Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Simrishamn
Som tandsköterska hos oss arbetar du med att assistera någon av våra duktiga tandläkare. Tillsammans behandlar ni såväl barn och ungdomar som vuxna. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandsköterska spelar du en viktig roll i detta. Du utför undersökning- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling samt administrativt arbete såsom till exempel kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan ingå. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt n...
2021-05-12 2021-05-26
Simrishamns kommun, Södra vård och omsorg Undersköterskor till Södra hemtjänsten i Simrishamn!
Vi söker nu dig som med glädje och engagemang vill arbeta med personcentrerad omsorg och tillsammans med oss skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Genom ditt professionella förhållningssätt och goda bemötande når du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Du kommer att vara kontaktpersonal för brukare och utför rehabiliterande samt hälso- och sjukvårdande insatser på delegation från legitimerad personal. Du arbetar med löpande dokumentering i vårt verksamhetssystem Life Care enligt gällande lagstift...
2021-05-12 2021-05-26
Simrishamns kommun, Nova Academy Simrishamns nya gymnasium söker lärare i matematik & naturkunskap,100% tillsv
I tjänsten ingår undervisning både på högskoleförberedande program och yrkesförberedande utbildningar. Du får gärna ha kombination matematik och naturkunskap i din legitimation eller motsvarande erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Eventuellt kan tjänst på Komvux ingår om så önskas. Tjänsten är på heltid och innefattar kommande år undervisning i kurserna Matematik 1b och 2b samt Naturkunskap 1b på de högskoleförberedande programmen samt Matematik 1a och 2a på Lärlingsprogrammen. Beroende på kompetens kan detta ändras till andra kurser i s...
2021-05-12 2021-05-26
Simrishamns kommun, Nova Academy Simrishamns nya gymnasium söker speciallärare (matematik) ,100%
Som speciallärare hos oss kommer du ingå i skolans Elevhälsoteam tillsammans med mentorer, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, befintlig speciallärare och skolledare. Vi arbetar nära varandra och använder oss av våra olika kompetenser för att stärka hela skolans arbete. Under kommande läsåret sammanflätas de två skolornas Elevhälsoteam, vilket innebär stor möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. Som speciallärare hos oss blir ditt huvuduppdrag att utgöra ett kvalificerat stöd för elever i deras utveckling...
2021-05-11 2021-05-23
Simrishamns kommun, Särskolan Speciallärare i särskola, 100% tillsvidare
Vi tar inför höstterminen emot nya elever i grundsärskolan i Simrishamn och söker därför nu ytterligare en medarbetare. Är du en speciallärare med erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning kan vi erbjuda en spännande och utvecklande tjänst. Tillsammans med elevassistenter och lärarkollegor bildar du ett kvalificerat arbetslag. Ni planerar, genomför och utvärderar tillsammans den undervisning eleverna möter och som ger dem förutsättningar att lära, utvecklas, trivas och må bra. Du kommer huvudsakligen att arbeta med ba...
2021-05-11 2021-05-26
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Franska, 20%
Som modersmålslärare arbetar du främst med undervisning före/efter skoltid, ibland även under skoltid. Du arbetar självständigt med undervisning och kunskapsuppföljning men du samarbetar även med såväl elevernas övriga lärare som med modersmålslärare i andra språk. Du kommer att arbeta med undervisning på flera av kommunens skolor.
2021-05-11 2021-05-26
Österlen VA Projektledare
Till avdelningen Teknik och Projekt söker vi en eller flera projektledare för investeringsprojekt inom bolagets verksamhet. Du kommer arbeta i ett team av projektledare där olika kompetenser värderas högt, att lära av varandra är en styrka. Till denna tjänst söker vi dig som självständigt kan leda en process och ta ansvar för utredning, projektering och utförande samt kundrelationer. Du kommer planera utförandet gällande tid, resurser, tillstånd och ekonomi samt ansvara för framdriften. Internt ska varje projekt dokumenteras och rapporteras av ...
2021-05-10 2021-05-31
Simrishamns kommun, Nova Academy Simrishamns nya gymnasium söker kurator, 100%
Som kurator hos oss kommer du ingå i skolans Elevhälsoteam, tillsammans med mentorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare och skolledare. Vi arbetar nära varandra och använder oss av våra olika kompetenser för att stärka hela skolans arbete. Under kommande läsåret sammanflätas de två skolornas Elevhälsoteam, vilket innebär stor möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. Du, som kurator, kommer stå för det psykosociala perspektivet i skolan och arbetar på individ, grupp och organisationsnivå. I arbetsup...
