Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till primärvårdsrehab i Åseda/Lenhovda
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2022-05-17 2022-06-07
Uppvidinge kommun, Tekniska avd Sommarjobb - Parkarbetare Åseda
Allmän parkskötsel så som tex gräsklippning, rensa rabatter, underhåll av parker och andra utemiljöer i kommunen.
2022-05-16 2022-05-30
Uppvidinge kommun, Kultur- och fritid Administratör, kultur- och fritidsavdelningen Åseda
Som administratör hos oss är du en viktig kugge i avdelningens maskineri. Administratören ansvarar för avdelningens administrativa arbete, dvs. inköp/upphandling, fakturahantering, registrering av allmänna handlingar, uppdatera hemsida och övrig information samt föreningsadministration. Viss bemanning i receptionen ingår. I arbetet med föreningsadministration hanterar du hela kedjan, från föreningskommunikation, inkomna ansökningar, registrering av handlingar till utbetalning och uppföljning av beslut och avtal. Du ansvarar också för bokning av...
2022-05-13 2022-05-28
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare/speciallärare till Uppvidinge grundsärskola i Lenhovda
Som lärare i grundsärskolan ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel, samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö. Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och dina tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på det kollegiala lärand...
2022-05-13 2022-06-05
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Uppvidinge grundsärskola i Lenhovda
Vi söker förskollärare att undervisa inom grundsärskolans inriktningar ämnesområden och årskurs 1. Utöver sedvanlig undervisning ingår att deltaga i särskolans arbetslag och arbeta för att nå god måluppfyllelse för hela särskolan. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter där uppdraget är att våra elever når sin fulla potential. Mentorskap ingår.
2022-05-13 2022-06-05
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till åk 4 Nottebäckskolan F-6 med möjlighet till försteläraruppdrag
Till Nottebäckskolan söker vi en klasslärare till åk 4. Du ansvarar för att en positiv och utvecklingsfrämjande miljö skapas för varje elev samt för hela gruppen. Du bör vara flexibel och lösningsfokuserad. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Tillsammans med kollegor organiserar, genomför och utvärderar du undervisningen för eleverna. Du har intresse för och kunskap om att använda digital teknik i undervisningen. Eventuellt kan ett uppdrag som förstelärare ingå under läsåret 22/23. Innehållet för uppdrag...
2022-05-11 2022-05-30
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Lenhovdaskolan F-6
Till Lenhovdaskolan söker vi musiklärare. Du kommer att ansvara för musikundervisning i åk 1-6. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i ämnet musik. I arbetet utgår du från elevernas behov och förutsättningar. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar och är engagerad. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa relationer och samverka med elever och kollegor.
2022-05-10 2022-05-31
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hemkunskap 70-100% till Åsedaskolan 7-9
Undervisningen i hemkunskap har en omfattning på 70% och sträcker sig från åk 6-9. Du ansvarar för undervisningen efter syfte och centralt innehåll i läroplanen, beställer varor och ansvarar för hemkunskapens inventarier och lokaler. Tjänsten kan bli en heltid beroende på önskemål om undervisning i andra ämnen som harmonierar med verksamhetens behov. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att verksamhetens mål ska uppfyllas. Du använder digitala verktyg och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar. ...
2022-05-09 2022-05-29
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare i bleckblåsinstrument till Uppvidinge kulturskola
Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär att planera och undervisa enskilda elever i bleckblåsinstrument inom vår frivilliga verksamhet. Utöver den enskilda undervisningen ingår även orkesterverksamhet. Utöver undervisningen tillkommer det gemensamma arbetslagsarbetet där vi tillsammans planerar och utvecklar kulturskolan. På kulturskolan i Uppvidinge är elevens utveckling och delaktighet i fokus. Föregående läsår ingick vi i ett projekt med Kulturrådet gällande en blåssatsning i kommunen. Ambulerande tjänst.
