Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Timvikarierande fritidsledare
Vår verksamhet riktar sig till barn och unga från årskurs 3 till och med 19 år. Arbetet innebär att du som fritidsledare skapar bra och meningsfull verksamhet tillsammans med barnen och ungdomarna samt övrig personal. Som fritidsledare är du en förebild och föregår med gott exempel. Du får gärna vara personlig, men inte privat, i kontakten med våra besökare. Förhållningssättet är inkluderande, vi arbetar hälsofrämjande och har nolltolerans mot droger, tobak och dopning. Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Alla är välkomna pr...
2023-09-26 2023-10-22
Enköpings kommun Socialförvaltningen Familjebehandlare/socionom
Två av våra fantastiska familjebehandlare ska gå i pension och vi behöver nya kollegor med erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Är du en av dem? Arbetsuppgifter Socialförvaltningen i Enköping arbetar integrerat. Det innebär att öppenvården arbetar tillsammans med myndigheten och använder varandras kompetens för att möta medborgarens behov på bästa sätt. Nu söker vi Dig som har tidigare erfarenhet av familjebehandling och vana att arbeta i tvärteam. Du kommer att arbeta med psykosocialt behandlings...
2023-09-26 2023-10-10
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare åk 1-3, Österbybruk
När du jobbar som lärare och mentor hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag, en trygg plattform i din vardag. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Anställningsform: Vikariat mellan 20240110- 20241222
2023-09-25 2023-10-15
Enköpings kommun, Enöglaskolan Lärare i mellanstadiet
Du kommer att undervisa i mellanstadiet. Du arbetar nära dina kollegor i team och har tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för elevens hela dag. På vår skola arbetar vi i ett flerlärarsystem vilket innebär att man är två lärare i en klass stora delar av dagen. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system Infomentor. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din ...
2023-09-22 2023-10-06
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Verksamhetschef Myndighet
I rollen som verksamhetschef kommer en stor del av uppdraget bestå av att skapa strukturer och samarbetsformer som genererar bra förutsättningar för dina underställda chefer att leverera i sina uppdrag. Här blir delar som relevanta lagar, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete särskilt viktiga men också arbetsmiljöfrågor. Vi jobbar aktivt med vår arbetsmiljö genom att stärka friskfaktorer och det är viktigt att detta fortsätter genomsyra även vårt framtida arbete. I arbetsmiljöarbetet såväl som i många andra sammanhang är samarbetet med de ...
2023-09-22 2023-10-08
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardag...
2023-09-22 2023-10-13
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Legitimerad sjuksköterska Natt
Nu söker vi två sjuksköterskor, en till Närvårdsenheten och en till hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården jobbar du konsultativt, med telefonrådgivning, stöd och råd till nattpersonal på boenden och nattpatrull. Du gör både planerade och akuta besök bland patienter, och har ett nära samarbete med sjuksköterska på Närvårdsenheten samt patrullerande undersköterskor. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomstillstånd tillsammans med en undersk...
2023-09-22 2023-10-08
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent
Vill du ha ett arbete där du är viktig och kan göra skillnad för andra människor? Vi söker nu vikarier till våra servicebostäder och gruppbostäder. Det är ett arbete som är omväxlande och där du växer och utvecklas som person. Det ingår att dokumentera, planera, samverka med kollegor och andra aktörer som finns i kundens nätverk. Vår målgrupp av kunder är personer med funktionsvariationer och LSS personkrets. Arbetet inom LSS verksamheterna innefattar obekväm arbetstid och det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel och hoppa in me...
2023-09-22 2023-10-15
Statens institutionsstyrelse Eknäs söker Biträdande Enhetschef
Biträdande Enhetschef Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kr...
2023-09-21 2023-10-05
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Samordnare Caféverksamheten AME
Som samordnare kommer du att ansvara för 3 stycken caféer och ett arbetslag med 6 anställda. Det är Café Björken som finns på trygghetsboendet Björken, Höga Berget på Högbergsskolan och Café Tuvan som ligger i kommunhuset. Caféerna är anpassade arbetsplatser för personer med behov av stöd och/eller handledning i tjänsten. Verksamheten tar emot individer som får göra praktik i caféerna för att skaffa sig erfarenheter. Ditt uppdrag är att bemanna, stödja, planera och organisera. Beställningar, inköp, fakturering, kassahantering och redovisning in...
