Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Specialistundersköterska med inriktning Silviasyster, Isabellagården 2
Att arbeta som Silviasyster hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag inom demensvård. Som Silviasyster ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i grundläggande demens. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalitén för brukaren. När du inte arbetar i ett särskilt uppd...
2021-07-27 2021-08-22
Strängnäs kommun, Måltidsservice Måltidsvärd, Kristinagården
Måltidsvärdens uppdrag är att höja kvalitén och förbättra måltidssituationen för boende på Kristinagården. För att lyckas med detta är måltidsvärdens uppdrag att beställa varor, ta upp menybeställningar, ta emot och förbereda måltiderna, duka fram och duka av, ta hand om efterarbetet med disk. Du ansvarar även för inventering av kyl- och förrådsvaror samt egenkontroll i avdelningarnas kök. Rollen som måltidsvärd har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen, där omvårdnadspersonalen fortfarande ansvarar för omsorgsmåltiden, och måltidsvärde...
2021-07-26 2021-08-15
Strängnäs kommun Ekonomichef, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen
Ditt primära uppdrag som ekonomichef är att leda ekonomiavdelningen som består av tre underställda enheter; inköp, finans och controller. Där utöver ingår även fastighetsfrågor och verksamhetsstyrning. I rollen som ekonomichef har du tre underställda chefer som rapporterar direkt till dig, samt en verksamhetskontroller och en lokalstrateg. Total inom avdelningen arbetare 31 personer. Som ekonomichef rapporterar du direkt till kommundirektören. Du ansvarar för beslutsunderlag och rapportering till kommundirektör och politiker och där det är v...
2021-07-21 2021-08-17
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg boende och Äldreomsorg ordinärt boende Enhetschef, personlig assistans
Ditt uppdrag som enhetschef är: • att verka för att målen inom enheten förverkligas både kvalitativt och ekonomiskt utifrån budget- och personalansvar och fördelade arbetsmiljöuppgifter. • att sätta brukarens behov i centrum och ta tillvara varje individs rätt till inflytande och delaktighet. • att driva utvecklingsarbete och ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt. • att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och det länkande ledarskapet i ledningsgruppen. • att leda för att få aktiva och engagerade medarbetare. • att vara ett föredöme o...
2021-07-19 2021-08-22
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Klienthandläggare till anstalten Mariefred
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering.
2021-07-15 2021-08-05
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg boende och Äldreomsorg ordinärt boende Enhetschef, bostad med särskild service LSS
Ditt uppdrag som enhetschef är: • att verka för att målen inom enheten förverkligas både kvalitativt och ekonomiskt utifrån budget- och personalansvar och fördelade arbetsmiljöuppgifter. • att sätta brukarens behov i centrum och ta tillvara varje individs rätt till inflytande och delaktighet. • att driva utvecklingsarbete och ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt. • att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och det länkande ledarskapet i ledningsgruppen. • att leda för att få aktiva och engagerade medarbetare. • att vara ett föredöm...
2021-07-15 2021-08-22
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Lärare i Sv och Eng åk 7 - 9 på Paulinska skolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i svenska och engelska på Paulinska skolan. Vi förväntar oss att du vill arbeta för kollegial samverkan och undervisningsutveckling för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapskraven. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Hos oss prioriteras ett gott bemötande och förhållningssätt. Vi tror på våra elever och det visar vi i handling! Hos oss på Paulinska skolan får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och profe...
2021-07-12 2021-07-31
Strängnäs kommun, Särskolan Elevassistent, Grundsärskolan
Du kommer att aktivt delta i verksamheten på grundsärskolan och fritidshemmet och träffa elever med många olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. I ditt jobb kommer du att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Rörelseträning är viktigt för många av våra elever och en del akt...
2021-07-12 2021-08-06
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Förskollärare, Mariefreds förskoleenhet
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. På vår förskola arbetar vi transdisciplinärt me...
2021-07-09 2021-08-15
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie, Mariefreds bibliotek
Vi söker en bibliotekarie som skall arbeta aktivt med att utveckla den sociala biblioteksverksamheten i första hand boken kommer-tjänsten inklusive depositioner. Vi söker dig som är intresserad av att hitta nya arbetssätt och lösningar för samarbete med bland annat äldreomsorg för att nå ut till fler användare. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter. Sysselsättningsgraden är 75 procent.
