Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Uppsala Län Kommunikatör med fokus på visuell kommunikation
Kommunikations- och stabsenheten stödjer det interna och externa kommunikationsarbetet för hela länsstyrelsen, inklusive länsledningen. Inom enheten finns en kommunikationsgrupp bestående av fyra kommunikatörer och en kommunikationschef. Gruppen arbetar både strategiskt och operativt och identifierar kommunikativa behov utifrån prioriterade mål, uppdrag och omvärldsförändringar. I denna tjänst ligger särskilt fokus på myndighetens visuella kommunikation. Du arbetar med stillbild och rörlig bild och med grafisk produktion i olika former. Du p...
2021-07-25 2021-08-15
Länsstyrelsen Uppsala Län Handläggare social hållbarhet - särskilt området mäns våld mot kvinnor
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av jämställdhetsarbetet handlar om att stödja genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning mot mäns våld mot kvinno...
2021-07-20 2021-08-08
Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen Handläggare social hållbarhet – särskilt integrationsfrågor
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av våra uppdrag ligger fast över långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Medarbetare inom social hållbarhet behöver vara nyfikna på nya utmaningar, vara villiga att utvecklas och vid behov ta nya uppdrag inom enhetens verksamhetsområde. Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning på området integration...
2021-07-20 2021-08-15
Kriminalvården, Häktet Uppsala Chefsstöd / Senior handläggare till Häktet Uppsala
Som chefsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja kriminalvårdschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Du ska även bistå kriminalvårdsinspektörerna (första linjens chefer) med samordning av övergripande processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, utredning, handläggning och administration. Till arbetsuppgifterna hör att bistå kriminalvårdschef samt kriminalvårdsinspektörer med praktisk samordning av processer gällande utbildning och rekrytering. I rollen ingår ä...
2021-07-12 2021-08-01
Länsstyrelsen Uppsala Län Registrator
Vill du arbeta i nära kontakt med både medborgare och medarbetare. Då kan det här vara arbetet för dig. Du får möjlighet att bidra till att utveckla länsstyrelsens informationshantering och informationsförvaltning. Det bästa med det här arbetet är att du ställs inför nya spännande utmaningar och får möjlighet att tillämpa olika kunskaper. Som registrator arbetar du på rättsenheten. Inom enheten hanteras juridiskt stöd till hela myndigheten, arkiv och diarium. Här finns också myndighetens centrala diarium som ansvarar för myndighetens arkivhål...
2021-07-12 2021-08-12
Länsstyrelsen Uppsala Län Jurist
Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak- och ordningslagstiftningarna. Vid enheten bedrivs även arbete rörande allmänna val. Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av Länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. Länsstyrelsen söker nu en jurist. Arbetet består av handläggning av ärenden om bl.a. tillsyn, djurskydd, upphandling, avtal. Det kan även innefatta arb...
2021-07-12 2021-08-26
Länsstyrelsen Uppsala Län Försvarsdirektör/enhetschef, Samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap har det samlade regionala geografiska områdesansvaret för krisberedskap, och leder utvecklingen av det civila försvaret i Uppsala län. Enheten har som uppgift att verka för att utveckla samverkan mellan aktörer i samhället och att samverkan kommer till stånd före, under och efter en kris/allvarlig händelse i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. I uppdraget ingår att löpande analysera och beskriva risker och sårbarheter inom såväl egen myndighet som länet. Enheten svarar även för...
2021-06-24 2021-08-15