Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , LSS Stödpedagog/Stödassistent till daglig verksamhet LSS/SoL
Arbetsuppgiften innefattar ett stöttande och motiverande arbetssätt för att bidra till att den dagliga sysselsättningen blir meningsfull ut efter varje deltagares unika behov. Vi lägger stor vikt vid samarbetet i gruppen. Du ska arbeta med motivation, stöd, struktur och planering i samverkan med deltagaren och dess nätverk. Du ska inspirera, leda och motivera till aktivitet ,samt delta i aktiviteterna med deltagaren. Tjänsten innefattar ett dokumentationsansvar där du upprättar genomförandeplan och arbetar utefter uppdrag från handläggare.
2022-09-21 2022-09-30
Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen Arbetsterapeut
Vi erbjuder just nu en rolig och utmanande tjänst på vår Arbetsmarknadsenhet, vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. I denna roll kommer du få möjlighet att utreda deltagarnas arbets- och aktivitetsförmåga, något du tar fram genom din professionella kartläggning och bedömning, därefter ger du förslag till åtgärd. Vi hoppas därför att du har en positiv inställning till mötet med olika individer och därigenom kan se möjligheter till förändring och förbättring för dem. Därtill ser vi gärna att dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan ...
2022-09-21 2022-10-16
Tranemo Kommun Timvikarie till fritidsgårdarna "Ung i Tranemo"
Tillsammans med övriga i personalgruppen och ungdomarna planerar och genomför man verksamhet utifrån de behov och önskemål som finns bland våra unga i kommunen. Det kan vara VR turningar, pysselkvällar, filmkvällar, spelkvällar, aktiviteter i idrottshallar mm. Målgruppen för Ung i Tranemo är 11 år upp till och med 18 år. Atmosfären på fritidsgårdarna främjar delaktighet, gemenskap och är en positiv alkohol och drogfrimiljö. Helgtjänstgöring förkommer.
2022-09-19 2022-10-09
Tranemo Kommun , Limmared RO Specialpedagog/Speciallärare till Limmaredskolan
I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du kommer att ingå i EHT som strävar efter att utvecklas för att arbeta främjande och förebyggande. I arbetet ingår att handleda pedagoger, kommunicera med föräldrar, genomföra årliga screeningar i samarbete med lärare dessutom stötta och skriva åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar och annan dokumentation. Du k...
2022-09-13 2022-10-09
Tranemo Kommun , Kostenheten Engagerad kock med driv kök/pooltjänst
Nu söker vi en kock till vår pooltjänst i våra restauranger, vilket innebär att man kan ingå i ett arbetslag eller arbeta i ett ensamkök. Du kommer arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i våra kök. Vi servar både skola, förskola samt äldreomsorg. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grundförutsättning. I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar och vi uppmuntrar dig ...
2022-09-13 2022-09-30
Tranemo Kommun , Kostenheten Kock till Gudarpsgårdens kök
Vi söker en kock till Gudarpsgårdens kök i Tranemo. Enheten har verksamhet inom äldreomsorgen, du kommer att ingå i ett arbetslag på 5 personer. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och ett professionellt och positivt bemötande är en grundförutsättning. I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar och vi uppmuntrar dig som anställd att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet.
2022-09-13 2022-10-09
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Elevassistent Tranängskolan
Som elevassistent kommer du att följa en eller flera elever under deras skoldag, du kommer att finnas med på lektioner och på raster. Arbetet innebär bland annat att bevaka individens intressen och integrera individen i gruppen men även möjliggöra för individen att lösa egna situationer. Du kommer att följa och stödja eleven/eleverna i dess kunskapsinhämtning och sociala utveckling. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och samarbeta med pedagoger och andra yrkesgrupper kring eleven/eleverna samt ha kontakt med vårdnadshavare. Det kan också fin...
2022-09-13 2022-10-09
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Metodhandledare/ äldre- och funktionsnedsättning
• Handleda i ärendeprocesser / ge metodhandledning • Utveckla arbetet med analys och bedömning i förekommande utredningar, och ge feedback på utredning och övrig dokumentation • Läsa utredningar, underlag till utskott mm • Vara ett stöd och bollplank i akuta och mer komplexa ärenden • Vara en hjälp i att utveckla och förbättra handläggningen och dokumentationen • Fördela nya ärenden • Som arbetsuppgift ingår att man handlägger vissa egna ärenden inom lagrum LSS Förekommande arbetsuppgifter: • Vara en del i mottag för inkommande ärenden ...
2022-09-10 2022-10-02
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Biståndshandläggare äldre- och funktionsnedsättning
Som handläggare ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen för målgrupperna äldre- och funktionsnedsättning. • Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut • Leverera uppdrag till utförare • Säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen • Medverka i metodutveckling och utveckling i strukturell hållbarhet i de olika förekommande system som används • Arbeta i team med kollegor inom enheten men också i myndigheten som helhet • Samverka med interna partners inom den egna organisationen, såso...
