Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Uppsala Län Förvaltare av skyddade områden
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en rik natur och fina utflyktsmål i skyddade områden i Uppsala län? Vi söker nu tre personer till vår arbetsgrupp som planerar och genomför åtgärder i naturreservat och Natura 2000-områden. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kontorsarbete, men även arbete i fält ingår. Arbetet kan t. ex. handla om att planera röjningar, huggningar, stängseldragningar och även mer artspecifika åtgärder. Det kan också handla om åtgärder för friluftslivet i de skyddade områdena såsom att anlägga parkeringsplat...
2021-10-20 2021-10-29
Länsstyrelsen Uppsala Län Naturbevakare
Vi söker nu två personer som ska arbeta med en kombination av två huvudsakliga arbetsuppgifter; praktiska skötselåtgärder inom och utanför skyddad natur i länet samt fältarbete inom rovdjursförvaltningen. Det praktiska skötselarbetet utgör den större delen inom respektive tjänst. Den ena tjänsten är ett vikariat och den andra tjänsten är en förstärkning till nuvarande arbetsgrupp. Arbetet innebär bland annat att i enlighet med gällande skötselplaner för naturreservat utföra praktiska förvaltningsåtgärder. Dessa förvaltningsåtgärder kan utgöras...
2021-10-20 2021-11-10
Länsstyrelsen Uppsala Län Våtmarkssamordnare
Länsstyrelsen har ett uppdrag kopplat till regeringens satsning på våtmarker och för detta arbete söker vi nu en samordnare. Den nationella våtmarkssatsningen handlar om att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker i syfte att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Våtmarker är även viktiga för den biologiska mångfalden och för att minska klimatavtrycket. Våtmarksarbetet på Länsstyrelsen sker inom Landsbygdsprogrammet (LBP), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Lok...
2021-10-19 2021-10-29
Länsstyrelsen Uppsala Län Handläggare krisberedskap och kärnenergiberedskap
Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av länsstyrelsens generella förmåga att samordna länets aktörer vid samhällsstörningar och i arbetet med att utveckla länsstyrelsens förmåga att samverka och leda i samband med en kärnkraftsolycka. Fokusområden de närmaste åren är att utveckla planverk, arbetssätt och instruktioner för statlig räddningstjänst vid en kärnkraftsolycka. Du ska specifikt ansvara för utveckling och förvaltning av länsstyrelsens organisation för personalstrålskydd, vilket innefattar förvaltning av dosimetrisystem och person...
2021-10-13 2021-11-03
Länsstyrelsen Uppsala Län Handläggare civilt försvar
Enheten för samhällsskydd och beredskap har ett övergripande uppdrag att verka för att länet har den beredskap som krävs för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Vi samverkar med olika centrala, regionala och lokala aktörer, exempelvis Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och länets kommuner för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Fokusområden de närmaste åren är att stärka länets civila försvar tillsammans med länets aktörer. Arbetsuppgifterna är varierande och...
2021-10-13 2021-10-27
Länsstyrelsen Uppsala Län Antikvarie kulturmiljö
Länsstyrelsen avser att utveckla sitt arbete med att i samverkan främja och stödja länets kulturmiljöarbete. Tjänsten innebär primärt att utveckla en ny arena där aktuella frågor om kulturmiljö i samhällsplanering och regional utveckling kan lyftas och lösningar föreslås. Uppdraget tar sin utgångspunkt i en statusinventering av befintliga kommunala och regionala kulturmiljöunderlag och strategiska dokument, för att därifrån utarbeta former för rådgivning, samverkan och kunskapsutbyte i linje med främjandeuppdraget. I din vardag kommer du främst...
2021-10-12 2021-10-25
Länsstyrelsen Uppsala Län Vattenhandläggare, tidsbegränsad
En av våra vattenhandläggare kommer att vara föräldraledig nästa år. Vi behöver en ersättare. Arbetsuppgifterna är att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden om vattenverksamhet, arbeta med dammsäkerhet samt handlägga tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.
2021-10-06 2021-10-25
Länsstyrelsen Uppsala Län Vattenhandläggare, tillsvidare
Länsstyrelsen behöver anställa en vattenhandläggare. Arbetsuppgifterna är att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden, handlägga tillståndsprövningar av vattenverksamhet och att granska kommunala planer. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.
2021-10-06 2021-10-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala SiS ungdomshem Bärby söker utredningssekreterare till avdelning Höjden
På utredningsavdelningen Höjden genomförs SiS-utredningar. Syftet med utredningarna är att bedöma vårdbehov och rekommendera insatser. Utredningarna görs tvärprofessionellt och arbetet bedrivs genom teamarbete. Förekommande arbetsuppgifter är att begära in dokumentation från socialtjänst, hälso- och sjukvård, tidigare placeringar med mera, för att sammanställa ungdomens bakgrund. Planera, boka samt hålla i möten med socialtjänst och familjer samt ansvara för kontakt och information mellan socialtjänst, föräldrar, ungdomar och övriga inblandade...
2021-10-06 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala Behandlingssamordnare till SiS ungdomshem Bärby
Avdelning Primären söker nu en behandlingssamordnare till följande arbetsuppgifter: Att planera, genomföra och följa upp programverksamhetens aktiviteter. Ansvarar för att programverksamheten genomförs. Ansvariga för arbetssättet gällande motiverande samtal (MI) och fungerar som MI-coach. Särskilt ansvar för skattningsformulär och dokumentation. Utföra enskilda samtal med ungdomar och klienter. Samverka med behandlings/utredningsekreterare och klient för upprättande av behandlingsplaner samt för kartläggning av ungdomars och klienters behov a...
2021-10-05 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bärby i Uppsala Behandlingspedagoger till SiS ungdomshem Bärby
SiS ungdomshem Bärby söker nu vikarierande behandlingspedagoger till avdelning Primären. Som behandlingspedagog ansvarar du för att trygghet och säkerhet upprätthålls. Vi ser gärna att du är insatt i missbruksproblematik, har ett säkerhetstänkande och ser utmaningar i ett ibland svårt behandlingsarbete. I arbetet som behandlingspedagog kommer Du att delta i den dagliga verksamheten, omvårdnaden och tillsynen av våra ungdomar. Vi söker dig som är aktiv, positiv och gärna antar utmaningar.
2021-10-05 2021-10-22