Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i spanska, åk 6-9, till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och...
2024-04-23 2024-05-07
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i tyska, åk 6-9, till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och...
2024-04-23 2024-05-07
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till daglig verksamhet
I arbetsuppgifterna som stödassistent ingår bland annat planering av verksamheten och anpassningar av arbetsuppgifter, dokumentation och att stödja brukaren i genomförandet av dennes arbetsuppgifter. Som stödassistent på Drottning Kristinas trädgårdar arbetar du oftast ensam med en grupp brukare under dagen men samarbetar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med närliggande verksamheter och stödpedagog. Det innebär att du ska kunna arbeta både i grupp och självständigt. Arbetet sker till största del utomhus och är ett fysiskt ...
2024-04-23 2024-05-08
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård särskilt boende Sjuksköterska till team 3, Hälso- och sjukvården Särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i...
2024-04-22 2024-05-07
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Lärare i fritidshem, Paulinska skolan
I arbetet som lärare i fritidshems ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva det pedagogiska arbete främst i skolans fritidsverksamheten. Del av arbetstiden kommer att utföras i skolan och skolans rastverksamhet. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans och fritidshemmets utveckling i såväl arbetslag som övriga pedagogiska diskussioner mellan kollegor.
2024-04-22 2024-05-05
Strängnäs kommun, Område 1 (Sictoniagården, Thomasgården & Kristinagården) Specialistundersköterska till Ekbackens dagverksamhet
På Ekbacken arbetar personalen med nära personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär att Ekbackens personal erbjuder aktiviteter från brukarens behov och önskemål. Arbetsverktyg som används av Ekbackens personal för att arbeta personcentrerat och kvalitetssäkrat är livsberättelsen, genomförandeplaner, BPSD-registret och checklista demens för dagverksamhet. Vi arbetar i team och har arbetsuppgifter både på Ekbackens dagverksamhet och uppdrag på Sictoniagården med personal och brukare.
2024-04-19 2024-05-05
Strängnäs kommun, Anpassad grundskola Lärare i bild och hemkunskap till anpassad grundskola
Vi söker nu en lärare i bild och hemkunskap till Tosteröskolan och Thomasskolan. Du planerar, genomför och utvecklar det pedagogiska arbetet både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Kontakter med vårdnadshavare, mentorsansvar och sedvanliga arbetsuppgifter för en lärare ingår.
2024-04-19 2024-05-05
Strängnäs kommun, Fritidsenheten Badvärd (föräldravikariat)
Som badvärd kommer du främst att arbeta med badbevakning, försäljning/kassa och städning. Att arbeta för att ge bra service och god säkerhet för våra badgäster är en viktig och stor del i arbetet. Tjänsten innebär oregelbundna arbetstider med främst kvälls- och helgarbete. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar mycket eget ansvar. För arbete med barn och ungdom som denna tjänst innebär, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
2024-04-19 2024-05-03
Strängnäs kommun, Kristinagården 1 Omvårdnadspersonal till Kristinagården
Som vårdbiträde/undersköterska hos oss är dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll i vardagen.
2024-04-18 2024-04-25
Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB söker en Fastighetsförvaltare
Vad ska du göra? Som fastighetsförvaltare har du stor variation i din vardag med många kontaktytor. Du kommer att arbeta med ett fastighetsbestånd där din inriktning är fastighetsägarens ansvar. Hos oss tillhör du ett förvaltningsteam som stöttar varandra och som fastighetsförvaltare kommer du att agera som en mentor/bollplank åt vår fastighetsdrift (fastighetstekniker, bovärdar och drifttekniker). Du har också ett nära samarbete med våra övriga team. Med fokus på hög servicenivå och för att bidra till samhällsnyttan deltar du i utvecklingen av...
2024-04-17 2024-05-15
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Vakthavande befäl till Anstalten Mariefred
Som vakthavande befäl svarar du dygnet runt för vitala säkerhetsfunktioner vid anstalten, du ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter och är direkt underställd enhetens kriminalvårdsinspektör. Utanför kontorstid är du även högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Som vakthavande befäl kan dina arbetsuppgifter bestå av uppföljning av säkerhetsrutiner, bemanning av uppko...
2024-04-16 2024-05-07
Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB söker en Arbetsledare lokalvård
Vad ska du göra? Du arbetsleder, coachar och följer upp din personal, både löpande ute hos kund och genom årliga medarbetarsamtal. Medverkar vid rekryteringar och avslut av anställningar. Utföra kvalitetskontroller, Schemaläggning samt bygga relationer med våra kunder. Du har delegerat arbetsmiljöansvar, vilket innebär att du tar ansvar och bidrar till att vår personal har en god och trygg arbetsmiljö. Ansvara för materialförsörjning, maskiner och övrig utrustning, handlägga beställningar inom ansvarsområdet.
2024-04-16 2024-04-30
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterska till Mariagården
Arbetet hos oss är omväxlande och fyllt av tempoväxlingar. Hos oss träffar du ofta nya människor och får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskaper inom yrkesområdet. Vår vision är att tillsammans, som ett enda stort team, arbeta med glädje och engagemang för våra brukares bästa. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete utifrån individuella behov och verksamhetens mål samt utföra delegerade hälso - och sjukvårdsuppgifter.
2024-04-16 2024-04-29
Strängnäs kommun, IT-enheten Systemtekniker nätverk till IT-enheten
Vi söker en IT-generalist med minst några års erfarenhet av att arbeta med drift och förvaltning av nätverk till tjänsten som Systemtekniker. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Som systemtekniker är ditt uppdrag att säkerställa att vår driftmiljö är stabil, pålitlig och att våra system implementeras och används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Tillsammans arbetar vi med utveckling där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. I din anställning kan du eventuellt komma att krigsplacer...
