Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Lärare i musik
Vi söker nu en lärare i musik till Stanstorpsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en visstidsanställning under hela kommande läsår på 100 %, med tillträde vid läsårsstart. Undervisningen gäller i årskurserna 1-6. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i ...
2024-04-19 2024-05-09
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Grundskollärare Uppåkraskolan 4-6
Vi söker nu lärare till Uppåkraskolan årskurs 4-6, Staffanstorps kommun. Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna en bred behörighet men krav på antingen engelska eller teknik. Vi arbetar i arbetslag kring en årskurs som består av mellan 65 till 80 elever per årskurs. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen by...
2024-04-19 2024-05-05
Staffanstorps kommun, Uppåkraskolan Uppåkraskolan - Lärare i fritidshemmet /Fritidspedagog
Vi söker nu lärare i fritidshem/fritidspedagog till Uppåkraskolanskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. I arbetet som fritidspedagog ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva pedagogiskt arbete i vår fritidshemsverksamhet och i elevgrupp, i enlighet med fritidshemmets styrdokument. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevgrupps förutsättningar och behov. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans...
2024-04-19 2024-05-05
Staffanstorps kommun, Boendestöd och socialpsykiatri Boendestödjare till Staffanstorps kommun
Att arbeta som boendestödjare innebär mångfacetterade uppgifter. Det är ett självständigt och varierande arbete. Kan även innebära aktiviteter utanför boendet som klienten genomför tillsammans med dig som boendestödjare. Kan vara allt från att bistå klienterna i de dagliga sysslorna såsom matlagning, inköp, hjälp med läkemedelshantering, planering, men även ett motiverande arbete för att utveckla strategier och rutiner som möjliggör att klienten på sikt skall kunna klara sin vardag på egen hand, eller så självständigt som möjligt. Du kommer ä...
2024-04-17 2024-04-30
Staffanstorps kommun, Hemsjukvård Sjuksköterska till nytt distrikt hemsjukvården Staffanstorp
Vi kommer utöka vår enhet med ett nytt distrikt för att kunna möta den nära vården och få ner antalet patienter per ansvarig sjuksköterska. Söker därför efter en legitimerad sjuksköterska som initialt arbetar som resursfunktion tills att distriktet är klart och då blir patientansvarig får det nya distriktet. Tjusningen med att arbeta i hemsjukvården är de varierande uppgifterna som innefattar både planerade, men även oplanerade insatser i patienternas hemmiljö. Varje dag utförs kliniska bedömningar, men även bedömningar via telefon där du väg...
2024-04-17 2024-05-05
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för barn och familj Socionom utredning barn och familj
Vi söker socionomer till enheten Barn och familj med kompetens gällande barnavårdsutredningar samt barn- och familjearbete. Är du kreativ, nyfiken, samarbetsvillig och inriktad på att lösa problem? Har du förmåga att tänka långsiktigt och trivs med att samverka med andra aktörer? Då kommer du att trivas hos oss! Du som socionom arbetar med myndighetsutövning och målet är att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer i livet att åstadkomma en förändring för att familjerna ska få möjlighet att fortsätta leva livet av egen kraft. Som ...
2024-04-17 2024-05-12
Staffanstorps kommun, Baldersskolan Baldersskolan söker lärare i engelska/musik åk 7-9
Tillsammans med härligt gäng kollegor samverkar du för att skapa ett välfungerande högstadium med elevernas bästa i fokus. Gemensamt coachar och motiverar ni eleverna både under lektionstid och i det dagliga samtalet för att varje elev ska nå sin fulla potential. I tjänsten som lärare i engelska och musik åk 7-9 ansvarar du för undervisning i engelska i årskurs 8 samt i musik åk 4-8. Du har ett nära samarbete med övriga ämneslärare samt elevhälsa för att stödja elevernas kunskapsutveckling i engelska framåt. I tjänsten ingår mentorsskap i års...
2024-04-17 2024-04-29
Staffanstorps kommun, Baldersskolan Lärare i franska åk 6-9
Vi söker dig som är utbildad lärare åk 7-9 med behörighet i främst franska men gärna något ytterligare ämne. Tillsammans med ämneskollegor utvecklar du undervisningen i moderna språk framåt, gärna i samverkan med andra ämnen. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en driven, utvecklingsbenägen och engagerad pedagog. Vi behöver dig som är nyfiken, vill tänka nytt, ser möjligheterna och tar dem. I tjänsten ingår mentorsskap. I mentorsuppdraget följer och coachar du dina mentorselever framåt. Du h...
