Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Produktionsledare - Anstalten Mariefred
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för...
2021-10-20 2021-11-04
Strängnäs kommun, Hemsjukvård ordinärt boende Distriktsköterska eller sjuksköterska till Hemsjukvården, ordinärt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade, variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helger årets alla dagar.
2021-10-20 2021-11-09
Strängnäs kommun, Hammargården Undersköterskor till Hammargården
Vi söker just nu två undersköterskor till Hammargården. En tjänst är en tillsvidareanställning på heltid. Den andra är ett föräldravikariat som stäcker sig till den 31 december 2022, på 75%. Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett s...
2021-10-20 2021-11-03
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Elevassistent till Mariefreds skola
Vi söker en elevassistent till ett tillfälligt uppdrag hos oss. Som elevassistent kommer du att stötta och assistera en elev med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) under skoltid och fritidshem.
2021-10-19 2021-10-31
Strängnäs kommun, Isabellagården 1 Specialistundersköterska med inriktning Demens, Isabellagården 1
Att arbeta som specialistundersköterska med inriktning mot demens hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag inom demensvård. Det ingår att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i grundläggande demens. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalitén för brukaren. När du inte arbeta...
2021-10-19 2021-11-04
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Förskollärare, Mariefreds förskoleenhet
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. På vår förskola arbetar vi transdisciplinärt me...
2021-10-19 2021-11-02
Strängnäs kommun, Mariefreds förskoleenhet Barnskötare, Mariefreds förskoleenhet
Vi söker två barnskötare som: • tillsammans med arbetslaget utvecklar den pedagogiska kvalitén och arbetar mot målen för att kunna tillgodose alla barns behov och för att skapa en trygg, rolig och utmanande verksamhet för barnen • tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet • tillsammans med personalen i arbetslaget arbetar för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi använder oss av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i verksamheten och som en del i att synliggöra och d...
2021-10-19 2021-11-02
Strängnäs kommun, Stallarholmens förskoleenhet Förskollärare, Stallarholmens förskola
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du får unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till varje barns utvecklig. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö med en god balans mellan omsorg och lärande. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet med förskolans verksamhetsmål. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen. Samarbetet med övrig personal är viktigt då arb...
2021-10-18 2021-10-29
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Elevassistent till Mariefreds skola
Vi söker en elevassistent till ett tillfälligt uppdrag hos oss. Som elevassistent kommer du att stötta och assistera en elev med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
2021-10-18 2021-10-29
Strängnäs kommun, Inköpsenhet Upphandlare, Inköpsenheten
Som upphandlare har du ansvar för planering och genomförande av upphandlingsprojekt inom olika varu- och tjänsteområden. Du kommer att med hjälp av uppdragsgivare från kommunens olika verksamheter genomföra marknadsanalyser och förstudier, upprätta upphandlingsdokument, ansvara för anbudsutvärdering och upprätta avtal. Rådgivning, stöttning och utbildning internt i organisationen samt riskklassning och uppföljning av avtal är också uppgifter som ingår i din roll. Tjänsten innefattar även att du arbetar med inköp på strategisk nivå genom att an...
2021-10-15 2021-10-31
Strängnäs kommun, Scen- och kulturproduktion Kulturadministratör, Scen och Kulturproduktion
Vi söker en kulturadministratör för drift av mötesplats Åker i Folkets Hus på halvtid. Mötesplatsverksamheten, som tidigare varit föreningsdriven, är i ett utvecklingsskede. Åkers fritidsgård har flyttat in i lokalerna och mötesplatsverksamheten kommer att behöva förändras och anpassas till de nya förutsättningarna. Allt arbete på mötesplatsen kommer ske i samklang med fritidsgårdsverksamheten och i dialog med ungdomar och de som använder sig av mötesplatsen för träffar, evenemang och andra roligheter. Du kommer att ingå i Scen & Kulturprodukt...
2021-10-14 2021-11-02
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i fritidshem, Åkerskolan
Vi letar efter en medarbetare som kan bidra till vår verksamhet med sin profession, kreativitet och inspiration! Att se fritidshemmet som en viktig kugge i skolan och driva/utveckla fritidshemmets verksamhet i team är viktigt för oss. I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du ska ar...
2021-10-14 2021-10-28
Strängnäs kommun, Hemtjänst 1 Enhetschef med inriktning hemtjänst
Som chef och ledare leder du genom att motivera, skapa delaktighet och inspirera dina medarbetare. Vi tror att lösningarna på våra utmaningar ligger i en utveckling som drivs av kompetenta ledare och aktivt medarbetarskap, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. För att nå dit präglas vår styrning och ledning av ett förhållningssätt grundat på tillit. Ditt ansvar som enhetschef omfattar medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö, ekonomiskt ansvar samt kvalitetssäkring. Du arbetar både strategiskt och operativt. Till din hjäl...
2021-10-13 2021-10-31
Strängnäs kommun, Hemsjukvård särskilt boende Sjuksköterska, Hemsjukvård särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar i särskilt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Arbetstiden är förlagd dag och kväll årets alla dagar.
