Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Omsorgskoordinator till Akutmottagning i Trelleborg
Den ökade andelen äldre i vår befolkning medför att vi behöver hitta nya vårdformer för att möta behovet av vård. Inom ramen för SKR:s omställning till Nära Vård kommer akuten i Trelleborg starta ett pilotprojekt kring funktionen omsorgskoordinator som initialt pågår i sex månader. Målet med funktionen omsorgskoordinator på akutmottagningen är att identifiera patienter med ett nytillkommet omsorgsbehov, och genom samordning skapa trygga och säkra övergångar till hem, kommun eller primärvård. I uppdraget blir du navet i patientens väg i vårdför...
2023-02-02 2023-02-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat, till Rättspsykiatrisk avdelning i Trelleborg
Som skötare utför du vanligt förekommande uppgifter på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning. I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att delta i de olika rutinerna som finns kring omvårdnadsarbetet. Du kommer ha samtal, stödja patienter samt hantera olika situationer som uppstår. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under långa perioder, vilket ger oss unika möjligheter att följa dem under både behandlings- och rehabiliteringsprocessen. Etik och alla människors lika värde är viktiga hörnstenar i ditt arbete.
2023-02-02 2023-02-19
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Verksamhetschef till VO specialistmottagningar, Lasarettet Trelleborg
Vi söker dig som har lust och vilja att leda vårt verksamhetsområde. Du har siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats och du vill utveckla verksamheten genom att arbeta aktivt med ständiga förbättringar. Ditt ledarskap ska bygga på Region Skånes chefs- och ledarkriterier och värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Som verksamhetschef är du ansvarig för områdets samlade verksamhet, ekonomi och personal. Du rapporterar direkt till sjukhuschefen och ingår i sjukhusets ledningsgrupp. Vidare har du det övergripande ans...
2023-01-31 2023-02-17
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska, natt, Hjärtavdelning, Lasarettet i Trelleborg
På Hjärtavdelningen får man oerhört fina och kompetenta kollegor som drivs av att ge och förmedla en god och säker vård för våra patienter. Vi fokuserar på medarbetarkraften och planerar vår kompetensutveckling och våra utbildningsinsatser utifrån det medarbetarna lyfter och behöver samtidigt som vi alltid måste tänka att vi har den breda basen som krävs för att arbeta här. Just nu är vi med i ett forskningsprojekt kring personcentrerad vård som kommer att påverka vården positivt i väldigt stor utsträckning. Vi arbetar prestigelöst och tillsam...
2023-01-31 2023-02-14
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Rättspsykiatrisk avdelning i Trelleborg
Nu välkomnar vi en sjuksköterska till oss på avdelning 3! Vi söker dig som tycker att det är intressant och utvecklande att få möta patienter med skilda diagnoser och förutsättningar. Som sjuksköterska erbjuds du ett engagerande och spännande arbete. Arbetsuppgifterna är omväxlande då avdelningen vårdar patienter såväl i början av sin vårdprocess såväl som i ett utslussningsskede. I rollen är du ansvarig för ett antal patienter, vilket innebär att du i samråd med kontaktpersoner deltar i vårdplanering, rond och annan viktig planering för dessa...
2023-01-27 2023-02-19
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare anstalten Tygelsjö, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienter. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2023-01-27 2023-02-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Rättspsykiatrisk avdelning i Trelleborg
Du kommer utföra vanligt förekommande uppgifter på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning. I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att delta i de olika rutinerna som finns kring omvårdnadsarbetet. Du kommer ha samtal, stödja patienter samt hantera olika situationer som kan uppstå. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under långa perioder, vilket ger unika möjligheter att följa dem under både behandlings- och rehabiliteringsprocessen. Etik och alla människors lika värde är viktiga hörnstenar i vårt arbete. Arbetstiden är förlagd till dagtid, ...
