Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Hummelstaskolan Lärare mot fritids
Pedagogiskt arbete i fritidshem och grundskola. Fokus på elevers högre måluppfyllelse under hela skoldagen. Du kommer att jobba med barn i åldern 6 - 12 år. Under skoldagen i klasser och på raster. På eftermiddagarna i fritidsverksamheten. Du arbetar i team med lärare, pedagoger och annan personal på skolan. Du kommer att arbeta för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter, som uteverksamhet, snickra, måla, spela teater eller idrotta, men också att umgås med kamrater och då ofta med barnens fria lek s...
2021-07-27 2021-08-08
Enköpings kommun, Hummelstaskolan Grundskollärare mot tidigare år
Planera, genomföra undervisning i åk 2 tillsammans med 2 klasslärare. Du har erfarenhet av att arbeta självständigt och i samarbete med dina kollegor gör att ge eleverna möjlighet att nå sina kunskapsmål och bli sitt alla bästa jag, Du skapar goda relationer med elever och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
2021-07-27 2021-08-06
Enköpings kommun Fastighetsförvaltare
Nu har du möjlighet att bli en del av en arbetsplats och en avdelning som består av många kompetenta och trevliga kollegor. Vi har en god stämning och gemenskap på avdelningen där vi hjälper och stöttar varandra när det behövs. Vi vill att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbetsliv och privatliv, att det ska finnas tid för båda. I tjänsten finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Som fastighetsförvaltare hos oss har du totalansvar för byggnaderna inom ditt förvaltarområde och dina främsta arbetsuppgifter blir att: - ansv...
2021-07-26 2021-08-22
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Förskoleklass/Fritidshem Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en barnskötare till våra tre förskoleklasser för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du deltar i planering, genomförandet av aktiviteter samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet, tillsammans med dina kollegor. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i förskoleklass och fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2021-07-26 2021-08-15
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Mellanstadielärare till Aspenskolan
ordinarie klassläraruppgifter
2021-07-26 2021-08-09
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar kunden att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service o...
2021-07-26 2021-08-08
Länsstyrelsen Uppsala Län Kommunikatör med fokus på visuell kommunikation
Kommunikations- och stabsenheten stödjer det interna och externa kommunikationsarbetet för hela länsstyrelsen, inklusive länsledningen. Inom enheten finns en kommunikationsgrupp bestående av fyra kommunikatörer och en kommunikationschef. Gruppen arbetar både strategiskt och operativt och identifierar kommunikativa behov utifrån prioriterade mål, uppdrag och omvärldsförändringar. I denna tjänst ligger särskilt fokus på myndighetens visuella kommunikation. Du arbetar med stillbild och rörlig bild och med grafisk produktion i olika former. Du p...
2021-07-25 2021-08-15
Enköpings kommun Socialförvaltningen Behandlingsassistenter
Behandlingsassistent Beskrivning av arbetsuppgifter. Enberga är ett samsjuklighetsboende som tar emot vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Läget är lantligt strax utanför Örsundsbro. Som behandlingsassistent är Dina huvudsakliga arbetsuppgift att ge stöd till boende utifrån hens behov. Behovet av stöd kan vara omfattande och innefatta flertal/alla vardagliga situationer. Enskilda samtal och motiverande arbete med fokus på klientens beroendeproblematik och/eller psykiska mående kan förekomma. Vissa hälso- och s...
2021-07-23 2021-08-08
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, se...
2021-07-20 2021-08-03
Länsstyrelsen Uppsala Län Handläggare social hållbarhet - särskilt området mäns våld mot kvinnor
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av jämställdhetsarbetet handlar om att stödja genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning mot mäns våld mot kvinno...
2021-07-20 2021-08-08
Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen Handläggare social hållbarhet – särskilt integrationsfrågor
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av våra uppdrag ligger fast över långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Medarbetare inom social hållbarhet behöver vara nyfikna på nya utmaningar, vara villiga att utvecklas och vid behov ta nya uppdrag inom enhetens verksamhetsområde. Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning på området integration...
2021-07-20 2021-08-15
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Administratör
Du kommer arbeta tillsammans med miljöavdelningens olika inspektörsgrupper. I rollen som administratör kommer du stötta inspektörerna genom administrativ handläggning, vilket till stor del innebär diarieföring, dokumentering, arkivering, beställning och kvalitetssäkring. Arbetet innebär också kontakter med människor och företag utanför förvaltningen.
2021-07-19 2021-08-16
Enköpings kommun Mark- och exploateringschef
Som mark- och exploateringschef ansvarar du för att: - säkerställa kommunens exploateringsprocess med god ekonomi utifrån kommunens långsiktiga tillväxtplaner - utveckla kommunen marförsörjningsprocess i syfte att säkerställa marktillgång för bostäder och näringslivets behov - driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål - personal-, verksamhets- och ekonomiansvar.
2021-07-19 2021-08-16
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Ekonomilärare till Westerlundska gymnasiet, vikariat
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, bedömning, planering och mentorskap. Du kommer att ingå i ekonomiprogrammets arbetslag och vara med och utveckla undervisningen tillsammans med andra pedagoger i ett ämneslag. Kurser som kan ingå i tjänsten är Företagsekonomi 1, Företagsekonomi 2, Marknadsföring samt Entreprenörskap och företagande (UF). Med digitala verktyg som naturliga inslag i arbetet ges du mycket goda möjligheter att arbeta varierat. Våra elever har god tillgång till IT-verktyg och alla har 1:1 lösning.
