Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Timvikarier sökes till förskola, skola och fritidshem!
Som timavlönad hos oss kan du, med kort varsel, behöva hoppa in och vikariera inom barn och utbildningsverksamheten. Du ansvarar själv för att lägga dig tillgänglig i vårt bemanningssystem. Du kan vara timavlönad som lärare, elevassistent och barnskötare: •Du som lärare främjar för en trygg och lärorik skoldag för alla elever. I klassrummet kan det exempelvis handla om hur dagens inleds, hur en lektion påbörjas. •Du som elevassistent är elevernas närmaste stöd i alla vardagssituationer att följa en eller en elevgrupp under hela den samlade sk...
2021-10-15 2021-11-30
Tomelilla kommun, Kultur och Fritid Vi söker timvikarier till Österlenbadet!
Vi söker timvikarier för att täcka upp korttidsfrånvaro för ordinarie personal. Du kommer att arbeta i både team och självständigt. Arbetsuppgifterna innefattar badbevakning, lokalvård och kassahantering/receptionen/cafeterian. • Arbetspassen är förlagda på dagtid, kvällstid samt helger.
2021-10-13 2021-11-14
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Vi söker en badvärd/cafébiträde till Österlenbadet!
En av våra medarbetare ska gå på tjänstledighet och vi behöver en ersättare. I arbetsuppgifterna ingår arbete i simhallen som badvärd/simlärare samt lokalvård. Du kommer dessutom att arbeta i cafeterian och receptionen med dagliga arbetsuppgifter såsom kassahantering och lättare matberedning. • Andra arbetsuppgifter inom fritidsverksamhet kan förekomma. • Arbetspassen är förlagda på dagtid, kvällstid samt helger.
2021-10-11 2021-11-01
Österlen VA Vi söker en upphandlare med intresse för utveckling
Vi söker dig som ska bistå alla våra avdelningar genom en effektiv och rättssäker inköpsprocess. Eftersom bolaget är nystartat finns det en fantastisk möjlighet för dig att tillsammans med verksamheten arbeta fram och utveckla processen. Arbetsuppgifterna varierar från strategiskt arbete med att utforma och implementera inköpsstrategier till att vara ett stöd för verksamheten i bland annat faktura- och avtalsfrågor. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med att självständigt ansvara för att frågorna drivs framåt. Du ansvarar för att...
2021-10-08 2021-11-01
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Vi söker ledsagare, kontaktpersoner, avlösare och stödfamilj!
Ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice och korttidsvistelse i form av stödfamilj, är insatser i LSS -lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Dessa insatser beslutas av en LSS-handläggare som beviljat ett antal timmar per månad. Stödens omfattning och innehåll utformas individuellt. • Ledsagarservice Du fungerar som ett stöd för personer med funktionsnedsättning. Det kan underlätta att ha någon med sig vid besök hos vänner, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter och promenader. Ledsagarservice innebär personlig hjälp...
2021-10-05 2021-10-26
Tomelilla kommun Sjuksköterska sökes till hemsjukvården!
Vi arbetar vi med fokus på "rätt kompetens på rätt plats". Arbetet med fokusområdet är för att frigöra tid för legitimerad personal att kunna arbeta med mer professionsspecifika arbetsuppgifter. Vi satsar på fortlöpande kompetensutveckling, både på individuell nivå och gruppnivå. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom ordinärt och särskilt boende. Det här är ett arbete som ger dig möjligheten att göra skillnad för den enskilda patienten och för verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att ge våra invå...
2021-10-01 2021-10-24
Tomelilla kommun GIS och Exploateringsingenjör, Följ med på vår utvecklingsresa!
I din roll som GIS- och exploateringsingenjör kommer du att leda vårt arbete inom GIS och exploatering i nära samarbete med näringslivschef och planarkitekter. Du kommer att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen både i detaljplaneskedet och genomförandeskedet av både privat och kommunal exploatering. Du kommer att ansvara för och leda arbetet av markupplåtelser. Du kommer att leda vårt arbete inom GIS och verka för att kommunen och förvaltningen blir ledande i dess användning. Tomelilla kommun har en policy och en ambition om att vara en ledand...
2021-09-24 2021-10-28
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare till Odenslundsskolan i Tomelilla kommun!
Ditt uppdrag som lärare är att tillsammans med arbetslaget ta ansvar för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Dina arbetsuppgifter bestå av att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet för skolverksamheten. I uppdraget ingår även att vara mentor för enskilda elever samt att dokumentera elevers individuella kunskapsutveckling och verksamhetens måluppfyllelse. Du är med och skapar en skola där eleverna ges möjlighet att bli sitt bästa jag. Som medarbetare möts du med respekt i skapandet av en skola där ALLA vill göra ...
2021-09-17 2021-11-07