Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstads kommun, Skee, Rossö och Tjärnö Förskollärare till Rossö förskola
Vi söker efter en förskollärare som är engagerad och närvarande som vill vara med och skapa en utvecklande, rolig och lärorik förskola och sprida arbetsglädje för stora och små. Du ska ha lätt för att samarbeta med såväl barn, vårdnadshavare som kollegor. Relationer och trygghet är grunden i ditt arbete, men du har samtidigt en tydlig riktning i din undervisning och kan omsätta förskolans styrdokument i praktiken. Vad kan vi erbjuda dig? Hos oss får du kompetensutveckling, arbetskläder och friskvårdsbidrag. Vi arbetar och samverkar för att erb...
2022-10-05 2022-11-11
Strömstads kommun, Odelsberg F-6 och grundsärskola Resurs grundskola åk 4-6
Vi söker en resurs till nuvarande årskurs 6. Arbetet innebär att finnas tillgänglig för elever som är i behov av stöd på lektioner, raster och vid förflyttningar mellan undervisningslokaler. I jobbet ingår också att ansvara för rastaktiviteter och delta i skolans rastgrupp.
2022-10-05 2022-10-20
Strömstads kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Heltidsmentor till Strömstad gymnasium
Som heltidsmentor har du ett stort fokus på att främja en hög skolnärvaro, bidra till en ökad måluppfyllelse samt arbeta med normer och värden i skolan. Du kommer också att arbeta mot introduktionsprogrammen. En heltidsmentors uppdrag består bland annat av att: • ge stöd till elever samt till lärare i sociala frågor där heltidsmentorn arbetar förebyggande och främjande. • främja en hög skolnärvaro • ha ett förstärkt mentorskap för utvalda elever på skolan • samordna och utföra strukturstöd/läxläsning • stötta upp i klassrummet vid behov • till...
2022-09-26 2022-10-16
Strömstads kommun, Odelsberg F-6 och grundsärskola Lärare/speciallärare till grundsärskolan ämnesområden åk 1-9
Pedagogisk planering, genomförande och utvärdering av undervisning enligt LgrSär 22. Du har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Vi arbetar kollegialt med att utveckla kvaliteten i vår undervisning och tillrättalägga den tillgängliga lärmiljön. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor och externa aktörer. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
2022-09-19 2022-10-09
Strömstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Intresseanmälan lärare
Vi söker kontinuerligt nya lärare som vill bli en del av vår skolverksamhet. I Strömstads kommun finns det tio skolor, varav nio grundskolor. Målet för Strömstad år 2030 är att vara en förebild inom utbildning. För att nå dit fokuserar vi på tre områden: - Trygghet och studiero för alla elever - Likvärdighet i utbildning och bedömning mellan kommunens skolor - Ökat elevinflytande över utbildningen Som lärare hos oss kommer du verka för att ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid i skolan. Du arbetar för att motivera och inspirera dina e...
2022-09-19 2022-10-09
Strömstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Intresseanmälan förskollärare
Vi söker kontinuerligt nya förskollärare som vill bli en del av vår verksamhet. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter för nutid och framtid därför vill vi öka andelen förskollärare hos oss. Vi söker flera förskollärare till Strömstads kommunala förskolor som vill berika oss med sina kvalifikationer och sin kompetens. Vad kan vi erbjuda dig? Hos oss får du kompetensutveckling, arbetskläder och friskvårdsbidrag. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda dig och dina kollegor en mycket god arbetsmiljö. Om du är nyutexaminerad erbjuds du en m...
2022-09-19 2022-10-09
Strömstads kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Specialpedagoger till grundskoleteamet
I ditt uppdrag som specialpedagog inom barn- och elevhälsan ingår att tillsammans med rektorer och övrig personal utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i Strömstads kommun. Arbetsuppgifterna består av konsultation/handledning, specialpedagogiska utredningar, observationer av elever, pedagoger och klasser, fortbildande insatser, medverkan i nätverk och elevhälsoteam, samt samverkan med externa aktörer. Du har ett tätt samarbete med kommunens rektorer. Vi tycker att det är viktigt med fortbildning och du får naturligtvis...
2022-06-23 2022-10-30