Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - vikariat 1 år ev längre Vuxen/ekonomiskt bistånd
Vikariatet innebär myndighetsutövning avseende personer 18 år och äldre där man i huvudsak utreder behov, fattar beslut om insatser och följer upp insatser. I detta ingår även att arbeta motiverande med mål om att den enskilde individen ska få ett så självständigt liv som möjligt. I det dagliga arbetet utgår vi ifrån kunskap, beprövad erfarenhet samt den enskildes specifika situation. Vi tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gällande delegationsordning. Systematiskt och kontinuerlig dokument...
2021-07-07 2021-07-31
Torsås kommun, Socialförvaltningen Timanställning inom äldre- och LSS-omsorg
Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemtjänst, Särskilt boende och LSS-verksamheter. Omsorg och hjälp i vardagen.
2021-06-21 2021-08-15