Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, PV Väst Umeå Distriktsläkare till Primärvårdsområde Väst, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2022-09-23 2022-10-23
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Medicinsk sekreterare, Neurokirurgen, NHHC, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör goda vårdinsatser som påverkar många. Du kommer tillsammans med andra medicinska sekreterare att arbeta med patientadministrativa uppgifter såsom journalskrivning för neurokirurgavdelningen och mottagningen, inremisshantering, SVF-kodning och vårdadministration i olika IT-system, samt med diagnosklassificering om du har utbildning i det. En mycket central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och andra yrkeskategorier, det är därför viktigt att du är servicei...
2022-09-23 2022-10-14
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Sjuksköterska, Kirurgcentrum, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du är en viktig del i att ge patienter vård och förbättrad livskvalitet. Arbetet sker inom ett brett område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för att människor känner sig trygga och får god omvårdnad med hög patientsäkerhet. Att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete.
2022-09-23 2022-10-21
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Specialistläkare i internmedicin och lungsjukdomar, Medicincentrum, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetsuppgifter inom huvudsakligen lungmedicin men även allmän internmedicin ingår. I den lungmedicinska verksamheten handläggs bland annat patienter med KOL, astma, luftvägsallergi, andningssvikt, tumörsjukdom i torax, interstitiell lungsjukdom, sömnapné och cystisk fibros. Vi träffar patienter på mottagning och vårdavdelning samt deltar vid lokala och regionala ronder. På mottagningen utförs invasiva ingrepp, bland annat bronkoskopi, pleuradr...
2022-09-23 2022-10-14
Region Västerbotten, Tegs HC Distriktssköterska/sjuksköterska, Tegs HC, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig. Att jobba på en hälsocentral innebär ett roligt, omväxlande och självständigt arbete i samverkan med de övriga yrkesgrupper som jobbar hos oss. På hälsocentralen möter och vårdar vi barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med både planerad och akut mottagning, rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
2022-09-22 2022-10-13
Region Västerbotten, HR stab VB Lönepartner, Verksamhetsstöd Lön, Umeå
Som lönepartner hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet som lönepartner består huvudsakligen dina arbetsuppgifter av handläggning av löner, tolkning av lagar och avtal, utfärda intyg samt utföra andra löneadministrativa uppgifter. Vi har olika ansvarsområden inom sektionen lön vilket ger dig stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer ha mycket kontakt med våra chefer i regionen och ditt arbete har stor betydelse för hela organisationen.
2022-09-22 2022-10-10
Region Västerbotten, PV Nord Umeå Distriktssköterska/Barnsjuksköterska, Mariehem HC BVC, Primärvård Nord i Umeå
Som distriktssköterska/barnsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som distriktssköterska/barnsjuksköterska är du en viktig del i att främja barnets hälsa och utveckling samt att stötta föräldrarna i ett aktivt föräldraskap. Du har en nyfikenhet inför mötet med både barn och föräldrar. Har du erfarenhet av att möta människor från andra kulturer och av att arbeta med hjälp av tolk är det kunskaper du kommer att ha nytta av. Arbetet innebär ett självständigt arbete med bla. hälsoundersök...
2022-09-22 2022-10-23
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Neuromottagning, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska kommer du att planera mottagningsarbetet, samordna insatser i öppenvård, boka och kalla patienter för både läkarbesök och sköterskemottagning, intern och extern telefonrådgivning och uppföljning, sköta dokumentation, ansvara för administrativa uppgifter kring våra patienter, delta aktivt i arbetet med kvalitetsförbättrande åtgärder inom verksamheten, hålla kontakt med externa aktörer samt vara delaktig i handledning av perso...
2022-09-22 2022-10-14
Region Västerbotten, Service VB Inredning- och utrustningskoordinator, Region Västerbotten Fastighet
Som Inredning- och utrustningskoordinator i Region Västerbotten ingår du i en projektgrupp bestående av projektledare och lokalplanerare. Rollen är länsövergripande och projektportföljen sträcker sig över hela regionens fastigheter i länet, där den största mängden projekt är fördelade över de tre länssjukhusen. Projekttypen varierar ständigt och inget projekt är likt det andra. Projektportföljen består av investeringsprojekt där projektstorleken kan röra sig från någon miljon upp till över miljarden. Beroende av projektstorlek och tidsplan ka...
