Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2023-11-29 2023-12-20
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2023-11-29 2023-12-20
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten barnteamet
Som barnhandläggare arbetar du med barnet eller ungdomen som upplevt våldet, där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. Du behöver vara duktig på att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, Skatteverket och BUP. Hos oss är ingen dag den andra lik och ibland sker oförutsedda händelser. Därför behöver du ha förmågan att prioritera och anpassa din ar...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen MVP-handledare till Rudbeckianska gymnasiet
Som ett led i det främjande och förebyggande arbetet på Rudbeckianska gymnasiet genomför vi flera trygghetsskapande aktiviteter på skolan. Inom ramen för detta får alla skolans elever en utbildning i "Mentorer i våldsprevention" (MVP). Det är ett utbildningsprogram för att förebygga våld, kränkningar och trakasserier och som har ett tydligt fokus på att skapa en ökad trygghet och jämlikhet på vår skola och och i vårt samhälle. Nu söker vi dig som vill vara med och utbilda våra elever i MVP. Du kommer att arbeta i par tillsammans med en av vå...
2023-11-28 2023-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Lillängens förskola
I denna roll som barnskötare kommer du att arbeta med barn i åldrarna 3-5 år. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för genomförandet av undervisning och utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet. Du synliggör och utvecklar barnens lärprocesser med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att genomföra utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare. Du kommer att få arbeta i en kreativ verksamhet med nära till naturen. Vi erbjuder dig ett brett och meningsfullt arbete med mycket g...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Restaurangbiträde till Restaurangenheten
Som restaurangbiträde på restaurangenheten har du många olika ansvarsområden, men grunden går ut på att du planerar, beställer och bereder i det kalla köket och salladsutbudet. Du deltar även i matlagning och servering, städning och diskning och samarbetar med övriga i arbetslaget för att lösa dagens uppgifter. I beredning och tillagning använder du säsongens råvaror och arbetar utifrån de koncept som vi tillämpar. Inom dessa ramar har du stor frihet att tillreda och presentera ett attraktivt erbjudande till våra gäster. En viktig del i rollen ...
2023-11-28 2023-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till anpassad grundskola
Du är med och utvecklar och driver fritidsverksamheten i den anpassade grundskolan och under skoltid är du även med i klasserna. Du ingår i ett arbetslag med klasslärare, resurser och i det stora arbetslaget för hela den anpassade grundskolan och samarbetar med både undervisande lärare, resurspersoner och fritidspersonal.
2023-11-28 2023-12-12
Vård- och omsorgsförvaltningen Registrator till Vård- och omsorgsförvaltningen
I den här rollen arbetar du brett inom administration och service, hela tiden i nära samarbete med dina kollegor på förvaltningen. Du hanterar post, utlämning, arkivering och diarieföring av allmänna handlingar i vårt ärende- och dokumentationssystem Ciceron. Du besvarar frågor som kommer till förvaltningens myndighetsbrevlåda och arbetar stödjande och kvalitetsgranskande till våra verksamheter i frågor som rör diarieföring. I dina arbetsuppgifter ingår också att ibland leda utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare och att delta i d...
2023-11-28 2023-12-10
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvård ungdom
Vi söker dig, socialarbetare som har ett genuint intresse för familjebehandling. Tillsammans med en kollega kommer du främst att arbeta med målgruppen ungdomar 13-16 år och deras familjer, där det förekommer olika typer av social problematik. Vi arbetar med hela individens sammanhang för att minska riskfaktorer, bygga och stärka skyddsfaktorer. Familj, skola, fritidsverksamheter och barnpsykiatri blir därför viktiga samarbetspartners. Du ansvarar för att bygga en allians med ungdomen och dennes familj. Hos oss får du stor frihet att tillsammans...
