Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjligheten att bli en del av vårt härliga gäng? Välkommen med din ansökan! Hos oss arbetar vi varierat med olika uppgifter och aldrig mer än en halv dag med samma uppgift. I din roll som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du bland annat att arbeta med mottagningsarbete, telefonrådgivning och omhändertagande av akuta patienter. Naturligtvis får du internutbildning utifrån din befintliga kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder dig ett arbete på en vårdcentral i framkant med stort intresse av förbättr...
2023-05-31 2023-06-14
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjligheten att bli en del av vårt härliga gäng? Välkommen med din ansökan! Hos oss arbetar vi varierat med olika uppgifter och aldrig mer än en halv dag med samma uppgift. I din roll som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du bland annat att arbeta med mottagningsarbete, telefonrådgivning och omhändertagande av akuta patienter. Naturligtvis får du internutbildning utifrån din befintliga kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder dig ett arbete på en vårdcentral i framkant med stort intresse av förbättr...
2023-05-31 2023-06-14
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 2 Stödassistent
Som stödassistent planerar och utför du arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, vård- och omsorgsarbete, upprättande av genomförandeplaner och dokumentation. Insatserna utgår från individens behov och målsättningar för att främja utveckling, stimulans och delaktighet. Detta arbete sker löpande och på regelbundna metodmöten på arbetsplatsen där vi utvecklar metoder, upprättar handlingsplaner och strategier. I arbetet kommer du att möta utmanande beteende och en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik, AKK, låg...
2023-05-31 2023-06-14
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet Transportlärare till Nils Holgersson gymnasiet
Vårt Fordon- och transportprogram fortsätter att växa och vi söker därför en Transportlärare på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup. I tjänsten ingår både teoretisk och praktisk undervisning företrädesvis samt mentorskap för elever. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans planerar det övergripande arbetet. Du bör vara flexibel och kreativ samt gilla att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid att kunna arbeta gränsöverskridande mellan skolans olika program.
2023-05-30 2023-06-25
Skurups kommun, Kugghjulets resursskola Speciallärare till Kugghjulets resursskola
I uppdraget som speciallärare på Kugghjulets resursskola bedriver du tillsammans med dina kollegor en varierad och tillgänglighetsanpassad undervisning. Tillsammans hittar vi strategier för att ge eleverna en ökad måluppfyllelse. I arbetet ska du undervisa elever som är i långvarigt behov av mer omfattande stöd i sin kunskapsutveckling samt träning och stöd i det sociala samspelet. undervisningen bedrivs i tvålärarsystem, vilket innebär att vi alltid är två lärare i klassrummet. Du behöver därför också vara medansvarig i flera ämnen. Din unde...
2023-05-30 2023-06-13
Skurups kommun, Vård och omsorg Administratör för hemtjänst med ansvar för trygghetslarm
Administratörstjänst bestående av sedvanlig administration inom vård och omsorg i kombination med hantering och administration av trygghetslarm. I rollen som administratör är du ett stöd till hemtjänstens chefer. Du har en viktig roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för cheferna att leda verksamheten. Vidare har du ett praktiskt och övergripande ansvar för arbetet kring hemtjänstens trygghetslarm. Arbetet består bland annat av: • Daglig administration av hemtjänstens verksamhet • Arbete i flera administrativa IT-system • Beställ...
2023-05-30 2023-06-20
Skurups kommun, Mölleskolan Mölleskolan söker en lärare F-3
Vi söker vikarie till årskurs F-3. Du kommer att ingå i ett engagerat team av lärare där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans årskurs F-3 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar eleven att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du ansvarar för att s...
2023-05-29 2023-06-19
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Skurup
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-05-25 2023-06-08
Skurups kommun, Vård och omsorg gemensam rekrytering Sommarvikarier inom Hemtjänst nattpatrull
Vill du göra skillnad och ge det lilla extra? Vill du med ett genuint intresse verka för äldre människor och deras välbefinnande? Då är du välkommen att söka sommarjobb i äldreomsorgen i Skurups kommun 2023. Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Vi erbjuder vikariatsanställningar med goda möjligheter till förlängning. Vi söker undersköterskor och vårdbiträde till nattpatrullen. Som undersköterska/vårdbiträde i Hemtjänstens nattpatrull hjälper du kunden med alla förekommande omvårdnadsinsatser samt delegerade hälso- och sjukv...
2023-05-24 2023-06-07
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Socionom/Familjebehandlare
Vi söker nu en familjebehandlare som främst arbetar med tonåringar 13-18 år och deras familjer. Du jobbar på uppdrag från myndighet och följer upp dessa utifrån syfte och mål med insatsen. Det finns en tydlig struktur och en tydlig arbetsgång i överlämnandet från myndighet till öppenvård. Familjebehandlarna arbetar nära varandra och om det behövs arbetar vi två behandlare i ärenden. Familjebehandlarna 13-18 år utgår från det relationistiska och systemiska förhållningssättet och alla familjebehandlare har utbildning i FFT (Funktionell familj...
