Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare med inriktning fritids/idrott
Du kommer att undervisa i idrott i åk 1-4 samt i vårt fritidshem. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån våra styrdokument. Du bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i våra digitala system. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-24 2021-03-17
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala Utredningssekreterare, vikariat avd Höjden SiS ungdomshem Bärby
På utredningsavdelningen Höjden genomförs SiS-utredningar. Syftet med utredningarna är att bedöma vårdbehov och rekommendera insatser. Utredningarna görs tvärprofessionellt och arbetet bedrivs genom teamarbete. Förekommande arbetsuppgifter är att begära in dokumentation från socialtjänst, hälso- och sjukvård, tidigare placeringar med mera, för att sammanställa ungdomens bakgrund. Planera, boka samt hålla i möten med socialtjänst och familjer samt ansvara för kontakt och information mellan socialtjänst, föräldrar, ungdomar och övriga inblandade...
2021-02-24 2021-03-14
Östhammars kommun, Sektor Bildning Verksamhetschef för grundskolan, Östhammar
Som verksamhetschef för våra grundskolor får du i uppgift att driva den utveckling som tar vår grundskola steg för steg mot högre måluppfyllelse. Att ha en förståelse för verksamheten, ett brinnande engagemang och en passion för utveckling med ständiga förbättringar av vår verksamhet är en naturlig del i din roll. Du får arbeta strategiskt tillsammans med förvaltningens ledning och rektorer med mål, kvalitet, resultat och uppföljning. Samtidigt är ditt uppdrag att till dina medarbetare sprida grogrunden för vidare utveckling av verksamheten, me...
2021-02-24 2021-03-17
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. Sjuksköterska
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig (OAS) och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukv...
2021-02-23 2021-03-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska sökes till omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3
Som undersköterska är din främsta uppgift att stötta kunden i sin dagliga livsföring. Du arbetar aktivt för att varje kund ska få möjlighet att leva ett självständigt liv på det sätt som kunden själv önskar. I ditt uppdrag ingår även kontakt med anhöriga och administrativa uppgifter. Du kommer arbeta på ett schema tillsammans med dina kollegor där arbetstiden är förlagd dag och kvällstid med tjänstgöring även helgtid. Du kommer bli kontaktman åt en av kunderna som bor på enheten. Som kontaktman tar du tillsammans med kunden fram en genomföran...
2021-02-23 2021-03-02
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Bygglovshandläggare
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som bygglovshandläggare med stort eget ansvar. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen handläggning av bygglov och förhandsbesked. Arbetet innebär många kontakter med sökanden, byggherrar, byggföretag och arkitekter. I tjänsten ingår även föredragning av ärenden i bygg- och miljönämnden, administration samt information och rådgivning till allmänheten.
2021-02-23 2021-03-07
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontaktpersoner
Vi söker dig som är en engagerad medmänniska och vill vara kontaktperson, där du visar intresse och förståelse för andra. Du kan se den enskildes behov och intressen och stötta kunden till ökad självständighet. Din personliga lämplighet är avgörande för att skapa en relation som varar under en längre tid. För att trivas i din roll är det viktigt att du ser varje person och förstår hur viktigt du är för att bidra till en meningsfull fritid. Din främsta uppgift är att vara en god vän. I uppdraget som kontaktperson träffas ni några timmar, två ti...
2021-02-22 2021-03-22
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Laboratorieingenjör till engagerat team
Välkommen att bli en del av vårt trevliga team inom vatten- och avloppsavdelningens lab- och kvalitetsgrupp. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025. Gruppen kommer att bestå av fem engagerade medarbetare som ställer upp för varandra och värnar om miljön. Vårt uppdrag är att säkerställa kvalitén på kommunens dricksvatten och rening av avloppsvatten. Vi har även i uppdrag att bidra med vår kompetens till avdelningen och stödja avdelningens kvalitetsarbete. Hos oss deltar du i och bidrar till samhällsutvecklingen. Arbetet innebär i huvudsa...
