Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör
Som skoladministratör i Gärsnäs skolområde ansvarar du för administrativa frågor kring skolområdet generellt. Personalfrågor så som anställningsavtal, vikarieanskaffning är frekventa uppgifter i tjänsten. Uppdraget innehåller också administration kring elever i skolan och barn på förskolan. Du förväntas hantera löpande ekonomi så som konteringar och beställningar. Enklare hantering av digitala arbetsredskap så som elevdatorer, I-pads ingår också i tjänsten. Du ansvarar för att förbereda möten och är sekreterare på dessa när detta krävs. Arbet...
2022-01-20 2022-02-10
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Undersköterskor / SSK-studerande sökes för teamarbete med sjuksköterskor
Som undersköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat såromläggning, provtagning, benlindning, beställning av varor och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare.
2022-01-20 2022-02-18
Simrishamns kommun, Vård och omsorg Undersköterskor till hemtjänst på landsbygden, Simrishamns kommun
Nu söker vi undersköterskor till Gärsnäs hemtjänst. Vi söker dig som med glädje och engagemang vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Genom ditt professionella förhållningssätt och goda bemötande möter du varje brukare och arbetar med insatser efter deras behov. Du kommer att vara kontaktpersonal för brukare och utför rehabiliterande samt hälso- och sjukvårdande insatser på delegering från legitimerad personal. Du arbetar med löpande dokumentering i vårt verksamhetssystem Life Care. Arbetet plane...
2022-01-18 2022-02-06
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Gör ditt bästa val - jobba i sommar som sjuksköterska med oss
Hej du sjuksköterska : ) Vi letar efter dig som vill varva sjuksköterskearbete med sommarsemester i Sveriges vackraste kommun. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssyst...
2022-01-10 2022-01-30
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor förskola och grundskola
Som rektor i Simrishamns kommun leder och styr du förskolorna och skolorna utifrån nationella styrdokument. Som chef i kommunen har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Fokus just nu är att utveckla det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete, som har sin grund i arbetet som sker nära våra barn och elever. Målet är att samtliga elever har nått skolans mål, när de lämnar våra verksamheter. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för barn och utbildning, tillsammans med övriga rektorer och verksamhetschefer. Här tar vi ett...
2022-01-07 2022-01-28
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Semestervikarie 2022
Som omsorgsassistent/arbetshandledare arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att ins...
2022-01-05 2022-05-31
Simrishamns kommun, IFO Barn och familj Socionom/Socialsekreterare
Du kommer främst att arbeta med barn och ungdomar gällande utredningar/beslutsunderlag, uppföljning av insatser, olika yttranden, behandlingskontakter samt, utifrån erfarenhet, även förhandsbedömningar.
2022-01-05 2022-01-30
Simrishamns kommun, Beställar enheten Handläggare LSS/socialpsykiatri
Som omsorgshandläggare LSS/socialpsykiatri är din uppgift att göra kvalificerade utredningar och bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS och SoL. Du ansvarar för och driver självständigt hela processen i dina ärenden utifrån rådande rättspraxis. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket ofta sker i samarbete med anhöriga, andra vårdgivare och myndigheter. Viktigt för oss är att vi samarbetar utifrån våra olika roller och kompetenser för våra brukares bästa. Vi arbetar ...
2022-01-04 2022-01-23
Simrishamns kommun, Beställar enheten Omsorgshandläggare
Som omsorgshandläggare i Team SoL arbetar du med myndighetsutövning inom socialtjänstlagen. Det innebär i huvudsak att utreda och bedöma behov för att sedan fatta beslut om bistånd samt att följa upp dessa beslut. Arbetet innebär även omfattande kontakter med den enskilde, dennes anhöriga eller företrädare samt samverkan med både interna och externa aktörer. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care (Procapita) och genomför utredningar enligt Socialstyrelsens IBIC modell. Du kommer att arbeta på en enhet med positiva, trygga och kompetenta me...
2021-12-21 2022-01-23
Simrishamns kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier till Hälsa, vård, och omsorg
Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa en meningsfull vardag för våra brukare. I arbetet möter du människor som har behov av stöd i sin vardag. Med engagemang och gott bemötande möter du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Arbetet innebär att utföra både service- och omvårdnadsarbete. I arbetet ingår det att dokumentera enligt gällande rutiner. Du kommer att få utbildning och introduktion när du börjar arbeta hos oss. Rekrytering kommer att ske kontinuerligt. Om du önskar så finns möjlighet ...
2021-12-17 2022-07-03
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Exploateringsingenjör/projektledare, stadsarkitektavdelningen
Enheten planering ansvarar för kommunens översiktsplanering, planläggning, exploaterings-verksamhet, markförvaltning, mät-, kart- och GIS verksamhet. Enheten är placerad under stadsarkitektavdelningen som har uppdraget att samordna, stödja och driva en effektiv samhällsbyggnadsprocess genom en tydlig struktur och med effektiva processer i alla delar. I stadsarkitektavdelningen ingår även enheterna för Offentliga miljöer och Bygglov. Förvaltningen är inne i en omställning till ett mer digitalt arbetssätt som omfattar digitalisering av hela samh...
2021-12-17 2022-01-31
Simrishamns kommun Avtalscontroller
I rollen som avtalscontroller är du den allmänna expertfunktionen när det kommer till avtalsuppföljning, intern kontroll och e-handel. Du förväntas bidra till att utveckla processer, genomföra utbildningar och att vara ett stöd för verksamheterna vid frågor som rör e-handel, avtalsimplementering och avtalsuppföljning. Du kommer även tillsammans med kommunens försäkringsmäklare vara ansvarig för kommunens försäkringar och vara kontaktperson internt i frågor som rör försäkringar. Syftet med rollen som avtalscontroller är att planera och koordine...
2021-12-09 2022-01-31