Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, NTE Umeå Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten i Umeå, sommarvikariat.
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Din huvudsakliga arbetsuppgift vid Nationella transportenheten (NTE) innebär att transportera frihetsberövade personer för Kriminalvården oc...
2024-02-25 2024-03-17
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sommarjobb, Region Västerbotten, Umeå
Som sommarjobbare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Exempelvis kommer sommarjobben innebära arbete inom någon av områdena: arbete på vårdavdelning, vaktmästeri, köks- och caféarbete, administrativa uppgifter samt fastighetsservice. Sommarjobben inleds med introduktion på arbetsplatsen och en handledare finns tillhands för dig under hela anställningsperioden. Under tre veckor arbetar du sex timmar/dag. Dagtid, måndag till fredag (inte på midsommarafton eller andra helgdagar). Lunchen ingår inte i arbetsti...
2024-02-23 2024-03-24
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sommarjobb, Region Västerbotten, Vilhelmina
Som sommarjobbare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Exempelvis kommer sommarjobben innebära arbete inom någon av områdena: arbete på vårdavdelning, vaktmästeri, köks- och caféarbete, administrativa uppgifter samt fastighetsservice. Sommarjobben inleds med introduktion på arbetsplatsen och en handledare finns tillhands för dig under hela anställningsperioden. Under tre veckor arbetar du sex timmar/dag. Dagtid, måndag till fredag (inte på midsommarafton eller andra helgdagar). Lunchen ingår inte i arbetsti...
2024-02-23 2024-03-24
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Medicinsk sekreterare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Både barnen och dess familj, men även kollegor inom kliniken. Arbetet som medicinsk sekreterare är ett omväxlande och serviceinriktat jobb. Arbetet kan innebära att du deltar på behandlingskonferens, diktatskrivning, telefonservice, att boka och kalla patienter utifrån väntelistor samt remiss- och posthantering. Tjänsten kan också innefatta jourplanering för läkare samt avropshantering. Du utgör en viktig del i vår organisation och ingår i en ...
2024-02-23 2024-03-15
Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå Sjuksköterska/Psykiatrisjuksköterska, Ålidhems Hälsocentral, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba i ett team bestående av kuratorer, psykologer, distriktsköterska och i ett nära samarbete med övriga professioner på en hälsocentral. I rollen som sjuksköterska inom området för psykiatri kommer du framför allt att arbeta mot patienter med psykiska funktionsnedsättningar för att främja deras psykiska och fysiska hälsa. Patientgruppen är initierade av både specialistpsykiatrin och primärvården, där det finns behov av ett ut...
2024-02-23 2024-03-15
Region Västerbotten, Regionalt Cancercentrum norr Systemutvecklare till Regionalt cancercentrum norr, Umeå
Som systemutvecklare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du kommer att arbeta agilt och i ett scrum-team, med utvecklare från både RCC Norr och RCN, i dagsläget fem personer. Tillsammans skapar ni IT-lösningar för framtidens cancervård. Du kommer också att arbeta tillsammans med våra två övriga utvecklingsgrupper som finns i Göteborg och Uppsala. Arbetet innebär även samarbete med statistiker, registeradministratörer och annan personal. I arbetet ingår utveckling för insamling av data, där du kom...
2024-02-23 2024-03-08
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Sjuksköterska, Neurologavdelningen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Här ansvarar du för patientens omvårdnad. Dina arbetsuppgifter är varierade i och med att patientgrupperna är växlande. Identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i tanke såväl som handling. Trivs i ett tidvis högt tempo. Tillsammans med övriga i teamet (läkare, undersköterska, fysioterapeut...
2024-02-23 2024-03-22
Region Västerbotten, Akutmottagning Umeå Sjuksköterska, Akutmottagningen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som medarbetare på akutmottagningen möter du hela tiden nya patienter med alla typer av åkommor och olycksfall. Det är ett stimulerande arbete som kräver gott samarbete och ett gott bemötande mellan medarbetare och yrkesgrupper. Som sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team som tillsammans möter patienternas behov av vård. Dina arbetsuppgifter i teamet kan bland annat vara att bedöma patienter, kontroll av vitalparametrar, provtag...
2024-02-22 2024-03-06
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistläkare onkologi, Cancercentrum, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att vara delaktig i förändringsarbeten. I din roll verkar du för att Cancercentrum ska vara en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning, och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Som specialistläkare vid Cancercentrum är ett intresse för forskning viktigt då vi är en kunskapsstyrd organisation med spetskompetens inom vårat område I anställningen som ...
2024-02-22 2024-03-14
Region Västerbotten, An op iva Umeå Intensivvårdssjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen, AnOpIva Umeå
Som Intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi här vårdar patienter av alla kategorier, förutom thoraxopererade och prematura barn, utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med undersköterskor, sjukgymnast, kurator och lä...
2024-02-22 2024-03-10
Region Västerbotten, Hjälpmedel Västerbotten Inköpare till Logistik och inköp, Hjälpmedel Västerbotten, Umeå
Som inköpare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med inköp, uppföljning av leveranstider samt hantering av felaktiga och försenade leveranser. Du ansvarar även för leverantörsfakturor samt viss lageradministration. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och lägger därför ett stort värde på leverans- och lageroptimering. Arbetet sker i nära samarbete med andra professioner inom Hjälpmedel Västerbotten. En vik...
