Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till hälsa, vård och omsorg, Simrishamns kommun
Vi arbetar för ett individperspektiv på riktigt och fokuserar på brukarens individuella behov. Som chef arbetar du aktivt tillsammans med dina kollegor, medarbetare och andra professioner för att uppnå en god kvalitet på omsorgen. Brukarens delaktighet och inflytande är nyckelord i detta. Som chef arbetar du nära dina medarbetare och andra professioner, du möter även både brukare och anhöriga i det dagliga arbetet. En viktig del i arbetet är det systematiska kvalitetsarbetet som inkluderar avvikelsehantering och riskbedömningar. Som enhetschef...
2023-11-24 2023-12-17
Simrishamns kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska
Hej! Vi söker en sjuksköterska till särskilt boende. Som sjuksköterska i vårt team kommer du ha ett omvårdnadsansvar, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov samt ger hälso- och sjukvård. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar samt utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsuppgifterna består bland annat av vård- och omsorgsplanering, hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering, och läkemedelshantering. Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare. I arbetet ingår också att handleda, leda och delegera medarbetare i m...
2023-11-16 2023-12-03
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Norra hemtjänsten i Simrishamn kommun
Som undersköterska hos oss kommer du att vara kontaktpersonal/fast omsorgskontakt för brukare och utföra rehabiliterande samt hälso- och sjukvårdande insatser på delegering från legitimerad personal. Du arbetar med löpande dokumentation i vårt verksamhetssystem Life Care. Arbetet planeras med hjälp av Life Care Planering som är ett digitalt planeringsverktyg. Som tillsvidareanställd undersköterska hos oss har man sin grundtjänst på heltid. Vid eget önskemål finns det möjlighet att arbeta deltid genom att vara tjänstledig del av sin tjänst. Vi ...
2023-11-15 2023-12-04
Simrishamns kommun Sommarjobb inom badsäkerhet, simundervisning och service!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor ges stor frihet att göra badupplevelsen för våra badgäster till den bästa möjliga. Du visar engagemang i din yrkesroll och har förståelse för hur din insatts påverkar kundernas helhetsintryck. Fokus ligger på service till våra badgäster, bevakning, simskola, lokalvård, kiosk och entré. Säsongen varar under perioden 15 juni mitten av augusti och schemaläggningen är fördelad på dag, kväll och helger. Vi erbjuder mellan 10-20 tjänster fördelat på badvärdar, simlärare och perso...
2023-11-11 2024-03-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Läkare till Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn
Som läkare ges du möjlighet till ett varierande arbete nära ditt team. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att utreda och behandla psykiska problem och sjukdomar samt övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du kommer ingå i ett väl kvalificerat team som består av fem läkare. Sambedömningar av läkare/psykolog är mer en regel än ett undantag vid nybesök vilket föregås av en BAS-skattning som innefattar skattningsskalor och eventuella provtagningar. Detta utförs av våra skötare. Vi erbjuder dig en stimulerande miljö där det finns...
2023-11-03 2023-12-03