2024-04-16 2024-05-12
Strängnäs kommun, Ordinärt boende Planeringsledare till äldreomsorgen, Strängnäs kommun
Som planeringsledare inom i Strängnäs kommun kommunala hemtjänst har du ett nära samarbete med områdeschef, enhetschefer och samordnare och fungerar som stödfunktion till dessa. Du är ett viktigt stöd för samordnarna i hemtjänsten i den dagliga driften av verksamheten och du ska ha en god förmåga att coacha och stödja samordnarna i det dagliga arbetet samt aktivt arbeta för samverkan med andra yrkesgrupper. Du ska ha förmåga till att identifiera och bidra till lösningar i det dagliga arbetet med en målsättning att använda verksamhetens resur...
2024-04-15 2024-05-05
Strängnäs kommun, Vasaskolan Textilslöjdlärare till Vasaskolan
Vi söker till Vasaskolan en textilslöjdslärare på ca 25% från och med läsårsstarten i augusti till våra åk 3:or. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet slöjd. Slöjdlektionerna kommer vara förlagda på en dag.
2024-04-15 2024-05-15
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kriminalvårdare Semestervikariat Anstalt Mariefred
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Du arbetar både dag- kväll och helg. Ett sommarjobb är en bra ingång till en fast tjänst med betald utbildning.
2024-04-15 2024-05-06
Strängnäs kommun, Mottagnings- och familjeenheten Gruppledare till Mottagnings- och familjeenheten
Gruppledares uppdrag är att säkra kvaliteten på det dagliga arbete som görs på enheten. Detta görs genom att gruppledare med ett coachande förhållningssätt utvecklar och stödjer handläggarna i sina respektive professioner genom handläggningsprocessens alla delar. På enhetschefens uppdrag leder och fördelar gruppledaren arbetet till enhetens medarbetare. Ärendehandledning och stöd att prioritera är centralt i det dagliga arbetet för gruppledaren. Vid ledigheter förväntas gruppledarkollegorna på Myndighet att täcka för varandra även på de andra ...
2024-04-15 2024-05-12
Strängnäs kommun, Bostad med särskild service 5 + korttidsboende Stödassistent till Tynäsvägens korttidsboende enligt 9§6 LSS
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. Det ingår också att arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och värna om brukarens delaktighet och integritet för att upprätthålla och utveckla sina färdigheter och intressen. Målet med insatsen är att föräldrar/anhöriga ska få avlastning i deras omv...
2024-04-12 2024-04-26
Strängnäs kommun, Isabellagården 1 Omvårdnadspersonal till Isabellagården 1
Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra god vård och omsorg utifrån våra brukares behov och önskemål. Våra brukares behov är i centrum och vi strävar efter att erbjuda våra brukare ett meningsfullt liv där mycket av vårt fokus ligger på aktivitet. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation. Mobiltelefon och dator används som dagliga arbetsredskap och vi arbetar aktivt med digitalisering. Arbetet hos oss är omväxlande, du får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskaper in...
2024-04-10 2024-04-24
Strängnäs kommun, Myndighet Biståndshandläggare inom äldreomsorg, Myndighet
Vi söker nu 1-2 personer som vill stärka upp hos oss under sommaren. Det kan även bli aktuellt med fortsatt timvikariat under hösten. Vår målgrupp är både barn, vuxna och äldre personer som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. På enheten handlägger vi ärenden enligt Socialtjänstlagen, Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I första hand kommer du att arbeta med bistånd...
2024-04-10 2024-04-28
Strängnäs kommun, Socialkontoret Strängnäs kommun söker dig som vill arbeta i sommar!
Under sommaren har vi ett extra behov av vikarier inom flera olika verksamheter. Att jobba som vikarie passar dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du får jobba med både hjärta och hjärna. Arbetar du på något av våra fina särskilda boenden så hjälper du våra brukare på plats på boendet med sådant som de behöver stöd på daglig basis. Stor del av arbetet utför du enskilt tillsammans med brukaren men du har kollegor på plats och tillsammans fördelar ni vad som behöver göras under arbetspasset. Inom hemtjänsten så arbetar du med våra brukar...
2024-04-10 2024-05-29
Karinslundsskolan Lärare i slöjd/bild och Hkk till Karinslundsskolan
I nuläget söker vi en behörig slöjdlärare som undervisar våra elever i åk 3 - åk 6 i såväl trä, metall och textilslöjd. Vi ser även gärna att du kan undervisa i bild/Hkk och/eller sva. Tjänstens storlek utgörs utifrån behörigheten i ovanstående ämnen. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Tillsammans med skolans övriga lärare tar du ansvar för aktiviteter så som temadagar, rastvärdsuppdrag, pedagogiska luncher mm
2024-04-09 2024-04-28
Strängnäs kommun, Åkerskolan Slöjdlärare till Åkersskolan, årskurs 3-9
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet slöjd. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott b...
2024-04-08 2024-04-30
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare F-3 till Åkerskolan
Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning i dina ämnen. Du undervisar i ett flertal ämnen. Du är mentor med ansvar för föräldrakontakt, utvecklingssamtal och bedömning. Du ser goda relationer som en viktig och naturlig del av ditt arbete och du kan skapa en tillgänglig och inkluderande undervisningsmiljö för dina elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både soci...
2024-04-08 2024-04-28
1 2 >