Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Undersköterska till Cancercentrums mottagning, NUS, Umeå
Vi söker en undersköterska till mottagningen då en av våra undersköterskor går i pension under sommaren. Arbetsuppgifterna för en undersköterska på vår mottagning består bland annat av att svara i interntelefonen, förbereda inför kommande läkarmottagningar, provtagningar på vårt eget lab, omläggning av sår, assistera vid inläggning av Picc-Line, EKG med mera. Arbetet är omväxlande då vi har en rotation mellan de olika positionerna.
2023-01-27 2023-02-19
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Leg psykolog, Neuropsykiatriska mottagningen, Psykiatriska kliniken, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet innefattar neuropsykiatriska utredningar, behandling och bedömning samt konsultation med andra yrkeskategorier du arbetar i ett multiprofessionellt team.
2023-01-27 2023-02-12
Region Västerbotten, Ursvikens HC Avdelningschef till Ursvikens hälsocentral
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar samt synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsa...
2023-01-27 2023-02-12
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk VB Legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Umeå
Som Legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Hos oss kommer du att arbeta med barn och ungdomar som kräver inneliggande specialiserad barnpsykiatrisk vård. Viktiga kliniska områden inkluderar ätstörningar, suicidalitet, psykoser och utagerande beteenden. Med patienten och dennes familj i centrum ges vården i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Du kommer att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelsuppföljning, provtagn...
2023-01-27 2023-02-19
Region Västerbotten, Servicecenter Receptionist, Patientservice, Umeå
Som receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du har en central roll och är den som välkomnar och tar emot patienter inför deras mottagningsbesök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hantering och registrering inför patienters mottagningsbesök samt kassaredovisning i centralreceptionen. Som entrévärd ingår du i ett team av serviceinriktade medarbetare. I ditt arbete möter du patienter och besökare och hjälper till med vägbeskrivningar samt transporterar/ledsagar dem till och från sjukhusets alla a...
2023-01-27 2023-02-12
Region Västerbotten, Tegs HC Distriktssköterska/sjuksköterska, Tegs HC, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig. Att jobba på en hälsocentral innebär ett roligt, omväxlande och självständigt arbete i samverkan med de övriga verksamheter/yrkesgrupper som jobbar hos oss. På hälsocentralen möter och vårdar vi barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
2023-01-27 2023-02-16
Region Västerbotten, Tegs HC Distriktssköterska/sjuksköterska, Tegs HC, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och ett engagemang som får människor att känna sig trygga och bekräftade i mötet med dig. Att jobba på en hälsocentral innebär ett roligt, omväxlande och självständigt arbete i samverkan med de övriga verksamheter/yrkesgrupper som jobbar hos oss. På hälsocentralen möter och vårdar vi barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete.
2023-01-27 2023-02-17
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Chefsassistent, Geriatriskt centrum, Umeå
Som chefsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat att arbeta med vårt personalsystem, hantera fakturor, skriva protokoll och utföra annat ekonomiskt- och personaladministrativt arbete. Som ett administrativt stöd till verksamhetschefen medverkar ditt arbete till att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vidare kommer du att ansvara för att strukturera och organisera vägledande- och styrande dokument, läkaradministration t.ex jourschema, ...
2023-01-26 2023-02-09
Region Västerbotten, Företagshälsan Leg psykolog/beteendevetare, Företagshälsan i Umeå
Som legitimerad psykolog/beteendevetare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet innebär att du bidrar till att stärka det systematiska och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i regionens verksamheter. Vi arbetar med att utveckla våra arbetssätt och metoder och det kommer du att vara en del av. Vi har de senaste åren varit en resurs i det främjande och förebyggande arbetet på organisationsnivå och detta arbete kommer fortsätta de närmsta åren. Exempel på detta är att vi i ett projekt arbetar med att stödja...
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, HR stab VB Lönepartner, Verksamhetsstöd Lön, Umeå
Som lönepartner hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet som lönepartner består huvudsakligen dina arbetsuppgifter av handläggning av löner, tolkning av lagar och avtal, utfärda intyg samt utföra andra löneadministrativa uppgifter. Vi har olika ansvarsområden inom sektionen lön vilket ger dig stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer ha mycket kontakt med våra chefer i regionen och ditt arbete har stor betydelse för hela organisationen.
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandsköterska till Folktandvården Ersboda, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du får ett roligt och omväxlande arbete och ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4 samt taligenkänningsverktyget Voxit Vocal.
2023-01-26 2023-03-01
Region Västerbotten, Hörnefors HC Distriktssköterska, Hörnefors Hälsocentral, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Att arbeta som distriktssköterska hos oss innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en hälsocentral med telefonrådgivning samt både planerade och akuta mottagningsbesök. Jobbet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. Vid intresse finns även möjlighet för specifikt ansvarsområde. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmi...
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Undersköterska, Intensivvårdsavdelningen, AnOpIva NUS
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På vår avdelning är du delaktig i vården av intensivvårdspatienter som, med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd, har svikt i sina vitala funktioner. Arbetet består av kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner, omvårdnadsarbete och dokumentation. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga. Eftersom Norr...
