Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare LSS sökes till utvecklande och tillitsbaserad arbetsplats
Biståndsenheten på Tjörn består av ett team drivna socialsekreterare som arbetar med handläggning enligt SoL (målgrupp äldre), LSS och avgiftshandläggning. På enheten arbetar också en boendesamordnare samt en systemadministratör. Biståndsenheten har blivit utnämnt till Årets Team och beskrevs då bland annat som en fantastiskt fin grupp med en härlig anda av arbetsglädje, prestigelöshet och engagemang. Tack vare att styrningen är horisontell finns det förutsättningar för samtliga teammedlemmar att använda sin kompetens och erfarenhet för att v...
2023-09-25 2023-10-16
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarier till förskolor, fritidshem och skolor
Vikarie på förskola och i fritidshem: Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. När du arbetar i barngrupp innebär det exempelvis utevistelse, samling med barnen, påklädning med mera. Ta med dig lämpliga kläder för utevistelse och var beredd på att gå ut oavsett väder. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret men du måste kunna ha en god överblick över barngruppen. I förskolan förutsätts att du har möjlighet att äta med barnen och stötta de...
2023-09-22 2023-10-31
Tjörns kommun Evenemangskoordinator
Som evenemangskoordinator ansvarar du för ett spännande evenemangsår inom kultur-, fritids- och turismverksamheten, med fokus på kulturområdet. En del av tjänsten innebär att du initierar, planerar, genomför och utvecklar kulturarrangemang och programverksamhet med bredd och spets för alla åldrar. En annan del är att stödja och utbilda civilsamhällets aktörer till att bli professionella arrangörer. I rollen som evenemangskoordinator arbetar du både självständigt och i nära samarbete med andra, såväl med kollegor i den egna och andra förvaltnin...
2023-09-19 2023-10-15
Tjörns kommun, Avfallsavdelningen Avfallsingenjör/handläggare
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledighet. Som en del i ditt arbete kommer du att följa upp kommunens avfallsentreprenader gentemot upphandlade entreprenörer med fokus på slamentreprenaden. Du kommer också utreda kundärenden genom att bland annat tolka avfallsföreskrifter och avfallstaxa samt lösa praktiska problem med entreprenören. Då vi är en liten grupp som jobbar nära varandra så kommer du även att bli involverad i andra avfallsfrågor som dina kollegor driver, såsom implementering av det kommunala insamlingsansvaret av förpackning...
2023-09-19 2023-10-10
Tjörns kommun, Fridas hage Lärare grundskola till Fridas hage
Vi vill att du bidrar med/att • ge den hjälp som eleverna behöver för att nå målen med utbildningen i sin hel helt så långt det är möjligt • huvudsakligen arbeta som undervisande lärare i åk 2 och undervisar i alla ämnen. Du är van att arbeta tätt med kollegor och här kommer du att arbeta i ett tvålärarsystem med stor lyhördhet under skoldagen för att kunna möta elevernas liksom verksamhetens behov • att ingå i skolans Trygghetsteam som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med trygghet- och trivselfrågor. I ditt uppdrag ingår att pl...
2023-09-19 2023-10-11
Tjörns kommun, Rehab- och sjuksköterskor natt enheten Enhetschef/metodutvecklare till Kommunal primärvård
Som vår nya enhetschef/metodutvecklare kommer du att ansvara för Rehab där arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnast och rehabassistent arbetar. Du kommer även ansvara för Sjuksköterskor natt där sjuksköterskor arbetar. Gruppen består totalt av 15 personer. Inom vårt ansvarsområde finns särskilda boenden, LSS-boenden och patienter/brukare i ordinärt boende. Vi söker dig, en engagerad ledare med stort intresse och engagemang, som inspireras av att leda andra för att skapa goda resultat och säkerställa en god kvalitativ kommunal hälso- och ...
2023-09-14 2023-10-09
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterskor till demensteam
Demensteamets uppdrag är att skapa trygghet för den enskilde och dennes närstående samt att ge rätt stöd och hjälp utifrån individuella behov hos personer med demensdiagnos i ordinärt boende. Demensteamet arbetar utifrån rambeslut från handläggare och som undersköterska i teamet krävs det en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett fungerande och effektivt sätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara omsorgskontakt, planera, genomföra, följa upp och dokumentera i Combine samt även utföra hälso- och sjukvårdand...
