Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast
Vi söker en fysioterapeut till rehabenheten i Tranemo Kommun. Du kommer arbeta tillsammans med 12 personer som har mycket god sammanhållning, i en anda där man hjälps åt och lyfter varandra. Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som fysioterapeut i kommunal hemsjukvård. Kommunal rehabilitering innebär arbete i patientens hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Du kommer att arbeta med bedömning och träning av funktion hos personer i olika åldrar, även om flertalet ä...
2021-02-24 2021-03-28
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Engagerad och mångsidig socialsekreterare/barnsekreterare
Som socialsekreterare/barnsekreterare arbetar du tillsammans med enhetens familjehemssekreterare, övriga inom Barn & Unga-gruppen och med socialsekreterarna i vårt mottag. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av att handlägga placeringar, främst i familjehem men även på HVB, och att du är positiv till att ha det som ditt huvudsakliga uppdrag. Du arbetar utifrån gällande lagstiftning och metodstödet BBiC (Barns Behov i Centrum) både vid utredning och uppföljning av insatser. För övrigt kan det även förekomma att du handlägger och...
2021-02-16 2021-03-02
Tranemo Kommun , Gata/park Vill du vara med och forma kommunens gröna utemiljö?
Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Som arbetande arbetsledare deltar du även i det praktiska arbetet. Du planerar och leder arbetet för din grupp medarbetare på 3-4 personer. Under sommarhalvåret kommer du även vara arbetsledare för säsongsanställd personal. Du följer en framtagen skötselplan med betoning grönyteskötsel som tex renhållning, gräsklippning, häckklippning, beskärning, snö och halkbekämpning. Arbetet utförs på flera orter i ...
2021-02-15 2021-03-01
Tranemo Kommun , LSS Stödassistent till bostad med särskilt stöd
Vi söker två stödassistenter/stödpedagoger till vår gruppbostad Storgatan i Limmared. Du ska arbeta med motivation, stöd, struktur och planering i samverkan med deltagaren och dess nätverk. Du ska inspirera, leda och motivera till aktivitet ,samt delta i aktiviteterna med deltagaren. Tjänsten innefattar ett dokumentationsansvar där du upprättar genomförandeplan och arbetar utefter uppdrag från handläggare. Vi söker dig som är flexibel, modig och prestigelös. Du är en stabil, trygg och positiv person som ser en utmaning och glädje i att arbet...
2021-02-11 2021-02-24
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Legitimerat Fysioterapeut
Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som fysioterapeut i kommunal hemsjukvård. Kommunal rehabilitering innebär arbete i patientens hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Du kommer att arbeta med bedömning och träning av funktion hos personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Arbetsuppgifterna är mycket varierande, mycket handlar om att arbeta genom andra, det vill säga handledning och instruktion till patient, närstående och omsorgspersonal. Förmåga att mot...
2021-02-09 2021-03-14
Tranemo Kommun , Limmared RO Engagerad förskollärare sökes till Parkhagens förskola
Som förskollärare på Parkhagen arbetar du för att skapa en trygg och lärorik miljö där barnets nyfikenhet och upptäckarglädje står i fokus. Här skapar du en god grund för det livslånga lärandet. Du genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån läroplanens mål och intentioner. Med ett medvetet förhållningssätt arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande förskola, utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig r...
2021-02-09 2021-02-26
Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen Arbetsledare Cafe Gudagott
Du kommer att arbeta som arbetsledare för anställda och personer som utför arbetsträning och praktik via myndigheter. Tjänsten som arbetsledare innebär att leda det dagliga arbetet i caféverksamheten/tvätteri på Gudarpsgården i Tranemo kommun. Detta innebär arbetsuppgifter såsom att leda och stödja deltagarna i deras utveckling och handleda i de dagliga arbetsuppgifterna. Samt även planering, inköp och service i cafét. Kontakter både internt och externt utgör en stor del av din vardag. Du kommer att samarbeta med övrig personal på arbetsmark...
2021-02-05 2021-02-28
Tranemo Kommun , Arbetsmarknadsfunktionen Arbetsterapeut/Fysioterapeut
I arbetsuppgifterna som arbetsterapeut/fysioterapeut ingår att utreda deltagarnas arbetsförmåga genom bland annat kartläggning och bedömning av aktivitetsförmåga. Att möta och stötta människor i arbetsför ålder att närma sig arbete eller studier. Utveckla arbetsstationer och arbetssätt på vår enhet, möta olika individer, att se möjligheter. Tillsammans med kollegor driver du arbetet framåt. En viss del av tjänsten innebär att fortsätta stödja deltagare till nästa steg i deras arbetsrehabilitering. En del av det arbetet sker ute i samhälle...
2021-02-04 2021-03-14
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Sommarjobb/Timanställning inom Vård och omsorg 2021
Arbetsuppgifter En omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella fö...
2020-12-14 2021-04-30