Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Medicinsk dokumentation rtg Medicinsk sekreterare, Bild- och funktionsmedicin, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du stöttar verksamheten genom bland annat remissregistrering, receptionsarbete, tidbokning, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter, administrativt arbete, utvecklingsarbete samt viss diktatskrivning. Du erbjuds ett varierat och omväxlande arbete då vi roterar mellan olika arbetsuppgifter.
2021-02-25 2021-03-11
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Specialistläkare, Ryggsektion, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du är delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och tillsammans med kollegor sköta avdelnings-, mottagnings- och operationsverksamheten vid klinikens ryggsektion. Du ingår dessutom i hus- och/eller bakjoursarbetet på ryggsektionen. Som specialistläkare inom ryggortopedin får du ett variationsrikt arbete där det i...
2021-02-25 2021-03-11
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Avdelningschef Tandtekniskt laboratorium, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Ditt huvudsakliga uppdrag som avdelningschef är att driva, leda, följa upp och utveckla verksamhetens arbete. Du är ansvarig f...
2021-02-25 2021-03-19
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska, Cancercentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. VI ERBJUDER dig en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till dem i livets slutskede. Du får en strukturerad introduktion på en arbetsplats med hjälpsam kultur. Här har du specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika och immunologisk behandling. På hematologisektionen utför vi tr...
2021-02-24 2021-03-31
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare och klinisk handledare till AKC, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Du kommer att ingå i ett tandläkarteam och i dina I arbetsuppgifterna ingår förutom patientbehandling klinisk handledning av tandläkarstudenter (termin 8-10) inom kursen allmäntandvård, där du stödjer och handleder studenterna i deras kliniska träning för att nå kunskaps- och färdighetsmålen i de kliniska kurserna. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4.
2021-02-24 2021-03-17
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandsköterska till Folktandvården, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du får ett roligt och omväxlande arbete och ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4.
2021-02-23 2021-03-14
Kriminalvården, Frivård Norra Norrland Administratör till verksamhetsområde Frivården Norra Norrland
Din huvuduppgift är främst att stödja verksamhetsområdets ledning i administrativa ärenden. Arbetsuppgifterna består av diarieföring samt registrering av uppgifter i andra administrativa stödsystem, arkivering, ärendebevakning, digital posthantering, beställningar, inköp och fakturahantering. Även upprättande av kallelser, dagordningar samt förande av protokoll vid Frivårdens beslutssammanträden ingår. Som administratör har man en registratorsfunktion som svarar för rådgivning, stöd och utbildning till lokal nivå i diarieföringsfrågor. Verksam...
2021-02-23 2021-03-16
Region Västerbotten, Röntgen Lycksele Röntgensjuksköterska, bild och funktionsmedicin, Lycksele
Som röntgensjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du ser till patienternas radiologiska, medicinska och övriga specifika omvårdnadsbehov. Utifrån detta planerar, prioriterar och genomför du de undersökningar som ska utföras. Du arbetar på ett professionellt sätt och har ständigt patienten i fokus, med avsikt att erbjuda en hög kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, förmåga att lösa problem och att göra prioriteringar utifrån en flexibel verksamhet. Du har en viktig rol...
2021-02-23 2021-03-22
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Psykolog, Könsidentitetsmottagningen i Umeå
Behandlingsarbete i team, där såväl medicinska, psykologiska som sociala aspekter på Könsdysfori beaktas. Arbetet innebär psykologisk bedömning av könsidentitetsproblematik samt utredning med fokus på psykiatrisk problematik och patientens kognitiva och emotionella funktionalitet. I arbetet ingår även samtalsstöd, uppföljning av behandling, leda gruppträffar, närståendesamtal samt att informera, utbilda och stödja vårdgrannar. Psykologutredningen är en del av den samlade dokumentation som ligger till grund för diagnossättning och utlåtande till...
