Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Grundskolor Administratör Myggenäs skola och Skärhamns skola
Som administratör på skolorna i Barn- och utbildningsförvaltningen på Tjörn har du många omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Administratörens arbetsuppgifter består exempelvis av; elevadministration, personaladministration, vikarieanskaffning, posthantering, ekonomihantering, diarieföring, betygshantering och arkivering, samt att ta fram beslutsunderlag och vara ett nära chefsstöd till rektor. Som administratör kommer du även att ha centrala arbetsuppgifter och att vara en del av administratörsnätverket.
2021-05-10 2021-05-31
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Resurscentrum
Som specialpedagog på Resurscentrum tillhör du den centrala elevhälsan är placerad på en av kommunens högstadieskolor. Du arbetar på uppdrag av rektor och deltar i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolornas elevhälsoteam. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observation av enskilda elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra ...
2021-05-10 2021-05-31
Tjörns kommun, Rönnängs skola Elevassistent
Arbetet innebär elevstödjande arbete mot elev i behov av särskilt stöd. Som elevassistent följer du elevens skolsituation under hela skoldagen. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. En del av tjänsten är även med fritidstid med förekommande arbetsuppgifter.
2021-05-10 2021-05-31
Tjörns kommun, Socialkontoret Arbetsmarknadscoach
Som arbetsmarknadscoach inom Arbetsmarknads- och Ekonomiskt biståndsenheten kommer du att arbeta med att stärka och stödja individer till att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. I det löpande arbetet ingår att ha coachande samtal med individerna samt vägleda dem i att skriva CV, personligt brev och i kontakt med arbetsgivare. Det ingår även utåtriktade insatser där du kontaktar arbetsgivare, är med på studiebesök, ordnar praktik- och arbetsträningsplatser, kontaktar studievägledare, söker jobb och diskuterar anpassning av arbete och studie...
2021-05-05 2021-05-20
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödassistenter semestervikariat
Funktionshinder söker stödassistenter för semestervikariat till; • Kållekärrs serviceboende • Skärhamns serviceboende • Övergårdsvägens serviceboende • Höviksnäs gruppboende • Fågelkärrsvägens gruppboende • Krossekärrs korttidsverksamhet • Kroksdals gruppboende Som stödassistent ska du arbeta med att ge stöd och arbeta individuellt med de personer som tillhör boendet. Du som personal ska arbeta stödjande, motiverande och aktivt så att den enskilde får en meningsfull tillvaro både på boendet och ute i samhället. Du arbetar individue...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. sjuksköterskor, semestervikariat
Om du är sjuksköterska och söker arbete under sommaren kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete. Vi har vikariat inom hemsjukvården för arbete i särskilt och ordinärt boende. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och ansvara för att omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att handleda omvårdnadspersonal på de olika enheterna. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för läkemedelshantering med bland annat ordinationsverktyget Pascal och Alfas digitala signering. Det ingår att delegera personal i läkemedelshanter...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du i omsorgstagarens hem utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du kommer att ansvara för att omsorgstagaren får den hjälp och stödinsatser som är beviljade. I ditt arbete ingår att bidra till att upprätta en omsorgsplan, social dokumentation och hjälp med vardagsrehabilitering och omvårdnad. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att tillvarata den enskildes egna resurser, förmågor och ges möjlighet till att bibehålla ett aktivt ...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden boenden äldreomsorgen, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss s...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Funktionshinder Personliga assistenter semestervikariat
Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till den funktionshindrade för att möjliggöra rätten till ett självständigt och oberoende liv, vilket innebär att vara behjälplig i vardagliga sysslor. Kanske just du passar för att arbeta som personlig assistent? Vi söker medarbetare med empati, inlevelseförmåga och flexibilitet.
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut
Vi söker nu en arbetsterapeut/fysioterapeut för ett vikariat då en av våra fantastiska medarbetare går på föräldraledighet. Varmt välkommen med din ansökan. Vi har behov av dig som kan arbeta heltid, dagtid hos oss. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma och utför insatser i teamarbete. Med hög kompetens, moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder formar vi tillsammans en god vård och omvårdnad för patientkategori. Utgångspunkten är att med hänsyn till ett helhetsperspektiv se till hela patientens hälsotillstånd och livssituation på ...
2021-05-03 2021-05-24
Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef för avfallsverksamheten
Som enhetschef för avfallsverksamheten på Tjörns kommun har du varierande arbetsuppgifter och ett stort eget ansvar för att dels själv och dels tillsammans med din personal, utifrån fattade politiska beslut, åstadkomma det för kommunen och våra invånares bästa avfallslösningarna. Som enhetschef kommer du att få jobba med de flesta förekommande uppgifter när det gäller insamling och transport av avfall. Du kommer att ansvara för avfallsverksamheten som helhet och ingå i förvaltningens ledningsgrupp. Nedanstående är exempel på arbetsuppgifter s...
2021-04-28 2021-05-19
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödpedagog till LSS-verksamhet
Vi söker en kreativ och engagerade medarbetare till LSS-verksamheter i form av gruppbostad och serviceboende, inom Vård och Omsorgsavdelningen. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara med att utveckla verksamheterna. Som stödpedagog har du ett nära samarbete med stödpedagoger, stödassistenter, den enskilde och dennes nätverk. Ansvara för översyn av dokumentationen och stå för ett reflekterande arbetssätt i gruppen. Du ska kunna söka ny kunskap och vägleda övriga kolleger i att utveckla sin...
2021-04-23 2021-05-16
Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB Fastighetsskötare
Nu söker vi en driftig och kunnig person för tillsyn och skötsel av våra fasligheter. Du ska i din roll som fastighetsskötare bidra till att våra fastigheter underhålls genom att ta hand om både inre och yttre skötsel. I arbetet ingår att ta hand om serviceanmälningar digitalt från våra hyresgäster och åtgärda dessa. Du kommer att ha en viktig roll vårt arbete utifrån var behoven uppstår. Fastigheterna är av varierande art så som skolor, förskolor, äldreboende, kulturfastigheter, flerbostadshus m.fl. detta innebär att du ska var trygg med att ...
2021-04-23 2021-05-14
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Cirkuspedagog
Vi söker en cirkuspedagog (semestertjänst) med bred kompetens i flera discipliner. I tjänsten, som är på 50 %, ges stort utrymme för din kreativitet. Ditt uppdrag blir att undervisa barn och unga, 6-19 år, inom cirkusdiscipliner samt att arbeta ämnesövergripande i olika projekt som vi genomför på Kulturskolan/Delta. I tjänsten ingår även att genomföra olika aktiviteter under lov. Undervisningen sker på barnens fritid, eftermiddagar, kvällar eller helg. Föreställningar och aktiviteter på helger förekommer. Ditt schema kommer att utformas utifr...
2021-04-20 2021-05-21
Tjörns kommun, Myggenäs förskola Legitimerad Förskollärare till Myggenäs förskola (1-3 tjänster)
Som förskollärare ansvarar du för planering och uppföljning av undervisningen och ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar utifrån läroplanens mål. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du har förmåga att se barns olika intressen och behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.
2021-04-12 2021-05-13