Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Vi söker en Kommunikatör till Tingsryds kommun
Som en av två kommunikatörer i Tingsryds kommun arbetar du tillsammans med åtta kollegor på utvecklingsavdelningen som är en del av kommunledningsförvaltningen. Utvecklingsavdelningen arbetar utåtriktat mot medborgare och samhälle med utvecklingsfrågor inom kommunikation, näringsliv, turism, fritid och landsbygdsutveckling. Vår filosofi är att alltid stå för öppenhet och bidra till en förbättrad kommunikation både inom kommunen och med medborgarna. Kommunens kommunikationsverksamhet arbetar långsiktigt för att öka kunskapen bland medborgare oc...
2021-02-26 2021-03-21
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingryds kommun söker medarbetare till LSS-bostäder
Vill du bli en av våra medarbetare? Vi söker en medarbetare till Källedals gruppbostad i Väckelsång, en medarbetare till Björkvägens gruppbostad i Tingsryd och en medarbetare till Sandgatan 9 gruppbostad i Tingsryd som stod klar under hösten 2019. Gruppbostäderna i Tingsryd består av sex lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme och Källedals gruppbostad i Väckelsång består av fem lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme. Omsorgstagarna är i fokus och vårt arbete styrs av deras behov, förmågor och färdigheter att klara av sin vardag. De erbjuds e...
2021-02-26 2021-03-31
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker lärare i musik till Trojaskolan i Ryd
Just nu söker vi en driven musiklärare till Trojaskolan. Trojaskolan är en en-parallellig F-6 skola med tillhörande fritidshem och består av ca 160 elever. Vi söker dig vars elevsyn präglas av att varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar och behov i en skola för alla. Vi värdesätter det relationspedagogiska arbetet och ser trygga relationer på skolan som en grund för elevernas lärande och utveckling. Vår mål-sättning är att arbeta aktivt med våra lärmiljöer, både i klassrummen och på skolgården, så att de blir utvecklande, tillgängl...
2021-02-26 2021-03-28
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker lärare F-3 till Trojaskolan i Ryd
Vi söker ny kollega till vårt arbetslag på lågstadiet. Trojaskolan är en en-parallellig F-6 skola med tillhörande fritidshem och består av ca 160 elever. Vi söker dig vars elevsyn präglas av att varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar och behov i en skola för alla. Vi värdesätter det relationspedagogiska arbetet och ser trygga relationer på skolan som en grund för elevernas lärande och utveckling. Vår målsättning är att arbeta aktivt med våra lärmiljöer, både i klassrummen och på skolgården, så att de blir utvecklande, tillgängliga...
2021-02-26 2021-03-28
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till vikariat på Örnens äldreboende
Vård och Omsorgsförvaltningen i Tingsryd söker en engagerade undersköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet på äldreboendet Örnen i Tingsryd. På Örnens äldreboende utför du sedvanliga stöd och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare i särskilt boende utifrån beslut och genomförandeplaner. Vi utgår ifrån att du tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med en god omvårdnad och social omsorg som skapar en meningsfull vardag och livskvalité för våra omsorgstagare, utifrån deras önskemål.
2021-02-25 2021-03-10
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker undersköterska till nattpatrullen
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team där du kommer att möta arbetsglädje, kunskap samt engagerade kollegor. För oss är du en viktig del i utvecklingen och lärandet i vår framtida verksamhet. Är du undersköterska och vill vara en nyckelperson för att ge omsorgstagarna i Tingsryds kommun på Natten en fullgod vård är tjänsten rätt för dig.
2021-02-25 2021-03-12
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryd kommun söker undersköterska till vikariat på Konga Allhus
Då en av våra undersköterskor ska gå hem på föräldraledighet söker vi nu en ny kollega. Vårt uppdrag är att utföra arbetsuppgifter utifrån beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen. I arbetsuppgifter ingår bland annat att hjälpa omsorgstagarna med personlig hygien, på- och avklädning och medicingivning. Som undersköterska ska du kunna skapa förtroendefulla relationer till våra omsorgstagare. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassas till personen som du har framför dig. Du kommer att träffa många olika oms...
2021-02-22 2021-03-21
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryd kommun söker timvikarier till Linneryd hemtjänst
Vård och Omsorgsförvaltningen i Tingsryd söker timvikarier till Linneryd hemtjänst. I Linneryds hemtjänst utför du sedvanliga stöd och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare i ordinärt boende utifrån beslut och genomförandeplaner. I ditt uppdrag ingår även att i samarbete med kollegor, utveckla och driva verksamhetens arbete framåt. I arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagstiftning.
2021-02-22 2021-03-31
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds Kommun söker förskollärare till Tallbackens förskola i Linneryd.
