Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strömstad kommun, Individ och familjenheten socialsekreterare för barn och familjer
Tjänsten ligger inom IFO´s Individ och familjeenhet. Som handläggare utreder och bedömer du behov och resurser hos barn och deras familjer. Du kommer verkställa beslut om insatser och följa upp pågående insatser i de ärenden som ligger på din tjänst. Du deltar i verksamhetsutveckling och samarbetar med kollegor och chefer för att bidra till en välfungerande och bra verksamhet.
2021-05-12 2021-05-30
Strömstad kommun, Strömstads kommun Systemförvaltare HR/lön
Vill du leda digitaliseringen av våra HR-processer och är en person som gillar lönehantering, felsökning, systemdrift, systemanalys och dokumentation då är detta jobb något för dig! Vi söker en systemförvaltare som vill förvalta och utveckla Strömstads kommuns personalsystem. Som systemförvaltare arbetar du som en brygga mellan lönehantering, system och teknik. Du ansvarar för att personalsystemet håller en hög standard och anpassar systemen utifrån lag och avtal. Målet är att skapa de bästa förutsättningar för slutanvändarna. Som systemfö...
2021-05-12 2021-05-30
Strömstad kommun, Skee skola Speciallärare F-6
Vi söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum. Vi arbetar utifrån Barn-och utbildningsförvaltningens prioriterade mål som handlar om tillgänglig lärmiljö, elevers lika möjligheter, kollegialt lärande och en hållbar organisation. Kompetensutvecklingen har fokus på tillgänglig lärmiljö och arbetssättet Kooperativt lärande. Du skall ha de nationella målen i fokus i verksamheten där du systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen utifrån varje enskild elevs beh...
2021-05-12 2021-05-31
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Yrkeslärare i fastighetsteknik till Strömstads vuxenutbildning
Strömstads vuxenutbildning är i en stor förändrings- samt utvecklingsprocess. Nutida krav på individ, kommun och näringsliv gör att vuxenutbildningen ständigt behöver utveckla sin verksamhet för att möta de samhälleliga behov som uppstår samt vara i bräschen för vad som komma skall. Vi söker dig som vill arbeta som yrkeslärare i fastighetsteknik på Strömstads vuxenutbildning. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. Du har ett helhetsansvar för frisörutbildningen och ansvarar...
2021-05-11 2021-06-06
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Yrkeslärare i el-ämnen till Strömstads vuxenutbildning
Strömstads vuxenutbildning är i en stor förändrings- samt utvecklingsprocess. Nutida krav på individ, kommun och näringsliv gör att vuxenutbildningen ständigt behöver utveckla sin verksamhet för att möta de samhälleliga behov som uppstår samt vara i bräschen för vad som komma skall. Vi söker dig som vill arbeta som yrkeslärare i el-ämnen på Strömstads vuxenutbildning. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. Du har ett helhetsansvar för frisörutbildningen och ansvarar för att...
2021-05-11 2021-06-06
Strömstad kommun, Odelsberg F-3 och Tjärnö Lärare 100%
Till tjänsten som lärare åk 3, söker vi dig som är legitimerad grundskollärare. Digital kompetens är ett krav för att hantera information, dokumentation och är en naturlig del av undervisningen. Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt. Har du dessutom god förmå...
2021-05-11 2021-05-23
Strömstad kommun, Mellegården och Rossö Lärare i åk 4-6 på Mellegårdens skola
På Mellegårdens skola går det ca 114 elever i årskurs F-6. Skolans prioriterade mål är tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla på skolan där skolan lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel. På Mellegårdens skola söker vi nu en engagerad lärare i åk 4-6. Dina uppdrag är undervisning i skolan utifrån verksamhetens behov I din roll som lärare i ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som d...
