Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker chef till Enheten mot hedersrelaterat våld och Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som enhetschef för EHRV och Söderåsen har du det övergripande ansvaret för verksamhetens personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. På båda enheterna finns biträdande enhetschef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen av medarbetargruppen. Du kommer även att arbeta med verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning. Gryning som bolag och EHRV samt Söderåsen som enheter befinner sig i en ...
2022-05-16 2022-05-29
Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsveterinär
Landsbygdsavdelningen har som huvuduppgift att verka för ett hållbart, effektivt och miljöanpassat lantbruk, hållbar landsbygdsutveckling, utveckling av fisket samt veterinär- och djurskyddsfrågor. Funktionen för förprövning och veterinära frågor tillhör enheten för veterinär och djurskydd. Vår vision är Friska och välmående djur för säkra livsmedel. Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är: • Revision, kontroll och tillsyn i arbetet för säkra livsmedel. • Bedöma och besluta i djurskyddsärenden • Smittskyddshantering • Utföra kontroller en...
2022-05-13 2022-06-03
Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsavdelningen Handläggare till Länsstyrelsen, Landsbygdsavdelningen, Funktionen för landsbygdsstöd
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta vara på och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 200 medarbetare som finns i Borås, Skara, Uddevalla och Göteborg. På avdelningen finns tre enheter. Landsbygdsstöd är en av tre funktioner på enheten Landsbygdsutveckling. Funktionen för Landsbygdsstöd hanterar ett stort antal stöd inom Landsby...
2022-05-09 2022-05-31
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen Länsjurist
Vill du jobba med ärenden inom flera olika rättsområden? Är du intresserad av att ge juridisk rådgivning? Vill du ha en trivsam arbetsplats som är utvecklande, hållbar och kollegial? Då är du kanske vår nya kollega på Förvaltningsjuridiska funktionen inom Rättsenheten. Förvaltningsjuridiska funktionen handlägger bland annat ärenden om tillstånd, auktorisation, förordnanden och överprövning samt utövar tillsyn. Funktionen meddelar också lokala trafikföreskrifter och stödjer myndighetens arbete med djurskydd. Inom funktionen arbetar både handlä...
2022-05-05 2022-05-26
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen Handläggare
Vill du jobba med ärenden inom flera olika rättsområden? Är du produktiv och gillar att avgöra många ärenden? Vill du ha en trivsam arbetsplats som är utvecklande, hållbar och kollegial? Då är du kanske vår nya kollega på Förvaltningsjuridiska funktionen inom Rättsenheten. Förvaltningsjuridiska funktionen handlägger bland annat ärenden om tillstånd, auktorisation, förordnanden och överprövning samt utövar tillsyn. Funktionen meddelar också lokala trafikföreskrifter och stödjer myndighetens arbete med djurskydd. Inom funktionen arbetar både ha...
2022-05-05 2022-05-26
Gryning Vård AB, B. Solsidan Solsidan söker behandlingsassistenter för sommarjobb
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av våra inskrivna. Det dagliga arbetet med barnen och familjerna vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt, där tydlighet och struktur präglar vardagen. Du möter våra inskrivna i samtal, gör beteendeobservationer och enklare dokumentation. Ibland behöver du ha kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare eller andra viktiga personer i den inskrivnes nätverk. I uppdraget ingår det att vara ett stöd för barn och familjer i deras dagliga rut...
2022-02-21 2022-05-26