Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Vi söker biträdande rektor till Lindesborgsskolan!
I rollen som biträdande rektor deltar du tillsammans med rektor i arbetet gällande verksamhetsutveckling, budget och ekonomi för er enhet. I fokus för ert uppdrag finns enhetens pedagogiska utveckling och ni kommer att arbeta för att verkställa målen i läroplanen och de kommunala besluten för skolverksamheten. Dina arbetsuppgifter kan förändras över tid. Du kommer vara underställd skolchef och ingå i skolchefens ledningsgrupp.
2023-05-26 2023-06-16
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Distriktssköterska/Sjuksköterska till Tomelilla kommun!
Som sjuksköterska hos oss träffar du dina patienter i deras hemmiljö vilket ger en trygghet för patienten. Det är ett omväxlande och rörligt arbete som innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med avancerad medicinsk utrustning och teknik. Som sjuksköterska utbildar du samt delegerar uppgifter och ansvar till personal på våra särskilda boenden och i hemtjänsten. Du ansvarar för att följa upp och utvärdera de planerade insatserna. Vi arbetar i team där flera olika professioner samverkar kring patienterna. I teamen deltar omvå...
2023-05-26 2023-06-16
Tomelilla kommun Undersköterskor sökes till avdelning för korttidsvård i Brösarp!
När du arbetar som undersköterska på vår avdelning för korttidsboende är du en del av människors rehabiliterande vardag och arbetar med att stödja dem för att återgå till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation, i ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad/rehabilitering. Du mottager delegeringar av SSK, bland annat på läkemedel. Vi erbjuder dig: Ett självständigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete. En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika...
2023-05-26 2023-06-16
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Lärare i Ma/No till åk 7-9, Kastanjeskolan!
Du kommer till största del att planera, genomföra och efterarbeta undervisning i åk 7. Undervisning i andra årskurser kan förekomma. I arbetet ingår mentorsskap tillsammans med en eller två kollegor. Vi tror på ett nära samarbete mellan mentorerna i arbetslaget och tid finns avsatt till mentorsuppdraget. Samarbete inom ämnesgruppen är också en förutsättning för att lyckas med uppdraget- Samplanering med ämneskollega finns inlagt i ditt schema. Vi ser gärna att du har omvärldsperspektiv i fråga om aktuella forskningsrön och studier inom mate...
2023-05-25 2023-06-15
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Tomelilla
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-05-24 2023-06-14
Tomelilla kommun Vi söker specialistundersköterskor till äldreomsorgen
Vi söker dig, specialistundersköterska, som vill arbeta flexibelt, omväxlande inom äldreomsorgen. Vi har som målsättning att ha specialistundersköterskor både inom särskilt boende och inom hemtjänsten. Äldreomsorgen i egen regi består av fyra enheter, Norrevång särskilt boende och Vännens dagverksamhet, Brinkehem särskilt boende och hemtjänst Brösarp, hemtjänst Västra och anhörigstöd och öppna träffpunkten Kryddan samt hemtjänst nattpatrullen. När du arbetar som specialistundersköterska hos oss är du en del av människors vardag och arbetar me...
2023-05-24 2023-06-06
Tomelilla kommun Enhetschef till hemsjukvården sökes till Tomelilla kommun
I uppdraget ingår fullständigt chefs- och ledningsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som ledare arbetar du nära dina medarbetare med ett coachande förhållningssätt. Du deltar aktivt i utvecklingsprocesser och vi ser med fördel att du har erfarenhet och intresse av digital utveckling och nya arbetssätt. Du behöver vara beredd och ha förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Du visar och skapar tillit och förtroende vilket är av avgörande betydelse för styrning och ledning av Tomelillas verksamh...
2023-05-23 2023-06-11
Tomelilla kommun Enhetschef till LSS sökes till Tomelilla kommun
I uppdraget ingår fullständigt chefs- och ledningsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som ledare arbetar du nära dina medarbetare med ett coachande förhållningssätt. Du deltar aktivt i utvecklingsprocesser och vi ser med fördel att du har erfarenhet och intresse av digital utveckling och nya arbetssätt. Du behöver vara beredd och ha förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Du visar och skapar tillit och förtroende vilket är av avgörande betydelse för styrning och ledning av Tomelillas verksamh...
2023-05-23 2023-06-11
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Vi söker avlösare
Avlösarservice är en insats i LSS -lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Dessa insatser beslutas av en LSS-handläggare som beviljat ett antal timmar per månad. Stödens omfattning och innehåll utformas individuellt. I uppdrag som avlösare ger du stöd i det egna hemmet, men kan också ges i samband med att den enskilde och avlösaren är på utflykt i närområdet. Insatsen utformas utifrån familjens önskemål och behov med stor flexibilitet. Den enskilde och familjen har stort inflytande över vem som får uppdraget. Du är avlösare til...
