Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog med inriktning förskola till centrala barn- och elevhälsan
Vi söker dig som är specialpedagog med inriktning mot förskola, som har god erfarenhet av det specialpedagogiska arbetet. Det är meriterande att ha erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt samt tillgängliga lärmiljöer. Arbetsuppgifterna är varierande och du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans med kollegor och rektorer. I uppdraget ingår - att göra observationer, pedagogiska kartläggningar och skriva handlingsplaner tillsammans med pedagoger. - att genomföra fortbildningsinsatser - att vara ett stöd i kartläggningen av lär...
2023-02-03 2023-02-24
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor/vårdbiträde till nattjänst, timvikariat, Storgården Älghult
Vill du ge den bästa omsorgen på natten? Då är du den vi söker! Vi söker undersköterskor/vårdbiträde, timvikarie, som vill arbeta natt på det särskilda boendet Storgården och även utföra insatser i det egna hemmet i hela södra kommundelen. Södra kommundelen innefattar Älghult, Lenhovda, Alstermo och Fröseke. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från sjuksköterska nattetid. Som person är du trygg och har ett gott bemötande och tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra brukarn...
2023-02-03 2023-03-05
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker tandläkare till Folktandvården i Lenhovda-Alstermo
Det här är en modern allmäntandvårdsklinik i nordöstra delen av Kronoberg och geografiskt finns vi på två orter, i Lenhovda och i Alstermo. Kliniken i Lenhovda är vår huvudklinik och din arbetsplats. Att arbeta på en lite mindre klinik på landsbygden är väldigt trevligt; här möter vi patienter i olika åldrar som uppskattar att få tandvård utförd på hemmaplan. Som tandläkare kommer du att ha arbetsuppgifter inom hela ditt kompetensområde; förebyggande tandvård, undersökningar, lagningar, rotbehandlingar, protetik, kirurgiska ingrepp, akuttandv...
2023-01-31 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödassistent till gruppbostad Sländan i Lenhovda
Dina arbetsuppgifter är att stödja de boende i det dagliga livet utifrån individens önskemål, förutsättningar och behov. Vi har stor fokus på individens självbestämmande och stödet utformas tillsammans med den boende och utgår från den enskilde individens unika förmågor. Där finns du med som metodiskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Målet med insatserna är att individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. I arbetet ingår att vara kontaktman till en eller flera boende. Som kontaktman har du ansvar för att tillsammans med de...
2023-01-26 2023-03-31
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen Controller
Vi söker en controller som i första hand ska vara stöd till verksamhetsansvariga inom välfärds- och omsorgsförvaltningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete med budget, uppföljning, prognoser och bokslut. Även statistik, framtagande av nyckeltal, utredningar av ekonomisk karaktär inom förvaltningens verksamhetsområde ingår. Du kommer att vara föredragande i nämnd.
2023-01-25 2023-02-14
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Älgalyckans förskola
Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att...
2023-01-25 2023-03-31
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödassistent vaken natt till gruppbostaden Sländan i Lenhovda
Dina arbetsuppgifter är att stödja de boende i det dagliga livet utifrån individens önskemål, förutsättningar och behov. Vi har stor fokus på individens självbestämmande och stödet utformas tillsammans med den boende och utgår från den enskilde individens unika förmågor. Där finns du med som metodiskt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Målet med insatserna är att individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det är ett varierande arbete där du har stort inflytande över hur du tillsammans med kollegor lägger upp dina arbetsupp...
2023-01-20 2023-02-26
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent/fritidspersonal till Åsedaskolan F-6
Till Åsedaskolan F-6 söker vi en elevassistent som kommer att fungera och vara klassresurs i båda våra åk 2. Du stöttar eleverna under lektionstid men även under rasterna och i matsalen. I arbetet utgår du från varje elevs förutsättningar och behov vilka kan variera från en dag till en annan. Du samarbetar med pedagoger, elever och vårdnadshavare och deltar på planerade möten. Tjänsten innebär även att du tjänstgör halva tiden på fritidshemmet.
2023-01-20 2023-02-12
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Svalans förskola (2 tjänster)
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Då hoppas vi att du söker dig till oss på Svalans förskola där du dessutom kommer få vara med om att inviga vårt helt nybyggda förskola som väntas stå klar våren 2024. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande från tidig ålder. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På förskolan vill vi ge barnen det allra bästa och våra medarbetare en...
2023-01-20 2023-02-12
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödassistent till gruppbostad Örnvägen i Lenhovda
Att arbeta inom LSS är ett roligt och givande arbete där du stöttar den enskilde i vardagen. Målet är att skapa en meningsfull vardag där den enskilde har möjlighet att bestämma sin tillvaro. Du kommer träffa många personer med olika intressen där promenader, cykling och bada är bara några exempel på aktiviteter som förekommer. Eftersom det är personer där behov kan finnas dygnet runt så varierar arbetstiderna. Det finns många fördelar med att arbeta olika tider. Det kan vara skönt med lugna lediga morgnar och att handla när det inte är mycket...
2023-01-19 2023-02-12
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödassistent till LSS Serviceboende Sunagård i Lenhovda
Att arbeta inom LSS är ett roligt och givande arbete där du stöttar den enskilde i vardagen. Målet är att skapa en meningsfull vardag där den enskilde har möjlighet att bestämma sin tillvaro. Du kommer träffa många personer med olika intressen där promenader, cykling och bada är bara några exempel på aktiviteter som förekommer. Eftersom det är personer där behov kan finnas dygnet runt så varierar arbetstiderna. Det finns många fördelar med att arbeta olika tider. Det kan vara skönt med lugna lediga morgnar och att handla när det inte är mycket...
