Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Familjebehandlare
Vi söker nu en familjebehandlare till vår öppenvårdsgrupp vid individ och familj då vi ska utöka vår verksamhet för att kunna arbeta mer intensivt med hemmaplanslösningar i våra familjer. Idag arbetar två familjebehandlare, en ungdomsbehandlare, en fältare och en boendestödjare i öppenvårdsgruppen. Vi har även en samordnare som arbetar med förebyggande socialtjänst. Gruppen utgår från vår familjecentral. Uppdragen kommer att variera med att vara inriktat på både individ, familj och nätverksarbete. Uppdragen kommer genom myndighetsutövande so...
2021-02-26 2021-03-21
Kriminalvården, Frivården Karlstad Frivårdsinspektörer till Frivården Karlstad
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat gen...
2021-02-25 2021-03-18
Grums kommun, Äldreomsorg gemensamt Semestervikarier till äldreomsorgen i Grums kommun
Vi söker nu medarbetare till semestervikariat inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet till såväl heltids- som deltidsarbete och personal behövs under dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professi...
2021-02-25 2021-04-18
Kristinehamns kommun, Gy/vux Lärarvikarie för undervisning av SFI
Vill du arbeta med vuxna elever från världens alla hörn med olika kulturell bakgrund? Eleverna inom utbildningen ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Vill du arbeta i ett arbetslag med engagerade och professionella lärare? Inom SFI arbetar 12 lärare, uppdelade i...
2021-02-25 2021-03-05
Kriminalvården, Frivården Karlstad Frivårdsinspektörer, vikariat till Frivården Karlstad
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat gen...
2021-02-25 2021-03-18
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Jurist till rättstillämpning i Karlstad
Som jurist arbetar du självständigt med kvalificerad juridisk rådgivning, gör rättsutredningar, sekretessprövningar samt handlägger skadestånds- och ersättningsärenden. I arbetet kan även ingå remisshantering och hålla i utbildningar inom olika sakområden för våra lokalpolisområden. Du handlägger överklaganden till förvaltningsdomstolarna, varvid muntlig förhandling kan ingå. Arbetsuppgifterna består till viss del av att skriva beslut som du antingen ska föredra för beslutfattare eller där du själv står som beslutsfattare. Resor i arbetet ka...
2021-02-24 2021-03-10
Torsby kommun, Socialnämnden Socialsekreterare försörjningsstöd
Torsby kommun i Värmland söker en socialsekreterare försörjningsstöd till socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO). Vill du vara med och fortsätta arbeta med att vidareutveckla verksamheten inom individ- och familjeomsorgen? Just nu befinner vi oss i en utvecklingsfas med nya spännande utmaningar inom socialförvaltningen och söker därför en ny medarbetare 100% inom försörjningsstöd. Som handläggare inom försörjningsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att utred...
2021-02-24 2021-03-31
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Rörläggare till VA-enheten
VA-enheten inom Hammarö kommun består av 17 medarbetare. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet. Som rörläggare inom VA-enheten är du en del av hela processen från planering till utförande. Verksamheten omfattar hela kommunen och vissa projekt är kortare andra löper över en längre tid. Du arbetar i lag ofta tillsammans med ytterligare en rörläggare och en grävmaskinist. Du kommer ställas inför situationer där du får använda din kreativitet och vi sätter stort värde på din problemlösningsförmå...
2021-02-24 2021-03-17
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Timvikarier till nattpatrullen
Hemtjänsten söker nu timvikarier till nattpatrullen. Som undersköterska i hemtjänst utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och LifeCare mobil hemtjänst. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2021-02-23 2021-03-14
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Maskinförare/anläggningsarbetare
Torsby kommun i Värmland söker en serviceinriktad och ansvarsfull maskinförare/anläggningsarbetare. Dina arbetsuppgifter är yttre kommunaltekniskt arbete i Torsby tätort med omnejd. Du kommer ingå i kommunens beredskapsgrupp (VA-beredskap och väghållning). Tjänsten är omväxlande och tillsammans med dina arbetskamrater sköter du om och underhåller kommunens anläggningar så som gator, parker och ledningsnät.
2021-02-23 2021-03-17
Kriminalvården, Frivården Karlstad Frivårdsinspektörer, semestervikariat till Frivården Karlstad
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-02-22 2021-03-15
Torsby kommun, Socialnämnden Verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen och LSS
Socialförvaltningen Torsby kommun, Värmland söker verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen och LSS. Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. Socialförvaltningen står inför utmaningar nu och framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling drivs främst i den ordinari...
2021-02-22 2021-03-19
Länsstyrelsen Värmland Handläggare krisberedskap, risk och säkerhet - vikariat
Du kommer som del av vårt team som hanterar krisberedskap i huvudsak arbeta med riskhänsyn i planprocessen samt översvämningsdirektivet. Vikariatet består framförallt av två huvuduppgifter: Riskhänsyn i planprocessen • Att utifrån PBL bevaka riskfrågorna i planprocessen. • Stötta kommunerna gällande riskfrågor kopplat till detaljplaner och översiktsplaner • Ta fram och genomföra utbildningspaket till kommunerna avseende geotekniska risker kopplat till planfrågor och risk och säkerhetsanalyser (RSA) • Samverka i interna processer gällande t....
