Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Next Skövde Destinationsutveckling AB Senior marknadskommunikatör till Next Skövde
Vi söker nu en senior marknadskommunikatör med inriktning på skrivande, projektledning och digital kommunikation. Hos oss kommer du att: • Skriva texter för olika sammanhang som magasin, webb, sociala kanaler, press • Självständig planera och genomföra kommunikation för evenemang och kampanjer • Producera webbsidor i EPI-server och Wordpress • Kommunicera i digitala kanaler och sociala medier • Producera grafiskt material för digitala kanaler och print • Ha kontakt med leverantörer och samarbetspartners • Ta fram statistik för digitala kanale...
2021-05-11 2021-05-23
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Logoped inom Barn- och elevhälsan
Som logoped i Barn och elevhälsan, med inriktning förskola, är du en viktig del i vårt arbete för barn i behov av stöd. Tillsammans med specialpedagogerna förskola har du ett nära samarbete med skolledning och pedago-gisk personal. Du medverkar i arbetet att identifiera, analysera och undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. Du vill arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med förskolans styrdokument. Du är en kvalificerad rådgivare och handledare i pedagogiska frågor med fokus på barns utveckling av tal, språk och kommuni...
2021-05-11 2021-05-25
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare till Hästhovens förskola, tillsvidare, heltid
Vill du vara med och skapa en meningsfylld verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Hästhovens förskola i en välkomnande personalgrupp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Hästhovens förskola ligger strax u...
2021-05-11 2021-05-25
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker nu undersköterskor till Ekedal till Svensk-Finsk avdelning!
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgr...
2021-05-11 2021-05-25
Skövde kommun, Barn- och ungdomsavdelningen Förebyggande ungdomssamordnare
Vi söker nu en förebyggande ungdomssamordnare till barn- och ungdomsavdelningens resursenhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning i sektor socialtjänst med placering i förebyggargruppen. Det finns sammanlagt fem tjänster som arbetar med fokus på förebyggande verksamhet; två förebyggande ungdomssamordnare, två nätverkssamordnare och en drogförebyggande samordnare. Inom enheten finns även Barnahus, familjerätt och familjerådgivning samt familjehemssekreterare. Förebyggande ungdomssamordnarnas uppdrag är att arbeta förebyggande mot bland ann...
2021-05-10 2021-05-24
Skövde kommun, Avdelning grundskola Vi söker speciallärare till Svärtagårdsskolan i Skultorp 100%
Som specialpedagog är du navet i skolans elevhälsoteam där rektor leder och skolkurator samt skolsköterska ingår. Du handleder lärare och annan personal i pedagogiska frågor, enskilt och i grupp. Med siktet inställt mot hög måluppfyllelse är du delaktig och drivande i läsa-skriva-räknagarantin för våra yngre elever. Som specialpedagog har du en viktig roll i utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta alla våra elever på bästa sätt och därigenom ge dem möjlighet att lyckas i skolan. I yrkesrollen ingår att genomföra pedagog...
2021-05-10 2021-05-23
Kriminalvården, Frivården Skövde Frivårdsinspektör till Frivården Skövde
Frivården växer och Skövde behöver utöka teamet med tre tjänster. Som frivårdsinspektör arbetar du klientnära och ansvarar för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar, bereda underlag för myndighetsbeslut samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att led...
2021-05-07 2021-05-28
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker nu undersköterska till Hentorps äldreboende!
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgr...
2021-05-07 2021-05-21
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i Svenska till Gymnasium Skövde Kavelbro
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Vi söker en behörig lärare i svenska, gärna i kombination med engelska eller annat ämne. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av gymnasium Skövdes fortsatta utveckling. Som lärare i svenska hos oss ingår även mentorskap å...
2021-05-06 2021-05-20
Skövde kommun, Avdelning grundskola Grundskollärare åk 6 till Frösve skola, 80%
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och undervisa i klass utifrån gällande läroplan och kursplan. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av sektor barn och utbildnings fortsatta utveckling.
2021-05-06 2021-05-13
Skövde kommun, Avdelning grundskola Grundskollärare åk 6 till Frösve skola, 100%
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och undervisa i klass utifrån gällande läroplan och kursplan. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av sektor barn och utbildnings fortsatta utveckling.
2021-05-06 2021-05-20
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i musik 20% till Tidanskolan
Undervisning i musik i åk 1-6
2021-05-06 2021-05-18
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker sommarvikarie behandlingsassistent natt till Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent natt handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av ungdomarna. Nattetid ligger fokus på upprätthållande av trygghet, lugn och säkerhet. Du deltar i miljöarbetet rutiner för att upprätthålla verksamheten. Du gör säkerhetsronder och enklare dokumentation. Arbetsuppgifterna kan innebära vissa anhörigkontakter av praktisk karaktär. Nattetid arbetar två personer varav en vaken natt och en sovande jour.
2021-05-06 2021-05-26
Skövde kommun, Avdelning förskola Tillsvidare Förskollärare till Aspö Förskola
I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. Ditt arbete skapar en lärorik, trygg och rolig miljö för våra barn. Du är en viktig del av barnens vardag och utveckling och har också en central roll för verksamhetens utveckling.
