Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid Fritidskonsulent
Som fritidskonsulent kommer dina huvudsakliga uppgifter bestå av att boka och planera verksamheten i kommunens idrottshallar. Du har daglig kontakt med både föreningar, företag och allmänhet. I ditt arbete upprättar du bokningsscheman, tar fram och bearbetar statistik, bokar evenemang samt är med i den övergripande planering vid olika arrangemang i anläggningarna. Du tar emot besök och ansvarar för iordningsställande av lokaler vid lägerverksamhet etcetera. I övrigt är du delaktig i andra arbetsuppgifter inom fritidsenheten. Vi använder oss a...
2023-06-02 2023-06-25
Ulricehamns kommun, Skolutveckling IKT-strateg till sektor lärande
Som IKT-strateg arbetar du för hela sektor lärande, från förskola till vuxenutbildningen. Du planerar och driver sektorns övergripande nätverk och projekt, vilka kan rikta sig till en eller flera verksamheter. Du ansvarar för sektor lärandes hårdvarubeställningar, MDM-system och support kring dessa. Du samordnar utbildningsinsatser för sektorns pedagoger gällande digitala verktyg och digitala lärresurser/appar. I processerna kring våra system och lärplattformar finns du med och stöttar våra rektorer. Tillsammans med dina kollegor inom skolutv...
2023-06-01 2023-06-18
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Sista chansen för sommarjobb i sommar!
Gemensamt för funktionsnedsättning och äldreomsorg, är att du arbetar med människor. Du möter dem i deras vardag och ser till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Inom äldreomsorgen arbetar du inom hemtjänsten eller på ett vård och omsorgsboende. Om du arbetar inom hemtjänsten, innebär arbetet mycket ensamarbete och alla arbetsinsatser utförs i vårdtagarens hemmiljö. Om du istället arbetar på ett vård- och omsorgsboende, samarbetar du med kollegor på en avdelning. Gemensamt för dessa två områden, är att du stö...
2023-06-01 2023-06-30
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning LSS-handläggare
Vi söker en handläggare som ska arbeta med utredning och uppföljning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL. Arbetet som handläggare hos oss innebär att du ska utreda behov och fatta beslut om insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär mycket kontaktytor med individer som söker insatser samt samarbetspartners både internt och externt.
2023-05-31 2023-06-15
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Lärare med inriktning fritidshem till anpassad grundskola i Ulricehamn sökes!
Som lärare inriktning fritidshem kommer du att leda planeringen och genomföra den pedagogiska verksamheten för våra elever då de är på fritids. Samarbete med pedagoger angående elevernas lärande, delaktighet och inflytande är av största betydelse för våra elevers utveckling. Du verkar för en god kvalitet på fritidshemmet och ser till helheten av elevernas lärande på fritids och i skola. Viss del av arbetstiden kan komma att bli förlagd i skolan antingen som resurspedagog eller i något ämne exempelvis idrott. Tjänsten är en semestertjänst.
2023-05-30 2023-06-20
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Specialpedagog till Stenbocksskolan
Som specialpedagog vägleder och coachar du lärare i deras arbete med extra anpassningar, utreder elevers stödbehov, upprättar åtgärdsprogram och är behjälplig i andras arbete med åtgärdsprogram. Du arbetar nära elever med stöd i olika former, så som ämnesrelaterat stöd, studieteknik och planering. Du ingår i skolans elevhälsoteam där det redan idag finns skolledare, specialpedagoger, kurator och skolsköterska. Skolan har resursgrupper med elever, som bland annat har neuropsykiatriska utmaningar och behöver extra stöttning i sin skolgång.
2023-05-29 2023-06-19
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i svenska och engelska/ eller annat ämne till Stenbocksskolan
Undervisning i svenska och engelska alternativt svenska och ett annat ämne i årskurs 7-9. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen och skolan.
2023-05-29 2023-06-19
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Hökerum
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. I arbetet ingår även ett uppdrag kring barn i behov av särskilt stöd tillsammans med de övriga pedagogerna. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du samarbetar med specialpedagog som finns knuten till förskoleområdet och det finns pedagogiska utvecklingsgrupper som fungerar som nätverk och arena för olika utvecklingsfrågor.
2023-05-29 2023-06-20
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Vi söker fler undersköterskor till Resursenheten/korttiden
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. På Resursenheten kommer du få arbeta med engagerad och kompetent personal där samarbete är grunden för planeringen av vård- och omsorgsarbetet. Tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen kommer du utifrån ett styrande arbetssätt, planera och utföra vård- och omsorgsarbete med individen i fokus. Arbetet är flexibelt och varierar från dag till dag. Stor vikt läggs vid att arbeta utifrån behov och resurs...
