Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Vik Undersköterska till Hjälmå Demensboende - Liljan
Du kommer arbeta som undersköterska på Hjälmå demensboende - Liljan. Du utför stöd-och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare utefter behov. I arbetsuppgifter ingår social dokumentation och som undersköterska ska du kunna ta emot delegerade Hälso-och sjukvårdsuppgifter . Vi utgår från att du tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med god omvårdnad som bidrar till en meningsfull vardag och livskvalitet för våra omsorgstagare.
2022-01-21 2022-02-09
Tranemo Kommun , Gata/park Skogs- och parkarbetare
Park: Under barmarkssäsong ansvarar du för grönyteskötsel inom tilldelat geografiskt område och till din hjälp finns nödvändig maskinpark med tillhörande utrustning. Du arbetar dels tillsammans med en kollega men också självständigt beroende på arbetsuppgiftens karaktär. Arbetsuppgifter som förekommer är tex gräsklippning, renhållning på allmänna platser, beskärning av buskage och träd samt tillsyn av lekplatser mm. Skog: Under vintersäsong kommer Du arbeta som motormanuell skogsarbetare och förare av kommunens jordbrukstraktor med griplast...
2022-01-19 2022-02-01
Tranemo Kommun , Hemtjänst Dalstorp/Grimsås Undersköterska till hemtjänsten Dalstorp
Vi söker en undersköterska till hemtjänsten Dalstorp. Arbetstiden är förlagd fredag, lördag och söndag. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskan och behov enligt biståndsbeslut med kvalitet i fokus.
2022-01-18 2022-02-06
Tranemo Kommun , Limmared RO Lärare i fritidshem/förskollärare till Länghemskolan
Tillsammans med en eller flera kollegor ansvarar du för fritidsverksamhetens planering, utformning och genomförande med utgångspunkt från läroplanen. Du arbetar med elevernas bästa i fokus för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskaps- och sociala utveckling. Under skoldagen arbetar du som resurs inom skolan.
2022-01-17 2022-02-07
Tranemo Kommun , Limmared RO Lärare till Limmaredskolan åk.1-6
Under vårterminen innefattar tjänsten arbete i åk.2. Arbetet som lärare på Limmaredskolan innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med en kollega samt i arbetslaget. I övrigt vanligen förekommande arbetsuppgifter för lärare. Undervisning kan komma att förekomma på olika stadier.
2022-01-17 2022-02-07
Tranemo Kommun , Personalfunktionen HR-strateg
Hos oss kommer du att vara med och vidareutveckla HR-funktionens arbete inom verksamhetsnära HR i båda våra kommuner. Det innebär att du kommer att vara HR-strateg för några av våra verksamheter i Tranemo och Svenljunga kommuner, där du stöttar och konsulterar chefer inom rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och övriga HR-relaterade områden. Utöver att arbeta för verksamheterna arbetar vi även kommunövergripande inom olika specialistområden och där varje HR-strateg ansvarar för den övergripande utvecklingen inom sina områden. Som HR-s...
2022-01-17 2022-02-06
Tranemo Kommun , Personalfunktionen Systemförvaltare
Som systemförvaltare HR arbetar du med Personec, du har en helhetssyn på hela systemområdet detta innebär bland annat att vara rådgivande i frågeställningar som rör inköp av nya system/moduler och integrationer till andra system. driva, koordinera, förankra och genomföra systemfö...
2022-01-17 2022-02-06
Tranemo Kommun , Samhällsutvecklingssektionen Vaktmästare
Vi söker en vaktmästare som vill bidra med god service, kvalitet och utveckling och som gärna gör det lilla extra för våra kunder inom vår kommunala verksamhet. Arbetsuppgifterna kan variera brett. Uppdragen kan vara allt från monteringsarbete, byte av ljuskällor, reparationer, felanmälan, beställning av material, samt delta som extra personal vid friluftsdagar till återvinningshantering. Det kan förekomma tunga lyft vid ex omflyttning av möbler till andra lokaler. För att trivas i rollen som vaktmästare behöver du vara serviceinriktad och sätt...
