Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Centrala barn- och elevhälsan Skolsköterska
2023-01-27 2023-02-26
Strängnäs kommun, Arbete och Service Diversearbetare till Arbete och service
I denna roll kommer du att arbeta i driften och genomför de fasta kunduppdragen och de varierande nya uppdragen som dagligen inkommer till enheten. Uppdragen är varierande såsom; måleri, röjsågning och risdragning, lokalvård, flyttservice, servicetjänster mm. Ditt arbete och dina dagar styrs därför av de beställningar som kommer in. Vi efterfrågar din spetskompetens som målare i våra måleriuppdrag men du kommer även att arbeta mycket i våra andra uppdrag. Du kommer delvis vara med vid planering av vissa uppdrag och vid genomförande av de uppdr...
2023-01-27 2023-02-12
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Skoladministratör till Mariefredsskolan
Som en av två skoladministratörer kommer du att arbeta som ett kvalificerat ledningsstöd och ha en central roll som administratör av skolans vardagliga planering. I tjänsten ingår fakturahantering och personaladministration. Tillsammans med en kollega kommer du också att vara inköpssamordnare. Arbetsuppgifterna består bland annat av vikariehantering, inköp, skolskjuts och löner. Du kommer ha en viktig roll i hanteringen av det personaladministrativa systemet Personec. I ditt arbete kommer du ingå i ett nätverk för skoladministratörer. Som sko...
2023-01-27 2023-02-16
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Rektor till Paulinska skolan
2023-01-26 2023-02-16
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent, Vesslans gruppboende LSS
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödjer i allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående.
2023-01-26 2023-02-22
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Vi söker undersköterskor till Isabellagården
Hos oss är våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Något som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att stärka och/eller bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. Dina grundläggande arbetsuppgifter kommer vara att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enl. SOL. Arbetet hos oss är omväxlande, du träffar ofta nya människor och får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskape...
2023-01-24 2023-02-10
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Vikarier till Mariefreds skola
Vi söker dig som är intresserad av att vikariera inom läraryrket F-9, på fritidshem eller som resurs. Som vikarie i grundskolan undervisar du eleverna i flera ämnen. Det kan t ex vara svenska, matte och SO. Ofta finns en färdig planering som du följer, men ibland behöver du själv planera dagen. Du hjälper också till mellan lektioner, på raster och under måltider. Är du vikarie på fritidshem har du ofta hand om de lite yngre eleverna efter ordinarie skoltid. På fritids är fokus vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreat...
2023-01-24 2023-02-26
Strängnäs Fastighets AB Upphandlare
Upphandlingsteamets roll att utföra hållbara och kostnadseffektiva upphandlingar för företaget och därigenom för Strängnäs kommun. Eftersom upphandling består av två tjänster så du har stora möjligheter att tillsammans med upphandlingsansvarig vara med och påverka utformningen. I rollen som upphandlare genomför du självständigt upphandlingar av bland annat entreprenader, tekniska konsulter samt ramavtal. Du är delaktig och drivande genom hela upphandlingsprocessen, från utformning av underlag till avtalsförhandling tillsammans med dina kolle...
2023-01-23 2023-02-19
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten Brandman deltid/RIB till Strängnäs, Åker och Mariefred
Att arbeta som brandman RIB (deltid) hos oss innebär spännande och omväxlande arbetsuppgifter, en härlig gemenskap i ditt arbetslag men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. I arbetet hjälper vi till vid bränder, trafikolyckor och vattenlivräddning men vi åker också på många andra larm. Som brandman RIB behåller du din ordinarie huvudanställning men du har beredskap och kan ta dig till brandstationen för att åka ut på larm under din beredskapsvecka (var tredje eller var fjärde vecka). Detta kräver att du har fått godkänt från ...
2023-01-23 2023-03-15
Strängnäs kommun, Mälarenhetens förskolor Förskollärare till Mälarenheten
I denna roll kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi ansvarar tillsammans för ett lärande arbetssätt där barnen aktivt deltar och där du kommer med idéer och egna initiativ. Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt beslutande mål och riktlinjer. Våra förskolor är i ständig förändring och vi deltar just nu i programmet Hållbar förskola. Hos oss får du en sammansvetsad och nytänkande ledningsgrupp som ger dig det stöd du behöver. Vi tillämpar ...
