Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Specialpedagogiska skolmyndigheten, It-enheten IT-tekniker till Umeå
Du kommer att ge användare support, på plats eller via telefon för att hantera ärenden kopplat till fel och brister i IT-miljön. I befattningen ingår schemalagd tid för arbete i vår tjänst Internservice och att dokumentera i tillhörande system. Arbetsuppgifterna är varierande och möjlighet till fördjupning ges inom olika ansvarsområden. Våra användare finns i hela landet. Förutom personliga möten hanteras merparten av ärenden per telefon och fjärrstyrning, andra sätt att kommunicera förutom e-post är exempelvis telefoni och digitala möten. M...
2022-06-23 2022-07-25
Region Västerbotten, Primärvård Länsuppdrag Administratör, Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten, Umeå
Som administratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer att ingå i ett team bestående av kuratorer, psykologer och psykiatrisköterskor i en verksamhet som är under utveckling. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att stötta verksamheten med bland annat samordning remissregistrering, tidbokning, telefonservice mot andra vårdenheter samt övrigt administrativt arbete som tex förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du är även ett administrativt s...
2022-06-23 2022-07-10
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog, Klinisk kemi, Umeå
Som biomedicinska analytiker/medicinsk biolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med underhåll, analys och validering av patientprover på större analysinstrument men också med manuella metoder samt provsortering. Om ...
2022-06-23 2022-10-31
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandsköterska till Folktandvården Idun, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du kommer att ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår. I nära samarbete med övrig personal kommer du att vara delaktig i arbetet med att testa och utvärdera nya digitala lösningar och arbetssätt inom tandvården. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4 samt taligenkänningsverktyget Voxit Vocal.
2022-06-23 2022-08-21
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Utbildningsledare Tandsköterskeutbildning, Umeå
Som utbildningsledare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Utbildningsledaren har ett övergripande ansvar för kursplanering och att utbildningen följer de mål som YH (Myndigheten för yrkeshögskolan) satt upp och ser till att kursplanerna följs. Du leder det dagliga arbetet och arbetar med utbildningens innehåll, planering och genomförande. Du ansvarar för schemaläggning, att anlita lärare, föreläsare samt uppföljning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Utbildningsledaren an...
2022-06-23 2022-08-14
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Receptionist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Som administratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetsuppgifterna är varierade och består bland annat av tidsbokning/kallelser, remissadministration, hantering av patientärenden via 1177.se, posthantering och kassaavstämning samt övriga receptionsuppgifter i samband med patientbesök. Du arbetar i datasystem såsom TeleQ, vårt journalsystem T4 samt C-tact.
2022-06-23 2022-08-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tek...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
Som utredare med inriktning komplexa cyberbrott (KCB) handlägger du ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag, överbelastningsattacker och spridning av skadlig kod i utpressningssyfte. Du biträder även andra utredningsgrupper i ärenden där tillvägagångssättet kräver komplexa IT-relaterade utredningsåtgärder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att: • Hålla förhör • Inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning • Presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utred...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord IT-forensiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
Som it-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare så...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
De operativa analytikerna arbetar med ärenden med känd och okänd gärningsman som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena och du kommer jobba med både grova brott och så kallade mängdbrott. I syfte att styrka brott kommer du i tjänsten som operativ analytiker att arbeta med att samla in, sammanställa, analysera data och hitta spår och mönster i dessa. Du kommer att göra sammanställningar utav materialet och presentera dem såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare och för rätten. Som operativ analytiker blir ...
2022-06-22 2022-08-17
Region Västerbotten, RV Fastighetsingenjör, Fastighet, Skellefteå
Som fastighetsingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I ditt uppdrag som fastighetsingenjör hos oss kommer du att: • Ansvara för den sammanhållna bilden över den byggtekniska statusen inom förvaltningsområdet. • Vara ett stöd till kollegor inom organisationen. • Säkerställa utveckling inom byggteknik och dess koppling mot utvecklingsplaner ur ett helhetsperspektiv. • Ha helhetsgrepp kring verksamhetens behov/önskemål och dess koppling mot utvecklingsplaner. • Upprätta och uppdatera förvaltningspla...
2022-06-22 2022-08-14
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Sjuksköterska, Avdelning 2, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska. Ni utför medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Du samarbetar med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Ditt arbete bidrar till en patientsäker vård med god kvalité. Som anställd hos oss erbjuds du deltagande i arbetstidsmodell 3-3 vilket är en schemamodell som möjliggör mer...
2022-06-22 2022-08-07
Region Västerbotten, RV Sektionschef till Patientservice, Umeå
Som sektionschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I ditt uppdrag som sektionschef ingår verksamhet-, ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar för en sektion som består av 20-25 m...
