Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Instruktör till skoljordbruket på Svalöfs gymnasium
Brinner du för lantbruk och att dela med dig av dina kunskaper för att utbilda Sveriges framtida lantbrukare? -Då är jobbet som instruktör hos oss något för dig! Instruktörer på skolans lantbruk arbetar i ett nära samarbete tillsammans med övriga instruktörer och lärare i växtodlingen samt mjölkproduktionen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av körning av skolans maskiner i förekommande sysslor under vårbruk, skörd och höstbruk. Skötsel, reparationer och underhåll av skolans maskiner ingår också. Allt arbete utförs tillsammans med sk...
2022-06-23 2022-07-15
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Projektledare Fokus Sysselsättning
Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd/integration- som är lokaliserade i två närliggande byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Du kommer att ansvara för enhetens företagskontakter och tillsammans med dina kollegor kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättningar. Til...
2022-06-23 2022-07-12
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd
På ekonomiskt bistånd arbetar tre socialsekreterare med att utreda, bedöma och besluta rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Inom arbetsgruppen finns också en stödfunktion i form av en handläggare som arbetar nära socialsekreterarna. Vi arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten, AME, för att kunna erbjuda biståndstagare möjlighet till sysselsättning. En stor del av arbetet innebär samarbete med bland annat andra myndigheter och övriga samverkansparter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt stöd och aktivt arbet...
2022-06-23 2022-07-31
Svalövs kommun Socialsekreterare barn och unga
Som socialsekreterare med ansvar för utredningar av barn, unga och deras familjer kommer du att ingå i ett team av totalt 6 socialsekreterare med samma arbetsuppgifter, handläggning enligt SoL och LVU. Du kommer att genomföra utredningar, såväl självständigt som tillsammans med kollegor när så krävs, samt besluta om, eller föreslå beslut om, olika insatser. Du kommer också att följa upp beviljade öppenvårdsinsatser och externa placeringar på HVB/institution. I Svalöv arbetar vi med ett tydligt barnperspektiv och nära barnens familjer och nätv...
2022-06-22 2022-07-10
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Resursperson till skola och fritidshem
Till Heleneborgsskolan söker vi en resursperson som vill arbeta på en skola med elever i F- klass- årskurs 6. Vi förutsätter att du har lämplig utbildning och är intresserad av att arbeta med barn. Du har förmåga att ta ansvar och stötta eleverna i deras arbete mot en högre måluppfyllelse. Du är duktig på att skapa relationer och du delar vår värdegrund. Du har en god förmåga att förbereda, samt hålla i egna aktiviteter. Du kommer ha en dubbel tillhörighet och arbeta både under elevernas skoltid och deras fritidshemstid. Stor vikt kommer att lä...
2022-06-17 2022-07-24
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Lärare till lågstadiet
Till Heleneborgsskolan söker vi en lärare för undervisning i lågstadiet. Du vill arbeta på en skola där vi har en positiv elevsyn och tydlig vi- känsla. Du är genuint intresserad av elevers lärande och vill arbeta aktivt för att höja elevernas måluppfyllelse. Du är lyhörd för varje elevs intresse, individuella förutsättningar och behov. Du har lätt för att skapa goda relationer. Mentorskap för elever och ett bra samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i uppdraget.
2022-06-17 2022-07-24
Svalövs kommun Boendestödjare till Brandmannagatans socialpsykiatri boende
Du har en positiv grundsyn, ett engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör. Din uppgift är att i vardagen bistå med ett pedagogiskt och psykosocialt stöd till den enskilde. Stödet riktar sig till personer över 18 år med psykiska funktionsvariationer, ibland också kombinerat med en missbruksproblematik. Som boendestödjare bidrar du aktivt till att öka den enskildes självständighet, bryta isolering och hjälpa hen att bib...
