Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i naturkunskap, geografi eller matematik till Rudbeckianska gymnasiet
Du kommer framför allt att undervisa elever på Samhällsvetenskapsprogrammet, där vi har behov av en ny medarbetare till vår internationella profil. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning i dina ämnen arbetar du tillsammans med kollegorna i profillaget för att utveckla våra internationella utbyten. Naturligtvis har vi också stort fokus på övergripande skolutveckling.
2022-06-23 2022-07-03
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-06-23 2022-07-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-06-23 2022-07-31
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Skallbergets servicehus
Du stödjer våra kunder med sin personliga hygien, serverar mat och hjälper till med medicinsk omvårdnad. Du är kundens förlängda arm, du stöttar och uppmuntrar, du är en viktig del i vardagen. Förvänta dig många skratt, intressanta historier och härliga möten. Hos oss arbetar du även med kontaktmannaskap och det betyder att du har huvudansvar för några kunder och håller kontakten med deras anhöriga. Kom ihåg att du aldrig är ensam i din roll, du är en del av ett team med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut...
2022-06-22 2022-07-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Rösegårdsskolan
Som speciallärare är du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utvecklingsarbete och ingår även i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Hos oss arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela ...
2022-06-22 2022-07-06
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Programledare till anstalten Tillberga
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Tillberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Då majoriteten av klienterna är dömd...
2022-06-22 2022-08-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska/svenska som andra språk till Rudbeckianska gymnasiet
Som gymnasielärare ansvarar du för undervisningen i svenska/svenska som andraspråk. Du planerar och utvärderar dina lektioner och bidrar till elevernas utveckling genom ditt mentorskap och samarbete med kollegor. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt för att utveckla och förbättra både arbetslaget och skolan, här ser vi gärna att du bidrar med idéer och delar med dig av din erfarenhet för att vi ska bli ännu bättre.
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare inom matematik och svenska/engelska till Tranellska gymnasiet
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar båda våra program Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism,. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SVA till Blåsboskolan
Du kommer att undervisa våra elever som har behovet att få läsa svenska som andraspråk. Undervisningen kommer att ligga parallellt när deras klasskamrater läser svenska. Det innebär att du tillsammans med klasslärarna bygger upp undervisningen för de elever som har rätt till svenska som andraspråk. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samtidigt som du hela tiden bedömer elevernas utveckling. Vår förhoppning är att du kan handleda dina kollegor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi ser gärna ...
2022-06-21 2022-07-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsosamordnare till Blåsboskolan
Vi söker dig som har god förmåga att samordna elevhälsans olika insatser ur ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande perspektiv. Du kommer ha ett nära samarbete med rektor och elevhälsans övriga kompetenser för att utveckla elevhälsans arbete både på individ- grupp- och organisationsnivå. Vi söker dig som också kan driva och utveckla Blåsboskolans värdegrundsarbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer även att handleda dina kollegor kring barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, och coacha skolans elever till att n...
2022-06-21 2022-07-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom svets och plåtinriktning till Hahrska gymnasiet
Förutom att undervisa eleverna i olika kurser inom svets- och plåtteknik, så ingår även mentorskap och att hitta APL-platser till eleverna. Ett stort kontaktnät bland industriföretagen i Västmanland är meriterande, då varje elev genomför minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande. En av de roligaste delarna i arbetet är ditt möte med eleverna. Varje dag får du möjlighet att påverka, engagera och motivera våra elever. Tänk att du får chansen att utbilda framtidens arbetskraft!
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom restaurang och hotell till Tranellska gymnasiet
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar båda våra program Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism,. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2022-06-21 2022-07-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hemkunskap till Kristiansborgsskolan
Du kommer att undervisa våra elever i årskurs 6-9 i hem- och konsumentkunskap. Du ingår i ett litet och nära arbetslag med härliga kollegor där det gemensamma arbetet är vår styrka. Hos oss har du en viktig roll i att kvalitetssäkra din undervisning samt vara med och utveckla den. Du är en viktig del i helheten där du bidrar till en bra och väl fungerande skolverksamhet på Kristiansborgsskolan.
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetsvikarie till Önstaskolan
Som enhetsvikarie har du en nyckelroll i vårt arbete för att säkerställa vuxenledd undervisning av god kvalitet till våra ungdomar varje dag. Då lärare är frånvarande är du tillgänglig för att ersätta dem oavsett om det är med kort varsel som meddelas samma dag, eller med någon tids framförhållning. Vi tänker att du har en beredskap för att hoppa in i skolans alla ämnen, men om vi bedömer arbetet för specifikt, t.ex. i ämnen med hantering av maskiner som kräver specialkunskap, kommer vi att söka andra lösningar. Du behöver ha stor flexibilite...
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Slottsträdgårdens förskola
Som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den gemensamma pedagogiska inriktningen i Västerås stad och vår vision. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och driva och dokumentera det gemensamma kvalitetsarbetet på enheten. För dig är barnet det viktigaste och du uppmuntrar och stimulerar varje barn att ta eget ansvar, lära av varandras olikheter och skapa en tydlighet. I din roll utgår du ifrån att skapa b...
