Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstads kommun, Ånneröd förskola Barnskötare
Vi söker nu en barnskötare till en "husettjänst" på Ånneröd förskola. Det innebär att du täcker upp i de olika arbetslagen där du behövs som mest. Du blir en viktig pusselbit för dina kollegor och för barnen. Tjänsten är på 80 % under våren, men goda möjligheter till förlängning. Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du arbetar för att skapa en trygg miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktiviteter och lärande. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den ...
2023-02-07 2023-02-19
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Lärare årskurs 7- 9 Strömstiernaskolan
I ditt uppdrag som lärare arbetar du för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån läroplanen och andra styrdokument. Vi använder Vklass som digital lärplattform för vår kommunikation och dokumentation.
2023-02-06 2023-02-24
Strömstads kommun, Administrativa avdelningen Krisberedskapsansvarig
Arbeta med krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att hantera de uppdrag som regleras i överenskommelsen mellan MSB och SKR gällande krisberedskap och civilt försvar samt de uppgifter som regleras i Säkerhetsskyddslagen och som åligger kommunen i rollen som biträdande säkerhetsskyddschef. Du kommer säkerställa kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, arbetet med vårt geografiska områdesansvar och planering avseende krisberedskap. Vidare kommer du ansvara för kommunens arbete med civilt försvar/höjd beredskap när d...
2023-02-03 2023-03-05
Strömstads kommun, Administrativa avdelningen Miljöstrateg
•Leda, samordna och följa upp arbetet mot målet om en fossiloberoende kommun 2030. •Driva miljöprojekt, ställa krav och stödja förvaltningarna i olika miljörelaterade aktiviteter. •Samordna och följa upp arbetet med kommunens strategi för Agenda 2030 i samarbete med folkhälsostrateg. •Samordna och rapportera kommunens arbete för anpassning till ett varmare klimat. •Integrera och samordna arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen, särskilt avseende målen om biologisk mångfald. •Stödja och engagera verksamheterna i hållbarhets- och miljöfråg...
2023-02-03 2023-02-19
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium Gymnasielärare i matematik- och teknikämnen
Vi söker dig som vill arbeta som matematik- och tekniklärare på teknikprogrammet på Strömstad gymnasium. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. I uppdraget ingår mentorskap för en grupp elever. I tjänsten ingår det preliminärt att undervisa i kurser som: - CAD 1 - Design 1 - Matematik - Konstruktion 1 - Teknik
2023-02-01 2023-02-27
Strömstads kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och Strömstierna Samverkanskoordinator
Det finns idag en organisation i Strömstads kommun som arbetar för att motverka utanförskap, samt som arbetar uppsökande mot föräldrar. Detta görs bland annat inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, öppna förskolan och socialtjänsten. Ditt arbete blir att förstärka det arbete som görs, hitta nya vägar till samverkan och skapa strukturer för det fortsatta arbetet. Samverkanskoordinatorns uppdrag kommer primärt att delas upp i två ansvarsområden; o Skapa möjligheter för ungdomar som befinner sig i begynnande utanförskap. Vägleda dem i...
2023-02-01 2023-02-26
Strömstads kommun, Tekniska förvaltningen central administration Administratör till tekniska förvaltningen
Som administratör kommer du ha en internt stödjande funktion och ha en central roll i vårt viktiga arbeta att vara tillgängliga, begripliga och serviceinriktade för våra invånare. Din roll genomsyras av att arbeta med förvaltningens avdelningar och kommunens övriga förvaltningar. Det kan innebära att inhämta och bearbeta statistik. Vara delaktig i utredningar, remisser och interna processer. Framdrift i den digitala utvecklingen är du också delaktig i till exempel E-tjänster likväl informationssäkerhet. Det intressanta med rollen är att den ko...
2023-01-31 2023-02-19
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Lärare idrott och hälsa samt svenska
I ditt uppdrag som vikarierande lärare arbetar du för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tillsammans med de andra lärarna tar fram med stöd av läroplanen.
2023-01-30 2023-02-10
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Sjuksköterska
En av våra medarbetare ska gå på föräldraledighet och vi söker dig som är nyfiken på att arbeta med hemsjukvård. Det finns möjlighet till vikariat men även till en tillsvidareanställning. Som sjuksköterska i hemsjukvården har du många varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt utifrån patientens behov. Vi ingår i Samverkande sjukvård vilket ytterligare innebär möjlighet till omväxlande arbetsdagar genom att vi får uppdrag från SoS Alarm, 1177, Vårdcentraler och Hemtjänst. V...
