Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Barnskötare grundskolas fritidshem
Nu söker vi en ny kollega till Alsike skola! Vi söker en barnskötare till åk F-3 för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du kommer tillsammans med dina arbetskollegor ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela skoldag utifrån styrdokumenten. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av arbetet. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala...
2024-04-15 2024-05-12
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Skicklig lärare med härlig inställning för åk 4-6, 100% , Alsike skola
• Utforma och förbättra din undervisning kontinuerligt så att alla elever når betygskriterierna. • Arbeta medvetet för att öka elevernas trygghet och trivsel. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och genomföra åtgärder för att förbättra skolans hela verksamhet kontinuerligt. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan.
2024-04-15 2024-05-05
Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Furustugan Alunda
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål...
2024-04-12 2024-05-03
Östhammars kommun, Ekonomi och upphandling Upphandlare, Östhammar
I rollen som upphandlare hos oss agerar du projektledare för hela upphandlingsprocessen innefattande framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsvård i samarbete med berörd verksamhet. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Du kommer även att ha en stöttande funktion mot våra verksamheter i upphandlings- och avropsfrågor, och vi ser att du kan hålla i utbildningar och informationstillfällen. Vi jobbar i när...
2024-04-12 2024-05-06
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Sjuksköterska till Hemsjukvården
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom det kommunala uppdraget. Det innebär hos oss att du har ett eget ansvarsområde inom hemsjukvård i ordinärt boende där du är omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt delegerar arbete till omvårdnadspersonal. Du samarbetar också med dina kollegor och ni hjälps åt och stöttar varandra då det behövs. Du samarbetar också med dina kollegor inom rehab för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Det medicinska ansvaret sker enligt läkarens ordination där enheten...
2024-04-12 2024-05-12
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen HR-partner
Du ingår i HR-enheten som tillhör avdelningen HR och lön. Avdelningen finns centralt på kommunledningsförvaltningen som stödjer, leder och styr hela kommunkoncernen. Vårt uppdrag är att göra det enkelt för chefer och medarbetare att verka och utvecklas i vår kommun. Vi tror på gott samarbete där relationer och partnerskap är avgörande för att skapa ett attraktivt Enköping. Just nu håller vi på att bygga vår kommande arbetsplats, ett nytt fint kommunhus som andas hållbarhet. 2025 planerar vi för invigning och inflytt! Som HR-partner kommer du s...
2024-04-12 2024-04-28
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i hem- och konsumentkunskap 80- 100%
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i hem- och konsumentkunskap. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem
Du arbetar på fritidshemmet under fritidstid samt i skolan under skoltid.
2024-04-11 2024-04-30
Enköpings kommun, Bergvretenskolan Skolkurator Bergvretenskolan
Som kurator blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med rektor, biträdande rektor, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Tillsammans ansvarar teamet för elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med skolans övriga personal. I arbetet ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, att utreda kränkande behandling och att följa upp ärenden och ha dialog med vårdnadshavare. Trygghetsarbete samt att arbeta med skolfrånvaro är arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Utifrån din profession bidrar du med åtgärder,...
2024-04-11 2024-05-02
Enköpings kommun, Bergvretenskolan Lärare i fritidshem, 2 tjänster, Bergvretenskolan
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt är legitimerad förskolelärare. Du kommer arbeta som lärare i fritidshemmet samt som resurs i klass med fokus på elevers högre måluppfyllelse under hela skoldagen. Du planerar och genomför undervisning på en av fritidshemmets avdelningar. Eventuellt finns möjlighet att ingå i fritidshemmets utvecklingsgrupp tillsammans med fem andra legitimerade lärare. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du har förmåga ...
2024-04-11 2024-05-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor eller sjuksköterskestudenter
Enheten för Hälsa och Sjukvård söker dig som är undersköterska alternativt dig som har studerat tre terminer på sjuksköterskeprogrammet. Du kommer utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter tillsammans med sjuksköterskor.
2024-04-11 2024-05-01
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i musik åk 4-9 på Adolfsbergsskolan
• Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I arbetet ingår: • Undervisning i åk 4-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt skriva omdömen/betygssättning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete...
2024-04-11 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i idrott och hälsa 100% visstidsanställning på Adolfsbergsskolan
Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I tjänsten ingår mentorskap och du ansvarar för dina mentorelevers utvecklingssamtal, dokumentation samt vårdnadshavarkontakter. Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ett läsår. I arbetet ingår: • Undervisning och mentorskap i åk 6-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. • Mentorskap och utvecklingssamtal. I dag finns ett nära och ...
