Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Vi söker en gruppchef till våra distributionselektriker
Skövde växer snabbt ! Massor pågår och ännu mer är på gång. Bland annat har vi startat arbetet med att omvandla ett helt industriområde till en ny stadsdel, som blandar bostäder, kontor och service med utbildning, forskning och teknikpark. VÅR UPPGIFT är att bygga infrastrukturen, och i din roll som gruppchef, blir att leda och fördela det dagliga arbetet som utförs av våra distributionselektriker, anläggare mfl. Här kommer du spela en viktig roll för oss och, inte minst för det lokala energibolaget - Skövde Energi, som är vår största kund. ...
2023-11-21 2024-01-14
Skövde kommun, Avdelning grundskola Grundlärare i fritidshem Billingskolan 100%
Vi söker dig som är engagerad, kreativ och legitimerad lärare i fritidshem. Som lärare i fritidshem på Billingskolan har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling. Du har därför en god insikt och kunskap i styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Detta gör du i största utsträckning under fritidstid men vi ser också att du har kvalificerade kunskaper att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne under skoltid. Hur arbetet under skoltid ser ut, utformas efter dina kvalifikationer och intresseområden. De...
2023-12-08 2023-12-21
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Enhetschef inom barn- och elevhälsan Skövde kommun
Vi söker nu en enhetschef för den centrala barn- och elevhälsan. Du kommer ansvara för våra skolsköterskor, logopeder och psykologer som tillsammans utgör en del av avdelning barn- och elevhälsans uppdrag. Din uppgift blir att leda och samordna verksamheten så att varje rektor disponerar en kompetent och välfungerande lokal elevhälsa med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.
2023-12-08 2024-01-02
Skövde kommun, Avdelning förskola 2 st vik barnskötare 100% till Ekens förskola
Vi söker dig som vill arbeta i en välkomnande personalgrupp och vara med för att skapa en meningsfylld verksamhet på Ekens förskola. Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling, genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling.
2023-12-08 2023-12-15
Skövde kommun, Överförmyndigare i samverkan Handläggare till Överförmyndare i samverkan
I rollen som handläggare hos oss arbetar du med granskning av ställföreträdares redovisning, arvodesbeslut och arbetsuppgifter som har att göra med granskning och kontroll av ställföreträdare.
2023-12-07 2023-12-28
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare med specialpedagogisk kompetens och behörighet i Sva.
Billingskolan söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Du kommer att bli spindeln i nätet för våra nyanlända elever. Ditt uppdrag kommer bland annat att innebära att du undervisar skolans nyanlända elever i svenska som andraspråk. Tillsammans med pedagogerna skapar ni de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du ingår i ett arbetslag med våra speciallärare, specialpedagog och elevresurser. Det är viktigt att du kan uppmuntra och engagera både elever och kollegor för ...
2023-12-07 2023-12-21
Skövde kommun, Avdelning måltidsverksamhet Arbetsledande kock till Eriksdalskolan
Vi söker en arbetsledande kock med passion för matlagning som vill arbeta i ett team som levererar hög kvalitet och stort fokus på service till gästerna. På Eriksdalskolan kommer du att tillsammans med dina kollegor laga mat från grunden till drygt 350 elever och vuxna. Förutom lunch serveras även frukost och mellanmål till fritidsverksamheten. Måltidsavdelningens fokus är på svenska livsmedel och hållbara måltider. Ditt uppdrag är att leda det dagliga arbetet i köket och tillsammans med dina kollegor sköta inköp, menyplanering, ekonomi och a...
2023-12-07 2023-12-31
Skövde kommun, Vuxenavdelningen Sommarvikariat - boendestödjare och behandlingsassistenter
Vuxenavdelningen består bland annat av fyra enheter som har stort fokus på öppenvård. Enheterna är riktade mot socialpsykiatriska stödinsatser och sysselsättning för brukare med varierande social problematik. Vi har ett brett uppdrag vilket speglas i medarbetarnas blandade kompetenser och erfarenheter. Hos oss kan du jobba på följande områden: Hemstöd Arbetet bedrivs i stor utsträckning i individens ordinära boende. Man ger stöd och möjlighet att träna individen på det hen behöver. Det kan handla om att ge råd och stöd i vardagssituationer, ...
