Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Sjuksköterska natt, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination, samt kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Som anställd på natten arbetar du ca 69% på AB schema, rullande på sex veckor med 9 dagars ledighet.
2021-07-28 2021-08-13
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Vikarierande lärare till Lärcentrum Anstalten Sörbyn
Som vikarierande lärare inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstal...
2021-07-28 2021-08-18
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandsköterskor, Specialisttandvården Protetik, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker tandsköterskor med intresse att fördjupa sig i vårt specialistämne och som vill ha en stor delaktighet i den dagliga vården av våra inremitterade patienter. I tjänsten kommer förutom sedvanliga arbetsuppgifter även vissa administrativa uppgifter ingå. Ytterligare kan arbete i steril och reception förekomma. I avdelningens uppdrag ingår även arbete med att handleda studenter där du tillsammans med de kliniska lärarna ansvar för att student...
2021-07-27 2021-08-22
Region Västerbotten, Sävars HC Sjukgymnast/Fysioterapeut, Primärvårdsområde Nord, Sävar
Som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner. Förutom att du arbetar självständigt i olika patientkontakter så bedrivs verksamheten både individuellt och i grupp.
2021-07-27 2021-08-16
Region Västerbotten, Barnavdelning 2 Sjuksköterska till Barn 2, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi har både akut och planerat intag vilket innebär en stor variation bland arbetsuppgifterna. Den ena dagen blir inte den andra lik vilket är en av avdelningens många fördelar. Hos oss är det bra att gilla tempoväxlingar dels eftersom att vi har många patienter som kommer in akut samt att sjuka barn kan försämras snabbt. Vi utför en väldigt varierande och avancerad sjukvård. Vi vårdar bland annat patienter som genomgår stora ryggkirurgiska in...
2021-07-27 2021-08-10
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska, Beroendepsykiatrisk mottagning, Psykiatriska Kliniken Umeå
Arbetet på dubbeldiagnosmottagningen (DDM) sker i tvärprofessionella team, där såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. I teamen ingår läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska och skötare. Varje team har en teamledare. På LARO-mottagningen fungerar sjuksköterskan som kontaktperson och blir på så vis spindeln i nätet när det gäller patientens rehabilitering. Hela verksamheten genomsyras av teamarbete där olika professioner bidrar med sin kompetens. Utöver sjuksköterskor finns i teamet kurator, psykol...
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kurator Beroendepsykiatriska och Dubbeldiagnosmottagningen, Umeå
Arbetet på dubbeldiagnosmottagningen sker i tvärprofessionella team, där såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. Du har fokus på psykosocialt och psykiatriskt behandlings-och rehabiliteringsarbete både enskilt och i grupp samt i samarbete med övriga medarbetare på mottagningen. Som kurator i teamet bistår du med kunskap inom försäkringsmedicinska frågor, rehabiliteringsfrågor och samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer.
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå Psykolog (vik.), Beroendepsykiatrisk mottagning Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba både mot DDM och LARO-mottagningen. Både DDM och LARO jobbar enligt vårdprogram som gemensamt tagits fram. Psykologens arbetsuppgifter består huvudsakligen av neuropsykologiskt- och psykiatriskt utredningsarbete av komplexa tillstånd/dubbeldiagnoser samt psykologiskt behandlingsarbete självständigt och tillsammans med annan personal. Det senare kan t.ex. vara att leda grupper. Just nu har mottagningen grupper i Mindfulness och...
2021-07-26 2021-08-15
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Umeå Fysioterapeut (vik.), Neurorehab NUS, Umeå
Som fysioterapeut / sjukgymnast hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du bidrar med din specifika kompetens och samverkar med kollegor och övriga yrkesgrupper. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra verksamheter samt dokumentation och överrapporteringar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar. Du har även förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
2021-07-26 2021-08-16
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Receptionist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Till Allmäntandvårdens kompetenscentrum, AKC söker vi nu en duktig administratör till vår reception som finns på 7 trappor, Tandläkarhögskolan. Du kommer att vara en viktig person i vårt arbete med att ge våra kunder och studenter bästa möjliga service! Arbetsuppgifterna är varierade men består bland annat av tidsbokning/kallelser, remissadministration, hantering av patientärenden via 1177.se, posthantering och kassaavstämning samt övriga receptionsuppgifter i samband med patientbesök. Du arbetar i datasystem såsom TeleQ, vårt journalsystem T...
2021-07-26 2021-08-11
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Undersköterskor, Operationsverksamheten vid AnOpIva, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Inom operation som undersköterska har du en nyckelfunktion vid operationer. Arbetet innebär ett nära samarbete med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och kirurg inne på operationssalen. Undersköterskan förbereder salen inför operation och iordningställer salen efter operationen tillsammans med de övriga i operationslaget. I rollen ingår även handledning av studenter då Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus. Arbete...
2021-07-26 2021-08-22
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare till Folktandvården, Sävar
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Vi erbjuder ett varierande arbete med patienter i alla åldrar. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta inom just dina intresseområden. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultatione...
2021-07-26 2021-08-22
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Molekylärbiolog, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Umeå
Som molekylärbiolog hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du kommer att arbeta inom molekylära sektionen vid Klinisk mikrobiologi där dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: - Kvalitetssäkring av molekylärbiologiska analyser (organisera deltagandet i EQC-program, granska EQC utfall - Organisera och delta i upphandlingar - Att självständig hålla sig uppdaterad gällande den tekniska utvecklingen inom mikrobiologisk-molekylärbiologisk diagnostik - Arbete i rutindiagnostik vid molekylära sektionen v...
