Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska natt till Rättspsykiatriskt centrum avdelning 3 i Trelleborg
Arbetet som sjuksköterska hos oss är ett utmanande och stimulerande arbete, där det finns möjlighet till kompetensutveckling. På natten har du ett nära samarbete med dina kollegor både på den egna avdelningen och gentemot grannavdelningarna. Dina arbetsuppgifter innefattar sjuksköterskeuppgifter inom rättspsykiatrisk vård såsom medicinhantering, provtagning, stödsamtal och dokumentation i journalsystemet Melior. Arbetet utgår alltid från patientens individuella behov. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion med bredvidgång efter ...
2022-10-03 2022-10-30
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Klinisk specialist, Operationssjuksköterskor, Operationsenheten Trelleborg
Kliniskt specialistuppdrag är en funktion med syfte att säkerställa omvårdnad av hög kvalitet inom det kliniska specialistområdet ortopedi eller öron-, näs- och halsområdet (ÖNH). Du som klinisk specialist förväntas inneha specialistkunskap som säkerställer hög kompetensnivå i den patientnära vården samt ha en aktiv roll i enhetens förändrings- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att ha en övergripande bild av kollegors kompetensnivå inom det aktuella specialistområdet och ansvara för kompetensutveckling. Gott pedagogiskt förhållningssätt ...
2022-10-03 2022-10-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Överläkare/biträdande överläkare i urologi, Sus ansvar för Trelleborg
Urologmottagningen på Lasarettet i Trelleborg bemannas sedan många år av urologläkare anställda vid VO urologi, Sus i Malmö. Mottagningen delas med kirurg- och gynekologmottagningen. Lokalerna är nya och mycket funktionella och sammanhållningen är god. I nuläget finns motsvarande 1,5 urologtjänster på mottagningen. Eftersom ansvarig urologöverläkare har gått i pension, söker vi en efterträdare som är intresserad av att driva mottagningen vidare, med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi söker nu en överläkare/biträdande överläkare som har en...
2022-09-30 2022-11-04
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Över-/specialistläkare kardiologi till VO akut och medicin i Trelleborg
Vi söker nu en överläkare alternativt specialistläkare i kardiologi som vill bli en del av vårt team. Idag består kardiologteamet av sju kardiologer, tre kranskärlssjuksköterskor, en koagulationssjuksköterska, en pacemakersjuksköterska, fem biomedicinska analytiker, en fysioterapeut, en dietist och en kurator. I tjänsten ingår kardiologiskt mottagningsarbete, avdelningsarbete samt jourtjänstgöring. Du förväntas kunna utföra och bedöma UKG, Holter och Arbets-EKG samt ha bred allmänkardiologisk kunskap. I ditt arbete kommer du ha ett nära samar...
2022-09-23 2022-10-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, timanställning, till rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vi välkomnar nu timanställda medarbetare till oss på rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg! Som skötare utför du vanligt förekommande skötaruppgifter på rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar. I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att delta i de olika rutinerna som finns kring omvårdnadsarbetet. Du kommer att ha samtal, stödja patienterna samt hantera de olika situationer som kan uppstå. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under långa perioder. Etik och alla människors lika värde är viktiga hörnstenar i ditt arbete.
2022-09-23 2022-10-14
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor, Elektiv ortopediavdelning Trelleborg
Vi vill nu förstärka vårt team med fler sjuksköterskor. Arbetsgruppen präglas av värme, omtanke och arbetsglädje! På avdelningen bedrivs elektiv ortopedi med inriktning proteskirurgi avseende höft- och knäplastiker samt ett mindre antal axel- och fotoperationer. Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att följa patienten från preoperativ till postoperativ vård. Vidare är du en viktig del i arbetet med att stötta patienterna med hjälp till självhjälp i deras initiala rehabilitering efter sin operation. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt te...
2022-09-22 2022-10-31
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Trelleborg
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2022-09-22 2022-10-13
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till VC Centrumkliniken, Trelleborg
Till vår vårdcentral välkomnar vi nu en allmänspecialist. Vi erbjuder en arbetsplats där vi värnar om varandra och ständigt driver utvecklingsarbeten. Vårt patientklientel är varierat och hos oss är en arbetsdag aldrig den andra lik och du arbetar med såväl planerade som akuta läkarbesök. Därtill ingår även hembesök samt genomförande av samordnad individuell plan (SIP) utifrån lagen om samverkan vid utskrivning. Det finns möjlighet till jourtjänstgöring på vår gemensamma kvälls- och helgmottagning i Trelleborg. Vi satsar på fortbildning och...