2023-01-24 2023-02-14
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till Neurologiavdelning i Trelleborg
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Då är du varmt välkommen till oss, vi ser nu fram emot att välkomna två nya sjuksköterskekollegor för dag/kväll/helg-tjänstgöring. Vi värnar om ett gott arbetsklimat, där omtanke och respekt för varandra och våra olika professioner är en självklarhet. I dina arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning där vi arbetar tillsammans i team med patienten i centrum. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra sjukskötersko...
2023-01-17 2023-02-28
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterska till Neurologiavdelning i Trelleborg
Nu välkomnar vi en undersköterska som vill bli en del av vårt härliga team! Vi värnar om vårt fina arbetsklimat med högt i tak, där omtanke och respekt för varandra och profession är en självklarhet. I dina arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande undersköterskeuppgifter på vårdavdelning där vi arbetar tillsammans i team med patienten i fokus. Du och dina kollegor är de bästa förespråkarna för att patienten får en bra, säker och personlig vård och som medarbetare hos oss har du en stor delaktighet i hur vården ska bedrivas. Vi lägger upp di...
2023-01-17 2023-02-20
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare till häktet Malmö, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan at...
2023-01-16 2023-02-12
Kriminalvården, A/H Region Syd Sommarvikarier till Häktet Malmö och Häktet Trelleborg
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan at...
2023-01-16 2023-02-26
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Operationssjuksköterska, aspiranttjänst, till Operationsenhet i Trelleborg
Aspiranttjänsten innebär att du under handledning kommer få en inblick i operationssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter. Du får möjlighet att i lugn takt få kunskap om arbetets innehåll för en operationssjuksköterska med omvårdnad av patienter före, under och efter operation. Du kommer även att få genomgång av befintlig medicinteknisk utrustning, läkemedelshantering, hygien och sterilt arbete samt möjlighet att hospitera på vår Pre- och postoperativa avdelning samt vårdavdelning. Du ansöker till specialistsjuksköterskeprogrammet operatio...
2023-01-16 2023-02-07
Kriminalvården, Häktet Trelleborg Grundutbildad kriminalvårdare för nattjänstgöring till Häktet Trelleborg
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på ett häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet. Det är ett jobb med tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge ...
2023-01-13 2023-02-03
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Fastighetskoordinator till Lasarettet Trelleborg
I rollen som fastighetskoordinator har du en koordinerande och proaktiv roll. Du ansvarar för och projektleder om- och nybyggnationer av lokaler samt koordinerar utrustning och investeringar som kräver byggåtgärder. Därtill ansvarar du också för kontakterna med upphandlade aktörer kring driften till vården, bevakningsföretag samt miljösamordningen på sjukhuset. Som fastighetskoordinator bidrar du aktivt i lasarettets ledningsgrupp och deltar även i flera andra mötesstrukturer såsom interna och externa revisioner, strategiska kundmöten med Regi...
2023-01-13 2023-02-28
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Palliativ vårdavdelning i Trelleborg
Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd, eller stöd i kontakt med myndigheter med mera. Efter att våra patienter har fått den vård de skall ha ägnar vi oss bland annat åt annan dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell reflektion och utvecklin...
2023-01-13 2023-02-10
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Över-/specialistläkare kardiologi till VO akut och medicin i Trelleborg
Vi söker nu en överläkare alternativt specialistläkare i kardiologi som vill bli en del av vårt team. Idag består kardiologteamet av sju kardiologer, tre kranskärlssjuksköterskor, en koagulationssjuksköterska, en pacemakersjuksköterska, fem biomedicinska analytiker, en fysioterapeut, en dietist och en kurator. I tjänsten ingår kardiologiskt mottagningsarbete, avdelningsarbete samt jourtjänstgöring. Du förväntas kunna utföra och bedöma UKG, Holter och Arbets-EKG samt ha bred allmänkardiologisk kunskap. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarb...
