Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sjöbo kommun, Grimstofta förskoleområde Vill du vara med i vårat glada gäng?
Vi söker dig som är sugen på att få använda din kompetens och ditt kunnande för att vara med och utveckla förskolan i vår kommun! Vi söker dig som gillar att inspirera och inspireras av andra! Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra professionella pedagoger där du, tillsammans med övrig personal, ansvarar för att miljön på förskolan är inspirerande, lärorik och lustfylld. Du kommer även att, i samarbete med arbetslaget, utveckla och utvärdera förskolans kvalitet på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. För övrigt ingår allmänt förekom...
2021-07-21 2021-08-15
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Färsingaskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
Undervisning i särskild undervisningsgrupp.
2021-07-19 2021-08-01
Sjöbo kommun, Råd och Stödenheten Skolsköterska
Som skolsköterska ingår du i den centralt organiserade elevhälsan som består av psykologer, kurator, specialpedagog och ett mobilt skolteam. Det finns totalt 4,8 skolskötersketjänst i enheten samt skolläkare. Merparten av arbetstiden är förlagd till några av kommunens skolor. Du följer Sjöbo kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats, som bl.a innebär hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och att medverka i elevhälsoteam. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar ele...
2021-07-16 2021-08-01
Sjöbo kommun, Myndighetsenheten Enhetschef Myndighetsenheten Barn och unga
Ditt jobb är viktigt; som enhetschef är du förstalinjechef och leder myndighetsarbetet och den personal som arbetar med barn, unga och familjer. Du ansvarar för förhandsbedömningar, utredningar samt verkställighet av placeringar såväl institution som familjehem samt familjerätt. Som enhetschef har du helhetsansvar för ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö, verksamhets- och resultatansvaret för enheten. Du ska vara väl förtrogen med verksamhetens uppdrag. Vi vill att du arbetar med ett tydligt gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet. Du initi...
2021-07-16 2021-08-15
Sjöbo kommun, Fritid, friluftsbad och simanläggning Fritidsutvecklare - med fokus på fritid och föreningar i Sjöbo kommun
Som fritidsutvecklare bidrar du till att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för medborgare och besökare. Du är ett konsultativt stöd mot föreningar i deras verksamhetsutveckling. I tjänsten ingår ansvar för att bygga nätverk, skapa goda relationer och bidra i föreningslivets utvecklingsarbete där möten och dialog är viktigt. Du arbetar både strategiskt, projektorienterat, praktiskt och administrativt. I arbetet ingår kvalificerade administrativa uppgifter, såsom utredningar och framtagning av underlag inför politiska beslut, statistikb...
2021-07-15 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Sjöbo
Nu välkomnar vi en ny fysioterapeut till vårt rehabiliteringsteam för en tillsvidareanställning. I rollen som fysioterapeut kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter som förekommer på en vårdcentral. Du kommer att ha en egen planerad mottagning där du självständigt ansvarar för bokningar. Hos oss arbetar vi både individuellt och i grupp med våra patienter och vi värdesätter både en god arbetsmiljö samt hälsa.
2021-07-09 2021-08-20
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Hemtjänst Undersköterska, Kvällspatrullen - Blentarp Tillsvidareanställning
Vill du också vara ett av Sveriges viktigaste jobb? Hemtjänsten i Blentarp utökar sin bemanning då vi startar en egen kvällspatrull under hösten och söker nu ytterligare en undersköterska. Du kommer att arbeta i ett glatt gäng med god kamratskap och mycket arbetsglädje! Dina arbetsuppgifter innebär att ge god vård och omsorg till våra kunder i det egna hemmet utifrån de biståndsbedömda insatserna, samt ta emot och åtgärda trygghetslarm. Du besöker våra kunder på kvällstid mellan ca 15.30 - 23.00. Att på delegation från sjuksköterska, arbetste...
2021-07-05 2021-08-25
Sjöbo kommun, Råd och Stödenheten Pedagog till mobilt skolteam
I mobila skolteamet arbetar du utifrån ett övergripande uppdrag. Som pedagog i mobila skolteamet arbetar du på ansökningar från skolenheter vilket kan innebära att dina arbetsuppgifter varierar från verksamhetsobservation, planering och undervisning till handledning och andra kommunövergripande projekt. Arbetet sker i samverkan med elev/vårdnadshavare samt hemskola.
