Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Lärare i fritidshem till Lindesborgsskolan
Är du en engagerad lärare som brinner för uppdraget att ge alla elever möjligheten att vara sitt bästa jag då är Lindesborgsskolans fritidshem rätt arbetsplats för dig. Du är driven, intresserad av utvecklingsarbete och vill vara med och skapa ett fritidshem där undervisningen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Du verkar för att skapa en miljö där eleverna möter lärare och undervisning som förmår väcka lust och motivation att lära och utvecklas. Undervisningen är tillgänglig för alla eleve...
2024-02-22 2024-03-13
Tomelilla kommun Vårdbiträde till hemtjänst Västra, vikariat
När du arbetar hos oss är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation. I ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad. Du ger bland annat läkemedel på delegering av SSK. Arbetet innebär även att ge kunderna guldkant på tillvaron. Vi är drivande och arbetar ständigt framåt med kvalitet och digitalisering. I ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd i personlig omvårdnad och hygien, hushå...
2024-02-21 2024-03-13
Tomelilla kommun, Individ och familj Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Arbetsuppgifterna innebär handläggning inom ekonomiskt bistånd. Du kommer att utreda och besluta i rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Stora delar av handläggningsprocessen sker digitalt. Tillsammans med dina klienter och våra samarbetspartners arbetar du mot målet att klienterna ska bli självförsörjande. Andra arbetsuppgifter innefattar att utreda ärenden utifrån våld i nära relation, hantera ansökningar om socialt bostadskontrakt samt att samverka med vår arbetsmarknadsenhet och andra myndigheter utifrån att individer ska...
2024-02-20 2024-02-29
Tomelilla kommun Distriktssköterska/Sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss träffar du dina patienter i deras hemmiljö vilket ger en trygghet för patienten. Det är ett omväxlande och rörligt arbete som innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med avancerad medicinsk utrustning och teknik. Som sjuksköterska utbildar du samt delegerar uppgifter och ansvar till personal på våra särskilda boenden och i hemtjänsten. Du ansvarar för att följa upp och utvärdera de planerade insatserna. Vi arbetar i team där flera olika professioner samverkar kring patienterna. I teamen deltar omvå...
2024-02-20 2024-03-12
Tomelilla kommun Familjebehandlare med fokus på pedagogiskt förändringsarbete
Vi arbetar med systemteoretisk familjebehandling inom socialtjänstens öppenvård för barn och ungdomar. Vi arbetar utifrån en dynamisk öppen miljö och tillsammans har vi ett stort handlingsutrymme. Omvärldsbevakning är en viktig del i vårt arbete och vi är öppna för nya tankesätt och perspektiv. I familjebehandling ingår bland annat barngrupper, föräldrautbildningar och arbete i hemmet såväl som på plats i verksamheten. För att vi ska kunna hjälpa familjerna i Tomelilla krävs en god samverkan med andra aktörer både inom och utanför vår verksamh...
2024-02-16 2024-02-29
Tomelilla kommun Specialpedagog till spännande uppdrag
Vi erbjuder ett självständigt, utvecklande arbete som specialpedagog i vårt nyskapade skolsociala team på Centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla kommun med tjänstgöring inom hela Barn och Utbildning. Vi arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att alla barn och elever ska få en meningsfull, trygg och utvecklande vistelse i förskolan och skolan. Vi handleder pedagoger när det gäller lärmiljöer, tillgänglighet och inkludering för att skapa goda förutsättningar för alla barns och elevers delaktighet i undervisningen. Det innebä...
2024-02-16 2024-02-29
Tomelilla kommun Go Fram: Skolsocionom till spännande uppdrag
Du arbetar förebyggande och uppsökande inom skolan genom närvaro och en tillgänglighet där eleverna finns. I arbetet ingår samtal i olika former. Exempelvis stöd-, motivations-, kris och konfliktsamtal. Även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och deras familjer förekommer liksom förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever i grupp. Konsultation för skolpersonal och andra samarbetspartners är en del av uppdraget. Du ingår i skolans elevhälsoteam och medverkar i elevhälsomöten samt möten med socialtjänst, barn-, och ungd...
2024-02-16 2024-02-29
Tomelilla kommun, Individ och familj Go Fram: Skolsocial utveckling söker socionom till spännande uppdrag
Du arbetar förebyggande och uppsökande inom skolan genom närvaro och en tillgänglighet där eleverna finns. I arbetet ingår samtal i olika former. Exempelvis stöd-, motivations-, kris och konfliktsamtal. Även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och deras familjer förekommer liksom förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever i grupp. Konsultation för skolpersonal och andra samarbetspartners är en del av uppdraget. Du ingår i öppenvården och medverkar i elevhälsomöten samt möten med socialtjänst, barn-, och ungdomspsykiat...