2023-01-19 2023-02-12
Uppvidinge kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rollen innebär att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarlig verksamhet och övriga händelsestyrda ärenden. Du kontrollerar att verksamheter lever upp till miljöbalkens krav, påvisar brister och följer upp förelagda åtgärder. Det sker genom att både granska inkomna handlingar och besöka verksamheter. Du deltar också i saneringsprojekt av förorenade områden och utför tillsyn av vissa områden. Andra arbetsuppgifter inom miljö, hälsoskydd och livsmedel kan bli aktuella beroende på din kompetens och erfarenhet. Du bereder ärenden till nä...
2023-01-19 2023-02-24
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Sommarvikariat enhetschef omsorgsavdelningen
Vill du ha ett utvecklande och spännande arbete i sommar ska du söka till oss! Du förväntas leda, planera och organisera arbetet för de medarbetare du ansvarar för. I uppdraget ingår arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Som ett stöd i ditt arbete finns samordnare med ansvar för den dagliga bemanningen, du kommer att ha stöd av dina chefskollegor.
2023-01-18 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor/Vårdbiträde timvikarie till Lingården i Lenhovda
Vill du ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker timvikarier som vill arbeta på Lingården som är ett särskilt boende i Lenhovda. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och service åt personer på särskilt boende samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från sjuksköterska. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra brukarnas tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi arbetar utifrån individens behov och du behöver därför vara flexibel i ditt sätt bemöta de boende. Vi söker timvikarier både till d...
2023-01-17 2023-03-23
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Förvaltningssekreterare till Välfärds- och omsorgsförvaltningen i Uppvidinge kommun
I din roll som förvaltningssekreterare är du en länk mellan förvaltning och nämnd och har ett nära samarbete med politiker, chefer och övriga tjänstemän. Du är ett stöd till medarbetarna för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av våra ärenden inom förvaltningen för en rättssäker myndighetsutövning och god servicenivå. Du ansvarar för diarieföring, beslutsexpediering, posthantering, utskick av postlista, utlämnande av allmänna handlingar och att arvoden utbetalas till förtroendevalda. Du har också arkivansvar och kommer att jobba m...
2023-01-17 2023-02-19
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till grundsärskolan i Älghult 7-9
Du kommer arbeta tillsammans med grundsärskolans årskurs 7-9 som alla läser enligt grundsärskolans läroplanen. Gemensamt för alla elever är att du kommer långt med värme, glädje och tydliggörande pedagogik. I klassen arbetar också 2 elevassistenter som hjälper eleverna under skoldagen. I din roll som lärare arbetar du nära både lärarkollegor och elevassistenter, allt för att ge våra elever bra förutsättningar, användbara erfarenheter och upplevelser. Förutom undervisning av klasslärare möter eleverna som läser enligt grundsärskolans läroplan ...
2023-01-16 2023-02-13
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterskor och undersköterskor till våra team inom hemsjukvården.
Hemsjukvården ingår i Hälso- och sjukvårdsavdelningen och är en del av Välfärds- och omsorgsförvaltningen i Uppvidinge kommun. Vi utgår från våra 4 olika orter i norr och söder och servar medborgare i hela kommunen. Nu fortsätter vi med att förbättra våra insatser utifrån ett personcentrerat förhållningsätt där vill ge de bästa insatserna i hemmet utifrån den enskildes behov och förutsättningar, både vid hemgångar och andra insatser. Vi har påbörjat arbetet med att förbättra samarbetet och flödena inom omvårdnaden vid hemgångar där ett nära...
2023-01-11 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Vi söker våra nya kollegor till vår nya rehabiliteringsenhet.
Rehabiliteringsteamet idag och framåt: Rehabiliteringsenheten i Uppvidinge kommun är organiserad under Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Välfärds- och omsorgsförvaltningen och utför rehabiliteringsinsatser i hemmet och ansvara även för rehabilitering på vårt korttidsboende. Rehabenheten ansvara för insatser inom hela kommunen och men det dagliga arbetsområdet sker utifrån våra 4 större orter. Åseda, Lenhovda, Norrhult och Älghult/Alstermo. Idag är vi 5 arbetsterapeuttjänster, 2 fysioterapeuttjänster, 2 rehabassistenttjänster och 1 hjälpmed...
2023-01-11 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikariat inom LSS, Uppvidinge kommun
Att arbeta inom LSS är ett roligt och givande arbete där du stöttar den enskilde i vardagen. Målet är att skapa en meningsfull vardag där den enskilde har möjlighet att bestämma sin tillvaro. Du kommer träffa många personer med olika intressen där promenader, cykling, bada och vara i ridhuset är bara några exempel på aktiviteter som förekommer. Eftersom det är personer där behov kan finnas dygnet runt så varierar arbetstiderna. Det finns många fördelar med att arbeta olika tider. Det kan vara skönt med lugna lediga morgnar och att handla när ...
2022-12-19 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikarier till Äldreomsorgen
Vill du ha ett spännande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande sommarjobb? Då har vi jobbet för dig! Äldreomsorgen i Uppvidinge har verksamhet i Norrhult, Åseda, Älghult och Lenhovda. Vi söker semestervikarier till särskilda boenden och hemtjänst. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra enskilda personers tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi söker både dag-, kväll- och nattpersonal, hel- och deltid. Rekrytering till tjänsterna sker löpande.
2022-11-04 2023-02-28