Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
EDA kommun Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)
Som räddningspersonal i beredskap kommer du vara i beredskap var fjärde vecka. Under din beredskap är du redo att vid larm omedelbart bege dig till räddningsstationen för att ingå i utryckningsstyrkan. Du har då 5 minuters inställelsetid vilket innebär att du behöver ha en ordinarie bostad och arbetsplats inom 5 minuters avstånd från räddningsstationen i Charlottenberg. I tjänsten ingår alla förekommande uppgifter som räddningspersonal har. Bland annat att framföra utryckningsfordon, delta i räddningsinsatser och att delta i olika övningar. Ö...
2021-10-21 2021-12-31
EDA kommun Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)
Som räddningspersonal i beredskap kommer du vara i beredskap var fjärde vecka. Under din beredskap är du redo att vid larm omedelbart bege dig till räddningsstationen för att ingå i utryckningsstyrkan. Du har då 5 minuters inställelsetid vilket innebär att du behöver ha en ordinarie bostad och arbetsplats inom 5 minuters avstånd från räddningsstationen i Charlottenberg. I tjänsten ingår alla förekommande uppgifter som räddningspersonal har. Bland annat att framföra utryckningsfordon, delta i räddningsinsatser och att delta i olika övningar. Ö...
2021-10-21 2021-12-31
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Rörläggare till VA-enheten
VA-enheten inom Hammarö kommun består av 16 medarbetare. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet. Som rörläggare inom VA-enheten är du en del av hela processen från planering till utförande. Verksamheten omfattar hela kommunen och vissa projekt är kortare andra löper över en längre tid. Du arbetar i lag ofta tillsammans med ytterligare en rörläggare och en grävmaskinist. Du kommer ställas inför situationer där du får använda din kreativitet och vi sätter stort värde på din problemlösningsförmå...
2021-10-20 2021-11-03
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Fritidspedagog/Resurs i förskoleklass på Töcksfors skola
Arbetet innebär att delta i Förskoleklass och fritids vid Töcksfors skola för att stötta elev/ elever i sin skoldag och sin fritidstid. Att finnas som vuxen och vara en god förebild för elev/ eleverna och att samarbeta tätt med mentorerna i Förskoleklass och övriga kollegiet. På Töcksfors skola hamnar du i ett positivt och trevligt arbetslag som är vana att stötta varandra i vardagen.
2021-10-19 2021-11-01
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde till mottagningskök
Som Ekonomibiträde i mottagningskök på någon av våra förskolor kommer du att serva förskolan med servering av måltider i den dagliga verksamheten. Ditt ansvar är salladsberedning, koka dagens tillbehör och värma färdig mat. Du diskar förskoleavdelningarnas disk och städar köket. Du är även delaktig i planering, inköp, administrativa uppgifter som interndebitering, kontering, beställning, leveransmottagnings och egenkontroll/HACCP. Vi söker nu: 1 st ekonomibiträde , deltid 0,75%, semestertjänst med placering på Mörmo förskola.
2021-10-19 2021-11-09
Grums kommun, Gata Rörläggare VA ledningsnät
Du kommer att arbeta i ett litet arbetslag som leds av Samordnare VA och dina främsta arbetsuppgifter omfattar sanering och nyanläggning av vatten och- avloppsledningar men även drift och underhåll av kommunens ledningsnät för VA. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-10-19 2021-11-30
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxengruppen
Vi söker en socialsekreterare till vuxengruppen. Som socialsekreterare i vuxengruppen kommer du att arbeta med att utreda och följa upp ärenden som rör arbetet mot egen försörjning och ekonomiskt bistånd. Ditt fokus i arbetet kommer att vara att stötta klient till egen försörjning och ett självständigt liv. Vi befinner oss i ett utvecklingsarbete och därför behöver du ha en vilja att bidra i arbetet med att ta fram nya arbetssätt. Vi söker dig som vill vara med och bidra med nya idéer och engagemang och som trivs i en organisation med fokus...
2021-10-19 2021-11-09
Eda kommun, Vård och stöd LSS-handläggare
Vård och stöd verksamheten söker nu två biståndshandläggare med inriktning mot LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), heltidstjänster. Er arbetsplats finns i lokaler hos Individ- och familjeomsorgen. Som LSS-handläggare arbetar ni självständigt och ingår i vuxengruppen där ni har stöd i ärenden av 1:e socialsekreteraren. Tjänsterna innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagar. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Arbetet innebär samarbete både internt...
