Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i Ma/NO till åk 7-9 Djurgårdsskolan
Vi söker en lärare för undervisning i Ma/NO på åk 7-9 på Djurgårdsskolan. Anställningen är tillsvidare och på heltid. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i Ma/NO i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utve...
2022-10-06 2022-10-20
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje SiS ungdomshem Klarälvsgården söker behandlingssamordnare
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de fo...
2022-10-06 2022-10-23
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Förskollärare till förskolan Snickerboa
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till förskolan Snickerboa i Stöllet.
2022-10-05 2022-10-28
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Aktivitetssamordnare på Djupängens äldreboende
Du kommer jobba i projekt som aktivitetssamordnare på Djupängens äldreboende tillsammans med våra aktivitetsvärdar och daglig verksamhet som finns i huset. Du kommer också att ha ett nära samarbete med kommunens aktivitetssamordnare i ordinärt boende. Du leder och planerar arbetet med aktiviteter för de boende i huset tillsammans med chefer och husets aktivitetsgrupp. Du kommer även att ha ett arbetsledande ansvar för aktivitetsvärdar och feriearbetare samt eventuella praktikanter och praoelever. Din arbetsplats är Djupängens äldreboende i ce...
2022-10-05 2022-10-25
Eda kommun , Bildning Elevassistent förskoleklass vt, 100% Gunnarsbyskolan
I jobbet som elevassistent arbetar du med barn och elever med särskilda behov. Detta kan t.e.x innebära att du ska stötta och skapa studiero, så att eleven får de bästa förutsättningarna under skoldagen. Som elevassistent ska du vara trygg, lugn och stabil. Det ska vara fokus på att bygga goda relationer med eleven. Viktiga egenskaper är god samarbetsförmåga med kollegor och att du är rak och tydlig.
2022-10-05 2022-10-19
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Arkivarie till kommunarkiv och bildarkiv.
Du är anställd på kommunledningsförvaltningen men kommer dela din tjänst, 50 % kommunarkivarie, kommunledningsförvaltningen och 50 % bildarkiv på uppdrag av kulturförvaltningen. Du ska sköta det dagliga arbetet i kommunarkivet och bildarkivet som innebär: • Att ge service till allmänheten genom besvara frågor, lämna ut allmän handling och göra sekretessprövningar. • Ge stöd till kommunens verksamheter i olika arkivfrågor och ge internutbildningar. • Ordna och förteckna arkiv, upprätta arkivförteckningar och arkivbeskrivningar samt verkställa...
2022-10-05 2022-10-28
Torsby kommun, Socialnämnden Familjebehandlare till Öppenvården i Torsby kommun
Torsby kommun söker en Familjebehandlare till Öppenvården. I Torsby kommun omfattar Öppenvården insatser till barn och unga, vuxna inklusive boendestöd. Familjebehandlarnas insatser erbjuds till familjer med barn och ungdomar i ålder 0-20 år. Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterarna från barn- och ungdomsgruppen inom IFO. Målsättningen för varje uppdrag är specifik och begränsad och utgår från föräldrarnas förmåga att fokusera på- och tillgodose barnets behov. Formen är flexibel och metoderna matchas mot familjens behov, vårt arbete bygger...
2022-10-05 2022-11-04
Kriminalvården, Frivården Karlstad Programledare till Frivården Karlstad
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Karlstad en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och rel...
2022-10-05 2022-10-26
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje söker behandlingspedagoger
Vill du ha en utmanande roll i en spännande och viktig verksamhet och samtidigt vara klientnära? Då ska du arbeta som behandlingspedagog hos Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS ungdomshem Klarälvsgården söker nu behandlingspedagoger både till låsta avdelningar och öppen avdelning. I uppdraget som behandlingspedagog ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen utförs enligt rutin, medverka till ungdomarnas trygghet och bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls. Du kommer vara kontaktperson för ungdomar och ha e...
