Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss sj...
2021-03-02 2021-03-22
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterska till hemtjänsten, föräldravikariat
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss sj...
2021-03-02 2021-03-22
Tjörns kommun, Skärhamns skola Lärare fritidspedagog
Tjänsten innebär att leda elevernas lärande i grundskolans fritidsverksamhet i samverkan med övrig personal på fritidshemmet. Tjänsten är förlagd mot skola och fritidshem. Du ansvarar för att ge eleverna en lärande, varierande och spännande vistelse här hos oss på skolan. Du är positiv och har ett gott förhållningssätt till barnen och ett tydligt ledarskap.
2021-02-17 2021-03-10
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barn-och utbildningsförvalt: skolledare, rektorer till grundskola
Som rektor leder och utvecklar du din enhet och har både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Dessa balanserar du genom att leda på plats i verksamheten och att tillsammans med kollegor ta ansvar för hela Tjörns skolutveckling. Du förväntas vilja bidra till allas framgång och alltid ha både ett enhets- och ett koncernövergripande perspektiv. Genom din tidigare erfarenhet kan du analysera din egen verksamhet, dess styrkor och utvecklingsområden och leda den framåt. Du har arbetsmiljöansvar för all den personal som du arbetsleder på din e...
2021-02-12 2021-03-05
Tjörns kommun, Kållekärrs förskola Förskollärare till Kållekärrs förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Delar du Reggio Emilia pedagogikens tankar och förhållningssätt? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Tycker du om att arbeta i team? Vill du vara med och skapa förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas? Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan! Kållekärrs förskola ligger i fräscha, nybyggda lokaler i en vacker och harmonisk miljö. Här finns närhet till skogen och ängar men också närheten ...
2021-02-11 2021-03-03
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Kock till Tubberödshus, Lilldal och Kvarnbackens kök & restaurang, semestervikariat
Arbetet som kock/kokerska innebär tjänstgöring både på Tubberödshus, Lilldals och Kvarnbackens kök o restaurang. Du ska vara lyhörd och flexibel i dina arbetsuppgifter och se till de boendes bästa. Du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter i både kök och servering; förberedelse, tillagning, beställningar, servering, disk och städ och egenkontroll. I tjänsten ingår även livsmedelsbeställningar. Vi arbetar efter relationsmodellenpedagogiken och där är man en del i en grupporganisation med delat ansvar. Det arbete vi utför ska präglas av en ...
2021-01-27 2021-04-30
Tjörns kommun, Individ- och familjeavdelningen Stödassistenter semestervikariat
Funktionshinder söker stödassistenter för semestervikariat till; • Kållekärrs serviceboende • Skärhamns serviceboende • Övergårdsvägens serviceboende • Höviksnäs gruppboende • Fågelkärrsvägens gruppboende • Krossekärrs korttidsverksamhet • Kroksdals gruppboende Som stödassistent ska du arbeta med att ge stöd och arbeta individuellt med de personer som tillhör boendet. Du som personal ska arbeta stödjande, motiverande och aktivt så att den enskilde får en meningsfull tillvaro både på boendet och ute i samhället. Du arbetar individue...
2021-01-21 2021-04-30
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden boenden äldreomsorgen, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss s...
2021-01-21 2021-04-30
Tjörns kommun, Individ- och familjeavdelningen Personliga assistenter semestervikariat
Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till den funktionshindrade för att möjliggöra rätten till ett självständigt och oberoende liv, vilket innebär att vara behjälplig i vardagliga sysslor. Kanske just du passar för att arbeta som personlig assistent? Vi söker medarbetare med empati, inlevelseförmåga och flexibilitet.
2021-01-21 2021-04-30
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du i omsorgstagarens hem utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du kommer att ansvara för att omsorgstagaren får den hjälp och stödinsatser som är beviljade. I ditt arbete ingår att bidra till att upprätta en omsorgsplan, social dokumentation och hjälp med vardagsrehabilitering och omvårdnad. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att tillvarata den enskildes egna resurser, förmågor och ges möjlighet till att bibehålla ett aktivt ...
2021-01-21 2021-04-30
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. sjuksköterskor, semestervikariat
Om du är sjuksköterska och söker arbete under sommaren kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete. Vi har vikariat inom hemsjukvården för arbete i särskilt och ordinärt boende. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och ansvara för att omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att handleda omvårdnadspersonal på de olika enheterna. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för läkemedelshantering med bland annat ordinationsverktyget Pascal och Alfas digitala signering. Det ingår att delegera personal i läkemedelshanter...
2021-01-21 2021-04-30