Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun Badvärd
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Strömsunds kommun Badvärd Hoting
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-09
Strömsunds kommun Badvärd Gäddede
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Strömsunds kommun Sjuksköterska 100 %, Åshamra Hammerdal
Arbetet omfattar särskilt boende. Arbetstiden är schemalagt med 6 veckors schema med beredskap enstaka nätter/ månad samt helgtjänstgöring dagtid. Vid arbete under helger ansvarar du som sjuksköterska för det särskilt boendet och för hemsjukvården.
2021-07-20 2021-08-22
Strömsunds kommun Sjuksköterska 100 % Brismarksgården, Hoting
Arbetet omfattar särskilt boende. Arbetstiden är schemalagt med 4 veckors schema med beredskap enstaka nätter/ månad samt helgtjänstgöring dagtid. Vid arbete under helger ansvarar du som sjuksköterska i särskilt boende för de 3 boenden som finns i det geografiska området.
2021-07-16 2021-08-15
Strömsunds kommun Undersköterska 100 % vid Solbacken
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper boenden med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspassen. Du jobbar dag, kväll och helger. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisat...
2021-07-15 2021-08-20
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker två distriktsläkare till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet...
2021-07-12 2021-08-31
Strömsunds kommun Nämndsekreterare/ Administratör, 100%
I uppdraget ingår administrering och expediering av ärenden till nämnderna samt viss myndighetsutövning. Uppgiften är bland annat för- och efterarbeten inför nämndsmöten och föra protokoll samt diarieföra och arkivera handlingar. I arbetet ingår också uppdatering och publicering på intranät/hemsida och vissa utredningsuppdrag samt ansökningar av statsbidrag. Nämnsekreteraren är också systemansvarig över ärendehanteringsprogrammet Castor.
2021-07-02 2021-07-30
Strömsunds kommun, Hjalmar Strömerskolan Biträdande rektor, 100%
Som biträdande rektor ingår du i ledningsgruppen som består av rektor, två biträdande rektorer, förvaltningschef tillika skolchef, kvalitetsutvecklare och sakkunnig i utbildningsfrågor. Du är underställd rektor och verkar inom ramen för din delegation. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och ekonomiskt ansvar för delar av organisationen. En viktig del i rollen som biträdande rektor är att leda och samverka i det dagliga arbetet med lärare och annan personal. Du är en stöttande och motiverande chef för ett antal arbetslag där du är driva...
2021-07-02 2021-07-30
Strömsunds kommun, Frostviksskolan Fritidslärare Frostviken, 80%
Frostviksskolan söker vikarierande fritidslärare. Vi söker dig som vill arbeta med elever i undervisning och som vill delta i skolans utvecklingsarbete. Frostviksskolan arbetar med ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet
2021-07-01 2021-07-30
Strömsunds kommun Enhetschef särskilt boende och hemtjänst, Hammerdal
Uppdraget som enhetschef i Hammerdal är ett samledarskap med två enhetschefer och en administratör. Du kommer arbeta både med särskilt boende och hemtjänst. Ditt uppdrag innebär att du har ansvar för ekonomiskt resultat, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar för vårdtagarnas nöjdhet och medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Du ansvarar för att insatser enligt socialtjänstlagen verkställs utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav. Vi erbjuder ett självständigt och utve...
2021-06-23 2021-08-01
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska Hemtjänst, Tåsjödalen
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp. Vi använder verktyget Intraphone i vårt arbete som är ett dokumentations- och planeringssystem. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under...
2021-06-18 2021-08-01
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom vård och omsorg.
Arbetsuppgifterna är de som är förekommande på arbetsplatsen inom stöd och service, särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig ...
2021-06-01 2021-10-01
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbete innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även a...
2021-06-01 2021-11-01
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker en psykolog till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som psykolog hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser mot psykisk ohälsa, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång ...
2021-06-01 2021-08-15
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personligassistent, Hoting
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att stötta personen i det dagliga livet samt hjälpa till och stötta i hemmet. Arbetet innebär stöd vid personlighygien så som dusch och påklädning samt skötsel av hemmet och matlagning. Inköp av dagligvaror och planering för detta sker tillsammans med brukaren. Stöd och hjälp vid sjukgymnastik sker 1-2 gånger dagligen. Hjälp i kontakt med olika myndigheter ex Hälsocentral, Kommun mm ingår i arbetet. Brukarens stora intressen är sport, träning, mat/matlagning och att umgås med folk. Dessa intressen präglar ...
2021-05-22 2021-08-08
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Intresseanmälan för arbete inom kommunens verksamheter
Våra kommunala jobb handlar om yrken där vi finns för barn och ungdomar i förskola och skola, för våra äldre inom äldreomsorgen eller som stöd och hjälp till funktionsnedsatta. För att få dessa verksamheter att fungera behövs anställda som jobbar med kost, lokalvård, vaktmästeri och annan service. Kommunen har också anställda som servar de som är bosatta i kommunen med vatten, vägar, sophämtning och andra samhällsinriktade insatser
2020-12-30 2021-08-01