Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktsköterska/sjuksköterska till Hemsjukvården Ordinärt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dagtid, 4-5 kvällar/12 veckors ...
2023-05-26 2023-06-15
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktsköterska/sjuksköterska till LSS-verksamhet
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar för LSS och i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg...
2023-05-26 2023-06-15
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterskor till Mariagården, dag och natt
Till detta uppdrag söker vi dig som kan arbeta lågaffektivt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att arbeta med en enskild brukare med psykossjukdom med inslag av demens. Du kommer också, vid behov, arbeta i en grupp med flera brukare. Den brukare som du kommer arbeta större delen av tiden med kan vara utåtagerande men också motoriskt orolig. Du som personal behöver därför vara lugn, kunna arbeta lågaffektivt och ha stort tålamod. Ingen arbetsdag är den andra lik vilket innebär att du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om din ...
2023-05-26 2023-06-11
Strängnäs kommun, Språkcentrum Modersmålslärare och studiehandledare i engelska och turkiska
Som modersmålslärare strukturerar och organiserar du arbetet med utgångspunkt i de styrdokument som finns. Du kommer att studiehandleda elever samt ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet, detta utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare innebär placering på elevernas skolor där du stödjer eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med undervisande lärare i olika ämnen.
2023-05-25 2023-06-16
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till särskilt boende, Hälso- och sjukvården
Rollen innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Du får stor variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag s...
2023-05-25 2023-06-30
Strängnäs kommun, Åkerskolan Kurator till Åkerskolan
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam tillsammans med specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Du kommer att arbeta med elevsamtal, likabehandling och systematiskt kvalitetsarbete.I tjänsten ingår också insatser och handledning för personal utifrån verksamhetens behov på gruppnivå avseende: • trygghet och studiero • rastaktiviteter och övergångar • skolnärvaro Du kommer att arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna bästa möjliga förutsät...
2023-05-25 2023-06-09
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten Brandinspektör/brandingenjör till Räddningstjänsten i Strängnäs
I uppdraget som brandinspektör/brandingenjör ingår uppgifter i både den operativa verksamheten och i det förebyggande arbetet. Primärt handlar det om operativ planering, handläggning av verksamheten med civilt försvar, handläggning av sotningsfrågor samt att ingå i vår insatsledarberedskap. Det kan även handla om exempelvis tillsyner och tillståndshantering. Uppgifterna kan styras efter dina kompetens- och intresseområden. Du kommer att vara delaktig i att utveckla verksamhetens arbetssätt och arbetsmetoder, både internt och i RRÖS. Vi erbjud...
2023-05-24 2023-06-14
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter och fysioterapeuter till Strängnäs kommun
Som arbetsterapeut/fysioterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om arbetsterapeutiska/fysioterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet. I denna rol...
2023-05-24 2023-06-11
Strängnäs kommun, Åkerskolan Socialpedagog till Åkerskolan
Vi söker en socialpedagog till Åkerskolan årskurs 4-9. I arbetet ingår bland annat att tillsammans med skolans personal skapa en trygg, säker och trevlig miljö för våra elever. Du samverkar dagligen med skolans personal, ledning och elever. Ditt uppdrag är att skapa trygghet i skolmiljön utanför klassrummet. Du kommer att arbeta med skolkulturen tillsammans med arbetslagen, skolledningen och elevhälsoteamet och vara en del av driften av kafeterian. Du är med och leder elevrådet tillsammans med annan skolpersonal. Du samordnar och samarbetar me...
2023-05-23 2023-06-07
Strängnäs kommun, Hammargården Undersköterska till Hammargården
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål och beviljat bistånd enligt socialtjänsten. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga. Det ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet. Vi dokumenterar i Treserva. Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköt...