2022-05-09 2022-05-30
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Björkåkras förskola 100 %
Vill du vara med och göra skillnad och arbeta i ett utvecklingsinriktat team? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss på Björkåkras förskola. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På Björkåkras förskola vill vi ge barnen det allra bästa, och våra medarbetare en trivsam arbetsplats präglad av samarbete, gemenskap och möjligheter att utvecklas. Trivsel och ...
2022-05-06 2022-05-27
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Medicinsk sekreterare till vårdcentralerna Åseda och Lenhovda!
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med vårdadministration kring våra besök men även fungera som ett viktigt administrativt stöd till våra chefer och medarbetare. Hos oss är arbetsuppgifterna både breda och omväxlande. Du kommer bland annat att arbeta med journalskrivning, telefonservice, tidsbokningar, väntelistor, tidboksarbete, receptions- och kassaarbete. Hos oss får du både arbeta självständigt och vara en del av vårt administrativa team. Vi ser dig och dina kunskaper inom administration som en viktig del av vår framtid...
2022-05-05 2022-05-29
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker sjuksköterska med intresse för diabetes till Lenhovda vårdcentral!
Att jobba som distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Som du förstår är arbetet på vårdcentral omväxlande, både roligt och utvecklande. Som diabetessköterska arbetar du med egen mottagning och gör bedömningar och planering, både självständigt och i samarbete med teamet. Arbetsuppgifterna komm...
2022-05-05 2022-05-29
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskola och fritidshem
Tjänsten omfattar ansvar för verksamheterna och verksamhetsutveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljöfrågor för medarbetare. I uppdraget är man den pedagogiska ledaren, är delaktig i både planering och utvärdering mot förskolans och fritidshemmets läroplan och andra styrdokument. Kommunens rektorer utgör tillsammans med förvaltningschefen en ledningsgrupp, där man hjälps åt att leda det systematiska kvalitetsarbetet som utgör stommen i vårt utvecklingsarbete med kommunens verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.
2022-05-05 2022-05-22
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Lenhovdaskolan F-6
Till Lenhovdaskolan söker vi lärare i ämnet idrott och hälsa för undervisning i åk F-6. I arbetet utgår du från elevernas behov och förutsättningar och ger dem möjlighet att utvecklas i sitt lärande. Du är flexibel och lösningsfokuserad. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du organiserar, genomför och utvärderar undervisningen för eleverna.
2022-05-04 2022-05-25
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Lenhovdaskolan F-6
Till Lenhovdaskolan söker vi lärare för undervisning i åk 4-6. Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för undervisningen i något/några ämnen i årkurserna 4, 5 och 6. I arbetet utgår du från elevernas behov och förutsättningar och ger dem möjlighet att utvecklas i sitt lärande. Du är flexibel och lösningsfokuserad. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Tillsammans med kollegor organiserar, genomför och utvärderar du undervisningen för eleverna. Du har intresse för och kunskap om att använda digital tek...
2022-05-04 2022-05-25
Uppvidinge kommun, Lönesamverkan HUL Lönekonsult/Systemförvaltare
Som lönekonsult administrerar du löner i Visma Personec P. I arbetsuppgifterna ingår support och utbildning till chefer och administratörer. Du kommer också att utföra systemunderhåll och programhantering i Visma Personec samt support till användare av Time Care Planering.
2022-05-02 2022-05-22
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Psykolog till Centrala elevhälsan
Arbetsfältet består av både förskola och skola. Som psykolog bidrar du till Elevhälsans arbete genom att tillföra psykologisk kompetens till förskola/skola och till den centrala Elevhälsan. Fokus ligger på att arbeta hälsofrämjande för en god skolgång för kommunens elever och på att delta i det förebyggande arbetet runt eleverna. Som psykolog erbjuder du dessutom stöd till förskolors/skolors personal i form av konsultation och handledning, samt gör bedömningar och utredningar av enskilda elever vid komplicerade inlärningssvårigheter. I uppdrage...
