Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kemikalieinspektionen, EU-koordinering Nationalekonom som vill jobba som utredare
Arbetet på avdelningen innebär att du tillsammans med kollegor på Kemikalieinspektionen, andra myndigheter i Sverige och i andra EU-länder utvecklar och genomför EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett spännande och tidvis intensivt arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden. Ditt arbete med samhällsekonomiska frågor på utvecklingsavdelningen kan komma att omfatta olika arbetsuppgifter. Avdelningen har bland annat i uppgift att; • analysera insatser...
2023-12-01 2024-01-07
Kemikalieinspektionen, Tillsyn av bekämpningsmedel Inspektör till Kemikalieinspektionen
Som inspektör kommer du att kontrollera om tillverkare, importörer och distributörer av bekämpningsmedel tar sitt ansvar enligt olika kemikalielagstiftningar. Det gör du genom att bland annat granska företagens information om produkters hälso- och miljöfarlighet samt genom kontroll av att produkterna inte innehåller kemiska ämnen i strid med gällande regler. Företagen finns över hela Sverige och därför ingår resor i arbetet. I arbetsuppgifterna kan även ingå att samverka med andra EU-länder i tillsynsfrågor och att ge tillsynsvägledning till ...
2023-11-23 2023-12-10