Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
TEMAB, Vatten och avlopp Automationselektriker
VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk samt ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten med tillhörande pumpstationer och vattentorn. Alla våra anläggningar är uppkopplade mot ett överordnat system för att kunna övervaka och styra på respektive anläggning. Vi söker en driven person som kommer ingå in en grupp med tekniker som ansvarar för att säkerställa driften i våra anläggningar där du främst kommer arbeta inom styr och reglerteknik där felsökning och reparation är en stor del av jobbet. Kunskap in...
2023-02-08 2023-03-05
Tierps kommun, Utbildning ledningsgrupp Kvalitetskoordinator Utbildning Tierp
Inför starten av ett flerårigt projekt kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande behöver vi förstärka organisationen med en kvalitetskoordinator på heltid. Projektet ingår i Skolverkets arbete med riktade insatser för nyanländas lärande: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att koordinera insatserna inom projektet, driva egna delprojekt samt att löpande följa up...
2023-02-07 2023-02-28
Älvkarleby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Sommarjobb/feriearbete ungdom 2023
Feriejobben finns på flera olika arbetsplatser och du har alltid en handledare med dig. Vi erbjuder sommarjobb bland annat inom: Verkstad och service På Verkstad och service fixar vi det mesta. Du kan t ex få hjälpa till med lättare flyttservice och göra enkla snickeriarbeten. Förskola och fritids Förskolan passar dig som gillar att vara ute, att leka, och berätta sagor. Du pysslar, ritar och målar tillsammans med barnen och får också hjälpa till att fixa mellanmål och plocka undan. Måltidsservice Gillar du att greja i köket? Här får du lag...
2023-02-07 2023-03-24
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb Personlig assistans/LSS
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Personlig assistans (hela kommunen) Du jobbar hemma hos personer som pga omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Det kan bl a innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning men också att hjälpa en person att...
2023-02-07 2023-04-30
Tierps kommun, Vendelgården Särskilt boende Arbetsterapeut till kommunens korttidsenhet
Arbetsterapeuten på korttidsenheten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal, administrativ assistent och enhetschef. Som arbetsterapeut på korttidsenheten har man även ett samarbete med kommunens biståndshandläggare. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, hembesök med kunden, handledning och utbildning av personal.
2023-02-07 2023-02-26
Enköpings kommun Vård och omsorg Strateg
Arbetet innebär bland annat att: • ta fram långsiktiga strategier och planer för hur arbetet med upphandlingar ska ske i enlighet med politikens intention och viljeinriktning inom område valfrihet och konkurrens. • att konkret genomföra upphandlingar och upprätta överenskommelser och avtal för att tillgodose kunders behov av stöd och hjälp av såväl verksamheter inom förvaltningen men också i de fall det finns behov av att köpa tjänster av privata vårdgivare. • att skapa strukturer och processer för att följa upp verksamhet i enlighet med för...
2023-02-07 2023-02-28
Knivsta kommun, Vård och omsorg Erfaren socialsekreterare sökes till Vuxenheten i Knivsta kommun
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss! Vi söker nu en kollega som vill vara med och fortsätta utveckla kvalitetsarbetet inom Vuxenenheten. V...
2023-02-06 2023-03-06
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande socialsekreterare sökes till Vuxenheten i Knivsta kommun
Som socialsekreterare kommer du primärt att arbeta med missbruk, beroende, våld i nära relation och psykiska funktionsnedsättningar. Du kommer att förhandsbedöma, utreda, besluta och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning.
2023-02-06 2023-02-28
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Uppsala, Semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Din huvudsakliga arbetsuppgift vid Nationella transportenheten (NTE) innebär att transportera frihetsberövade personer för Kriminalvården o...
2023-02-06 2023-02-27
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Skolkurator till Westerlundska gymnasiet,vikariat
Vi söker en skolkurator på 50% under vårterminen 2023 till Westerlundska gymnasiet. Tjänsten är delvis på grund av föräldraledighet. Viss möjlighet till förlängning finns. Enköping tillämpar ett strukturerat elevhälsoarbete där du är en del av ett elevhälsoteam. I teamet ingår kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Teamet leds av skolans ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter är att genomföra kurativa samtal med elever. Samtal med tolk förekommer. Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samarbete m...
2023-02-06 2023-02-26
Enköpings kommun, Hemtjänst Centrum Hemtjänst Centrum, Kryddgården söker medarbetare
Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspektiv i allt vi gör och som medarbetare på hemtjänst centrum behöver du förstå vem vi ytterst är till för. Genom införda lagkrav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten har vi som utförare en skyldighet at...
