Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Frykenskolan söker Ma/No-lärare
Torsby kommun i norra Värmland söker lärare till Frykenskolan. Du kommer att arbeta som Ma/No-lärare i särskild undervisningsgrupp för årskurs 7-9. Undervisning i klass på högstadiet kan också förekomma.
2021-05-11 2021-06-01
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Gatuchef
Som chef för området gata ansvarar du för drift och underhåll, regel- och tillståndshantering kopplat till trafik, gator och vägar, broar, torghandel samt drift och underhåll av de kommunalägda fritidsanläggningarna. Du ansvarar för kontakt och hantering av bidrag till enskilda vägar i hela kommunen. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Arbetet ska ske i nära samarbete med VA för bästa möjliga fördelning och utnyttjande av resurser. Du leder, planerar och utvecklar drift- och underhållsarbetet gentemot uppsatta mål för produktivit...
2021-05-06 2021-05-31
Torsby kommun, Socialnämnden Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Socialförvaltningen, Torsby kommun i Värmland söker en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Som MAS har du ett ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård enligt gällande författningar. Du granskar och följer upp verksamheterna efter lagkrav eller på uppdrag av förvaltningsledning samt föreslår förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister. I ditt uppdrag har du ett nära samarbete med Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), verksamhetschefer, Socialt Ansvarig Samordnare (SAS), områdeschef för hälso- o...
2021-04-27 2021-05-31
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Torsby kommun söker energiansvarig till fastighetsenheten
Som energiansvarig kommer du att ansvara för fastighetsenhetens energi- och riskåtaganden med tillhörande budget och personalansvar. Detta omfattar bland annat driftansvar för kommunens två fjärrvärmeverk i Östmark och Sysslebäck, brandskydd, larm, försäkringar, passersystem, hissar och lyftutrustning. Du säkerställer att revisioner och besiktningar blir utförda. Du följer upp kommunens energianvändning, elabonnemang och fjärrvärmeanslutningar. Du är kommunens naturliga kontaktperson gällande risk- och energifrågor. Vid behov är du delaktig i k...
2021-04-20 2021-05-16