Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Vi söker en stödassistent till Tallkottens Korttidshem för barn och ungdomar!
Vi söker en stödassistent till Tallkottens Korttidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi arbetar med insatserna korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år och korttidsvistelse. Vi bedriver även barnomsorg. Som stödassistent kommer du att ingå i en personalgrupp tillsammans med förskolepedagog och stödassistenter. Enheten arbetar med barn/ungdomar med varierande funktionsnedsättningar, många med stort vårdbehov. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktivi...
2021-03-02 2021-03-16
Gryning Vård AB, B. EHRV Enheten mot hedersrelaterat våld söker Skyddshandläggare
Vad innebär tjänsten? Som skyddshandläggare arbetar du med vägledning av klienter och professionella vad gäller klienternas skydd. Du upprättar en genomförandeplan för klienten och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att det skydd och de uppdrag som finns i genomförandeplanen efterföljs. Du arbetar med direkt klientarbete och genomför även stödjande samtal. Som skyddshandläggare deltar du i de vardagliga rutinerna i verksamheten och medverkar i eller leder fritidsaktiviteter. I arbetet ingår även dokumentation. Enheten har verksamhe...
2021-03-01 2021-03-15
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i förskoleklass till Tidanskolan, 100% tillsvidare
Huvudsaklig undervisning sker i förskoleklass. Viss undervisning på fritids kan bli aktuell.
2021-03-01 2021-04-15
Skövde kommun, Avdelning grundskola Grundskollärare åk 4-6 till Tidanskolan, 100% tillsvidare
Vi söker nu en lärare till mellanstadiet på Tidanskolan. Det finns även chans till en förstelärartjänst. För mer information om tjänsterna är du välkommen att kontakta rektor.
2021-03-01 2021-04-15
Skövde kommun, Avdelning förskola Positiv och utvecklingsmotiverad Förskollärare till Igelkottens förskola
Vill du vara med och skapa en meningsfylld verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Igelkottens förskola i en välkomnande personalgrupp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! I din roll som Förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens omsorg, utveckling och lärande genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärori...
2021-02-26 2021-03-10
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Områdesutvecklare vikariat
Rollen som Områdesutvecklare är både strategisk och operativ i syfte att stärka människors livsvillkor och livsmiljöer. En viktig del i arbetet är att arbeta med invånarnas delaktighet, inflytande och engagemang och att initiera möten mellan människor med olika bakgrund genom bland annat kulturverksamhet, folkbildning och föreningsliv. I uppdraget ingår samordning och medverkan i utvecklingen av ett sektorsövergripande arbete i Skövde. Du är en del av lokala nätverk mellan aktörer i det civila samhället, offentliga verksamheter och privat sekt...
2021-02-26 2021-03-21
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Evenemang- och hyreskoordinator
Planering av olika typer av arrangemang exempelvis tävlingar, cuper, mässor, konferenser och företagsevent. Övergripande planering av träning- och matchverksamhet. Administrativ hantering av bokningar, offerter och avtal. Kundkontakter med föreningar, företag, arrangörer med flera.
2021-02-26 2021-03-21
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande VI söker en Anhörigstödjare inom vård och omsorg
I tjänsten som anhörigstödjare ingår att aktivt delta i arbetet kring de anhöriga, delta i planeringen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Insatserna som utförs är individuella, gruppinriktade eller allmänna insatser. Hos oss är du en del av ett team. Rollen innebär också att du arbetar självständigt och planerar din arbetsdag efter verksamhetens behov. Anhörigstödsverksamhetens grundinsatser är medmänskliga samtal, samtalsgrupper, "må bra" aktiviteter och anhörigcafé. Arbetet är på heltid, måndag - fredag. Anställningen kan komm...
2021-02-25 2021-03-11
Skövde kommun, Avdelning förskola Två stycken förskollärare till Dalvägens förskola, 100% TV
Dalvägens förskola är en av kommunens nyaste förskolor. Förskolan har fantastiska miljöer både inne och ute. Vill du vara med och utforma en verksamhet som tänker i nya banor och ser nya pedagogiska möjligheter? Vill du vara med och skapa en meningsfylld verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Dalvägens förskola i en välkomnande personalgrupp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens ...
2021-02-24 2021-03-10
Kriminalvården, Frivården Skövde Kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) Frivården Skövde
En av våra två kriminalvårdsinspektörer (första linjens chef) går vidare till annat uppdrag inom myndigheten varpå vi söker en ny kollega. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar "Bättre ut". Som chef leder, utvecklar och följer du upp verk...
2021-02-24 2021-03-17
Skaraborgs kommunalförbund Projektledare för Kombinationsutbildning SFI/sva, 100%
Arbetet kommer, i samverkan med Skolverket, bland annat att innefatta regional projektledning, nätverksskapande med arbetsgivarorganisationer med anställningsbehov, kontakter med huvudmän inom vuxenutbildningen som erbjuder kombinationsutbildningar i regionen, kontakter med lärosäten och andra deltagande regioner. En heltidstjänst för den regionala projektledarrollen säkerställer möjligheterna till samverkan och erfarenhetsutbyte med de andra delregionerna i Västra Götaland, och gör att hela regionen kan ta del av detta utvecklingsprojekt. ...
2021-02-24 2021-03-12
Skövde kommun, Avfallshantering Östra Skaraborg - AÖS Insamlingspersonal, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Du kommer att ha din arbetsplats på AÖS enheterna Skövde/Mariestad. Du kommer utföra de arbetsuppgifter som förekommer vid sophämtning t e x framföra sopbil, samla in avfall, byta kärl hos kund, ha kontakt med kund, rapportera avvikelser mm. Som insamlingspersonal jobbar du dagtid: måndag till fredag. Arbete på helgdagar kan förekomma.
