Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsås kommun, KLF Korrespondensgymnasium Mentor till Korrespondensgymnasiet
Vi söker en mentor med uppdrag att ha en övergripande syn i elevers studiesituation och utifrån den, tillsammans med undervisande lärare, arbetslag, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, administration och vårdnadshavare, verka för att eleverna skall klara sina studier inom utsatt studietid i enlighet med nationella styrdokument och mål.
2023-11-20 2023-12-03
Torsås kommun, KLF Korrespondensgymnasium Lärare inom Matematik i kombination med annat ämne
Korrespondensgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder distansundervisning för hela program i EK-, HU-, SA- och NA-programmet. Vår skola riktar sig till elever med dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller har andra särskilda skäl. Skolans ca 550 elever bor i olika delar av Sverige och världen. För att möta våra elevers behov arbetar vi med undervisningsgrupper där vårt förhållningssätt är individanpassat och flexibelt, vilket ställer krav på hög och bred kompetens hos alla som arbetar hos oss. Vi söker en legitimerad gymn...
2023-11-15 2023-12-03
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska avdelning omsorg-Torsås kommun
Som sjuksköterska i Torsås kommun blir du en del i vårt arbetslag bestående av cirka 15 sjuksköterskor. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer. Arbetet är brett och mångfacetterat då du kommer möta patienter i såväl särskilt- som ordinärt boende. Du förväntas därför kunna ta dig...
2023-11-06 2023-11-30
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Stödpedagoger till Korttidsverksamhet för barn och unga
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie medarbetares föräldraledighet och avser arbete, i första hand på vår Kortidsenhet för barn och unga enligt LSS men kan även komma att kombineras med ledsagning/avlösarservice /personlig assistans. Arbetet är anpassat efter brukaren och med respekt, tillit och hänsyn till dennes integritet förväntas du ge god stöd och service där målsättningen är att brukaren ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Tillsammans med övrig personal ger du stöd och service i det vardagliga livet...
2023-10-30 2023-11-30
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Stödpedagog till Korttidsverksamhet för barn och unga
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie medarbetares föräldraledighet och avser arbete, i första hand på vår Kortidsenhet för barn och unga enligt LSS men kan även komma att kombineras med ledsagning/avlösarservice /personlig assistans. Arbetet är anpassat efter brukaren och med respekt, tillit och hänsyn till dennes integritet förväntas du ge god stöd och service där målsättningen är att brukaren ska kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Tillsammans med övrig personal ger du stöd och service i det vardagliga livet...
2023-10-30 2023-11-30
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare Frejaskolan anpassad grundskola F-6
Vi söker speciallärare till Frejaskolan anpassad grundskola åk F-6 i Torsås. Du hanterar och/eller är villig att lära dig digital teknik både assisterande teknik och digitala läromedel. Ditt uppdrag som speciallärare är att tillsammans med arbetslaget ta ansvar för utveckling av skolans verksamhet. Du samarbetar med övriga lärare. Du ansvarar för skolans värdegrund utifrån din utbildning och att utbildningen bedrivs utifrån skollag och läroplan. Du har eleverna i fokus i ditt arbete. Tillsammans med arbetslaget, planerar, genomför och följer d...
2023-10-11 2023-11-30