2024-04-17 2024-05-05
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola Lärare i textilslöjd
Vi söker nu en lärare i textilslöjd till Stanstorpsskolan i Staffanstorps kommun. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde vid terminsstart i augusti 2024. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger i arbetslaget kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans utveckling i såväl ämneslag som öv...
2024-04-17 2024-05-07
Staffanstorps kommun, Baldersskolan Grundlärare fritidshem/fritidspedagog
I denna tjänst får du vara med och bedriva utvecklingsarbete i fritidshemmet! Fritidshemmet på Baldersskolan tar emot elever från F-6 och samarbetet mellan de olika åldrarna är stort. Fritidshemspersonalen träffas en gång i veckan för gemensam planering. Utöver det har du även individuell planering schemalagd. På fritidshemmet ser vi dig som en viktig nyckelperson som tillsammans med ledning och övrig fritidshemspersonal driver det pedagogiska arbetet framåt. Under skoltid arbetar du i skolverksamheten tillsammans med ämneskollegor i arbetsl...
2024-04-12 2024-05-03
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för barn och familj Mottagningssocionom
Som mottagningssocionom är du vårt ansikte utåt och den första kontakten som våra medborgare och samarbetspartner får med oss. Du hänvisar till olika enheter och handläggare och svarar på frågor. Vi jobbar nära varandra och tar emot anmälningar och gör förhandsbedömningar för att vi ska kunna fatta beslut om vi ska inleda utredning eller inte. Vi rådgör med föräldrar, ungdomar, skolor och mot regionen och vi är behjälpliga i utredningsgrupperna. Dessutom kommer du att få vara med och kunna påverka och vara med i vår utveckling av vårt nya mot...
2024-04-10 2024-04-28
Staffanstorps kommun, Mellanvångsskolan Lärare slöjd (Id) Mellanvångsskolan åk 2-6
Tjänsten är en visstid (ht-24) men har stor möjlighet att övergå i en tillsvidareanställning efter jul. Undervisning i slöjd åk 2-6 samt eventuellt idrott i någon årskurs. Stor vikt läggs vid struktur och ledarskap i klassrummet men också att det finns en flexibilitet med utgångspunkt från elevernas lärandesituation. Vi söker dig som vill vara med, driva vidare och utveckla våra kreativa elever samt förbättra våra redan goda resultat.
2024-04-05 2024-04-23
Staffanstorps kommun, Fritidsgårdar Fritidsledare till Ung i Staffanstorp
Arbetet som fritidsledare inom Ung i Staffanstorp bedrivs i enlighet med verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten i Staffanstorp, att tillsammans skapa en för målgruppen meningsfull fritid. Din roll innebär att du ingår som en del i arbetsgruppens dagliga arbete. Det dagliga arbetet innebär i första hand att möta målgruppen, alla unga i åldern 10-17 år. Din uppgift är att bedriva arbetet, tillsammans med ungdomarna, och sträva efter så hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjligt. Detta gör du bland annat genom...
2024-04-05 2024-05-01
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Speciallärare i matematik - Introduktionsprogrammet
Du behöver vara flexibel då det inte finns en väg till framgång. Det är fördel om du har kunskaper inom tydliggörande pedagogik då framgångsfaktor är att elever har god kännedom om sin förmåga i förhållande till målen, formativ bedömning. Att du arbetar utifrån en strukturerad undervisning och förståelsebaserad inlärning och undervisning.
2024-03-22 2024-05-24
Staffanstorps kommun, Nyanländas lärande Modersmålslärare FINSKA
Som modersmålslärare möter du elever med varierande kunskaper och ålder. Det är därför viktigt att du kan vara flexibel i ditt pedagogiska upplägg. Ditt arbete är mycket självständigt vilket innebär att du ansvarar för din undervisning, bedömning och betygssättning enligt kursplanen samt övriga uppgifter som kommer att ingå i ditt uppdrag. Du har insikt om och känner stolthet över att du i din roll är en viktig kulturbärare. Du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga. I arbe...
2024-03-15 2024-04-30