Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne PTP-psykologer inom vuxenpsykiatri och rättspsykiatri, flera orter
Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tio PTP-psykologer till följande verksamheter: • Vuxenpsykiatrimottagning 1 i Lund • Vuxenpsykiatrimottagning 3 i Lund • Vuxenpsykiatrimottagning psykos, Drottninggatan i Malmö • Vuxenpsykiatrimottagning LARO Bokgatan/ LARO Trelleborg • Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg • Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn • Vuxenpsykiatrimottagning i Kristianstad • Allmänpsykiatrimottagning i Landskrona • Allmänpsykiatrimottagning i Helsingborg • Öppenvårdsmottagning i Malmö I Regi...
2021-03-01 2021-03-28
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Enhetschef till akutmottagning på Lasarettet i Trelleborg
Vi söker nu en enhetschef som vill driva och utveckla akutmottagningen tillsammans med medarbetarna och i nära samarbete med enhetsansvarig läkare. Hos oss har du som enhetschef det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi, där du utifrån ett helhetsperspektiv planerar, organiserar och följer upp resultat och beslut. Vidare ansvarar du för att leda vård och omvårdnad med hjälp av olika professioner inom enheten så att en god kvalitet uppnås. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets le...
2021-02-26 2021-03-14
Trelleborgs kommun Ansvarig för PR och kommunikation-Kuststad 2025
Arbetsuppgifter I din roll skapar du professionell marknads- och påverkanskommunikation som stärker profilen och varumärket för Kuststad 2025. Du arbetar nära processledaren för Kuststad 2025 och kommunens ledande tjänstepersoner och politiska ledning samt kommunikationsenhet. Du identifierar, bearbetar och förmedlar relevanta budskap till olika målgrupper såsom allmänheten, exploatörer, näringslivet, myndigheter och andra samverkansaktörer. I din roll stärker du även projektets kommun-interna dialog i syfte att maximera både områdets ...
2021-02-25 2021-03-14
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Vuxenpsykiatrins Öppenvård/dagsjukvård i Trelleborg
Som fysioterapeut hos oss bidrar du i teamarbetet med din specifika yrkeskompetens, bedömer och behandlar patienter individuellt samt i grupp och med andra professioner i teamet. I arbetet ingår dokumentation i journalsystemet Melior, deltagande i behandlingskonferens och remissfördelning. Hos oss arbetar du med fysioterapeutiska insatser såsom basal kroppskännedom, likväl som att du inspirerar och motiverar till fysisk aktivitet hos patienter i olika gruppkonstellationer. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler i en...
2021-02-25 2021-03-25
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare till Lasarettet i Trelleborg
Vi söker nu två kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare (KPH) till Lasarettet Trelleborg. Du kommer att rapportera direkt till verksamhetscheferna och arbeta för båda verksamhetsområdena. I rollen som KPH är du verksamhetsområdenas resurs och representant i patientsäkerhetsarbetet. Du arbetar för att bidra till utveckling och förbättring på uppdrag av och i samarbete med verksamheterna. Dina arbetsuppgifter som kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare består bland annat av att: - Arbeta i avvikelsesystemet AvIC där avvikelserna hantera...
2021-02-24 2021-03-14
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till medicinavdelning 22 i Trelleborg
Hos oss kommer du som sjuksköterska att ingå i ett härligt team! Vi värnar om ett fint arbetsklimat med högt i tak, där omtanke och respekt för varandra och profession är en självklarhet. Nu erbjuder vi två tillsvidaretjänster hos oss för dig som är legitimerad sjuksköterska, en ...
2021-02-24 2021-03-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologer till barn- och ungdomspsykiatri i Trelleborg
I rollen som psykolog hos oss arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik och behandlingar tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. Andelen barn/tonåringar som utreds med frågeställningar kring utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser har ökat i hela riket under de senaste åren. Att medverka i utredningar för dessa grupper utgör i dagsläget en stor del av arbetet, men också att ge kvalificerad psykologisk behandling. Bup i Skåne kännetecknas av ett ständigt pågående förbättringsarbete för att utveckla den vård och det omhä...