2023-01-20 2023-02-05
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Säkerhetshandläggare till Anstalten Mariefred
Säkerhetshandläggarna har en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet samt de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggarna ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av intagna och ansvar för anstaltens och häktets narkotikaarbete. Samarbete med säkerhetsavdelningen på huv...
2023-01-20 2023-02-10
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i fritidshem till Mariefredsskolan
I denna roll kommer du, tillsammans med övriga pedagoger på skolan, arbeta för fritidshemmet. Ni arbetar för att ge eleverna en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet, skratt och lärande. Ni planerar, leder, utvecklar och bedriver den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar elevernas sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt. Ni arbetar aktivt för verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering. Under skoltid ska du kunna undervisa i bd/mu alternativ annat ämne i halvklass och ...
2023-01-18 2023-02-08
Strängnäs kommun, Kommunikationsavdelning Kommunikatör till Strängnäs kommun
I denna roll arbetar du operativt med att fota, filma och skriva texter för strangnas.se, vårt intranät och sociala medier. Du kommer även att stötta kommunens kontor och avdelningar i kommunikationsfrågor, till exempel genom att hjälpa till att kartlägga målgrupper, göra kommunikationsplaner, målgruppsanpassa material eller korrekturläsa texter. Kommunikationsavdelningen befinner sig i en utvecklingsfas där vi provar nya arbetssätt och verktyg. Vi tror att du som söker jobbet är modig och vågar bidra med idéer, prova nytt och att du har en v...
2023-01-17 2023-02-05
Strängnäs kommun, Hammargården Undersköterska till Hammargården
Som undersköterska är dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är alltid i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll i vardagen. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enligt SOL.
2023-01-17 2023-01-31
Strängnäs kommun, Kansliavdelningen Administrativt stöd till kommunsekreterare, Kansliavdelningen
Som administrativt stöd kommer du att arbeta nära befintliga kommunsekreterare som har huvudansvaret kring ärendeprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kunskap och erfarenhet finns, men tid är en bristvara. Det administrativa stödet behöver stötta, hjälpa och underlätta för våra kommunsekreterare genom att ta arbetet med mer rutinartad karaktär. Tillsammans ska hela processen skötas, från beredning och handläggning av ärenden till färdigställande av protokoll. I uppgifterna ingår grundläggande arbete som att granska underlag, skö...
2023-01-17 2023-01-29
Strängnäs kommun, Utredningsenheten äldre och personer med funktionsnedsättning Biståndshandläggare, Myndighet
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att informera om verksamheten, ta emot ansökningar, bedöma behov samt fatta beslut om insatser enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår även att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning av beslut. Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt arbetsledning. I din roll som biståndshandläggare kommer du ha kontakt med den enskilde, deras anhöriga eller legala företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde och även gör...
2023-01-17 2023-01-31
Strängnäs kommun, Särskilt boende Vaktmästare till Mariagården och Riagården
Som vaktmästare hanterar du olika praktiska sysslor och hantverksarbeten på våra boenden som till exempel skruva ihop möbler, sätta upp tavlor och lampor, persienner, ställa i ordning rum, genomföra enklare reparationer i lokalerna odyl. Vid större problem så är du med och felsöker samt har dialog med fastighetsägaren. När du befinner dig på Riagården så ansvarar du också för att köra blodprover till vårdcentralen i Strängnäs vid behov. På Mariagården har vi ett hönshus där du ansvarar för delar av skötseln av hönshuset. Du kan därför inte v...
2023-01-16 2023-01-29
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten Semestervikariat brandmän till Räddningstjänsten i Strängnäs
Som brandman kommer du att arbeta med räddningsinsatser, förebyggande säkerhetsarbete, övning och materielunderhåll. Hos oss är du en viktig kugge i arbetet med att skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vår kommun. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du ingår i en skiftgrupp med fem brandmän som tillsammans åker på larm och gör insatser vid bränder och olyckor.
