Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam ungdom
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på ungdomar 13-20 år samt deras familjer och nätverk. Du utreder och bedömer vårdnadshavares och ungdomars resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med ungdomar prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam barn
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn, 0 - 12 år samt familjer och nätverk. Du utreder och bedömer barns resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter
Öppenvårdens uppdrag är att stötta familjer så barn och unga får rätt stöd och omsorg för att utvecklas i positiv riktning, och ytterst för att undvika att barn och unga behöver placeras utanför sitt hem. Familjebehandlarna är uppdelade i två team, där ena teamet har mer specialisering mot ungdomsproblematik och skolfrånvaro för äldre barn medan det andra teamets kompetens riktas mer på de yngre barnens behov och föräldrastöd kring struktur och rutiner i hemmet. Teamen är jämnt fördelade med sju till åtta familjebehandlare per team. Akut kri...
2022-10-06 2022-10-23
Sandvikens kommun, Sandviken Energi Elnät Projektör med ansvar för nätutveckling
Vi är inne i en fas där vi fokuserar på att utveckla våra arbetssätt inom nätutveckling och du som projektör kommer som vår nya kollega att ges stora möjligheter till att växa och utvecklas! I rollen tillhör och leder du gruppen som ansvarar för planeringen av framtidens elnät och ser till att nya kundanslutningar samt om- och nybyggnadsprojekt genomförs såväl säkert som effektivt. Här väntar många kunniga och hjälpsamma kollegor som ser fram emot att både dela med sig samt att få ta del av dina kunskaper. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten ...
2022-10-06 2022-11-02
Sandvikens kommun, Förskola Barnskötare, Dag och Natts förskola
Vi söker två barnskötare eller likvärdig utbildning till vikariat med önskad start 17 oktober (eller enligt överenskommelse) som sträcker sig 3- 9 månader framåt, under förutsättning att erforderliga beslut tas. Vikariatet som barnskötare på pedagogisk omsorgstid 100 % innefattar både dagtid samt kvällar och helger. På helger och kvällar kan det vara ensamarbete. Förskolan arbetar efter timbanksavtal vilket innebär att schemaförändringar förekommer regelbundet. Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och refle...
2022-10-04 2022-10-11
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Specialpedagog, Elevhälsan
Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans uppdrag är att främja och förebygga hälsa och bidra till att skapa lärande miljöer som ger barn och elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Specialpedagogrollen i grundskolan innebär att: Handleda personal och vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare o...
2022-10-04 2022-10-18
Region Gävleborg, VO Primärvård Fysioterapeut till Sandviken Norra Din hälsocentral
Patienter med besvär från rörelse-/stödjeapparaten kommer i första hand till fysioterapin. Vi har fokus på patienters möjlighet till aktivitet, delaktighet och hälsa. Vår fysioterapi består av fyra fysioterapeuter i nära samarbete och i gemensamma lokaler med träningsbadet, dagrehab och fysioterapeuter från närliggande hälsocentral. I verksamheten ingår även hälsovetare som arbetar i nära samarbete med fysioterapeuterna. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du bland annat att arbeta med bedömning och behandling av patienter med funktio...
2022-10-03 2022-10-31
Region Gävleborg, VO Primärvård Distriktsköterska/sjuksköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral
På hälsocentralen möter du patienter i alla åldrar och med olika behov. Ingen dag är den andra lik och arbetet innebär en variation mellan arbetsuppgifterna under dagen. I vårt verksamhetsområde bedrivs även en astma-/KOL-mottagning, diabetesmottagningar och riktade hälsosamtal till 40-åringar. Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • egen planerad mottagning • akut sökande patienter • att göra hembesök • att bemanna vår telefonrådgivning. Förbättringsarbete ingår som en viktig del i det daglig...
2022-10-03 2022-10-21
Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret Chef till kommunledningskontoret
Driven ledare med stort samhällsintresse Sandvikens kommun är i en spännande fas med framtida utmaningar! Efter några års anpassning till förändringar inom arbetsmarknaden, tar nu industrisatsningar och den viktiga etableringen av Microsoft kommunen in i nya möjligheter. Uppdraget: Kommunledningskontoret har en central roll i kommunal verksamhet då de skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och utveckling av metodik, strukturer och planering av kommunens framåtskridande. Som chef på Kommunledningskontoret arbetar du nära d...
