Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Individ-och familjeomsorg Behandlingsassistent till Boris boende
Arbetsuppgifterna är varierande med bostöd, kontaktmannaskap, samtal, olika behandlingar, provtagningar, medicinhantering, journalföring mm riktade till de som bor på boendet eller på annat sätt ingår i verksamheten. Då BORIS består av en rad olika verksamheter så innebär det också samarbete över gränserna. Du kommer ha ett stort eget ansvar för att arbetet utförs och arbetar både på egen hand och tillsammans med kollegor. Kvällar och helger ingår i schemat liksom visst receptionsarbete.
2021-05-12 2021-05-30
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Timvikarier till Socialpsykiatrin
Boendestödjare arbetar med att ge ett individuellt anpassat stöd och hjälp i hemmet till personer som behöver struktur i vardagen. Det innebär stöd i hushållssysslor, social träning, kontakt med myndigheter etc. Som boendestödjare inom kommunens socialpsykiatri ingår att utföra biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen och utföra medicinska uppgifter delegerade av sjuksköterska. Tillsammans med brukaren upprättar vi en genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet. För att dokumentera enligt gällande rutin använder vi verksamhetssystemet ...
2021-05-12 2021-06-06
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sjuksköterska natt
Arbetet som sjuksköterska på natten inom Årjängs kommuns hemsjukvård är ett varierande, kul och utmanande arbete . Du kommer att ansvara över den Hälso-och sjukvård som utförs på natten , göra bedömningar, utföra ordinerade insatser. Du arbetar tätt tillsammans med kommunens nattpatrull. Van bilförare och inte rädd för mörker är en bra egenskap för detta arbete.
2021-05-12 2021-06-06
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sommarvikarier till korttidsavdelning
Vi söker vikarier till korttidsavdelning inför sommaren 2021. Korttidsavdelningen är placerad på Kvarnåsens äldreboende, och har totalt tio platser. Våra semesterperioder sträcker sig under veckorna 25-32. Vi ser helst att du kan arbeta hela denna period, men om så inte är fallet anger du i din ansökan vilka veckor du kan arbeta. De sökande som kan arbeta under hela semesterperioden kommer prioriteras.
2021-05-12 2021-06-06
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare f-3
Götetorps skola F-6 är i ett spännande skede och vi flyttar snart in i en helt ny skola. Vi växer succesivt och ska bli en skola för 350 elever med inflyttning under höstlovet ht 21. Vill du vara med och starta upp vår nya verksamhet? Du kommer att arbeta som lärare i de lägre åldrarna med placering i förskoleklass och fritidshem. Som lärare i förskoleklass hos oss arbetar du i arbetslag med både lärare och personal i fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokume...
2021-05-11 2021-05-31
Länsstyrelsen Värmland Naturvårdshandläggare med inriktning våtmarker
Vi har fått ett utökat uppdrag kopplat till våtmarker, biologisk mångfald och klimatperspektiv. Du ansvarar för arbetet med restaureringsåtgärder i våtmarker huvudsakligen utanför skyddade områden samt bidragshantering inom lokala naturvårdsprojekt (LONA våtmark). Arbetet medför många möten med markägare, kommuner och andra aktörer. Du har ett nära samarbete med kollegor som arbetar med våtmarker inom skyddade områden och du ingår i ett nätverk med våtmarkssamordnare på andra länsstyrelser. Du kommer i hög grad att ha självständiga egna arbetsu...
2021-05-11 2021-06-01
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Frykenskolan söker Ma/No-lärare
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare till Frykenskolan. Du kommer att arbeta som Ma/No-lärare i särskild undervisningsgrupp för årskurs 7-9. Undervisning i klass på högstadiet kan också förekomma.
