Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Mellanvångsskolan Lärare åk 4-6 till Mellanvångsskolan i Staffanstorp
Vi söker en lärare åk 4-6 med behörighet i matematik, gärna i kombination med andra ämnen. Här är chansen att verkligen kunna påverka! Mellanvångsskolan är en fantastisk skola som rekryterar fantastiska pedagoger. Vi har höga förväntningar på Dig, du kan ha höga förväntningar på oss. Kvalité och utvecklingsarbete är viktigt för oss. Varje arbetslag ansvarar för två klasser i ett trelärarsystem där vi nu behöver stärka upp organisationen med ytterligare en pedagog i en av årskurserna. Lärarna följer eleverna genom åren och tillhör ett årskursar...
2021-10-14 2021-10-28
Staffanstorps kommun, Kansli Nämndssekreterare
Staffanstorps kommun söker en nämndssekreterare till kansliet. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %. Nämndssekreteraren utgör länken mellan förvaltningschef, handläggare och politik. Du ska säkra att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och Staffanstorps kommuns fastställda styrdokument. Som nämndssekreterare kommer du att ansvara för den övergripande planeringen av nämndens arbete, för sammanställande av kallelser inför sammanträden med nämnder och beredningar samt för protokollföring vid sammanträdena. D...
2021-10-07 2021-10-24
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Musiklärare till Stanstorpsskolan och Kyrkheddinge skola
Tjänsten är ett vikariat pga. en kommande föräldraledighet. Du kommer att bedriva musikundervisning från årskurs 1 till 6 för två skolor men är stationerad på Stanstorpsskolan. Till tjänsten som musiklärare söker vi dig som är legitimerad musiklärare eller är i slutet av din utbildning. Du använder IKT som en naturlig del i undervisningen. Du har god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Vi söker dig som tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har lätt för att sa...
2021-10-06 2021-11-07
Staffanstorps kommun, Gullåkraskolan Förstelärare till Gullåkraskolan
Du kommer att arbeta som lärare samtidigt som du driver ditt uppdrag som förstelärare. Tillsammans med de andra förstelärarna och skolledningen kommer du att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet både gällande arbetsmetoder och undervisningskvalitet för ökad måluppfyllelse. I detta uppdrag ingår det att systematiskt följa upp och analysera skolans resultat i syfte att utveckla undervisningen och lärandet på vägen mot ökad måluppfyllelse. Du kommer även få planera för och driva det kollegiala lärandet på skolan. I syfte att utveckla undervis...
2021-10-04 2021-10-21
Staffanstorps kommun, Gullåkraskolan Skolbibliotekarie till Gullåkraskolan
Vi behöver dig som brinner för läsning och läsinlärning, som vet hur man hittar rätt bok till rätt elev för att skapa en läsande kultur på vår skola. Skolbiblioteket är helt nytt och det finns sagorum och möjligheter till skolverksamhet med eleverna på skolan. Som skolbibliotekarie på Gullåkraskolan bidrar du med dina kunskaper kring böcker, läsning och källkritik på ett sätt som främjar elevernas läsning och kunskaper. Du skapar nyfikenhet och intresse för böcker och läsning. Tillsammans med skolans pedagoger och ledning startar och driver du ...
2021-10-04 2021-10-21
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Modersmålslärare
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning i grundskolan på elevens modersmål. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga. Det kan ingå studiehandledning i tjänsten.
2021-09-30 2021-10-29
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Vuxna Socionomstuderande (behovsanställning)
Enheten Vuxna i Staffanstorp söker en timanställd för arbete i ett team av socionomer som arbetar med ekonomiskt bistånd. Teamets uppdrag är att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd men även att stötta kommunens medborgare att bli självförsörjande. Det innebär att du kommer att få ta emot ansökningar om ekonomiskt bistånd och utreda dessa i enlighet med rådande lagstiftning men även möta medborgare och ge olika typer av stöd genom olika former av arbetsmarknadsinriktade insatser.
2021-09-29 2021-10-18
Staffanstorps kommun, Planerings- och verksamhetsstöd Systemförvaltare och GDPR-samordnare
Arbetsmarknadsförvaltningen söker en systemförvaltare som kommer att ha en nyckelroll i att förvalta, underhålla och utveckla ett antal verksamhetskritiska system och dess tjänster. I tjänsten ingår även uppdraget som GDPR-samordnare där du ansvarar för att förvaltningens arbete med dataskydd och informationssäkerhet utvecklas, förstås, tillämpas och upprätthålls. Du kommer att ingå i enheten planering och verksamhetsstöd som arbetar förvaltningsövergripande med bland annat administrativt stöd, chefsstöd, verksamhetsutveckling och systematiskt ...
2021-09-29 2021-10-18
Staffanstorps kommun, Bibliotek Två bibliotekarier till Staffanstorps bibliotek
Vi söker två bibliotekarier till Staffanstorps biblioteks vuxenverksamhet, med placering vid huvudbiblioteket. Tjänstgöringsgraden är 80 %. Vi söker en bibliotekarie med ansvar för samordning av programverksamhet för vuxna samt uppsökande verksamhet. I tjänsten ingår att utveckla bibliotekets uppsökande tjänster samt att bygga nätverk med aktörer i lokalsamhället. I tjänsten ingår också inköp av ljudböcker och anpassade medier. Vidare söker vi en bibliotekarie med ansvar för inköp av vuxenmedier. I tjänsten ingår bland annat också underhåll...
2021-09-24 2021-10-18
Staffanstorps kommun, Hemteam/Larmgrupp och nattpatrull Undersköterska
Vi söker nu en undersköterska till hemteam i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Som undersköterska ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem.
2021-09-03 2021-10-22
Staffanstorps kommun, Hemteam/Larmgrupp och nattpatrull Undersköterska/ vårdbiträde
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/vårdbiträde till timanställning inom Hemteam, Larmgrupp och Nattpatrull i Staffanstorps kommun. Arbetet består av sedvanliga omvårdnadsuppgifter och omfattar dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Som undersköterska/ vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem. Som timavlönad anställs du per...
2021-08-23 2021-11-30