2022-09-22 2022-10-21
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Sjuksköterska, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss får du arbeta på en klinik där du använder och fördjupar dina omvårdnadskunskaper och därmed utvecklas i din roll som sjuksköterska. Den primära arbetsuppgiften är att planera och utföra patientens vård tillsammans med teamet, patienten och närstående. På varje avdelning finns utskrivningssamordnare som avlastar sjuksköterskan i arbetet med utskrivningsprocessen. Du bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig ...
2022-09-21 2022-10-05
Region Västerbotten, Klinisk fysiologi Specialistläkare till Klinisk fysiologi, Hjärtcentrum, Umeå
Vi söker en specialistläkare för tjänstgöring vid enheten för klinisk fysiologi. Hos oss blir du del av en läkargrupp med stora möjligheter att påverka verksamheten. Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med breda kontaktytor mot andra specialiteter. Arbetet består huvudsakligen av kliniskt rutinarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att vara delaktig i forskningsprojekt och att delta i undervisning. Vi söker dig som vill driva utvecklingsarbete och tilltalas av att axla ett metodansvar. I tjänsten ingår jour- och beredskapsarbete.
2022-09-21 2022-10-12
Region Västerbotten, Ortogeriatrisk avdelning 4 Umeå Sjuksköterska, Avdelning 4, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vården bedrivs i ett väl fungerande team bestående av flera olika professioner, där du som sjuksköterska bidrar utifrån din profession. I arbetet ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska. Medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd. Kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Arbetet är varierat ger möjligheter att utveckla både dig själv och din kompetens....
2022-09-21 2022-10-09
Region Västerbotten, RCC - alla loggor Verksamhetsutvecklare till Regionalt cancercentrum norr, Umeå
Som verksamhetsutvecklare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Tjänsten har fokus på utveckling av arbetet på IT-plattformen INCA, både nationellt och sjukvårdsregionalt. En central del i RCCs uppdrag som stöd för utveckling av cancervården är uppföljning av cancervården och att tillhandahålla ändamålsenliga analyser och rapporter. För att möjliggöra detta fångas omfattande datamängder som följer en cancerpatients väg genom vården samt uppföljning efter avslutad behandling. En del av utvecklingsarb...
2022-09-21 2022-10-05
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Specialistläkare/överläkare med forskning 30%, Psykiatriska kliniken Umeå
Anställningen är en tillsvidareanställning som specialistläkare/överläkare med inledningsvis ett treårigt avtal om möjlighet till forskningstid motsvarande 30 % per år. Forskningsdelen knyts till Enheten för psykiatri, institutionen för klinisk vetenskap och den kliniska arbetstiden till Psykiatriska klinikens kliniska verksamhet.
2022-09-19 2022-10-10
Region Västerbotten, Servicecenter Receptionist, Patientservice, Umeå
Som receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du har en central roll och är den som välkomnar och tar emot patienter inför deras mottagningsbesök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hantering och registrering inför patienters mottagningsbesök samt kassaredovisning i centralreceptionen. Som entrévärd ingår du i ett team av serviceinriktade medarbetare. I ditt arbete möter du patienter och besökare och hjälper till med vägbeskrivningar samt transporterar/ledsagar dem till och från sjukhusets alla a...
2022-09-19 2022-10-02
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Forsknings- och avdelningssjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Forskningsuppdraget innefattar en hög grad av självständighet där du kommer att vara spindeln i nätet i kontakten med olika aktörer samt med studiedeltagare. Arbetet innefattar bland annat att inkludera nya deltagare i våra studier, inhämta samtycken, ta prover och utföra kliniska kontroller. Även administrativa uppgifter så som samordning och koordination ingår i uppdragsbeskrivningen. Till din hjälp har du både läkare och undersköterska. ...
