Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare/chefsstöd till Vårdcentralen Skurup
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag. Då nuvarande chefsstöd går vidare till annan tjänst så söker vi dig som vill vara med under vår spännande resa och är intresserad av förbättringsarbete! Är du den vi söker? Arbetsuppgifterna som chefsstöd innefattar bland annat: • Administrativt driftsansvar • Introduktion nyanställda • HR-administrativa arbetsuppgifter • Bistå chef administrativt • Skicka kallelser och protokollföring vid exempelvis arbetsplatsträffar och samverkansmöten. I driftansvaret ingår bland annat schema...
2021-05-10 2021-05-24
Skurups kommun, Alléskolan Alléskolan söker lärare i slöjd
Vi söker dig som undervisar i textilslöjd för elever i årskurserna 3-9. Du ska tillsammans med övriga slöjdlärare planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet textilslöjd. Du kommer att ingå i arbetslaget för årskurserna 7-9 på Alléskolan. Undervisningen är förlagd på Prästamosseskolan som vi samarbetar med i ämnet slöjd.
2021-05-06 2021-05-25
Skurups kommun, Rutgerskolan Fritidspedagog
Som fritidspedagog/lärare mot fritidshem hos oss ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du har ett pedagogiskt ledarskap vilket innebär att du ska kunna leda ditt arbetslag så ni tillsammans skapar struktur och fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Du erbjuder våra elever en meningsfull fritid och främjar allsidiga kontakter, social gemenskap och stärkta grupprelationer. Under skoltid samverkar man som fritidsp...
2021-05-06 2021-06-06
Skurups kommun, BRO Fysioterapeut
Som fysioterapeut i Skurups kommun erbjuder vi dig ett stimulerande arbete med kompetenta och roliga kollegor med varierande arbetsuppgifter och med hela Skurups kommun som arbetsfält både i ordinärt och särskilt boende. Som fysioterapeut ansvarar du för bedömning, träning och behandling utifrån fysioterapeutens kompetensområde, bedömning av hjälpmedelsbehov samt förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. En stor del av det dagliga arbetet är att handleda och informera patienten, anhöriga och personal, vara en resurs i det rehabiliterande fö...
2021-05-05 2021-05-23
Skurups kommun, Prästamosseskolan Lärare Svenska som andraspråk åk 4-9, Prästamosseskolan
Planering och genomförande av undervisning i svenska som andraspråk i åk 4-9. Tillsammans med ämneskollega ansvarar du för planering, genomförande och bedömning av undervisning i ämnet. Du samarbetar med kollegor i arbetslagen för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vidare ansvarar du, tillsammans med ämneskollega, för mottagande av nyanlända elever och gör den obligatoriska kartläggningen. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har höga förväntningar på varje elev och arbetar utifrån förhållningssätt...
2021-04-28 2021-05-16
Skurups kommun, Prästamosseskolan Lärare Sv/Eng åk 7-9, Prästamosseskolan
Planering och genomförande av undervisning i svenska och engelska i åk 7-9. På Prästamosseskolan ingår du i något av fyra arbetslag i åk 7-9. Respektive arbetslag bedriver merparten av undervisningen i sin egen hemvist med ca 120 elever. Du ingår även i ett ämneslag som arbetar med ämnesutveckling och ämneslagets kompetensutveckling. Beroende på sökandes kompetens kan andra arbetsuppgifter vara aktuella, ex arbete med någon av våra profiler. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har höga förväntningar på varje elev och a...
2021-04-28 2021-05-13
Skurups kommun, Prästamosseskolan Förstelärare Sv/Eng åk 4-9, Prästamosseskolan
På Prästamosseskolan kommer du att ansvara för planering och genomförande av undervisning i svenska och engelska i åk 4-9. Du ingår i något av våra sex ambitiösa arbetslag i åk 4-9 och mentorskap är en del av uppdraget. Som förstelärare på Prästamosseskolan arbetar du nära skolledningen med skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med språkutvecklande undervisning samt tillgängliga lärmiljöer och förstelärarna har tillsammans ett uttalat uppdrag att driva utvecklingen framåt inom dessa områden. Som lärare ingår du även...
2021-04-28 2021-05-16
Skurups kommun, FuSS Sommarvikarier till LSS-boende i Skurups kommun
Arbetet innebär insatser i form av praktiskt, socialt och pedagogiskt stöd på LSS boende. I vissa insatser arbetar du också med hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. En viktig arbetsuppgift är att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet i sin vardag. Detta görs genom respekt för den enskildes självbestämmande och utifrån uppgjorda genomförandeplaner. Under perioden får du möjlighet att arbeta tillsammans med och få stöd av erfaren personal. Arbetet kan innebära oregelbundna arbetstider under dag, kväll och natt på...
2021-04-28 2021-05-19
Skurups kommun, Alléskolan Vi söker en specialpedagog till Alléskolan
Vi söker dig som vill ha en samordnande funktion i det specialpedagogiska arbetet på skolan. Du kommer tillsammans med skolans elevhälsoteam att aktivt arbeta för att varje elev får det stöd och den hjälp som behövs för utvecklas så långt som möjligt. Detta arbete innebär allt från handledning och utbildning av pedagoger till att leda arbetet med kartläggningar, tester, remisser och att tillsammans med personalen upprätta anpassningar och åtgärder. Du arbetar aktivt i de olika arbetslagen med ett tydligt förebyggande fokus. Du kommer även arbet...
2021-04-26 2021-05-14
Skurups kommun, Alléskolan Vi söker MA/NO-lärare till Alléskolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i matematik och NO i årskurserna 6-9. Du kommer ingå i arbetslag samt vara mentor i en klass tillsammans med en annan lärare. Vi söker dig som brinner för dina ämnen, vill arbeta över ämnesgränserna och för skolans målutveckling. Alléskolan har 3 profiler, du kommer att ingå i den tekniska profilen för klasserna 4-9. Du ska som lärare verka för att eleverna ska få en så god utbildning som möjligt. I ditt arbete ingår att stödja elevernas utveckling mot skolans mål.
2021-04-26 2021-05-14
Skurups kommun, Gummifabriken Fritidsledare till fritidsgårdarna i Skurup i höst eller tidigare
Du finns för de unga och bidrar till att dem har och kan skapa en meningsfull och aktiv fritid. Du möter våra ungdomar med ett coachande förhållningsätt med fokus på att fånga idéer. Du arbetar med inriktning för att väcka intresse för olika redan befintliga fritidsaktiviteter i närområdet, här initierar, planerar och genomför du bland annat prova på tillfällen, evenemang, gruppverksamheter och fritidsaktiviteter för eller tillsammans med de unga. Även tillsammans med andra aktörer, organisationer och föreningar. Du samverkar i detta arbete me...
2021-03-26 2021-09-24
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier inom äldreomsorgen
Vill du göra skillnad och ge det lilla extra? Vill du med ett genuint intresse verka för äldre människor och deras välbefinnande? Då är du välkommen att söka sommarjobb i äldreomsorgen i Skurups kommun 2021. Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Vi erbjuder vikariatsanställningar med goda möjligheter till förlängning. Vi söker undersköterskor och vårdbiträde. Som undersköterska/vårdbiträde inom äldreomsorgen hjälper du kunden med alla förekommande omvårdnadsinsatser, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser...
2021-02-05 2021-06-30