Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS Vi behöver nya Deltidsbrandmän!
Kanske är just du vår nästa deltidsbrandman? Den utbildning du behöver får du av oss! Som brandman får du en gedigen utbildning, spännande och omväxlande arbetsuppgifter, en härlig gemenskap, men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. I arbetet vet man aldrig vad som väntar och det är ett mycket brett och spännande yrke. Vi hjälper till vid bränder och trafikolyckor men vi åker också på många andra larm. Exempel på det är vattenlivräddning, djurlivräddning och sanering vid utsläpp av farliga ämnen. Vi är även en resurs vid hjär...
2021-07-26 2021-08-22
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare till Rosenhaga förskola, vikariat 80%
Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barns lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en lärorik, trygg och rolig miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling och självklart också för verksamhetens utveckling. Vi arbetar i projektform utifrån barnens behov och intressen.
2021-07-26 2021-08-08
Skövde kommun, Avdelning grundskola Hem- och konsumentkunskapslärare
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av att arbeta i skolan med ungdomar och deras personliga utveckling och lärande. Du som söker är flexibel, ansvarstagande och har förmågan att möta klasser och enskilda elever på ett anpassat sätt.
2021-07-26 2021-08-15
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till Stöpenskolan
Hos oss kommer Du att arbeta med enskilda elever, alternativt med elever som behöver extra stöttning i mindre grupp. Därför är det viktigt att du är glad, lugn och tålmodig. Då vi alla har stor vana vid digitala hjälpmedel vill vi att Du också har det. Vi vet att en god och nära relation med elever, kollegor och vårdnadshavare gynnar alla elever, ser vi att Du är en person som är mycket duktig i sociala sammanhang.
2021-07-23 2021-08-06
Skövde kommun, Avdelning äldreboende och förebyggande Vi söker en Undersköterska till Ekedal korttid
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som undersköterska hos oss har du möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgr...
2021-07-23 2021-08-22
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Vi söker en Stödassistent till Karlsgatans servicebostad samt boendestöd
Karlsgatan är en servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Enheten verkställer även boendestöd enligt SOL för personer i Skövde Kommun. Som stödassistent utgör du ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd för de boende. Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet, men samtidigt kombineras och balanseras med aktiva, uppsökande insatser. I arbetsuppgifterna ingår att utforma stödet för den enskilde, vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar från en enskild individ till en annan. I rollen ingå...
2021-07-22 2021-08-18
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent till träningsskolan, Rydskolan
Du kommer att arbeta i en grupp med elever som är i behov av stöd genom skoldagen. Arbete med elevernas sociala utveckling och värdegrund är viktiga delar i uppdraget. Eleverna är på en tidig utvecklingsnivå och arbetar utifrån grundsärskolans/träningsskolans kursplan. Vår profil är kommunikation, motorik och hälsa.
2021-07-19 2021-08-01
Skövde kommun, Avdelningen för IT och verksamhetsutveckling Systemtekniker - Systemdrift
På enheten verksamhetsnära förvaltning arbetar ett flertal systemtekniker med olika inriktningar och kompetensområden. Du kommer att ingå i vår systemgrupp, och din primära arbetsuppgift är ett teknikansvar för kundnära verksamhetssystem. I din roll ger du stöd genom felavhjälpning och att vidmakthålla IT-drift med hjälp av etablerade processer. I arbetsuppgifterna ingår även applikationspaketering, installation, konfiguration och upprättande/underhåll av teknisk dokumentation. Vår miljö är i huvudsak baserad på Microsofts portfölj. Beredska...
2021-07-16 2021-08-19
Skövde kommun, Bemanningsenheten Vi söker Undersköterska till ett varierande arbete på vår Bemanningsenhet
Arbetet som medarbetare inom Bemanningsenheten innebär en stor variation, både när det gäller arbetsplats och arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta som undersköterska både inom avdelningen för äldreomsorg (hemtjänst, äldreboende) och inom avdelningen för funktionsnedsättning (gruppbostad, personlig assistans). Din roll innebär att ersätta annan medarbetare vid frånvaro och arbetets innehåll beror på vart du för dagen har din placering. Arbetstiden är förlagd enligt schema med tjänstgöring varannan helg. Sovande jour ingår.
