Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , HR-funktionen HR-strateg inriktning rehabilitering och arbetsmiljö
I rollen som HR-strateg arbetar du operativt men också strategiskt. Du ger verksamhetsnära råd och stöd till våra chefer inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt, rekrytering, rehabilitering och övriga HR-relaterade områden. Du agerar som processledare inom dina kompetensområden, där du arbetar nära kommunledningen i båda kommunerna. De strategiska områdena förändras över tid. Initialt kommer fokus att vara rehabilitering och arbetsmiljö.
2023-06-07 2023-06-21
Tranemo Kommun , Tranemo Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledare
Kan ge individuell och gruppvägledning för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesval. Har förmågan att arbeta självständigt och i team, och kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn. Är kommunikativ och motiverande i mötet med elever och lärare. Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vår studie- och yrkesvägledningsplan. Arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar och s...
2023-06-05 2023-06-23
Tranemo Kommun , Fastighet Drifttekniker
Som drifttekniker är du inte bara den som står närmast i den dagliga kontakten med våra kunder, du är även den som tar hand om våra fastigheter och ser till att driften fungerar. Dina dagliga arbetsuppgifter innebär i huvudsak tillsyn och skötsel, ärendehantering samt felavhjälpande underhåll. I Tranemo kommun har vi även ett stort fokus på energieffektivisering, vilket innebär ett kontinuerligt optimerings- och förbättringsarbete av våra fastigheter. Till vår hjälp har vi energiuppföljnings- och fastighetstekniska övervakningssystem. Adminis...
2023-06-01 2023-07-07
Tranemo Kommun , Tranängskolan 7-9 Trygghetsperson på Tranängskolan 7-9
Vi söker dig som tillsammans med våra elever kan skapa och främja en trygg, aktiv och hälsosam skolmiljö genom t.ex. rastaktiviteter, elevcafeteria, motiverande samtal samt närvarofrämjande insatser i nära samarbete med elevhälsa och lärarna på skolan. Som trygghetsperson kommer du därför handleda och stödja elever i olika situationer samt arbeta för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevcaféet är en central miljö där du kommer ansvara för drift och utveckling. Vissa administrativa uppgifter kan ingå i arbe...
2023-06-01 2023-06-21
Tranemo Kommun , Renhållning/VA Drifttekniker VA
Rollen innefattar drift, underhåll och övervakning av vatten- och reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och vattentorn. I tjänsten ingår bland annat provtagning, genomföra egenkontroller och att i mindre omfattning utföra både akut och förebyggande underhåll av VA-anläggningarna Som drifttekniker inom VA/gata arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna med fokus på att leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med totalt fyra drifttekniker och en arbetsledare. Beredskap ingår...
2023-05-30 2023-06-18
Tranemo Kommun , Kostenheten Kock till Dalstorpsskolans kök
Vi söker en kock till Dalstorpsskolans kök i Tranemo, helgtjänstgöring var tredje vecka förlagd i annat kök. Enheten har verksamhet inom äldreomsorgen, kyld mat, du kommer att ingå i ett arbetslag på 4 personer. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och ett professionellt och positivt bemötande är en grundförutsättning. Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö o...
2023-05-26 2023-06-14
Tranemo Kommun , Limmared RO Vik. skolkurator Limmared - och Länghemskolan
Som skolkurator är du delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa och utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan. Du handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar, utredningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan.
2023-05-23 2023-06-13
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Hemtjänsten söker sommarkollegor!
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är e...
2023-05-23 2023-06-11
Tranemo Kommun , Limmared RO Lärare åk.4-6 till Länghemskolan
Du kommer vara klasslärare och tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra och vill utveckla metoder och strategier för att alla elever ska få möjlighet att lyckas och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa och skolledning. Du har ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare.
2023-05-22 2023-06-11
Tranemo Kommun , Ekonomifunktionen Administratör till upphandling (Tranemo kommun)
Som administratör kommer du arbeta med administrationen på upphandlingsenheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med upphandlare samt med beställare. Du är ansvarig för upphandlingsenhetens telefon- och e-postservice både internt mot våra verksamheter/beställare och som extern kontakt med leverantörer. I det innebär också att du är behjälplig med vår interna beställarorganisation. Vidare publicerar du information på intranät samt ansvarar för vår avtalsdatabas. Det kan handla om exempelvis att administrera förlängningar, uppsägningar av av...
2023-05-12 2023-06-11
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Modersmålslärare och studiehandledare i polska, Tranemo kommun
Modersmålsundervisning och studiehandledning i åk 1-9 samt gymnasiet. Undervisning sker på flera av kommunens skolor. Uppdraget innebär planering, genomförande och utvärdering i ämnet Modersmål, enl. läroplanen. Som pedagog gäller det att anpassa undervisningen till eleverna och stödja deras kunskapsutveckling.
2023-05-10 2023-06-11
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Lärare idrott åk 4-6 kombinerat med annat ämne på Tranängskolan
Tjänsten är fördelad på ca 50% idrott åk 4-6 samt 50% i ett annat ämne i åk 5. Som idrottslärare hos oss har du fantastiska förutsättningar; härlig utemiljö nära skog och sjö, två fullstora välutrustade idrottshallar och en simhall. Ni är två vuxna på idrottslektionerna där årskursens elever är uppdelade i två lektionspass. Du kommer att tillhöra arbetslaget i åk 5 där du också undervisar. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kolle...
2023-05-10 2023-06-11
Tranemo Kommun , Ekonomifunktionen Ekonom/Controller till Tranemo kommun
Om jobbet Vi söker nu en ekonom/controller till kommunens centrala ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen består utöver ekonomichef också av åtta kompetenta medarbetare där fem arbetar med ekonomifrågor och tre arbetar med upphandling. Hos kan du arbeta flexibelt både på plats och hemifrån utifrån dina och arbetsgivarens behov. Arbetsuppgifter Som ekonom/controller driver och kvalitetssäkrar du vårt arbetssätt med budget, prognos och projektkalkylering för investeringsprojekt samt andra normalt förekommande uppföljnings-, budget- och ekonomifrå...
2023-05-05 2023-06-11
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Grundlärare mot Fritidshem/Fritidspedagog
Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för barn i behov av särskilt stöd samt är flexibel inför alla kortsiktiga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du är en ansvarstagande och tydlig pedagog med ett positivt förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Du gillar även att vara delaktig i ett kontinuerligt utvecklingsarbete ih...
2023-03-29 2023-06-11
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Bli vår sommarkollega! Semestervikariat 2023
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är e...
2022-12-19 2023-06-25