Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Badpersonal till Eddahallen
Som badpersonal kommer du arbeta som ledare för gruppverksamhet och simskola. I arbetet ingår badbevakning, skötsel av anläggningen, städning, vattenrening, kassatjänstgöring och andra på badet förekommande arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som arbetar för att ge en hög service och ett gott bemötande till alla kunder. Du kommer ha schemalagd arbetstid vilket innebär att du även kommer att tjänstgöra kvällar och helger. Vid behov kan det bli aktuellt med annan placering och andra arbetsuppgifter inom Kultur- och fritids...
2023-12-08 2023-12-22
Skellefteå kommun Stödassistent/Stödpersonal till gruppbostad Trangatan 39
Rollen som stödassistent/stödpersonal innebär att på ett respektfullt sätt assistera och stötta individer i olika typer av situationer. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat personlig omvårdnad, hygien, hjälp vid matsituationer och aktiviteter. Du blir en viktig del av individernas liv, där du skapar meningsfulla och engagerande aktiviteter som skapar glädje i deras tillvaro. Arbetet innebär även samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Du arbetar för att främja hälsa och välbefinnande utifrån individens förmågor oc...
2023-12-08 2023-12-22
Skellefteå kommun, Support och lokaler Ekonom med specialistkunskaper inom moms
Tillsammans med övriga i gruppen kommer du arbeta för att upprätthålla en korrekt redovisning inom kommunen samt övriga uppdragsgivare. I enlighet med uppsatta mål bidra med att ständigt utveckla verksamheten för att hitta smarta och effektiva sätt att arbeta med de ekonomiska processerna. Ditt dagliga arbete kommer att innefatta arbete med den löpande hanteringen av moms och skattekonto, så som kontering, rapportering och återsökning. Du stöttar och bidrar med kunskap åt ekonomicenter samt andra verksamheter i momsfrågor. Du kommer att ingå ...
2023-12-08 2024-01-02
Skellefteå kommun, Support och lokaler Redovisningsekonom
Tillsammans med övriga i gruppen kommer du arbeta för att upprätthålla en korrekt redovisning inom kommunen samt övriga uppdragsgivare. I enlighet med uppsatta mål bidra med att ständigt utveckla verksamheten för att hitta smarta och effektiva sätt att arbeta med de ekonomiska processerna. Ditt dagliga arbete kommer att innefatta avstämningar gällande balanskonton, sköta löpande bokföring och års- och delårsbokslut åt någon/några av kommunens förvaltningar. Du kommer att vara kontaktperson och ge råd i redovisningsfrågor, utveckla kommunens ...
2023-12-08 2024-01-02
Skellefteå kommun, Support och lokaler Enhetschefer till Ekonomicenter
Du planerar, leder och organiserar verksamheten så att arbetet utförs på ett effektivt sätt med god kvalitét. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för din grupp och ansvarar för att enheten når uppsatta mål och ser till att en aktiv kunddialog finns. Du är med och bidrar med att ständigt utveckla verksamheten för att hitta smarta och effektiva sätt att hantera kommunens ekonomiprocesser.
2023-12-08 2023-12-19
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå PTP-psykolog, Ursvikens hälsocentral, Skellefteå
Som PTP-psykolog hos oss bidrar du till att ta hand om andra och få människor att må bättre. Du stödjer och utvecklar människor i livets alla skeden. Du arbetar både självständigt och i team med bedömning, utredning och behandling under handledning. Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du har handledare på plats. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med halvdagsträffar antingen förlagda i Umeå eller digitalt. Träffarna innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, stud...
2023-12-08 2024-01-07
Skellefteå kommun, Socialkontoret Systemförvaltare, socialkontoret
Som systemförvaltare ansvarar du för att Socialkontorets IT-system stödjer verksamheterna på bästa möjliga sätt. Du och dina kollegor är den sammanhållande länken mellan verksamheternas behov, kommunens IT-avdelning och andra leverantörer. En stor del av ditt arbete handlar om löpande förvaltning, underhåll och kvalitetssäkring av socialkontorets IT-system, som exempelvis Procapita/Lifecare, Prator och Intraphone. Du ger också systemstöd till verksamheten genom systemsupport och användarhandledningar samt utför användar- och behörighetsadminis...