2021-07-15 2021-08-22
Skövde kommun, Barn- och ungdomsavdelningen Familjerättssekreterare
Vi söker nu en familjerättssekreterare till barn- och ungdomsavdelningens resursenhet. Familjerätten består idag av sex medarbetare och är en erfaren grupp. Som familjerättssekreterare arbetar du med handläggning av familjerättsärenden inom kommunal socialtjänst gällande bl.a. vårdnad, boende och umgängesutredningar, medgivandeutredningar, faderskap, familjerättslig rådgivning samt samarbetssamtal. Vi ansvarar även för den familjerättsliga handläggningen för Tidaholms kommun. Som stöd i arbetet ser vi det som självklart med kompetensutveckli...
2021-07-13 2021-08-22
Skövde kommun, Arbetsavdelningen DISTRIBUTIONS - ELEKTRIKER
Så som Distributionselektriker kommer du att främst jobba med nyanläggnings- och underhållsarbeten på Skövdes Energis elnät 0,4 - 130 kv. Tjänsterna möjliggör livskvalité genom kombinationen av attraktiva arbetstider och ett omväxlande och självständigt arbete i utomhusmiljö. Som Elektriker hos oss får du varierande arbetsdagar innehållande installation, drift, underhållsarbete, felsökning , reparation, utan resor och övernattningar etc. Vi följer de senaste rönen inom yrkesområdet och strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller t...
2021-07-09 2021-09-30
Skövde kommun, Arbetsavdelningen GRÄVMASKINIST (till hjulare ATLAS 160)
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde. Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor se nya stadsdelar växa fram. Arbetet varierat med allt ifrån nyanläggning och underhåll av exempelvis kommunalt vatten och avlopp, el och fiber, gatu- och cykelvägsbyggnation, plattläggning och stensättning. Du är med och skapar förutsättningar för en fortsatt expansion av staden samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Vi följer de senaste rönen inom yrkesområdet och strävar alltid efter att ligga i framkant när ...
2021-07-09 2021-07-31
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog Käpplundaskolan
På Käpplundaskolans fritidshem utgår personalen från barnens intressen för att få dem att känna sig delaktiga i verksamheten. Här arbetar vi med att stärka grupprelationer i praktiska och konkreta sammanhang och vi stödjer elever till att bli självständiga och trygga. Våra elever lär sig att ta ansvar för sina handlingar och att följa gemensamma regler. De ska vara en bra kompis, visa hänsyn och respekt för andra. De lär sig att lösa konflikter med kamrater. Våra elever ska visa respekt för närmiljön. Vara rädda om varandra och om våra saker....
2021-07-08 2021-07-29
Skövde kommun, Sektor barn och utbildning Rektorer till avdelning grundskola
Som rektor i Skövde kommun ansvarar du för att leda verksamheten på den skolenhet du är placerad på. Det innebär att du har det pedagogiska ledaransvaret och tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för eleverna på skolan att lyckas i sitt lärande. Tillsammans med nyckelpersoner på din skola, och i nära samarbete med dina kollegor i avdelning grundskola strävar du mot Barn- och Utbildningsnämndens målbild: Hög måluppfyllelse och trygghet och studiero. För att ge dig bättre förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag finns det et...
2021-07-08 2021-08-15
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Undersköterska till Hemtjänsten Östermalm
Arbetet utförs i våra brukares hemmiljö. Du är en stor och viktig del i våra brukares välbefinnande och vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Vi arbetar med individens behov i centrum och utför både SoL och HSL uppgifter i brukarens hem. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Tillgodose brukarnas individuella...
2021-07-06 2021-08-22
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen Vikariat Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare erbjuds du en varierad vardag där du möter många människor i ett arbete med frihet inom ramen för uppdraget. I rollen ingår du i ett nära samarbetande team med hög trivsel. Du har även ett tätt samarbete med andra branschkollegor så som exempelvis reparatörer. Fastighetsskötarna arbetar med tekniska installationer inom kommunens fastighetsbestånd, såsom ventilation, brandskydd, värme och andra styrsystem, men även mer traditionell fastighetsskötsel och verksamhetsservice. Våra fastigheter och verksamheter består av al...
2021-07-06 2021-07-31
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Vik elevassistent till Gymnasium Skövde Kavelbro, gymnasiesärskolan
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! I rollen som elevassistent hos oss får du dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av Gymnasium Skövdes framtid. Arbete med elever som är baserat på gymnasiesärskolans läroplan. I arbetsuppgifterna ingår att stötta elever med olika funktionsvariationer och på olika utvecklingsnivå i pedagogiska och vardagliga situationer.
