Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Upphandlare med generell IT-kompetens
Som upphandlare med generell IT-kompetens är du en viktig medarbetare inom Kemikalieinspektionens IT-enhet och också för hela myndigheten. Rollen är bred och du kommer arbeta med avrop, upphandlingar, leverantörskontakter samt ekonomisk planering och löpande uppföljning av IT-relaterade upphandlingar och ekonomi inom enhetens ansvarsområden. Arbetet sker i nära samarbete med IT-enhetens olika kompetenser. Samarbete sker även med kravställare från Kemikalieinspektionens olika avdelningar och sekretariat, bland annat inom områdena tillstånd, till...
2022-09-23 2022-10-14
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Drifttekniker med huvudansvar för vår klientplattform
Hos oss sköter du löpande drift och förvaltning av vår driftsmiljö som är baserad på VMware och Microsoft. Du ansvarar och förvaltar vår katalogtjänst Active Directory samt vår RDS-miljö. Du ansvarar även för applikationsdistribution för vår klientplattform som är baserad på Windows 10. Du hanterar säkerhetsrelaterade åtgärder och håller systemen uppdaterade. I ditt arbete har du ett nära samarbete med kollegor som hanterar support-, infrastruktur- och säkerhetsfrågor. I ditt ansvarsområde ingår bland annat att: • Ta ansvar för att driva ut...
2022-09-23 2022-10-14
Kemikalieinspektionen, Internationella Kvalificerad handläggare för internationellt arbete
Du kommer att utveckla, ansvara för och/eller delta i projekt inom utvecklingssamarbetet (biståndsprojekt) som kan vara av global, regional eller bilateral karaktär. Huvudfokus för insatserna är att stödja länder i deras arbete med att utveckla lagstiftning och institutioner för god kemikaliekontroll. I arbetsuppgifterna kan det både ingå att arbeta med att ge utbildning och rådgivning direkt till samarbetsländer eller att administrera samarbete med andra organisationer som i sin tur står för rådgivningen. I arbetsuppgifterna kan också deltagan...
2022-09-02 2022-10-06