Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Samhällsplanering Projektledare cykel och vandringsleder
Som projektledare får du jobba med ledutveckling under utveckling över kommun- och länsgränser. Projektet innebär mycket samordning med föreningsliv och markägare samt god förmåga att förhålla sig till kommunens riktlinjer. Syftet med projektet är att i huvudsak tillgängliggöra information om Tranemo kommuns rika friluftsliv, cykel- och vandringsleder (som ska märkas ut) och visa upp kommunens vackra natur med hjälp av modern teknik. En del av projektet är att utveckla en led mellan två landskap Småland och Västra Götaland, samt tre kommuner; T...
2021-05-11 2021-05-25
Tranemo Kommun , Personalfunktionen Systemförvaltare till HR
Som systemförvaltare HR arbetar du med Personec, du har en helhetssyn på hela systemområdet detta innebär bland annat att vara rådgivande i frågeställningar som rör inköp av nya system/moduler och integrationer till andra system. Driva, koordinera, förankra och genomföra systemförändringar. Du arbetar med system och applikationer; underhåller, uppdaterar samt utreder behov av utveckling. Vid utveckling av digitala system företräder systemansvarig systemperspektivet i dialog med verksamhetsföreträdare och IT. - Vara ansvarig kontaktperson fö...
2021-05-10 2021-06-06
Tranemo Kommun , Personalfunktionen Administratör till HR-funktionen med inriktning mot lön
Är du driven, kundfokuserad och vill vara en del av det fortsatta arbetet med att utveckla interna processer samtidigt som du får möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker? Du ingår i ett löneteam som ger service och stöd åt våra chefer, medarbetare och externa kunder. Det innebär bland annat dagligt arbete inom löneadministration så som: • Lönesupport via telefon och mail • Hantering av anställningsavtal med digital signering • Hantering av tidrapporter, övriga ersättningar och arvoden • Hantera inkomstuppgifter, arbetsgivar- och tjän...
2021-05-10 2021-06-06
Tranemo Kommun Kommunikatör
Som kommunikatör i Tranemo kommun är du hjärtat i organisationens kommunikationsarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt med alla delar i kommunikationsuppdraget, såväl internt som externt. Du befinner dig centralt i organisationen med närhet till beslutsfattare och ledning. Tranemo kommun har en målsättning om att bli 14 000 invånare år 2035. En stor utmaning som innebär en tillväxttakt på ca 1 % och som bland annat kommer kräva genomtänka och långsiktiga kommunikationsstrategier. Som kommunikatör i Tranemo kommun kommer du vara en s...
2021-05-06 2021-05-23
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Vi söker Grundlärare till lågstadiet på Tranängskolan, årkurs 2-3
Till Tranängskolan i Tranemo Kommun söker vi dig som är grundlärare F-3 för undervisning och mentorskap för skolans yngre elever. Tjänsten kommer att vara förlagd i åk 3 läsåret 21/22 innan det är dags att börja med en ny åk 2 igen. På skolan arbetar vi i årsarbetslag och tillsammans med kollegorna i ditt arbetslag har du hand om planering, undervisning och mentorskap för en årskurs. Det är 4 pedagoger och en stödpedagog i arbetslaget och Ni har ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att ge våra elever de allra bästa förutsättningar att ly...
2021-05-06 2021-05-21
Tranemo Kommun , Tranängskolan 7-9 Lärare i Matematik, fysik och teknik med möjligt förstelärarskap
Du kommer att undervisa elever i åk 7, 8 och 9 i matematik, fysik och teknik. Tillsammans med en kollega blir du mentor och ansvarar för eleverna i en av våra 18 klasser. Som lärare tillhör du ett arbetslag där vi arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Du är även knuten till ett ämneslag som träffas regelbundet i syfte att utveckla undervisningen i ämnet samt till Lärgrupper där vi arbetar med att utveckla skolans pedagogik. Möjlighet till ett förstelärarskap finns om kravprofilen uppfylls och man av huvudman och skolle...
2021-05-05 2021-05-30
Tranemo Kommun , Kostenheten Kockar/ ekonomibiträde till kostenheten
I Tranemo kommun lagar vi all mat från grunden på råvaror av bra kvalitet. Vi lagar ca 2200 portioner per dag. I kommunen finns 22 st. kök, 18 st. tillagningskök och 4 st. mottagningskök. Kvalitet är vårt ledord och vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre. Nu söker vi timvikarier till våra restauranger. Enheten har verksamhet inom skola, förskola samt äldreomsorg. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grundförutsättning...
2021-05-05 2021-06-06
Tranemo Kommun , Lärandesektion Skolsköterska i grundskolan
Som skolsköterska i Tranemo kommun arbetar du med utgångspunkt i elevens perspektiv och har fokus på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogrammet. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Tillsammans med kurator jobbar du med uppföljning av elevernas närvaro och insatser vid ev. frånvaro. Du är en av fyra skolsköterskor och din nuvarande arbetsplats är Dalstorps rektorsområde (ett EHT som har två skolor) och Lä...
2021-04-30 2021-05-20
Tranemo Kommun , Lärandesektion Skolsköterska i grundskolan
Som skolsköterska i Tranemo kommun arbetar du med utgångspunkt i elevens perspektiv och har fokus på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogrammet. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Tillsammans med kurator jobbar du med uppföljning av elevernas närvaro och insatser vid ev. frånvaro. Du är en av fyra skolsköterskor och din nuvarande arbetsplats är Tranängskolan 7-9, inkl. grundsärskolan. Du ingår i skolans...
2021-04-30 2021-05-20
Tranemo Kommun , Tranemo Gymnasieskola Vård och omsorgslärare
Vill du vara med att utbilda framtidens omvårdnadspersonal? Som pedagog på Vård och omsorgs programmet kommer du att hamna i ett gott gäng. Du kommer att ha ett nära samarbete med vård och omsorgsverksamheterna i kommunen, Närhälsan samt etablera kontakter med SÄS dvs landstinget. Du kommer även att samarbete med övriga kollegor på Bygg och Anläggningsprogrammet, El och energiprogrammet samt Industritekniska programmet.
2021-04-20 2021-05-19
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Förskollärare/Grundskollärare till årskurs F-1
Vi söker ny kollega till vårt härliga arbetslag på F-1. Vi söker dig som är förskollärare eller grundskollärare och har behörighet att undervisa i både förskoleklass och grundskola åk 1 Vill du bli en del av vår organisation i förskoleklass och åk 1? Vi har tillsammans utvecklat vår verksamhet för att skapa de bästa förutsättningarna för våra yngsta elever. Trygghet och relation är våra nyckelord. Vi arbetar alltid två pedagoger i klassrummet där teamet består av en förskollärare och en grundskollärare. Planering sker på arbetsplatsen i samve...
2021-04-19 2021-05-23
Tranemo Kommun , Personalfunktionen Sommarjobb/Timanställning inom Vård och omsorg 2021
Arbetsuppgifter En omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella fö...
2020-12-14 2021-05-30