2022-10-04 2022-10-25
Torsby kommun, Kommunstyrelsen Registrator/arkivarie på 100 % till kommunkansliet
Som registrator kommer du att arbeta med ärendehantering i offentlig förvaltning vilket innefattar diarieföring, fördelning av ärenden, utlämning av allmänna handlingar samt arkivering av diarieförda handlingar. I arbetsuppgifterna ingår även hantering av kommunens post, både digitalt och i pappersform. Service och bemötande är en viktig del av arbetet då du också ger stöd och råd till kommunens anställda i frågor som rör dokument- och ärendehantering samt lämnar ut allmänna handlingar till allmänheten. Ärendehanteringen är till största delen d...
2022-10-04 2022-10-14
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till socialförvaltningens bemanningspool
Filmen visar hur några av våra vikarier tycker att det är att arbeta hos oss. Vi söker månadspoolare för tillsvidareanställning inom socialförvaltningen vid Hammarö Kommun. Arbetet som månadspoolare innebär att du arbetar övergripande i hemtjänst, äldreomsorgen , funktionsstöd, socialpsykiatri eller personlig assistans. Arbetet innebär att du inte har ett fast grundschema, utan bokas löpande efter din upplagda tillgänglighet och verksamhetens behov. Rollen som månadspoolare innebär att du täcker upp i ett brett urval av verksamheter vid or...
2022-10-04 2022-11-06
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Nämndsekreterare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara som protokollförande sekreterare vid nämndens olika sammanträden inklusive att ansvara för nämndernas kalendarium och ärendeberedning. Du samordnar och kvalitetssäkrar både underlag och ärendeprocessen. Du deltar i det dagliga administrativa arbetet som kan innefatta diarieföring, ekonomiadministration och arkivarbete m.m. I uppdraget ingår också att säkerställa lämplig och laglig delegationsordning. Även vissa utredningsuppdrag kan bli aktuella. Du kommer finnas i ett nära samarbete och som st...
2022-10-04 2022-10-23
Grums kommun, Hemtjänsten Undersköterska för helgtjänstgöring i hemtjänsten i Grums kommun
Grums kommun strävar efter att öka andelen heltidsarbetande medarbetare. Som ett led i Heltidsresan provar vi nu tjänster med ständig helgtjänstgöring. Detta innebär att arbetstiden schemaläggs fredag eftermiddag/kväll, lördag och söndag. Anställningen är tidsbegränsad och en heltidsanställd medarbetare arbetar bara i snitt 30 timmar per vecka. Arbetet kan förläggas till flera olika hemtjänstgrupper, såväl i centrala Grums som i Segmon och Värmskog. Som undersköterska i hemtjänsten ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser u...
2022-10-04 2022-10-31
Eda kommun , Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare barn och unga
Individ- och familjeomsorgen behöver nu rekrytera en socialsekreterare med inriktning mot barn och unga. Uppdraget innebär sedvanliga uppgifter som socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Du kommer att utreda och följa upp ärenden enligt SoL och LVU, i åldersgruppen 0-20 år. Arbetet bedrivs med barnen/ungdomarna och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professionella som har samma målgrupp i syfte att främja barn och ungdomars utveckling. Det dagliga arbetet leds och fördelas av en enhetschef. Resurser för stöd och be...
2022-10-03 2022-10-23
Eda kommun , Vård & Stöd Fysioterapeut/sjukgymnast
I kommunen arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster med rehabilitering inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som fysioterapeut/sjukgymnast ingår att undersöka, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte, samt utvärdera resultat. Åtgärderna kan utföras individuellt eller i gruppform. Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal ingår också i arbetsuppgifterna samt att förskriva medicintekn...
2022-10-03 2022-11-03
Torsby kommun, Socialnämnden Torsby kommun söker förrådsbiträde till kommunrehab
Torsby kommun i Värmland söker förrådsbiträde till kommunrehab vid socialförvaltningen. Vi söker ett förrådsbiträde till rehabverksamheten. Du utgår från verksamhetens nya fräscha lokaler som ligger på Valbergsgården. Du kommer att ingå i ett team bestående av hjälpmedelstekniker, larmsamordnare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, bostadsanpassare och rehab assistenter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: förrådsadministration, beställningar, leveranser, lager och utlämning, rengöring av återlämnanden av hjälpmedel och reparation. Du ko...
