Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Barn- och ungdomscentrum Skellefteå Barnsköterska/Undersköterska, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I det dagliga arbetet ingår omvårdnad av sjuka barn i alla åldrar, provtagning, såromläggning och att tillsammans med övriga i teamet identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda och utvärdera barnets omvårdnadsbehov. Du är en viktig del i teamet och har ett nära samarbete med sjuksköterskor och läkare.
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Överläkare tumörkirurgi, Centrum för obstetrik och gyn, Västerbotten
Som överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får medarbetare och patienter att känna sig trygga. Denna tjänst passar för dig som vill ha hög operationsvolym men även för dig som vill kombinera tumörkirurgi med akademisk forskning inom området. Vi söker dig som är erfaren, kunnig och flexibel. Du är trygg i din roll och ska självständigt kunna ansvara för arbete inom den tumörkirurgiska enheten i Umeå. Vi förväntar oss att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister inom vår specialitet och det tumörkir...
2021-10-15 2021-11-05
Länsstyrelsen Västerbotten, Verksamhetsstöd Handläggare diarium
Enheten för verksamhetsstöd har ca 40 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena ekonomi, HR, service, säkerhet, arkiv och diarium, juridik, GIS-samordning och kontroll av medel från vissa EU-program. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sju personer som arbetar med diarieföring, arkivering, stöd och intern utbildning i diarie- och arkivfrågor samt övergripande verksamhetsuppföljning. Du kommer att arbeta med registrering och arkivering och kommer också att utgöra ett stöd till länsstyrelsens medarbetare inom diarie- och arkivfrågor....
2021-10-15 2021-10-31
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Dietist, Medicincentrum, Umeå
Som dietist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter huvudsakligen njurpatienter på mottagningen, dialysen och avdelningen. I vikariatet ingår även att jobba en del av anställningen mot hjärtcentrum. Du deltar aktivt i utvecklingen som ska bidra till framtidens vård. Detta då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård. Arbetet består huvudsakligen av individuella besök på mottagning, dialys och avdelning men gruppträffar förekommer. Handledning av studenter kan in...
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, utskrivning, SPEVA, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Vi söker en samordningssjuksköterska som främst arbetar med utskrivningsprocessen. Arbetet består till stor del av att säkerställa trygga hemgångar med god kvalitet och ökad patientdelaktighet. Du har kontakt med närstående och andra vårdgivare för att kvalitetssäkra utskrivningen och ge övertagande vårdgivare goda förutsättningar att ge trygg och säker vård och omsorg. Du har en central roll på avdelningen och kommer genom di...
2021-10-15 2021-11-05
Region Västerbotten, Läkaravdelning Kardiologi Specialistläkare till Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå
Tjänstens innehåll är brett och rör allmänkardiologi på hjärtintensivavdelning, kardiologavdelning, mottagning och utredning. Arbetet består av teamwork och samarbeten sker både internt och externt. Handledning av kollegor samt läkarstudenter är också en del av dina uppgifter.
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, RV Fastighetsingenjör, Fastighet, Umeå
I din roll som fastighetsförvaltare kommer du att: • Ansvar för den sammanhållna bilden över den byggtekniska statusen inom förvaltningsområdet. • Vara ett stöd till kollegor inom organisationen. • Säkerställa utveckling inom byggteknik och dess koppling mot utvecklingsplaner ur ett helhetsperspektiv. • Ha helhetsgrepp kring verksamhetens behov/önskemål och dess koppling mot utvecklingsplaner. • Upprätta och uppdatera förvaltningsplaner för byggnader. • Ansvara för planering av förebyggande underhåll. • Ansvara för uppföljning av avtal gällan...
2021-10-15 2021-11-12
Region Västerbotten, Thoraxavdelning Vikariat Sjuksköterska, Thoraxvårdavdelning, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På thoraxvårdavdelning bedrivs kirurgisk vård av patienter som opereras för hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar. Thorax har regionansvar och hit kommer patienter från alla de nordligaste länen. Patienterna vårdas här både före och efter operationen. Arbetet består i omvårdnadsarbete kring patienterna, dokumentation, läkemedelsdelning och övervakning av vitala parametrar m.m. Tillsammans med annan omvårdnadspersonal arbetar du på ett patientsä...
