Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Förskollärare till förskolan Skogsbacken
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till förskolan Skogsbacken i centrala Torsby.
2022-09-21 2022-09-28
Torsby kommun, Socialnämnden Vik. undersköterskor till hemtjänsten Fryksdalen
Torsby kommun i Värmland söker vik. undersköterskor till hemtjänsten Torsby södra i Fryksdalen. Arbetet inom hemtjänsten består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete i omsorgstagarens hem. Arbetet i hemtjänsten genomförs både ensamt och tillsammans med dina kollegor. Arbetet utförs dag, kväll och helg. Genom ditt arbete gör du skillnad i våra omsorgstagares vardag. Du har ett professionellt förhållningssätt och genomför insatser med stor respekt för människan och dennes självbestämmande, du ser hela människan. Förutom vård ...
2022-09-14 2022-10-10
Torsby kommun, IT-avdelningen IT-tekniker
Torsby kommun i Värmland, IT-avdelningen söker nu en It-tekniker. Den vi söker ska ha erfarenhet av klientadministration, klientkonfiguration, drift av servrar och datakommunikation. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper om Microsoft klientoperativsystem, SCCM, Active Directory samt goda kunskaper inom TCP/IP, Group policys och Windows server. Arbetet innebär att arbeta med IT-drift i en komplex IT-miljö i framkant av tekniken. De främsta arbetsuppgifterna är support och underhåll inom klientadministration, klientpacketering och kl...
2022-09-13 2022-09-30
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningssekreterare
Torsby kommun söker förvaltningssekreterare till barn- och utbildningnämndens kansli. Du kommer att vara sekreterare i barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott och vid MBL-förhandlingar inför nämnd. Som förvaltningssekreterare är din främsta arbetsuppgift att ha ansvar för administrationen i nämndprocessen och se till att handlingar och sammanträden hanteras på ett korrekt och rättsäkert sätt och håller en hög kvalitet. Du ansvarar för att förbereda, genomföra och efterarbeta dessa sammanträden. Du är förvaltningens registrator. Du ...
2022-09-13 2022-09-27
Torsby kommun, Socialnämnden Undersköterska till Gömmanberg/hemtjänsten Östmark
Torsby kommun i Värmland, socialförvaltningen, söker en undersköterska 100 % till Gömmanberg/hemtjänsten Östmark. Dina arbetsuppgifter är att du tillsammans med övrig personal ger vård, omsorg och god service. Samplanering kan förekomma med särskilda boendet Gömmanberg och hemtjänsten Östmark.
2022-09-13 2022-09-27
Torsby kommun, Socialnämnden Senior socialsekreterare inom utredning barn och unga
Torsby kommun i Värmland söker senior socialsekreterare inom utredning barn och familj till socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO). För att nå bästa möjliga resultat för våra kommuninnevånare vill vi ständigt förbättra vår kvalité och utveckla våra metoder. Vill du vara med och utveckla arbetet inom individ- och familjeomsorgens utredningsenhet för barn och unga? Som senior socialsekreterare kommer du att arbeta med: - Utreda barn och familjer av mer komplex karaktär. - Ge ett kollegialt stöd till socialsekreterarna i det so...
2022-09-13 2022-10-03
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Torsby
Som förrättningsassistent kommer du att utföra vissa moment i förrättningshandläggningen såsom delgivning, protokollskrivande, sakägarkontakter, kontroll och beredning av rättigheter, enklare utredningar samt övrigt administrativt arbete. Arbetet i förrättningshandläggningen är teambaserat och sker i nära samarbete med förrättningslantmätare och mätnings- och kartingenjörer.
2022-09-09 2022-10-02
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Elektriker
Torsby kommun i Värmland söker elektriker. Som elektriker kommer du att bidra med kvalificerad kunskap inom elinstallation, automation, ventilation, data, felsökning, belysning på väg m.m. Du kommer att vara vår naturliga kontaktperson internt och externt när det gäller elrelaterade och till dessa kopplade miljöfrågor. Arbetet kräver ett bra samarbete med myndigheter, organisationer, företag och kollegor. Tjänsten innebär många kundkontakter, och du har ett stort ansvar att agera professionellt och serviceinriktat både internt och externt. D...
2022-09-08 2022-09-30
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Lärare i bild och slöjd
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare i bild och slöjd till Kvistbergsskolan i centrala Sysslebäck och Stölletskolan i Stöllet. Vi söker dig som vill arbeta som lärare på Kvistbergsskolan och Stölletskolan. Som person ska du vara lugn och engagerad för att kunna möta elever i olika situationer. Flexibilitet och tålamod är andra egenskaper som är viktiga i arbetet. Det ställs även krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal samt vårdnadshavare för att göra alla skoldagar så bra som möjligt för alla elever. Vi...
2022-08-19 2022-09-30