Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Leg. Sjuksköterska
Vi söker nu en sjuksköterska som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla hemsjukvården i Svalövs kommun. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med och leder medicinsk omvårdnad i brukarens ordinära boende, särskilda boende och/eller på vår korttidsenhet. Vi har just nu ett fördelaktigt schema för dig som gillar arbeta mer vardagar än helger. Ring så berättar jag mer. I Svalövs kommun värnar vi om teamarbete kring patienten. AST, som ett led i kompetenshöjningen. Visst hörs det utvecklande och roligt. Välkommen till oss !
2023-02-08 2023-03-29
Svalövs kommun, Område Åsen Undersköterska till Hemvården Åsen
Sedvanliga omvårdnadsuppgifter inom hemvård tillhörande undersköterskeuppdraget. Delegation från legitimerad personal ingår också.
2023-02-07 2023-02-28
Svalövs kommun, Enheten för myndighetsutövning Sommarvikariat biståndshandläggare
Som biståndshandläggare bedömer du brukarens behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen( SoL). Du kommer att samverka med bland annat hemvård, legitimerad personal och sjukhus. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygghet hos den enskilde och den enskildes anhöriga. Arbetet innebär krav på självständighet, flexibilitet, ansvarskännande och god förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendefullt sätt såväl i tal som i skrift. Vi erbjuder en arbetsplats där vi har högt till tak, ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete dä...
2023-02-01 2023-03-31
Svalövs kommun, Bibliotek Bibliotekarie med driv
Vi söker en bibliotekarie. Tjänsten är till att börja med ett vikariat för föräldraledig vuxenbibliotekarie, och innebär ansvar för vuxenverksamheten på huvudbiblioteket i Svalöv. Därefter övergår tjänsten dels till ett ansvar för närbiblioteket i Billeberga, och dels till fortsatta arbetsuppgifter på huvudbiblioteket. Bland dessa märks exempelvis system- och webbansvar, vilket bland annat inkluderar nätverkande i Bibliotek Familjen Helsingborgs grupper för system och webb. Vidare ingår omvärldsbevakning i tjänsten, liksom kompetensutveckling....
2023-01-27 2023-02-20
Svalövs kommun Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsingenjören har en viktig roll för att utveckla och skapa förutsättningar för Svalövs kommuns framtida tillväxt. Du kommer att arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. I uppgifterna ingår bland annat avtalsskrivning och uppföljning av kommunens arrende- och nyttjanderättsavtal, att företräda kommunen som fastighetsägare vid lantmäteriförrättningar, samfälligheter och dikningsföretag samt att medverka vid försäljning av fastigheter m.m. Du stöttar övriga verksamheter i...
2023-01-26 2023-02-16
Svalövs kommun Vik. planarkitekt
Vi söker nu en planarkitekt med inriktning mot detaljplanering. I rollen arbetar du framförallt med att ta fram detaljplaner. Detta innebär till exempel att skriva planbeskrivning, rita plankarta, väga olika intressen mot varandra, sammanställa och bemöta synpunkter. Du ansvarar även för att beställa och driva de utredningar som krävs för detaljplanen framåt. Du ansvarar för att ditt arbete bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, myndigheter, konsulter och allmänheten. Det är därför viktigt att du kan samarbeta m...
2023-01-26 2023-02-12
Svalövs kommun Ekonomichef tillika VD
Ekonomienheten som består av 10 medarbetare är centralt placerad i kommunen. Tjänsten som ekonomichef är direkt underställd kommunchefen och ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen. Som ekonomichef ansvarar du för att leda, styra och utveckla kommunens övergripande ekonomistyrning. Du ansvarar även för ärendeberedning när det gäller ekonomiska frågor. I tjänsten ingår även uppdraget som VD för Svalövs kommunhus AB, som är kommunkoncernens moderbolag.
2023-01-25 2023-02-27
Svalövs kommun, KOMMUNSERVICE Teknisk förvaltare
Fastighetsförädling genom långsiktigt planerat underhåll med fokus på energieffektivisering och modernisering ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Teknisk- och driftekonomisk förvaltning av fastigheterna. Ansvara för mottagande av felanmälningar samt avhjälpande av fel. Tillsammans med Fastighetschef identifiera och driva underhålls- och energiprojekt. Vårda och skapa goda relationer med kunderna, se deras behov och tillsammans med kommunens Lokalstrateg genomföra lokalanpassningar. Följa upp driftsekonomi. Avropa och följa upp myndighets- o...
2023-01-19 2023-02-19
Svalövs kommun Sommarjobba inom Vård och omsorg eller LSS
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. Hemvård Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation, hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt men det kan u...
2023-01-05 2023-02-28
Svalövs kommun Timvikarier till Äldreboende
På äldreboende har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag, såsom exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du med ditt engagemang och positiva människosyn har möjlighet att bidra till en meningsfull vard...
2023-01-03 2023-02-17