2022-04-29 2022-05-29
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Älghultskolan 7-9 100 %
Till Älghultskolan söker vi nu dig som vill vara en del av oss och undervisa matematik, NO-ämnen samt teknik för åk 7-9. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Nu söker vi dig som vill arbeta på en skola som vill leda och följer utvecklingen, och vill vara delaktig i kollegialt lärande. Och som vill bidra med sin kompetens i skolans fortsatta utveckling. Viktigt ...
2022-04-28 2022-05-20
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Sommarvikarie personlig assistans
Vill du bli en viktig del av flera personers liv och ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker nu dig som vill jobba som vikarie i sommar inom personlig assistans enligt LSS. I tjänsten kommer du arbeta hos 2-3 personer på olika orter i kommunen. En del av tjänsten, ca 50 %, kommer vara schemalagd, men det finns även möjlighet att arbeta mer vid behov. Främst har vi ett behov av vikarier i sommar, men även innan och efter. Uppdraget innebär att erbjuda personligt utformad omvårdnad i den enskildes hem men ocks...
2022-04-25 2022-05-31
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Hej Arbetsterapeut! Är det dig vi söker?
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi letar just nu efter en arbetsterapeut som vill vara med och utforma och påverka arbetssättet tillsammans med våra kompetenta och härliga medarbetare i vårt rehabteam och inom hemsjukvården. Som arbetsterapeut är du en del av Hälso- och sjukvården och utför rehabiliteringsinsatser, träning, hälsofrämjande och fö...
2022-04-25 2022-05-30
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem alt. fritidspedagog till Lenhovdaskolan
Tjänsten innebär arbete i fritidshem och i någon av årskurserna F-3. Som lärare i fritidshem tar du ett aktivt ansvar för planering och utvecklingen av verksamheten Du planerar, genomför, utvecklar och utvärderar arbetet i fritidshemmet tillsammans med kollegorna i arbetslaget.
2022-04-21 2022-05-22
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikarier till Äldreomsorgen
Vill du ha ett spännande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande sommarjobb? Då har vi jobbet för dig! Äldreomsorgen i Uppvidinge har verksamhet i Norrhult, Åseda, Älghult och Lenhovda. Vi söker semestervikarier till särskilda boenden och hemtjänst. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra enskilda personers tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi söker både dag-, kväll- och nattpersonal, hel- och deltid. Rekrytering till tjänsterna sker löpande.
2022-04-19 2022-06-01
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Hej Rehabassistent? Är det dig vi söker?
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi letar just nu efter en rehab-assistent som vill vara med och utforma och påverka arbetssätt tillsammans med våra kompetenta och härliga medarbetare i vårt rehabteam och inom hemsjukvården. Som rehab-assistent är du en viktig del av Hälso- och sjukvården och utför rehabiliteringsinsatser, träning, hälsofrämjande...
2022-04-14 2022-05-30
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterskor till hemsjukvården i Uppvidinge kommun
Omställningen till God och nära vård som pågår i hela Vård Sverige innebär för oss inom hemsjukvården ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi utökar och behöver fler kloka och rådiga sjuksköterskor till vårt team. Du får chansen att vara med och utveckla Hälso- och sjukvården i Uppvidinge kommun utifrån ett personcentrerat förhållningsätt där vill ge de bästa insatserna i hemmet. Vi har påbörjat ...
2022-04-08 2022-05-31
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Uppvidinge kommun
Skolsköterskan skapar med sin medicinska kompetens de bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I uppdraget ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som hälsosamtal, hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsorådgivning, konsultation och enklare sjukvårdsinsatser. Du arbetar enligt nationella och lokala riktlinjer. Det finns ett internt ledningssystem och journalföring sker i Cosmic. Du bidrar också med din kompetens i det tvärprofessionella mötet med rektor, elevhälsoteam och arbetslag på skolan, där syftet är att...
2022-03-24 2022-06-05
1 2 >