Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Sjuksköterska Pool
Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som Sjuksköterska i kommunal äldreomsorg. Huvuduppgiften är att planera, leda, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för våra vårdtagare. Du kommer att vara en extra resurs och dina kollegors "räddande ängel". Alltid välkommen och uppskattad. Du jobbar alltid tillsammans med annan ordinarie personal på de olika enheterna i hemsjukvården och på vård och omsorgsboende. Vid kvälls- och helgtjänstgöring har du ett övergripande hälso- och sjukvårdsansvar för vårdtagare i alla ...
2021-07-20 2021-08-15
Tranemo Kommun , Tranängskolan 7-9 Lärare i Matematik och NO
Du kommer detta läsår att undervisa elever i åk 7, 8 och 9 i framför allt biologi och kemi. Har du behörighet även för matematik och /eller fysik och teknik kan det kommande läsår vara aktuellt att undervisa i dessa ämnen . Tillsammans med en kollega blir du mentor och ansvarar för eleverna i en av våra 18 klasser. Som lärare tillhör du ett arbetslag där vi arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Du är även knuten till ett ämneslag som träffas regelbundet i syfte att utveckla undervisningen i ämnet samt till Lärgrupper dä...
2021-07-12 2021-07-28
Tranemo Kommun , Myndighetsutövning Flexibel och engagerad Socialsekreterare
Som socialsekreterare i Barn och Unga gruppen arbetar du både på egen hand och ibland tillsammans med kollegor från olika delar av enheten. Du handlägger och utreder barns behov av insatser från socialtjänsten samt följer upp pågående öppenvårdsinsatser, och är ibland medhandläggare i ärenden . Du arbetar utifrån gällande lagstiftning, SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen om vård av unga), och främst genom metodstödet BBiC (Barns Behov i Centrum) både vid utredning och uppföljningar av insatser. Arbetet kräver även att man i stor utsträckn...
2021-07-09 2021-08-01
Tranemo Kommun , Kostenheten Kock till kosten Tranemo kommun
I Tranemo kommun lagar vi all mat från grunden på råvaror av bra kvalitet. Vi lagar ca 2200 portioner per dag. I kommunen finns 22 st. kök, 18 st. tillagningskök och 4 st. mottagningskök. Kvalitet är vårt ledord och vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre. Enheten har verksamhet inom skola, förskola samt äldreomsorg. Nu söker vi en kock till en förskola. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grundförutsättning. I Tran...
2021-07-05 2021-08-08
Tranemo Kommun HR-chef
Som HR-chef i Tranemo och Svenljunga kommuner får du möjlighet att driva förändringsarbete, utveckla nya och befintliga processer, utmana och tänka nytt tillsammans med verksamheterna, med ledningsgrupp i respektive kommun och med din egen enhet HR-Funktionen. Att arbeta hos oss innebär att du snabbt kommer kunna skapa nära relationer, bygga nätverk och greppa våra verksamheters behov och utmaningar. Vi är två mindre kommuner som kännetecknas av våra nära samarbeten - både inom verksamheterna och över kommungränserna. Något vi är övertygade om...
2021-07-02 2021-08-15
Tranemo Kommun , Limmared RO Engagerad förskollärare sökes till Parkhagens förskola
Som förskollärare på Parkhagen arbetar du för att skapa en trygg och lärorik miljö där barnets nyfikenhet och upptäckarglädje står i fokus. Här skapar du en god grund för det livslånga lärandet. Du genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån läroplanens mål och intentioner. Med ett medvetet förhållningssätt arbetar du för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande förskola, utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig r...
2021-07-02 2021-07-30
Tranemo Kommun , Länghems RO Grundskolelärare/Beteendevetare
Länghemskolan är en f-6 skola med drygt 170 elever fördelade på sju klasser. Vi har gott om lokaler både inne och ute. Personalen arbetar tillsammans, prestigelöst och för allas bästa. Vi har genomgått en processutbildning där vi skapat gemensamma rutiner för att möta alla elever. Här finns hög kompetens som arbetar målinriktat och strukturerat. Det syns i våra resultat. Flexenheten har egna lokaler med samverkan med klf och fritids i hög grad. Du är sällan ensam i undervisningssituationer. Arbeta i vår flexenhet både med kap 1 och 2 i läropla...
2021-06-24 2021-07-31
Tranemo Kommun , Vård och omsorg Vill du bli undersköterska genom att jobba 50% och studera 50%
Vi söker dig som vill vara med att säkra god omvårdnad och service till våra äldre och har ett intresse och förmåga för vård- och omsorgsstudier. Du blir tillsvidareanställd hos oss på heltid. Under 35 veckor går du utbildning på 50% och jobbar 50%. Utbildningen kommer att vara förlagd till Borås under 2 dagar per vecka och resterande tid arbetar du enligt schema i Tranemo i någon av våra verksamheter. Den tiden som du inte studerar arbetar du inom någon av våra verksamheter. Uppdraget som undersköterska innebär att du utför stöd-och omvårdn...
2021-06-21 2021-08-08
Tranemo Kommun , Lärandesektion Projektledartjänst i Tranemo kommun för projektet Nyanländas Lärande tillsammans med Skolverket
Kring årsskiftet valde vi att tacka ja till Skolverkets satsning med samlingsnamnet Nyanländas Lärande vilket bla innebär kompetenshöjande insatser inom interkulturellt förhållningssätt, modersmålsstöd, modersmålsundervisning, studiehandledning, svenska som andraspråk, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar alla våra barn och elever då vi ser att läsförståelsen minskar. I våra verksamheter har vi med viss variation 30-40% barn/elever med annat modersmål än svenska. Detta är en stor och viktig målgrupp för oss för att vi ska lyckas...
2021-06-16 2021-08-01