Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Timanställd sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Som sjuksköterska på Vemyra ingår du i vår hälso- och sjukvårdsorganisation tillsammans med övriga sjuksköterskor, psykologer och konsultläkare. Du har ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete där du gör skillnad för ungdomar med olika somatiska och psykiska problem. Förutom omvårdnad, bedömningar och läkemedelshantering rymmer ditt jobb allt från stödjande samtal till akuta insatser. Du ingår i behandlingsteam och elevhälsoteam tillsamman med yrkesgrupper som läkare, psykologer, socionomer, lärare och behandlingsp...
2024-05-17 2024-06-15
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Aktivitetsledare Skärvstagården
Planera och genomföra aktiviteter och social samvaro i grupp och enskilt. Vara entusiastisk idégivare till övrig personal. Samverka med frivilliga organisationer, studieförbund, skolor etc. Ansvara för värdskap vid olika arrangemang. Arbete tillsammans med ytterligare en aktivitetsledare. Arbete inriktat i första hand mot personer med demensdiagnos och många personcentrerade aktiviteter.
2024-05-17 2024-06-09
Sollefteå kommun Lärare i modersmål i ukrainska till Junsele skola, åk 3–9
Nu söker vi en lärare med sysselsättningsgrad 50 % i modersmål ukrainska till Junsele skola. Som lärare i ukrainska ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete.
2024-05-17 2024-06-14
Sollefteå kommun, Solatum Solatum Söker Gravvik till Kundtjänst
Ta emot felanmälan via telefon eller mail som du registrerar i våra system. Det kan även bli en del varierande administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten passar dig som har en naturlig känsla för service och känner dig bekväm i att kommunicera via telefon och mejl.
2024-05-16 2024-06-09
Sollefteå kommun Studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan med placering på Nipanskolan F-9. Centrala elevhälsan i Sollefteå kommun är ett tvärvetenskapligt team där studie- och yrkesvägledare, logoped, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och specialpedagoger förskola/skola ingår. Centrala elevhälsan är ett stöd i förskolans och skolans lokala elevhälsoarbete på uppdrag av rektor men har även en viktig roll när det gäller utveckling av elevhälsoarbetet på övergripande nivå. Centrala Elevhälsan samordnar även viss fortbildning och ko...
2024-05-16 2024-05-31
Sollefteå kommun, Solatum Vik Fastighetsskötare i Sollefteå med omnejd
Som fastighetsskötare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att arbeta närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av felanmälningar från kunden. Arbetet är omväxlande med personliga kontakter med våra hyresgäster och verksamhetskunder Du ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheter och du blir en del av ett team som omfattar Sollefteå med omnejd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsyn av hus och gårdar, utföra skötselåtgärder och mindre fastighetsreparationer, hantering av f...
2024-05-16 2024-06-09
Sollefteå kommun, HR Bemanningsplanerare till Sollefteå kommun
I rollen som bemanningsplanerare har du det övergripande ansvaret kring bemanningsprocessen av personal, vikarier och till viss del ordinarie personal, främst till våra verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd, men också till kommunens övriga verksamheter. Du servar och möter verksamhetens behov genom att rekrytera, introducera och stötta vikarier i arbetsrelaterade frågor. Du spelar en viktig roll i arbetet med att utveckla samplanering mellan olika enheter, det innebär att du även kommer att tillse bemanning för såväl vikarier som or...
2024-05-14 2024-06-02
Sollefteå kommun, Centrala elevhälsan Skolsköterska till Centrala elevhälsan
Vi söker en skolsköterska till Centrala elevhälsan med placering inom grundskolan i centrala Sollefteå. Som skolsköterska i Centrala elevhälsan har du en anställning i kommunen, med egen mottagning på de skolor du ansvarar för. Du ingår som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor och arbetar där förebyggande utifrån ett hälsoperspektiv men även utifrån din kompetens - ge stöd till elever. Därutöver genomför du hälsosamtal och har vissa lagstadgade uppdrag så som exempelvis att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt det natione...
2024-05-08 2024-05-31
Sollefteå kommun, Solatum Solatum söker Lokalvårdare till Öhns skola
Som lokalvårdare hos Solatum Hus&Hem AB kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Dina arbetsuppgifter som lokalvårdare kommer att vara skola och förskola. För att passa i denna roll bör du vara noggrann, flexibel samt ha en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Tidigare erfarenhet av lokalvård är en fördel.
2024-05-07 2024-06-02
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier Äldreomsorgen Junsele
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. både dag/kväll och nattpersonal söks. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen. Du blir del i ett team som gör skillnad på riktigt.
2024-05-07 2024-05-31
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Vallänge/Boteå
Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge god individuell omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande utifrån ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter värdegrunden för äldreomsorgen: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tjänsten inne...
