Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Operationssjuksköterskor till operationsenhet i Trelleborg
Babyboomen är här och vi söker därför två operationssjuksköterskor till vår enhet med placering i Trelleborg. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete tillsammans med kollegorna i operationsteamet. I rollen som operationssjuksköterska planerar och organiserar du dagens operationer för din operationssal. Du instrumenterar på operationer och deltar i för- och efterarbete. För oss är det viktigt att patientens behov är i fokus och att du med teamet kommunicerar och arbetar mot samma mål. Våra medarbetare är mycket engagerade och vi har...
2021-10-20 2021-12-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog, vikariat, till rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vi välkomnar nu en psykolog till vårt behandlingsteam på rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Tjänsten avser ett vikariat på ett år. Som psykolog hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Behandlingarna sker individuellt och du kommer även att arbeta med att riskbedöma patienter. Riskbedömningarna görs i team bestående av överläkare, underläkare, omvårdnadspersonal, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Hos oss ges du möjligheten att följa ett långsiktigt vårdförlopp m...
2021-10-19 2021-11-07
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Vårdcentralen Fagerängen i Trelleborg
Vi utökar nu vår personal och välkomnar två sjuksköterskor till vår mottagning! Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du får möjlighet att använda din kompetens fullt ut genom vanligt förekommande mottagningsarbete på en vårdcentral. I detta ingår bland annat såromläggningar samt triage på plats och i telefon. Vidare ingår det att göra hembesök och samverkan med övriga vårdinrättningar och kommunalvård. Tjänstgöring kommer att ske på både Vårdcentralen Fagerängen och helgmottagningen i Trelleborg.
2021-10-18 2021-11-15
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Anderslöv
I rollen som specialistläkare kommer du att arbeta med sedvanlig läkarmottagning på vårdcentral. I ditt arbete ingår även ansvar för patienter med insatser inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) såsom exempelvis särskilt boende eller patienter i ordinärt boende. Det innebär samverkan med kommunens sjuksköterskor och ibland hembesök till dessa patienter. Då ST-läkare är ett naturligt inslag i vår verksamhet önskar vi att du har intresse för handledning av utbildningsläkare. Läkargruppen är väl sammansvetsad och stödjer varandra, så även om du är ...
2021-10-18 2021-12-13
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till psykosmottagning i Trelleborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny psykologkollega till oss! Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, utredning, behandling, konsultation och handledning. Ditt arbete innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare på mottagningen. I det dagliga arbetet styr du själv över metod och längd på dina behandlingar och du har alltid ditt team som stöd. Vi ser att du som psykolog bidrar med just din kompetens och kunskap i vårt arbete och därmed skapar de bästa förutsättningarna för våra patienter.
2021-10-14 2021-11-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till psykosmottagning i Trelleborg
Vi har nu möjlighet att välkomna en medicinsk sekreterare till oss på psykosmottagningen i Trelleborg! Hos oss på mottagningen arbetar du på egen hand som medicinsk sekreterare, men inom område psykos har du ytterligare tio medicinska sekreterarkollegor som du regelbundet har gemensamma möten med. Du har ett eget arbetsrum och vi är måna om att ge dig möjlighet att kompetensutveckla dig inom det psykiatriska området. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och erbjuder dig en god arbetsmiljö med högt i tak. Som medicinsk sek...
2021-10-14 2021-11-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till vuxenhabilitering i Trelleborg
Inom habiliteringen arbetar vi i team med och kring den enskilde patienten. I ditt arbete som psykolog ingår kontakter med enskilda patienter, närstående och personal samt kontakt och samverkan med andra aktörer och myndigheter. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta att representera och ansvara för det psykologiska perspektivet i såväl enskilda möten som gruppmöten, som vid handledning av personalgrupper och i samverkan. Du kommer ge psykologiskt stöd och rådgivning utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagssituationen fö...
2021-10-14 2021-11-04
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till neurologiavdelning i Trelleborg
Hos oss kommer du som sjuksköterska att ingå i ett härligt team! Vi värnar om ett fint arbetsklimat med högt i tak, där omtanke och respekt för varandra och profession är en självklarhet. Nu erbjuder vi två tillsvidaretjänster hos oss för dig som är legitimerad sjuksköterska med dag/kväll/helg-tjänstgöring. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning där vi arbetar tillsammans i team med patientfokus. Du kommer att arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor, rehabteamet, undersköterskor, läkare, medicinska ...
