Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun Dataskyddshandläggare
Som dataskyddshandläggare kommer du att utföra såväl administrativa som handläggande uppgifter, så som: • Föreslå åtgärder och praktiskt bistå sektorerna med verksamhetens personuppgiftsbehandlingar • Informera och vägleda sektorernas verksamheter i dataskyddsfrågor. • Stötta verksamheternas vid implementering av styrande dokument inom dataskydd. • Vara med och upprätta en informationsbank som ska vara ett stöd för medarbetarna i sitt dagliga arbete med GDPR. • Arbetet innefattar även att uppdatera/ta fram rutiner, checklistor, informati...
2021-07-22 2021-08-15
Svalövs kommun Timvikarie till vård och omsorg samt LSS
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Nedan kan du läsa om de verksamheter vi bemannar inom. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag, såsom exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, städ,...
2021-07-22 2021-08-06
Svalövs kommun, Röstånga Modersmålslärare Engelska
Vi söker dig som kan jobba med modersmålsundervisning för elever som har engelska som sitt modersmål. Du kommer att jobba på flera av kommunens skolor och med alla åldrar inom grundskolan. Som modersmålslärare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du förväntas planera, genomföra och dokumentera elevernas undervisning och kunskapsutveckling utifrån deras behov.
2021-07-09 2021-08-11
Svalövs kommun, Röstånga Modersmålslärare Finska
Vi söker dig som kan jobba med modersmålsundervisning för elever som har finska som sitt modersmål. Du kommer att jobba på flera av kommunens skolor och med alla åldrar inom grundskolan. Som modersmålslärare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du förväntas planera, genomföra och dokumentera elevernas undervisning och kunskapsutveckling utifrån deras behov.
2021-07-09 2021-08-11
Svalövs kommun, Röstånga Modersmålslärare Dari
Vi söker dig som kan jobba med modersmålsundervisning för elever som har dari som sitt modersmål. Du kommer att jobba på flera av kommunens skolor och med alla åldrar inom grundskolan. Som modersmålslärare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du förväntas planera, genomföra och dokumentera elevernas undervisning och kunskapsutveckling utifrån deras behov.
2021-07-09 2021-08-11
Svalövs kommun, Röstånga Modersmålslärare Franska
Vi söker dig som kan jobba med modersmålsundervisning för elever som har franska som sitt modersmål. Du kommer att jobba på flera av kommunens skolor och med alla åldrar inom grundskolan. Som modersmålslärare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Du bedriver undervisning av hög kvalitet och har ett inkluderande förhållningssätt. Du förväntas planera, genomföra och dokumentera elevernas undervisning och kunskapsutveckling utifrån deras behov.
2021-07-09 2021-08-11
Svalövs kommun Planarkitekt, vikariat
Vi söker nu en planarkitekt med inriktning mot översiktlig och strategisk planering. I rollen arbetar du framförallt med övergripande planeringsfrågor kopplade till kommunens och regionens fysiska planering och utveckling. Som planarkitekt medverkar du i framtagandet av strategiska planer och program för kommunens fysiska planering och bostadsförsörjning, samt i arbetet med att digitalisera och hålla planer och planeringsunderlag aktuella. I tjänsten ingår arbetsuppgifter som att svara på remisser, ta fram planeringsunderlag i form av kartor ...
2021-07-09 2021-08-08
Svalövs kommun, Solgården Enhetschef särskilt boende
Vi söker dig som vill vara en del av att leda och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom den tilldelade budgetramen. Med kommuninvånarnas bästa för ögonen har du stor frihet att påverka och styra verksamhetens utveckling. Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och...
2021-07-09 2021-08-08
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Projektledare
Förbättrad arbetsgivardialog är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med utgångspunkt i nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ditt uppdrag kommer att vara att projektleda, utveckla och utbilda medarbetare i flera kommuner utifrån en relationsbaserad försäljningsmetodik. Mål och syfte med projektet kommer att vara att motverka det kompetensglapp som finns kring den kompetens som efterfrågas av näringslivet och den kompetens som näringslivet föreställer sig att nyanlända har eller saknar. Genom kvalitetssäkrade arbetsmetoder och förhållni...
2021-07-06 2021-08-15
Svalövs kommun, Städ Lokalvårdare inom Städverksamheten
Städverksamheten söker lokalvårdare, 2 tjänster. I uppdraget som lokalvårdare erbjuds du möjlighet att både arbete självständigt men också i samarbete med dina kollegor. Din arbetsdag består av daglig städning inom kommunens olika verksamheter. Förutom den dagliga städningen har du som lokalvårdare ansvar för beställningar av material, storstädning och golvvård. Lokalvårdsarbetet är fysiskt krävande och sker stundtals i ett högt tempo. Det är viktigt att arbetet genomsyras av en god servicekänsla och hög städkvalité med kunden i fokus.
2021-06-30 2021-08-01
Svalövs kommun, LSS Enhetschef LSS
• Vi söker dig som brinner för att utveckla LSS -verksamheten med brukarnas behov i centrum! Som enhetschef har du det fulla ansvaret för enheterna: kvalité och innehåll i verksamheten, ekonomi, personalansvar med fullt arbetsmiljöansvar. Dina arbetsuppgifter blir att leda, organisera och utveckla verksamheterna. LSS-verksamheterna består av 5 LSS-gruppboenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidstillsyn, korttidsvistelse samt övriga LSS-insatser. Som enhetschef ingår du i LSS administration tillsammans med: 4 enhetschefer, 2 adm....
2021-06-30 2021-08-13
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Yrkeslärare inom praktisk växtodling/lantbruk
Vi söker en behörig yrkeslärare inom naturbruk med stor praktisk erfarenhet av att jobba med växtodling och lantbruk. Det krävs stor kunskap av service och underhåll av teknisk utrustning inom naturbruket. Du ska ha stort intresse av att jobba i team och ditt uppdrag blir att undervisa elever och studenter på gymnasie-, och vuxenutbildningen både teoretiskt och praktiskt inom växtodling och andra praktiska naturbrukskurser. Du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och hålla tidsramar för att uppnå goda resultat...
2021-06-25 2021-08-10
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Sysselsättningssamordnare
Arbetsbeskrivning Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd- som är lokaliserade i två närliggande byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Du kommer att ansvara för enhetens företagskontakter och tillsammans med dina kollegor kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättninga...
2021-06-11 2021-08-08
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i matematik, NO och teknik
Linåkerskolan växer kraftigt. Med anledning av det behöver vi till höstterminen 2021 öka antalet lärartjänster. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att, tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda...
2021-06-11 2021-08-06
Svalövs kommun, LSS Avlösare LSS
Att vara avlösare i hemmet innebär att du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden för att tillfälligt avlasta anhöriga. Insatsen utförs framförallt i barnets/ungdomens hem eller i dess närhet och du planerar tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna vad ni ska göra och när. Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats eller vid akuta behov. Uppdrag 1: Tjej 10 år 20 h/månad. Positiv tjej som tycker om att leka, spela spel och pyssla. Du som avlösare ska ha fantasi, tycka om att vara utomhus och ...
2021-05-06 2021-08-15