Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Kultur Timvikarier till Biblioteket och Apotekshuset konst & kultur
Vi söker nu timvikarier till Sollefteå kommuns kulturavdelningen som huvudsakligen kommer att arbeta inom biblioteksverksamheten, men också stärka upp på Apotekshuset konst och kulturs konstshop. Bibliotekets reception är en central del i arbetet som biblioteksassistent. Arbetet innebär att möta besökare, informera, och vara behjälplig vid frågor. Du registrerar nya låntagare och ger service vid datorer och vid kopiering med mera.
2022-09-23 2022-10-07
Sollefteå kommun, För- och grundskola Idrott åk 1-9 samt fritidsledare till Ramsele skola
Ansvarar för planering, undervisning och betygssättning av elever från åk 1-6 i ämnet engelska. Ingå i arbetslag och verka för att ha en röd tråd i undervisningen och möta upp de krav och förväntningar som ställs från lärare som arbetar i åk 4-9. Att ha ett formativt förhållningssätt till undervisning och bedömning samt kunskaper om ikt.
2022-09-22 2022-10-10
Sollefteå kommun, Gymnasiet Skolkurator Sollefteå gymnasium
Som kurator på Sollefteå gymnasium ingår du i elevhälsoteamet. Där är du en del i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet tillsammans med ytterligare en kurator samt övriga professioner i elevhälsan. Du arbetar tillsammans med kunniga och erfarna kollegor. Ditt uppdrag hos oss är att i samverkan med skolledning och övrig personal skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, hälsa och utveckling. Du tar aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer, samarbete och samverkan med elever, kollegor och vårdnadshav...
2022-09-22 2022-10-21
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 4-6 Långsele skola
Lärarna arbetar som ämneslärare/klasslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Tjänsten avser undervisning i No, Tk åk 5, So åk 4 och 6, Bild åk 5 och 6 samt Musik åk 5. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Du tycker om att samarbeta och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor, har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa trygghet i elevgruppen. Du har också förmåga att jobba på ett strukturerat sätt utifrån läropla...
2022-09-21 2022-10-02
Sollefteå kommun, För- och grundskola Vikariat i Samhällsorienterande ämnen och svenska 4-6
Samhällsorienterande ämnen och svenska 4-6 Undervisning i samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap, historia, religion och geografi och i svenska. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupper med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2022-09-21 2022-10-24
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare åk 4-6 Nipanskolan
Du undervisar i årskurserna 4-6, med den huvudsakliga delen av din undervisning i engelska och svenska - det kan dock förekomma undervisning i andra ämnen, utifrån din behörighet. I tjänsterna ingår även mentorskap för en klass.
2022-09-20 2022-10-04
Sollefteå kommun, För- och grundskola Vikarierande Lärare i Samhällsorienterande ämnen 4-6
Undervisning i samhällskunskap, historia, religion och geografi. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2022-09-20 2022-10-24
Sollefteå kommun, Kommunikation Kommunikatör till Sollefteå kommun
I rollen som kommunikatör kommer du att arbeta med att utveckla kommunens interna- och externa kommunikation. Du kommer att vara en del av ett litet team med kommunikatörer som jobbar med ett brett antal verktyg och frågor. Vi arbetar just nu mycket med digitaliseringsprocessen samt att utveckla vår digitala kommunikation och i det arbetet kommer du att bli en viktig person. Du ska trivas med att arbeta självständigt men också kunna samarbeta i olika konstellationer. Vi värdesätter din drivkraft, lust till utveckling men också att slutföra pr...
2022-09-19 2022-10-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Behandlingspedagog som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och eller klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd a...
2022-09-16 2022-10-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och/eller klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att...
2022-09-16 2022-10-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de fo...
2022-09-16 2022-10-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Enhetschef som vill bidra till livsviktig förändring
Institutionen har tre avdelningar och vi söker nu en avdelningsföreståndare /enhetsschef som gör vår trio komplett. Verksamheten har de senaste åren genomgått flera förändringar och du kommer att bli en del av en utvecklingsinriktad ledningsgrupp, där även Institutionschef, biträdande institutionschef och rektor ingår. Som avdelningsföreståndare/enhetschef är du direkt underställd institutionschefen. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att leda och fördela det dagliga arbetet på en av våra avdelningar. Du kommer att arbeta nära personalgruppen ...
