Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Systemtekniker med ansvar för klientplattform
För dig som visar driv och intresse erbjuder vi en tjänst med stimulerande utvecklingsmöjligheter. Vi behöver stärka den del av vår drift som arbetar med Microsoft/Windows och söker därför en erfaren systemtekniker. Som systemtekniker hos oss har du en viktig roll för leveransen mot myndighetens medarbetare. Du har ett nära samarbete med erfarna kollegor som hanterar support-, infrastruktur- och säkerhetsfrågor. Du är med och tar fram moderna och hållbara tekniska lösningar tillsammans med dina kollegor på IT. Du planerar ditt arbete tillsamman...
2023-01-27 2023-02-17
Kemikalieinspektionen, Ekonomiska sekretariatet Informationssäkerhetsansvarig
I rollen som Informationssäkerhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för informationssäkerhetsarbetet på myndigheten och du ska verka för att det koordineras i samtliga delar av verksamheten. Du ansvarar för att samordna och utveckla arbetet kring krav, riktlinjer och rekommendationer inom ramen för gällande ISO-standarder och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att färdigställa, utveckla och förvalta ledningssystemet för informationssäkerhet samt att stödja, utbilda och v...
2023-01-25 2023-02-14
Kemikalieinspektionen, Internationella Kvalificerad handläggare för en ökad kemikaliesäkerhet globalt
Du kommer att utveckla, ansvara för och/eller delta i insatser inom utvecklingssamarbetet (biståndsprojekt) som kan vara av global, regional eller bilateral karaktär. Huvudfokus för insatserna är att stödja länder i deras arbete med att utveckla lagstiftning och institutioner för god kemikaliekontroll. I arbetsuppgifterna kan det både ingå att arbeta med att ge utbildning och rådgivning direkt till samarbetsländer eller att administrera samarbete med andra organisationer som i sin tur står för rådgivningen. I arbetsuppgifterna kan också deltaga...
2022-12-22 2023-02-05
Kemikalieinspektionen, Ämnesutvärdering Mikrobiolog med inriktning på miljöriskbedömning
Arbetet innebär att granska, bedöma och sammanfatta naturvetenskaplig dokumentation för mikroorganismer som används som biologiska bekämpningsmedel. Ditt fokus kommer ligga på att utvärdera mikroorganismernas identitet, biologiska egenskaper och beteende i miljön samt deras effekter på andra levande organismer. Tillsammans med andra experter inom enheten bedömer du eventuella risker vid användning av bekämpningsmedel och skriver riskbedömningsrapporter som utgör underlag i EU-processen samt ligger till grund för beslut om godkännande/ icke godk...
2022-12-22 2023-01-29