Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydsbostäder söker projektledare/VVS-ingenjör
Du är projektledare och på uppdrag av förvaltare eller projektchef ansvarar du för om- och tillbyggnationer, underhållsprojekt och reinvesteringsprojekt med inriktning mot VVS. Du är en resurs i såväl löpande som strategiska frågor gällande VVS och styr och regler. I såväl budget- som uppföljningsarbetet kommer du att ha en betydande del. Du kommer arbeta med både konstruktion av nya VVS-system som underhåll och utveckling av redan befintliga VVS-system. Du bevakar och följer upp att myndighetskrav följs. Din bakgrund och din intresseinrik...
2021-05-12 2021-06-10
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Vi söker en administratör till fritid och medborgarkontor
En av våra administratörer ska vara tjänstledig för studier och därför söker vi nu en vikarie under ett år med möjlighet till förlängning. Som en av två administratörer arbetar du tillsammans med åtta kollegor på utvecklingsavdelningen som är en del av kommunledningsförvaltningen i Tingsryds kommun. Utvecklingsavdelningen arbetar utåtriktat mot medborgare och samhälle med utvecklingsfrågor inom kommunikation, näringsliv, turism, fritid och samhällsutveckling. Vår filosofi är att alltid stå för öppenhet och bidra till en förbättrad kommunikation...
2021-05-11 2021-05-30
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Vi söker speciallärare till integrerad särskola i Väckelsång
Väckelsångskolan är en F-6 skola i norra delen av Tingsryds kommun med goda pendlingsmöjligheter mot Växjö. Vi jobbar nära varandra, både 4-6, F-3, fritidshemmet och förskolan. Vi tycker det är viktigt att skapa goda relationer, hjälpa våra elever och att lära av varandra. Vi jobbar nära varandra i gott och förtroendefullt samarbete. Vi är engagerade i vårt arbete, och pratar gärna också om annat mellan varven. Att vara goda arbetskamrater är självklart för oss. Vi tycker det är kul med utveckling, och ligger bra till med IT utbyggnad och kuns...
2021-05-10 2021-06-04
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker lärare 4-6 Sv/Ma/NO till Väckelsång
Väckelsångskolan är en F-6 skola i norra delen av Tingsryds kommun med goda pendlingsmöjligheter mot Växjö. Vi är ett arbetslag 4-6 som jobbar nära både F-3, fritids och förskolan. Vi tycker det är viktigt att skapa goda relationer, hjälpa våra elever och att lära av varandra. Vi jobbar nära varandra i gott och förtroendefullt samarbete. Vi är engagerade i vårt arbete, och pratar gärna också om annat mellan varven. Att vara goda arbetskamrater är självklart för oss. Vi tycker det är kul med utveckling, och ligger bra till med IT utbyggnad och k...
2021-05-10 2021-06-04
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Dackeskolan söker 4-6 lärare med behörighet i engelska och trä-metallslöjd
Vi söker nu en klasslärare för undervisning på mellanstadiet. Du som söker har en tro på att eleverna kan lyckas utifrån utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla som innefattar relationspedagogik, differentierad undervisning, tillgängliga lärmiljöer, lärande organisation och värdeskapande lärande. Dackeskolans F-6 enhet består av ca 350 elever, låg- och mellanstadium samt fritidshem. Inför våren 2021 söker vi mellanstadielärare. Alla ko...
2021-05-10 2021-05-30
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Specialpedagog sökes till Vuxenutbildningen i Tingsryd
Som specialpedagog/projektledare förväntas du ta fram och förankra rutiner för kartläggning, implementering och uppföljning av extra stöd till våra elever. Du kommer också arbeta med kompetensutveckling av vår personal i att möta elever med läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa samt hur vi kan förbättra kartläggningen av våra elever i behov av särskilt stöd. Att genomföra kartläggningssamtal och ta fram handlingsplaner för enskilda elever med svag progression och i behov av planering och struktur ingår i arbetet. En del av projektet är a...
2021-05-07 2021-06-01
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Tingsryds kommun söker Socialsekreterare till Barn- och Familjegruppen
Nu har du möjlighet att bli en av oss i Barn och familjegruppen och arbeta som socialsekreterare med målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Barn-och familjegruppen består av 10-12 socialsekreterare indelade i teamen Mottagning/utredning och Uppföljning. Till gruppen hör också öppenvårdsresurser som ungdoms- och familjepedagoger, samtalsbehandlare. Barn och familjegruppen består av en stabil kärna av medarbetare som arbetat flera år och leds av erfaren områdeschef och teamledare. Nu söker vi ny medarbetare till Team Uppföljning...
2021-05-06 2021-05-28
Tingsryds kommun, Miljö- och Byggnadsförvaltningen Tingsryds kommun söker vikarierande Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Till miljö- och byggnadsförvaltning söker vi en positiv och engagerande miljö- och hälsoskyddsinspektör. Arbetsområdet omfattar miljö- och hälsoskyddstillsyn med inriktning mot enskilda avlopp. Vid behov kan även andra arbetsområden vara aktuella såsom hälsoskyddstillsyn. Vi arbetar både självständigt och i grupp där du både kan bidra med din kunskap men också få stöd och utvecklas. Arbetet är variationsrikt och du planerar tillsynsarbete och projekt inom dina ansvarsområden och genomför tillsyn och rådgivning inom miljöbalken med flera lagsti...
