Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska till Skärvstagården
Vi söker dig som är sjuksköterska för ett vikariat på Skärvstagården. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2021-07-09 2021-08-06
Sollefteå kommun, För- och grundskola Resursperson till Prästbordets förskola
I rollen som resursperson hos oss på Prästbordets förskola kommer du att assistera barn med behov av särskilt stöd under skoldagen. Du kommer att arbeta tillsammans med barn i såväl barngruppen, på egen hand samt i övrigt stötta och hjälpa barn i de olika situationer som uppstår under dagen.
2021-07-07 2021-08-06
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Resurs distriktssköterska till Sollefteå kommun
Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och vill arbeta som resurs inom Sollefteå kommun. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2021-07-05 2021-08-06
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Vi söker två enhetschefer till Äldreomsorgen
Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet. Äldreomsorgens organisation är just nu inne i ett spännande förändringsarbete, där vi har skapat en ny struktur för att stärka uppdraget som enhetschef. Vi har satsat på att anställa flera nya stödfunktioner som t ex schemaspecialist, administratörer och digitaliseringstekniker, detta för att vi s...
2021-07-01 2021-07-31
Sollefteå kommun, Kultur & fritid Fritidsledare till Hullsta café ung, Ungdomsenheten
Vi söker en fritidsledare till Sollefteå kommun som huvudsakligen kommer att arbeta inom Hullsta Café Ungs verksamhet, men också stärka upp på Fritidsgården i Långsele samt uppsökande verksamhet vid behov. Du planerar och ingår i Ungdomsenhetens arbetslag och är med och utvecklar vår verksamhet. Du kommer att arbeta väldigt nära Mediaverkstaden och Kulturskolan med aktiviteter och event som exempelvis Öppen scen, graffitti och filmfestival.
2021-07-01 2021-08-04
Sollefteå kommun, Kultur & fritid Handledare/fritidsledare till Kulturskolan & Ungdomsenheten
I rollen som handledare/fritidsledare hos oss på kulturskolan och ungdomsenheten ska du handleda och vägleda inom olika estetiska ämnen som exempelvis musik, filmredigering och inspelning. Du planerar och ingår i Ungdomsenhetens arbetslag och är med och bidrar till utveckling av verksamheten. Du kommer främst att hålla till på Mediaverkstan vilket är en mötesplats för ungdomar som självständigt, och med din handledning bland annat kan redigera film, jobba med bild och form, ha möjlighet till inspelning, måla graffitti, med mera! Du är en try...
2021-07-01 2021-08-04
Sollefteå kommun, Kultur & fritid Musiklärare till Kulturskolan
I rollen som lärare hos oss på kulturskolan ska du arbeta med planering och undervisning i piano och eventuellt ett bi-instrument. Din bredd gör det möjligt att undervisa i såväl enskild undervisning som ensemble. Undervisningen är främst förlagd under dagtid, men det kan även förekomma kvällsundervisning. Du ingår i ett arbetslag där ni, tillsammans, ansvarar för planering och vissa av skolans produktioner. I rollen ingår att du är med och bidrar, planerar och tillsammans med arbetslaget deltar i skolans projekt och framträdanden och vill var...
2021-07-01 2021-08-04
Sollefteå kommun, Kultur & fritid Fritidsledare till Ungdomsenheten
I rollen som fritidsledare hos oss på Sollefteå kommun kommer du huvudsakligen att arbeta på fritidsgården i Långsele samt stärka upp med uppsökande verksamhet vid behov. Arbetet innebär att svara för fritidsgårdens öppethållande samt tillsammans med gårdsråd, ungdomar och ungdomsenheten planera och genomföra aktiviteter. Dina arbetsuppgifter är att stödja ungdomar med deras fritidsaktiviteter. Att vara lyhörd och tillsammans med ungdomar utveckla aktiviteter utefter deras önskemål, intressen och förutsättningar.
2021-07-01 2021-08-04
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Nu söker vi en vikarierande enhetschef till Äldreomsorgen
Vi söker nu en vikarierande Enhetschef till Långsele/helgums hemtjänst. Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet. Äldreomsorgens organisation är just nu inne i ett spännande förändringsarbete, där vi har skapat en ny struktur för att stärka uppdraget som enhetschef. Vi har satsat på att anställa flera nya stödfunktioner som t ex schemaspe...
2021-06-30 2021-07-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare/pedagogisk resurs till Nipanskolan åk 4-6
I rollen som lärare/pedagogisk resurs innebär det att du ansvarar för undervisningen i en av mellanstadiets klasser i NO-ämnen och idrott tillsammans med klassens lärare. Utöver det arbetar du tillsammans med annan lärare för undervisningen i övriga teoretiska ämnen, där ämnesläraren ansvarar för planeringen av undervisningen. Ni delar tillsammans mentorskapet för klassen.
2021-06-29 2021-08-08
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i matematik/teknik till Vallaskolan åk 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i matematik och teknik och mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-06-24 2021-08-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Sollefteå
Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Som veterinär hos oss arbetar du med smådjur på mottagningen och/eller stordjur i fält, och våra kunder är till stor del förbokade patienter. Vår smådjursmottagning är välutrustad och på kliniken finns möjlighet till dagvård. Alla vanliga polikliniska undersökningar och utredningar kan utföras samt kirurgiska ingrep...
2021-06-17 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker sommarvikarier
SiS ungdomshem Vemyra tar oavsett årstid emot ungdomar som är i behov av samhällets hjälp. Under sommaren då vår ordinarie personal tar ut sin välförtjänta sommarsemester behöver vi engagerade personer som bidrar till de placerade ungdomarnas fortsatta utveckling. I rollen som behandlingsassistent deltar du i planeringen och genomförandet av ungdomarnas vistelse. Stor vikt läggs vid att arbeta inom ett team, där varje deltagare är viktig. Arbetet ställer därför höga krav på samarbete, såväl med andra behandlingsassistenter som med övriga prof...
2021-01-18 2021-07-31