Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Systemutvecklare / DevOps engineer till SiS
Arbetsbeskrivning Vi söker en erfaren systemutvecklare / DevOps engineer. Rollen är central roll hos oss i utveckling och implementering av våra mjukvarulösningar. Du bidrar också till vårt team genom att implementera och underhålla vår CI/CD pipeline, automatisera processer och stödja vårt utvecklingsteam med att leverera högkvalitativ kod effektivt och säkert. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta både med nyutveckling och förvaltning av interna verksamhetssystem, webbplatser och e-tjänster. Du deltar i hela utvecklingsprocessen från kr...
2024-02-23 2024-03-17
Statens institutionsstyrelse SiS söker en registrator till Rättsavdelningen
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och forma registraturen i SiS nya organisation? På SiS pågår nu ett omfattande förändringsarbete, inte minst genom den nya organisation som sjösattes den 1 januari 2023. Genom den nya organisationen skapades en ny rättsavdelning. Rättsavdelningen har ca 40 medarbetare som till största delen består av jurister, men även av registratorer, arkivarier dataskyddshandläggare och en informationssäkerhetssamordnare. Rättsavdelningen delas in i tre sektioner, sektionen för myndighetsjuridik, sektionen för verksamhe...
2024-02-22 2024-03-17
Statens institutionsstyrelse Lokalstrateg
Arbetsbeskrivning Sektionen för lokalförsörjnings uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva, trygga och säkra lokaler. SiS lokalbestånd består till stor del av gamla byggnader som har stora behov av renovering och underhåll. Myndigheten arbetar kontinuerligt med nyproduktion av boendeavdelningar, skolor och kringbyggnader. De nya lokalerna är funktionella och verksamhetsstödjande och ger förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet under lång tid framöver. Parallellt pågår ett arbete med att renovera eller avveckla de ...
2024-02-20 2024-03-11
Statens institutionsstyrelse It-tekniker
Arbetsbeskrivning Vi söker en it-tekniker till SiS huvudkontor. Du blir en viktig del av enheten för it- och användarstöd på it- och digitaliseringsavdelningen. Medarbetarna på enheten har bred kompetens och stöttar verksamheten med it- och användarstöd på myndighetens it-system. Vi arbetar i Microsofts miljö.  Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att ge första och andra linjens it-support. Du tar emot och registrerar ärenden, för dialog med användare, felsöker och löser problem. Du kommer att arbeta med kontohantering och behörighete...
2024-02-19 2024-03-10
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Analys- och utvecklingsenheten Informationsspecialist, vikariat till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Som en av myndighetens informationsspecialister kommer du att ha en central roll när det gäller att driva och utveckla myndighetens vetenskapliga informationsförsörjning inom det pedagogiska och specialpedagogiska området. Du förvaltar och utvecklar myndighetens digitala bibliotek och du ger informationsvetenskapligt stöd till medarbetare inom myndigheten. Det innebär bland annat att du tar fram och genomför kompetensutvecklingsinsatser, ger konsultativt stöd vid litteratursökning och referenshantering samt medverkar som metodstöd i projekt som...
2024-02-16 2024-03-10
Statens institutionsstyrelse Enhetschef till enheten för verksamhetsstöd säkerhet
 Arbetsbeskrivning Säkerhetsavdelningen leds av en säkerhetsdirektör och två sektionschefer. Nu rekryteras även en enhetschef till enheten för verksamhetsstöd säkerhet. Enheten ansvarar bland annat för myndighetens beredskap, operativ krisledning på myndighetsnivå, samordning och samverkan för lokala säkerhetssamordnare och stöd vid medarbetareskydd. I arbetet som enhetschef ingår att medverka vid möten vid verksamhetsavdelningarna, vara ett enskilt stöd för säkerhetssamordnare, samordning av incidentrapportering, utlämnade av handlingar, utbil...
2024-02-16 2024-03-08
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Samordningsenheten Dataskyddshandläggare, vikariat till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Som dataskyddshandläggare kommer du bland annat: - administrera myndighetens register över personuppgiftsbehandlingar - följa upp och föreslå åtgärder för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar - planera, genomföra och ansvara för möten och workshops med representanter från myndighetens verksamheter - tillsammans med verksamheten genomföra konsekvensbedömningar - arbeta med frågor som rör informationssäkerhet, t.ex. stödja verksamheten vid genomförandet av informationsklassning och riskanalyser. - granska, vid behov med stöd av jurist, hur it...
2024-02-12 2024-03-03
Sigtuna kommun, Kommungemensamma resurser Vikariat kurator på Stödcentrum
Som kurator på Stödcentrum kommer du att: • arbeta självständigt i stödsamtal med unga brottsutsatta och vittnen, • ge praktiskt stöd i kontakt med andra aktörer, • ge rättegångsstöd, • ge stöd till anhöriga, • genomföra medlingsmöten vid brott. Samverkan med målsägandebiträden, socialtjänst och andra aktörer är en stor del av det dagliga arbetet. I tjänsten ingår även att föreläsa och informera om verksamheten i de åtta kommunerna samt andra samverksanspartners. Eftersom arbetsplatsen är förlagd i polisens lokaler behöver du genomgå en säk...
2024-02-09 2024-03-10
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Stockholm
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2024-01-19 2024-02-25
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Stockholm, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. I rollen ingår du i ett team där du har daglig kontakt med klienter och ingen dag är den andra lik. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan gör...
2024-01-05 2024-02-25