Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Solatum Solatum Kundservice och Uthyrare
Vi på Solatum Hus&Hem AB letar nu efter en engagerad, driven och självgående medarbetare till vår kundgrupp. Har du tidigare erfarenhet av service och administrativt arbete och tycker du om att skapa goda relationer på ett öppet, enkelt och engagerat sätt för att ge kunder den bästa tänkbara service? Då kan du vara den person vi letar efter! Roll och ansvar: Som kundserviceadministratör och uthyrare kommer du att ha en central roll i att hantera vår serviceanmälan och uthyrning, genom att serviceinriktat bygga långsiktiga relationer med befint...
2023-12-08 2024-01-14
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Graningebyn hemtjänst/Boende
Du ska vara flexibel och ansvarsfull i din yrkesroll och en vilja att sätta värde för våra äldre. Vi har en gemensam samverkan i arbetslaget genom att arbeta både ute i hemtjänst och inne på det särskilda boendet med brukaren i fokus.
2023-12-08 2023-12-24
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska till Funktionsstöd
Nu söker vi dig som tillsammans med vår patientansvariga sjuksköterska (PAS) på Funktionsstöd i Sollefteå vill arbeta med ett ansvarsfullt och givande uppdrag. Sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende där patientens eget hem är en välkomnande arbetsplats. Inom hemsjukvården arbetar vi tätt med hemtjänstgruppen på respektive geografiskt område. Inom särskilt boende och inom Funktionsstöd arbetar vi med patienter på gruppbostäder och boenden runt om i vår vackra stad. Vi ansvarar ...
2023-12-05 2023-12-24
Sollefteå kommun, Ekonomi Avgiftshandläggare till Redovisningsenheten
Som avgiftshandläggare ingår du i redovisningsenheten team vars huvudsakliga uppgift är att sköta kommunens ekonomiadministration, upprätta månatliga avstämningar och bistå verksamheterna i redovisningsfrågor. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av löpande bokföring samt avstämningsarbete. Du har även ansvar för redovisning av kassa och banktransaktioner och är stöd för övriga verksamheter när det gäller nya betalrutiner. Du kommer även att till viss del handlägga, utreda, beräkna och ta beslut om avgifter för omsorgens verksamheter...
2023-12-04 2023-12-17
Sollefteå kommun, Teknisk verksamhet Projektledare inom Teknisk verksamhet till Sollefteå kommun
Som projektledare hos oss kommer du arbeta med spännande och utmanande uppgifter som projektledning, byggledning och upphandling av entreprenader och konsulter inom ett brett område. Projekt kommer att finnas inom VA-ledningar, VA-verk, vägar, parker, avfall, broar, marksaneringar m.m. I arbetet ansvarar du bl.a. för att följa upp projektens kvalitet, tidplaner och ekonomi. Du kommer ha mycket kontakter med övriga enheter inom tekniska verksamheten samt företag, myndigheter, fastighetsägare och privatpersoner. I arbetet kan det också ingå att...
2023-12-01 2024-01-02
Sollefteå kommun, För- och grundskola Ukrainsktalande resurspersoner till Junsele skola
Vi söker tre resurspersoner till Junsele skola varav en handleder elev med Downs syndrom. Arbetet innebär stöd och handledning till elever i grundskolan under skoldagen. Dessutom kommer visst arbete att ske på fritidshemmet. Din uppgift som resursperson är att möta elevens behov i skolvardagen och skapa förutsättningar för att nå uppsatta kunskaps- och sociala mål. Du har ett nära samarbete med klassläraren, andra undervisande lärare på skolan och med vårdnadshavare.
2023-12-01 2023-12-12
Sollefteå kommun Specialidrottslärare i skidskytte till Sollefteå gymnasium
Intresset för Sollefteå skidgymnasium Biathlon växer och vi har idag nästan 30 elever som satsar mot en elitkarriär i skidskytte! Faciliteter i världsklass med rullskidband, gym, skjutbanor inomhus för både luft- och krutvapen och utmanande skidspår och rullskidbanor ger oss de bästa förutsättningarna. Idag har vi tre specialidrottslärare anställda men för att kunna fortsätta utvecklas vill vi utöka staben med ytterligare en tjänst. I rollen som lärare/tränare kommer du att, i samarbete med övriga lärare på skidgymnasiet, ansvara för att utvec...
