Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, Område Svalöv Fysioterapeut sökes till vårt team!
Du kommer arbeta som ansvarig fysioterapeut/sjukgymnast både på särskilt boende och i ordinärt boende. Du har ett nära samarbete med arbetsterapeuter och resten av teamet.
2021-05-14 2021-06-06
Svalövs kommun Nämndsadministratör
Du kommer att arbeta på kommunledningskontorets kanslienhet. Svalövs kommun har en samordnad nämndsadministration och du kommer att ingå i en grupp av administratörer, nämndsekreterare, överförmyndarhandläggare och jurister. Tjänsten är administrativ och huvuduppgifterna består av diarieföring av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, besvara frågor från allmänhet och media, systemförvaltning, posthantering samt hantering av extern och intern e-post. I tjänsten kommer du även att hantera säkerhetsklassade handlingar. I din r...
2021-05-14 2021-05-30
Svalövs kommun, LSS Stödfamilj, kontaktperson
Syftet med stödfamilj är att barn ska få möjlighet till miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga ska få avlösning och chans till återhämtning. Syftet med kontaktperson är att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering.
2021-05-12 2021-05-31
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Sysselsättningssamordnare
Arbetsbeskrivning Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd- som är lokaliserade i två olika byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie och yrkesvägledare. Tillsammans kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättningar. Till vardags kommer du ha ett nära samarbete med Näringslivsenheten. Tillsamma...
2021-05-12 2021-05-31
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Behörig fordonslärare
På Svalöfs gymnasium har vi Fodons- och transpostprogrammet med tre inriktningar, transport, personbil och tävlingstekniker som alla är treåriga nationella program. Dessutom har vi Fordon och godshantering som är ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Just nu söker vi en ny fordonslärare till vår fordonsutbildning på Ring Knutstorp mot tävlingsteknik. Våra elever behöver en utbildad, erfaren fordonslärare som brinner för branschen och för att lära ut. Som fordonslärare på programmet kommer du hålla i våra fordonskurser tillsammans med de ...
2021-05-10 2021-05-23
Svalövs kommun, LSS Avlösare LSS
Att vara avlösare i hemmet innebär att du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden för att tillfälligt avlasta anhöriga. Insatsen utförs framförallt i barnets/ungdomens hem eller i dess närhet och du planerar tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna vad ni ska göra och när. Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats eller vid akuta behov. Uppdrag 1: Kille 17 år 12 h/månad. Glad och positiv kille som vill vara utomhus i ur och skur. Har ett stort intresse för insekter och att promenera i skoge...
2021-05-06 2021-05-23
Svalövs kommun Timvikarier till Vård och omsorg & LSS
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Nedan kan du läsa om de verksamheter vi bemannar inom. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social konta...
2021-04-30 2021-05-30
Svalövs kommun Parkchef inom verksamheten Gata, Park och Idrotts/Fritidsanläggningar
Arbetsuppgifterna är bl.a. att driva egna projekt inom verksamheten för Park & Idrotts/fritidsanläggningar. Projektledning, upphandling, styrning av konsulter och genomföra entreprenadupphandlingar samt svara för ekonomisk uppföljning i projekten. Du ska även bistå med att genomföra andra driftsupphandlingar inom verksamheten. Fritid/idrottsanläggningsfrågor kommer ske i samarbete med kommunens fritidsenhet. Arbetsuppgifterna innefattar även ansvar för en arbetsgrupp med park och fritidstekniker om totalt 10-15 personer avseende drift och unde...
2021-04-29 2021-05-23
Svalövs kommun, Teckomatorp Lärare 1 - 7 till Parkskolan
Vi söker Dig som är legitimerad lärare och som brinner för att stödja elevers utveckling mot att kunna förverkliga sina drömmar. Med anledning av pensionsavgång och föräldraledigheter så har vi behov av flera tjänster både på låg- och mellanstadiet. Du har behörighet i sv/so eller ma/no och gärna även i engelska. Vi jobbar aktivt med att utveckla flexibla lärmiljöer och förutsätter att du är intresserad av att utveckla framtidens lärmiljöer. Vi jobbar också aktivt med rörelsens betydelse för inlärning och hälsa vilket bl.a. innebär daglig fy...
2021-04-26 2021-05-16
Svalövs kommun Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Dina arbetsuppgifter kommer vara handläggning av bygglovsärenden som innefattar bl.a. granskning, fatta beslut, hålla tekniska samråd, göra arbetsplatsbesök och föredra ärende för nämnden. I uppdraget ingår även att ge service till allmänheten i byggfrågor. Vi arbetar både i grupp och enskilt utifrån uppgifternas art. Kommuninvånarnas behov och plan-och bygglagen är utgångspunkter i vårt arbete och vi lägger stor vikt vid att ge en bra service och bra bemötande till våra medborgare. Du handlägger bygg-, mark- och rivningslov från början till ...
2021-04-26 2021-05-16
Svalövs kommun Sommarvikarier till LSS
Inom LSS skapar du förutsättningar för personer med intellektuella- och/eller fysiska funktionsnedsättningar att delta på lika villkor i samhället. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av omvårdnad, personlig hygien, städ, sociala kontakter och aktiviteter.
2021-04-26 2021-05-31
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Musiklärare F- 6
Till Heleneborgsskolan söker vi en lärare i musik som ska undervisa F-6. Du som söker tjänsten vill arbeta på en skola där vi har en positiv elevsyn och tydlig vi-känsla. Vi strävar efter att skapa en balans mellan undervisning, samarbete, utveckling och reflektion. I uppdraget ingår att arbeta digitalt med elevdokumentation, bedömning och lektionsplanering. Våra praktiskt estetiska lärare är involverade i ämnesöverskridande tematisk arbete.
2021-04-23 2021-05-16
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i matematik, NO och teknik
Linåkerskolan växer kraftigt. Med anledning av det behöver vi till höstterminen 2021 öka antalet lärartjänster. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda...
2021-03-30 2021-05-31
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i SO-ämnena samt gärna svenska/sva och/eller engelska
Linåkerskolan växer kraftigt. Med anledning av det behöver vi till höstterminen 2021 öka antalet lärartjänster. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda...
2021-03-30 2021-05-31
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i svenska/svenska som andraspråk och bild
Linåkerskolan växer kraftigt. Med anledning av det behöver vi till höstterminen 2021 öka antalet lärartjänster. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda...
2021-03-30 2021-05-31