2023-12-06 2024-03-31
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i Ma och Nk till Gymnasium Skövde Kavelbro
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Vi söker en legitimerad lärare i Matematik och Naturkunskap för undervisning på våra yrkesförberedande program. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av gymnasium Skövdes fortsatta utveckling. Som lärare i Matematik och Na...
2023-12-04 2023-12-17
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent med NPF-kompetens
Vi på Vasaskolan söker en elevassistent med NPF-kompetens. Hos oss kommer du att arbeta med enskilda elever, alternativt med elever som behöver extra stöttning i mindre grupp. Därför att det viktigt att du är glad, lugn och tålmodig. Då vi alla har stor vana vid digitala hjälpmedel vill vi att du också har det. Vi vet att en god och nära relation med elever, kollegor och vårdnadshavare gynnar alla elever, så ser vi gärna att du är en person som är mycket duktig i sociala sammanhang. NPF-kompetens och erfarenhet av att arbeta med elever i behov ...
2023-12-04 2023-12-17
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Stödassistenter till Bostad med särskild service
Som stödassistent arbetar du för att våra brukare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare och ingår tillsammans med stödpedagogerna i det dagliga, vardagsnära arbetet med brukarna i deras sysselsättning. Hos oss är brukaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv. Du kommer att hjälpa våra brukare med vardagsnära aktivite...
2023-12-01 2023-12-14
Skövde kommun, Sektor styrning och verksamhetsstöd Vi söker en erfaren lönekonsult med samordningsansvar!
Löneenheten är en del av avdelningen HR och Lön. Tillsammans bedriver vi ett intensivt digitaliseringsarbete. Löneenheten verkställer cirka 10 000 löner varje månad åt kommunerna Karlsborg, Tibro och Skövde. I rollen som lönekonsult jobbar du brett med alla förekommande administrativa uppgifter inom löneprocessen. Exempelvis semesterlönekedjor, arvoden, avdrag, löneskulder och slutförande av anställningsavtal. I uppdraget ingår också att ta emot, samordna och lösa ärenden i vår servicedesk, vägledning till kund i våra system (Medvind, HR + 8 o...
2023-12-01 2023-12-20
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Undersköterska till Bokens Äldreboende
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgru...
2023-12-01 2023-12-17
Skövde kommun, Demokratistöd Vill du jobba som valfunktionär vid EU-valet söndagen den 9 juni 2024?
Din uppgift som valfunktionär är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. I en vallokal jobbar sex röstmottagare i olika roller. Av dem leder och fördelar en ordförande arbetet tillsammans med en vice ordförande. Uppdraget som valfunktionär kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande samt stor noggrannhet. På valdagen är vallokalerna...
2023-12-01 2024-01-10
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i Idrott & hälsa till Gymnasium Skövde Västerhöjd
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Vi söker en behörig lärare i Idrott & hälsa. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av gymnasium Skövdes fortsatta utveckling. Cirka 35 % av tjänsten innefattar arbete som instruktör på LIU fotboll (idrott och hälsa - spe...
2023-11-30 2023-12-15
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Undersköterska till Larmgruppen
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I Larmgruppen arbetar vi med installation och service av väldfärdsteknik, i nuläget trygghetslarm, trygghetskameror och digitala lås. Utöver detta besvarar vi och åtgärdar de larm som kommer in från våra brukare som har trygghetslarm. Du går på ett rullande schema, dag, kväll och helg och arbetar både på installationssidan samt larmsidan. Larmgruppen befinner sig i ett spännande skede där vi testar ny teknik och arbetar med utveckling och förbättringar. Hos larmgruppen är ingen dag ...
2023-11-30 2023-12-17
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Undersköterska till Havstena Hemtjänst
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Arbetet utförs i våra brukare hemmiljö. Du är en stor och viktig del i våra brukares välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som und...
2023-11-29 2023-12-10
Skövde kommun Nu söker vi en rektor - är du redo för nästa utmaning?
