Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker jurister som vill göra skillnad
Den juridiska avdelningen består i dag av en chefsjurist, en biträdande chefsjurist, 11 jurister, två registratorer och två arkivarier. Till årsskiftet börjar en ny organisation att gälla. Avdelningen kommer då att bestå av en rättschef, två eller tre sektionschefer och 19 jurister fördelade på två sektioner samt fem registratorer och fyra arkivarier. Som jurist är du direkt underställd en sektionschef. Som jurist hos oss har du ett varierande arbete som omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland ...
2022-09-30 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker jurist som vill göra skillnad (vikariat)
Den juridiska avdelningen består i dag av en chefsjurist, en biträdande chefsjurist, 11 jurister, två registratorer och två arkivarier. Till årsskiftet börjar en ny organisation att gälla. Avdelningen kommer då att bestå av en rättschef, två eller tre sektionschefer och 19 jurister fördelade på två sektioner samt fem registratorer och fyra arkivarier. Som jurist är du direkt underställd en sektionschef. Som jurist hos oss har du ett varierande arbete som omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland ...
2022-09-30 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker Enhetschef, som vill vara med och utveckla vår nya HR-avdelning
Vi söker nu en chef till enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö. Enheten är en av två enheter på HR-avdelningen och ansvarar för arbetsgivarpolitiska frågor inkluderat lokala kollektivavtal, arbetsrättsligt stöd och rådgivning, facklig samverkan, lönebildning, myndighetens HR-system och strategiska arbetsmiljöarbete. Du kommer även att vara ansvarig för lönefunktionen mot Statens servicecenter. Enheten består idag av 14 medarbetare med olika kompetenser inom enhetens ansvarsområde. Som enhetschef har du fullt verksamhets-, budget-, och ...
2022-09-20 2022-10-10