Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun neutral Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS/utvecklingsledare
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för att vårdtagare får en god och säker vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du driver och utvecklar verksamheten, där kvalitetsarbetet och patientsäkerheten i kommunen ingår. I tjänsten ingår även samverkan med andra både internt och externt i en mängd frågor. Ditt uppdrag kommer bl a att vara: • säkerställa att gällande författningar, föreskrifter och rutiner för hälso- och sjukvården är väl kända och tillämpas i verksamheten • verka för att den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten ...
2021-10-21 2021-11-10
Tjörns kommun, Myggenäs fritidshem Lärare till Myggenäs fritidshem
Vi letar efter en medarbetare som kan bidra till vår verksamhet med sin profession, kreativitet och inspiration! Att se fritidshemmet som en viktig kugge i skolan och driva/utveckla fritidshemmets verksamhet i team är viktigt för oss. I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du ska ar...
2021-10-20 2021-11-10
Tjörns kommun, Kållekärrs skola Administratör Kållekärrs skola
Som administratör på skolorna i Barn- och utbildningsförvaltningen på Tjörn har du många omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Administratörens arbetsuppgifter består exempelvis av; • elevadministration • personaladministration • vikarieanskaffning • posthantering • ekonomihantering • diarieföring • arkivering samt att ta fram beslutsunderlag och vara ett nära chefsstöd till rektor. Som administratör kommer du även att ha centrala arbetsuppgifter och att vara en del av administratörsnätverket.
2021-10-20 2021-11-10
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterska till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du kommer att ansvara för att omsorgstagaren får den hjälp och de stödinsatser som är beviljade. I ditt arbete ingår även att ge hjälp med vardagsrehabilitering och omvårdnad men även att medverka till att upprätta en omsorgsplan samt den sociala dokumentationen. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att tillvarata den enskildes egna resurser, förmågor och ges möjlighet till att bibehå...
2021-10-19 2021-11-05
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Legitimerad Arbetsterapeut/Fysioterapeut, vikariat
Vi söker nu en arbetsterapeut eller en fysioterapeut för ett vikariat, då en av våra medarbetare är föräldraledig. Vi har behov av dig som kan arbeta heltid, dagtid hos oss. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma och utför insatser i teamarbete. Varmt välkommen med din ansökan. Med hög kompetens, moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder formar vi tillsammans en god vård och omvårdnad för patientkategori. Utgångspunkten är att med hänsyn till ett helhetsperspektiv se till hela patientens hälsotillstånd och livssituation på ett nytänk...
2021-10-19 2021-11-09
Tjörns kommun, Fridas hage Elevassistent till grundskolans yngre år på Fridas hage
Våra elever skall ges förutsättningar att nå målen med utbildningen i sin helhet och behöver din hjälp under hela skoldagen. Vi hjälper till med det som behövs utifrån vad eleven behöver. Detta kan vara allt från lärande till att hjälpa till med att lära sig skapa kloka goda och sunda sociala kontakter med andra elever och medarbetare på skolan. Vi vill hjälpa eleven att med t.ex. sociala berättelser med bild stöd och med det förstå konsekvenser och hjälpa till att lära nytt. Vi vill att du fokuserar på en till två elever på individnivå till gr...
2021-10-14 2021-11-04
Tjörns kommun, Häggvallskolan Elevassistent till Häggvallskolan
Du kommer att ha uppdrag både mot enskild elev, där det finns behov av ett hållande under skoldagen, och till grupp av elever som behöver stöd i undervisningssituationer i ämnen. Din profil Du behöver ha förmågan att vara flexibel, tålmodig och lyhörd. Ha stor erfarenhet av att arbeta med NPF-diagnostiserade elever det är ett krav. Du har förmåga att både kunna samarbeta samt arbeta självständigt. Det är av stor vikt att du kan bygga goda relationer utifrån ett professionellt arbets- och förhållningssätt. Erfarenhet av tidigare pedagogiskt arb...
2021-10-13 2021-11-03
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till grundskolan
Som rektor leder och utvecklar du din enhet och har både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Dessa balanserar du genom att leda på plats i verksamheten och att tillsammans med kollegor ta ansvar för hela Tjörns skolutveckling. Du förväntas vilja bidra till allas framgång och alltid ha både ett enhets- och ett koncernövergripande perspektiv. Genom din tidigare erfarenhet kan du analysera din egen verksamhet, dess styrkor och utvecklingsområden och leda den framåt. Du har arbetsmiljöansvar för all den personal som du arbetsleder på din e...
2021-10-12 2021-10-31
Tjörns kommun, Socialkontoret Administratör/receptionist till socialkontoret
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och där vi vill att du skall känna att det är roligt att gå till jobbet. Emellanåt kan det vara högt tempo men även lugna stunder. Gruppen administratörer svarar direkt under avdelningschefen på individ och Ni är tre administratörer som arbetar tillsammans och som går in för varandra vid semester och sjukdom. Som administratör är du ett stöd till hela avdelningen. Som receptionist är du den första kontakten med besökarna och det är då viktigt med ett professionellt och vänligt bemötande. I arbe...
2021-10-12 2021-10-26
Tjörns kommun, Häggvallskolan Slöjdlärare i kombination med annat ämne
Lärare i slöjd och gärna i kombination med annat ämne.
2021-10-10 2021-10-29
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterskor till Lilldals äldreboende
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss ...
2021-10-08 2021-10-28
Tjörns kommun, Kommunkansliet Enhetschef IT
IT-enheten består av nio duktiga medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser som tillsammans bidrar till ett gott arbetsklimat präglat av stor tillit till varandra och en strävan efter att ge god service till verksamheterna inom kommunens olika förvaltningar och bolag. Kommunens IT-miljö består av såväl molntjänster som egen IT-drift och har en mix av egenutvecklade lösningar samt köpta tjänster och system. Grunduppdraget för IT-enheten är att tillhandahålla en modern och säker IT-miljö utifrån verksamheternas olika behov. Som enhetsch...
2021-10-07 2021-10-31
Tjörns kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare till Biståndsenheten, äldre
Som socialsekreterare med inriktning äldre ska du utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen. Du följer upp beviljade insatser och beslut, deltar i olika arbetsgrupper och i den verksamhetsutveckling som pågår kontinuerligt. Arbetet är till stor del självständigt, men du har också mycket samarbete och erfarenhetsutbyte med dina kollegor. I arbetet ingår även att samverka tätt med andra yrkesgrupper såsom enhetschefer/gruppledare, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster/arbetsterapeuter och socialsekreterare från indiv...
2021-10-05 2021-10-30
Tjörns kommun, Bleketskolan Lärare i matematik, teknik och NO, heltid till Bleketskolan 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i matematik, teknik och NO på heltid. Mentorskap med tillhörande föräldrakontakt, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi söker dig som är positiv och engagerad i ditt uppdrag. Som lärare är du tydlig i din kommunikation och skicklig på att samspela med andra. Ditt sätt att leda skapar engagemang och delaktighet och du skapar hållbara relationer som bygger på ömsesidig respekt. För oss är det viktigt med samarbete och att du tillsammans med övrig personal vill bidra till arbetslagens och skolans utveckling. ...
2021-09-02 2021-10-24