2021-07-19 2021-08-04
Förskolan Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Med utgångspunkt i styrdokumenten skapar du en utvecklande, utmanande och trygg miljö, där du även leder och entusiasmerar kollegor i det pedagogiska uppdraget. Ett viktig del av uppdraget är att gemensamt skapa en likvärdig förskola som utgår från en helhetssyn. Förskolan är relativt ny så därför komm...
2021-07-19 2021-08-09
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Familjebehandlare
Familjestödsenheten har en rad olika arbetsuppgifter och planer finns för ytterligare utveckling. Främst arbetar vi på uppdrag från Barn och Unga med insatser i form av familjestöd/familjebehandling, föräldrastöd till blivande föräldrar och pedagogiskt umgänge. Utöver det bedriver vi olika former av öppna insatser utan biståndsbeslut såsom råd & stöd, familjerådgivning, samarbetssamtal och krismottagning för män. Familjebehandlarna arbetar även nära vår pedagog på Öppna förskolan samt att vi är en del av Familjecentralen där vi bland annat arbe...
2021-07-19 2021-08-23
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare Fritidshem/Fritidspedagog Långhundra skola
I enlighet med LGR 11 planera, genomföra och utveckla verksamheten i fritids tillsammans med övriga pedagoger arbetslaget samt att säkerställa samverkan mellan skola och fritids. Resurs för elever under skoltid.
2021-07-19 2021-08-13
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 1-6 på Långhundra skola
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen NO/Sv på mellanstadiet, i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Du samverkar med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa...
2021-07-19 2021-08-13
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent inom LSS
Som stödassistent kan du verkligen göra skillnad för andra människor! I rollen som stödassistent inom LSS kommer du att stötta personer med funktionsnedsättning med målet att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar huvudsakligen i kundens hem och dina arbetsuppgifter styrs av kundens behov och önskemål. Det innebär att du stöttar kunden i vardagen med till exempel kommunikation, personlig hygien, tvätt, städning och matlagning. Men du kommer också att få möjlighet att vara delaktig i kundens fritidssysselsättning o...
2021-07-16 2021-08-29
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Miljöinspektör
Arbetsuppgifterna består av tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom området miljöskydd. Arbetet innebär bland annat att du ska handlägga ansökningar, planera och genomföra besök samt skriva beslut. Det kan också bli aktuellt med deltagande i projekt där verksamheter inventeras, inspekteras och klassas. Handläggning av anmälningar samt rådgivning kan också komma ifråga. Det är meriterande om du är van att arbeta i något ärendehanteringssystem, vi använder Castor inom avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär myndighetsutövning och du har ...
2021-07-16 2021-08-16
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
Vi söker sommarvikarier till boendestöd och till särskilt boende. Att arbeta som sommarvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro, arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och vaken natt. Som boendestödjare/stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsamm...
2021-07-15 2021-08-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde kansli/utveckling Kommunsekreterare/teamledare, Östhammar
Som kommunsekreterare utgör du navet i den politiska processen, i ett omväxlande och utmanande uppdrag. Du samordnar och administrerar nämndprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där du också är sekreterare. Du är ett tjänstemannastöd till fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen och har ansvaret för struktur för kommunens styrdokument. Du är en nyckelperson i kvalitetssäkring av underlag, att ge råd och stöd i den nämndadministrativa processen och att vara stödperson till politiker och chefer avseende kom...
2021-07-15 2021-08-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Hemterapeut, Östhammar
Som hemterapeut på Råd och Stöd är din uppgift att vara en stödinsats i hemmet till familjer genom praktisk och pedagogisk påverkan. Det innebär bland annat att genom samtal ge vägledning och stöd kring föräldrarollen i hemmiljön och att hjälpa familjen att hitta vardagsstrategier för att se och tillgodose barnets behov. Du kommer att arbeta med stödjande samtal kopplat till vardagsaktiviteter i hemmet för att ge föräldrar och barn verktyg i samspel och kommunikation. Jobbet innebär till stor del obekväma arbetstider på morgnar, kvällar och ibl...
2021-07-14 2021-07-28
Tierps kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du att arbeta med handläggning av bygglov, anmälan, förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du fattar egna väl underbyggda delegationsbeslut samt förbereder beslutsunderlag och, när så krävs, föredrar ärenden för utskott och Kommunstyrelse. I vårt bygglovsteam arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår specialkunskap så att var och en fungerar som handläggare under hela bygglovsprocessen. Det innebär att du i rollen som bygglovshandläggare granskar och beviljar lov men även kommer att hålla t...
2021-07-13 2021-08-29
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Redovisningsassistent
Vi söker en medarbetare till Ekonomiavdelningen, Redovisningsenheten med inriktning mot kassa/leverantörsfunktionen. Alla medarbetare inom ekonomiavdelningen har uppdraget att vidareutveckla arbetssätt och metoder inom respektive område. Arbetet som redovisningsassistent kräver ett intresse för och vana av system. Du kommer bland annat att arbeta med löpande redovisning, avstämningar, kontering samt inläsning av filer från försystem och bokföringsorder. Det ingår även bankkontakter och leverantörsfakturahantering. Tjänsten är bred och innebär...
2021-07-13 2021-08-16
1 2 3 >