Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker undersköterska till Resursenheten/korttiden
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. På Resursenheten kommer du få arbeta med engagerad och kompetent personal där samarbete är grunden för planeringen av vård- och omsorgsarbetet. Tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen kommer du utifrån ett styrande arbetssätt, planera och utföra vård- och omsorgsarbete med individen i fokus. Arbetet är flexibelt och varierar från dag till dag. Stor vikt läggs vid att arbeta utifrån behov och resurs...
2023-02-07 2023-02-24
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker fler undersköterskor till Parkgården och Hökerumsgården
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid vårdtagaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa vårdtagarens bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje vårdtagare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet inne...
2023-02-07 2023-03-05
Ulricehamns kommun, Fastighet Fastighetsskötare
I arbetet ingår att åtgärda felanmälningar på fastigheter, felavhjälpande underhåll och tillse driften av våra fastigheters tekniska system. Beställa och följa upp felavhjälpande underhåll, medverka vid planerat underhåll och besiktningar. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kommer att ingå i tjänsten vilket innebär att du som söker har ett krav på dig att kunna klara inställelsetider.
2023-02-06 2023-02-27
Ulricehamns kommun, Fastighet Vaktmästare till våra förskolor /fastighetsskötare
Uppdraget innebär främst att utföra vaktmästeritjänster förskolor och fastighetsskötsel inom hela kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär en mängd olika arbetsuppgifter som ska skötas vilket betyder att jobbet är mycket varierande. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kan komma att ingå i tjänsten vilket innebär att du som söker har ett krav på dig att kunna klara inställelsetider.
2023-02-06 2023-02-27
Ulricehamns kommun, Kommunservice Kommunservice söker lokalvårdare
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta med lokalvård av offentliga lokaler, exempelvis skolor, förskolor, omsorgsboenden samt kontorslokaler. Med en hög serviceanda och ett tydligt kundfokus har du möjlighet till att själv planera din arbetsdag. Arbetstiderna är förlagda på dagtid och flextidsavtal tillämpas. Vi arbetar med ständiga förbättringar och hållbarhet i fokus där du som lokalvårdare har möjlighet att vara med och utveckla lokalvården.
2023-02-06 2023-02-27
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Lärarvikarier sökes med ljus och lykta!
Som timvikarie i våra skolor i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie inom skola med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering. I arbetet som lärare ingår uppdraget undervisning och planering i årskurs F-9. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även rastvaktande s...
2023-02-01 2023-03-01
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Barn- och socialsekreterare till individ och familjeomsorgen sökes!
Att arbeta som socialsekreterare med målgruppen barn och unga i åldrarna 0-21år är ett varierande och spännande arbete där du får möjlighet att vara med och skapa en förändringsprocess och göra skillnad. Du ansvarar för att utreda anmälningar och ansökningar, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Som barnsekreterare ansvarar du för barn som är placerade i familjehem eller i hem för vård och boende/stödboende. I nära samarbete med barnet och vårdnadshavare...
2023-02-01 2023-02-28
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till servicebostad i centrala Ulricehamn
Som stödassistent på i servicebostad arbetar vi i de boendes hem med att ge stöd, service och omvårdnad enligt reglerade insatser som ryms inom LSS. I verksamheten ligger tonvikten på lågaffektivt bemötande och du ska genom ett strukturerat och individanpassat arbetssätt främja delaktighet och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med företrädare, anhöriga och andra samarbetspartners i organisationen och i samhället. Arbetet innefattar dokumentation av genomförandet av de beviljade insatserna för varje brukare. Det vardaglig...
2023-01-31 2023-02-21
Ulricehamns kommun, Kost Vill du jobba extra inom kök?
Tjänsten innefattar enklare köksarbete, servering och disk. Du arbetar inte ensam i köken och arbetspassen är förlagda på helger 07.30-15.30. Du kommer att arbeta i köket på Parkgården som är ett av våra vård- och omsorgsboenden i Dalum.
2023-01-31 2023-02-19
Ulricehamns kommun, Verksamheter inom välfärd Vikarierande enhetschef inom verksamhet Funktionsnedsättning
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen inom funktionsnedsättning (FN) och ingår som en naturlig del i FN:s ledningsgrupp. Som enhetschef har du personalansvar och arbetsmiljöansvar och är delaktig i frågor som rör arbetsrätt. Du ansvarar för bemanning och rekrytering samt arbetar aktivt med personalgrupperna. Du håller bland annat i APT samt medarbetar- och lönesamtal. Som enhetschef arbetar du med människor och är en i allra högsta grad närvarande chef. I uppdraget ingår en ekonomi i balans mot uppställda mål och att optime...
