Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Folktandvård Är du tandläkare och intresserad av utveckling?
Det här är en modern allmäntandvårdsklinik i nordöstra delen av Kronoberg och geografiskt finns vi på två orter i Lenhovda och i Alstermo. Kliniken i Lenhovda är vår huvudklinik och två dagar i veckan åker tandhygienist/profylaxtandsköterska enligt rullande schema till vår annex-kliniken i Alstermo. Vi är ett glatt gäng som hjälps åt och stormtrivs med att arbeta tillsammans. Hos oss kommer du att träffa patienter i åldrarna 0-100 år och du kommer att arbeta med behandlingar som ingår allmäntandvårdens uppdrag, framför allt protetiska behand...
2021-03-01 2021-03-22
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till primärvårdsrehab
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-02-25 2021-03-18
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikariat enhetschef äldreomsorgen
Du förväntas leda, planera och organisera arbetet för de medarbetare du ansvarar för. I uppdraget ingår arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar. Som ett stöd i ditt arbete finns samordnare med ansvar för den dagliga bemanningen, du kommer att ha stöd av dina chefskollegor.
2021-02-19 2021-03-15
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare Rumänska
I din roll studiehandleder du de elever som bedöms ha behov av det. Arbetet kan ske på flera skolor i kommunen.
2021-02-19 2021-03-12
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Vikarierande biståndshandläggare
Till sommaren söker vi en vikarierande biståndshandläggare, som främst kommer arbeta med målgruppen äldre. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredning, bedömning, beslut samt uppföljning av insatser. Arbetet innebär en nära dialog med och en stödjande funktion för de personer som söker insatser och deras närstående. Arbetet kräver att du har en god förmåga att skapa kontakter och har ett gott samarbete med kollegor och andra professioner, internt och externt. Socialförvaltningen arbetar med arbetssättet IBIC.
2021-02-19 2021-03-15
Uppvidinge kommun, Kostverksamheten Semestervikarier Kostenheten, Köksbiträden
Vi söker köksbiträden till kostenheten i Uppvidinge kommun, till våra tillagningskök i Åseda, Lenhovda, Älghult och Norrhult . Arbetet innebär sedvanliga uppgifter i ett storkök, det vill säga beredning, matlagning, dietkoster, disk , städning, egenkontroll och kassahantering.
2021-02-18 2021-04-15
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Gläntans förskola
Vill du vara med och göra skillnad och arbeta i ett utvecklingsinriktat team? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss på Gläntans förskola. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På Gläntans förskola vill vi ge barnen det allra bästa, och våra medarbetare en trivsam arbetsplats präglad av samarbete, gemenskap och möjligheter att utvecklas. Trivsel och gläd...
2021-02-08 2021-03-30
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan
Vi söker en studie- och yrkesvägledare som vill vara med och utveckla Centrala elevhälsans främjande och förebyggande arbete. I rollen som studie- och yrkesvägledare ska Du, vara aktiv och delaktig i elevernas skolgång vid Uppvidinge kommuns grundskolor. Du kommer att ha kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. I arbetet med ungdomar, enskilt och i grupp vägleda och motivera elever under deras studier och inför deras fortsatta studier. Du känner ett genuint int...
2021-02-02 2021-03-09
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Danslärare till Uppvidinge kulturskola
• Undervisa barn och unga i dans • Självständigt, och tillsammans med kollegor, planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program • Ingår i arbetslag för att utveckla en relevant och inspirerande kulturskola för barn och unga Undervisning både på kulturskolan samt på våra grundskolor.
2021-02-01 2021-03-14
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sommarvikariat Distriktsköterska/Sjuksköterska HSV
Vi är behov av Dig som kan arbeta hos oss under kommande sommarperiod. Det kan även finnas möjlighet till förlängning. Du kommer att arbeta i öppen hälso-och sjukvård. Planerade och akuta insatser i hemsjukvården, både på särskilt- och i ordinärt boende. Hemsjukvården bedrivs utifrån möjlighet till en högkvalificerad vård, exempelvis hemdialys, trachvård, sårvård, katetervård, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Leda och stödja undersköterskor i deras arbete tillhör vardagen då vi arbetar efter principen, närhet -och kontinuitet...
2021-01-26 2021-03-22
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikarier till Äldreomsorgen
Vill du ha ett spännande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande sommarjobb? Då har vi jobbet för dig! Äldreomsorgen i Uppvidinge har verksamhet i Norrhult, Åseda, Älghult och Lenhovda. Vi söker semestervikarier till särskilda boenden och hemtjänst. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra enskilda personers tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi söker både dag-, kväll- och nattpersonal, hel- och deltid. Rekrytering till tjänsterna sker löpande.
2020-12-21 2021-04-30
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikariat som Vårdare och Vårdare med jourpass till gruppboende
I Uppvidinge kommun finns 4 gruppbostäder belägna i Lenhovda. I varje gruppbostad bor 3-6 personer, alla med olika funktionsnedsättningar och med skiftande behov av stöd och hjälp. Arbetet som vårdare är mycket variationsrikt och du kommer att arbeta med människor som är beroende av dig i det dagliga livets alla situationer. Vi vill att du är positiv, ansvarstagande och lyhörd för andra människors känslor och behov. Du tycker om att arbeta i grupp såväl som självständigt.
2020-12-08 2021-04-30
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikariat som personlig assistent
I Uppvidinge kommun finns flera omsorgstagare som behöver personlig assistans. I sommar behöver de din insats. Uppdraget innebär att erbjuda personligt utformad omvårdnad i den enskildes hem men också att ge personanpassad stimulering och aktivitet utifrån behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att, utifrån LSS-lagens intentioner, tillförsäkra personen goda levnadsvillkor. Du jobbar mestadels ensam men ingår i ett arbetslag.
2020-12-08 2021-04-30
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Semestervikariat som Barn- och Ungdomsass. till kortidsboende i Lenhovda
Vill du jobba med barn och ungdomar i sommar? Till oss på Videbo korttidsboende kommer barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättning för att få miljöombyte eller för att föräldrar ska kunna få avlastning. Vårt mål på Videbo är att erbjuda barnen som kommer till oss dagliga sysslor, aktiviteter och en aktiv fritid i en trygg, positiv miljö där barnen kan utvecklas i sin egen takt. Det gör vi genom att ta tillvara på barnens intressen, drömmar och starka sidor. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att göra det som de tycker är rol...
2020-12-08 2021-04-30