2024-02-16 2024-02-29
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Ny lärarutbildning – en unik möjlighet för dig som vill kombinera studier med arbete som lärare
Du kommer att arbeta i grundskolan tre dagar i veckan. Din uppgift blir att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg ser du som en naturlig del i barns lärande. Du kommer att ha en mentor på arbetsplatsen under hela din anställning. Vi betonar betydelsen av ett positivt förhållningssätt gentemot både elever och deras vå...
2024-02-15 2024-03-15
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Modersmålslärare i Bosniska
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. Modersmål: Bosniska 6,5 tim/veckan. (Varav 1h är avsatt för kollegialt sama...
2024-02-14 2024-02-28
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Parkarbetare, säsongsanställning Tomelilla Kommun
Du kommer att vara medarbetare på gata- och parkavdelningen och ansvara för skötseln av Tomelilla kommuns offentliga ytor utomhus. Dina arbetsuppgifter är allt från ogräsrensning, häckklippning, soptömning, gräsklippning, trimning, trädbeskärning, plantering, bevattning m.m. Även enklare anläggningsuppdrag kan förekomma.
2024-02-14 2024-03-03
Tomelilla kommun Undersköterskor till hemtjänst Västra
När du arbetar som undersköterska hos oss är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation. I ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad. Du ger bland annat läkemedel på delegering av SSK. Arbetet innebär även att ge kunderna guldkant på tillvaron. Vi är drivande och arbetar ständigt framåt med kvalitet och digitalisering. Vi erbjuder dig: Ett självständigt, ansvarstagande och händelserikt arbete....
2024-02-13 2024-02-27
Tomelilla kommun Barnets socialsekreterare – barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer att handla om uppföljning av familjehemsplacerade barn och ungdomar och i viss mån även bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU. Ditt uppdrag är att ge de placerade barnen en trygg och säker vård. I akuta situationer behöver du kunna göra snabba överväganden och fatta snabba beslut. Du arbetar med en hög grad av självständighet inom lagstiftning, riktlinjer och praxis. I arbetet krävs det att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom ...
2024-02-07 2024-02-28
Tomelilla kommun Sommarjobba inom Socialpsykiatri
Arbetet inom socialpsykiatrin kan innebära att hjälpa vuxna personer med flertal insatser som har drabbats av psykisk ohälsa exempelvis svår depression, panikångest, ätstörningar, tvångssyndrom, missbruk och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån varierande stödinsatser som arbetas fram tillsammans med den enskilde, exempelvis stöd i att komma till sin sysselsättning, planering och motiverande samtal. I arbetet ingår att stötta individen i utförandet av hushållssysslor, exempelvis städ, tvätt och inköp, men även pe...
2024-01-25 2024-03-31
Tomelilla kommun Sommarjobba inom LSS
Du kommer att möta individer med olika funktionsvariationer. Du är en viktig del i att motivera och stimulera brukaren till en meningsfull vardag. I ditt uppdrag ingår att stödja och hjälpa vårdtagaren med omvårdnad samt utföra insatser utifrån brukarens individuella behov. Du har regelbunden kontakt med anhöriga, företrädare och andra personer som har betydelse för brukaren. Vi arbetar utifrån självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet och självständighet. Dessa ledord ser man i LSS (Lagen om särskilt stöd). Personal ska uppmun...
2024-01-25 2024-03-31
Tomelilla kommun Sommarjobba inom hemtjänsten
Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom äldreomsorgen? Vi söker värdefulla sommarvikarier till våra hemtjänstgrupper. Som sommarvikarie inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun är du en del av människors vardag. Du arbetar med att stödja våra brukare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation och arbetsuppgifterna vi utför har alltid brukarens behov i fokus. Varje individ har ett varierat behov av hjälp och stöd och ditt ansvarsfulla arbete gör stor skillnad i våra brukares vardag. I di...
2024-01-25 2024-03-31
Tomelilla kommun Sommarjobba inom äldreomsorgen
Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom äldreomsorgen? Vi söker värdefulla sommarvikarier till våra särskilda boenden. Som sommarvikarie inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun är du en del av människors vardag. Du arbetar med att stödja våra brukare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation och arbetsuppgifterna vi utför har alltid brukarens behov i fokus. Varje individ har ett varierat behov av hjälp och stöd och ditt ansvarsfulla arbete gör stor skillnad i våra brukares vardag. I d...
2024-01-25 2024-03-31