Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Kost Kock till kostverksamheten för Vegby skola
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. I denna tjänst kan helgtjänstgöring samt tjänstgöring i andra kök förekomma.
2021-10-21 2021-11-05
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vill du jobba som timvikarie inom kost?
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter i ett storkök så som behjälplig vid matlagning, salladsberedning, servering, diskning mm.
2021-10-20 2021-11-20
Ulricehamns kommun, Grundskola Grundlärare i fritidshem med utvecklingsuppdrag
I utvecklingsuppdraget förväntas du: • Driva utvecklingsprojekt tillsammans med fritidshemmen inom sektor lärande • Utveckla metoder och arbetssätt • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmet och få samsyn på en kommunövergripande nivå • Se över och revidera mallstöd • Vara med och driva nätverksträffar för fritidshem • Organisera sommarfritids i centralorten under tre veckor Som grundlärare i fritidshem blir du en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du deltar aktivt i samarbetet med skola...
2021-10-20 2021-11-10
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Ängsgårdens förskola
Uppdraget som barnskötare innebär att med läroplanen, Lpfö-18, som grund erbjuda alla barn en trygg omsorg och samtidigt stötta dem i deras utveckling. Du deltar aktivt i arbetslagets planering, utbildningens genomförande, dokumentation och utvärdering. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar och erfarenheter. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns delaktighet och inflytande är i fokus. I den dagliga kontakten med vårdnad...
2021-10-19 2021-11-09
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Gällstads förskola
Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen om grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns in...
2021-10-19 2021-11-08
Ulricehamns kommun, Skolutveckling och stöd Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du enligt de riktlinjer som finns för den samlade elevhälsan och utifrån basprogrammet för elevhälsans medicinska insats. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam som förutom dig består av rektor, skolkurator och specialpedagog samt ha ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen. Utöver detta kommer du även att tillhöra den centrala elevhälsan tillsammans med bland annat skolkuratorer, skolpsykologer samt specialpedagoger. Uppdraget är tydligt inriktat på hälsofrämjande, förebyggande, åtgärdande och stö...
2021-10-19 2021-11-02
Ulricehamns kommun, Förskola Vikarierande förskollärare till Lyckans förskola
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning enligt Lpfö-18. Den pedagogiska lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen i samarbete med vår specialpedagog i området.
2021-10-14 2021-10-28
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Hästhovens förskola
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Du bedriver undervisning som stimulerar och utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. I nära samarbete med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du har också fortlöpande samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande. Du samarbetar med vår specialpeda...
2021-10-14 2021-10-28
Ulricehamns kommun, Kommunservice Poolanställd lokalvårdare
Som lokalvårdare inom våran pool kommer du att arbeta med lokalvård av offentliga lokaler, exempelvis skolor, förskolor samt kontorslokaler. Du kommer att vara den som täcker upp vid frånvaro och bidrar vid särskilda insatser. Du kommer att arbeta utifrån arbetsbeskrivning på respektive objekt som du kommer till, då verksamheterna har olika behov kan arbetet se olika ut på de olika arbetsplatserna.
2021-10-13 2021-11-03
Ulricehamns kommun, Tingsholmsgymnasiet Lärare i teknik och konstruktion till Tingsholmsgymnasiet
Tjänsten innebär undervisning i kurserna; Teknik 1 och Konstruktion 1. Delar av kurserna har redan genomförts.
2021-10-12 2021-10-26
Ulricehamns kommun, Skolutveckling och stöd Specialpedagog i förskolan
Som specialpedagog inom barnhälsan arbetar du hälsofrämjande och förebyggande utifrån specialpedagogiska perspektiv på organisation-, grupp- och individnivå. Du leder det specialpedagogiska arbetet i nära samarbete med ansvarig rektor i området. I ditt arbete ingår att genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar, skriva handlingsplaner, handleda arbetslag och enskilda pedagoger, samarbeta med vårdnadshavare, andra myndigheter och övriga skolformer. Du får också möjlighet att leda olika former av utvecklingsarbeten utifrån verksamhetens be...
