Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Hemsjukvård Hej sjuksköterska!
En av våra duktiga medarbetare går vidare till nya utmaningar och därför söker vi en sjuksköterska som kommer vara ansvarig på ett av våra distrikt. Tjusningen med att arbeta i hemsjukvården är de varierande uppgifterna som innefattar både planerade, men även oplanerade insatser i patienternas hemmiljö. Varje dag utförs kliniska bedömningar men även bedömningar via telefon där du vägleder omvårdnadspersonal i frågor som rör HSL. Vi har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen i hemtjänsten och rehabenheten, som vi delar lokal med. Du har...
2023-06-02 2023-06-15
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Resurspedagog
Som resurspedagog på Stanstorpsskolan arbetar du såväl i klass som på fritidshemmet. Ditt uppdrag är att, tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget, verka för barnens lärande och trivsel i skolan. Inom årskursen arbetar du såväl med pedagogisk stöttning till enskilda elever som till grupper av elever. Vidare samverkar du med medarbetare i andra arbetslag och bidrar därigenom till att ta ett helhetsansvar för verksamheten. Erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare är meriterande.
2023-06-02 2023-06-21
Staffanstorps kommun, Baldersskolan Grundlärare fritidshem
I denna tjänst får du vara med och bedriva utvecklingsarbete i fritidshemmet! Fritidshemmet på Baldersskolan delas in i två avdelningar där du främst kommer att ha din tillhörighet mot åk F-4. Fritidshemspersonalen träffas gemensamt en gång i veckan för gemensam planering. Utöver det har du även individuell planering schemalagd. På fritidshemmet ser vi dig som en viktig nyckelperson som tillsammans med ledning och övrig fritidshemspersonal driver det pedagogiska arbetet framåt. Under skoltid arbetar du i skolverksamheten tillsammans med ämne...
2023-06-02 2023-06-21
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Grundskollärare Uppåkraskolan F-3
Vi söker nu lärare åk F-3 till Uppåkraskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl arbetslag som övriga pedagogiska diskuss...
2023-06-02 2023-06-16
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Staffanstorp
Vill du vara med och fortsätta utveckla vår vårdcentral? Vi söker en engagerad och driftig medicinsk sekreterare som vill vara med oss på resan med målet att bli Skånes bästa vårdcentral! Vårdcentralen har under senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling. Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete med sekreteraruppgifter så som ansvar för journalhantering, där utskrift av diktat, brev och intyg, remisshantering, arkivering ingår samt andra sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk sekreterare. Rollen innebär även receptionst...
2023-06-01 2023-06-30
Folktandvården Kliniksamordnare, vik, till Folktandvården Skåne, Staffanstorp
Som kliniksamordnare är du en del av klinikledningen och länken mellan klinikchefen och kollegorna på kliniken. Du är där i vardagen och ansvarar för den dagliga driften. Ditt uppdrag är brett och varierande men din kanske viktigaste uppgift är att vara både en inspiratör och en förebild. Vi är stolta över vår ledningsfilosofi och att vi leder värderingsstyrt genom att entusiasmera och motivera varandra. Det är klinikledningen som, tillsammans med kollegorna, driver och utvecklar verksamheten i linje med våra mål. I dina arbetsuppgifter ingår ...
2023-05-31 2023-06-21
Staffanstorps kommun, Hjärupslundsskolan Lärare 7-9 Träslöjd
Vi söker nu en lärare i ämne till åk 7-9 till Hjärupslundsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 40%, med tillträde 9 augusti 2023. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl ämneslag som övriga pedagog...
2023-05-30 2023-06-19
Staffanstorps kommun, Hjärupslundsskolan Lärare 7-9 Idrott
Vi söker nu en lärare i ämne till årskurs 7-9 till Hjärupslundsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 60%, med tillträde enligt överenskommelse. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl ämneslag som ö...
2023-05-30 2023-06-14
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Erfaren fritidspedagog
Vi söker nu en lärare i fritidshem/fritidspedagog till Stanstorpsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. I arbetet som fritidspedagog ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidshemsverksamhet och i klass, i enlighet med fritidshemmets styrdokument. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevgrupps förutsättningar och behov. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans och...
2023-05-30 2023-06-13
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Staffanstorp
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet ...
2023-05-30 2023-06-13
Staffanstorps kommun, Gullåkraskolan Legitimerad lärare i fritidshem/förskollärare/fritidsledare
Vi kan nu erbjuda en spännande tjänst där du tillsammans med dina kollegor arbetar för fortsatt utveckling av fritidshemsverksamheten på Gullåkraskolan. Under skoldagen arbetar Gullåkraskolans fritidshemspersonal i samverkan med respektive team. Ditt värdefulla pedagogiska arbete och engagemang kommer vara riktat mot lågstadiet i samverkan med dina teamkollegor. Under eftermiddagarna arbetar du i teamets fritidshem där du kommer att ansvara för att planera och genomföra aktiviteter kopplade till läroplan och plan mot kränkande behandling. D...
