Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Fjärdhundra förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du har även ett övergripande ansvar för att utveckla förskolans arbete mot satta mål och styrdokument. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stö...
2021-10-21 2021-11-09
Östhammars kommun, Verksamhetsområde tillväxt Översiktsplanerare, Östhammar
Vi är i en spännande expansiv fas med en ambitiös tillväxtstrategi för nybyggnation av bostäder. En ny översiktsplan är under bearbetning och ett eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle ska byggas i Forsmark. Sektor samhälle består av cirka 100 medarbetare. Som översiktsplanerare hos oss ingår du tillsammans med fem medarbetare i Planenheten. Vi arbetar med översiktsplanering, detaljplanering, och GIS. Medarbetare hos oss har en betydelsefull roll i vårt gemensamma mål att ge bästa möjliga service till våra kunder. Som översiktsplanerare ...
2021-10-21 2021-11-12
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Förskollärare till grundsärskolan
Pedagogiskt arbete i grundsärskola/träningsskola, där du undervisar/stödjer elever med intellektuell funktionsnedsättning samt ev. andra funktionsnedsättningar, (t.ex. rörelsehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd, ADHD, etc. ). Du arbetar i team med övriga kollegor i klassen (speciallärare, elevassistenter) och ni arbetar mot verksamhetens uppsatta mål, vilka utgår från våra styrdokument. Du arbetar även i grundsärskolans fritidsverksamhet där du tillsammans med övriga pedagoger har ett pedagogiskt ansv...
2021-10-21 2021-11-30
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Timvikarier till grundsärskolan i Tierp
Vi söker vikarier till grundsärskola och särfritids. När vår ordinarie personal är frånvarande t ex vid sjukdom, vab, fortbildning, ledighet behövs en pålitlig och engagerad vikarie. Du genomför den personens arbetsuppgifter vilket innebär undervisning i olika ämnen eller på fritidshemmet eller i förskoleklass. Arbetet innebär också att du är rastvakt och deltar i måltider med eleverna. Arbetet som timvikarie på grundsärskolan och särfritids är omväxlande och roligt. Du träffar många elever varje dag och är en viktig del i att skapa en trygg...
2021-10-21 2021-11-30
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare Finska
Som modersmålslärare i Tierps kommun kommer du att planera och bedriva modersmålsundervisningen i finska för kommunens elever på de olika skolorna och förskolorna. En del undervisning kommer att ske digitalt via Teams, medan en del kommer vara förlagd på skolorna.
2021-10-21 2021-11-19
Tierps kommun, Kultur och Fritid Fritidsledare vikariat
Som fritidsledare arbetar för en helhet gällande fritidsgårdsverksamheten i Tierps kommun och ger ungdomar 13-20 år möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Du kommer även att arbeta med Fritidsklubben och ge barn 10-12 år en meningsfull fritid efter skolan. Främst kommer du att arbeta i Tierp och Skärplinge. Tierps fritidsgård är en del utav Kulturhuset Möbeln där du även arbetar tillsammans med andra kollegor från andra enheter vid projekt eller evenemang. Skärplinge fritidsgård är en del utav Ol Andersskolan där du kommer att arbeta u...
2021-10-20 2021-10-31
Knivsta kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje. Som undersköterska i Hemtjänsten inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelsha...
2021-10-20 2021-11-07
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Poolkock
I uppdraget som poolkock arbetar du där behovet uppstår i något av våra 30 kök inom kommunen. Det är ett omväxlande arbete med stor variation, du arbetar som en del av en arbetsgrupp eller ansvarar själv för ett kök inom t ex förskolan. Tillsammans erbjuder vi näringsriktiga, goda och säkra måltider till våra gäster inom skola, förskola och äldreomsorg. Vi arbetar aktivt för nöjda matgäster och för att minska vår klimatpåverkan. I arbetet som kock ingår matlagning med fokus på mat lagad från grunden, en vegetarisk dag per vecka i förskolan och...
2021-10-20 2021-11-07
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock
Vi söker kock på heltid till Åkersbergs förskola och omvårdnadsboende Åkersbergs förskola har ca 120 barn fördelade på 7 olika avdelningar, varav en uteavdelning. Förskolans samtliga måltider serveras i matsalen som ligger i anslutning till köket. Mat levereras två gånger dagligen till Åkersbergs omvårdnadsboende som har 60 boendeplatser. I arbetet som kock ingår matlagning med fokus på mat lagad från grunden, en vegetarisk dag per vecka i förskolan och mål om ökad andel vegetabilier. I tjänsten ingår även övriga förekommande arbetsuppgift...
2021-10-20 2021-11-07
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare
Du kommer att arbeta på Park- och gatuavdelningen och ingå i ett av parkenhetens arbetslag med fokus på drift, underhåll och utveckling av parker, natur, lekplatser och allmän platsmark. Beredskapstjänstgöring för vinterväghållning kan komma att ingå i tjänsten.
2021-10-20 2021-10-31
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Utbildad barnskötare, Skolsta förskola
Som barnskötare på Skolsta förskola planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet tillsammans med alla kollegor. Du är med och skapar en plats där barn trivs, är trygga och får möjlighet att utvecklas och skapa en tro och tillit till sin egna förmåga. Du arbetar nära i ditt arbetslag, övriga kollegor och chef för att skapa en förskola av hög kvalitet. En god samarbetsförmåga med kollegor och barnens vårdnadshavare är viktigt. Det är meriterande om du arbetat med digitala verktyg som ett sätt att tillgängliggöra undervi...