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, Läkaravdelning Kardiologi Specialistläkare till Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå
Tjänstens innehåll är brett och rör allmänkardiologi på hjärtintensivavdelning, kardiologavdelning, mottagning och utredning. Arbetet består av teamwork och samarbeten sker både internt och externt. Handledning av kollegor samt läkarstudenter är också en del av dina uppgifter.
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistläkare onkologi, Cancercentrum Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att bidra i förändringsarbeten. Du bidrar till en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Intresse för forskning är viktigt. I tjänsten ingår specialistuppgifter inom såväl öppen som slutenvård. Cancercentrum ansvarar för onkologisk vård i hela norra regionen vilket innebär att konsultarbete kan vara aktuell...
2021-10-15 2021-11-05
Region Västerbotten, IT Systemutveckling Lösningsarkitekt till IT Västerbotten
Som lösningsarkitekt har du en viktig roll genom att se helheten och få med både ett förvaltnings-, arkitekturstyrnings- och funktionellt perspektiv för de rekommendationer och lösningsförslag som läggs fram. Rollen innebär också förmåga att agera i flera samtidigt pågående projekt och pedagogiskt föra resonemang med företrädare från verksamhetens alla olika delar. Kunden är ständigt i fokus i vårt arbete där vi drivs av att skapa nytta utifrån verksamhetens behov.
2021-10-15 2021-11-07
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistläkare hematologi, Cancercentrum Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att bidra i förändringsarbeten. Du bidrar till en lärande miljö där du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning och delar med dig av din kunskap till alla medarbetare. Intresse för forskning är viktigt. I tjänsten ingår specialistuppgifter inom såväl öppen som slutenvård.
2021-10-15 2021-11-05
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Sjuksköterskor, Postoperativa avdelningen, AnOpIVA Umeå
Att arbeta som sjuksköterska på Postop innebär att du i team ansvarar för vården av nyopererade patienter. Du bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet består av intensiv övervakning, behandling av svikt i vitala funktioner och avancerad smärtlindring. Som sjuksköterska bedömer, prioriterar och åtgärdar du patientens speciella omvårdnadsbehov. Arbetet är varierat, av och till i ett högt tempo med korta vårdtider för att i andra stunder bestå av mer komplicerade frågeställningar och längre vårdtid. Vårt...
2021-10-14 2021-10-28
Region Västerbotten, Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin Sjuksköterska, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna är blodtappning på blodcentralen och vid mobil tappningsenhet (blodbussen) och blodkomponentframställning. Arbetet är förlagt till både dag och kväll, i samband med mobil tappning kan även övernattningar ingå. Patientbehandling med bl.a. fotoferes, plasmabyte och perifer stamcellsskörd ingår också i arbetsuppgifterna.
2021-10-14 2021-10-28
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Chefsassistent. Primärvårdsområde Öst, Umeå
Som chefsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du arbetar som chefsassistent till verksamhetschefen och fyra avdelningschefer och kommer att fungera som en stödfunktion till dessa. I arbetet ingår schemaläggning, boka och sammankalla till olika möten samt agera sekreterare och föra mötesprokoll under dessa. Vidare ingår administrativt arbete i flera olika administrativa system som exempelvis e-postadministration, personalsystemet Personnec, söka och samla in statistisk information gällande verksamh...
2021-10-14 2021-10-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande It-forensiker som drömmer om att bli polis? Se hit!
Som it-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2021-10-14 2021-10-31
Region Västerbotten, Kardiologisk avdelning Sjuksköterska natt Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som sjuksköterska är kvalificerat och det ena passet är inte det andra likt. Dina arbetsuppgifter är att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera omvårdnadsbehov av patienter. Arbetet är varierat och bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo, av och till i ett högt tempo med korta vårdtider för att i andra stunder bestå av mer komplicerade frågeställningar och lite längre vårdtid. Du planerar och utför medicinska ...
