Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Upphandlingsjurist
Tjänsten som upphandlingsjurist innebär ett självständigt arbete med fokus på att säkerställa att upphandlingsarbetet i kommunen sker på ett professionellt, affärsmässigt och rättssäkert sätt. Du bevakar avtalstider, avtalstrohet och arbetar kontinuerligt med att identifiera effektiviseringspotentialer genom bättre samordning och enhetliga arbetssätt. En viktig del i tjänsten blir att ta fram och presentera statistik i syfte att skapa kontroll och tillförlitliga beslutsunderlag. Du bistår verksamhetsansvariga med kunskap och rådgivning inom om...
2021-05-10 2021-06-06
Staffanstorps kommun, Rehab och öppen verksamhet Leg Arbetsterapeut
Aktuellt arbetsområde för tjänsterna är främst inom ordinärt boende och vid anslutning till hemteam vid utskrivning till ordinärt boende från sjukhus och korttidsvistelse. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Utföra individuella funktions-och aktivitetsbedömningar. Utforma och genomföra rehabiliteringsinsatser tillsammans med patienter och personal. Prova ut och förskriva medicintekniska hjälpmedel. Medverka vid vårdplaneringar/SIP. Instruera/handleda patient /personal/anhöriga Bedömning och intygsskrivning i samband med bostadsanpassning...
2021-05-07 2021-05-23
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Lärare i fritidshem/fritidsledare
Vi söker nu en lärare i fritidshem/fritidspedagog till Uppåkraskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. I arbetet som fritidspedagog ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidshemsverksamhet och i klass, i enlighet med fritidshemmets styrdokument. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevgrupps förutsättningar och behov. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans och fr...
2021-05-07 2021-05-27
Staffanstorps kommun, Förskoleområde Söder Förskollärarstjärna sökes till Ängslyckans förskola i Hjärup
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Vill du ha en unik och dynamisk arbetsplats i framkant? En förskola där trivsel, arbetsglädje och utveckling prioriteras? Framgångskonceptet på Ängslyckan är vi-känslan och vår övertygelse att dagens förskola skapas i samklang med såväl nutid som framtid. Som en medveten närvarande pedagog ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lärorik och kreativ tid hos oss. Här bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. En viktig del i arbetet är att skapa en stimulerande och inspirerande m...
2021-05-05 2021-05-28
Staffanstorps kommun, Baldersskolan Speciallärare till särskild undervisningsgrupp
Under läsåret 2021/2022 startar Baldersskolan upp en särskild undervisningsgrupp/flexgrupp i åk 4-9. Till denna grupp söker vi en speciallärare som, tillsammans med två speciallärare samt en specialpedagog, bygger upp samt ansvarar för gruppen. I ditt uppdrag som speciallärare i gruppen ingår undervisning av elever (beroende av behörighet) och visst mentorskap till elever. I uppdraget ingår även kontakter med undervisande lärare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Utöver arbetet i den särskilda undervisningsgrupp...
2021-05-04 2021-05-21
Staffanstorps kommun, Staben Kommunikatör till Staffanstorps kommun
Vi söker nu en kommunikatör till kommunstyrelseförvaltningen i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Kommunstyrelseförvaltningen har det övergripande ansvaret för Staffanstorps kommuns kommunikation. Som vår nya kommunikatör kommer du att ingå i ett team tillsammans med stabschefen och en kommunikatör där du, planerar, driver, utvecklar och följer upp den interna och externa kommunikationen. Du blir en av flera nyckelspelare i organisationen där du får vara ber...
2021-04-30 2021-06-04
Staffanstorps kommun, Musikskolan Pianolärare - vikarie
Du ska undervisa i piano, både enskilt och i grupp. I övrigt ska du delta i kollegiets gemensamma arbete i samråd med ledningen. Undervisningen är förlagd torsdagar (ev. tillkommer även måndagar). Vikariatet varar hela läsåret 21/22. Tjänsten är i grunden 20% men kan ev. utökas till 40%.
2021-04-30 2021-05-21
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Erfaren exploateringsingenjör
Som exploateringsingenjör kommer du att få stort eget ansvar och mandat att driva exploateringsprocesser i olika skeden. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, tidiga skeden och detaljplanering, till byggklar mark och genomförande. Arbetet förutsätter ett övergripande kommunperspektiv och innebär ett brett samarbete i projektform med medarbetare från den egna och andra avdelningar, i nära dialog med kommuninvånare, politiker...
2021-04-28 2021-05-30
Staffanstorps kommun, Hemsjukvård Sjuksköterska
Vi söker nu en sjuksköterska till Hemsjukvården i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innebär sedvanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommunal verksamhet. Du utför både planerade och akuta besök samt vägleder undersköterskor i frågor som rör HSL. Du kommer tillsammans med erfarna kollegor ansvara för HSL-insatser upp till sjuksköterskenivå på de enheter som Staffanstorps kommuns hemsjukvård har HSL-ansvar för. En viss del av arbetet sker i ...
2021-04-28 2021-05-19
Staffanstorps kommun, Planering och verksamhetsstöd Verksamhetscontroller med processansvar
Du ingår i den förvaltningsövergripande kvalitetsgruppen som leds av chefen för avdelningen Planering och verksamhetsstöd, där du tillsammans med andra kollegor arbetar med Omsorgsförvaltningens fortlöpande kvalitetsarbete. Som verksamhetscontroller är det viktigt att samverka på flera olika nivåer; med de privata bolag som bedriver omsorgsverksamhet i kommunen, med de kommunala verksamheterna i förvaltningen, övriga medarbetare på avdelningen för Planering och verksamhetsstöd och med andra roller i kommunen, t. ex. upphandlingscontroller och ...
2021-04-28 2021-05-18
Staffanstorps kommun, Kost Kock Kostsektionen
Tillsvidareanställning på 100 %, uppehålls- eller semestertjänst med tillträde enligt överenskommelse. Som kock i våra kök har du en viktig roll. Det är du som tillsammans med dina kollegor ansvarar för att våra gästers måltidsupplevelse blir den bästa. För oss är det viktigt att du ser att god service och ett trevligt bemötande är en viktig del i den totala måltidsupplevelsen. Vi söker nu dig som har kockutbildning och praktisk erfarenhet av arbete som kock. Du ska ha utbildning och erfarenhet inom livsmedelshygien, tillagning av specialkos...
2021-04-26 2021-05-16
Staffanstorps kommun, Myndighetsenheten Sommarvikarie som Biståndshandläggare/ LSS handläggare
Som handläggare ska du på ett rättssäkert sätt, utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp fattade beslut. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I dessa kontakter är det viktigt att ge korrekt och tydlig information om insatser/bistånd. Staffanstorps kommun har kundval inom hemtjänst och särskilt boende, vilket innebär att den enskilde kan välja ...
2021-01-21 2021-05-31
Staffanstorps kommun, Hemteam/Larmgrupp och nattpatrull Undersköterska / Vårdbiträde till sommar 2021
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/vårdbiträde till timanställning inom Hemteam, Larmgrupp och Nattpatrull i Staffanstorps kommun. Arbetet består av sedvanliga omvårdnadsuppgifter och omfattar dag-, kväll- natt- helgtjänstgöring , Som undersköterska/ vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem. Vi arbetar med ett rehabili...
2021-01-08 2021-05-30