Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, För- och grundskola Projektledare för samverkansprojektet Hälsa, Lärande och Trygghet
2021-05-12 2021-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Resursperson till förskola inom centrala Sollefteå
I rollen som resursperson innebär arbetet stöd och handledning till barn i förskolan under vistelsetiden. Din uppgift som resursperson är att möta barnets behov i vardagen och skapa förutsättningar för att nå uppsatta kunskaps- och sociala mål. Du har ett nära samarbete med pedagogerna inom enheten och med vårdnadshavare.
2021-05-10 2021-05-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Biträdande rektor till Ramsele och Näsåker förskola och skola
Som biträdande rektor vid rektorsområdet Ramsele och Näsåker är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med den...
2021-05-07 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Vikarierande förskollärare till Rödsta förskola
Vi söker nu en förskollärare till oss på Rödsta förskola. Arbetet innebär att organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i förskolan med utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som förskollärare för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Stort fokus läggs på språk och kommunikation. Genom leken sker utveckling och lärande. Har en stor och fin utemiljö, nära till skogen. Rörelseaktiviteter både ute och inne tycker vi om.
2021-05-06 2021-05-28
Sollefteå kommun, Gymnasiet Lärare till transportinriktningen
I rollen ska du, enskilt samt i samarbete med de andra lärarna på transportinriktningen, planera och bedriva undervisningen i årskurs 2 och 3 på transportprogrammet. Du kommer i denna befattning att kunna få arbeta med både gymnasie- och komvuxelever.
2021-05-06 2021-06-06
Sollefteå kommun Biträdande rektor Lillänget, Prästbordet och Rödsta F-3
Som biträdande rektor vid rektorsområdet Lillänget F-3, Prästbordet F-3 och Rödsta F-3 är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du...
2021-05-05 2021-06-06
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Resele skola
Under förutsättning av erforderliga beslut söker vi nu dig som vill bli vår lärare i förskoleklassen i Resele skola. I tjänsten som lärare i förskoleklass ingår även en del undervisning i skolans fritidshem. I dina arbetsuppgifter ingår det att, utifrån våra styrdokument, planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i skolans förskoleklass. Som lärare i förskoleklass ingår du i skolans arbetslag där du tillsammans med övriga lärare och skolledning medverkar i arbetet med analyser, skapande av utvecklingsområden och nya målsättnin...
2021-05-05 2021-05-20
Sollefteå kommun, Kost Måltidschef till Sollefteå kommun
I uppdraget ska Du kombinera ledarskapet som avdelningschef och enhetschef för delar av våra tillagnings- och mottagningskök. Som avdelningschef har du en strategisk övergripande roll för måltidsorganisationen inom Sollefteå kommun där du ansvarar för ledningsgruppen, planerar och utvecklar kommunens måltidsverksamhet. I rollen som enhetschef leder du som operativ chef kockar och måltidsbiträden. Tillsammans med ditt team av medarbetare och kollegor i kommunorganisationen utvecklar du måltidsverksamheten utifrån uppsatta mål. I ditt arbete bid...
2021-05-05 2021-06-06
Sollefteå kommun Rektor till Lillänget, Prästbordet och Rödsta F-3
Som Rektor vid rektorsområdet Lillänget F-3, Prästbordet F-3 och Rödsta F-3 är ditt uppdrag att leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan och till din hjälp har du en biträdande rektor. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. Du ingår tillsammans med biträdande rektor i verksamhetschefens ledningsgrupp med...
2021-05-04 2021-05-23
Sollefteå kommun Biträdande rektor Vallaskolan 4-9
Som biträdande rektor vid Vallaskolan 4-9 är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med denne i verksamhetsc...
2021-05-04 2021-05-23
Sollefteå kommun Biträdande rektor Nipanskolan F-9
Som biträdande rektor vid Nipanskolan F-9 är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med denne i verksamhetsch...
2021-05-04 2021-05-23
Sollefteå kommun Biträdande rektor område Långsele skola F-6 och Helgums skola F-6
Som biträdande rektor vid rektorsområde Långsele skola F-6 och Helgums skola F-6 är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ing...
2021-05-04 2021-05-23
Sollefteå kommun Biträdande rektor till rektorsområde Öhn, Kalknäs och Resele
Som biträdande rektor vid rektorsområdet Öhns förskola och skola, Kalknäs förskola och skola och Resele förskola och skola är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rek...
2021-05-04 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i musik
Som lärare i musik kommer du att tjänstgöra vid Lillängets skola i centrala Sollefteå, vid Kalknäs skola i Undrom samt eventuellt Resele skola. Ditt fokus ligger på undervisning, mentorskap ingår inte. Tjänsten ställer höga krav på din samarbetsförmåga, eftersom du träffar både kollegor och elever på flera ställen under en relativt begränsad tid. Tjänsten är utformad så att du reser mellan skolorna på arbetstid, alternativt tillbringar hel dag på en enhet. Tjänsten omfattar 50% - 60% av en heltid beroende på antal grupper att undervisa och förl...
