Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skurups kommun, Prästamosseskolan Prästamosseskolan söker elevassistent
Vi söker resurslärare alt. elevassistenter med stort intresse av att stödja och utveckla undervisningssituationen för några av våra elever samt ge stöd på gruppnivå i olika situationer under skoldagen. I uppdraget som resurslärare/elevassistent ska du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete tillsammans med lärare, specialpedagog och annan elevhälsopersonal samt med vårdnadshavare. Arbetet kan omfatta stöd såväl individuellt som inom ramen för klassens verksamhet under lektioner och raster i syfte att skapa förutsättningar för lärande och s...
2021-10-21 2021-11-04
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Socionom till barn och unga (Myndighetsenheten), tim
Är du kreativ, nyfiken, samarbetsvillig och inriktad på att lösa problem? Har du förmåga att sortera/prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt och göra bedömningar i skyndsamma ärenden? Då är det ju dig vi söker! Som handläggare utreder och bedömer du behov och resurser hos barn och deras familjer. Du kommer verkställa beslut om insatser och följa upp pågående insatser i de ärenden som ligger på din tjänst. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så ...
2021-10-19 2021-11-02
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Socionom till barn och unga (Myndighetsenheten)
Är du kreativ, nyfiken, samarbetsvillig och inriktad på att lösa problem? Har du förmåga att sortera/prioritera vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt och göra bedömningar i skyndsamma ärenden? Då är det ju dig vi söker! Som handläggare utreder och bedömer du behov och resurser hos barn och deras familjer. Du kommer verkställa beslut om insatser och följa upp pågående insatser i de ärenden som ligger på din tjänst. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så l...
2021-10-19 2021-11-02
Skurups kommun, FuSS STÖDASSISTENT 100% DAGLIG VERKSAMHET
Som stödassistent är din uppgift är att motivera och stödja deltagarna till en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning/arbete. Skapa meningsfulla och mätbara mål tillsammans med deltagarna utifrån var och ens behov och önskemål. I arbetet kommer du att möta en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik, AKK, lågaffektivt bemötande och stöd i känsloreglering. Du ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning och handledning inom dessa områden. Du arbetar tillsammans med stödpedagog, stödassistenter, stödbiträden och i när...
2021-10-15 2021-11-07
Skurups kommun, Skurupshem AB Skurupshem söker fastighetsskötare/fastighetstekniker
- Tillsyn och skötsel av fastigheter - Reparation, service och underhåll - Rondering av fastigheter - Anläggningsskötare mot brandlarmsystem - Utföra SBA - Agera beställare - Driva mindre projekt inom ditt ansvarsområde
2021-10-15 2021-11-07
Skurups kommun, Prästamosseskolan Specialpedagog till Prästamosseskolan åk 4-9
Du kommer i uppdraget som specialpedagog i team med rektor och elevhälsan arbeta med: - Skolans arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd - Samarbeta med samt handleda skolans personal - Att motivera och leda eleverna till goda studieresultat Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, initiativrikedom, ett flexibelt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Du har tron på att barn gör rätt om de kan. Du klarar av utmaningar, deltar i skolans utveckling och har hög social ...
2021-10-13 2021-11-03
Skurups kommun, IT enheten Supporttekniker
Som supporttekniker är du den första och viktigaste kontakten för alla medarbetare i kommunen vad gäller deras frågor angående dator, skrivare, mobila enheter och telefoni. Du ger användarstöd via framförallt telefon, ärendehanteringssystem och mail. Största delen av supporten ges via fjärrstyrning men till viss del även via besök i verksamheten. De inkommande ärendena kommer från kunder med en variation av verksamheter, system och program vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande. Du kommer att arbeta med problemanalys och felavhjälpni...
