Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Operativ samordnare till Områdeskansliet
Som operativ samordnare utgörs dina huvudsakliga arbetsuppgifter av operativ verksamhetsstyrning i syfte att underlätta för polisområdets ledning och styrning av den operativa verksamheten utifrån inriktningsbeslutet. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Ansvarar och är sammanhållande för den samlade operativa lägesbilden på polisområdet samt samordnar och prioriterar polisområdets resurser och ärenden utifrån rådande lägesbild • Leder taktiskt centrum (TC) på polisområdet samt är därigenom tillsammans med övriga operativa samordnare analysera läg...
2023-05-26 2023-06-09
Statens institutionsstyrelse Dataskyddshandläggare
Arbetsbeskrivning På SiS pågår nu ett omfattande förändringsarbete, inte minst genom den nya organisation som sjösattes den 1 januari 2023. I samband med detta skapades en ny rättsavdelning. När alla medarbetare är på plats kommer avdelningen att ha ca 40 medarbetare som till största delen består av jurister. Rättsavdelningen delas in i tre sektioner, sektionen för myndighetsjuridik, sektionen för verksamhetsjuridik och sektionen för informationsförsörjning. Avdelningen leds av en rättschef och tre sektionschefer.  Vi söker nu dig som vill va...
2023-05-23 2023-06-12
Statens institutionsstyrelse SiS söker jurister som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning På SiS pågår nu ett omfattande förändringsarbete, inte minst genom den nya organisationen som sjösattes den 1 januari 2023. Genom den nya organisationen skapades en ny rättsavdelning. Rättsavdelningen delas in i tre sektioner, sektionen för myndighetsjuridik, sektionen för verksamhetsjuridik och sektionen för informationsförsörjning. Vi söker nu fyra jurister till våra sektioner för verksamhetsjuridik och myndighetsjuridik. Du har nu möjlighet att vara med på en förändringsresa som syftar till att skapa arbetssätt som säkers...
2023-05-22 2023-06-14
Polismyndigheten, HR-avdelningen Analytiker till Kompetensenheten, Solna
I rollen som analytiker kommer ditt fokus vara att arbeta med verksamhetsuppföljning som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete. Du kommer att bearbeta stora mängder data och analysera måluppfyllelse och effekter. I arbetet ingår att analysera och leverera statistik både internt och externt samt presentera arbetet i olika sammanhang. Arbetet sker i nära samarbete med såväl kollegor på enheten som med chefer och medarbetare i andra delar av myndigheten. Enheten har stort utvecklingsfokus och du behöver ha vilja och förmåga att driva f...
2023-05-17 2023-05-31
Statens institutionsstyrelse Arbetsrättsjurist
Arbetsbeskrivning Är du vår nya arbetsrättsjurist? Vill du vara en del av vår spännande myndighet och jobba med det arbetsrättsliga perspektivet utifrån HR-fokus? Det hoppas vi, för nu söker vi dig som brinner för att vägleda och guida chefer och HR i kluriga och utmanade arbetsrättsliga ärenden. Men som också tycker om att jobba preventivt, t ex genom att hålla dialoger i lednings- och chefsgrupper samt HR-forum för att sprida din kunskap inom myndigheten. Du kommer att jobba tätt med våra HR-partners i olika ärenden.  Dina huvudsakliga an...
2023-05-16 2023-06-06
Statens institutionsstyrelse HR-strateger inom arbetsmiljö till SiS
Arbetsbeskrivning Har du erfarenhet av arbete som HR-stöd inom arbetsmiljöområdet? Är du van att hålla utbildningar/workshops inom arbetsmiljöområdet? Nu förstärker vi sektionen och söker två nya HR-strategkollegor till Sektionen för kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Är du den vi söker? Ditt uppdrag kommer att bestå av en bredd av arbetsmiljöfrågor och innebär att arbeta för myndighetsövergripande styrning, samordning och samverkan inom arbetsmiljöområdet. Arbetet sker i tätt samarbete med HR-strateger och HR-specialister inom HR-avdelnin...
