Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikarie i so/eng åk 7-9 på Adolfsbergsskolan
Vi söker dig som är behörig lärare i SO och engelska åk 7-9. Du är en tydlig ledare i klassrummet, du förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev. Du delar skolans vision och mål och förstår att det ger goda förutsättningar för en gynnsam kunskapsutveckling hos eleverna. Du delar mentorskap med en annan lärare.
2022-10-06 2022-10-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Resurs/elevassistent med AST-kompetens till åk 5 på Adolfsbergsskolan
Du kommer att arbeta som resurs/elevassistent, stöd och mentor i åk 5 på Adolfsbergsskolan under läsåret 2022/2023. Du hjälper en grupp elever under skoldagen och stöttar undervisande lärare. Du bistår lärare i undervisningen och har ett nära samarbete med skolans lärare och elevhälsoteam. Att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-10-06 2022-10-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande familjebehandlare med fokus på uppsökande
På Råd och stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Arbetet innefattar allt från generellt förebyggande insatser till intensivt hemmabaserat behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. På enheten finns även medarbetare som ansvarar för stöd och behandling till vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta och våldsutövare. Arbetsuppgifterna på Råd och stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker stöd hos oss skiljer si...
2022-10-06 2022-10-30
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare/Studiehandledare på Oromo
Du ska ge studiehandledning till elever på Oromo på grundskolan. Du och ansvarig lärare i den klassen du ger studiehandledning planerar tillsammans hur du på bästa sätt kan stötta eleverna i klassrummet. Om det kommer in ansökningar från vårdnadshavare så kommer du också att ha modersmålsundervisning i Oromo. Där utgår du från grundskolans styrdokument och planerar och genomför undervisningen.
2022-10-06 2022-10-31
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare amhariska
Du kommer studiehandleda en elev i åk 9 i amhariska. Tillsammans med ansvarig lärare i klassen så planerar ni hur ni på bästa sätt ska stötta eleven du handleder.
2022-10-06 2022-10-31
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Socialsekreterare barn och unga, Östhammar
Som socialsekreterare hos oss kommer dina arbetsuppgifter skilja sig åt beroende på inriktningsområde. Med inriktning mot utredning så kommer du huvudsakligen att utreda barn och ungdomars behov. Med inriktning mot uppföljning så ligger istället fokus på att följa upp hur det går för placerade barn och unga. Gemensamt för de båda inriktningarna är kontakter med anhöriga, skola, barnomsorg, landsting, polis med flera. Du arbetar för att de barn och ungdomar som är i behov av våra insatser ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsät...
2022-10-06 2022-10-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolpsykolog
Som skolpsykolog hos oss är du alltså centralt anställd och du arbetar både med det breda perspektivet tillsammans med skolornas elevhälsa och hanterar ärenden på individnivå med enskilda elever. I det bredare perspektivet arbetar du främjande och förebyggande med handledning och konsultation. Ett exempel är att genom handledning ge lärare verktyg och metoder för att lyfta blicken, bredda perspektivet och hitta nya vägar för att anpassa undervisningen. Ur det individuella perspektivet arbetar du som en del av skolans elevhälsoteam med att utred...
2022-10-06 2022-10-31
Tierps kommun, Utbildning Lärare till åk 2-3, Vendel skola
Vi söker en lärare till Vendel skola för undervisning i årskurs 2 och 3. Du kommer att vara klasslärare och undervisa i din klass. Du kommer vara en del av ett arbetslag som samarbetar kring allt som sker under en skoldag. Alla skolans pedagoger kommer att fortsätta arbeta med det kollegiala lärandet genom att reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter med varandra. Under hösten kommer vi även att inleda en satsning gällande språkutvecklande arbete tillsammans med Uppsala Universitet.
2022-10-05 2022-10-31
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare i särskild undervisningsgrupp
Du kommer att ansvara och undervisa i skolans särskilda undervisningsgrupp. I gruppen går elever i åldrarna 10 - 15 år. Du arbetar i team tillsammans med lärarassistent och specialpedagog. Du är länken mellan elevernas reguljära klasser och undervisningsgruppen. I uppdraget ingår en kontinuerlig kontakt med hemmet och med andra myndigheter så som Bup, hab, socialtjänst. Du arbetar enligt styrdokument gällande planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunska...
2022-10-05 2022-10-26
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare grundskolan - naturskolan och ENaT
Vi söker en kollega som är intresserad av både utomhuspedagogik och naturvetenskap-teknik. Som pedagog hos oss kommer du att arbeta i två verksamheter: - Enabygdens naturskoleverksamhet - ENV som bedriver utomhuspedagogik i skolans samtliga ämnen och årskurser. - Enköpings naturvetenskap och teknik - ENaT, som arbetar undersökande, med bl.a. labbar, konstruktionsarbete och programmering av legorobotar inom NO- och teknik ämnena för samtliga årskurser. Du arbetar huvudsakligen med ENV under den varma årstiden och med ENaT från november till m...
2022-10-05 2022-10-19
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare i mellanstadiet
Du kommer att undervisa i mellanstadiet. Du arbetar nära dina kollegor i team och har tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för elevens hela dag. På vår skola arbetar vi i ett flerlärarsystem vilket innebär att man är två lärare i en klass stora delar av dagen. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system Infomentor. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din ...
2022-10-05 2022-10-19
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Speciallärare till Aspenskolan och Kyrkskolan
Som speciallärare har du god förmåga att anpassa undervisning efter alla elevers behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för elevernas förutsättningar att nå målen att öka andra professioner för elevernas bästa. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning efter det. Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga såväl med kollegor som elever.
