Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till deskfunktion, Gränspolisen, Umeå
Arbetet som handläggare innefattar: • Ansvar för gränspolissektionens desktelefon • Administration av gränspolissektionens kanslibrevlåda/inkorg • Regelbunden registervård av gränspolissektionens ärenden • Fördelning av inkomna handlingar till berört ärende • Råd & dåd-funktion; vägleda medarbetare från andra delar av polisverksamheten i frågor som rör utlänningsrätten. • Beredning av avvisnings- och förvarsbeslut • Föredragande för beslutsfattare • Tjänstgöring vid regionens gränsövergångsställen Ytterligare arbetsuppgifter kan förekomma, så...
2023-06-09 2023-06-23
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behövs...
2023-06-09 2023-08-06
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska natt, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen natt den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behöv...
2023-06-09 2023-08-06
Region Västerbotten, PV Nord Umeå Undersköterska, Mariehems hälsocentral, Primärvårdsområde Nord i Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Mariehems hälsocentral arbetar vi teambaserat. Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Arbetet är varierande med arbetsuppgifter som omläggningar, provtagningar, EKG och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid undersökningar och mindre operationer samt studenthandledning.
2023-06-08 2023-06-22
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Dialysbehandlingen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Du planerar och utför dialysbehandlingar samt deltar i omvårdnad. Utöver detta har du också ett lite större ansvar över några patienter. Du jobbar nära, och i samarbete med kollegor och patienter. Vi arbetar tillsammans för att ge en trygg behandling med hög kvalitet. Dialysbehandlingen erbjuder arbetstider med möjlighet till personlig anpassning och arbetstiderna består mestadels av dagtidsarbete med enstaka kvälls- och helgt...
2023-06-08 2023-06-22
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet Beredskapsöverläkare
Krisberedskap och civilt försvar är områden under stark förändring och utveckling. Arbetet tar sin utgångspunkt i bland annat överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Den regionala beredskapsfunktionen inom regionstyrelsens förvaltning samordnar, förvaltar och driver utvecklingen av regionens förmåga till civil beredskap. Uppdraget so...
2023-06-08 2023-06-28
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Ålidhem Hälsocentral, Umeå
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss blir du en viktig del i vår verksamhet. Arbetet hos oss innebär ett självständigt och omväxlande arbete med administrativa uppgifter som journalskrivning, remissregistrering, tidsbokning med mera, men även att bemanna receptionen och ge telefonservice mot våra patienter och andra vårdenheter. Arbetet är roligt, självständigt och omväxlande. Du har möjlighet att medverka till att utveckla verksamheten med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang samt delta i arbetet med att införa det...
2023-06-07 2023-07-02
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB ST-läkare, Klinisk Neurofysiologi, NHHC, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer genom din utbildningstjänst att få en bred specialistutbildning och en personlig handledare. Förutom sedvanliga läkaruppgifter med medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering inom våra verksamheter genomförs även en rad randplaceringar för att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivningVi kan erbjuda dig en stimulerande och trevlig arbetsmiljö, fortbildning och möjlighet till subspecialisering och forskning. Vi har ett nära samarbet...
2023-06-07 2023-06-30
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Vikarierande sjuksköterska Palliativ Medicin, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får patienter, anhöriga och personal att känna sig trygga. Du är omvårdnadsansvarig för egna patienter och tillsammans med övriga teamet utformar, utför och utvärderar du och teamet patienternas vård. Mycket av arbetet är proaktivt och åtgärder utförs enligt planering men du kan också göra bedömningar, genomföra och planera insatser i varje patientmöte. Du arbetar med diverse teknisk utrustning t.ex. pumpar, infarter, provtagning, injektioner, infusioner, ger blod, sårvård, läke...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandläkare, Specialisttandvården Orofacial medicin, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga, och ser till att våra patienter får bra förutsättningar för god tandhälsa. Vi söker en tandläkare med intresse för medicinsk tandvård och som vill fördjupa sina kunskaper inom specialiteten. Vårt uppdrag är att ge tandvård till särskilda patientgrupper inom sjukhustandvård. Hos oss får du ett intressant och omväxlande arbete i en utvecklande miljö där du både får ta ansvar och egna initiativ. Vi har en fin gemenskap och du kommer att vara en de...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet Farmaceut, Läkemedelscentrum, Region Västerbotten, Umeå
Efterfrågan av farmaceutiskt stöd har ökat från verksamheterna varför vi nu söker efter en receptarie som har ett genuint intresse av att hjälpa kollegor inom vården och utföra tjänster med hög kvalitet. Syftet är att öka patientsäkerheten i vården genom att avlasta sjuksköterskor i läkemedelsarbetet. Som receptarie hos oss bidrar du med kunskap och engagemang och möjliggör insatser som påverkar många. Ditt arbete som farmaceut innebär att tillsammans med läkare och sjuksköterskor hitta arbetssätt och lösningar i syfte att öka kvalitén i läkem...
2023-06-07 2023-06-21
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska, Affektiv mottagning Umeå
Vi vill att du som sjuksköterska ska bistå med den somatiska kunskapen samt bidra med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området. Dina arbetsuppgifter innefattar: - Läkemedelshantering och medicin uppföljningar i ett nära samarbete med mottagningens läkare. - Årskontroller vid farmakologisk behandling samt viss provtagning. - Vårdplanering där du kartlägger och bedömer patientens omvårdnads- och vårdbehov och är behjälplig vid samverkan med myndigheter och vårdgrannar - Påbörja, bedriva och avsluta s...
