Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Specialpedagog, Bessemerskolan
Vi söker en specialpedagog till Bessemerskolan. Vårt gemensamma fokus är att tillsammans med lärarna skapa god inlärningsmiljö och gynnsamma inlärningssituationer för eleverna. Exempel på arbetsuppgifter: • Handleda lärare. • Stötta speciallärare. • Visa och implementera användningen av kompensatoriska hjälpmedel. • Arbeta förebyggande i olika insatser. • Utredningar. • Handleda och samarbeta elevhälsa. En tjänst, tillsvidareanställning 100 % En tjänst, tidsbegränsad anställning 50 %
2021-05-12 2021-06-06
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef till Parkbadet
Som enhetschef på Parkbadet skapar du tillsammans med dina medarbetare en välkomnande miljö för badupplevelser, friskvård och träning. En miljö där våra kunder och besökare trivs att vara och där våra medarbetare gillar att arbeta. Du leder det dagliga arbetet som gör att våra kunder och besökare får en positiv upplevelse av sitt besök och kommer tillbaka ofta. Parkbadet erbjuder trygga upplevelser för alla och ditt ledarskap ger dina medarbetare ansvar och förutsättningar för ett bra bemötande med säkerheten i fokus för våra gäster. Ma...
2021-05-11 2021-06-06
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Byggprojektledare till Sandviken
Vill du vara med och leda dagens och framtidens byggen vid Sandvikenhus? Sandvikenhus rustar och bygger för framtidens trygga hem och nu söker vi dig som vill bli del av ett starkt och yrkesskickligt team av projektledare vid Bygg- och teknikavdelningen. Som byggprojektledare hos oss leder du och får helhetsansvar för om-, till- och nybyggnadsprojekt inom företagets och kommunens fastighetsbestånd. Du jobbar nära våra uppdragsgivare, kunder, kommunens förvaltningar, allmänheten och en hel del konsulter och entreprenörer. Hos oss får du en bred ...
2021-05-11 2021-05-30
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Tallbacksgårdens fsk och Takläggarens fsk
Tallbacksgården och Takläggaren är flerspråkiga förskolor och du är en viktig ledare i det språkligt pedagogiska uppdraget. Du kommer att använda digitala verktyg i undervisningen och vara delaktig eller ledande i att utveckla det arbetet. Det tematiska arbetet håller ihop vår utbildning och undervisning och din erfarenhet från att ha arbetat tematiskt är viktig för oss. Vi använder oss av Lotus för att planera utbildningen och undervisningen, Unikum för att dokumentera vårt arbete, CoRe ( Content representation) för att dokumentera vårt ledars...
2021-05-10 2021-05-23
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare Åk F-6, Västra grund- och särskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2021-05-10 2021-05-31
Sandvikens kommun, Grundskola Ämneslärare åk 7-9, Björksätraskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom södra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projekt...
2021-05-10 2021-05-23
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare, Murgårdsskolan F-6
Murgårdsskolan F-6 söker, 1 klasslärare till åk 2 och en husvikarie. Murgårdsskolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla...
2021-05-10 2021-05-23
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Speciallärare Individuella programmet, Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan söker en speciallärare med inriktning utvecklingsstörning med behörighet att undervisa i ämnesområde till det individuella programmet. Som lärare på gymnasiesärskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i sa...
2021-05-10 2021-05-24
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Lärare Sv/Sva och Eng Introduktionsprogrammen, Bessemerskolan
Vi söker en ny medarbetare för undervisning på Introduktionsprogrammen i Sv/Sva och Eng. Som ansvarig mentor sätter du upp mål tillsammans med eleverna och har regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för att verksamheten når sina mål. Du motiverar och leder eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt följer upp elevernas studieresultat och närvaro. Du ingår i ett programarbetslag och ett ämneslag, där samarbete är viktigt för det gemensamma utvecklingsarbe...
2021-05-10 2021-05-24
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Lärare Ma/No Introduktionsprogrammen, Bessemerskolan
Vi söker en ny medarbetare för undervisning på Introduktionsprogrammen i Ma/No. Som ansvarig mentor sätter du upp mål tillsammans med eleverna och har regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för att verksamheten når sina mål. Du motiverar och leder eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt följer upp elevernas studieresultat och närvaro. Du ingår i ett programarbetslag och ett ämneslag, där samarbete är viktigt för det gemensamma utvecklingsarbetet på pr...
