Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Förskola Förskollärare
I ditt uppdrag ingår pedagogiskt ansvar, planering, utvärdering, analys och utveckling av verksamheten. Din styrka ska vara att leda barns utveckling och lärande, både enskilt och i grupp. Vi inom förskolan ser fram emot att tillsammans med dig skapa en fortsatt utvecklande, trygg och glädjerik verksamhet för våra barn!
2022-05-17 2022-05-31
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i franska åk 7-9 Södermalmsskolan
Vi söker nu en lärare för undervisning i franska i åk 7-9 på Södermalmsskolan. Anställningen är tillsvidare och sysselsättningsgraden är 50%. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill att du ser vikten av ett kollegialt lärande och att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckl...
2022-05-17 2022-05-31
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kock timvikariat Häktet Karlstad
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. Vi lagar ca 300 portioner per dag.
2022-05-16 2022-06-06
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Torsby Kulturskola söker danslärare
Torsby kommun i norra Värmland söker danslärare till Kulturskolan. Du kommer att undervisa i dans för elever i åldrarna 6 till 16 år.
2022-05-16 2022-06-10
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Vikarier personlig assistent
Vi söker personliga assistenter som är intresserade av timtid och vikariat inför sommaren. Du skall arbeta med en social man som behöver stöd och vård dygnet runt. I arbetet ingår hantering av sond, hostmaskin och annan medicinsk apparatur. Dokumentation görs i Combine, vårt verksamhetssystem. Vi använder oss av Time pool för bokning av vikarier. På arbetsplatsen arbetar man alltid två assistenter tillsammans, nattetid är en assistent vaken medan den andra har sovande jour. Tjänsterna innebär tjänstgöring dag/kväll och jour.
2022-05-16 2022-06-06
Kristinehamns kommun, Skolförvaltningen Fritidsledare till Bygget
Som fritidsledare kommer du arbeta två kvällar i veckan på fritidsgården Bygget samt varannan fredag. Övrig tid är du fritidsledare på Södermalmsskolan och Stenstalidsskolan samt en mindre del på fritidshemmet på Stenstalidsskolan. På skolorna är du med och stöttar högstadieungdomarna som trygg vuxen och hjälper till med skolkafeterian. På fritidsgården är vi fem personal med extra förstärkning varannan fredag, vilket gör att alla på fritidsgården jobbar varannan fredag. Personalstyrkan brinner för att göra det bästa för våra ungdomar och där...
2022-05-16 2022-06-13
Kristinehamns kommun, Skolförvaltningen Fritidsledare till Björneborg
Som fritidsledare kommer du arbeta tre kvällar i veckan på Moxie samt varannan fredag på Bygget. På loven bryts grundschemat och särskild planering görs utifrån behoven som finns. Vi har en ambition att satsa lite extra på loven med ett större utbud för ungdomarna.
2022-05-16 2022-06-13
Kristinehamns kommun, VA-avdelningen Spolbilsförare till VA-avdelningen
Som spolbilsförare kommer du att tillhöra rörnätsektionen som består av 11 medarbetare vars huvuduppdrag är förebyggande och akut underhåll av Va-ledningsnätet samt nybyggnation av Va-ledningar i exploateringsområden. Vi söker en flexibel och självständig person för att köra vår spolbil. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i grupp samt utföra arbeten i samband med avloppsstoppar, vattenläckor och filmning av ledningsnätet. Du kommer även att köra efter spolschema samt körning för vatten och avloppsreningsverk. I tjänsten ingår bere...
2022-05-16 2022-05-31
Eda kommun , Samhällsbyggnad Folkhälsosamordnare till Kultur- och fritidavdelningen
• Ansvara för en fungerande samordningen inom folkhälsoverksamheten mellan såväl förvaltningar, organisationer och politiker genom bl.a det rådgivande organet Folkhälsorådet • Ansvara för att förändringsprocessen leder framåt utifrån styrdokumenten "Eda kommuns hälsoplan" som utgår från en del av de 8 nationella folkhälsomålen som riksdagen fastställt • Fungera som inspiratör och drivkraft på de olika arenorna. • Underhålla befintliga nätverk och samverkansgrupper, samt bygga nya utifrån behov • Finnas som en resurs gentemot föreningsliv, skol...
2022-05-13 2022-05-30
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Resurspedagog till Frykenskolan
Torsby kommun i norra Värmland söker resurspedagog till Frykenskolan i centrala Torsby.
2022-05-13 2022-05-18
Eda kommun , Bildning Förskollärare Eda kommun 40/40
Vi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde kan utifrån detta ske tidigare och anställning kan komma att ske under rekryteringsperioden.
2022-05-13 2022-05-27
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Bärstad förskola
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa undervisning i förskolan? Hammarö kommun har en hög andel legitimerade förskollärare och söker nu fler engagerade förskollärare. Är du en av dem? Vi söker nu en förskollärare och kollega till Bärstad förskola. Vi söker dig som brinner för utveckling, samt vill utmanas och utvecklas i din roll som pedagog. Som pedagog ska du ha ett reflekterande, nyfiket, lyssnande och medforskande förhållningssätt. Då vi alltid sätter tillgänglighet och inkludering i fokus, ska du ha förmågan att möta varje barns beh...