2023-01-25 2023-02-26
Strömstads kommun, Nordby förskola Förskollärare till Nordby föskola
Vi söker en förskollärare som vill jobba på en liten enhet med naturen runt husknuten. Brinner du för språkutveckling och/eller har ett stort intresse för digitalisering så har vi möjlighet att erbjuda dig plats i en grupp för kvalitetsutvecklare i förskola Strömstad. Som kvalitetsutvecklare är du inte bara delaktig i den viktiga utvecklingen av din enhet utan är med och bidrar till det kollegiala lärandet i förskola Strömstad. Nordby förskola har dessutom förmånen att ha nära till naturen vilket erbjuder barnen fantastiska lärmiljöer även ut...
2023-01-23 2023-02-28
Strömstads kommun, Tången och Skee Barnskötare till Skee och Tångens förskola
Vi söker nu en barnskötare till Skee och Tångens förskola. Som barnskötare planerar du arbetet, genomför uppföljningar samt analyserar för att förbättra och utveckla verksamheten, tillsammans med arbetslaget utifrån läroplanen. Du ska arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande läromiljö där barnen står i centrum. Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du ska även arbeta för att utbildning, omsorg och fostran bildar en helhet. På ett kvalitetsm...
2023-01-20 2023-02-10
Strömstads kommun, Badanstalten Extra personal till Badanstalten
Strömstads Badanstalt är en bad- och friskvårdsanläggning med en lång kurorts historik. Vi erbjuder idag ett modernt, stort och brett utbud för alla åldrar. Vår verksamhet bedrivs såväl på själva Badanstalten som på Kallbadhuset och ibland ute hos kund. Våra anläggningar är upplevelseplatser där vår serviceinriktade personal får möjlighet att erbjuda riktigt bra friskvård, träning och bad i toppklass. Inför vårsäsongen och även sommaren behöver vi nu förstärka vårt team med extra personal som kan hjälpa till och stötta, mestadels på kvällstid...
2023-01-16 2023-02-19
Strömstads kommun, Odelsberg F-6 och grundsärskola Slöjdlärare trä & metall åk 3-6
Vi söker dig som vill undervisa i trä & metallslöjd för åk 3-6. Tjänsten omfattar 50%, vi kan erbjuda dig att kombinera med undervisning i annat ämne för att öka sysselsättningsgraden. Du kommer planera slöjdundervisningen tillsammans med din kollega. Vårt fokus är alltid på kärnuppdraget, att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera arbetet. Du har inget mentorsansvar.
2022-12-28 2023-02-15
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Sjuksköterska i Strömstad i Sommar?
Vill du uppleva Strömstad i sommar? Och samtidigt jobba som sjuksköterska i hemsjukvården? Då kommer du ha många varierande och spännande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi ingår i Samverkande sjukvård vilket innebär möjlighet till omväxlande arbetsdagar genom att vi får uppdrag från SoS Alarm, 1177, Vårdcentraler och Hemtjänst. För oss i Hemsjukvården är det viktigt att det ska vara roligt och utvecklande att gå till jobbet! Vårt team står för arbetsglädje, gemenskap och engagemang. Vi sätter stort värde på ett gott medarb...
2022-12-20 2023-04-30
Strömstads kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom äldreomsorgen och LSS
Som sommarvikarie i Strömstad kommun har du Sveriges viktigaste jobb! Arbetet är omväxlande och meningsfullt där du gör skillnad för de vi är till för. Hos oss får du roligt och du kommer utvecklas på jobbet och kanske skapa minnen för livet - för egen del men också för andra. Räkna med varierande och givande erfarenheter! Arbetet innebär att du stöttar och hjälper de vi är till för med vardagssysslor som till exempel tvätt, disk, på- och avklädning, stöd vid måltider. Du kan också skapa mening i tillvaron genom samtal, promenader och andra ak...
2022-12-19 2023-05-14
Strömstads kommun, Tekniska förvaltningen Sommarpersonal till tekniska
Vi söker kollegor för att stärka upp vårt charmiga tekniska team under sommaren. Det finns flera olika områden att jobba inom där alla genomsyras av en rolig, utmanande och serviceinriktad sommar! Gästhamnsvärd Vi erbjuder dig ett sommarjobb i fantastisk utomhusmiljö med det viktiga uppdraget att ta emot och välkomna gästerna med deras båtar. Jobbet innebär att kontrollera betalningar av hamnavgifterna och mindre underhållsarbeten och skötsel på anläggningen. Du kommer vara en viktig turistambassadör för vår plats genom personliga möten, e-po...
2022-12-15 2023-04-30