2021-10-19 2021-11-08
Länsstyrelsen Värmland Kockar till Värmlands residens
I arbetet som kock på residenset får du använda dig av dina matlagningskunskaper och laga mat på en ambitiös och kreativ nivå. Kvalité och lokalproducerat samt närodlat efter säsong ska prägla den mat som lagas. I ett nära samarbete med landshövdingen och husföreståndaren utvecklar du menyer och arbetet i köket. Du förbereder och genomför middagar, luncher samt mottagningar både för mindre sällskap och vid större tillställningar.
2021-10-19 2021-11-09
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Lärare i bild till Kvistbergsskolan
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare i bild/resurspedagog till Kvistbergsskolan i centrala Sysslebäck. Vi söker dig som vill arbeta som lärare och resurspedagog på Kvistbergsskolan. Som person ska du vara lugn och engagerad för att kunna möta elever i olika situationer. Flexibilitet och tålamod är andra egenskaper som är viktiga i arbetet. Det ställs även krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal samt vårdnadshavare för att göra alla skoldagar så bra som möjligt för alla elever. Vi lägger stor vikt vid p...
2021-10-18 2021-10-25
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Resurs till lågstadiet vid Töcksfors skol
Vi söker nu resurs till Töcksfors skola på lågstadiet. Arbetsuppgifterna är att stötta elev/er i skoldagen, allt från att möta upp på morgonen till att anpassa skoldagen utifrån elevernas behov. Det ingår stödundervisning i de flesta ämnen, antingen deltar eleven/ erna i klassens undervisning eller så jobbar man enskilt. Vi söker dig som har lägst barnskötarutbildning, kunskaper och erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd i skolan, jobbat i skolan tidigare och som vill jobba med de yngre elevernas skolgång. Goda kunskaper i det sve...
2021-10-18 2021-10-31
Årjängs kommun, Stöd och omsorg Undersköterska till hemtjänsten
Hemtjänsten i Årjängs kommun söker nu undersköterskor till Töcksfors hemtjänstgrupp. Som undersköterska utför du omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i den enskildes hem. Du hanterar också trygghetslarm. Dokumentationen sker i våra verksamhetssystem Procapita och Life Care mobil hemtjänst. Arbetsområdet är hela Årjängs kommun och i arbetet ingår bilkörning och man måste klara av att köra även i mörker samt vid dåliga väderförhållanden.
2021-10-18 2021-11-01
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Enhetschef för bemanningsenheten
Hammarö kommun söker enhetschef till bemanningsenheten. Vill du vara med och bygga upp och driva en ny enhet i samverkan med verksamheterna inom Socialförvaltningen. Enheten jobbar främst med rekrytering, bemanning och schemaläggning och hanterar förvaltningens frågor inom dessa områden. Du ansvarar för att driva bemanningsenheten och ansvarar även för den centrala bemanningspoolen, timvikariehantering för förvaltningens verksamheter samt enhetsassistenter. I uppdraget ingår att fortsätta utforma enheten och att skapa rutiner och arbetssätt....
2021-10-15 2021-11-05
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Miljöstrateg
Hammarö kommun söker en miljöstrateg. Som miljöstrateg är du placerad på Kommunstyrelsens förvaltning och avdelningen för Mark och planeringsfrågor med X med arbetare. I rollen som miljöstrateg ansvarar du för att leda kommunens strategiska miljö- och klimatarbete som utgår från Agenda 2030 och Hammarö kommuns mål och styrdokument. I det strategiska arbetet ingår också att stödja och engagera hela kommunens verksamheter med kompetens och samordning i arbetet med att väva in hållbarhets- och miljöfrågor i nämnds- och verksamhetsplanering. V...
2021-10-15 2021-11-05
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör till lokalpolisområde Karlstad
Som administratör hos oss har du en bred administrativ roll där du representerar myndigheten externt och internt. I rollen ansvarar du för lokalpolisområdets funktionsbrevlåda, där du tar del av information, koordinerar och delger vidare till rätt instans. Ärenden som kommer in kan röra sig om remisser, delningar av beslut, riktlinjer kring dokumentation och information om lokala aktiviteter. I dina arbetsuppgifter ingår det att söka efter och bereda information, registrera och diarieföra ärenden och fungera som administrativt stöd till lokalpo...
2021-10-15 2021-10-29
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Vik. förskollärare till Torsby tätort
Torsby kommun i Värmland söker vik. förskollärare till Torsby tätort.