2021-05-11 2021-06-01
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Lärare till Töcksfors skola
Vi söker nu en lärare till Töcksfors skola åk 1-3 med främsta arbetsuppgift att stötta elev/elever i undervisningen. Även socialpedagogiskt arbete ingår. På vår skola kommer ni till positiva och trevliga arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen. Vi har ett gott samarbete och ett öppet och trevligt arbetsklimat. Här jobbar vi med ämneslärare och utifrån två-pedagogsystem i stor omfattning. En tydlig rollfördelning mellan mentorskap och ämneslärare har vi jobbat fram och håller på att utveckla ännu mer. Vi har ett stödsystem som byg...
2021-05-11 2021-05-23
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom datacenter på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi som underhåller och vidareutvecklar Länsstyrelsernas nationella serverinfrastruktur söker en engagerad kollega då vi utökar vår verksamhet. IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar IT-infrastrukturen i egen regi. Teknikområdet är under ständig utveckling och innebär mycket nytänkande och omvärldsbevakning. Vi jobbar med en hyperkonvergerad infrastruktur och är i framkant inom teknik- och säkerhetsområdet. Som systemtekniker inom datacenter ansvarar du, tillsammans med din arbetsgrupp, för design, drift, underhåll och vidareutveck...
2021-05-10 2021-05-30
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Grundskollärare f-3
Götetorps skola F-6 är i ett spännande skede och vi flyttar snart in i en helt ny skola. Vi växer succesivt och ska bli en skola för 350 elever med inflyttning under höstlovet ht 21. Vill du vara med och starta upp vår nya verksamhet? Du kommer att arbeta som lärare i de lägre åldrarna med placering i förskoleklass och fritidshem. Som lärare i förskoleklass hos oss arbetar du i arbetslag med både lärare och personal i fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokume...
2021-05-10 2021-05-31
Eda kommun, Kommunledningsstaben HR-konsult
Din huvuduppgift är att stödja chefer i såväl de vardagliga som de mer långsiktiga strategiska personalfrågorna och då främst inom rehabiliteringskedjan samt arbetsrätt och arbetsmiljö. Ditt arbete innebär till stor del en konsultativ och problemlösande roll. I din roll ingår att samverka och förhandla med de fackliga organisationerna. Du kommer bland annat att arbeta med att tolka lagar och avtal och vara sakkunnig i eller ansvara för arbetsrättsliga processer, rehabilitering, omplacering och rekrytering. Ditt uppdrag innebär också att ansvara...
2021-05-10 2021-05-25
Kristinehamns kommun, VA-avdelningen Rörläggare
Vårt huvuduppdrag på VA-rörnät är drift och underhåll av ledningsnätet där det förekommer både planerat och akut underhåll. Arbetet som rörläggare ställer stora krav på samarbete och kvalitetsmedvetenhet samt ett flexibelt arbetssätt och helhetssyn. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-30
Kristinehamns kommun, Individ-och familjeomsorg Socialsekreterare till familjerätten
Som socialsekreterare på familjerätten ingår du i ett mindre team där du jobbar tätt ihop med dina kollegor. Familjerättens arbetsuppgifter består i att: • på uppdrag av domstol genomföra och skriva yttranden och utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesmål. • utreda och följa upp adoptioner, både nationella och internationella. • utreda faderskap och föräldraskap. • bedriva samarbetssamtal med föräldrar som behöver stöd att komma överens i familjerättsliga frågor kring gemensamma barn. • på separerade föräldrars begäran upprätta avtal o...
2021-05-07 2021-05-30
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare på Socialförvaltningen, Hammarö kommun arbeta du utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus. Arbetet innebär att utreda, bedöma och fatta/ompröva beslut om, samt följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. I det dagliga arbetet innebär det enskilda möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, anhöriga och externa myndigheter samt dokumentation. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor och andra professioner och verksamheter....
2021-05-07 2021-05-23
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare åk 4-6 till Stenstalidskolan
Vi söker en nu två grundskollärare för undervisning i åk 4-6 på Stenstalidskolan. Anställningarna är tillsvidare och på heltid. Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Vi vill att du ser vikten av ett kollegialt lärande och att utvecklas tillsamman med dina medarbetare....
