Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Interna stödenheten Verksamhetsutvecklare informationssäkerhet till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför nu en övergripande översyn och utveckling av myndighetens informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. För att förstärka stödorganisationen söker vi en verksamhetsutvecklare inom området informationssäkerhet. I rollen som verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet kommer du att vara med och utveckla SPSM:s systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med säkerhetsansvarig, dataskyddshandläggare och andra i myndigheten. Arbetsuppgifterna handlar om att arbeta på den taktisk...
2023-09-22 2023-10-15
Polismyndigheten, HR-avdelningen Handläggare till kompetensenheten, HR-avdelningen
Som handläggare söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet, fallenhet och intresse av administrativa uppgifter som vill vara med och bidra till utvecklingen av Sveriges största myndighet. I uppdraget som handläggare ingår arbetsuppgifter av administrativ karaktär så som t ex: • Hantering av funktionsbrevlådor • Bevakning, samordning, fördelning och uppföljning av aktiviteter, frågor, remisser, delningar och samrådsförfrågningar och svar inkomna till enheten via funktionsbrevlådor • Diarieföring med tillhörande arkivering samt varierande adm...
2023-09-22 2023-10-02
Statens institutionsstyrelse Forskningsadministratör
Arbetsbeskrivning SiS söker en forskningsadministratör till sektionen för forskning och utvärdering på myndighetens forsknings- och utvecklingsavdelning. Avdelningen består av sektionen för verksamhetsutveckling och sektionen för forskning och utvärdering. Avdelningens nationella ansvar och övergripande uppdrag är att genom kunskapsstyrning bidra till myndighetens uppdrag att ge barn, ungdomar och klienter en likvärdig, effektiv och rättssäker vård och behandling och hälso- och sjukvård som är patientsäker och håller hög kvalitet. Avdelningen...
2023-09-19 2023-10-09
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Personaladministratör, NTE Stockholm
Som en av fyra personaladministratörer ansvarar du för hantering av transportpersonalens registreringar i Heroma (kontrollera samt godkänna eller avslå dessa). Du kommer att vara ett stöd till transportpersonalen vid handhavande frågor i Heroma gällande exempelvis reseräkningar, friskvård/sjukvård, registrering av uppdrag samt i övriga frågor. I tjänsten ingår också att uppdatera bemanningsfilen, hantera förhandlade scheman, hantering av enskilda överenskommelser enligt gällande rutin vid exempelvis ändring av schema. Vidare ingår det i tjänst...
2023-09-15 2023-10-07
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polisregion Stockholm söker Jourutredare till Polisområde Stockholm nord
Som jourutredare kommer du att arbeta med alla typer av ärenden samt komma i kontakt med de flesta brottstyper i ett akut skede. Med stort personligt ansvar ska du handlägga färska ärenden med eller utan frihetsberövad. Du kommer att hålla kontinuerlig kontakt med åklagare och polisiära FU-ledare i de ärenden du ansvarar för. Vidare kommer du att genomföra tvångsmedel både i yttre och inre tjänst. Beroende på ärende och situation kommer du hantera ärenden och arbetsuppgifter självständigt eller i team. Sammantaget ger detta en unik möjlighet a...
2023-09-14 2023-10-05
Statens institutionsstyrelse Sektionschef IT-utveckling och förvaltning
Vill du vara med och driva digitaliseringen av Statens institutionsstyrelse? Just nu pågår en intensiv och spännande utveckling av myndigheten där digitalisering är en viktig del. IT-och digitaliseringsavdelningen har ett nationellt och sammanhållande ansvar för myndighetens digitala och tekniska utveckling och förvaltning. Det görs genom att tillhandahåller säkra, tillgängliga och kostnads­effektiva digitala lösningar och modern teknik. Avdelningen tillhandahåller dessutom professionella tjänster som stödjer och avlastar verksamheten så att ...
2023-09-11 2023-10-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Interna stödenheten Kvalificerad handläggare inom administrativt kommunikativt stöd och utvecklingsarbete, SPSM
Vi söker en vikarie till rollen som kvalificerad handläggare med fokus på administrativt kommunikativt stöd samt intresse för utvecklingsarbete, som trivs med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att stödja chefer och medarbetare i planerade kommunikationsinsatser samt samordna information som behöver delges internt via exempelvis intranät och nyhetsbrev. Det innebär även att ansvara för myndighetens dokumentbibliotek samt mallar och blanketter. Rollen innebär också stöd till chefer med koordinering av verksamhetsutveckling exempelvis geno...
2023-09-08 2023-09-28
Statens institutionsstyrelse SiS söker kommunikatör med kompetens inom arbetsgivarvarumärke
Arbetsbeskrivning SiS kommunikationsavdelning är i behov av en vikarierande kommunikatör med spetskompetens inom arbetsgivarvarumärke. Du kommer i din roll att bidra i ett omfattande och pågående förändringsarbete tillsammans med kommunikationsavdelningen och kollegor inom kompetensförsörjning på HR-avdelningen. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och driva kommunikativa insatser i olika kompetensförsörjande processer och ge stöd i kommunikationsfrågor. Du följer upp och utvärderar resultat och säkerställer att dessa når uppsatta mål och s...
2023-09-08 2023-10-07