Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Nu söker SiS en fordonsansvarig
Rollen som fordonsansvarig är en nyinrättade tjänst hos myndigheten. Som fordonsansvarig har du en nyckelroll i hanteringen av vår fordonspark. Du driver arbetet med att bygga upp en central funktion för samordning av fordon och fordonsfrågor. Du har ett helhetsperspektiv och du arbetar både strategiskt och operativt för att skapa bra förutsättningar för vår verksamhet. Rollen är bred och central och innebär mycket kontakter inom SiS, men också med externa samarbetsparter som leverantörer och andra myndigheter. Dina arbetsuppgifter omfattar bl...
2021-02-25 2021-03-14
Kemikalieinspektionen, Ämnesutvärdering Kemist
Du kommer främst att tillsammans med hälso- och miljöriskbedömare delta i arbetet med att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel. Ditt arbete består huvudsakligen av att granska, bedöma och sammanfatta naturvetenskapliga underlag rörande verksamma ämnens identitet, kemiska och fysikaliska egenskaper samt analysmetoder för att detektera verksamma ämnen i olika matriser. Du deltar även i arbetet med att skriva förslag till riskbedömning och harmoniserad klassificering av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Arbetet sker i projektform...
2021-02-15 2021-03-08
Kemikalieinspektionen, Kommunikationssekretariatet Kommunikatör med inriktning mot klarspråk
I rollen som kommunikatör med inriktning mot klarspråk kommer du att arbeta med att planera och genomföra Kemikalieinspektionens externa och interna kommunikation. I dina arbetsuppgifter ingår att: - skriva, bearbeta och publicera texter och annat innehåll för intranätet, den externa webbplatsen och andra kanaler - ge kommunikationsstöd till sakkunniga medarbetare i olika projekt, exempelvis i regeringsuppdrag - ge myndighetens medarbetare stöd och utbildning i språkfrågor - ansvara för myndighetens klarspråksarbete och språkliga profil på båd...
2021-02-11 2021-03-07