2023-11-27 2023-12-10
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till Sjuksköterskeenheten SÄBO
Att arbeta som sjuksköterska hos oss är ett självständigt arbete, men du arbetar också i team med annan vårdpersonal som exempelvis undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, läkare och biståndshandläggare. Du handleder teamet utifrån din kunskap och kompetens som sjuksköterska och samordnar samt ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Du arbetar också aktivt med att identifiera och förebygga hälsorisker. Vårt uppdrag är måndag till söndag kl. 07:00-19:00. Det innebär helg var 8:e vecka och ungefär 2 kvällar ...
2023-11-27 2023-12-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott- och hälsa till Kristiansborgsskolan
Du ansvarar för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera andra undervisande lärare där ni tillsammans planerar och strukturerar ert arbete. Du ingår också i ett ämnesarbetslag för att strategiskt och långsiktigt utveckla ämnesundervisningen på vår skola. För alla våra lärartjänster ingår handledarskap för ett antal elever. Skolan har ingen egen idrottshall, istället nyttjar vi stadens övriga idrottsanläggningar vilket ger våra elever möjlighet till idrott och rörelse i unika lokaler och...
2023-11-24 2023-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog till Kristiansborgsskolan
Som specialpedagog/speciallärare är du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam som innehåller kompetenser såsom kurator, specialpedagog, fritidsledare, SYV, skolsköterska...
2023-11-24 2023-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i geografi och naturkunskap till Rudbeckianska gymnasiet (Vikariat)
Du kommer att undervisa elever i geografi och naturkunskap. Du arbetar nära dina kollegor i program- och ämneslag med att driva och utveckla skolan och din undervisning. Ett aktivt mentorskap är också en del av dina arbetsuppgifter. Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2024.
2023-11-24 2023-12-08
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen IT-handledare/biblioteksassistent till Västerås huvudbibliotek
Du kommer att dela din tjänst mellan två arbetslag där det ena ansvarar för digital delaktighet (IKT) och det andra för logistik och mediehantering (Cirkulation). Arbetslaget IKT (4 personer) verkar för att öka den digitala kompetensen bland västeråsarna vid huvudbibliotekets avdelning för digital delaktighet, Digidelcenter. Här kan besökarna få hjälp med utskrifter, scanning, användning av surfplatta och telefon, nedladdning av appar och liknande. Digidelcenter anordnar också aktiviteter såsom enskild handledning, teknikcafé, ITdrop-in, visnin...
2023-11-24 2023-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Enhagens förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper barnen att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och du ger dem möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2023-11-22 2023-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Förundersökningsledare för Desk till Regionalt it-brottscentrum Västerås
Som förundersökningsledare har du en arbetsledande funktion där du coachar, motiverar och stöttar medarbetare i ärendehanteringen och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Som förundersökningsledare i beredningsrollen så förbereder du tillsammans med medarbetaren ärenden som ska hanteras vidare till ISÖB gruppen eller annan enhet. Vid arbete med internetrelaterade sexualbrott mot barn hanterar du känslig information och material där du fungerar som juridiskt stöd och säkerställer hög kvalité på service och åtgärder. Tillsa...
2023-11-22 2023-12-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Hammarby gruppbostäder
Som avdelningschef driver du ihop med enhetschef de åtta boendena med en trygg och varm hand. Ni kommer att dela på ledarskapet och du blir närmsta chef för ca 20 medarbetare som har hög kompetens och kunskap om målgruppen och ett stort engagemang för sitt arbete. Du uppfattas som tillgänglig, tillämpar ett situationsanpassat ledarskap och är medveten om grupprocesser. Förutom att leda, coacha och inspirera dina medarbetare ingår också en stor del utvecklings- och kvalitetsarbete där du, enhetschef och kvalitetsgrupp jobbar både strategiskt och...
