Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Mottagning Barn och Ungdom
Du kommer att leda, stödja och följa upp teamet i deras utveckling. Du fördelar arbetet och vägleder i exempelvis lagstiftning och dokumentation, därför har du god kunskap inom områdena. Du är ett bollplank och viktigt stöd till socialarbetarna i arbetet vid svåra bedömningar och beslut. Genom att säkerställa hög kvalitet i bemötande, rättssäkerhet och god tillgänglighet bidrar du till att göra skillnad för barn och ungdomar. Du får möjligheten att ingå i enhetens ledningsgrupp och är en viktig person i utvecklingsarbetet.
2021-07-28 2021-08-15
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvården
Enheten består av flera team, du kommer att i första hand att arbeta i teamet Stödinsatsteamet och del av ditt arbete kommer du arbeta i teamet Centrum mot våld i nära relation, CMV. Stödinsatsteamet kliver in i samarbete med socialtjänstens utredningsenhet. Tillsammans säkerställer vi att barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi baserar våra insatser på en krishanteringsmodell som vi kompletterar med annan relevant behandlingsintervention. Insatserna är korta och intensiva. Vi har ett flexibelt arbetstidsavtal och arb...
2021-07-27 2021-08-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Piltorpsskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 1-6 i idrott och hälsa. Arbetet innebär att skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna genom att leda och motivera. Vi vill att du skapar förståelse för vikten av fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil. Du kommer också att hålla i rastaktivitet en dag i veckan, vilket innebär att du på lunchrasten lockar elever till rörelse i grupp. Som idrottslärare hos oss ansvarar du också för Fredagsfysen, vilket är ett pulshöjande pass för att alla som vill komma igång före skolan. Du ing...
2021-07-27 2021-08-10
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Produktionsledare - Anstalten Tillberga
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens olika sysselsättningar och deltar tillsammans med de i sysselsättnings/produktionsarbetet. Du arbetar med att motivera och instruera de i den dagliga sysselsättningen. Arbetet innebär planering och fördelning av arbetet, samt att säkerställa och följa upp verksamheten tillsammans med övriga produktionsledare. Du kommer introducera och handleda arbetet i anstaltens trähusfabrik. Utöver det består rollen av lagerhållning och administrativa arbetsuppgifter där även beställ...
2021-07-26 2021-08-16
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Driftingenjör inriktning gata
I rollen som driftingenjör har du ett varierat arbete, beroende på säsong. Du kommer ha ett stort ansvar för drift och underhåll av gator och vägar, med fokusområde beläggning. Tillsammans med din kollega kommer du arbeta med stadens beläggningsprogram, vägmarkeringar och återställning efter grävarbeten. Detta innebär bland annat att du planerar och beställer underhållsbeläggningar, underhållsmålning av vägmarkeringar och beställer återställning efter grävarbeten. Du kommer också ha mycket samverkan och kontinuerlig kontakt med entreprenörer,...
2021-07-26 2021-08-16
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvård barn
Hos oss får du arbeta med familjer och barn upp till 13 år med fokus på föräldraförmågor. Du arbetar för att göra föräldrarna delaktiga i förändringsarbetet så att de kan stärka förmågan att påverka sin egen familjesituation. Vi arbetar på uppdrag från socialsekreterare med bland annat föräldraförmågor vid omsorgssvikt, integration och neuropsykiatriska diagnoser hos både barn och föräldrar. Familjebehandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på barnet och dess familj. Det betyder att vi sätter in barnets behov i sitt sammanhang och ...
2021-07-26 2021-08-22
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Fältande socialsekreterare
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk. Du möter dem i deras miljö, vilket kan vara i stadsdelen, på skolan eller på fritidsgården/fritidsklubben. En viktig del i arbetet är att samverka med olika aktörer i samhället för att kartlägga behov och hitta rätt insatser. Ett gott samarbete med våra högstadieskolor är av stor betydelse och i teamet är vi alla kontaktpersoner för olika skolor. Med engagemang, motivation och stöd hjälper vi ungdomarna, deras föräldrar och andra vu...
2021-07-26 2021-08-22
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten
Vi söker nu socialsekreterare, en vuxenhandläggare och tre barnhandläggare. Du kommer antingen arbeta med den vuxna som blivit utsatt för våld eller utövat våld, eller med barnet eller ungdomen som upplevt våldet där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig med att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. I rollen ingår det även att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, skatteverket och BUP....
