Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala Utredningssekreterare, vikariat avd Höjden SiS ungdomshem Bärby
På utredningsavdelningen Höjden genomförs SiS-utredningar. Syftet med utredningarna är att bedöma vårdbehov och rekommendera insatser. Utredningarna görs tvärprofessionellt och arbetet bedrivs genom teamarbete. Förekommande arbetsuppgifter är att begära in dokumentation från socialtjänst, hälso- och sjukvård, tidigare placeringar med mera, för att sammanställa ungdomens bakgrund. Planera, boka samt hålla i möten med socialtjänst och familjer samt ansvara för kontakt och information mellan socialtjänst, föräldrar, ungdomar och övriga inblandade...
2021-02-24 2021-03-14
Länsstyrelsen Uppsala län, Landsbygdsavdelningen Fältkontrollant/handläggare
Vi söker en medarbetare som ska arbeta med fältkontroller av jordbrukets EU-stöd samt handläggning av jordbrukets EU-stöd. Arbetsuppgifterna utgörs av handläggning av SAM-ansökningar i Jordbruksverkets datasystem samt att i fält verifiera de uppgifter som lantbrukaren har lämnat i sin SAM-ansökan. I tjänsten ingår även telefonsupport och kundtjänst till länets lantbrukare. Mer specifikt innebär kontrollarbetet att man i fält mäter upp arealer, kontrollerar vilka grödor som finns samt att villkoren för de olika stöden är uppfyllda. Eventuellt k...
2021-02-16 2021-03-02
Länsstyrelsen Uppsala län, Landsbygdsavdelningen Fältkontrollant/handläggare tidsbegränsad
Vi söker medarbetare som ska arbeta med fältkontroller av jordbrukets EU-stöd samt handläggning av jordbrukets EU-stöd. Arbetsuppgifterna utgörs av handläggning av SAM-ansökningar i Jordbruksverkets datasystem samt att i fält verifiera de uppgifter som lantbrukaren har lämnat i sin SAM-ansökan. I tjänsten ingår även telefonsupport och kundtjänst till länets lantbrukare. Mer specifikt innebär kontrollarbetet att man i fält mäter upp arealer, kontrollerar vilka grödor som finns samt att villkoren för de olika stöden är uppfyllda. Eventuellt kan ...
2021-02-16 2021-03-02
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker sjuksköterska tillsvidare
Vi söker en sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Du som sjuksköterska är med och planerar, genomför och utvärderar beslutade omvårdnadsinsatser/interventioner Du arbetar i team och samarbetar med patienten, kollegor, konsultläkare, konsultpsykolog utifrån fastställd behandlingsplan och våra riktlinjer. Vi arbetar nära patienten och samarbetar med andra vårdgivare/samhällsinstanser samt med närstående. Vi arbetar i en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik Sjuksköterskan dokumenterar i patientjournalsystemet Take Care...
2021-02-11 2021-03-09
Enköpings kommun, Hemtjänst Centrum Sommarvikarier Vårdbiträde/Undersköterska till Hemtjänst centrum
Vi söker engagerade sommarvikarier till Hemtjänst centrum. Du kommer att arbeta med att ge stöd till personer med hemtjänstbeslut i dennes hem. Arbetsuppgifter som ingår i jobbet är stöd och hjälp med vardagliga sysslor som att sköta sin personliga hygien, städning, tvätt, handling, matlagning, läkemedelshantering och socialt umgänge, dokumentation och informationsöverföring. Arbetsuppgifterna är anpassade efter kunds behov.
2021-02-03 2021-03-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala Semestervikarierande behandlingsassistenter till SiS ungdomshem Bärby
Vi söker nu sommarvikarier till vår verksamhet som består av: Avdelningarna Sirius Intag & motivation och Sirius Primär som har en vårdkedja för missbruksbehandling. Avdelningarna Garanten och Tunet är behandlingsavdelningar för pojkar som begått någon form av sexuella övergrepp. Avdelning Klockbacka som är en akutavdelning. Avdelning Höjden som arbetar med utredningar. I arbetet som behandlingsassistent kommer du att delta i den dagliga verksamheten, omvårdnaden och tillsynen av våra ungdomar. En viktig del är att skapa struktur och en fu...
2021-02-03 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker Lokalvårdare till semestervikariat
Vi söker semestervikarie lokalvårdare. Du ansvar för genomförande av lokalvård på institutionen som helhet i enlighet med uppdragsbeskrivning som innefattar såväl allmänna utrymmen som klientrum.
2021-01-28 2021-03-31
Ersta diakoni, Ersta boende och dagverksamhet Sommarvikariat undersköterska till Juliahemmet, Uppsala
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kon...
2021-01-26 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker sjuksköterskor till semestervikariat
Vi söker sjuksköterskor till semestervikariat. Som sjuksköterska arbetar du med allmänna hälso-och sjukvårdsfrågor och somatisk och psykiatrisk omvårdnad. Du arbetar även med bedömning , behandling och läkemedelshantering och samverkan med andra vårdgivare. Du ingår i team med undersköterskor och behandlingsassistenter. Tjänsten är underställd avdelningsföreståndare.
2021-01-13 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem söker Behandlingsassistenter till semestervikariat
Vi söker behandlingsassistenter till semestervikariat Arbetet omfattar klientsamtal, motivations-, tillsyns- och omvårdnadsarbete, behandling inklusive dokumentationsansvar. En del av arbetet innebär genomförande av klientresor. Arbetsuppgifter av omvårdnadskaraktär/medicinsk omvårdnad ingår. Tjänsten är underställd avdelningsföreståndare
2021-01-13 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker Behandlingssekreterare semestervikariat
Du leder och samordnar behandlingsinsatserna för klienter. Du ansvarar för dokumentation kring planerade och genomförda behandlingsinsatser samt stöttar behandlingsassistenterna i det dagliga arbetet. Du har också ansvar för SiS utredning LVM. Du arbetar i team tillsammans med övrig behandlings- och sjukvårdspersonal vid enheten. Du arbetar även i nära samarbete med socialtjänsten samt övrigt nätverk. Tjänsten är underställd avdelningsföreståndare.
2021-01-13 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker Kock till semestervikariat
Som medarbetare i vårt kök deltar du i planering, genomförande och uppföljning av den dagliga verksamheten avseende beredning samt servering av klientmåltider mm. Du samverkar med behandlingspersonal avseende rapportering kring klients måltid samt bistår köksföreståndaren i enlighet med dennes anvisningar. Tjänsten innefattar även varuhantering, städning och disk.
2021-01-13 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa SiS LVM-hem Östfora söker Fastighetstekniker till semestervikariat
Skötsel, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Skötsel av institutionens bilpark. Kontroll av system, godshantering, sophantering och återvinning. Systematiskt brandskyddsarbete, inköp samt genomförande av resor av olika karaktär. Fastighetstekniker står för grundläggande service till hela institutionen.
2021-01-13 2021-03-31