2021-02-22 2021-03-14
Knivsta kommun, Vård och omsorg Nu söker vi en tjej som vill arbeta som ledsagare åt en 18-årig kille
Nu söker vi dig som vill arbeta som ledsagare åt en kille i 18-års åldern. Ledsagningen gäller främst helger, men det kan även innefatta någon vardag ibland. Som ledsagare hjälper man till med att komma ut för att t,ex bryta en isolering. Vara ett socialt stöd till olika former av aktiviteter, som t,ex bio, gå på museum, träna, promenera. Uppdraget utförs en dag per helg (runt 5 timmar), samt ibland någon gång under veckan och en del på lov och ledigheter.
2021-02-22 2021-03-31
Knivsta kommun, Vård och omsorg Nu söker vi en tjej som vill arbeta som ledsagare/avlösare till en 12-årig tjej
Vi söker en tjej som vill arbeta som ledsagare/avlösare till en tjej på 12 år i centrala Knivsta. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Som avlösare avlastar du vårdnadshavare så att vårdnadshavare har tid för att åka ifrån hemmet och få tid för syskon. Uppdragets totala omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Uppdraget utförs oftast på eftermiddagar, ibland dagtid under veckorna. Samt på helgen ibland.
2021-02-22 2021-03-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Lokalvårdare på Thunmanskolan
Du ansvarar för städningen i samtliga skolans lokaler inklusive specialsalar som t ex slöjd och hemkunskap. Du har också ett visst ansvar för dokumentation inom arbetsmiljöområdet. Utöver städningen kommer du ha ett ansvar för att felanmälan om du upptäcker brister (materiella skador) i verksamheten samt ha ett ansvar för att lägga beställningar. Utöver den dagliga städen har du även ett ansvar för storstädningen av skolan som är förlagt under loven. Även andra sysslor som exempelvis rastvärdskap kan förekomma för att skapa en relation till vår...
2021-02-21 2021-02-28
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Bibliotekarie
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus digital tillgänglighet för barn och vuxna. Till biblioteken kommer människor för att låna, läsa och delta i aktiviteter samt för att utföra olika digitala tjänster. Det finns en efterfrågan på digitala tjänster och ett behov av digitalt stöd bland besökarna. Du är en central resurs i att driva utveckling av arbetssätt som stärker besökarnas digitala delaktighet när det gäller läsning, berättande, informationssökning, källkritik och demokrati. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som bidrar ti...
2021-02-21 2021-03-07
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Skolsköterska, Skolområde 2
Du ingår i skolområdets elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolledning. Du arbetar med hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt kommunens basprogram. Du är en samtalspartner till elever och föräldrar. Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, föräldrar, personal, elevhälsoteam samt myndigheter och vårdgivare utanför skolan. Det förebyggande arbetet är en viktig del av uppdraget. I kommunen arbetar totalt fem skolsköterskor som träffas regelbundet.
2021-02-19 2021-03-14
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, Barn och Ungdom, Tierps kommun
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen med mycket skratt. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit samt att stimulerade medarbetare bidrar till såväl dynamik som utveckling. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Som socialsekreterare har du möjlighet att vid behov använda våra filialkontor i centrala Uppsala och centrala Gävle. I Tierps kommun har vi flextidsavtal och en viss möjlighet att ibland kunna arbeta hemifrån. Kommunen erbjud...
2021-02-19 2021-03-14
Östhammars kommun, Sektor Verksamhetsstöd Sommarjobb, parkarbete
2021-02-19 2021-03-28
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare i åk 1-2
Du kommer att ingå i ett lärarlag som ansvarar för undervisningen i åk 1 och 2. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt...
2021-02-19 2021-03-12
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare i förskoleklass
Du kommer att arbeta i vår förskoleklass tillsammans med ytterligare en pedagog. Tillsammans med dina kollega planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synliga i din undervisning. Viss tid av din undervisning sker även på fritids. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-19 2021-03-12
Enköpings kommun, Fjärdhundraskolan Lärare på mellanstadiet
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synliga i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.