2022-06-17 2022-07-05
Svalövs kommun, Räddningstjänsten Brandman till räddningstjänsten Svalöv
Tjänsten är i huvudsak dagtid och arbetsuppgifterna har stor variation. Du ska kunna ingå i den operativa beredskapen under din arbetstid. När du inte är på larm arbetar du med olika typer av insatsförberedande uppgifter och övningsverksamhet för RIB-personalen. Du arbetar med extern utbildning mot både barn och vuxna. Andra arbetsuppgifter är drift och underhåll av både fordon, fastighet och materiel på våra brandstationer. Du kommer att vara det naturliga navet för att få verksamheten att utvecklas och fungera på ett bra sätt.
2022-06-17 2022-07-10
Svalövs kommun Timvikarier till äldreboende
På äldreboende har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag, såsom exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du med ditt engagemang och positiva människosyn har möjlighet att bidra till en meningsfull vard...
2022-06-16 2022-07-18
Svalövs kommun, Gata och Park Fordonstekniker
Arbetsuppgifterna är bl.a. olika typer av förebyggande underhåll, enklare reparationer och service på fordon, redskap och maskiner. I tjänsten ingår även däckskifte på personbilar, lätta lastbilar och släp samt tvätt av fordon. Du kommer även hantera enklare anläggningsarbeten såsom potthålslagningar, gjutningar och mindre byggnationer. Andra förekommande uppgifter kan vara servicearbeten som innebär montering av whiteboardtavlor, hyllor med mera. Initiativkraft, god struktur och serviceinriktning är förutsättningarna för att vara framgångsr...
2022-06-15 2022-07-06
Svalövs kommun Timvikarier till Hemvården
I hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader, hjälp vid matsituationer samt med medicin och personlig hygien.
2022-06-14 2022-07-18
Svalövs kommun, UTBILDNING Rektor Billeshögsskolan Billeberga
Ditt huvudsakliga ansvar består i att vara en målinriktad, utvecklingsorienterad pedagogisk ledare för Billeshögsskolan. Ditt primära uppdrag är att stärka den inre kvaliteten och i samklang med dina medarbetare mycket konkret verka för ökad måluppfyllelse hos eleverna. Självklart har du även fullt budget-, arbetsmiljö- och personalansvar.
2022-06-13 2022-07-10
Svalövs kommun, LSS Vårdare på Daglig verksamhet
Syftet med insatsen daglig verksamhet är att du ska bidra till deltagarnas personliga utveckling och främja delaktighet i samhället. Ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån deltagarens förmåga, behov, önskemål och intresse. Så att varje individ känner lust och glädje inför sin vistelse på daglig verksamhet. Du ska ge deltagarna det stöd och den omvårdnad de har behov av. Vi jobbar och har aktiviteter i grupp men även enskilt. Vi arbetar utifrån brukarens genomförandeplan.
2022-06-09 2022-07-17
Svalövs kommun, UTBILDNING Logoped till Mobila språkteamet
Vi söker dig som är intresserad att arbeta med förskolebarn med språklig sårbarhet i vårt Mobila språkteam. De barn som tillhör det Mobila språkteamet har utretts på en logopedmottagning innan de skrivits in i det Mobila språkteamet. Teamet arbetar med språkträning och språkstimulans med barnen på respektive förskola. Vi handleder pedagogerna och har ett nära samarbete med förskolepersonalen. Teamet består av specialpedagog med inriktning på tal och språk och logoped. Uppdraget innebär också att stödja rektorer, personal, barn och föräldrar gen...
2022-06-09 2022-06-29
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Specialpedagog
Du ansvarar för pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och andra vanligt förekommande uppgifter som specialpedagog. Konsultation, handledning och anpassade fortbildningsinsatser ingår även det i ditt uppdrag. Du är en aktiv del av skolans elevhälsoteam där du tillsammans med ledningen driver skolans arbete framåt. Vårt EHT arbete genomsyras av ett salutogent förhållningssätt där vårt mål är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer arbeta närmst tillsammans med två specialpedagoger, samt en speciallärare. Du kommer ansvara för t...
2022-06-07 2022-06-26
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Ma/ No lärare på F-6 skola med möjlighet till försteläraruppdrag
Till Heleneborgsskolan söker vi en lärare 4- 6 i matematik, no samt undervisning i teknik. Vi söker dig som vill arbeta på en skola där vi har en positiv elevsyn och tydlig vi- känsla. Öppenheten och samarbetet är välutvecklat på skolan. Du är genuint intresserad av elevers lärande och är lyhörd för varje elevs intresse, individuella förutsättningar och behov. Du arbetar aktivt och medvetet för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. Mentorskap för elever är en viktig del i uppdraget. Du kommer att arbeta i arbetslag med stor ansvarsfrihet...
