Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Enhetschef till kombinerad tjänst inom hemvård och särskilt boende
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du har ett helhetstänk och är en transparent, prestigelös ledare med genuint intresse för medarbetarnas välmående och utveckling. Din förmåga att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Du ingår i vård ...
2024-04-12 2024-05-05
Svalövs kommun, Linåkersskolan Specialpedagog till Linåkerskolan
Vi utökar vår styrka med ännu en specialpedagog. Vi söker dig som även jobbar hands-on med våra elever. Du och befintlig specialpedagog kommer dela upp eleverna mellan er och även det administrativa arbetet. Vi ser det som en styrka att inte enbart handleda personal och ha administrativa uppgifter utan samtidigt ha nära elevkontakt via arbete med de samma. Som specialpedagog hos oss kommer du vara del av ett specialpedagogiskt team på skolan, vår studieverkstad, samt en del av EHT. I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att du kontinuerlig...
2024-04-10 2024-04-24
Svalövs kommun, Röstånga Musiklärare till Midgård i Röstånga
Du kommer att undervisa elever på en F-6 skola i musik. Du undervisar elever på klass, grupp och enskild nivå utifrån elevers behov och förutsättningar. Du planerar, dokumenterar och bedömer elevers utveckling och lärande i ämnet. Du förväntas delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med klasslärarna för att ge eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang.
2024-04-04 2024-04-28
Svalövs kommun, Röstånga Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-6 Röstånga
Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd på 40-50% som kan undervisa våra elever i åk 3-6. Undervisning av elever på klass, grupp och enskild nivå utifrån elevers behov och förutsättningar. Planering, dokumentation och bedömning av elevers utveckling och lärande i ämnet. Du kommer att ha ett nära samarbete med läraren som undervisar i textilslöjd. Du förväntas delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med klasslärarna för att ge eleverna möjlighet att lära i ett sammanhang.
2024-03-28 2024-04-18
Svalövs kommun, Röstånga Lärare till åk 4 i natursköna Röstånga
Vi söker nu dig som är behörig grundskollärare och vill vara klasslärare och mentor i åk 4 hos oss på Midgård i Röstånga. - Du undervisar i grundskolans åk 4-6 - Du planerar, dokumenterar och bedömer elevers utveckling och lärande. - Du upprättar och bibehåller goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. - Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete som framåt kommer att handla mycket om språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. - Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument. - Du anpassar undervisningen utifrån e...
2024-03-28 2024-04-18
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare NO/matematik samt teknik till Linåkerskolan
Vi söker dig som är lärare i No/matematik samt teknik Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i ovanstående ämnen Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med elevens vårdnadshavare. Du har ett samarbete m...
2024-03-26 2024-04-25
Svalövs kommun, SOCIAL Enhetschef enheten för utredning och uppföljning
Är du en av de som vill vara med och skapa framtidens socialtjänst? Tror du också på förändring och att socialtjänsten måste ut på nya arenor för att möta tidens behov och utmaningar. Då är Svalöv rätt plats för dig. Vi är den lilla kommunen med möjligheter till förändrat tankesätt och att vara där det händer. Vi söker nu enhetschef till enheten för utredning och uppföljning. Har du idéer sök! Vi jobbar som ett team och samarbete, flexibilitet och ge och ta är viktigt i vår grupp. Vi är lösningsfokuserade och vill må gott på arbetet. Fördelen ...
2024-03-26 2024-04-21
Svalövs kommun, Teckomatorp Lärare i matematik/NO till Parkskolan
I vårt arbete att nå våra mål utifrån ovanstående utvecklingsarbete söker vi nu en lärare i matematik, NO och teknik till mellanstadiet som brinner för att utveckla varje elev utefter elevens behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta med skolans uppdrag och kommer vara klasslärare i en årskurs tillsammans med kollega. I uppdraget ingår även mentorskap för elever i aktuell årskurs. Skolans personal ingår i olika arbetslag där du ingår i ett arbetslag med lärare, fritidshemspersonal och resurspersonal. I arbetslaget förväntas att alla bid...
2024-03-22 2024-04-21
Svalövs kommun, Teckomatorp Speciallärare till Parkskolan
I vårt arbete att nå våra mål utifrån ovanstående utvecklingsarbete söker vi nu en speciallärare som brinner för att utveckla varje elev utefter elevens behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta i tätt samarbete med specialpedagog och socialpedagog samt kommer vara tätt kopplad till vår flexenhet studieverkstad. Du kommer både arbeta med elever som behöver komma vidare i sin individuella läs- och skrivutveckling samt med elever som behöver spendera del av sin skoldag i vår studieverkstad med sin anpassade lärmiljö Skolans personal ingå...
2024-03-22 2024-04-21
Svalövs kommun Ekonom/Controller
Som ekonom med controlleransvar kommer du att hamna mitt i händelsernas centrum och få en spännande arbetsdag fylld med utmanande uppgifter. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar ekonomiska processer inom både Kommunledningskontoret och Sektor Samhällsbyggnad. Inom Sektor Samhällsbyggnad ansvarar vi för plan- och exploatering, bygglov samt lokalförsörjning i kommunen. Här finns även ett övergripande ledningsstöd och chefsstöd till samhällsbyggnadschefen. På Kommunledningskontoret (KLK) arbetar vi med kommunövergripande frågor och består...
2024-03-19 2024-04-23
Svalövs kommun Sommarvikarier till Vård och omsorg & LSS 2024
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, sociala kontakter och aktiviteter. Hemvård Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation till hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt, men de...
2024-01-01 2024-04-26
Svalövs kommun Bemanningsenheten söker timvikarier till Vård och omsorg, LSS & förskola
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. Hemvård Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation, hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt men det kan up...
2024-01-01 2024-04-30