Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, Anstalten Mariefred
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vid ansökan kan du välja häkte, anstalt eller transportenhet. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visita...
2022-05-13 2022-06-03
Strängnäs kommun, Äldreomsorg samt bemanningsenhet Verksamhetschef till äldreomsorgen i Strängnäs kommun
Som verksamhetschef ingår du i Socialkontorets ledningsgrupp och rapporterar till vår socialchef. Ditt uppdrag som verksamhetschef blir att tillsammans med socialchef och ledningsgrupp skapa goda förutsättningar för att verksamheterna närmast våra brukare i äldreomsorgen ska kunna utföra sina uppdrag hållbart och tryggt. I uppdraget ingår att: • förverkliga de uppsatta mål som finns inom äldreomsorgen, • planera och följa upp för att hålla budget i balans, • ha förmåga att leda i förändringsarbete, • stärka och utveckla varumärket Strängnäs k...
2022-05-13 2022-06-10
Strängnäs kommun, Åkers styckebruk och Lännas förskoleenhet Resursassistent till Åkers förskoleenhet
Du kommer att arbeta som resursassistent och förstärkning i det dagliga arbetet i en barngrupp på förskolan med riktat stöd till enskilt barn, för att undervisning, lek och lärgrupper ska kunna genomföras över tid av dagen. Därför är det viktigt att du är närvarande och har hög delaktighet i barnens utbildning som leds av förskolläraren i det pedagogiska arbetet, samt i alla förekommande arbetsuppgifter enligt läroplan för förskola.
2022-05-13 2022-05-27
Strängnäs kommun, Enheten för ekonomiskt bistånd Sommarvikarierande socialsekreterare till Enheten för ekonomiskt bistånd
Dina arbetsuppgifter innebär att utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd samt informera, stödja och motivera personer till hållbara lösningar för egen försörjning. Du arbetar motiverande med den enskildes behov i fokus och med målsättning att individen ska uppnå självförsörjning genom ett nära klientarbete och samverkar, såväl internt som externt med andra myndigheter och enheter i ditt arbete.
2022-05-13 2022-05-31
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Speciallärare i årskurs 7-9, Paulinska skolan
Du ingår i skolans elevhälsateam och tillhör ett arbetslag på högstadiet. Du är en länk mellan arbetslag och elevhälsateam. Främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv där det behövs. Rollen innebär både att vara ett stöd till elever, lärare, resurspersonal och skolledning. Din kompetens behövs som en del i vårt planerings- och utvecklingsarbete. Skolan ingår i ett utvecklingsprojekt i samverkan med Skolverket - Samverkan för Bästa Skolan.
2022-05-13 2022-05-25
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Lärare i hemkunskap årskurs 6-9, Paulinska skolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i hemkunskap på Paulinska skolan. Du kommer tillsammans med andra engagerade och professionella kollegor att utveckla undervisningen och arbeta för att skapa en trygg och utmanande verksamhet för eleverna. Ledarskapet i klassrummet och samverkan mellan kollegor, anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Just nu pågår ett långsiktigt skolutvecklingsarbete med fokus på planering av undervisning och läsutveckling.
2022-05-13 2022-05-25
Strängnäs kommun, Riagården Undersköterska eller vårdbiträde till Riagården
Som undersköterska eller vårdbiträde på Riagården arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål och beviljat bistånd enligt socialtjänsten. Vi utvecklar verksamheten tillsammans genom våra gemensamma kompetenser och därmed bidrar du till ett gott resultat och gör ett bra arbete. Som undersköterska utför du även vissa delegerade medicinska insatser från sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I arbetet ingår dokumentation i Treserva.
2022-05-12 2022-05-25
Strängnäs kommun, Riagården Specialistundersköterska inriktning Silviasyster till Riagården
Att arbeta som Silviasyster hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag inom demensvård. Som Silviasyster ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i grundläggande demens. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalitén för brukaren. När du inte arbetar i ett särskilt uppdr...
2022-05-12 2022-06-15
Strängnäs kommun, Byggenhet Bygglovsadministratör, Samhällsbyggnadskontoret
Arbetet innebär att du är ett administrativt stöd till kontorets bygglovsenhet med diverse förekommande arbetsuppgifter, som exempelvis: • expediering av bygglovsbeslut och övriga handlingar • fakturahantering • adressättning och lägenhetsnummer för nya byggnader • begära kompletteringar gällande avslut av bygglovsärenden • arkivering av handlingar • bistå med utskick av remisser • registerhållning av OVK och hissar. Tillsammans med dina kollegor på den administrativa avdelningen har du en viktig roll i de administrativa processerna oc...
2022-05-12 2022-05-31
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till semestervikariat på anstalten Mariefred
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter professionalitet, ansvar och delaktighet. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, b...
2022-05-12 2022-06-02
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i matematik och No årskurs 7-9, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2022-05-10 2022-05-24
Strängnäs kommun, Byggenhet Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör, Byggenheten
Att vara bygglovshandläggare hos oss innebär att du kommer att få handlägga ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) från början till slut. Det vill säga: granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd samt utfärda start- och slutbesked. Även tillsyn, förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Att lämna råd och upplysningar i byggfrågor är en viktig uppgift som innebär att du arbetar utåtriktat och har mycket kontakt med våra medborgare och byggherrar. Arbetet be...