2021-05-10 2021-05-23
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Undersköterskor / SSk studerande sökes för teamarbete med sjuksköterskor
Som undersköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat såromläggning, provtagning, benlindning, beställning av varor och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Procapita.
2021-05-07 2021-05-21
Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Administrativ sekreterare till Kultur- och fritidsförvaltningen
Som administrativ sekreterare på Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar du för den nämndadministrativa processen vilket bland annat innebär förberedelse och kallelser till kultur- och fritidsnämndens möten, samt att skriva protokoll och expediera beslut. I detta arbete ingår att utveckla processen kring dokument- och ärendehantering från registrering till arkivering. Bland arbetsuppgifterna kan det även förekomma olika typer av utrednings- och handläggningsuppdrag inom nämndens ansvarsområden. I det dagliga arbetet kommer även en rad admini...
2021-05-04 2021-05-23
Simrishamns kommun, Österlengymnasiet Yrkeslärare El och Energi
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i karaktärsämnen på vårt gymnasiala El- och energiprogram med inriktning Elteknik, samt på vår utbildning till installationselektriker inom kommunal vuxenutbildning. Som yrkeslärare på Österlengymnasiet deltar du i ett arbetslag som jobbar med utåtriktad marknadskommunikation där man företräder såväl sitt gymnasieprogram som skolan som helhet.
2021-05-04 2021-05-28
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterskor - sommarvikarier - till hemsjukvården på vackra Österlen!
Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Procapita. I arbetet ingår också att handleda, leda och delegera medarbetare i medicinska frågor.
2021-05-03 2021-05-20
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Bruket 9 i Simrishamns kommun
Som omsorgsassistent arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningar arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att insatserna i den ens...
2021-05-03 2021-05-18
Simrishamns kommun, Skolområde Syd Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie jobbar du i ett team om tre skolbibliotekarier som tillsammans ser till att ca 1500 st elever har tillgång till fullt fungerande och utvecklade skolbibliotek genom att bland annat: • Stimulera elevernas nyfikenhet och läslust genom bokprat och individanpassade boktips. • Stimulera elevers läsning med hjälp av aktiviteter, som exempelvis läsprojekt, högläsning och textsamtal. • Uppmärksamma elever som behöver talböcker (Legimus) eller litteratur på annat modersmål än svenska. • Tillsammans med lärare utveckla elevern...
2021-04-28 2021-05-16
Simrishamns kommun, Skolområde Syd Lärare årskurs 4-6
Pedagogiskt arbete med elever i årskurserna 4-6. Arbetet på skolan sker i arbetslag, vilket ger en bra pedagogisk grogrund för våra elever. Du som söker tjänsten bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl a att planera, genomföra, utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du arbetar m...
2021-04-28 2021-05-16
Simrishamns kommun, Skolområde Syd Lärare årskurs 1-3
Pedagogiskt arbete med elever i årskurserna 1-3. Arbetet på skolan sker i arbetslag, vilket ger en bra pedagogisk grogrund för våra elever. Du som söker tjänsten bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bl a att planera, genomföra, utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du arbetar m...
2021-04-28 2021-05-16
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör 100%
På bygglovsenheten är vi idag nio medarbetare (fem bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer och enhetschef) som framförallt arbetar med bygglov- och anmälningsärenden. Om ärendemängden fortsätter öka i samma takt kan det tänkas att vi behöver utöka med ytterligare en inspektör. Som byggnadsinspektör kommer du att vara med vid granskning av bygglov men framförallt hantera den efterkommande tekniska biten och anmälningsärenden. Du kommer att ha tekniskt samråd, besöka arbetsplatser och även till viss mån hantera tillsynsärenden. I arbetet ...
2021-04-16 2021-05-17
Simrishamns kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier sökes till Hälsa, vård, och omsorg i Simrishamns kommun!
Vi söker dig, som med glädje och engagemang vill arbeta med personcentrerad omsorg och tillsammans med oss skapa en meningsfull vardag för våra brukare I arbetet möter du människor som har behov stöd i sin vardag. Genom ditt professionella förhållningssätt och goda bemötande når du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Arbetet innebär att utföra både service- och omvårdnadsarbete. I arbetet ingår det att dokumentera enligt gällande rutiner. För att du ska bli trygg i ditt arbete så genomgår du en introdu...
2021-02-25 2021-06-30
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Semestervikarie sommaren 2021
Vi söker dig med förmåga att ha individen i fokus, som utifrån detta kan arbeta med ett professionellt bemötande. Du kommer att vara delaktig i individens vardag och ha förekommande arbetsuppgifter utifrån individuella genomförandeplaner. I vissa fall även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kontakta oss för mer information!
2021-01-14 2021-05-31