Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Speciallärare i åk 7-9 på Paulinska skolan i Strängnäs
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam och tillhör ett arbetslag på högstadiet. Främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv där det behövs. Rollen innebär både att vara ett stöd till elever, lärare, resurspersonal och skolledning. Din kompetens behövs som en del i vårt planerings- och utvecklingsarbete. Skolan ingår i ett utvecklingsprojekt i samverkan med Skolverket Samverkan för Bästa Skolan.
2022-09-23 2022-10-06
Strängnäs kommun, Åkers styckebruk och Lännas förskoleenhet Barnskötare
Nu går vi in i en ny fas där vi ska förvalta det vi byggt upp samtidigt som vi tar oss an ett forskningssamarbete med IFOUS och Hållbar Förskola. Vi har siktet inställt på att utveckla våra lärmiljöer, såväl inne som ute samt fördjupa oss i barns delaktighet och inflytande utveckla estetiska lärprocesser. Vi söker nu engagerade barnskötare med god förmåga att skapa relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du som barnskötare har god kunskap om läroplanen och hur den kan omsättas i den omsorg, utbildning och undervisning som barnen er...
2022-09-23 2022-10-04
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förskollärare till förskolan Äventyret
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, bedriva och dokumentera undervisningen och utbildningen i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi arbetar medvetet och aktivt med kollegialt lärande. Alla förskollärare på den egna förskolan träffas en gång/månad på gemensam reflektion samt att alla förskollärare i enheten regelbundet träffas i nätverk för att ta hjälp och stöd av varandra i t.ex. systematiskt kvalitetsarbete och undervisni...
2022-09-22 2022-10-06
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie
Nu söker vi en engagerad och driven barn- och ungdomsbibliotekarie, till Mariefreds bibliotek, med erfarenhet av barnbiblioteksutveckling. I tjänsten ingår arbete med mediebestånd, litteraturförmedling samt planering och genomförande av andra läsfrämjande aktiviteter. Du kommer att samarbeta med externa organisationer, med skola och förskola och andra avdelningar inom kulturkontoret, samt med övrig personalgrupp inom biblioteket. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter ingår i tjänsten.
2022-09-21 2022-10-09
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie med inriktning IT
I rollen som IT-bibliotekarie kommer du att ha ett delat ansvar för biblioteksdatasystemet Book-it, Arena, e-tjänster samt MIK-frågor. Du kommer att ansvara för support- och driftsfrågor, för verksamhetens datorer, automater och övriga IT-verktyg. Du kommer att delta i bibliotekets utvecklingsarbete. Vidare kommer du att hålla i utbildningar och aktiviteter inom IT, digital delaktighet och e-tjänster. I rollen ingår också arbete med marknadsföring av t.ex. webbpublicering av evenemang. Även informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstg...
2022-09-21 2022-10-09
Strängnäs kommun, Riagården Undersköterskor till natt område 3
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål och beviljat bistånd enligt socialtjänsten. Vi utvecklar verksamheten tillsammans genom våra gemensamma kompetenser och därmed bidrar du till ett gott resultat och gör ett bra arbete. Som undersköterska utför du vissa delegerade medicinska insatser från sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I arbetet ingår dokumentation i Treserva. I de här tjänsterna arbetar du schemalagd tid på nätter och vissa kväl...
2022-09-21 2022-09-30
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Undersköterska till Isabellagården
Hos oss är våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Något som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att stärka och/eller bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. Dina grundläggande arbetsuppgifter kommer vara att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enl. SOL. Arbetet hos oss är omväxlande, du träffar ofta nya människor och får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskaper...
2022-09-21 2022-10-02
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Undersköterska eller vårdbiträde till Isabellagården
Hos oss är våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt. Något som innebär att dem som bor hos oss ska få hjälp att stärka och/eller bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. Dina grundläggande arbetsuppgifter kommer vara att planera och utföra omvårdnadsarbete utifrån våra brukares behov. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enl. SOL. Arbetet hos oss är omväxlande, du träffar ofta nya människor och får därigenom möjlighet att utveckla dina kunskaper...
2022-09-21 2022-10-02
Strängnäs kommun, Måltidsservice Kock med arbetsledande funktion, Måltidsservice
I denna roll kommer du att arbetsleda och själv delta i det dagliga arbetet i köket. Du ser till att det finns ett bra samarbete mellan kök och skolans verksamheter. Du engagerar och utvecklar kollegor i arbetet mot mål och resultat. Vidare ansvarar du för inköpsprocessen och är delaktig i menyplanering samt ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av kökets alla processer.
