Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Myggenäs förskola Barnskötare till Myggenäs förskola (1-3 tjänster)
Som barnskötare är du en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar utifrån läroplanens mål. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du har förmåga att se barns olika intressen och behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.
2022-05-13 2022-06-12
Tjörns kommun, Rönnängs förskola Förskollärare till Rönnängs förskola
Rönnängs förskola söker nu en engagerad förskollärare som har stort intresse av att jobba med läroplanen ute i vår populära äventyrsgrupp. Verksamheten bedrivs i vårt härliga närområde vid havet med skog, strand och berg. Vi använder oss av utepedagogik och äventyrspedagogik i en mix med egna idéer och erfarenheter. Väder, vind och årstider styr vad vi gör och vart vi går - tar vara på naturens olika skiftningar på ett positivt sätt. Verksamheten genomsyras av lust, glädje, fantasi och kreativitet. Rönnängs förskola är inspirerad av Reggio Emil...
2022-05-12 2022-06-01
Tjörns kommun, Rönnängs skola Fritidspedagog/fritidslärare Rönnängs skola och fritidshem
Som fritidspedagog arbetar du utifrån aktuella styrdokument, och ansvarar för planering, genomförande och dokumentation. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Arbetet innebär samverkan under skoltid i form av resurs. Som resurs arbetar du som stöd till elev/elever och/eller som förstärkning i klasser/grupper, alternativt bedriva undervisning utifrån din kompetens.
2022-05-12 2022-06-02
Tjörns kommun, Rönnängs skola Resurspersonal Rönnängs skola och fritidshem
Under skoltid arbetar man som elevassistent/resurspersonal, vilket innebär att man är ett stöd i den pedagogiska situationen, men utan att ha pedagogiskt ansvar. Man är med och skapar trygghet och arbetsro, och hittar alternativa vägar för gruppen eller elevens optimala skolgång om så krävs. Tjänsten innebär samarbete med aktuell mentor och speciallärare/pedagog för gruppen/eleven. Tjänsten innebär även arbete på fritids. Där ansvarar man, tillsammans med arbetslaget, för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet på fr...
2022-05-12 2022-06-02
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Valåsens demensboende
I arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du kommer att ansvara för att omsorgstagaren får den hjälp och de stödinsatser som är beviljade. I ditt arbete ingår även att ge hjälp med vardagsrehabilitering och omvårdnad men även att medverka till att upprätta en omsorgsplan samt den sociala dokumentationen. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög...
2022-05-11 2022-06-10
Tjörns kommun, Individ- och familjeavdelningen Båtförare/strandstädare, vikariat
Att arbeta med uppdraget strandstäd innebär att du strandstädar både från båt och land. Du är anställd som diversearbetare. I uppdraget ingår det förutom att städa även att rapportera timmar och mängd avfall. Det ingår även inlämning och sortering till återvinningscentralen. Du kommer att få en god introduktion av båt, arbetsuppgifter och städområden. Under juni månad kommer du att ges möjligheten att gå bredvid ordinarie personal . En viktig del i uppdraget är även att ge stöd till de personer som finns inom enheten för att arbetsträna. Tjä...
2022-05-11 2022-06-01
Tjörns kommun, Ekonomiavdelningen Upphandlare
Som upphandlare kommer du att vara delaktig i alla de olika delarna i enhetens uppgifter och ansvar. Du kommer att involveras i utveckling av kommunens upphandlingsarbete där det finns en ambition och inriktning på att nå ständiga förbättringar och med fokus på att sänka inköpskostnaderna. Som upphandlare kommer du självständigt genomföra upphandlingar och med affärsmässighet i fokus ansvara för helheten i inköpsprocessen där arbetet med att analysera behovet, genomföra upphandlingen och följa upp avtal är lika viktiga delar. Om du dessutom t...
2022-05-05 2022-05-26
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Timvikarier Vård och omsorg
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta och ge dem god omvårdnad. Inom vård och omsorg har vi två områden äldreomsorg och funktionshinder. I arbetet som timvikarie inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare. Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med omsorgs- och omvårdnadsuppgifter hos personer med ett beviljat biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Inom äldreomsorgen kan du...
2022-05-04 2022-08-31
Tjörns kommun, VoA:s - rekrytering semestervikarier Semestervikariat Vård och omsorg
Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra omsorgstagare genom att aktivera, stötta och ge dem en god omvårdnad. Inom vård och omsorg har vi olika områden såsom äldreomsorg, funktionshinder och personlig assistans. Du är med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare genom att ge den hjälp och stödinsatser som är beviljade. Genom att utveckla och stärka omsorgstagaren/brukaren i vardag ger du stöd i att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan s...
