Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistläkare till Rättspsykiatri Skåne
Som specialistläkare inom rättspsykiatrin arbetar du på delegation av chefsöverläkare med ansvar för patienternas vård och behandling. Du utreder, behandlar och utvärderar tillsammans med övriga funktioner i teamet i syfte att föra patientens vårdprocess framåt. Som läkare har du en central roll i vårt teambaserade arbetssätt. Tillsammans med teamet samverkar du med patientens nätverk genom att delta i samverkansmöten och skriva underlagen som ligger till grund för bedömningar inför insatser från exempelvis socialtjänst eller överförmyndarnäm...
2024-04-12 2024-05-08
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sektionschef, ÖL/BÖL, VO akut och medicin, Lasarettet i Trelleborg
Som sektionschef för specialist-, överläkare, legitimerade läkare och ST-läkare inom VO akut och medicin blir du en nyckelperson för ledningen och utvecklingen av Lasarettet Trelleborg. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer och enhetsansvariga läkare. Du har budget- och personalansvar för cirka 50 medarbetare och rapporterar till verksamhetschefen. En viktig del i rollen är det utvecklande ledarskapet, där du coachar och stödjer medarbetare samt tar vara på kompetens och engagemang. Till ditt stöd finns ch...
2024-04-11 2024-05-02
Polismyndigheten, Polisregion Syd Kommunpolis till lokalpolisområde Trelleborg
Kommunpolisen ska säkerställa att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som träffats mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Huvuduppdraget blir att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället. Därutöver ska kommunpoliserna kunna representera polisen i samverkansarbetet gentemot kommunen och andra externa intressenter. Det övergripande målet är att funktionen ska bidra till det långsiktiga arbetet med att skapa go...
2024-04-09 2024-04-21
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterska, vikariat, till Neurologiavdelning i Trelleborg
Nu välkomnar vi en undersköterska för ett vikariat hos vårt härliga team! Vikariatet sträcker sig under sex månader med möjlighet till förlängning. Vi värnar om vårt fina arbetsklimat med högt i tak, där omtanke och respekt för varandra och profession är en självklarhet. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga undersköterskeuppgifter på vårdavdelning där vi arbetar tillsammans i team med patienten i fokus. Du och dina kollegor är de bästa förespråkarna för att patienten får en bra, säker och personlig vård och som medarbetare hos oss har du ...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Ögonsjuksköterska till Ögonmottagning i Trelleborg
Vi välkomnar en ögonsjuksköterska till oss i Trelleborg! Som ögonsjuksköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter och ditt arbete består bland annat av att arbeta med förundersökning av patienten inför läkarbesöket. Du utför mätningar och undersökningar som till exempel fotografering, OCT, biometri, refraktionering, tryckmätning samt synfältsundersökning. Därtill innebär arbetet självständiga mottagningar inom glaukom- och diabetessjukvård inklusive ögonbottenfotografering. Du är även delaktig i verksamhetens utveckling- och förbättrin...
2024-04-09 2024-05-07
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterska till Operationsenhet i Trelleborg
I din roll som undersköterska på operationsenheten i Trelleborg är du en viktig resurs för både operationsteamet och patienten. Tillsammans med operationssjuksköterskan ansvarar du för att iordningsställa salen och all teknisk utrustning inför operation. Du assisterar vid uppdukning och förser teamet med instrument och material under operationen. Efter operation ser du till att instrument och gods förbereds inför diskning och att salen ställs i ordning till nästa patient. I arbetsuppgifterna ingår även tjänstgöring på sterilenheten. Som nyanst...
2024-04-04 2024-04-18
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Operationssjuksköterska Operationsenhet i Trelleborg
I din roll som operationssjuksköterska hos oss planerar och organiserar du dagens operationer för din operationssal. Du instrumenterar och deltar i för- och efterarbete. För oss är det viktigt att patientens behov är i fokus och att du i team tillsammans med operatör, operationsundersköterska och anestesipersonal gemensamt kommunicerar och arbetar mot samma mål. Vi är mycket måna om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. När du börjar hos oss erbjuds du ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina ti...
2024-04-03 2024-04-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska, timanställning, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss för timanställning! Hos oss har du som sjuksköterska en arbetsledande roll och är omvårdnadsansvarig. Du är en del av ett tvärprofessionellt arbetsteam bestående av läkare, psykiater, psykolog, kurator, arbetsterapeut, undersköterska och skötare. Arbetsuppgifterna är omväxlande, yrkesmässigt utvecklande och ger dig ett brett samhällsperspektiv utifrån det samarbete du har med rättsväsendet. Genom ett bemötande präglat av respekt och kunskap har vi idag en väldigt låg frekvens av hot och våld inom rä...