2022-06-07 2022-06-26
Svalövs kommun, Kågeröd. Förskollärare till Kågeröd, Ekdungens förskola
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö där barnen känner nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans med arbetslaget har du huvudansvar för dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys för att kunna möta barnet utifrån dess behov av omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. Du ser användningen av digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete och samarbetar med hemmet på ett förtroendefullt sätt. I denna tjänsten ingår ett utökat ansvar för att driva utveckling på tre avdelningar varvid...
2022-06-02 2022-06-30
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Leg. arbetsterapeut med hjärta för hemsjukvården och en go teamkänsla
Vi vill fortsätta det framgångsrika teambaserade och verksamhetsövergripande arbetssättet, nära brukare och personal. Du är en viktig del i vår lärande organisation. Utbildning och handledning är en stor del av arbetet. Du får en mentor som kan hjälpa dig in i verksamheten. Du kommer att få vara en del i alla områden som sk. Pool. Du arbetar utifrån din kompetens i ett aktivitets- och görandeperspektiv, stödjer individen att kunna utföra aktiviteter som bidrar till delaktighet, utveckling och god hälsa. Arbetsterapeutiska bedömningar och åtgä...
2022-05-17 2022-07-15
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Leg, fysioterapeut
Arbeta med teambaserat verksamhetsövergripande arbetssätt, i team du är engagerad och pedagogisk. Du kan arbeta självständigt, handleda och utbilda andra. Vi söker en som kan vara bekväm med flera samarbetspartners och tillsätta vår pool tjänst. En tjänst som kan vara omväxlande i sitt tempo. Hjälpmedelsförskrivning, förflyttningsutbildning, arbete med positionering ingår i arbetet. . Du får en mentor som kan ge dig en god vägledning in i verksamheten. Du kommer att trivas gott hos oss om du är en positiv person som tycker om utmaningar och sta...
2022-05-17 2022-07-15
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Leg. Sjuksköterska
Vi söker en sjuksköterska som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla hemsjukvården i Svalövs kommun. Stor demografisk förändring samt utveckling av teknologi ställer högre krav på framtidens sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med/leder medicinsk omvårdnad i brukarens ordinära boende, särskilda boende och på vår korttidsenhet. I Svalövs kommun värnar vi om teamarbete kring brukaren. Kan komma på tal att du ska arbeta pool - alltså kommunövergripande - visst hörs det utvecklande och roli...
2022-05-17 2022-07-15
Svalövs kommun, Måltidsservice Kreativ och Erfaren kock till måltidsservice i Svalöv
Vi söker nu en duktig och glad kock till ett av våra 7 tillagningskök i Svalöv. Vi söker Dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att sprida matglädje och göra skillnad för våra matgäster. Som kock ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av goda, näringsriktiga och måltider med hög kvalitet. Vår mat lagas från grunden med färska råvaror. Vi söker dig som är utåtriktad, har vana att arbeta självständigt inom restaurang eller storkök, har lätt för att lära, är flexibel, serviceinriktad och har e...
2022-04-12 2022-08-31
Svalövs kommun, Måltidsservice Kock Timvikarier till Måltidsservice
Som vikarie kommer du att ersätta den ordinarie personalen vid dennes frånvaro samt vara behjälplig då det behövs extra förstärkning. Arbetsuppgifterna består av matlagning, dietkost, salladsberedning, packning av mat till matdistribution, servering till elever, pensionärer och kommunanställda. Städ och disk och delaktighet av det dagliga egenkontrollsarbetet. Vi ser det som önskvärt att du som kock har en känsla för de små detaljerna men även ser till helheten och trivs med att ha ett varierande och ansvarsfullt arbete. Du bör självständigt k...
2022-04-05 2022-06-30
Svalövs kommun, LSS Kontaktperson
Ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering.
2022-03-21 2022-08-31