Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Enhetschef inom vård och omsorg, Solkullen i Vollsjö
I ditt chefsuppdrag har du det övergripande ansvaret för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö samt budget. Som chef förväntas du arbeta för effektiva processer, optimerad bemanning och för en budget i balans. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för kvalitetsutveckling, utvärdering, uppföljning. Du ska leda verksamheten utifrån lokala och nationella mål och riktlinjer. Du har den enskilda i fokus där kundens delaktighet och inflytande är en grundläggande del i arbetet med visionen, vår värdegrund och värdighetsgarantier. Som enh...
2023-02-07 2023-02-24
Sjöbo kommun, Sandbäcksskolan Elevassistent sökes till Sandbäcksskolan
Vi söker nu en elevassistent till Sandbäcksskolan med tidsbegränsad anställning. I ditt uppdrag som elevassistent ser du relationer till elever som en nyckel för ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. Som elevassistent finns du med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag och fritidshemstid utifrån planeringar av lärare och fritidspedagoger. Uppdraget är omväxlande och du stöttar både enskilda elever men även mindre grupper i sin inlärningssituation och ute på raster. Arbetet kräver att man kan...
2023-02-07 2023-03-03
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Anläggningstekniker
Gatukontoret söker nu en anläggningstekniker som ska ingå i gatuavdelningens arbete. Som anläggningstekniker arbetar du i huvudsak med nybyggnationer av gator, GC-leder, VA-arbeten och alla förekommande arbete på gatuavdelningen. Även beredskapstjänstgöring på VA kan förekomma.
2023-02-03 2023-02-19
Sjöbo kommun, Myndighet, LSS- och Biståndshandläggarenhet LSS-handläggare, heltid, tillsvidaretjänst Sjöbo kommun
Som LSS-handläggare utreder du och bedömer behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utifrån de individuella behoven. En stor del i arbetet är även att följa upp de pågående besluten, för att säkra att den enskilde får det som är beviljat och att det är av god kvalitet. Arbetet som LSS-handläggare består även till stor del om verksamhetsutveckling och samarbetar med kolleger och chefer internt och externt. Du arbetar på ett rättssäkert sätt och förstår myndighetens uppdrag.
2023-02-02 2023-02-15
Sjöbo kommun, Komvux Studie-och yrkesvägledare
Vi söker nu omgående en vikarie till vår Studie-och yrkesvägledning i team, uppdraget är främst riktat mot grundskola och grundsärskola. Inom teamet arbetar 5 andra Studie- och yrkesvägledare med hela spektrat från grundskola, inklusive särskilda undervisningsgrupper och särskola via gymnasium till Komvux och det kommunala aktivitetsansvaret. Ansvaret inom SYV-teamet fördelas efter kompetens, och respektive SYV är utplacerad stor del av tid i respektive skola. Dina uppgifter kommer utgå ifrån din och övriga teamets fördelade kompetens.
2023-02-02 2023-02-12
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, undersköt/vårdbitr Sommarvikariat - Undersköterskor och vårdbiträden, hemtjänst & särskilt boende
Som semestervikarie inom äldreomsorgen kan du arbeta på särskilt boende, korttidsvården, hemtjänsten och i HUR-teamet. Du som arbetar hos oss arbetar med att ge kunderna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du kommer vara behjälplig med exempelvis personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter, utföra delegerade sjukvårdsuppgifter samt dokumentera. Du kommer få jobba brett med vård och omsorg i nära samarbete med engagerade kollegor, inom flera yrkeskategorier såsom vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer, arb...
2023-02-02 2023-06-02
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, LSS stödassistenter, stödbiträde Sommarvikariat, Stödassistenter & Stödbiträden till LSS och socialpsykiatri
Som semestervikarie inom LSS kan du arbeta på gruppbostad, serviceboende, daglig verksamhet och inom socialpsykiatrin. Du som arbetar hos oss arbetar med att ge kunderna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du kommer vara behjälplig med exempelvis personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter, utföra delegerade sjukvårdsuppgifter samt dokumentera. Du kommer få arbeta brett med vård och omsorg, i nära samarbete med engagerade kollegor inom flera yrkeskategorier såsom stödbiträde, stödassistent, sjuksköterskor, enhetschefer, arbet...
2023-02-02 2023-06-02
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Timvikarier till Färsingaskolan
Vi behöver fler kollegor! Är du en av dem? Vill du ha ett roligt, varierande, meningsfullt och ett givande arbete? Vi har behov av flera timvikarier på Färsingaskolan. Som timvikarie har du möjlighet att prova på att jobba i grundskolan och få nyttig arbetslivserfarenhet! Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på kortare eller längre uppdrag. Utifrån verksamhetens behov och dina önskemål finns det stora möjligheter att själv anpassa hur mycket och när du vill arbeta. Det går alldeles utmärkt att kombinera...