2021-10-08 2021-11-21
Trelleborgs kommun HR-chef
Tjänsten är placerad på avdelningen Kvalitet- och resursutveckling, inom Kommunledningsförvaltningen, vars uppdrag är styrning, stöd och uppföljning av kommunens organisation och verksamhet. Tillsammans med dina närmaste kollegor arbetar du i en stabsfunktion och rapporterar till chefen för Kvalitet- och resursutveckling. Du kommer även att arbeta nära kommundirektören och bidra med din expertkompetens. Som HR-chef har du det övergripande funktionsansvaret för kommunens HR-processer. Det innebär att driva och ledera det strategiska personala...
2021-10-08 2021-10-22
Trelleborgs kommun Systemutvecklare
Vi behöver komplettera teamet med en framåtlutad systemutvecklare! Alla är medborgare i någon kommun, även du. Tycker du att din kommun erbjuder smarta, enkla tjänster som dessutom är tillgängliga för alla vill vi på Trelleborgs kommun gratulera dig! Vi i Trelleborg är inte där ännu, men vi ser gärna att du vill vara med på vår spännande resa, in i framtiden! Rollen innebär att utveckla kundorienterade lösningar, genom att skapa automatiseringsprocesser (RPA), att bygga moderna smarta digitala tjänster samt att utveckla datamodeller. ...
2021-10-08 2021-10-24
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Administratör bemanning och utrullningsledare till Lasarettet Trelleborg
I den delen av tjänsten där du arbetar som administratör kommer du arbeta självständigt med uppgifter som i huvudsak innebär bemanning, schemaläggning, korttidsbemanning/långtidsbemanning samt rapportering och bevakning av frånvaro med mera. Du kommer främst arbeta i vårt HR-system med rapportering och kvalitetskontroll av uppgifter samt viss uppföljning. I den andra delen som utrullningsledare kommer du att arbeta i SDV-projektet Trelleborg. SDV är vårt nya journalsystem som kommer användas inom Region Skåne. I det arbetet ansvar du för att i...
2021-10-08 2021-10-29
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Fagerängen i Trelleborg
Vi håller just nu på att utöka vår verksamhet och har därför möjlighet att välkomna en ny medicinsk sekreterarkollega till oss! Hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team där ditt fokus ligger på att vara ett HR-stöd till verksamheten samtidigt som du även arbetar med andra vanligt förekommande arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare på en vårdcentral. Detta inkluderar bland annat att skriva journalanteckningar i PMO, arbete i vår reception och telefonservice. En stor del av ditt arbete utförs i systemen PMO, MedSpeech och Pasis. Vi ...
2021-10-08 2021-10-22
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Trelleborg
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-10-08 2021-10-21
Trelleborgs kommun Kommunjurist / Enhetschef Kansli
Om tjänsten Tjänsten rapporterar till avdelningschefen för Ledningsstöd. I rollen som kommunjurist/enhetschef kansli är du ett juridiskt stöd åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommer därmed vara ett nära stöd till kommunens förtroendevalda samt löpande jobba nära kommunens ledande tjänstepersoner. Som kommunens juridiskt sakkunniga kommer du att bidra med din kompetens inom den stora bredd av rättsområden som en kommun berörs av, exempelvis offentlig rätt inklusive kommunal rätt, avtalsrätt samt frågor om offentlighet och sekretess. ...
2021-10-07 2021-10-22
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till Ungdomsmottagning Trelleborg
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för 15 medarbetare med olika yrkesprofessioner, ekonomi och verksamhet. I din roll ingår att leda, planera och utveckla verksamheten. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Du arbetar verksamhetsnära och verkar främst operativt och du arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och medarbetarfrågor En viktig del i rollen är även att coacha och stödja medarbetarna samt ta tillvara och utveckla deras kompetens o...
2021-10-07 2021-10-27
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Medicinsk sekreterare till vårdadministrativ enhet, Lasarettet Trelleborg
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du både nära och i verksamheten. Dina arbetsuppgifter består av journalskrivning, diagnosregistrering, remisshantering, bokning och bevakning av patienter. Vid aktuell mottagning finns det också en reception som bemannas av medicinska sekreterare. Därtill ingår telefonservice, tolkbokning, posthantering samt andra administrativa arbetsuppgifter. Vidare är du behjälplig med IT- och telefonärenden samt hanterar registrering och uppföljning i kvalitetsregister. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, ...
2021-10-04 2021-10-25
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska, vik, till BVC Familjecentralen Bryggan i Trelleborg
Nu välkomnar vi en ny kollega till BVC på Familjecentralen Bryggan Som barnsjuksköterska alternativet distriktssköterska hos oss ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter inom BVC såsom hembesök, bokade besök, telefonrådgivning samt vaccinationer och tillsammans med läkarna gör vi teambesök. Vidare samverkar du med övriga aktörer på Familjecentralen och vårdcentralerna.
