Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Externt förbund Vafab Drifttekniker till VafabMiljö
Som drifttekniker har du en viktig roll i vår verksamhet och kommer att arbeta med drift och underhåll samt rondering av våra anläggningar för biogas och deponigas. I rollen ingår även förebyggande arbete, avhjälpande underhåll, renhållning samt administration kring hela processen. Du deltar i utvecklings- och förbättringsprojekt och hjälper till med ständiga förbättringar av våra anläggningar och arbetssätt. Miljön i anläggningarna ställer krav på att du har hög säkerhetsmedvetenhet. Arbetstiderna är dagtid och beredskapstjänstgöring var femte...
2023-01-27 2023-02-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Malmabergsskolan
Du som lärare kommer att få en utmanande och spännande roll när det kommer till att inspirera eleverna och se nya möjligheter. Du ingår vidare i ett arbetslag där ni tillsammans bidrar till skolans utveckling och du planerar och strukturerar ditt arbete utifrån läroplanens mål i samarbete med din kollega. Ett nära samarbete med andra lärare är en självklarhet här hos oss och vi kan bl.a. erbjuda kollegialt lärande utifrån aktuell forskning genom ämnesövergripande konferenser, pedagogiska träffar och individanpassad kompetensutveckling. Du komme...
2023-01-27 2023-02-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare årskurs 4-6 till Brandthovdaskolan
Du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att eleverna mår bra och känner sig ...
2023-01-27 2023-02-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Edströmska
Att arbeta som skolsköterska är varierande och flexibelt. Du får styra dina arbetsdagar utifrån behov och du får möjlighet att träffa många elever som behöver din hjälp. Du är en del i elevhälsoteamet och bidrar med din medicinska profession. Att arbeta för elevhälsan innebär främst hälsofrämjande och förebyggande arbete samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det görs exempelvis via hälsokontroller och vaccinationer men också genom att tillföra kunskap, enklare sjukvårdsinsatser och öppen mottagning för eleverna. Med din ko...
2023-01-27 2023-02-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Ekbergaskolans särskola
Som lärare organiserar, strukturerar och driver du undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du är delaktig i dokumentationen av det pedagogiska arbetet. I din roll är du med och dokumenterar det gemensamma kvalitetsarbetet på skolan. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning utifrån elevernas förmågor.
2023-01-27 2023-02-10
Västerås stad, Stadsledningskontoret Lönekonsult till Löneenheten
Du kommer arbeta självständigt i en roll som innebär att vara stödjande och rådgivande mot stadens chefer och medarbetare gällande HR-relaterade lönefrågor. Vi vill att du bidrar till att bygga goda relationer och stöttar kunderna på bästa sätt utifrån deras roll i staden. Din roll innebär även att instruera och utbilda chefer med flera i självservice. Du kommer aktivt att arbeta i olika grupper för att vidareutveckla organisationens sätt att arbeta med lönefrågor. Vi tror på intern kompetensutveckling och vill att våra medarbetare tillsammans ...
2023-01-26 2023-02-09
Västerås stad, Stadsledningskontoret Businesscontroller med inriktning mark och exploatering
Du kommer ha fokus på ekonomistyrning i exploateringsportföljen. Det innebär att du kravställer och stödjer i frågor kring exploateringsekonomi såsom, exploateringskalkyler i form av intäkter, kostnader, kassaflöden, investeringsbedömning samt beslutsunderlag för projektverksamheten. I tjänstens ansvarsområde ingår uppföljning av ekonomisk rapportering och för leverans av uppsatta mål för volym och avkastning, såväl i separata projekt som för portföljen som helhet. Du ansvarar även för utveckling av scenarioplanering och ekonomistyrningsproce...
2023-01-26 2023-02-12
Västerås stad, Externt förbund Vafab Kundrådgivare till Vafabmiljö
Som kundrådgivare är du vårt ansikte ut mot våra kunder. Du svarar på frågor om bland annat källsortering, farligt avfall, hushålls- och företagsavfall. Det sker via telefon, mejl och chatt. De administrativa arbetsuppgifterna omfattar till exempel registrering och bevakning av kundärenden, justering av fakturor, registervård och att hjälpa kunderna att göra bra val för miljön.