2023-06-05 2023-06-26
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Dietist, Kirurgcentrum Umeå
I tjänsten som dietist ingår arbetsuppgifter med nutritionsbedömning, nutritionsbehandling och nutritionsstöd där fokus ligger på perioperativ nutrition. Målsättningen är att förebygga och förhindra undernutrition samt att ge optimala förutsättningar för behandling och tillfrisknande. Som dietist på kirurgcentrum arbetar du huvudsakligen med nutritionsbehandling av patienter som genomgått eller planeras för kirurgi relaterat till cancersjukdom. På avdelningarna Uro/gyn och Buk & kärl träffar du bland annat patienter som genomgått tarmresektion...
2023-06-05 2023-06-19
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Specialistläkare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får medarbetare och patienter att känna sig trygga. I rollen som specialistläkare arbetar du i huvudsak med patientansvar vilket innebär att du ansvarar för medicinska utredningar, bedömningar samt behandlingar av patienter. Du arbetar i team bestående av kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt kunskap- och erfarenhetsutbyte. Vi förväntar oss att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister. Du förväntas driva och medverka i föränd...
2023-06-02 2023-06-30
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska, Allmängeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du u...
2023-06-02 2023-06-18
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Arbetsterapeut, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet innebär att du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, utprovning av hjälpmedel, rådgivning, vårdplanering och individuella vårdplaner.
2023-06-01 2023-06-15
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Specialistläkare i allmänmedicin eller geriatrik, Holmsund/Obbola HC, Umeå
Som specialist inom allmänmedicin eller geriatrik hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedöm...
2023-05-31 2023-06-25
Region Västerbotten, Servicecenter VB Patientstödjare
Som patientstödjare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetsplatsen präglas av stor flexibilitet, patientfokus och god gemenskap. Du som patientstödjare är en viktig del i att vårdavdelningarna ska kunna bedriva trygg och kvalitetssäker vård. Arbetet som patientstödjare är väldigt varierande och utifrån patientens individuella behov. I rollen ingår att sitta vak, att vara ett sällskap och stöd till oroliga patienter samt att förhindra fallskador genom ständig närvaro. Andra arbetsuppgifter som kan komma...
2023-05-31 2023-06-09
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Operationsplanerare ÖGI-sektionen, Kirurgcentrum, Umeå
Du ansvarar b la för operationsplaneringen av främst ÖGI-patienter, översyn av väntelistan, telefonrådgivning mm i nära samarbete med annan kollega, medicinska chefer, samt operationsavdelningen. Du deltar även aktivt i operationsplaneringsmöten och i multidisciplinära ronder. Arbetsuppgifter och uppdrag kan komma att förändras utifrån pågående organisationsförändringar. Vi erbjuder tillsvidareanställning men önskar du visstidsanställning är det också möjligt.
2023-05-31 2023-06-14
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB ST-läkare rehabiliteringsmedicin, NHHC, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer genom din utbildningstjänst att få en bred specialistutbildning och en personlig handledare. Förutom sedvanliga läkaruppgifter med medicinsk bedömning, behandling och rehabilitering inom våra verksamheter genomförs även en rad randplaceringar för att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning. Multiprofessionellt teamarbete är grundläggande i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet vilket innebär att du dagligen samarbetar med flera andra pro...
2023-05-31 2023-06-25
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandsköterska, Specialisttandvården Klinisk oral fysiologi, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom arbete i steril, reception samt assistans av tandläkare. I avdelningens uppdrag ingår även handledning av studenter där du tillsammans med kliniska lärare ansvarar för att studenterna får den kliniska träningen som är nödvändig. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som tandsköterska där du tillsammans med våra specialister och ST-tandläkar...
2023-05-31 2023-06-22
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Västerbotten, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska inom ambulansen möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen jobbar ni i team bestående av sjuksköterska-undersköterska ell...
2023-05-30 2023-06-13
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterska Flygkoordineringscentralen, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna vid den medicinska beställningsmottagningen är varierande och innefattar bland annat beställningsmottagning av flyguppdrag, medicinsk prioritering och koordinering av ambulansflyguppdrag, Arbetet består till stor del av samverkan både skriftligt och muntligt, där du dagligen kommunicerar med bland annat personal vid SOS alarm, vårdavdelningar samt personal på ambulansflyg och ambulans. Vidare ingår dokumentation av medicinsk...
2023-05-30 2023-06-13
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandsköterska/tandhygienist, Specialisttandvården, Oral Diagnostik Radiologi, Umeå
Som tandsköterska/tandhygienist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Din huvudsakliga arbetsuppgift efter utförd internutbildning, är att arbeta självständigt med röntgenundersökningar, administration i journaler samt handleda på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammen vid Umeå Universitet och regionen.
2023-05-30 2023-06-13
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Medicinsk akutvårdsavdelning, Medicincentrum, Umeå
Att arbeta på Medicincentrum är utmanande och spännande och som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Det internmedicinska området innefattar många olika diagnoser och du får en mycket bred kompetens och det finns möjlighet att fördjupa och utveckla sin medicinska kunskap. Du lär dig ett akut omhändertagande och blir duktig på att hantera medicinteknisk utrustning. Vi arbetar mycket med klinisk bedömning och samarbete med specialister inom både medicin och andra kliniker. Du arbetar...
2023-05-30 2023-06-13
1 2 3 4 >