2023-01-16 2023-02-12
Strängnäs kommun, HR-avdelning HR-specialist till HR-avdelningen
Som HR-specialist är du direkt underställd HR-chef, och ditt uppdrag är att vara nära stöd till ett antal av kommunens verksamheter och dess chefer. Du arbetar som internkonsult och generalist, men ansvarar även för såväl kortare som längre uppdrag inom övergripande HR-processer/uppdrag. I rollen som HR-specialist arbetar du framförallt coachande och stödjande gentemot kommunens chefer, i syfte att stärka dem i arbetsgivarrollen. I rollen ingår även en controllerfunktion som innebär att stödja chefer i att lagar, avtal och riktlinjer efterlevs...
2023-01-16 2023-01-29
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Sommarvikarier till Funktionshinderomsorgen
Daglig verksamhet och sysselsättning LSS/SoL Här varierar arbetet mellan olika aktiviteter, inomhus och utomhus, från promenad, badutflykt, trädgårdsarbete, städning, sång, pyssel till spel och samvaro. Du behöver ha den fysiska förmågan som arbetet kräver och ha hjärtat på rätt ställe för att kunna ge omvårdnad med respekt och god kvalitet. Enheten för barn och unga LSS Enheten vänder sig till familjer med barn och ungdomar från 0 till 21 år. Insatserna inom enheten innefattar korttidshem, personlig assistans. Barn och unga som vistas på kor...
2023-01-16 2023-03-31
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Sommarvikarier till äldreomsorgen
Arbetar du på något av våra fina särskilda boenden så hjälper du våra brukare på plats på boendet med sådant som de behöver stöd på daglig basis. Stor del av arbetet utför du enskilt tillsammans med brukaren men du har kollegor på plats och tillsammans fördelar ni vad som behöver göras under arbetspasset. Inom hemtjänsten så arbetar du med våra brukare i deras egna hem och stöttar dem med de uppgifter de har fått beviljade. Under ditt arbetspass så går, cyklar eller kör du bil mellan brukarnas hem. Besöken ute i hemmen gör du oftast själv me...
2023-01-16 2023-03-31
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Skoladministratör till Thomasgymnasiet
Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer dagligen få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som administratör, i mötet med eleverna, och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I uppdraget ingår det att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrera elever, betyg och andra elevresultat samt enklare schemaläggning. Du arbetar nära ledning...
2023-01-13 2023-02-03
Strängnäs kommun, GIS-enheten GIS-ingenjör med utvecklarkompetens
Vi söker en GIS-ingenjör med en önskan och lust att vara med och utveckla vår verksamhet. Du kommer hos oss få möjligheten att nyutveckla och vidareutveckla tjänster som bygger på ESRIs GIS plattform eller Open Source plattformen. I tjänsten ingår administration av Open Source plattformen samt rollen som objektspecialist enligt PM3 förvaltningsmodellen. Strängnäs kommun ingår i ett kommunsamarbete kring Open Source samt Origo ramverket. Du kommer med din tekniska kompetens att representera Strängnäs kommun i Origosamverkan. Vi är ett väl samm...
2023-01-12 2023-02-05
Strängnäs kommun, Sictoniagården. Specialistundersköterska till Ekbackens dagverksamhet
Uppdraget på Ekbacken innebär vissa delegerade medicinska insatser, planering av dagen tillsammans i teamet, dokumentation, upprättande av genomförandeplan, kontakt med anhöriga och biståndshandläggare. Du ska kunna hålla i större och mindre enskilda aktiviteter. Som specialistundersköterska arbetar du också som stöd och handleder dina kollegor i verksamheten. Dina arbetstider är schemalagda och varierar men är alltid dagtid, vardag som helg. Just nu arbetar medarbetarna var fjärde helg men detta kan ändras till varannan helg om intresset fin...
2023-01-11 2023-02-05
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom Familjebehandlare, Stöd och insats ungdom
Vi söker en familjebehandlare till skolsociala stödteamet som består av tre medarbetare. Skolsociala stödteamet ska bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, elever och föräldrar/nätverk. Målsättningen är att • främja skolnärvaro. • stärka föräldrars förmåga att vägleda sina barn. • öka samverkan mellan socialtjänst och skola. Du kommer att ingå i ett mobilt team där du åtar dig uppdrag när det finns barn/ungdomar i grundskola som har behov av extra stöd för att få en fungerande skolgång. Stor del av arbetet...
2023-01-04 2023-01-29
1 2 >