Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Särskolan Elevassistent, Grundsärskolan Norrsätra
Grundsärskolans uppdrag: Grundsärskolans verksamhet byggs utifrån ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt, som syftar till att skapa en tydliggörande och förutsägbar miljö med utgångspunkt i gällande styrdokument. Varje pedagog förväntas ha en helhetssyn på eleverna med syfte att utveckla deras kunskaper och färdigheter för att skapa möjligheter till ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Vi söker elevassistent som arbetar pedagogiskt med eleverna utifrån elevens individuella utvecklingsplan och skolans styrdokument. Detta i nära samarbete med a...
2021-02-24 2021-03-17
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Pinnhagens förskola
Vi söker en person som är självgående, stabil och förtroendeingivande som samtidigt har god förmåga att samarbeta och skapa relationer. En person som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt har en positiv inställning till sitt arbete. Vi erbjuder dig arbete i en verksamhet där arbetslagen ges förtroende att arbeta självständigt mot uppsatta mål genom bl.a. ett tematiskt arbetssätt och du har ett nära samarbete med biträdande rektor med korta beslutsvägar. Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk doku...
2021-02-19 2021-03-05
Sandvikens kommun, Grundskola Förskollärare, Norrsätraskolan
Du kommer att tillsammans med två andra förskollärare arbeta i en förskoleklass som är indelad i två grupper. I tjänsten ingår också arbete på skolans fritidsavdelning. Du kommer att planera och genomföra undervisning med eleverna och genomföra utvecklingssamtal under vårterminen. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor i förskoleklass och du ingår i L-husets arbetslag. I förskoleklass arbetar du efter de mål som finns för förskoleklass såsom att arbeta med leken som inlärning och ett aktivt värdegrundsarbete.
2021-02-18 2021-03-04
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Affärschef Sandviken Energi
- produktionserfaren ledare som vill utveckla affären Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten Sandviken och Gävle. Vid årskiftet 2023/2024 kommer produktionen ske huvudsakligen i Gävle Energi´s regi genom 100% förnybara energikällor och då även täcka Sandvikens fjärrvärmebehov. Sandviken Energi söker nu en AO-chef för fjärrvärme (AO-chef Kraft & Värme) som bland annat är med och implementerar övergången av produktionen till Gävle Energi. Därefter blir AO-chefens roll en viktig beställarfunktion mot producenten...
2021-02-18 2021-03-14
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare Sandvikens kommun
Som biståndshandläggare kommer du i huvudsak arbeta med utredning, bedömning och beslut, samt uppföljning av insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) som t ex hemtjänst och särskiltboende. Vi använder verksamhetssystemet LifeCare och handlägger enligt IBIC (Individens behov i centrum). Arbetet innebär en nära dialog med personer som ansöker om insatser samt deras företrädare. Som handläggare har du samarbete med olika samarbetspartners och de som verkställer insatserna. Utredningsarbetet innebär att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera, be...
2021-02-16 2021-02-28
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Rektor, Södra grundskoleområdet
Du ingår som en av tre rektorer i ledningsgruppen för grundskolans och grundsärskolans verksamhetsområde, där du representerar Södra grundskoleområdet. Uppdraget i ledningsgruppen innefattar bland annat att utveckla och förvalta förhållningssätt och perspektiv som ska genomsyra hur vi gemensamt leder hela grundskolan. Tillsammans strävar vi efter en hög måluppfyllelse samt att arbeta utifrån frågeställningar om hur förvaltning och verksamhet kan stödja varandras uppdrag. Som representanter i ledningsgruppen så har vi ett gemensamt ansvar för h...
2021-02-05 2021-02-28
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Verksamhetsutvecklare till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Vill du med glädje bidra med din kompetens och samarbetsförmåga, och fortsätta utveckla och kvalitetssäkra VGSs verksamheter och samhällsbyggnadsprocessen? Vi söker dig som brinner för att utveckla en verksamhet som arbetar för en hållbar samhällsutveckling och ser långsiktighet som målbild och dialog som verktyg. Du är modig och trivs att leda och driva i förändring och ser kundnytta och "digitalt först" som självklart. Som medarbetare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. Fö...