2023-02-06 2023-02-20
Kriminalvården, Uppsala/Västerås Kriminalvårdare till anstalten Åby, tillsvidare
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt och häkte är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivatio...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Gävle Klienthandläggare till anstalten Åby i Uppsala
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet vilket bl.a. innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I arbetsuppgifterna ingår att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut enligt delegation. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen och samverkan med andra myndigheter. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande h...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Gävle Vakthavande befäl till anstalten Åby i Uppsala
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Åby och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl på anstalten Åby finns i tjänst dagtid måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankr...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Gävle Kansliadministratör till anstalten Åby i Uppsala
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi kansliadministratörer med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, upprättande av strafftidsbeslut, hantering av akter och diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthålla...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Du erbjuds en spännande och viktig roll som delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region mitt. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och uppskattar utmaningar som driver på resultat. Rollen innefattar bl a: - Daglig kontakt med kärnverksamheten - Lösa kort- och långsiktiga vakanser - Semester- och utbildningsplanering - Prognosticera och planera beman...
2023-02-03 2023-02-24
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Skoladministratör Högbergsskolans gymnasium
Vi söker en erfaren skoladministratör som tycker om varierade arbetsuppgifter och brinner för att arbeta inom en servicefunktion med krav på såväl struktur som social kompetens. Du är ett av skolans ansikten utåt och tillsammans med vår andra administratör bemannar du vår expedition. Skoladministratören fungerar som ett administrativt stöd till både skolledning, lärare och elever. Arbetet omfattar bland annat administration av elevregister och system (exempelvis IST-administration, Skola24, Unikum, Dugga), informationsutskick, betygsskrivning,...
2023-02-03 2023-02-26
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Skolsköterska till Högbergsskolans gymnasium och gymnasiesärskola
Tillsammans med skolläkaren samt i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagog. Skolsköterskans uppdrag är att utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför sko...
2023-02-03 2023-02-26
Kriminalvården, Frivården Uppsala Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i p...
2023-02-03 2023-02-24
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Sommarjobb Hemtjänst/Äldreboende
Arbetet består av att ge stöd till människor som behöver hjälp i sin vardag. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal som finns till för att stötta dig i det dagliga arbetet. De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är följande: Särskilt boende (äldreboende) Finns på varje ort. Arbetet innebär att hjälpa till med personlig omvårdnad, utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter som ökar trivseln och den sociala samvaron. Hemtjänst/Nattpatrull Du ger service och vård till...
2023-02-03 2023-04-30
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Projektledare
Har du läst så här långt, förstår du säkert att du får möjlighet att driva ett mycket spännande utvecklingsarbete som också kommer att kantas av utmaningar. Rollen som projektledare kommer till sin början ha fokus på det nya kommunhuset för att därefter övergå till att leda andra projekt inom kommunen av mer komplex karaktär. Dina arbetsuppgifter kommer vara att planera, koordinera och driva projektet enligt gällande projektstyrningsmodell. Du samordnar processer och roller som har inverkan på projektet. I rollen ingår det att ansvara för do...
2023-02-03 2023-02-20
Ersta diakoni, Juliahemmet Sommarjobba som undersköterska på moderna Ersta Juliahemmet, Uppsala
Som sommarvikarierande undersköterska på Ersta Juliahemmet får du ett roligt och utvecklande sommarjobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehabpersonal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande schema.
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Juliahemmet Ersta Juliahemmet söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
Personalkooperativet Inagården Boendeassistent sommarvikariat/timvikariat
Arbetet som boendeassistent på Inagården är i stor utsträckning ett praktiskt miljöterapeutiskt arbete. Bland annat handlar det om att arbeta mot uppsatta behandlingsmål, dokumentera, lyssna och ge stöd till de boende genom ett professionellt bemötande. Du skall ge dem stöd i vardagliga sysslor för att skapa en fungerande dygnsrytm samt motivera dem att genomföra aktiviteter, exempelvis utevistelser, träning, badhus, matlagning, daglig sysselsättning m.m.
2023-02-02 2023-04-30
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i studio
Dina arbetsuppgifter är att jobba med elever i lärstudion och samverka med specialpedagog, speciallärare, klasslärare och elevassistenter i arbetet med eleverna.
2023-02-02 2023-02-26
1 2 3 4 5 >