2022-09-21 2022-10-19
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Specialistläkare/överläkare till Gynekologimottagning i Trelleborg
Vi söker nu en specialistutbildad gynekolog och som är nyfiken på att arbeta på en mindre mottagning där man får vara med att utveckla verksamheten. Vi tar emot cirka 15 patienter per dag vilket ger ett högt tempo. Vår vana undersköterska finns med vid läkarbesöken och är en stor tillgång till dig som läkare men även för våra patienter. Vår sekreterare som har lång erfarenhet av gynekologi, ordnar med diktatskrivning, posthantering och andra administrativa arbetsuppgifter. I rollen som specialistläkare är du vår medicinskt ansvarige läkare. ...
2022-09-20 2022-10-11
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till Observationsenhet i Trelleborg
Arbetet på Observationsenheten innefattar övervakning och behandling av så kallade 23h-patienter. OE tar även över omhändertagandet av de kvarvarande akutpatienterna efter klockan 22.30. Tillsammans arbetar vi i en omväxlande och stimulerande miljö där det ställs krav på flexibilitet och samarbete. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi arbetar också nära anestesi och specialistkonsulter. Nästan alla patienter som vårdas inom internmedicin i Trelleborg passerar genom akutmottagning...
2022-09-16 2022-10-07
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterska till Observationsenhet i Trelleborg
Arbetet på Observationsenheten innefattar övervakning och behandling av så kallade 23h-patienter. Observationsenheten tar även över omhändertagandet av de kvarvarande akutpatienterna efter klockan 22.30. Tillsammans arbetar vi i en omväxlande och stimulerande miljö där det ställs krav på flexibilitet och samarbete. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande undersköterskeuppgifter med fokus på kontroller av vitala parametrar, uppmärksamma snabba förändringar i patientens status samt upprätthålla en god omvårdnad av hög kvalitet. Vi arbeta...
2022-09-16 2022-10-07
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till palliativ vårdavdelning i Trelleborg
Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd eller stöd i kontakt med myndigheter med mera. Efter att våra patienter har fått den vård de skall ha ägnar vi oss bland annat åt annan dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell reflektion och utveckling...
2022-09-15 2022-10-20
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska natt till ASIH i Trelleborg
Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd, eller stöd i kontakt med myndigheter med mera. Efter de planerade patientbesöken kör vi tillbaka till kontoret där vi använder eftermiddagarna till bland annat dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell ...
2022-09-15 2022-10-20
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till ASIH Trelleborg
Våra patienter har behov av specialiserad palliativ vård vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, ascitestappning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal, närståendestöd, eller stöd i kontakt med myndigheter med mera. Efter de planerade patientbesöken kör vi tillbaka till kontoret där vi använder eftermiddagarna till bland annat dokumentering, reflektionsronder, teamhandledning, individuell ...
2022-09-15 2022-10-20
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Chefssekreterare till Lasarettet Trelleborg
Vi söker nu en chefssekreterare till Ledning och Stab, Lasarettet Trelleborg! Ledning & Stab är en administrativ stödfunktion för lasarettets verksamheter där ansvarsområdena är ekonomi, HR, IT, kommunikation, resursteam, chefsstöd, fastighet och säkerhet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med verksamhetsområdeschef och övriga chefssekreterare. Detta innebär egna ansvarsområden men även att gemensamt utveckla samarbetet samt vikariera för varandra vid frånvaro. I rollen som chefssekreterare har du en koordinerande och proaktiv roll. Du ...
2022-09-15 2022-10-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya psykologer till vår mottagning. I rollen som psykolog i ett av våra vuxenpsykiatriska team får du en varierad roll där en viktig del av arbetstiden ägnas åt behandling utifrån främst kognitiv beteendeterapi (KBT). Mottagningen ligger i framkant avseende behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och det är meriterande om du också vill arbeta med och/eller har erfarenhet av Prolonged Exposure (PE). En arbetsuppgift är också att vara med och leda någon av våra gruppbehandlingar, vilka är baserade p...
2022-09-12 2022-10-10
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterska till Resursteamet i Trelleborg
Nu har du chansen att få vara med och fortsätta vår resa med att bygga upp resursteamet. Tycker du om utmaningar och vill vidareutveckla dig som undersköterska så är detta något för dig! Vi erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete där du skiftar mellan de olika enheterna inom de båda verksamhetsområdena. Ena dagen arbetar du med ortopedi, andra dagen med neurologi och kanske veckan efter med kardiolog. I rollen som undersköterska kommer du tillsammans med teamet att ansvara för patienterna på den enhet där du tjänstgör ...
2022-09-09 2022-10-23
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till Resursteamet i Trelleborg
Nu har vi möjlighet att erbjuda dig som är sjuksköterska en tjänst där du får förmånen att arbeta på hela sjukhuset. Just nu söker vi ytterligare sjuksköterskor som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta utveckla vårt resursteam och framför allt vården av våra patienter! Vi erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete där du skiftar mellan de olika enheterna inom de båda verksamhetsområdena. Ena dagen arbetar du med ortopedi, andra dagen med neurologi och kanske veckan efter med kardiologi. -Att jobba som sjuksköt...