2021-10-20 2021-11-03
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Skolsta förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Du har även ett tydligt tillitsbaserat ledarskap där du har god förmåga att få med di...
2021-10-20 2021-11-03
Länsstyrelsen Uppsala Län Förvaltare av skyddade områden
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en rik natur och fina utflyktsmål i skyddade områden i Uppsala län? Vi söker nu tre personer till vår arbetsgrupp som planerar och genomför åtgärder i naturreservat och Natura 2000-områden. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kontorsarbete, men även arbete i fält ingår. Arbetet kan t. ex. handla om att planera röjningar, huggningar, stängseldragningar och även mer artspecifika åtgärder. Det kan också handla om åtgärder för friluftslivet i de skyddade områdena såsom att anlägga parkeringsplat...
2021-10-20 2021-10-29
Länsstyrelsen Uppsala Län Naturbevakare
Vi söker nu två personer som ska arbeta med en kombination av två huvudsakliga arbetsuppgifter; praktiska skötselåtgärder inom och utanför skyddad natur i länet samt fältarbete inom rovdjursförvaltningen. Det praktiska skötselarbetet utgör den större delen inom respektive tjänst. Den ena tjänsten är ett vikariat och den andra tjänsten är en förstärkning till nuvarande arbetsgrupp. Arbetet innebär bland annat att i enlighet med gällande skötselplaner för naturreservat utföra praktiska förvaltningsåtgärder. Dessa förvaltningsåtgärder kan utgöras...
2021-10-20 2021-11-10
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Hornö i Enköping Behandlingsassistenter för timanställning
Skulle du vilja ha ett arbete där din förmåga att skapa relationer kommer att vara avgörande för din framgång i arbetet? Lockas du av tanken att du på daglig basis skulle kunna göra skillnad i någon annans liv? Är du en förtroendeingivande person som är bra på att lyssna och stötta andra? Skulle du vilja tillhöra en arbetsgrupp med riktigt stark sammanhållning som stöttar varandra? Då borde du söka till oss? I arbetet som behandlingsassistent kommer du att delta i den dagliga verksamheten där du kommer att medverka i aktiviteter både på och ut...
2021-10-20 2021-11-10
Knivsta kommun, Skola/förskola Speciallärare åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Rollen som speciallärare innebär att du undervisar elever i behov av särskilt stöd i årskurserna 5-9. Du kommer att ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten runt de elever som du arbetar med. Du kommer också att ha ett nära samarbete med specialpedagog samt samarbeta med och gärna handleda mentorer runt enskilda elevers behov av anpassningar.
2021-10-19 2021-12-19
Knivsta kommun, Skola/förskola Förskollärare till Lustigkulla förskola
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att utv...
2021-10-19 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie/elevassistent i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra verksamhet i fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2021-10-19 2021-11-30
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Barnskötare
Som barnskötare deltar du, tillsammans med övrig personal, i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och föräldrar. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med nyfikna barn som gör varje dag till en upptäcktsfärd.
2021-10-19 2021-11-19
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare F-3 Alsike skola
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra skolans/elevernas resultat. • Ha en god kommunikation och tätt samarbete med kollegorna i årskursen.
2021-10-19 2021-11-14
Länsstyrelsen Uppsala Län Våtmarkssamordnare
Länsstyrelsen har ett uppdrag kopplat till regeringens satsning på våtmarker och för detta arbete söker vi nu en samordnare. Den nationella våtmarkssatsningen handlar om att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker i syfte att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Våtmarker är även viktiga för den biologiska mångfalden och för att minska klimatavtrycket. Våtmarksarbetet på Länsstyrelsen sker inom Landsbygdsprogrammet (LBP), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Lok...
2021-10-19 2021-10-29
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2021-10-18 2021-11-07
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Undersköterskor till Hemtjänsten Örbyhus
Hemtjänsten Östra utgår från Örbyhus och sträcker sig till Vendel och Tobo. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare som bidrar till kommunens välfärd med sin höga kompetens och goda serviceanda. En av våra medarbetare har gått till en annan tjänst på enheten och vi behöver då ersätta hen med en engagerad medarbetare. Som undersköterska hos oss arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i enskilda hem. Vi arbetar i nära team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef. Vi använder arbetsverkt...
2021-10-18 2021-10-31
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Kurator till Westerlundska gymnasiet
Vi söker en skolkurator till Westerlundska gymnasiet. Enköping tillämpar ett strukturerat elevhälsoarbete där du är en del av ett elevhälsoteam. I teamet ingår kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Teamet leds av skolans ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter är att genomföra kurativa samtal med elever. Samtal med tolk förekommer. Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samarbete med övrig personal. I din roll som skolkurator kommer du att ha stora möjligheter att själv påverka ditt arbetssätt och u...
2021-10-18 2021-11-03
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen 1:e Socialsekreterare barn & ungdom, familjehem och mottagning, Tierps kommun
Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att vägleda och handleda enhetens familjehemssekreterare och socialsekreterare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning. I arbetet ingår även: • Säkerställa att familjehemssekreterarnas och socialsekreterarnas arbete håller en god kvalité och utgår ifrån de riktlinjer som finns. • I säkerställandet av god kvalité ingår bland annat att se till att beviljade insatser är kostnadseffektiva och att bemötandet av brukare är gott. • Utveckling av verksamheten tillsammans med enhetschef...
2021-10-18 2021-11-14
1 2 3 4 >