Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier sökes till Hälsa, vård, och omsorg i Simrishamns kommun!
Vi söker dig, som med glädje och engagemang vill arbeta med personcentrerad omsorg och tillsammans med oss skapa en meningsfull vardag för våra brukare I arbetet möter du människor som har behov stöd i sin vardag. Genom ditt professionella förhållningssätt och goda bemötande når du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Arbetet innebär att utföra både service- och omvårdnadsarbete. I arbetet ingår det att dokumentera enligt gällande rutiner. För att du ska bli trygg i ditt arbete så genomgår du en introdu...
2021-02-25 2021-06-30
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterskor - sommarvikarier - till hemsjukvården på vackra Österlen!
Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Procapita. I arbetet ingår också att handleda, leda och delegera medarbetare i medicinska frågor.
2021-02-23 2021-03-16
Simrishamns kommun, Beställar enheten Vikariat handläggarenheten inom LSS/Socialpsykiatrin
Vi söker vikarie som omsorgshandläggare (biståndshandläggare) inom LSS och socialpsykiatrin från och med den 1 april då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Du kommer tillsammans med 2 vana och duktiga kollegor ansvara för att handlägga ärende inom LSS och Socialpsykiatrin. På enheten är vi 11 omsorgshandläggare en förste omsorgshandläggare samt en enhetschef. I ditt uppdrag som omsorgshandläggare hos oss är din uppgift att göra kvalificerade utredningar och bedömningar samt att fatta beslut utifrån lagstiftningen. Du ser till att be...
2021-02-22 2021-03-14
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör 100%, vikariat
På bygglovsenheten är vi idag nio medarbetare (fyra bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer, en tillsynshandläggare och enhetschef) som framförallt arbetar med bygglov- och anmälningsärenden. Då en utav våra byggnadsinspektörer kommer gå på föräldraledighet under ett års tid söker vi nu efter en vikarie. Ärendemängden är fortsatt stor och det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning av anställning efter vikariatet. Som byggnadsinspektör kommer du att vara med vid granskning av bygglov men framförallt hantera den efterkommande tek...
2021-02-17 2021-03-14
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Rehab Arbetsterapeuter till Rehabenheten i Simrishamns kommun
Du kommer att arbeta nära en fysioterapeut och tillsammans ha ett ansvar för rehabilitering och rehabiliterande insatser i ett geografiskt område inom kommunen. Som arbetsterapeut arbetar du med utredningar, beslut, genomförande och uppföljning av rehabiliterande insatser för individer med en aktivitetsproblematik. Du föreskriver även hjälpmedel i enlighet med arbetsterapeutens förskrivningsrätt. I rollen utbildar, handleder, och stödjer såväl anhöriga, patienter som övrig personal.
2021-02-16 2021-03-03
Simrishamns kommun, Skolområde Korsavad Lärare i matematik och No åk 7-9 i Simrishamn
Du kommer som lärare i matematik och No att undervisa i årskurs 7-9. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och analys av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du kommer ingå i ett arbetslag som ser fram emot ditt deltagande och engagemang. Du kommer även att ansvara för en grupp mentorselever i årskurs 9 samt bidra i vårt strategiska arbete med att öka varje elevs lust att lära.
2021-01-27 2021-02-27
Simrishamns kommun, Särskolan Specialpedagog/speciallärare i särskola, 100% tillsvidare
En av våra medarbetare kommer att gå i pension och vi söker därför nu en specialpedagog/speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och behörig att undervisa i grundsärskola och/eller gymnasiesärskola. Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever på tidig utvecklingsnivå. Som specialpedagog/speciallärare har du huvudansvaret för undervisningen, handledning av elevassistenter, kontakter med vårdnadshavare och övriga aktörer samt ett ansvar för helheten i verksamheten, tillsammans med andra.
2021-01-27 2021-02-26
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Semestervikarie sommaren 2021
Vi söker dig med förmåga att ha individen i fokus, som utifrån detta kan arbeta med ett professionellt bemötande. Du kommer att vara delaktig i individens vardag och ha förekommande arbetsuppgifter utifrån individuella genomförandeplaner. I vissa fall även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kontakta oss för mer information!
2021-01-14 2021-05-31
Simrishamns kommun, Beställar enheten Semestervikariat sommaren 2021 till Handläggarenheten
Myndighetsutövningen inom vård och omsorg, söker dig som vill arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö. Som omsorgshandläggare (biståndshandläggare) ges du möjlighet att arbeta i ett team bestående av 12 omsorgshandläggare, förste omsorgshandläggare och enhetschef. Karaktäristisk för gruppen är ett stort engagemang och intresse för att ge service åt kommunens invånare med behov av stöd/hjälp. Ditt huvudansvar är myndighetsutövning genom att utreda, bedöma behov och fatta beslut enligt SoL. Du ansvarar även för uppföljning och kvalite...
2021-01-12 2021-02-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till öppenvårdsmottagning i Simrishamn
I din roll som psykolog hos oss ges du möjlighet till ett varierande arbete nära ditt team. Du kommer att ingå i ett väl kvalificerat team som består av fem psykologer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar. Därtill ingår även övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Vi kan erbjuda dig en stimulerande miljö där det finns stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Verksamheten har pågående förbättringsarbete inom olika områden vilket ger dig stora m...
2021-01-12 2021-03-17