2023-05-23 2023-06-05
Strängnäs kommun, Område 1 (Sictoniagården, Thomasgården & Kristinagården) Undersköterskor till särskilt boende, natt
Uppdraget innebär att jobba både på Sictoniagården, Thomasgården och äldreboende. Du utför sedvanliga undersköterskeuppgifter och även vissa delegerade medicinska insatser. Du dokumenterar, skriver avvikelser, rapporterar till dagpersonalen. Dina arbetstider är schemalagda. Ensamarbete förekommer på avdelning, men har alltid en kollega i huset. Det är vaken natt som gäller och arbetspasset är kl. 21:45 06:45. Kvällsarbete kan förekomma under schemaperioden kl.14-22.
2023-05-23 2023-06-11
Strängnäs kommun, Socialkontoret Utvecklingsledare till Socialkontoret
Som utvecklingsledare ansvarar du för att samordna, leda och utveckla kvalitetsarbetet hos oss på socialkontoret. Du kommer vara socialkontorets representant och kontaktperson gällande kvalitetsfrågor samt övergripande processansvarig för kvalitetsarbetet inom verksamheten. Du driver kvalitetsarbetet mot de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Till din hjälp har du flera engagerade och drivna verksamhetsutvecklare som bildar ett team under din ledning. Tillsammans ska du och teamet arbeta med övergripande och samtidigt verksamhetsnära frågor ...
2023-05-23 2023-06-06
Strängnäs kommun, Vasaskolan Speciallärare till Vasaskolan
Som speciallärare på Vasaskolan kommer du att arbeta tillsammans med övriga speciallärare och specialpedagog. Du kommer att ingå i ett av våra tre arbetslag. Som speciallärare ingår att i nära samarbete med ansvarig lärare bedriva anpassad pedagogisk verksamhet för elever i behov av särskilt stöd, antingen enskilt, i klassrummet eller i mindre grupp. Du ska kunna stötta i både svenska och matematik. Du ska tillsammans med specialpedagogen vara lärare behjälplig i skrivandet av pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram mm. I ...
2023-05-22 2023-06-11
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Enhetschef till korttidsboende och bostad med särskild service
Tillsammans med dina kollegor driver du ett utvecklingsinriktat arbete i ett nära samarbete och med en samsyn för hela verksamhetsområdet. Med ditt engagemang och din erfarenhet kommer du att tydliggöra målen och driva utvecklingsarbete tillsammans med ca tjugo medarbetare. Som enhetschef utgår du från ett gemensamt kontor som delas med chefskollegor och administrativa enheten från funktionshinderområdet. Dina arbetsuppgifter innebär verksamhets-, personal-, budget-, arbetsmiljöansvar samt ansvar för utveckling-, kvalitet-, och uppföljning. D...
2023-05-22 2023-06-04
Strängnäs kommun, Thomasgården Undersköterska Thomasgården Vikariat
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete utifrån individuella behov och verksamhetens mål samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Att du delar och vill arbeta i enlighet med Strängnäs kommuns värdegrund utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet är en självklarhet. Är du en glad, hjälpsam och positiv kollega med förmågan att hitta lösningar och möjligheter i olika situationer? Tycker du om att arbeta i team och kan arbeta över gränserna, då är du den vi söker!
2023-05-22 2023-06-04
Strängnäs kommun, KomVux Lärare till Komvux som anpassad utbildning
Som lärare hos oss kommer du planera och genomföra utbildning individuellt upplagd med gymnasiesärskolans kursplaner som utgångspunkt. Tjänsten är en semestertjänst.
2023-05-19 2023-06-02
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare åk 4-6 till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, kunskapsinriktad och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bem...
2023-05-17 2023-05-31
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Grundskollärare med inriktning spec. till Paulinska skolan i Strängnäs
Vi söker dig med gedigen lärarerfarenhet som har ett stort engagemang för elever i behov av stöd. Du kommer att arbeta med elever både i ett mindre sammanhang och i klass. Du kommer också att arbeta med uppdrag utifrån beslut tagna i elevhälsateamet. Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara inom ämnena svenska, matematik och engelska i åk 4-6. Arbete med dokumentation och kartläggningar kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter. Arbetet sker i samverkan med kollegor, såsom undervisande lärare, resurspersonal och olika funktioner inom el...
