Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 Undersköterska, ordinärt boende Hemtjänsten 3
Vanliga arbetsuppgifter hos brukaren är tex personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi inom hemtjänsten skall uppmuntra, stödja och motivertill ett så självständigt liv som möjligt så att brukaren känner välbefinnande. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalité, kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC). Vår verksamhet bedrivs årets alla dagar och arbetstiden är förlagd till dag, kväll o...
2021-05-11 2021-05-30
Strängnäs kommun, Hemsjukvård särskilt boende Semestervikarier inom Hemsjukvården - är du en av de vi söker?
Att arbeta som semestervikarie hos oss innebär att du arbetar inom särskilt boende eller ordinärt boende. Oavsett om du arbetar inom särskild boende eller ordinärt boende är ditt övergripande uppdrag utifrån din profession att: - utreda behov, göra bedömningar samt föreslå, åtgärda och följa upp vårdåtgärder - ansvara för kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser - ge rådgivning och handleda omvårdnadspersonal. Arbetet ställer krav på självständighet samtidigt som du som legitimerad har en viktig del i teamet runt vårdtagaren.
2021-05-11 2021-06-02
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förkollärare, Finninge förskoleenhet
Vi söker nu en legitimerad förskollärare till vår 3-5 årsavdelning. Vi söker dig som i ditt uppdrag som förskollärare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, bedriva och dokumentera undervisningen och utbildningen i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen.
2021-05-10 2021-05-27
Strängnäs kommun, Vasaskolan Resurspedagog, Vasaskolan
Dina arbetsuppgifter kommer vara att tillsammans med klassläraren stötta och arbeta med en blind elev.
2021-05-10 2021-05-31
Strängnäs kommun, Finningeskolan Lärare årskurs F-3, vikariat, Finningeskolan
Dina arbetsuppgifter som lärare och mentor innebär att: • planera, genomföra och utvärdera din undervisning i enlighet med skolans styrdokument och läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11), individuellt och i arbetslag • bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån individ- och gruppens behov och förutsättningar • aktivt bidra med att utveckla vår lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal. I tjänsten ingår mentorskap.
2021-05-10 2021-05-24
Strängnäs kommun, Personlig assistans vuxna Personlig assistent (vikariat), Personlig assistans vuxna
Ditt arbete utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. Vardagen för våra brukare kan se väldigt olika ut och utgår alltid från det individuella behovet. För arbetet som personlig assistent ingår bland annat personlig omvårdnad, planering och dokumentation och att stödja individen i dennes vardag och fritidssysselsättning. Arbetet består i att stödja brukare i sin vardag kring grundläggande behov samt ge möjlighet till utveckling och sti...
2021-05-07 2021-05-21
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Barnskötare, Mariefreds förskoleenhet
Vi söker en barnskötare som: • tillsammans med arbetslaget utvecklar den pedagogiska kvalitén och arbetar mot målen för att kunna tillgodose alla barns behov och för att skapa en trygg, rolig och utmanande verksamhet för barnen • tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet • tillsammans med personalen i arbetslaget arbetar för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi använder oss av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i verksamheten och som en del i att synliggöra och d...
2021-05-07 2021-05-28
Strängnäs kommun, Personlig assistans vuxna Vikarier till Personlig assistans
Ditt arbete utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. Vardagen för våra brukare kan se väldigt olika ut och utgår alltid från det individuella behovet. För arbetet som personlig assistent ingår bland annat personlig omvårdnad, planering och dokumentation och att stödja individen i dennes vardag och fritidssysselsättning. Arbetet består i att stödja brukare i sin vardag kring grundläggande behov samt ge möjlighet till utveckling och sti...
2021-05-07 2021-05-21
Strängnäs kommun, Hemsjukvård särskilt boende Sjuksköterska, Hemsjukvården särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar i särskilt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade, variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Arbetstiden är förlagd dag och kväll årets alla dagar.
2021-05-07 2021-06-02
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Elevassistent vikariat, Mariefreds skola
Dina arbetsuppgifter består av planering, uppföljning och genomförande av undervisning för elever med extra stora behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger samt en speciallärare och specialpedagog. Det ingår även tid för arbete på fritidshem i tjänsten.
2021-05-07 2021-05-21
Strängnäs kommun, Arbete och Service Arbetshandledare, Arbete och Service
Tjänsten innebär att planera och genomföra de uppdrag som enheten utför i kommunen samt att handleda personal och personer i social praktik på enheten, Arbete och Service. Ditt uppdrag som arbetshandledare innebär att stärka individen till självförsörjning för att på så sätt komma närmare/ut på den reguljära arbetsmarknaden. Du ska även stödja och lotsa personer med olika bakgrunder i rehabiliterande anställning, OSA, extratjänst samt Traineeanställning. Du behöver kunna handleda personer med olika stödbehov samtidigt. Som arbetshandledare kr...
2021-05-06 2021-05-23
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterska, Mariagården (natt/kväll)
VI söker en undersköterska för natt- och kvällsarbete, där natt utgör den största delen av arbetspassens förläggning. Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enl. SOL. Denna tjänst avser en sysselsä...
