Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Alstermoskolan 75 %
Som förskollärare kommer du att jobba tillsammans med en annan förskollärare. Elevgruppen består av 14 elever. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktiv...
2022-10-02 2022-10-14
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de enskilda utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- oc...
2022-09-29 2022-10-31
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Vikarier till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de enskilda utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- oc...
2022-09-29 2022-10-31
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Samordnare för skolskjuts och modersmål samt studiehandledning
Många grundskoleelever i Uppvidinge kommun reser varje dag till och från skolan med kollektivtrafik, skolbuss eller med skolskjuts. Ungefär ca 200 av våra gymnasieelever reser till och från sina skolor med kollektivtrafik. Som skolskjutssamordnare planerar och samordnar du skolskjutsverksamheten och därigenom skapar en trygg och säker resa för eleverna till och från skolan i Uppvidinge kommun. Du handlägger självständigt ansökningar om skolskjuts och elevresor enligt bestämmelserna i gällande lagar, förordningar och kommunens riktlinjer för sk...
2022-09-29 2022-10-17
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Åsedaskolan F-6
Till Åsedaskolan F-6 söker vi en elevassistent som kommer att fungera och vara klassresurs i en av våra två åk 4. Du stöttar eleverna under lektionstid men även under rasterna och i matsalen. I arbetet utgår du från varje elevs förutsättningar och behov vilka kan variera från en dag till en annan. Du samarbetar med pedagoger, elever och vårdnadshavare och deltar på planerade möten.
2022-09-27 2022-10-20
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Åsedas förskolor
Tjänsten omfattar ansvar för verksamheterna och verksamhetsutveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljöfrågor för medarbetare. I uppdraget är man den pedagogiska ledaren, är delaktig i både planering och utvärdering mot förskolans läroplan och andra styrdokument. Kommunens rektorer utgör tillsammans med förvaltningschefen en ledningsgrupp, där man hjälps åt att leda det systematiska kvalitetsarbetet som utgör stommen i vårt utvecklingsarbete med kommunens verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.
2022-09-27 2022-10-20
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödassistent till gruppbostad Storgatan Lenhovda
Dina arbetsuppgifter är att stödja de boende utifrån individens önskemål, förutsättningar och behov. Vi har stor fokus på individens självbestämmande och stödet utformas tillsammans med den boende och utgår från den enskilde individens unika förmågor. Där finns du med som metodiskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Målet med insatserna är att individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. I arbetet ingår att skapa och upprätthålla goda relationer med anhöriga, gode män, daglig verksamhet och övriga nätverk. Det är ett va...
2022-09-22 2022-10-09
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterska Olofsgården Åseda
Vill du ha ett spännande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande jobb? Då har vi jobbet för dig! Äldreomsorgen i Uppvidinge har verksamhet i Norrhult, Åseda, Älghult och Lenhovda. Vi söker medarbetare till särskilda boendet Olofsgården i Åseda. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra enskilda personers tillvaro meningsfull och stimulerande.
2022-09-22 2022-10-23
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterska till Solglimten Norrhult
Vill du ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker en undersköterska som vill arbeta på Solglimten som är ett demensboende i Norrhult. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och service åt personer på särskilt boende samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från sjuksköterska. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra brukarnas tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi arbetar utifrån individens behov och du behöver därför vara flexibel.
2022-09-22 2022-10-23
Uppvidinge kommun, IFO Individ och Familjeomsorgens Socialpsykiatri söker ny Kollega /medarbetare
I rollen hos oss kommer du att handleda/utveckla individer med hjälp av bla lågaffektivt bemötande, MI och ESL i deras vardag genom hembesök men även basturer där vi lämnar medicin på delegation från hemsjukvården. Din roll som boendestödjare blir att tillsammans med personen undersöka möjligheterna att bli så självständig som möjligt. Målgruppen är personer med schizofreni, Add ADHD, autismspektrum, dubbeldiagnoser (missbruk i samverkan med behandlare) m fl Vår arbetsuppgift är att motivera stödtagarna att ta vårt stöd och utvecklas genom det....
2022-09-21 2022-10-15
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Åsedaskolan F-6 och Åbackens fritidshem
Vi söker timvikarier som med kort varsel kan hoppa in och vikariera för vår ordinarie personal vid sjukdom eller längre ledighet. Som timvikarie kan du få vikariera för lärare och hålla i lektioner i klasserna F-6. I rollen som timvikarie för elevassistent fungerar du som extra stöd i klassrummet eller för enskilda lärare, du följer ordinarie personals anvisningar. Som timvikarie på fritidshemmet hjälper du till med tillsyn och undervisning på fritidshemmet och följer instruktioner från ordinarie personal.
