Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, HR-avdelningen Administratörer till Kompetensenheten, placering Solna
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar hantering av funktionsbrevlådor, diarieföring och arkivering samt varierande administration inom ramen för enhetens verksamhetsområde. Rollen som administratör innebär att i nära samverkan med handläggare och chefer på olika nivåer, som bland annat arbetar med lokalfrågor, utrustning, kompetensfrågor, kursutveckling och avtal/upphandlingsfrågor, samordna, ge stöd samt följa upp inkomna ärenden. Exempel på ärenden är frågor från polisregioner och nationella avdelningar, remisser, samrådsförfrågningar ...
2021-02-22 2021-03-03
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker en utredare med inriktning utbildning för vikariat
Som utredare med inriktning mot utveckling och utbildning av verksamhetsstöden ADAD och DOK ansvarar du för utveckling, planering och genomförande av utbildningar. I arbetsuppgifterna ingår dels att kartlägga nuvarande organisering av arbetet med ADAD och DOK samt att ta fram en distansutbildning riktad till institutionerna. I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra utredningsuppdrag och bereda ärenden till SiS ledning. I ditt arbete ingår även att samarbeta med och ge stöd till verksamhetskontor och institutioner i deras arb...
2021-02-17 2021-03-10
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker en utredare med inriktning verksamhetsuppföljning för vikariat
Som utredare med inriktning verksamhetsuppföljning medverkar du till myndighetens uppföljning på nationell nivå huvudsakligen genom att utveckla, bearbeta, sammanställa och analysera data från olika dokumentations- och uppföljningssystem. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra utredningsuppdrag och bereda ärenden till SiS ledning. I ditt arbete ingår även att samarbeta med och ge stöd till verksamhetskontor och institutioner i deras arbete med dokumentation och utvärdering.
2021-02-17 2021-03-10
Polismyndigheten, HR-avdelningen Handläggare med samordningsansvar för logistiska frågor till Polismyndighetens utbildningsverksamhet
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat ansvar för att kvalitetssäkra, sammanställa och följa upp arbetet med hantering av material, utrustning, fordon och lokaler. Du kommer kopplat till dina arbetsuppgifter och utifrån ditt underlag presentera lägesbilden inom dina ansvarsområden för olika lednings- eller samverkansforum. Allt ditt arbete sker i samarbete med chefer, kollegor och andra aktörer inom verksamheten. Tillsammans med övriga handläggare, som har ansvar för övningslokaler, avtal, upphandlingar mm kommer du forma team med fokus på...
2021-02-17 2021-03-01
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker enhetschef till ny säkerhetsorganisation för spännande uppdrag
SiS genomgår ett större förändringsarbete där en ny säkerhetsorganisation etableras. Avdelningen leds av en säkerhetsdirektör och nu rekryteras även en enhetschef. Inledningsvis kommer du att tillsammans med avdelningsdirektör och övriga vid avdelningen att arbeta med den fortsatta etableringen av den nya enheten. Du ska som chef för enheten leda och utveckla enhetens medarbetare och verksamhet med fullt verksamhets-, budget-, process- och personalansvar. Som enhetschef rapporterar du till avdelningsdirektören och ansvarar bl. a för enhetens ...
2021-02-15 2021-03-08
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Administratör till SiS huvudkontor
Tjänsten som administratör är placerad på enheten för forskning och utveckling. Enhetens uppgifter är bland annat utbildning, metodutveckling, uppföljning, forskning och att stödja SiS vård- och behandlingsverksamhet. Arbetet som administratör erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och du kommer att verka i en stimulerande miljö i en trevlig arbetsgrupp. I tjänsten ingår att administrera utlysning av forskningsmedel, aktiviteter som rör det vetenskapliga rådet samt hantera ekonomi och dokumentation i de externa forskningsprojekt som bedrivs vid en...
2021-02-04 2021-02-28