2021-10-01 2021-10-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till VO Rättspsykiatri i Trelleborg
Nu välkomnar vi en sjuksköterska till oss på avdelning 2 inom rättspsykiatrin i Trelleborg! Vår verksamhet präglas av mångfald, glädje och hög kompetens. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och dokumentation sker enligt datorstöd i Melior. Grundläggande för vårt arbetssätt är teamsamverkan, där våra olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. ...
2021-09-30 2021-10-21
Region Skåne, Primärvården Kurator till Palliativ vård och ASIH i Trelleborg
Till specialiserad palliativ vård och ASIH i Trelleborg söker vi dig som är kurator och som vill utvecklas inom ditt yrke hos oss. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du blir en del av våra växande tvärprofessionella team. Du kommer framförallt att arbeta i patientens hem men även i slutenvården. Att arbeta inom palliativ vård och ASIH innebär att arbeta förebyggande, ge individuell vård och att medverka till att trygghet skapas i svåra livssituationer. Vi ger även symtomlindring och stöd till patienter i livets slutskede. Hos oss komme...
2021-09-30 2021-10-31
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Specialistläkare/överläkare till gynekologimottagning i Trelleborg
Vi söker nu en specialistutbildad gynekolog som är nyfiken på att arbeta på en mindre mottagning med utvecklingspotential, både när det gäller mottagningens vårdkapacitet och en utökning av fler vårdprofessioner på vår mottagning. - Vi behövs. Kvinnorna behöver sin kvinnosjukvård. Patienterna upplever mottagningen som lugn och trygg. Det är ett mindre sjukhus och en liten mottagning med väldigt erfaren personal, det tror jag har en betydelse: att vi är trygga i vår yrkesroll. Här har vi god stämning och vi hjälper varandra så mycket vi kan. D...
2021-09-27 2021-11-03
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska, natt, till resursteamet i Trelleborg
Nu har vi möjlighet att erbjuda dig som är sjuksköterska en tjänst där du får förmånen att arbeta natt på våra tre internmedicinska vårdavdelningar 11, 12 och 22. Avdelning 11 är en internmedicinsk avdelning med endokrin-och diabetesprofil. Inom avdelningen ryms kliniska utbildningssalar (KUS), som en del i vår satsning med ökat antal utbildningsplatser för studenter med verksamhetsförlagd utbildning i Trelleborg. Patientsalarna drivs i största mån av studenter under handledning från ansvarig sjuksköterska och undersköterska med fokus på stud...
2021-09-22 2021-11-21
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Anestesisjuksköterskor till operationsenhet i Trelleborg
Vi söker dig som vill vara med att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och närmsta chef. Vi är även positiva till delad tjänst till exempel anestesi och ambulans. Du värdesätter ett arbete som präglas av utveckling, eget ansvar, delaktighet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har förmåga att kunna hantera och prioritera när tempot är högt. I rollen som anestesisjuksköterska möter du patienter i varierande åldrar allt från yngre barn till äldre vuxna. I a...
2021-09-22 2021-11-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog, vikariat, till Första linjen, Bup i Trelleborg
Välkommen till Första linjen inom Bup i Trelleborg! Vi söker nu en psykologkollega som är intresserad av att arbeta med behandling. Tjänsten gäller ett vikariat för vår psykolog som går på föräldraledighet. På Första linjen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där varje medarbetare självständigt arbetar med bedömning och behandling av de barn, unga och föräldrar som söker sig till oss. Alla medarbetare förväntas också leda någon av de gruppbehandlingar vi har i vårt utbud. Dessa har främst inriktningen psykoedukation samt kog...
2021-09-16 2021-10-22
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeuter till Vårdcentralen Anderslöv
I din roll som fysioterapeut hos oss ingår du i ett team med resten av vårdcentralens personal tillsammans med vår familjecentrals personal och är en naturlig del i det tvärprofessionella samarbetet kring patienten. Eftersom vi tidigare inte bedrivit egen fysioterapi kommer din roll bli att starta upp verksamheten och utveckla den tillsammans med övrig personal. I ditt möte med patienten kommer du arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter med huvudsakliga besvär från rörelse och stödjeorganen samt andra diagnoser såsom neurologiska ...
2021-09-15 2021-10-27
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till ögonmottagning i Trelleborg
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter i din roll där du arbetar med att förundersöka patienten inför läkarbesöket, självständiga sjuksköterskemottagningar inom glaukom- och diabetessjukvård inklusive ögonbottenfotografering samt telefonrådgivning och triagering. Det kan också bli aktuellt att assistera vid polikliniska operationer och att vara med att starta upp en ny verksamhet, det vill säga intravitreala injektioner. Stora möjligheter finns för egen relevant kompetensutbildning.
2021-09-13 2021-10-26
1 2 >