Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ragunda kommun, Stöd- och omsorgs Sjuksköterska säbo Nyviksvägen
Nyviksvägen är Ragunda kommuns säbo i centralorten Hammarstrand. Här finns 40 lägenheter för äldre fördelat på 4 arbetsgrupper. Sjuksköterskebemanningen utgörs av 2 heltidstjänster. Vi söker nu en ny kollega då det uppstått en ledig tjänst. Tjänsten utgörs av ett självständigt heltidsarbete dagtid i nära teamkonstellation med övriga yrkesroller runt den enskilde. Det är ett omväxlande arbete där du utgör en viktig roll tillsammans med sjuksköterskekollega och enhetschef för enheten. Dina arbetsuppgifter är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter in...
2023-01-27 2023-02-19
Ragunda kommun, Rehabenhet Fysioterapeut Ragunda kommun
Vill du arbeta i en mindre och personlig kommun? Är du fysioterapeut och söker en arbetsplats, där det finns möjlighet för personlig utveckling i kombination med arbetsglädje, nytänkande och innovativa lösningar? Då ska du söka dig till oss! Vi söker nu dig som har ett brinnande intresse för ditt yrke och som särskilt vill jobba med äldre medborgare inom kommunal omsorg. Vi har ett mindre rehab team som skulle behöva växa sig större, för att kunna utveckla verksamheten i samverkan med övriga yrkesroller kring den enskilde. Rehab teamet arbetar...
2023-01-27 2023-02-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Ma/No åk 7-9 till Nipanskolan
Du undervisar i matematik och NO-ämnen, under innevarande läsår i huvudsak i årskurs 8. I NO-ämnena ingår att vara labresurs till kollega, likväl som att ha kollega som labresurs vid egen undervisning. Vid ett antal matematiklektioner varje vecka undervisar du också tillsammans med en annan kollega i klassrummet. I tjänsten ingår även att du delar mentorsskap i en klass i årskurs 8 tillsammans med en kollega. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av e...
2023-01-23 2023-02-24
Sollefteå kommun, Gymnasiet Resurspersoner till Grundsärskolan (anpassad grundskola) & Fritidshemmet
Som resursperson på Grundsärskolan och fritidshemmet är ditt huvudansvar att finnas med som stöd för elev med funktionsvariationer i och utanför klassrummet under dagens olika moment samt under vistelsen på fritidshemmet. Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleven under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Som resursperson är ditt huvudansvar att finnas med som stöd under dagens olika moment. I arbetet ingår även att vara behjälplig med ombyte vid idrottslektion...
2023-01-23 2023-01-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Leg. arbetsterapeut - sommarvikariat
Som arbetsterapeut i Sollefteå kommun erbjuds du ett varierande arbete där du prioriterar samt organiserar din arbetsdag självständigt. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patientens hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner i arbetet kring och med patienten. I arbetet som arbetsterapeut utför du ADL-bedömningar, hjälpmedelsförskrivningar, träning av ADL förmågor, utfärdande av intyg inför bostadsanpassning/ LSS utifrån patientens egna mål, aktivitetsförmåga och behov. Du inst...
2023-01-20 2023-03-01
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Leg. fysioterapeut - sommarvikariat
Som fysioterapeut i Sollefteå kommun erbjuds du ett varierande arbete där du prioriterar samt organiserar din arbetsdag självständigt. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patientens hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner i arbetet kring och med patienten. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Arbetet som fysioterapeut innebär att du ansvarar för fysioterapeutisk bedömning och insatser som träning, behandling och hjälpmedelsförskrivning. Det förekomme...
2023-01-20 2023-03-01
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Vuxen IFO
Vi söker en socialsekreterare till Vuxenenheten. Som socialsekreterare inom enheten kommer du att utreda, bedöma, besluta och följa upp olika insatser för personer som är 18 år och äldre enligt lagstiftningarna SoL, LVU och LVM. Vi dokumenterar i Lifecare IFO. Vi jobbar med ko...
2023-01-20 2023-02-28
Ragunda kommun, Kommunledning Ekonomichef
Ragunda kommun söker en ekonomichef som både har ett strategiskt och ett operativt ansvar för ekonomienheten i kommunen. Vi erbjuder en roll med stor möjlighet för utveckling och påverkan. Ett stimulerande arbete med engagerade medarbetare och kompetenta kollegor. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp där du förväntas bidra till att kommunen når sina uppsatta mål samt bidrar till kommunens utveckling som helhet. Som ekonomichef har du övergripande ansvar för kommunens strategiska frågor inom ekonomiomr...
2023-01-19 2023-02-12
Ragunda kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen VA/renhållningschef Ragunda kommun
Då tidigare chef gått till annan tjänst inom organisationen söker vi dennes efterträdare. Söker du ett spännande och omväxlande arbete i en kommun där utveckling och hållbarhet står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi erbjuder en arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat. Vi har tydliga mål och ansvarsområden där du inom ramen för dessa har fullt mandat. Du kommer att få goda kompetensutvecklingsmöjligheter och ett stort nätverk. Ragunda kommun är belägen i den östra delen av J...
2023-01-19 2023-02-12
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Enhetschef till Äldreomsorgen, Långsele/Helgum Hemtjänst
Nu söker vi en enhetschef till äldreomsorgen med ansvar för hemtjänstgruppen i Långsele/Helgum Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet. Äldreomsorgen har satsat på att anställa flera nya stödfunktioner som t ex schemaspecialist, administratörer och digitaliseringstekniker, detta för att vi ska kunna ta vara på chefernas ledarskapsförmåga ...
