Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Behandlingssekreterare som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Ungdomarna på avdelningen är i behov av kvalificerade bedömningar, behandlingsinsatser och så klart omhändertagande. Vi arbetar för att ungdomarna, trots att de vistas hos oss under tvång, uppmuntras till och upplever att de har egna val och kan påverka sin egen utveckling så långt det är möjligt. Behandlingssekreterarens ansvar är att planera, samordna och genomföra processerna kring varje ungdom, tillsammans med ett tvärprofessionellt behandlingsteam. Behandlingsteamet består av behandlingssekreterare, psykolog, sjukskö...
2023-06-02 2023-07-02
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bi...
2023-06-02 2023-08-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen...
2023-06-02 2023-07-02
Sollefteå kommun, Aquarena Receptionistansvarig till Aquarena
I rollen receptionistansvarig på Aquarena är ditt främsta uppdrag att, tillsammans med dina kollegor, ge våra gäster en högklassig helhetsupplevelse. Som receptionistansvarig är du mittpunkten i denna upplevelse och bemöter alla proffsigt och med stor glädje. Rollen innebär främst receptionsarbete och försäljning, men också arbete i tillhörande café och viss administration. Du spelar även en viktig roll i att nå ut till våra nuvarande och framtida gäster på våra sociala medier där du skapar innehåll genom att fota, filma och skriva. Du arbetar...
2023-06-01 2023-06-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 2 Näsåker skola
Som grundskollärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag F-3. Du ska kunna bedriva undervisning självständigt och utifrån styrdokument, jobba strukturerat och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
2023-06-01 2023-06-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Svenska/Spanska Junsele
Vi söker nu en lärare som ska undervisa i ämnet Svenska och spanska till Junsele skola.
2023-06-01 2023-06-18
Sollefteå kommun, Reveljen Gymnasielärare i samhällskunskap till vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Sollefteå består av skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild vuxenutbildning. Vi söker en legitimerad samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Du kommer att ingå i ett arbetslag men mycket av ditt arbete bedrivs på på egen hand. Som lärare i samhällskunskap kommer du att planera och genomföra undervisning på gymnasie- och grundläggande nivå.
2023-05-31 2023-06-12
Sollefteå kommun, Teknik & service Systemförvaltare till Sollefteå kommuns Teknik- & serviceavdelning
I rollen som systemförvaltare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst av att svara för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem, främst LifeCare, inom huvudenheten vård & social omsorg. Samt införande av nya system eller moduler, support till användarna, omvärldsbevakning och behovsanalys. I denna roll kommer du i första hand att jobba i ett team för att stötta personal inom vård och social omsorg. Du kommer att konfigurera och uppgradera system i samarbete med IT-enheten och externa leverantörer. Du utbildar och har ett nära sa...
2023-05-30 2023-06-27
Sollefteå kommun, För- och grundskola Ramsele skola/modersmålslärare i Tyska
Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. Du kommer att arbeta på olika skolor med Ramseleskola som utgångspunkt.
2023-05-30 2023-06-13
Sollefteå kommun, Gymnasiet Lärare till Vård- och omsorgsprogrammet
Undervisning inom yrkeskurser i Vård- och omsorgsprogrammet samt mentorskap för elever är prioriterade arbetsuppgifter liksom anskaffande av APL-plats och uppföljning av eleverna under deras APL-period. Du planerar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget utifrån kursplan och examensmål och betygsätter dessa efter skolverkets riktlinjer. Du förväntas även delta på programråd, branschorganisationsträffar och ha utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare en gång per termin samt delta på av skolan organiserade träffar, utbildningsti...
2023-05-29 2023-06-09
Sollefteå kommun, För- och grundskola Trä- och metallslöjdslärare till Öhn & Långsele skola
Du kommer att undervisa i slöjd vid båda enheterna Öhn och Långsele skolor och anpassar lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. Ditt arbete innebär att inspirera och motivera eleverna mot målsättningen att alla ska nå kunskapsmålen, utvecklas som individer och att eleverna känner att skolan ger en känsla av sammanhang. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i och utanför skolan.
