Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Personlig assistans vuxna Personlig assistent, Personlig assistans vuxna
Brukaren, en kvinna i sextioårsåldern med MS, har större omvårdnadsbehov, är rullstolsburen och behöver därför hjälp med bland annat förflyttningar. Arbetet består i att stödja brukaren i sin vardag kring grundläggande behov, till exempel hjälp med omvårdnad, personlig hygien, hushållssysslor och övriga göromål som får brukarens vardag att fungera. Ditt arbete utgår från en individuell genomförandeplan som du tillsammans med brukaren sätter upp. Målsättningen är att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och kunna känna delaktigh...
2023-12-07 2024-01-05
Strängnäs kommun, Myndighet Biståndshandläggare inom äldreomsorg, Myndighet
Som biståndshandläggare kommer du att informera om verksamheten, ta emot ansökningar/anmälningar, bedöma behov samt utreda rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) gällande exempelvis hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm med mera. Vår målgrupp är personer över 18 år som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. I arbetet ingår även att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning av beslut. Arbetet är till stor del självständigt, men sker även i nära...
2023-12-06 2023-12-19
Strängnäs kommun, Stöd och Insats barn och vuxen Familjebehandlare, Stöd och insats barn och vuxen
Som familjebehandlare kommer du att arbeta nära både enskilda individer och familjer för att identifiera deras specifika behov. Du kommer att arbeta med familjebehandling, framför allt på uppdrag från socialtjänstens myndighet. Du kommer också att hantera umgängesärenden samt samarbetssamtal. Vi är en väl sammansvetsad grupp som består av många olika personligheter och låg personalomsättning. Vi har ett systemiskt förhållningssätt, arbetar nätverksinriktat och tror att de vi möter är de som sitter på lösningarna till hur man bäst når en föränd...
2023-12-06 2023-12-19
Strängnäs kommun, Stöd och Insats barn och vuxen Familjevägledare, Stöd och insats barn och vuxen
Som familjevägledare ansvarar du för individuella stödjande kontakter och samtal med föräldrar med små barn vid familjecentralen. Du ansvarar för mer riktat stöd utifrån identifierade behov både enskilt och i grupp. Du kommer också tillsammans med förskolläraren att leda föräldrautbildningar. Det dagliga arbetet med enskilda familjer präglas av en flexibilitet och helhetssyn på familjen som innebär en beredskap att arbeta både pedagogiskt och behandlande. Du blir socialtjänstens representant i familjecentralens arbete och ansiktet utåt för att...
2023-12-06 2023-12-19
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till LSS-boende Svalan, Finningevägen 36
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödja allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående. På detta boende bor det brukare med omfattande omvårdnadsbehov vilket kräver ett arbetssätt med en hö...
2023-12-06 2023-12-31
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare F-3 till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och a...
2023-12-05 2023-12-19
Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB söker en Fastighetstekniker
Som fastighetstekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor för drift, skötsel och underhåll av våra fastigheter inklusive dess tekniska system och installationer. Du ser till att fastigheterna har fungerande värme och ventilation, du utför felsökning och reparationer. Förutom felavhjälpande och akut underhåll innebär arbetet även att utföra proaktiva åtgärder och minimera risken för större ingrepp i framtiden samt föreslå förbättringar som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Arbetet är både fritt och varierat men ställer sam...
2023-12-04 2023-12-15
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Samordnare till Funktionshinderomsorgen
I ditt uppdrag som samordnare hanterar du många olika administrativa uppgifter, och du är ett kvalificerat chefsstöd. Arbetet kan bestå av bemanning, schemaläggning, semesterplanering och rapportering i lönesystemet. Samordning av olika förändringsarbeten kan förekomma beroende på hur olika uppgifter fördelas över hela arbetsgruppen. Det ingår även att göra enklare ekonomisk redovisning, statistik och övriga administrativa arbetsuppgifter utifrån uppdrag från ansvarig enhetschef. Du arbetar nära enhetschef och medarbetare i verksamheten och a...
2023-12-04 2023-12-17
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till funktionshinderomsorgen, Finningevägen 36
Som stödpedagog arbetar du med brukarna i verksamheten. Tillsammans med arbetsgruppen praktiserar och utvecklar du våra arbetssätt för att brukaren ska få en trygg och stimulerande miljö. Du stödjer brukaren med pedagogiska lösningar och metoder för att öka delaktighet och självständighet hos brukarna. Även omvårdnadsarbete ingår. Du samarbetat mycket med olika professioner kring verksamhetens brukare. I arbetet ingår administrationstid som varierar mellan 8- 16 timmar i månaden. Du kommer att arbeta enligt schema med varierade arbetstider som...