2023-01-27 2023-02-16
Ulricehamns kommun, Kost Kock sökes till Tvärreds skola
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. Arbetet utförs måndag-fredag, dagtid.
2023-01-25 2023-02-19
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Lyckans förskola
Vi söker dig, engagerad och nytänkande pedagog som har ett stort intresse för att tillsammans med andra bidra till att utveckla en god pedagogisk utbildning på Lyckans förskola. Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på undervisning och barns lärande. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning enligt Lpfö-18. Den pedagogiska lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du samarbetar med vår specialpedagog i området.
2023-01-24 2023-02-17
Ulricehamns kommun, Särskolan Lärare/speciallärare till grundsärskolan särskild undervisningsgrupp
Ditt främsta uppdrag är att undervisa i grundsärskolans ämnen i särskild undervisningsgrupp. Du planerar och genomför undervisning utifrån elevens förmåga, skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevens utveckling och lärande. Du har en stor frihet att skapa goda optimala lärsituationer tillsammans med erfarna kollegor. Som en av pedagogerna inom grundsärskolan har du, tillsammans med kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Det kan innebära att du som lärare även utför viss...
2023-01-23 2023-02-13
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Wallenqvistgatans gruppbostad
Som stödassistent på gruppbostad arbetar vi i de boendes hem med att ge stöd, service och omvårdnad enligt reglerade insatser som ryms inom LSS. I verksamheten ligger tonvikten på lågaffektivt bemötande och du ska genom ett strukturerat och individanpassat arbetssätt främja delaktighet och självständighet. Arbetet omfattar också att dokumentera genomförandet i de beviljade insatserna. Som stödassistent är du viktig för att skapa hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i brukarnas vardag utifrån deras förmågor. Du är en del av ett team bes...
2023-01-18 2023-02-08
Ulricehamns kommun, Ulrikaskolan Lärare i årskurs 1-6 till Ulrikaskolan
Tillsammans med dina lärarkollegor samverkar du och tar ansvar för upplägg av undervisning i de ämnen du är behörig i samt för andra arbetsuppgifter som ingår i verksamheten. Vi är en aktiv skola, både vad gäller utveckling och fysiska aktiviteter, här kommer du att arbeta för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Arbetet sker utefter gällande lagar och förordningar som styr grundskolan. Ange gärna i din ansökan om du vill arbeta i arbetslag för årskurs 1-3 eller årskurs 4-6.
2022-12-23 2023-02-09
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vill du vara en superhjälte i sommar? Sommarjobba inom äldreomsorgen
Vi söker dig som har ett engagemang för att skapa en meningsfull vardag och ett värdigt liv för dem som vi hjälper i våra olika verksamheter. I det arbetet blir ditt bidrag extra viktigt. Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du finns där för de boende i deras vardag och hjälper dem att finna ro och mening I sin tillvaro. Måltiderna på vård- och omsorgsboendet är höjdpunkter liksom dagliga aktiviteter för de boende. I hemtjänsten är varje möte i hemmet viktigt. Dina arbetsuppgifter består av ...
2022-12-20 2023-03-31
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Omsorgsälskande personer med hjärtat i handen? Sök till funktionsnedsättning/IFO!
Som medarbetare inom verksamhet funktionsnedsättning kan arbetsuppgifterna skilja sig åt beroende på din befattning och var du arbetar. Vi jobbar med personer i alla åldrar; den gemensamma nämnaren är att man har någon slags funktionsnedsättning. Centralt för arbetet är att du ger stöd, service och omvårdnad till funktionsnedsatta - grundtanken är att man ska ha möjlighet att leva på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring. • Som stö...
2022-12-20 2023-03-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut i kommunens hemsjukvård kommer du att delta i patientfokuserade team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef. Till dina arbetsuppgifter hör att bedöma funktionsförmåga, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser och förskriva medicintekniska hjälpmedel. Handledning utifrån fysioterapeutiskt perspektiv och delegering till vård-och omsorgspersonal är en del av arbetet. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Du...
2022-09-27 2023-02-28