2021-02-23 2021-03-24
Skövde kommun, Vuxenstödsavdelningen Vuxenstödsavdelningen söker sjuksköterska.
Till vårt fantastiska team söker nu en sjuksköterska på ett föräldravikariat, minst ett år med möjlighet till förlängning. Vår målgrupp är personer med psykisk funktionsvariation men också personer med psykisk funktionsvariation i kombination med beroendeproblematik. Som OAS planerar och leder du det psykiatriska omvårdnadsarbetet kring dina klienter. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med övriga fem sjuksköterskekollegor, vuxenhandläggare, verksamhetspedagoger, boendestödjare, vård- och stödsamordnare och sysselsättningspersona...
2021-02-23 2021-03-16
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker en miljöinspektör. Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Inledningsvis kommer du att arbeta med tillsyn av lantbruksverksamheter, men det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I arbetet ingår handläggning av inkommande ärenden men även tillsynsbesök på verksamheter. Vår planerade tillsyn genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lägger själva upp sin planering, föl...
2021-02-22 2021-03-10
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare till Bissgårdens förskola, 100% vikariat
Är du drivande och framåt och vill vara med och utveckla vår förskola vidare? Vi söker dig som på ett ödmjukt och respektfullt sätt har förmåga att skapa nya hållbara relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser gärna att du har förmågan att verka för en god och tillgänglig miljö för alla barn. Som förskollärare ser du såväl gruppens som miljöns betydelse för lärande och inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet. Du gillar utveckling och vill vara med och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete. Du tar ansvar och a...
2021-02-22 2021-03-04
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare till Timmersdala förskola, tillsvidare, heltid
Vill du vara med och skapa en meningsfylld verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Timmersdala förskola i en välkomnande personalgrupp? Då är du varmt välkommen med din ansökan! I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn. Du är en viktig del av ...
2021-02-19 2021-03-05
Skövde kommun, Avdelning förskola Nu söker vi två rektorer till våra förskolor i Skövde kommun
Som rektor leder du den pedagogiska verksamheten inom dina två förskolor. Du ansvarar för en god och hållbar arbetsmiljö där personalen trivs och ges möjlighet att göra ett gott arbete. Utöver personal och verksamhet ansvarar du även för ekonomin. I din roll som rektor har du centralt stöd från bland andra ekonomiavdelningen och HR. Du kommer även vara en del av, och arbeta med, avdelningens systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete med stöd av sektorns verksamhetsutvecklare. Arbetet innebär givetvis också daglig kontakt med vårdnadshava...
2021-02-19 2021-03-07
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare till Clasborgs förskola, vikariat
Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet och gruppen. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Ditt arbete kommer att vara på avdelning med barn i åldern 1-2 år I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer ...
2021-02-19 2021-03-04
Skövde kommun, Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS Brandman
Som heltidsbrandman är du anställd vid någon av arbetsgrupperna Mariestad heltid, Skövde heltid eller SMO. Din placering sker efter organisationens behov. Naturligtvis tar vi hänsyn till dina önskemål i den mån det är möjligt. Du skall vara beredd att utföra arbetsuppgifter även inom avdelningarna Förebyggande och Drift då den operativa avdelningen jobbar i nära samarbete med dessa. Du kan också arbeta som instruktör vissa dagar på vårt övningsfält eller på någon deltidsstation.
2021-02-18 2021-03-11
Skövde kommun, Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS Brandman
Som heltidsbrandman är du anställd vid någon av arbetsgrupperna Mariestad heltid, Skövde heltid eller SMO. Din placering sker efter organisationens behov. Naturligtvis tar vi hänsyn till dina önskemål i den mån det är möjligt. Du skall vara beredd att utföra arbetsuppgifter även inom avdelningarna Förebyggande och Drift då den operativa avdelningen jobbar i nära samarbete med dessa. Du kan också arbeta som instruktör vissa dagar på vårt övningsfält eller på någon deltidsstation.
2021-02-18 2021-03-11
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker nu Undersköterskor till korttid Ekedal
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån en personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrup...
2021-02-16 2021-03-02
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker nu Undersköterskor Natt till korttid Ekedal
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån en personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrup...
2021-02-16 2021-03-02
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker nu en Undersköterska till Norrmalms äldreboende
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån en personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrup...
2021-02-16 2021-03-02
Skövde kommun, Sektor vård och omsorg Processledare för arbete med utveckling inom äldreomsorgen
Processledaren samordnar och förvaltar utveckling av processen. Processledaren leder arbetet i processteamet och för kontinuerlig dialog med processägaren. I uppdraget ingår att; • leda och utveckla processen ansökan till verkställighet • initiera och leda förbättringsarbeten • samordna införandet av nya arbetssätt, metoder och verktyg • omvärldsbevaka, vara sakkunnig och ta fram beslutsunderlag till ledning och politik • göra processen känd, sprida kunskap och information • samarbeta med andra initiativ som berör processen, dvs. andra p...
2021-02-16 2021-03-12
Skövde kommun, Vuxen och integrationsavdelningen Semestervikariat socialsekreterare försörjningsenheten
Vi söker två socialsekreterare som vill arbeta med försörjningsstöd under sommaren 2021. Tjänsterna är vikariat under veckorna 24 till och med vecka 32. Det ingår i arbetet att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och handlägga ansökningar enligt socialtjänstlagen. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker dennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.
2021-02-16 2021-03-02
1 2 >