2021-07-05 2021-07-30
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en ny kollega till vårt psykosociala team för ett föräldravikariat på sex månader, med möjlighet till förlängning upp till tre månader. Du kommer att utföra behandlingar av patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet sker utifrån evidensbaserade metoder och behandling sker huvudsakligen individuellt, men gruppsamtal kan förekomma som ett alternativ. Du arbetar självständigt och samverkar med vårdcentralens övriga yrkesgrupper vid behov. Handledning ingår i tjänsten. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor...
2021-06-30 2021-08-08
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en ny kollega till vårt psykosociala team för ett föräldravikariat på sex månader, med möjlighet till förlängning upp till tre månader. Du kommer att utföra behandlingar av patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet sker utifrån evidensbaserade metoder och behandling sker huvudsakligen individuellt, men gruppsamtal kan förekomma som ett alternativ. Du arbetar självständigt och samverkar med vårdcentralens övriga yrkesgrupper vid behov. Handledning ingår i tjänsten. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor...
2021-06-30 2021-08-08
Region Skåne, Primärvården Psykoterapeut till Vårdcentralen Sjöbo
Nu söker vi en ny kollega till vårt psykosociala team för ett föräldravikariat på sex månader, med möjlighet till förlängning upp till tre månader. Du kommer att utföra behandlingar av patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet sker utifrån evidensbaserade metoder och behandling sker huvudsakligen individuellt, men gruppsamtal kan förekomma som ett alternativ. Du arbetar självständigt och samverkar med vårdcentralens övriga yrkesgrupper vid behov. Handledning ingår i tjänsten. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med kollegor...
2021-06-30 2021-08-08
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Verksamhetschef Funktionsstödsområdet och Socialpsykiatri
I ditt uppdrag som verksamhetschef har du ett huvudansvar för att kunderna, inom tilldelade ekonomiska ramar, får god vård och omsorg. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för budget, uppföljning/utvärdering, personal- och verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och förändringsarbete. Du gör det tillsammans med 6 enhetschefer. Ditt uppdrag blir att coacha, inspirera, motivera och leda enhetscheferna med ansvar för sina områden inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt Socialtjänstlagen inom Socialpsy...
2021-06-24 2021-07-31
Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsingenjör till Sjöbo kommun
I tjänsten som mark- och exploateringsingenjör är din huvudsakliga uppgift att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela exploateringsprocessen från idé och planering till genomförande. Du arbetar med avtals- och ekonomifrågor i samband med detaljplaneläggning, genomförande av detaljplaner, exploateringsförberedande projekt, exploateringsavtal, fastigheter, köp och försäljning, andra juridiska frågor inom området samt utredningar. Du kommer även delta i lantmäteriförrättningar, upprätta arrendeavt...
2021-06-18 2021-08-08
Sjöbo kommun, VA-enheten VA-ingenjör, ledningsnät
VA-enheten inom Sjöbo kommun ansvarar för drift, underhåll, utveckling och planering av VA-verksamheten och omfattar allt i kedjan från vattentäkt till avloppsrening. Som VA-ingenjör arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor, övriga ingenjörer och ledningsnätets driftgrupp. Tyngdpunkten av tjänsten kommer att ligga på ledningsnätsidan där du kommer ha ett stort eget ansvar att driva verksamheten framåt, men alltid har möjlighet att bolla med kollegorna. Arbetsuppgifterna är varierande men innebär främst projektledning ...
2021-06-16 2021-08-08
Sjöbo kommun, Ledning/Administration, Familjeförv Rektor till Grundsärskolan
Rektorsrollen erbjuder helhetsansvaret för en självständig skola med fullt ansvar för det pedagogiska ledarskapet, för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Rektors uppdrag och ansvar är att skapa en god lär- och arbetsmiljö för elever och personal. Huvudfokus är att driva skolutveckling för hela enheten som består av grundsärskola och dess fritidshem, Resursskola med dess fritidshem samt korttidstillsyn enligt LSS. Som rektor ansvara du för att driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbete samt leda enhetens el...
2021-06-07 2021-08-08
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, undersköt/vårdbitr Är du ett av våra guldkorn som saknas inom Vård omsorg - semestervikariat
Vår verksamhet pågår dygnet runt, och arbetsuppgifterna innebär bland annat; medicinsk omvårdnad, stöd och hjälp vid måltider, hjälp med hygien och utevistelse. En viktig del av arbetet är också den sociala dokumentationen.
2021-05-10 2021-08-01