2022-09-19 2022-10-07
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Barnskötare
Vi söker dig som i ditt uppdrag som barnskötare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Du ska tillsammans med ditt arbetslag planera, bedriva och dokumentera undervisning och utbildning i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi söker, till en visstidsanställning, två stycken barnskötare till vår enhet som kan arbeta som extra förstärkning i barngrupp.
2022-09-19 2022-10-02
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Barnskötare
Vi söker dig som i ditt uppdrag som barnskötare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Du ska tillsammans med ditt arbetslag planera, bedriva och dokumentera undervisning och utbildning i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi söker nu flera barnskötare till vår enhet. Tre tjänster är tillsvidare och en tjänst är ett vikariat som sträcker sig till 2023-05-25. Uppge när du skickar in din ansökan vilken/vilka av tjänster...
2022-09-19 2022-10-05
Karinslundsskolan Lärare till mellanstadiet, Karinslundsskolan
Nu söker vi dig, en positiv, engagerad och legitimerad lärare som vill undervisa och inspirera våra elever i åk 5 det här läsåret. I och med vår nya organisation som sjösattes i höstas delar du och en kollega på de teoretiska ämnena i en årskurs. Dina ämnen skulle att bli Ma, NO, TK och SO. Du ingår i ett av skolans arbetslag och tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Arbetet innebär även samarbete med övriga pedagoger/personal, elevhälsan, föräldrar samt aktörer utanför s...
2022-09-16 2022-09-28
Karinslundsskolan Timvikarier till Karinslundsskolan
Vi är nu i stort behov av timvikarier. Det kan gälla allt från att man bokas in på planerad frånvaro till att man kontaktas samma morgon. Arbetsuppgifterna är väldigt varierade och kan innebära lärarvikariat på både låg- och mellanstadiet, arbeta på fritidshemmet och som resurs i klass/-er eller som elevassistent. Vi söker medarbetare som har någon form av erfarenhet av att arbeta med barn, egna eller andras, som vill vara med och stötta barn i deras utbildning och utveckling samt är nyfiken och villig att lära sig nya saker.
2022-09-16 2022-09-28
Strängnäs kommun, Mottagnings- och familjeenheten Familjerättssekreterare till Mottagnings- och familjeenheten
Tjänsten avser familjerättssekreterare och du kommer att vara en av fyra i gruppen. Dina arbetsuppgifter omfattar allt som rör familjerättens område såsom vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, adoptionsutredningar, yttranden, utredning av fader och föräldraskap, samarbetssamtal, informationssamtal med mera. I övrigt ingår också att företräda nämnden i domstol och ansvara för rättssäker dokumentation, bland annat journalanteckningar. Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga handläggare samt arbetsled...
2022-09-16 2022-10-09
Strängnäs Fastighets AB Arbetsledare fastighetsavdelningen
Som arbetsledare ska du leda, utveckla och följa upp arbetet i gruppen, vilket ställer krav på en god samarbetsförmåga och gott ledarskap. Du jobbar i team tillsammans med bland annat andra arbetsledare, förvaltare, driftledare och skötselpersonal och uppdraget innebär kontakt med kund. Du ansvarar för introduktion vid nyanställningar, utföra medarbetarsamtal och delta i lönesättningsarbetet. Medverka i företagets arbetsmiljöarbete och systematiskt förbättringsarbete. Arbetet kräver att du har systemvana och du kommer ha huvudansvar för vårt...
2022-09-14 2022-09-30
Strängnäs kommun, Hemtjänst 2 Omvårdnadspersonal till hemtjänsten
Vanliga uppgifter inom hemtjänsten är att uppmuntra, stödja och motivera vad gäller bl.a. personlig hygien, omvårdnad, måltider och aktiviteter. Vi utgår från brukarens behov och önskemål. Målet är att göra det möjligt för de äldre att, med upplevd trygghet och kvalitét, kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC). I arbetet ingår det att ha god dialog med omsorgstagare och dess anhöriga, gott samarbete med kollegor och god förmåga att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer via ...
2022-09-14 2022-10-05
Strängnäs kommun, Område 3 (Riagården och Hammargården) Undersköterska/kvalitetsombud till Hammargården
I din roll som undersköterska planerar och utför du omvårdnadsarbete utifrån varje brukares enskilda behov. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att de som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I det dagliga arbetet erbjuder du brukarna ett socialt innehåll och ett gott bemötande i vardagen. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enligt SOL. Som kvalitetsombud arbetar du i nära samarbete med enhetschef, med målet att säkerställa och ut...