2022-06-20 2022-07-04
Region Västmanland Informationssäkerhetssamordnare till Juridik och säkerhet
I rollen som informationssäkerhetssamordnare arbetar du brett inom informationssäkerhet. Tillsammans med en informationssäkerhetsstrateg har du en samordnande roll för informationssäkerhetsarbetet inom Region Västmanland. Rollen innebär att arbeta för att verksamheten följer lagar och regler gällande konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. I arbetsuppgifterna ingår att: • Stödja verksamheten med rådgivning, vägledning och utbildning inom informationssäkerhetsområdet • Genomföra informationsklassning, konsekvensbedömning...
2022-06-17 2022-06-26
Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till Individstöd
Vår målgrupp är personer från 18 år och uppåt med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, där de flesta har ett SOL-beslut. Ditt ansvar som boendestödjare är att med ett coachande förhållningssätt ge stöd utifrån kundens förutsättningar och behov. Vi ser gärna att du kan någon av de metoder vi jobbar med (som MI, ESL och lågaffektivt bemötande) men annars så lär vi dig dessa under arbetets gång. Arbetet innebär i huvudsak insatser dagtid, men kan även innefatta kvällar och helger. Just nu söker vi främst medarbetare för tidsbegränsad anstäl...
2022-06-16 2022-06-29
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska natt till Korttidsenheten och Äldreboende Gryta Demenscentrum
Som sjuksköterska nattetid har du ansvar för enhetens patienter, du samarbetar och arbetsleder kvalificerade och engagerade undersköterskor som utför huvuddelen av den basala omvårdnaden. Du kommer som sjuksköterska att kunna lägga din tid på bedömningar och kontakter med läkare nattetid. Inskrivning av patient som även det, kan ske nattetid, akuta insatser, läkemedelsadministrering, omvårdnad och att vara ett stöd och en resurs för undersköterskorna. Rollen innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter men enheten skiljer sig mot våra andra e...
2022-06-16 2022-07-03
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till korttidsenheten och äldreboende Gryta Demenscentrum
Som sjuksköterska har du ansvar för enhetens patienter tillsammans med kollegor, du samarbetar och arbetsleder kvalificerade och engagerade undersköterskor som utför huvuddelen av den basala omvårdnaden. Du kommer som sjuksköterska att kunna lägga din tid på bedömningar, kontakter med läkare. in och utskrivningar från sjukhuset, kontakt med handläggare, vårdplaneringar, akuta insatser, läkemedelsadministrering, omvårdnad och att vara ett stöd och en resurs för undersköterskorna. Rollen innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter men enheten ...
2022-06-16 2022-07-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska till Skiljeboskolan
Som lärare i spanska ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning, för att ständigt utveckla både dig själv och dina elever. I din roll som lärare är du väl införstådd i att alla elever har olika förutsättningar och att alla tar till sig kunskap på olika sätt. Detta bidrar till att du är lyhörd och relaterar till eleverna på rätt sätt. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor stöttar och hjälper varandra i ert dagliga arbete.
2022-06-16 2022-06-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till KSU åk 1-6
Arbetsuppgifterna innefattar att undervisa elever i KSU i årskurs 1-6 samt att du kommer att vara mentor för några elever. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor i gruppen, men också ha mycket samverkan med elevens vårdnadshavare och olika instanser som verkar kring eleven. Vi arbetar med individuella mål och planeringar för varje elevs unika förutsättningar, och vi behöver ofta tänka utanför boxen när det gäller att anpassa både material och sätt att undervisa. För att se och följa elevens kunskapsutveckling har vi i KSU ett 1...
2022-06-16 2022-06-30
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kommunikatör till Stadsledningskontoret
Ditt huvuduppdrag är att planera, samordna och praktiskt arbeta med kommunikationen i olika projekt. Du analyserar kommunikationsbehov och identifierar målgrupper, budskap, aktiviteter och kanaler. I samarbete med sakkunniga tar du fram kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner som du omsätter till praktiska aktiviteter som sedan följs upp och utvärderas. Främst kommer du att arbeta med Skultuna kommundelsförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen, men du har ett nära samarbete med och stöttar dina kollegor som jobbar mot a...
2022-06-15 2022-06-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningscentrum
I din roll kommer du att vägleda och informera våra elever både individuellt, i grupp eller via e-vägledning. Tillsammans med eleven sätter du upp målbilder och upprättar studieplaner. Vi har regelbundna pedagogiska träffar där du tillsammans med dina kollegor får möjlighet att utbyta tankar och idéer. Vi jobbar aktivt med att hålla oss uppdaterade om vad som händer inom vårt område och anpassar våra tjänster efter detta. För att kunna möta våra elever på bästa sätt kan arbete på sen eftermiddag/kväll förekomma. Politiska beslut påverkar vårt a...
2022-06-15 2022-06-29
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till KSU
I rollen som barnskötare kommer du vara en viktig vuxen för eleverna. Du kommer tillsammans med arbetslaget som består av pedagoger och resurspersoner stötta eleverna i och utanför klassrummet. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer vägleda och vara en tryggperson i elevernas skolgång. Du planera och genomföra aktivitet som t.ex. rastaktiviteter För dig är barnet det viktigaste och du uppmuntrar och stimulerar varje barn att ta eget ansvar, lära av varandras olikheter och skapa en tydli...
2022-06-15 2022-06-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Norrängen
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2022-06-14 2022-06-27
1 2 >