-15
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Undersköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, avdelning 3, Skellefteå.
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som undersköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. I jobbet ingår arbetsuppgifter som allmän omvårdnad av patienter, provtagningar, såromläggningar, dokumentation och uppföljning av vårdarbetet, men det handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden och allt arb...
2021-03-01 2021-03-15
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterskor, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar tätt tillsammans med skötare och undersköterskor och har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Du deltar på rond med läkare, administrerar läkemedel, följer upp ordinerad behandling, samordnar hemgångar samt medverkar vid inskrivning och utskrivning. Som sjuksköterska hos oss är du omvårdnadsansvarig för avdelningens patienter. Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar, och kan innebära arbete dagtid, k...
2021-03-01 2021-03-31
Region Västerbotten, RV Materialstyrare med teamledar uppdrag
Som materialstyrare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ansvarar för att säkerställa materialtillgängligheten hos Regionenens verksamheter, en grundförutsättning för en fungerande vård. Fokus kommer att ligga på att optimera våra flöden och frikoppla våra vårdverksamheter från uppgifter rörande materialförsörjning. Ansvarsområden och arbetsuppgifter • Orderläggning • Leveransbevakning, leveransprecisionsuppföljning och leveransinformation till berörda parter • Skapa materialplaner mot prognostiserat ...
2021-03-01 2021-03-21
Region Västerbotten, Ambulans Lycksele Sjuksköterskor, Åsele akutbil och Åsele sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vid Åsele akutbil arbetar du i team tillsammans med brandman och sjuksköterska för god vård på lika villkor och med stor respekt för patienternas specifika behov. Som sjuksköterska utvecklas du i din yrkesroll där du är medicinskt ansvarig och träffar patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver transport med speciell sjukvård. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport til...
2021-03-01 2021-03-17
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Klinikadministratör, Ambulanssjukvården Västerbotten, Umeå
Som klinikadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer att vara spindeln i nätet som tillsammans med verksamhetschef, avdelningschefer och stab levererar vi en administration av högsta kvalitet. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ambulanssjukvårdens ledningsgrupp som administrativt stöd. Vidare kommer du att vara verksamhetens nyckelperson gällande administrativa frågor där du agerar stöd till både verksamhetschef och avdelningschefer. Arbetsuppgifterna är varierande där d...
2021-03-01 2021-03-15
Region Västerbotten, Byske HC Distriktsköterska/Sjuksköterska Byske hälsocentral, Skellefteå
Som distriktsköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Du ingår in en grupp med 7 distrikts-/sjuksköterskor som arbetar tillsammans i team med olika ansvarsområden för att utveckla och ständigt förbättra verksamheten Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och är posi...
2021-03-01 2021-03-15
Skellefteå kommun, support och lokaler Ekonom
Du kommer att vara en viktig del i vår redovisningsgrupp där ni tillsammans arbetar för att upprätthålla en korrekt redovisning inom kommunen och övriga uppdragsgivare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande redovisning och bokslut men även andra arbetsuppgifter inom ekonomiområdet kommer att bli aktuella. Vi arbetar för att ge hög service med snabba leveranser och bra lösningar som effektiviserar arbetet för våra interna kunder.
2021-03-01 2021-03-14
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Laboratorieinstruktör inom patientnära analyser, Laboratoriemedicin, Umeå
Vi erbjuder dig möjligheten att delta i utvecklingen av PNA verksamheten inom Region Västerbotten. Idag omfattar patientnära analyser cirka 600 instrument fördelade på cirka 85 slutenvårdsenheter och 35 hälsocentraler. PNA-gruppen stödjer vårdpersonal i sitt patientnära analysera...
2021-03-01 2021-03-15
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad Coordinator, International Baccalaureate
Tasks In your role as coordinator, you will be in contact with the IBO to ensure that all their requirements are met. You will be the link between the IBO and the head teacher at the upper secondary school in Skellefteå. The role will also involve networking with other actors in the municipality. You will be a key link for all elements of the process leading up to Skellefteås gymnasium becoming an IB World School. The task will also involve a lot of administrative work in the form of agreements and similar mainly as part of the contact wit...
2021-02-28 2021-03-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polismyndigheten söker receptionister till Umeå för vikariat
Som administratör i receptionen är du Polismyndighetens ansikte utåt. Du kommer att arbeta i direktkontakt med våra besökare via besök, telefon och mejl. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga passansökningar, ansökningar om nationellt ID-kort samt i receptionen övrigt förekommande arbetsuppgifter. Vidare kan du också komma att vara behjälplig med arbetsuppgifter kopplade till vår receptionsverksamhet såsom handläggning av hittegods, beslag och anmälningsmottagning. En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som adm...
2021-02-26 2021-03-05
Region Västerbotten, Barn- och ungdomspsyk mott Skellefteå Sjuksköterska till Barn– och ungdomspsykiatrin i Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss i Skellefteå bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med vård till barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Arbetet innebär framförallt uppföljning av farmalogiska behandlingar samt bedömningar och behandlingsarbete. Det är ett självständigt arbete med patientgrupper där det finns möjlighet till utvecklingsarbete kring behandling. Hos oss erbjuds du handledning och vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.
