Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Vuxenenheten
Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av en beroendeproblematik kan vara i behov av stöd och behandlingsinsatser. Till arbetsuppgifterna hör också utredning och handläggning av våld i nära relation. I arbetet ingår även att följa upp beslutade insatser. Utöver det tillkommer ärenden där personer behöver hjälp i någon form och där Vuxenenheten bistår för att lotsa dem till rätt instans. Yttranden av olika slag är också en arbetsuppgift. ASI används i utredningsarbetet samt för uppföljning och...
2023-02-07 2023-02-28
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Diabetessköterska
Vi söker en diabetessköterska till vår hälsocentral då en av våra diabetessköterskor kommer att gå i pension. Tillsammans med kollega kommer du att leda, organisera och planera vår diabetesmottagning. Arbetsuppgifterna präglas av självständigt arbete med individualiserad vård med patientens bästa i fokus och det kommer ges goda möjlighet att vara med och påverka samt utveckla patientarbetet kring diabetesvården. I kombination med det självständiga arbetet kommer du ha ett tätt samarbete med dina övriga kollegor på hälsocentralen. Som diabetess...
2023-02-07 2023-03-05
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Arbetsmiljösamordnare
För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd och stödjande, men samtidigt våga utmana och följa upp överenskomna planer. I ditt arbete ingår att utforma rutiner, arbetssätt samt följa upp att regelverk efterföljs så att vi förblir en trygg och säker arbetsplats där våra medarbetare kan jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat Funktionsansvar för koncernens arbetsmiljöansvar Strukturera, samordna och systematisera arbetsmiljöarbetet Leder och utvecklar arbetet i arbetsmiljökommittén. Processägare o...
2023-02-03 2023-02-26
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjebehandlare till Sandvikens familjecenter
Familjebehandlingens uppdrag är att stötta familjer så barn och unga får rätt stöd och omsorg för att utvecklas i positiv riktning, och ytterst för att undvika att barn och unga behöver placeras utanför sitt hem. Familjebehandlarna är uppdelade i två team, där ena teamet har mer specialisering mot ungdomsproblematik och skolfrånvaro för äldre barn medan det andra teamets kompetens riktas mer på de yngre barnens behov och föräldrastöd kring struktur och rutiner i hemmet. Teamen är jämnt fördelade med sju till åtta familjebehandlare per team. Aku...
2023-02-01 2023-02-28
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen HR-konsult med inriktning på rehabilitering
Vill du verka i en konsultativ HR-roll och samtidigt ta ett ansvar för att utveckla samt förstärka stödet till våra chefer inom rehabilitering? Då kanske just det här är arbetet för dig! Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med hela rehabiliteringsprocessen och som vill arbeta i en av Sandviken kommuns större förvaltningar, Omsorgsförvaltningen. I din roll som HR-konsult med inriktning på rehabilitering erbjuds du ett spännande uppdrag där du kommer att ha ett nära samarbete med förvaltningens cirka 40 chefer i rehabiliteringsinsatser ge...
2023-01-27 2023-02-12
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Förvaltningsekonom till individ- och familjeomsorgförvaltningen
Du ansvarar för förvaltningens redovisning, budget- och bokslutsarbete. I tjänsten ingår att ge stöd till verksamhetsansvariga avseende ekonomifrågor, till exempel löpande statistik, kalkyleringar och ekonomisk granskning av verksamheterna. Du kommer att arbeta med månadsvisa avstämningar och analyser tillsammans med cheferna och stödja dessa i bedömningen av den ekonomiska prognosen. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor inom ekonomiområdet. Du driver frågor inom området och har en aktiv roll i förvaltningens arbete med att ut...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Mottagningen söker två nya sjuksköterskor med intresse för psykiatrisk omvårdnad, läkemedelsadministration och uppföljning av litium, samt stödjande samtal. Vi arbetar i tvärprofessionella team där två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter, ett team arbetar med ADHD/ADD och ett team gör diagnostikutredningar. Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Som sju...
2023-01-27 2023-02-19
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare spanska, Murgårdsskolan 7-9
Även i vår stora personalgrupp råder mångfald. Hos oss arbetar både män och kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund. Det vi har gemensamt är ett prestigelöst och tillåtande arbetsklimat som vi månar om att behålla. På Murgårdsskolan 7-9 har vi 6 anställda mentorer vilket innebär att i tjänsten som undervisande lärare ingår inte ett mentorskap. Under skoldagen har vi ett mobilförbud för eleverna. Tjänsten innebär 50 % undervisning i spanska för åk 6-9. Möjlighet finns att komplettera till 100 % med andra ämnen, utifrån skolans behov och de...
2023-01-26 2023-02-09
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent till en social och pratglad man i 50-års ålder. Arbetet innebär att stödja honom i vardagen. Det innebär bland annat hjälp med personlig hygien, KP-träning samt matlagning. I arbetet ingår det också att följa med och på aktiviteter utanför hemmet. För att trivas i rollen som personlig assistent behöver du ha en stor ansvarskänsla, ett genuint intresse för andra människor och förmåga att sätta andras behov i centrum. Du behöver även vara lyhörd, empatisk och professionell samt att du behåller...
