Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Barnmorska, vikariat, till Barnmorskemottagning Sjöbo
Som medarbetare hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete med stöd av trevliga och kompetenta medarbetare som gör att du kommer att få möjlighet att komma in i arbetet på ett stabilt sätt. I rollen som barnmorska hos oss möter du kvinnor i alla åldrar med varierande bakgrund. I enlighet med hälsovalets uppdrag handlägger vi normala graviditeter, erbjuder föräldrastöd, preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning (sexuellt överförbara infektioner) samt cellprovtagning. I arbetsuppgifterna ingår det även rådgivning kring levnadsvanor oc...
2021-02-19 2021-03-05
Sjöbo kommun, Piratenområdet, Vollsjö Vi behöver Dig som vill arbeta som lärare åk 1-3 i Piratenområde
I uppdraget ingår förutom undervisningen allmänt förekommande arbetsuppgifter inom grundskola samt mentorskap för en grupp elever.
2021-02-19 2021-03-14
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Sjöbo
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varan...
2021-02-12 2021-02-28
Sjöbo kommun, Malenagymnasiet Speciallärare/ lärare Sv /SvA / SFI/ Ma till Sjöbo utbildningscentrum
Du ska stödja elever och lärare i ordinarie undervisning och kunna undervisa elever i grupp eller enskilt.
2021-02-10 2021-02-24
Sjöbo kommun, Grimstofta förskoleområde Förskollärare, 2 tillsvidaretjänster Grimstofta - Sjöbo
Vi söker dig som är sugen på att få använda din kompetens och ditt kunnande för att vara med och utveckla förskolan i vår kommun! Vi söker dig som gillar att inspirera och inspireras av andra! Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra professionella pedagoger där du, tillsammans med övrig personal, ansvarar för att miljön på förskolan är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du kommer även att, i samarbete med arbetslaget, utveckla och utvärdera förskolans kvalitet på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. För övrigt ingår allmänt förekom...
2021-02-10 2021-02-28
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Studera till ämneslärare matematik, fysik och kemi samtidigt som du jobbar!
Villkor Under studietiden ersätter Sjöbo kommun studiedelen under år 1 med 9 000 kronor per månad, då studier sker på heltid. Studierna motsvarar under första året 125 % och från åk 2 så är det 75% studietakt och bedrivs under 5 år. Sjöbo kommun betalar resterande studieår 18 000 kronor per månad vid heltid, arbetsdel: 12 500 kronor, studiedel: 5 500 kronor. Anställningsavtalet kommer att förnyas årligen under förutsättning att du klarar dina högskolestudier Du kan också ansöka om studiemedel från CSN. Utbildningen omfattar totalt 270 hp och ef...
2021-02-10 2021-03-15
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, distrsköt/sjuksköt Sjuksköterskor/Distriktssköterskor, sommarvikariat
Sjöbo kommun söker sjuksköterskor till sommarvikariat. Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. I arbetet ingår att handleda och utbilda omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dokumentation sker i Procapita.
2021-02-05 2021-03-07
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Arbetsterapeut, sommarvikariat
Vi söker en arbetsterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende under sommaren 2021. Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete på vår rehabenhet. Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till patienter och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation sker i Procapita.
2021-02-05 2021-02-28
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Fysioterapeut, sommarvikariat
Vi söker fysioterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende under sommaren 2021. Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete på vår Rehabenhet tillsammans med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kunskap. Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till kunder och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter. Dokumentation sker i Procapita.
2021-02-05 2021-02-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinär till Distriktsveterinärerna Sjöbo/Österlen
Som anställd veterinär inom Distriktsveterinärerna finns möjlighet till utveckling inom alla djurslag men du har även chansen att specialisera dig på ditt intresseområde. Som veterinär hos oss tar du emot smådjurspatier (akuta och förbokade besök) på en av våra två klinker, eller kör ut till förbokade och akuta besök på häst och lantbrukets djur. Arbetsdagarna börjar normalt med pulsmöte där vi stämmer av inför dagens arbete. I tjänsten ingår beredskap där du alltid har tillgång till en kollega per telefon. Beredskapen är även en viktig kanal ...
2021-02-04 2021-02-28
Friluftsbad Sjöbo kommun Simlärare och badvärdar till friluftsbaden inom Sjöbo kommun
Tjänsterna är placerade vid Orebadet i Sjöbo Frenningebadet i Frenninge och Östra Färsbadet, Lövestad. Som personal vid våra friluftsbad är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du utför badbevakningsarbete och/eller simundervisning samt håller ordning på anläggningen och inom badområdet. Du utför städning och renhållning av lokaliteter, omklädningsrum, toaletter, bassänger och grönytor samt övriga på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter. Kioskverksamhet med försäljning av badbiljett, glass, fika mm f...
2021-01-28 2021-03-07
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, LSS vårdare, boendestödjare Sommarvikarier, Boendestödjare och Vårdare till LSS och socialpsykiatri
LSS-verksamheten i Sjöbo omfattar bl a boende för vuxna och barn/ungdom, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och ungdomar. Det förekommer både dag-, kväll- och helgtjänstgöring samt nattarbete. Korttidsboende gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet. I våra boende för barn och vuxna arbetar du med att ge pedagogiskt stöd och omsorg i kundens hem, utifrån den enskildes behov och önskemål. Arbetet innehåller vardagliga sysslor, allt ifrån stöd...
2021-01-13 2021-04-11
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, undersköt/vårdbitr Undersköterskor och vårdbiträden, sommarvikariat hemtjänst & särskilt boende
När du arbetar som undersköterska eller vårdbiträde är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att arbeta på något av våra särskilda boenden eller inom hemtjänsten med kunder som har behov av stöd för att klara sin vardag. Ditt arbete kännetecknas av stor variation, i ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad, .tex. stöd vid på- och avklädning, dusch, hygien/toalettbesök och stöd vid förflyttningar. Du ger stöd vid måltid...
2021-01-13 2021-04-11