2021-02-26 2021-03-19
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Undersköterska, kompetenstjänst, Lycksele lasarett
Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du kommer att arbeta inom slutenvårdens olika inriktningar. Du ingår i ordinarie personalgrupp vid respektive klinik och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Vi tillämpar samma arbetstidsmodell på samtliga vårdavdelningar. Modellen ger arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön. Tjänsten innebär dag, kväll och nattjänstgöring.
2021-02-26 2021-03-21
Länsstyrelsen Västerbotten, Kommunikationsenheten Kommunikatör
Uppdraget innebär både strategiskt och operativt arbete med Länsstyrelsens externa och interna kanaler. Tjänstens huvudfokus är att bidra till myndighetens utveckling och förmåga inom området civilt försvar. Du medverkar i utvecklingen av strategier, nätverk och metoder för myndighetsgemensam informationssamverkan, genomför omvärldsbevakning och deltar aktivt i utvecklingen av kommunikationskanaler, samt deltar i planering och genomförande av övningar. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utifrån behov, skapa, och genomföra kommunikativa insat...
2021-02-26 2021-03-21
Region Västerbotten, Kåge Morö Backe HC Allmänspecialist/Äldreläkare Moröbacke hälsocentral
Som allmänspecialist Äldreläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar självständigt och i team med olika yrkesprofessioner med främst patienter på våra SÄBO. Arbetet innebär konsultation till kollegor kommunens sjuksköterskor och handledning av AT/ST-läkare och kandidater. Jourarbete ingår.
2021-02-26 2021-03-12
Region Västerbotten, IT Systemutveckling Systemutvecklare inom Intelligent Automation till IT Västerbotten
Som systemutvecklare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du en bred roll där du arbetar med allt från att planera realiseringen av tekniklösningar utifrån verksamhetens behov och existerande teknikmiljö till att vara en del av utvecklingsarbetet och koda. Som systemutvecklare är du en viktig medlem i vårt utvecklingsteam där arbetet sker agilt. Du arbetar i ett team med hög kompetens med stora möjligheter att fördjupa dig inom delar av leveransen som du är mest intresserad av. Kunden är ständigt i fokus i ...
2021-02-26 2021-03-21
Region Västerbotten, Ångestmottagning Umeå Psykolog, Psykiatriska kliniken i Umeå
Arbetet på behandlingsenheten sker i tvärprofessionellt team, i ett miljöterapeutiskt sammanhang. Stor del av arbetstiden innefattar arbete med patienter inskrivna i dagvårdsprogrammet; i olika gruppinterventioner och individuella behandlingar/uppföljningar. Psykologens roll och funktion innefattar även att bidra med fördjupad bedömning/diagnostik av pågående ärenden.
2021-02-26 2021-03-14
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Utredare med administrativ inriktning
Arbetet som utredare innebär att ta fram fastighetsrättsligt underlag genom arkivforskning samt arbeta i kartprogram för att rätta fel och brister i fastighetskartan. Du kommer att ges möjlighet att gå kurser i fastighetsrätt, arkivforskning, karthanteringsprogram och fastighetsutredning. De administrativa arbetsuppgifterna innebär att du kommer att vara spindeln i nätet som ansvarar för vårt verksamhetssystem, administration, dokumenthantering, registrering, arkivering och fakturering samt ansvarar för att redigera den information som finns p...
2021-02-25 2021-03-14
Region Västerbotten, Medicinsk dokumentation rtg Medicinsk sekreterare, Bild- och funktionsmedicin, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du stöttar verksamheten genom bland annat remissregistrering, receptionsarbete, tidbokning, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter, administrativt arbete, utvecklingsarbete samt viss diktatskrivning. Du erbjuds ett varierat och omväxlande arbete då vi roterar mellan olika arbetsuppgifter.
2021-02-25 2021-03-11
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad Grundlärare åk 4-6, Björnåkersskolan, Burträsk
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet i årskurs 4-6. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2021-02-25 2021-03-14
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Specialistläkare, Ryggsektion, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du är delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och tillsammans med kollegor sköta avdelnings-, mottagnings- och operationsverksamheten vid klinikens ryggsektion. Du ingår dessutom i hus- och/eller bakjoursarbetet på ryggsektionen. Som specialistläkare inom ryggortopedin får du ett variationsrikt arbete där det i...
2021-02-25 2021-03-11
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Avdelningschef Tandtekniskt laboratorium, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Ditt huvudsakliga uppdrag som avdelningschef är att driva, leda, följa upp och utveckla verksamhetens arbete. Du är ansvarig f...
2021-02-25 2021-03-19
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare och klinisk handledare till AKC, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Du kommer att ingå i ett tandläkarteam och i dina I arbetsuppgifterna ingår förutom patientbehandling klinisk handledning av tandläkarstudenter (termin 8-10) inom kursen allmäntandvård, där du stödjer och handleder studenterna i deras kliniska träning för att nå kunskaps- och färdighetsmålen i de kliniska kurserna. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4.
2021-02-24 2021-03-17
1 2 3 4 5 6 >