2023-05-26 2023-06-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk F-1 Helgums skola
Lärarna arbetar som klasslärare. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2023-05-26 2023-06-11
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 5-6 Helgums skola
Lärarna arbetar som klasslärare/ämneslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2023-05-26 2023-06-11
Sollefteå kommun, Måltidsservice Kostsamordnare till Måltidsservice
I uppdraget som kostsamordnare består dina främsta arbetsuppgifter av matsedelplanering för skola, förskola och äldreboende, detta gör du tillsammans med utvalda kockar inom våra olika kök. Du jobbar främst i, samt ansvarar för vårt kostprogram (Mashie och Hantera). Du ansvarar även för utbildning till våra medarbetare i kostprogrammet och samordnar även andra utbildningsinsatser inom verksamheten. I rollen som kostsamordnare arbetar du tätt med verksamhetens två enhetschefer, tillsammans ansvarar ni för kommunens krisberedskapshantering och ...
2023-05-26 2023-06-09
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Barnens förskola
Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de kan själva. Vi stöttar, uppmuntrar och handleder barnen i att klara så mycket som möjligt på egen hand. "All onödig hjälp du ger ett barn med något som barnet egentligen skulle klara själv, blir ett hinder i barnets utveckling. Maria Montessori. Vi...
2023-05-24 2023-06-09
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Medarbetare till LSS-boende Hågestavägen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett individuellt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. LSS-boende Hågestavägen är i uppstartsskedet, vi...
2023-05-24 2023-06-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Barnens förskola
Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de kan själva. Vi stöttar, uppmuntrar och handleder barnen i att klara så mycket som möjligt på egen hand. "All onödig hjälp du ger ett barn med något som barnet egentligen skulle klara själv, blir ett hinder i barnets utveckling. Maria Montessori. Vi...
2023-05-24 2023-06-09
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare tyska ev i kombination med anpassad lärmiljö, Nipanskolan
Du undervisar i ämnet tyska i årskurserna 6-9. Undervisningen i tyska omfattar ungefär 55% av en heltid. Utifrån din kompetens kan tjänsten eventuellt kombineras med undervisning i vår anpassade lärmiljö, och omfattar då heltid. Du kommer också att vara mentor i en av högstadiets klasser. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt med mera.
2023-05-24 2023-06-06
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare ma/no ev. i kombination med anpassad lärmiljö, Nipanskolan
Du undervisar i matematik och NO-ämnen, i årskurserna 7-9. I NO-ämnena ingår att vara labbresurs till kollega, likväl som att ha kollega som labbresurs vid egen undervisning. Vid ett antal matematiklektioner varje vecka undervisar du också tillsammans med en annan kollega i klassrummet. Undervisningen omfattar ungefär 60% av en heltid. Utifrån din kompetens kan tjänsten eventuellt kombineras med undervisning i vår anpassade lärmiljö, och omfattar då heltid. I tjänsten ingår även mentorskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med din...
2023-05-24 2023-06-06
Sollefteå kommun, Kultur Sommarjobb inom Kulturavdelningen
Vi söker en person till Sollefteå kommun som huvudsakligen kommer att arbeta på Apotekshuset konst och kultur, men också stärka upp i övriga kulturverksamheter under sommaren. Du kommer att vara anställd och arbetsledas av verksamhetschef för Kulturavdelningen.
2023-05-24 2023-06-06
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt vå...
2023-05-22 2023-06-15
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagoger sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspedagog hos SiS. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper och färdigheter inom vård- och behandl...
2023-05-22 2023-06-15
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Rödsta förskola
Vi söker två förskollärare till oss på Rödsta förskola. En av tjänsterna är en tillsvidaretjänst och den andra är ett vikariat till juni 2024. Du ska, tillsammans med övriga i arbetslaget, stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Tillsammans driver och utvecklar ni arbetet på förskolan i enlighet med styrdokumenten och är väl förtrogen med läroplanen.
2023-05-17 2023-06-04
Sollefteå kommun, Sollefteå Stadsnät Systemtekniker till Sollefteå Stadsnät
I uppdraget som systemtekniker hos oss på Sollefteå stadsnät kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst att vara drift och förvaltning av verksamhetens IT-system som hanterar verksamhetens tjänster och flöden. Exempel på arbetsuppgifter: • Du kommer att arbeta med automatiserade plattformar och lösa driftsrelaterade utmaningar. • Du ansvarar för att systemdokumentation.
2023-05-17 2023-06-09
Sollefteå kommun, För- och grundskola Biträdande rektor till Ramsele, Näsåker och Junsele
Som biträdande rektor vid västraområdet är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med denne i verksamhetschefens led...
2023-05-16 2023-07-31
1 2 >