Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstad kommun, Arbetsmarknad och försörjning Enhetschef Arbetsmarknad och försörjning
Enheten omfattar följande ansvarsområden: - Försörjningsstöd - Reception IFO - Budget- och skuld - Arbetsmarknadsenhet - Integrationsverksamheten - Träffpunkten, för personer med psykisk ohälsa, utan biståndsbeslut - Ungdomsverksamhet som riktar sig till att stötta unga närmare arbete eller studier Enheten kom till efter en omorganisation och har varit igång sedan 1 jan 2020. Det pågår mycket olika utvecklingsarbeten inom enheten och då försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenhet är organiserat under samma chef finns mycket goda möjligheter att...
2021-10-21 2021-11-19
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Socialpedagog
Syftet är att hjälpa elever som har behov av socialt stöd, få ökad motivation och hjälp att strukturera vardagen för att öka måluppfyllelsen och välmåendet. Vårt uppdrag i skolan är att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Utbildningen i grundskolan handlar också om att utveckla sociala färdigheter och förmåga att samarbeta med andra människor. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med mindre elevgrupper och komplettera lärarna i deras arbete.
2021-10-21 2021-10-29
Strömstad kommun, Insatser LSS Stödassistent
Vi söker dig som är stödassistent till Sysselsättning LSS/ SOL, samt Korttidsvistelse/ Korttidstillsyn LSS. Du kommer att ha en viktigt roll i att finnas som stöd för individer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att stödja individer i det dagliga arbetet utifrån behov och beviljade insatser. Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Ditt arbete kommer ständigt genomsyras av att kunna göra bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljad insats...
2021-10-18 2021-11-07
Strömstad kommun, Hemtjänst Undersköterska till Hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten utför du biståndsbedömda omvårdnads-och serviceinsatser till våra brukare i ordinärt boende. Uppdraget gentemot våra brukare är varierande och innebär allt från personlig omvårdnad till promenader. Arbetet innebär också delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser.
2021-10-15 2022-01-31
Strömstad kommun, LSS-gruppboende Stödassistent
Inom Socialförvaltningen finns tre gruppbostäder inom LSS - Löpargatan, Spinnaren och Skomakargatan. Verksamheten har fokus på att skapa delaktighet och trygghet för den enskilde och anhöriga. De boende ska få möjlighet till en stimulerande och värdefull vardag. Arbetet som stödassistent innebär att stödja individer i det dagliga livet utifrån behov och beviljade insatser. Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Ditt arbete kommer ständigt genomsyras...
2021-10-13 2021-10-24
Strömstad kommun, LSS-gruppboende Stödassistent
Inom Socialförvaltningen finns tre gruppbostäder inom LSS - Löpargatan, Spinnaren och Skomakargatan. Verksamheten har fokus på att skapa delaktighet och trygghet för den enskilde och anhöriga. De boende ska få möjlighet till en stimulerande och värdefull vardag. Arbetet som stödassistent innebär att stödja individer i det dagliga livet utifrån behov och beviljade insatser. Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Ditt arbete kommer ständigt genomsyras...
2021-10-13 2021-10-31
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Speciallärare till Strömstad gymnasium
Vi söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum. Vi arbetar utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade mål som handlar om tillgänglig lärmiljö, elevers lika möjligheter, kollegialt lärande och en hållbar organisation. Kompetensutvecklingen har fokus på tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Du skall ha de nationella målen i fokus i verksamheten där du systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen utifrån varje enskild elevs behov och f...
2021-10-12 2021-11-07
Strömstad kommun, Hemtjänst Sol-team Undersköterska
Du ingår i ett team där du följer ett insatsschema och går till brukare i deras egna hem och utför de insatser som brukaren är beviljad enligt biståndsbeslut. Det kan t.ex. vara att laga lättare mat, ge medicin, vara behjälplig med hygien och klädombyten samt ha social samvaro.
2021-10-07 2021-10-24
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärarvikarie
Vi söker en lärarvikarie till Strömstiernaskolan som kan täcka upp vid sjukdom och tillfälliga behov. Det här är en möjlighet för dig som vill bidra till en bättre skola och samtidigt utvecklas i din yrkesroll! Du arbetar enligt ett schema och är placerad på Strömstiernaskolan. Du kommer att ha ett omväxlande och roligt arbete där arbetsdagarna kan se olika ut. Under en dag kan du ha lektioner i olika ämnen och årskurser och ibland finns du som rastvakt i skolan. Vanligtvis finns en färdig lektionsplanering som du följer. Vi vill att du som vi...
2021-10-07 2021-10-21
Strömstad kommun, Plan- och byggavdelningen Bygglovshandläggare
Hos oss får du möjlighet att ansvara för ärenden genom hela prövningsprocessen när det gäller bygglov, anmälningar och tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL), rådgivning till allmänheten etc. Tjänsten kan dock i viss mån utformas efter dina specifika kunskaper och erfarenheter.
2021-10-04 2021-10-29
Strömstad kommun, Personlig assistans och Boendestöd Personlig assistent natt
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Rollen som personlig assistent innebär att bistå och stödja brukare utifrån biståndsbedömt beslut. Du arbetar strukturerat och målinriktat utifrån upprättad genomförandeplan, i dialog med brukare och i nära samarbete med kollegor och samordnare för verksamheten. Ditt uppdrag kommer ständigt genomsyras av att kunna göra bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljad insats. Rollen innebär också ansvar för löpande dokumentation samt upprättande och utförande av genomförandeplaner. Di...
2021-10-04 2021-10-24
Strömstad kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska i hemsjukvården har du många varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar med ett Person centrerat förhållningssätt utifrån patientens behov Vi ingår i Samverkande sjukvård vilket ytterligare innebär möjlighet till omväxlande arbetsdagar genom att vi får uppdrag från SoS Alarm, 1177, Vårdcentraler och Hemtjänst. Vi strävar efter flexibilitet i schemaläggning och möjlighet att påverka sin förläggning av arbetstiden finns. För oss är introduktion viktigt och anpassas utifrån dig som individ och våra ...
2021-10-01 2021-10-24
Strömstad kommun, Bemanningscentralen Bemanningscentralen söker Timvikarier till Äldreomsorgen
Som timvikarie hos oss får du möjlighet att träffa människor med olika behov av stöd i sin vardag. Vi jobbar utifrån biståndsbeslut, ett beslut som är anpassat till den enskilde individens behov. Det kan handla om allt från en promenad till att sköta den enskildes personliga behov. Det kommer att ingå dokumentation och delegationsutbildning för läkemedel. Du behöver vara aktiv i att schemalägga din tillgänglighet när du kan jobba.
2021-09-30 2021-10-31
Strömstad kommun, Arbetsmarknad och försörjning Socialsekreterare försörjningsstöd
Som socialsekreterare inom försörjningsstöd utreder och beslutar du om ekonomiskt bistånd. Du ger information och råd till allmänheten och enskilda i frågor rörande rätt till försörjningsstöd och annat bistånd
2021-09-27 2021-10-27