2022-09-21 2022-10-07
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 6 till Åsedaskolan F-6
Vi söker en lärare som kan vikariera för en av våra lärare. Du kommer att tjänstgöra som klasslärare för en av våra åk 6. Tillsammans med övriga lärare i årskurslaget ansvarar du för planering, undervisning och bedömning.
2022-09-21 2022-10-07
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor till Lingården i Lenhovda
Vill du ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker nu undersköterskor som vill arbeta i särskilt boende i Lenhovda. Vi söker just nu två medarbetare till tillsvidaretjänster. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och service åt personer i särskilt boende samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegation från sjuksköterska. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra våra boendes tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi arbetar utifrån individens behov och du behöver därför vara flexibel.
2022-09-21 2022-10-20
Uppvidinge kommun, Tekniska avd Gata/park-chef till ett nytt samhällstekniskt gäng
Uppvidinge kommun gör nu ett krafttag för att bygga en organisation kring den samhällstekniska verksamheten. Förutom att rekrytera dig som gata/park-chef, kommer vi att rekrytera förvaltningschef, en VA-ingenjör och en VA-chef. Visst vill du vara med på den resan? Du kommer att vara ansvarig för nya och gamla gator, lek- och badplatser, parkområden, maskiner, exploateringsarbeten och mycket mera. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för gata/park-området. Det ingår ett övergripande ansvar för planeringsfrågor inom området. Du kom...
2022-09-20 2022-10-16
Uppvidinge kommun, Tekniska avd VA-chef till ett nytt samhällstekniskt gäng
Uppvidinge kommun gör nu ett krafttag för att bygga en organisation kring den samhällstekniska verksamheten. Förutom att rekrytera dig som VA-chef, kommer vi att rekrytera förvaltningschef, en VA-ingenjör och en gata/park-chef. Visst vill du vara med på den resan? Här får du ett meningsfullt arbete, där du bidrar till att säkra områdena vatten, avlopp och avfall för Uppvidinge kommuns invånare. Om du dessutom gillar ett omväxlande arbete, då ska du läsa vidare. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för VA-området. Det ingår ett öv...
2022-09-20 2022-10-16
Uppvidinge kommun, Tekniska avd VA-ingenjör till ett nytt samhällstekniskt gäng
Uppvidinge kommun gör nu ett krafttag för att bygga en organisation kring den samhällstekniska verksamheten. Förutom att rekrytera dig som VA-ingenjör, kommer vi att rekrytera förvaltningschef, en VA-chef och en gata/park-chef. Visst vill du vara med på den resan? Här får du ett meningsfullt arbete, där du bidrar till att säkra områdena vatten, avlopp och avfall för Uppvidinge kommuns invånare. Om du dessutom gillar ett omväxlande arbete, då ska du läsa vidare. Du kommer att arbeta tillsammans med förvaltningschefen, VA-chefen och kollegor med...
2022-09-20 2022-10-16
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor till nattjänst, Älghult
Vill du ge den bästa omsorgen på natten? Då är du den vi söker! Vi söker 3 st undersköterskor som vill arbeta natt på det särskilda boendet Storgården och utföra insatser i det egna hemmet i hela södra kommundelen. Södra kommundelen innefattar Älghult, Lenhovda, Alstermo och Fröseke. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från sjuksköterska nattetid. Som person är du trygg och har ett gott bemötande och tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra brukarnas tillvaro trygg och fun...
2022-09-20 2022-10-23
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska till Älghultskolan
Till Älghultskolan söker vi nu dig som vill vara en del av oss och undervisa tyska för åk 6-9. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. För dig är språk- och kunskapsutvecklande undervisning en självklar del i arbetet för elevernas måluppfyllelse. Viktigt är att kunna vara öppen för att kunna möta skolans behov av undervisning i olika elevgrupper och stadier.
2022-09-15 2022-10-07
Uppvidinge kommun, Kansliavdelning Planerare för strategisk översiktsplanering och övergripande utvecklingsfrågor
Som planerare ansvarar du för strategiska planerings- och utredningsuppdrag som är knutna till översiktsplanering och övergripande utvecklingsfrågor. Du driver arbetet självständigt och författar planhandlingar samt upprättar plankartor till översiktsplan och andra planeringsdokument. Som planerare ansvarar du på egen hand för beslutsunderlaget i varje enskilt ärende och presenterar detta för förtroendevalda vid beredningar och politiska sammanträden. I arbetet ingår kontinuerliga kontakter med andra kommunala förvaltningar och tjänstepersoner,...
2022-09-13 2022-10-09
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Svalans förskola (2 tjänster)
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss på Svalans förskola där vi just nu söker två nya förskollärare. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande från tidig ålder. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På förskolan vill vi ge barnen det allra bästa och våra medarbetare en trivsam arbetsplats som präglas av samarbete, gemenskap och ...
2022-08-31 2022-10-31