2023-12-07 2023-12-20
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska till Beroendemottagningen, Psykiatriska Kliniken, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till beroendemottagningen. Uppgifterna kommer bestå av att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicinering, provtagning, bedömningar, samtal, motiverande samtal, återfallsprevention samt att vara kontaktperson för ett antal patienter. Som sjuksköterska hos oss har du ett brett omvårdnadsperspektiv. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övrig personal inom enheten, närstående och v...
2023-12-07 2023-12-31
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Vikarierande läkare till Palliativ medicin, Skellefteå
Arbetet bygger på utpräglat teamarbete med andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna innefattar hembesök hos svårt sjuka patienter för bedömningar, samtal, ordinationer och uppföljningar. Vi arbetar tätt intill patienten och dess närstående. Förutom fysiska besök bedrivs arbetet också på distans med digitala lösningar. Huvuddelen av patienterna möter du i specialiserad palliativ hemsjukvård, men även via vårt konsultarbete. Du kommer att få handledning av enhetens specialister i Palliativ medicin.
2023-12-07 2024-01-08
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Handledare vid Fritidsbanken och Kulturbanken
I rollen kommer du att vara del av verksamhetens ledningsfunktion och jobbar nära verksamhetsledaren med den dagliga driften och organisatoriska utvecklingsfrågor Du är till stor del ansiktet utåt för verksamheten och du behöver vara bekväm att tala inför större grupper. Många av verksamhetens besökare är nyinflyttade till Skellefteå är det viktigt att Kulturbanken och Fritidsbanken verkar för en positiv upplevelse av platsen Skellefteå. Som handledare kommer du utbilda och instruera verksamhetens personal som arbetar genom placering via arbet...
2023-12-07 2023-12-20
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Enhetschef, familjehemsenheten
Vi behöver möta morgondagens behov och förutsättningar redan idag. Det ställer stora krav på bland annat kompetensutveckling, digitalisering och tillitsbaserad styrning och ledning. Som enhetschef för familjehemsenheten ansvarar du för den verksamhetsnära ledningen samt samordning, uppföljning, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du driver utvecklingen av det sociala arbetet och med ett särskilt mål då det gäller familjehemsvården och verksamhetens uppdrag. Inom insatsen Familjehem för placerade barn arbetar du med att se till att verksamhete...
2023-12-05 2024-01-19
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) Sjuksköterska semestervikariat Skellefteå 2024
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständigh...
2023-12-01 2024-02-29
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) Medicinska sekreterare semestervikariat Skellefteå 2024
Arbetsuppgifter Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du stöttar verksamheten genom bland annat remissregistrering, receptionsarbete, tidbokning, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter.
2023-12-01 2024-02-29
Region Västerbotten, HR stab VB Undersköterskor semestervikariat 2024 Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som undersköterska arbetar du i ett arbetslag med personal med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som tillsammans arbetar för och med patienten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera patienternas tillstånd och åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller. Ytterligare arbetsuppgifter som ingår är att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd och se till att det är städat.
2023-12-01 2024-01-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Skellefteå
Du kommer att arbeta på mottagningen i Skellefteå. Ibland kan det även förekomma resor i fält då veterinären behöver assistans. Du kommer att bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning, arbeta kliniskt genom att assistera veterinärerna vid behov, samt det hygienarbete som krävs enligt mottagningens rutiner.
2023-11-30 2023-12-19
Skellefteå kommun, Support och lokaler Restaurangbiträde, Ostviksskolan
Som restaurangbiträde utvecklar du maten och måltiden i nära samarbete med kollegor och kunder. Du bidrar till att skapa en trivsam miljö och lockande presentationer av kökets/restaurangens utbud. I ditt uppdrag följer du rutiner i hantering av specialkost och tar ansvar för säker hantering. Arbetsuppgifterna innebär även egenkontroll, disk efter måltider samt förberedande av mellanmål. Du har en helhetssyn på uppdraget, ser till verksamhetens bästa och arbetar serviceinriktat. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag.
