Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Nu söker SiS avdelningsföreståndare som kan bidra i en förändringsresa.
Var med om en unik chans att utveckla Ryds brunns ledningsgrupp, där du ska ingå. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag och delaktighet i en verksamhet som är i förändring, utifrån ett livsviktigt uppdrag. I rollen som avdelningsföreståndare har du ett övergripande ansvar för verksamheten på avdelningen. Dina arbetsuppgifter är att leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna, efter uppställda mål. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till Institutionschefen. I ditt arbete kommer du att planera, led...
2022-10-06 2022-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Biträdande avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Ryds brunn
SiS ungdomshem Ryds brunn söker en biträdande avdelningsföreståndare till vår institution. Som biträdande avdelningsföreståndaren är du direkt underställd avdelningsföreståndaren på avdelningen. Tillsammans med avdelningsföreståndaren arbetar du med att leda och utveckla arbetet på avdelningen. I rollen som biträdande avdelningsföreståndare kommer du arbeta med dokumentation, särskilda befogenheter, tvångsvård och lagstiftning inom ramen för LVU. Inom ramen för din tjänst kommer du också att arbeta med ungdomarnas vård- och behandlingsplanering...
2022-10-06 2022-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och/eller klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att...
2022-10-06 2022-11-03
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier Fritids, Förskola, Skola i Väckelsång
Som timvikarie i våra verksamheter rycker du in ibland med kort varsel att ersätta frånvarande ordinarie personal vid ledigheter, sjukdom eller VAB. Det finns möjlighet att arbeta i alla våra verksamheter, eller i en eller två av dem.
2022-10-04 2022-10-28
Tingsryds kommun, Miljö- och Byggnadsförvaltningen Tingsryds kommun söker Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. På förvaltningen har vi en bra sammanhållning och ett öppet klimat. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt. Möjlighet till flexibel arbetsplats finns. Kompetensutveckling är en självklarhet. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du jobba med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Exempel på arbetsuppgifter är att: • göra inspektioner • utreda miljöstörningar eller olägenheter • granska och handlägga ansökningar och anmä...
2022-10-03 2022-10-24
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Skolpsykolog till barn- och elevhälsan
En verksamhet i förändring! Vi söker en psykolog som med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling vill vara med och utveckla och förbättra lärmiljöerna för barn och elever i Tingsryds kommuns förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan är en centralt sammanhållen verksamhet som riktar sig till alla barn och elever från nyfödd till och med gymnasiet. Här ingår specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, logopeder, barnens bästa-team, psykolog och skollärare. För samtliga professioner är det övergripande uppdraget gemensamt...
2022-09-30 2022-10-23
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vikarier sökes till gruppbostäder i Väckelsång
Vill du jobba hos oss som vikarie? Vi söker nu vikarier som kan introduceras i flera verksamheter. Hos oss är våra omsorgstagare i fokus och vårt arbete styrs av deras behov, förmågor och färdigheter att klara av sin vardag. De erbjuds ett anpassat stöd i sin dagliga livsföring, vilket bland annat innebär stöd vid personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning samt stöd vid fritidsaktiviteter (delta i samhällslivet). Arbetet ska genomsyras av ett pedagogiskt arbetssätt med ett tydligt och strukturerat förhållningssätt och bemötande. Hos oss...
2022-09-29 2022-11-14
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare Fritidshem Urshultsskolan
Urshultsskolan är en F-6-skola med ca 130 elever varav ca 50 är inskrivna i fritidshemmet. Vi söker nu en lärare till fritidshemmet med riktat uppdrag kring läsinlärning och Bravkod -tjänsten. Under skoltid arbetar du med läsning och Bravkod riktat mot de lägre årskurserna, ett uppdrag som sker i samverkan med klasslärare och specialpedagog. Denna del sker i korta regelbundna möten med elever i 1:1 undervisning. Avstämning kring insatsen görs med specialpedagog och klasslärare. Efter skoltid är du en viktig del av fritidshemmet och dess verksa...
