Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstads kommun, LSS-gruppboende Stödpedagog
Boende LSS består av boendena Spinnaren, Skomakargatan och Löpargatan. Som Stödpedagog ingår att samordna och utveckla samarbetet dem emellan. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att vägleda och stötta kollegor och chef i frågor gällande den pedagogiska verksamheten på våra boenden. Förutom att driva det pedagogiska arbetet på boendena kommer det i rollen också att ingå att omvärldsbevaka och att komma med förslag på förbättringar och metodutveckling. Du kommer att ingå i ett nätverk av pedagoger anställda inom funktionshinderverksamheten dä...
2022-05-16 2022-06-05
Strömstad kommun, Odelsberg F-6 och grundsärskola Lärare åk 4-6
Undervisning i åk 4 -6. Under läsåret 22/23 tar du tillsammans med två lärarkollegor ta emot ca 50 elever i åk 4. I uppdraget ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning i nära samverkan med dina kollegor. Hela skolan arbetar med kooperativt lärande och tillgängliga lärmiljöer. Vi lägger stor vikt vid undervisningskvalitet och relationskompetens. Du kommer att ingå i ett kompetent arbetslag åk 4-6. Tjänsten tillsätts under förutsättning av vederbörligt beslut.
2022-05-13 2022-06-07
Strömstad kommun, Odelsberg F-6 och grundsärskola Lärare/speciallärare till grundsärskolan ämnesområden åk 1-9
Pedagogisk planering, genomförande och utvärdering av undervisning enligt LgrSär 22. Du har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Vi arbetar kollegialt med att utveckla kvaliteten i vår undervisning och tillrättalägga den tillgängliga lärmiljön. Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor och externa aktörer. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilda behov.
2022-05-13 2022-06-07
Strömstad kommun, Odelsberg F-3 och Tjärnö Speciallärare 100% i Flexgrupp
Till tjänsten som speciallärare söker vi dig som är legitimerad lärare med specialpedagogisk påbyggnad, gärna med inriktning läs- och skriv-utveckling. Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen. Du ska vara väl förtrogen med digitala hjälpmedel och program som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar...
2022-05-13 2022-06-07
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i matematik och no-ämnen åk 7-9
I ditt uppdrag som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du ingår även i ett arbetslag som en god kollega och bidrar till att utveckla vår skola.
2022-05-12 2022-05-20
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i SO samt idrott och hälsa
I ditt uppdrag som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du ingår även i ett arbetslag som en god kollega och bidrar till att utveckla vår skola. Närheten till naturen ger goda möjligheter till friluftsliv inom idrott och hälsa.
2022-05-11 2022-05-20
Strömstad kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Fysioterapeut/Sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast i den kommunala Rehabenheten skapar du förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i alla åldrar som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vi arbetar i ordinärt boende, på särskilt boende och på korttidsavdelning. Arbetet omfattar bedömningar och träning/behandlingar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Du kommer att delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt.
2022-05-10 2022-06-12
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i spanska åk 6 - 9
Vi utökar våra undervisning i spanska och söker en lärare som kan undervisa i årskurs 6-9. I ditt uppdrag som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
2022-05-10 2022-05-20
Strömstad kommun, Insatser LSS Stödassistent
Vi söker dig som är stödassistent till Sysselsättning LSS/ SOL, samt Korttidsvistelse/ Korttidstillsyn LSS. Du kommer att ha en viktigt roll i att finnas som stöd för individer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att stödja individer i det dagliga arbetet utifrån behov och beviljade insatser. Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Ditt arbete kommer ständigt genomsyras av att kunna göra bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljad insats...
2022-05-06 2022-05-27
Strömstad kommun, Mellegården och Rossö Elevassistent på Rossö skola
På Rossö skola går det ca 60 elever i årskurs F-6. Skolans prioriterade mål är tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla på skolan där skolan lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel. På Rossö skola söker vi nu en engagerad elevassistent i åk 1. Dina uppdrag är assistera en elev i åk 1 som har diabetes samt stötta läraren i klassen utifrån verksamhetens behov I din roll som elevassistent i skolan ingår ansvar för att stötta den enskilda eleven medicinsk...
