Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Djupängen
Djupängen är ett Särskilt boende med tolv avdelningar. Två avdelningar har inriktning mot somatiskt sjuka äldre, en avdelning är en Korttidsenhet och övriga har inriktning Demens. Som undersköterska på Djupängen arbetar du tillsammans med kollegor på enheten/avdelningen och ansvarar för att tillgodose brukarens vardagliga behov utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer och utföra digital dokumentation via dator eller ...
2021-07-26 2021-08-22
Kristinehamns kommun Miljöchef
I rollen som miljöchef kommer du att leda miljö- och hälsoskyddsavdelningen, som främst arbetar med prövning, tillsyn, samt information och rådgivning inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Som miljöchef ser vi även att du tar ett ansvar för helheten inom kommunen, och förväntas delta i verksamhetsövergripande uppdrag. Du förväntas genom ditt ledarskap skapa goda förutsättningar för din personal så att ni tillsammans på ett resultatinriktat sätt och med en helhetssyn når övergripande mål. Du ansvarar för att stötta, stimulera och kompetensutve...
2021-07-26 2021-08-29
Kristinehamns kommun Miljö- och hälsoinspektör
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom miljöbalkens tillsynsområde och söker nu en engagerad medarbetare som vill stärka upp vårt team. I tjänsten idag ingår tillsyn inom både hälsoskydd och miljöskydd; bland annat skolor, förskolor, gym och andra hälsoskyddsverksamheter, bullerfrågor, detaljplaner och tillsyn av industrier och biltvättar. Innehållet i tjänsten kan anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål.
2021-07-26 2021-08-29
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinärer till Distriktsveterinärerna Värmland
Vi söker veterinärer till våra mottagningar i Arvika, Sunne och Säffle. Under året har vi nyanställt, men behöver förstärka ytterligare. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Vi arbetar med produktionsdjur, häst och smådjur. Beredskap ingår som en naturlig del i tjänsten och hos oss arbetar vi enligt en modell som säkerställer återhämtning och vila. V...
2021-07-26 2021-08-29
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Distriktssköterska/Sjuksköterska
Som sjuksköterska ansvarar du för den specifika omvårdnaden i såväl ordinärt boende och särskilt boende. Tjänsten innebär ett omväxlande arbete där du kommer ingå i ett team bestående av distriktssköterskor och sjuksköterskor. Arbetsgruppen har en bred kunskapsbas och erfarenhet från olika verksamheter och har ett nära samarbete med varandra. Se gärna filmen om oss på: https://www.youtube.com/watch?v=sk9dUYzQ-38. Tjänsten kan innebära dag-, kväll-, helg och nattjänstgöring.
2021-07-23 2021-08-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje Timvikarie behandlingsassistent/behandlingspedagog
Som behandlingsassistent/behandlingspedagog på SiS ungdomshem Klarälvsgården tar du stort ansvar för det dagliga arbetet med ungdomarna. Du arbetar motiverande och stödjande utifrån en tydlig struktur och med en god förmåga att sätta gränser. Du ingår i planering, behandling och uppföljning av behandlingsinsatser för ungdomarna. Det är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med ungdomar som befinner sig i kris, är mycket utsatta och ibland utagerande. Det är många gånger ett krävande arbete men också oerhört stimulerande...
2021-07-22 2021-08-29
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent till brukare med autism
Vi söker personliga assistenter åt en glad medelålders man med autism. Vi letar efter dig som med hjälp av tydliggörande pedagogik och visuella hjälpmedel vill motivera och stötta brukaren att utföra sina vardagsaktiviteter. Genom ditt lyhörda förhållningssätt hjälper du brukaren att sätta gränser i vardagen och att vara ett stöd i kommunikationen med andra. I ditt arbete ingår att ansvara för brukarens trygghet, omvårdnad, personlig hygien och hjälp i hemmet. Hjälp i hemmet kan innefatta allt ifrån tvätt till matlagning. Brukaren har assistan...
