Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, RV Receptionist, Patientservice, Umeå
Som receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du är den som välkomnar och tar emot patienter inför deras mottagningsbesök, registrerar dessa, tar betalt, hanterar frikort, sköter kassaredovisning i centralreceptionen. Som entrévärd ingår du i ett team av serviceinriktade medarbetare. I arbetet ingår att möta upp patienter och besökare i entrén och bland annat hjälpa till med vägbeskrivningar samt transportera/ledsaga dem till och från sjukhusets alla avdelningar vilket kan bli långa sträckor varje da...
2022-01-21 2022-02-04
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Timvikarier, undersköterskor, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. Som undersköterska utför du ...
2022-01-21 2022-03-06
Region Västerbotten, Urologisk mottagning Umeå Uroterapeut/sjuksköterska, Urologmottagningen, Kirurgcentrum, Umeå
Som sjuksköterska bidrar du till att människor ska känna sig trygga, må bättre och få förbättrad livskvalitet. Du är en viktig del i att ge god vård med hög patientsäkerhet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa ett gott samarbete och trevlig atmosfär på avdelningen och inom kliniken. Att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete. Bland dina arbetsuppgifter förekommer telefonrådgivning, assistans vid undersökningar och behandlingar, boka, kalla och förbereda människor inför operationer. En uroterapeut utreder och beha...
2022-01-21 2022-02-04
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Kriminalvårdare till anstalten Sörbyn, nattjänst
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2022-01-21 2022-02-11
Region Västerbotten, Ortopedisk klinik skrivenhet Medicinsk sekreterare, Rörelseorganens centrum i Umeå
Arbetet innebär dokumentation, både öppenvårdsskrivning och slutenvårdsskrivning inklusive diagnosklassifikation, operationsberättelser, epikriser, samt registerarbete. Andra uppgifter och ansvarsområden kan tillkomma. Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en viktig del av kliniken och möjliggör insatser som påverkar många. Vi erbjuder ett roligt arbete tillsammans med kunniga kollegor där du blir en viktig del av vår verksamhet.
2022-01-21 2022-02-13
Region Västerbotten, Storumans sjukstuga Sjuksköterska/Distrikssköterska, Storuman sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Arbetsuppgifter som Sjuksköterska/Distriktssköterska på läkarmottagning, med telefonrådgivning, planerat och akut mottagningsarbete samt förebyggande hälsovård. Vi förväntar oss att du tillsammans med oss bidrar till...
2022-01-21 2022-02-04
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Anstalten Sörbyn
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2022-01-21 2022-02-11
Region Västerbotten, IT Infrastruktur och service It-tekniker till IT Västerbotten, placering Umeå, Lycksele eller Skellefteå
Som It-tekniker inom sektionen infrastruktur och service ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Området som vi förstärker är på klientsidan och vi söker dig som brinner för service och att hjälpa kunder. Arbetet innefattar användarsupport via ärenden, felsökning av olika problem i Windowsmiljö, van vid kommandodolken och/eller Powershell samt paketering av mjukvara. Du bör ha god förståelse i användarhantering i AD, filstruktur och behörigheter. I rollen samverkar du med andra funktioner inom IT, olika enheter inom Re...
2022-01-21 2022-02-13
Region Västerbotten, IT Infrastruktur och service Vi söker medarbetare till vår servicedesk, IT Västerbotten
Som It-tekniker inom sektionen infrastruktur och service ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Området som vi förstärker är till vår servicedesk som arbetar med första linjens support till verksamheten och vi söker dig som brinner för service och att hjälpa kunder. Arbetet innefattar telefonsupport samt felsökning/felavhjälpning via ärenden, installationer av applikationer och program samt hantering av beställningar. Beredskapsarbete förekommer i tjänsten.
2022-01-21 2022-02-13
Region Västerbotten, Läkaravdelning thoraxanestesi ST-läkare, Thoraxkirurgi, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som specialistläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, underläkare, kandidater och andra personalkategorier. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och med handledning sköta avdelnings- och operationsverksamheten vid kliniken. Som specialistläkare ingår du i primärjoursarbetet på kliniken fö...
2022-01-20 2022-02-03
Region Västerbotten, Klinisk fysiologi Biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi, Umeå
Som Biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang för att ge en säker diagnos och att skapa trygghet hos patienten. Du kommer att arbeta med patientundersökningar inom en eller flera sektioner på Klinisk fysiologi. Vi behöver just nu fler medarbetare inom sektionen för ultraljudhjärta. Inriktning samt utveckling inom yrket sker allteftersom utifrån dina önskemål och verksamhetens behov.
2022-01-20 2022-02-06
Region Västerbotten, Akutmottagning Umeå Undersköterskor, Akutmottagningen Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som medarbetare på akutmottagningen möter du hela tiden nya patienter med alla typer av åkommor och olycksfall. Det är ett stimulerande arbete som kräver gott samarbete och ett gott bemötande mellan medarbetare och yrkesgrupper. Som undersköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team som tillsammans möter patienternas behov av vård. Dina arbetsuppgifter i teamet kan bland annat vara provtagning, gipsning, kontroll av vitalparametrar, omv...
2022-01-20 2022-02-10
Region Västerbotten, Medicinsk teknik VB Medicintekniker till Medicinsk teknik
Som medicintekniker hos oss är du ett viktigt stöd till vården. Du utför service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer att arbeta med tekniken under hela dess livslängd. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att: • utföra ankomstkontroll • avhjälpande underhåll • förebyggande underhåll • validering/funktionskontroll • utbyte av utrustningar • bistå verksamheten med teknisk kompetens • ha kontakt med externa leverantörer • i sam...