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Projekthandläggare, Livsmedicin, Geriatriskt centrum, Umeå
Som projekthandläggare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer att arbeta med projekt och uppdrag inom Livsmedicin och dess externa bidragsgivare. Du kommer också att delta i planering av olika aktiviteter i projekt samt att representera oss i möten med externa projektpartner i en nationell- och/eller internationell miljö. Du kommer att ansvara för löpande administration, dokumentation och rapportering enligt de olika anslagsgivarnas krav. Du hanterar ekonomi, avtal, projektplanering, kvalitetssäkr...
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Projektledare, Livsmedicin, Geriatriskt centrum, Umeå
Som projektledare hos oss kommer du att arbeta med externfinansierade projekt och uppdrag för Livsmedicins räkning hos dess externa bidragsgivare. Du kommer att ansvara för processen från ax till limpa planering, genomförande och rapportering. Du kommer att ansvara för löpande administration, dokumentation och rapportering enligt de olika anslagsgivarnas krav med externa projektpartner i en nationell- och/eller internationell miljö. Du hanterar ekonomi, avtal, projektplanering, kvalitetssäkring och uppföljning samt dokumentation. Arbetet sker...
2023-01-26 2023-02-12
Region Västerbotten, Thoraxavdelning Sjuksköterska till Thoraxintermediär Hjärtcentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Thoraxintermediär ansvarar du för den postoperativa vården av patienter som genomgått thoraxkirurgi men även för patienter som drabbats av svikt i främst hjärta och lungor. En del patienter går direkt från Thoraxoperation till Thoraxintermediär. Som sjuksköterska ansvarar du för en till tre patienter. Du arbetar patientcentrerat både självständigt och i team i direkt närhet till din patient. Som nyanställd får du en personligt utformad i...
2023-01-25 2023-03-12
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Specialistläkare/Överläkare Psykiatriska kliniken Umeå
Du arbetar kliniskt i psykiatrisk verksamhet. Inom psykiatrin arbetar man i team med psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och skötare där din roll i teamet kommer vara en viktig del i arbetet. tillsammans arbetare ni med att skapa rätt och kvalitativ vård. Du kommer också att få vara del i att arbeta med förbättrings och utvecklingsfrågor såväl inom team som med dina läkarkollegor. Som specialistläkare/överläkare har du också jour och beredskap
2023-01-25 2023-02-20
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Specialistläkare/överläkare med forskning 30%, Psykiatriska kliniken Umeå
Anställningen är en tillsvidareanställning som specialistläkare/överläkare med inledningsvis ett treårigt avtal om möjlighet till forskningstid motsvarande 30 % per år. Forskningsdelen knyts till Enheten för psykiatri, institutionen för klinisk vetenskap och den kliniska arbetstiden till Psykiatriska klinikens kliniska verksamhet.
2023-01-25 2023-02-20
Region Västerbotten, Vännäs HC Distriktsläkare till Primärvårdsområde Väst, Vännäs Hälsocentral
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2023-01-25 2023-02-16
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Undersköterska (dagtid), Endoskopienheten, Kirurgcentrum Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad endoskopi där du har en viktig roll vad gäller patientens behandling. Som undersköterska på endoskopienheten arbetar du i ett litet team tillsammans med läkare, endoskoperade sjuksköterska och sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter består av att förbereda för och assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar samt iordningställande av sal mellan undersökning...
2023-01-25 2023-02-15
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Undersköterska/skötare Avdelning 2, Psykiatriska kliniken i Umeå
Arbetet som Undersköterska/skötare innebär att du har ett nära samarbete med sjuksköterskan som är teamleader. De dagliga uppgifterna innefattar bland annat delaktighet vid kartläggning och identifiering av specifika omvårdnadsbehov hos enskilda patienter. Utifrån detta planeras och skapas åtgärdsplan, tillsammans med sjuksköterska och läkare, för omvårdnadsteamets akuta insatser samt utvärdering av dessa. Arbetet kommer även innebära delaktighet i arbetet med att utforma, implementera och utvärdera specifika omvårdnadsstrategier. I dialog med ...
2023-01-25 2023-02-12
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, omvårdnad/utskrivning, Medicinska akutvårdsavdelningen, Medicincentrum, Umeå
Att arbeta på MAVA är utmanande och spännande och som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker en samordningssjuksköterska som främst arbetar med utskrivningsprocessen. Arbetet består till stor del av att säkerställa trygga hemgångar med god kvalitet och ökad patientdelaktighet. Du har kontakt med närstående och andra vårdgivare för att kvalitetssäkra utskrivningen och ge övertagande vårdgivare goda förutsättningar att ge trygg och säker vård och omsorg. Du har en cent...
2023-01-25 2023-02-26
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behövs...
2023-01-24 2023-02-14
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska natt, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen natt den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behöv...
2023-01-24 2023-02-14
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Intensivvårdssjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen, AnOpIva Umeå
Som Intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som intensivvårdssjuksköterska på vår avdelning ansvarar du för vården av intensivvårdspatienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Då vi här vårdar patienter av alla kategorier, förutom thoraxopererade och prematura barn, utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med undersköterskor, sjukgymnast, kurator och läk...
2023-01-24 2023-02-07
1 2 3 4 5 6 >