2022-05-05 2022-06-02
Strömstad kommun, Elevhälsan Specialpedagog till grundskoleteamet, Strömstads kommun
I ditt uppdrag som specialpedagog inom barn- och elevhälsan ingår att tillsammans med rektorer och övrig personal utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i Strömstads kommun. Arbetsuppgifterna består av konsultation/handledning, specialpedagogiska utredningar, observationer av elever, pedagoger och klasser, fortbildande insatser, medverkan i nätverk och elevhälsoteam, samt samverkan med externa aktörer. Du har ett tätt samarbete med kommunens rektorer. Vi tycker att det är viktigt med fortbildning och du får naturligtvis...
2022-05-05 2022-05-26
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i svenska åk 7-9 Strömstiernaskolan
I ditt uppdrag som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till utveckling och lärande samt stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du ingår även i ett arbetslag som en god kollega och bidrar till att utveckla vår skola.
2022-05-05 2022-05-18
Strömstad kommun, Hemtjänst Enhetschef till Hemtjänst
Vi söker nu en enhetschef till Hemtjänsten för att stärka upp befintlig organisation. Den här tjänsten riktar sig till dig om vill vara med på resan att bli Sveriges bästa hemtjänst! Du är nyfiken på att möta framtidens utmaningar och arbetar tillsammans med gruppen mot gemensamma mål. Du kommer att vara verksamhetsansvarig för ditt område, vilket innebär både personal-, budget- och resultatansvar. Du är en del av ledningsgruppen för verksamhetsområdet Insatser i Hemmet. Du ansvarar för verksamhetens insatser utifrån fastställda mål, riktlinj...
2022-05-05 2022-05-29
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärarvikarie
Vi söker en lärarvikarie till Strömstiernaskolan som kan täcka upp vid sjukdom och tillfälliga behov. Det här är en möjlighet för dig som vill bidra till en bättre skola och samtidigt utvecklas i din yrkesroll! Du arbetar enligt ett schema och är placerad på Strömstiernaskolan. Du kommer att ha ett omväxlande och roligt arbete där arbetsdagarna kan se olika ut. Under en dag kan du ha lektioner i olika ämnen och årskurser och ibland finns du som rastvärd i skolan. När du går inte som vikarie finns det en färdig lektionsplanering som du följer. ...
2022-05-05 2022-05-27
Strömstad kommun, Grundskola och särskola Enhetschef Strömstiernaskolan
Strömstad kommun satsar på hållbart ledarskap, vilket på Strömstiernaskolan innebär att du arbetar i ett funktionellt delat ledarskap tillsammans med skolans rektor. Du som enhetschef kommer att ansvara för skolans kommunala uppdrag så som ekonomi, administration, lokaler och arbetsmiljö. Rektor ansvarar för det nationella uppdraget utifrån läroplan och skollag samt utvecklande av pedagogiska metoder. Du och din rektorskollega ingår i en ledningsgrupp där du tillsammans med verksamhetschef och kommunens övriga grund- och grundsärskolerektorer...
2022-05-03 2022-05-18
Strömstad kommun, Grundskola och särskola Utvecklingsledare Strömstiernaskolan
Strömstiernaskolan satsar nu att i närhet med elever och lärare utveckla skolkulturen på skolan. Ett steg i detta är att under två år förstärka ledningsorganisationen på skolan med en projektanställd utvecklingsledare. Tillsammans med skolans rektor, enhetschef, elevhälsateam och socialpedagoger kommer du att vara navet i att stötta eleverna att ta ansvar för sitt lärande, sin utbildning och sociala utveckling. Arbetet innebär att du tillsammans med lärarna leder, driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten utifrån skolans värdegrund.
2022-05-02 2022-05-18
Strömstad kommun, Svinesundskomittéen Svinesundskommittén söker kommunikatör
Vi driver många projekt och behöver nu dig som skicklig kommunikatör i organisationen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med verksamhets- och projektledningen samt våra norska och svenska samverkanspartners. Vi är en liten organisation och jobbar mycket från ax till limpa, både operativt och strategiskt och du behöver trivas med det arbetssättet. Arbetsuppgifterna kommer bestå av intern kommunikation till medlemmar och extern kommunikation till samarbetspartners eller nationella myndigheter. Det innebär bland annat att ansvara för webbpla...
