Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tomelilla kommun Specialpedagog/speciallärare i sv/ma/eng
Dina arbetsuppgifter innebär att undervisa elever i behov av särskilt stöd i svenska och matematik men också utreda och kartlägga elever som är i behov av särskilt stöd. Du kommer även handleda pedagoger när det gäller lärmiljöer, tillgänglighet och inkludering. Du är delaktig i att skapa trygghet och arbetsro i vår verksamhet och du har eleverna i fokus i ditt arbete. Du är med och skapar en skola där eleverna ges möjlighet att bli sitt bästa jag. Som medarbetare möts du med respekt i skapandet av en skola där ALLA vill göra skillnad för Tom...
2022-05-10 2022-05-31
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Vi söker kontaktperson
Vi söker enligt uppdragstagares önskemål en kvinna som är 35 eller äldre som kan tänka sig ett uppdrag som kontaktperson med omfattning 16 timmar / månad. Du är kontaktperson till en kvinna i 50-årsåldern med intressen av djur och natur. Andra intressen är bio, fika, shopping. Uppdraget kan också innehålla kreativa aktiviteter, besöka museum och loppis. Du behöver ha några av dessa intressen och ha lätt för att samtala och vara social. Kontaktperson är en insats i LSS -lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Denna insats beslut...
2022-05-09 2022-05-30
Tomelilla kommun Utvecklande sommarjobb på Tomelillas Rekrytering- och bemanningsenhet!
I uppdraget som bemanningsplanerare kommer du till stora delar arbeta i systemstödet Time Care Pool. Arbetsuppgifterna består av att tillsätta vikarier, hålla systemet uppdaterat med alla förändringar samt följa upp vikarier. I arbetet kommer du ha kontinuerlig kontakt med våra medarbetare samt våra chefer på de olika verksamhetsområdena. Uppdraget är på 100 % från den 1 juni - 30 september med tjänstgöring vardagar samt varannan helg. Arbetstiderna varierar mellan 06.30-15.00 eller 08.00-16.30, på helgerna arbetar du alltid 06.30-14.00. Det ...
2022-05-06 2022-05-27
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Lärare i fritidshem till Odenslundsskolan
Ditt uppdrag som lärare i fritidshem i Odenslundsskolan är att tillsammans med arbetslaget ta ansvar för utvecklingen av fritidsverksamheten. Du kommer utifrån ditt uppdrag, att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Vidare kommer du att arbeta med skolans värdegrund och följa så att utbildningen bedrivs utifrån skollag och läroplan. I uppdraget ingår även att bidra till en tydlig struktur, genom att skapa rutiner och aktiviteter för fritidsverksamheten med syfte att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse för ...
2022-04-29 2022-05-20
Tomelilla kommun, Kommunledning Överförmyndarhandläggare till Tomelilla kommun!
Du kommer självständigt handlägga och fatta beslut i ärenden gällande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap enligt föräldrabalken samt enligt lag om god man för ensamkommande barn. Du kommer även granska redovisningshandlingar och besluta om arvoden samt ansvara för rekrytering av ställföreträdare. I uppdraget ingår information och kontakter med allmänhet, gode män, förvaltare, förmyndare, domstol och andra myndigheter. Vidare innefattar arbetet administration som till exempel diarieföring och arkivering av handlingar.
2022-04-21 2022-05-19
Tomelilla kommun Vi söker vikarier till vår äldreomsorg!
När du arbetar som undersköterska hos oss är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation, i ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad. Du ger läkemedel på delegering av SSK. Arbetet innebär även att ge brukarna guldkant på tillvaron. Vi erbjuder dig: Ett självständigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete. En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter. Ett tillfälle ...
2022-02-01 2022-05-31
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Vi söker vikarier till LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin!
I arbetet ingår att ge stöd och omsorg till våra brukare för att klara sitt dagliga liv. På arbetsplatsen är det betydelsefullt att motivera och stimulera brukarna till en meningsfylld fritid. Du ska stödja och hjälpa brukarna med omvårdnad samt utifrån brukarens egna behov ge individuellt stöd. Vi erbjuder dig: En möjlighet att få erfarenhet från mer än en verksamhet. Ett självständigt, ansvarstagande och händelserikt arbete. En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter. Ett tillfälle att får många nya medarbetar...
2022-02-01 2022-05-31