Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Arbetsuppgifterna består i bedömning och behandling samt förskrivning av hjälpmedel. Dina uppgifter kommer även att omfatta handledning och undervisning av omvårdnadspersonal. Arbetet präglas av rörlighet och variation och förutsätter förmåga att arbeta både självständigt och i team. Verksamheten är under ständig utveckling och där är du en viktig del i detta arbete.
2023-11-27 2023-12-18
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning Väghyvelförare
Vi söker dig som vill engagera dig i Tingsryds utveckling och helhjärtat vill bidra till att utveckla Tingsryds kommun. Vi söker nu en väghyvelförare som tillsammans med övriga medarbetare ska medverka till driften och underhållet av kommunens gator & vägar, parker och grönområden. Du kommer främst att köra väghyvel men även traktor, hjullastare och lastbil kan bli aktuellt. Exempel på förekommande arbetsuppgifter : • Grushyvling • Kantskärning • Snöröjning • Halkbekämpning • Grusning • Kantklippning • Högröjning • Skogsarbete
2023-11-27 2023-12-18
Tingsryds kommun, Dackeskolan 7-9 Tingsryds kommun söker en lärare i engelska till Dackeskolan 7-9
Dackeskolans 7-9-består av ca 300 elever. Vi söker nu dig som är lärare i engelska för undervisning i årskurs 7-9. Vi söker dig vars elevsyn präglas av att varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar och du har en tydlig bild av din egen och skolans viktiga roll i att hjälpa dem med detta. Ditt klassrum har en lärmiljö som är utvecklande, tillgänglig och strukturerad. Du har en kunskapssyn där en förutsättning för att eleverna ska lyckas är utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Du möter alla elever oavsett kunskapsnivå eller behov ...
2023-11-27 2023-12-17
Statens institutionsstyrelse Mellanstadielärare
Arbetsbeskrivning Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Handledning av elever ingår och du kommer att vara mentor för 2-4 elever. Kvalifikationer Vi...
2023-11-23 2023-12-12
Statens institutionsstyrelse Hög- och mellanstadielärare, vikariat
Arbetsbeskrivning Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Handledning av elever ingår också. Kvalifikationer Vi söker dig som är behörig för grundskolan...
2023-11-23 2023-12-12
Statens institutionsstyrelse Specialpedagog
Arbetsbeskrivning Eleverna på Ryds brunn är mellan 12 och 16 år, men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Som specialpedagog svarar du på uppdrag av skolledningen för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, arbetet med lärmiljön, elevhälsa samt att handleda/leda pedagogerna individuellt och i grupp. Du bistår dessutom skolledningen med att leda skolans utvecklingsarbete utifrån ett specialpedagogiskt persp...
2023-11-23 2023-12-12
Tingsryds kommun, Trojaskolan F-6 + fritidshem Tingsryds kommun söker skoladministratör till Ryd/Urshult
Skolverksamheterna i Ryd och Urshult består idag av två grundskolor med tillhörande fritidshem samt två förskolor. Vi söker just nu en vikarierande skoladministratör. Som administratör hos oss kommer du ansvara för barn/elev-, personal- och ekonomiadministration. Vidare har du hand om övriga förekommande administrativa uppgifter. Du har kontakt med vårdnadshavare i frågor som berör placering, scheman, avgifter m.m. Du tillhör rektorsområde 2 - Ryd och Urshult och har ett nära samarbete med båda rektorerna. Du ingår även i ett nätverk tillsa...
2023-11-22 2023-12-08
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Solhaga Äldreboende
Solhaga äldreboende i Väckelsång söker nya kollegor! Solhaga består av två avdelningar med gemensamma dagutrymmen & uteplatser. Utöver avdelningarna utgår även hemtjänst från Solhaga. Som ny kollega blir du knuten till en avdelning men får introduktion till hela verksamheten och förväntas stötta upp där det behövs. I arbetet ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter samt delegerad läkemedelshantering. Du kommer även att ansvara för social dokumentation och genomförandeplaner. Du som medarbetare får möjligheten att stärka din kompetens genom l...