2021-02-22 2021-03-08
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska sommarvikariat, Palliativ medicin, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du är omvårdnadsansvarig för egna patienter och tillsammans med övriga teamet utformar du vårdplaner. Mycket av arbetet är proaktivt men du ska även kunna agera i akuta lägen. Du arbetar med diverse teknisk utrustning t.ex. pumpar, infarter mm. Provtagning, injektioner, infusioner, ger blod, sårvård, läkemedelshantering mm. Samtal och stöttning är en stor del i arbetet. Utbilda och stötta närstående, hemtjänst samt andra som finns runt patie...
2021-02-22 2021-03-28
Region Västerbotten, Psykogeriatik avdelning 2 Umeå Sjuksköterska, Avdelning 2, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd, kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Ditt arbete bidrar till en patientsäker vård med god kvalité. Som anställd hos oss erbjuds du deltagande i arbetstidsmodell 3-3.
2021-02-22 2021-03-08
Region Västerbotten, Psykogeriatik avdelning 2 Umeå Sjuksköterska natt, Avdelning 2, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd, kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Ditt arbete bidrar till en patientsäker vård med god kvalité. Som anställd på natten arbetar du ca 68% på AB schema, sju nätter på tre veckor.
2021-02-22 2021-03-08
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska natt, Avdelning 2, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I arbetet som undersköterska ingår omvårdnadsarbete tillsammans med sjuksköterska. Ni utför medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Du samarbetar med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Patientens vård och behandling utgår från patientens individuella behov och sker i väl fungerande team. På avdelningen arbetar vi med omvårdnadsstrategier och personcentrerad vård. Som anställd p...
2021-02-22 2021-03-08
Region Västerbotten, Käkkirurgi Sjuksköterska till Käkkirurgen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med pre- och postoperativ omvårdnad av polikliniska patienter. Du arbetar även med inskrivningssamtal med våra slutenvårdspatienter och med provtagning inför operation. Du ansvarar för patientens omvårdnad och medverkar till att skapa en god patientsäkerhet. Att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet.
2021-02-22 2021-03-08
Region Västerbotten, Alkohol och drogmottagningen Umeå Samordnare, Alkohol och drogmottagningen, Umeå
Som samordnare på alkohol och drogmottagningen är du verksamhetens ansikte utåt, du ansvarar för att samordna studiebesök och extern information om alkohol och drogmottagningen. Du är sammankallande för nätverk som Alkohol och drogmottagningen samverkar med. Du är sammankallande för olika grupper både internt för Regionen och kommunen samt med externa aktörer. Du samordnar kortare handledingsuppdrag mot boenden och andra enheter. Du arbetar med utvecklingsfrågor för Alkohol och drogmottagningen. Du ansvarar för administrativa uppgifter som til...
2021-02-19 2021-03-05
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Avdelningschef till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål. Ditt huvudsakliga uppdrag som avdelningschef är att tillsammans med de övriga två avdelningscheferna inom AKC driva, leda och följa upp kliniken...
2021-02-19 2021-03-12
Region Västerbotten, Äldrepsykiatrisk mottagning Umeå Sjuksköterska, Äldrepsykiatriska mottagningen, Psykiatrisk klinik, Umeå
Som sjuksköterska ingår det i dina arbetsuppgifter att fungera som mottagningssjuksköterska där du bland annat har telefonrådgivning, telefonuppföljning samt samordning. Du ansvarar för läkemedelshantering, uppföljning vid farmakologisk behandling, provtagning, kalla till årskontroll samt samtal utifrån patientens behov. Du bistår med den somatiska kunskapen samt bidrar med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området. Arbetet sker både på mottagning och i patientens närmiljö
2021-02-19 2021-03-05
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Sjuksköterska, Kirurgcentrum, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Umeå
Som sjuksköterska bidrar du till att människor ska känna sig trygga, må bättre och få förbättrad livskvalitet. Du är en viktig del i att ge god vård med hög patientsäkerhet. Du kommer att arbeta inom ett brett område med högspecialiserad kirurgi och att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete.