2021-10-14 2021-10-28
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Undersköterskor, Postoperativa avdelningen, AnOpIVA Umeå
Som undersköterska på Postop bidrar du till att ta väl hand om och få nyopererade patienter återhämta sig. Du deltar i vården av patienter i alla åldrar och med många olika ingrepp. Arbetet består av övervakning av vitala funktioner, identifiera risker, åtgärda, utvärdera och dokumentera i datajournalsystemet Metavision. Tillsammans med sjuksköterskan ansvarar du för omvårdnadsarbetet som gör patienten redo att återvända till avdelningen. Eftersom Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus ingår även handledningen av studenter. Se...
2021-10-14 2021-10-28
Länsstyrelsen Västerbotten, Landsbygdsenheten Kontrollanter för EU:s jordbruksstöd
Enheten för landsbygd och regional utveckling arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling. Enheten bidrar till genomförandet av EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik bland annat genom Landsbygdsprogrammet som rymmer ekonomiska stöd till jordbruken, stöd för investeringar och kompetensutveckling. Du kommer att arbeta med uppföljning och kontroll av EU:s jordbruksstöd med hela Västerbottens län som arbetsområde. Du kommer ingå i ett positivt arbetslag där vi arbetar självständigt men med kontinuerliga avstäm...
2021-10-14 2021-11-07
Länsstyrelsen Västerbotten, Landsbygdsenheten Biträdande enhetschef och handläggare
Enheten för Landsbygd och Regional utveckling är en av fem enheter vid Länsstyrelsen. Vid enheten arbetar vi för attraktiva och levande landsbygder med positiv och hållbar utveckling. I enhetens uppgifter ingår arbete för ett gott djurskydd, en god djurhälsa och säkra livsmedel. Vi handlägger och kontrollerar EU:s jordbrukarstöd och arbetar med kompetensutveckling och rådgivning gentemot jordbruket. Vi hanterar också veterinära frågor, mark och fastighetsfrågor och bidrar med strategiska insatser för en hållbar utveckling av länets livsmedels...
2021-10-14 2021-11-21
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Medicinsk sekreterare Affektiv mottagning vid Psykiatriska kliniken , Umeå
I rollen som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med att organisera och strukturera det administrativa arbetet hos oss. Du kommer att stödja övriga medarbetare och samarbeta med andra enheter och samarbetspartners. I arbetsuppgifterna ingår det bl.a att skriva diktat, hantera väntelistor samt boka/kalla patienter till läkare, schemaläggning, journalkopior, skanning och posthantering.
2021-10-14 2021-10-29
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Region Västerbotten, Logopedmottagning Umeå Logoped till Neuro-, huvud-, halscentrum Västerbotten, Umeå
Nu när en av våra logopeder ska vara föräldraledig så söker vi dig som kan vikariera för henne. I arbetet ingår framför allt utredning, bedömning och behandling av barn med olika typer av ätsvårigheter. Stor del av arbetet sker på Barn- och ungdomscentrums vårdavdelningar samt i team med andra professioner. Delar av arbetet fokuserar på bedömning av tal- och språksvårigheter hos barn med konstaterad eller misstänkt utvecklingsförsening, neurologisk sjukdom eller neurologisk skada. Ytterligare insatser inom dessa samt andra diagnosområden kan bl...
2021-10-13 2021-10-27
Region Västerbotten, PV Öst Umeå Distriktssköterskor/Sjuksköterskor, Ålidhem HC, Umeå
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba med telefonrådgivning, mottagningsarbete, vaccinationer och delvis på Primärvårdsjouren. Arbetet är varierande och spännande med möjlighet till fortbildning och utveckling inom områden som exempelvis Astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsoundersökningar. Arbetet är i huvudsak schemalagt dagtid men enstaka kvällspass förekommer och var fjärde helg kommer du jobba på primärvårdsjouren.
2021-10-12 2021-10-26
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Undersköterska, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du u...
2021-10-12 2021-10-26
1 2 3 4 >