2021-07-22 2021-08-22
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Sävar Fysioterapeut, Neurorehab Sävar, Umeå
Som Fysioterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du jobbar med patienter både individuellt och i grupp. Du arbetar i neurologiskt rehabiliteringsteam tillsammans med arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, läkare och rehabiliteringsassistenter. Teamet kan vid behov konsultera psykolog och logoped. Kontakter med externa aktörer som exempelvis arbetsgivare och kommun förkommer. Undersökning inklusive testning med olika mätinstrument, bedömning och rehabiliterande behandling utifrån rehabilitering...
2021-07-21 2021-08-15
Region Västerbotten, Ortopedisk avdelning Umeå Arbetsterapeut (vik), Ortopedavdelning, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet innebär att du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, utprovning av hjälpmedel, rådgivning, vårdplanering och individuella vårdplaner.
2021-07-21 2021-08-17
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Medicinsk chef till kolorektalsektionen, Kirurgcentrum, Umeå
Som medicinsk chef så agerar du förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som medicinsk chef arbetar du nära verksamhetschef, bitr verksamhetschef och är ansvarig chef för läkare på kolorektalsektionen. I uppdraget ingår bl.a. att vara verksamhetschefen behjäl...
2021-07-20 2021-08-17
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Undersköterska, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du är en viktig del i att ge dem vård och förbättrad livskvalitet. Arbetet sker inom ett brett område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för att människor känner sig trygga och får god omvårdnad med hög patientsäkerhet. Att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete.
2021-07-20 2021-08-13
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Bemanningsassistent, Medicincentrum, Umeå
Som bemanningsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer arbeta på uppdrag av avdelningschef och i nära samarbete med avdelningens biträdande avdelningschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för schemaläggning för undersköterskor och sjuksköterskor samt lösa korttidsfrånvaro. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter kring nyanställningar samt administration i våra personalsystem. Du deltar i utbildningsplanering för medarbetarna och kommer ta emot våra studenter. Du...
2021-07-19 2021-08-08
Region Västerbotten, Neurorehabilitering Umeå Sjuksköterska, Neurorehab NUS, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ansvarar du för omvårdnad och övervakning av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. Arbetet innefattar allt från personlig omvårdnad, medicinskt omhändertaga...
2021-07-19 2021-08-16
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Sjuksköterska till Neuropsykiatrisk mottagning, Psykiatriska kliniken Umeå
Läkemedelsuppföljning gällande alla typer av psykofarmaka men mycket centralstimulerande. Bedömningar gällande patientens psykiatrisk mående och vårdnivå bedömning. Stödjande samtal. Konsultation i tvärprofessionella grupper. Telefonrådgivning och hantering av receptförfrågningar. Injektionsgivning I arbetet kan det ingå hembesök varvid körkort kan vara bra men är inget krav.
2021-07-19 2021-08-08
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Hästinriktade veterinärer till Vännäs/Umeå
Vi har planerad mottagning för både ortopediska och medicinska utredningar varvat med såväl akutsjukvård som planerade besök i fält. Vi utför även hästtandvård både på mottagningarna och i fält. Om du vill jobba vissa dagar med andra speciella inriktningar eller djurslag tex smådjur finns det även goda möjligheter till det då vi även har smådjurskliniker på båda orterna. I Vännäs är vi 16 veterinärer varav 8 stordjursveterinärer och där har vi också en mindre hästklinik där är vi också bedriver seminverksamhet för hästar. Vi väljer att hjälpa ...
2021-07-16 2021-08-15
Region Västerbotten, Reumatologisk mottagning Umeå Kurator till Reumatologiska kliniken, Umeå
Du arbetar i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Förutom bedömning, samtalsbehandling och kurativa insatser till sluten- och öppenvårdspatienter med reumatologiska sjukdomar, innefattar arbetet även arbetslivsinriktad rehabilitering och försäkringsmedicinska utredningar/kontakter. Du arbetar som kontaktperson i sjukskrivningsprocessen.
2021-07-16 2021-08-15
Region Västerbotten, Robertsfors HC Distriktssköterska/sjuksköterska, Primärvårdsområde Nord, Robertsfors
Som distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Att arbeta som distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska hos oss innebär bland annat telefonrådgivning och både planerade och akuta mottagningsbesök. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
2021-07-16 2021-08-06
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Legitimerad djursjukskötare till Vännäs
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara djursjukvårdande arbete på dagtid vid vår smådjursklinik innefattande röntgenundersökning, blodprovstagning, medicinering och narkos/assistans i samband med operationer och tandbehandlingar. Vi har en välutrustad smådjursklinik med digital röntgen, ultraljud, gasnarkos, akutlab och komplett tandutrustning.
2021-07-16 2021-08-24
Region Västerbotten, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik VB Medicinteknisk ingenjör, Umeå
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer att ingå i sektionen Kirurgi- och Dentalteknik inom avdelningen Medicinsk Teknik Västerbotten och kommer att placeras i Umeå. Medicinsk Teknik Västerbotten är en länsklinik så arbete kan förekomma över hela länet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom teknikområde Kirurgi. I teknikområdet arbetar vi med teknik som exempe...
2021-07-16 2021-08-22
1 2 3 4 >