2023-11-30 2023-12-20
Sollefteå kommun Lärare i matematik till Introduktionsprogrammet
Undervisning inom matematik på introduktionsprogrammet samt mentorskap för elever är prioriterade arbetsuppgifter. Du tillsammans med arbetslaget planerar och följer upp elevernas studier utifrån elevens individuella studieplan. Du förväntas ha en tät kontakt med elever och vårdnadshavare. Samt delta på av skolan organiserade möten, utbildningstillfällen, studiedagar, etc.
2023-11-29 2023-12-20
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Nipudden
Vi söker dig som är undersköterska för en tillsvidare anställning inom Sollefteå kommuns särskilt boende. Undersköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för brukare på särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO. Vi arbetar efter målen att våra kunder skall uppleva trygghet, trivsel och hög kvalité i sitt liv och boende. Det är viktigt för oss att brukaren känner sig delaktig i utformningen av den hjälp de får av oss och är i behov av. Att i största möjliga mån gynna ett sama...
2023-11-28 2023-12-17
Sollefteå kommun Fritidspedagog till Öhns fritidshem
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en Fritidspedagog till rektorsområdet Öhn Resele - Kalknäs rektorsområde med placering på Öhns fritidshem. I din roll som fritidspedagog/lärare fritidshem på Öhns fritidshem kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela dag på skolan och arbeta med att utveckla elevernas förmågor, kunskapsmässigt och socialt i enlighet med styrdokumenten. Du kommer att tjänstgöra både i fritidshemmet, förskolan och i skolan.
2023-11-24 2023-12-20
Sollefteå kommun Grundskollärare/Förstelärare till Kalknäs skola
Till rektorsområdet för Öhn Resele - Kalknäs söker vi nu en grundskollärare/förstelärare med placering till Kalknäs skola, gärna med bred ämneskompetens. Arbetet innebär ämnesplanering, undervisning och bedömning inom ämnet i enlighet med läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår. Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat och består av ett kommunövergripande uppdrag där du tillsammans med andra förestelärare i kommunen, samt i rektorsområdet arbetar med våra riktade fortbildningsinsatser impl...
2023-11-24 2023-12-20
Sollefteå kommun, Bygg & Miljö Översiktsplanerare för vikariat till Sollefteå kommun
Arbetet omfattar främst byggandet och skrivandet av vår nya digitala översiktsplan. Grundtanken är att du även ska kunna svara på remisser från andra myndigheter av mer övergripande ärenden som t ex kraftledningar. Under första delen av nästa år fokuseras arbetet på att sammanställa medborgardialoger och börja med att med hjälp av våra politiker ta fram tydliga ställningstaganden för hur marken i Sollefteå ska nyttjas på bästa sätt. Då vi har en flexibel och kompetent arbetsgrupp kan vi anpassa tjänsten utifrån just din kompetens.
2023-11-23 2023-12-15
Sollefteå kommun Elevassistent till Näsåker
Vi söker nu en elevassistent till Junsele och Näsåkers rektorsområde, med placering på Näsåkers skola. Tjänsten innebär att hjälpa elev med behov av stöd under sin skoldag och tid på fritidshemmet. Det kan innebära att följa ett personligt schema och en handlingsplan för eleven. Tillsammans med klasslärare, vårdnadshavare, specialpedagog och övrig elevhälsopersonal skapa en god struktur för eleven. Vi strävar efter att elever med behov av stöd ska kunna utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Arbetet utförs både enskilt och tillsamm...
2023-11-17 2023-12-13
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska
Vi söker dig som är distriktssköterska/sjuksköterska för timvikariat inom Sollefteå kommuns hemsjukvård. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2023-11-14 2023-12-20