Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till satsning på Vårdcentralen Sjöbo
Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral så som egen mottagning, barnhälsovård samt vård och samverkan med kommunen. Vi kommer skräddarsy din arbetstid och utbildning i samråd med dig för att din utbildningsplats ska bli så optimal, varierande, utmanande och intressant som möjligt. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med tillgång till individuell handledare och utformning av anpassat ST-kontrakt, målbeskrivning samt avsatt tid för inläsning. Du kommer att disponera en laptop så möjlighet finns att en ...
2023-09-22 2023-10-20
Sjöbo kommun, Emanuelskolan Grundlärare Fritidshem Emanuelskolan
Som pedagog i fritidshem är du med och driver det pedagogiska arbetet framåt tillsammans i ett arbetslag. Du bidrar med ett eget utvecklingsdriv där du planerar och genomför aktiviteter med ett stort engagemang samtidigt som du deltar i att utveckla verksamhetens arbete tillsammans med övriga i arbetslaget. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt fritidshem i syfte att skapa en lärorik och lustfylld miljö utifrån de styrdokument som gäller för fritidshem. Du är generös i att dela med dig av kunskap, flexibel i din arbetsmetod och ödmjuk i ...
2023-09-21 2023-10-12
Sjöbo kommun, Emanuelskolan Ma/No Lärare åk 4-6 Emanuelskolan
Som lärare i arbetslag 4-6, tillhör du ett team och undervisar i en eller flera klasser/undervisningsgrupper. Tillsammans i teamet ansvarar ni för gemensam planering av elevernas lärande. Du ansvarar även för egen planering och genomförande av undervisning. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever un...
2023-09-21 2023-10-19
Sjöbo kommun, Fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie ska du vara en del av skolbiblioteksenheten och ingå i den pedagogiska verksamheten i skolan gällande läsfrämjande och MIK. Skolbiblioteksenheten arbetar efter kommunens biblioteksplan där strategin för skolbiblioteken ingår. Tillsammans med lärarna integreras skolbiblioteksverksamheten som ett viktigt redskap i undervisningen. Du kommer att arbeta nära skolbibliotekssamordnaren men också samverka med folkbibliotekarier, pedagoger, fritidshemmet med flera. Skolbiblioteksenheten stöttar även skolbiblioteken med mediehante...
2023-09-20 2023-10-09
Sjöbo kommun, Modersmålslärare Modersmålslärare i finska
Modersmålslärare i finska. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i åk 1-9 i finska. Undervisningen kan bli förlagd till flera olika skolor
2023-09-19 2023-10-02
Sjöbo kommun, Modersmålslärare Modersmålslärare i teckenspråk
Modersmålslärare i teckenspråk. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i teckenspråk i åk 1-9. Undervisningen kan bli förlagd vid flera olika skolor.
2023-09-19 2023-10-02
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Sjöbo
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-14 2023-09-28
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Sjöbo
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-09-14 2023-10-05
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Verksamhetschef Funktionsstödsområdet och Socialpsykiatri
I ditt uppdrag som verksamhetschef har du ett huvudansvar för att kunderna, inom tilldelade ekonomiska ramar, får god vård och omsorg. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för budget, uppföljning/utvärdering, personal- och verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och förändringsarbete. Du gör det tillsammans med 6 enhetschefer. Ditt uppdrag blir att coacha, inspirera, motivera och leda enhetscheferna med ansvar för sina områden inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt Socialtjänstlagen inom Socialpsy...
2023-09-13 2023-09-27
Region Skåne, Primärvården Astma/KOL-sjuksköterska till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en astma/KOL-sjuksköterska och ny kollega till oss! Vi välkomnar också dig som har intresse för området och vill vidareutbilda dig till astma/KOL-sjuksköterska. I din roll som astma/KOL-sjuksköterska kommer du att ansvara för vår specialistmottagning för astma/KOL och dess patienter. Din mottagning kommer även att varvas med sedvanliga sjuksköterska uppgifter som finns på vårdcentralen. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet att ta ansvar. Du ges schemalagd studietid för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Du kommer ...
2023-09-07 2023-09-28
Region Skåne, Primärvården Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en diabetessjuksköterska och ny kollega till oss! Vi välkomnar också dig som har intresse för diabetesområdet och vill vidareutbilda dig till diabetessköterska. I din roll som diabetessjuksköterska kommer du att ansvara för vår diabetesmottagning och dess patienter. Arbetet på diabetesmottagningen kommer även att varvas med sedvanliga sjuksköterska uppgifter som finns på vårdcentralen. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet att ta ansvar. Du ges schemalagd studietid för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Du kommer a...
2023-09-07 2023-09-28
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Sjöbo
Nu välkomnar vi dig som är sjuksköterska/distriktssköterska till vårt härliga team! I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med det dagliga mottagningsarbetet och telefontriagering. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet att ta ansvar. Du ges schemalagd studietid för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att ingå i och bidra till de tvärprofessionella vårdlagen och vi träffas tvärprofessionellt två gånger i veckan. Parallellt med vårdlagen kommer du att arbeta i akutteam med nära samarbete mel...
2023-07-20 2023-10-17