2023-01-19 2023-02-12
Sollefteå kommun, IFO Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare för Individ- och familjeomsorgen ansvarar du för att kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera verksamheten utifrån lagstiftning i nära samarbete med ledningen och övriga medarbetare. I uppdraget ingår att ansvara för att arbeta fram rutiner, stödja che...
2023-01-19 2023-02-17
Ragunda kommun, Kommunledning Ekonom Ragunda Kommun
Ragunda kommun söker en ekonom som med stort engagemang vill vara med och göra skillnad i en liten och personlig kommun. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete på en positiv och väl fungerande arbetsplats. Tjänsten är placerad på ekonomienheten som är en del av kommunledningsavdelningen i Ragunda kommun. Ekonomienheten består idag av 7 medarbetare med olika ansvarsområden och kompetenser. Rollen som ekonom är direkt underställd ekonomich...
2023-01-18 2023-02-05
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Stödassistenter till Funktionsstöd
Vi kommer att starta upp ett barn- och ungdomsboende enligt LSS i Långsele och söker 6 stycken nya medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett individuellt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans med dina kollegor a...
2023-01-17 2023-02-17
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska - semestervikariat
Vi söker sjuksköterskor/distriktssköterskor för semestervikariat under perioden 230607-230825 inom Hälso och sjukvården i Sollefteå och Västraområdet. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och Särskilt boende (SÄBO) inom Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvårdnad för brukare i ordinärt boende/SÄBO inom ett geografiskt område. Arbetet bygger mycket på samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer och baspersonal på SÄBO och inom hemtjänsten samt regionens hälsocentral och sjukhus...
2023-01-13 2023-03-12
Sollefteå kommun, För- och grundskola Elevvärd/Resursperson till Vallaskolan
Vi söker en elevvärd/ resursperson till Vallaskolan. I rollen som elevvärd/ resursperson vid Vallaskolan arbetar du på uppdrag av rektor, elevhälsaoch arbetslag. Tillsammans med skolans verksamma utarbetar du insatser i ett främjande och förebyggande syfte för enskilda elever såväl som för elevgrupper. Med ditt stöd som elevvärd/resursperson ska grupper få matchning i rastsammahang och även ges bättre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet. Som elevvärd/ resursperson kommer du även att medverka i att ta fram aktivite...
2023-01-13 2023-02-01
Sollefteå kommun, För- och grundskola Modersmålslärare/Studiehandledare spanska
Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. I din anställning kan det även förekomma tolkuppdrag, bistå i mottagningssamtal, kartläggning av kunskaper och överlämning till mottagande klass/skola. Det kan även ingå att bistå med information mellan skola och hemmet. Du utgår från Nipanskolan, men bedriver din undervisning på olika skolor i kommune...
2023-01-12 2023-01-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Modersmålslärare/studiehandledare tigrinja
Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. I din anställning kan det även förekomma tolkuppdrag, bistå i mottagningssamtal, kartläggning av kunskaper och överlämning till mottagande klass/skola. Det kan även ingå att bistå med information mellan skola och hemmet. Du utgår från Nipanskolan, men bedriver din undervisning på olika skolor i kommune...
2023-01-12 2023-01-31
Sollefteå kommun, Solatum Lokalvårdare POOL
Erfaren personal sökes till specialstädning/pool. Bra kännedom om maskiner/redskap och kemikalier är en styrka. Dina arbetsuppgifter som lokalvårdare kommer även att vara sedvanligt städ av kontor, trapp- och tvättstugestädning, skolor förskolor, samt äldreboenden mm. För att passa i denna roll bör du vara noggrann, flexibel samt ha en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Tidigare erfarenhet av lokalvård är en fördel.
2023-01-10 2023-02-12
Sollefteå kommun, Tillväxt Hållbarhets- & landsbygdsutvecklare till Sollefteå kommuns Tillväxtavd.
I rollen som Hållbarhets- & landsbygdsutvecklare tillhör du kommunens Tillväxtavdelning där du, som titeln hintar om, kommer att arbeta brett med såväl hållbarhets- som landsbygdsfrågor på operativ och strategisk nivå. Du spelar en viktig roll när det kommer till kommunens hållbarhetsarbete, där ditt största fokus av de tre hållbarhetsperspektiven kommer att ligga på det miljömässiga och kommunens arbete med att minska sin klimatpåverkan. Du ansvarar för befintligt miljöarbete och arbetar med vidareutveckling av detta. Du genomför utrednings-...
2023-01-04 2023-01-29
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Vi söker Semestervikarierande Enhetschefer till Äldreomsorgen
Äldreomsorgen söker nu vikarierande enhetschefer till vår verksamhet under sommarperioden. Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över flera olika ansvarsområden inom verksamheten. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet. I ditt arbete bidrar du till att dina medarbetare ges möjlighet till kreativitet, professionalism och arbetsglädje i arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara och kan skapa självständiga team...
2022-12-21 2023-01-30
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier till äldreomsorgen
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen
2022-12-14 2023-04-30
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Semestervikarier till Funktionsstöd
Vi söker stödassistenter, stödpersonal och handledare till semestervikariat inom Funktionsstöd. Arbetsplatserna är: - Gruppbostäder i Sollefteå, Långsele och Junsele - Korttidsboende för barn och ungdom i Sollefteå - Boendestöd i Sollefteå - Daglig verksamhet - Boende inom socialpsykiatri i Sollefteå och Junsele
2022-12-06 2023-04-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna i Sollefteå
Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. I fält finns hästar, nötkreatur, får, getter och grisar vilket alltså passar dig som har ett intresse för stordjur. I smådjurspraktiken har du stora möjligheter att själv välja inriktning och svårighetsgrad på fallen. Som veterinär ingår beredskap som en naturlig del av arbetet, och på beredskapstid får du möta all...
2022-08-08 2023-02-26