Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsby kommun, Socialnämnden Undersköterskor till hemtjänsten Fryksdalen
Torsby kommun i Värmland söker undersköterskor till hemtjänsten Torsby i Fryksdalen. Arbetet inom hemtjänsten består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete i omsorgstagarens hem. Arbetet i hemtjänsten genomförs både ensamt och tillsammans med dina kollegor. Arbetet utförs dag, kväll och helg. Genom ditt arbete gör du skillnad i våra omsorgstagares vardag. Du har ett professionellt förhållningssätt och genomför insatser med stor respekt för människan och dennes självbestämmande, du ser hela människan. Förutom vård och omsorgs...
2023-05-26 2023-06-26
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd årskurs 6-9 på Jättestenskolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 6-9 till Jättestenskolan. På Jättestenskolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är viktiga grundpelare. Arbetet bedri...
2023-05-26 2023-06-12
Grums kommun, Grundskola 4-9 Lärare textilslöjd årskurs 3-5 på Jättestenskolan och Södra Skolan
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för undervisning i årskurs 3-5 till Jättestenskolan och Södra skolan. På Jättestenskolan och Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker därför en positiv och engagerad lärare som med engagemang och entusiasm skapar en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering av det pedagogiska arbetet är ...
2023-05-26 2023-06-12
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Slottsbrons skola
På Slottsbrons skola anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare med stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna aktivt i utformande av skolans...
2023-05-26 2023-06-18
Grums kommun, Grundskola F-3 Lärare till fritidshem, Södra skolan
På Södra skolan anser vi att tillitsfulla relationer mellan lärare och elev är en förutsättning för att våra elever ska lyckas. Vi söker nu en lärare till Södra skolans fritidshem, som har stort engagemang och en vilja att samarbeta och tillsammans vara med och utveckla såväl fritidshemmets uppdrag och skolan som helhet. Du blir en del av ett team som tillsammans arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för våra elever. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor och bygger på ömsesidig respekt. Hos oss deltar både eleverna och medarbetarna ...
2023-05-26 2023-06-18
Grums kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare
Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta med barn och unga. Vi arbetar med myndighetsutövning och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att handlägga barnavårdsärenden 0-20 år enligt SoL och LVU. Arbetet sker i nära samarbete med barnet och dess biologiska familj och nätverk. Hos oss får du möjlighet att arbeta med stor bredd i ditt uppdrag och med utmanande ärenden - det är det som gör vårt arbete så spännande och viktigt. Målet är att hjälpa barn och unga samt deras föräldrar för att åstadkomma en förändring.
2023-05-25 2023-06-11
Kristinehamns kommun, Ett tryggt och hälsosamt liv Socialsekreterare till vuxengruppen
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor som har en socialpsykiatrisk och/eller missbruksproblematik. Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning och beslutsfattande enligt socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). I arbetet ingår det att samverka med andra myndigheter. I arbetets uppgifter ingår även en viss del utredningsarbete inom våld i nära relation. Arbetet sker i ett nära samarbete med enskilda individer, närstående, kollegor samt andra samverkanspartners i och utanför förvaltningen.
2023-05-25 2023-06-15
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till socialförvaltningens bemanningspool
Vi söker månadspoolare för tillsvidareanställning inom socialförvaltningen vid Hammarö Kommun. Arbetet inom bemanningspoolen innebär att du arbetar övergripande inom funktionsstöd och personlig assistans. Arbetet innebär att du inte har ett fast grundschema, utan bokas löpande efter din upplagda tillgänglighet och verksamhetens behov. Rollen innebär att du täcker upp i ett brett urval av verksamheter vid ordinarie personals frånvaro, möten och semester. Du arbetar mot verksamheter som är bemannade dygnet runt och du förväntas arbete varannan...
2023-05-24 2023-07-31
Kristinehamns kommun, Ett tryggt och hälsosamt liv Behandlare/Behandlingskonsulent inom beroendeproblematik
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av: • Vägledande, samt motiverande samtal • Arbete i grupp i form av motivationsgrupp inför 12-stegsbehandling samt återfallsprevention. • Genomförande av provtagningar. • Dokumentation i vårt system Pulsen Combine • Samverkan både internt och externt. Du kommer tillsammans med ditt team planera och utveckla verksamheten för att på bästa sätt möta och hantera både de vardagliga, samt framtida utmaningar som verksamheten står inför. Intervjuer kommer att hållas löpande från oc...
2023-05-24 2023-06-13
Kristinehamns kommun, Egen försörjning Biträdande Rektor till vuxenutbildningen
Tillsammans med rektor ska du leda verksamheten vid vuxenutbildningen i Kristinehamns kommun. Syftet och arbetet med att biträda rektor är att ge våra rektorer bra förutsättningar att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap i vår verksamhet samt tillsammans med rektor utveckla vuxenutbildningen utifrån förvaltningens mål. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbetsavlastande, då du kommer att få personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar delegerat till dig. Eftersom respektive rekto...
2023-05-24 2023-06-11
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i fritidshem, Grunnebacka
Arbetet som Lärare i fritidshem innebär undervisning och planering av verksamheten på fritidshem och när behov uppstår får du även rycka in som lärarvikarie i grundskolan. I tjänsten ingår tjänstgöring som skolresurs i klasser från förskoleklass upp till åk 6. Du ansvarar för innehållet i fritidshemsverksamheten och förväntas ge ett gott bemötande till såväl elever som deras vårdnadshavare. Du har en tydlig servicekänsla och är duktig på att hantera olika situationer på ett professionellt sätt. Det är viktigt att du är en positiv person som ha...
