Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/Speciallärare 100%
Specialpedagogen/specialläraren ingår i elevhälsoteamet och har ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet på skolan. Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkten i arbetet. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med elever, enskilt eller i grupp, vara en kvalificerad samtalspartner/handledare i samarbetet med skolans personal, jobba med skolans lärmiljö och föreslå anpassningar av denna samt undervisningen. I samarbete med berörd personal genomför specialpedagogen/specialläraren även kartläggningar ...
2022-05-17 2022-06-04
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personliga assistenter till yngre man
Mannen har stort hjälpbehov, vilket innebär att du som assistent kommer att vara behjälplig med i stort sett allt som uppkommer i hans vardag. Han är intresserad av datorer, film och motor samt att umgås med vänner. Vi ser gärna att du som söker delar hans intressen. Han har afasi och har ibland svårt att förmedla sig. Förmågan att samarbeta och kommunicera är goda egenskaper som vi sätter stort värde på.
2022-05-16 2022-06-05
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut/Sjukgymnast 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör sjukgymnastiska/fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga....
2022-05-16 2022-06-19
Strömsunds kommun Danslärare Strömsunds Kulturskola
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår dansverksamhet för 7-20 åringar. Du jobbar tillsammans med ytterligare en dans/musikalpedagog och övrig personal på Kulturskolan. Du ska: - Självständigt planera och genomföra din undervisning. - Kunna bemöta elever med olika bakgrund och med olika förutsättningar. - Motivera, leda och utbilda dina elever i dansens magiska värld. Är du bekväm i olika genrer är det ett stort plus då vi gärna ser att våra elever får prova på olika stilar inom dans. - Tillsammans med övrig perso...
2022-05-13 2022-06-03
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Turistinformatörer, Gäddede
Turistinformatörer till vår turistinformationer i Gäddede. Arbetet består främst av att ge information om kommunens sevärdheter, aktiviteter, arrangemang, boende och logimöjligheter. Dessutom ingår försäljning av souvenirer, fiskekort, kassahantering och redovisning. Ange i ansökan till vilken ort du söker.
2022-05-13 2022-05-30
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Badvärdar Strömsunds camping
Som badvärd ansvarar du för den allmänna ordningen och övervakning vid bassängerna och tillhörande byggnader. I arbetsuppgifterna ingår även renhållning av bassängerna och städning.
2022-05-13 2022-05-30
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Fritidslärare/Fritidspedagog 100%
Bredgårdsskolan söker en fritidslärare/fritidspedagog. Vi söker dig som vill arbeta med elever i undervisning och som vill delta i skolans utvecklingsarbete. Bredgårdsskolan arbetar med ett förhållningssätt som sätter barnen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.
2022-05-12 2022-05-31
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunarkivarie 100 %
Som kommunarkivarie hos oss får du arbeta med klassiska arkivfrågor i kombination med att påbörja kommunens digitala omställning. I rollen som kommunarkivarie kommer du att ha en central roll att stötta och utveckla arkivfunktionen tillsammans med våra verksamheter. Vi letar efter någon med intresse för digitalisering eftersom vi har som mål att införa ett e-arkiv. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra traditionella arkivarieuppgifter som tillsyn, vårda arkiv, genomföra internutbildning i arkiv- och informationshantering samt andra fö...
2022-05-10 2022-05-29
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska till Hemtjänst Hoting/Tåsjödalen 100% vikariat
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2022-05-10 2022-05-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor, Tåsjögården
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, följeslagare och utevistelse med mera. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspa...
2022-05-09 2022-05-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Distriktssköterska till Backe Hälsocentral
Arbetet som distriktssköterska är en variation av telefonrådgivning, bokning av patientbesök, eget mottagningsarbete och mottagning av akuta patienter. Arbetet är omväxlande, stimulerande och självständigt.
2022-05-06 2022-06-12
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, 100%, Strömsund
Som förskollärare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbete innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även...
2022-05-04 2022-05-31
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, 100%, Hoting
Som förskollärare hos oss arbetar du pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett arbetslag med att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Arbete innebär att du, tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även...
2022-05-04 2022-05-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska natt hemtjänst Backe Rossön
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, överlämna medicin och utföra provtagning. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma.
2022-05-04 2022-05-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska natt, särskilt boende i Backe
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin med mera. I arbetet ingår dokumentation. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2022-05-04 2022-05-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende i Backe, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utföra provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. I arbetet ingår dokumentation. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspassen. Du jobbar dag, kväll och...
2022-05-04 2022-05-31
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, biologi och kemi, åk 6-9, 100%
Du kommer att undervisa i ämnena matematik, biologi och kemi i årskurs 6-9. Som no-lärare kommer du att uppskatta närheten till sjö och älv intill vår skola samt en skolskog på promenadavstånd. I anställningen kan ingå att du är mentor för en grupp elever som du, i samarbete med skolans övriga personal och vårdnadshavare, inspirerar och motiverar till delaktighet och måluppfyllelse. Du förväntas samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utve...
2022-05-04 2022-05-24
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Stöd och service söker vårdare
Som vårdare hjälper du brukaren i sin vardag med det brukaren inte kan på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan innebära arbetsuppgifter som personlig hygien, laga mat, städning, och fritidsaktiviteter. Du finns där som ett stöd i brukarens vardag och hjälper till att skapa goda förutsättningar för att brukaren ska kunna leva ett bra liv. Du kommer att vara en del i ett team som har schemalagd arbetstid dag, kväll och natt med dubbelbemanning.
2022-05-03 2022-05-21
Strömsunds kommun Undersköterskor Närvård Frostviken
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetet sker i brukarens hem i ordinärt boende samt särskilt boende. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, enklare matlagning/värma mat, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2022-05-03 2022-05-27
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Enhetschef till Backe Hälsocentral
Som enhetschef kommer du ansvara över hälsocentralen vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen står inför en utveckling av nära vård. Vi utvecklar den digitala tekniken och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att samverka med lokala samarbetspartners så som kommunen, privata hälsocentraler och andra lokal aktörer.
2022-05-03 2022-05-17
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Hedenvindskolan söker Förskollärare, 100 %
Vi söker dig som vill fortsätta skolans utveckling inom förskole och fritidsverksamheten. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Har du lärarlegitimation ger vi dig möjlighet att självständigt bedriva undervisning enligt överenskommelse. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. Du förväntas delta aktivt i byggandet av...
2022-05-02 2022-05-20
Strömsunds kommun Semestervikarier till Närvård Frostviken
Som semestervikarie inom Närvård Frostviken arbetar du med omvårdnad och socialt stöd till människor i behov av hjälp för att klara sin vardag. Arbetet utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktiga redskap för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att skapa en miljö för individen som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet. Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetet sker i brukarens h...
2022-04-29 2022-05-27
Strömsunds kommun Sjuksköterska/ambulanssjuksköterska 75 % Ambulansen Gäddede
Som sjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Ambulanssjukvårdaren ingår som ett stöd till övrig personal på Hälsocentralen dagtid. Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som sjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession.
2022-04-29 2022-05-27
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Grundskolan, 100%
Vi söker två lärare med behörighet att undervisa inom grundskolan. Du kan ha en examen som sträcker sig från åk 1-3, 4-6 eller F-6. Du kommer att ha ansvaret för en klass och bedriva huvuddelen av undervisningen i gruppen. Du kommer att ingå i arbetslaget och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utvecklin...
2022-04-28 2022-05-20
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende i Hoting, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2022-04-13 2022-05-22
1 2 >