2021-05-03 2021-05-30
Strängnäs kommun, Projekt Bygg- och projekteringsledare (anläggning) till Projektenheten, Teknik och servicekontoret
I rollen som Bygg- och projekteringsledare ansvarar du för • upphandla konsulter för utredningar • upphandla konsulter för projektering av allmänna anläggningar, vägar och VA • upphandla entreprenörer för genomförandet • att vara bygg och projekteringsledare • ekonomi- och kvalitésäkra projekt, vara länk i samverkan mellan kontoren inom förvaltning samt med andra berörda, att vara delaktig i framskrivning av kontorets nämndärenden.
2021-05-03 2021-05-17
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare slöjd årskurs 3-9, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet slöjd. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott b...
2021-05-03 2021-05-17
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare bild årskurs 3-9, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet bild. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott be...
2021-05-03 2021-05-17
Strängnäs kommun, Mariagården Samordnare, Mariagården
Som samordnare på Mariagården har du på uppdrag av och tillsammans med enhetschef ansvar för att leda och organisera verksamheten, samt vara behjälplig med administrativa arbetsuppgifter. I uppdraget ingår att; • I samarbete med enhetschef verka för en god arbetsmiljö. • Vara delaktig i rekryteringsarbetet, samordna bemanning på enheten, schemalägga verksamhet utifrån enhetschefs direktiv och verksamhetens behov, godkänna rapporter i bemanningssystemet Personec. • Aktivt arbeta med heltids som norm, samt samarbeta med andra enheter. • Samordn...
2021-05-03 2021-05-31
Strängnäs kommun, Särskolan Lärare Idrott och hälsa, Särskolan
Vi söker nu lärare i Idrott och hälsa till våra klasser i såväl grundsärskolan som i Gymnasiesärskolan. Du ska undervisa enligt läroplanerna inom grundsärskolan och Gymnasiesärskolan. Tjänsten kan eventuellt kombineras med andra uppdrag inom skolan för att nå heltidsanställning.
2021-05-03 2021-05-17
Strängnäs kommun, Särskolan Lärare Hem - och konsumentkunskap, Särskolan
Vi söker nu lärare i Hem- och konsumentkunskap till våra klasser i såväl grundsärskolan som i Gymnasiesärskolan samt i Resursskolan. Du ska undervisa enligt läroplanerna inom grundsärskolan, Gymnasiesärskolan och Grundskolan. Tjänsten kan eventuellt kombineras med andra uppdrag inom skolan för att nå heltidsanställning.
2021-05-03 2021-05-17
Strängnäs kommun, Insatser för barn och ungdom Personlig assistent, LSS Barn och unga
Arbetet består i att stödja brukare i sin vardag kring grundläggande behov samt ge möjlighet till utveckling och stimulans. Att hitta det lilla extra i brukarens livskvalité och bidra till en trygg och stabil dag. Att ge stimulans och aktivering som barn behöver samtidigt som vissa sjukvårdande uppgifter behöver ske, till exempel hostmaskin och sondmatning. Arbetet innebär vissa lyft, promenader och andra fysiska aktiviteter så som exempelvis bad. Ensamarbete sker men vårdnadshavarna finns ofta i närheten. Vi arbetar utifrån ett professionellt ...
2021-04-29 2021-05-20
Strängnäs kommun, Hemsjukvård ordinärt boende Legitimerad fysioterapeut, Hemsjukvården
Som fysioterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om fysioterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet.
2021-04-29 2021-05-20
Strängnäs kommun, Hemsjukvård ordinärt boende Legitimerad arbetsterapeut, Hemsjukvården
Som Arbetsterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om arbetsterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet.
2021-04-29 2021-05-20
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Kurator, Paulinska skolan
Du kommer att ingå i skolans elevhälsateam tillsammans med speciallärare, speciallärarassistenter, socialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Vi förväntar oss att du vill arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Samverkan med kollegor i både elevhälsateamet och arbetslagen i de olika årskurserna är en förutsättning för att lyckas. Hos oss prioriteras ett gott bemötande och förhållningssätt. Vi tror på våra elever och det visar vi i handling! Hos o...
2021-04-28 2021-05-12
Kriminalvården, A/H Region Mitt Kriminalvårdare anstalten Mariefred, sommarvikariat
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter professionalitet, ansvar och delaktighet. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, b...
2021-04-26 2021-05-17
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i matematik, fysik och teknik årskurs 4-9, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2021-04-26 2021-05-20
Strängnäs kommun, Boende med särskild service 3 Stödpedagog, LSS-boende
Dina arbetsuppgifter som stödpedagog innebär att du både praktiserar och utvecklar våra arbetssätt för att brukaren ska få en trygg och stimulerande miljö i hemmet. Du är en del i det individuellt utformade stödet till brukaren samtidigt som du ges möjlighet att stödja dina arbetskamrater i pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer även i övriga delar som rör den sociala dokumentationen. Som stödpedagog är din huvudsakliga arbetsuppgift att stödja och handleda brukarna i deras vardag. Du arbetar självständigt och målfokuserat utifrån verksamhe...
2021-04-22 2021-05-13
1 2 >