Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur, kulturskola Pedagog i kulturskola, gitarr
Vill du vara med och utveckla Sjöbo kulturskola? Vi söker dig som: • Kan inspirera, motivera och engagera både dina elever och andra barn och ungdomar du möter. • Har förmågan att möta varje ung människa på dess egen nivå och kunna hjälpa dem att utvecklas vidare. • Tycker att delaktighet är en självklarhet, du skapar förutsättningar för varje elevs kreativa uttryck och får dem att växa! • Har kompetens inom olika genrer och är bekväm med att undervisa på olika stränginstrument. • Tycker om att samarbeta och att arbeta i projekt, gärna tvärkons...
2024-02-23 2024-03-15
Sjöbo kommun, Råd och Stödenheten Behandlare inriktning beroendeproblematik och relationsvåld
Som behandlare kommer du att arbeta med psykosocialt behandlingsarbete med fokus på beroendeproblematik och relationellt våld. Behandlingsarbete sker genom individuella samtal och kan även innefatta samtal tillsammans med individens närstående och nätverk. Arbetet bedrivs både enskilt och i team med dina kolleger. Teamet har olika inriktningar och utbildningar för att kunna möta behoven hos såväl de vuxna som barnen. Arbetsgruppen består av ungdoms- och familjebehandlare, handledare samt en kollega med samma inriktning som den utannonserade tj...
2024-02-23 2024-03-03
Sjöbo kommun, LSS Stödassistenter till Gruppbostad
Nu söker vi 2 st nya medarbetare inom LSS i Sjöbo kommun. Som stödassistent tillgodoser du kundernas individuella behov av omsorg, omvårdnad och service. Du stödjer kunderna med vardagliga sysslor såsom omvårdad, matlagning, inköp, städning och sociala aktiviteter. Du utför ditt arbete på ett respektfullt och professionellt sätt i samarbete med ditt arbetslag och i nära kontakt med våra kunder. Detta innebär även att arbeta för god samverkan med anhöriga och andra yrkesgrupper. Tillsammans med kund och dess företrädare, upprättar du genomför...
2024-02-23 2024-03-17
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till Familjecentralen Sjöbo
Nu söker vi en distriktssköterska/barnsjuksköterska till oss! Vi utför undersökningar av barns hälsa och utveckling fram till skolstart. Vi gör hembesök och erbjuder råd och stöd om amning, utveckling och hälsa. På vår fina Familjecentral arbetar vi i team tillsammans med medarbetare inom öppen förskola, barnmorskemottagning och socialtjänst. Vi har nära kontakt och samarbetar med andra specialister. Som distriktsjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss blir du en del av ett härligt team med bred kompetens och du erbjuds goda möjligheter till a...
2024-02-16 2024-03-01
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Familjecentralen Sjöbo
Nu söker vi en distriktssköterska/barnsjuksköterska till oss! Vi utför undersökningar av barns hälsa och utveckling fram till skolstart. Vi gör hembesök och erbjuder råd och stöd om amning, utveckling och hälsa. På vår fina Familjecentral arbetar vi i team tillsammans med medarbetare inom öppen förskola, barnmorskemottagning och socialtjänst. Vi har nära kontakt och samarbetar med andra specialister. Som distriktsjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss blir du en del av ett härligt team med bred kompetens och du erbjuds goda möjligheter till a...
2024-02-16 2024-03-01
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Studera till ämneslärare matematik, fysik och kemi samtidigt som du jobbar!
Villkor Under studietiden ersätter Sjöbo kommun studiedelen under år 1 med 9 000 kronor per månad, då studier sker på heltid. Studierna motsvarar under första året 125 % och från åk 2 så är det 75% studietakt och bedrivs under 5 år. Sjöbo kommun betalar resterande studieår 18 000 kronor per månad vid heltid, arbetsdel: 12 500 kronor, studiedel: 5 500 kronor. Anställningsavtalet kommer att förnyas årligen under förutsättning att du klarar dina högskolestudier Du kan också ansöka om studiemedel från CSN. Utbildningen omfattar totalt 270 hp och ef...
2024-02-16 2024-03-15
Sjöbo kommun, Emanuelskolan Lärartjänst i kombination med lärarutbildning - åk 4-6
Villkor Under studietiden kommer du att ha en anställning på 50 % i Sjöbo kommun. Studierna motsvarar 75 % studietakt och bedrivs under 5 år. Anställningsavtalet kommer att förnyas årligen under förutsättning att du klarar dina högskolestudier. Lönen är 18 000 kronor per månad. Sjöbo kommun betalar 18 000 kronor i månadslön vid heltid, arbetsdel: 12 500 kronor, studiedel: 5 500 kronor. Du kan också ansöka om studiemedel från CSN. Utbildningen omfattar totalt 240 hp och efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation. Grundlärarutbildningen ger...
