Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Enhetschef
Som enhetschef inom LSS tillhör du avdelningen för LSS och socialpsykiatri och är direkt underställd avdelningschefen. Verksamheten är progressiv, välutvecklad och kompetensstark. Ett målinriktat arbete har över tid pågått för att utveckla verksamheten samt stärka kompetens och profession i organisationen för att med god kvalitet utföra uppdraget. Vår värdegrund är starkt förankrad, på samma sätt som vår teoretiska och metodiska grund är basen i allt arbete. Vi arbetar utifrån en tydlig handlingsplan för att vara en anhörigkompetent organisat...
2021-07-26 2021-08-08
Simrishamns kommun, Ungdomenshus Benka Di Fritidsledare 75%, vikariat
Som vikarierande fritidsledare på Bénka-dí arbetar du i en dynamisk och kreativ öppen verksamhet med särskild fokus på integration, delaktighet och jämställdhet. En stor del av arbetstiden är på vardagseftermiddagar och kvällar fram till 19.30. Du är en trygg och kreativ person som är van vid att kommunicera öppet och tydligt. Du har förmåga att planera och utforma aktiviteter tillsammans med ungdomar och personalen. Du ingår i ett team som arbetar främjande och lösningsfokuserat för att stödja ungdomars självkänsla och utveckling.
2021-07-14 2021-08-13
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska till nattjänstgöring hemsjukvården i Simrishamn
Vill du vara en av de sjuksköterskor som ger hemsjukvårdens patienter trygghet och vård på natten? Du kommer att arbeta med hemsjukvård i ordinärt boende, på våra särskilda boenden samt på gruppboenden med patienter som har behov av särskilt stöd. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömni...
2021-07-12 2021-08-23
Simrishamns kommun, Elevhälsan Skolsköterska
Dina arbetsuppgifter innebär att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal, vaccinera enligt basprogram samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Placering i åk 1-6, Skolområde Nord. För dig som är ny i uppdraget erbjuder vi handledning. Dokumentation sker i datajournal (ProReNata).
2021-07-05 2021-08-01
Simrishamns kommun, Ungdomenshus Benka Di Kulturarrangör 75%
Som kulturarrangör på Bénka-dí arbetar du tillsammans med ungdomar och övrig personal för att planera och genomföra olika kreativa aktiviteter i vår öppna verksamhet. Du ingår i ett team som arbetar lösningsfokuserat för att stödja ungdomars självkänsla och utveckling. En stor del av arbetstiden är på vardagseftermiddagar och kvällar fram till 19.30. Mer information om Bénka-dí hittar du på www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/benka-di-ungdomens-hus.
2021-07-05 2021-08-13
Simrishamns kommun, Skolområde Korsavad Lärare i Idrott och hälsa åk 7-9 i Simrishamn
Vi söker en lärare med behörighet i idrott och hälsa. Goda relationer till elever och kolleger är viktiga framgångsfaktorer för oss. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och analys av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du kommer ingå i ett arbetslag som ser fram emot ditt deltagande och engagemang. Du kommer även att ansvara för en grupp mentorselever i årskurs 9 samt bidra i vårt strategiska arbete med att öka varje elevs lust att lära och att alla elever ska känna sig trygga och få göra sin röst hörd. ...
2021-06-30 2021-08-08