Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Vårdlärare Komvux 50%
Klassrumsundervisning en dag i veckan. Övrig tid planering, rättning samt kontakt med elever via internet.
2024-05-21 2024-06-04
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2024-05-21 2024-06-04
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Gymnasielärare i Svenska
Undervisning i Svenska
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Gymnasielärare Svenska som andraspråk
Undervisning i Svenska som andraspråk.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Gymnasielärare i Geografi
Undervisning i geografi.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Gymnasielärare i Naturkunskap
Undervisning i naturkunskap.
2024-05-20 2024-06-03
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Hammarö kommun söker en Stödassistenter till ett vikariat på daglig verksamhet LSS
Vi söker nu en stödassistent till Djupängens dagliga verksamhet. Brukarna som finns här har Daglig verksamhetsbeslut inom LSS. Brukarna har sin sysselsättning på Djupängens äldreboende, här har brukarna olika uppgifter i huset som de gör ihop med dig som stödassistent. Brukarna har behov av stöd i sin vardag med struktur och schemaplanering samt hjälp att hitta stimulerande arbetsuppgifter för sin arbetsdag.
2024-05-20 2024-06-24
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Gymnasielärare i psykologi
Undervisning i psykologi.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska
Hemtjänsten i Årjäng söker nu tre undersköterskor till teamet. Två tjänster är tillsvidare, en tjänst är en föräldraledighet Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge god personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och dokumentation samt att svara på larm. Ett gott bemötande är en viktig förutsättning för att skapa förtroende och trygg miljö för våra brukare. I ditt arbete ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. I arbetet ingår bilkörning.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Trä och metallslöjds lärare till Töcksfors Rektorsområde
Vi söker nu trä och metallslöjdslärare till Töcksfors rektorsområde, skolorna i Töcksfors och Holmedal. Vi söker dig som vill jobba med de yngre elevernas skolgång. På våra skolor kommer ni till positiva och trevliga arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen. Vi har ett väl fungerade stöd system för de elever som behöver något utöver den ordinarie undervisningen. Tjänsterna omfattning är ca 45%. Den huvudsakliga undervisningen kommer att vara i Trä och metallslöjd, men tjänsten kan även innebära undervisning i andra ämnen.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Resursperson till Holmedals skola
Vi söker nu resurs till Holmedals skola. Här jobbar man i ett mycket starkt team där alla stöttar varandra. Jobbet innebär att stötta enskilda elever under deras skoldag, viss undervisningstid kan förekomma. En liten hemtrevlig skola med ett tätt samarbete i lärarlaget ger en hemtrevlig stämning över hela skolan. Här delar arbetslaget på mentorsuppgifter och stöttar varandra för elevernas bästa skolmiljö. Vi söker dig som gillar att jobba i en liten familjär skola där alla delar på ansvar och arbetsuppgifter. Du skall vara driven och van att ta...
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Fritidspedagoger till Förskoleklass & fritids vid Töcksfors skola
Vi söker nu nya medarbetare till Töcksfors skola låg & mellanstadiet. Arbetet innebär att jobba i team i klasser på lågstadiet eller mellanstadiet. Att finnas som vuxen och vara en god förebild för elev/eleverna och att samarbeta tätt med mentorerna i respektive klass, samt övriga kollegiet, mot skolans vision. På Töcksfors skola hamnar du i ett positivt och trevligt arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen.
2024-05-20 2024-06-03
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Jobba helger i sommar
Vill du göra en värdefull skillnad i en annan persons vardag? Vill du vara med och skapa bättre möjligheter för andra människor? Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete? I gengäld kan du förvänta dig många skratt, många intressanta historier och du kommer att hitta många nya vänner. Att arbeta inom hemtjänst innebär att man hjälper en annan människa att kunna bo kvar i sitt hem, trots att personen själv inte kan sköta alla sysslor eller ta hand om sig själv på önskat vis. Vad personen man besöker behöver ha hjälp med är väldigt ind...
2024-05-17 2024-06-16
Eda kommun , Miljö & Bygg Bygglovshandläggare
Tjänsten är ett vikariat under frånvaro av ordinarie personal. Arbetsuppgifterna kommer innebära att du får handlägga ärenden från början till slut, det vill säga granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd, samt utfärda start- och slutbesked. Förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Du kommer att utforma tjänsteskrivelser och beslutsunderlag, föredra ärenden för nämnd samt självständigt fatta beslut på delegation. Tjänsten kan även komma att innefatta mer ...
