Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skurups kommun, Ekonomi- löneenheten Redovisningsansvarig ekonom med ledaregenskaper
Skurups kommunen utgör en äkta kommunkoncern med fyra dotterbolag. Till kommunens centrala ekonomienhet söker vi nu en erfaren, kvalificerad och kommunikativ redovisningsansvarig med goda ledaregenskaper. Vi söker dig som brinner för att arbeta med kvalificerat redovisningsarbete och som trivs med att ha en roll där du får ta ansvar för att leda och utveckla kommunens arbete med löpande redovisning, bokslutsarbete och koncernredovisning. Du kommer att ingå i ekonomienheten, som är organiserad centralt i Kommunövergripande staben och lyda under ...
2022-05-13 2022-06-26
Skurups kommun, LSS Enhetschefsområde 3 Stödassistent till Servicebostad
Som stödassistent planerar och utför du arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, vård- och omsorgsarbete, upprättande av genomförandeplaner och dokumentation. Insatserna utgår från individens behov och målsättningar för att främja utveckling, stimulans och delaktighet. Detta arbete sker löpande och på regelbundna metodmöte på arbetsplatsen där vi utvecklar metoder, upprättar handlingsplaner och strategier. I arbetet kommer du att möta utmanande beteende och en målgrupp som har behov av tydliggörande pedagogik, AKK, lågaff...
2022-05-13 2022-05-29
Skurups kommun, IT enheten Supporttekniker
Som supporttekniker är du den första och viktigaste kontakten för alla medarbetare i kommunen vad gäller deras frågor angående dator, skrivare, mobila enheter och telefoni. Du ger användarstöd via framförallt telefon, ärendehanteringssystem och mail. Största delen av supporten ges via fjärrstyrning men till viss del även via besök i verksamheten. De inkommande ärendena kommer från kunder med en variation av verksamheter, system och program vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande. Du kommer att arbeta med problemanalys och felavhjälpni...
2022-05-10 2022-05-29
LSS Administration Ledsagare sökes
Som ledsagare följer du med en ungdom eller vuxen på aktiviteter vilket ger personen en möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller besöka vänner. Aktiviteterna är oftast på kvällar och helger.
2022-05-10 2022-06-30
LSS Administration Kontaktperson sökes
Som kontaktperson är man ett socialt stöd och en vän. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenerar, fikar, går på bio eller bara sitter och pratar. Det är vanligt att man ses en gång i veckan på dag, kväll eller helg.
2022-05-10 2022-06-30
Skurups kommun, Hallenborgsskolan Fritidspedagog/socialpedagog
Arbetet innebär att vara ett nära stöd till en eller flera elever så att de kan följa med i undervisningen och under hela skoldagen. Det handlar om att ge stöd i att komma till ro i sina studier, hitta motivation, koncentration och att skapa individuella lösningar så att eleven kan tillgodogöra sig kunskap. Du fungerar som ett språkrör mellan eleven och dess omgivning, agerar tolkande i situationer, så att barnet utvecklar en förståelse och självständighet. Samtidigt delger omgivningen elevens perspektiv, genom att vara in lyssnande, så att b...
2022-05-06 2022-05-22
Skurups kommun, Alléskolan Elevassistent till Alléskolan
Vi söker dig som vill arbeta i förskoleklass och fritidshem. Arbetet innebär att stödja elever i klassrum och fritidshemsundervisning samt bedriva enskild undervisning och delta i sociala aktiviteter såsom raster, luncher med mera. Du kommer att ingå i ett arbetslag. Vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd samt att du har ett lågaffektivt bemötande. I uppdraget som elevassistent ska du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete tillsammans med klasslärare, specialpedagog och fritidshemmet. Du...