2022-01-20 2022-02-03
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionsmottagningen, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss har du en betydelsefull roll där du gör skillnad för andra människors hälsa. Arbetsuppgifterna på mottagningen består av sjuksköterskeledd mottagning för olika infektionsdiagnoser, vaccination, telefonrådgivning, sprutbyte och akut mottagningsverksamhe...
2022-01-20 2022-02-09
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Servicebiträde, Steriltekniska avdelningen vid AnOpIVA, Umeå
Som servicebiträde hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att vara behjälplig med påfyllnad- och leverans av förbrukningsmaterial, mottagning av gods, förrådshantering, göra grunddukningar till operation samt till viss del hantera sterilt gods. Det är ett aktivt arbete där tunga lyft förekommer.
2022-01-20 2022-02-13
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå Sjuksköterskor, Flygkoordineringscentral, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna vid flygkoordineringscentralens medicinska beställningsmottagning är många och varierande och innefattar bland annat beställningsmottagning av flyguppdrag i hela Sverige, medicinsk prioritering och koordinering av ambulansflyguppdrag, samverkan med SOS alarm, sjukhus, vårdgivare och mottagningar av patienter, daglig kommunikation med SOS alarm och vårdpersonal på ambulansflyg och ambulans, sammanställning av uppdragsinforma...
2022-01-20 2022-02-13
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Specialistsjuksköterskor, Svenskt ambulansflyg, AnOpIva Västerbotten
Du kommer att arbeta halvtid för flygverksamheten och vara kliniskt verksam på minst 25 % på AnOpIva Västerbotten alternativt inom anestesi och/eller intensivvård på ett annat sjukhus, företrädesvis med frekvent vård av patienter med sepsis, skallskador, akut hjärtsjukdom, neurologiska rubbningar eller omfattande traumatiska skador. Du kommer att arbeta under medicinsk ledning av vårdgivaren Region Västerbotten och i tillägg till de medicinska arbetsuppgifterna kommer du även att ha flygoperativa arbetsuppgifter där du rapporterar till befälha...
2022-01-19 2022-02-02
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandhygienist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Som tandhygienist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga, och ser till att våra patienter får bra förutsättningar för god tandhälsa. Hos oss får du ett roligt och omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas. Som tandhygienist utför du sedvanliga undersökningar avseende karies och parodontit samt identifierar, bedömer och planerar munhälsovårdsinsatser. Arbetet kommer att bestå av såväl teamarbete som självständigt arbete med vuxna- och barnpatienter.
2022-01-19 2022-02-23
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Arbetsterapeut till Palliativ medicin, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar tillsammans med övriga teamet och utreder, planerar och genomför arbetsterapeutiska insatser och åtgärder. Mycket av arbetet handlar om att ligga steget före och i dialog med patienten och teamet sätta in rätt insats i rätt tid. Du arbetar med en stor variation av hjälpmedel då våra patienters behov är väldigt olika. Samtal, stöttning och information till patienterna är en stor del i arbetet, även att utbilda och stötta närstående...
2022-01-19 2022-02-02
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska natt, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifter vid en infektionsavdelning innebär att du vårdar patienter från både kirurgiska och medicinska specialiteter. Patienterna är i alla åldrar, alltså både barn och vuxna. Du får möjlighet att arbeta med olika ansvarsområden.
2022-01-19 2022-02-09
Region Västerbotten, Dialysbehandling Umeå Sjuksköterska, Dialysbehandlingen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Du planerar och utför dialysbehandlingar samt deltar i omvårdnad. Utöver detta har du också ett lite större ansvar över några patienter. Du jobbar nära, och i s...
2022-01-19 2022-02-09
Region Västerbotten, Primärvård Länsuppdrag Samordnare, Kompetenscentrum mödra– och barnhälsovård, Primärvård länsuppdrag i Umeå
Som samordnade hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du ingår tillsammans med en kollega, barnhälsovårdsöverläkare, dietist, psykolog, logoped, samordningsbarnmorska och överläkare inom mödrahälsovård i ett team vars syfte är att verka för att regionen kan erbjuda befolkningen en jämlik mödra- och barnhälsovård av hög kvalitet. Arbetet delas med en kollega och innefattar bland annat att erbjuda kompetensutveckling och konsultationsstöd till personal inom barnhälsovården. Vidare innebär det ett an...
2022-01-19 2022-02-09
Region Västerbotten, Hjärt-kärlmottagning Fysioterapeut, Hjärtcentrum Umeå
Ditt arbete innebär patientkontakt både på våra vårdenheter och i öppenvårdsverksamhet. På våra vårdenheter innebär arbetet som fysioterapeut bl.a. mobilisering, träning och andningsvård för nyopererade thoraxpatienter och intensivvårdspatienter, patienter med hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller andra hjärtdiagnoser. Råd och information om fysisk träning och fysisk aktivitet, stöd och undervisning till andra personalkategorier. I öppenvårdsverksamheten på mottagningen följer man upp patienter efter vårdtillfälle pga hjärtsjukdom eller efter remis...
2022-01-19 2022-02-02
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Fysioterapeut/Sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen råd o stöd, Umeå
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan bidra till ett aktivt och balanserat liv. Vi söker två fysioterapeuter/sjukgymnaster. En med placering i arbetslag för vuxna personer med rörelse- och intellektuella nedsättningar, en med placering i arbetslaget för ungdomar, unga vuxna med insatser för personer med rörelse- och intellektuella nedsättningar och för personer med neuropsykiatri...
2022-01-19 2022-02-11
Region Västerbotten, Tegs HC Psykolog, Tegs hälsocentral, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med psykologkollegor, psykiatrisjuksköterska och kurator. Du kommer att arbeta med barn och vuxna med lätt till måttli...
2022-01-19 2022-02-02
1 2 3 4 5 >