Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen Vilthandläggare
Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken. Viltenheten har det regionala ansvaret för jakt och viltförvaltning. Vi arbetar för friska och väl sammansatta viltstammar i balans med fodertillgång och berörda intresse...
2022-05-13 2022-06-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Brättegården i Vänersborg Vi söker timvikarier samt vikarier till sommaren 2022
På institutionen bor 32 ungdomar, fördelat på 5 avdelningar. Vi är drygt 100 medarbetare som arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomarna. Därutöver har vi ett antal tidsbegränsat anställda som stöttar upp vid ordinarie medarbetares frånvaro. Utöver behandlingspersonal har vi en egen skola, ett eget kök samt en ekonomi- administration- och IT-funktion. På området finns aktiviteter så som gym, fotbollsplan samt egen brygga för bad och båtåkning. Vid besök av föräldrar finns ett eget hus där umgänge och övernattning sker. Även vistel...
2022-05-11 2022-05-31
Kriminalvården, Vänersborg Kriminalvårdare till verksamhetsområde Vänersborg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare på anstalten Östragård eller anstalten Brinkeberg i Vänersborg. En anställning inom verksamhetsområde Vänersborg innebär att du även kan komma att tjänstgöra på Häktet i Uddevalla om behov uppstår. Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som ö...
2022-05-06 2022-05-29
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hälso- och sjukvårdsenheten Skolpsykolog 50 %
Ditt uppdrag som psykolog blir att ingå i skolans elevhälsoteam, där förutom skolledning även skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och logoped ingår. Du kommer arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande på organisations- grupp- och individnivå med ex. konsultation till skolans personal, utredning och handledning. Din uppgift blir bland annat att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du kommer arbeta nära skolans rektor, lärare, elever och föräldrar. Du kommer via hälso- och sjukvårdsenhet...
2022-05-06 2022-05-19
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen Länsjurist
Vill du jobba med ärenden inom flera olika rättsområden? Är du intresserad av att ge juridisk rådgivning? Vill du ha en trivsam arbetsplats som är utvecklande, hållbar och kollegial? Då är du kanske vår nya kollega på Förvaltningsjuridiska funktionen inom Rättsenheten. Förvaltningsjuridiska funktionen handlägger bland annat ärenden om tillstånd, auktorisation, förordnanden och överprövning samt utövar tillsyn. Funktionen meddelar också lokala trafikföreskrifter och stödjer myndighetens arbete med djurskydd. Inom funktionen arbetar både handlä...
2022-05-05 2022-05-26
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen Handläggare
Vill du jobba med ärenden inom flera olika rättsområden? Är du produktiv och gillar att avgöra många ärenden? Vill du ha en trivsam arbetsplats som är utvecklande, hållbar och kollegial? Då är du kanske vår nya kollega på Förvaltningsjuridiska funktionen inom Rättsenheten. Förvaltningsjuridiska funktionen handlägger bland annat ärenden om tillstånd, auktorisation, förordnanden och överprövning samt utövar tillsyn. Funktionen meddelar också lokala trafikföreskrifter och stödjer myndighetens arbete med djurskydd. Inom funktionen arbetar både ha...
2022-05-05 2022-05-26
Kriminalvården, Frivården Vänersborg Frivårdsinspektör till Frivården Vänersborg
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter, programuppdraget omfattar både frivården och anstalterna i Vänersborg. Som frivårdsi...
2022-05-05 2022-05-25
Kriminalvården, Vänersborg Kock/köksbiträde till Kriminalvården Vänersborg/Uddevalla. Sommarvikariat och timanställning
Vi söker kock/köksbiträde till både anstalten Östragård och häktet Uddevalla. Som kock/köksbiträde lagar du mat till i första hand de intagna på häkte och anstalt men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag samt varuhantering. På Östragård arbetar man tillsammans med och handleder intagna samt att man på Brinkeberg är med och delar mat till de intagna. Då man arbetar på Östragård ingår även i arbetsuppgifterna att frakta mat till anstalten ...
