Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till Barkarövägens och Skälby gruppbostäder
Vi jobbar för att hjälpa våra kunder utifrån deras individuella önskemål och behov. Det innebär bland annat att stötta våra kunder i personlig omvårdnad, rutiner, träning och andra vardagsaktiviteter, både i och utanför bostaden. Allt för att främja ett mer självständigt liv. Som boendestödjare är du kontaktman till en eller flera av våra kunder. I den rollen upprättar du genomförandeplaner, ansvarar för sociala kontakter och för daglig dokumentation via dator. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll. Du jobbar oregelbunden tid på schema, varann...
2022-09-23 2022-10-07
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, framförallt med inriktning miljöskydd. Meriterande om du är intresserad av lantbrukstillsyn. Att vara inspektör innebär att du ser till att lagstiftningen och bestämmelserna följs. I dina arbetsuppgifter ingår både planerad och händelsestyrd tillsyn. I din roll som inspektör ingår myndighetsutövning gentemot de personer och verksamheter du träffar ute på fältet. Du informerar, ställer krav samt fattar beslut utifrån saklig grund och på ett respektfullt sätt. Även andra arbetsuppgifter inom mi...
2022-09-23 2022-10-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sofiaskolan och Fridhemskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du kommer även ha en viktig roll i värdegrundsarbetet ute i klassrum mot både elever och personal. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag...
2022-09-22 2022-10-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetskonsulent med fokus på arbetsgivarkontakter till Atlas
Du vägleder och motiverar unga vuxna för att de stegvis ska komma närmare målet självständighet i form av jobb eller studier. Styrkan i vår verksamhet är att se individerna där de är i livet för att möta deras individuella behov på bästa sätt. Det kan handla om att skapa rutiner i vardagen, lära sig ta ansvar, utveckla sociala färdigheter eller andra färdigheter. Vi lägger stor vikt vid relationskapande arbete för att sedan tillsammans göra en individanpassad planering. Du arbetar både i gruppsammanhang och individanpassat med färdighetsträning...
2022-09-21 2022-10-09
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Fältande socialsekreterare
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. Du möter ungdomarna i deras miljö, som bland annat kan vara i stadsdelen eller på skolan. En viktig del i arbetet är att samverka med olika aktörer i samhället, som exempelvis andra delar av socialtjänsten, för att kartlägga behov och hitta rätt insatser. Ett gott samarbete med andra aktörer är av stor betydelse för att skapa ett starkt nätverk runt ungdomen. Med engagemang, motivation och stöd hjälper...
2022-09-19 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef strategi och planering
Vi söker dig som har ett coachande ledarskap och är duktig på verksamhets- och processutveckling. I rollen ingår ansvar för enhetens personal, ekonomi och kvalitet. Du har det strategiska ansvaret som bland annat innebär att planera, utveckla och följa upp verksamheten. Förutom att leda dina medarbetare i komplexa frågor förväntas du skriva egna utredningar och samverka med nämnderna. Du kommer även att ansvara för området socialpsykiatri där förvaltningen samverkar med regionen. Du kommer att representera din enhet i verksamhetsområdets ledn...
2022-09-19 2022-10-06
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Assistent till Kundservice på fastighetsenheten
Som assistent hos oss har du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, allt beror på vad våra verksamheter och entreprenörer behöver hjälp med. Tillsammans med dina kollegor tar du emot felanmälningar från våra kunder gällande stadens fastigheter. Du har en viktig roll i vår verksamhet och samverkar dagligen med kollegor, fastighetsförvaltare och driftentreprenörer, men jobbar ibland också helt självständigt. Du sköter en stor del av jobbet genom telefon och mejl men kommer också att ta emot fysiska besök. I tjänsten ingår också att...
2022-09-19 2022-09-28
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Daglig verksamhet
Ditt uppdrag blir att leda personal med kompetens inom området funktionsnedsättning, med personalansvar för ca 35 medarbetare. Din huvuduppgift är att coacha och inspirera dina medarbetare och ge dem rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Utveckling och kvalitetsarbete är också viktiga delar i tjänsten. Du ingår i ett chefsteam bestående av enhetschef och fem avdelningschefer och ni har ett nära samarbete, både i ledningsgrupp och i det dagliga arbetet. Du har även stöttning av tre kunniga assistenter. Vi känner oss stolta öve...
2022-09-19 2022-10-02
Västerås stad Biståndshandläggare inom LSS
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att arbeta med individer som är i behov av stödinsatser i sin vardag. Din främsta uppgift är att se till att de får det stöd de har rätt till. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med individen och ta in annan relevant information. Du beslutar om olika insatser som kan vara personlig assistans, bostad med särskild service eller ledsagarservice. I arbetet ingår även att följa upp dessa LSS-insatser. Som biståndshandläggare sker samverkan både internt som externt och detta är något du är bra p...