2022-10-03 2022-10-16
Sandvikens kommun, Servicekontoret Poolkock
• Ersätta korttidsvakanser i första hand inom området • Ansvara för matlagning och övriga sysslor kring maten i olika typer av kök • Beställning av varor • I tillagningsköken ska råvaror i möjligaste mån användas • Bakning av eget matbröd • Diskning och städning av kök • Menyer, recept och slutberedningsmanualer följer fastställda rutiner • Vid städning av lokaler ska egenkontroll och manual följas • Ansvar för dokumentation av egenkontrollprogram • Delta i arbetsplatsträffar och annan arbetsplanering/utveckling
2022-10-03 2022-10-07
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Blåsippans förskola
Vi söker en aktiv och engagerad förskollärare, gärna med erfarenhet av arbetslagsledarroll till oss på Blåsippan. Lite bättre varje dag! I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnen har huvudrollen. Ha roligt på vägen! Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och medarbetarna, re...
2022-09-30 2022-10-09
Sandvikens kommun, Grundskola Modersmålslärare polska, grundskola och gymnasieskola
Modersmålsorganisationen i Sandvikens kommun söker nu modersmålslärare i polska. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. De ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflekt...
2022-09-29 2022-10-09
Sandvikens kommun, Förskola Barnskötare, Smassens och Blåsippans förskolor
Förskolorna erbjuder barnen en trygg omsorg och utmaningar för att bidra till barnens självkänsla. Barnen ska få känna i glädje i att göra framsteg, övervinna svårigheter och få vara en tillgång i gruppen. Du är med och uppmuntrar och utmanar barnen att prova sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling. Du väver in omsorg, utveckling och lärande i ett sammanhang med fokus på tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer. Du är trygg i ditt ledarskap tillsammans med både barn och kollegor, skapar tillgängliga lärm...
2022-09-28 2022-10-12
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Smassens förskola
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Vi arbetar med mindre grupperingar under verksamhetsdagen för att öka möjligheterna för barnens inflytande samt möjligheten att se till varje individs behov och förutsättningar...
2022-09-28 2022-10-12
Sandvikens kommun, Servicekontoret Medarbetare till vår distributionscentral på Tuna
Godsmottagning, samordna varuleveranser (livsmedel, städ-, kontorsmaterial samt övriga varor) från olika varuleverantörer till kommunens verksamheter, kontaktperson gällande leveranser till verksamheterna, avvikelsehantering, returhantering, sköta avfallsåtervinning. Varuhantering av livsmedel på centralköket ingår också.
2022-09-28 2022-10-09
Region Gävleborg, VO Primärvård Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi, undersköterskemottagning och hälsomottagning i ett landsbygdsområde. Vi har specialistmottagningar för diabetes, hjärtsvikt, hypertoni samt sårbehandling. Vi arbetar preventivt med hälsoprojekt och må bättre grupper genom samarbete med vår hälsovetare, PST-team, rehabkoordinator och diabetessköterska. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med: • bedömning och behandling av patienter med olika funktionsned...
2022-09-28 2022-10-14
Sandvikens kommun, Sandbacka Park Digital kommunikatör med känsla för formgivning
Som digital kommunikatör kommer du att skapa målgruppsanpassat innehåll till våra sociala medier, producera nyhetsbrev och uppdatera innehållet på vår webbplats. I rollen ingår också att utforma digitala kampanjer med stöd från vår kommunikationsstrategi. Några av dina främsta verktyg i vardagen kommer att vara mobiltelefonen, kameran, datorn, Canva, Adobe-sviten och webbverktyget Sitevision. Du kommer att ingå i en total arbetsgrupp om 24 personer i Sandbacka Science Parks verksamhet och dina närmsta kollegor finns i kommunikationsteamet bes...
2022-09-26 2022-10-09
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare, Jäderfors skola
Jäderfors skola är en F-6 skola, med ca 55 elever. Personalen arbetar tillsammans som ett arbetslag. Skolan har ett fritidshem. Tjänsten innebär arbete som klasslärare i åk 4-6 Som lärare på Jäderfors skola förväntas du kunna samarbeta med dina kollegor, ha humor, kunna se nya alternativa lösningar, dokumentera ditt arbete och elevernas lärande. Du ska även kunna använda dig av datorn som ett naturligt lärverktyg.
