Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kemikalieinspektionen, Strategier och uppdrag Nationalekonom som vill jobba som utredare för en giftfri miljö
Du analyserar åtgärder på kemikalieområdet för att nå en giftfri miljö. Du kommer att delta i arbetet med regelutveckling inom kemikalieområdet för att begränsa användningen, spridningen och exponeringen av farliga kemikalier. En väsentlig del av arbetsuppgifterna är att ta fram samhällsekonomiska konsekvensanalyser till begränsningsförslag och regeringsuppdrag. I tjänsten kan också ingå att genomföra styrmedelsanalyser och att utvärdera åtgärder på kemikalieområdet. Du ger stöd internt i samhällsekonomiska frågor och bistår i arbetet på nati...
2022-06-21 2022-08-22
Kemikalieinspektionen, Hälsobedömning Handläggare/kemist
Du kommer att arbeta med prövning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel och dispenser inom gällande EU-lagstiftning. Din huvudsakliga uppgift kommer vara att utvärdera produkters kemiska egenskaper. Det kan röra sig om produkters identitet, fysikaliska/kemiska egenskaper, klassificering av fysikaliska faror samt utvärdering av analysmetoder. En väsentlig del av arbetsuppgifterna består av att granska, kommentera och sammanfatta naturvetenskaplig dokumentation samt ta fram och skriva underlag för beslut. I arbetsuppgifterna ingår äv...
2022-06-07 2022-06-26