2021-02-22 2021-03-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska, natt, till rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Nu söker vi en ny sjuksköterskekollega för en nattjänst hos oss! Här erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med omväxlande arbetsuppgifter. Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Hos oss har du som sjuksköterska ett mycket utåtriktat arbete och du kommer bland annat arbeta med läkemedelshantering och dokumentation, där dokumentationen sker i journalsystemet Melior. Vi arbetar utifrån principen att alla patienter inom heldygnsvården är vårt gemensam...
2021-02-19 2021-03-19
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Anderslöv
Som psykolog hos oss får du chansen att vara med och stärka samt utveckla vården kring psykisk ohälsa. I din roll kommer du att arbeta med bedömning, psykologisk rådgivning och behandling av vuxna med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Några vanliga kontaktorsaker är krisrea...
2021-02-17 2021-03-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till aktivitetscentrum, rättspsykiatri i Trelleborg
I din roll som skötare arbetar du aktivt med att varje aktivitet för den enskilda patienten ska ha ett syfte och ett mål och därmed vara utvärderings-/uppföljningsbart samt tidsbestämt. Varje arbetsmoment introduceras för sig och i den mån det passar patienten. Stor hänsyn tas till den enskilde patientens kognitiva förmåga, medicinering, somatiska tillstånd och den eventuella diagnos som är satt. Aktivitetscentrum erbjuder ett grundprogram av aktiviteter men hänsyn tas till individuella önskemål. Aktiviteter som erbjuds är idrott, friskvård, sk...
2021-02-11 2021-03-04
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Ortoptist till ögonmottagning i Trelleborg
Du kommer att ingå i ett vårdgivarteam bestående av ortoptistkollega och ögonläkare samt därutöver ha ett nära samarbete med övriga medarbetare på mottagningen. I rollen som ortoptist har du ansvar för din egen ortoptistmottagning som innehåller följande arbetsuppgifter: - Förberedande undersökning (barn och vuxna med skelningsproblematik) inför läkarbesök. - Ortoptistmottagning med syn- och amblyopikontroller. - Prismabehandlingar samt uppföljning och ordination av prismaglasögon. - Bedömning av barn med låg synskärpa och eventuellt flerh...
2021-02-11 2021-03-04
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska, natt, till uppvakningsenhet i Trelleborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny engagerad sjuksköterskekollega till vårt lilla nattgäng. Som sjuksköterska på natten kommer du att arbeta med pre- och postoperativ vård av framförallt inneliggande patienter. De flesta av patienterna som stannar över natten är opererade med ledplastiker. Det finns samtidigt en beredskap för att polikliniska patienter stannar över natten. Den preoperativa delen består i att förbereda morgonens första ledplastiker inför operation. Dessa patienter kommer hemifrån till vår enhet på operationsdagens morgon. ...
2021-02-10 2021-03-03
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till ASIH Trelleborg, sydvästra Skåne, Primärvården
Målet med vården hos oss är att genom samverkan med patienten kunna lindra de symtom som denne besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet, vilket innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov samt att ge stöd åt de närstående. Vi erbjuder ett utvecklande, spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Som läkare hos oss utför du medicinska insatser på den palliativa vårdavdelningen, i patientens hem eller i särskilt boende. Du leder och deltar aktivt i planering runt patien...
2021-02-05 2021-03-05
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Medicinsk sekreterare till internmedicinsk avdelning, Lasarettet Trelleborg
I tjänsten som medicinsk sekreterare kommer du att arbeta med vanligt förekommande sekreteraruppgifter såsom journaldokumentation, remisser, utlåtande och intyg samt diagnosrelaterade grupper (DRG)-granskning. Det ingår även i tjänsten att hjälpa till på de andra enheterna. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet att genom aktivt deltagande vara med och utveckla enhetens arbete tillsammans med patienter, kollegor och andra vårdgivare.
2021-02-04 2021-03-04
Region Skåne, Primärvården Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg
Nu välkomnar vi en ny diabetessköterska och en ny allmänsjuksköterska som vill ingå i vårt härliga team med stor bredd och kompetens, rekryteringen avser två tillsvidaretjänster. Vi söker dig som har ett intresse för primärvård och som tillsammans med oss vill påverka och utveckla vår verksamhet. Här värnar vi om varandra och hos oss kommer du ha en betydelsefull roll. Som diabetessjuksköterska kommer du att arbeta självständigt med egen specialistmottagning inom diabetes men där du även har ett nära samarbete med din sjuksköterskekollega och...
