Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Gunillagården Junsele
Du som söker ska ha ett gott intresse för omsorg och omtanke av äldre människor med varierande behov av dagligt stöd. Arbetet innebär att utifrån brukarens välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL).
2022-05-13 2022-05-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Skedoms förskola
Nu söker vi förskollärare till Skedoms förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du skall tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi ser fram emot din ansökan!
2022-05-13 2022-05-27
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärarassistent till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde.
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en lärarassistent till Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhn skola. Du är ett stöd för läraren både i och utanför klassrummet samt att stödja elever i behov av stöd. I klassrummet är du med och bidrar till studiero och kan också stötta läraren eller arbetslaget med administration kring aktiviteter, föräldramöten, utvecklingssamtal med mera.
2022-05-13 2022-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Musik- och Idrottslärare till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en grundskollärare till Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhn skola. Vi ser gärna att du har ämneskombinationen Idrott och Musik men även andra ämnesbehörigheter är meriterande. Arbetet innebär f.n. ämnesplanering, undervisning och bedömning i idrott och musik i enlighet med läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår. Vi har utvecklat ett särskilt förmånligt rekryteringspaket riktat mot legitimerad lärare. Som nyanställd hos oss k...
2022-05-13 2022-05-31
Sollefteå kommun, Teknisk verksamhet Avfallsingenjör till avfallsenheten
Rollen som avfallsingenjör innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med frågor inom avfallsområdet. Rollen är organiserad under enhetschef för avfallsenheten och du kommer att jobba med de flesta förekommande uppgifterna inom avfallsverksamheten men fokus kommer att vara på matavfallsinsamlingen. Du kommer här att arbeta med införande, uppföljning och återkoppling. En stor del av arbetet handlar om att aktivt kommunicera med invånare och verksamhetsutövare på plats där de bor eller har sin verksamhet. Även tät kontakt ...
2022-05-11 2022-06-05
Sollefteå kommun, Utbildning Verksamhetschef till för- och grundskola och fritidshem
Vill du vara med och forma framtiden? Då har du en nyckelroll i formandet av Sollefteå kommuns fortsatta skolutveckling! Sollefteå kommun är ledande inom digitalisering i skolan och tar nu nästa steg i vår utveckling. Vi söker en engagerad verksamhetschef till för- och grundskola och fritidshem, med stort intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete. Som verksamhetschef ansvarar du för den kommunala för- och grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i Sollefteå kommun. Du är skolledarnas närmaste chef med uppdrag att leda och stötta skol...
2022-05-11 2022-05-29
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Prästbordets förskola
Nu söker vi förskollärare till Prästbordets förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du skall tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi ser fram emot din ansökan!
2022-05-10 2022-05-24
Sollefteå kommun, För- och grundskola Vikarierande förskollärare till Prästbordets förskola
Nu söker vi förskollärare till Prästbordets förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du skall tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi ser fram emot din ansökan!
2022-05-10 2022-05-24
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Processledare, Rätt Använd Kompetens
Du som processledare ansvarar för att genomföra en kartläggning av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen i enlighet med RAK (Rätt Använd Kompetens) Du kommer att upprätta en detaljerad plan för införande av RAK inom verksamhetsområdet. Tillsammans med personal och chefer inom verksamheten kommer du att planera och genomföra Workshops
2022-05-10 2022-05-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare Ma/NO åk 7-9 Nipanskolan, två tjänster
Du undervisar i matematik och NO-ämnen i årskurserna 7-9. En av tjänsterna innebär, det kommande läsåret, huvudsakligen undervisning i matematik i åk 8 & 9, och den andra tjänsten både matematik och NO-ämnen, huvudsakligen i åk 7. I NO-ämnena ingår att vara labresurs till kollega, likväl som att ha kollega som labresurs vid egen undervisning. Vid ett antal matematiklektioner varje vecka undervisar du också tillsammans med en annan kollega i klassrummet. I tjänsten ingår även mentorsskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina ko...
2022-05-09 2022-05-31
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Enhetschef till Funktionsstöd
Som enhetschef inom Funktionsstöd är du ansvarig verkställare för beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL). Du ansvarar för att verksamheten bedrivs och insatser verkställs enligt gällande lagstiftning samt övriga rutiner, riktlinjer och föreskrifter. Som chef förväntas du leda, planera och utveckla utifrån uppställda mål och anpassa verksamheten efter behov och resurser. Ansvar för verksamhetsbudget, personal samt arbetsmiljö ingår. Du ingår i Funktionsstöds ledningsgr...
2022-05-09 2022-05-23
Sollefteå kommun, Utbildning Specialpedagog/speciallärare till UTAS
Pedagogens uppgifter kommer att vara att organisera, planera och styra undervisningen inom ramen för UTAS. Pedagogen har som uppgift att anpassa pedagogiken så att alla individer får samma förutsättningar att klara sina studier samt underlätta för individen som är i behov av särskilda insatser. Pedagogen ska fungera som en handledare för de studerande men för den skull inte vara lärare i alla de kurser som eleverna läser. En annan viktig del för pedagogen är att arbeta tillsammans med andra lärare och övrig personal. I uppdraget ingår att: - ...
2022-05-09 2022-05-29
Sollefteå kommun, För- och grundskola Resurspersoner till Junsele skola
Arbetet innebär stöd och handledning till elev i grundskolan under skoldagen. Dessutom kommer visst arbete att ske på fritidshemmet. Din uppgift som resursperson är att möta elevens behov i skolvardagen och skapa förutsättningar för att nå uppsatta kunskaps- och sociala mål. Du har ett nära samarbete med klassläraren, andra undervisande lärare på skolan och med vårdnadshavare.
