Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare med inriktning fritidshem i Torsås
Som lärare i fritidshemmet har du en viktig roll för Torskolans elevers lärande och kunskapsutveckling. Du ska bereda eleverna en meningsfull fritid nu och i framtiden. Såväl under skoltid som på fritidshemmet ska du stödja elevers lärande genom praktiska och utforskande arbetsformer samt undervisa i ämnet idrott. Du kommer att tillsammans med övriga lärare bedriva pedagogiskt arbete och delta i det systematiska kvalitetsarbetet som styrs av skollag och arbetsplaner.
2021-05-12 2021-05-23
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Platsansvarig för Fritidsbanken i Torsås kommun
Som platsansvarig kommer du att ansvara för uppstart och drift av Torsås kommuns Fritidsbank. I arbetet kommer du att utveckla verksamheten, omvärldsbevaka och skapa så bra förutsättningar som möjligt samt sätta upp mål och utvärdera verksamheten. I arbetet kommer du att bygga upp en attraktiv miljö i lokalen som inspirerar till lån, aktivitet och rörelse. Se dig som en butikschef i detta sammanhang. Verksamheten kommer att bedrivas enligt Fritidsbankens centrala riktlinjer och värderingar. Uppdraget är att erbjuda utlåning av ett så varierat o...
2021-05-11 2021-05-30
Torsås kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Socialförvaltningen
Förekommande arbetsuppgifter för leg. sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård med ansvar för patienter i såväl särskilt- som ordinärt boende
2021-05-04 2021-05-16
Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen Turistinformatör
Som turistinformatör blir ditt ansvar att inspirera, informera och marknadsföra Torsås och vår regions besöksmål till både svenska och utländska besökare. I arbetet kommer du att ha dialog med besökare i vårt turistcenter, per telefon, e-post och via våra sociala medier. Det innebär också att vara en del av vår mobila turistinformation. Utöver arbetet som turistinformatör kommer du även att hjälpa till med andra uppgifter i kommunens servicecenter och uppdatera vår hemsida.
2021-05-04 2021-05-31
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i musik i kombination med pedagogiskt uppdrag
Du kommer att undervisa i musik (40%) för grundskolans och grundsärskolans årskurs 3-9, i kombination med pedagogiskt uppdrag för elever med NPF (60%). Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Vi satsar på att utveckla vår skolas förmåga att i ett tidigt skede uppmärksamma elever med särskilda behov och genom detta tidigarelägga insatser som ska verka för att trygga elevernas kunskapsutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att verka för a...
2021-05-03 2021-05-16
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i svenska i kombination med annat ämne
Vi söker en legitimerad gymnasielärare med behörighet i svenska i kombination med annat ämne Du kommer bl.a. att arbeta med: - Nätbaserad distansundervisning i dina ämnen - Utveckling av metodik och pedagogik inom digitaliserad, nätbaserad undervisning. Din arbetsplats finns i Söderåkra i Torsås kommun.
2021-04-30 2021-05-16
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen 2 st lärare/speciallärare/specialpedagoger till Frejaskolan i Torsås
Vi söker dig som är legitimerad lärare, speciallärare eller specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning. En lärartjänst riktas mot åk 1-6 och den andra mot åk 7-9. Ett uppdrag som förstelärare kan komma att ingå i en av tjänsterna. Beskriv i din ansökan vad du kan bidra med i utvecklingen av grundsärskolan om du är intresserad av ett försteläraruppdrag.
2021-04-29 2021-05-28
Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen Servicevägledare
Som servicevägledare har du ett helhetsansvar för medborgarcentrum, kommunens växel och servicevägledning. Vi använder Trio-växelsystem. Du fungerar som en väg in till kommunens samtliga verksamheter. Du tar emot och besvarar frågor, synpunkter och felanmälningar från invånare, företagare, besökare och kunder till kommunen. Kontakterna sker via telefon, e-post och personliga besök. Du kommer också hantera administrativa uppgifter såsom posthantering, fakturor och bokningar. Tillsammans med två andra kollegor arbetar du med kommunikation både ...
2021-04-23 2021-05-16
Torsås kommun, Socialförvaltningen Vi söker semestervikarier till äldre- och LSS omsorgen, Torsås kommun
Omsorg, stödja personer i behov av hjälp med beslutade insatser. Delegerade HSL-insatser. I din ansökan vill vi att du anger vilken av våra verksamheter du främst är intresserad av att arbeta i, tillexempel hemtjänst eller personlig assistans.
2021-04-21 2021-06-13
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd årskurs 3-9
Vi söker en lärare med ämnesbehörighet i trä- och metallslöjd, gärna i kombination med annat lämpligt ämne. Tjänsten består av undervisning riktad mot elever från årskurs 3 till årskurs 9. I detta arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling, formativt och summativt, enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Vi satsar på att utveckl...
2021-03-15 2021-05-16