2021-02-04 2021-03-07
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Speciallärare matematik, Bessemerskolan
Vi söker en speciallärare i matematik som är intresserad av att hjälpa elever att uppnå sina mål och hitta strategier för dem som behöver nya sätt att hantera sin studiesituation. Vårt gemensamma fokus är att tillsammans med lärarna skapa god inlärningsmiljö och gynnsamma inlärningssituationer för eleverna. Exempel på arbetsuppgifter: • Anpassningar i klassrummet. • Vid behöv enskilt, alt gruppstöd till elever. • Visa och implementera användningen av kompensatoriska hjälpmedel. • Handleda och samarbeta med lärare och elevhälsa.
2021-02-03 2021-02-28
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sandviken Norra Din hälsocentral söker sjuksköterska
Vi söker dig som i ett långsiktigt perspektiv vill bli vår nya kollega och bli en del av ett fantastiskt team av Sjuksköterskor/Distriktsköterskor och där din yrkesprofession blir en del av navet på Hälsocentralen Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete av både planerad/akut karaktär, telefonrådgivning På hälsocentralen arbetar vi även med sjuksköterskeledda mottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning, hälsosamtal samt hembesök. BVC finns kopplat till enheten med specifik personal som arbetar. From mars...
2021-02-03 2021-03-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska/sjuksköterska till Storvik Din hälsocentral
Arbetet innebär att ingå i vår arbetsgrupp på hälsocentralen i Storvik. Du kommer att samarbeta med övriga yrkeskategorier i team. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på hälsocentral såsom rådgivning, mottagning, hembesök och eventuellt specialistmottagning. För våra primärvårdsakuta patienter samverkar vi tillsammans med två hälsocentraler i Sandviken och på Akutflödet på Sandvikens sjukhus.
2021-02-01 2021-03-05
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, socialsekreterare Ekonomienheten
Arbetet innebär handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt att bistå socialsekreterarna på möten och i handläggning av andra insatser inom enheten. Enheten arbetar aktivt med verksamhetsutveckling för att kunna utföra ett socialt arbete med god kvalitet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Vi vill inom enheten arbeta motiverande och stödjande av individen. Hoppas att även du vill vara en del av vår enhet!
2020-12-18 2021-02-28
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, behandlingsassistent Örtagården/Stallgatan
Som behandlingsassistent ger du stödinsatser till personer med missbruksproblem. Vi har dygnet runt bemanning med sovande jour. Vi arbetar med KBT-baserade behandlingsmetoder; Återfallsprevention(enligt Väckarklockan), Motiverande samtal (MI) samt CRA-behandling. Viss stöd- och behandlingsverksamhet sker i grupp. Vi lägger stor vikt vid den egna sociala planeringen med individuellt stöd, för att bygga upp en tillvaro som är hållbar även efter avslutad vistelse. Det genomförs en del gemensamma aktiviteter för de boende, både inne i huset och ut...
2020-12-18 2021-02-28
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, socialsekreterare Ungdomsenheten
Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa. Till din hjälp har du de ovan nämnda resurserna plus vårt familjecenter med ett femtontal medarbetare. Vi arbetar även nära ihop med individ- och familjeomsorgens barn och familjeenhet. Vår målgrupp är ungdomar 13-19 år och deras föräldrar och nätverk.
2020-12-18 2021-02-28
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sommarvikariat omsorgspersonal
Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsassistent - Du hjälper omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en bra och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor, handling och aktiviteter. Habiliterare - Du ger individuellt anpassat stöd till brukarna i deras dagliga livsföring för att stärka individen. Du arbetar med individuellt anpassade arbetsmetoder och struktur, rutiner och planering för att få brukarnas vardag och fritid att fungera. Personlig assistent - Du stödjer och hjälper bruka...
2020-12-18 2021-06-06