2021-07-26 2021-08-15
Vård- och omsorgsförvaltningen MAS till Västerås stad
Du kommer, tillsammans med din MAS-kollega, beställare och strateger att ha en central och viktig roll i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Förutom intressanta arbetsuppgifter erbjuder vi dig en kreativ miljö som präglas av hög kompetens, engagemang, goda möjligheter till egen utveckling. Som MAS har ni ett övergripande medicinskt ansvar för kvalitet, säkerhet och för att kunderna får en säker och ändamålsenlig vård. Fokus ligger på systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av den kommunala hälso-...
2021-07-25 2021-08-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Karlavagnens förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2021-07-25 2021-08-08
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Controller till individ och familjeförvaltningen
Tjänsten består främst i att vara controller för verksamhetsområde barn och ungdom. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen i att ge ett konsultativt stöd till verksamhetens chefer i arbetet med internbudget, prognos, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet. I arbetsuppgifterna kan presentationer i både mindre och större grupper förekomma. Du är även en drivande del i förbättrings- och utvecklingsarbetet av ekonomiprocesserna tillsammans med övriga medarbetare på enheten.
2021-07-23 2021-08-09
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Controller med fokus på inköp och avtal
Tjänsten är i huvudsak inriktad mot inköp- och avtalsområdet och består främst i att leda arbetet med avtalsuppföljning inom förvaltningen, vara en del i förvaltningens arbete med upphandlingar och att vara förvaltningens inköpssamordnare och samarbeta med den centrala inköps- och upphandlingsfunktionen.
2021-07-23 2021-08-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock till restaurangenheten
I den här tjänsten kommer du bli placerad i köket på Orrestaskolan. Skolan ligger en bit utanför Västerås och det finns bussförbindelse. Du kommer tillsammans med oss andra arbeta utifrån Västerås stads vision alltid bästa möjliga möte. Restaurangenheten arbetar för att alla matgäster ska vara nöjda med totalupplevelsen kring måltiderna. Som kock hos oss får du ett varierat arbete där du ansvarar för matens kvalitét och kvantitet. Du ansvarar för planering av måltider och beställning av råvaror utifrån säsong. Dessutom arbetar du med uppföljni...
2021-07-22 2021-08-13
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjehemssekreterare till familjehemsenheten
Du träffar familjer som är intresserade av att bli familjehem och gör en utredning om familjen är lämplig. Genom vägledning, utbildning och coachning jobbar du tillsammans med familjehemmen för att de ska klara av sitt uppdrag, Tillsammans med barnets socialsekreterare gör du också hembesök hos familjerna och har ett nära samarbete med andra viktiga personer i barnets nätverk. En av tjänsterna är placerad i vårt team som jobbar med jourhemsplacering och rekrytering. Här jobbar du med lite kortare handläggning och ibland uppstår akuta situation...
2021-07-21 2021-08-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie kock
Här får du ett varierat arbete där du ansvarar för matens kvalitét och kvantitet. Du kan komma att ansvara för planering av måltider och beställning av råvaror utifrån säsong. Du förbereder och tillagar måltider och specialkost med inspiration och kreativitet. I arbetet ingår också att föra statistik samt hantering av disk och renhållning i köket. En av dina främsta arbetsuppgifter är så klart att alltid bemöta våra gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
2021-07-19 2021-08-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare med fokus på att motverka hedersrelaterat våld
Du samordnar och utvecklar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skola, förskola och på verksamhetsnivå. Du utgår från upparbetade handlingsplaner och styrdokument. Samverkan är en viktig del av arbetet och du hittar hela tiden nya vägar för samarbete både internt och externt. Du utbildar och föreläser för att öka kunskapen och synliggöra arbete som görs för att motverka hedersrelaterat våld. Till viss del går du även in och stöttar medarbetare i specifika ärenden kopplade till området. Ditt intresse för frågorna gör att du ständig...
2021-07-19 2021-08-08
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistenter till Jonasborgsvägen
Som behandlingsassistent ansvarar du för att utreda och kartlägga vad klienterna har för fortsatt behov av hjälp- och stödinsatser. I arbetet ingår samverkan med andra professioner, och att dokumentera, rapportera och följa upp ärenden. Arbetet på Jonasborg bedrivs utifrån ett rehabiliterande och behandlande förhållningssätt där personalen och klienten har ett nära samarbete för att uppnå de individuella målen för klienten. Du kommer ingå i ett arbetslag som har erfarenhet och kunskap inom området. Tillsammans med individen kommer du utifrån ak...