2021-02-19 2021-03-12
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Bibliotekarie med Digitalt ansvar, Östhammar
Jobbet som vår bibliotekarie med digitalt ansvar innebär att du driver den digitala utvecklingen på alla våra bibliotek och stöttar oss kollegor inom området. Bland annat kommer du att hålla i olika interna kurser. Ditt ansvar omfattar även att hålla bibliotekskatalogen (Micromarc) aktuell, att sammanställa statistik, all mediehantering med databas- och e-boksansvar. Du jobbar också med inköp av medier och materiel samt granskning och kontering av fakturor. Kombinerat med ditt digitala ansvar ingår även arbete i bibliotekets informationsdisk oc...
2021-02-19 2021-03-21
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Enhetschef, Östhammar
Vi som söker ytterligare en kollega är enhetscheferna inom vård och omsorg. Samtliga enhetschefer är organiserade under samma verksamhetschef vilket möjliggör ett bra samarbete oss emellan. Edsvägen 16 där du i denna roll kommer bli placerad är ett av våra särskilda boenden som efter denna förändringsresa kommer att bli kommunens demensboende. Boendet består av 60 moderna och ändamålsenliga lägenheter och stämningen präglas av god sammanhållning inom personalgruppen, hög kvalitet på omvårdnad och familjära relationer mellan medarbetare och bruk...
2021-02-19 2021-03-21
Enköpings kommun Vård och omsorg Ledsagare
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som ledsagare. Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Uppdragen passar dig som vill jobba några timmar i veckan eller månaden. Ditt uppdrag som ledsagare möjliggör för den personen att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det är personens egna önskemål som ligger i fokus, men ibland kan man behöva jobba med motivationen. I uppdraget som ledsagare är du timanställd. Vi söker nu en ledsagare till en yngre kvinna som behöver ledsagnin...
2021-02-18 2021-03-14
Knivsta kommun, Vård och omsorg Ekonomiassistent till Vård och omsorgskontoret
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande i det dagliga arbetet med inriktning på system som hanterar leverantörsfakturor genom distribution, sakgranskning, förkontering och attest av leverantörsfakturor. Kommunen tillämpar elektronisk fakturahantering i form av skannade fakturor och e-fakturor som distribueras genom verksamhetssystem Unit4 Business World Web. Funktionen ekonomiassistent inkluderar också arbete med betalningar, delårsbokslut och årsbokslut. I arbetet ingår även att vara ett stöd mot övriga organisationen i fakturarelatera...
2021-02-18 2021-02-28
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent, timvikarie
Vi söker tim vikarier till personliga assistans, till våra kunder som bor på landet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat personlig omvårdnad, hushållsrelaterade sysslor och förflyttningar. Kunderna bor i familjegemenskap och vanligtvis förekommer det husdjur. Det finns behov av vikarier på dag/kväll samt natt. Bil och körkort är ett krav. Vi söker dig, som kan hålla lugnet även i stressade situationer och hjälpa kund att hitta lösningar. Du är positiv och lyhörd. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift. Erfarenhet ...
2021-02-18 2021-03-14
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Socialsekreterare barn- och unga, Östhammar
Som socialsekreterare hos oss ansvarar du huvudsakligen för att utreda barn och ungdomars behov samt att följa upp beviljade insatser. I ditt jobb kommer du att ha kontakter med anhöriga, skola, barnomsorg, landsting, polis med flera. Du arbetar för att de barn och ungdomar som ä...
2021-02-18 2021-03-14
Älvkarleby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning HR-partner till HR- och arbetsmarknadsavdelningen
Rollen som HR-partner innebär att du är ett stöd till verksamhetens chefer. Din arbetsdag blir omväxlande och du kommer att vara delaktig i varierande HR-frågor både vad det gäller bredd och djup. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt inom HR-området. Du kommer även att vara med och utveckla processer, skapa nya rutiner inom HR-området samt utbilda och hålla i informationstillfällen för kommunens chefer. Med dina kunskaper kommer du att ge våra chefer rätt verktyg och förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete inom o...
2021-02-18 2021-03-07
1 2 3 4 >