2023-11-21 2023-12-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare/elevassistent till Ormkärrskolans anpassade grundskola
Som barnskötare/elevassistent i anpassad grundskola, med inriktning ämnesområden, arbetar du heldag med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Under skoltiden leder klassläraren arbetet, din roll är då att stötta eleverna i deras lärande och omsorgsbehov. På eftermiddagstid samarbetar du med fritidspedagoger för att erbjuda eleverna utvecklande och stimulerande aktiviteter.
2023-11-21 2023-12-05
Västerås stad, Stadsledningskontoret Projektledare för exploateringsprojekt
Ditt huvudansvar är att driva olika exploateringsprojekt från början till slut. Det innebär att ansöka om nya detaljplaner för framtida behoven av bostäder och kommunala lokalbehov. Du driver genomförande av detaljplaner genom upprättande av avtal och utbyggnad av infrastruktur och hanterar beredning av olika ärenden till kommunstyrelsen. I ansvaret ingår att leda projektteamet, ta fram ekonomiska beslutsunderlag, projektstyrning och uppföljning. Ofta deltar vi också i projekt på privatägd mark genom att upprätta exploateringsavtal och samordna...
2023-11-21 2023-12-03
Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut till Rehabenheten äldreomsorg
Vi erbjuder dig ett självständigt och flexibelt arbete där du planerar och strukturerar din dag. Som fysioterapeut arbetar du nära arbetsterapeuter men också andra professioner så som sjuksköterskor och vårdpersonal. Vi ser fram emot att ta del av din kompetens, oavsett om du har många års erfarenhet av yrket eller kommer direkt från studierna. Bedömningar, behandling, förskrivning av hjälpmedel och utvärderingar av insatser ingår i ditt dagliga arbete. Ditt största fokus ligger på patienten och patients välmående. Handledning av studenter kan ...
2023-11-21 2023-12-05
Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Rehabenheten äldreomsorg
Vi erbjuder dig ett självständigt och flexibelt arbete där du planerar och strukturerar din dag. Som arbetsterapeut arbetar du nära fysioterapeuter och arbetsterapeutkollegor, men också andra professioner så som sjuksköterskor och vårdpersonal. Vi ser fram emot att ta del av din kompetens, oavsett om du har många års erfarenhet av yrket eller kommer direkt från studierna. Bedömning, behandling, förskrivning av hjälpmedel och trygghetsskapande teknik och uppföljning av insatser ingår i ditt dagliga arbete. Ditt största fokus ligger på patienten ...
2023-11-21 2023-12-05
Västerås stad, Stadsledningskontoret Chef för budget och analys
Som chef för budget och analys kommer du att ha ett koncernövergripande ansvar. Du kommer att ansvara för att ta fram årsbudget, investeringsplan, bokslut med prognoser och årsredovisning för Västerås stads koncern. Ditt ansvar sträcker sig även till att leda arbetet med ekonomistyrning och internkontroll samt att utveckla den ekonomiska analysen. Med stadens tillväxt och ökande investeringsbehov, samt de ekonomiska utmaningar som kan uppstå, spelar du en central roll i att utvärdera och omvärdera arbetet kopplat till staden som helhet. Din r...
2023-11-21 2023-11-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Kristiansborgsskolan
Som vaktmästare har du ett viktigt uppdrag i att se till att vardagen i skolan fungerar. Du har dagliga kontakter med elever, personal, övriga medarbetare samt externa leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, beställningar, inventariehantering, larm och nycklar. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med skolans personal.
2023-11-21 2023-12-05
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2023-11-20 2023-12-11
Kriminalvården, Frivården Västerås Handläggande beslutsstöd till Frivården Västerås, vikariat
I tjänsten som beslutsstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Uppdraget går ut på att i dialog med kollegor kvalitetssäkra beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkra språk och annan formalia. I arbetet ingår att vara sekreterare på frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare att ta fram beslut och beslutsunderlag och handledning i särskilda klientärenden. Det ingår även att efter delegation fatta beslut i enskilda klientärenden. En del a...
2023-11-20 2023-12-11
1 2 >