2024-04-03 2024-05-15
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Fysioterapeut, pooltjänst, Rehabilitering och stödenhet, Trelleborg
Vill du tillhöra ett glatt gäng? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi har patienten i fokus, ett modernt värderingsstyrt ledarskap och det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant? Se hit, vi är en enhet där det händer mycket och just nu söker vi en fysioterapeut för en pooltjänst! På Lasarettet Trelleborg har vi fyra vårdavdelningar samt en del mottagningar där vi är engagerade. Du kommer främst att arbeta på Medicinavdelningen, Hjärtavdelningen, Neurologiavdelningen och Ortopedavdelningen. Du arbetar där behovet är so...
2024-04-03 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Palliativvårdsavdelning i Trelleborg
Målet med vården är att samverka kring- och lindra symtom för att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienten. I rollen som sjuksköterska med huvudplacering på palliativvårdsavdelningen innebär det att tillgodose patientens fysisk, psykisk, existentiella behov. En del av arbetet innebär även att ge stöd åt de närstående. Vidare innebär arbetet sedvanliga arbetsuppgifter såsom medicintekniskt arbete, omvårdnad, planering, samtal och stöd. Som ny sjuksköterska på enheten erbjuds du stöd bredvid för att blir säker i din roll. Vi utgår ifrån ...
2024-03-27 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor, timanställning, till ASIH i Trelleborg
Som sjuksköterska med huvudplacering på ASIH har du fullt medicinskt ansvar för inskrivna patienter och arbetar med holistisk, personcentrerad vård, vilket är en förutsättning för att ge värdig vård i livets slut. ASIH står för den specialiserade vården men samarbetar med hemsjukvården vid behov och hemtjänsten för basal omvårdnad. De patienter som är inskrivna och har behov av specialiserad palliativ vård, vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Det kan handla om allt från injektio...
2024-03-27 2024-04-24
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Anestesisjuksköterska till Operationsenhet i Trelleborg
Vi välkomnar dig som söker ett omväxlande och stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med dina kollegor i operationsteamet! I rollen som anestesisjuksköterska arbetar du främst med pre- och perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Du ingår i sjukhusets larmkedja där medarbetaren får bedöma och behandla akut sjuka patienter. En stor del av våra patienter är barn varav en del av dessa har speciella behov. Vår enhet kännetecknas av höga patientflöden som ställer krav på planering, framförhåll...
2024-03-26 2024-04-28
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Administratör med chefsstödsuppdrag till VO akut och medicin i Trelleborg
Som administratör med chefsstödsuppdrag är du ett stöd för sektionschefer inom verksamhetsområdet avseende personaladministrativa uppgifter för läkare. Detta uppdrag riktar sig mot sektionscheferna för VO akut och medicin på Lasarettet i Trelleborg. Du kommer huvudsakligen att arbeta med schemaläggning och efterföljande hantering av schemat, bemanningsfrågor och lösa korttidsfrånvaro. Du arbetar i personalsystemet HR-fönstret med rapportering och kvalitetskontroll av uppgifter samt viss uppföljning. När det gäller schemaläggning används verkty...
2024-03-25 2024-04-15
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Enhetschef till Medicinavdelning i Trelleborg
Vi söker nu en enhetschef som vill driva och utveckla Medicinavdelningen tillsammans med medarbetarna. Hos oss har du som enhetschef det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi, där du utifrån ett helhetsperspektiv planerar samt organiserar verksamheten samt följer upp resultat och beslut. Du kommer ansvara för cirka 50 medarbetare från olika professioner såsom sjuksköterskor, farmaceut, undersköterskor och medicinsk sekreterare. Som enhetschef skapar du delaktighet i målarbete och kommunicerar tydligt mål, strategi ...
2024-03-25 2024-04-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Rättspsykiatriskt centrum Avd.1 i Trelleborg
Vi välkomnar en sjuksköterska till oss på Avdelning 1 i Trelleborg! Hos oss har du som sjuksköterska en arbetsledande roll och är omvårdnadsansvarig. Du är en del av ett tvärprofessionellt arbetsteam bestående av läkare, psykiater, psykolog, kurator, arbetsterapeut, undersköterska och skötare. Arbetsuppgifterna är omväxlande, yrkesmässigt utvecklande och ger dig ett brett samhällsperspektiv utifrån det samarbete du har med rättsväsendet. Genom ett bemötande präglat av respekt och kunskap har vi idag en väldigt låg frekvens av hot och våld ino...
2024-03-22 2024-04-21
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till Uppvakningsenhet i Trelleborg
Till vårt trevliga och positiva gäng på uppvakningsenheten söker vi nu två sjuksköterskekollegor. Som sjuksköterska arbetar du med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen och vårdavdelningen för att kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännete...