2021-07-07 2021-08-15
Strängnäs kommun, Byggenhet Bygglovshandläggare, Byggenheten Samhällsbyggnadskontoret
Att vara bygglovshandläggare hos oss innebär att du kommer att få handlägga ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) från början till slut, det vill säga granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd, samt utfärda start- och slutbesked. Även tillsyn, förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Att lämna råd och upplysningar i byggfrågor är en viktig uppgift vilket innebär att du arbetar utåtriktat och har mycket kontakt med våra medborgare och byggherrar. Arbetet...
2021-07-07 2021-08-22
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie, Mariefreds bibliotek
Vi söker en engagerad och driven barnbibliotekarie med erfarenhet från utveckling av barnbibliotek. Vi vill att du har både kunskap i och intresse för barn- och ungdomslitteratur samt medie-och informationskunnighet/digital kompetens. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter ingår.
2021-07-06 2021-08-15
Centrala barn- och elevhälsan Skolsköterska, Centrala barn- och elevhälsan
Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom hälsobesök, vaccinationer, hälsouppföljningar samt arbetet i elevhälsateamet på skolan. I elevhälsoteamet (EHT) bidrar du med din kompetens inom medicin, omvårdnad och elevhälsa där har du även har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, vårdnadshavare samt region och myndigheter utanför skolan, såsom socialtjänst, habilitering, BUP och primärvård. Du kommer att ha ett nära samarbete...
2021-07-05 2021-08-09
Strängnäs kommun, Kristinagården 2 Undersköterskor till Kristinagården 2
Denna annons avser flera tjänster. Vi söker undersköterskor både till tillsvidaretjänster (sysselsättningsgrad heltid) men även till längre vikariat (sysselsättningsgrad 80 procent). Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppg...
2021-07-05 2021-08-01
Strängnäs kommun, Miljöenhet Miljöinspektör inriktning enskilda avlopp mm, Samhällsbyggnadskontoret
Tjänsten kommer huvudsakligen att vara inriktad mot tillsyn och handläggning av enskilda avlopp och strandskydd. I arbetet ingår fältarbete med inventeringar och platsbesök, handläggning av tillsynsärenden samt tillståndsprövning av nya enskilda avlopp och strandskyddsdispenser. I arbetet ingår också att ge råd och service till företag och allmänhet. Arbete med övriga uppgifter inom miljöenhetens verksamhet kan bli aktuellt.
2021-07-02 2021-08-22
Strängnäs kommun Dietist, Hemsjukvården Socialkontoret
Förutom ett internt samarbete inom hemsjukvården kommer du arbeta övergripande tillsammans med Strängnäs kommuns måltidsservice och personal inom vård och omsorg. Du projektleder förändringsarbetet för måltider och du förväntas sätta en ny samarbetsorganisation för att nå förväntat resultat. Du kommer arbeta strategiskt och övergripande vilket omfattar även verksamhetsutveckling, kompetenshöjande insatser, kvalitetsuppföljning samt samordning av nätverk. Du blir också en del i det regionala nätverket för Sörmlands dietister. Vi erbjuder di...
2021-06-29 2021-08-15
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Fritidsfältare, projektanställning, Fritidsgårdsenheten
Som fritidsfältare kan du vara med och göra skillnad i världens viktigaste och roligaste arbete med ungdomar! Din huvudsakliga uppgift är att skapa goda, tillitsfulla relationer till ungdomar. Arbete sker under dagtid, kvällar och helger enligt schema och din flexibilitet är viktig då arbetstiden kan behöva läggas om med kort varsel. Vi söker dig som är en trygg vuxen, som brinner för ungdomar och deras välmående. Du måste ha en tolerant och empatisk människosyn. I ditt uppdrag ingår att driva Team Ungdom framåt och utveckla verksamheten. Du sk...
2021-06-29 2021-08-15
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förskollärare, Finninge förskoleenhet
Vi söker nu en legitimerad förskollärare till Grävlingen. Vi söker dig som i ditt uppdrag som förskollärare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, bedriva och dokumentera undervisningen och utbildningen i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen.