2022-05-09 2022-05-30
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Fritidsledare, Strängnäs fritidsgårdar
Är du intresserad av att ge ungdomar i Strängnäs kommun en meningsfull fritid, då finns goda chanser att du skulle kunna trivas och skapa resultat här. Fritidsledare hos oss har stora möjligheter att påverka det gemensamma arbete och verksamheten. Du kan vara med och göra skillnad i världens viktigaste och roligaste arbete med ungdomar. Du arbetar tillsammans med andra fritidsledare i en öppen verksamhet. Vi har ett främjande arbetssätt i en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga och välkomna. Som fritidsledare är din huvudsakliga ...
2022-05-09 2022-05-23
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Fritidsledare, Strängnäs fritidsgårdar (vikariat)
Vi söker dig som vid behov kan vikariera i våra verksamheter. Är du intresserad av att ge ungdomar i Strängnäs en meningsfull fritid, då finns goda chanser att du skulle kunna trivas och skapa resultat här. Du arbetar tillsammans med andra fritidsledare i en öppen verksamhet. Vi har ett främjande arbetssätt i en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga och välkomna. Du inspirerar och motiverar ungdomar att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själva och andra. En viktig del av vårt arbete är att omvärldsbev...
2022-05-09 2022-05-27
Centrala barn- och elevhälsan Skolsköterska, Centrala barn- och elevhälsan
Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom hälsobesök, vaccinationer, hälsouppföljningar samt arbetet i elevhälsateamet på skolan. I elevhälsoteamet (EHT) bidrar du med din kompetens inom medicin, omvårdnad och elevhälsa där har du även har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, vårdnadshavare samt region och myndigheter utanför skolan, såsom socialtjänst, habilitering, BUP och primärvård. Du kommer att ha ett nära samarbete ...
2022-05-09 2022-06-08
Strängnäs kommun, Mark- och exploateringsenhet Markförvaltare, Mark- och exploateringsenheten
Som markförvaltare hos oss på Strängnäs kommun får du arbeta med kommunens markinnehav och arbetar främst med markfrågor ur ett juridiskt, men även ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Arbetsuppgifterna är varierande och består huvudsakligen av löpande ärendehantering av olika fastighetsrättsliga frågor såsom arrende, servitut och försäljning av mark, men med fokus på skogsförvaltning och jakt. Kommunen är expansiv, vilket innebär att vi har en enorm bredd i våra projekt. Du kommer att tillhöra Mark- och Exploateringsenheten som är en del av S...
2022-05-05 2022-06-03
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i spanska och svenska åk 6-9 till Mariefreds skola
Du kommer att undervisa i ämnena spanska och svenska i åk 6-9 samt vara mentor för en klass i samma årskurs.
2022-05-04 2022-05-22
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Klasslärare årskurs 4-6, Paulinska skolan
Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare i årskurs 4-6 på Paulinska skolan. Du kommer tillsammans med andra engagerade och professionella kollegor att utveckla undervisningen och arbeta för att skapa en trygg och utmanande verksamhet för eleverna. Ledarskapet i klassrummet och samverkan mellan kollegor, anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Just nu pågår ett långsiktigt skolutvecklingsarbete med fokus på planering av undervisning och läsutveckling.
2022-05-03 2022-05-17
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 Enhetschef, Hemtjänsten
Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, tillsammans med medarbetare och övriga chefer. Du har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar och du hanterar både operativa och strategiska frågor som rör både din del av verksamheten och enheten som helhet. Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och säkerställer bemanning utefter fastställd budget. Du stärker och motiverar medarbetarna och fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Du är närvarande ...
2022-05-03 2022-05-22
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Yrkeslärare i vård- och omsorg, Thomasgymnasiet
Undervisning i vårdämnen på vård- och omsorgsprogrammet.
2022-05-03 2022-05-17
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Vakthavande befäl till Anstalten Mariefred
Som vakthavande befäl svarar du dygnet runt för vitala säkerhetsfunktioner vid anstalten, du ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter och är direkt underställd enhetens kriminalvårdsinspektör. Utanför kontorstid är du även högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Som vakthavande befäl kan dina arbetsuppgifter bestå av uppföljning av säkerhetsrutiner, bemanning av uppko...
2022-05-03 2022-05-24
Strängnäs kommun, Finningeskolan Elevassistent, Finningeskolan
Du arbetar nära klassläraren med stöttning mot grupp och individ. Eftermiddagstid ansvarar du tillsammans med övriga på fritidshemmet för fritidsverksamheten.
2022-05-03 2022-05-17
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Produktionsledare - Anstalten Mariefred
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för ...
2022-05-02 2022-05-20
Strängnäs kommun, Särskolan Elevassistent till Särskolan
Du kommer att aktivt delta i verksamheten på grundsärskolan och fritidshemmet och träffa elever med många olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. I ditt jobb kommer du att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Rörelseträning är viktigt för många av våra elever och en del akt...
2022-05-02 2022-05-18
Strängnäs kommun, Hemsjukvård särskilt boende Sjuksköterska, Hemsjukvården särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i...
2022-05-02 2022-05-31
1 2 >