Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare till Värings skola, 100% tv
Ämneslärare på mellanstadiet. Meriterande är om du har behörighet i engelska. I tjänsten kommer det även ingå specialläraruppdrag.
2022-05-16 2022-06-03
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i matematik/NO/teknik åk 7-9, Eriksdalskolan
Undervisa i ämnena matematik, NO och teknik i åk 7-9. Arbeta i arbetslag och handleda elever.
2022-05-16 2022-05-30
Skövde kommun, Avdelning grundskola Bildlärare 100 % till Stöpenskolan och Helenaskolan
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Som lärare i bild på Stöpenskolan 80 % och Helenaskolan 20 %, så ingår du i ett arbetslag och även i ett ämneslag. Vi lägger stor vikt vid samarbete. Du får möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen och dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling men också en viktig del av Stöpenskolans och Helenaskolans utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap.
2022-05-16 2022-05-30
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare F-6 till Norrmalmskolan.
Vi söker en grundskollärare F-6 med ämneskompetens i NO för åk 4-6 och i övrigt får din ämnes-kompetens gärna vara bred. Tjänsten innehåller undervisning i åk 4-6 i bland annat NO-ämnen, hur tjänsten kommer att se ut beror på din ämneskompetens. Tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor är du med och bygger upp en engagerande verksamhet. Du är driven i det peda-gogiska arbetet som innefattar planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån satta mål. Du är flexibel och har en inställning som innebär att du tror på varje ...
2022-05-16 2022-05-30
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare textilslöjd och bild 100%, Helenaskolan 7-9
Lärare i textilslöjd och bild 100%. I tjänsten ingår mentorskap, vi lägger stor vikt vid samarbete och du kommer att tillhöra ett arbetslag som fokuserar på elevernas såväl ämnesmässiga som personliga utveckling.
2022-05-16 2022-05-30
Skövde kommun, Avdelning grundskola Biträdande rektor till Rydskolan
Du som bitr. rektor är direkt underställd rektor på skolan. I rollen som biträdande rektor på Rydskolan arbetar du under rektors ledning med löpande frågor gällande såväl elev- som personalärenden. Förutom uppdragen enligt skollag och läroplan ansvarar du för personal och verksamhet. Du kommer även att ingå i ett nätverk för bitr. rektor som träffas regelbundet. Du är rektor behjälplig i de ansvarsområden som ligger i rektorsuppdraget med särskilt fokus på drift- och verksamhetsnära frågor. Detta för att skapa förutsättningar för rektor att v...
2022-05-16 2022-05-23
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare Käpplundaskolan åk 3-6 tv
Käpplundaskolan Trygg och framgångsrik På Käpplundaskolan är trygghet grunden till kunskap och lärande. Att vara trygg i gruppen är basen för att vara öppen och mottaglig för inlärning. Vi arbetar efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt efter sina egna förutsättningar. Vi har valt att sätta fokus på läraren som den avgörande faktorn för elevers framgång. Arbetsuppgifterna består i att planera och undervisa i klass.
2022-05-13 2022-05-27
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till Värings skola, 100%
Arbetsuppgifterna handlar om att stödja elever i sitt lärande. Elevassistentuppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevers lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan.
2022-05-13 2022-05-27
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker chef till Enheten mot hedersrelaterat våld och Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som enhetschef för EHRV och Söderåsen har du det övergripande ansvaret för verksamhetens personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. På båda enheterna finns biträdande enhetschef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen av medarbetargruppen. Du kommer även att arbeta med verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning. Gryning som bolag och EHRV samt Söderåsen som enheter befinner sig i en ...
2022-05-13 2022-05-29
Skövde kommun, Avdelning grundskola Vikariat Idrott och fritidshem Billingskolan
Undervisa i idrott samt fritidshem Billingskolan söker vik. lärare i idrott 1-6 samt lärare på fritidshem. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och engagemang skapar du en kreativ och motiverande lärandemiljö där elevens utveckling är i fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du samverkar med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att ...
2022-05-12 2022-05-26
Skövde kommun, Avdelning förskola Nu söker vi förskollärare till Ekebackens förskola
Vi på Ekebackens förskola söker nu en engagerad förskolelärare och kollega som vill vara en del av att utveckla vår undervisning och miljö vidare. Just nu utvecklar vi vår verksamhet gällande digitalisering och språkutvecklande arbetssätt och hoppas att du kan tillföra kunskaper inom dessa områden. Ekebackens förskola är en förskola med sex avdelningar i nya och nyrenoverade lokaler, allt i ett plan. Förskolan ligger vackert med Naturreservatet Ulveksbackarna nära. Vår härliga skolskog och förskolans stimulerande utemiljö tas naturligtvis till...
2022-05-12 2022-05-24
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till Tidanskolan (2 tjänster)
Arbetsuppgifterna handlar om att stödja elever i sitt lärande. Elevassistentuppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevers lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan.
2022-05-12 2022-05-26
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare åk 6 till Tidanskolan, 100% tv
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och undervisa i klass utifrån gällande läroplan och kursplan. Du kommer att ha klassläraransvar. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av sektor barn och utbildnings fortsatta utveckling.