2023-05-11 2023-06-01
Statens institutionsstyrelse Förvaltningsledare till sektionen för verksamhetsstöd
Arbetsbeskrivning Till huvudkontorets sektion för verksamhetsstöd söker vi två förvaltningsledare med uppdrag att leda och samordna arbetet med SiS klientadministrativa journalsystem KAJ.  SiS verksamhet omfattas av sekretess och kräver en hög säkerhet. Verksamheten bedrivs i en i många fall unik skärningspunkt, där olika lagar och regelverk möts. För att tillmötesgå verksamhetens behov är därför myndighetens förmåga att anpassa de digitala verktygen utifrån juridiska och tekniska förutsättningar avgörande för att SiS ska kunna dra nytta av d...
2023-05-11 2023-05-28
Statens institutionsstyrelse SiS söker chef till sektionen för verksamhetsjuridik
Arbetsuppgifter På SiS pågår nu ett omfattande förändringsarbete, inte minst genom den nya organisationen som sjösattes den 1 januari 2023. Genom den nya organisationen skapades en ny rättsavdelning. Rättsavdelningen delas in i tre sektioner, sektionen för myndighetsjuridik, sektionen för verksamhetsjuridik och sektionen för informationsförsörjning. Vi söker nu en chef till sektionen för verksamhetsjuridik. I rollen som sektionschef leder du sektionens arbete och ansvarar för kvalitetsgranskning och beslutsfattande i de ärenden som sektionen ...
2023-05-09 2023-05-28
Statens institutionsstyrelse SiS söker chef till sektionen för informationsförsörjning
Arbetsuppgifter På SiS pågår nu ett omfattande förändringsarbete, inte minst genom den nya organisationen som sjösattes den 1 januari 2023. Genom den nya organisationen skapades en ny rättsavdelning. Rättsavdelningen delas in i tre sektioner, sektionen för myndighetsjuridik, sektionen för verksamhetsjuridik och sektionen för informationsförsörjning. Vi söker nu en chef till sektionen för informationsförsörjning. I rollen som sektionschef leder du sektionens arbete och ansvarar för kvalitetsgranskning och beslutsfattande i de ärenden som sekti...
2023-05-09 2023-05-28
Statens institutionsstyrelse SiS söker chef till sektionen för myndighetsjuridik
Arbetsuppgifter Vi söker nu en chef till sektionen för myndighetsjuridik. Sektionen är från och med 1 januari 2023 en av tre sektioner på rättsavdelningen. I rollen som sektionschef leder du sektionens arbete och ansvarar för kvalitetsgranskning och beslutsfattande i de ärenden som sektionen ansvarar för. Du ingår i avdelningsövergripande arbetsgrupper och styrgrupper inom myndigheten och ersätter rättschefen vid behov i Personalansvarsnämnden och andra beslutsforum. Ditt ansvar som sektionschef innefattar bl.a.: • budgetansvar, personal...
2023-05-09 2023-05-28
Statens institutionsstyrelse SiS söker jurist till projektet för integrerad vård
Arbetsbeskrivning SiS söker en jurist till utvecklingsarbetet om integrerad vård som bedrivs i projektform. Utvecklingsarbetet om integrerad vård på SiS utgår från ett regeringsuppdrag som samordnas av Socialstyrelsen och som omfattar SiS och fyra av landets regioner, Region Östergötland, Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Uppdraget, som bedrivs i form av fyra pilotverksamheter, är att utveckla och pröva former för integrerad vård på SiS och i barnpsykiatrin för vissa barn som vårdas på SiS och som samtidigt har omfatt...
2023-05-08 2023-05-28
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Chef (kriminalvårdsinspektör) Nationella transportenheten Stockholm
Som chef vid NTE Stockholm har du personalansvar för ett 30-tal medarbetare. Merparten av dem som arbetar inom NTE är kriminalvårdare men inom verksamheten finns också ett antal medarbetare inom administration och planering. Den dagliga arbetsfördelningen/arbetsledningen sköts av NTEs transportplanerare. Som chef kommer du utöver personalansvaret också ha ett verksamhetsövergripande funktionsansvar för ett eller flera områden. Den allra viktigaste delen av ditt arbete är att vara en närvarande och tillgänglig chef. Våra medarbetare tillbringar...
2023-05-08 2023-05-28