2022-10-05 2022-10-26
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Lokal projektsamordnare tidiga insatser i samverkan
Du kommer att samordna insatser i Tierps kommun, i ett regionalt ESF projekt med syfte att förbättra integrationen för tredjelandsmedborgare, dvs personer som är medborgare i ett land utanför eu:s medlemsstater. Projektets övergripande mål är att utifrån lokala behov arbeta för ett förbättrat mottagande, utvecklad kapacitet och förbättrad samverkan hos ansvariga myndigheter och aktörer i region Uppsala samt förbättrad etablering för målgruppen på arbetsmarknaden och i samhället genom tidiga målgruppsanpassade och likvärdiga insatser .Lokal proj...
2022-10-05 2022-10-24
Knivsta kommun Ledningsstöd samhällsbyggnadskontoret
Som stöd för kontorets ledning kommer du att arbeta med varierade arbetsuppgifter som rör hela samhällsbyggnadskontoret. Att ge direkt mötesstöd genom att planera och hålla samman genomförandet av ledningens olika möten är ett exempel, liksom att stödja i kontorets verksamhetsplanering och uppföljning genom att bland annat ta fram och sammanställa information och statistik för kontorsledning och berörda nämnder. Vidare innefattar arbetsuppgifterna beredning och handläggning av kontorsövergripande ärenden liksom att stödja kontorschefen i den ...
2022-10-05 2022-10-28
Enköpings kommun, Korsängsskolan Timvikarie
Vill du prova på att vara lärare? Eller studerar du kanske redan till lärare? Just nu söker vi efter flera timvikarier till Korsängsskolan. Det viktigaste är att du är intresserad av barn och undervisning samt lyhörd för eleverna. Du vågar hoppa in som vikarie när undervisande läraren i skolan eller på fritids är borta, och du har då en viktig roll i vår verksamhet. I första hand söker vi dig med relevant utbildning så som pågående eller avslutade studier till fritidspedagog eller lärare, men det är inget krav. I andra hand söker vi dig som ...
2022-10-05 2022-10-19
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i åk 2, Österbybruk
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, som utgör en trygg utgångspunkt i vardagen för dig. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans samt jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi har även ett nära samarbete med vår elevhälsa.
2022-10-05 2022-10-20
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare engelska
Vi söker en modersmålslärare i engelska. Du kommer jobba tillsammans med andra modersmålslärare och även enskilt från åk 1 till åk 8. Du ska planera och genomföra modersmålsundervisning i engelska och utgå från grundskolans styrdokument. Undervisningen är på fler skolor i kommunen så du kommer behöva att förflytta dig.
2022-10-04 2022-10-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till Åkersbergsvägen 3
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2022-10-04 2022-10-16
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare Swahili
Vi söker en modersmålslärare i swahili som också kan studiehandleda på swahili i skolans alla ämnen. Du kommer att jobba med elever från åk 1 upp till elever som går på vuxenutbildningen. Det kommer att ingå studiehandledning. Undervisningen är på fler skolor i kommunen så du kommer att behöva förflytta dig.
2022-10-04 2022-10-29
Enköpings kommun Vård och omsorg Trygg hemgång söker timvikarier
Undersköterska När du arbetar i VO Jour så har du ett omväxlande och varierande arbete och du arbetar över hela kommunen. Vi utgår från vårt kontor på Kyrkogatan 17, men har hela kommunen som arbetsfält. Vi arbetar med kunder som bor i ordinärt boende. Du går och cyklar till de kunder som bor i stan och kör bil till de kunder som bor på landet. På Trygg hemgång utredningshemtjänst arbetar du tillsammans med övriga teamet för att utreda behovet hos kunder under max 3 veckor, innan kunden går över till sin ordinarie hemtjänstgrupp. Du utreder va...
2022-10-04 2022-10-23
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapi assistenter och enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2022-10-04 2022-11-30
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Legitimerad Sjuksköterska Hemsjukvård NATT
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande sjuksköterskeuppgifter på jourtid. Arbetet innefattar att besöka kunderna enligt planering och behov samt övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: omvård...
2022-10-04 2022-11-14
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska sökes till vår finsktalande enhet på Kungsgården
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2022-10-04 2022-10-23
Tierps kommun, Vendelgården Särskilt boende Legitimerad Sjuksköterska till Vendelgården
Då går till en annan tjänst på samma enhet så undrar vi om du är våran fantastiska sjuksköterska som har ditt hjärta i äldreomsorgen och vill arbeta långsiktigt och nära våra äldre på vårat boende? Vi erbjuder dig arbete dagtid efter ett sjuveckorsschema med tjänstgöring var 7:e helg samt ca 3 kvällar på sju veckor som du själv planerar in i kommunens schemasystem. Dina arbetsuppgifter som Legitimerad sjuksköterska hos oss är stimulerande med bland annat besök hos våra kunder/patienter i det egna lägenheten och där du har möjlighet att känna...
2022-10-04 2022-10-31
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling
Arbeta med utveckling av den kommunala hemsjukvården i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor och verksamhetschef HSL, för att verksamheten ska ha en fortsatt hög patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt. Ansvarsområde: • Arbeta med kvalitetsutveckling utifrån identifierade brister i samband med avvikelser • Implementera de åtgärder som MAS föreslår i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen • Implementera kvalitetsregister, följa upp resultat i nationella kvalitetsregister och redovisa...
2022-10-04 2022-11-30
1 2 3 4 5 >