2022-09-26 2022-10-21
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken Tandhygienist till Folktandvården Sandviken
Som tandhygienist jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. Som tandhygienist hos oss finns goda möjligheter till fördjupning inom olika odontologiska områden såsom ortodonti, parodontologi med mera. Du får efter utbildning möjlighet att bland annat utföra fyllningsterapi.
2022-09-26 2022-10-10
Sandvikens kommun, Grundskola Skoladministratör, Södra grundskoleområdet
Då vår administratör går vidare till en annan roll inom organisationen, söker vi nu en ny medarbetare till administrationen på Björksätraskolan. I tjänsten ingår administration så som exempelvis elevregistrering, betygshantering, fritidshemsplacering, personalregistrering, fakturahantering samt andra administrativa arbetsuppgifter knutna till skolorna och receptionen. Tillsammans med våra två administratörer i Södra grundskoleområdet ingår du i ett arbetsteam där det förväntas att ni hjälper varandra vid behov. Tjänsten är placerad på Björks...
2022-09-23 2022-10-20
Region Gävleborg, VO Primärvård Arbetsterapeut till Sandviken Norra och Södra Din hälsocentral
Är du arbetsterapeut eller arbetsterapeutstuderande och vill jobba med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet, livskvalité och hälsa? Som arbetsterapeut på hälsocentral får du ett omväxlande arbete både på mottagning och i patienters hem. Du arbetar tillsammans med arbetsterapeutkollegor på hälsocentral. Dessutom ingår du i ett nätverk med tio andra arbetsterapeuter i verksamhetsområdet. Ni möts regelbundet för kollegiala diskussioner, samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd i vardagen. För oss är en god introduktion viktig för ...
2022-09-22 2022-10-21
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Arbetsmarknadshandläggare
Vårt arbete handlar i grunden om att motivera och stötta människor till egen försörjning. Som arbetsmarknadshandläggare har du en nyckelroll i individens resa från första kontakt, framtagande av karriärplan, coacha via empowermentpedagogik, dokumentera, till att samordna kring individen för att hen ska kunna komma till egen försörjning. I den resan ingår det att delta i olika samverkansgrupper för att bli lyckosam i att lyckas med uppdraget. Du behöver i ditt uppdrag ha bra koll på eller förmåga att skaffa dig bra koll på den lokala och natio...
2022-09-21 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Sjuksköterska till rehabiliteringsmedicinavdelningen i Sandviken
Som sjuksköterska ingår du som en viktig länk i rehabiliteringsarbetet på avdelningen, kontinuerligt under hela dygnet. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar vi gemensamt ansvar för vår gemensamma patient. Vår målsättning är att både patient och närstående känner sig trygga, delaktiga samt respektfullt bemötta. Dag-, kväll, natt och helgtjänstgöring förekommer. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att • delta i upprättande av en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med patienten vilket sker i samråd med närstående och ...
2022-09-20 2022-10-18
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef till Årsunda
I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, budget och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du hanterar både strategiska och operativa frågor inom din verksamhet i ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet. Du stärker och motiverar dina medarbetare i det dagliga arbetet. I din roll som enhetschef ingår att samverka kring brukarens olika kontakter så som familj, daglig verksamhet, region Gävleborg och andra myndigheter. Vi erbjuder dig möjligheten till ett mångsidigt och meningsful...
2022-09-19 2022-10-07
Region Gävleborg, VO Primärvård Rådgivningssjuksköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
Som rådgivningssjuksköterska är du den första kontakten patienten får när den söker hälsocentralen, hos oss arbetar du tillsammans med andra sjuksköterskor i ändamålsenliga lokaler lämpade för telefonrådgivning där kollegor finns nära till hands för konsultation. Som rådgivningssjuksköterska hos oss kommer du att • genomföra medicinska bedömningar och ge kvalificerad telefonrådgivning • göra självständiga prioriteringar • ge egenvårdsråd. Hos oss får du • vara en del av ett utvecklat arbetssätt med mentorskap, skräddarsytt introduktionsprogra...
2022-09-14 2022-10-09