2021-07-22 2021-08-17
Länsstyrelsen Värmland Beredskapsdirektör, tillika enhetschef Risk och säkerhet
Som beredskapsdirektör, tillika enhetschef, är du verksamhetsansvarig vilket innebär att du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten. Du ansvarar för planering, budgetering, resultat och uppföljning av verksamheten och rapporterar i vissa frågor även direkt till Länsledningen. Du har personalansvar för enhetens medarbetare och driver aktivt arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Du rapporterar till avdelningschefen och tillsammans med denna och övriga enhetschefer inom avdelningen utgör ni avdelningens ledningsgrupp. En betydande del av...
2021-07-21 2021-08-15
Hammarö kommun, Nämndservice Nämndsekreterare
Vi söker en nämndsekreterare till enheten Nämndservice på kommunstyrelsens förvaltning. Som nämndsekreterare ingår du i en arbetsgrupp tillsammans med kommun- och nämndsekreterare, kommunregistrator och arkivarie. Nämndservice ansvarar för sekreterarskapet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, servicenämnden och valnämnden samt andra politiskt tillsatta organ i kommunen. Arbetssättet är teambaserat, vilket innebär att var och en i laget förväntas bidra till helheten genom att ha god...
2021-07-21 2021-08-15
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Fritidspedagog
Vi söker en fritidspedagog i fritidshem som vill vara med och utveckla en bra verksamhet med många behöriga fritidspedagoger till att bli ännu bättre. Här får du möjlighet att bidra till elevers utveckling samt utveckla vår verksamhet. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utifrån våra styrdokument. Ditt uppdrag under skoldagen kan se olika ut utifrån din kompetens och elevernas behov. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas aktivt bidra med ett lö...
2021-07-20 2021-08-10
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker undersköterska. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun vilket resulterar i mycket bilkörning.
2021-07-20 2021-07-27
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterskor till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker undersköterskor. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun vilket resulterar i mycket bilkörning.
2021-07-20 2021-07-27
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje Projektanställning behandlingsassistent
Vill du ha en utmanande roll i en spännande och viktig verksamhet, och samtidigt vara klientnära? Då ska du arbeta som behandlingsassistent hos Statens institutionsstyrelse, SiS. Vikariatet gäller som behandlingsassistent på vår öppna avdelning Saltus med 6 platser. I uppdraget som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen utförs enligt rutin, medverka till ungdomarnas trygghet och bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls. I arbetsuppgifterna ingår planering, behandling, dokumentation, exte...
2021-07-19 2021-08-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje Behandlingspedagog
Vill du ha en utmanande roll i en spännande och viktig verksamhet och samtidigt vara klientnära? Då ska du arbeta som behandlingspedagog hos Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS ungdomshem Klarälvsgården söker nu behandlingspedagoger till vår låsbara avdelning. I uppdraget som behandlingspedagog ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen utförs enligt rutin, medverka till ungdomarnas trygghet och bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls. Du kommer vara kontaktperson för ungdomar och ha ett utökat ansvar för ...
2021-07-19 2021-08-09
Årjängs kommun, Personalavdelningen Lönekonsult
I rollen som lönekonsult arbetar du med konsultativt stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor, lönebearbetning, utbildning samt systemförvaltning i våra bemannings och lönesystem Medvind och Personec P. I rollen som lönekonsult arbetar du med förvaltning, utveckling, kvalitetssäkring och ständigt förbättringsarbete av löne- och personaladministrativa processer. Du kommer även delta i utvecklingsarbete kring HR processer där metoder och verktyg i samverkan med HR konsulter tas fram. Hantering av anställningsavtal, LAS frågor, statistik...
2021-07-19 2021-08-02
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Utredare till kommunledningsförvaltningen
Kristinehamns kommun befinner sig i en intensiv utvecklingsresa för att möta framtidens behov och förväntningar av kommunal service. Om du gillar ordning och reda, och att utveckla processer för ökad kapacitet, så är det här ett jobb för dig! Utredarnas uppdrag är att genomföra kommunövergripande utredningar och utvecklingsarbete med särskilt fokus på styrning och uppföljning. Vi får våra uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningen. Vi arbetar enligt en strukturerad uppdragsmodell i en väl etablerad ärendeberedningsprocess, som kvalitetssä...
