Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Sandviken Energi Elnät Elmontör till Sandviken Energi
Gillar du att jobba utomhus, året runt? Är du orädd och nyfiken på ny teknik? Värdesätter du variation och bredd i dina arbetsuppgifter? Kittlas det dessutom lite lagom i magen av höga höjder? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu två nya elmontörer till oss på Sandviken Energi. Som elmontör hos oss är ingen dag den andra lik. Vi erbjuder en trygg och spännande arbetsplats där arbetsmiljön är i fokus. Förutom att genomföra tillsyner och att underhålla våra anläggningar och vår utrustning ingår det också att arbeta med förstärkningar och att u...
2021-07-26 2021-08-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral
Vi behöver dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa. Uppdraget hos oss innebär bedömning och behandling av patienter med de olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov som förekommer inom primärvårdens uppdrag. Den individuella planeringen för patienten ligger i fokus vilket innebär behandlingar både i hemmiljö, på mottagning samt i grupp. Vi samverkar i team på arbetsplatsen inom ramen för MMR och TRISAM där det rehabiliterande förhållningssättet fr...
2021-07-26 2021-08-22
Sandvikens kommun, Grundskola Elevassistent, Murgårdsskolan F-6
Murgårdsskolan ligger centralt i Sandviken och har nära till det mesta, även naturen. Göransson Arena, Arena Jernvallen och Parkbadet finns på promenadavstånd och som vi har tillgång till i undervisning. Murgårdsskolan är växande F-9 skola med ca 600 elever i åldrarna 6-16 år och med ca 100 medarbetare. Skolan ingår i ett av Sandvikens tre grundskoleområden, Centrala grundskoleområdet. Där ingår Västanbyns skola, Årsunda skola, Kungsgårdens skola, Alsjöskolan samt Österfärnebo skola. Skolområdet har en rektor samt åtta biträdande rektorer. Murg...
2021-07-19 2021-08-08
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare åk 3, Murgårdsskolan
Undervisande klasslärare till åk 3 med mentorskap.
2021-07-19 2021-08-01
Sandvikens kommun, Grundskola Elevcoach, Murgårdsskolan F-6
Som elevcoach har du en mycket viktig roll för elevernas välmående och måluppfyllelse. Du finns som stöd både under raster och i olika studiesituationer. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: * Att aktivt delta i utformandet och utvecklandet av trygghetsarbetet. * Att motivera och stödja elevers utbildningssituation. * Att arbeta förebyggande och långsiktigt. * Att främja närvaro hos eleverna. ...
2021-07-19 2021-08-08
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Timvikarier till Kunskapsförvaltningens förskolor och grundskolor
Du kommer att arbeta som timvikarie inom Kunskapsförvaltningens förskolor och/eller grundskolor i Sandvikens kommun. Arbetet innebär att du, oftast på kort varsel, blir bokad på arbetspass för att ersätta ordinarie personals tillfälliga frånvaro. Som timvikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år, med alla förekommande arbetsuppgifter så som fri och organiserad lek, planerade aktiviteter, samlingar, matsituationer, blöjbyten/toalettbesök osv. Inom grundskolan undervisar du som timvikarie elever i olika ämnen från förskoleklas...
2021-07-19 2021-08-08
Sandvikens kommun, Grundskola Mentor, Murgårdsskolan åk 7-9
Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa och utvecklas. Din viktigaste uppgift kommer därför vara att motivera eleverna till studier och stärka deras självkänsla. Mentorn är den person på skolan som har det sammanhållande ansvaret för att stödja eleverna i studierna och bidra till elevers måluppfyllelse. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Du ska ha lätt för att skapa relationer, vara lugn och trygg i din roll samt ha förmåga att motivera och st...
2021-07-19 2021-08-01
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare åk 4-6, Jernvallsskolan
Du kommer att arbeta som lärare i arbetslag åk 4-6 men även i nära samarbete med övriga arbetslag på skolan. I tjänsten ingår även mentorskap.