2023-09-13 2023-10-03
Tjörns kommun, Kållekärrs skola Lärare åk 1-6 Kållekärrs skola
Inför nästa termin söker vi en kompetent och engagerad lärare till årskurs 2 där du både undervisar och är mentor/klasslärare för klassen. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen. Du ansvarar för det dagliga arbetet med eleverna och att eleverna når uppsatta mål. Du är mentor för klassens elever och har därför även löpande kontakt med vårdnadshavare. I samarbete med skolledning och kollegor tar du ett gemensamt ansvar för alla skolans elever, verksamhetens utveckling och ar...
2023-09-11 2023-10-01
Tjörns kommun, Kållekärrs fritidshem Lärare mot fritidshem Kållekärrs skola och fritidshem
Legitimerad lärare i fritidshem och fritidspedagoger planerar och ansvarar för undervisning och systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem och det är deras uppdrag att se till att arbetet bedrivs i enlighet med styrdokument. Andra uppdrag och ansvarsområden på fritidshemmet är att leda processer i arbetslaget, planera och ansvara för att informera och föra dialog med elevens vårdnadshavare. Under skoldagen arbetar man med skolsamverkan mot en eller flera klasser på F-5. Att vara rastpedagog under rasterna under skoldagen tillsammans med de and...
2023-09-11 2023-09-30
Tjörns kommun, Socialas bemanningsgrupp Timvikariat inom Vård och omsorg
Vi på Tjörns kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete där du får vara med och ge en trygg vardag till våra omsorgstagare genom att aktivera, stötta och ge god omvårdnad. Våra verksamheter pågår dygnet runt - året om! Du kan arbeta inom följande områden: • Hemtjänst Du hjälper våra omsorgstagare som behöver stöd i sin bostad. Du kan exempelvis få hjälpa de med personlig omvårdnad så som klädsel eller mer praktiska saker så som att tvätta eller bädda rent i sängen. Arbetet inom hemtjänsten ger dig mycket omväxlande och händelserika arbetsd...
2023-09-05 2023-12-31
Tjörns kommun, Socialas bemanningsgrupp Undersköterskor/ Personliga assistenter till Vård- och omsorgsavdelningen
Inom vård och omsorgsavdelningen har vi boenden med särskilt service inom LSS och Äldreomsorg, hemtjänst, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsboende. Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb där vårt huvuduppdrag är att ge bra service och trygghet till våra omsorgstagare/brukare genom att aktivera, stötta och ge dem en god omvårdnad. Just nu söker vi: 10 undersköterskor till hemtjänst 4 personliga assistenter 1 undersköterska till äldreboende Som undersköterska/ personlig assistent arbetar du i omsorgstagarens/brukarens hem, e...
2023-09-01 2023-10-15
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen Undersköterskor till omvårdnadsteam
Som medarbetare i omvårdnadsteamet behöver du vara kreativ, flexibel och ha förmågan att hitta en god balans mellan ett professionellt arbetssätt och att vara anpassningsbar samt hitta lösningar för varje individuell situation/vårdbehov utifrån den enskildes önskemål. I arbetet ingår att samverka tätt med andra yrkesgrupper såsom enhetschefer/gruppledare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster/arbetsterapeuter, läkare och socialsekreterare.
2023-08-23 2023-09-30
Tjörns kommun, Myggenäs förskola Förskollärare till Myggenäs förskola
Som förskollärare ansvarar du för planering och uppföljning av undervisningen och ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar utifrån läroplanens mål. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du har förmåga att se barns olika intressen och behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.
2023-08-22 2023-09-30
Tjörns kommun, Tjörns Måltids AB Kockar/köksbiträden, timvikariat till Tjörns Måltids AB
Som kock/köksbiträde ska du på våra mottagningskök svara för att själv eller tillsammans med andra i arbetsgruppen, bereda och servera frukost, lunch och mellanmål. Våra olika enheter har olika serveringssystem och vissa enheter servar intilliggande enheter varför du kan få gå emellan enheterna. På centralköket på Häggvallsskolan är du behjälplig, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, med tillagning av huvudkomponent till lunchen med volymer upp till 1 900 portioner/dag samt tillagning av hemtjänstmatlådor, den sk Tjörnlådan. Som kock/köksb...
2023-08-17 2023-09-30