Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Fridhemsskolan
Utifrån skolans pedagogiska uppdrag kommer du att tillsammans med andra få ansvar för att planera, organisera och genomföra undervisning. Som specialpedagog/speciallärare på Fridhemsskolan kommer du utifrån skolans styrdokument att ha ett pedagogiskt ansvar för en grupp elever, en klass, samt ibland också ta ansvar kring andra elever på skolan, då vi ofta samarbetar över klassgränserna. På skolan finns en väl fungerande elevhälsa där all personal gemensamt har ett ansvar att i olika sammanhang stödja våra elever. Vi fokuserar tillsammans på ele...
2022-01-21 2022-02-13
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Sjuksköterska till Skultunas HSL-team
Du arbetar konsultativt genom att vägleda och ge råd till omvårdnadspersonal utifrån din kompetens som sjuksköterska. Du har ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut i bedömning och utvärdering av insatser kring den enskilde. Vi erbjuder dig ett spännande jobb där du får arbeta praktiskt och samtidigt lägga grunden för andra människors välmående och trivsel. För att du ska lyckas med det är det viktigt för oss att du får en bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar. Arbetstiderna är schemal...
2022-01-21 2022-02-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistenter till Fridhemsskolan
Du kommer att arbeta med pedagogiska arbetsuppgifter på skolan som elevassistent inom förberedande förskoleklass/grundsärskola/gymnasiesärskola samt ha ett pedagogiskt ansvar, som du delar med andra, inom fritidsverksamheten. Utifrån skolans uppdrag kommer du att samverka med övriga i personalen. I arbetet ingår förutom pedagogiska arbetsuppgifter också olika typer av omsorg och omvårdnad.
2022-01-21 2022-02-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Trä- och metallslöjdslärare till Barkaröskolan
Du planerar, utvärderar och följer upp undervisningen för elever. Du har ett nära samarbete med de andra slöjdlärarna på skolan vid exempelvis planering och bedömning. Ditt mål är att utveckla elevernas kunskaper om olika hantverk. Du kommer introducera eleverna till olika verktyg, redskap, maskiner och lär dem hur det ska användas och hanteras på ett säkert sätt. Tillsammans med övrig personal på skolan kommer du att sträva efter ett individuellt arbetssätt där vi på bästa sätt kan möta elevernas olika behov.
2022-01-20 2022-02-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vallbyskolan
Du kommer att leda elevhälsoarbetet som bland annat innebär att arbeta med interna rutiner, driva utvecklingsprocesser och att stötta teamet. Du kommer också ansvara för fritidsverksamheten, förskoleklass och vår främjande- och förebyggande grupp. I rollen ingår personal- och arbetsmiljöansvar för 15 personer och du har ett nära samarbete med rektor som har det övergripande ansvaret på skolan. Vi tror att du vågar tänka nytt och är uthållig och lyhörd för både personal och verksamhet. Om du motiveras av förändringsarbete och vill vara med att d...
2022-01-20 2022-02-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Fridnässkolan
Det är till en början en delad tjänst bestående av 70% idrottslärare och 30% tjänstgöring på fritidshem. Skolan växer och det kommer att förändra tjänstens innehåll, du kommer framöver att arbeta heltid som idrottslärare. I rollen som idrottslärare skapar du positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna. Genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika typer av rörelseaktiviteter och skapar förståelse för hur ett aktivt friluftsliv kan ske under årets olika årstider. Du leder, driver och motiverar dina el...
2022-01-19 2022-02-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och engelska till Hahrska gymnasiet
Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål. Utöver undervisning så ingår det även mentorskap för en klass.
2022-01-19 2022-02-02
Region Västmanland Verksamhetschef till Herrgärdet vårdcentral i Västerås
Som verksamhetschef ska du leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, tillgänglighet och service. Tjänsten innebär ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö samt utvecklingsarbete. I din roll ingår också att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du ansvarar för att resurser används på bästa sätt samt att du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Du ingår i intraprenadens ledningsgrupp oc...
