Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Enhetschef, hälso- och sjukvård
Som enhetschef för område norr har du ungefär 20 sjuksköterskor i hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden. Det innebär att vara nära och närvarande i ett ledarskap som ofta utövas på distans. Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, schemaläggning, ekonomi och HR. De underlättar och stödjer ditt administrativa arbete och fungerar även som kompetensstöd. Utöver det har du möjlighet att ta stöd av andra chefer inom kommunen - tillsammans hjälps vi åt. Som chef förväntas du vara en bärare och ett föredöme när det gäller v...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Elevassistent, Drängsmarksskolan
Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, för anteckningar och gör veckoscheman samt är ett personligt stöd och förebild. Du samverkar med övrig personal och elever, andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun Barnskötare till OB-verksamheterna
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer att vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktivit...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun Resursteam förskola
Tillsammans med kollegorna skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn ska få förutsättningar att bli sitt bästa jag. Att ingå i resursteam innebär att du utgår från en hemvist i ditt rektorsområde och stöttar upp ett befintligt arbetslag vid korttidsfrånvaro. För att varje verksamhet ska fungera tryggt blir din roll en viktig pusselbit i den samordnade korttidsfrånvaron. Du arbetar och bidrar till den omsorg och undervisning som bedrivs dagligen utifrån förskolans läroplan. Du stöttar förskolorna där det finns behov främst utifrån...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
2022-05-16 2022-05-29
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Psykiatrisjuksköterska, Psykiatriska Kliniken mottagning 1, Skellefteå
Som psykiatrisjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker dig som vill arbeta i ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. På mottagning 1 kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på såsom läkemedelsuppföljning, provtagning, samtalsbehandling, kvalitetsuppföljning och kompetensgrupper. Du kommer också att fungera som kontaktperson till patienter. Vidare kommer du att befinna dig i nära samarbete med övriga professioner på mottagningen, övr...
2022-05-16 2022-05-30
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Medicinsk sekreterare, Skellefteå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier. Arbetsuppgifterna skiljer sig något mellan Rehabcentrum och Heimdalls hälsocentral.
2022-05-13 2022-05-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kurator, Lövångerskolan
Som skolkurator samtalar du med enskilda elever i behov av stöd och arbetar med olika gruppstärkande och förebyggande aktiviteter i skolans klasser. Du ingår i skolans förebyggargrupp och likabehandlingsteam. I arbetet ingår att samarbeta och samverka med interna och externa aktörer så att verksamheten når upp till såväl de kommunala som nationella målen.
2022-05-13 2022-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Elevassistenter/pedagogiska assistenter
Som Elevassistent/pedagogisk assistent kommer du att arbeta i både skol- och på fritidsverksamhet. Ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper, klass och på fritidshemmet. Du samverkar med övrig personal och elever, andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-05-13 2022-05-26
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Modersmålslärare
Vi söker modersmålslärare och studiehandledare för undervisning i ukrainska, oromo, danska, saho, kurmanji, tjetjenska, kirundi och albanska . Tjänstens omfattning styrs av antal elever som finns i respektive språk och är idag timanställningar. Undervisningen bedrivs med elever i grupper eller med enskilda elever på flera av kommunens skolenheter. Detta sker via fjärrundervisning eller undervisning på skolorna vilket kan innebära resor. Undervisningen är schemalagd och kan ske både dag- och kvällstid.
2022-05-13 2022-05-29
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Kommunikationsstrateg påverkan och externa relationer
Som kommunikationsstrateg ansvarar du för att kommunövergripande driva, samordna och utveckla påverkanskommunikationen i linje med målen. Det gäller såväl i det strategiska arbetet som taktiska och operativa påverkans- och kommunikationsarbetet. Du kommer att utforma kommunikationsplaner och budskap gentemot nationella och internationella beslutsfattare. En annan del av ditt arbete innebär att planera, genomföra och följa upp politikermöten samt stötta med kommunikation i påverkansfrågor. Du ansvarar även för att utveckla metoder och arbetssätt...
2022-05-13 2022-06-12
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogiska assistenter, Furuskolan
Som pedagogisk assistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, skapar struktur för elevens skoldag samt är ett pers...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Nord Chef till gruppen Brott i nära relation, Utredningssektionen, Skellefteå
Som chef för gruppen Brott i nära relation har du verksamhetsansvar för utredningar av brott i nära relation och brott mot både barn och vuxna samt alla typer av sexualbrott. Du har direkt ansvar för att leda medarbetarna i det dagliga arbetet i de utredningar som ankommer på gruppen att handlägga. Du kommer att ha en funktion som förundersökningsledare i polisledda förundersökningar och leda och fördela det vardagliga arbetet. Samverkan med andra grupper, internt och externt kommer att vara en viktig del av arbetet. Att du som chef ser till he...
2022-05-13 2022-05-29
Region Västerbotten, PV Syd Skellefteå Specialist i allmänmedicin, Anderstorps HC, Skellefteå
Som distriktsläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga i...
