Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem på Simrislundsskolan
Tillsammans med vår personalgrupp erbjuds du en stimulerande tjänst där vi värdesätter det professionella lärandet. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande dag med elevernas bästa i fokus. Våra lärare i fritidshem ska: • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där...
2024-05-13 2024-05-31
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fiollärare till Kulturskolan i Simrishamn
Som fiollärare har du enskild- och viss gruppundervisning, ensembleundervisning, elevframträdanden och projektsamarbeten med andra lärare i musik och övriga ämnen. Du får stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten, ta initiativ, arbeta självständig och samarbeta med härliga elever och kollegor.
2024-05-08 2024-05-29
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Cellolärare 20% tillsvidare på Kulturskolan
Som cellolärare har du enskild- och viss gruppundervisning, ensembleundervisning, elevframträdanden och projektsamarbeten med andra lärare i musik och övriga ämnen. Du får stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten, ta initiativ, arbeta självständig och samarbeta med härliga elever och kollegor.
2024-05-08 2024-05-29
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vårdlärare till gymnasium och vuxenutbildning, 50%
Eftersom en av våra medarbetare nu valt att gå vidare till en annan tjänst söker vi nu en ny medarbetare som i nära samarbete med skolledning och kollegor kan bidra till att förstärka och utveckla Vård- och omsorgsprogrammet och skolan ytterligare. Du kommer att undervisa ungdomar såväl som vuxna som går på våra lärlingsprogram. Du kommer att undervisa eleverna på plats i skolan men även i stor omfattning handleda och bedöma den undervisning som sker under det arbetsplatsförlagda lärandet, APL.
2024-05-07 2024-05-28
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i Engelska, 50%
Vi söker nu en ny medarbetare som i nära samarbete med skolledning och kollegor kan bidra till att förstärka och utveckla programmen och skolan ytterligare. Inom ramen för Erasmus finns goda möjligheter för dig att etablera internationella samarbeten och kontakter där elevernas förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift naturligtvis är avgörande. Tjänsten kan bli större om förutsättningar finns för att kombinera med undervisning i exempelvis kurser på Ekonomiprogrammet.
2024-05-07 2024-05-28
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare till Ekonomiprogrammet, 50%
Vi söker nu en ny medarbetare som i nära samarbete med skolledning och kollegor kan bidra till att förstärka och utveckla Ekonomiprogrammet och skolan ytterligare. Du kommer främst att ansvara för undervisning kopplat till ämnen/kurser inom juridik, marknadsföring och företagsekonomi. Med den erfarenhet och kompetens vi nu söker kommer du också att få en naturlig roll i skolans marknadsföringsarbete. Tjänsten kan bli större om förutsättningar finns för att kombinera med undervisning i exempelvis Engelska.
2024-05-07 2024-05-28
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till särskilt boende i Borrby
En vanlig dag på Toftakärr startar vanligtvis med att vi kollegor tillsammans förbereder inför arbetspasset. Vi går igenom aktuella rapporter, arbetar med dokumentation och dagens planering. Vi lägger upp arbetet utifrån brukarnas behov och förutom löpande service, medicinering och beställningar av mat är det viktigt för oss att skapa ett sammanhang genom anpassade aktiviteter för brukarna, allt ifrån massage och friskvård till att spela kort och gå promenad. När du kommer till oss kan du alltid räkna med en individuellt anpassad introduktion...
2024-05-03 2024-05-19
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Vi söker dig som har ett hjärta som bankar lite extra för att arbeta med patienter inom kommunal hemsjukvård. Hos oss är du en del av ett team där du arbetar tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. Som arbetsterapeut i vårt team tillvaratar du det friska hos varje individ, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger rehabiliterande insatser och ansvarar för utprovning och förskrivning av olika hjälpmedel. I din viktiga roll står du för dina egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsats...
2024-05-02 2024-05-26
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Vi söker en sjuksköterskor till vår fina hemsjukvård
Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvården i Simrishamn. Som sjuksköterska i vårt team kommer du ha ett omvårdnadsansvar, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare. I arbetet ingår också att handleda, leda och delegera medarbeta...
2024-05-02 2024-05-20
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem/Fritidspedagog
Som lärare i fritidshem verkar du för att eleverna får en god kunskapsutveckling före, under och efter skoldagen samt under lov. Du planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån styrdokument och prioriterade utvecklingsområde. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete. Du sätter alltid eleven i centrum och med ett arbete som genomsyras av ett lågaffektivt bemötande ger du eleverna trygghet, glädje, lust och engagemang. Du deltar med ett positivt förhållningssätt i vår...
2024-04-19 2024-05-19
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom vård och omsorg
Som sommarvikarie jobbar du med människor som på olika sätt behöver din hjälp. Vi sätter alltid individens behov först. Ett av våra uppdrag är att hjälpa människor som behöver hemtjänst, det vill säga äldre som bor hemma men behöver hjälp, exempelvis med personlig omvårdnad, städning eller sociala aktiviteter. Vi hjälper också de som bor på våra särskilda boenden i kommunen. Särskilda boenden är boende där man har en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen i huset. Personalen finns på plats dygnet runt. Även här behöver de boende hj...
2023-12-20 2024-06-16
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba som stöd till personer med funktionsvariation
Arbetsuppgifterna hos oss inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)" varierar utifrån den du stöttar och innebär att vara ett vägledande stöd i vardagen. Det kan handla om att planera veckan, sköta hushållet och följa med på fritidsaktiviteter eller att vara ett mer praktiskt stöd med exempelvis personlig omvårdnad, mediciner, förflyttning och träning. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kräver delegation av sjuksköterska och utbildningen får du i samband med din introduktion hos oss. Arbetet är som sagt varierande men k...
2023-12-20 2024-06-16