2023-05-22 2023-06-04
Skurups kommun, Hemtjänst område Söder Enhetschef i hemtjänsten
Som enhetschef i hemtjänsten ansvarar du för ditt hemtjänstområde och har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din verksamhet. Din uppgift är att ge god kommunal service och motivera medarbetarna att skapa god kvalitet i omsorgen om den enskilde. Kundens delaktighet och inflytande är grundläggande, värdegrund och ett salutogent förhållningssätt ledstjärnan. Vi värderar det nära ledarskapet högt. Du ser dina medarbetares potential och motiverar och engagerar dem för att ge de bästa förutsättningarna att möta Skurupsbornas behov. ...
2023-05-19 2023-06-09
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Boendestödjare
Vi söker nu ytterligare en boendestödjare. Som boendestödjare blir du en av fyra inom din yrkesroll i kommunen. Du tillhör vuxengruppen på öppenvården och samarbetar med missbruksbehandlarna och aktivitetshuset Pomona vid behov. Du jobbar på uppdrag från myndighet och följer upp dessa utifrån syfte och mål med insatsen. Vi arbetar i ordinärt boende och ibland med sociala kontrakt. Det finns en tydlig struktur och en tydlig arbetsgång i överlämnandet från myndighet till öppenvård. Du för journaler i ärendet. Vi arbetar i journalsystemet Journ...
2023-05-16 2023-06-04
Skurups kommun, Prästamosseskolan Förstelärare Ma/No åk 7-9 på Prästamosseskolan
På Prästamosseskolan kommer du att ansvara för planering och genomförande av undervisning i matematik och No-ämnen i åk 7-9. Du ingår i något av våra sex ambitiösa arbetslag i åk 7-9 och mentorskap är en del av uppdraget. Som förstelärare på Prästamosseskolan arbetar du nära skolledningen med skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med språkutvecklande undervisning samt tillgängliga lärmiljöer. Förstelärarna har tillsammans ett uttalat uppdrag att driva utvecklingen framåt inom dessa områden. Som lärare ingår du även ...
2023-05-15 2023-06-05
Skurups kommun, Gummifabriken Nu söker Fritidsgårdarna Skurups verksamheter timvikarie
Som timvikarie kommer du först och främst bli inringd vid behov (sjukdom, ledighet eller förstärkning). Du kan även komma att få schema för en kortare period som vikarie. Som anställd inom fritidsgårdarnas verksamheter kommer du arbeta med att stötta upp och genomföra den vardagliga verksamheten. Detta utifrån verksamhetens grund i att fånga upp ungdomars idéer, se förverkligande i dessa samt väcka intresse för redan befintliga fritidsaktiviteter. Du kommer att arbeta nära de ungdomar som finns i verksamheterna. I din roll kan du komma bli ...
2023-05-03 2023-07-02
Skurups kommun, Alléskolan Alléskolan och Slimmingeby skola söker skolsköterska
Du kommer tillsammans med skolans elevhälsoteam aktivt arbeta för att varje elev ska få det stöd och den hjälp som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. De båda skolorna har gemensamt elevhälsoteam som träffas varje vecka. Skolornas EHT består av rektor, 2 specialpedagoger, 1 speciallärare, skolsköterska och kurator. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är förebyggande och hälsofrämjande arbete, medicinska bedömningar och enklare sjukvård. Du kommer tillföra medicinsk och omvårdnadskompetens både i det pedagogiska arbetet och i elevhälsan...
2023-05-03 2023-06-04
LSS Administration Avlösare till LSS i Skurups kommun
Som avlösare är du med barnet/ungdomen i familjens hem på kvällar och/eller helger. Avlösning är ett alternativ till föräldrarna där de ska kunna få tid för återhämtning, till egna aktiviteter eller åt syskon och deras aktiviteter. Avlösning sker i barnets/ungdomens hem eller i nära anslutning till hemmet. Rekrytering sker löpande.
2023-03-13 2023-06-14
Skurups kommun, Hemtjänsten område norr Undersköterska till hemtjänsten
Vi tror inte att en ingående arbetsbeskrivning behövs i rollen som undersköterska inom äldreomsorgen i Skurups kommun och hos oss på hemtjänsten. Det är kundernas behov och beviljade insatser som styr dagarna och hur dagarna blir är upp till din inställning och ditt engagemang. Fundera på nedanstående frågeställningar: Vill du vara med att skapa en äldreomsorg i mästarklass? Vill du göra skillnad och ge det lilla extra? Vill du med ett genuint intresse verka för äldre människor och deras välbefinnande? Vill du och kan du se möjligheter iställe...
2023-03-02 2023-06-04