2024-03-22 2024-04-19
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Intensivvårdssjuksköterskor till Uppvakningsenhet i Trelleborg
Till vårt trevliga och positiva gäng på uppvakningsenheten söker vi nu två sjuksköterskekollegor. Som sjuksköterska arbetar du med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen och vårdavdelningen för att kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännete...
2024-03-22 2024-04-19
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Anestesisjuksköterskor till Uppvakningsenhet i Trelleborg
Till vårt trevliga och positiva gäng på uppvakningsenheten söker vi nu två sjuksköterskekollegor. Som sjuksköterska arbetar du med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen och vårdavdelningen för att kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännete...
2024-03-22 2024-04-19
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Överläkare/specialistläkare i Kardiologi till Lasarettet Trelleborg
Vi söker en överläkare alternativt specialistläkare inom kardiologi som vill bli en del av vårt team! I din roll ingår kardiologiskt mottagningsarbete, avdelningsarbete samt jourtjänstgöring. Du förväntas kunna utföra och bedöma UKG, Holter och Arbets-EKG samt ha bred allmänkardiologisk kunskap. I ditt arbete har du ett nära samarbete med hjärtverksamheten på Skånes universitetssjukhus. Kardiologteamet består i nuläget av fem kardiologer, tre kranskärlssjuksköterskor, två koagulationssjuksköterskor, en pacemakersjuksköterska, sex biomedicinsk...
2024-03-19 2024-04-16
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Arbetsterapeut till Rehabilitering och stödenhet i Trelleborg
Arbetet är i huvudsak förlagt till vår ortopedavdelning. I Trelleborg utför vi elektiva operationer, främst knän och höfter men även fötter och axlar. Sedan hösten 2023 opererar vi även främre halsryggar och barn. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med patienten i centrum. All rehabilitering och stödjande insatser utgår från patientens egna förutsättningar och mål. Vi strävar efter att individen tar ett eget ansvar för att nå förändring och förbättring i sin rehabilitering. Vi eftersträvar också ett medarbetarskap där varje med...
2024-03-18 2024-04-15
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Röntgensjuksköterska till Röntgenavdelning i Trelleborg
Vi förbereder installation av en ny MR nästa år och behöver därför förstärka vårt härliga team med en röntgensjuksköterska. Tycker du om utmaningar, varierande arbetsuppgifter och vill ha möjlighet att växa i din roll? Läs nedan hur det är att jobba som röntgensjuksköterska hos oss och sök tjänsten! En dag hos oss är inte den andra lik! Att jobba som röntgensjuksköterska innebär att du roterar inom vår enhet och utför röntgenundersökningar på konventionell röntgen, datortomografi och magnetkamera. Du kan även arbeta som koordinator, MR-koordin...
2024-03-15 2024-05-13
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterska till Observationsenhet i Trelleborg
Dina arbetsuppgifter innefattar en kontinuerlig utvärdering av patientens status och mående, aktiva behandlingar beroende på vilken besöksorsak patienten har samt ordinarie omvårdnadsarbete så som rondarbete, läkemedelsadministrering och provtagning. Arbetet innebär en stor variation på patientklientelet och vi har sällan patienter under längre tid än 24 timmar, vilket ställer krav på din organisatoriska förmåga samt att kunna ställa om till nästa arbetspass. Arbetet på Observationsenheten innefattar övervakning och behandling av så kallade 23...
2024-03-11 2024-04-18
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Sjuksköterskor till Hjärtavdelning i Trelleborg
I ditt arbete som sjuksköterska ansvarar du för basal och specifik omvårdnad. Du arbetar patientnära och du ansvarar för patienter där den medicinska behandlingen med tillhörande undersökningar sker i tätt samarbete med flertalet yrkeskategorier såsom undersköterskor, läkare, rehabiliteringsteam, samordnare och kontaktansvarig mot kommun/primärvård. Avdelningen är utrustad med ett helt nytt övervakningssystem för kontinuerlig registrering av arytmi och ischemi. Innan årsskiftet ska även eLabs (elektroniska remisser) vara infört. I ditt arbete ...
2024-02-01 2024-05-02
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Mobilt team närsjukvård Trelleborg
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt och nystartat team. Som sjuksköterska hos oss utför du sjukvård i patientens hem. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är stolta över att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att bygga verk...
2024-01-26 2024-04-29
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Mobilt team närsjukvård Trelleborg
Tjänsten innebär självständigt arbete där du gör hembesök hos patienter i upptagningsområdet. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. Vid de fall patienter kan behöva sjukhusvård eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Medverkan i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete ingår självfallet också i dina arbetsuppgifter. Vi är stolta över att få möjli...
2024-01-26 2024-04-29
1 2 >