Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium Skolbibliotekarie
Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla gymnasiets och vuxenutbildningens skolbibliotek? Du kommer att ha huvudansvaret för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med lärare och rektorer strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan. Du bidrar i skolbiblioteksutvecklingen och ko...
2023-09-21 2023-10-05
Strömstads kommun, Solbogården Undersköterska
På Solbogården jobbar cirka 50 medarbetare varav 6 stycken på natten. Solbogården är ett demensboende med 43 vårdtagare. Din uppgift som undersköterska är att trygga upp våra vårdtagare och vara dem behjälplig med omvårdnad och omsorg. Solbogården är Stjärnmärkta enligt Demenscentrums kriterier. Detta innebär bland annat att vi lägger stor vikt på bemötande och kvalitetsarbete.
2023-09-18 2023-10-08
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Sjuksköterska
Nu har du möjlighet att jobba som sjuksköterska tillsammans med vårt glada, hjälpsamma och kunniga team! Som sjuksköterska i hemsjukvården har du många varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt utifrån patientens behov. Vi ingår i Samverkande sjukvård vilket ytterligare innebär möjlighet till omväxlande arbetsdagar genom att vi får uppdrag från SoS Alarm, 1177, Vårdcentraler och Hemtjänst. Tjänsten innebär arbete såväl dag som kväll som helg. För oss är introduktion vikt...
2023-09-18 2023-10-22
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Fysioterapeut/Sjukgymnast
Som Fysioterapeut/Sjukgymnast i den kommunala Rehabenheten skapar du förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i varierande åldrar som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vi arbetar i ordinärt boende, på särskilt boende och på korttidsavdelning. Arbetet omfattar bedömningar och träning/behandlingar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Du kommer även att delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt.
2023-09-13 2023-10-08
Strömstads kommun, Räddningstjänsten Räddningstjänstpersonal i beredskapsstyrka
I Strömstads kommun är brandmän, även kallad räddningstjänstpersonal i beredskap, anställda hos räddningstjänsten på deltid. Det innebär att brandmännen har en ordinarie arbetsgivare och har vid sidan av beredskap som brandman. Hos oss har man beredskap som brandman var fjärde vecka och det innebär att om det går ett larm under beredskapsperioden så lämnar man sin arbetsplats, sitt träningspass eller fredagsmyset för att rycka in som brandman. Arbetet som brandman är varierande och det kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att...
2023-09-12 2023-10-08
Strömstads kommun, Socialförvaltningen central administration Projektledare till projekt att främja äldres hälsa
Sök rollen som projektledare för att säkerställa genomförande och kvalité i projektet som ska bidra till våra äldre! Det är ett flerårigt projekt med målet att få civilsamhället än mer engagerat för Strömstads äldrebefolkning och på så sätt minska ensamhet hos äldre, främja äldres hälsa samt stärka samhällsgemenskapen. Som projektledare kommer du sammanfattningsvis: - Kartlägga och förstå behoven och önskemålen hos målgruppen. - Tydliggöra möjliga delar av civilsamhället som kan vara intresserade av att vara en del av att hålla olika typer...
2023-09-11 2023-10-29
Strömstads kommun, Socialförvaltningen central administration Samordnare till främjande aktiviteter för äldre
Vi ska starta ett flerårigt projekt med målet att få civilsamhället än mer engagerat för Strömstads äldrebefolkning och på så sätt minska ensamhet hos äldre, främja äldres hälsa samt stärka samhällsgemenskapen. Här söker vi dig som vill bidra till utvecklig och vågar tänka nytt! Tillsammans med våra seniorer, samt interna och externa samarbetspartners arbetar du operativt för att skapa ett utvecklande och varierande innehåll till våra mötesplatser. I rollen kommer du att; • Samordna, planera, ansvara och närvara på olika mötesplatser. • Le...
2023-09-11 2023-10-29
Strömstads kommun, Strömstiernaskolan Speciallärare
Vi söker nu en speciallärare som vill bli en del av oss på Strömstiernaskolan. Som speciallärare ingår du i ett team med tre speciallärare som leds av en specialpedagog. Teamets främsta mål att öka elevernas måluppfyllelse i främst svenska, matematik och engelska och ge eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier på gymnasiet. Du kommer tillsammans med specialpedagog, speciallärare och lärare ansvara för att organisera, genomföra och utvärdera undervisning. Du möter elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och har goda i...
2023-09-04 2023-10-15