2022-09-16 2022-10-07
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska Palliativ medicin, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får patienter, anhöriga och personal att känna sig trygga. Du är omvårdnadsansvarig för egna patienter och tillsammans med övriga teamet utformar, utför och utvärderar du och teamet patienternas vård. Mycket av arbetet är proaktivt och åtgärder utförs enligt planering men du kan också göra bedömningar, genomföra och planera insatser i varje patientmöte. Du arbetar med diverse teknisk utrustning t.ex. pumpar, infarter, provtagning, injektioner, infusioner, ger blod, sårvård, läke...
2022-09-16 2022-10-09
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Sjuksköterska natt, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Ortopeden ges du möjlighet till ett varierat arbete med stora möjligheter att utveckla både dig själv och vården. På avdelningen kommer du få möjlighet att lära dig en bredd inom ortopedi med traumavård, avancerad ryggkirurgi samt elektiv fasttrackvård. Hos oss har sjuksköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet där du som sjuksköterska motiverar och leder övrig omvårdnadspersonal. För att växa i sin yrkesroll och kunna ...
2022-09-16 2022-09-30
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Kurator, Vikariat, Ortopedens vårdavdelning, Rörelseorganens Centrum Umeå
Kurator vid Rörelseorganens centrum har sin huvudsakliga placering på Ortopedens Vårdavdelning och arbetar främst med psykosocialt stöd i samband med vårdtid men vid behov även tiden efter vård på avdelningen. Arbetet innehåller direkt patient och anhörigkontakt samt innefattar även till stor del personalstödjande insatser med målsättning att patientnära personal själva kan göra en första bedömning för vidare åtgärd. Kuratorn finns även som stöd och erbjuder avlastande samtal till avdelningens medarbetare efter svåra händelser.
2022-09-16 2022-09-30
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Kriminalvårdare anstalten Sörbyn
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2022-09-16 2022-10-07
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Specialistläkare Rhinologi, Öron näsa hals, NHHC, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer ta emot patienter från vår region och ibland från andra regioner och deltar i klinikens jourlinje. Det finns goda möjligheter till att utveckla och driva egen forskning. Det finns goda möjligheter till kirurgisk handledning och utveckling med utrymme att växa i yrkesrollen.
2022-09-15 2022-10-16
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Strokecenter NHHC, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Strokecenter söker en engagerad och driven sjuksköterska som är intresserad av att jobba med strokevård på vår vårdavdelning, som också brinner för akutsjukvård. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och övervakning av inneliggande patienter. Vi arbetar i en obruten vårdkedja vilket innebär att man som sjuksköterska får följa patienten från akut skede till dess att det är dags för utskrivning/hemgång. Som sjuksköterska är du en viktig l...
2022-09-15 2022-10-07
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska natt, Strokecenter, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och övervakning av inneliggande patienter. Vi arbetar i en obruten vårdkedja vilket innebär att man som sjuksköterska får följa patienten från akut skede till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Som sjuksköterska är du en viktig länk i ett multidisciplinärt team, vilket ställer krav på en god kommunikation och gott samarbete. Omfattningen på tjänsten är 87 %.
2022-09-15 2022-10-07
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Undersköterska/skötare avdelning 1, Psykiatriska kliniken i Umeå
Som undersköterska/Skötare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi arbetar i vårdlag och i ett nära samarbete med berörd öppenvårdsmottagning samt med övriga enheter inom kliniken. Du planerar vården tillsammans med dina patienter, ansvarig överläkare och övriga medarbetare i vårdlaget. Planering tillsammans med närstående, öppenvården, kommunen och primärvården ingår som en viktig del i arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår också somatiska kontroller/undersökningar .Som undersköterska/Skötare a...
2022-09-15 2022-09-29
Region Västerbotten, Läkare Röntgen Ske Specialistläkare, Bild- och funktionsmedicin, Skellefteå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetsuppgifterna ingår radiologisk handläggning och bedömningar av förekommande radiologiska undersökningar. Har du MR-kompetens ingår även det arbetsfältet redan från start, annars ger vi dig möjlighet att utveckla dig inom området. Som specialistläkare deltar du i klinikens dagliga arbete, utbildar ST-läkare och tillsammans med övriga medarbetare medverkar du i klinikens kvalitets- och utvecklingsarbete. Jour- och beredskapstjänstgör...
2022-09-15 2022-10-06
1 2 3 4 >