Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Exploateringsingenjörer till expansiv kommun
Som exploateringsingenjör kommer du att få stort eget ansvar och mandat att driva exploateringsprocesser i olika skeden. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, tidiga skeden och detaljplanering, till byggklar mark och genomförande. För att bli framgångsrik i rollen som exploateringsingenjör förutsätts ett övergripande kommunperspektiv och en god förmåga att samarbeta med medarbetare från den egna och andra avdelningar, komm...
2022-09-23 2022-10-14
Staffanstorps kommun, Hemteam och Larmgrupp Undersköterska
Vi söker nu en undersköterska till hemteam i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Som undersköterska ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem.
2022-09-22 2022-10-13
Staffanstorps kommun, Förskoleområde Öster Förskoleområde Öster söker förskollärare till föräldraledighetsvikariat
Vi söker nu Förskollärare på föräldraledighetsvikariat till Förskoleområde Öster i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder 1-2 vikariat på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Tillsammans med kollegor planerar och genomför du en undervisning som gör att barnen känner att de lär sig, känner sig trygga, kreativa och nyfikna. Du arbetar medvetet med barns inflytande och ser barnen som kompetenta individer. Det pedagogiska arbetet sker såväl med barnen som enskilt och tillsammans med arbetslaget. Vi har en struktur för kollegialt lärande och m...
2022-09-21 2022-10-07
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för barn och familj Socionom till barn- och ungdomsgruppen
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Vi kan erbjuda dig ett varierande och utmanande jobb med kompetenta kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. Vi söker en socionom till enheten Barn och familj med kompetens gällande barnavårdsutredningar samt barn- och familjearbete. På enheten för Barn och familj finns personalkategorier såsom socionom/barnavårdsutredare, socionom/familjehem, socionom/placerade barn, socionom/familjerätt samt socionom på polisen. Du kommer att utreda barn och ungdomar 0-20 år enligt SoL och LVU samt föl...
2022-09-16 2022-10-07
Staffanstorps kommun, Fritidsgårdar Fritidsledare till Ung i Staffanstorp
Arbetet som fritidsledare inom Ung i Staffanstorp bedrivs i enlighet med verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten i Staffanstorp. Din roll innebär att du ingår som en del i arbetsgruppens dagliga arbete. Det dagliga arbetet innebär i första hand att möta målgruppen, alla unga i åldern 10-17 år. Din uppgift är att bedriva arbetet, tillsammans med ungdomarna, och sträva efter så hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjligt. Detta gör du bland annat genom att: - Arbeta för att främja ungas intressen och drivkrafte...
2022-09-16 2022-10-06
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Stöd och Behandling Familjebehandlare
Vi söker nu en familjebehandlare till enheten för stöd och behandling inom arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun. Som familjebehandlare kommer du att ingå i enhetens familjeteam och arbeta med öppenvårdsinsatser, såsom familjebehandling, råd och stöd för familjer med barn och ungdomar samt bedriva gruppverksamheter mot barn och föräldrar. Den största delen av arbetet består av interna uppdrag från enheten barn och familj. Du kommer att få ett spännande, kreativt och utmanande arbete på en arbetsplats där det ges god möjlighet til...
2022-09-16 2022-09-30
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Staffanstorp
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral? Vi söker en engagerad och driftig medicinsk sekreterare som vill vara med oss på resan med målet att bli Skånes bästa vårdcentral! Vårdcentralen har under senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling. Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete med sekreteraruppgifter så som ansvar för journalhantering, där utskrift av diktat, brev och intyg, remisshantering, arkivering ingår samt andra sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk sekreterare. Rollen innebär även receptionst...
2022-09-15 2022-10-13
Staffanstorps kommun, Kommunala bolag Staffanstorps Reningsverk söker Drifttekniker med elkompetens
Din kommande roll Som drifttekniker kommer du att ha en viktig roll då du tillsammans med dina kollegor ansvarar för driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner. Detta innebär att du ser till att reningsprocessen fungerar och att fel och problem som uppstår blir åtgärdade. Därför ansvarar vi tillsammans även för löpande underhållsarbeten samt ombyggnads- och reparationsarbeten av verket och dess pumpstationer. I uppdraget ingår en del ensamarbete, men också i form av lagarbete. Arbetet utförs utomhus såväl som inomhus, till exempel vid...
2022-09-14 2022-10-02
Staffanstorps kommun, Myndighetsenheten Sjuksköterska till Staffanstorps kommuns SVU team
Sjuksköterska till Staffanstorps kommuns SVU team Omsorgsförvaltningen i Staffanstorps kommun söker legitimerad sjuksköterska till myndighetsenhetens SVU team. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består främst av att samverka vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) en lagstyrd process, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som syftar till att kommunens medborgare ska få en snabb och trygg utskrivning från slutenvården, när den enskilde efter sjukhusvistelse kan komma att behöva insatser från socia...
2022-09-14 2022-10-04
Staffanstorps kommun, Geoinfo GIS-ingenjör
Vill du arbeta med GIS och med den digitala samhällsbyggnadsprocessen? Geoinfo i Staffanstorps och Kävlinge kommun nu söker en person som kan stärka upp vårt arbete som många gånger handlar om en utveckling mot att digitalisera hela eller delar av samhällsbyggnadsprocessen. Bland arbetsuppgifterna förekommer t.ex. * att sköta den dagliga driften och underhållsarbete av Geoinfos servrar, programvaror och databaser. * att stötta kommunerna med en utveckling mot ett mer 3D-baserat arbetssätt. * att i samarbete med kommunernas olika verksamheter u...
2022-09-07 2022-10-31
Staffanstorps kommun, Hemsjukvård Sjuksköterska
Vi söker nu en leg, distriktsköterska/leg. sjuksköterska till Hemsjukvården i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innebär sedvanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommunal verksamhet. Du utför både planerade och akuta besök samt vägleder undersköterskor i frågor som rör HSL. Du kommer tillsammans med erfarna kollegor ansvara för HSL-insatser upp till sjuksköterskenivå på de enheter som Staffanstorps kommuns hemsjukvård har HSL-ansvar för. En...
2022-09-07 2022-10-03
Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef Hemsjukvård och socialpsykiatri
Är du en trygg och stabil ledare, som kan skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare? Har du erfarenhet från arbete som chef och ledare inom hälso- och sjukvård? Då kan det här vara jobbet för dig! Då vår nuvarande chef går vidare till annat uppdrag, söker vi nu en enhetschef för kommunens hemsjukvård och socialpsykiatri. Enheten består idag av 16 sjuksköterskor och 4 boendestödjare. I ditt dagliga arbete finns samordnare som stöd. Som erfaren ledare förstår du hur viktigt det är att motivera och kommunicera tydligt med dina med...
2022-08-31 2022-09-28
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Staffanstorp
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral? Vi har nu möjlighet att välkomna en ny fysioterapeutkollega till oss. Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling, träning och rådgivning. Arbetet ställer höga krav på enskilt ansvarstagande, men du får också gott stöd och handledning av erfarna kollegor. Vårdcentralen Staffanstorp har under senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling och kan därför erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete. Hos oss får du även tillfälle till goda utvecklingsmöjlighete...
2022-08-30 2022-09-27
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Modersmålslärare Koreanska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning i grundskolan på elevens modersmål. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga.
2022-08-26 2022-09-30
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Staffanstorp
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral? Vi har nu möjlighet att välkomna en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska till oss. I rollen utför du vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom telefontriagering och mottagningsarbete samt har egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på erfarenhet och utbildning. Vårdcentralen har under de senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling och kan därför erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete. Hos oss får du även tillfälle till ...
2022-05-25 2022-10-06