2021-02-22 2021-03-15
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Stjerneskolan söker specialidrottslärare inom MTB
Är du en person som ser nya utmaningar som möjligheter? Då kanske detta är något för dig. Vi söker nu specialidrottslärare till den nya idrottsdisciplinen Mountainbike NIU på Stjerneskolan i Torsby kommun. Ditt kompetensområde är inom idrottslig utveckling och inom Mountainbike. Vi har sedan tidigare ett väl utbyggt idrottsgymnasium med flera idrottsdiscipliner såsom längdskidåkning, skidskytte, fotboll, alpin skidåkning och skicross.
2021-02-19 2021-03-08
Torsby kommun, Socialnämnden Fryksdalens Samordningsförbund söker Förbundschef
Fryksdalens Samordningsförbund söker förbundschef. Förbundschefens huvudsakliga arbetsuppgifter • Leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar. • Bereda ärenden till styrelsen och verkställa besluten. • Svara för den ekonomiska förvaltningen d.v.s. verksamhetsplan, budget och årsredovisning m.m. • Företräda förbundet på tjänstemannanivå. • Utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar. • Omvärldsbevakning och delta i olika nätverk. • Ansvara för förbundets uppföljningssystem. • Ansvara för årliga indikatormätningar. • Vara p...
2021-02-19 2021-03-12
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Säsongsanställning för parkarbetare
Vi erbjuder dig en arbetsplats med framåtanda. Som parkarbetare kommer du att jobba med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom grönyteskötsel. Arbetet är mångsidigt och du kommer att jobba både ensam och i grupp. Arbetet innebär stor variation, det är både planerade arbeten och oförutsedda situationer som fyller arbetsdagen. Här får du stor möjlighet att hitta lösningar i vardagen och hugga i där det behövs. Du utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökande till Hammarö, men också på kommunens fastigheter som skolor...
2021-02-19 2021-03-07
Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Utredningsingenjör inom avfall och återvinning
Tjänsten innefattar en rad spännande arbetsuppgifter för att utveckla renhållning och återvinningstjänster till våra kommuninvånare. Arbetet spänner över tekniska, juridiska och ekonomiska frågor och arbetet kommer att ske i tätt samarbete med kommunens VA/Renhållnings-chef. En stor del av arbetstiden kommer du att arbeta med olika utredningar, tex revidering av kommunens avfallsplan och andra styrdokument. Information och kundkontakter är periodvis en stor del av arbetet, liksom dialog med tillsynsmyndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår blan...
2021-02-19 2021-03-14
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg söker tim- och sommarvikarier 2021
Socialförvaltningen har behov av fler timvikarier såväl löpande som sommaren 2021. Arbetsområde är socialt stöd (gruppboende, boendestöd, sysselsättning, rehabverksamhet, missbruksinsatser, sociala kontrakt). Du som söker erbjuds: - Ett spännande och varierat arbete - Kompetensutveckling genom att möta brukare med olika behov
2021-02-19 2021-05-30
Gryning Vård AB, B. Kristinedal Vill du ha ett engagerande sommarjobb på Kristinedal i Fengersfors?
Vad innebär tjänsten? Att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner och relationer. Du kommer att leda fritidsaktiviteter i grupp och individuellt. Du skapar trygghet, säkerhet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med nätverk. Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundn...
2021-02-18 2021-03-31
Torsby kommun, Socialnämnden Undersköterska 100 %, till planeringsenheten
Torsby kommun i Värmland, socialfövaltningen söker en undersköterska 100 % till planeringsenheten, Torsby. Tillsammans med övriga inom enheten planera omsorgstagares insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), även schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Du ska ha kunskaper i och ha förmåga att planera, kunna se möjliga lösningar vad gäller både schema och insatser utifrån beviljat beslut enligt SoL och HSL. Insatserna ska utformas utifrån omsorgstagarens behov och vara så kostnadseffektivt som möjligt. In...
2021-02-17 2021-03-15
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Lärare i grundskolan med mentorskap i Holmedals skola
Vi söker nu lärare till Holmedals skola med mentorskap i årskurs 5-6. Holmedals skola ligger i västra delen av Årjängs kommun. Det är en F-6-skola i B-form med cirka 70 elever och 11 personal.
2021-02-17 2021-02-26
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat
Enheten för Hälso- och sjukvård söker två distriktsköterska/sjuksköterska för vikariatsanställning. Som distriktsköterska/sjuksköterska ingår du i ett arbetslag bestående av andra distriktsköterskor och sjuksköterskor. Din främsta arbetsplats kommer att vara på vårat nybyggda och nyöppnade SÄBO, Djupängen. Inom enheten finner du också en arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker och teknikerassistent. Du erbjuds ett flexibilitet arbete där ingen dag är den andra lik. Det innebär att du som dsk/ssk har en h...
2021-02-17 2021-03-03
Eda kommun, Samhällsbyggnad Kock
Kock i skolkök på Gärdesskolan i Åmotfors
2021-02-16 2021-03-02
Eda kommun, Vård och stöd Socialsekreterare
Vård och Stöd söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen, inriktning mot våld i nära relation. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och att alla socialsekreterare har en rimlig arbetsbelastning. Flextid tillämpas och du har möjlighet att ansöka om semesterväxling samt erbjuds friskvårdstimme. Du erbjuds extern handledning och bra kompetensutveckling. Du har nu möjligheten att söka ett spännande, kreativt och stimulerande arbete där du kommer utreda behov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL...
2021-02-15 2021-03-01
Eda kommun, Vård och stöd Boendestödjare serviceboende LSS
Vård och stöd verksamheten söker boendestödjare till serviceboende Vargen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som boendestödjare i serviceboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som boendestödjare arbetar du målinrik...
2021-02-15 2021-03-08
1 2 3 >