Tingsryds Kommun söker förskollärare/barnskötare till Tallbackens förskola i Linneryd. Tallbackens förskola ligger knappt 2 mil från Tingsryds tätort och ca 3,5 mil sydost om Växjö. Den ligger vackert med närhet till både vatten och natur. På vår nyrenoverade utegård finns bland annat en skogsdunge med gungor, en lekstuga, rutschkanor, sandlådor och cykelvägar. Barnen är fördelade på två olika avdelningar i olika åldrar. Du kommer att få vara med om att utveckla en redan välfungerande verksamhet och tillsammans i arbetslaget planera och genomf...
2021-02-22 2021-03-12
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult
Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult. Förskolan består av sex avdelningar, tre för yngre barn 1-3 år och två för äldre barn 3-4 år samt en avdelning med barn 4-5 år. Tjänsten består av att planera och tillsammans med arbetslaget på en av våra 1- 3 års avdelningar genomföra det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du ansvarar för pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärdering av undervisningsaktiviteter.
2021-02-22 2021-03-14
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker studiecoach
En verksamhet i förändring! Vi söker dig som vill vara med och utveckla och förbättra lärmiljön för eleverna i Tingsryds kommuns skolor! Inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga barn och elevers utbildning inrättar Tingsryds kommun en tjänst som studiecoach. Studiecoachens mål är att ge flerspråkiga elever ökade möjligheter att lyckas i måluppfyllelse och att ge varje elev ökade förutsättningar att göra kloka studieval, samt att förstärka arbetet i övergångar mellan åk 9 och IM samt mellan IM och vuxenutbild...
2021-02-19 2021-03-15
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Vi söker särskilt kvalificerad förskollärare med särskilt uppdrag
En verksamhet i förändring i en skola för alla! Vi söker dig som vill vara med och utveckla och förbättra lärmiljön för barnen i Tingsryds kommuns förskolor och skolor! Inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga barn och elevers utbildning inrättar Tingsryds kommun en tjänst som särskilt kvalificerad förskollärare kallad försteförskollärare.Inrättandet av en försteförskollärare förväntas leda till en ökad kvalitet och likvärdighet iförskolornas undervisning av nyanlända och flerspråkiga barn och i det analysar...
2021-02-19 2021-03-15
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Dackeskolan söker legitimerad Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog
Vi söker nu en lärare i fritidshem/fritidspedagog för undervisning i fritidshemmet på lågstadiet. Du som söker är väl förtrogen med fritidshemmets uppdrag och bidrar till ett lärande elevens hela dag genom gruppbaserat, situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla som innefattar relationspedagogik, differentierad undervisning, tillgängliga lärmiljöer, lärande organisation och värdeskapande lärande. Dackeskolans F-6-enhet består av ca 350 elever, låg- och...
2021-02-12 2021-03-12
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Administratör till Väckelsångskolan och Linnerydsskolan
Vi är två F-6 skolor med tre tillhörande förskolor i norra delen av Tingsryds kommun. Vi söker dig som gillar att vara en betydelsefull person för oss som jobbar här, och för vårdnadshavare och barn i våra verksamheter. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete, att skapa goda relationer, att skapa lösningar, att samverka, att trivas med mycket kontakter, att bry dig om andra. Du arbetar med ett servicetänk, du har integritet, och förmåga att hantera sekretess. Vår verksamhet innefattar förskola, skola och fritidshem, och erfarenhet a...
2021-02-11 2021-03-10
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Nämndsekreterare till Tingsryds kommun
Kansliavdelningen består av ett glatt gäng med en viktig roll som stödfunktion till hela den kommunala organisationen. Avdelningen ansvarar bland annat för den politiska ärendeprocessen, kommunövergripande utredningar, digitalisering, kvalitetsarbetet samt beredskap- och säkerhetsfrågor. Vi söker nu en vikarierande nämndsekreterare med möjlighet till en tillsvidareanställning i ett senare skede. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är som sekreterare för Miljö- och byggnadsnämnden samt registrator och sekreterare för Bildningsnämnden. Det k...
2021-02-08 2021-02-28
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska sökes till Hemtjänsten i Väckelsång
Varmt välkommen till oss i hemtjänstlaget i Väckelsång! Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som delar vår vision om att skapa en bra arbetsplats. Vi gillar nytänkande, det gör vårt arbete mer intressant och skapar förutsättningar för utveckling, både i våra yrkesroller och i vårt arbetssätt. Vi gillar att ligga i framkant och har kommit långt i utvecklingen av hemtjänsten och ser IT-stöd som en naturlig del i uppdraget. Under förra året implementerade vi ett mobilt arbetssätt där vi bland annat använder mobiler i vårt dagliga arbe...
