Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömsunds kommun, Närvård Frostviken Sommarvikarier, undersköterskor/ vårdbiträde Närvård Frostviken
Närvård Frostviken söker undersköterskor för sommaren till sin verksamhet i Gäddede. Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetet sker i brukarens hem i ordinärt boende samt särskilt boende. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, enklare matlagning/värma mat, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsg...
2023-02-03 2023-04-02
Strömsunds kommun, Framtids- och­ utvecklingsförvaltning Administratör/projektmedarbetare
Omvärldsbevakning av migrations- och integrationsrelaterade frågor är en naturlig utgångspunkt i dina arbetsuppgifter som administratör och projektmedarbetare. Arbetet kan komma att beröra både den fasta verksamheten och de utvecklingsprojekt som bedrivs. I din roll som administratör och projektmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: • Söka upp, hämta in och sammanställa informationsunderlag • Assistera med redigering och korrekturläsning av framtaget material, rapporter och presentationer • Övriga kontorsrelaterade arb...
2023-02-03 2023-02-20
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor, äldreomsorg i Kyrktåsjö
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin med mera. I arbetet igår socialsamvaro och utevistelse samt dokumentation. I arbetsuppgifterna ingår förutom omvårdnad och tillsyn för vårdtagarna på Tåsjögården även tillsyn hos vårdtagare som bor i närområdet som har insatser under natten. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, an...
2023-02-03 2023-02-26
Strömsunds kommun, Framtids- och­ utvecklingsförvaltning Kommunikatör/projektmedarbetare 100 %
Du kommer att ingå i en projektgrupp bestående av flera olika professioner. Omvärldsbevakning av migrations- och integrationsrelaterade frågor är en naturlig utgångspunkt i dina arbetsuppgifter som kommunikatör och projektmedarbetare. Du kommer också vara delaktig i framtagandet av en forskningsöversikt samt i utvecklande av metodstöd för olika målgrupper. Du arbetar insiktsdrivet med stöd av dataanalys och presenterar den på ett tydligt, användbart sätt. Tillgänglighetsanpassad intern och extern kommunikation av projektets resultat och erf...
2023-02-02 2023-02-20
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Enhetschef för hemsjukvård i Backe/Hoting 100%
Du kommer att leda ett gäng härliga sjuksköterskor/distriktssköterskor. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att ansvara för att vårdtagare som bor i området får en trygg och säker hälso - och sjukvård inom ramen för hemsjukvårdens ansvar. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Ditt uppdrag innebär också att du har ansvar för ekonomiskt resultat, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. D...
2023-02-01 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Specialist i allmänmedicin till Backe Hälsocentral
Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet....
2023-01-30 2023-03-01
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Undersköterskor för semestervikariat till Närvårdsavdelningen Strömsund
På regionens slutenvårdsplatser behandlas patienter som behöver vård under en begränsad tid, men som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Det kan exempelvis vara patienter med infektioner, hjärtsvikt, diabetes och frakturpatienter. Även patienter med cancerdiagnoser behandlas hos oss. Arbetsplatsen kan ses som en minimedicinavdelning med många olika arbetsuppgifter som undersköterska där även olika provtagningar ingår.
2023-01-30 2023-03-19
Region Jämtland Härjedalen, NÄVA (Närvårdsavdelning) Leg. sjuksköterskor för semestervikariat till Närvårdsavdelningen Strömsund
På regionens slutenvårdsplatser behandlas patienter som behöver vård under en begränsad tid, men som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Det kan exempelvis vara patienter med infektioner, hjärtsvikt, diabetes och frakturpatienter. Även patienter med cancerdiagnoser behandlas hos oss. Arbetsplatsen kan ses som en minimedicinavdelning med arbetsuppgifter utifrån det med bland annat intravenösa läkemedelsbehandlingar, injektioner, blodtransfusioner, olika provtagningar med mera. PAC och CVK förekommer g...
2023-01-30 2023-03-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska till hemtjänsten i Strömsund
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utför provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2023-01-26 2023-03-05
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut/Sjukgymnast till Kommunrehab
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer, undersköterskor) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhörig...
2023-01-25 2023-02-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsterapeut 100 %
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård- och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Tjänstekö...
2023-01-25 2023-02-19
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor till Åshamra, Hammerdal
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, följeslagare och utevistelse med mera. Även andra arbetsuppgifter relaterade till arbetet kan förekomma. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna kräver att du är mycket flexibel när det ofta sker förändringar under arbetspa...
2023-01-25 2023-02-19
Strömsunds kommun Personlig assistent Strömsund
Som personlig assistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stötta personen i det dagliga livet och skapa en meningsfull vardag. Du ger brukaren stöd och service utifrån dennes individuella behov samt ser till att brukaren får en god omvårdnad. Det innefattar moment såsom påklädning, personlig hygien, stöd vid matsituationer, ta hand om hemmet, deltagande i fritidsaktiviteter och handling av livsmedel. Dokumentation är en del av arbetet. Som anställd inom kommunen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsr...
2023-01-20 2023-02-09
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Arkivutvecklare 100 %
Som arkivutvecklare hos oss får du arbeta med klassiska arkivfrågor i kombination med att påbörja kommunens digitala omställning. Du kommer att ha en central roll att stötta och utveckla arkivfunktionen tillsammans med våra verksamheter. Vi letar efter någon med intresse för digitalisering eftersom vi har som mål att införa ett e-arkiv. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra traditionella arkivarieuppgifter som tillsyn, vårda arkiv, genomföra internutbildning i arkiv- och informationshantering samt andra förekommande arbetsuppgifter inom...
2023-01-19 2023-02-12
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 6, 100 %, Hammerdal
Vi söker dig som vill undervisa och fortsätta skolans utveckling som lärare i en tvåparallellig åk 6 i de fyra SO-ämnena, engelska samt svenska. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Samverkan med vårdnadshavare och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. Mentorsstöd fås om du är nyexaminerad. I anställningen ingår mentorskap ...
2023-01-13 2023-02-13
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarier inom äldreomsorg
Inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper br...
2023-01-09 2023-02-20
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarvikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2023-01-09 2023-02-27
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Distriktsläkare till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen utifrån evidensbaserade metoder. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet. Vi arbetar med rätt använd kompetens, RAK, där du som distriktsl...
2022-12-20 2023-03-31
Region Jämtland Härjedalen, NÄVA (Närvårdsavdelning) Leg. sjuksköterska till Närvårdsavdelningen Strömsund
På regionens slutenvårdsplatser behandlas patienter som behöver vård under en begränsad tid, men som inte kräver diagnostik och/eller behandling av ett mer specialiserat vårdutbud. Det kan exempelvis vara patienter med infektioner, hjärtsvikt, diabetes och frakturpatienter. Även patienter med cancerdiagnoser behandlas hos oss. Arbetsplatsen kan ses som en minimedicinavdelning med arbetsuppgifter utifrån det med bland annat intravenösa läkemedelsbehandlingar, injektioner, blodtransfusioner, olika provtagningar med mera. PAC och CVK förekommer g...
2022-12-19 2023-02-19
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Fysioterapeut/sjukgymnast till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss innebär att du bedömer, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika besvär från bland annat rörelseorganen. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du har möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
2022-12-12 2023-02-28
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Som vikarie inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgä...
2022-12-02 2023-03-05
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2022-12-02 2023-03-05
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du med pedagogisk verksamhet tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Arbetet innebär att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen för att ge dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de dagar du ...
2022-12-02 2023-03-05
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Medicinsk sekreterare till Strömsunds Hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration. Strömsunds Hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team.
2022-10-18 2023-02-28