2022-01-19 2022-01-30
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistent till Missbruk Boenden
Tillsammans med en kollega kommer du att arbeta på Tallbacken där ni ansvarar för att ge klienterna det stöd och omvårdnad de behöver nattetid. Stödet kan bestå av att se till att det är lugnt, ge stöd vid oro och ångest, dela medicin samt andra uppgifter som kommer. Natteamet består också av personal som arbetar i det ambulerande teamet och ni stödjer varandra vid behov. Målgruppen är personer från 18 år och uppåt, där det både kan finnas psykiska och fysiska funktionshinder tillsammans med missbruksproblematik. Du ska ha mod att agera vid o...
2022-01-19 2022-02-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklingsledare inom digitalisering till vård- och omsorgsförvaltningen
Som utvecklingsledare arbetar du med det övergripande och strategiska ansvaret för förvaltningens digitaliseringsarbete genom att vara mycket delaktig i framtagande och genomförande av strategi och handlingsplan för digitalisering. Du stöttar verksamheterna i deras digitala utveckling och behov och bidrar med din kompetens vid införandet av nya digitala tjänster. Här får du en bred roll genom att både planera, leda, utveckla och följa upp arbetet. För att vara framgångsrik i rollen omvärldsbevakar du och hämtar inspiration inom området. Du sama...
2022-01-19 2022-02-02
Länsstyrelsen Västmanland, Avdelningen för människa och samhälle Säkerhetsskyddschef till Länsstyrelsen Västmanlands län
Du ansvarar för att Länsstyrelsens verksamhet bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. I det ansvaret ingår bland annat att säkerställa att Länsstyrelsen har en aktuell säkerhetsskyddsanalys som identifierar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och behovet av säkerhetsskydd. I det arbetet ingår att bedöma vilka säkerhetsskyddsåtgärder som verksamheten är i behov av. Du har en samordnande roll i Länsstyrelsens skyddsarbete och säkerhetsskyddsarbete och ansvarar även för att Länsstyrelsen har en uppdaterad säkerhet...
2022-01-19 2022-02-13
Västerås stad Samordnare till sociala insatsgruppen
Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för målgruppen unga i kriminalitet, socialt förändringsarbete och samverkan. Målgruppen är ungdomar 9-18 år som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Du arbetar även med familjen kring ungdomen. Du får dina uppdrag från kollegorna på socialtjänsten och ansvarar för att samordna insatserna. Arbetet innebär ett brett socialt förändringsarbete för att möjliggöra utveckling för ungdomarna. Vi ser till hela individens sammanhang för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Sa...
2022-01-19 2022-02-06
Västerås stad, Stadsledningskontoret Strateg till näringsliv och marknad
Tjänsten är nyinrättad. Den har sitt fokus på utveckling av de interna processerna inom samhällsbyggnad för att möta näringslivets behov vid expansion, relokalisering och etablering. Näringslivet i Västerås utvecklas väl och det finns ett stort intresse för att etablera verksamhet här. Det ställer stora krav på den kommunala organisationen att kunna möta upp på ett effektivt och problemlösande sätt. Arbetet innebär också att hålla en tät dialog med näringslivet och i konstruktiv dialog driva arbetet framåt på ett sammanhållet sätt. Du som får t...
2022-01-19 2022-02-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser inom snickeri
Ditt främsta uppdrag är att vara ett dagligt stöd för arbetssökande genom att stötta, vägleda och utbilda. Du möter en bred målgrupp av individer med olika kunskapsnivå som genom att lära sig yrkesområdet och andra viktiga färdigheter utvecklas mot sin individuella målsättning. Du finns där på deras resa för att på ett lösningsfokuserat sätt se individens styrkor och kompetens, samt bygga vidare på deras framsteg. Samtidigt ansvarar du för verksamhetens uppdrag. Du har förståelse för hur man driver en verksamhet och använder ditt sinne för st...
2022-01-17 2022-02-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser inom städ
Ditt främsta uppdrag är att vara ett dagligt stöd för arbetssökande genom att stötta, vägleda och utbilda. Du möter en bred målgrupp av individer med olika kunskapsnivå som genom att lära sig yrkesområdet och andra viktiga färdigheter utvecklas mot sin individuella målsättning. D...
2022-01-17 2022-02-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Du kommer att leda det dagliga omvårdnadsarbetet kring patienten genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Hemsjukvården är en dygnet-runt-verksamhet och är ständigt i rörelse. Du får därför användning av din förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån hur behovet i verksamheten ser ut. En stor och viktig del i hemsjukvårdens vardag är samverkan med region och primärvård. Samverkan sker till stor del via dokumentationssystemet Cosmic och LINK. Samarbete och handledning är en viktig del...
