Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker leg Fysioterapeut/sjukgymnast
Som medarbetare hos oss i Tingsryds kommun är du en mycket viktig resurs oavsett var du arbetar i organisationen. Vi söker nu fysioterapeuter till Tingsryds kommun. Vi erbjuder ett självständigt och flexibelt arbete med möjlighet att utvecklas. Hos oss arbetar vi i multiprofessionella team där arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare samt områdeschefer och omvårdnadspersonal ingår. Rehabenheten består av ett glatt och välfungerande team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab assistenter och hjälpmedelstekniker. Vi utgår alla...
2021-07-23 2021-08-23
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker sjuksköterska till hemsjukvården i Ryd
Vi söker sjuksköterska till Tingsryd kommuns hemsjukvård. Initial placering på Solängens särskilda boende och i hemsjukvården i Ryd. Arbetet innebär ansvar för patienternas medicinska behov och omvårdnadsinsatser i både särskilt och ordinärt boende. Vi söker dig som uppskattar att självständigt bedöma, planera samt utföra behandlings- och omvårdnadsinsatser men även trivs med att samverka i multiprofessionella team kring patienterna. I uppdraget ingår att handleda baspersonalen i omvårdnad samt att undervisa och delegera specifika hälso- och ...
2021-07-21 2021-08-18
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingssekreterare/biträdande avdelningsföreståndare
Som behandlingssekreterare/biträdande avdelningsföreståndare ansvarar du för avdelningens behandling och behandlingsplanering. Du kommer att handleda behandlingspedagoger i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker enligt gällande riktlinjer. I planeringsstadiet av behandlingen krävs samverkan med placerande socialtjänst, avdelningsföreståndarna, skolledare, psykolog och annan HSL-personal. I genomförandet av behandlingen sker samverkan företrädesvis med behandlingspersonal och lärare. Du kommer att ansvara för avdelningen v...
2021-07-09 2021-08-15
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Wasa gymnasieskola söker administratör
Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola med ca 250 elever och 45 personal. Som administratör hos oss kommer du ansvara för skolans elev-, personal- och ekonomiadministration. Vidare har du hand om övriga förekommande administrativa uppgifter. Ditt arbete är flexibelt och varierar från dag till dag. Välkommen till en varierande och utvecklande tjänst!
2021-07-05 2021-08-01
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Tingsryds kommun söker socialsekreterare till Barn och Familjegruppen
Nu har du möjlighet att bli en av oss i Barn och familjegruppen och arbeta som socialsekreterare med målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Barn och familjegruppen består av 10-12 socialsekreterare indelade i teamen mottagning/utredning och uppföljning. Till gruppen hör också öppenvårdsresurser som ungdoms och familjepedagoger, samtalsbehandlare. Barn och familjegruppen består av en stabil kärna av medarbetare som arbetat flera år och leds av erfaren områdeschef och teamledare. Nu söker vi ny medarbetare för att täcka upp för ...
2021-06-29 2021-07-28
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tallbackens förskola i Linneryd söker förskollärare/barnskötare
Tallbackens förskola ligger knappt 2 mil från Tingsryds tätort och ca 3,5 mil sydost om Växjö. Den ligger vackert med närhet till både vatten och natur. På vår nyrenoverade utegård finns bland annat en skogsdunge med gungor, en lekstuga, rutschkanor, sandlådor och cykelvägar. Barnen är fördelade på två olika avdelningar i olika åldrar. Du kommer att få vara med om att utveckla en redan välfungerande verksamhet och tillsammans i arbetslaget planera och genomföra arbetet med språkutveckling och förskolans digitalisering.
2021-06-28 2021-08-01
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet i Väckelsång
Som lärare på mellanstadiet i Väckelsång ingår du i ett arbetslag med undervisande lärare samt elevassistenter. Det är ett erfaret gäng, som har fokus på att utveckla alla våra elever i det dagliga arbetet. Både vad gäller kunskaper och personlig utveckling i att bli bra på skolarbete med deras olika förutsättningar. Vi kommer att kunna diskutera olika ämneskombinationer, men det är viktigt att du känner att du kan vara en bra klasslärare/ mentor i en åk 4. Att skapa stabilitet och vara en tydlig och klok vuxen som kan vägleda eleverna. Nästa v...
2021-06-22 2021-08-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Sjuksköterska
Som sjuksköterska på ungdomshemmet kommer du att arbeta med den hälso- och sjukvårds samt skolhälsovård som myndigheten bedriver. Du ingår i ungdomshemmets enhet för hälso-och sjukvård, och är underställd institutionschefen. I enheten ingår även psykolog samt en läkare/psykiater på konsultbasis. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att - självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser för ungdomarna som vistas på ungdomshemmet - ansvara för att utbilda, instruera och delegera delar av häl...
2021-06-16 2021-08-18