Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Barn- och utbildning stab Vikarier till förskolor, fritidshem och skolor
Vikarie på förskola och i fritidshem: Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. När du arbetar i barngrupp innebär det exempelvis utevistelse, samling med barnen, påklädning med mera. Ha med dig lämpliga kläder för utevistelse och var beredd på att gå ut oavsett väder. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret men du måste kunna ha en god överblick över barngruppen. I förskolan förutsätts att du har möjlighet att äta med barnen och stötta dem u...
2022-10-05 2022-12-15
Tjörns kommun, VA-avdelningen Drifttekniker VA
Som drifttekniker inom VA arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheterna att påverka arbetet är goda. Rollen innefattar drift och övervakning av vatten- och reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och vattentorn. Vidare ingår provtagning samt visst förebyggande underhåll och reparationsarbete av VA-anläggningarna och därtill hörande maskinell utrustning och instrument. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp där ni tills...
2022-10-04 2022-10-31
Tjörns kommun, Myggenäs skola Lärare 4-6 Matematik, NO till Myggenässkolan
Du kommer att arbeta i åk 4-5 tillsammans med ytterligare två lärare i två klasser med sammanlagt ca 43 elever. Du kommer att undervisa i matematik, NO samt bild eller idrott. På skolan arbetar erfarna lärare med mycket vilja till utveckling och samarbete. Vårt måtto är att VI TILLSAMMANS skapar de bästa förutsättningarna för elever på Myggenäs skola. Du har därför ett nära samarbete med samtliga kollegor på skolan. Våra prioriterade mål är - språkutvecklande arbete i samtliga ämnen samt - analys av undervisning och insatser. Under höstte...
2022-10-04 2022-10-28
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Simlärare till simskola i Stenungsunds Arena
Tjörns kommun söker utbildade simlärare till simskolan i Stenungsunds Arena. Arbetstid söndagar kl 8:15-10:15 under perioden 22 januari till och med 16 april 2023 (undantag 29/1, 19/3 och 9/4, då arenan är stängd eller abonnerad). Utöver detta tillkommer 8 timmar för planering.
2022-10-03 2022-10-24
Tjörns kommun, Förskolor Förskollärare till Kållekärrs och Tångeröds förskolor (4-5 tjänster)
Förskolorna Tångeröd och Kållekärr söker nu engagerade förskollärare. På Tjörn finns en variation av förskolor med olika inriktning och arbetssätt. Här finns något som passar alla. Kållekärrs förskola ligger i fräscha lokaler i en vacker och harmonisk miljö. Här finns närhet till skogen och ängar men också närheten till det lilla samhället. Kållekärrs förskola består av 4 hemvister med storarbetslag som delar upp barnen efter behov och intressen i mindre grupper. Här är Reggio Emilia pedagogiken levande. På förskolan jobbar ateljeristor och pe...
2022-09-28 2022-10-19
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödassistent Krossekärrs korttidsenhet för barn och unga
Vi söker en kreativ och engagerad medarbetare till Vård- och omsorgsavdelningen, Kossekärrs korttidsenhet. Arbetet som stödassistent handlar om att i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk, upprätta och följa upp genomförandeplaner. Ansvara för dokumentationen och stå för ett reflekterande arbetssätt i gruppen. Du ska kunna söka ny kunskap för att utveckla dina arbetsmetoder. Du ska skapa, bibehålla och utveckla god kontakt med anhöriga, god män/ förvaltare, skola, sjukvård och andra myndigheter för den enskilde. Att ge det stöd ...
2022-09-26 2022-10-17
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödassistent Daglig verksamhet
Vi söker en kreativ och engagerad medarbetare till LSS-verksamhet i form av en daglig verksamhet, inom Vård och Omsorgsavdelningen. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara med att utveckla verksamheterna. Som stödassistent har du ett nära samarbete med stödpedagoger, stödassistenter, den enskilde och dennes nätverk. Ansvara för översyn av dokumentationen och stå för ett reflekterande arbetssätt i gruppen. Du ska kunna söka ny kunskap och vägleda övriga kolleger i att utveckla sina arbetsm...