Som rektor i Skövde kommun ansvarar du för att leda verksamheten på den skolenhet du är placerad på. Det innebär att du har det pedagogiska ledaransvaret och tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för eleverna på skolan att lyckas i sitt lärande. Tillsammans med nyckelpersoner på din skola, och i nära samarbete med dina kollegor i avdelning grundskola strävar du mot Barn- och Utbildningsnämndens målbild: Hög måluppfyllelse och trygghet och studiero. För att ge dig bättre förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag finns det et...
2023-11-28 2023-12-12
Skövde kommun, Avdelning grundskola Biträdande rektor
Som biträdande rektor arbetar du under rektors ledning och tillsammans ansvarar ni för att leda och utveckla verksamheten i en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Du är en del av ledningsorganisationen på skolan och har ett arbetsledaransvar för överenskommen del av skolans verksamhet. Du ansvarar för det dagliga arbetet inom ditt ansvarsområde vilket innefattar löpande hantering av såväl elev- som personalärenden. Det innebär att du tillsammans med dina medarbetare och nyckelpersoner på din skola skapar förutsättningar för eleverna på skol...
2023-11-28 2023-12-12
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Stödassistent till Tingshusbacken, Värsås
Som stödassistent arbetar du för att våra brukare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare och ingår tillsammans med stödpedagogerna i det dagliga, vardagsnära arbetet med brukarna i deras sysselsättning. Hos oss är brukaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv. Du kommer att hjälpa våra brukare med vardagsnära aktivite...
2023-11-27 2023-12-10
Skövde kommun, Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning Vi behöver en förvaltningssamordnare med utvecklingsansvar till vår systemförvaltningsenhet!
Inom systemförvaltningsenheten förvaltar vi system inom ekonomi, inköp, beslutsstöd och målstyrning. Under 2023 har vi infört ett nytt ekonomisystem tillsammans med åtta andra kommuner. Nu ska vi vidare till nästa steg där vi driver en gemensam förvaltning av ekonomisystemet. På enheten utmanar vi tidigare arbetssätt, Vi tänker om och tänker nytt när det rör våra system och vårt team behöver förstärkning med kompetens inom förvaltningsområdet. Rollen som förvaltningssamordnare är ny hos oss och du kommer därför kunna vara med och påverka hur ...
2023-11-24 2023-12-22
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Undersköterska till Käpplunda Hemtjänst
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Arbetet utförs i våra brukare hemmiljö. Du är en stor och viktig del i våra brukares välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som und...
2023-11-23 2023-12-10
Skövde kommun, Enhet näringsliv Inflyttar- och besöksvägledare
Vi söker nu en inflyttar- och besöksvägledare med hög känsla för värdskap, individuellt mottagande som stolt kan förmedla information om platsen Skövde. Hos oss kommer du att: • Ta emot besökare fysiskt och även via telefon och mejl • Jobba med Skövdes evenemangskalender • Lägga upp och sälja biljetter till evenemang i Skövde • Arbeta med stöd och utbildning av Infopoints • Lotsning av inflyttarärenden • Planering och genomförande av träffar såsom karriärprogram för internationella inflyttare, välkomst-kvällar för nya Skövdebor elle...
2023-11-23 2023-12-10
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Områdesutvecklare
Rollen som Områdesutvecklare är både strategisk och operativ i syfte att stärka människors livsvillkor och livsmiljöer. En viktig del i arbetet är att arbeta med invånarnas delaktighet, inflytande och engagemang och att initiera möten mellan människor med olika bakgrund genom bland annat kulturverksamhet, folkbildning och föreningsliv. Vi söker dig som vill medverka till att utveckla och stärka områdesutvecklingen i Skövde kommun med fokus initialt i Södra Ryd. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. I uppdraget i...
2023-11-23 2023-12-11
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Vi söker en grävmaskinist till hjulare eller bandmaskin
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor se nya stadsdelar växa fram. I jobbet som gräv-maskinist ingår bland annat att: - anlägga nya vägar, rondeller och cykelbanor - skapa nya handels- och bostadsområden - skapa utemiljöer ex. anlägga dammar och sätta sten - underhålla VA-, el- och fiber-nätet samt gatubelysning Teamet består av en bra mix mellan unga och mycket rutinerade medarbetare. Vi har en glad och positiv atmosfär där alla bidrar i det...
2023-11-21 2024-01-14
1 2 >