2022-05-04 2022-05-25
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vänerskolan Lärare i matematik och NO till Vänerskolan i Vänersborg
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen på högstadiet. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning. Du ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering och genomförande av lektioner till föräldrakontakter. Som ämneslärare undervisar du i flera olika klasser. I tjänsten ingår också klass- och mentorsansvar. Ditt uppdrag är att omsätta läroplanens övergripande mål och kurspl...
2022-05-03 2022-05-22
Gryning Vård AB, B. Familjecentrum Fyrbodal Gryning söker sommarvikarier till Familjecentrum Fyrbodal
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent medverkar du i behandlingsplanering eller i observationsuppdragen. Du stödjer föräldrarna och barn i vardagen. Du dokumenterar och ibland behöver du ha kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare eller andra viktiga personer i den unges nätverk. Då omvårdnad och tillsyn är en stor del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel i den här rollen. Att vara ett stöd för barn och familjer i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet. Vi har verksamhet...
2022-05-01 2022-05-18
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom beslutsstöd och visualisering
Är du en systemtekniker som vill jobba med BI, visualisering och beslutsstöd? Lockas du av ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden? Är det DAX för nästa utmaning i karriären? Vår enhet expanderar kraftfullt och vi behöver bli fler smarta, drivna och kompetenta kollegor. I år planerar vi att växa med ett 20-tal medarbetare. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av system, integrationer och applikationsplattformar. Vi bygger morgondagens förvaltnings- och utvecklingsorganisation där starka tea...
2022-04-28 2022-05-31
Kriminalvården, Frivården Vänersborg Chef (kriminalvårdsinspektör) till Frivården Vänersborg
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef inom frivården har du både en operativ och strategisk roll, det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Du leder, utvecklar oc...
2022-04-28 2022-05-19
Kriminalvården, Vänersborg Kriminalvårdare till Vänersborg, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du antingen arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säk...
2022-04-27 2022-05-18
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vänerskolan Speciallärare i matematik och NO till Vänerskolan i Vänersborg
Vi söker en speciallärare med behörighet att undervisa i matematik och NO-ämnen på högstadiet. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla undervisningsmiljön för våra döva och hörselnedsatta elever? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Vänerskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för respektive stadie. En speciallärare på Vänerskolan jobbar i klass med ordinarie undervisning i sina ämnen. I tjänsten ingår också klass- och mentorsansvar. Du ska planera, ge...
2022-04-27 2022-05-18
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen Handläggare inom räddningstjänstområdet
Ett av Länsstyrelsens mål är ett robust och motståndskraftigt län. Många aktörer har ett ansvar för samhällets krisberedskap. Länets storlek och komplexitet ställer omfattande krav på samverkan, prioritering och samordning. Länsstyrelsens roll är att stödja berörda aktörer och samordna arbetet för att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av länets samlade resurser när det behövs. På Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar vi med att minska risker och sårbarheter i samhället, öka förmågan att hantera olyckor och kriser samt utvärdera o...
2022-04-22 2022-05-22
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarie vaktmästare till Vänerskolan
Som timvikarie inom vaktmästeriet ansvarar du för den vardagliga driften på Vänerskolan. Inom ansvarsområdet ingår även elevboenden. Rapportering sker till arbetsledare på plats. Samarbete förekommer även med annan personal. Arbetsuppgifterna innebär att på plats på Vänerskolan och boenden: • Hantera felanmälningar och ärenden i ärendehanteringssystem • Möblera kontors-, mötes- och utbildningslokaler • Enklare montering och reparationer • Byte av förbrukningsvaror • Vara behjälplig med vissa tekniska uppgifter • Kontakt med fastighetsägare • P...
2021-12-09 2022-06-01
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vänerskolan Timvikarie till Vänerskolan i Vänersborg
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Vänerskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare, på fritidshemmet eller på elevboendet. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2021-12-08 2022-06-01