Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss innebär att du bedömer, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika besvär från bland annat rörelseorganen. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen.
2021-05-11 2021-06-06
Strömsunds kommun Biträdande rektor, Grevåkerskolan i Hammerdal, 50%
I uppdraget kommer du tillsammans med rektor stötta skolans pedagoger och medarbetare med kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du leder och driver det pedagogiska arbetet och den pedagogiska utvecklingen i nära samarbete med rektor och medarbetare. Du kommer vara en viktig del i det operativa, dagliga arbetet på skolan och stöttar rektor i sitt helhetsansvar. Fördelningen mellan er beror på de kompetenser som finns i ledningsteamet. Vi arbetar tillsammans enligt gällande styrdokument för att utveckla ver...
2021-05-07 2021-05-23
Strömsunds kommun Enhetschef Teknik- och planeringsenheten
Som enhetschef i Strömsunds kommun har du ett ansvar för ekonomiskt resultat, personal, arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår att leda, planera och organisera verksamheten samt tydliggöra och kommunicera visioner, mål och strategier. Du visualiserar arbetsprocesser/rutiner samt implementerar och följer upp ett strukturerat arbetssätt. Tjänsten som enhetschef för teknik- och planeringsenheten är ny och du kommer att arbeta med utveckling av enheten och bidra i förvaltningsgemensamma processer. Tillsammans med dina medarbeta...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor Bredgårdsskola, Strömsund 100%
Som rektor i grundskolan är du ytterst pedagogiskt ansvarig för verksamheten och för skolans utvecklingen samt strategiskt, professionellt och tydligt leda arbetet med att förverkliga skolans mål och uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår ansvaret för ekonomiskt resultat, personal och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Strömsunds kommun arbetar från ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor i förskolan 100%
Som rektor i förskolan är du ytterst pedagogiskt ansvarig för verksamheten och förskolans utvecklingen. Du ska strategiskt, professionellt och tydligt leda arbetet med att förverkliga förskolans mål och uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår ansvaret för ekonomiskt resultat, personal och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Strömsunds kommun arbetar från ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan...
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende Hammerdal,100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, överlämna medicin och utföra provtagning. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma.
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Socialsekreterare, 100%
Dina uppgifter innebär att du huvudsakligen kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall lag om vård av unga (LVU). I arbetet ingår myndighetsutövning.
2021-05-06 2021-05-23
Strömsunds kommun, Framtids- och­ utvecklingsförvaltning Koordinator för Teknikcollege, Hjalmar Strömerskolan
Som TC-koordinator ansvarar du för att utveckla det Industritekniska programmet och Teknikprogrammet i samverkan med näringslivet. Din främsta uppgift är att samordna och driva samarbetet mellan skola och bransch framåt med kommunens tillväxt som ett övergripande mål. En central roll är att leda de lagstadgade programråden då råden stämmer av om eleverna får rätt kunskaper med sig ut på arbetsmarknaden. Ett krav är deltagande i regionala och nationella nätverk för att sprida information och implementera det som pågår inom branschen i den egna ...
2021-05-05 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Sjuksköterska särskilt boende Backe och Hoting
Arbetet omfattar särskilt boende. Arbetstiden är schemalagt med fyra veckors schema med beredskap enstaka nätter/ månad samt helgtjänstgöring dagtid. Vid arbete under helger ansvarar du som sjuksköterska i särskilt boende för de tre boenden som finns i det geografiska området.
2021-05-04 2021-05-23
Strömsunds kommun, Fjällsjöskolan Lärare i tyska och spanska årskurs 6-9, 40%
Du kommer att undervisa i tyska och spanska årskurs 6-9. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet där barnen sätts i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling.
2021-04-30 2021-05-23
Strömsunds kommun, Fjällsjöskolan Vikarierande lärare, hem- och konsumentkunskap, årskurs 6-9, 18%
Du kommer att undervisa i ämnet hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet där barnen sätts i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling
2021-04-30 2021-05-23
Strömsunds kommun, Fjällsjöskolan Lärare i trä- och metallslöjd årskurs 3-9, 40%
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 3-9. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet där barnen sätts i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling.
2021-04-30 2021-05-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska hemtjänst Hoting/ Tåsjö, 100%
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2021-04-26 2021-05-16
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Skolkurator, 100%
Tillsammans med skolledning, övrig elevhälsopersonal och personal på skolan arbetar du förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för en god lärmiljö som skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och utveckling. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Skolkuratorns insatser bidrar till att skapa möjligheter till förändring både för enskilda elever, grupper och för skolans övergripande elevhälsoarbete. Det innebär att du bland annat arbetar med...
2021-04-23 2021-05-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Område Strömsund
Vi söker dig som trivs med att arbeta inom ett brett kompetensområde. Som tandläkare i Strömsund arbetar du med både barn- vuxen- och äldretandvård. Skulle du vara ny i din yrkesroll erbjuds du själv handledning. Alla nyexaminerade ingår i ett handledarprogram under första året.
2021-04-07 2021-05-16
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Rektor Grevåkerskolan, Hammerdal 100%
Som rektor i grundskolan är du ytterst pedagogiskt ansvarig för verksamheten och för skolans utvecklingen. I arbetsuppgifterna ingår ansvaret för ekonomiskt resultat, personal och arbetsmiljö. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Strömsunds kommun arbetar från ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2021-03-26 2021-05-21
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Receptionist
Som receptionist ansvarar du för bokning, in/utcheckning, uthyrning, kassahantering, redovisning och turistinformation. Vi förväntar oss även att du i samarbete med övrig personal utför andra förkommande arbetsuppgifter på campingen.
2021-03-05 2021-05-16
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Badvärdar
Som badvärd ansvarar du för den allmänna ordningen och övervakning vid bassängerna och tillhörande byggnader. I arbetsuppgifterna ingår även renhållning av bassängerna och städning.
2021-03-05 2021-05-16
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Turistinformatör
Arbetet består främst av att ge information om kommunens sevärdheter, aktiviteter, arrangemang, boende och logimöjligheter. Dessutom ingår försäljning av souvenirer, fiskekort, kassahantering och redovisning.
2021-03-05 2021-05-16
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Nattreceptionist
Som nattreceptionist ansvarar du för bokning, sen incheckning tidig utcheckning och städning av toaletter och duschar. I tjänsten ingår även att se till att det är nattro på campingen.
2021-03-05 2021-05-16
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom vård och omsorg.
Arbetsuppgifterna är de som är förekommande på arbetsplatsen inom stöd och service, särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig ...
2021-01-01 2021-08-01
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbete innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även a...
2021-01-01 2021-08-01
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Intresseanmälan för arbete inom kommunens verksamheter
Våra kommunala jobb handlar om yrken där vi finns för barn och ungdomar i förskola och skola, för våra äldre inom äldreomsorgen eller som stöd och hjälp till funktionsnedsatta. För att få dessa verksamheter att fungera behövs anställda som jobbar med kost, lokalvård, vaktmästeri och annan service. Kommunen har också anställda som servar de som är bosatta i kommunen med vatten, vägar, sophämtning och andra samhällsinriktade insatser
2020-12-30 2021-08-01