2023-01-13 2023-02-12
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till Akutmottagning i Trelleborg
Vill du arbeta med oss som brinner för akutsjukvård? Hos oss på Akutmottagningen erbjuds du ett varierande arbete som bland annat består av triagering, övervakning och behandling av den akut sjuka patienten vid till exempel prio 1-larm. I ditt uppdrag som sjuksköterska är du tillsammans med undersköterska omvårdnadsansvarig för dina patienter. Vi arbetar i en omväxlande och stimulerande miljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete. Vi erbjuder dig en bred grund med ett individuellt anpassat introduktionsprogram, där utvecklingen sker g...
2023-01-13 2023-02-12
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Medicinsk sekreterare till Akutmottagning i Trelleborg
I din roll som medicinsk sekreterare på akutmottagningen ingår du i ett sekreterarteam om fyra samtidigt som du tillhör resten av akutens personal. Vi har ett brett arbetsfält med stor variation både vad gäller dokumentation och olika unika arbetsuppgifter. I de specifika sekreterarfunktionerna arbetar vi tillsammans i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I tjänsten ingår till viss del diktat, registrering i bland annat Pasis och patientliggaren. Sekreterarna på akuten hanterar även telefon, post och inskrivning. Med tillräcklig...
2023-01-13 2023-02-12
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Arbetsterapeut till Hjärtavdelning i Trelleborg
Nu söker vi en arbetsterapeut till Rehabilitering och stödenheten i Trelleborg. Arbetet är förlagt på vår Hjärtavdelning. Som arbetsterapeut på avdelningen kommer du bland annat att utföra bedömningar, klinisk aktivitets- och funktionsträning såsom upptagning av status och träning av ADL, förflyttning, balans, rörlighet och styrka. Det förekommer även hjälpmedelsutprovning. Vi eftersträvar ett medarbetarskap där varje medarbetare är aktiv i sitt eget lärande och har en vilja att bidra till att driva verksamheten framåt. Vi arbetar med ständig...
2023-01-12 2023-02-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Vuxenpsykiatri dagsjukvård i Trelleborg
Din huvudsakliga uppgift som skötare på dagsjukvården är att vara gruppledare i psykoedukation för ångest, sömn, depression och ADHD samt i grupp för beteendeaktivering 1-5 dagar i veckan. Beteendeaktiveringen innehåller bland annat egenvård, fysisk träning samt återhämtning. I arbetet ingår dokumentation i journalsystemet Melior, deltagande i behandlingskonferens och remissfördelning. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med kunniga kollegor, bra sammanhållning och ett gott och vänligt arbetsklimat. Arbetet är varierande och du är me...
2023-01-11 2023-02-08
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska natt till ASIH i Trelleborg
Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd, eller stöd i kontakt med myndigheter med mera. Efter de planerade patientbesöken kör vi tillbaka till kontoret där vi använder eftermiddagarna till bland annat dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell ...
2023-01-09 2023-02-06
Region Skåne, Semestervikariat Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2023
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du önskar arbeta. Dina önskemål tar vi i beaktande i matchningen med de verksamheter som angett behov. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär f...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Studerande medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2023
Som studerande medicinsk sekreterare hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, gemensamt är att du jobbar med administrativa arbetsuppgifter och stöttar upp dina kollegor. Med den här annonsen söker vi studerande medicinska sekreterare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tj...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Biomedicinska analytiker till Region Skåne inför sommaren 2023
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera ort...
2023-01-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Studerande biomedicinska analytiker till Medicinsk service sommaren 2023
Vi välkomnar nu medarbetare som vill vara med och göra skillnad inom våra laboratoriemedicinska verksamheter under sommaren 2023. Tjänsten kan inkludera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom bland annat klinisk kemi, transfusionsmedicin, immunologi, mikrobiologi, genetik, farmakologi, patologi, provmottagning eller klinisk fysiologi. Arbetsuppgifterna varierar från verksamhet till verksamhet. Som medarbetare hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi me...
2023-01-01 2023-05-31
1 2 >