2021-02-18 2021-03-04
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå ESVL- och mottagningssköterska, Kirurgcentrum urologen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Dina arbetsuppgifter på urologmottagningen kommer att innefatta telefonrådgivning samt att du kommer att assistera vid olika undersökningar och behandlingar. Arbetsuppgifter som att kalla och boka patienter samt sköta väntelista för öppenvården ingår också i ditt uppdrag. Tjänsten innefattar även del i arbete med SVF (Standardiserat vårdförlopp). Vi ser att du aktivt deltar i förbättringsarbete på mottagningen. På ESVL/stenbehandlingen är du, til...
2021-02-18 2021-03-04
Region Västerbotten, Vindelns HC Distriktsköterska, Vindelns hälsocentral, Primärvård Väst
Som distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med provtagningar, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och utveckla arbetssätt.
2021-02-18 2021-03-11
Region Västerbotten, Regionalt Cancercentrum norr Systemutvecklare till Regionalt Cancercentrum Norr
Som systemutvecklare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. I rollen arbetar du agilt i ett scrum-team, med utvecklare från både Regionalt Cancercentrum Norr och Registercentrum Norr, i dagsläget fyra personer. Tillsammans skapar ni IT-lösningar för framtidens cancervård. Du kommer också att arbeta tillsammans med våra två övriga utvecklingsgrupper som finns i Göteborg och Uppsala. Arbetet innebär även samarbete med statistiker, handläggare och annan personal. I arbetet ingår webbutveckling av både...
2021-02-18 2021-03-11
Region Västerbotten, Affektiv mottagning Psykolog Affektiva mottagningen, Psykiatriska Kliniken i Umeå
I ditt arbete kommer du i samarbete med andra yrkesprofessioner att bedöma, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser. Huvudsaklig placering är inom mottagningens behandlingslinje för depressionstillstånd Du kommer att genomföra allmänpsykiatriska bedömningar och fördjupade utredningar avseende utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser samt personlighetssyndrom och upprätta behandlingsrekommendationer som ligger till grund för fortsatt behandling vid mottagningen. En del av arbets...
2021-02-17 2021-03-03
Region Västerbotten, Neurologisk avdelning Umeå Undersköterska (vik.), Neurologavdelning, Umeå
Som undersköterska på Neurolog avdelningen utför du sedvanliga undersköterskeuppgifter så som kontroll av vitalparametrar, sårvård, provtagning, omvårdnad mm. Handledning av elever är en del av arbetet. Dina arbetsuppgifter är varierade i och med att patientgrupperna är växlande. Identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Tillsammans med övriga i teamet (sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator) ska du, liksom vi andra, medverka till en god arbetsmiljö dä...
2021-02-17 2021-03-31
Region Västerbotten, Vuxenhab råd och stöd Um lag 1 Fysioterapeut/Sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen råd o stöd, Umeå
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast som ska arbeta framförallt med vuxna personer med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser. Del av tjänsten innebär arbete mot barn/ungdomar vid barn- och ungdomshabiliteringen. Även insatser till andra brukare inom verksamheten kan bli aktuellt. Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du utifrån ett hälsoorienterat perspektiv och med konsultativa insatser utifrån de kartläggningar och bedömningar som ...
2021-02-17 2021-03-03
Kriminalvården, Häktet Umeå Kansliadministratör till häktet Umeå, deltid
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi en kansliadministratör med ansvar för registrering och hantering av klientärenden, upprättande av strafftidsbeslut, hantering av akter och diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du ansvarar för klienternas lön, bidrag och egna medel samt handkassa, intern redovisning, uppföljning, fakturahantering etc. I ditt uppdrag ingår det även att medverka till att upprätthål...
2021-02-16 2021-03-09
1 2 3 4 >