Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Gävle Klienthandläggare till anstalten Åby i Uppsala
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet vilket bl.a. innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I arbetsuppgifterna ingår att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut enligt delegation. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen och samverkan med andra myndigheter. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande h...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Gävle Vakthavande befäl till anstalten Åby i Uppsala
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Åby och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl på anstalten Åby finns i tjänst dagtid måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankr...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Gävle Kansliadministratör till anstalten Åby i Uppsala
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi kansliadministratörer med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, upprättande av strafftidsbeslut, hantering av akter och diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthålla...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Uppsala/Västerås Kriminalvårdare till anstalten Åby, tillsvidare
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt och häkte är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivatio...
2023-02-06 2023-02-27
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Uppsala, Semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Din huvudsakliga arbetsuppgift vid Nationella transportenheten (NTE) innebär att transportera frihetsberövade personer för Kriminalvården o...
2023-02-06 2023-02-27
Ersta diakoni, Juliahemmet Sommarjobba som undersköterska på moderna Ersta Juliahemmet, Uppsala
Som sommarvikarierande undersköterska på Ersta Juliahemmet får du ett roligt och utvecklande sommarjobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehabpersonal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande schema.
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Juliahemmet Ersta Juliahemmet söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Du erbjuds en spännande och viktig roll som delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region mitt. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och uppskattar utmaningar som driver på resultat. Rollen innefattar bl a: - Daglig kontakt med kärnverksamheten - Lösa kort- och långsiktiga vakanser - Semester- och utbildningsplanering - Prognosticera och planera beman...
2023-02-03 2023-02-24
Kriminalvården, Frivården Uppsala Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i p...
2023-02-03 2023-02-24
Fackförbundet ST Studentinformatör Uppsala
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2023-02-01 2023-02-17
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker 8 behandlingspedagoger, sommarvikariat
Nu söker vi vikarier inför sommaren till båda våra enheter! Sommarvikariatet som behandlingspedagog passar dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus. Vanliga arbetsuppgifter: • Omvårdnad • Dokumentation • Stödjande samtal • Motivationsarbete • Stötta klienten i vardagen Som behandlingspedago...
2023-01-30 2023-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker 3 behandlingsassistenter kväll/natt, sommarvik.
Nu söker vi vikarier inför sommaren! Sommarvikariatet som behandlingsassistent kväll/natt passar dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Ett arbetspass hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus. Vanliga arbetsuppgifter: • Tillsyn • Dokumentation • Stödjande samtal • Motivationsarbete • Omvårdnad och ADL Du kommer att arbeta i ett nära samarbet...
2023-01-30 2023-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker 2 behandlingssekreterare, sommarvikariat
Nu söker vi vikarier inför sommaren! Sommarvikariatet som behandlingssekreterare passar dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus. Vanliga arbetsuppgifter: • Dokumentation • Enskilda samtal • Behandlingsplanering • Samordning av behandlingsinsatser • Stötta behandlingspersonalen i det daglig...
2023-01-30 2023-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker kock, sommarvikariat
Nu söker vi vikarier inför sommaren! Sommarvikariatet som kock passar dig som trivs med att laga mat i storkök. På Östfora tillagas all mat från grunden. I arbetet ingår att planera, tillaga och följa upp klientmåltider då måltider är en viktig del i våra klienters vardag. I rollen ingår även samarbete med behandlingspersonal och att följa anvisningar från vår köksföreståndare. Vanliga arbetsuppgifter: • Specialkost • Uppdukning av buffé • Städ och disk • Varuhantering Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt sätt att vara...
2023-01-30 2023-04-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker 3 sjuksköterskor, sommarvikariat
Nu söker vi vikarier inför sommaren med möjlighet till eventuell förlängning. Sommarvikariatet som sjuksköterska passar dig som ser en positiv utmaning i att få vårda människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus. Vanliga arbetsuppgifter: • Hälsosamtal • Omvårdnad • Bedömningar • Behandlingar • Dokumentation • Läkemedelshantering • Konsultation och rådgi...
2023-01-30 2023-04-30
Kriminalvården, Häktet Uppsala Servicetekniker till verksamhetsområde häktet Uppsala och anstalten Åby
Som servicetekniker kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Du ansvarar för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av brandlarm, lås- och passagesystem, telefoni, RAKEL, larm, IP-anslutna kamerasystem med bildlagringsservrar och överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem. Vi ser gärna att du vill framåt och är driven då vi lägger stort fokus på kompetensutveckling. Du kommer att få möjlighet att påverk...
2023-01-20 2023-02-10
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare Brott i nära relationer (BINR), funktionsinriktade polisutbildningen, Polisområde Uppsala
Som utredare arbetar du både självständigt och i grupp, huvudsakligen med brott i nära relationer. Ibland arbetar du tillsammans med externa organisationer och samarbetspartners. Som regel leder en åklagare aktuella brottsutredningar. Du är även beredd att efter behov stötta den övriga polisverksamheten, i första hand på utredningssidan. Arbetsuppgifterna innefattar allt som ingår i utredningsarbete såsom: • Handläggning av utredningar • Utreda främst brott i nära relationer inom brottskategorierna vålds- och sexualbrott med vuxna brottsoff...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, Polisområde Uppsala
Som utredare är din primära arbetsuppgift att handlägga och utreda egna brottsutredningar enligt nedan beskrivning: • Bedrägerier • Penningtvättsbrott • Förskingringar • Trolöshet mot huvudman • Bidragsbrott I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. I själva utred...
2023-01-16 2023-02-16