2021-10-14 2021-10-22
Länsstyrelsen Värmland Säkerhetsskyddschef
Som Länsstyrelsens säkerhetsskyddschef kommer du att leda och kontrollera arbetet för ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete samt delta i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom myndigheten. Utifrån säkerhetsskyddsförordningen är säkerhetsskyddschefen i sitt uppdrag direkt underställd Länsstyrelsens myndighetschef, Landshövdingen. Du kommer särskilt att fokusera på: • genomföra säkerhetsanalyser/ bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen och tillämpa Säkerhetspolisens vägledning för säkerhetsskydd • analyser...
2021-10-14 2021-11-04
Länsstyrelsen Värmland Informationssäkerhetssamordnare
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att ansvara för det systematiska informationssäkerhetsarbetet på länsstyrelsen. I arbetsuppgifterna kan även ingå andra uppgifter inom säkerhetsområdet. Som informationssäkerhetssamordnare ska du identifiera utvecklingsbehov samt driva, samordna och utveckla arbetet inom informationssäkerhet inom Länsstyrelsen där du kommer att ha en nyckelfunktion på myndigheten och arbeta nära myndighetens säkerhetsskyddschef. Du ingår även i den nationella organisationen för informationssäkerhetssamordnare där du samv...
2021-10-14 2021-11-04
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut/sjukgymnast
Enheten för Hälso- och sjukvård söker fysioterapeut/sjukgymnast. Som fysioterapeut ingår du i ett arbetslag bestående arbetsterapeuter, fysioterapeut och hjälpmedelstekniker. Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete med stor variation där ingen dag är den andra lik. Det innebär att du som fysioterapeut har en hög grad av självständighet i hur du lägger upp din arbetsdag. Vi är alla med och arbetar för att förbättra vården för Hammarö kommuns innevånare och det finns en hög ambition i gruppen att göra ett bra jobb. Som medlem i vår arbetsgrupp har ...
2021-10-13 2021-11-03
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Boendestödjare
Arbetet som boendestödjare på Utsikten består i stora delar av att motivera och stödja personer med psykiska funktionsvariationer i deras vardagsliv. Stödinsatserna ska syfta till att ge möjligheter för de boende att behålla och utnyttja sina egna resurser och ge en meningsfull tillvaro med god livskvalité. Du ska bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för att nå verksamhetens uppsatta mål. Du ska ha intresse att ta på dig uppdrag och vilja delta i arbete som utvecklar verksamheten. Störst behov av vikarie kväll, helg och natt
2021-10-13 2021-10-25
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Fritidspedagog/lärare i årskurs F-3
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem på Mörmoskolan F-6 arbetar du inom fritidshemmet och den samlade skoldagen. Här får du möjlighet att bidra till elevers utveckling samt att utveckla vår verksamhet. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla fritidshemsverksamheten utifrån våra styrdokument. Ditt uppdrag under skoldagen kan se olika ut utifrån din kompetens och elevernas behov. Du kommer att ingå i lärarlag där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat...
2021-10-12 2021-11-02
Eda kommun, Bildning Elevassistenter Gunnarsbyskolan 80%
Vi söker dig som vill stötta elever i grundskolan under deras skoldag. Elever som behöver en trygg vuxen som kan hjälpa till under lektioner och raster.
2021-10-12 2021-10-26
Grums kommun, Fastighet Brand/säkerhetsansvarig
Vi söker nu en Brand/säkerhetsansvarig till område fastighet i Grums kommun. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak innebära drift och underhåll av brandlarm samt inbrott- och passersystemen i kommunens, GHAB:s och stiftelsen GHAB:s fastigheter. Du kommer att utföra månadsprov och kvartalsprov av larm. I arbetet ingår mindre ombyggnationer, anpassningar och reparationer och vid större arbete ges möjlighet att ta in extern hjälp. I tjänsten ingår också huvudansvar för passersystemet ASSA ARX (passersystem), Galaxy (inbrottslarm) samt Schneid...
2021-10-12 2021-10-26
Eda kommun, Bildning Grundskollärare 100% till särskild undervisningsgrupp
Undervisning av elever i främst högstadieålder, i särskild undervisningsgrupp förlagd till Charlottenberg.
2021-10-12 2021-10-26
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemtekniker på Länsstyrelsernas IT-avdelning blir du en del av en arbetsgrupp som ansvarar för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Vi driver gemensamt utveckling av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Vi har en hög ambitionsnivå och tydliga mål för att hålla en hög servicenivå. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logga...
2021-10-12 2021-11-02
1 2 3 >