2022-09-30 2022-10-19
Torsby kommun, Socialnämnden Torsby kommun söker sjuksköterska/specialistsjuksköterska till hemsjukvården
Torsby kommun i Värmland söker sjuksköterska/specialistsjuksköterska till hemsjukvården Vi söker sjuksköterska/specialistsjuksköterska för tjänstgöring till Fryksdalens hemsjukvård. Från Torsby Herrgård utgår 9 specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor som är omvårdnadsansvariga för hemsjukvårdspatienterna i ordinärt boende i Fryksdalen, uppdelat per område, dvs geografiskt. En undersköterska är anställd i gruppen som förstärkning. Arbetet är mycket omväxlande och bygger på eget ansvar med planering och prioriteringar. Vi arbetar för en patien...
2022-09-30 2022-10-19
Eda kommun , Bildning Resurslärare åk 4 - 9
Du kommer att arbeta tillsammans med klasslärare för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar och genomför undervisning både i grupp och mot enskilda elever och som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Dina arbetsuppgifter består även i att du tillsammans med klasslärare ansvarar för elevens val i åk 4-9. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbete med andra människor. Du s...
2022-09-30 2022-10-14
Eda kommun , Bildning Barnskötare Eda kommun
Vi söker barnskötare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antal tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde utifrån detta kan ske tidigare och anställningstiden kan bli längre och anställning kan ske under rekryteringsperioden.
2022-09-30 2022-10-21
Eda kommun , Bildning Förskollärare Eda kommun
Vi söker förskollärare till våra förskolor i eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde kan utifrån detta ske tidigare och anställning kan ske under rekryteringsperioden.
2022-09-30 2022-10-22
Kriminalvården, Örebro/Karlstad Kriminalvårdschef vid häktet Örebro och häktet Karlstad
Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer (12 till antal) . I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är a...
2022-09-29 2022-10-19
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i spanska och engelska
Vi söker en lärare med legitimation och behörighet att undervisa i spanska och engelska. Som lärare på Mörmoskolans högstadium kommer du i nära samarbete med kollegor arbeta systematiskt för att tillgängliggöra undervisning och lärmiljön för alla elever. Du ser och tillämpar olika pedagogiska lösningar för att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans med andra. På Mörmoskolan tror vi på att tillitsfulla relationer är grunden för lärande. Du är duktig på att skapa sådana relationer med både elever, kollegor och...
2022-09-29 2022-10-30
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare
Du kommer arbeta med myndighetsutövning gällande äldre och funktionsnedsatta. Du ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att förhålla dig till andra lagar, författningar, avtal och riktlinjer inom verksamhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare, samt andra professioner och myndigheter.
2022-09-29 2022-11-06
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Timanställd personlig assistent
Vi söker personliga assistenter som skall arbeta med en social man som behöver stöd och vård dygnet runt. I arbetet ingår hantering av sond, hostmaskin och annan medicinsk apparatur. Som timanställd personlig assistent ersätter du ordinarie personal vid sjukdom eller frånvaro. Att jobba som personlig assistent kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Du som söker ska vara självgående, lyhörd, flexibel och ansvarsfull. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha jobbat med målgruppen. Kravet på att ...
2022-09-29 2022-10-30
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Hammarlundens skola 7-9
Brinner du för att få andra att växa? Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Då ska du läsa vidare! Vi söker ytterligare en engagerad och utvecklingsinriktad rektor till Hammarlundens skola. Att arbeta som rektor på Hammarö kommun handlar ytterst om att rusta barn och elever för framtiden. Du kommer ha ansvar för olika arbetslag och elever, sträva efter att nå bästa måluppfyllelse för eleverna och ett bra arbetsklimat för såväl elever som personal. Arbetet kännetecknas av planering, utveckling, uppföljning och ut...
2022-09-28 2022-10-19
1 2 3 >