2021-10-13 2021-11-14
Strängnäs kommun, Daglig verksamhet och Sysselsättning Arbetshandledare, Daglig verksamhet och sysselsättning 1
I arbetsuppgiften som arbetshandledare ingår bland annat planering av verksamheten och olika arbetsuppgifter, dokumentation, omvårdnadsarbete och att stödja individen i genomförandet av dennes arbetsuppgifter.
2021-10-13 2021-10-31
Strängnäs kommun Ekonomichef, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen
Ditt primära uppdrag som ekonomichef är att leda ekonomiavdelningen som består av tre enheter; inköp, finans och controller. Där utöver ingår även fastighetsfrågor och verksamhetsstyrning. I rollen som ekonomichef har du tre underställda enhetschefer som rapporterar direkt till dig, samt en lokalstrateg. Total inom avdelningen arbetare 31 medarbetare. Som ekonomichef är du direkt underställd och rapporterar direkt till kommundirektören. Du ansvarar för beslutsunderlag och rapportering till kommundirektör och politiker och där det är viktig...
2021-10-12 2021-11-07
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Elevassistent, Paulinska skolan
Vi har behov av två elevassistenter. Du kommer att jobba i ett arbetslag tillsammans med undervisande lärare och resurspersonal. Hos oss på Paulinska skolan får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Du kommer tillsammans med andra duktiga kollegor att arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande verksamhet för eleverna. Hos oss prioriteras bemötande och att vi i konkret handling arbetar utifrån vetenskaplig grund. Vi tror på våra elever och det visar vi i handling! Möjlig...
2021-10-12 2021-10-26
Strängnäs kommun, Planenhet Planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret
Som planarkitekt har du som huvuduppgift att inom verksamheten handlägga och upprätta detaljplaner i egen regi och med konsultstöd. Arbete med utredningar samt andra uppgifter i samband med planarbetet, till exempel miljöbedömning, förekommer. Även arbete med förbättringar av verksamheten är en viktig del av arbetet. Arbetet innebär gott bemötande i kontakt med invånare, företag, medarbetare och andra myndigheter.
2021-10-12 2021-10-31
Strängnäs kommun, Arbete och Service Händig person med socialt engagemang sökes, Arbete och Service
Tjänsten innebär att planera och genomföra de uppdrag som enheten utför i kommunen samt att handleda personal och personer i social praktik på enheten, Arbete och Service. Ditt uppdrag som arbetshandledare innebär att stärka, stödja och lotsa personer i rehabiliterande anställningar och social praktik. Vi skriver journalanteckningar i Treserva, där det finns ett myndighetsbeslut för den som har social praktik på enheten. Som arbetshandledare har du även samverkan med andra enheter inom kommunen, arbetsförmedlingen och interna och externa kund...
2021-10-11 2021-10-25
Strängnäs kommun, Myndighet Socialsekreterare till Utredningsenheten barn och vuxna, Myndighet
Som handläggare inom myndighetsutövning område barn och unga, arbetar du med att; - ta emot och utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL - göra skyddsbedömningar och fatta kvalitetssäkrade beslut - bedöma behov av insatser och följa upp beviljade insatser - bereda ärenden enligt LVU - tillsammans med arbetsledning företräda i förvaltnings- och kammarrätt - dokumentera: bland annat journalanteckningar, vårdplaner och beslutsunderlag - delta i kollegial handledning samt extern handledning Arbetet är till stor del självständigt men sker även...
2021-10-11 2021-10-25
Strängnäs kommun, Personlig assistans vuxna Vikarier till Personlig assistans
Ditt arbete utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. Vardagen för våra brukare kan se väldigt olika ut och utgår alltid från det individuella behovet. För arbetet som personlig assistent ingår bland annat personlig omvårdnad, planering och dokumentation och att stödja individen i dennes vardag och fritidssysselsättning. Arbetet består i att stödja brukare i sin vardag kring grundläggande behov samt ge möjlighet till utveckling och stim...
2021-10-11 2021-10-25
Strängnäs kommun, Stadsmiljö och Fritid Kollektivtrafiksamordnare, Stadsmiljö och Fritid
Som utredare med samordningsansvar för kollektivtrafikfrågor kommer du arbeta med både strategiskt och operativt stöd till kommunens verksamheter avseende kollektivtrafikfrågor. Du kommer också ingå i trafikgruppen. Tjänsten innebär att driva arbetet med den allmänna kollektivtrafiken (bussar i linjetrafik) och ha en samordnande funktion gentemot regionen vad gäller den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst och skolskjuts). Övriga områden som tjänsten som kollektivtrafiksamordnare inbegriper: • Att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor k...
2021-10-11 2021-10-25
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i Engelska och Franska, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2021-10-08 2021-10-22
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i Matematik och No, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2021-10-08 2021-10-22
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i slöjd, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2021-10-08 2021-10-22
1 2 >