2023-05-26 2023-06-23
Ulricehamns kommun, Fastighet Vi söker en projektledare till vår fastighetsverksamhet!
Du kommer att ingå i ett team av flera projektledare underställda fastighetschefen. Tillsammans och var för sig ansvarar ni för och genomdriver byggprojekt. Framför allt behöver vi möta den ökande efterfrågan på verksamhetslokaler, med en investeringsbudget på mer än 2 miljarder kronor. Ditt huvudsakliga ansvar blir att ta rollen som projektledare för beslutade byggprojekt. Det innebär att du ser till att projekten genomdrivs utifrån bestämda mål och direktiv. Du säkerställer att interna och externa resurser tillsätts, ansvarar för ekonomiuppf...
2023-05-26 2023-06-11
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Hästhovens förskola
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och vara med när de upptäcker och erövrar sin omvärld. Som barnskötare på Hästhovens förskola medverkar du i utvecklingen av verksamheten utifrån våra små inspiratörers nyfikenhet, kreativitet och frågor. I den dagliga kontakten med vårdnadshavare utvecklar du en tillitsfull relation genom att vara engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
2023-05-25 2023-06-15
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid Enhetschef till Ungas fritid
Som chef ansvarar du för enhetens verksamhet, ekonomi och personal. Det är en slimmad men hängiven arbetsgrupp där din goda förmåga till planering och struktur av arbetet inom enheten kommer att värdesättas. Organisatoriskt är du underställd verksamhetschef för kultur och fritid och i ditt arbete har du stöd av administratör, HR-konsult och ekonom. Tillsammans med övriga enhetschefer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du och dina medarbetare ansvarar för utvecklingen av verksamheten i samverkan med ungdomarna. Öppen ungdomsverksamh...
2023-05-23 2023-06-11
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Lövbacka korttidsboende
Din uppgift blir att med övrig personal stärka/handleda barn/ungdomar/vuxna under deras tid hos oss . Vi vistas mycket ute i naturen men gör även andra utflykter. I dina arbetsuppgifter ingår att handleda barn och ungdomar med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter. Arbetet planeras tillsammans med den enskilde efter önskemål, förutsättningar och speciella behov. Vi arbetar bland annat efter tydliggörande pedagogik - genom sinnesstimulering, social gemenskap, skapande, data, musik erbjuds ...
2023-05-23 2023-06-11
Ulricehamns kommun, Gällstad skolområde Lärare i förskoleklass till Gällstads skola
Vi söker en grundskolelärare alternativt förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass vid Gällstads skola. Tjänsten innebär arbete i förskoleklass och i nära samarbete med lärare som har hand om den andra förskoleklassen. Samarbete kommer även ske med övrig personal på skolan och tillsammans arbetar vi för en inkluderande miljö där alla elever trivs och har möjlighet att utvecklas. Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisning samt anpassar utifrån enskilda elevers behov. I arbetet ingår god dokumentation av elev...
2023-05-23 2023-06-14
Ulricehamns kommun, HR-funktion HR-konsult
Som HR-konsult stöttar du organisationens chefer och verksamheter inom områdena arbetsrätt, rekrytering, kompetensförsörjning, anställningsförhållanden, rehabilitering, arbetsmiljö, löneprocess och pensioner. Detta innefattar förutom direkt stöd i specifika ärenden även lag- och avtalstolkning, utarbetande av policys och riktlinjer, stöd i samverkan och förhandlingar samt utbildningar med mera. Du arbetar i ett nära samarbete med våra chefer i organisationen, där du verkar som ett internkonsultativt stöd i deras personalarbete. I din roll kom...
2023-05-23 2023-06-04
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Kombinerad tjänst som tesplanerare och undersköterska till Ekeros hemtjänst
Detta är en kombinerade tjänst där 50 % av arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete i hemtjänsten samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du hjälper vårdtagare i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd, socialt umgänge, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och inköp. I det här arbetet blir ditt engagemang och din värme extra viktig för vårdtagaren. Övriga 50% av din arbetstid innefattar att utföra Tesplanering för verksamheten. Det finns fyra hemtjänstgru...