2021-10-12 2021-10-26
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Lyckans förskola
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning enligt Lpfö-18. Den pedagogiska lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen i samarbete med vår specialpedagog i området.
2021-10-12 2021-10-26
Ulricehamns kommun, Blidsbergs skolområde Grundlärare i fritidshem / fritidspedagog till Blidsberg skola
Vi söker dig som vill undervisa och vara en del av skolans utveckling inom fritidshemmet. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. I anställningen ingår att du aktivt deltar i samarbetet med skolans övriga personal för att utveckla enhetens verksamhet. Under förmiddagarna stöttar du upp i skolan som exempelvis resursstöd i klassrum, planerar och håller i rastverksamhet och liknande. Du ingår också i skolans trygghetsteam. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och kon...
2021-10-06 2021-10-24
Ulricehamns kommun, Kost Kock till Kostverksamheten
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. I denna tjänst ingår helgtjänstgöring (1 helg i månaden) samt att tjänstgöring i andra kök förekommer.
2021-10-05 2021-10-25
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, med ett kundfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktigt del i arbetet.
2021-10-04 2021-10-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Vikarierande biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, med ett kundfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktigt del i arbetet.
2021-10-04 2021-10-31
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vi söker timanställda lärarvikarier
I arbetet som lärarvikarie ingår uppdraget undervisning och planering i årskurs F-6. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även rastvaktande samt pedagogiska luncher ingå.
2021-09-29 2021-11-19
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Vi söker timvikarier till funktionsnedsättning
Som medarbetare inom verksamhet funktionsnedsättning kan arbetsuppgifterna skilja sig åt beroende på din befattning och var du arbetar. Vi jobbar med personer i alla åldrar; den gemensamma nämnaren är att man har någon slags funktionsnedsättning. Centralt för arbetet är att du ger stöd, service och omvårdnad till funktionsnedsatta - grundtanken är att man ska ha möjlighet att leva på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. • Som stödbiträde/stödassistent arbetar du på ett av våra gruppboenden eller serviceboenden i kommunen. Arbe...
2021-09-23 2021-10-31
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i matematik till Stenbocksskolan
Stenbocksskolan söker en lärare för arbete i högstadiet med undervisning i matematik. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa matematikundervisningen. Du kommer både att ansvara för undervisningen samt stötta en annan matematiklärare i dennes undervisning. I uppdraget ingår ett klassföreståndaransvar för en klass, planering och genomförande av utvecklingssamtal samt dokumentation av elevernas lärprocess.
2021-09-16 2021-10-24
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. I arbetet har du regelbunden kontakt med externa samarbetspartners, såsom primärvården och slutenvården utifrån patientens behov. Arbetstiden är förlagd på dag- och kvällstid, veckans alla dagar. Du kommer att ha patientansvar för personer i eget boende och på vård- och omsorgsboende. Sedvanliga arbetsu...
2021-09-07 2021-10-26
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker undersköterskor och vårdbiträden!
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid brukaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa brukarnas bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje brukare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet innefattar vå...
2021-09-06 2021-10-27
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Specialistundersköterska till äldreomsorgen i Ulricehamns kommun
Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens och psykiatri för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet är självständigt, men bygger på samverkan med andra professioner, såväl internt som externt, för att skapa bästa möjliga situation för den enskilde vårdtagaren. I ditt uppdrag kommer du tillsammans med andra professioner att arbeta individ-fokuserat för att hjälpa vårdtagare, anhöriga och omvårdnadspersonal att hitta sätt att han...
2021-08-17 2021-11-01
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vi söker timvikarier!
Inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är din viktigaste uppgift att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Du hjälper individen i sin vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttning och socialt umgänge. Dokumentation kan förekomma. Som timvikarie på förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjande...
2021-08-01 2021-10-31