2021-02-03 2021-03-03
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg
Nu välkomnar vi en ny diabetessköterska och en ny allmänsjuksköterska som vill ingå i vårt härliga team med stor bredd och kompetens, rekryteringen avser två tillsvidaretjänster. Vi söker dig som har ett intresse för primärvård och som tillsammans med oss vill påverka och utveckla vår verksamhet. Här värnar vi om varandra och hos oss kommer du ha en betydelsefull roll. Som diabetessjuksköterska kommer du att arbeta självständigt med egen specialistmottagning inom diabetes men där du även har ett nära samarbete med din sjuksköterskekollega och...
2021-02-03 2021-03-03
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till elektiv vårdavdelning i Trelleborg
Vi ser nu fram emot att välkomna två sjuksköterskor till vår arbetsgrupp som präglas av värme, omtanke och framförallt arbetsglädje! På avdelningen bedrivs elektiv ortopedi med inriktning proteskirurgi avseende höft- och knäplastiker samt ett mindre antal axel- och fotoperationer. I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med pre- och postoperativ vård för dessa patienter. Du är en viktig del i att stötta patienterna med hjälp till självhjälp i deras initiala rehabilitering efter sin operation. Vi arbetar i ett tvärprofessionell...
2021-01-27 2021-03-11
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till medicinavdelning i Trelleborg
I din roll som sjuksköterska kommer du att utföra vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter för vårdavdelning. Många av våra patienter är multisjuka äldre och fokus ligger framför allt på omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Arbetsteamen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter och vi lägger stor vikt vid samarbete. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du får individuell introduktion med erfarna kollegor. Som nyanställd får du en individuellt a...
2021-01-20 2021-03-03
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Specialistläkare till hudmottagning i Trelleborg
Vi erbjuder dig frihet under ansvar, utvecklingsmöjligheter och stora möjligheter att påverka innehållet i ditt arbete. Vi hoppas du vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Verksamheten har en hög patientgenomströmning vilket gör att dagarna ser varierande ut. Här utför vi medicinska bedömningar, konsultationer, omhändertagande av patienter, samtal, olika behandlingar samt mindre operationer. Vi arbetar som ett team på denna arbetsplats där alla är en viktig del för att få arbetet att fungera. Vi består av läkare, sjuksköterskor, un...
2021-01-20 2021-03-18
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till resursteamet i Trelleborg
Nu har vi möjlighet att erbjuda dig som är sjuksköterska en tjänst där du får förmånen att arbeta på hela sjukhuset. Just nu söker vi ytterligare en sjuksköterska som vill vara med och fortsätta utveckla vårt resursteam och framförallt vården av våra patienter. Vi erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete där du skiftar mellan de olika enheterna inom de båda verksamhetsområdena. Ena dagen arbetar du med ortopedi, andra dagen med neurologi och kanske veckan efter med kardiologi eller varför inte på uppvakningsenheten? ...
2021-01-14 2021-03-08
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Anestesisjuksköterskor till operationsenhet i Trelleborg
Vi söker dig som vill vara med att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och närmsta chef. Du värdesätter ett arbete som präglas av utveckling, eget ansvar, delaktighet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Som anestesisjuksköterska möter du patienter i varierande...
2021-01-11 2021-03-15
Region Skåne, Semestervikariat Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2021
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet på ett bra sätt. Med den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle önska arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen h...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Biomedicinska analytiker och BMA-studerande till Region Skåne sommaren 2021
Som biomedicinsk analytiker och studerande biomedicinsk analytiker hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. Med den här annonsen söker vi medarbetare till flera olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle önska arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansök...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Sjuksköterskor till Region Skåne
Som sjuksköterska hos oss får du förutom trevliga, kompetenta och engagerade kollegor ett omväxlande och spännande arbete. Du som är ny, tillsvidareanställd sjuksköterska får delta i ett introduktionsprogram som ger dig en trygg övergång till yrkeslivet, med både föreläsningar o...
2020-12-02 2021-04-30
1 2 >