2024-05-17 2024-05-31
Kristinehamns kommun, Grundskola Biträdande rektorer till grundskolan
Ditt ansvar som biträdande rektor kan innebära ansvar för skolans fritidshem, men andra ansvarsområden kan tillkomma utifrån grundskolans uppdrag. Arbetet som biträdande rektor är att ge våra rektorer bra förutsättningar att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap ute på våra skolor. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbeta avlastande, då du kommer att få personal-, elevhälso-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar delegerat till dig. Du kommer ingå i skolområdets ledningsgrupp och til...
2024-05-17 2024-06-07
Årjängs kommun Danspedagog
Vi söker nu en danspedagog till kulturskolan. Din huvudsakliga uppgift är att planera och genomföra undervisning i dans. Målgruppen är elever mellan 4-13 år. Du kommer att samarbeta med musikskolan vid konserter och uppvisningar. Det finns även ett samarbete med kulturskolans övriga verksamheter.
2024-05-17 2024-06-14
Kristinehamns kommun, Avdelningen offentlig miljö Projektledare inom mark
Som projektledare med inriktning mark kommer du att få möjligheten att arbeta med varierande projekt som genomförs i nära samarbete med berörda parter. Det innebär att du kommer att jobba gränsöverskridande med flera olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen. Arbeten utförs dels av kommunens utförarorganisation dels via entreprenad. Förmåga att etablera och vidmakthålla goda relationer är viktigt i arbetet som projektledare. I din roll som projektledare leder du projekt, stora som små, genom hela processen från upphandling till slutbe...
2024-05-16 2024-06-09
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare årskurs 4-6 till Björneborg skola
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen för årskurs 4-6 utifrån gällande läroplan och kursplan. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget och du skall tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.
2024-05-16 2024-06-02
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till LSS-boende timvik/sommarjobb
Vi söker dig som är trygg och ansvarsfull till ett av våra gruppboenden inom Hammarö kommun. Som vikarie inom personlig assistent ersätter du ordinarie personal vid semester, sjukdom eller annan frånvaro. Vi behöver personal som kan jobba på en schemarad eller som timvikarier. Arbetet sker mot en brukare. Du kommer jobba med stödinsatser som skapar trygghet, är hälsofrämjande, motiverande samt främjar självständighet. Du samverkar också med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. Du stöttar brukaren i dennes vardag med ...
2024-05-15 2024-06-04
Kristinehamns kommun, Grundskola Skolkurator, vikariat
Som skolkurator ansvarar du för det psykosociala perspektivet i elevhälsoteamet. Du deltar och driver olika typer av hälsofrämjande och förebyggande arbete både ensam och tillsammans med övriga i ditt team, detta innebär att driva insatser i klassrum kring till exempel Stopp min kropp och säkerhet på nätet. Arbetet som skolkurator innebär att arbeta både på organisation, grupp och individnivå. Du
2024-05-15 2024-05-28
Grums kommun, Gata Drifttekniker avloppsreningsverk
Som drifttekniker kommer du att arbeta i ett litet arbetslag och dina främsta arbetsuppgifter omfattar drift och underhåll av kommunens avloppsreningsverk och pumpstationer. I arbetet är reningsprocessen och underhåll av anläggningarna i fokus. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2024-05-15 2024-06-05
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare åk 4-6 Ma/no, Sv/eng
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans skapar ni en god lär- och...
2024-05-15 2024-06-07
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare åk 7-9 ma/no, idh
På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans skapar ni en god lär- och...
2024-05-15 2024-06-07
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Stödfamilj inom LSS sökes
Har ni utrymme, tid och engagemang? Stöd & Omsorg i Årjängs kommun söker stödfamilj enligt LSS. Välkommen med din ansökan till oss! Att vara stödfamilj enligt LSS innebär att man som familj tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sitt hem vars föräldrar behöver avlastning och att barnet ges möjlighet till miljöombyte och social stimulans. Omfattningen på uppdraget kan till exempel vara en vistelse en helg i månaden, varannan helg och ibland även veckodagar. Vi söker en stödfamilj till en pojke på 12 år. Han tycker om djur och ol...
2024-05-14 2024-05-28
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter till social man (sommar/timvikarier)
Vi söker personliga assistenter som skall arbeta med en social man som behöver stöd och vård dygnet runt. Du jobbar dag/kväll eller vaken natt. I arbetet ingår hantering av sond, hostmaskin och annan medicinsk apparatur. Som vikarie inom personlig assistent ersätter du ordinarie personal vid semester, sjukdom eller annan frånvaro. Vi behöver personal som kan jobba på en schemarad eller som timvikarier. Att jobba som personlig assistent kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Du som söker ska vara självgåend...
2024-05-14 2024-06-03
1 2 3 4 >