2023-05-22 2023-06-05
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Vi söker avlösare till ett barn
Avlösarservice är en insats i LSS -lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Dessa insatser beslutas av en LSS-handläggare som beviljat ett antal timmar per månad. Stödens omfattning och innehåll utformas individuellt. I uppdrag som avlösare ger du stöd i det egna hemmet, men kan också ges i samband med att den enskilde och avlösaren är på utflykt i närområdet. Insatsen utformas utifrån familjens önskemål och behov med stor flexibilitet. Den enskilde och familjen har stort inflytande över vem som får uppdraget. Du är avlösare til...
2023-05-22 2023-06-05
Tomelilla kommun Socionom sökes till Tomelilla Kommun!
Enheten för ekonomiskt bistånd är en lite mindre enhet där vi som arbetar har roligt tillsammans, är måna om varandra och stöttar upp vid behov. Vi letar nu efter en ny kollega som vill vara en del av vårt team. Vi erbjuder dig bland annat ett nära chefsstöd, engagerade kollegor, flextid, möjlighet att växla semesterersättning mot fler semesterdagar och friskvårdsbidrag. Vi följer kontinuerligt upp arbetsbelastningen för att den ska kännas rimlig. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd. I detta arbete ansva...
2023-05-11 2023-05-28
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Vi söker lågstadielärare till IUS Brösarps skola, vikariat!
Du kommer att vara ansvarig klasslärare för åk 1 och 16 elever. Samplanering och möten sker gemensamt eller stadievis beroende på aktivitet. Läs och skrivutveckling och matematik är en stor del av åk 1. Du måste tycka om och se möjligheter att kunna varva undervisning ute och inne utifrån vad du bedömer vara möjligt utifrån elevernas behov. 100% kan ev erbjudas om du kan tänka dig att jobba på fritids en-två eftermiddag.
2023-05-10 2023-05-31
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare åk 1-3 till Lindesborgsskolan i Tomelilla, vikariat!
Lindesborgsskolan söker dig som är behörig lärare att undervisa i åk f-3. Tillsammans med tre kollegor kommer du att arbeta i förskoleklass, två paralleller, med planering, undervisning och bedömning samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten i enlighet med våra styrdokument. Du kommer att vara mentor i årskursen du arbetar i och du kommer att ingå i arbetslaget Boken f-3. Du kommer arbeta med skolans värdegrund och följa så att utbildningen bedrivs utifrån skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du skall utifrån de mål som ställts u...
2023-05-10 2023-05-31
Tomelilla kommun, Barn och Utbildning Lärare i svenska till åk 7-9, Kastanjeskolan!
Vi söker dig som kan undervisa i svenska samt vara mentor i en åk 7. Då vi startar upp ett arbetslag kring denna årskurs är det en förutsättning att du kan och vill reflektera kring det pedagogiska uppdraget. Deltagande i ämneslag med utveckling av innehåll och metodik ingår som en naturlig del i tjänsten. Vi arbetar med språk i alla ämnen och jobbar på att utveckla vår ämnesöverskridande undervisning, kanske är det ett område du känner extra för? Vi använder Infomentor och Google classroom för planering och utvärdering och för att ha god k...
2023-05-10 2023-05-31
Tomelilla kommun Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen!
Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom äldreomsorgen? Vi söker fler värdefulla sommarvikarier till våra boenden och hemtjänstgrupper! Som sommarvikarie inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun är du en del av människors vardag. Du arbetar med att stödja våra brukare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation och arbetsuppgifterna vi utför har alltid sin utgångspunkt i brukarens behov. Varje individ har ett varierat behov av hjälp och stöd och ditt ansvarsfulla arbete gör stor skillna...
2023-05-09 2023-05-31
Tomelilla kommun, Kommunledning Verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet och mobilitet
Som verksamhetsutvecklare med inriktning på hållbarhet och mobilitetsfrågor arbetar du brett som en stödfunktion i det kommunövergripande utvecklingsarbetet. Arbetet omfattar flera parallella uppdrag som varierar i komplexitet och omfång. Du kommer bland annat att leda arbetet med en klimatfärdplan som utgår från vår koldioxidbudget samt ansvara för att samordna frågor kring mobilitet i det kommunövergripande samarbetet inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté. Du får även möjlighet att vidareutveckla uppföljningen av vårt livskvalitetsprogram ...
2023-05-08 2023-05-29