2022-06-22 2022-08-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samv...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2022-06-22 2022-08-17
Region Västerbotten, Thoraxkirurgisk opavd Undersköterska, Thoraxoperation, Hjärtcentrum Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Thoraxoperation arbetar du i team på operationssal, med patienten i fokus. Arbetet präglas av ömsesidig respekt där alla professioner samverkar för att ge patienten bästa möjliga behandling och omvårdnad. Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att tillsammans med operationssjuksköterskan ansvara för den perioperativa omvårdnaden. I den rollen ingår praktiska moment som handräckning på operationssal, såväl som icke-tekniska färdighe...
2022-06-21 2022-07-05
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Arbetsterapeut, Medicincentrum, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som arbetsterapeut hos oss på medicincentrum, med huvudsaklig inriktning mot lungsektionen, arbetar du med rehabilitering, bedömning av förmågor och färdigheter i aktivitet, mobilisering, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Arbetet innebär att träffa patienter både inom sluten- och öppenvård. En av arbetsuppgifterna är att planera för att patienten får en trygg och säker hemgång efter sin sjukhusvistelse. Du deltar aktivt i utveckling...
2022-06-21 2022-07-17
Region Västerbotten, Externa Relationer o Strategisk platsutveckling Strateg vid externa relationer, Umeå eller Skellefteå
Som strateg hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du kommer att bidra till att fler ska upptäcka vår del av Sverige och visa på Västerbottens styrkor exempelvis inom näringsliv, export, turism, investeringar, kultur och innovationer. Arbetet som strateg innebär att jobba med opinionsbildning, press- och marknadsföringsaktiviteter i alla led och i bästa tänkbara kanaler. Arbetet innebär att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med kommunikation och påverkan samt att vara delaktig i att utvec...
2022-06-21 2022-08-14
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Specialistläkare, vuxenhabilitering Västerbotten
Som specialistläkare inom våra verksamheter, arbetar du i nära samarbete med övriga medlemmar i det multidisciplinära teamet. Du fungerar som medicinsk rådgivare till teamen inom vuxenhabiliteringen i länet, driver och deltar i olika utvecklingsprojekt inom Habiliteringscentrums ramar. Du kommer delta i remissgrupper i syfte att säkerställa målgruppstillhörighet och bedöma behov av habiliteringsinsatser hos personer som ansöker om habilitering. Du fungerar som vår nätverkare mellan Habiliteringscentrum och specialiserad vård/primärvård där du s...
2022-06-21 2022-07-10
Region Västerbotten, HR stab VB Handledare, Verksamhetsstöd lön vid HR-staben i Umeå
Som handledare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Handledning, schemaläggning, lönehantering och avtalsfrågor är viktiga områden som du kommer jobba med. Som handledare får du ett självständigt och utåtriktat uppdrag att stötta arbetsledare inom hela regionen. Huvudfokus är att ge enheter support, handledning och operativt stöd vid vår implementering av nytt resursplaneringssystem Tessa som påbörjats. Du blir en viktig kugge i verksamheternas väg in i denna process genom att fånga upp just deras specifika ...
2022-06-21 2022-08-08
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå Underläkare, HUD och STD kliniken i Umeå
Som underläkare hos oss kommer du att arbeta självständigt med specialiserad hudsjukvård på vår hudmottagning. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier och har möjlighet att ta stöd av en specialistläkare vid behov. Från första dagen kommer du att ha en utsedd handledare som du kan reflektera och utvecklas med.
2022-06-20 2022-08-14
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Undersköterska ständig natt, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du u...
2022-06-20 2022-06-27
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Sjuksköterska, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss får du arbeta på en klinik där du använder och fördjupar dina omvårdnadskunskaper och därmed utvecklas i din roll som sjuksköterska. Den primära arbetsuppgiften är att planera och utföra patientens vård tillsammans med teamet, patienten och närstående. På varje avdelning finns utskrivningssamordnare som avlastar sjuksköterskan i arbetet med utskrivningsprocessen. Du bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig ...
2022-06-20 2022-06-28
Region Västerbotten, Arbets o beteendemed centr Umeå Överläkare/specialistläkare, AMM, Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Som överläkare/specialistläkare inom AMM omfattar dina arbetsuppgifter att genomföra utredningar och bedömningar av patienter med hälsobesvär relaterade till arbetsmiljö och/eller omgivningsmiljö. Du kommer också att arbeta preventivt med utbildning, information och rådgivning gentemot enskilda personer, företagshälsovård, branscher, kommuner och länsstyrelser. I arbetet ingår att aktivt driva kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling samt till viss del administrativa arbetsuppgifter. Det kan komma att ingå handledning och undervisning för stud...
2022-06-20 2022-08-21
1 2 3 >