2021-05-05 2021-05-19
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i Engelska och Engelska/SVA till IM, Gymnasium Skövde Kavelbro
Är du lärare med behörighet att undervisa i Engelska eller Engelska i kombination med Svenska som andraspråk och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar eller insatser enligt särskilt stöd? Eller är du lärare i dessa ämnen och vill ta ett steg till i din pedagogiska utveckling samtidigt som du söker ett spännande, utvecklande och flexibelt arbete? Då finns möjligheten att bli en av oss på Introduktionsprogrammen (IM) inom Gymnasium Skövde Kavelbro. I tjänsten ingår undervisning i Engelska och Svenska som andrasprå...
2021-05-05 2021-05-23
Skövde kommun, Avdelning grundskola Integrationspedagog till Rydskolan
Arbete i särskild undervisningsgrupp med att stödja elever och hjälpa pedagoger med vårdnadshavarkontakter.
2021-05-04 2021-05-18
Gryning Vård AB, B. EHRV Gryning söker semestervikarie till enheten mot hedersrelaterat våld
Vad innebär tjänsten? Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om att hjälpa klienterna att etablera sig på ny ort, följa socialtjänstens skriftliga vårdplan och att införliva självskydd i klienterna. I tjänsten ingår även grundläggande miljöterapeutiskt arbete, medverkan vid utredningsplanering samt dokumentation. Tillsammans med klienten formulerar ni en genomförandeplan och har strukturerade samtal tillsammans. Du utgör ett stöd i vardagliga frågor så att klienten kan utföra dessa.
2021-05-04 2021-05-18
Skövde kommun, Avdelning grundskola Modersmålslärare/studiehandledare arabiska 1 tjänst 100%
Modersmålsläraren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorn...
2021-05-04 2021-05-18
Skövde kommun, Avdelning grundskola Modersmålslärare och studiehandledare somaliska 1-2 tjänster 60-100%
Modersmålsläraren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorn...
2021-05-04 2021-05-18
Skövde kommun, Avdelning grundskola Vik fritidsassistens/lärare i fritidshem 100% Eriksdalsskolan
Vi söker en kreativ och engagerad lärare i fritidshem eller fritidsassistent som kan vara med och utveckla vår fritidsverksamhet från F-6. I uppdraget ingår att samverka med skolan i undervisningen men också att vara rastpedagog. Det är viktigt för oss att du har en utvecklad förmåga att skapa god kontakt med både barn, föräldrar och kollegor. Vi utgår från att du har god förmåga att hantera digitala verktyg på ett vis som passar och gagnar elevens och verksamhetens utveckling.
2021-05-03 2021-05-17
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Vi söker undersköterska till Hemtjänst Östermalm!
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Arbetet utförs i våra brukare hemmiljö. Du är en stor och viktig del i våra brukares välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som und...
2021-05-03 2021-05-17
Skövde kommun, Avdelning grundskola Rektor för grundsärskolan placering på Lundenskolan
Vill du vara med och driva arbetet med att utveckla grundsärskolan i Skövde? Då kan tjänsten som rektor åk 1-9 för grundsärskola med placering på Lundenskolan vara något för dig. Lundenskolans grundsärskola åk 1-9 har idag 26 elever och ett 20-tal medarbetare, och eleverna läser inriktning mot både ämnen och ämnesområden. Arbetet präglas av mycket närvaro och tillgänglighet. Du drivs av viljan att fortsätta utveckla en kvalitativt god utbildning för elever mottagna i särskolan och du är trygg i styrdokument och läroplaner både mot ämnen och ämn...
2021-05-03 2021-05-16
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Skövde kommun söker Planarkitekt
Planenheten med 8-9 medarbetare arbetar med ärenden som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera. Planenheten tar fram översiktsplan, detaljplaner, analyser och utredningar. Arbetet som planarkitekt ger dig möjligheten att vara med i den process som formar och utvecklar Skövde kommun. Det är av stor vikt att du har en bred planeringssyn där målet är att skapa en hållbar och attraktiv stad/landsbygd. I arbetet ingår handläggning, projektledning och ansvar för framtagande av detaljplaner, utred...
2021-05-03 2021-06-06
Skövde kommun, Avdelning grundskola Vikariat modersmålslärare/studiehandledare arabiska 1-2 tjänster 60-100%
Modersmålsläraren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorn...
2021-05-03 2021-05-17
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare åk 4-6 SV/EN/SO Eriksdalskolan Vik 100%
Vill du arbeta på en mindre skola i staden med stort engagemang? Då ska du söka dig till Eriksdalskolan i Skövde. Vi är en F-9 skola med totalt ca 400 elever på stadsdelen Östermalm i Skövde. Nu söker vid dig med behörighet att undervisa i mellanstadiet. Du kommer att undervisa främst i svenska, engelska och SO. I rollen ingår även mentorsuppdrag för en klass.
2021-04-30 2021-05-14
1 2 >