2022-01-17 2022-02-06
Tranemo Kommun , Gata/park Drifttekniker till VA_Gata- enheten
Som drifttekniker inom VA arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheterna att påverka arbetet är goda. Rollen innefattar drift och övervakning av vatten- och reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar oc...
2022-01-11 2022-01-30
Tranemo Kommun , Hemtjänst Dalstorp/Grimsås Undersköterskor till hemtjänst
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskan och behov enligt biståndsbeslut med kvalitet i fokus.
2022-01-10 2022-01-23
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Vill du ha ett meningsfullt arbete? Vi söker tim-och semestervikarier inom vård och omsorg 2022
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är e...
2021-12-27 2022-05-30
Tranemo Kommun , Limmared RO Kurator till Limmared- och Länghemskolan
Tranemo kommun har höga mål för skolan och som ett led i detta satsar vi på att utveckla elevhälsan. Lärandesektionen har tagit fram en ny elevhälsoplan som sätter fokus på förhållningssätt och samarbete. Du kommer vara en del i elevhälsoteamet som aktivt arbetar främjande och förebyggande i den lärmiljö eleven befinner sig. Vi tror att du trivs i en roll där du tar egna initiativ och arbetar på uppdrag från rektor genom EHT. Du samverkar med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolorna. Då vi strävar efter att erbjuda heltidstjänste...
2021-12-27 2022-01-24
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Engagerad och nyfiken socialsekreterare
Som socialsekreterare i Barn och Unga gruppen arbetar du både på egen hand och ibland tillsammans med kollegor från olika delar av enheten. Du handlägger och utreder barns behov av insatser från socialtjänsten samt följer upp pågående öppenvårdsinsatser, och är ibland medhandlägg...
2021-12-23 2022-01-23
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning 1:e socialsekreterare
Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Handleda i ärendeprocesser / ge metodhandledning • Utveckla arbetet med analys och bedömning i förekommande utredningar, och ge feedback på utredning och övrig dokumentation • Läsa utredningar, underlag till utskott mm • Vara ett stöd och bollplank i akuta och mer komplexa ärenden • Vara en hjälp i att utveckla och förbättra handläggningen och dokumentationen • Fördela nya ärenden Förekommande arbetsuppgifter: • Täcka upp i mottag i akuta situationer och vid sjukdomsbortfall • Täcka upp och vid behov ansvar...
2021-12-23 2022-01-23
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Handläggare LSS och SoL
• utredning, bedömning och beslut enligt SoL och LSS • uppföljningar och omprövningar av fattade beslut • leverera uppdrag till interna och externa utförare • säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen • medverka i metodutveckling och utveckling i strukturell hållbarhet i de olika förekommande system som används • arbeta i team med kollegor inom enheten men också i myndigheten som helhet • samverka med interna partners inom den egna organisationen, såsom verkställighet mfl • samverka med olika externa förekommande myndigheter, organi...
2021-12-23 2022-01-23
Tranemo Kommun , Fastighet Driftchef fastighet
Du är ansvarig för enhetens arbetsmiljö, budget och har personalansvar för en enhet bestående av 7 drifttekniker, en energiansvarig samt en el-ansvarig. Till vår hjälp har vi även verksamhetens fastighetsingenjör och projektledare. Tillsammans förvaltar vi en lokal area på ca 120000kvm fördelat på 70-talet fastigheter. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Personal- och arbetsmiljöansvar • Budget- och resultatansvar • Optimera driften av fastigheterna • Uppföljning av fastigheternas energiutfall • Identifiera och genomföra energiprojekt • Planera och...
2021-12-16 2022-01-31
Tranemo Kommun , Samhällsplanering Mark- och exploateringsansvarig
Du får möjlighet att medverka från planering till genomförande av olika samhällsbyggnadsprojekt och kommer att arbeta aktivt i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planprocess till genomförande av markanvisningar, exploateringsavtal, plankalkyler samt handläggning av olika fastighetsjuridiska frågor. Du arbetar både självständigt samt i interna och externa projektgrupper med många olika kompetenser representerade. I tjänsten kommer även vissa markförvaltningsuppgifter samt utredningsarbeten att ingå. Rollen innebär ett socialt, utåtriktat arbet...
2021-12-15 2022-01-24