Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tjörns kommun, Myggenäs förskola Legitimerad Förskollärare till Myggenäs förskola (1-3 tjänster)
Som förskollärare ansvarar du för planering och uppföljning av undervisningen och ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar utifrån läroplanens mål. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer. Du har förmåga att se barns olika intressen och behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.
2021-07-26 2021-08-30
Tjörns kommun, Tjörns Måltids AB Kock till mottagningskök
Tillsammans med din kollega i köket ansvarar du för att skolrestaurangen ska vara en plats där barn, elever och pedagoger får en måltidsupplevelse. Detta genom delaktighet med skolan och eleverna och ett brinnande intresse för utveckling av måltidsfrågor. Dina dagliga arbetsuppgifter kommer att vara förberedelse av frukost, lunch och mellanmål, servering, inköp, egenkontroll, disk och städ. Varje kök är en egen resultatenhet och du ansvarar för livsmedelsbudgeten på enheten tillsammans med din kollega. Ett riktat fokus på denna tjänst kommer a...
2021-07-26 2021-08-20
Tjörns kommun, Byggavdelningen Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare på avdelningen hanterar du främst bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser samt deltar i nämndens tillsynsarbete. I ditt arbete samarbetar du nära med kollegorna, men ansvarar självständigt för dina ärenden. Du har mycket kontakt med allmänheten genom rådgivning och information i frågor som rör verksamhetsområdet. Arbetet innebär således många kontakter med såväl invånare som byggherrar. Du har också en nära kontakt med kommunens politiker. I Tjörns kommun arbetar vi kontinuerligt med att förmedla en god servi...
2021-07-19 2021-08-15
Tjörns kommun, Kommunkansliet It-chef
Tjörns kommun och bolag söker en IT-chef som har ett coachande ledarskap, som vill leda ett gäng på nio duktiga medarbetare. Du kommer att få ansvara för driften och användandet av it-systemen. Du är tillsammans med dina medarbetare en viktig strategisk resurs för alla verksamheters IT utveckling och utmaningar. Som IT-chef kommer du ha ett tätt samarbete med kommunens digitaliseringsstrateg. Det är viktigt att du kan arbeta såväl strategiskt som operativt och har kunskap om de arbetsuppgifter som finns inom IT-avdelningen. Du är kommunikativ...
2021-07-16 2021-09-05
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomskonsulent
Vi söker dig som vill arbeta med och gillar ungdomar i åldrarna 12-19 år! Du kommer att arbeta hos oss som ungdomskonsulent, där ungdomars delaktighet och inflytande blir ett av dina fokusområden. Du ska lyssna in ungdomarnas idéer och ta vara på deras engagemang, som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring i deras närmiljö. Du ska även medverka till att öka intresset för samhällsfrågor, miljö och annat som bidrar till att göras ungdomars vardag till sådan de vill ha den. Ungdomars åsikter lyssnas till och tas tillvara genom olika...
2021-07-12 2021-08-02
Tjörns kommun, Arbetsmarknad Socialsekreterare
Som socialsekreterare på enheten har du som huvudsakligt uppdrag att stödja och säkerställa att de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd hittar en väg vidare till en hållbar egen försörjning. Du handlägger och bedömer rätten till bistånd på ett rättssäkert vis i enlighet med gällande lagar och riktlinjer. För att individerna ska nå egen försörjning arbetar vi tätt tillsammans med individen utifrån en individuell handlingsplan och i nära samarbeta med dina kollegor på enheten samt andra viktiga aktörer inom arbetsmarknad, studier, hälso- ...
2021-07-12 2021-08-03
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödpedagog till LSS-verksamhet
Vi söker en kreativ och engagerade medarbetare till LSS-verksamheter i form av korttidsenhet för barn- och unga, gruppbostad och serviceboende, inom Vård och Omsorgsavdelningen. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara med att utveckla verksamheterna. Som stödpedagog har du ett nära samarbete med stödpedagoger, stödassistenter, den enskilde och dennes nätverk. Ansvara för översyn av dokumentationen och stå för ett reflekterande arbetssätt i gruppen. Du ska kunna söka ny kunskap och vägleda ...
2021-07-06 2021-08-29
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/No åk 4-6 Rönnängs skola med möjlighet till förstelärarskap
Beroende på vilken ämnesbehörighet du har, så innebär tjänsten samarbete med dina kollegor på mellanstadiet. Du undervisar i dina ämnen i olika klasser. Vi arbetar i arbetslag där medarbetarna ges stora möjligheter att själva forma samarbetet kring eleverna. Hoppas det låter roligt och utmanande? Välkommen med din ansökan!
2021-07-02 2021-08-01
Tjörns kommun, Grundskolor Studie- och yrkesvägledare Tjörns kommun
Tjörns kommuns högstadier söker studie- och yrkesvägledare 60-100%. Som Studie- och yrkesvägledare har du ansvaret för studievägledning och elevernas olika val, och ansvarar för olika informationsinsatser som riktar sig till grundskoleelever och dess vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt att främja samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi använder oss av digitala plattformar såsom Praktikplatsen.se, GR:s elevregistreringssystem ELIN samt INDRA. Du ingår i skolans elevhälsoteam.
2021-07-01 2021-08-01
Tjörns kommun, Häggvallskolan Lärare i spanska eventuellt i kombination med annat ämne
Vi söker en lärare i undervisning spanska och eventuellt annat ämne. Mentorskap med tillhörande föräldrakontakt, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi söker dig som är positiv och engagerad i ditt uppdrag. Som lärare är du tydlig i din kommunikation och skicklig på att samspela med andra. Ditt sätt att leda skapar engagemang och delaktighet och skapar hållbara relationer som bygger på ömsesidig respekt. För oss är det viktigt med samarbete och att du tillsammans med övrig personal vill bidra till arbetslagens och skolans utveckling.