2021-07-16 2021-08-29
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Bemanningsassistent
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår nya bemanningsenhet. Som bemanningsassistent ingår du i ett team som tillsammans arbetar med att hantera berörda verksamheters bemanningsplanering. I uppdraget ingår att koordinera tillgängliga resurser för att täcka akuta luckor som uppstår och att vara en del av rekryteringsprocessen av tim- och semestervikarier. Du kommer även att vara expert på bemanning och bistå verksamheterna med att skapa hållbara scheman utifrån verksamhetens behov, inom givna ekonomiska ramar samt enligt gällande laga...
2021-07-16 2021-08-06
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Enhetschef till Inköps- och utredningsenheten
Kristinehamns kommun befinner sig i en intensiv utvecklingsresa för att möta framtidens behov och förväntningar av kommunal service. Om du gillar ordning och reda, och vill vara med och ta Kristinehamns strategiska styrning till nästa nivå, så är det här ett jobb för dig! Inköps- och utredningsenheten ansvarar för kommunens upphandlingar och inköp, kommunstyrelsens utredningsuppdrag och juridiska frågor. Som enhetschef ansvarar du för fyra upphandlare, fyra utredare och en kommunjurist. Du har personal- och budgetansvar för enheten, beslutar ...
2021-07-16 2021-08-29
EDA kommun Eda kommun söker Näringslivsutvecklare
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE Eda Kommun söker nu en ny näringslivsutvecklare! Har du erfarenhet från företagande och har god förståelse för att du i en mindre kommun är involverad i mycket. Då tror vi att du skulle kunna trivas och utvecklas hos oss på Eda Kommun! Arbetet innefattar omfattande kontakter med det lokala näringslivet och dess organisationer, kommunens verksamheter samt i nätverk på länsnivå, nationellt och i Norge. Befattningen innebär både utåtriktade aktiviteter och internt arbete. UPPGIFTER Externt • Bygga relationer med företag oc...
2021-07-16 2021-08-16
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef samhälle
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef natur och miljö
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Handledare till dagligverksamhet LSS
Vi söker en engagerade och kompetent handledare till en av våra dagliga verksamheter som vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Arbetet innebär att tillsammans med dina kollegor planera och leda arbetet för våra brukare. Vi arbetar utifrån varje individs enskilda behov och har ett strukturerat arbetssätt med bland annat tydliggörande pedagogik och individanpassade scheman. Våra brukare utför arbetsuppgifter/aktiviteter både inom och utomhus. Arbetet kräver att du tycker om att ta eget ansvar, är flexibel och kan hitta lösningar på pr...
2021-07-16 2021-08-08
Länsstyrelsen Värmland Avdelningschef landsbygd
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller. Avdelningschefen har övergripa...
2021-07-16 2021-08-29
Länsstyrelsen Värmland Handläggare inom biologisk mångfald och naturvård
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biostrategi som jobbar med regional miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, uppföljning av skyddade områden, vilda pollinatörer samt LONA (Lokala Naturvårdssatsningar). Arbetet fokuserar framförallt på terrestra miljöer. Arbetsgruppen omfattar idag sju personer. I tjänsten ingår handläggning av bidragsansökningar inom LONA, arbete för att gynna hotade arter men också hantering av invasiva främmande arter. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella...
2021-07-15 2021-08-16
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare i matematik & NO till Mörmoskolan 7-9
Nu söker vi en lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO. Som lärare på Mörmoskolans högstadium tycker du att relationsbyggandet är grunden för en god inlärningsmiljö. Du är duktig på att bygga goda och tillitsfulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att hitta goda pedagogiska lösningar. Tillsammans med elevhälsan och kollegor arbetar du för att tillgodose alla elevers behov och möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt. På Mörmoskolan...
2021-07-15 2021-08-05
1 2 3 >