Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Tigrinja, 25%
Som modersmålslärare arbetar du främst med undervisning före/efter skoltid, Ibland även under skoltid. Du arbetar självständigt med undervisning och kunskapsuppföljning men du samarbetar även med såväl elevernas övriga lärare som med modersmålslärare i andra språk. Du kommer att arbeta med undervisning på flera av kommunens skolor, även i gymnasiet.
2021-10-15 2021-10-29
Simrishamns kommun, Särskolan Modersmålslärare Polska, vikariat, deltid 30%
Som modersmålslärare arbetar du främst med undervisning före/efter skoltid, Ibland även under skoltid Du arbetar självständigt med undervisning och kunskapsuppföljning men du samarbetar även med såväl elevernas övriga lärare som med modersmålslärare i andra språk. Du kommer att arbeta med undervisning på flera av kommunens skolor
2021-10-15 2021-10-29
Simrishamns kommun, Särskolan Speciallärare i särskola, 100% tillsvidare
En av våra medarbetare kommer att gå i pension och vi behöver därför förstärka vår organisation med en skicklig speciallärare. Är du en speciallärare med erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning kan vi erbjuda en spännande och utvecklande tjänst. Tillsammans med elevassistenter och lärarkollegor bildar du ett kvalificerat arbetslag. Ni planerar, genomför och utvärderar tillsammans den undervisning eleverna möter och som ger dem förutsättningar att lära, utvecklas, trivas och må bra. Du kommer till stor del att arbeta...
2021-10-15 2021-11-07
Simrishamns kommun, IFO Barn och familj Socionom/Socialsekreterare
Du kommer främst att arbeta med barn och ungdomar gällande utredningar/beslutsunderlag, uppföljning av insatser, olika yttranden, behandlingskontakter samt, utifrån erfarenhet, även förhandsbedömningar.
2021-10-14 2021-11-07
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Plötsligt händer det - vi söker nattsjuksköterska
Vill du vara en av de sjuksköterskor som ger hemsjukvårdens patienter trygghet och vård på natten? Du kommer att arbeta med hemsjukvård i ordinärt boende, på våra särskilda boenden samt på gruppboenden med patienter som har behov av särskilt stöd. Vi kan erbjuda dig ett bra schema, möjlighet för utbildningar och föreläsningar, ett samarbete med riktigt härliga kollegor och även möjlighet för att utvecklas inom de områden du tycker är intressanta. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individ...
2021-10-14 2021-10-28
Simrishamns kommun, Simrishamns förskolor Barnskötare
Som barnskötare ska du i ditt uppdrag i förskolan främja barns utveckling och lärande men också ge omsorg vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen. Samarbete med LSS förekommer på någon av förskolorna.
2021-10-13 2021-11-02
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Gör ditt bästa val - jobba som sjuksköterska med oss
Hej du sjuksköterska : ) Vi är i gång med att öka sjuksköterskebemanningen på våra särskilda boenden för att kunna arbeta mer hälsobefrämjande och preventivt. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Doku...
2021-10-12 2021-10-25
Simrishamns kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat med placering på gymnasieskolan i Simrishamn. Dina arbetsuppgifter innebär att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal, vaccinera enligt basprogram samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. För dig som är ny i uppdraget erbjuder vi handledning. Dokumentation sker i datajournal (ProReNata).
2021-10-12 2021-10-29
Simrishamns kommun, Ungdomenshus Benka Di Fritidsledare 75%, vikariat
Som vikarierande fritidsledare på Bénka-dí arbetar du i en dynamisk och kreativ öppen verksamhet med särskild fokus på integration, delaktighet och jämställdhet. En stor del av arbetstiden är på vardagseftermiddagar och kvällar fram till 19.30. Du är en trygg och kreativ person som är van vid att kommunicera öppet och tydligt. Du har förmåga att planera och utforma aktiviteter tillsammans med ungdomar och personalen. Du ingår i ett team som arbetar främjande och lösningsfokuserat för att stödja ungdomars självkänsla och utveckling.
2021-10-12 2021-10-24
Simrishamns kommun HR-chef
Tjänsten är placerad vid kommunledningskontoret och är underställd den biträdande förvaltningschefen. Du ingår i koncernledningsgruppen och har tillsammans med dina kollegor ett gemensamt ansvar för att driva frågor med fokus på helheten. HR-enheten består av nio medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ha det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla de frågor som HR-enheten arbetar med. På enheten hanteras HR-frågor, löne-frågor samt folkhälsoarbete därför är det av vikt att du är insatt i samtliga områden.
2021-10-11 2021-11-01
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Stödenheten
Som kontaktperson och ledsagare är man en väldigt viktig person i mångas liv. Arbetet innebär att man är ett stöd för de personer som behöver komma ut i samhället, på olika sätt behöver stöd att komma till och från aktiviteter, vara behjälplig under aktiviteterna, bli självständiga, någon att prata med, någon att göra kul saker med. Man är en professionell vän.
2021-10-08 2021-12-19
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef planeringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten planering ansvarar för kommunens översiktsplanering, planläggning, exploaterings-verksamhet, markförvaltning, mät, kart och GIS verksamhet. Enheten är placerad under stadsarkitektavdelningen som har uppdraget att samordna, stödja och driva en effektiv samhällsbyggnadsprocess genom en tydlig struktur och med effektiva processer i alla delar. I stadsarkitektavdelningen ingår även enheterna för Offentliga miljöer och Bygglov. Förvaltningen är inne i en omställning till ett mer digitalt arbetssätt som omfattar digitalisering av hela samhäl...
2021-10-04 2021-10-29
Simrishamns kommun, Skolområde Korsavad Speciallärare/specialpedagog åk 7-9
Vi rekryterar en engagerad speciallärare/specialpedagog som är behörig och som vill arbeta i team och arbetslag. Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant där alla ges möjlighet att lyckas? Som speciallärare/pedagog kommer du arbeta mot årskurs 79. Du ansvara för undervisning för elever i behov av särskilt stöd. En viss del av tjänsten kommer att vara i en särskild undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta tillsammans med tre andra specialpedagoger/speciallärare och tre socionomer och en socialpedagog....
2021-09-30 2021-11-05
Simrishamns kommun Vikarier till LSS och socialpsykiatrins verksamhet
Inom verksamheterna arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag utifrån verksamheternas respektive syfte. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att...
2021-09-28 2021-10-29
Simrishamns kommun, Skolområde Korsavad Lärare för undervisning i särskild undervisningsgrupp
Vill du vara med och fortsätta utveckla Korsavadsskolan? Vi rekryterar en engagerad lärare som är behörig att undervisa i svenska och engelska och som vill arbeta i team och arbetslag. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och undervisa i en särskild undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta med planering, undervisning och utveckling av det pedagogiska arbetet samt verka för tryggheten på vår skola. Tillsammans med kompetenta kolleger som vill utveckla och utvecklas vill vi rekrytera dig som har driv och ett stort mod. En arbetsplats där vi m...
2021-09-17 2021-10-29