2021-05-07 2021-05-23
Eda kommun, Bildning Skolkurator
Som skolkurator : - arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå - arbetar du med främjande och förebyggande arbete i skola - ingår du i skolans elevhälsoteam, samt kommunens övergripande elevhälsa - samverkar du med övriga skolkuratorer i kommunen - har du lätt att skapa kontakter med andra Tjänsten som skolkurator har placering vid Gunnarsbyskolan.
2021-05-07 2021-05-21
Eda kommun, Bildning Skolsköterska
- Hälsobesök/samtal i förskoleklass, åk 2 och åk 4 - Vaccinationer i åk 2 och åk 5, samt hjälpa kollega vid vaccinering i övriga klasser och skolor - Hälsofrämjande och förebyggande arbete - Arbeta utifrån Socialstyrelsens dokument "Vägledning för elevhälsan" - Arbeta utifrån årshjul/styrdokument - Samverkar med vården, skolpersonal och skolläkare - Elevhälsoarbete på olika skolor - Dokumentation i journalsystemet PMO - Ingå i skolskötersketeamet i Eda kommun Tjänsten som skolsköterska har placering vid Gunnarsbyskolan och Adolfsfors skola. St...
2021-05-07 2021-05-21
Länsstyrelsen Värmland Servicehandläggare
Som handläggare i vår reception har du dagligen kontakt med Länsstyrelsens besökare och medarbetare. Arbetet är mångfacetterat och förutom sedvanliga receptionistuppgifter såsom service till besökare, konferensbokningar och intern service ingår även handläggaruppgifter, administration, beställningar samt handhavande av författningshandlingar.
2021-05-06 2021-05-27
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Personlig assistent
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 60 års åldern. Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp med det brukaren inte klarar av själv i vardagen vilket omfattar till exempel hushållssysslor, personlig hygien, träning, fritidsaktiviteter etc. Du kommer mestadels att arbeta dygnspass. Att jobba som personlig assistent kräver mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Du som söker ska vara självgående, lyhörd, flexibel och ansvarsfull. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha jobbat me...
2021-05-06 2021-05-20
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Boendestödjare till Rudsnäs
Som boendestödjare på Rudsnäsgården förväntas du stödja den enskilde i vardagssysslor såsom social träning, fritidsaktiviteter, medicinhantering, personlig hygien samt övriga vardagssysslor i hemmet. Du arbetar också med kontaktmannaskap och ansvarar då för att vid behov kontakta och samverka med anhöriga, gode män eller andra berörda. Du kommer även att handleda och stötta den enskilde i dennes dagliga verksamhet. Arbetsuppgifter som förekommer är enklare djurhantering, miljösortering, trädgårdssysslor samt köksarbete. Du är en person som tri...
2021-05-06 2021-06-06
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Sommarvikarier till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker nu sommarvikarier till alla tre områden i kommunen. Som undersköterska i hemtjänst utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Hemtjänsten hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life care mobil hemtjänst. I arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2021-05-06 2021-05-31
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Gatuchef
Som chef för området gata ansvarar du för drift och underhåll, regel- och tillståndshantering kopplat till trafik, gator och vägar, broar, torghandel samt drift och underhåll av de kommunalägda fritidsanläggningarna. Du ansvarar för kontakt och hantering av bidrag till enskilda vägar i hela kommunen. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Arbetet ska ske i nära samarbete med VA för bästa möjliga fördelning och utnyttjande av resurser. Du leder, planerar och utvecklar drift- och underhållsarbetet gentemot uppsatta mål för produktivit...
2021-05-06 2021-05-31
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Fyra vik förskollärare till Torsby tätort
Torsby kommun i Värmland söker fyra vik. förskollärare till Torsby tätort.
2021-05-05 2021-05-14
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Förskollärare till förskolan Snickerboa
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till förskolan Snickerboa i Stöllet.
2021-05-05 2021-05-14
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Förskollärare till förskolan Solbacken
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till förskolan Solbacken i Likenäs.
2021-05-05 2021-05-14
1 2 3 4 >