2021-07-02 2021-08-06
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Serviceinriktad idrottsplatsarbetare till Arena Skövde
Som idrottsplatsarbetare kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för skötsel och underhåll av olika idrottsanläggningar som bland annat gymnastikhallar och arenor. Du kommer även fungera som stöd till olika idrott och nöjes arrangemang. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta nära föreningslivet och möta ledare, engagerade föräldrar, barn och ungdomar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: - Daglig drift- och underhållsarbete på idrottsanläggningar. ...
2021-07-02 2021-08-22
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker en miljöinspektör. Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område tillsammans med flera handläggare. I arbetet ingår handläggning av inkommande ärenden men även tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter inom flera olika branscher. Du har själv möjlighet att vara med och utveckla tjänsten. Vår planerade tillsyn genomförs i projektform utifrån fokusområden. Våra team lägger själva upp planeringen, följer upp och arbetar kontinuerligt med för...
2021-07-01 2021-08-15
Skövde kommun, Avdelning förskola Förskollärare till Ekedals förskola, tillsvidare, heltid
Vill du vara med att skapa och bygga upp en meningsfull och utvecklande verksamhet för våra barn och arbeta tillsammans med oss på Ekedals förskola? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling. Som förskollärare ska du planera, genomf...
2021-06-29 2021-08-15
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu en miljöinspektör. Som miljöinspektör kommer du att ingå i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Inledningsvis kommer du att arbeta med prövning och tillsyn av avlopp, men det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I arbetet ingår bland annat handläggning av inkommande ansöknings- och anmälningsärenden, inspektioner av små avlopp samt tillsyn av större avloppsanläggningar och anmälningspliktiga avloppsreningsverk. I tjänst...
2021-06-28 2021-08-01
Skövde kommun, Avdelning elevhälsa Vik. Skolkurator, heltid, 2 tjänster
Som skolkurator i Barn och elevhälsan arbetar Du utifrån skollagens intentioner. I skolans elevhälsoteam, där Du har specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som dina närmaste samarbetspartners, står Du för den psykosociala samt skol-/socialrättsliga kompetensen. Arbetsuppgifterna utgår ifrån elevernas lärosituation och innebär ansvar att utveckla goda psykosociala lärmiljöer i en skola för alla. Du uppskattar att arbeta interprofessionellt och Du har ett särskilt intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö tillsammans med pedag...
2021-06-28 2021-08-01
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare matematik praktisk verksamhet (åk 7-9) introduktionsprogrammen
Vi söker dig med erfarenhet att undervisa i Matematik gärna i kombination med annat ämne och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar eller insatser enligt särskilt stöd. Är du lärare i detta ämne och vill ta ett steg till i din pedagogiska utveckling samtidigt som du söker ett spännande, utvecklande och flexibelt arbete? Då finns möjligheten att bli lärare hos oss på Introduktionsprogrammen (IM) inom gymnasium Skövde Kavelbro. I tjänsten ingår undervisning i Matematik och eventuellt även i annat ämne för elever mo...
2021-06-28 2021-08-01
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare F-6, Lundenskolan, 100%
Arbete som mentor och undervisande lärare. Samverka med kollegor, vårdnadshavare och framförallt medverka till att utveckla elevers lärande genom kreativitet och flexibilitet. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans främjar och förebygger vi trygghet och studiero bla genom att inte tillåta "skojbråk" på skolan. Du kommer att arbeta som klasslärare i åk 6.
2021-06-23 2021-08-04
Skövde kommun, Enhet näringsliv Näringslivsutvecklare
Ditt fokus som näringslivsutvecklare kommer vara företagsklimat. I uppdraget är en viktig del att driva arbetet med att genomföra de åtgärder som identifierats i kommunens handlingsplan för förbättrat företagsklimat samt identifiera nya insatser som behövs för att skapa goda förutsättningar för Skövdes näringsliv. Du är en viktig länk mellan företag och kommun och för näringslivets perspektiv inåt i kommunen och vice versa. I rollen ingår också att, i samarbete med andra aktörer, inspirera till ungt företagande, genomföra aktiviteter som gynnar...
2021-06-22 2021-08-22
1 2 >