Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, För- och grundskola Modersmålslärare i spanska / amhariska/tigrinja
Vi söker modersmålslärare i spanska och amhariska/tigrinja. Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. I din anställning kan det även förekomma studiehandledning. Du bedriver undervisning på olika skolor i kommunen och du kommer att ha tillgång till tekniska verktyg för att underlätta för ditt pedagogiska arbete.
2021-10-14 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker behandlingspedagoger
SiS ungdomshem Vemyra befinner sig i en utvecklande fas, där arbetet som behandlingspedagog står i fokus. Institutionen har en ny ledningsgrupp som under hösten kommer att berikas med fler nya tillskott. I rollen som behandlingsassistent deltar du i planeringen och genomförandet av ungdomarnas vistelse. Arbetet ställer höga krav på samarbete, såväl med andra behandlingspedagoger som med övriga professioner. Du kommer som en vuxen förebild att arbeta nära ungdomarna och hjälpa till i vardagen, vilket även innefattar vardagssysslor som städning ...
2021-10-11 2021-10-31
Sollefteå kommun, Graningebyn Kock för timvikariat till Graningebyn
Vi söker kockar för timvikariat till Graningebyn. I arbetsuppgifterna ingår bland annat matlagning, bereda salladsbuffé, specialkost, disk, lokalvård, egenkontroll och kassahantering.
2021-10-08 2021-10-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare Hågesta förskola
På Hågesta förskola står barnens intresse och utveckling i fokus. Vi har en hög tilltro till barnens egen kompetens och stimulerar och utmanar dem i riktning mot läroplanens mål. Arbetet innebär att organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i förskolan med utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som förskollärare för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du får ta ett stort ansvar och med det kommer också goda möjligheter till att få vara med och påverka verk...
2021-10-08 2021-10-22
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i textilslöjd till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i textilslöjd. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-10-08 2021-10-29
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Resurs sjuksköterska
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta som resurs i Sollefteå kommun. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2021-10-08 2021-10-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Leg. arbetsterapeut
Arbetsterapeutens arbete är mycket varierande, du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patienternas hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeut/sjukgymnast och övriga professioner som är i kontakt med patienten och deltar även i regelbundna teamkonferenser med bland annat omsorgspersonal och övrig HSL-personal. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är...
2021-09-30 2021-10-31
Sollefteå kommun Vuxenutbildningschef/rektor
Som chef för Reveljen är du spindel i nätet i många frågor, ofta kopplade till kompetensförsörjning på ett eller annat sätt. Till din hjälp finns en ledningsgrupp med rektor för den kommunala vuxenutbildningen, utvecklingsledare och samordnare. En dag kan innehålla möten med Arbetsförmedlingen, Universiteten, kommunens äldreomsorg, gymnasieskolan, samverkanspartners i Västernorrland och Akademi Norr. Reveljen bedriver ett utåtriktat arbete med marknadsföring av alla utbildningsformer, mässor, Reveljen på turné, öppna föreläsningar och en rad a...
2021-09-30 2021-10-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare/Resurslärare till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu en grundskollärare åk 1-7 till Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhn skola. Vi ser gärna att du har ämneskombinationen MA/NO alt SV/SO men även andra ämnesbehörigheter är meriterande. Arbetet innebär f.n. ämnesplanering, undervisning och bedömning i SV, MA, SO i enlighet med läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår.
2021-09-27 2021-10-22
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker rektor till Tegeskolan
Som rektor på SiS ungdomshem Vemyra har du ett livsviktigt uppdrag där du ansvarar för skolverksamheten. Du kommer ha det övergripande ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av skolan och att undervisningen riktas mot de nationella skolmålen. I skolan finns ett gäng drivna lärare som under hösten kommer att bli flera. Majoriteten av eleverna hos SiS har haft tidigare problem i skolarbetet och har stora behov av att kompensera för bristande skolgång. SiS skola har därför en viktig roll inom institutionsvården. Vi arbetar utifrån våra värdeo...
2021-09-13 2021-11-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker lärare till Tegeskolan
Brinner du för ungdomars rätt till utbildning och vill arbeta på en skola i förändring och under utveckling? Tegeskolan söker nu lärare med behörighet att undervisa i skolår 7-9 som är intresserad av att arbeta med de elever som har det allra svårast i samhället och som är i behov av stöd från trygga vuxna med stor empatisk förmåga samt god förmåga att uppmuntra, motivera och sätta tydliga gränser. Vi undervisar mestadels på högstadienivå men undervisning förekommer både på tidigare och senare nivå. Många av eleverna har funktionshinder av soci...
2021-09-13 2021-10-24