Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen
Nu söker vi en vikarierande kommunikatör som dels kommer att bistå vårt kommunala fastighetsbolag (SFAB) kommunikativt, dels stötta Strängnäs kommuns kontor och avdelningar tillsammans med kollegorna på kommunikationsavdelningen. I uppdraget ingår kommunikationsplanering, skrivande av texter, rådgivning till nyckelpersoner i organisationen och så vidare. Vi söker framför allt dig som är en duktig skribent, som gillar att växla mellan olika uppdrag och uppdragsgivare och som är nyfiken på hur det är att arbeta mitt i en stor och komplex organis...
2021-03-01 2021-03-14
Strängnäs kommun, Sictoniagården. Undersköterska, Sictoniagården (visstidsanställning)
Vi söker en undersköterska på ett tidsbegränsat uppdrag. Tjänsten innebär att du arbetar dag/kväll enligt schema, samt varannan helg. Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll i vardagen. I arbetet ingår även delegerade...
2021-02-26 2021-03-12
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg boende och Äldreomsorg ordinärt boende Enhetschef (vik), LSS barn och unga
För oss är det viktigt att arbetet styrs utifrån Strängnäs kommuns värdegrund och Brobyggets vägledande principer. Som enhetschef är du en viktig person för att förverkliga dessa principer både i det planerande och praktiska arbetet. Du kommer att få möjligheten att ingå i en ledningsgrupp bestående av sammanlagt tio engagerade enhetschefer och verksamhetsutvecklare, med inriktning funktionshinderomsorg boende och äldreomsorg hemtjänst. Chefen som ska rekryteras kommer att ansvara för insatserna kortidsvistelse, personlig assistans, avlösars...
2021-02-25 2021-03-11
Strängnäs kommun, Hemsjukvård ordinärt boende Fysioterapeut, Hemsjukvård ordinärt boende
Som fysioterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om fysioterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet. Vi erbjuder dig: • utvecklande och intressanta arbetsuppgifte...
2021-02-25 2021-03-07
Strängnäs kommun, Kommunikationsavdelning Sommarvikarie, Turistinformatör inriktning digitala kanaler
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att arbeta med värdskap, digitala kanaler och sociala medier och som även tycker om att möta våra besökare för att informera om vad som finns att se, upptäcka och göra i vår kommun. Du kommer tillsammans med turismansvarig att ha ansvar för och arbeta med kommunens digitala turistinformation. Uppdraget innebär att publicera innehåll på kommunens webbplats (strangnas.se/turism), administrera och marknadsföra evenemang i vår evenemangskalender och att göra inlägg i våra sociala medier. Du ger även...
2021-02-24 2021-03-21
Strängnäs kommun, Kommunikationsavdelning Sommarvikarie, Turistinformatör, Kommunikationsavdelningen
Under sommarmånaderna kommer en mängd besökare till vår kommun och det är där du kommer in i bilden! Som turistinformatör hos oss står du för värdskapet av hela vår plats/kommun som destination. Du servar våra svenska och utländska besökare med information om vad som finns att göra här. Arbetet sker ute på olika platser med vår turistbil eller lådcykel och över disk, via telefon, samt digitalt via e-post och chatt i sociala medier. I arbetet ingår också kontakt med våra Info Points som finns runt om i kommunen och att serva dem med broschyrer...
2021-02-24 2021-03-21
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg boende och Äldreomsorg ordinärt boende Enhetschef (vik), Hemtjänst 2
Ditt uppdrag som enhetschef är: • att sätta brukarens behov i centrum och ta tillvara varje individs rätt till inflytande och delaktighet • att verka för att målen inom enheten förverkligas både kvalitativt och ekonomiskt utifrån budget- och personalansvar och fördelade arbetsmiljöuppgifter • att driva utvecklingsarbete och ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt tillsammans med medarbetarna • att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och det länkande ledarskapet i ledningsgruppen • att leda för att få aktiva och engagerade medarbetare ...
2021-02-23 2021-03-09
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Specialistundersköterska, Isabellagården 2
Att arbeta som specialistundersköterska hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag att säkra kvaliteter i verksamheten. Som specialistundersköterska ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i vård- och omsorgsrelaterade områden. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalit...
2021-02-22 2021-03-09
Strängnäs kommun Arbetshandledare, Daglig verksamhet och sysselsättning 2
På enheten DVS 2 arbetar vi med de brukare där vi har kontakt med en tredje part exempelvis ett företag eller annan enhet i kommunen för att hitta arbetsuppgifterna inom sysselsättningen. Det kan vara genom en självständig företagsplacering, arbete på arbetsplats tillsammans med arbetshandledare eller i någon av våra lokaler. Vårt viktigaste uppdrag är att stötta varje person mot ökad delaktighet och självständighet i samhället. Vi söker nu en arbetshandledare som främst ska arbeta med självständiga företagsplaceringar, men du ska också kunna a...
2021-02-18 2021-03-07
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i matematik och NO år 7-9, Mariefreds skola
Arbetsuppgifterna består av undervisning, mentorskap och sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i matematik och NO.
2021-02-17 2021-03-03
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i matematik och NO år 7-9, Mariefreds skola
Arbetsuppgifterna består av undervisning, mentorskap och sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i matematik och NO.
