Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun Silviasyster/Undersköterska med spetskompetens inom demensvård
Sedvanliga undersköterskeuppgifter för vård- och omsorgsboende. Du tillsammans med andra kollegor ansvarar för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De boende ska kunna underhålla sina intressen, men du ska även inspirera till att hitta nya intressen hos dem som skänker välbefinnande och livskvalitet.
2022-05-17 2022-05-31
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bolmörtens förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2022-05-17 2022-05-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolsköterska
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram för elevhälsa med medicinska insatser. Det finns också ett främjande basprogram. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens Elevhäl...
2022-05-17 2022-06-05
Enköpings kommun, Rombergaskolan Lärare fritidshem
Vi söker dig, en positiv, engagerad pedagog som vill undervisa och inspirera våra elever under skol- och fritidstid. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att planera och leda fritidsverksamheten på eftermiddagarna utifrån fritidshemmets läroplan. Fokus ligger på elevers högre måluppfyllelse under hela skoldagen och du arbetar för att få till en pedagogiskverksamhet som möter elevers olika behov och intressen i en tillgängliglärmiljö. Under skoldagen kommer du ha ett stort ansvar för skolans rastaktiviteter samt att du har ett särskil...
2022-05-16 2022-05-30
Enköpings kommun, Omnia daglig verksamhet Stödassistent
Omnia daglig verksamhet växer och vi söker nya medarbetare till Samhällsinriktningen och Individ- och Tjänsteinriktningen. Som stödassistent inom Omnia daglig verksamhet arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i sin kommunikation, aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbe...
2022-05-16 2022-06-06
Knivsta kommun, Skola/förskola Utbildad Barnskötare till Lustigkulla förskola
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att ut...
2022-05-16 2022-05-29
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Sjuksköterska till Hemtjänst Västra, Tierp
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer i ordinärt boende i hemtjänstområde Västra. Området innefattar centrala Tierp med omnejd. Som legitimerad sjuksköterska hos oss arbetar vi i team där vi ser helheten kring kund tillsammans med fysioterapeut, fysioassistent, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, administratör och chef. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av HSL-insatser samt samordnar vårdtagarens hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare. Det ingår också att del...
2022-05-16 2022-06-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Undersköterskor - Hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänst västra arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i enskilda hem i centrala Tierp med omnejd. På hemtjänst västra arbetar vi med kunden i fokus på ett ansvars och respektfull sätt. Vårat team innefattar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, fysioassistent, administratör, planerare och chefer. Du blir en viktig del i vårt team. Som undersköterska hos oss arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i ordinärt hem. Vi använder planeringssystem fö...
2022-05-16 2022-06-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till hemsjukvården Tierp
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som arbetsterapeut bidrar du till att öka individens självständighet samt förbyggande arbete. Det ingår även hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal. ...
2022-05-16 2022-06-12
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socionom med bredd i erfarenhet
Vi söker socialsekreterare till socialförvaltningen i Enköping som ska arbeta tillsammans med kollegorna i mottagning, öppenvårdens serviceingång och utredning barn med handläggning av det som inkommer till förvaltningen. Vi söker en socionom med bredd i sin erfarenhet som har kunskap och öga för att identifiera vilka behov som kan mötas med råd och stöd, förhandsbedömning och vilka behov som behöver utredas. Du behöver veta en hel del om mottaglighet och vikten av att utreda det som ska utredas. Vi söker dels en socionom som kan arbeta med det...
2022-05-16 2022-05-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare till Lilla Brännkärr
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att ut...
2022-05-16 2022-05-29
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Lärare förskoleklass/lärare F-3, Grillbyskolan
Vi söker nu en förskoleklasslärare till vårt lärlag F-3. I nära samarbete med kollegor ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Du tar aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare tar du ansvar för dina resultat, vilka är alla dina elevers utveckling i enlighet med styrdokumenten. Du differentierar och...
2022-05-15 2022-05-29
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
I samråd med individen görs bedömning av aktivitetsförmåga och rehabiliteringsinsatser. Du gör bedömningar förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. Du har ett nära arbete med omvårdnadspersonal och enhetschef.
2022-05-14 2022-06-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala SiS ungdomshem Bärby söker HR-generalist
SiS ungdomshem Bärby är inne i en utvecklande fas där vi aktivt arbetar med att skapa en ny ledningsgrupp, skapa struktur för möten, arbeta aktivt med personalförsörjning och kompetens, skapa ny kultur och öka våra kompetenser inom flera områden. Turen har kommit till HR-området och vi söker därför nu en HR-generalist som organisatoriskt kommer tillhöra den administrativa enheten med biträdande institutionschefen som närmaste chef. Du kommer ingå i en arbetsgrupp bestående av bemanningsansvarig samt personal- och ekonomi administratörer. Som HR...