2024-02-16 2024-03-15
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Sjuksköterska - kvälls och helgtjänstgöring
Vi söker nu en sjuksköterska som vill arbeta övervägande kväll och helg. Tjänstgöring varannan till var fjärde helg beroende på önskemål. Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård för särskilt och ordinärt boende samt LSS. Du utför patientarbete, samverkar med interna och externa aktörer samt handleder, utbildar och delegerar omvårdnadspersonal.
2024-02-15 2024-02-29
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Sjuksköterska, tillsvidaretjänst Natt
Då en av våra nattsjuksköterskor önskar gå över på dagtjänst söker vi nu ny kollega som vill arbeta natt, eventuellt blandat med kväll och/eller dag. Arbete 2 helger på 6 veckor ingår. Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård för särskilt och ordinärt boende samt LSS. Du utför patientarbete, samverkar med interna och externa aktörer samt handleder, utbildar och delegerar omvårdnadspersonal.
2024-02-15 2024-02-29
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Sjuksköterska - tillsvidareanställning
Vi söker en sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård inom särskilt och ordinärt boende samt LSS. Vi arbetar kombinerat dag/kväll (2-3 kvällar på 6 veckor) samt var 6:e helg och tillämpar lätthelgsschema. Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård för särskilt och ordinärt boende samt LSS. Du utför patientarbete, samverkar med interna och externa aktörer samt handleder, utbildar och delegerar omvårdnadspersonal.
2024-02-15 2024-03-03
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur, kulturskola Ungdomscoach
Du kommer arbeta i en öppen fritidsverksamhet som ska utgå ifrån ungdomars delaktighet. Ditt arbete blir att som grund och utgångspunkt stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Det innebär att ungdomar skall vara delaktiga i verksamhetens alla steg från idé, planering och förarbete till genomförandet och utvärderingen. Du arbetar uppsökande och utåtriktat gentemot skolor och föreningslivet. En stor del av enhetens arbete handlar om att samordna och erbjuda meningsfulla...
2024-02-12 2024-03-10
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Enhetschef för myndighetsfunktionen inom SoL och LSS inom vård och omsorg
Som enhetschef ansvarar du för en grupp på 8 handläggare både LSS-handläggare och Biståndshandläggare. Gruppens uppgift är att, utifrån gällande lagstiftning, informera, utreda behov och fatta beslut enligt Sol och LSS. I ditt ansvar som chef ingår personal- och arbetsmiljöfrågor, budgetansvar samt att verka som ett stöd och bollplank för dina medarbetare i det dagliga arbetet. Det är ett självklart inslag att samverka och samarbeta med andra verksamheter och myndigheter, såväl internt som externt. Du ansvarar för utveckling och uppföljning, ...
2024-02-09 2024-02-25
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Enhetschef inom LSS-boende och Enhetschef inom LSS/Daglig verksamhet
I rollen som enhetschef för LSS -verksamhet ansvarar du för planering, styrning, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten utifrån politiska beslut, styrande dokument och tilldelade resurser. Du har ett helhetsansvar för kvalitet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och utveckling. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att ha kunden i fokus där delaktighet och inflytande är en grundläggande förutsättning i arbetet med visionen - Ett gott liv varje dag. Genom att du tar tillvara på medarbetarnas kompetenser skapar du engagemang...
2024-02-09 2024-02-25
Sjöbo kommun, LSS Stödassistenter till Bostad med särskild service
Nu söker vi ny medarbetare inom LSS i Sjöbo kommun. Som stödassistent tillgodoser du kundernas individuella behov av omsorg, omvårdnad och service. Du stödjer kunderna med vardagliga sysslor såsom omvårdad, matlagning, inköp, städning och sociala aktiviteter. Du utför ditt arbete på ett respektfullt och professionellt sätt i samarbete med ditt arbetslag och i nära kontakt med våra kunder. Detta innebär även att arbeta för god samverkan med anhöriga och andra yrkesgrupper. Du möter vuxna kunder med NPF-diagnoser och andra psykiska funktionsvari...
2024-02-09 2024-02-25
Sjöbo kommun, Fritid, friluftsbad och simanläggning Campingvärdar, Orebackens camping 1-3 tjänster under sommarsäsongen 2024
Vi söker nu 1-2 campingvärdar till Orebackens camping i Sjöbo som skall erbjuda våra gäster bästa möjliga service och bemötande. Vi söker dig som tidigare har arbetet med likande arbete samt har vana med kundbemötande och/eller lokalvård. Arbetet är omväxlande och ställer krav på att du är organiserad och strukturerad och att du kan jobba med flera olika uppgifter samtidigt. Det är av stor vikt att du har intresse för service och värdskap då alla ska känna sig välkomna till campingen. Du kommer att arbeta med reception bokning in- och utch...