2023-01-31 2023-02-19
Sjöbo kommun, Myndighetsenheten Socialsekreterare barn och unga
Gruppen som arbetar med barn- och unga är funktionsindelade i mottagningssekreterare och utredare, totalt 8 socialsekreterare. Grupperna leds av enhetschef med stöd av funktioner som socialadministratör, gruppledare, utvecklingsstrateg och systemutvecklare. På enheten finns även familjerättssekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Enheten har totalt 16 medarbetare. Som utredare kommer du att utreda och handlägga ärenden enligt SoL och LVU samt följa upp öppenvårdsinsatser gentemot målgrupperna barn, ungdomar och deras familjer....
2023-01-30 2023-02-19
Sjöbo kommun, Fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie i Sjöbo kommun blir du en viktig del av den pedagogiska verksamheten i skolan gällande olika läsfrämjande åtgärder och MIK. Du kommer att arbeta enligt Kommunens skolbiblioteksstrategi. Du har ett nära samarbete med skolbibliotekssamordnaren och samverkar med elever, pedagoger samt övriga professioner inom skolan. Tjänsten är lokaliserad till folkbiblioteket. Detta är en tjänst med möjlighet att omsätta kreativa idéer till verklighet!
2023-01-26 2023-02-15
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab Sjuksköterska med intresse för demensvård
Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I denna tjänst kommer du vara kopplad mot demensboende på Ängsgården i Sjöbo. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, läkemedelshantering. Du planerar och leder det specifika omvårdnadsarbetet inom ansvarsområdet. I arbetet ingår a...
2023-01-20 2023-02-19
Friluftsbad Sjöbo kommun Simlärare och badvärdar till friluftsbaden inom Sjöbo kommun
Tjänsterna är placerade vid Orebadet i Sjöbo, Frenningebadet i Frenninge och Östra Färsbadet i Lövestad. Tjänsterna kan skifta mellan baden med kort varsel. Som personal vid våra friluftsbad är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du utför badbevakningsarbete och/eller simundervisning samt håller ordning på anläggningen och inom badområdet. Du utför städning och renhållning av lokaliteter, omklädningsrum, toaletter, bassänger och grönytor samt övriga på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter. Kioskverk...
2023-01-20 2023-02-19
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Parkarbetare, Sommarvikarier juni-aug
Vi söker nu 2 personer som vill arbeta med oss på parkavdelningen under sommarveckorna från 20 juni - 12 augusti. Arbetet innebär drift och underhåll av parker och grönområden. Skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser och rabattytor. Gräsklippning, grästrimning, rabattvård, renhållning, städning.
2023-01-11 2023-02-12
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Parkarbetare och fritidsvaktmästare – Säsong
Vi söker nu medarbetare till parkenheten och fritidsenheten som vill arbeta under säsongen april - september med oss. Arbetet innebär drift och underhåll på parker och grönområden. Skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser, fritidsanläggningar och rabattytor. Gräsklippning, grästrimning, rabattvård, renhållning, städning samt enklare reparationer och underhåll.
2023-01-11 2023-02-12
Sjöbo kommun, Myndighet, LSS- och Biståndshandläggarenhet Biståndshandläggare
I tjänsten som biståndshandläggare är uppdraget att ansvara för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du utreder behov och bedömer och beslutar och inte minst består arbetet med att följa upp ärende. I Sjöbo kommun arbetar vi med IBIC (individens behov i centrum) Du kommer att möta äldre personer och personer med funktionsnedsättningar och handlägger ärende mot både ordinärt och särskilt boende. I arbetet ingår att ha kontakt med den enskilde och eventuella företrädare eller anhöriga samt att kunna arbeta tillsammans i team med andra yr...
2022-12-19 2023-02-12
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en fysioterapeut till vårt rehabiliteringsteam. Välkommen att bli vår nya kollega! I rollen som fysioterapeut har du en egen planerad mottagning där du självständigt ansvarar för bokningar. I vårt rehabiliteringsteam arbetar fem fysioterapeuter och en arbetsterapeut i nära samarbete. Hos oss arbetar vi både individuellt och i grupp med våra patienter och vi värdesätter både en god arbetsmiljö samt hälsa. Vårdcentralen kommer under hösten implementera tvärprofessionella team i vårdlag där du kommer bli en viktig medarbetare i bland...
2022-12-09 2023-02-20