2022-01-17 2022-01-31
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjerättssekreterare
Du hanterar uppdrag från tingsrätten som kan vara utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Vissa utredningar är komplexa och du är den som driver arbetet framåt och tar reda på rätt information. Övriga arbetsuppgifter är att utreda adoptioner och föräldraskapsärenden. Familjerättsgruppen verkställer även domstolens beslut om umgängesstöd. Du har också en rådgivande funktion och arbetar med samarbetssamtal där du möter separerade föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. Du hjälper dem att hitta överenskommelser som utgår från ba...
2022-01-17 2022-02-06
Länsstyrelsen Västmanland, Vattenmyndighetens kansli Projektassistent till Vattenmyndighetens kansli
Din uppgift som projektassistent är att stödja avdelningschef, biträdande chefer och experter genom att genomföra de administrativa arbetsuppgifter som behövs. Arbetet innebär bland annat att ansvara för administration och organisation av olika typer av möten och event. I samband med dessa har du många kontakter både externt och internt och blir en viktig del av vår kommunikation utåt. I uppgifterna ingår också att underhålla register, administrera tidrapporter och skriva minnesanteckningar. Diarieföring och viss ekonomiadministration kan ock...
2022-01-17 2022-02-06
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Timvikarier till Skultuna äldreomsorg
I ditt arbete kommer du stötta kunden i vardagliga rutiner och uppgifter, det kan innebära hjälp med städning, tvättning, matlagning och andra hushållssysslor. Du kan även få hjälpa vissa kunder med personlig hygien, intimhygien och att ge mediciner. Arbetet innehåller flera fysiska arbetsmoment. Att arbeta inom äldreomsorg ger dig ett direkt ansvar för att kunderna får de stödinsatser och den hjälp de har rätt till via beviljade beslut. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att ta tillvara på kundens egna förm...
2022-01-17 2022-05-31
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Utbildad Kriminalvårdare, NTE Västerås
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid trans...
2022-01-14 2022-02-04
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, NTE Västerås
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att ...
2022-01-14 2022-02-04
Västerås stad Socialsekreterare till mottagning barn och ungdom
På mottagningen är du den första kontakten som familjen har med socialtjänsten. Du behöver snabbt kunna bygga relationer och är skicklig i ditt bemötande. Hos oss är ingen dag den andra lik, därför behöver du trivas i en roll där du snabbt kan behöva ställa om. Du gör en första bedömning om barnet/ungdomen behöver stöd eller skydd av socialtjänsten och bedömer om det är brådskande. Du kommer också att slutföra enklare utredningar. En stor del av ditt jobb innebär att informera, stötta och vägleda familjerna via telefon eller möten. En annan vik...
2022-01-14 2022-01-27
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadskonsulent till Jobbcentrum
Du kommer att arbeta som arbetsmarknadskonsulent med inriktning arbetsmarknadsanställningar inom kommunen (OSA- offentligt skyddad anställning). Det innebär att du arbetar med arbetssökande som blivit beviljade ett anpassat jobb utifrån en funktionsnedsättning. Målet med det skyddade arbetet är att utveckla den arbetssökandes arbetsförmåga och därmed möjligheterna till ett arbete. En stor del av ditt arbete innebär vägledning och motiverande samtal, både enskilt och i grupp.
2022-01-14 2022-01-30
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Semestervikarier till Missbruk boenden
Fokus i rollen är att arbeta motivationsskapande tillsammans med klienterna. Du kommer även att arbeta stödjande inom olika områden som exempelvis boende, familj, ekonomi och att finna en meningsfull fritid. I rollen ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering samt samverkan med flera parter, som bland annat socialkontor. För att kunna vara ett stöd för denna utsatta grupp har du ett relationsskapande och stabilt förhållningssätt. För dig är det naturligt att se nya möjligheter i en komplex livssituation och vara b...
2022-01-13 2022-03-13
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten
I ditt arbete kommer du stötta kunden i vardagliga rutiner och uppgifter. Det kan innebära hjälp med tvättning, städning, matlagning och andra hushållssysslor. Du kan även få hjälpa vissa kunder med personlig hygien, intimhygien och att ge mediciner. Genom dina besök skapar du en...
2022-01-13 2022-01-27
1 2 3 >