2022-05-12 2022-05-26
Skövde Energi AB Underhållstekniker
Som underhållstekniker arbetar du med avhjälpande och förbyggande underhåll på samtliga kraftvärmes produktionsanläggningar. Arbetet innebär att man jobbar självständigt och i grupp. Tjänsten kan innefatta beredskapstjänstgöring.
2022-05-12 2022-05-26
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Vik skolkurator, 3 tjänster
Barn- och elevhälsan söker tre vikarierande kuratorer med uppdrag inom Gymnasieskolan och Grundskolan. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för dig som vill anta utmaningen att arbeta som kurator i skolan. Tillsammans med ytterligare 20 kuratorer är du en viktig del av Skövde kommuns elevhälsa. Som skolkurator är du en viktig del av elevhälsoteamet som leds av rektor och där det förutom kurator finns skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsoteamet har även tillgång till skolläkare. Utifrån ett psykosocialt p...
2022-05-12 2022-06-06
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Serviceinriktad idrottsplatsarbetare till Arena Skövde
Som idrottsplatsarbetare kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för skötsel och underhåll av olika idrottsanläggningar som bland annat gymnastikhallar och arenor. Du kommer även fungera som stöd till olika idrott och nöjes arrangemang. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta nära föreningslivet och möta ledare, engagerade föräldrar, barn och ungdomar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: - Daglig drift- och underhållsarbete på idrottsanläggningar. - Medverka till att olika arrangemang och events fungerar på a...
2022-05-11 2022-05-29
Skövde kommun, Avdelning grundskola Studiehandledare (och ev modersmålslärare) ukrainska 50-100%
Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorna. I arbetet ingår också att samarbeta och utveckla arbetet tillsammans med kollegor på modersmålsenheten. Eventuellt kommer modersmålsundervisning i ukrainska att startas under läsåret 22/23. Modersmålsläraren ansvarar för att ...
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i Sv/En - Vasaskolan
Vi på Vasaskolan söker en legitimerad lärare i svenska och engelska med möjlighet till arbetslagsansvar. Vi söker dig som med engagemang och nyfikenhet som vill ta dig an läraruppdraget för att skapa trivsel och lust att lära bland våra elever. Vi tänker att du som söker har en god relationell kompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens. Vi vill att du som söker har en medvetenhet om vikten av processen där du formulerar mål för en lektion, beslutar om aktiviteter i klassrummet samt är aktivt nyfiken på hur undervisningen påverkar elevern...
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till träningsskolan, Rydskolan
Du kommer att arbeta i en grupp med elever som är i behov av stöd genom skoldagen. Arbete med elevernas sociala utveckling och värdegrund är viktiga delar i uppdraget. Eleverna är på en tidig utvecklingsnivå och arbetar utifrån grundsärskolans/träningsskolans kursplan. Vår profil är kommunikation, motorik och hälsa.
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till träningsskolan, Rydskolan vikariat
Du kommer att arbeta i en grupp med elever som är i behov av stöd genom skoldagen. Arbete med elevernas sociala utveckling och värdegrund är viktiga delar i uppdraget. Eleverna är på en tidig utvecklingsnivå och arbetar utifrån grundsärskolans/träningsskolans kursplan. Vår profil är kommunikation, motorik och hälsa.
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare vikariat 80-100%
På Claesborgs förskola arbetar vi för att barnen ska få en undervisning som präglas av nyfikenhet och självständighet. Det krävs att du som pedagog är närvarande och lyhörd för barnens intressen. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Förskolan satsar på att utveckla ett förhållningssätt som bygger på samspel mellan barn till barn och barn till vuxna. Pedagogerna utgår från barnens intresse vilket ...
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare 100% t.v på Claesborgs förskola
På Claesborgs förskola arbetar vi för att barnen ska få en undervisning som präglas av nyfikenhet och självständighet. Det krävs att du som pedagog är närvarande och lyhörd för barnens intressen. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Förskolan satsar på att utveckla ett förhållningssätt som bygger på samspel mellan barn till barn och barn till vuxna. Pedagogerna utgår från barnens intresse vilket ...
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare till Lerdala förskola vikariat, 100%
Tillsammans med kollegor leda, planera, utveckla och genomföra det pedagogiska arbetet i barngrupp.
2022-05-11 2022-05-25
Skövde kommun, Avfall & återvinning Skaraborg Semestervikarier C-Chaufför Mariestad, Avfall & Återvinning Skaraborg
Med start omgående till och med sista augusti söker vi semestervikarie. Du kommer att ha din arbetsplats på A&ÅS enheten Mariestad. Du kommer utföra de arbetsuppgifter som förekommer vid sophämtning t e x framföra sopbil, samla in avfall, byta kärl hos kund, ha kontakt med kund, rapportera avvikelser mm. Detta är ett socialt jag som varierar från dag till dag. Som insamlingspersonal jobbar du dagtid: måndag till fredag.
2022-05-11 2022-06-10
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare till Hästhovens förskola, tillsvidare, heltid
Vill du vara med och skapa en meningsfylld verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Hästhovens förskola i en välkomnande personalgrupp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Hästhovens förskola ligger strax u...
2022-05-11 2022-05-25
1 2 3 4 >