Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsby kommun, Socialnämnden Socialsekreterare försörjningsstöd
Torsby kommun i Värmland söker en socialsekreterare försörjningsstöd till socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO). Vill du vara med och fortsätta arbeta med att vidareutveckla verksamheten inom individ- och familjeomsorgen? Just nu befinner vi oss i en utvecklingsfas med nya spännande utmaningar inom socialförvaltningen och söker därför en ny medarbetare 100% inom försörjningsstöd. Som handläggare inom försörjningsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att utred...
2021-02-24 2021-03-31
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Maskinförare/anläggningsarbetare
Torsby kommun i Värmland söker en serviceinriktad och ansvarsfull maskinförare/anläggningsarbetare. Dina arbetsuppgifter är yttre kommunaltekniskt arbete i Torsby tätort med omnejd. Du kommer ingå i kommunens beredskapsgrupp (VA-beredskap och väghållning). Tjänsten är omväxlande och tillsammans med dina arbetskamrater sköter du om och underhåller kommunens anläggningar så som gator, parker och ledningsnät.
2021-02-23 2021-03-17
Torsby kommun, Socialnämnden Verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen och LSS
Socialförvaltningen Torsby kommun, Värmland söker verksamhetschef till Individ- och familjeomsorgen och LSS. Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. Socialförvaltningen står inför utmaningar nu och framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling drivs främst i den ordinari...
2021-02-22 2021-03-19
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Stjerneskolan söker specialidrottslärare inom MTB
Är du en person som ser nya utmaningar som möjligheter? Då kanske detta är något för dig. Vi söker nu specialidrottslärare till den nya idrottsdisciplinen Mountainbike NIU på Stjerneskolan i Torsby kommun. Ditt kompetensområde är inom idrottslig utveckling och inom Mountainbike. Vi har sedan tidigare ett väl utbyggt idrottsgymnasium med flera idrottsdiscipliner såsom längdskidåkning, skidskytte, fotboll, alpin skidåkning och skicross.
2021-02-19 2021-03-08
Torsby kommun, Socialnämnden Fryksdalens Samordningsförbund söker Förbundschef
Fryksdalens Samordningsförbund söker förbundschef. Förbundschefens huvudsakliga arbetsuppgifter • Leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar. • Bereda ärenden till styrelsen och verkställa besluten. • Svara för den ekonomiska förvaltningen d.v.s. verksamhetsplan, budget och årsredovisning m.m. • Företräda förbundet på tjänstemannanivå. • Utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar. • Omvärldsbevakning och delta i olika nätverk. • Ansvara för förbundets uppföljningssystem. • Ansvara för årliga indikatormätningar. • Vara p...
2021-02-19 2021-03-12
Torsby kommun, Socialnämnden Undersköterska 100 %, till planeringsenheten
Torsby kommun i Värmland, socialfövaltningen söker en undersköterska 100 % till planeringsenheten, Torsby. Tillsammans med övriga inom enheten planera omsorgstagares insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), även schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Du ska ha kunskaper i och ha förmåga att planera, kunna se möjliga lösningar vad gäller både schema och insatser utifrån beviljat beslut enligt SoL och HSL. Insatserna ska utformas utifrån omsorgstagarens behov och vara så kostnadseffektivt som möjligt. In...
2021-02-17 2021-03-15
Torsby kommun, Miljö-, bygg och och räddningsnämnden Brandmän till räddningsstyrkorna i Torsby och Östmark
Torsby kommun i Värmland söker brandmän till våra räddningsstyrkor i Torsby och Östmark. Vi söker kvinnor och män som är intresserade av räddningstjänstens arbete. Ditt arbete är att förebygga och begränsa skador på liv, egendom och miljö. Du blir en viktig resurs för samhället och en tillgång för säkerhetsarbetet på din arbetsplats. Som ordinarie brandman i beredskapsstyrka har du beredskap 168 timmar i månaden och ska då vara tillgänglig dygnet runt för att träda in i din roll när larmet går. Som brandman i flexgruppen kan du ställa upp ...
2021-02-10 2021-03-15
Torsby kommun, Miljö-, bygg och och räddningsnämnden Materialansvarig brandman till räddningstjänsten i Torsby
Torsby kommun i Värmland, räddningstjänsten, söker en materialansvarig brandman Letar du efter ett nytt uppdrag? Gillar du att arbeta med problemlösning i en miljö som även berikar din fritid? Då kanske det här är möjligheten du har väntat på? Just nu söker vi en person till oss i räddningstjänsten som kan bidra till ett tryggare och säkrare Torsby. Räddningstjänsten i Torsby arbetar för att boende och besökare i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Vår uppgift är att jobba mot att färre olyckor och bränder ska inträffa, men om de ändå in...
2021-02-08 2021-02-28
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Förman återvinningscentralen Torsby
Torsby kommun i Värmland, tekniska avdelningen söker en serviceinriktad och ansvarsfull förman till området renhållning. I dina arbetsuppgifter ingår att vara sammanhållande ledare för kommunens återvinningscentraler och ingå som andra länk i renhållningens kundtjänst m.m. Du ansvarar för den dagliga driften på Torsby återvinningscentral, som också är din stationering. Där är du med och sköter förekommande arbeten inom området. För sophämtningen kommer du att ha nära kontakt med vår entreprenör och du följer fortlöpande upp avvikelser och ...
2021-02-01 2021-02-28
Torsby kommun, Socialnämnden Timvikarie/semestervikarie vårdbiträde/undersköterska, vårdare/vårdarinna, boendestödjare, pers.ass
Här i Torsby Kommun kan vi erbjuda dig en glad och trivsam arbetsplats med många trevliga kollegor. Vi tycker om att arbeta tillsammans och hoppas du vill bli en del av oss som tar hand om våra omsorgstagare. Vi söker timvikarier/semestervikarier inom handikappomsorgen LSS/Socialpsykiatri samt inom äldreomsorgen. Arbetsuppgifter undersköterskor/vårdbiträden inom äldreomsorgen: Att ge god omvårdnad och service såväl inom hemtjänst som särskilt boende. Arbetsuppgifter vårdare/vårdarinna, boendestödjare inom handikappomsorgen/socialpsykiatrin:...
2020-12-10 2021-03-31