2022-09-10 2022-10-02
Tranemo Kommun , Hjälmå Undersköterska till Hjälmå
Du kommer arbeta som undersköterska på Hjälmå vård och omsorgsboende. Ditt uppdrag kommer vara inriktat mot patient med trackeostomi , men du kommer att vara hela verksamheten behjälplig utifrån behov. Du utför stöd-och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare utefter behov. I arbetsuppgifter ingår social dokumentation och du ska kunna ta emot delegerade Hälso-och sjukvårdsuppgifter . Vi utgår från att du tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med god omvårdnad som bidrar till en meningsfull vardag och livskvalite...
2022-09-09 2022-09-25
Tranemo Kommun , Lärandesektion Specialpedagog/speciallärare till resursteamet
Du kommer att arbeta i barn- och elevhälsans centrala resursteam och utgår från Familjecentralen i Tranemo. Där har resursteamet, en familjepedagog och Familjecentralens förskollärare och specialpedagog sina arbetsplatser. Du kommer arbeta på alla skolor i kommunen, främst med elever upp till åk 9. Du ingår i litet tvärprofessionellt team som består av socialpedagog och specialpedagog/speciallärare. Ni samarbetar med lärare, olika professioner i elevhälsoteamen, med rektorer och personal från andra sektioner. Arbetet är omväxlande, kräver stor...
2022-09-08 2022-10-02
Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen Koordinator
Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om koordinering kring praktikplatsen.se. Ett system som kvalitetssäkrar och förenklar tillgång till praktik i olika former. Naturlig och modern kontaktyta mellan skola och arbetsliv där elev/student får större inflytande och blir mer delaktig i sin framtid. Din roll kommer också att handla en hel del om att utveckla och underlätta samarbetet med många olika samverkansparter. Arbetet är mycket utåtriktat och förutsätter god förmåga till samverkan och samarbete. t ex på samverkansparter är skola, näringsli...
2022-09-07 2022-09-25
Tranemo Kommun , Funktionsnedsättning Stödpedagoger/Stödassistenter till nytt gruppboende
Vi söker nya medarbetare som har ett stort intresse för målgruppen. Medarbetare som är engagerade, drivna och lösningsfokuserade! I arbetet utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du motiverar, stöttar samt skapar en struktur och förutsägbarhet för de boende. Medicinhatering samt vård och omsorgsarbete kan förekomma. En viktig del i arbetet är att stimulera och m...
2022-09-06 2022-09-25
Tranemo Kommun , LSS Stödpedagog/Stödassistent
Vi söker två stödassistenter/stödpedagoger till vår gruppbostad Parkgatan inom LSS som styrs utifrån brukarnas behov och önskemål. Ditt dagliga arbete innefattar vård och omsorgsarbete och även motivation, stöd, struktur och planering. Vi samverkar med andra aktörer/professioner. Du ska inspirera, leda och motivera till aktivitet ,samt delta i aktiviteterna med deltagaren. Tjänsten innefattar ett dokumentationsansvar där du upprättar genomförandeplan och arbetar utefter uppdrag. Vi ser gärna att du har adekvat utbildning, vård och omsorgsprog...
2022-09-05 2022-09-25
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Vi söker timanställda till personlig assistans!
Som personlig assistent hjälper och stödjer du brukare i deras vardag. Det innebär att vara behjälplig i deras vardagssysslor och aktiviteter . Det kan vara att följa med på olika fritids aktiviteter, handla, omvårdnad och andra vardagliga sysslor i hemmet. Du behöver vara flexibel, positiv och driven som person. Kunna arbeta självständigt och ta ett stort ansvar och egna initiativ. Då tjänsten kan innefatta att du är hos fler än en brukare behöver du gilla variation, ha lätt för att knyta kontakter och lätt för att samarbeta.
2022-09-01 2022-09-30
Tranemo Kommun , Kostenheten Timvikarie till kostenheten
I Tranemo kommun lagar vi all mat från grunden på råvaror av bra kvalitet, vi lagar ca 2200 portioner per dag. I kommunen finns 20 stycken kök, 17 stycken tillagningskök och 3 stycken. mottagningskök. Kvalitet är vårt ledord och vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre. Nu söker vi timvikarier till våra restauranger där enheten har verksamhet inom skola, förskola samt äldreomsorg. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grun...
2022-08-29 2022-09-29
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Vård och omsorg behöver dig! Ansök timanställning här!
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom omsorgssektionen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är en utmaning att...
2022-07-01 2022-09-30
Nexans Sweden AB Master Thesis at Nexans
We are seeking engineering graduates with an interest in Digitalization. We can offer Master Thesin within the following areas: Predictive Maintenance: • Early Warning detection and diagnosis of equipment problems • Predictive monitoring of equipment assets; for example Compressors, Reactors, Pumps, Gearboxs, Motors, Turbines, Heat Exchangers, Furnaces, Distillation Towers, Generators etc. Energy Monitoring: • Proactive monitoring of energy consumption & KPIs early on detection/alerts on performance deviations, understanding of energy patter...
2022-04-01 2022-12-31