Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Vård och omsorg Undersköterskor natt till Lillevång i Simrishamn
Vi börjar alltid våra nätter med en strukturerad överlämning från kvällspersonal. Under kvällen jobbar vi med läggningar, allt ifrån mindre insatser till större omvårdshantering. Lillevång är ett boende med fem enheter och vi arbetar två och två och ansvara för två och en halv en...
2022-06-23 2022-07-10
Simrishamns kommun, Simrishamns förskolor Förskollärare, 100%, tillsvidare
Du som förskollärare ska planera, dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten systematiskt. Du ska leda och organisera undervisningen efter barnens intresse och behov som leder till barns utveckling och lärande. Du tillsammans med kollegor ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där förskolans styrdokument genomsyrar undervisningen. Du ska använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din undervisning.
2022-06-21 2022-07-07
Simrishamns kommun, Simrishamns förskolor Förskollärare, 100%, visstid/vikariat
Du som förskollärare ska planera, dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten systematiskt. Du ska leda och organisera undervisningen efter barnens intresse och behov som leder till barns utveckling och lärande. Du tillsammans med kollegor ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där förskolans styrdokument genomsyrar undervisningen. Du ska använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din undervisning.
2022-06-20 2022-07-07
Simrishamns kommun, Simrishamns förskolor Förskollärare 100%, vikariat
Du som förskollärare ska planera, dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten systematiskt. Du ska leda och organisera undervisningen efter barnens intresse och behov som leder till barns utveckling och lärande. Du tillsammans med kollegor ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där förskolans styrdokument genomsyrar undervisningen. Du ska använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i din undervisning.
2022-06-17 2022-07-10
Simrishamns kommun, IFO Barn och familj Socialsekreterare till Barn och ungdomsenheten i Simrishamn
Hos oss kommer du som gillar att arbeta med helhet och struktur att trivas. Du kommer att jobba med stora delar av processen kring barn, unga och deras familjer och till din hjälp i arbetat har du bland annat en hängiven personalgrupp. Vi har måndagsmöten i arbetsgruppen för att gå igenom vilka ärenden som är aktuella. Under mötet har vi gemensamma diskussioner inom gruppen men även med stödenheten kring öppenvårdsinsatser. Du kommer främst att arbeta med barn och ungdomar gällande utredningar/beslutsunderlag och uppföljning av insatser. Vidare...
2022-06-17 2022-07-10
Simrishamns kommun, Bibliotek Barnbibliotekarie
Barnverksamheten behöver förstärkning under hösten eftersom biblioteket är i en stark utvecklingsfas. Flera projekt pågår bland annat med medel från Stärkta bibliotek. Biblioteksrummet ska bli tryggt, inspirerande och kognitivt tillgängligt. Verksamheten inkluderande med möjlighet för besökaren att vara medskapande. Jobbet kan vi utveckla tillsammans men inriktningen är: • Språk- och läsutveckling, främst för den yngre målgruppen • Samarbete med familjecentral och andra aktörer utanför biblioteket. • Utåtriktad biblioteksverksamhet • Delta...
2022-06-17 2022-06-30
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Simrishamn
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt ...
2022-06-16 2022-06-30
Simrishamns kommun Undersköterskor med kvalitetsuppdrag inom Simrishamn kommun
Rollen som undersköterska med kvalitetsuppdrag innebär ett verksamhetsnära metodhandledarskap i det direkta arbetet med den enskilde. I uppdraget ingår att stödja kollegor i att omsätta teorier och metoder till praktiskt handlande, att vara en god förebild samt bidra till ett individcentrerat och salutogent förhållningssätt. Kvalitetsuppdraget ska säkerställa att rutiner, arbetssätt och metoder efterföljs. I ditt uppdrag ingår även att, tillsammans med enhetschef, säkra upp att delar i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs genom att akti...
2022-06-16 2022-06-30
Simrishamns kommun, Vård och omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i centrala Simrishamn
Nu söker vi undersköterskor till centrala hemtjänsten i Simrishamn! En vanlig dag hos oss börjar med att vi i arbetslaget träffas och har genomgång och rapport. Vi pratar med varandra, får våra uppgifter för dagen och uppdaterar oss på vad som hänt under natten. Sen går vi ut på våra första besök. Som stöd i arbetet har vi jobbtelefonen som innehåller information om vad som ska göras hos den vi kommer ut till. Våra samordnare och planerare arbetar med att strukturera och anpassa dagens arbete löpande och uppdateringar kommer till oss digitalt ...
2022-06-16 2022-07-03
Simrishamns kommun, Elevhälsan Skolsköterska 100%
Som skolsköterska ingår du i Centrala barn- och elevhälsan med placering på Simrislundsskolan (f-3) och Fredsdalsskolan (4-6). Båda skolorna ligger i Simrishamns tätort. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal, vaccinera enligt basprogram samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolledning, elevhälsoteam och övrig skolpersonal samt andra professioner i samhället. Vi söker...
2022-06-14 2022-06-29
Simrishamns kommun Omsorgsassistent till Stibyborgs gruppbostad i Simrishamns kommun
Som omsorgsassistent arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariation. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt eget liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att insatserna i den enski...
2022-06-13 2022-06-27
Simrishamns kommun Fastighetstekniker
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet på Simrishamns kommun söker nu dig som vill vara med att underhålla, sköta och driva våra byggnader och dess installationer. Du kommer att få arbeta med VS- och ventilationssystem, brand-/larm- och passersystem. Då en byggnad aldrig sover och en del lokaler används utanför ordinarie arbetstider så innebär tjänsten att var 4:e vecka så är du i beredskap. Du kommer vidare att bli delaktig i enhetens projekt inom energieffektivisering och olika verksamheters lokalanpassningar. Projekten är varierande,...
2022-06-01 2022-07-04
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till särskilt boende i Borrby, Simrishamn kommun
En vanlig dag på Toftakärr börjar vanligtvis med att vi kollegor tillsammans förbereder inför arbetspasset. Det betyder att vi går igenom aktuella rapporter, arbetar med dokumentation och dagens planering. Vi lägger upp arbetet utifrån brukarnas behov och förutom löpande service, medicinering, provtagningar och beställningar av mat är det viktigt för oss att skapa ett sammanhang genom anpassade aktiviteter för brukarna, allt ifrån massage och friskvård till att spela kort och gå promenad. Flera av brukarna på Ängen Lunden har någon form av deme...
2022-05-16 2022-06-26
Simrishamns kommun, Bemanningsenheten När kan du arbeta i sommar? Hos oss kan du även arbeta extra i höst
Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa en meningsfull vardag för våra brukare. I arbetet möter du människor som har behov av stöd i sin vardag. Med engagemang och gott bemötande möter du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Arbetet innebär att utföra både service- och omvårdnadsarbete. I arbetet ingår det att dokumentera enligt gällande rutiner. Du kommer att få både utbildning, introduktion och bredvidgång när du börjar arbeta hos oss.
2022-05-11 2022-07-01
Simrishamns kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier till Hälsa, vård, och omsorg
Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa en meningsfull vardag för våra brukare. I arbetet möter du människor som har behov av stöd i sin vardag. Med engagemang och gott bemötande möter du varje enskild brukare och arbetar med insatser efter just deras unika behov. Arbetet innebär att utföra både service- och omvårdnadsarbete. I arbetet ingår det att dokumentera enligt gällande rutiner. Du kommer att få utbildning och introduktion när du börjar arbeta hos oss. Rekrytering kommer att ske kontinuerligt. Om du önskar så finns möjlighet ...
2021-12-17 2022-07-03