2022-09-16 2022-10-06
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Rehabiliteringsassistent
I rollen som Rehabassistent arbetar du i nära samarbete med Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att på uppdrag av eller tillsammans med Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter utföra träning, vissa behandlingar och assistera vid hjälpmedelsutprovning i patientens vård och omsorgsboende. Detta innebär att vissa moment i tjänsten kräver självständigt arbete hos patient/patienter. Du är också delaktig i att assistera och hjälpa legitimerad personal med att handleda inom förflyttningsteknik.
2022-09-15 2022-10-02
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Hemtjänsten
Vi söker nu engagerade undersköterskor till Näsåker, till Särskilt Boendet Lissgården och till hemtjänsten Näsåker/Resele, både dag och natt. Du som söker ska ha ett genuint intresse för omsorg och omtanke av äldre människor. Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som undersköterska ansvarar du för att brukaren får en god omvårdnad, stöd och service i den dagliga livsföringen. Med stor respekt för den personliga integriteten och indivi...
2022-09-14 2022-10-02
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Försörjningsstöd
Som socialsekreterare inom enheten försörjningsstöd arbetar du med utredning och handläggning av ekonomiska och sociala förhållanden efter ansökan om ekonomiskt bistånd, med målet att hjälpa individen att bli självförsörjande. Du utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen för en rättssäker handläggning. Genom att utreda och följa upp tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Arbetet är varierande och stimulerande, du kommer ha såväl klientkontakter som administrativa arbetsuppgifter. Du samverkar även en hel del med både i...
2022-09-13 2022-10-16
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i årskurserna 1-3 Nipanskolan
Under innevarande läsår är du ansvarig för årskurs 1, där du har all din undervisning. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina lärarkollegor och tillsammans med personal från fritidshemmet. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt med mera.
2022-09-12 2022-10-16
Sollefteå kommun, För- och grundskola Skolkurator
Som kurator i centrala elevhälsan ingår du som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor. Du är med och leder utvecklingen av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, inklusive trygghetsarbetet, tillsammans med övriga professioner i elevhälsan. Du arbetar tillsammans med kunniga och erfarna kollegor i elevhälsan. Ditt uppdrag hos oss är att i samverkan med skolledning och personal skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, hälsa och utveckling. Du tar aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer...
2022-09-05 2022-10-10
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare åk 4-6 till Näsåker skola
Vi söker dig som vill arbeta på en liten skola med stora ambitioner. Du som söker har stor ansvarskänsla för skolans alla elever. Du arbetar med formativ bedömning och vill vara delaktig i kollegialt lärande och bidra med din kompetens i skolans fortsatta utveckling, där elevhälsa och pedagogiskt ledarskap har stort fokus. Du kommer att ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling. Ditt arbe...
2022-08-30 2022-09-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra Psykolog som vill bidra till livsviktig förändring
Som psykolog kommer du fylla en viktig roll i ungdomarnas behandling. Du utför bedömningar av psykiskt mående och funktion, terapier samt genomför utredningsinslag så som strukturerade risk- och behovsbedömningar. Ibland gör du neuropsykiatriska utredningar. Du medverkar i tvärprofessionella team där behandlingsinsatser planeras, initieras och följs upp. Du kommer att samverka med avdelnings-, skol-, hälso- & sjukvårdspersonal samt med personer i ledningsfunktion. Du ingår i institutionens krisgrupp som kan sammankallas vid incidenter. Arbetsup...
2022-08-30 2022-09-25
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna i Sollefteå
Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. I fält finns hästar, nötkreatur, får, getter och grisar vilket alltså passar dig som har ett intresse för stordjur. I smådjurspraktiken har du stora möjligheter att själv välja inriktning och svårighetsgrad på fallen. Som veterinär ingår beredskap som en naturlig del av arbetet, och på beredskapstid får du möta all...
2022-08-08 2022-10-31