2022-09-16 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare till biståndsenheten äldreomsorg
Du utreder, fattar beslut och följer upp insatser enligt socialtjänstlagen. Som biståndshandläggare har du ett helhetsperspektiv med individens behov i centrum och du ansvarar dessutom för information under pågående utredning. I rollen samverkar du med bland annat anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter som är kopplade till den äldres behov. Till din hjälp har du kompetenta kollegor och teamledare som stöttar dig och agerar bollplank i vardagen. Vi har även en gedigen introduktion när man börjar hos oss. Med din kompetens och ditt engagema...
2022-09-16 2022-10-09
Västerås stad, Stadsledningskontoret Förhandlare till Stadsledningskontoret
Som förhandlare hos oss jobbar du centralt med stadens arbetsgivarfrågor inom bland annat lönebildning, förhandling, avtal och arbetsrätt, pensions- och försäkringsfrågor. Uppdraget innebär framtagande av processer, riktlinjer och rutiner. I rollen ingår också genomförande av förhandlingar på central nivå och löneöversynsarbete. Du kommer att arbeta i ett brett kontaktnätverk och genomföra utbildningar inom arbetssätts- och avtalsområdet. Du blir ett viktigt stöd till HR och chefer.
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Källans, Kristinagården, Kyrkbacken och Rudbecksparkens förskolor.
Som biträdande rektor kommer du genom ett nära ledarskap fokusera på och att driva den pedagogiska utvecklingen. Vilket gör att din goda pedagogiska insikt är viktig. Du har inte något personalansvar men tillsammans med enhetschef kommer du driva kvalitetsarbete och processer framåt på förskolorna. Du kommer arbeta strukturerat med ledningsarbete och stötta arbetsgrupperna att nå de pedagogiska målen. Vi ser gärna att du är bra på att kommunicera och är kreativ och nyfiken i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. Genom att skapa sammanhållnin...
2022-09-16 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Herrgärdets servicehus
Här erbjuds du ett spännande jobb där du gör stor skillnad i kundernas vardag och välmående. Du kommer stötta kunden i vardagliga rutiner och uppgifter såsom personlig hygien, måltidssituationer, såromläggning eller mediciner. Du stödjer, uppmuntrar och skapar en god stämning. Förvänta dig många skratt och intressanta historier. På enheten arbetar du med kontaktmannaskap där du har huvudansvar för några av kunderna och bland annat håller kontakten med deras anhöriga. Du är kundens förlängda arm och gör en stor skillnad i deras vardag. Kom ihåg ...
2022-09-16 2022-09-29
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Karlslunds äldreboende
Som avdelningschef har du personalansvar för 25 medarbetare som arbetar dagtid. Du coachar och följer upp genom ett verksamhetsnära ledarskap. Du är bra på att göra medarbetare delaktiga för att skapa ansvarskänsla och engagemang för verksamheten. Du kommunicerar tydligt och inspirerande och hanterar information, håller i möten, samordnar och hittar samverkanslösningar med andra äldreboenden i staden. Du är en del i ledningsgruppen tillsammans med enhetschef, assistent, värdegrundsledare, sjuksköterska och aktivitetsledare. Kundfokus, bemöta...
2022-09-16 2022-10-02
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Biträdande rektor till Persboskolan
Du leder arbetslaget för åk 4 - 6 och medarbetarna för fritidshem. I uppdraget ingår personalansvar för ca 25 medarbetare, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Du har ett nära samarbete med biträdande rektor åk 7 - 9. Du driver dina utvecklingsprocesser bland annat kopplat till elevhälsan och du ingår i flera ledningsgrupper, på skolan men även för hela utbildningsenheten. Därför kan du vara med och bidra till framgång för både Persboskolan och på alla nivåer från förskola till gymnasium.
2022-09-16 2022-10-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Hahrska gymnasiet
Vi söker nu en socialpedagog som arbetar tillsammans med lärare och elevhälsan kring elever på våra introduktionsprogram. Du är med eleverna för att hjälpa och stötta både på rast och lektioner. Du har ett uppsökande uppdrag vid elevfrånvaro där du använder dig av motiverande samtal samt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du har positiva förväntningar på eleverna och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och personalen på skolan.
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Elevhälsoenheten
Ditt uppdrag är att finnas som ett pedagogiskt stöd i klassrummet eller enskilt för att hjälpa elever i behov av extra stöd att ta till sig undervisningen och uppnå sina mål. För dig är det en stimulerande uppgift att förstå varje elevs unika förutsättningar för lärande och på ett kreativt sätt hitta olika vägar för att eleven ska få en så tillgänglig lärmiljö som möjligt. Du arbetar självklart för att skapa förtroende i mötet med ungdomen för att på så sätt kunna arbeta stödjande. För att lärandesituationen för eleven ska bli bra samarbetar du...