2021-05-04 2021-05-16
Sollefteå kommun, För- och grundskola Skolbibliotekarie till Vallaskolan
Skolorna i Sollefteå har i Skolbiblioteksplanen och dess Kunskapsstege ett tydligt dokument för utveckling av skolbiblioteksverksamheten. Som Skolbibliotekarie ska du: - I samverkan med rektor och pedagogisk personal medverka till att eleverna ges goda förutsättningar i sin språk- och kunskapsutveckling och inspirerar till läsning. Sollefteå kommun ingår sedan 2020 i ett samverkansprojekt med Skolverket kring riktade insatser för nyanländas lärande, där SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbete) är en del i projektet. I denna satsning är sko...
2021-05-04 2021-06-14
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i idrott åk 1-6 till Helgum skola
I rollen som lärare hos oss ska du arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Du tycker om att samarbeta och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor, har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa trygghet i elevgruppen. Du har också förmåga att jobba på ett strukturerat sätt utifrån läroplanen och hanterar olika förutsättningar professionellt. Du är intresserad av att arbeta mot höga kvalitetsmål där elevernas resultat och v...
2021-05-04 2021-05-21
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i idrott åk 1-6 till Långsele skola
I rollen som lärare hos oss ska du arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnet och i skolans läroplan för grundskolan och samarbetar med ytterligare pedagoger på skolan. Du tycker om att samarbeta och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor, har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa trygghet i elevgruppen. Du har också förmåga att jobba på ett strukturerat sätt utifrån läroplanen och hanterar olika förutsättningar professionellt. Du är intresserad av att arbeta mot höga kvalitetsmål där elevernas resulta...
2021-05-04 2021-05-21
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 4-6 till Långsele skola
Som lärare hos oss arbetar man som ämneslärare där mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Du tycker om att samarbeta och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor, har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa trygghet i elevgruppen. Du har också förmåga att jobba på ett strukturerat sätt utifrån läroplanen och hanterar olika förutsättningar professionellt. Du är intresserad av att arbe...
2021-05-04 2021-05-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Fritidspedagog/fritidslärare till Långsele skola
I rollen som fritidspedagog hos oss utvecklar och driver du pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet.
2021-05-04 2021-05-19
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska/Distriktssköterska Näsåker/Resele
Vi söker dig som är sjuksköterska/distriktsköterska till Näsåker/Resele. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus.
2021-05-04 2021-05-25
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Vi söker en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för ett vikariat t o m 2022-08-30. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för rutiner så att: • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen • patienten får den vård och behandling som läkare ordinerat • läkemedelshanteringen är ändamålsenlig, säker och väl fungerande • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat ...
2021-05-04 2021-05-25
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Rödsta förskola
Såvida erforderliga beslut fattas söker vi nu en förskollärare till oss på Rödsta förskola. Arbetet innebär att organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i förskolan med utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som förskollärare för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Stort fokus läggs på språk och kommunikation. Genom leken sker utveckling och lärande. Har en stor och fin utemiljö, nära till skogen. Rörelseaktiviteter både ute och inne tycker vi om.
2021-04-29 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Skedoms förskola
Såvida erforderliga beslut fattas söker vi nu en förskollärare till oss på Skedoms förskola. Utifrån engagemang, kreativitet och god samarbetsförmåga, tillsammans med kollegor ansvara för att driva, dokumentera, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan. Du ska vara insatt i förskolans läroplan och undervisnings begreppet. Ansvara för att barnen erbjuds en god omsorg och får det stöd de behöver för att komma vidare i sin utveckling. God kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.
2021-04-29 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Vikarierande förskollärare till Barnens förskola
Såvida erforderliga beslut fattas söker vi nu en förskollärare till oss på Barnens förskola i Sollefteå. Du ska, genom god kunskap om målen i förskolans läroplan, ha förmåga att omvandla dessa mål till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen. Vi vet att omsorg och lärande hör ihop och därför är det viktigt att alla medarbetare arbetar utifrån ett omsorgsfullt lärande i varje möte med barnen.
2021-04-29 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare till Kalknäs skola
Såvida erforderliga beslut fattas så söker vi nu en grundskollärare med behörighet att undervisa i de årskurser som skolan omfattar, gärna med inriktning Ma/No. Tillsammans med kollegorna i åk f-åk 6 fördelas arbetsuppgifterna på detaljnivå, då tanken är att ni ska ha ett nära samarbete och komplettera varandra. Arbetet innebär ämnesplanering, undervisning och bedömning inom ämnet i enlighet med läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. Mentorskap ingår.
2021-04-26 2021-05-15
1 2 >