2023-05-17 2023-05-31
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till korttidsvistelse för barn och unga, vikariat
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. Det ingår också att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och värna om brukarens delaktighet och integritet för att upprätthålla och utveckla sina färdigheter och intressen. I tjänsten ingår även uppdrag inom ledsagarservice och avlösarservice vid...
2023-05-16 2023-06-06
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Speciallärare eller specialpedagog i åk 4-9 på Paulinska skolan
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam och du tillhör ett arbetslag. Du är en länk mellan arbetslag och elevhälsateam. Främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv där det behövs. Rollen innebär både att vara ett stöd till elever, lärare, resurspersonal och skolledning. Din kompetens behövs som en del i vårt planerings- och utvecklingsarbete. Skolan ingår i ett utvecklingsprojekt i samverkan med Skolverket Samverkan för Bästa Skolan.
2023-05-16 2023-05-30
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterska till Mariagården, vikariat
Arbetet hos oss är omväxlande och fyllt av tempoväxlingar. Hos oss träffar du ofta nya människor och får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskaper inom yrkesområdet. Vår vision är att tillsammans, som ett enda stort team, arbeta med glädje och engagemang för våra brukares bästa. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete utifrån individuella behov och verksamhetens mål samt utföra delegerade hälso - och sjukvårdsuppgifter.
2023-05-16 2023-05-30
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Sommarvikarier till Funktionshinderomsorgen
Daglig verksamhet och sysselsättning LSS/SoL Här varierar arbetet mellan olika aktiviteter, inomhus och utomhus, från promenad, badutflykt, trädgårdsarbete, städning, sång, pyssel till spel och samvaro. Du behöver ha den fysiska förmågan som arbetet kräver och ha hjärtat på rätt ställe för att kunna ge omvårdnad med respekt och god kvalitet. Enheten för barn och unga LSS Enheten vänder sig till familjer med barn och ungdomar från 0 till 21 år. Insatserna inom enheten innefattar korttidshem, personlig assistans. Barn och unga som vistas på kor...
2023-05-16 2023-06-04
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Rektor till Thomasgymnasiet
I rollen som rektor är du skolans främsta chef och ledare med uppdrag att leda, stimulera och stötta lärare och andra professioner i deras viktiga arbete i att bidra till att nå verksamhetens gemensamma målsättningar. I uppdraget ingår personalansvar och ansvaret för skolans ekonomi och arbetsmiljöarbete samt samverkan med fackliga organisationer och andra parter. För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil ledare som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att driva frågor framåt både självständigt och i samver...
2023-05-16 2023-05-31
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förskollärare till Trollskogen
I rollen som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi ansvarar tillsammans för ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att aktivt vara med och påverka sin dag på förskolan. Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt läroplanens mål och riktlinjer. Våra förskolor är i ständig förändring och vi deltar just nu i Ifous program Hållbar förskola och har bland annat fokus på språk och digitalisering. Hos oss får du en sammansvetsad...
2023-05-16 2023-05-30
Karinslundsskolan Fritidshemsassistent till Karinslundsskolan
I denna roll kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för att planera och leda fritidsverksamheten på eftermiddagarna utifrån fritidshemmets läroplan. Fokus ligger på elevers högre måluppfyllelse under hela skoldagen och du arbetar för att få till en pedagogisk verksamhet som möter elevers olika behov och intressen i en tillgänglig lärmiljö, det är viktigt att du är en lagspelare och ser samarbete som en viktig del i arbetet. Rollen under skoltid är på lågstadiet och kopplad till din kompetens och erfarenhet. Skolan har fått förmån...
2023-05-15 2023-06-06
1 2 >