Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Glimringe Undersköterskor till Glimringe vård och omsorgsboende
Du kommer att arbeta som undersköterska på Glimringe vård- och omsorgsboende. På boendet finns det 35 platser fördelat på två demensavdelningar och en somatisk avdelning samt växelvårdsplatser. På boendet finns det en restaurang, allaktivering och gymnastiksal. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av omvårdnadsarbete så som personlig omvårdnad och hygien, ge socialt stöd och utföra delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut.
2023-01-27 2023-02-06
Tranemo Kommun , Kostenheten Förste kock till Dalstorpsskolans kök
Vi söker en Förste kock till Dalstorpsskolans kök i Dalstorp Tranemo kommun. Enheten har verksamhet inom kyld mat och skola. Du kommer att ingå i ett arbetslag på 4 personer. Du arbetar i köket med alla förekommande arbetsuppgifter samt ha ansvar för den dagliga driften, vissa administrativa uppgifter. Du är ansiktet utåt för vår restaurang och viktig för samarbetet med skolan och omsorgen. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt och positivt bemötande. I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och kval...
2023-01-23 2023-02-12
Tranemo Kommun , Ekonomifunktionen Upphandlingsansvarig/upphandlare
Upphandlingsavdelningen är en del av kommunens ekonomifunktion och består i dag av en upphandlingsansvarig, upphandlare och en halvtid avtalscontroller. Vår upphandlingsansvarig går vidare till nya utmaningar och nu söker vi dennes ersättare! Som Upphandlingsansvarig/upphandlare kommer du självständigt genomföra upphandlingar av tjänster, varor, entreprenader och IT-system samt genomföra avropsanmälningar från ramavtal. Du kommer fungera som rådgivare gentemot kommunens verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor och vara delaktig i att utve...
2023-01-23 2023-02-19
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Verksamhetschef Vård och omsorg (Äldreomsorgschef)
Omsorgssektionen har under flera år arbetat för en tillitstyrd organisation. Verksamheten är inne i en spännande utvecklingsfas där vi nu söker efter verksamhetschef för Vård och Omsorg för att bygga framtidens vård och omsorg. Ansvarsområden inom verksamhetschefens uppdrag är vård-och omsorgsboende, hemtjänst och kommunal hemsjukvård. Du ingår i sektionens ledningsgrupp där vi tillsammans ansvarar för att leda och utveckla verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv och du är direkt underställd socialchef. Du har budgetansvar med löpande res...
2023-01-20 2023-02-10
Tranemo Kommun , Limmared RO Timvikarie till Pedagogisk dygnetrunt omsorg
Vi söker timvikarie till vår dygnetruntomsorgs avdelning Idegranen. På Idegranen har vi öppet under kvällar nätter och helger, när övrig kommunal förskole och fritidsverksamhet är stängd. Du behöver vara ansvarstagande och självgående då ensamarbete är vanligt förekommande. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor.
2023-01-19 2023-02-19
Tranemo Kommun , Hemtjänst Tranemo Enhetschef till hemtjänsten
Som enhetschef i hemtjänsten ansvarar du för att brukarnas ges en god och trygg vård och omsorg i samband med utförandet av beviljade hemtjänstinsatser. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, leda och utveckla verksamheten i enlighet med lagar och riktlinjer. Du kommer att ha arbetsmiljö-, budget- och personalansvar. Ditt grunduppdrag kommer att vara att leda verksamheten hemtjänst dag och natt. Vi söker dig som vill vara med och skapa den bästa hemtjänsten utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Tillsammans med dina medarbetare ver...
2023-01-10 2023-01-29
Tranemo Kommun , Dalstorps RO Förskollärare till Dalstorps förskoleområde
Vi söker nu förskollärare till vår organisation i Dalstorps förskoleområde som innefattar orterna Dalstorp, Nittorp, Ljungsarp och Grimsås. För mer information kontakta rektor. Du kommer ingå i en arbetsgrupp av engagerade pedagoger och tillsammans ansvarar ni för att fortsätta utveckla verksamheten utifrån verksamhetens mål och läroplanens mål och intentioner. Som stöd i arbetet har Tranemo kommun en Barnhälsa och i den specialpedagoger som är kopplade till våra enheter.
2023-01-04 2023-01-31
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Socialassistent
Du kommer vara ansiktet utåt för Myndighet och vara placerad i vår reception. I tjänsten ingår flertalet administrativa uppgifter så som fakturahantering, arkivering av handlingar, administration i verksamhetssystem, statistik, registerutdrag, registrering av inkomna handlingar, posthantering mm. Du kommer även självständigt utföra enklare myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade. Arbetet sker i olika verksamhetssystemen som Agresso, Treserva mfl. Tjänsten är under utveckling, så de...
2022-12-24 2023-01-31
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning LSS-handläggare med viss handläggning av SoL
Som handläggare ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt Lagen om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). • uppföljningar och omprövningar av fattade beslut • leverera uppdrag till interna och externa utförare • säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen • medverka i metodutveckling och utveckling i strukturell hållbarhet i de olika förekommande system som används • arbeta i team med kollegor inom enheten men också i myndigheten som helhet • samverka med in...
2022-12-23 2023-01-31
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Bli vår sommarkollega! Semestervikariat 2023
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är e...
2022-12-19 2023-04-02
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Sjuksköterska till hemsjukvård
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i hemsjukvården är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inom hemsjukvården. Du ska kunna utföra medicinska bedömningar och riskbedömningar. Du ska kunna leda och prioritera arbetet men också kunna handleda och stötta vårdpersonal, patienter och anhöriga. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med stort eget ansvar både i team och självständigt. Arbetet är omväxlade och stimulerande. Vi arbetar mycket med olika digitala system som hjälpmedel, till exempel digital signering. Du har ett nä...
2022-12-14 2023-02-19