2022-05-12 2022-06-09
Region Västerbotten, PV Syd Skellefteå Specialist i allmänmedicin, Bureå HC, Skellefteå
Som distriktsläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga i...
2022-05-12 2022-05-31
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Idrottsplatsvaktmästare
Som idrottsplatsvaktmästare kommer du att arbeta med förekommande arbetsuppgifter som skötsel av is och gräsytor, städning, fastighetsskötsel, maskinunderhåll och andra förekommande arbetsuppgifter på idrottsanläggningar. I arbetet förekommer det en del tunga lyft. Det ingår även iordningsställande av anläggningar inför olika evenemang. Det förekommer även en del administrativt arbete. Arbetet är omväxlande och du förväntas kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Utöver detta förväntas du skapa en god kontakt och ge en hög grad av servic...
2022-05-12 2022-05-25
Skellefteå kommun, Socialkontoret Stödpedagog – Daglig verksamhet i Skellefteå
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvaliteten, att utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv samt att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Uppdraget som stödpedagog kan även innebära att aktivt bistå och samverka med andra verksamheter som kan behöva stöd av st...
2022-05-12 2022-05-25
Skellefteå kommun, Stöd och service Utvecklingsledare inom Socialpsykiatri eller Boende LSS, Projektanställning
Inom ramen för lagstiftning, avdelningens vision och politiska fokusområden bidrar du i arbetet med att säkerställa god kvalitet i verksamheten. Det sker genom att tillföra fördjupad kunskap inom förändringsledning, metodstöd, omvärldsspaning och evidens. I rollen som utvecklingsledare är du en del i enhetschefsgruppen som arbetar inom verksamhetsområdena Socialpsykiatri och särskilt boende LSS. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete. Du arbetar strategiskt med att kvalitetsutveckla olika processer, rutiner och metoder inom verks...
2022-05-12 2022-05-26
Skellefteå kommun, Support och lokaler Lokalvårdare
I arbetsuppgifterna ingår att utföra daglig lokalvård inklusive periodisk uppstädning med god kvalité enligt gällande städrutiner samt att noggrant hantera olika städmaskiner självständigt. Eftersom arbetet utförs hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande men kan också vara fysiskt tungt emellanåt. Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet. Du ska kunna hantera och hjälpa till med olika felmeddelanden samt felsökning för vissa inventarier...
2022-05-12 2022-05-22
Skellefteå kommun, Socialkontoret Stödassistent Bemanningsteam
Som stödassistent/stödpersonal i bemanningsteam utför du sedvanliga arbetsuppgifter vid ordinarie personals frånvaro eller vid behov av personalförstärkning. Merparten av arbetstiden bokas av Bemanningscenter. Som stödpersonal / Stödassistent arbetar du utifrån individens förmågor och individuella behov. Detta innebär att händelser, kommunikation samt miljön ska göras meningsfull, begriplig och hanterbar. I ditt arbete ingår att stödja personerna att utifrån deras förutsättningar vara så delaktiga och självständiga som möjligt. Du kommer i bem...
2022-05-12 2022-05-25
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Ortopedingenjör, Ortopedteknik vid Rörelseorganens centrum i Skellefteå
Som ortopedingenjör hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som ortopedingenjör arbetar du framför allt kliniskt, men också med viss fabrikation och färdigställning av specialanpassningar ingår. Vi söker dig som har intresse och erfarenhet att tillsammans med kollegor utveckla och förstärka vår kompetens inom området Ortopedteknik och hjälpmedel.
2022-05-11 2022-06-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Administratör Yrkeshögskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med utbildningsledarna, utbildningskoordinatorer och utbildare och du har ett särskilt administrativt ansvar över de uppgifter som är kopplade till utbildningsformen Yrkeshögskola. Arbetsuppgifterna består bland annat av antagnings- och examinationsarbete, dokumentation och rapportering enligt lag och förordning i kontakt med MYH samt studiestödshantering och rapportering till CSN.
2022-05-11 2022-05-25
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Administratör Bygglov
Som administratör är du en viktig del i bygglovsprocessen. Du är ansvarig för att ta emot bygglovsansökningar, att registrera och lägga in dem i vårt verksamhetssystem samt att sköta utskick och att ta ut ritningar ur våra system. Du hanterar funktionsbrevlådor och nämndens inkorg. Din roll är att förbereda ärenden och underlag inför beslut. Det är viktigt att vi håller tiderna i bygglovsprocessen och därför jobbar du hela tiden med en deadline för ärendena som kommer in och du ansvarar för att din del av processen håller tidsplanen. Ditt arbe...
2022-05-11 2022-05-25
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovhandläggare hanterar du ansökningar om bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare i möten, via telefon, mejl och webb. Hos oss får du självständigt och i samråd med dina kollegor ansvara för hela processen från inkommen handling till beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. Du ansvarar över att handlägga bygglovsärenden utifrån stöd i lagstiftning, föreskrifter, detaljplaner och kommunala policys och komme att ...
2022-05-11 2022-06-05
1 2 3 4 >