2021-05-09 2021-05-31
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Lärare i spanska och ev. modersmål spanska
I ditt uppdrag som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
2021-05-06 2021-05-14
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Lärare till lärlingsfrisörsutbildning på Strömstads vuxenutbildning
Strömstads vuxenutbildning är i en stor förändrings- samt utvecklingsprocess. Nutida krav på individ, kommun och näringsliv gör att vuxenutbildningen ständigt behöver utveckla sin verksamhet för att möta de samhälleliga behov som uppstår samt vara i bräschen för vad som komma skall. Vi söker dig som vill arbeta som lärare i frisörämnen på Strömstads vuxenutbildning. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. Du har ett helhetsansvar för frisörutbildningen och ansvarar för att ...
2021-05-05 2021-06-06
Strömstad kommun, Arbetsmarknad och försörjning Coach mot sysselsättning
Tjänsten är tidsbegränsad och kommer att fördelas mellan att arbeta motiverande och stödjande med ungdomar 16-24 år samt personer som är långtidssjukskrivna utan SGI till sysselsättning eller studier. Arbetet tar sin utgångspunkt i individens resurser och behov och syftar till att stötta individen att utforma realistiska mål mot sysselsättning eller studier. Du kommer att samarbeta med interna och externa aktörer. En förutsättning för tjänsten är att du har en positiv syn på samarbete samt är driven och självständig som person.
2021-05-04 2021-05-31
Strömstad kommun, Valemyr och Koster Lärare åk 4-6 inriktning idrott
I din roll som lärare ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
2021-05-03 2021-05-31
Strömstad kommun, Odelsberg F-3 och Tjärnö Lärare i fritidshem 70-100 %, flera tjänster
I din roll som lärare i fritidshem ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
2021-05-03 2021-05-23
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Heltidsmentor till Strömstad gymnasium
Som heltidsmentor arbetar du med att främja en hög skolnärvaro, bidra till en ökad måluppfyllelse samt arbeta med normer och värden i skolan. En heltidsmentors uppdrag består bland annat av att: • ge stöd till elever samt till lärare i sociala frågor där heltidsmentorn arbetar förebyggande och främjande. • främja en hög skolnärvaro • ha ett förstärkt mentorskap för utvalda elever på skolan • samordna och utföra strukturstöd/läxläsning • stötta upp i klassrummet vid behov • tillsammans med skolans övriga personal ansvara för skolans trygghetsa...
2021-04-29 2021-05-23
Strömstad kommun, Strömstad Gymnasium Lärare biologi och naturkunskap gymnasiet
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i XX på Strömstad gymnasium. Det är meriterande om du är legitimerad i ytterligare ämne såsom exempelvis XX eller XX. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. I uppdraget ingår mentorskap för en grupp elever. I tjänsten ingår det preliminärt att undervisa i följande kurser; Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1a2 Naturkunskap 2 Biologi 1 Biologi 2
2021-04-29 2021-05-16
Strömstad kommun, Skee skola Lärare i fritidshem, flera tjänster
På Skee skola söker vi nu engagerade lärare i fritidshem. Ditt huvuduppdrag är att vara ansvarig för den övergripande planeringen och undervisningen för Skee skolas fritidshem. Du kommer även att kunna ha uppdrag under förmiddagen utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Det kan t.ex. vara rastverksamhet, rastvärdsskap, lästräning i mindre grupper, stöttning i klass eller hålla i praktisk estetiska lektioner beroende på kompetens. I din roll som lärare i fritidshem kan det ingå ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisnin...
2021-04-28 2021-05-19
Strömstad kommun, Bojarskolan Legitimerad lärare i sv/so åk 4-6
På Bojarskolan söker vi nu en engagerad lärare till mellanstadiet. Ditt huvuduppdrag är mentorskap och undervisning i so och sv i åk 5. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du förväntas att arbeta med digital teknik för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på.