2024-05-07 2024-06-02
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen, LSS/Socialpsykiatri
Vi söker nu en socialsekreterare till enheten Vuxen/LSS då en medarbetare kommer att sluta hos oss. Som socialsekreterare hos oss kommer du att utreda behov, fatta beslut samt följa upp beviljade insatser för den enskilde medborgaren. Vi handlägger både enligt socialtjänstlagen och enligt LSS (lag om stöd till vissa funktionshindrade). Handläggning vägleds av aktuella rättslägen samt enligt antagna riktlinjer. Enligt socialtjänstlagen utreder vi behov av insatser såsom individstöd, särskilt boende och kontaktperson. Inom LSS kan det vara fråg...
2024-05-07 2024-06-24
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare till Öhns skola åk. F-6
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en grundskollärare till åk. 4-6 alternativt F-3 till Öhn - Resele - Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhns skola. Beroende på tidigare erfarenhet kan försteläraruppdrag komma att ingå i uppdraget. Vi ser gärna att du har ämneskombinationen i matematik, svenska, engelska, musik, idrott men även andra ämnesbehörigheter är meriterande. Arbetet innebär f.n. ämnesplanering, undervisning och bedömning enligt läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap in...
2024-05-07 2024-06-02
Sollefteå kommun, För- och grundskola Fritidslärare/Fritidspedagog till Lillängets skola
Arbetet innebär att tillsammans med kollegor organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola med utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som fritidslärare/fritidspedagog för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
2024-05-07 2024-05-31
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Enhetschef till LSS-boenden
Som enhetschef inom Funktionsstöd är du ansvarig verkställare för beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till målgruppen. Du är en av fem enhetschefer som delar på ansvaret för särskilda boenden inom funktionsstöd. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs och insatser verkställs enligt gällande lagstiftning samt rutiner, riktlinjer och föreskrifter. Som chef förväntas du leda, planera och utveckla utifrån uppställda mål och anpassa verksamheten efter behov och resur...
2024-05-06 2024-05-31
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2024-04-26 2024-05-18
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Sommarvikarier med a-traktor till hemtjänsten
ARBETSUPPGIFTER Du kommer att anställas som vårdbiträde inom hemtjänsten med anpassade arbetsuppgifter och anpassat schema. Uppdraget innebär att du åker hem till våra äldre och hjälper dem med: · Inköp, · Städa, · Matlådehantering · Ledsagning Eller bara vara social och ta med dem ut på promenad eller liknande. Du kommer inte att utföra några omvårdnadsuppgifter och du kommer att få en handledare som vägleder och stöttar dig under perioden. Då vår hemtjänst sträcker sig över ett stort område kommer du att behöva en egen A-traktor/EPA at...
2024-04-26 2024-05-20
Sollefteå kommun, Samhällsutveckling Plan, bygg- och miljöchef till Sollefteå kommun
Som verksamhetschef ansvarar du för att strategiskt leda och fördela arbete inom gruppen för att handläggning och tillsyn/kontroller utförs enligt lagstiftning med en god kvalitet. I din roll förväntas du ta fram beslutsunderlag, styra och utveckla verksamheten utifrån politiska satta mål i relation till styrande lagstiftningar som sker i en nära dialog med politiken. Rollen innebär även att utveckla samverkan, hitta nya arbetssätt och att arbeta med ständiga förbättringar genom ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans med dina chefskolleg...
2024-04-26 2024-05-24
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till Funktionsstöd i Junsele
Vi söker stödassistenter och stödpersonal för semestervikariat inom Funktionsstöd i Junsele. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett meningsfullt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet ...
2024-04-24 2024-05-31
Sollefteå kommun Lärare till Sollefteå gymnasium fjärde året Teknik
Vi söker nu en gymnasielärare för undervisning på fjärde året teknikprogrammet (gymnasieingenjör.) Tjänsten innebär framför allt att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnena produktionsteknik och energiteknik. Därutöver ingår övriga arbetsuppgifter som tillhör läraryrket, som dokumentation av elevers studieresultat och mentorskap. Som lärare kommer du att samarbeta och utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor i programlag och ämneslag.
2024-04-16 2024-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare till Näsåker skola, åk 4–6
Som grundskollärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag 46. Det ingår även mentorskap i åk 5 eller åk 6.
2024-04-10 2024-05-23
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier till Äldreomsorgen
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen.
2024-01-17 2024-05-31
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till Funktionsstöd
Vi söker stödassistenter, stödpersonal och handledare till semestervikariat inom Funktionsstöd. Arbetsplatserna är: - Gruppbostäder i Sollefteå, Långsele och Junsele - Korttidsboende för barn och ungdom i Sollefteå - Boendestöd i Sollefteå - Daglig verksamhet - Boende inom socialpsykiatri i Sollefteå och Junsele
2023-12-12 2024-05-31