2021-07-19 2021-08-08
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Sjuksköterska till Skultunas HSL-team
Vi erbjuder dig ett spännande jobb där du får arbeta praktiskt och samtidigt lägga grunden för andra människors välmående och trivsel. För att du ska lyckas med det är det viktigt för oss att du får en bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar. Arbetstiderna är schemalagda mellan kl 07.00 och kl. 20.00 med helgarbete en av sex veckor. Du arbetar konsultativt genom att vägleda och ge råd till omvårdnadspersonal utifrån din kompetens som sjuksköterska. Du har också ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut i be...
2021-07-19 2021-09-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen IT-administratör till Pettersbergsskolan
Som IT- administratör arbetar du serviceinriktat och stöttande med support för pedagogerna ute på förskolorna. Arbetsuppgifterna är varierande inom området digitalisering. Det kan handla om att ta emot beställda datorer och övrig IT-utrustning och installera ute på förskolorna eller felanmälan, dokumentation och uppföljning av felärenden. Du arbetar med support såväl på plats som via telefon. Du ger pedagoger uppstartsstöd och handleder dem i användning av appar och annan pedagogisk mjukvara. En viktig arbetsuppgift är att delta vid olika type...
2021-07-19 2021-08-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Kristiansborgsskolan
Som skoladministratör har du en viktig och central roll på skolan där du arbetar nära ledningen och skolans pedagoger. Du ansvarar bland annat för beställningar, betygshantering, diarieföring och rutiner. Arbetet sker i flera olika skoladministrativa system, bland annat Extens, Ciceron, Vklass och VIP. Utifrån din kompetens har du goda möjligheter att påverka innehållet i ditt arbete. Bland annat kan det tillkomma visst ekonomiarbete om du har erfarenhet av det sedan tidigare.
2021-07-19 2021-08-01
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare/ungdomsbehandlare till ungdomsgruppen och Iris
För tjänsten på ungdomsgruppen letar vi efter dig som ser dig som socialarbetare och har ett genuint intresse för behandlingsarbete med ungdomar i riskzon för kriminalitet och deras föräldrar. Du kommer att jobba med målgruppen ungdomar 13-20 år och deras familjer. Du behöver til...
2021-07-19 2021-08-15
Vård- och omsorgsförvaltningen Ekonom till Vård och Omsorgs ekonomienhet
Som ekonom hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter budgetering, resultatuppföljning och prognostisering av förvaltningens verksamheter. Du arbetar nära verksamheten för att stödja dem i att värdera och få fram bra beslutsunderlag för att driva verksamheten på bästa sätt. Du informerar i större och mindre grupper och utbildar om rutiner, mål och resultat till verksamhets- och enhetschefer. Du arbetar utifrån ett kommunperspektiv och kan ge stöd och vägleda verksamheterna inom ditt sakområde. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med up...
2021-07-19 2021-08-15
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Zethelius korttidsverksamhet
I den här rollen leder du tre avdelningschefer. Tillsammans jobbar ni med Zethelius utveckling och kvalitet och du leder hela verksamheten mot gemensamma mål. Snabb utveckling, nya förutsättningar och ständig förbättring innebär utmaningar och möjligheter eftersom våra medarbetare behöver ställa om och bli ännu mer flexibla. Här finns du som chef som stöd, inspiratör och hjälper medarbetarna framåt. Högt upp på agendan för hela vård- och omsorgsförvaltningen står heltid som norm för alla medarbetare. Det betyder att du kommer att behöva ha et...
2021-07-16 2021-08-15
Västerås stad, Stadsledningskontoret Strateg med ledningsfunktion för trygghetsskapande och brottsförebyggande
Du är en del av att samordna hela Västerås stads arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande. Tillsammans med din kollega med samma roll leder och stödjer du processerna och jobbar nära förvaltningarnas direktörer och polisen för att skapa förutsättningar för bästa möjliga arbete och resultat kring frågorna. Strategiska och operativa sätt ska utveckla det proaktiva arbetet. En avgörande speaking partner i din roll är Trygghetsrådet som består av kommunstyrelsens ordförande, länspolismästaren och berörda presidier och direktörer. Samverk...
2021-07-16 2021-08-16
Västerås stad, Stadsledningskontoret Utredare till Statistik- och analysenheten
Hos oss kommer du att få jobba med statistik i olika former. Enheten tillhandahåller kvalitetssäkrad statistik om kommunen och du kommer främst att hantera registerdata inom områden som till exempel befolkning, utbildning, bostäder och sysselsättning. Statistiken sammanställs och förmedlas i olika kanaler, till exempel i det GIS-baserade verktyget för hållbarhetsanalys eller i databaser på den externa webben. Vi behöver dig som också kan göra fördjupade studier inom olika ämnesområden och kan analysera statistiken. Du kommer också att få skriv...
2021-07-16 2021-08-08
1 2 3 >