2023-09-21 2023-10-27
Enköpings kommun Vård och omsorg Socialpsykiatrin söker Behandlingsassistenter till Enberga boende
Som behandlingsassistent på Enberga samsjuklighetsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra kunder får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso...
2023-09-20 2023-10-03
Östhammars kommun, Verksamhetsområde produktion omsorg Personlig assisten, Östhammar
Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionsvariationer behöver hjälp med vardagliga sysslor. Arbetet som personlig assistent kan bland annat innebära att du hjälper till med inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning av hemmet. Det kan också handla om att hjälpa en person att sköta sitt arbete eller utföra fritidsaktiviteter. Oftast jobbar du ensam, men har tillgång till chef och kollegor om du behöver råd och stöd.
2023-09-20 2023-10-19
Tierps kommun, Vård och omsorg Handläggare LSS och socialpsykiatri inom Biståndsenheten
Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, andra professioner och verksamheter både internt och externt. Tierps kommun är ...
2023-09-20 2023-10-20
Ersta diakoni, Juliahemmet Undersköterska med aktivitetsansvar till Juliahemmet, Uppsala
Som undersköterska med ansvar för aktiviteter har du en nyckelroll i verksamheten och driver ditt arbete självständigt genom att med ditt positiva förhållningssätt dagligen erbjuda lustfyllda aktiviteter för personer med demens- och somatisk sjukdom. Du ansvarar för att kartlägga de boendes intresse, samt planerar, arrangerar och medverkar vid dagliga aktiviteter utifrån vad de önskar, t ex högtidsfirande, matlagning, konst-, idrott- och musikupplevelser. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och ger dig möjlighet att använda hela din kreat...
2023-09-19 2023-10-22
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Västra Ängby förskola
Tillsammans med arbetslaget arbeta på en förskoleavdelning . Barnen på förskolan är i åldern 1-5 år.
2023-09-19 2023-09-26
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Lärare i Teknik/NO (vikariat)
Som lärare i Teknik och NO kommer du att undervisa i årskurs 7-9. Du kommer även att kunna fungera som stöd i Matematik. Du kommer att ingå i skolans arbetslag 7-9, som blir en trygg plattform i din vardag. Arbetet innefattar också mentorskap i årskurs 8. Vi planerar och utvecklar verksamheten tillsammans, och jobbar för att utmana och stötta varje elev så att de alla får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Arbetslag 7-9 har ett nära samarbete med elevhälsan och med skolans övriga arbetslag.
2023-09-19 2023-10-08
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 4-6 100%, Högåsskolan
Vi söker en legitimerad grundskollärare med behörighet i att undervisa i åk 4-6 i So, matematik och svenska men du får gärna ha behörighet i andra ämnen också. Tjänsten innebär mentorskap och undervisning i årskurs 4. Högåsskolan arbetar i systemen IST samt Unikum och vi ser gärna att du har erfarenhet av dessa. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att samtliga elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. Arbetslagen arbetar väldigt nära och utvecklas genom kollegialt lärande. Som mentor har du kontakt med vårdnadshavare, håll...
2023-09-19 2023-10-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspersonal (timavlönad) som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som timanställd behandlingsassistent/behandlingspedagog hos oss på Östfora LVM-hem en meningsfull utmaning. Vi söker just nu timvikarier till våra bägge enheter, intagningsenheten och motivationsenheten. Utöver dina kvalifikationer och erfarenheter värdesätter vi flexibilitet. Att du kan hoppa in med kort varsel och att du har möjlighet att jobba varierade arbetstider. Våra arbetstider: 07.00-15.30 09.00-17.30 13.00-21.30 2...
