Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, UTBILDNING Kontorschef
Din viktigaste uppgift är att genom ett proaktivt arbete se till att vi har god framförhållning i vårt administrativa arbete, och att det administrativa arbetet därigenom understödjer det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Sektor utbildning. • Du leder Sektor utbildnings administrativa utvecklingsarbete med en uttalad strävan efter ständigt förbättrad service och ökad professionalitet. • Du fungerar som möteskoordinator och hanterar förberedelser, kallelser, dagordningar, minnesanteckningar och annat efterarbete. Du bokar och planerar konfer...
2021-02-24 2021-03-10
Svalövs kommun, Område Slätten Enhetschef sökes till Svalövs kommun, vård och omsorg
Vi arbeta teambaserat som innebär att Du som enhetschef har ansvar för legitimerad personal och omvårdnadspersonal som arbetar i Hemsjukvården/hemvården. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Din förmåga att kommunicera , skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. ...
2021-02-24 2021-03-17
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Fysioterapeut/Sjukgymnast
Arbetsuppgifterna innefattar bedömning, behandling och uppföljning av fysioterapeutiska/sjukgymnastiska insatser inom hemsjukvården. Jobbet utförs i nära samarbete med arbetsterapeut, distriktssköterskor/sjuksköterskor och hemtjänst/omvårdnadspersonal samt även samverkan med andra aktörer som till exempel biståndshandläggare. En stor del av arbetet består också av handledning och instruktioner till vårdpersonal i vardagsrehabiliterande åtgärder. Vår största målgrupp är äldre, men alla åldrar kan förekomma. Du kommer att arbeta med ett här...
2021-02-24 2021-03-17
Svalövs kommun, SOCIAL Socialsekreterare Vuxna
Vuxengruppens ansvar är att handlägga samtliga ansökningar och anmälningar som rör missbruk/beroende och övrigt bistånd från ca 20 år och uppåt. Inom området övrigt bistånd ingår socialpsykiatri, boende samt våld i nära relationer. Som socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri kommer du att handlägga och följa upp bistånd i form av institutionsvård (internt och externt) och öppenvård (t ex boendestöd). Arbetet sker utifrån Socialtjänstlagen. Du har till din hjälp två erfarna kollegor som företrädesvis arbetar med missbruk/beroende, bosta...
2021-02-18 2021-03-12
Svalövs kommun Digitalisering och IT-chef
I ditt arbete som digitaliserings och IT-chef har du ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet. Det innebär att du leder, planerar, utvecklar och följer upp arbetet. Du tar beslut utifrån de mål och inom den budget som finns fastställd för enheten. Rollen kommer att kräva både ett internt och externt fokus där synlighet och dialog kommer att vara viktigt. Du rapporterar direkt till kommunchefen och ingår i kommunledningskontorets ledningsgrupp. Resor och arbete på obekväm arbetstid ingår i tjänsten. Godkänd registerkontroll är en föruts...
2021-02-18 2021-03-22
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Skolsjuksköterska
Som skolsköterska är den huvudsakliga arbetsuppgiften att kalla elever till regelbundna hälsosamtal samt arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övrig personal i skolans elevhälsa. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika hälsofrågor. Du ansvarar för din profession men arbetar i nära sammarbete med övriga professioner på skolan i fantastisk miljö. Tjänsten är på 80 % och är en så kallad uppehållstjänst vilket innebär ledighet på sommar- och jullov.
2021-02-16 2021-03-09
Svalövs kommun, LSS Stödpedagog sökes till LSS boende
LSS i Svalövs kommun utgår ifrån ett brukarorienterat synsätt där brukarna ges stöd och service utifrån individuella behov. Målet är att ge brukarna självständighet, självbestämmande och delaktighet i så stor utsträckning som möjligt, utifrån varje brukares egen förmåga och förutsättningar. Vi söker nu en medarbetare till gruppbostaden på Erik Ljungsgatan. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta tillsammans med äldre personer inom LSS. Ditt uppdrag som stödpedagog innebär ett utökat ansvar kring frågor gällande den pedagogiska d...
2021-02-16 2021-03-10
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Svalöv
Är du sjuksköterska och trivs med att göra skillnad varje dag? Vill du bli en del av vårt unika team som präglas av kompetens, glädje och utveckling? Vi söker nu en sjuksköterskekollega för att vi vill öka vår tillgänglighet för våra patienter. Du kommer att vara vårdkontakt för dina patienter och därmed patientens trygghet. Vi strävar efter att arbeta i team, jobbar tvärprofessionellt och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Hos oss kan dina arbetsuppgifter bestå av hälsosamtal, arbete på läkarmottagning, triagering och rådgivning ...
2021-02-12 2021-03-05
Svalövs kommun Sommarjobba inom Vård och omsorg & LSS
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Nedan kan du läsa om de verksamheter vi bemannar. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt o...
2021-01-08 2021-02-28
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Sommarjobb som fältbesiktare
Arbetet innebär att besikta utsädesodlingarna för sortrenhet och sortäkthet, flyghavre, ogräsförekomst, fribelägenhet, sjukdomar, med mera. Detta sker genom att du som besiktare fysiskt går genom odlingarna, vilket innebär långa sträckor varje dag och att du dagligen vistas utomhus i en lantbruksmiljö. En normal arbetsdag besiktar du omkring 50-60 hektar, vilket innebär ca 2 mil. Du har mycket kontakt med lantbrukare främst via telefon. För nya besiktare innehåller första arbetsveckan utbildning med kunskapstest, erfarna besiktare får en kor...
2021-01-05 2021-06-15