2022-09-13 2022-09-27
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom Ungdomsvägledare, Stöd och Insats ungdom
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för ungdomar? Enheten Stöd och insats ungdom är förlagd under socialkontoret. Som ungdomsvägledare på enheten kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för det förebyggande, trygghetsskapande och uppsökande arbetet med ungdomar och unga vuxna i Strängnäs kommun. Förutom ett tätt internt samarbete inom vår egen socialtjänst kommer du som ungdomsvägledare även ha en hög grad av samverkan med externa aktörer som till exempel skola, polis och fritid men...
2022-09-13 2022-10-10
Strängnäs kommun, Trygghetslarm och nattpatrull Omvårdnadspersonal till Trygghetslarm och nattpatrull
Ditt uppdrag är att ge god service och omvårdnad till personer med beviljat trygghetslarm i hemmet hos den enskilde. Det ingår också nattinsats och fasta hemtjänstinsatser nattetid. God egen och gemensam planering är också en viktig del i detta ansvarsfulla arbete. Det förekommer också administrativt arbete inom enhetens verksamhet samt arbete med trygghetslarmshantering. Arbetstiden är förlagd under schema att arbeta dag och kväll samt helg vid placering på trygghetslarm. För placering på nattpatrullen så är arbetstiden förlagd till natt.
2022-09-12 2022-10-02
Strängnäs kommun, Miljöenhet Miljöinspektör med inriktning mot enskilda avlopp och strandskydd
Tjänsten kommer huvudsakligen att vara inriktad mot enskilda avlopp, strandskydd samt till viss del vattenverksamhet. Du kommer att arbeta självständigt med prövning och tillsyn av strandskydd och enskilda avlopp. I arbetet ingår rådgivning, service till kommunens invånare och företag, samt hantering av inkommande ärenden och uppsökande tillsynsarbete. För enskilda avlopp ingår arbete med prövning av tillstånd för nya enskilda avlopp. Arbetet med strandskydd innebär att du kommer att utreda och säkerställa att strandskyddslagstiftningen efter...
2022-09-12 2022-10-02
Strängnäs kommun, Trygghetslarm och nattpatrull Undersköterska till Trygghetslarm och Nattpatrull
Ditt uppdrag är att ge god service och omvårdnad till personer med beviljat trygghetslarm i hemmet hos den enskilde. Det ingår också nattinsats och fasta hemtjänstinsatser nattetid. God egen och gemensam planering är också en viktig del i detta ansvarsfulla arbete. Det förekommer också administrativt arbete inom enhetens verksamhet samt arbete med trygghetslarmshantering. Arbetstiden är förlagd under schema att arbeta dag och kväll samt helg för placering på trygghetslarm. För placering på nattpatrullen så är arbetstiden förlagd till natt.
2022-09-09 2022-09-25
Centrala barn- och elevhälsan Skolsköterska, Centrala barn- och elevhälsan
Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom hälsobesök, vaccinationer, hälsouppföljningar samt arbetet i elevhälsateamet på skolan. I elevhälsoteamet (EHT) bidrar du med din kompetens inom medicin, omvårdnad och elevhälsa där har du även har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, vårdnadshavare samt region och myndigheter utanför skolan, såsom socialtjänst, habilitering, BUP och primärvård. Du kommer att ha ett nära samarbete...
2022-09-07 2022-09-28
Strängnäs kommun, Administrativa enheten SK Ekonomihandläggare
Som ekonomihandläggare ansvarar du tillsammans med en annan kollega på enheten för hantering av leverantörsfakturor, fakturering, utbetalningar, avstämning av balanskonton samt återsökningar av statliga bidrag. Du skall även se till att rutiner och riktlinjer följs samt vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter som förekommer inom enheten.
2022-09-06 2022-09-25
Strängnäs kommun, Daglig verksamhet och sysselsättning Arbetshandledare, Daglig verksamhet och sysselsättning 1
I arbetsuppgiften som arbetshandledare ingår bland annat planering av verksamheten och olika arbetsuppgifter, dokumentation, omvårdnadsarbete och att stödja individen i genomförandet av dennes arbetsuppgifter.
2022-09-06 2022-09-25
Strängnäs kommun, Ordinärt boende Enhetschef till hemtjänsten
Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, detta tillsammans med medarbetare och övriga chefer. Du har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar och du hanterar både operativa och strategiska frågor som rör både din del av verksamheten och enheten som helhet. Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och säkerställer bemanning utefter fastställd budget. Du stärker och motiverar medarbetarna och fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Du är närva...
2022-09-06 2022-09-25
1 2 >