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Fredriksbergsskolan
Som specialpedagog/speciallärare är du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi har ett starkt elevhälsoteam och hos oss arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela skolan. Tillsammans kan vi stödja och inspirera varandra för att nå en högre måluppfyllelse och bidra till skolans utvecklingsarbete. Vi söker en specialpedagog/speciallärare som främst är inriktad mot ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.
2022-09-16 2022-10-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Fredriksbergsskolan
Du kommer att vara klasslärare i lågstadiet med start i förskoleklassen och sedan följa eleverna till åk 3. Du är en erfaren lärare som utvecklar din undervisning utifrån den senaste forskningen och de elever du har i klassen. Utöver detta kommer du som förstelärare leda insatser på uppdrag av rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Vi arbetar just nu med språkutvecklande arbetssätt och skriva- räknagarantin, ett arbete som du kommer att bli delaktig i. Du är en viktig part i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolan...
2022-09-16 2022-10-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Hahrska gymnasiet
Som skoladministratör har du en viktig och central roll på skolan där du arbetar nära ledningen och skolans pedagoger. Du ansvarar bland annat för beställningar, betygshantering, diarieföring, visst ekonomiarbete och rutiner. Arbetet sker i flera olika skoladministrativa system, bland annat Extens, Ciceron, Vklass, Raindance och VIP. Utifrån din kompetens har du goda möjligheter att påverka innehållet i ditt arbete.
2022-09-15 2022-09-29
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till industriprogrammet (CNC) på Hahrska gymnasiet
Inom produkt- och maskinteknik ingår bland annat kurser som Datorstyrd produktion, Industriteknisk fördjupning och CAD. Programmet har också flera gemensamma kurser som människan i industrin, tillverkningsunderlag, produktionskunskap och industritekniska processer med flera. I rollen ingår också mentorskap. En del av ditt uppdrag kommer även att innebära att hitta APL-platser till eleverna samt delta i programrådets möten. Ett stort kontaktnät bland industriföretagen i Västmanland är meriterande då varje elev genomför minst 16 veckors arbetspl...
2022-09-15 2022-09-29
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsförvaltare till Fastighetsenheten
Då ordinarie fastighetsförvaltare ska vara föräldraledig, rekryterar vi nu en vikarie under hennes frånvaro. Tjänsten innebär att du förvaltar olika fastigheter inom skolor och förskolor. I ett nära samarbete med verksamheterna och våra beställare anpassar vi lokalerna efter deras behov och olika förutsättningar. Du beställer ombyggnationer och anpassningar för att sedan kontrollera slutresultatet. Vid nyproduktion är du rådgivande utifrån perspektivet som förvaltare. Underhållsplaneringen arbetar du kontinuerligt med för att fastigheten ska f...
2022-09-15 2022-10-02
Västerås stad, Stadsledningskontoret Arbetsmiljöspecialister till Stadsledningskontoret
I din roll kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med stadens systematiska arbetsmiljöarbete, bland annat med framtagande av processer, riktlinjer och rutiner. Du har även ansvar gällande utbildningar inom arbetsmiljöområdet där du är arbetar med både framtagandet och genomförandet av dessa. Du kommer också finnas som stöd för HR och chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsärenden.
2022-09-15 2022-09-29
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom svets och plåtinriktning till Hahrska gymnasiet
Förutom att undervisa eleverna i olika kurser inom svets- och plåtteknik, så ingår även mentorskap och att hitta APL-platser till eleverna. Ett stort kontaktnät bland industriföretagen i Västmanland är meriterande, då varje elev genomför minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande. En av de roligaste delarna i arbetet är ditt möte med eleverna. Varje dag får du möjlighet att påverka, engagera och motivera våra elever. Tänk att du får chansen att utbilda framtidens arbetskraft!
2022-09-15 2022-09-29
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsstrateger till ny lokalförsörjningsavdelning
Som fastighetsstrateg bidrar du till att utveckla hur vi nyttjar våra befintliga lokaler och säkerställer en hållbar lokalförsörjning i ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det innebär att skapa välutvecklade lokalförsörjningsplaner, som styr mot effektiv lokalanvändning, i övergripande perspektiv och på förvaltningsnivå. Du arbetar tvärfunktionellt i gruppen och har även ett nära samarbete med den specifika verksamhet som du är inriktad på för att stödja dem utifrån deras lokalbehov. Du är skicklig på att utreda och analysera lokalbe...
2022-09-14 2022-10-02
1 2 3 >