2022-05-13 2022-06-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxengruppen
Vi söker en socialsekreterare till vuxengruppen. Som socialsekreterare i vuxengruppen kommer du att arbeta med att utreda och följa upp ärenden som rör missbruk, våld och boende. Vi söker dig som vill vara med och bidra med nya idéer och engagemang och som trivs i en organisation med fokus på kvalitet och utveckling. Vi är en arbetsgrupp med god stämning och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av en barn- och ungdomsgrupp, en vuxengrupp, en handläggargrupp äldreomsorg, en handläggargrupp L...
2022-05-13 2022-06-03
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Resursassistent till Stölletskolan
Torsby kommun i norra Värmland söker resursassistent till Stölletskolan. Du kommer att få arbeta både inom skola och fritidshem och nära undervisande lärare.
2022-05-12 2022-05-31
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare till resursgrupp åk 4-6 Djurgårdsskolan
Vi söker en lärare för undervisning i en av våra resursgrupper i åk 4-6 på Djurgårdsskolan. Anställningen är tillsvidare och på heltid. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill att du ser vikten av ett kollegialt lärande och att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.
2022-05-12 2022-05-29
Eda kommun , Bildning Lärare Engelska 75-100% åk 4-9 VT, Gunnarsbyskolan
Undervisa i engelska i åk 4-9. 75-100%
2022-05-11 2022-05-23
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kriminalvårdare till Häktet Karlstad, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att ...
2022-05-11 2022-06-01
Eda kommun , Bildning Elevassistent/fritidspedagog 100%, Hierneskolan
Vi söker dig som vill stötta elever i grundskolan under deras skoldag. Du är en trygg vuxen som hjälper till både på lektioner och raster. Tjänsten är en kombination av att jobba som elevassistent och som fritidspedagog i fritidshem. Kan bli aktuellt med en förlängning av tjänsten.
2022-05-11 2022-06-03
Kristinehamns kommun, Grundskola Speciallärare med inriktning Ma/Sv till F-3 på Södermalmsskolan
Vi söker en speciallärare med inriktning Matematik/ Svenska till år f-3 på Södermalmsskolan. Arbetet som speciallärare innebär att du: - handleder personal kring stödinsatser - samarbetar med pedagoger för att utveckla undervisningen - bidrar till det systematiska arbetet med utgångspunkt i tidiga insatser och läsa, skriva, räkna garantin - bidrar till skolutveckling - arbetar i nära samarbete med elevhälsan och särskild undervisningsgrupp - genomför kartläggningar Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt syste...
2022-05-11 2022-05-26
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Fastighetsskötare
I vår kundfokuserade organisation kommer du som fastighetsskötare att få arbeta med att ta hand om våra byggnader. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för att våra byggnader blir väl omhändertagna och att servicen och bemötandet gentemot våra hyresgäster håller en hög nivå. Din arbetsdag består av många olika saker men tillsyn och skötsel av byggnader och vissa installationer står högst på agendan tätt följd av hantering av de felanmälningar som inkommer från våra hyresgäster. Till din hjälp har du vårt verksamhetssystem samt ...
2022-05-11 2022-06-01
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Lärare i bild och slöjd
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare i bild och slöjd till Kvistbergsskolan i centrala Sysslebäck och Stölletskolan i Stöllet. Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Kvistbergsskolan och Stölletskolan. Som person ska du vara lugn och engagerad för att kunna möta elever i olika situationer. Flexibilitet och tålamod är andra egenskaper som är viktiga i arbetet. Det ställs även krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal samt vårdnadshavare för att göra alla skoldagar så bra som möjligt för alla elever. Vi...
2022-05-11 2022-05-31
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Grundskollärare F-3 till Kvistbergsskolan
Torsby kommun i norra Värmland söker grundskollärare F-3 till Kvistbergsskolan i centrala Sysslebäck. Vi söker dig som vill arbeta som grundskollärare i F-3 på Kvistbergsskolan. På skolan finns ca 130 elever. Vi är en F-9-skolan på skolan finns även ett fritidshem. På skolan finns två arbetslag och ett elevhälsoteam. Tillsammans arbetare vi för att utveckla vår undervisning så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att nå sina högt uppsatta mål. Välkommen med din ansökan! I Sysslebäck med omnejd finns möjlighet att hit...
2022-05-11 2022-05-31
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Personlig assistent
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 55 års åldern, dag och natt. Att jobba som personlig assistent kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Du som söker ska vara självgående, lyhörd, flexibel och ansvarsfull. Du utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du stöttar och hjälper till vid vardagliga sysslor och personlig omvårdnad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha jobbat med målgruppe...
2022-05-10 2022-05-24
Torsby kommun, Socialnämnden Områdeschef till hemtjänsten Torsby
Nuvarande chef antar nya uppdrag och utmaningar inom kommunen, därför söker vi ny områdeschef för hemtjänsten. Vi söker dig som är engagerad, tydlig och kan entusiasmera dina medarbetare i syfte att på ett professionellt sätt utveckla verksamheten utifrån individens behov och enligt gällande lagstiftning. Vi ser att du är lösningsfokuserad med ett övergripande perspektiv, har förmåga att prioritera och handlingskraft att fatta beslut. I rollen som områdeschef har du verksamhets-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar inom ditt ansvarsom...
2022-05-10 2022-05-25
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Lokalvårdare/köksbiträde till förskolan Solbacken
Torsby kommun i Värmland söker lokalvårdare/köksbiträde till förskolan Solbacken i Likenäs.
2022-05-10 2022-05-25
1 2 3 4 5 >