2021-07-14 2021-08-04
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare särskild undervisningsgrupp, Norrsätraskolan
Norrsätraskolan söker en lärare åk 4-6 för elever med behov av särskilt stöd. Norrsätraskolan övergår från höstterminen 2021 till en skola med årskurserna 49, med ett utökat upptagningsområde. Norrsätraskolan ligger i den västra stadsdelen Norrsätra, nära skog och strövområden. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Här finns positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar ...
2021-07-13 2021-07-27
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till Rehabiliteringsmedicinmottagning Sandviken
Som en av två legitimerade psykologer i smärtrehabteamet arbetar du i team tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterska, kurator, idrottsledare samt rehabkoordinator. Förutom tillhörighet i team ingår du även i en psykologgrupp med sex psykologer som alla arbetar inom kliniken. Dina arbetsuppgifter består av utredning, bedömning, behandling, uppföljning samt vissa lektioner i smärtrehabprogram. Möjlighet finns till introduktion av psykologkollega.
2021-07-13 2021-08-13
Sandvikens kommun, Grundskola Slöjdlärare i textil, Björksätraskolan
Inför läsåret 2021/2022 söker Björksätraskolan en engagerad lärare i textilslöjd till Björksätraskolan 7-9. Du kommer att arbeta tillsammans med 3 slöjdlärare på skolan. Som lärare har du ett nära förhållande till eleverna på skolan, har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer. Du varierar dina arbetsuppgifter. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, socialmedvetenhet och självständighet. Det tillsammans skapar en grund för elevernas måluppfyllelse. På skolan finns ett v...
2021-07-09 2021-08-04
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare spanska, Hedängskolan
Du kommer att undervisa i 4 spanska grupper i årskurserna 6-9. Vi fokuserar på att skapa ett gott klimat både hos lärare och elever. Du kommer att bli tilldelad en "mentor" som kommer att vara behjälplig med det praktiska på skolan. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag. Öppenheten och gemenskapen mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas och att all personal ska trivas. Tjänsten omfattar 60 % spanska. Kan fyllas ut med mer undervisning vid önsk...
2021-07-06 2021-08-02
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Drift och utvecklingsingenjör till Sandviken Energi
Du är en nyckelkompetens inom mätavdelningens fortsatta utvecklingsresa. Vi söker nu ytterligare en ingenjör till mätavdelningen. Du blir expert på mätinsamlingssystemet och ansvarig för vidareutveckling. Ständiga förbättringar av avdelningens processer samt framtagande av styrdokument är en viktig del av tjänsten. Mätavdelningen tillhör stabsfunktionen Verksamhetsstöd och har till ansvar att samla in och analysera data utifrån kundernas förbrukning av el, vatten och fjärrvärme. Det är en roll där du tillsammans med övriga affärsområden ...
2021-07-05 2021-08-15
Sandvikens kommun, Grundskola Studie- och yrkesvägledare, Hedängskolan
Tjänsten omfattar alla de uppgifter som ingår i en studie- och yrkesvägledares uppdrag. Vi arbetar med det breda perspektivet, som undervisning kring arbetslivet, studiebesök, prova-på-dagar, framtidsmässor, öppet hus, utbildningsinformation och aktiviteter för att öka elevens självkännedom. Men också den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och i grupp. Tillsammans med dina medarbetare inom den lokala elevhälsan kommer du att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Du kommer också att tillhöra en grupp med övri...
2021-07-02 2021-08-02
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Nämndsekreterare/Handläggare, Individ- och familjeomsorgen
Som nämndsekreterare ansvarar du för att ärendehanterings- och nämndprocessen samordnas och kvalitetssäkras samt ger specialiststöd i den processen till politiker och tjänstepersoner. Det innebär att du förbereder individ- och familjeomsorgsnämndens och utskottets möten, och hanterar kallelser och protokoll. Du är förvaltningens registrator och arbetar med GDPR som dataskyddssamordnare. I tjänsten ingår även eget handläggnings- och utredningsarbete, samt att delta i processer där din sakkunskap behövs. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • ansvara f...