2021-05-10 2021-05-24
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Nävergårdens förskola
Vi söker nu 1 förskollärare på 100 % under en termin med stor chans till förlängning. Du kommer att arbeta med barn 1-3 år och ingå i ett arbetslag tillsammans med 2 förskollärare. Ditt uppdrag är att undervisa barn i mindre grupp under större delen av dagen. I förskolan arbetar vi tematiskt så du kommer att planera undervisningen tillsammans med de andra förskollärarna. Som förskollärare har du ett förtydligat ansvar gällande de målstyrda processerna, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Detta arbete görs tills...
2021-05-10 2021-05-24
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Jernvallens förskola
Vi söker nu 1 förskollärare på 75 % under en termin med stor chans till förlängning. Du kommer att arbeta med barn 1-3 år och ingå i ett arbetslag tillsammans med 1 förskollärare och 2 barnskötare. Som förskollärare har du ett förtydligat ansvar gällande de målstyrda processerna, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Detta arbete görs tillsammans och i nära samarbete med övriga arbetslaget. Du bidrar till ett gott arbetsklimat på förskolan och du kommer tillsammans med erfarna förskollärare att ansvara för att bar...
2021-05-10 2021-05-24
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Yrkeslärare Bygg- och anläggningsprogrammet, Bessemerskolan
Undervisa i karaktärsämneskurser på bygg- och anläggningsprogrammet och som ansvarig mentor sätta upp mål tillsammans med eleverna och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Aktivt bidra till skolans utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina mål. Motivera och leda eleverna till goda studieresultat, måluppfyllelse och kunskapsutveckling samt följa upp elevernas studieresultat och närvaro. God kännedom och kontakt med den lokala branschen. Att arbeta tillsammans i arbetslaget för ett gemensamt utvecklingsarbete på programmet. Ans...
2021-05-05 2021-05-21
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat socialsekreterare Vuxenenheten
Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av ett missbruksproblem och/eller beroende kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till arbetsuppgifterna hör även utredning av våld i nära relation, uppföljning av beviljade insatser samt upprättande av yttranden. Inom ramen för handläggning sker motiverande, utredande och stödjande samtal. Arbetet som socialsekreterare hos oss omfattar även samarbete med övriga enheter inom vår förvaltning och inte minst med behandlingspersonal inom vuxene...
2021-05-05 2021-05-16
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Två verksamhetschefer, Specialenheter Omsorgsförvaltningen
Är du en innovativ och erfaren ledare som vill vara med och utveckla samt fortsätta att driva verksamhet inom Omsorgsförvaltningen? Då kan detta vara något för dig! Rollen som verksamhetschef innebär att du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet. Du ska utifrån politiskt uppdrag tillsammans med förvaltningschefen bevaka omvärlden och utveckla verksamheten med fokus på brukarperspektiv och kvalitet. Du ska leda, planera, utveckla, följa upp och styra verksamheten kostnadseffektivt och med god kvalitet...
2021-05-04 2021-05-17
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Preventionsstrateg, individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Preventionsstrategens arbetsuppgifter innebär att planera, samordna, driva, utveckla och utvärdera det övergripande ANDTS- och våldsförebyggande arbetet. Uppdraget innebär att arbeta utifrån nationella, regionala och lokala styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår att omvärldsbevaka området hållbar samhällsutveckling, ANDTS- och våldsförebyggande frågor samt överföra och omsätta erfarenheter och kunskaper till strategier för ett lokalt, konkret och långsiktigt arbete. I arbetet ingår att påverka och ge stöd till förvaltningar och bolag att till...
2021-05-03 2021-05-23
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Arbetsmiljöingenjör till Sandviken Energi
- Du har helhetsansvar för den fortsatta säkerhetsresan Vi söker nu en nyckelkompetens för att vidareutveckla resan mot en förbättrad arbetsmiljö och brandskydd. Du tillhör avdelningen Hållbarhet men arbetet sker till stor del hos affärsområdena. I rollen leder och coachar du förbättringsarbetet i nära samarbete med projekt, linjechefer och medarbetare. Rollen är bred och har många kontaktytor både internt och externt. Du arbetar självständigt och tar initiativ inom prioriterade områden. Du är med och planerar och koordinerar arbetet med bla...
2021-05-03 2021-05-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska/Distriktssköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
Arbetsuppgifterna består av rådgivning och behandling av patienter, både via telefonrådgivning samt mottagningsbesök. Är du intresserad av mer primärvårdsakut vård finns möjlighet att vara en i vårt team på akutflödet och/eller på familjeläkarjouren. Som sjuksköterska/distriktsköterska på vår hälsocentral arbetar du med egen tidbok vilket är ett nytt arbetssätt sedan i höstas och mycket uppskattat av teamet. Beredskapstjänstgöring helg ingår i tjänsten med 3-4 pass/år. Välkommen att söka till oss!