2023-05-22 2023-06-06
Ulricehamns kommun, Bogesundsskolan Skolvaktmästare med LITS uppdrag till Bogesundsskolan
Som skolvaktmästare består ditt uppdrag av alla förekommande arbetsuppgifter inom reparation av verksamhetsutrustning, evenemang, godshantering, låsning av skal och nyckelhantering inom skal. Du kommer att hjälpa och stödja personal i olika IKT-ärenden, både gällande elev- och personaldatorer med mera. Det ingår även att medverka inom brandskyddsarbete, utföra kopiatorservice (toner & papper) samt annan service till elever och övrig personal inom verksamheten. I övrigt ingår det i ditt uppdrag att en förmiddag i veckan utföra vaktmästarsysslor ...
2023-05-19 2023-06-07
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut i kommunens hemsjukvård kommer du att delta i patientfokuserade team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef. Till dina arbetsuppgifter hör att bedöma funktionsförmåga, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser och förskriva medicintekniska hjälpmedel. Handledning utifrån fysioterapeutiskt perspektiv och delegering till vård-och omsorgspersonal är en del av arbetet. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Du...
2023-05-19 2023-06-09
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Metodhandledare till verksamhet Funktionsnedsättning
Metodhandledare är en nyskapad roll i enheten för myndighetsutövning inom verksamhet funktionsnedsättning. Enheten består idag av fem LSS-handläggare, en socialsekreterare som arbetar med att verkställa insatserna för kontaktperson och stödfamilj. Vi har fyra administratörer som arbetar med administration inom personlig assistans, sjuklöneansökningar och övrig administration inom verksamheten. Som metodhandledare kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att ge ärende- och metodhandledning, både enskilt och i grupp för såväl nya som erfarna LSS-h...
2023-05-19 2023-06-09
Ulricehamns kommun, Kost Vill du jobba i kök? Vi söker en driven kock till Bogesundsskolan!
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. Arbetet utförs måndag-fredag men helgtjänstgöring kan förekomma.
2023-05-17 2023-06-07
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker metodutvecklare till Ulricehamns kommun
Nu utökar vi vår verksamhet med metodutvecklare på alla våra vård- och omsorgsboenden. Är du utbildad specialistundersköterska, aktiveringspedagog eller stödpedagog är det dig vi söker. Vi arbetar för att våra boende ska få leva hela livet fullt ut efter sin förmåga och vi vill skapa en meningsfull vardag för alla som bor hos oss. Som metodutvecklare i vår verksamhet behöver du kunna vägleda och coacha övriga medarbetare i de metoder och arbetssätt som skapar välbefinnande, livskvalitet och trygghet. Vi arbetar personcentrerat och funktionsbe...
2023-05-17 2023-06-07
Ulricehamns kommun, Anpassad skola Förskollärare till anpassade grundskolan i Ulricehamn
Ditt uppdrag är att undervisa elever i grundsärskolans ämnesområden och ämnen. Du planerar och genomför undervisning utifrån varje elevs förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med dina kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför vissa arbetsuppgifter som vanligtvis åligger en elevassistent.
2023-05-17 2023-06-07
Ulricehamns kommun, Grundskola Rektor till Stenbocksskolan
Som rektor på Stenbocksskolan har du ett helhetsansvar för skolan och arbetar med både operativa och strategiska frågor för att utveckla och leda verksamheten mot ökad måluppfyllelse. Tillsammans med dina två biträdande rektorer arbetsleder du delar av den pedagogiska personalen på skolan samt elevhälsoteamet. I ditt uppdrag har du ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete baserat på forskning och vetenskaplig grund och arbetar utefter gällande lagar och förordningar som styr skolan. Som rektor...
2023-05-17 2023-06-06
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Kommunens hälso- och sjukvård har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvårdsorganisationen ansvarar för patienter i alla åldrar med olika diagnoser och varierande behov. Arbetsuppgifterna varierar med patienten i fokus. Planering, genomförande och uppföljning är centrala delar. Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för ett visst antal patienter som du följer över tid och i arbetet ingår att informera, handleda och delegera omvårdnad...
2023-05-15 2023-07-15
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Lärare i NO till Stenbocksskolan
Undervisning i NO i årskurs 7-9. I uppdraget som lärare ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen. I uppdraget ingår också ett klassföreståndaransvar för en klass, och att planera och genomföra utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärprocess. Tillsammans med arbetslaget och ämneslaget ansvarar ni tillsammans för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete både för undervisningen och skolan.
2023-05-15 2023-06-05
1 2 >