2023-01-26 2023-02-09
Västerås stad Biträdande rektor Rönnby förskola
Som biträdande rektor kommer du genom ett nära ledarskap fokusera på och att driva den pedagogiska utvecklingen. Vilket gör att din goda pedagogiska insikt är viktig. Du har inte något personalansvar men tillsammans med enhetschef kommer du driva kvalitetsarbete och processer framåt på förskolorna. Tjänsten kan förändras över tid och där personalansvar kan tillkomma. Du kommer arbeta strukturerat med ledningsarbete och stötta arbetsgrupperna att nå de pedagogiska målen. Vi ser gärna att du är bra på att kommunicera och är kreativ och nyfiken i ...
2023-01-25 2023-02-14
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Hälleborgs äldreboende
Din huvudsakliga uppgift är att vara närvarande för dina medarbetare och leda dem i det dagliga arbetet. Du har personalansvar för ca 30- 35 medarbetare. Du stöttar och coacha dem i utmaningar, formar strukturer och utbildar i olika arbetsmoment. Med fokus på att främja en prestigelös kultur i arbetsgruppen ökar du känslan av tillit och trygghet hos medarbetare. Du är skicklig på att göra medarbetare delaktiga för att skapa ansvarskänsla och engagemang för verksamheten. Genom din energi och positiva inställning är du en förebild för andra. Med ...
2023-01-25 2023-02-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetschef till stöd och utvecklingsenheten och samordnare förskola
På din enheter har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla. I ditt ledarskap bidrar du till att skapa nya infallsvinklar och nya utgångspunkter för dina medarbetare att agera ifrån. Du har en tydlig vision som är vägledande för verksamheten och för medarbetarnas utveckling. Du arbetar närmast verksamhetsledningen som består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, utvecklingsledare samt rektor med särskilt uppdrag. Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Till din hjälp har du tillgång till olika stödfunk...
2023-01-25 2023-02-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Trä- och metallslöjdslärare till Skiljeboskolan
Som lärare i trä- och metallslöjd hos oss kommer du att undervisa elever i årskurs 7-9. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal, och deltar aktivt i skolans utvec...
2023-01-25 2023-02-15
Kriminalvården, Frivården Västerås Administratör till frivården Västerås
Som administratör ingår du i en grupp om tre administratörer med huvudsakligt ansvar för registrering i de klientadministrativa systemen. Det kan exempelvis röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Du kommer också sköta administrationen till Övervakningsnämnden som har sammanträden i våra lokaler samt administrera Frivårdens egna beslutssammanträden. Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansva...
2023-01-25 2023-02-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagoger till Håkantorpsskolans lärstudio
I Håkantorpsskolans lärstudio jobbar de elever som är i behov av det lilla sammanhanget, delar av dagen eller hela dagen. Ibland innebär det att du hjälper elever att anpassa miljö eller arbetsuppgifter så att det blir tydligt och hanterbart, tar bort stress och begränsar onödig stimuli. Ibland innebär det att du hjälper elever att komma igång med uppgifter, hantera sociala relationer eller möta upp eleven på morgonen för en trygg start på dagen. Du kommer att vara en viktig person för att få övergången mellan skola och fritids att fungera för ...
2023-01-24 2023-02-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare till Tibbleskolan i Skultuna Utbildningsenhet
Du arbetar med undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (Lgr22). Du dokumenterar elevernas lärande för att möjliggöra deras mål och skapar rolig och utmanande undervisning utifrån deras intressen. Förutom pedagogiken arbetar vi också med elevhälsoarbete för att alla elever ska känna sig trygga. Tillsammans med andra lärare planerar och genomför ni den pedagogiska verksamheten med en god struktur och samarbetsförmåga.
2023-01-24 2023-02-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Timvikarier till Skultuna äldreomsorg
I ditt arbete kommer du stötta kunden i vardagliga rutiner och uppgifter, det kan innebära hjälp med städning, tvättning, matlagning och andra hushållssysslor. Du kan även få hjälpa vissa kunder med personlig hygien, intimhygien och att ge mediciner. Arbetet innehåller flera fysiska arbetsmoment. Att arbeta inom äldreomsorg ger dig ett direkt ansvar för att kunderna får de stödinsatser och den hjälp de har rätt till via beviljade beslut. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att ta tillvara på kundens egna förm...
2023-01-24 2023-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Hammarby förskola
I din roll som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och driva och dokumentera det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten.
2023-01-24 2023-02-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Solvägens förskola
Som barnskötare kommer du att ingå i arbetslaget på avdelningen Junibacken tillsammans med två förskollärarkollegor. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för genomförandet av undervisning och utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet. Du synliggör och utvecklar barnens lärprocesser med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och genom det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet. Du genomför utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare och är med och håller i föräldramöten. Vi har ett stort fokus på språkutveckling vilket du o...
