Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Staffanstorp
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral? Vi har nu möjlighet att välkomna en fjärde fysioterapeutkollega, då en av våra medarbetare snart går i pension. I din roll som fysioterapeut/sjukgymnast i vår verksamhet kommer du att arbeta med bedömning, behandling, träning och rådgivning. Arbetet ställer höga krav på enskilt ansvarstagande, men du får också gott stöd och handledning av erfarna kollegor. Vårdcentralen har under senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling och kan därför erbjuda dig ett omväxlande och utvecklan...
2022-01-21 2022-02-20
Staffanstorps kommun, Utbildningskontor Administratör utbildningskontor
Kort beskrivning av arbetsuppgifterna, uppdraget, mm. Du kommer att arbeta med bland annat: • Fakturahanteringssystem • Elevdatasystemet Schoolsoft • Taxor och avgifter för förskola och fritidshem Tjänsten är flexibel och sysselsättningsgraden kan anpassas efter rätt kandidat. Tjänsten är ett vikariat till och med 30e juni, med möjlighet till förlängning.
2022-01-20 2022-02-02
Staffanstorps kommun, Bråhögsbadet Badvakt/Simlärare till Bråhögsbadet
I uppdraget som Badvakt/Simlärare ingår arbetsuppgifter som vattengympa, simundervisning, badbevakning, kassatjänst och städning av våra lokaler och utrymmen. Allt för att våra besökare ska känna sig trygga och välkomna till vår verksamhet. Vi erbjuder dig ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar mycket eget ansvar. Vi har verksamhet alla dagar i veckan, både dagtid och kvällstid.
2022-01-18 2022-02-08
Staffanstorps kommun, Hemteam/Larmgrupp och nattpatrull Undersköterska/ vårdbiträde
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/vårdbiträde till timanställning inom Hemteam, Larmgrupp och Nattpatrull i Staffanstorps kommun. Arbetet består av sedvanliga omvårdnadsuppgifter och omfattar dag-, kväll- , natt- och helgtjänstgöring. Som undersköterska/ vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem. Som timavlönad anställ...
2022-01-17 2022-05-31
Staffanstorps kommun, Förskoleområde Norr/Centrum Legitimerad förskollärare
Vi söker nu fler engagerad förskollärare till vårt område som brinner för sitt jobb som förskollärare och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för barnens utbildning och undervisning. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar du verksamheten utifrån förskolans styrdokument. Genom det pedagogiska arbetet bidrar du till att utveckla en lustfylld och lärorik miljö där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du förväntas också arbeta kollegialt oc...
2022-01-13 2022-01-31
Staffanstorps kommun, Planering och verksamhetsstöd Kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i omsorgsförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du arbetar tillsammans med medarbetare och enhetschefer i förvaltningen, privata utförare och andra vårdgivare för att säkerställa så bra kvalitet som möjligt för invånarna i kommunen. Som kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar har du både ett utvecklings- och tillsynsansvar. Eftersom flera verksamheter i kommunen drivs av privata utförare är samverkan med, granskning och uppföljning av verksamheter i privat regi en stor del av ditt uppdrag. Du med...
2022-01-13 2022-02-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Junior hjälpmedelstekniker till Hjälpmedel Skåne i Staffanstorp
På grund av ett globalt säkerhetsmeddelande och återkallande av CPAP:er, ett andningshjälpmedel som till exempel används vid sömnapné, från en av våra leverantörer, behöver vi omgående, under cirka ett år förstärka vårt team med en kollega som kan hantera dessa returer. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ta emot returnerade CPAP:er, rengöra dessa, dokumentera arbetet i vårt verksamhetssystem Sesam2 samt skicka dem vidare till leverantör. Arbetet sker på lagret i Staffanstorp men kan även innebära viss kontakt med leverantör samt oli...
2022-01-13 2022-02-04
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Socialpedagog till Stanstorpsskolan
Om arbetsplatsen: https://staffanstorp.se/utbildning/grundskola/grundskolor/stanstorpsskolan/ Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Ditt uppdrag som socialpedagog innefattar att vara aktiv i elevgrupper under hela deras skoldag. Du arbetar nära våra elever, är synlig och bygger relationer och finns tillgänglig för att stötta med vuxennärvaro i olika sammanhang. Du motivera elever, både på grupp- och individnivå, varför dina uppdrag kan variera över tid. I samverkan med vår skolas pedagoger, och tillsammans med andra medarbetare på ...
2021-12-30 2022-01-31
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Specialpedagog - Speciallärare till Stanstorpsskolan och Kyrkheddinge skola
Som specialpedagog eller speciallärare inom resultatenheten ingår du i ett elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, spec, psykolog och skolledning. I uppdraget ingår sedvanliga specialpedagogiska arbetsuppgifter så som kartläggning, utredning, handledning, pedagogiskt utvecklingsarbete och dokumentation. Ditt arbete är förebyggande och främjande på organisations-, grupp- och individnivå genom att bla. säkerställa en tillgänglig lärmiljö men även riktad undervisning i perioder. Du är även pragmatisk och lösningsfokuserad och hitt...
2021-12-21 2022-01-30
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Planerare för digitalisering inom stadsbyggnad
Välkommen till en spännande digitaliserings-resa i Staffanstorps kommun! Vi söker nu en ny medarbetare som kan projektleda och genomföra arbetet med att digitalisera kommunens cirka 150 gällande detaljplaner. Digitaliseringen ska ske efter Boverkets allmänna råd och föreskrifter. Arbetet med digitalisering sker självständigt och du ansvarar för att driva arbetet framåt, samtidigt som du löpande stämmer av ditt arbete med planenheten, gis-enheten och bygglovsenheten. Vid behov förväntas du upprätta dialog med myndigheter som exempelvis Boverket ...
2021-12-09 2022-01-30
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Projektchef
Som projektchef arbetar du för att samordna och genomföra kommunens exploateringsprojekt, där du som projektägare har ett övergripande ansvar för samordning, tidplan, budget och uppföljning. Till din hjälp har du projektledare på tekniska avdelningen och exploateringsingenjörer inom plan- och exploateringsavdelningen. Du fördelar och leder projektarbetet i samråd med plansamordnare, plan- och exploateringschef och teknisk chef. Även i planeringsskedet är du ett stöd för exploateringsingenjörerna vad gäller bl a kalkyler, tecknande av avtal, bes...
2021-12-08 2022-01-30