2022-09-28 2022-10-16
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsryds bostäder söker Rörmokare på heltid
Vi söker en skicklig rörmokare med erforderliga behörigheter och yrkeserfarenhet. Du bör vara ansvarstagande, kreativ och serviceinriktad. Att du gillar raka rör och en familjär stämning är en förutsättning. Du har stort ordningssinne, kan hålla ett högt tempo, är en duktig problemlösare och gör noggranna arbeten med högsta kvalitet. Då tjänsten innebär arbete såväl ute i våra lägenheter som i våra större projekt så måste du kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Hos oss har du stora utvecklingsmöjligheter och kommer att kunna påverka...
2022-09-23 2022-11-01
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kommunikatör till Tingsryds kommun
Som en av två kommunikatörer på kommunledningsförvaltningen är du en stödfunktion som arbetar gentemot alla verksamheter i Tingsryds kommun. Vi arbetar långsiktigt för att öka kunskapen bland medborgare och medarbetare om den kommunala verksamheten, påverka attityder i positiv riktning och bidra till att kommunens övergripande mål uppnås. Vårt kommunikationsarbete ska utmärkas av helhetssyn, samverkan och dialog. Vi söker en kommunikatör som gillar och behärskar omväxlande arbetsuppgifter. Det kan handla om att producera eget innehåll i form...
2022-09-23 2022-10-23
Tingsryds kommun, IFO Socialsekreterare med inriktning mot familjehem
Vi söker nu dig som vill bli en av oss i barn- och familjegruppen, och som vill ta dig an att bygga upp vårt familjehemsarbete! Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka. Individ- och familjeomsorgen består av totalt cirka 20 personer, indelade i barn och familj med socialsekreterare i mottagning/utredning, uppföljning och öppenvård, samt vuxen, med socialsekreterare och öppenvård för våld i nära relation och missbruksvård. Vi är inne i ett skede där vi rustar oss för att möta utmaningar och möjl...
2022-09-21 2022-10-09
Tingsryds kommun, Dackeskolan 7-9 Dackeskolan 7-9 söker ny studie- och yrkesvägledare.
Arbetsuppgifter Dackeskolans högstadium i Tingsryd söker dig som är Studie- och yrkesvägledare. I ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal om deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du delger information till elever och vårdnadshavare om olika val inom grundskolan som ligger till grund för framtida studie- och yrkesval. Du arbetar även nära våra lärare och skolans ele...
2022-09-20 2022-10-10
Tingsryds kommun, Trojaskolan F-6 + fritidshem Tingsryds kommun söker musiklärare till Ryd
Just nu söker vi en driven musiklärare till Trojaskolan. Trojaskolan är en en-parallellig F-6 skola med tillhörande fritidshem och består av ca 160 elever. Vi söker dig vars elevsyn präglas av att varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar och behov i en skola för alla. Vi värdesätter det relationspedagogiska arbetet och ser trygga relationer på skolan som en grund för elevernas lärande och utveckling. Vår målsättning är att arbeta aktivt med våra lärmiljöer, både i klassrummen och på skolgården, så att de blir utvecklande, tillgängli...
2022-09-20 2022-10-16
Tingsryds kommun, Förskolan Tallbacken Timanställda vikarier inom förskola/skola
Vi söker nu nya vikarier till Linneryd och Rävemåla för arbete på förskolan Tallbacken, fritids Diamanten samt resurs till skolan i Linneryd samt till förskolan Bullerbyn i Rävemåla. Som vikarie hos oss kommer du få möjlighet att arbeta på förskolan, skolan eller på fritids inom Linneryd/Rävemåla, som alla tillhör samma rektorsområde. Det är mindre förskolor, med många fina lekmiljöer både inne och ute där undervisning, lek och fantasi får möjlighet att utvecklas. Linneryds skola och fritids ligger i samma byggnad där arbetet ofta sker både i...