2023-12-01 2023-12-31
Strängnäs kommun, Måltidsservice Arbetsledare till måltidsservice
Det finns sju kök i Strängnäs kommun där arbetsledare krävs, det är framförallt skolkök det gäller. Detta är en tillsvidaretjänst där arbetet utförs på plats där behov finns. Som ambulerande arbetsledare ska du kunna täcka upp vid ordinarie arbetsledares frånvaro. Du kommer även arbeta som poolkock vid behov i olika kök. Som kock med arbetsledande funktion kommer du: • arbetsleda och själv delta i det dagliga arbetet i köket • engagera och utveckla kollegor i att arbeta för mål och resultat • ansvara för inköpsprocessen och vara delaktig i men...
2023-12-01 2023-12-28
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeut till Strängnäs kommun
Som arbetsterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om arbetsterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Du arbetar mot särskilt boende samt inom ordinärt boende, det vill säga i brukarens hem. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliter...
2023-11-30 2023-12-17
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Ungdomscoach till Strängnäs fritidsgårdar
Som ungdomscoach guidar du ungdomar och ger dem personlig vägledning. Du hjälper dem att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och nya sammanhang. Det kan exempelvis vara att arrangera sommarläger, konserter, tårtdueller, samtalskvällar eller A-traktorträffar. Du hjälper till att förmedla kontakter, guida ungdomen till rätt sammanhang och skapar förutsättningar så att ungdomens idé kan bli verklighet. Det ligger även i ditt uppdrag att främja ungas delaktighet och inflytande, till exempel genom att vägleda unga till betydelsefulla sammanhang....
2023-11-30 2023-12-17
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Verksamhetutvecklare Funktionshinderomsorgen
Verksamhetsutveckling i Strängnäs kommun utgår från visionen Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen detta innebär att vara en stödfunktion för ditt verksamhetsområde med utgångspunkten i våra invånares perspektiv och behov. Arbetet med verksamhetsutveckling ska utgå från evidensbaserad kunskap och sker i samverkan både internt och externt. Kontorsplanen ligger till grund för verksamhetsutveckling och ger stöd till prioriterade områden samt riktning för hela socialkontorets strat...
2023-11-27 2024-01-04
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kriminalvårdare till anstalten Mariefred, timvikariat
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömnin...
2023-11-24 2023-12-15
Strängnäs kommun, Vasaskolan Barnskötare till Vasaskolan
I denna roll kommer du att arbeta på fritidshem enligt aktuell läroplan och lokala mål. En dag på fritids kännetecknas av olika möten mellan barn och pedagoger, och varje sådant möte är inte bara viktigt utan också en del av barnets känsla av trygghet, deras utveckling och lärande. Vår strävan är att dra nytta av dessa interaktioner för att skapa en miljö som är säker, givande och rolig för alla inblandade. Som barnskötare är du skicklig på detta. Du lyckas framkalla glädje hos barnen när de gör framsteg och övervinner hinder. Dessutom är du ...
2023-11-24 2023-12-15
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till Hälso- och sjukvård, Särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i...
2023-11-20 2023-12-10
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i spanska och ytterligare ett ämne till Mariefreds skola
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i spanska och ytterligare ett ämne för åk 6-9. Ditt uppdrag består av att planera, genomföra och följa upp undervisning i dina ämnen. Mentorskap och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare ingår självfallet. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du kommer få kunniga och engagerade kollegor och tillsammans med dem utveck...
2023-11-17 2023-12-15
Strängnäs kommun, Anpassad grundskola Elevassistent till den anpassade grundskolan
Som elevassistent hos oss i den anpassade grundskolan kommer du aktivt att delta i verksamheten under skoltid och i fritidshem. Du möter och arbetar med våra elever med olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. Du kommer att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Rörelseträning...
2023-11-16 2023-12-15
Strängnäs kommun, Bemanningsenhet Vikarier till bemanningsenheten
Arbetar du på något av våra fina särskilda boenden så hjälper du våra brukare på plats på boendet med sådant som de behöver stöd på daglig basis. Stor del av arbetet utför du enskilt tillsammans med brukaren men du har kollegor på plats och tillsammans fördelar ni vad som behöver göras under arbetspasset. Inom hemtjänsten så arbetar du med våra brukare i deras egna hem och stöttar dem med de uppgifter de har fått beviljade. Under ditt arbetspass så går, cyklar eller kör du bil mellan brukarnas hem. Besöken ute i hemmen gör du oftast själv men ...
2023-09-01 2024-01-14
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Vikarier till Funktionshinderomsorgen
Daglig verksamhet och sysselsättning LSS/SoL: Här varierar arbetet mellan olika aktiviteter, inomhus och utomhus, från promenad, badutflykt, trädgårdsarbete, städning, sång, pyssel till spel och samvaro. Du behöver ha den fysiska förmågan som arbetet kräver och ha hjärtat på rätt ställe för att kunna ge omvårdnad med respekt och god kvalitet. Enheten för barn och unga LSS: Enheten vänder sig till familjer med barn och ungdomar från 0 till 21 år. Insatserna inom enheten innefattar korttidshem, personlig assistans. Barn och unga som vistas på k...
2023-08-22 2023-12-31