Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen Administratör
Som administratör på Drift- och Serviceavdelningen kommer du ge löpande stöd och support till enhetens medarbetare och även vara behjälplig med olika administrativa arbetsuppgifter. I ditt arbete kommer du att vara en resurs för hela driften där Fastighet, Gata park och lokalvård finns. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att vara förvaltningens ansvarige för olika IT-system, att ansvara för fastighetsunderhållssystemet (Planima) och att ge löpande stöd och support. I arbetet ingår det även att ansvara för kommunens felanmälan, vilke...
2023-05-30 2023-06-15
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog
Som specialpedagog har du en viktig roll för Bergkvaras elevers lärande och kunskapsutveckling. I uppdraget som specialpedagog ingår arbete med kartläggning, handledning, observationer av både enskilda elever och grupper. Du arbetar för utveckling av lärmiljöer och genomför pedagogiska utredningar, utformar anpassningar och åtgärdsprogram, alternativt stöttar pedagoger i delar av detta. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som social och arbetar aktivt för att påverka och stimulera eleverna f...
2023-05-29 2023-06-11
Torsås kommun, Bygg o Miljöförvaltningen Administratör; vikariat
I uppdraget som bygg- och miljöförvaltningens administratör ingår att säkerställa en enhetlig, effektiv och rättssäker diarieföring och arkivhantering på förvaltningen. Det gör du genom att bland annat ge verksamhetsnära stöd i ärendehanteringssystemet Vision, samordna bevarande- och gallringsfrågor, dataskyddsfrågor samt sköta posthantering. Ditt arbete med att hålla ihop helheten gör att hanteringen blir enkel, korrekt och handlingarna återsökningsbara. En viktig uppgift är att vara ett administrativt stöd för övriga handläggare genom hela pr...
2023-05-19 2023-06-04
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem i Torsås
Som lärare i fritidshemmet har du en viktig roll för Torsås elevers lärande och kunskapsutveckling. Du ska bereda eleverna en meningsfull fritid nu och i framtiden. Såväl under skoltid som på fritidshemmet ska du stödja elevers lärande genom praktiska och utforskande arbetsformer. Du kommer att tillsammans med övriga lärare bedriva pedagogiskt arbete och delta i det systematiska kvalitetsarbetet som styrs av skollag och arbetsplaner.
2023-05-17 2023-06-09
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Sök semestervikariat inom LSS och socialpsykiatrin
Gör din sommar meningsfull - sök semestervikariat inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet, gruppbostäder eller korttidsenhet för barn och unga! Som semestervikarie inom LSS och socialpsykiatrin innebär det att du stöttar, handleder och gör skillnad för personer i vardagen. Det innebär att du kan komma att jobba på grupp- och servicebostäder, korttidsenhet för barn och unga eller daglig verksamhet. Du planerar ditt arbete tillsammans med de personer du stöttar. Du har förståelse för hur viktigt det är att ...
2022-12-22 2023-06-30
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Gör din sommar meningsfull sök semestervikariat i omsorgen
Gör din sommar meningsfull - sök semestervikariat i omsorgen! Hos oss arbetar du med äldre eller personer med funktionsnedsättning i deras hem eller på särskilt boende. Det här arbetet innebär att du kommer att få värdefulla erfarenheter i mötet med olika människor. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom exempelvis påklädning, hygien, matlagning, handling, städning, sociala aktiviteter och framförallt visa personlig omtanke. Vår verksamhet pågår hela tiden vilket innebär att du kommer att arbet...
2022-12-10 2023-06-30