2022-09-20 2022-10-16
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Äppelgården
På Äppelgården utför man stöd och omvårdnadsuppgifter i det dagliga utifrån genomförandeplaner som man uppdaterar och reviderar löpande. Man utför delegerade hsl uppgifter och har ett ansvar som kontaktperson. Mycket av arbetet utförs i grupp så det är viktigt med en god samarbetsförmåga, men arbetet kräver också en viss självständighet. Vi utgår ifrån att man tillsammans med oss och andra yrkeskategorier utför ett genuint arbete med god omvårdnad som skapar en meningsfull vardag och en god livskvalitet för våra omsorgstagare.
2022-09-20 2022-10-09
Tingsryds kommun, Dackeskolan F-6 + fritidshem Dackeskolan söker engagerad lärare till 4 - 6
Vi söker nu klasslärare för undervisning på mellanstadiet. Du som söker har en kunskapssyn där eleverna ska lyckas utifrån utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla. Dackeskolans F-6-enhet består av ca 350 elever, låg- och mellanstadium samt fritidshem. Under hösten 2022 söker vi en mellanstadielärare. Alla ämneskombinationer är av intresse. På Dackeskolan organiserar vi vår verksamhet för att bedriva skola för alla, med hänsyn till bakgr...
2022-09-19 2022-10-07
Tingsryds kommun, Dackeskolan F-6 + fritidshem Dackeskolan söker ansvarsfull skolresurs till åk 4-6
Vi söker en skolresurs för uppdrag inom grundskolans år 4-6. Din roll blir att stötta elever i deras utveckling och lärande tillsammans med undervisande lärare. Du som söker har en tro på att eleverna kan lyckas utifrån utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla som innefattar relationspedagogik, differentierad undervisning, tillgängliga lärmiljöer, lärande organisation och värdeskapande lärande. Dackeskolans F-6 enhet består av ca 350 ele...
2022-09-19 2022-10-07
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Tingsryds kommun
Gillar du att resa? Tycker du att det är viktigt att umgås med familj och vänner? Tycker du att en kopp kaffe med trevliga personer är ett bra sätt att ta en paus? Gillar du att ta dagen som den kommer? Är du nyfiken på nya saker? Har du även en sjuksköterskelegitimation och körkort för bil? Då har vi det perfekta jobbet för dig! Som sjuksköterska i Tingsryds kommun får du ett flexibelt arbete där du jobbar med patienter både i ordinärt boende och på särskilt boende. Tingsryds kommun har fantastiska vägar och ställen som du får åka runt till ...
2022-09-14 2022-10-15
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i årskurs 1 till Urshultsskolan
Vi söker nu ny medarbetare till tjänsten som klasslärare åk 1. På Urshultsskolan går ca 120 barn i F-klass till åk 6, ca 50 barn är inskrivna i vårt fritidshem. I anslutning till skolan finns även Förskolan Fjärilen som består av 6 st avdelningar med ca 90 barn. Skolans läge med närhet till skog och sjö ger goda förutsättningar att ge en stimulerande och omväxlande undervisning. Vi arbetar utifrån konceptet "En skola för alla" där vi lägger fokus på relationspedagogik, verklighetsbaserat lärande, tillgängliga lärmiljöer, differentierad unde...
2022-09-06 2022-10-09
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till årskurs 4 på Urshultsskolan
Vi söker nu en engagerad lärare som vill bli en del av vårt lärarlag och ansvarig klasslärare för åk 4 på Urshultsskolan. På Urshultsskolan går ca 120 barn i F-klass till åk 6, ca 50 barn är inskrivna i vårt fritidshem. I anslutning till skolan finns även Förskolan Fjärilen som består av 6 st avdelningar med ca 90 barn. Skolans läge med närhet till skog och sjö ger goda förutsättningar att ge en stimulerande och omväxlande undervisning. Vi arbetar utifrån konceptet "En skola för alla" där vi lägger fokus på relationspedagogik, verklighetsba...
2022-09-05 2022-10-09