2023-11-20 2023-12-17
Tingsryds kommun, Dackeskolan F-6 + fritidshem Dackeskolan söker ansvarsfull skolresurs med särskilt uppdrag
Vi söker nu skolresurs med särskilt uppdrag till Dackeskolan F-6. Dackeskolans F-6-enhet består av ca 335 elever, låg- och mellanstadium samt fritidshem. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla som innefattar relationspedagogik, differentierad undervisning, tillgängliga lärmiljöer, lärande organisation och värdeskapande lärande. På Dackeskolan organiserar vi vår verksamhet för att bedriva "En skola för alla", med hänsyn till bakgrund, behov och förutsättningar hos våra elever. Detta innebär a...
2023-11-20 2023-12-01
Statens institutionsstyrelse Familjebehandlare
Arbetsbeskrivning Vi söker familjebehandlare som ska arbeta med familj och nätverk till placerade ungdomar i åldrarna 12-16 år. Uppdraget innefattar såväl arbete mot biologisk familj som professionellt nätverk. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar såväl familjeterapeutiska interventioner, psykoedukativa insatser och föräldrautbildningar som deltagande i nätverksmöten och uppföljningar. Även tät kontakt med de unga och behandlingspersonalen på avdelningarna är en del av uppdraget. Arbetet bedrivs i team som skapas kring varje ungdom ...
2023-11-20 2023-12-03
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning Kock till Dackeskolan
Som kock är du anställd på Måltidsenheten i Tingsryds kommun. Måltidsenheten finns på sju orter med åtta tillagningskök och fyra mottagningskök. Just nu söker vi en kock på heltid till vårt team i köket på Dackeskolan i Tingsryd. Detta köket är ett av våra största och här lagar vi mat till elever på Dackeskolan samt skickar mat till gymnasieelever på Wasaskolan. Vi lagar mat från grunden med råvaror av bra kvalité. Vi är KRAV-certifierade vilket innebär att minst 25 % av råvarorna är ekologiska. Vi strävar efter att arbeta hållbart bla genom at...
2023-11-19 2023-12-03
Statens institutionsstyrelse Enhetschef
  Arbetsbeskrivning SiS ungdomshem Ryds brunn söker en enhetschef till en av våra avdelningar. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna. Utöver det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du även för dess personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom avdelningsansvar verka för institutionens utveck...
2023-11-10 2023-12-03
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagoger som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingssamordnare och andra behandlingspedagoger. Tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med a...
2023-11-10 2023-12-03
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning Miljöingenjör till VA-enheten
Som miljöingenjör hos oss arbetar du med våra miljö- och tillståndsfrågor. Du tillser att vår verksamhet drivs enligt lagar, tillstånd och villkor så att tillstånd, lagstiftning och vatten/miljödomar följs och upprättar våra kvartals- och miljörapporter. Du ansvarar för att våra system för kemikalier och avfall hålls uppdaterade och att skyddsföreskrifter och säkerhetsdatablad finns och är kända. Du planerar och deltar i periodiska besiktningar och vattenverksinspektioner. Du genomför riskbedömningar och håller våra egenkontrollprogram uppdat...
2023-11-04 2023-12-07
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till hemsjukvårdsteamet!
Vi behöver komplettera vårt fantastiska hemsjukvårdsteam! Hemsjukvården i Tingsryd består av ca 60 medarbetare. Bestående av sjuksköterskor, distriktsköterskor, HSL- undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab-assistenter, hjälpmedelstekniker och verksamhetschefer som tillsammans jobbar för att göra hemsjukvården i hela kommunen till den bästa hemsjukvården som kan tänkas. Som sjuksköterska arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser i både ordinärt boende och på särskilt boende. Samverkan i multiprofessionella team kring varje...
2023-10-17 2023-11-30
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde - Timanställning
Det dagliga arbetet består av att verkställa biståndsbedömda beslut som omsorgstagarna har behov av. Du arbetar med att utföra olika insatser och är ett stöd för äldre personer i deras hem och vardag. Din yttersta uppgift är att ge stöd för att den enskilda ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och att leva ett självständigt liv. Det är som medarbetare en självklarhet att det är omsorgstagaren du är till för och du anpassar dig därför till olika omsorgstagares behov. I huvudsak arbetar du med god omvårdnad och service såsom exempelvis p...
2023-10-04 2023-11-30
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Omsorgsassistent Daglig verksamhet
Tingsryds kommun söker omsorgsassistenter på Daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna inom daglig verksamhet är att stötta/utveckla/vara behjälplig i arbetsmoment som deltagare på Daglig verksamhet utför.
2023-10-03 2023-11-30