Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Enhetschef
Som enhetschef ansvarar du för ledning samt samordning, uppföljning och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för barn och unga utredning vars gemensamma uppdrag är att leda avdelningens utveckling och utmaningar i samspel med andra ledare för att nå Socialnämndens och avdelningens övergripande mål. Du driver utvecklingen av det sociala arbetet och verksamhetens uppdrag och arbetar med att se till att verksamheten tar de nödvändiga stegen från nuläge till nytt läge, bland annat genom samverkan, samskapa...
2023-02-08 2023-02-22
Skellefteå kommun Stödpedagoger till Gruppbostad i Burträsk
Som Stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har, arbetar du som Stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén, att utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv samt att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Du jobbar för att stödja, inspirera och coacha arbetsgrupper att tillämpa olika verktyg för att anpassa verksamheten utifrå...
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Erikslids HC Psykolog, Erikslids hälsocentral, Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog på Erikslids hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med läkare, socionom och psykiatrisjuksköterska. Du möter patienten tidigt i första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Du kommer även ansvara för samarbetet med kontaktcenter barn och unga samt driva behandli...
2023-02-07 2023-02-20
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska m dialyskompetens, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska på dialysmottagningen ansvarar du för att genomföra dialysbehandlingar. Under arbetspasset jobbar du tillsammans med en kollega och har ansvar för 4 5 patienter. På enheten jobbar vi i team, nära patienterna under lång tid. Egenvård är en aktivitet som vi arbetar omkring för att få självständiga patienter som har god kunskap om sin sjukdom och sin egenvård. I dina arbetsuppgifter ingår även information och utbildning av pat...
2023-02-07 2023-02-23
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Fysioterapeut/Sjukgymnast, Rehabcentrum, Skellefteå
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med utredning, bedömning och rehabilitering av patienter i någon av våra verksamheter. Placering kommer avgöras i samråd med dig som söker. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i multiprofessionella team. Kontakt med andra samarbetspartners ingår. Vi förväntar oss att du också bidrar till verksamhetens utveckling i ditt dagliga arbete.
2023-02-07 2023-02-21
Region Västerbotten, Morö Backe HC Medicinsk sekreterare, Morö Backe Hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Morö Backe HC har du och dina yrkeskollegor en viktig roll då ni är ansikte utåt och spindlar i nätet. Du kommer att ingå i en grupp om fyra Medicinska sekreterare som arbetar nära varandra. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier,...
2023-02-07 2023-02-28
Region Västerbotten, Morö Backe HC Distriktsköterska/sjuksköterska, Morö Backe Hälsocentral, Skellefteå
Som sköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med allt från telefonrådgivning till akut mottagningsarbete.
2023-02-07 2023-02-28
Region Västerbotten, Morö Backe HC Distriktsköterska/sjuksköterska, Morö Backe Hälsocentral, Skellefteå
Som sköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med allt från telefonrådgivning till akut mottagningsarbete.
2023-02-07 2023-02-28
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Skötare/undersköterska, Psykiatriska kliniken, Öppenvårdsmott. 1, Ske-å
Som Skötare/undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker dig som vill arbeta med ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. På mottagning 1 kommer du att arbeta med sedvanliga skötaruppgifter på såsom, kontaktperson till patienter, individuella vårdplaneringar, uppföljningar, provtagning, samtalsbehandling, kvalitetsuppföljning samt kompetensgrupper. I arbetsuppgifterna ingår även arbete i vårdsystemet prator. Vidare kommer du att befinna dig i nära sa...
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun Stödassistent, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödassistent, Daglig verksamhet
Som stödassistent på Mobacken och Backabros dagliga verksamhet planerar och genomför du på ett professionellt sätt de dagliga aktiviteterna utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov, utifrån kända och beprövade metoder. Till arbetsuppgifterna hör även att anpassa, planera och dokumentera aktiviteter i vardagen, samt att utveckla metoder för att stödja arbetet med individuella mål i genomförandeplaner. Arbetet innehåller olika fysiska arbetsmoment relaterade till personernas behov och intressen. Som stödassistent samverkar du...
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpersonal, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpersonal, Daglig verksamhet
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.
2023-02-07 2023-02-21
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, Burträsk.
Som förskollärare med utökat uppdrag kommer du i större omfattning ansvara för grundverksamheten och det pedagogiska årshjulet. Målet är en ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning med våra barn i fokus. Du kommer tillsammans med rektor, ledningsstöd, förskollärare med särskilt uppdrag och specialpedagog bygga ett team som arbetar för att främja och utveckla förskoleverksamheten i området. Din roll kommer att vara en viktig länk till det kollegiala lärandet. Skellefteå kommun följer aktivt ledande forskning och arbetar med att omsätta d...
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterskor
I din roll som Specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med chef och multiprofessionella teamet ska du kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor i det dagliga arbetet och i kontaktpersonsrollen. Du kommer att ta...
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor till Hemtjänst
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Vårdbiträden till Hemtjänst
Dina arbetsuppgifter består av att utifrån ett rehabiliterande synsätt stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut. I arbetet ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet, vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan samt att genomföra planerad uppföljning. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Vårdbiträden till Resursteam, Hemtjänst
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. Hemtjänstens resursteam har som huvudsaklig uppgift att bemanna verksamheter som är i behov av stöttning. Det handlar om att täcka upp för den korttidsfrånvaro som uppstår inom hemtjänstområdet men kan också förekomma på boende. Utgån...
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterska Resursteam hemtjänst, Dagtid
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. Hemtjänstens resursteam har som huvudsaklig uppgift att bemanna verksamheter som är i behov av stöttning. Det handlar om att täcka upp för den korttidsfrånvaro som uppstår inom hemtjänstområdet men kan också förekomma på boende.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor till Vård- och omsorgsboende
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Vårdbiträden till Vård- och omsorgsboende
Dina arbetsuppgifter består av att utifrån ett rehabiliterande synsätt stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut. I arbetet ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet, vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan samt att genomföra planerad uppföljning. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
2023-02-06 2023-02-19
Skellefteå kommun Undersköterskor, Skellefteå korttidscentra
På Skellefteå korttidscentra arbetar vi i ett högt tempo med ett ständigt inflöde av nya vårdtagare med stor av variation gällande individens behov. Arbetet består utöver omvårdnadsarbete, av utredningar, återkommande korttidsvistelse och palliativ vård i samarbete med rehab- och sjukskötersketeam. Som ny medarbetare kommer du att få en introduktion tillsammans med handledare och även utbildningar som varvas med omvårdsarbetet. Vid utredningar observerar vi personen i det vardagliga livet, dokumenterar vad personen klarar av och behöver hjäl...
2023-02-06 2023-02-19
Region Västerbotten, PV Väst Skellefteå Allmänspecialister till Primärvård Väst, Skellefteå
Som allmänspecialist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I arbetsuppgifterna ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen ...
2023-02-06 2023-03-19
1 2 3 4 5 6 >