2021-10-13 2021-11-07
Skurups kommun, Skurup Jordbruks AB Instruktör/Djurskötare till skoljordbruk
Som anställd på vårt skoljordbruk fungerar du som djurskötare men också som instruktör för våra lantbrukselever under praktiska moment i undervisningen. Huvuddelen av arbetet utgörs av att sköta våran mjölkkobesättning med tillhörande arbetsuppgifter, såsom mjölkning, utfodring med mixervagn. Sköta kalvar och ungdjur. Detta gör du oftast tillsammans med våra elever. Vid arbetstoppar på växtodlingen såsom vid sådd och skörd kan det finnas behov att vara delaktig med diverse arbetsuppgifter, till exempel traktorkörning. Du som vill jobba ho...
2021-10-07 2021-10-21
Skurups kommun, Prästamosseskolan Lärare NO/Ma åk 7-9, Prästamosseskolan
Planering och genomförande av undervisning i matematik och naturvetenskapliga ämnen i åk 7-9. På Prästamosseskolan ingår du i något av fyra arbetslag i åk 7-9. Respektive arbetslag bedriver merparten av undervisningen i sin egen hemvist med ca 120 elever. Du ingår även i ett ämneslag som arbetar med ämnesutveckling och ämneslagets kompetensutveckling. Beroende på sökandes kompetens kan andra arbetsuppgifter vara aktuella, ex arbete med någon av våra profiler. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har höga förväntningar p...
2021-10-07 2021-10-24
Skurups kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadscoach
Som coach hjälper du personerna målmedvetet att så snabbt som möjligt nå sina uppsatta mål som leder till egen ekonomisk försörjning antingen är att få arbete eller påbörja en utbildning. Med individuella samtal, gruppaktiviteter, arbetsprövning, workshops samt individuella uppgifter arbetar ni tillsammans för att nå goda resultat. En del i arbetet är av mer praktisk karaktär där du behöver handleda deltagarna i deras arbetsuppgifter inom de interna praktikplatserna. Nätverkande är viktigt för att hitta möjliga arbetsgivare, upprätthålla konta...
2021-10-06 2021-10-27
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterske- alternativt disktriktssköterskekollega. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer. Har du ett speciellt intresseområde som du brinner för försöker vi möta dina önskemål om att utveckla det...
2021-10-06 2021-10-22
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterske- alternativt disktriktssköterskekollega. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer. Har du ett speciellt intresseområde som du brinner för försöker vi möta dina önskemål om att utveckla det...
2021-10-06 2021-10-22
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet Lärare engelska till Nils Holgerssongymnasiet
Vi söker dig som är lärare i engelska med behörighet att undervisa såväl på gymnasiet som grundskolans senare delar. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du kommer också att ha mentorskap för eleverna. Du ingår i ett arbetslag och driver tillsammans med dina kollegor såväl dagliga som övergripande frågor utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete. Du planerar och följer upp ditt arbete i våra digitala verktyg.
2021-10-06 2021-10-24
Skurups kommun, Prästamosseskolan Lärare Svenska som andraspråk åk 4-9, Prästamosseskolan
Planering och genomförande av undervisning i svenska som andraspråk i åk 4-9. Tillsammans med ämneskollega ansvarar du för planering, genomförande och bedömning av undervisning i ämnet. Du samarbetar med kollegor i arbetslagen för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vidare ansvarar du, tillsammans med ämneskollega, för mottagande av nyanlända elever och gör den obligatoriska kartläggningen. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har höga förväntningar på varje elev och arbetar utifrån förhållningssät...
2021-10-01 2021-10-22
Skurups kommun, Skol- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Skurups kommun bjuder in Dig att vara en del av utbildningsväsendet med fokus på det utforskande barnet. Vi söker Dig som vill medverka i vår strävan mot kvalitet och likvärdighet i förskolan. Vi arbetar utifrån Lpfö 18, med barnkonventionen, med pedagogisk dokumentation och med reflektion som metod till utveckling av våra arbetsmetoder. Förskolorna i Skurup är Grön Flagg-certifierade. I vårt arbete har vi fokus på inkluderande undervisning och språkutvecklande arbetssätt. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget skapa en trygg, lärorik oc...
2021-08-30 2021-10-26