2022-05-06 2022-05-22
Skurups kommun, Rutgerskolan Resursperson inom fritidshem för elever med funktionsnedsättning
Som resursperson hos oss ansvarar du för en god omvårdnad och du planerar undervisning för våra elever med funktionsnedsättning. Du ska motivera och stödja eleverna till en meningsfull och stimulerande lekmiljö genom att aktivt var delaktig i elevens vardagliga lärande och rutiner. Du erbjuder våra elever en meningsfull fritid och främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Du arbetar med varierande modeller som anpassas utifrån varje individ. Meriterande är om du har erfarenhet av bild stöd och TAKK-tecken.
2022-05-06 2022-05-22
Skurups kommun, Arbetsmarknadsenheten Biståndshandläggare sommarvikariat
Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda och bedöma behov hos, mestadels äldre, personer som ansöker om stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, uppföljning, bedömning och möten med den enskilde och anhöriga. En viktig del i arbetet är samarbete och samverkan med andra yrkesprofessioner exempelvis personer inom verkställighet och slutenvård med flera. Du har fokus på att bemöta varje individ med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Vi erbjuder en arbetsplats m...
2022-05-05 2022-05-22
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Skurup
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2022-05-04 2022-05-18
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Socialsekreterare försörjningsstöd, vikariat
I rollen som socialsekreterare i försörjningsstödsgruppen jobbar du med riktade insatser för att underlätta inträde på arbetsmarknaden och motverka passivisering. Du kommer arbeta med myndighetsutövning genom att utreda rätten till försörjningsstöd och fatta beslut enligt socialtjänstlagen. Du kommer tillsammans med den enskilde att upprätta en handlingsplan för att uppnå självförsörjning. I arbetet krävs det mycket samverkan, både med interna och externa parter, i strävan att den enskilde ska nå självförsörjning. Försörjningsstödsgruppen arbe...
2022-05-02 2022-05-22
Skurups kommun, Rutgerskolan Lärare i Fritidshem / Förskollärare
Som fritidspedagog/förskollärare hos oss ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du erbjuder våra elever en meningsfull fritid och främjar allsidiga kontakter, social gemenskap och stärkta grupprelationer. Under skoltid samverkar man med skolans F-3 klasser.
2022-04-28 2022-05-22
Skurups kommun, Rutgerskolan Lärare i grundskolans tidigare år F-3
Du kommer att ingå i ett engagerat team av lärare där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans årskurs F-3 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar eleven att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta...
2022-04-28 2022-05-22
Skurups kommun, Näringsliv och arbetsmarknad Utredningssekreterare
Tjänsten är fördelad med halva arbetstiden inom Tillväxt- och utvecklingsenheten och halva arbetstiden inom VA-enheten. Den exakta fördelningen mellan de två enheterna kan komma att variera över tid, utefter verksamhetens aktuella behov. På Tillväxt- och utvecklingsenheten kommer du bland annat att arbeta med tomtkön för villatomter och administration, kommunikation och planering som rör denna. Du uppdaterar också Serviceförvaltningens sidor på kommunens externa hemsida vid behov. På VA-enheten kommer du arbeta med abonnentfrågor, utredningar...
2022-04-28 2022-05-22
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterske- alternativt distriktssköterskekollega för en tillsvidareanställning. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer. Har du ett speciellt intresseområde som du brinner för försöker vi möta din...
2022-04-25 2022-05-29
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Skurup
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga gäng? Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterske- alternativt distriktssköterskekollega för en tillsvidareanställning. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer. Har du ett speciellt intresseområde som du brinner för försöker vi möta din...
2022-04-25 2022-05-29
Skurups kommun, Sommarrekrytering 2022 Sommarvikarier inom äldreomsorgen
Vill du göra skillnad och ge det lilla extra? Vill du med ett genuint intresse verka för äldre människor och deras välbefinnande? Då är du välkommen att söka sommarjobb i äldreomsorgen i Skurups kommun 2022. Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Vi erbjuder vikariatsanställningar med goda möjligheter till förlängning. Vi söker undersköterskor och vårdbiträde. Som undersköterska/vårdbiträde inom äldreomsorgen hjälper du kunden med alla förekommande omvårdnadsinsatser, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser...
2022-02-04 2022-05-31