2021-06-30 2021-08-08
Tjörns kommun, Häggvallskolan Slöjdlärare i kombination med annat ämne
Lärare i slöjd och gärna i kombination med annat ämne.
2021-06-29 2021-08-08
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Legitimerad Arbetsterapeut, vikariat
Vi söker nu en arbetsterapeut till ett vikariat för en person som är föräldraledig. Vi har behov av dig som kan arbeta heltid, dagtid hos oss. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedöma och utför insatser i teamarbete. Med hög kompetens, moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder formar vi tillsammans en god vård och omvårdnad för patientkategori. Utgångspunkten är att med hänsyn till ett helhetsperspektiv se till hela patientens hälsotillstånd och livssituation på ett nytänkande sätt och med nya arbetsmetoder. På verksamheten arbetar, sju...
2021-06-24 2021-08-15
Tjörns kommun, Kommunkansliets stab Kommunjurist heltid vikariat
I rollen som kommunjurist erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete där du får möjlighet att använda dina kunskaper i ett brett register av juridiska frågor och arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med vår andra kommunjurist. Dina arbetsuppgifter kommer att växla mellan att ge juridisk rådgivning, granska, tolka och upprätta avtal, göra rättsutredningar, svara på remisser, bereda ärenden, skriva yttranden samt företräda kommunen i domstol och vid myndigheter. Du kommer att arbeta med juridisk rådgivning för samtliga nämnd...
2021-06-24 2021-08-22
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef till Kultur- och fritidsförvaltningen
Det viktigaste uppdraget i tjänsten som förvaltningschef är att leda och utveckla kultur- och fritidsförvaltningen och att skapa förutsättningar för en kulturverksamhet i framkant, en attraktiv fritid för kommunens invånare och ett hållbart och unikt besöksmål. Som förvaltningschef har du en betydelsefull roll med ett stort mandat och förtroende att tillsammans med mycket kompetenta medarbetare fortsätta arbetet med att anpassa och forma organisationen för att nå uppsatta mål. Men även att du i ditt ledarskap driver utvecklingen av verksamhet ...
2021-06-23 2021-08-08
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingschef till barn- och utbildningsförvaltningen
Tjänsten som utvecklingschef innebär ansvar för att utveckla och driva barn- och utbildningsförvaltningens övergripande utvecklings- och förändringsarbete med målet att vår vision ska genomsyra hela förvaltningen och alla våra medarbetare. Vi vill att alla ska känna till vad förskola och grundskola erbjuder, vad vi vill sträva mot och hur vi ska nå dit. Detta ska även vara tydligt för Tjörns både nuvarande och tillkommande invånare. I rollen ingår också ansvar för planerings- och utvecklingsavdelningens personal, verksamhet och ekonomi. På avd...
2021-06-18 2021-08-08
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödassistenter semestervikariat
Funktionshinder söker stödassistenter för semestervikariat till; • Kållekärrs serviceboende • Skärhamns serviceboende • Övergårdsvägens serviceboende • Höviksnäs gruppboende • Fågelkärrsvägens gruppboende • Krossekärrs korttidsverksamhet • Kroksdals gruppboende Som stödassistent ska du arbeta med att ge stöd och arbeta individuellt med de personer som tillhör boendet. Du som personal ska arbeta stödjande, motiverande och aktivt så att den enskilde får en meningsfull tillvaro både på boendet och ute i samhället. Du arbetar individue...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. sjuksköterskor, semestervikariat
Om du är sjuksköterska och söker arbete under sommaren kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete. Vi har vikariat inom hemsjukvården för arbete i särskilt och ordinärt boende. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och ansvara för att omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att handleda omvårdnadspersonal på de olika enheterna. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för läkemedelshantering med bland annat ordinationsverktyget Pascal och Alfas digitala signering. Det ingår att delegera personal i läkemedelshanter...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden hemtjänsten, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du i omsorgstagarens hem utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du kommer att ansvara för att omsorgstagaren får den hjälp och stödinsatser som är beviljade. I ditt arbete ingår att bidra till att upprätta en omsorgsplan, social dokumentation och hjälp med vardagsrehabilitering och omvårdnad. Alla insatser ska utföras på ett stödjande och rehabiliterande sätt för att tillvarata den enskildes egna resurser, förmågor och ges möjlighet till att bibehålla ett aktivt ...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Äldreomsorgsavdelningen - rekrytering semestervikarier Undersköterskor/vårdbiträden boenden äldreomsorgen, semestervikariat
Som undersköterska arbetar du med socialt omsorgsarbete utifrån varje omsorgstagares individuella plan och utifrån ett salutogent förhållningssätt. Hos oss ska du kunna hantera och avläsa olika situationer och agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för våra politiska mål och socialtjänstens intentioner. Det arbete vi utför ska präglas av en mycket hög kvalitet som skapar trygghet för de boende. Ditt engagemang och din personlighet blir viktiga tillgångar i det dagliga arbetet. Vi arbetar i grupp, vi behöver bjuda på oss s...
2021-05-03 2021-08-31
Tjörns kommun, Funktionshinder Personliga assistenter semestervikariat
Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till den funktionshindrade för att möjliggöra rätten till ett självständigt och oberoende liv, vilket innebär att vara behjälplig i vardagliga sysslor. Kanske just du passar för att arbeta som personlig assistent? Vi söker medarbetare med empati, inlevelseförmåga och flexibilitet.
2021-05-03 2021-08-31