Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Teknik VA-ingenjör
Som VA-ingenjör kommer du, genom hela samhällsbyggnadsprocessen, bevaka VA-avdelningens intressen. Du är vår kontaktperson för VA i ett tidigt skede, detaljplanearbetet samt i exploateringsprojekt. Det innebär att framföra underlag, förslag, riktlinjer och krav i möten och remissvar. Bidra med VA-kompetens till kommunens översiktsplan och skyfallsplanering, men även till andra projekt. Du är en av våra experter inom VA-frågor och fungerar som internt stöd till övriga medarbetare och utifrån ett helhetsperspektiv främjar samverkan inom hela stad...
2021-07-15 2021-08-15
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Grundskollärare F-3
Vi söker nu lärare åk F-3 till Uppåkraskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl arbetslag som övriga pedagogiska diskuss...
2021-06-30 2021-08-11
Staffanstorps kommun, Hagalidskolan Hagalidskolan söker lärare i NO, årskurs 7-9
Är du lärare i NO och tycker det verkar intressant att arbeta med våra härliga ungdomar i åk 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp med tillhörighet i ett härligt NO-team som har bred kompetens, ett utvecklingsorienterat arbetssätt och stor omtanke om elever och varandra. Då är du varmt välkommen med din ansökan! På Hagalidskolan vill vi att alla elever känna tilltro till sin förmåga i en undervisning som bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla. Hagalidskolans organisation utgår från ämneslag och arbetslag. I ämneslaget...
2021-06-24 2021-07-30
Staffanstorps kommun, Hagalidskolan Hagalidskolan söker slöjdlärare med inriktning trä och metall
Är du lärare i trä- och metallslöjd och tycker det verkar intressant att arbeta med våra härliga ungdomar i åk 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Hos oss får du som praktisk-estetisk lärare goda förutsättningar att utvecklas och utföra ett betydelsefullt uppdrag. På Hagalidskolan vill vi att alla elever känna tilltro till sin förmåga i en undervisning som bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla. Hagalidskolans organisation utgår från ämneslag och arbetslag. I ämneslaget u...
2021-06-24 2021-07-30
Staffanstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen
Staffanstorps kommun söker en förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har ca 100 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning samt till viss del omsorgsarbete i egen regi. Mycket av arbetet inom området sköts av privata aktörer, vilket medför att avtalsuppföljning och kvalitetsarbete gentemot de privata aktörerna är av största vikt. Som förvaltningschef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till att utveckla hela kommunens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommundirektören och har en nära s...
2021-06-16 2021-08-31
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Lärare i Matematik/No på Introduktionsprogrammet
Kometskolan i Staffanstorp söker en legitimerad lärare i matematik/No för grundskolans senare del. Du kommer att ingå i ett arbetslag med fem andra lärare och eftersom Kometskolan är en mindre verksamhet ställs krav på god samarbetsförmåga och kollegialt tänkande. Här arbetar vi nära varandra och ser alla elever på skolan som våra elever. Kometskolan ligger centralt i Staffanstorp och är till för de elever i kommunen som inte kommit in på ett nationellt program på gymnasiet. Kometskolan vänder sig till elever mellan 16 och 20 år som vill komp...
2021-06-02 2021-08-09
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Modersmålslärare/Studiehandledare
Vi söker tre lärare med följande modersmål thai, turkiska och ryska. Det sistnämnda språket är ett föräldravikariat som i nuläget sträcker sig fram till den 1 november 2021. Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning på modersmålet i grundskolan. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga. Det kan ingå studiehandledning i tjänsten.
2021-05-31 2021-08-09
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Erfaren exploateringsingenjör
Som exploateringsingenjör kommer du att få stort eget ansvar och mandat att driva exploateringsprocesser i olika skeden. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, tidiga skeden och detaljplanering, till byggklar mark och genomförande. Arbetet förutsätter ett övergripande kommunperspektiv och innebär ett brett samarbete i projektform med medarbetare från den egna och andra avdelningar, i nära dialog med kommuninvånare, politiker...
2021-04-28 2021-08-31