2024-02-22 2024-03-17
Region Västerbotten, Specialisttandvården Övertandläkare, Pedodonti, Umeå
Som övertandläkare hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig. Avdelningen du kommer jobba på är en remissinstans och behandlar fall som kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser. I arbetet ingår att kliniskt handleda tandläkarstuderande på termin 9 och 10 och delta i undervisningen av tandhygienister och tandsköterskor. Övertandläkartjänsten finns på Pedodontiavdelningen i Umeå. Vi är inte en länsklinik men vi bedriver även specialistvård på folktandvårdskl...
2024-02-21 2024-03-06
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Sjuksköterska Ortopedmottagningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som sjuksköterska på ortopedmottagningen deltar du i verksamhetens planering, är delaktig i omvårdnaden, utför sköterskeuppgifter och läkemedelshantering. Telefonrådgivning, hantering av ärenden i 1177.se, ansvar för planering och bokning av besök inom egna ansvarsområden. I vissa diagnosgrupper ingår även kontaktsjuksköterskeuppdrag.
2024-02-21 2024-03-10
Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Holmsund/Obbolas Hälsocentral
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet är varierat med sedvanliga arbetsuppgifter så som medicinsk dokumentation, remissregistrering, tidsbokning och telefonservice. Det är även en roll under utveckling varför arbetsuppgifter så som fakturering, schemaplanering och andra diverse vårdadministrativa arbetsuppgifter kan förekomma beroende på intresse och erfarenhet. Du erbjuds ett omväxlande arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet. Vi står inför en s...
2024-02-21 2024-03-06
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå Distriktssköterska, Ersboda Hälsocentral, Primärvårdsområde Nord, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang, som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. Du hjälper även till att bemanna primärvårdjouren vissa kvällar och helger. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
2024-02-20 2024-03-19
Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå Distriktssköterska, Ålidhems Hälsocentral, Primärvårdsområde Öst, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba med telefonrådgivning, mottagningsarbete, vaccinationer och delvis på primärvårdsjouren. Arbetet är varierande och spännande med möjlighet till fortbildning och utveckling inom områden som exempelvis Astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsoundersökningar. Arbetet är i huvudsak schemalagt dagtid, men kvälls- och helgpass ingår eftersom du också kommer ingå i vår primärvårdsjour.
2024-02-20 2024-03-05
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistläkare hematologi, Cancercentrum, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att bidra i förändringsarbeten. Du bidrar till en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Intresse för forskning är viktigt. I tjänsten ingår specialistuppgifter inom såväl öppen som slutenvård.
2024-02-20 2024-03-05
Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik ST-läkare, Handkirurgi, Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Inom handkirurgi kommer du att tränas till att bli specialist på utredning, bedömning, diagnostik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling samt uppföljning och rehabilitering av alla typer av skador och sjukdomstillstånd i handen och underarmen. Kompetensområdet omfattar även tillstånd som påverkar handens och armens funktion, exempelvis missbildningar på handen och armen, skador på nervstammarna i den övre extremiteten och inom plexus brachialis,...
2024-02-19 2024-03-11
Sveriges Domstolar, Domstolsakademin Kompetensutvecklare till Domstolsakademin (Umeå)
2024-02-19 2024-03-10
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå Undersköterska, Tegs Hälsocentral, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Jobbet är varierande med provtagningar, EKG, spirometri, omläggningar och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid olika undersökningar samt mindre operationer.
2024-02-19 2024-03-04
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Avdelningschef, Infektionsavdelningen, Infektionskliniken, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Som avdelningschef har du ansvar för infektionsavdelningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Din uppgift blir att i nära samarbete med övriga chefer på kliniken, leda, planera och utveckla avdelningen. Det innefattar strategiska utvecklings-, kvalitets- och bemanningsfrågor, arbetsmiljöansvar samt att ansvara för förbättringsarbeten och främja forskning. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att samord...
2024-02-19 2024-03-10
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Avdelningschef, Infektionsmottagningen, Infektionskliniken, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Som avdelningschef har du ansvar för infektionsmottagningens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Din uppgift blir att i nära samarbete med övriga chefer på kliniken, leda, planera och utveckla mottagningen. Det innefattar strategiska utvecklings-, kvalitets- och bemanningsfrågor, arbetsmiljöansvar samt att ansvara för förbättringsarbeten och främja forskning. Vi vill vara en stark och enad infektionsklinik och i din roll bidrar du till det genom att samo...
2024-02-19 2024-03-10
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Sjuksköterska Natt till Thorax vårdavdelning, Hjärtcentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker nu en sjuksköterska för nattjänst till Thorax vårdavdelning. På Thorax vårdavdelning är det två sjuksköterskor i tjänst nattetid som ansvarar för ca 9 patienter var. Som sjuksköterska nattetid gör du självständiga medicinska bedömningar, ansvarar för telemetriövervakning och vid behov kontaktar du vår jourhavande läkare - som alltid finns på plats och är lättillgänglig. Vi har ett nära samarbete med Thorax Intermediär och Thorax IVA som f...
2024-02-19 2024-03-11
Region Västerbotten, Intern service VB Lokalvårdare till Internservice, Umeå
Som lokalvårdare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I din roll ansvarar du för att minska smittspridning samt höjer trivseln för västerbottningarna och medarbetare som vistas i våra lokaler. Du kommer att ha din placering blir vid lokalvården där du främst kommer att arbeta med regelmässig städning, men även andra arbetsuppgifter som till exempel källsortering. I din roll ansvarar du själv för att ditt arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och egenkontroll. Arbetstiderna är varieran...
2024-02-19 2024-03-24
Kriminalvården, Umeå Kriminalvårdare till anstalten Sörbyn, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på at...
2024-02-19 2024-03-11
1 2 3 4 >