2021-05-03 2021-05-24
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Violinlärare, Kulturskolan Sandviken
Du kommer att undervisa elever i åldrarna 4-19 år i violin och viola, enskilt och i grupp. Även pianoundervisning ingår i tjänsten. Du kommer också att leda ensembler och orkestrar på olika nivåer och inom olika genrer. Hos oss är det viktigt att eleverna tidigt får möjlighet till samspel och för uppleva musikglädje tillsammans med andra barn och unga. Bland arbetsuppgifterna ingår aktiv rekrytering samt att organisera och genomföra utåtriktad verksamhet tillsammans med kollegor och elever. Du kommer också att arbeta med grundkursen Speldosan...
2021-04-30 2021-05-23
Sandvikens kommun, Grundskola Kvalitetssamordnare, Centrala grundskoleområdet
Som kvalitetssamordnare kommer du att: • Arbeta på uppdrag av skolområdets skolledare. • Samarbeta med övriga medarbetare, enskilt och i arbetslag. • Samarbeta med förvaltningens övriga kvalitetssamordnare/kvalitetsutvecklare. • Ansvara utifrån givna uppdrag att processer ritas i 2c8 och behandlas i Hypergene. • Vara ett stöd i att plocka fram resultat, statistik och göra analyser i olika sammanhang. • Att medverka och driva tjänstekatalogarbetet. • Utveckla processer, förfina rutiner, revidera planer m.m. • Ha fokus på det systematiska kvalit...
2021-04-28 2021-05-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral
Vi söker en ny kollega till Sandviken Södra Din hälsocentral. Är du legitimerad sjuksköterska och intresserad av primärvård är du välkommen med din ansökan. Arbetet omfattar mottagningsarbete av planerad men även akut karaktär, telefonrådgivning och kan även omfatta hembesök. På Sandviken Södra Din Hälsocentral finns även specialistsjuksköterskemottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning, hälsosamtal riktade till 40-åringar samt BVC. Goda möjligheter till vidareutbildning finns. Dessutom är Sandviken Södra D...
2021-04-27 2021-05-23
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Psykiatriska mottagningen i Sandviken
Mottagningen söker en ny sjuksköterskekollega med intresse för psykiatrisk omvårdnad, läkemedelsadministration och uppföljning samt stödjande samtal. Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, motiverande samtal och drogscreening. Mottagninge...
2021-04-26 2021-05-17
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör/bygglovshandläggare ingår du i ett entusiastiskt team som brinner för samhällsbyggnad och utveckling. Du tar självständigt ansvar för hela processarbetet, men övriga teammedlemmar finns alltid där som rådgivare. Beslutsfattandet sker i huvudsak på delegation utifrån gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter är inom plan- och bygglagens område som i huvudsak innebär att handlägga och fatta beslut om bygglov, anmälan, startbesked, tekniskt samråd, slutsamråd samt att genomföra arbetsplatsbesök. Vidare ingår det att förbe...
2021-04-23 2021-05-31
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Förvaltningsekonom, Arbetslivsförvaltningen
Du ansvarar för förvaltningens redovisning, budget- och bokslutsarbete. I tjänsten ingår att ge stöd till verksamhetsansvariga avseende ekonomifrågor, till exempel löpande statistik och kalkyleringar. Du kommer också att arbeta operativt med ekonomifrågor på förvaltningen bland annat med månadsvisa avstämningar tillsammans med cheferna och stödja dessa i bedömningen av den ekonomiska prognosen. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor inom ekonomiområdet. Du driver frågor inom området och du ingår i ledningsgruppen som företräder ...
2021-04-23 2021-05-14
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Miljöinspektör med inriktning mot hälsoskydd
Vi söker en miljöinspektör som ska arbeta med hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Inom ramen för arbetet kan det ingå bland annat tillsyn av skolor och förskolor, hygienlokaler, stickande och skärande verksamheter, bostadstillsyn, klagomålsärenden mm. Det kan också ingå tobakstillsyn, tillsyn på verksamheter som säljer receptfria läkemedel, tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen, smittskydd mm. Arbetsuppgifter och arbetsområden kommer att anpassas utifrån sökandes profil, verksamhetens behov eller resursfördelning och kan komma att varier...
2021-04-23 2021-05-16
1 2 >