2023-05-24 2023-06-04
Kriminalvården, Häktet Karlstad Säkerhetshandläggare till Häktet Karlstad
Som säkerhetshandläggare på häktet Karlstad arbetar du inom en given budgetram, givna lagar och regelverk, samt fastställda arbetsmetoder, program och processer. Du fattar beslut genom att överväga balansen mellan kvalitet, säkerhet och de mål och budget som är fastställd för året. Förfinar och anpassar arbetssätt och metoder samt visar hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Du gör situationsanpassade bedömningar av komplexa enskilda problem med klienter. I arbetet ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, samt kunna generera olik...
2023-05-23 2023-06-13
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Lärare till anpassade grund- och gymnasieskolan
Som lärare inom ramen för den Anpassade grundskolans/gymnasieskolans tillhör du ett arbetslag med olika kompetenser och tillsammans i arbetslaget arbetar ni för att erbjuda en kvalitativ, och tillgänglig utbildning i en trygg och tillåtande lärmiljö. Som lärare ansvarar du för dokumentation, utvärdering, analys, planering och genomförande av undervisning för elever med olika slags funktionsvariationer i olika grad. Hos oss arbetar du aktivt för att öka alla elevers delaktighet och inflytande i skolans vardag utifrån varje elevs egna förutsättni...
2023-05-23 2023-06-12
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Torsby kommun söker en säsongsarbetare till park
Som säsongsarbetare kommer du att sköta kommunens blommor, parker och andra kommunala ytor samt städning av Torsby centrum.
2023-05-23 2023-05-31
Eda kommun , Bildning Lärare åk 4-6 VT 100%, Hierneskolan
Du kommer att arbeta tillsammans med arbetslaget 4-6 för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar undervisning som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Mentorskap ingår. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska vara väl förankrad i skolans uppdrag, Lgr22, och att du har ett stort intresse av ditt och andras lärande och utv...
2023-05-23 2023-06-06
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i Matematik och Biologi till åk 7-9 på Södermalmsskolan
Vi söker nu en grundskollärare med inriktning matematik och biologi till för undervisning i åk 7-9 på Södermalmsskolan. Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Vi eftersträvar att alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslage...
2023-05-23 2023-06-06
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i Matematik och Kemi till åk 7-9 på Södermalmsskolan
Vi söker nu en grundskollärare med inriktning matematik och kemi till för undervisning i åk 7-9 på Södermalmsskolan. Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Vi eftersträvar att alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget t...
2023-05-23 2023-06-06
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärare i Idrott & hälsa och Hemkunskap till åk 7-9 på Södermalmsskolan (vikariat)
Vi söker nu en grundskollärare med inriktning idrott & hälsa och hemkunskap för undervisning i åk 7-9 på Södermalmsskolan. Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 23/24 och arbetet är på heltid. Vi eftersträvar att alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Du ska ...
2023-05-23 2023-06-06
Eda kommun , Bildning Lärare i särskild undervisningsgrupp VT, Charlottenberg
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i särskild undervisningsgrupp. Omfattningen på vikariatet är 100% under perioden 230809-231105 därefter 50% fram till 231220. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan, Lgr22, och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Det innebär att du bör ha god ämneskunskap samt arbeta för en tillgänglig lärmiljö. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på ...
2023-05-22 2023-06-09
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Holmesskolan söker vik. lärare i fritidshem
Torsby kommun i norra Värmland söker vikarierande lärare i fritidshem. I tjänsten ingår resurs och ev. viss del undervisning under skoltid. Arbetstid med öppning och stängning i fritidshemmet ingår.
2023-05-22 2023-06-07
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Oleby skola söker vik. lärare i fritidshem
Torsby kommun i norra Värmland söker vik. lärare i fritidshem till Oleby skola. I tjänsten ingår resurs och ev. viss del undervisning under skoltid. Arbetstid med öppning och stängning i fritidshemmet ingår.
2023-05-22 2023-06-07
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Holmesskolan söker lärare i fritidshem
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare i fritidshem på Holmesskolan. I tjänsten ingår resurs och ev. viss del undervisning under skoltid. Arbetstid med öppning och stängning i fritidshemmet ingår.
2023-05-22 2023-06-07
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Holmesskolan söker lärare i fritidshem
Torsby kommun i norra Värmland söker två lärare i fritidshem. I tjänsten ingår resurs och ev. viss del undervisning under skoltid. Arbetstid med öppning och stängning i fritidshemmet ingår.
2023-05-22 2023-06-07
Statens institutionsstyrelse Klarälvsgården söker timvikarierande sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Du har ett övergripande ansvar för ett patientnära- och kvalitativt hälso- och sjukvårdsarbete. Det är ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete, som bland annat består av hälsosamtal, omvårdnad, dokumentation, läkemedelshantering och administrering samt akuta sjukvårdsinsatser. Utöver det kommer du även att samordna medicinska insatser såsom läkarkontakter, kontakter med vårdgrannar inom öppen- och slutenvård samt bedöma och utföra åtgärder på ordination av läkare. På institutionen kommer du samverka med andra y...
2023-05-22 2023-06-12
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Holmesskolan söker lärare i trä- och metallslöjd
Torsby kommun i norra Värmland söker slöjdlärare för undervisning i trä- och metallslöjd på Holmesskolan, gärna i kombination med textilslöjd.
2023-05-19 2023-06-09
1 2 3 >