Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande enhetschef till HR-avdelningen
Nu söker vi en chef till enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö, för ett vikariat under ordinarie enhetschefs tjänstledighet fram till och med 15 augusti 2022. Enheten är en av två enheter på HR-avdelningen och ansvarar för arbetsgivarpolitiska frågor inkluderat lokala kollektivavtal, arbetsrättsligt stöd och rådgivning, facklig samverkan, lönebildning, myndighetens HR-system och strategiska arbetsmiljöarbete. Enheten består idag av 12 kvalificerade medarbetare med olika kompetenser inom enhetens ansvarsområde. Som enhetschef har du ful...
2021-07-27 2021-08-22
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande jurist
Tjänsten är ett vikariat för en medarbetare som är tjänstledig. Arbetet på den juridiska avdelningen är varierande och omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland avdelningens arbetsuppgifter förekommer att lämna juridisk rådgivning till institutionerna, de tre verksamhetskontoren och huvudkontoret, att upprätta riktlinjer i juridiska frågor, att skriva rättsutredningar samt yttranden till domstolar och andra myndigheter. Medverkan i olika verksamhetsövergripande arbetsgrupper och att utbilda i jurid...
2021-07-23 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker jurister som vill göra skillnad
Arbetet på den juridiska avdelningen är varierande och omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland avdelningens arbetsuppgifter förekommer att lämna juridisk rådgivning till institutionerna, de tre verksamhetskontoren och huvudkontoret, att upprätta riktlinjer i juridiska frågor, att skriva rättsutredningar samt yttranden till domstolar och andra myndigheter. Medverkan i olika verksövergripande arbetsgrupper och att utbilda medarbetare i juridiska frågor tillhör också arbetsuppgifterna. Resor i tjäns...
2021-07-23 2021-08-15
Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket söker HR-chef
I denna roll kommer du få fortsätta att utveckla en framtida HR-organisation till ett centralt och viktigt stöd för hela organisationen. Du kommer att med fullt verksamhets-, budget-, personal-och arbetsmiljöansvar leda avdelningens medarbetare (12-15) , ingå i myndighetens ledningsgrupp och rapportera direkt till generaldirektören. Du kommer även vara ansvarig för lönefunktionen mot Statens Service Center och vara förhandlingschef.
2021-07-15 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker en systemförvaltare
Till huvudkontorets enhet för verksamhetsstöd söker vi en Systemförvaltare med uppdrag att förvalta och utveckla SiS verksamhetssystem inom socialtjänstverksamheten. I uppdraget ingår att supportera användare och anpassa systemen efter krav och behov så att de stödjer verksamhetens arbetssätt och processer. Du hanterar samtliga förvaltningsaktiviteter och genomför tester och utbildningar vid behov. Du arbetar med kartläggning och analys av verksamhetens behov i enlighet med vår egen målstyrningsprocess. Arbetet som systemförvaltare innebär täta...
2021-07-02 2021-08-13
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker en systemförvaltare med utbildningsansvar
Till huvudkontorets enhet för verksamhetsstöd söker vi en Systemförvaltare med uppdrag att tillsammans med övriga medarbetare på enheten förvalta och utveckla SiS verksamhetssystem inom socialtjänstverksamheten. Utöver detta har du ett särskilt utbildningsansvar som innebär att du ansvarar för att administrera och koordinera myndighetens utbildningar för de objekt som enheten förvaltar. Arbetet innefattar även förvaltning av utbildningsmiljöer och viktigt kunskapsstöd som manualer, lathundar och rutiner. Du kan vid behov arbeta med kartläggning...
2021-07-02 2021-08-13
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker ytterligare en förvaltningsledare IT
Vi står inför spännande utmaningar och behöver expandera. Syftet är att bygga upp intern kompetens inom förvaltningsledning. Vi vill öka vår interna kompetens och samtidigt minska beroendet av externa konsulter. Vi söker därför en förvaltningsledare-IT. Arbetet på enheten kännetecknas av prestigelöshet och frihet under ansvar. Vi är beroende av dig, ditt engagemang och dina idéer för att tillsammans driva SiS IT-utveckling framåt. Som Förvaltningsledare IT på SiS har du en central roll i förvaltningen av myndighetens IT-system. Du samverkar...
2021-07-02 2021-08-15
Region Stockholm Arkivarie
Du ansvarar för regionledningskontorets verksamhetsbaserade informationsredovisning (VIR), dvs. Region Stockholms modell för att redovisa handlingar, information och arkiv. Arbetet är inriktat mot elektronisk informationshantering. Du bevakar strategiska dokumenthanteringsfrågor och deltar i projekt som sakkunnig expert. Du utarbetar och uppdaterar redovisningsplaner utifrån kontorets processer. Du kommer även att hjälpa till med att ta emot och förteckna det gamla arkivet som ska förtecknas enligt allmänna arkivschemat.
2021-06-30 2021-08-19
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker en utredare med inriktning verksamhetsuppföljning
Som utredare med inriktning verksamhetsuppföljning medverkar du till myndighetens uppföljning på nationell nivå huvudsakligen genom att utveckla, bearbeta, sammanställa och analysera data från olika dokumentations- och uppföljningssystem som ADAD och DOK. I arbetsuppgifterna ingår också utveckla våra dokumentations- och uppföljningssystem, ADAD och DOK. Det ska göras som ett led i att utveckla de utbildningar som avdelningen tillhandahåller, både inom SiS ungdomsvård och missbruksvård. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra ut...
2021-06-23 2021-07-31
Diskrimineringsombudsmannen (DO) Informationsförvaltare
I arbetsuppgifterna inom informationsförvaltning på myndighetens registratur ingår såväl löpande arbete som utveckling. I vår utveckling och digitalisering är övergång till nytt system för diarium, dokument- och ärendehantering en central del. En annan nyhet är att registratorsfunktionen kommer börja arbeta med sekretessgranskning i arbetet med utlämning av allmänna handlingar. På sikt ska myndigheten arbeta med övergång till e-arkiv. I rollen ingår även att tillsammans med kollegorna löpande bidra till, genomföra och följa upp utveckling av...
2021-06-21 2021-08-15