2022-05-13 2022-05-31
Enköpings kommun, Enöglaskolan Speciallärare
Vi söker en driven och engagerad speciallärare som vill vara en viktig del i vårt arbete med att utveckla vår undervisning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer att arbeta med elever från åk f-6, antingen i åk F-3 eller i åk 4-6. Undervisningen sker i klassrummet, i mindre grupp och enskilt. Du arbetar med kartläggningar, pedagogiska utredningar, analys och åtgärder. Du erbjuder handledning, driver skolutveckling samt medverkar vid resursfördelning. Du verkar för att alla elever ska få en god utveckling och stöttar pedagogerna i ...
2022-05-13 2022-05-27
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Erfaren strategisk inköpare (upphandlare)
Då en av våra medarbetare har fått en ny tjänst inom avdelningen söker vi nu en erfaren strategisk inköpare som vill medverka till att utveckla inköpsprocessen för ett rättssäkert, effektivt och hållbart inköpsarbete inom kommunen. Som strategisk inköpare har du ansvar för att genomföra upphandlingar och leda dessa genom hela upphandlingsprocessen. I rollen arbetar du självständigt med flera upphandlingar parallellt, och i nära samarbete med företrädare för verksamheten med planering och genomförande av upphandlingar. I de upphandlingsprojekt ...
2022-05-13 2022-05-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i matematik åk 7-9, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Mentorskap kan ingå i jobbet. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever i årskurserna 4-9. Vi vill knyta till oss medarbetare som vill i...
2022-05-13 2022-05-30
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i Ma/No åk 7-9, Östhammar
När du jobbar som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Undervisning sker i dagsläget i matematik samt biologi och kemi. Mentorskap kan ingå i jobbet. Vi som söker en ny kollega jobbar på nybyggda Frösåkersskolan i centrala Östhammar. Vårt fokus är trygghet, studiero och kunskap för våra cirka 270 elever...
2022-05-13 2022-05-30
Kraftens förskola Barnskötare till Kraftens förskola
Du kommer ingå i ett arbetslag där du är delaktig i planering, reflektion och uppföljningar och i den dagliga undervisningen i barngruppen.
2022-05-13 2022-05-27
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socialsekreterare till den sammanhållna socialtjänsten
Att utreda och bedöma behov av insatser för barn- och unga. Att på ett närvarande och tillgängligt sätt vara spindeln i nätet som samordnar och driver de resurser som behövs kring den unga för att skapa positiv, varaktig och hållbar förändring.
2022-05-13 2022-05-24
Enköpings kommun Vård och omsorg Personligt ombud
De personliga ombuden arbetar på uppdrag av och tillsammans med den enskilde klienten. Verksamheten regleras enligt SFS 2013:522, och är frivillig och kostnadsfri. De som har möjlighet att använda sig av våra personliga ombud är personer över 18 år som har omfattande och långvariga psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt behov av stöd från samhälle och vård för att få en fungerande vardag. Den huvudsakliga uppgiften för personligt ombud är att tillsammans med den enskilde få till stånd goda och samordnade insatser i enlighet med personen...
2022-05-13 2022-05-30
Gånsta förskola Barnskötare till Gånsta förskola
Som barnskötare deltar du, tillsammans med övrig personal, i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och föräldrar. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med nyfikna barn som gör varje dag till en upptäcktsfärd.
2022-05-13 2022-05-29
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Rektor
Som rektor är ditt viktigaste uppdrag att fortsätta utvecklingen av kommunens vuxenutbildning i egen regi. Ditt chefsansvar omfattar ansvar för Komvux medarbetare, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Som ledare ger du stöd och skapar förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. Du leder tillsammans med övriga chefer Kompetensmagasinets verksamheter samt ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp. Du företräder Komvux i olika sammanhang gentemot andra förvaltningar och externa organisationer. I arbetsuppgiften ingår också att vara föredrag...
2022-05-13 2022-05-25
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan Lärare svenska 7-9 på Örsundsbroskolan
Du undervisar svenska 7-9 i ett lärarteam på Örsundsbroskolan.
2022-05-13 2022-05-27
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Musiklärare till Centralskolan, åk 3-9.
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6.
2022-05-13 2022-05-31
1 2 3 4 5 6 7 >