Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skurups kommun, Alléskolan Lärare sökes till Alléskolan
Vi söker dig lärare som vill arbeta i en mindre elevgrupp med individuella elever på mellanstadiet och högstadiet. Du kommer tillsammans med skolans speciallärare och specialpedagog arbeta för att utveckla god lärmiljö i mindre sammanhang. Elevhälsoteamet på skolan arbetar aktivt för att varje elev får det stöd och den hjälp som behövs för utvecklas så långt som möjligt. I skolans elevhälsoteam ingår även kurator, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och rektor.
2022-10-06 2022-10-23
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Skurup
Vi söker nu en fysioterapeut till oss för ett vikariat. Du kommer att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar med sjukdomar. Det kan exempelvis röra sig om skador i rörelse- och stödjeorganen, neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Hos oss som fysioterapeut arbetar du både med mottagningsverksamhet och med gruppträning. Det finns stort utrymme för dig att sätta din egen prägel på ditt arbete och vi ser gärna att du är med och vidareutvecklar rutiner samt arbetssätt inom verksamheten. Möjlighet...
2022-09-30 2022-10-14
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Skurup
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare på vårdcentral och en stor del av ditt arbete utförs i systemen PMO, MedSpeech och PASiS. Detta innebär bland annat att skriva journalanteckningar i PMO, schemalagt receptionsarbete, telefonservice och att stödja övrig personal. Rollen inkluderar också flera olika administrativa ansvarsområden, vilket gör arbetet varierande och stimulerande. Vi har ett gott arbetsklimat och du kommer att ingå i ett team med medicinska sekreterare där du får möjlighet att...
2022-09-30 2022-10-14
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 1 Stödpedagog daglig verksamhet
Som stödpedagog är din uppgift är att motivera och stödja deltagarna till en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning/arbete. Skapa meningsfulla och mätbara mål tillsammans med deltagarna utifrån var och ens behov och önskemål. Du arbetar tillsammans med stödpedagog, stödassistenter i nära samarbete med enhetschef. Stödpedagogen har ingen chefsroll utan har precis som stödassistenten/stödpedagoger sina arbetsuppgifter inom det brukarnära arbetet. I arbetet kommer du att möta en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik...
2022-09-28 2022-10-16
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 1 Stödassistent 100% Daglig verksamhet
Som stödassistent är din uppgift är att motivera och stödja deltagarna till en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning/arbete. Skapa meningsfulla och mätbara mål tillsammans med deltagarna utifrån var och ens behov och önskemål. I arbetet kommer du att möta en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik, AKK, lågaffektivt bemötande och stöd i känsloreglering. Du ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning och handledning inom dessa områden. Du arbetar tillsammans med stödpedagog, stödassistenter, stödbiträden och i när...
2022-09-28 2022-10-13
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 1 Stödassistent till LSS-boende
Som stödassistent planerar och utför du arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, vård- och omsorgsarbete, upprättande av genomförandeplaner och dokumentation. Insatserna utgår från individens behov och målsättningar för att främja utveckling, stimulans och delaktighet. Detta arbete sker löpande och på regelbundna metodmöte på arbetsplatsen där vi utvecklar metoder, upprättar handlingsplaner och strategier. I arbetet kommer du att möta utmanande beteende och en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik, AKK, lågaff...
2022-09-28 2022-10-16
Region Skåne, Primärvården Administratör till Vårdcentralen Skurup
Vi på Skurups vårdcentral välkomnar nu dig som är intresserad av administration med tyngdpunkt på digital utveckling. Hos oss får du arbeta nära de andra yrkeskategorierna på vårdcentralen i en arbetsmiljö som uppskattar nytänkande. Vi ser gärna att du precis som oss vill vara delaktig i vår gemensamma verksamhetsutveckling. Den digitala utvecklingen kräver mer och mer utrymme i primärvården och vi söker nu en medarbetare som brinner för it-system och har ett stort intresse av digitala utmaningar. I ditt uppdrag på vår enhet ingår att på vårdc...
2022-09-28 2022-10-12
Skurups kommun, Rydsgårdsskolan Kurator till Rydsgårdsskolan
Du kommer att i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig personal. Du handleder personal och genomför skolsociala kartläggningar. Du dokumenterar ditt arbete i digitalt elevhälsosystem. Arbetet omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Skolan är ansluten till Generation Pep och som skolk...
2022-09-27 2022-10-12
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 3 Stödassistent till korttidsvistelse - nattjänstgöring
Som stödassistent planerar och utför du arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, vård och omsorgsarbete, dokumentation och upprättande av bemötande- samt genomförandeplaner. I det vardagliga arbetet kommer du att möta utmanande beteende och en målgrupp som har behov av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, AKK och stöd med känsloreglering. Du kommer därför att ges möjlighet till fortbildning och handledning för att möte dessa utmaningar.
2022-09-27 2022-10-12
Skurups kommun, Gummifabriken Fritidsgårdarna i Skurup söker timvikarier
Som timvikarie kommer du först och främst bli in ringd vid behov (sjukdom, ledighet eller förstärkning). Du kan vid behov även få schema för en kortare period som vikarie. Som anställd timvikarie inom fritidsgårdarnas verksamheter kommer du arbeta med att stötta upp och genomföra den vardagliga verksamheten. Även utifrån att verksamheten har i grunden som uppgift att fånga upp ungdomars idéer och göra det möjligt att se förverkligande i dessa, samt väcka intresse för olika redan befintliga fritidsaktiviteter så kommer du arbeta med att stötta...
2022-09-08 2022-11-30