Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västra Götaland, Ekonomienheten Inköpshandläggare till Länsstyrelsen
Nu söker vi en handläggare med inriktning mot inköp. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att handlägga beställningar och fakturor i e-handelssystemet Visma Proceedo, samt stödja och ge råd till samtliga avdelningar med deras anskaffningsbehov. Du ska säkerställa att direktupphandlingar upp till 100 000 kr och avrop på ramavtal sker i enlighet med ingångna avtal, lagar, förordningar och Länsstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling. I dina uppgifter ingår även till viss del att ansvara för förnyade konkurrensutsättningar på bef...
2021-07-26 2021-08-15
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Produktionsledare CNC till anstalten Brinkeberg, Vänersborg
De intagna i anstalt har sysselsättningsplikt. Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Produktionsledare skall i samråd med övrig kriminalvårdspersonal utveckla, kvalitetssäkra och ansvara för anstaltens arbetsdrift och parallellt arbeta med tre uppdrag: • Ansvara för och sysselsätta anstaltens intagna i den dagliga verksamheten: Tydliggöra...
2021-07-22 2021-08-12
Kriminalvården, Frivården Vänersborg Frivårdsinspektör till Frivården Vänersborg
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter, programuppdraget omfattar både frivården och anstalterna i Vänersborg. Som frivårdsinspektö...
2021-07-18 2021-08-15
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Arkivutredare, Vänersborg
Dina arbetsuppgifter utgörs främst av att utföra fastighetsrättsliga utredningar där arkivforskning är en stor del av arbetet. Utredningarna genomförs dels inom Lantmäteriets förrättningsverksamhet men även åt andra myndigheter vilket innebär att både interna och externa kontakter är vanliga. Utredningarna är av olika svårighetsgrad som kräver djupare efterforskningar bland gamla handlingar i våra digitala arkiv. Du kommer utreda fastighetsrättsliga frågor som rör gränsers tillkomst, samfällighetsutredningar, servitututredningar, utredning av v...
2021-07-15 2021-08-16
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för förorenade områden Enheten för förorenade områden söker miljöhandläggare EBH-stödet, timanställning hösten 2021
Tjänsterna är placerade på Enheten för förorenade områden inom avdelningen Miljöskydd och innebär att man ska kvalitetssäkra och uppdatera Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden (EBH-stödet). Varje höst får vi information om förorenade områden från kommunerna. Denna information ska in i vår databas vilket innebär att den först skall kvalitetsgranskas och därefter läggas in. I arbetet ingår även att ha kontakt med kommunerna vilket innebär att man är ansiktet utåt och representerar Länsstyrelsen. Vidare ingår det att lägga i...
2021-07-12 2021-08-11
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Brättegården i Vänersborg Behandlingspedagog, SiS ungdomshem Brättegården
På institutionen bor 32 ungdomar, fördelat på 5 avdelningar. Vi är drygt 110 medarbetare som arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomarna. Därutöver har vi ett antal tidsbegränsat anställda som stöttar upp vid ordinarie medarbetares frånvaro. Utöver behandlingspersonal har vi en egen skola, ett eget kök samt en ekonomi- administration- och IT-funktion. På området finns aktiviteter så som gym, fotbollsplan samt egen brygga för bad och båtåkning. Vid besök av föräldrar finns ett eget hus där umgänge och övernattning sker. Även vistel...
2021-07-09 2021-07-28
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Utvecklingsinriktad Chef för Datacenter och krypto
Vi söker dig som vill leda och ansvara för funktionen Datacenter och krypto. Funktionen är i en spännande förändringsfas där nya arbetssätt och tjänster etableras och samverkan mellan verksamheten och IT-avdelningen utvecklas i hög takt. Därför behöver du leda förändring som förbättrar och effektiviserar leverans, förvaltning och utveckling av våra Datacenter- och kryptotjänster. Tillsammans med ett engagerat och kompetent team arbetar du för att utveckla IT-driftverksamhetens förmåga att skapa och förvalta robusta och driftsäkra infrastruktu...
2021-07-09 2021-08-22
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Länsjurist Rättsenheten
Inom Rättsenheten hanterar vi ett 60-tal olika typer av ärenden och ansvarar för myndighetens interna juridiska styrning och rådgivning. I dagsläget är vi drygt 50 medarbetare fördelat på fyra funktioner samt en juridisk stödfunktion för myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har medarbetare på flera olika orter såsom Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara. Nu förstärker vi Rättsenheten med jurist som nyligen tagit juristexamen. Du kommer inledningsvis bistå i arbetet med att utveckla den rättsliga styrningen och stödet på my...
2021-07-07 2021-08-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Kvalificerad länsjurist Rättsenheten
Inom Rättsenheten hanterar vi ett 60-tal olika typer av ärenden och ansvarar för myndighetens interna juridiska styrning och rådgivning. I dagsläget är vi drygt 50 medarbetare fördelat på fyra funktioner samt en juridisk stödfunktion för myndighetsövergripande juridiska frågor. Rättsenheten har medarbetare på flera olika orter såsom Göteborg, Vänersborg, Mariestad och Skara. Nu förstärker vi den juridiska stödfunktionen med ytterligare en eller två kvalificerade länsjurister. I nära samarbete med rättschefen och två länsjurister kommer du att ...
2021-07-07 2021-08-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Rättsenheten Erfaren administratör till Rättsenheten, Byggjuridiska funktionen
På funktionerna byggjuridiska och miljöjuridiska hanterar vi överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Vi vill nu förstärka våra mottagningsgrupper med en erfaren administratör. Ser du dig som en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta serviceinriktat och med återkommande administrativa arbetsuppgifter? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Under en arbetsdag kommer du bland annat att få: • planera och samordna tillsammans med kollegorna i våra mottagningsgrupper • sköta admini...
2021-07-07 2021-08-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom samverkansplattformar med fokus på Skype och Microsoft Exchange
Är du en erfaren specialist inom samverkansplattformar med kompetens inom Skype och Microsoft Exchange? Ser du förbättringspotential i det mesta? Vill du jobba med en verksamhetsnära plattform? Just nu är Länsstyrelsernas IT-avdelning inne i en period av intensiv utveckling och tillväxt därför vi söker nu ytterligare en kollega till samverkansplattformar. I rollen som Systemspecialist arbetar du med tekniska frågor i det dagliga arbetet, men också med strategiska och långsiktiga lösningar. Du kommer delta i hela kedjan, från analys, design, ut...
2021-07-01 2021-08-08