2022-09-26 2022-10-17
Tjörns kommun, Rönnängs skola Fritidspedagog/fritidslärare till Rönnängs skola och fritidshem
Som fritidspedagog arbetar du utifrån aktuella styrdokument, och ansvarar för planering, genomförande och dokumentation. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Arbetet innebär samverkan under skoltid i form av resurs. Som resurs arbetar du som stöd till elev/elever och/eller som förstärkning i klasser/grupper, alternativt bedriva undervisning utifrån din kompetens.
2022-09-26 2022-10-17
Tjörns kommun, VA-avdelningen VA-ingenjör, projektledare till planeringsenheten
Som VA-ingenjör hos oss kommer du att ingå i vårt utrednings- och investeringsteam med fokus mot projekt och byggledning. Investeringsteamet arbetar med vår omfattande investeringsportfölj samt deltar vid planering av framtida investeringar samt kontakter med myndigheter, t ex Lantmäteriet och Länsstyrelsen samt fastighetsägare och entreprenörer. Utredningarna i stort handlar om kartläggning av åtgärder inom ledningsnätet så som dagvatten, tillskottsvatten, ledningsförnyelse, anslutningsfrågor och detaljplaner. Många kontakter med invånare och...
2022-09-26 2022-10-31
Tjörns kommun, VA-avdelningen VA-ingenjör, utredare till planeringsenheten
Som VA-ingenjör hos oss kommer du att ingå i vårt utrednings- och investeringsteam med mer fokus åt VA-utredningar. Utredningarna i stort handlar om kartläggning av åtgärder inom ledningsnätet så som dagvatten, tillskottsvatten, ledningsförnyelse, anslutningsfrågor och detaljplaner. Många kontakter med invånare och andra externa parter ingår i arbetet generellt samt företräda VA vid interna möten. Investeringsteamet arbetar med vår omfattande investeringsportfölj samt deltar vid planering av framtida investeringar samt kontakter med myndighe...
2022-09-26 2022-10-31
Tjörns kommun, Myggenäs förskola Legitimerad förskollärare till Myggenäs förskola (1-2 tjänster)
Som förskollärare ansvarar du för planering och uppföljning av undervisningen och ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar utifrån läroplanens mål. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du har förmåga att se barns olika intressen och behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.
2022-09-21 2022-10-21
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Administratör bemanningsenheten
Vi söker dig som vill bidra till en kvalitativ och väl fungerande bemanning för vård och omsorgsavdelningens verksamheter, genom bland annat rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier. Vi är ett glatt gäng som är måna om de verksamheter vi stöttar. Du kommer att tillhöra en intensiv verksamhet där förändring är en del av vardagen. Därför är du en person med mycket drivkraft och som aktivt kan bidra till utveckling av vår enhet. Din arbetsdag erbjuder stor variation av arbetsuppgifter genom kommunikativt och administrativt stöd till ch...
2022-09-19 2022-10-10
Tjörns kommun, Hemtjänsten - gruppledare och adm Undersköterskor/stödassistenter till pooltjänster
Poolen med undersköterskor och stödassistenter kommer att fungera som en resursförstärkning inom vård- och omsorgsavdelningen och kommer i första hand att vara resurser vid akuta vakanser. Poolen har två huvudsakliga områden funktionshinder och äldreomsorg, vid behov kan det behövas arbetas över gränserna. I arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med omsorgs- och omvårdnadsuppgifter hos personer med ett bev...
2022-09-16 2022-10-30
Tjörns kommun, Hemtjänsten - gruppledare och adm Timvikarier Vård och omsorg
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta och ge dem god omvårdnad. Inom vård och omsorg har vi två områden äldreomsorg och funktionshinder. I arbetet som timvikarie inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med omsorgs- och omvårdnadsuppgifter hos personer med ett beviljat biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Inom äldreomsorgen kan du...
2022-09-01 2022-12-15