2024-02-08 2024-03-03
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Särskilt boende Omsorgshandledare/undersköterska till Rosenlund i Lövestad
Vill du vara med och driva och stötta kvalitetsarbete inom vård och omsorg? Just nu söker vi en omsorgshandledare till Rosenlunds särskilda boende i Lövestad. Rollen som omsorgshandledare innebär att du arbetar stödjande och vägledande för dina kollegor i det dagliga arbetet. Exempelvis kommer du att pedagogiskt stödja och utveckla dina kollegor till att bli trygga och självständiga i social dokumentation, individuella genomförandeplaner, basal hygienrutin med mera. Du är engagerad i vård och omsorgs vision för framtiden och tillsammans med ...
2024-02-06 2024-02-25
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Vårdcentralen Sjöbo
Nu välkomnar vi dig som är sjuksköterska i vårt härliga team! Vi har högt i tak, har roligt tillsammans och hjälper varandra. I rollen som sjuksköterska kommer du att arbeta med det dagliga mottagningsarbetet, telefontriagering och digitala kontakter med patienter. Du ingår dessutom i akutteam med ett nära samarbete mellan läkare, sköterskor och undersköterskor för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling. Här finns ett varierande arbete där du får möjlighet att ta ansvar. Du ges schemalagd studietid för att kunna utvecklas i din ...
2024-01-31 2024-03-03
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Sjöbo
Som läkare hos oss är du en del i teamet där alla ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Beroende på din medicinska specialitet, kan uppdraget även anpassas efter detta men det är bra om du har en bred medicinsk kompetens och kanske erfarenhet av arbete i primärvård. Vi ser hellre möjligheter än begränsningar. Som specialistläkare arbetar du i huvudsak på mottagning tillsammans med nio andra specialistläkare samt tre ST läkare. Du ansvarar, tillsammans med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen, för att utreda, behandla och följa ...
2024-01-23 2024-02-29
Region Skåne, Primärvården Fler ST-läkare till Vårdcentralen Sjöbo
Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral så som egen mottagning, barnhälsovård samt vård och samverkan med kommunen. Vi kommer skräddarsy din arbetstid och utbildning i samråd med dig för att din utbildningsplats ska bli så optimal, varierande, utmanande och intressant som möjligt. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med tillgång till individuell handledare och utformning av anpassat ST-kontrakt, målbeskrivning samt avsatt tid för inläsning. Du kommer att disponera en laptop vilket ökar flexibiliteten...
2024-01-23 2024-02-29
Friluftsbad Sjöbo kommun Simlärare och badvärdar till friluftsbaden inom Sjöbo kommun
Tjänsterna är placerade vid Orebadet i Sjöbo, Frenningebadet i Frenninge och Östra Färsbadet i Lövestad. Tjänsterna kan skifta mellan baden med kort varsel (observera att det val du gör i enkäten enbart är ett önskemål och det är inte säkert att det kan tillgodoses). Som personal vid våra friluftsbad är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du utför badbevakningsarbete och/eller simundervisning samt håller ordning på anläggningen och inom badområdet. Du utför städning och renhållning av lokaliteter, omklädn...
2024-01-11 2024-02-29
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, undersköt/vårdbitr Sommarvikariat - Undersköterskor och vårdbiträden, hemtjänst & särskilt boende
Som semestervikarie inom äldreomsorgen kan du arbeta på särskilt boende, korttidsvården och/eller hemtjänsten. Du som arbetar hos oss arbetar med att ge kunderna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du kommer vara behjälplig med exempelvis personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter, utföra delegerade sjukvårdsuppgifter samt dokumentera. Du kommer få jobba brett med vård och omsorg i nära samarbete med engagerade kollegor, inom flera yrkeskategorier. Är du ansvarstagande, inkännande och vågar ta för dig av nya arbetsuppgifte...
2024-01-02 2024-06-23
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, LSS stödassistenter, stödbiträde Sommarvikariat- Stödassistenter och stödbiträden, LSS & socialpsykiatri
Som semestervikarie inom LSS kan du arbeta på gruppbostad, serviceboende, daglig verksamhet och inom socialpsykiatrin. Du som arbetar hos oss arbetar med att ge kunderna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du kommer vara behjälplig med exempelvis personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter, utföra delegerade sjukvårdsuppgifter samt dokumentera. Du kommer få arbeta brett med vård och omsorg, i nära samarbete med engagerade kollegor inom flera yrkeskategorier såsom stödbiträde, stödassistent, sjuksköterskor, enhetschefer, arbet...
2024-01-02 2024-06-23