2022-05-09 2022-06-23
Sollefteå kommun Specialpedagog till centrala elevhälsan
Som specialpedagog inom Centrala elevhälsan är du aktiv i det gemensamma lokala utvecklingsarbetet likväl som det övergripande elevhälsoarbetet som pågår i kommunen. I uppdraget som specialpedagog ingår handledning och stöd till pedagoger och rektorer i skolan. Fokus kommer främst att ligga på att genomföra läs- och skrivkartläggningar samt matematikkartläggningar. Vi jobbar på inkomna uppdrag från rektorer i både förskola och skola. Det innebär ett nära samarbete med rektorer och lokal elevhälsa.
2022-05-09 2022-05-27
Sollefteå kommun, Utbildning Lärare åk 1-6 till Näsåker skola
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling. Ditt arbete kommer att bestå av lärararbete i skolan. Vilka ämnen du undervisar i beror på vilken klass som passar just dig.
2022-05-09 2022-06-01
Sollefteå kommun, För- och grundskola Klasslärare till Junsele skola
Vi söker dig som vill vikariera som klasslärare på Junsele skola under höstterminen 2022. Du kommer att undervisa i årskurs 6 i ämnena svenska, matematik, engelska, SO ämnen, bild och även i svenska för årskurs 7.
2022-05-09 2022-06-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Speciallärare till Junsele skola
Nu söker vi två stycken speciallärare till vår skola, där en tjänst är en tillsvidareanställning och en tjänst är ett vikariat till 2022-11-30. Som speciallärare vid Junsele skola arbetar du tillsammans med andra pedagoger med olika stödfunktioner till eleverna. Du stöttar även arbetslagen i att se vilka metoder och material som tillgodoser elevernas behov av rätt stöd och stimulans. I ditt arbete kommer du att möta elever från åk 6 till åk 9. Du stöttar pedagogerna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen och du g...
2022-05-09 2022-06-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Speciallärare till Vallaskolan, åk 4-9
Vi söker nu speciallärare som: • vill arbeta på en skola som leder och inte följer utvecklingen. • arbetar med formativ bedömning. • vill vara delaktig i kollegialt lärande. • vill bidra med sin kompetens i skolans fortsatta utveckling. Utifrån din profession ingår du i skolans strategiska elevhälsoteam och bidrar genom ett konsultativt arbetssätt till ett kollegialt lärande. Tillsammans med skolledning, elevhälsa och arbetslag ingår du i skolans elevhälsomöten, EHM, i syfte att medverka i processer som skapar goda lärmiljöer för skolans elev...
2022-05-09 2022-06-13
Sollefteå kommun, För- och grundskola Fritidspedagog till Vallaskolan, åk 4-9
I din roll som fritidspedagog/fritidslärare vid Vallaskolan kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas skoldag. Du arbetar med att utveckla elevernas förmågor, kunskapsmässigt och socialt i enlighet med styrdokumenten. Utöver detta kommer du att vara ansvarig för att planera, organisera och genomföra rastaktiviteter för skolans elever, i huvudsak vid 4-6 enheten.
2022-05-09 2022-06-13
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska kväll/natt
Till ett vikariat söker vi dig som är distriktssköterska/sjuksköterska och som trivs med att arbeta kväll/natt. Du kommer att arbeta som joursköterska mot särskilt boende (SÄBO), funktionsstöd och hemsjukvården. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2022-05-06 2022-05-29
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Långsele förskola
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker och reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2022-05-06 2022-05-22
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Helgums förskola
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2022-05-06 2022-05-22
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Sommarvikarier till Graningebyn Hemtjänst/Boende
Du ska vara flexibel och ansvarsfull i din yrkesroll och en vilja att sätta värde för våra äldre. Vi har en gemensam samverkan i arbetslaget genom att arbeta både ute i hemtjänst och inne på det särskilda boendet med brukaren i fokus. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad utifrån behov och önskemål men även andra varierande uppgifter.
2022-05-05 2022-06-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker avdelningsföreståndare
Vill du bidra till förändring i en verksamhet som gäller livet? Sök då tjänsten som avdelningsföreståndare vid SiS ungdomshem Vemyra. Institutionen har tre avdelningar och vi söker nu en avdelningsföreståndare som gör vår trio komplett. Verksamheten har de senaste åren genomgått flera förändringar och du kommer att bli en del av en ny och utvecklingsinriktad ledningsgrupp, där även rektor och biträdande institutionschef ingår. Som avdelningsföreståndare är du direkt underställd institutionschefen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att le...
2022-05-05 2022-05-29
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra SiS ungdomshem Vemyra söker lärare i musik och bild
Tegeskolan på SiS ungdomshem Vemyra bedriver grundskola för 18 flickor från hela landet. Undervisningen sker i små grupper med stora möjligheter att anpassa verksamheten utifrån varje enskild elevs behov. Vårt lärararbetslag är ett team av sex lärare som arbetar tillsammans med eleven i fokus. Vi undervisar mestadels på högstadienivå men undervisning förekommer både på tidigare och senare nivå. Du kommer att komplettera en grupp hängivna lärare som påbörjat ett nytt kapitel i Tegeskolans utveckling. Som lärare hos oss är du en aktiv medlem i vå...
2022-05-05 2022-05-30
1 2 >