Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Kommungemensamma resurser Socialsekreterare
Som socialsekreterare på Socialjouren Nordväst så får du jobba med en stor bredd av ärenden som gör att du både utmanas och utvecklas. Vi hanterar myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM samt i övrigt förekommande akuta sociala insatser. Chefer och kollegor är tillgängliga och du är aldrig ensam med ett svårt ärende. Den höga samlade kompetensen inom enheten tillsammans med det stora antalet interna utbildningar, gör att du hela tiden har möjlighet att utvecklas. Vi har tillit till dig och du har stor frihet i hur du sköter ditt jobb. Det ...
2021-10-20 2021-11-10
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Expert till sektionen för transportsäkerhet, Nationella transportenheten.
Som expert inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Som medarbetare på Transportsäkerhetssektionen kommer du att delta i utveckling och förvaltning av enhetens säkerhetsarbete i form av styrande dokument och processer, vilket även inkluderar säkerhetsarbetet på transportområdet inom övriga delar av myndigheten. Arbetet omfattar bl.a uppföljning av verksamheten, utveckling av nya arbetssätt och metoder samt framtagande av styrande dokument inom transportsäkerhetområdet.
2021-10-14 2021-11-04