2023-01-23 2023-02-05
Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetshandledare till Sysselsättning psykiatri
Som arbetshandledare hjälper och stöttar du deltagarna inom olika aktiviteter under deras tid hos oss. Vi är måna om att alltid ge bästa möjliga bemötande och att skapa en meningsfull verksamhet för våra deltagare. Alla våra verksamheter är grundade på respekt för den enskilde individen och du arbetar alltid med delaktighet i fokus. Arbetet inkluderar även att du är kontaktman vilket innebär ansvar över ett antal deltagare. Tillsammans med dina deltagare upprättar du genomförandeplaner kopplat till deras mående och förmågor som du kontinuerligt...
2023-01-23 2023-02-05
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Lokalvårdare till anstalten Tillberga
Arbetet som lokalvårdare består av lokalvård av anstaltens entréutrymmen, korridorer, administrationslokaler, sysselsättningslokaler, personalutrymmen samt utrymmen där klienter kan vistas. Arbetet kommer även att innefatta att vara behjälplig anstaltens förrådsverksamhet med ett nära samarbete med förrådsmästaren.
2023-01-23 2023-02-10
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ankaret demensboende
Du stödjer våra kunder med allt som hör till deras vardag och personliga omvårdnad. Det innebär bland annat tvätt, städ, hjälp vid måltider och stöttning i vardagliga aktiviteter, du är kundens förlängda arm och gör skillnad i kundens vardag. Vår ambition är att alla våra kunder ska känna att de har rätt till sitt eget liv, rätt att fortsätta vara den unika individ som dem är, och att de har rätt till en meningsfull vardag. Vi erbjuder ett spännande jobb där vi hela tiden utmanar oss själva i att utveckla vårt arbetssätt.
2023-01-23 2023-02-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare till Barn- och utbildningsförvaltningen
Du arbetar i en delad roll där du 50 procent arbetar som handläggare och stöttar verksamhetens chefer. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära allt från att du stöttar i strategiska utredningar till att boka in dagliga möten. Varje vecka har verksamhetscheferna möte där du som handläggare också närvarar. Du kommer att arbeta mycket med dokumentation, det innebär att du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Den andra delen av tjänsten har sitt fokus på stöttning vid dataskydds/GDPR-frågor. Du stöttar vid t...
2023-01-23 2023-02-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten
I ditt arbete kommer du att ansvara för att kunderna får den hjälp och stöd som de är behöver. Genom dina besök skapar du en trygghet för kunden. Du kommer stötta den äldre och hjälpa denne att leva ett självständigt och aktivt liv. Du dokumenterar ditt arbete och är kontaktman för ett visst antal kunder. Att vara kontaktman innebär att du kommer vara den som upprättar en genomförandeplan tillsammans med kunden samt utför de flesta insatserna hos kunden och bistår med hjälp att kontakta anhörig eller andra viktiga personer i kundens närhet om s...
2023-01-23 2023-02-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till barn i behov av särskilt stöd
Som barnskötare i den här rollen kommer din främsta uppgift vara att stötta och göra skillnad för ett flerfunktionshindrat barn som har ett stort tillsyns- och omvårdnadsbehov. Barnet är glatt, socialt, tycker mycket om sång, bus och att bli sedd och uppmuntrad. Arbetet med barnet kommer framåt att innebära matning via knapp, god och nära omsorg och uppsikt samt hjälp med kommunikation. Utöver det så behöver barnet hjälp med personlig hygien, träning, lek, motorik och övriga aktiviteter. Du kommer att få utforma aktiviteter utifrån barnets intr...
2023-01-23 2023-02-01
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Biträdande socialsekreterare till barn och ungdom
Du kommer i den här nya rollen få möjlighet att vara en del av handläggningen av ärenden på barn och ungdom. I ditt uppdrag som biträdande socialsekreterare så är du medhandläggare och du bistå socialsekreteraren med administrativt stöd genom dokumentation och handläggning. Du har ingen delegation, vilket innebär att du inte självständigt kommer att fatta några beslut men är en viktig del i arbetet och kommer att få vara med i dialogen av beslutet. Uppdraget kan även innebära att du är med vid umgängen mellan föräldrar/vårdnadshavare och placer...
2023-01-23 2023-03-05
1 2 3 >