2023-05-25 2023-06-11
Staffanstorps kommun, Trygghet och säkerhet Säkerhetssamordnare
Säkerhetsenheten i Staffanstorps kommun har ett brett och spännande uppdrag som sträcker sig över hela säkerhetsområdet. Inom enheten hanteras frågor bland annat rörande brottsförebyggande arbete, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi arbetar nära kommunens verksamheter och har som uppdrag att stödja en trygg och säker utveckling inom kommunen. Det är ett omväxlande arbete som går från det strategiska, ta fram statistik och bereda beslutsunderlag, till det mer operativa såsom att informera, leda möten, samordna uppdrag och delta i samver...
2023-05-25 2023-06-30
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Grundskollärare Uppåkraskolan 4-6
Vi söker nu lärare till Uppåkraskolan årskurs 4, Staffanstorps kommun. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna att du har behörighet i flertal ämnen. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utve...
2023-05-22 2023-06-06
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Lärare i fritidshemmet /Fritidspedagog
Vi söker nu lärare i fritidshem/fritidspedagog till Uppåkraskolanskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. I arbetet som fritidspedagog ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidshemsverksamhet och i elevgrupp, i enlighet med fritidshemmets styrdokument. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevgrupps förutsättningar och behov. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans...
2023-05-22 2023-06-06
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Stöd och Behandling Familjebehandlare
Vi söker en familjebehandlare till enheten för stöd och behandling inom arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun. Du kommer att ingå i ett skolsocialt team som är en ny verksamhet i kommunen med fokus på att främja skolnärvaro hos barn som går i årskurs F-9. Teamet är tvärprofessionellt och består även av speciallärare och fritidspedagog som organisatoriskt ligger under kommunens centrala barn- och elevhälsa. Det skolsociala teamets uppdrag är att öka skolnärvaro, måluppfyllelse samt psykosocialt välbefinnande hos barn och ungdomar. ...
2023-05-19 2023-06-11
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Skoladministratör
Som skoladministratör på Stanstorpsskolan och Kyrkheddinge skola arbetar du med såväl personal- som elevadministrativa arbetsuppgifter i de system dessa kräver. Viss ekonomihantering ingår även i tjänsten liksom ansvaret för skolorna vikarietillsättning. Som skoladministratör har du regelbunden kontakt med såväl andra skolor i kommunen som vår förvaltning. Dessutom fungerar du som kontaktperson för skolans externa samarbetspartners, exempelvis inom ramen av VFU. Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat under höstterminen med eventuell möjlighet...
2023-05-19 2023-06-06
Region Skåne, Primärvården Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Staffanstorp
Hos oss får du ett utvecklande arbete och trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänsten innebär att du arbetar både med diabetes och har annan tjänstgöring på vårdcentralen. Du kommer bland annat vara ansvarig för egen diabetesmottagning och ges möjlighet att utvecklas inom diabetes enligt ackreditering. Diabetesmottagningen anpassas efter antalet diabetespatienter på vårdcentralen, vilket gör att uppdragets omfattning varierar över tid. Som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och kommer arbeta med exempelvis ...
2023-05-04 2023-07-02
Staffanstorps kommun, Hemteam och Larmgrupp Undersköterska / vårdbiträde
Är du ansvarsfull och engagerad? Är du både en lagspelare, självgående i ditt arbete och kan jobba ensam? Då är det dig vi söker som timanställd till Hemteamet i Staffanstorps kommun. Som Undersköterska /vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Med Hemteam vill vi öka tryggheten för vårdtagaren genom att erbjuda rehabilitering i deras hemmiljö för att återfå tidigare funktionsnivå så långt det är möjligt. Hemteamet ger stöd och är behjälpliga i olika vardagsaktiviteter...
2023-01-13 2023-06-18
Staffanstorps kommun, Hemteam och Larmgrupp Timanställning Undersköterska / Vårdbiträde
Är du en stabil person, ansvarsfull och engagerad kollega som kan arbeta både självständigt i grupp och är van och orädd för ensamarbete. Är du en även en trygg och organiserad person som kan hantera och prioritera i ditt arbete. Då är det dig vi söker till Larmgruppen i Staffanstorps kommun. Som undersköterska / vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olik...
2023-01-13 2023-06-18
Staffanstorps kommun, Nattpatrull Undersköterska/ Vårdbiträde
Är du ansvarsfull och engagerad? Är du en lagspelare men samtidigt självgående och kan jobba lika bra ensam? Då är det dig vi söker till nattpatrullen i Staffanstorps kommun. Som undersköterska / vårdbiträde ska du tillgodose vårdtagarens individuella behov av vård och omsorg utifrån beviljat biståndsbeslut. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal samt dokumentera i våra olika verksamhetssystem. Under ditt nattpass åker du hem till brukare i ordinärt boende och utför SOL- och HSL-insat...
2023-01-13 2023-06-30