2024-04-11 2024-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Finansiella utredare till Regionala utredningsenheten i Uppsala
Som finansiell utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna finansiella utredningar i pågående förundersökningar gällande olika typer av grova brott. Du kommer att biträda med din expertis inom finansiella delar av andra utredningar där du kommer att arbeta i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Finansiella utredare är delaktiga i hela utredningskedjan, från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I tjänsten ingår uppdraget att föredra ditt arbete för förunde...
2024-04-11 2024-04-24
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Slöjdlärare trä och metall
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i slöjd, trä- och metall. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03
Statens institutionsstyrelse Ekonomibiträde semestervikariat
Arbetsbeskrivning Arbetet i vårt storkök innebär att du tillsammans med annan kökspersonal ska ombesörja att institutionens klienter får lunch och middag tillagade fem dagar i veckan samt förbereda helgens mat. Det tillagas ca 100 portioner per dag fördelat på två mål. I köksarbetet kommer du tillsammans med din kollega förutom att laga de dagliga måltiderna, göra beställningar av varor, planera matsedeln, städa, diska, packa varor och köra ut varor till avdelningarna. Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftnin...
2024-04-10 2024-05-01
Statens institutionsstyrelse Kock för semestervikariat och timanställning
Arbetsbeskrivning Arbetet som kock innebär att du ska ombesörja att institutionens klienter får lunch och kvällsmat tillagade fem dagar i veckan samt förbereda helgens mat. Det tillagas ca 100 portioner per dag fördelat på två mål. I köksarbetet kommer du tillsammans med din kollega förutom att laga den dagliga maten, göra beställningar av varor, planera matsedeln, städning, disk, packa varor och köra ut varor till avdelningarna. Uppgifterna omfattar även egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning samt att följa de statliga ramavtalen ...
2024-04-10 2024-05-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspersonal till SiS LVM-hem Hornö, sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat inom behandling hos oss på SiS LVM-hem Hornö. Vi söker behandlingsassistenter/behandlingspedagoger som under sommaren 2024 vill ta sig an en meningsfull utmaning, nämligen att ge våra klienter den trygghet, vård och behandling som de behöver. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingspersonal är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten o...
2024-04-10 2024-05-01
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Yrkeslärare, försäljnings- och serviceprogrammet på Westerlundska gymnasiet
I tjänsten ingår planering, undervisning och bedömning av elever i service, kommunikation och företagande. Du är även mentor. Du anpassar din undervisning efter elevernas behov och förkunskaper och har fokus på elevernas måluppfyllelse. Vår vision är ett internationellt försäljnings- och serviceprogram och vi samarbetar med skolor och företag inom och utom Europa. Till hösten flyttar vi till helt nya lokaler och du som lärare på programmet kommer vara delaktig i att skapa nya arbetssätt i vår nya skola.
2024-04-10 2024-05-01
Tierps kommun, Äldreomsorg Sjuksköterska till Hemtjänsten Östra i Örbyhus
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.
2024-04-10 2024-04-24
Enköpings kommun Vård och omsorg Nu söker vi en enhetschef till Åkersbergsvägen
Som chef inom äldreomsorgen har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du coachar, stöttar och leder det dagliga arbetet, samtidigt som du har kontakt med de äldre och deras anhöriga. Som chef har du en nyckelposition för att vår äldreomsorg i kommunen ska fungera dygnet r...
2024-04-10 2024-05-02
Enköpings kommun Vård och omsorg Legitimerad Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal. Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbj...
2024-04-10 2024-05-10
Östhammars kommun, Grundskola Lärarvikarie, Östhammar
Du som lärare hos oss kommer att planera och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Dessutom kommer du arbeta för att både utmana och stötta varje elev så att goda förutsättningar skapas för deras framtida utmaningar.
2024-04-09 2024-04-26
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare mot fritidshem Alsike skola
Ansvara för undervisningen i fritidshemmet och skolans rastverksamhet. Under skoldagen samarbetar du med årskursens klasslärare kring lektioner som du antingen har enskilt och/eller lektioner där du stöttar eleverna i klass. Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas i skolan och i fritidshemmet. Verka för god kommunikation mellan hem och skola. Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra fritidshemmets verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2024-04-08 2024-04-30
Kriminalvården, Frivården Uppsala Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i ...
2024-04-08 2024-04-29
1 2 3 4 5 >