Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare, Hammerdal
Grevåkerskolan i Hammerdal söker en lärare som vill vara med och utveckla vår mindre undervisningsgrupp där du kommer ha stora möjligheter att tillsammans med dina kollegor påverka upplägg och arbetssätt. Du kommer arbeta i ett team, men förväntas ta det övergripande ansvaret för den mindre undervisningsgruppen. Din undervisning anpassas och utgår alltid från elevens individuella behov.
2024-04-23 2024-05-10
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare, Backe
Du kommer att undervisa i matematik och no-ämnen i årskurs 7-9. Som no-lärare kommer du att uppskatta närheten till sjö och älv intill vår skola samt en skolskog på promenadavstånd. I anställningen kan ingå att du är mentor för en grupp elever som du, i samarbete med skolans övriga personal och vårdnadshavare, inspirerar och motiverar till delaktighet och måluppfyllelse. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet där barnen sätts i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Som lärare på vår skola förväntas...
2024-04-22 2024-05-06
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Rehabiliteringsassistent, Strömsund
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer, undersköterskor) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär bl.a. hembesök där du understöder AT/FT med att lämna ut nya hjälpmedel, byta ut trasiga eller bristfälliga hjälpmedel samt hämta hjälpmedel som inte används. Du hjälper också till med specifik träning överförd av AT/FT och deltar i utbildningar för t.ex. gymnasieelever tillsammans med FT/AT.
2024-04-19 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Vi välkomnar en sjuksköterska/distriktsköterska till Backe Hälsocentral!
Arbetet som distriktssköterska är en variation av telefonrådgivning, bokning av patientbesök, eget mottagningsarbete och mottagning av akuta patienter. Arbetet är omväxlande, stimulerande och självständigt.
2024-04-19 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Vi välkomnar en sjuksköterska/distriktsköterska till vikariat hos Backe HC!
Arbetet som distriktssköterska är en variation av telefonrådgivning, bokning av patientbesök, eget mottagningsarbete och mottagning av akuta patienter. Arbetet är omväxlande, stimulerande och självständigt.
2024-04-19 2024-05-12
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Handläggare på kommunkansliet
Som handläggare på kansliet har du en nyckelroll i kommunens ärendeprocess då du handlägger ärenden och är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ärende- och beslutsprocessen kring kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna beredning av ärenden inför sammanträden samt att planera, genomföra och protokollföra sammanträden. Som handläggare har du en viktig roll i det kontinuerliga arbetet med utveckling ...
2024-04-18 2024-05-06
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Administratör, kundtjänst/ reception
Arbetsplatsen är Kommunreception på kommunkontoret i Strömsund. Arbetsuppgifterna innebär kontorsadministration samt receptionsuppgifter såsom att ta emot besökare, posthantering mm
2024-04-17 2024-05-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsterapeut till Strömsund
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Handledning av...
2024-04-16 2024-05-05
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Sjuksköterska, Hammerdal
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som att ansvara för läkemedelshantering, att leda omvårdnadsarbetet tillsammans med vårdpersonalen. Att arbeta för en god och säker vård. Arbetstiden är schemalagt dagtid med 6 veckors schema samt helgtjänstgöring dagtid och var 6:e vecka.
2024-04-16 2024-05-06
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut till Strömsund
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Handledning av ...
2024-04-11 2024-04-29
Strömsunds kommun, Miljö- och ­byggavdelning Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning enligt miljöbalken samt information om lagstiftning och verksamhet tillsammans med flera handläggare. Våra team planerar själva sin verksamhet, följer upp och förbättrar verksamheten. Du kommer att ha möjlighet att själv utveckla dina arbetsuppgifter. Fokus och arbetsuppgifter kan variera över tid. Vårt sätt att arbeta ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling. Att arbeta del av tiden på distans ser vi som en möjlighet och...
2024-04-09 2024-04-29
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Enhetschef Stöd & Service, Strömsund
Som enhetschef i Strömsunds kommun har du ett ansvar för ekonomiskt resultat, god arbetsmiljö samt för verksamhetens utveckling. Du arbetar för brukarnas nöjdhet och medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Du ansvarar för att insatser utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) verkställs utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2024-04-08 2024-04-28
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personliga assistenter
Mannen har stort hjälpbehov, vilket innebär att du som assistent kommer att vara behjälplig med i stort sett allt som uppkommer i hans vardag. Han är intresserad av datorer, film och motor samt att umgås med vänner. Vi ser gärna att du som söker delar hans intressen. Han har afasi och har ibland svårt att förmedla sig. Förmågan att samarbeta och kommunicera är goda egenskaper som vi sätter stort värde på.
2024-04-03 2024-04-28
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personliga assistenter, Hoting
Du kommer att arbeta med en rullstolsburen man med stort hjälpbehov i hans bostad där han bor tillsammans med sin familj. Det innebär att du kommer att vara behjälplig med i stort sett allt som uppkommer i hans vardag. Det handlar bland annat om personlig hygien, förflyttningar, vardagliga sysslor i ett hem men också fritidsaktiviteter som han är intresserad av som till exempel fiske, att måla och datorer.
2024-03-22 2024-05-05
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Som vikarie inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgä...
2024-01-01 2024-05-26
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2024-01-01 2024-05-26
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du med pedagogisk verksamhet tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Arbetet innebär att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen för att ge dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de dagar du ...
2024-01-01 2024-05-26
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2024-01-01 2024-04-28
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarier inom äldreomsorg
Inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper br...
2024-01-01 2024-04-28