2022-05-02 2022-05-29
Strömstad kommun, Svinesundskomittéen Svinesundskommittén söker projektledare för besöksnäring
Vi söker en skicklig projektledare som brinner för gränsregional utveckling och har kunskap om besöksnäring. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra norska och svenska samverkanspartners. Vi är en liten organisation och jobbar mycket från ax till limpa, både operativt och strategiskt, och du behöver trivas med det arbetssättet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära att utveckla och driva projekt med fokus på besöksnäringsutveckling i gränsregionen. Du kommer leda samarbetet och vara länken mellan flertalet olika aktörer på ...
2022-05-02 2022-05-29
Strömstad kommun, Hemtjänst Undersköterska till Hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du biståndsbedömda omvårdnads-och serviceinsatser till våra brukare i ordinärt boende. Uppdraget gentemot våra brukare är varierande och innebär allt från personlig omvårdnad till promenader. Arbetet innebär också delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser.
2022-05-02 2022-05-22
Strömstad kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska i hemsjukvården har du många varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar med ett person centrerat förhållningssätt utifrån patientens behov. Vi ingår i Samverkande sjukvård vilket ytterligare innebär möjlighet till omväxlande arbetsdagar genom att vi får uppdrag från SoS Alarm, 1177, Vårdcentraler och Hemtjänst. Vi strävar efter flexibilitet i schemaläggning och möjlighet att påverka sin förläggning av arbetstiden finns. För oss är introduktion viktigt och anpassas utifrån dig som individ och våra...
2022-05-02 2022-05-22
Strömstad kommun, Hamnavdelningen Hamn-/verkstadsarbetare
Arbetet består till stor del av underhålls- och förädlingsarbete i våra hamnar, badplatser och linfärjor men även andra arbetsuppgifter så som sopkörning och snöröjning kan förekomma. Arbetet är fritt, varierat och mestadels utomhus.
2022-05-02 2022-05-29
Strömstad kommun, Korpen, Strömstierna och Mellegården förskollärare
• Vi söker dig som vill vara med och utveckla Strömstads förskolor till att bli landets bästa. Vårt uppdrag är att alla barn ska lyckas i skolan/förskolan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, bedriva och dokumentera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor för att skapa en lärorik, trygg och lustfylld tillvaro för alla barn. Vi erbjuder dig en intressant och spännande arbetsplats där du får vara med och bygga, utveckla och leda framtidens förskola tillsammans...
2022-04-28 2022-06-03
Strömstad kommun, IT avdelningen Digitaliseringsutvecklare
Vi söker dig som är van att stödja och utveckla digitala processer i olika verksamheter. Som digitaliseringsutvecklare bidrar du till att processkartlägga, utveckla, förenkla och automatisera arbetsmoment och processer till nytta för både invånare och verksamheten. Tillsammans med verksamhetsansvariga tar du initiativ till och genomför centrala utvecklingsprojekt för övergång till enhetliga, effektiva digitala arbetssätt i alla förvaltningar. Kommunens digitaliseringsstrategi vägledande för arbetet. Stor del av ditt arbete innebär att arbeta m...
2022-04-26 2022-05-22
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Speciallärare åk 7-9 Strömstiernaskolan
Du ingår i ett speciallärarteam med tre speciallärare som leds av en specialpedagog. Teamets främsta mål att öka elevernas måluppfyllelse i främst svenska, matematik och engelska och ge eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier på gymnasiet. Du kommer tillsammans med specialpedagog, speciallärare och lärare ansvara för att organisera, genomföra och utvärdera undervisning. Du möter elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och har goda idéer om hur vi kan skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Du finns med och organi...
2022-04-25 2022-05-27
Strömstad kommun, Bojarskolan SVA lärare åk 1-6
I din roll som lärare i svenska som andraspråk ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram tillsammans med undervisande lärare med stöd av läroplanen.
2022-04-08 2022-05-29
1 2 >