2022-05-04 2022-06-30
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Kock till Tubberödshus, Lilldal och Kvarnbackens trygghetsboende, semestervikariat
Arbetet som kock innebär tjänstgöring både på Tubberödshus, Lilldals och Kvarnbackens kök o restaurang. Du ska vara lyhörd och flexibel i dina arbetsuppgifter och se till de boendes bästa. Du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter i både kök och servering; förberedelse, tillagning, beställningar, servering, disk och städ och egenkontroll. I tjänsten ingår även livsmedelsbeställningar. Vi arbetar efter relationsmodellenpedagogiken och där är man en del i en grupporganisation med delat ansvar. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hö...
2022-05-04 2022-05-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. sjuksköterska
Vi söker dig som är sjuksköterska och söker arbete i hemsjukvården då kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete i särskilt och ordinärt boende. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och ansvara för att omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att handleda omvårdnadspersonal på de olika enheterna. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för läkemedelshantering med bland annat ordinationsverktyget Pascal och Alfas digitala signering. Det ingår att delegera personal i läkemedelshantering i ordinärt boende, särskilda...
2022-04-29 2022-05-27
Tjörns kommun, Kållekärrs skola Lärare åk 1-6 Kållekärrs skola
Inför nästa läsår söker vi en kompetent och engagerad lärare som både ska undervisa och vara mentor/klasslärare för klass 1. Läraren ansvarar för planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av undervisningen. Vidare har man ansvar för det dagliga arbetet med eleverna och för att eleverna når uppsatta mål. Tjänsten innebär också att man är mentor för klassens elever och har därmed även löpande kontakt med vårdnadshavare. I samarbete med skolledning och kollegor tar man ett gemensamt ansvar för alla skolans elever, verksamhetens utveck...
2022-04-28 2022-05-19
Tjörns kommun, Skärhamns skola Lärare till Skärhamns skola lågstadiet åk 1-3, 2 tjänster
Skärhamns skola söker två lärare med behörighet för att undervisa i åk 1-3. Du kommer att vara mentor för en klass på lågstadiet. Du är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Du ingår i ett arbetslag som arbetar tillsammans mot samma mål. Vi strävar efter en differentierad undervisning som låter alla elever lyckas i sitt lärande. Du prövar och omprövar ständigt dina metoder men håller fast vid det som ger framgång i lärandet. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervi...
2022-04-27 2022-05-19
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Musiklärare
Som musiklärare i Tjörns kommun kommer du att arbeta tillsammans med barn och ungdomar, både i skolan och på fritiden. Vi tar utgångspunkt i ungdomarnas erfarenheter och förutsättningar och bemöter dem utifrån det. Som musiklärare hos oss utgör du en del av en arbetsgrupp med pedagoger och ungdomskonsulenter inom olika konst- och kulturformer. Du kommer att vara anställd i kultur- och fritidsförvaltningen under avdelningen Delta (läs mer på www.tjorn.se/delta). Du kommer att undervisa i grundskolan, musik i klass på Skärhamns skola (låg- och ...
2022-04-27 2022-05-22
Tjörns kommun, Individ- och familjeavdelningen Socialsekreterare vuxenenheten/missbruk
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen myndighetsutövning i form av utredning samt beslut och uppföljning av insatser enligt Socialtjänstlagen. Det ingår även att vid behov utreda om vård enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Anställda socialsekreterare på Enheten för samlad myndighetsutövning erbjuds: - Metodstöd från 1:e socialsekreterare i team och enskilt - Ärendegenomgång med 1:e socialsekreterare - Processhandledning - Reflektionstid - Utbildning i MI - Annan relevant fortbildning såsom ASI - Flexibel arbetstid ...
2022-04-26 2022-05-17
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterskor till hemtjänsten
Vi söker undersköterskor till hemtjänst och Kvarnbackens trygghetsboende. Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra omsorgstagare genom att aktivera, stötta och ge dem en god omvårdnad. Som undersköterska arbetar du i omsorgstagarens hem, arbetet innebär även att ha en god kontakt med anhöriga och övriga för individen betydelsefulla personer/nätverk. Du är med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra omsorgstagare genom att ge den hjälp och stödinsatser som är beviljade....
2022-04-26 2022-05-17