2023-09-18 2023-10-08
Knivsta kommun Miljö- och byggchef till Knivsta kommun
Som miljö- och byggchef är du genuint intresserad av miljö- och byggfrågor där du tillsammans med dina medarbetare ansvarar för verksamhetens utveckling, målstyrning och övergripande planering. Du leder arbetet i att utveckla medarbetare och arbetssätt för att driva en serviceinriktad och rättssäker myndighetsutövning på ett effektivt sätt. Som chef i Knivsta kommun är du en del av kommunens ledning och har i uppdrag att arbeta för att realisera de politiskt fattade besluten. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och i ditt uppdrag i...
2023-09-18 2023-10-09
Enköpings kommun Socialförvaltningen Socionom mottagning
Socionom mottagning Välkommen till en Socialförvaltning i framkant ett team som arbetar med mottagnings funktion där trivseln är hög och arbetet viktigt! Vi söker en socionom till vårt mottagningsteam inom socialförvaltningen i Enköping som ska arbeta tillsammans med kollegorna i förvaltningen med handläggning av det som kommer in till förvaltningen. I arbetet ingår att göra förhandsbedömning och bedömning av barn och vuxen ärenden, råd stöd och service till medborgare innan man är aktualiserad. En del av arbetet är att vara ansiktet utåt oc...
2023-09-18 2023-10-22
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Stadsgården
Du kommer att arbeta utifrån biståndsbeslut och därmed ge stöd och omvårdnad utifrån kundens individuella behov. Stödet kan handla om sociala situationer, rehabilitering, aktiviteter och omvårdnadssituationer. Du ger stöd till personen med demenssjukdom så att denne får bibehålla sina intressen och vanor. Du erbjuder kunderna aktiviteter som ger stimulans, gemenskap och glädje. Du ger stöd och omvårdnad på ett ödmjukt och inkännande sätt. Du ska vara delaktig och engagerad i din arbetsmiljö, dokumentera utifrån Socialtjänstlagen SoL, du ska ...
2023-09-18 2023-10-02
Östhammars kommun, Sektor Omsorg Undersköterska äldreboende, Öregrund
När du jobbar som undersköterska hos oss blir du del av ett väl fungerande team av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge de boende god omvårdnad och en meningsfull vardag. Du stöttar de boende med god vård och omsorg i den personliga omvårdnaden, i måltidssituationer, med medicinering och i utförandet av andra vardagssysslor. Hälso- och sjukvårdsinsatser utför du på delegation. Du främjar social aktivitet och bidrar till att våra boende kan behålla sina intressen och vanor. I job...
2023-09-17 2023-10-01
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Barnskötare, Östhammar (vikariat)
Att arbeta med barn är det bästa som finns, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Det är för barnen vi arbetar och för den glädjen vi känner när barnen är trygga, får lära sig nya saker och utmanas - ett barns glittrande ögon! Vi vill erbjuda barnen en verksamhet full med glädje, inspiration och stimulans så att varje barn har möjlighet till utveckling och lärande. Tillsammans med oss kollegor är du också delaktig i planering, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål är att alla våra barn får goda förutsättninga...
2023-09-17 2023-10-02
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Socialsekreterare barn och unga, Östhammar
Som socialsekreterare hos oss kommer dina arbetsuppgifter skilja sig åt beroende på inriktningsområde. Med inriktning mot utredning så kommer du huvudsakligen att utreda barn och ungdomars behov. Med inriktning mot uppföljning så ligger istället fokus på att följa upp hur det går för placerade barn och unga. Gemensamt för de båda inriktningarna är kontakter med anhöriga, skola, barnomsorg, landsting, polis med flera. Du arbetar för att de barn och ungdomar som är i behov av våra insatser ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsät...
2023-09-17 2023-10-08
Statens institutionsstyrelse SiS LVM-hem Östfora söker sjuksköterska, tillsvidare
Arbetsbeskrivning Nu söker vi på SiS LVM-hem Östfora ännu en legitimerad sjuksköterska. Tillsvidareanställningen som sjuksköterska passar dig som ser en positiv utmaning i att få vårda människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus. Vanliga arbetsuppgifter: • Hälsosamtal • Omvårdnad • Bedömningar • Behandlingar • Dokumentation • Läkemedelshan...
2023-09-16 2023-10-08
1 2 3 4 >