2021-04-23 2021-05-23
Strömstad kommun, Bojarskolan Legitimerad lärare i fritidshem
På Bojarskolan söker vi nu en engagerad lärare i fritidshem. Ditt huvuduppdrag är undervisning i fritidshemmet men du kommer även att ha uppdrag under förmiddagen utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Det kan t.ex. vara rastverksamhet, lästräning i mindre grupper, stöttning i klass eller hålla i praktisk estetiska lektioner beroende på kompetens. I din roll som lärare i fritidshem ingår ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar...
2021-04-23 2021-05-30
Strömstad kommun, Bojarskolan Legitimerad lärare med inriktning mot särskolan
På Bojarskolan söker vi nu en legitimerad och engagerad lärare till en liten grupp elever som läser enligt särskolans läroplan. Tillsammans med fritidspedagog kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du ansvarar för och samarbetar med övriga pedagoger så att eleverna blir inkluderade i klasserna i de ämnen de har möjlighet att utvecklas i tillsammans med sin klass. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både enskilt och tillsamma...
2021-04-23 2021-05-23
Strömstad kommun, Bojarskolan Legitimerad lärare i SVA 4-6
På Bojarskolan söker vi nu en engagerad SVA lärare till mellanstadiet. Ditt huvuduppdrag är undervisning i SVA för elever i åk 4-6 Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du förväntas att arbeta med digital teknik för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på.
2021-04-23 2021-05-30
Strömstad kommun, Korpen, Strömstierna och Mellegården Förskollärare
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Strömstads förskolor till att bli landets bästa - vårt uppdrag är att alla barn ska lyckas i förskolan. Om du vill arbeta på en mindre enhet i nära samarbete med engagerade kollegor är det här en tjänst för dig! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, bedriva och dokumentera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor för att skapa en spännande, lärorik och trygg tillvaro för alla barn. Din uppgift är att bedriva kollegialt...
2021-04-23 2021-05-23
Strömstad kommun, Mellegården och Rossö Socialpedagog på Mellegården och Rossö skola
Strömstadskommun satsar nu på att utveckla grundskoleverksamheten med stöd av engagerade socialpedagoger. Att arbeta som socialpedagog i Strömstad innebär att vara en del av skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra fantastiska elever. Arbetet innebär att du tillsammans med lärarna under skoltid och med fritidshemmen övrig tid planerar, leder, driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Som socialpedagog är din övergripande uppgift att, tillsammans med lärare och elevhälso...
2021-04-19 2021-05-21
Strömstad kommun, Udden Korttidsenhet Arbetsledande Sjuksköterska
Som arbetsledande sjuksköterska har du ett arbetsledande ansvar för SoL personal på Uddens korttid. Du handleder och kvalitetssäkrar den omvårdnad som ges och du är ett stöd till enhetschefen. Som arbetsledare ansvar du bland annat för den dagliga personalplaneringen inom verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat rekrytering av vikarier på kort sikt och daglig schemahantering. Du kommer då att arbeta med systemen Timecare pool, Visma personalsystem och Timecare planering. Du arbetar med biståndsenheten för att verkställa Sol-beslu...
2021-04-12 2021-05-30
Strömstad kommun, Gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsan Lärare i svenska som andraspråk till Strömstads vuxenutbildning
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenska som andraspråk på Strömstads vuxenutbildning. Det är meriterande om du är legitimerad i ytterligare ämne såsom exempelvis matematik, svenska, So-ämnen eller engelska. Du ingår i ett arbetslag och förväntas att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen på arbetsplatsen. I tjänsten ingår det preliminärt att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
2021-03-17 2021-05-30
Strömstad kommun, Bemanningscentralen Sommarjobba inom Vård och Omsorg
Hos oss får du möjligheten att träffa människor med olika behov av stöd i sin vardag. Vi jobbar utifrån biståndsbeslut, ett beslut som är anpassat till den enskilde individens behov. Det kan handla om allt från en promenad till att sköta den enskildes personliga behov. Det kommer att ingå dokumentation samt ev delegationsutbildning för läkemedel. Arbetet kommer att innebära både dag, kväll och helg.
2021-01-12 2021-05-15