2021-02-08 2021-02-28
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker personliga assistenter
Tingsryds kommun söker personliga assistenter till olika ärenden. I arbetsuppgifterna ingår att vara behjälplig med olika former av personlig omsorg, vardagliga hushållssysslor, olika träningsaktiviteter samt vara med vid olika sociala aktiviteter. Det kan också ingå att vara medverka på Daglig verksamhet där omsorgstagaren arbetar.
2021-02-04 2021-03-31
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydsbostäder söker snickare
Som snickare/reparatör på Tingsrydsbostäder kommer du att arbeta med nybyggnation, projekt och/eller inre och yttre reparationer inom vårt fastighetsbestånd. Uppgifterna består av nybyggnation, reparationer, renovering av lägenheter, golvläggning av trägolv mm.
2021-02-04 2021-02-28
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydbostäder söker Fastighetsskötare till ishall/badanläggning
Då en av våra anställda byter område inom företaget söker vi nu en ny medarbetare till ishallen/badanläggningen i Tingsryd. Du är en teknisk, nyfiken och kunnig person som brinner för teknik och service. Du kommer att arbeta i en grupp som är ansvariga för kylsystemet i ishallen och med badanläggningens reningssystem. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du kan arbeta både enskilt och i grupp. Internutbildning sker på maskiner och utrustning. Det innebär också att under 8 månader så arbetar man obekväma tider då hockeysäsongen är igång.
2021-02-04 2021-02-28
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker undersköterska till Tingsryds hemtjänst
En av våra arbetskamrat flyttar så nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team. Här möter du arbetsglädje, kunskap samt engagerande arbetskamrater. För oss blir du en viktig del i utvecklingen och lärandet i Tingsryd Hemtjänst. Är du undersköterska och vill vara en nyckelperson för att ge omsorgstagarna en fullgod och värdig vård är tjänsten rätt för dig. Tjänsten innehåller sedvanliga arbetsuppgifter såsom personlig omvårdnad, service och delegerad medicingivning i ordinärt boende. Arbetstider är förlagda till dag, kväll och helg.
2021-02-03 2021-03-15
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktsköterskor, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter till sommaren
Vi söker dig som vill arbeta inom hemsjukvården. Arbetet innebär ansvar för patienternas medicinska behov och omvårdnadsinsatser i både särskilt och ordinärt boende. Vi söker dig som uppskattar att självständigt bedöma, planera samt utföra behandlings- och omvårdnadsinsatser men även trivs med att samverka i multiprofessionella team kring patienterna. I uppdraget ingår att handleda baspersonalen i omvårdnad samt att undervisa och delegera specifika hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som sjuksköterskestudent som avslutat minst termin 4 kan du läg...
2021-02-03 2021-05-15
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker fritidspedagog till Trojaskolan
Trojaskolan i Ryd, är en F-6-skola med tillhörande fritidshem och består av ca 150 elever. Då en av våra kollegor i fritidshemmet ska vara föräldraledig söker vi just nu en vikarierande fritidspedagog. Som fritidspedagog ingår du i arbetslaget riktat mot fritidshemmets verksamhet, dock omfattas en del av tjänsten även av skolans verksamhet. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter som utvecklar barnens sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du vara delaktig ...
2021-02-01 2021-02-28
Region Kronoberg, Psykiatrivård Vi söker sjuksköterska till Ekeliden
Hos oss arbetar du såväl enskilt som i team. Du ansvarar för samordning, planering och kontakter med patientens nätverk. l arbetsuppgifterna ingår bland annat enskilda samtal, leda gruppverksamhet, läkemedelsuppföljning Du kommer även att arbeta med för bedömning, uppföljning och behandling.
2021-02-01 2021-02-28
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timanställd till Örnens äldreboende
Vård och Omsorgsförvaltningen i Tingsryd söker nu engagerad medarbetare som vill arbeta som timanställda hos oss och som vill vara med och utveckla vår verksamhet på äldreboendet Örnen i Tingsryd. På Örnens äldreboende utför du sedvanliga stöd och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagare i särskilt boende utifrån beslut och genomförandeplaner. Vi utgår ifrån att du tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med en god omvårdnad och social omsorg, som skapar trygghet och livskvalité för våra omsorgstagare, utifrån dera...
2021-01-29 2021-04-30
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsryds bostäder söker projektledare/Energiingenjör
Du är projektledare och på uppdrag av förvaltare eller projektchef ansvarar du för om- och tillbyggnationer, underhållsprojekt och reinvesteringsprojekt. Du är en resurs i såväl löpande som strategiska frågor gällande energi, ventilation samt styr och regler. I såväl budget- som uppföljningsarbetet kommer du att ha en betydande del. Du svarar också för uppföljning av media- och energiförbrukning. Du bevakar och följer upp att myndighetskrav följs. Du kommer ansvara för att myndighetsbesiktningar som t.ex. OVK genomförs och åtgärdas. Du ans...
2021-01-28 2021-02-28
1 2 >