Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sommar 2023, Undersköterskor / SSK-studerande sökes för teamarbete med sjuksköterskor
Som undersköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat såromläggning, provtagning, benlindning, beställning av varor och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare.
2023-01-27 2023-02-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Läkare till Öppenvårdsmottagningen i Simrishamn
Är du legitimerad läkare eller specialistläkare inom psykiatri och trivs med ett varierande arbete nära ditt team? Tveka då inte med att söka dig till oss! Hos oss innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att utreda och behandla psykiska problem och sjukdomar samt övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du kommer att ingå i ett väl kvalificerat team bestående av fem läkare. Sambedömningar av läkare och/eller psykolog är mer en regel än ett undantag vid nybesök och sker efter en basskattning av våra skötare som innefattar skattni...
2023-01-26 2023-02-23
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Läkare till Öppenvårdsmottagningen i Simrishamn
Är du legitimerad läkare eller specialistläkare inom psykiatri och trivs med ett varierande arbete nära ditt team? Tveka då inte med att söka dig till oss! Hos oss innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att utreda och behandla psykiska problem och sjukdomar samt övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du kommer att ingå i ett väl kvalificerat team bestående av fem läkare. Sambedömningar av läkare och/eller psykolog är mer en regel än ett undantag vid nybesök och sker efter en basskattning av våra skötare som innefattar skattni...
2023-01-26 2023-02-23
Simrishamns kommun Landsbygdsutvecklare / åtgärdssamordnare sommaråtgärder
Som landsbygdsutvecklare/åtgärdssamordnare sommaråtgärder ingår du i samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för offentliga miljöer. Du kommer att arbeta nära vår gatuingenjör, trafikingenjör, parkingenjör och våra kommunekologer men du kommer även att stötta våra projektledare i dialoger med de som berörs av deras projekt. I tjänsten ingår att: • vara en väg in till förvaltningen när det gäller landsbygdsfrågor • samordna initiera och ha regelbunden kontakt med representanter för byalag, lejen och övriga föreningar, samt enskilda medborgare för ...
2023-01-24 2023-02-07
Simrishamns kommun Undersköterskor till särskilt boende, Skönadal i Simrishamn kommun
Nu söker vi nya kollegor till Skönadal! Vi söker dig som med glädje och engagemang vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Genom ditt professionella förhållningssätt och goda bemötande möter du varje brukare och arbetar med insatser efter deras behov. Du kommer att vara kontaktpersonal för brukare och utför rehabiliterande samt hälso- och sjukvårdande insatser på delegering från legitimerad personal. Du arbetar med löpande dokumentering i vårt verksamhetssystem Life Care. Våra arbetssätt präglas a...
2023-01-19 2023-02-05
Simrishamns kommun Kanslichef
Tillsammans med kanslienhetens fem engagerade medarbetare ansvarar du för den politiska ärendeberedningen, sekretariat i nämnd och kommunfullmäktige, registratur, kommunarkiv, utredning och administration, kommunens visselblåsarfunktion, kommunens dataskyddsfrågor och vår posthantering. De år det är val i Sverige, är kanslienheten valkansli till valnämnden. Som kanslichef har du ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för kanslienheten. Du är juridiskt sakkunnig främst inom kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretesslagsti...
2023-01-13 2023-02-05
Simrishamns kommun, Vård och omsorg Undersköterska till dagverksamheten i Gärsnäs
Som medarbetare ansvarar du för att tillsammans med gästerna planera för, samt genomföra insatser och aktiviteter utifrån gästernas individuella behov. Arbetsuppgifterna innefattar även personlig omsorg och annat stöd som behövs under dagen, det inkluderar även servering av mat och städning. Tillsammans med dina kollegor gör ni övergripande planering av verksamheten och dess innehåll ser till att vi möter gästernas aktuella behov och intressen. I tjänsten ingår även att vid behov stötta upp och arbeta inom hemtjänsten i Gärsnäs.
2023-01-13 2023-01-29
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Gör ditt bästa val - jobba i sommar som sjuksköterska med oss
Hej du sjuksköterska : ) Vi letar efter dig som vill varva sjuksköterskearbete med sommarsemester i Sveriges vackraste kommun. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssyst...
2023-01-09 2023-01-30
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Projektmedarbetare till arbetsmarknadsprojekt i Simrishman
I rollen som projektmedarbetare kommer du att arbeta motivationsskapande och lösningsinriktat med målet att individen når arbete. Din uppgift är att kartlägga deltagarens resurser och förmågor, för att sedan coacha, matcha och vägleda individen till ett eget beslut om studier eller arbete. Målet för deltagare är att bli arbetsför minst 25 procent, och därmed få ny planering via annan myndighet alternativt påbörja studier. I arbetet ingår att upprätta handlingsplaner, kontinuerligt följa upp insatser och deltagarens utveckling samt dokumentera...
2023-01-04 2023-01-29
Simrishamns kommun Gymnasielärare i ekonomi och juridik
Ditt huvudsakliga ansvarar innefattar ansvar för programmet samt undervisning inom ekonomi och juridik vilket innefattar att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning. Vi söker dig som... är utbildad lärare alternativt dig med tidigare erfarenhet av undervisning och goda kunskaper inom ekonomi och juridik är en naturlig lagspelare är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som lärare
2022-12-29 2023-01-31
Simrishamns kommun Sommarvikarier till Hälsa, vård och omsorg i Simrishamn
Som sommarvikarie jobbar du med människor som på olika sätt behöver din hjälp. Vi har verksamheter med varierat fokus för att möta individens behov: Ett av våra uppdrag är att hjälpa människor som behöver hemtjänst, det vill säga äldre som bor hemma men behöver hjälp, exempelvis med personlig omvårdnad, städning eller sociala aktiviteter. Vi hjälper även individer som bor på våra särskilda boenden i kommunen. Särskilda boenden är gruppboenden där individen har en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen i huset, personalen finns på...
2022-12-16 2023-06-14
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Sommarvikarier till Funktionsvariation och psykisk hälsa i Simrishamn
Vårt huvuduppdrag är att stötta och hjälpa personer med olika typer av funktionsvariationer eller psykisk ohälsa som exempelvis autism, intellektuell funktionsvariation eller emotionell instabilitet. Vi har verksamheter med olika fokus för att möta individens behov, nedan följer några exempel: • Daglig verksamhet, där fokus är att skapa meningsfull sysselsättning för våra deltagare på olika sätt exempelvis inom caféverksamhet, mediaproduktion eller naturbruk • Grupp- och servicebostäder där individen har tillgång till personal dygnet runt. Vi ...
2022-12-16 2023-06-14