Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala SiS ungdomshem Bärby söker HR-generalist
SiS ungdomshem Bärby är inne i en utvecklande fas där vi aktivt arbetar med att skapa en ny ledningsgrupp, skapa struktur för möten, arbeta aktivt med personalförsörjning och kompetens, skapa ny kultur och öka våra kompetenser inom flera områden. Turen har kommit till HR-området och vi söker därför nu en HR-generalist som organisatoriskt kommer tillhöra den administrativa enheten med biträdande institutionschefen som närmaste chef. Du kommer ingå i en arbetsgrupp bestående av bemanningsansvarig samt personal- och ekonomi administratörer. Som HR...
2022-05-13 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala SiS ungdomshem Bärby söker semestervikarierande behandlingsassistenter
Vi söker nu semestervikarier till vår verksamhet som består av: Avdelningarna Sirius Intag & motivation och Sirius Primär som har en vårdkedja för missbruksbehandling. Avdelningarna Garanten och Tunet är behandlingsavdelningar för pojkar som begått någon form av sexuella övergrepp. Avdelning Höjden som arbetar med utredningar. Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsförin...
2022-05-12 2022-05-26
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala SiS ungdomshem Bärby söker Leg Psykolog
Tjänsten är knuten till avdelning Garanten vars målgrupp är pojkar som har begått gränsöverskridande sexuella handlingar. Det innebär en chans att fördjupa sig kliniskt inom sexologi, neuropsykiatri, intellektuell funktionsnedsättning, uppförandeproblematik och psykotraumatologi. Du ställs inför intressanta utmaningar där det forensiska perspektivet ska förenas med behandling. Garanten är en av två avdelningar med samma målgrupp vilket betyder att man samverkar mellan avdelningarna. Sammantaget finns det fem psykologtjänster på Bärby Ungdomshem...
2022-05-12 2022-06-02
Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen Strategisk handläggare folkhälsa
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som vålds-, brotts- och missbruksfrågor, integration, mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitiken, föräldraskapsstöd, jämställdhet med mera. En del av våra uppdrag ligger fast över ganska långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Vi söker en driven folkhälsostrateg till enheten då vi har fått ett nytt regeringsuppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Länsstyrelserna har flera uppdrag som direkt e...
2022-05-04 2022-05-25
Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen Planhandläggare
Planhandläggartjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. I din planhandläggarroll har du varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan bestå i att ge råd, stöd och granska översiktsplaner, detaljplaner, samt väg- och järnvägsplaner, nätkoncessioner/transmissionsnät, strandskydd, fastighetsbildningsärenden samt bygglov och förhandsbesked. Det kan även bestå i att ge tillstånd/dispens gällande landskapsbildskydd och strandskydd. I arbetet kan du behöva ha dialoger med andra myndigheter, företag eller privatpersoner. Utöver ä...
2022-05-03 2022-05-23
Länsstyrelsen Uppsala Län Planhandläggare, vikariat
Planhandläggartjänsten är placerad på Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet. I din planhandläggarroll har du varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan bestå i att ge råd, stöd och granska översiktsplaner, detaljplaner, samt väg- och järnvägsplaner, nätkoncessioner/transmissionsnät, strandskydd, fastighetsbildningsärenden samt bygglov och förhandsbesked. Det kan även bestå i att ge tillstånd/dispens gällande landskapsbildsskydd och strandskydd. I arbetet kan du behöva ha dialoger med andra myndigheter, företag eller privatpersoner. Utöver ...
2022-05-03 2022-05-23
Länsstyrelsen Uppsala län, Landsbygdsavdelningen Handläggare Landsbygdsprogrammet, tidsbegränsad anställning
Enheten för landsbygdsutveckling söker en handläggare av stöd och utbetalningar inom Landsbygdsprogrammet. Som handläggare arbetar du både med företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar, och insatserna riktar sig till främst småföretagare och ideella organisationer på landsbygden. Arbetsuppgifterna består av att handlägga ansökningar om stöd utifrån förordningar och urvalskriterier för olika åtgärder i programmet, samt att handlägga ansökningar om utbetalningar genom ekonomisk granskning av rekvisitionsunderlag och verifikationer. Samarbe...
2022-05-03 2022-05-17
Länsstyrelsen Uppsala län, Landsbygdsavdelningen Handläggare Landsbygdsprogrammet
Enheten för landsbygdsutveckling söker handläggare av stöd och utbetalningar inom Landsbygdsprogrammet. Som handläggare arbetar du både med företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar, och insatserna riktar sig till främst småföretagare och ideella organisationer på landsbygden. Arbetsuppgifterna består av att handlägga ansökningar om stöd utifrån förordningar och urvalskriterier för olika åtgärder i programmet, samt att handlägga ansökningar om utbetalningar genom ekonomisk granskning av rekvisitionsunderlag och verifikationer. Samarbete...
2022-05-03 2022-05-17
Fackförbundet ST Studentinformatör Uppsala
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-05-03 2022-05-29
Kriminalvården, Frivården Uppsala Underrättelseoperatör till VO Mälardalen frivården Uppsala
I aktuell tjänst som underrättelseoperatör så handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att inom underrättelsecykeln arbeta i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du ansvarar för underrättelsearbetet i hela Frivården Mälardalen samt stödjer i delar andra frivårdskontor. Arbetet innebär resor, främst inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbetet integreras i verksamheten, så att det utvecklar det lokala säkerhetsarbetet och ö...
2022-05-02 2022-05-22
Länsstyrelsen Uppsala Län Serveringspersonal till slottet, timanställningar
Vi söker erfaren serveringspersonal. I arbetsuppgifterna ingår det att servera vid luncher, middagar och andra förekommande evenemang i landshövdingens representationsvåning på Uppsala slott. I rollen ingår även andra arbetsuppgifter i köket. Ledorden för vårt arbete är flexibilitet, integritet och kvalité.
2022-04-28 2022-05-20
Kriminalvården, Frivården Uppsala Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2022-04-26 2022-05-17
Kriminalvården, Frivården Uppsala Administratör till frivården Uppsala
Som administratör ingår du i en grupp om tre administratörer med huvudsakligt ansvar för registrering i de klientadministrativa systemen. Det kan exempelvis röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Du kommer också sköta administrationen till Övervakningsnämnden som har sammanträden i våra lokaler samt administrera Frivårdens egna beslutssammanträden. Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ansva...
2022-04-26 2022-05-17