2021-02-17 2021-03-03
Strängnäs kommun, Boende med särskild service 1 Administrativ samordnare inom LSS
I ditt uppdrag ingår att samordna all personal efter verksamhetens uppdrag. Arbetet består av bemanning, schemaläggning, semesterplanering och rapportering i lönesystemet. Det ingår även att göra enklare ekonomisk redovisning, statistik och övriga administrativa arbetsuppgifter utifrån uppdrag från ansvarig enhetschef. Du arbetar nära enhetschef och medarbetare i verksamheten och visst arbete i verksamheten kan förekomma. Du ingår även i ett arbetslag med andra samordnare där ni stödjer varandra.
2021-02-17 2021-03-03
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Fritidsfältare, Team Ungdom, Strängnäs fritidsgårdar
Som fritidsfältare är du med och göra skillnad i världens viktigaste och roligaste arbete med ungdomar! Din huvudsakliga uppgift är att skapa goda, tillitsfulla relationer till ungdomar. I ditt uppdrag ingår att driva Team Ungdom framåt och utveckla verksamheten. Du ska samverka och skapa nätverk. I arbetsuppgifterna ingår att planera, utföra, dokumentera, rapportera och utvärdera olika aktiviteter för ungdomar. Arbete sker under dagtid, kvällar och helger enligt schema men din flexibilitet är viktig då arbetstiden kan behöva läggas om med k...
2021-02-16 2021-03-10
Strängnäs kommun, Hammargården Undersköterska, Hammargården (vikariat)
Vi söker en vikarierande undersköterska, dag/kväll enligt schema som innebära att du även arbetar helger. Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll i vardagen. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgift...
2021-02-16 2021-03-02
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Produktionsledare till A Mariefred, sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-02-12 2021-03-05
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Förskoleassistent, Mariefreds förskoleenhet
Att arbeta som förskoleassistent hos oss på Mariefreds förskoleenhet innebär att du ingår i ett arbetslag som är i ständig utveckling. Din uppgift är att medverka till att omsorg, utveckling och lärande bildar en balanserad helhet i barnens vardag. Vi vill att du ska vara en del av vår verksamhet som tar språng ur barns nyfikenhet och lust att lära och du bygger vidare på det med hjälp av barns inflytande och delaktighet.
2021-02-12 2021-03-05
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Förskollärare, Mariefreds förskoleenhet
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utvecklig. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. På vår förskola arbetar vi transdisciplinärt med...
2021-02-12 2021-03-05
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Vikarier till Bemanningsenheten
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ge praktiskt stöd vidpersonlig omvårdnad samt övrigt förekommande sysslor i ett hushåll. Ditt uppdrag blir att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete som innebär att ge våra brukare omsorg och service genom att möta deras individuella behov. Vikariat som är vid behov, med timlön, omfattar avtalet enbart särskilt avtalade arbetstillfällen och tider. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas alltså varje gång ett nytt arbetspass påbörjas. Arbetstiderna är förlagda dygnet runt, beroende på...
2021-02-01 2021-04-30
Strängnäs kommun, Insatser för barn och ungdom Sommarvikarier till Personlig assistans barn och unga
Ditt arbete utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. Vardagen för våra brukare kan se väldigt olika ut och utgår alltid från det individuella behovet. Arbetet består i att stödja brukare i sin vardag kring grundläggande behov samt ge möjlighet till utveckling och stimulans. Att hitta det lilla extra i brukarens liv för att skapa livskvalité och bidra till en trygg och stabil dag. I alla verksamheter förekommer aktiviteter, utevistel...
2021-02-01 2021-05-17
Strängnäs kommun, Trygghetslarm och nattpatrull Vikarier till Trygghetslarm och Nattpatrull
Ditt uppdrag som vikarie blir att ge god service och omvårdnad till personer med beviljad trygghetslarm och nattinsats i hemmet hos den enskilde. Vidare förekommer dokumentation inom verksamheterna. Vi söker omvårdnadspersonal med varierande sysselsättningsgrad till sommaren 2021. Arbetstiden är schemalagd till dag/kväll eller natt. Sommarperioden avser från april till augusti. Vi söker även omvårdnadspersonal som kan arbeta vid behov (intermittent) med timlön omfattar avtalet enbart särskilt avtalade arbetstillfällen och tider.
2021-01-26 2021-03-31
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Sommarvikarier, LSS/Funktionshinderomsorgen
Ditt arbete utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. Vardagen för våra brukare kan se väldigt olika ut och utgår alltid från det individuella behovet. Därför kan arbetsuppgifterna vara av olika karaktär beroende på vilken verksamhet du blir placerad i. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödja allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt personlig omvårdnad. Inom daglig verksamhet är målet en ...
2021-01-20 2021-05-17
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Sommarvikarier till Äldreomsorgen, Socialkontoret
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ge praktiskt stöd vid personlig omvårdnad samt övrigt förekommande sysslor i ett hushåll så som städ, tvätt, handla etc. Ditt uppdrag blir att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete som innebär att ge våra brukare omsorg och service genom att möta deras individuella behov. Innan du går ut på en arbetsplats och arbetar kommer du att få ta del av digitala utbildningar, därefter får du introduktion på den arbetsplats du kommer att arbeta på. Arbetstiderna är förlagda enligt schema där det ...
2021-01-18 2021-05-17