2022-09-09 2022-10-23
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Anderslöv
Som distriktssköterska ansvara du för en egen mottagning tillsammans med våra två andra distriktssköterskor. På mottagningen träffar du både barn och äldre. Mottagningen är integrerad med vår äldrevårdsmottagning. Vanliga arbetsuppgifter är såromläggningar, piccline, hudutslag, inkontinensutredningar mm. Men som distriktssköterska förekommer även andra arbetsuppgifter så som samordning i utskrivningsprocessen Mina Planer, var spindel i nätet för de äldre och ha samarbete med kommunens sjuksköterskor. Du kommer även läras upp i vår telefoni m...
2022-09-09 2022-10-14
Region Skåne, Primärvården Äldrevårdssjuksköterska till Vårdcentralen Anderslöv
Som distriktssköterska ansvara du för en egen mottagning tillsammans med våra två andra distriktssköterskor. På mottagningen träffar du både barn och äldre. Mottagningen är integrerad med vår äldrevårdsmottagning. Vanliga arbetsuppgifter är såromläggningar, piccline, hudutslag, inkontinensutredningar mm. Men som distriktssköterska förekommer även andra arbetsuppgifter så som samordning i utskrivningsprocessen Mina Planer, var spindel i nätet för de äldre och ha samarbete med kommunens sjuksköterskor. Du kommer även läras upp i vår telefoni m...
2022-09-09 2022-10-16
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Optiker till Ögonmottagning i Trelleborg
Som optiker alternativt ögonsjuksköterska hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter och får exempelvis arbeta med att förundersöka patienten inför läkarbesöket. I arbetet utför du mätningar och undersökningar som till exempel fotografering, OCT, biometri, refraktionering, tryckmätning samt synfältsundersökning. Självständiga mottagningar inom glaukom- och diabetessjukvård inklusive ögonbottenfotografering. Du är även delaktig i verksamhetens utveckling- och förbättringsarbete. Stora möjligheter finns för egen relevant kompetensutbildn...
2022-09-02 2022-10-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Psykosmottagning i Trelleborg
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, utredning, behandling, konsultation och handledning. Du har ett nära samarbete med övriga teammedlemmar. I det dagliga arbetet styr du självständigt över metod och längd på dina behandlingar och du har alltid teamet som stöd. Din psykologiska kompetens och kunskap är viktig både för teamet och i arbetet med såväl etablerade patienter som personer som utreds för misstänkt psykossjukdom. Vi sätter stort värde på handledning och kompetensutveckling. Möjlighet finns till både intern och extern vidare...
2022-08-30 2022-10-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
Vi har nu möjlighet att välkomna en arbetsterapeut till oss! Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat; arbetsterapeutisk bedömning och behandling av patienter med medelsvår till svår psykisk problematik. Huvudfokus ligger på aktivitets- och funktionsbedömningar, behandling i form av psykoedukation, träning av strategier, kognitivt stöd i vardagen och aktivitetsbalans. På mottagningen kommer ditt fokusområde vara att arbeta i team med patienter med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism och ADHD liksom olika psykiatris...
2022-08-05 2022-10-26
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till VO ambulans Distrikt 1 i Trelleborg
Nu söker vi ambulanssjuksköterskor med placering i Malmö och Trelleborg. Vi vänder oss både till dig som är specialistsjuksköterska och till dig som är allmänsjuksköterska. - Jag har arbetat här i 18 år och tycker fortfarande att det är jätteroligt! Varje morgon tilldelas man en bil, gör kontroller av bil och utrustning och åker ut på första uppdraget. Eftersom arbetet kan innebära akuta möten med patienter är det också utmanande men aldrig enformigt. Även om akutsjukvården är en stor del av arbetet är det medmänskliga mötet en ännu större del...
2022-07-11 2022-10-30
Region Skåne, Medicinsk service Ambulanssjuksköterskor till VO ambulans Distrikt 1 i Trelleborg
Nu söker vi ambulanssjuksköterskor med placering i Malmö och Trelleborg. Vi vänder oss både till dig som är specialistsjuksköterska och till dig som är allmänsjuksköterska. - Jag har arbetat här i 18 år och tycker fortfarande att det är jätteroligt! Varje morgon tilldelas man en bil, gör kontroller av bil och utrustning och åker ut på första uppdraget. Eftersom arbetet kan innebära akuta möten med patienter är det också utmanande men aldrig enformigt. Även om akutsjukvården är en stor del av arbetet är det medmänskliga mötet en ännu större del...
2022-07-11 2022-10-30