2021-07-01 2021-08-22
Region Gävleborg, Västerbergs folkhögskola Biträdande rektor till Västerbergs folkhögskola i Storvik
Som biträdande rektor leder och deltar du aktivt i arbetet med antagning till kurser, bedömning av studieresultat samt omdömessättning. I samarbete med rektor och i nära dialog med medarbetarna leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet. Folkhögskolan är en flexibel utbildningsform som snabbt kan ställa om till förändrade och nya förutsättningar. Som biträdande rektor deltar du i utvecklingen av kursutbudet, för att skolan ska kunna möta upp det behov som finns i omvärlden. Att du är med och utvecklar och upprätthåller externa kontakter och di...
2021-06-28 2021-08-10
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Specialpedagog, Bessemerskolan
Vi söker en specialpedagog till Bessemerskolan. Vårt gemensamma fokus är att tillsammans med lärarna skapa god inlärningsmiljö och gynnsamma inlärningssituationer för eleverna. Exempel på arbetsuppgifter: • Handleda lärare. • Stötta speciallärare. • Visa och implementera användningen av kompensatoriska hjälpmedel. • Arbeta förebyggande i olika insatser. • Utredningar. • Handleda och samarbeta elevhälsa.
2021-06-28 2021-08-07
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare svenska som andraspråk och engelska, Björksätraskolan
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och engelska samt är intresserad att vara en del av framtidens skola och driva digital utveckling med oss. I uppdraget ingår mentorskap i en årskurs 9, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare. I ditt uppdrag ingår även sedvanliga uppgifter så som att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du är väl förtrogen med LGR11 och skollagen samt övriga viktiga styrdokument som utgör ramen för din p...
2021-06-28 2021-08-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Astma/KOL-mottagningen i Sandviken
Vi söker dig som aktivt intresserad sjuksköterska för att utveckla vår gemensamma Astma Kol mottagning inom Primärvård Västra Gästrikland. Inom Primärvården Västra Gästrikland har vi tagit fram ett projekt att driva en gemensam astma och KOL- mottagning för att följa upp våra patienter i aktuell målgrupp. Vi har under en längre tid kartlagt, planerat och tagit fram en rad aktiviteter som vi ser viktiga utifrån att få till en mer riktad uppföljning av astma och kol patienter och där höja kvalitén. Den gemensamma mottagningen för våra 5 hälsoce...
2021-06-24 2021-08-01
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare särskild undervisningsgrupp, Björksätraskolan
Vi söker nu dig som vill vara en del av vår särskilda undervisningsgrupp. Du kommer bli en del av ett aktivt arbetslag där det finns en strävan av att hela tiden utvecklas och ligga i framkant. I dina arbetsuppgifterna ingår att vara resurslärare i samtliga ämnen, vara behjälplig med anpassningar och tillhörande planering, dokumentation och övriga arbetsuppgifter som utvecklingssamtal, rastvakt etc.
2021-06-23 2021-08-01
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut Rehabenheten i Sandviken
Fysioterapeuten ger rehabiliterande insatser till personer som har funktions- och aktivitetshinder som begränsar eller hotar att begränsa individens dagliga liv. I arbetet ingår förebyggande, rehabiliterande/habiliterande och kompensatoriska åtgärder. Fysioterapeuten ingår i team runt omsorgstagaren tillsammans med andra befattningar, såsom arbetsterapeut, sjuksköterska och omsorgspersonal. I arbetet ingår att tillvarata och utveckla såväl fysiska, kognitiva som sociala färdigheter och att anpassa miljön. Handledning, instruktioner och utbildni...
2021-06-23 2021-08-15
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 4, Hedängskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och proje...
2021-06-22 2021-08-01