2021-05-06 2021-05-30
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialpsykiatrin i Tingsryd söker boendestödjare
Socialpsykiatrin söker boendestödjare till NP-teamet som i huvudsak arbetar mot personer med NPF diagnos. Boendestöd är ett praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i omsorgstagarens hem eller närmiljö. Stödet kan bestå i att få hjälp att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning och tvätt, att få struktur på vardagen eller få social träning. Omsorgstagaren utför sysslorna tillsammans med boendestödjare där delaktighet är själva grundpelaren. Målet är att på sikt kunna få vardagen att fungera och leva ett mer självständigt liv. Boend...
2021-05-05 2021-05-30
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialpsykiatrin söker fyra boendestödjare till semestervikariat
Socialpsykiatrin söker 4 boendestödjare till våra två team med inriktning personer med någon form av psykisk, neuropsykisk funktionsnedsättning. Boendestöd är ett praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd i omsorgstagarens hem eller närmiljö. Stödet kan bestå i att få hjälp att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning och tvätt, att få struktur på vardagen eller få social träning. Omsorgstagaren utför sysslorna tillsammans med boendestödjare där delaktighet är själva grundpelaren. Målet är att på sikt kunna få vardagen att fungera oc...
2021-05-05 2021-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Mellanstadielärare i NO
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Mellanstadielärare i matematik
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Mellanstadielärare i syslöjd/trä- och metallslöjd
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Mellanstadielärare i musik
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Högstadielärare i musik
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Högstadielärare i syslöjd/trä- och metallslöjd
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Högstadielärare i matematik
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Högstadielärare i NO
Undervisning och handledning av elever. Mentorskap för 2-4 elever. Som lärare svarar du på uppdrag av rektor för elevernas undervisning i skolan. Därtill kommer nödvändig dokumentation, samarbete med personal på Ryds brunn och andra institutioner och externa intressenter samt utvecklingsarbete. Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet som lärare på Ryds brunn kan innebära u...
2021-05-05 2021-06-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingspedagog
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på kognitivt baserade metoder. Uppdraget som behandlingspedagog är både svårt, spännande och utmanande. Arbetet syftar till att ge ungdomarna redskap att förändra sin livssituation. Som behandlingspedagog har du ett stort ansvar för det dagliga praktiska arbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att behandlingsplaneringen genomförs. I jobbet ingår samverkan med ungdomens familj/nätverk, socialtjänstens handläggare samt andra myndigheter och kontakter. Löpande dokum...
2021-05-04 2021-06-01
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Vi söker logoped med särskilt uppdrag i förskolan
En verksamhet i förändring i en skola för alla! Vi söker dig som vill vara med och utveckla och förbättra lärmiljön för barnen i Tingsryds kommuns förskolor och skolor! Inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanländas och flerspråkiga barn och elevers utbildning inrättar Tingsryds kommun en tjänst som logoped med särskilt uppdrag i förskolan. Inrättandet av en logoped med särskilt uppdrag i förskolan förväntas leda till en ökad kvalitet och likvärdighet i förskolornas undervisning med särskilt fokus på nyanlända och flerspråkiga ba...
2021-05-04 2021-05-23
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning Tingsryds kommun söker maskinförare till Gata/park enheten
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att köra hjullastare och traktor men även lastbil (kran) förekommer i enhetens uppdrag med drift & skötsel av kommunala gator och enskilda vägar.
2021-04-30 2021-05-21
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tingsryds kommun söker undersköterska till nattjänst inom äldreomsorgen
Vård och Omsorgsförvaltningen i Tingsryd söker nu en ny undersköterska som vill vara med och utveckla våra verksamheter inom äldreomsorgen med fokus på bland annat orterna Väckelsång, Tingsryd, Urshult och Ryd. Detta är en flexibel allmän visstidsanställning och tjänsten kommer att innebära att du arbetar på ett så kallat rotationsschema där arbetstiden är förlagd på natten. Du kommer att utföra sedvanliga stöd och omvårdnadsuppgifter hos omsorgstagarna utifrån fattade beslut och omsorgstagarnas genomförandeplaner. Vi utgår ifrån att du till...
2021-04-30 2021-05-16
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult
Tingsryds kommun söker förskollärare till förskolan Fjärilen i Urshult. Förskolan består av sex avdelningar, tre för yngre barn 1-3 år och två för äldre barn 3-4 år samt en avdelning med barn 4-5 år. Tjänsten består av att planera och tillsammans med arbetslaget på en av våra 1- 3 års avdelningar genomföra det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du ansvarar för pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärdering av undervisningsaktiviteter.
2021-04-28 2021-05-23
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Solhaga äldreboende i Väckelsång söker timvikarie och semestervikariat
Väckelsångs hemtjänst och Solhaga (äldreboende) söker timvikarier som vill arbeta inom äldreomsorgen. Väckelsång ligger cirka 30 km från Växjö. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hjälpa äldre med på- och avklädning, hygien, göra frukost, städa med mera. Vi använder av oss ett webbaserat vikariesystem som heter Timepool där du själv lägger in de tider (dag-, kvälls- och nattetid) du kan arbeta. När du blir bokad på ett pass får du ett sms där det står vilken dag och tid du ska arbeta. Innan du börjar jobba får du gå bredvid ungefär 5 d...
2021-04-26 2021-05-16
Tingsryds kommun, Teknisk avdelning Tingsryds kommun söker Rörnätsreparatör/rörnätstekniker
I arbetet ingår läcksökning, reparation och underhåll av vatten och avloppsledningar. Verksamheten bedrivs i en liten grupp med stor teamkänsla och med omväxlande arbetsuppgifter. Arbetet innebär både akut och förebyggande underhåll samt viss del nyanläggning. Tjänsten inom VA-enheten med 15 anställda ingår i tekniska avdelningen.
2021-04-23 2021-05-16
1 2 >