2023-11-30 2023-12-14
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Kommunikatör Society Expo - SE26
Ditt uppdrag blir att projektleda kommunikationsinsatser från verksamhetsplan till genomförande tillsammans med dina kollegor i Skellefteå kommun samt våra upphandlade byråer. Jobbet kan även ske i nära samarbete med koncernbolagen i Skellefteå Stadshus AB samt med Skellefteås näringsliv och akademiska aktörer. Digitala kanaler kommer att vara en stor del av din vardag där bland annat våra webplattformar, sociala medier, digitala tjänster, digitala pressrum är viktiga verktyg där vi sprider det innehåll som vi arbetar fram tillsammans med byr...
2023-11-30 2023-12-10
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Avdelningschef, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och verkar för att verksamheten och dess medarbetare kan utvecklas. Du utmanar och ifrågasätter samt genom ett värdeskapande ledarskap uppmuntrar du och skapar förutsättningar för dina medarbetare att växa. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Personaladministrativa uppgifter och arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, kompe...
2023-11-30 2023-12-19
Region Västerbotten, Ekonomistab VB Controller Ekonomistaben, Skellefteå
Som controller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ingår i Ekonomistaben enhet för verksamhetsstöd där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings och utvecklingsarbete. Som controller är din huvuduppgift att utifrån ditt ekonomiska perspektiv ge både ledningsstöd och praktiskt stöd till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Det innebär bland annat att driva och säkerställa kvalitet i redovisning, uppföljning, analys, stödja i löpande rapportering och ...
2023-11-29 2023-12-31
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Barnmorska / Sjuksköterska, CFOG, Skellefteå
Som Barnmorska/sjuksköterska är du en medspelare i allt som pågår på Gynmottagningen. Vi arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Arbetsuppgifterna innebär att du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Du deltar i telefonrådgivning, svarar via 1177.se, vårdar dagvårdspatienter och assisterar vid mottagningsoperationer. I arbetet ingår att delta vid aborter. Vi tar även uppföljande cellprover efter tidigare förändringar samt hanterar vissa andra gynekol...
2023-11-29 2023-12-20
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Undersköterskor, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som undersköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. I jobbet ingår arbetsuppgifter som allmän omvårdnad av patienter, provtagningar, såromläggningar, dokumentation och uppföljning av vårdarbetet, men det handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden och allt arb...
2023-11-29 2024-01-31
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Specialist i Allmänmedicin, Byske hälsocentral, Skellefteå
Som Allmänspecialist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2023-11-28 2023-12-17
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kvalitetsstödjare, Vård- och omsorgsavdelningen
Som kvalitetsstödjare bidrar du till att det systematiska kvalitetsarbetet sker utifrån styrdokument, förvaltningens målbilder, utvecklingsplan samt nämndens uppdragsplan. Du ansvarar för att tillhandahålla statistik och analyser samt att utveckla och förvalta avdelningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete och planering. Du förväntas kunna arbeta självständigt i processer och i riktade insatser. Arbetet innebär att du samverkar med avdelningens enheter för kvalitet och utveckling i frågor kring statistik, analys, granskning och uppföljn...
2023-11-27 2023-12-10
Skellefteå kommun, Socialkontoret Avgiftshandläggare
Du ska aktivt bidra till verksamhetens uppdrag och måluppfyllelse och på delegation av socialnämnden fatta beslut om avgifter för den enskilde. Arbetsuppgifterna består av avgiftshantering inom Vård och omsorg samt debitering inom Stöd och service. Arbetet medför många kontakter med kommunmedborgare som gäller frågor om avgifter och fakturor. Vid behov deltar du i olika utredningar, analyser och projekt inom avgiftsområdet.
2023-11-27 2023-12-11
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Undersköterska, Laboratoriemedicin, Klinisk kemi, Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med ven- och kapillär provtagning och analys av mikrobiologiska prover på patientnära utrustning samt i den gemensamma provinlämningen med provsortering kan förekomma. Om du vill veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss!
2023-11-27 2023-12-11
1 2 3 >