2021-06-28 2021-08-01
Strängnäs kommun, Kansliavdelningen Kommunjurist till Strängnäs kommun
Som kommunjurist i Strängnäs kommun är du med din kompetens med och utvecklar en modern och effektiv förvaltning som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt stödjer kommunens utveckling och mål. Du bidrar till att utveckling, kvalitet och rättssäkerhet genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rollen som kommunjurist ger du vägledning och processtöd i juridiska frågor till förtroendevalda, nämnder och styrelser samt anställda i Strängnäs kommun. Ditt uppdrag som kommunjurist omfattar bland annat att: • Bistå kommunfullmäktige och kommunstyr...
2021-06-22 2021-08-10
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom Ungdomsvägledare, Stöd och Insats ungdom
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för ungdomar? Enheten Stöd och insats ungdom startar för närvarande upp sin verksamhet vilken är förlagd under socialkontorets verksamhetsområde Arbete och familj. Som ungdomsvägledare på enheten kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för det förebyggande och uppsökande arbetet med ungdomar och unga vuxna i Strängnäs kommun. Förutom ett tätt internt samarbete inom vår egen socialtjänst kommer ungdomsvägledarna även ha en hög grad av samverkan med...
2021-06-22 2021-08-08
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom Insatssamordnare, Stöd och Insats ungdom
Inom ramen för det förebyggande, samordnande och trygghetsskapande arbetet i Strängnäs kommun kraftsamlar kommunen tillsammans med polis, skolan, fritidsverksamhet och andra aktörer för att på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor i kommunen. En avgörande förutsättning för enheten att lyckas i detta arbete är det uppdrag som en samordnare med fokus på insats kommer ha. Insatssamordnaren ansvarar för att samordna både interna och externa insatser runt ungdomen. Utgångspunkten i uppdraget är det länkande arbetet med exempelvis skola, and...
2021-06-22 2021-08-08
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Vikarier till Bemanningsenheten
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ge praktiskt stöd vidpersonlig omvårdnad samt övrigt förekommande sysslor i ett hushåll. Ditt uppdrag blir att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete som innebär att ge våra brukare omsorg och service genom att möta deras individuella behov. Vikariat som är vid behov, med timlön, omfattar avtalet enbart särskilt avtalade arbetstillfällen och tider. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas alltså varje gång ett nytt arbetspass påbörjas. Arbetstiderna är förlagda dygnet runt, beroende på...
2021-06-16 2021-09-15
Strängnäs kommun, HR-avdelning HR-specialist till HR-avdelningen
Vi söker två HR-specialister med uppdrag att vara nära stöd till ett antal av kommunens verksamheter och dess chefer. HR-specialisten arbetar som internkonsult och generalist, men ansvarar även för såväl kortare som längre uppdrag inom övergripande HR-processer/uppdrag. I rollen som HR-specialist arbetar du framförallt coachande och stödjande gentemot kommunens chefer, i syfte att stärka dem i arbetsgivarrollen. I rollen ingår även en controllerfunktion om innebär att stödja chefer i att lagar, avtal och riktlinjer efterlevs. Du är direkt und...
2021-06-15 2021-08-01
Strängnäs kommun, Språkcentrum Modersmålslärare/studiehandledare, timanställning för flertalet språk, Språkcentrum
Till 7 (sju) tjänster i modersmålsspråk söker vi lärare som ska bedriva modersmålsundervisning. Du ska på ett självständigt sätt, i samverkan med undervisande lärare, planera och genomföra studiehandledning i olika ämnen och på olika studienivåer. Arbetet innebär ett nära samarbete med personal på skolorna i Strängnäs samt vårdnadshavare. Tjänsterna är timanställningar på deltid och tillsätts under förutsättning att elevunderlag finns.
2021-06-15 2021-08-01
Strängnäs kommun, Vasaskolan Lärare fritidshem/Fritidspedagog till Vasaskolan
Dina huvuduppdrag blir att som pedagogiskt ansvarig på en avdelning tillsammans med övrig fritidspersonal driva och utveckla fritidsverksamheten i att arbeta mot läroplanens mål och öka samarbetet mellan avdelningarna. Här ligger stort fokus på Fritidshemmets kompletterande och kompenserande uppdrag. Du kommer även att samarbeta med lärare i klass under skoltid.
2021-06-14 2021-07-31
1 2 >