Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet Yrkeslärare inom programmet Skog-, mark och djur till anpassat gymnasium
Vi söker en yrkeslärare till programmet för skog- mark och djur till Nils Holgerssons anpassade gymnasium. Du behöver ha ett stort intresse av att stödja och utveckla undervisningssituationen för våra elever samt ge stöd på gruppnivå i olika situationer under skoldagen. I uppdraget som yrkeslärare ska du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete tillsammans med lärare, specialpedagog och annan elevhälsopersonal samt med vårdnadshavare. Arbetet kan omfatta stöd inom ramen för klassens verksamhet under lektioner och raster i syfte att skapa ...
2024-05-17 2024-06-02
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet Lärare på introduktionsprogram till Nils Holgerssongymnasiet
Vi söker dig som är lärare i svenska som andraspråk alt behörighet lärare med bred behörighet att undervisa såväl på gymnasiet som grundskolans senare delar. Som lärare här ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på skolan introduktionsprogram, språkintroduktion och individuellt alternativ men du behöver också ha viljan att stötta våra elever även med andra ämnen. Du kommer också att ha mentorskap för eleverna. Du ingår i ett arbetslag och driver tillsammans med dina kollegor såväl dagliga som övergripande fr...
2024-05-17 2024-06-02
Skurups kommun, Arbetsmarknadsenheten Handledare till arbetsmarknadsenheten
Vi söker nu en handledare som kan stödja deltagarna både praktiskt och teoretiskt; ha enskilda samtal med deltagarna, hålla i gruppaktiviteter och workshops och arbeta ut mot arbetsmarknaden. Den praktiska delen består bl a av att planera och arbetsfördela uppgifter till deltagarna, du kommer följa arbetsgruppen och oftast själv instruera uppgifterna som ska utföras, så en praktisk läggning och god fysik behövs. Arbetsuppgifter kan bestå av grönskötselarbete till kommunens förvaltningar, flytt inom verksamheter i kommunen, återbruk av förvalt...
2024-05-16 2024-06-06
Skurups kommun, Slimmingebyskola/fritidshem Lärare i förskoleklass
Den huvudsakliga delen av tjänsten är att vara mentor, planera och undervisa elever i förskoleklass. Tjänstgöring på morgonfritids kan också vara aktuellt efter behov. Under skoldagen arbetar du nära din klass tillsammans med en kollega.
2024-05-07 2024-05-26
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Vill du hjälpa oss i försörjningsstödet i sommar?
Målgrupp Försörjningsstödsgruppen har i uppdrag att arbeta tillsammans med den enskilde för att så snabbt som möjligt nå självförsörjning och under tiden pröva rätten till försörjningsstöd. Frågor om kommunens bostadssociala kontrakt hanteras också av försörjningsstödsgruppen vilket utökar målgruppen. Vi behöver nu någon till gruppen som kan hjälpa oss under sommaren med det löpande arbetet. Vi letar efter dig som vill arbeta som socialsekreterare med försörjningsstöd. I rollen som socialsekreterare i försörjningsstödsgruppen jobbar du med r...
2024-05-03 2024-05-26
Skurups kommun, Kansli/Information/Kommunikation Nämndsekreterare
Du kommer att arbeta gentemot flera olika politiska organ i nära samarbete med politiker och tjänstepersoner. Arbetet som nämndsekreterare innebär beredning, praktisk planering och protokollföring vid sammanträden samt det för- och efterarbete som ingår i rollen. Du kommer även att handlägga egna ärenden och tillsammans med kollegor delta i det fortlöpande arbetet med att ta fram gemensamma rutiner och vara delaktig i utvecklingsprojekt. I arbetet ingår också att registrera inkommande post, e-post m.m samt andra administrativa arbetsuppgifter s...
2024-05-03 2024-05-26
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg IFO i Skurups kommun söker en engagerad LSS-handläggare för ett vikariat!
Hos oss kommer du att ha ytterligare en engagerad kollega som utreder, beslutar och följer upp insatser inom LSS-området i kommunen. Du kommer ha närhet till en driven enhetschef och en intresserad LSS-utförarorganisation. På enheten finns kollegor inom övrig myndighetsutövning för vuxna så som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, beroendefrågor, försörjningsstöd m fl. som kommer hjälpa dig finna dig tillrätta hos oss. Som LSS-handläggare kommer du bl a att träffa brukare, utförare, närstående samt externa samverkansparter. Vi ser det vikti...
2024-05-03 2024-05-26
Skurups kommun, Myndighetsenheten miljö- och bygg Byggnadsinspektör
Nu söker vi en byggnadsinspektör. Du har gärna erfarenhet av att arbeta som byggnadsinspektör eller bygglovshandläggare. Vi erbjuder dig ett omväxlande, stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar, kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till personlig utveckling och kurser. Du kommer främst arbeta med byggprocessen, dvs efter bygglovets antagande, men även en del med bygglov. Tillsyn kan komma att ingå. Arbetet är varierande, som handläggare kommer du att självständigt och i samverkan med ...
2024-05-02 2024-05-21
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Personligt ombud
Personligt ombud är en tjänst som innebär att man arbetar med klienter som är över 18 år och som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning har en omfattande och långvarig social funktions-nedsättning som medför stora hinder i vardagen. Klientens behov av vård, stöd och service är ofta komplex. Kontakt med socialtjänsten, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin eller andra myndigheter är vanligt förekommande. Klienten kan också ha missbruksproblem. Det ska vara enkelt att få stöd av det personliga ombudet, en direktkontakt är det ...
2024-05-02 2024-05-23
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 1 Sommarvikarier till LSS-verksamheten i Skurups kommun
Arbetet innebär insatser i form av praktiskt, socialt och pedagogiskt stöd inom olika verksamheter, LSS boende, korttidstillsyn, korttidsvistelse och daglig verksamhet. I vissa insatser arbetar du också med hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. En viktig arbetsuppgift är att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet i sin vardag. Detta görs genom respekt för den enskildes självbestämmande och utifrån uppgjorda genomförandeplaner. Under perioden får du möjlighet att arbeta tillsammans med och få stöd av erfaren person...
2024-01-18 2024-05-31
Skurups kommun, Vård och omsorg gemensam rekrytering Sommarvikarier till äldreomsorgen sökes!
Arbetsuppgifter du kan komma att genomföra är • Uppstigning och läggning, samt på- och avklädning • Personlig hygien och omvårdnad • Städ, tvätt, inköp och servering av mat. • Social samvaro, detta kan vara en promenad eller andra olika aktiviteter. • Ledsagning, detta kan vara ett besök till vårdcentralen eller till frisören. Du gör skillnad! Som vikarie hos oss under sommaren 2024 erbjuder vi dig möjlighet för utveckling och erfarenhet som du kommer kunna ha under hela livet.
2024-01-15 2024-05-31