Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Svalöv
Är du sjuksköterska som trivs med att göra skillnad varje dag? Vill du bli en del av vårt unika team som präglas av kompetens, glädje och utveckling? Vill du arbeta med nära och god vård där du med hjälp av ditt team ser hela människan? Då är du varmt välkommen till oss på Vårdcentralen i Svalöv. Vi söker nu en sjuksköterskekollega för att vi vill öka vår tillgänglighet för våra patienter. Du kommer att vara vårdkontakt för dina patienter och därmed patientens trygghet. Vi arbetar i fyra tvärprofessionella team, har rond tillsammans och ser go...
2022-01-18 2022-02-08
Svalövs kommun, LSS Ledsagare
Syftet som ledsagare är att skapa möjlighet till en meningsfull fritid och att brukaren ska kunna delta i kulturlivet och därmed bryta isoleringen i hemmet. Aktiviteterna varierar beroende på intresse och önskemål. I detta ärende handlar det om en kvinna i 50års åldern. Hennes intresse är bl.a. dans, handling och fika. Det handlar om att ledsaga brukaren 8tim/mån.
2022-01-14 2022-02-14
Svalövs kommun Kvalitetsutvecklare Social sektor
Du kommer att ansvara för att utveckla och hålla ihop det systematiska kvalitetsarbetet. Som kvalitetsutvecklare kommer du att arbeta med kvalitetsfrågor, både enskilt och i samarbete med andra inom våra verksamheter. Du kommer att ansvara för att vidareutveckla och fortlöpande arbeta med sektorns kvalitetsledningssystem och dess processer, riktlinjer och rutiner. Du ansvarar för inrapportering av uppgifter till andra myndigheter, samordnar kvalitetsmätningar och återkopplar resultat samt förbättringsområden till respektive verksamhet. I uppdra...
2022-01-13 2022-02-04
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Behörig fordonslärare
Kan du tänka dig att jobba med ungdomar och är grym på att skruva bilar? Och dessutom duktig på att lära ut till andra? -Då ska du söka jobb hos oss. På Svalöfs gymnasium har vi Fodons- och transpostprogrammet med tre inriktningar, transport, personbil och tävlingstekniker som alla är treåriga nationella program. Nu söker vi en duktig lärare till inriktningen personbil. Som fordonslärare på programmet kommer du hålla i fordonskurser samt vara en del i ett arbetslag. Det är viktigt att du kan utgå från den enskilda elevens behov, förutsättning...
2022-01-04 2022-01-28
Svalövs kommun Sommarvikarier till LSS verksamheter
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Inom LSS skapar du förutsättningar för personer med intellektuella- och/eller fysiska funktionsnedsättningar att delta på lika villkor i samhället. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av omvårdnad, personlig hygien, städ, sociala kontakter och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår också rehabilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Personlig assistans Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem. Du ger stöd o...
2022-01-03 2022-03-31
Svalövs kommun Timvikarier till Äldreboende
På äldreboende har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag, såsom exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du med ditt engagemang och positiva människosyn har möjlighet att bidra till en meningsfull vard...
2021-12-30 2022-01-31
Svalövs kommun, Bibliotek Barnbibliotekarie med driv
Svalövs bibliotek prioriterar barn och unga i både ord och handling. Här finns en ny barn- och ungdomsavdelning och alltid spännande projekt på gång för målgruppen. Här finns ett team av bibliotekarier med flera kolleger, som man kan bolla idéer och frågor med. Du hittar mer information om biblioteken på våra hemsidor. Vi söker en barnbibliotekarie till Svalövs bibliotek (100%). I tjänsten ingår att i nära samarbete med vår andra barnbibliotekarie arbeta utåtriktat med läsfrämjande, programverksamhet för både fritid och skola, lovaktiviteter på...
2021-12-28 2022-01-23
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Processledare för samordning och stöd av sysselsättningsplatser
Som processledare med placering på Arbetsmarknadsenheten arbetar du med uppföljningsstöd till arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och med eventuell psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Uppdraget är en FINSAM-finansierad process där du ska utgå ur ett tjänsteperspektiv med fokus på resursintegrering och värdeskapande processer. Utöver det operativa arbetet med handledarstöd till arbetssökande ute hos föreningslivet innebär tjänsten även att du ska arbeta med danska BIP-metoden som ett processtöd som uppdraget vilar på. Dina ...
2021-12-23 2022-01-31
Svalövs kommun, Område Svalöv Visstidsanställd Undersköterska Hemvården
Ditt huvuduppdrag är att utföra alla undersköterskeuppgifter. I arbetet ingår både att arbeta självständigt och i grupp. Du skall kunna planera, genomföra. I rollen som undersköterska har du även ett ansvar enligt arbetsbeskrivning att arbeta aktivt med dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner.
2021-12-22 2022-02-28
Svalövs kommun Timvikarie till hemvården
I hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader, hjälp vid matsituationer samt med medicin och personlig hygien.
2021-12-16 2022-01-31
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Timanställd djurskötare till vårt stall för mjölkproduktion
Vi söker extra personal till vår kostall och mjölkproduktion. Vårt kostall på skolan finns till för elevernas utbildning och din tjänst kommer främst att bestå av både traditionellt arbete så som mjölkning och som djurskötare i kostallet men också av att handleda och instruera våra elever. Vi erbjuder ett varierande arbete i kostall med ca 60 årskor + rekrytering som mjölkas i mjölkgrop. En installation av mjölkrobot är planerad våren 2022. I arbetet ingår även att vid vissa tider på året samt under sina schemalagda helger att sköta våra får s...
2021-12-15 2022-01-28