2023-01-26 2023-02-15
Sandvikens kommun, Grundskola Speciallärare inriktn mot matematik, Björksätraskolan F-3
En av våra nuvarande speciallärare slutar sin anställning för ett annat uppdrag och vi söker en ny speciallärare med inriktning mot matematik till Björksätraskolan F-3. Som speciallärare arbetar du nära eleverna och lärarna på skolan, samt är en del av skolans EHT-team. Det finns ytterligare tre speciallärare på skolan, varav en som blir din närmsta samarbetspartner i arbetet mot F-3. Som speciallärare arbetar du elevnära både som stöd i ordinarie undervisning, samt undervisar elever i grupp eller enskilt. I uppdraget ingår att göra kartläggni...
2023-01-26 2023-02-09
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Placeringsenheten
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning och myndighetsutövning enligt SoL och LVU med inriktning på barn och ungdomar 0-20 år samt deras familjer och nätverk. Som socialsekreterare på placeringsenheten är du ansvarig handläggare för placerade barn och unga. I ditt arbete kommer du att samarbeta med andra kollegor inom vår verksamhet och du kommer även att samverka med andra samarbetspartners externt och internt. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras,...
2023-01-25 2023-02-19
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare särskild undervisningsgrupp, Jernvallsskolan
Jernvallsskolan F-6 söker en lärare till vår särskilda undervisningsgrupp Kompassen med ansvar för undervisning i svenska och so. I tjänsten ingår arbete mot framförallt elever i årskurs 4-6 tillsammans med 9 andra pedagoger. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov. Som en del i arbetslaget som lärare och pedagog har du en mycket viktig roll för elevernas välmående och måluppfyllelse. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas...
2023-01-23 2023-02-26
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjerättssekreterare
Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor utifrån föräldrabalken och socialtjänstlagen. Familjerättssekreterarna utreder frågor kring vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätt och ärenden om faderskap/föräldraskap och adoption. En del av arbetet innebär att vara rådgivande i familjerättsliga frågor. Vi handlägger även ärenden rörande vårdnasöverflytt. Vi ansvarar för de frivilliga samarbetssamtalen. Att prioritera det förebyggande arbetet med samarbetssamtal ...
2023-01-20 2023-02-12
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjehemssekreterare
Familjehemssekretarens huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera och utreda familjehem samt kontaktfamiljer/-personer för barn och ungdomar. Arbetet innefattar även att ansvara för uppföljningen av familjehem samt att handleda och stödja dem i deras uppdrag i nära samarbete med barnets/ungdomens socialsekreterare. Som familjehemssekreterare kommer du också att vara i högsta grad delaktig i det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten.
2023-01-20 2023-02-12
Sandvikens kommun, Centrum för Vuxnas Lärande Biträdande rektor vikariat
Vikariat under 1 år som biträdande rektor. Som biträdande rektor har du både pedagogiskt, ekonomiskt och personellt ansvar för en avgränsad enhet. Där ansvarar du och leder, organiserar, samt planerar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Då organisationen kännetecknas av lyhördhet, beredskap på förändring och anpassning efter både kursdeltagare och omvärld så är utvecklingsinriktning och förändringsbenägenhet av stor vikt. Därav är arbetsmiljöfrågor och samverkan en naturlig del i vardagen och vi tror att du är en person som vill va...
2023-01-20 2023-02-10
Sandvikens kommun, IT-kontoret Supporttekniker IT
Tjänsten är placerad i enheten användarstöd. Enheten består av 14 personer som har i uppdrag att leverera en säker, kostnadseffektiv och modern IT-arbetsplats med fokus på användaren. Användarstöd omfattar Servicedesk, telefoni, IT-utbildning samt användarstöd M365. I rollen som supporttekniker ingår du i teamet Servicedesk som i dagsläget består av 9 personer. Teamet ansvarar och ger IT-support till hela kommunkoncernen. Servicedesk hanterar både första och andra linjens ärenden på en bred nivå - allt från lösenordsbyte, hård -och mjukvarusupp...
2023-01-20 2023-02-10
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Vårdlärare, Bessemerskolan
Vi söker dig som vill arbeta hos oss i vår vård- och omsorgsutbildning. Du bör ha erfarenhet av att undervisa i dina karaktärsämnen och är vårdlärare, med en bakgrund som sjuksköterska och/eller social omsorgslärare. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra utbildningar i enlighet med de anvisningar som finns inom skolverkets kursplaner. Det är därmed mycket viktigt att du har god pedagogisk förmåga. Undervisningen omfattar de flesta ämnen i vård- och omsorgsutbildningen. Eleverna har olika bakgrund och förkunskaper ...
2023-01-17 2023-02-19
Sandvikens kommun, Grundskola Fritidslärare, Gullhedskolan
Vi söker nu en fritidslärare till Gullhedskolan på 100 %. Som fritidslärare arbetar du tillsammans med förskollärare och lärare. Tillsammans planeras och genomförs rastaktiviteter, trygghetsskapande värdegrundsarbete och tematiskt arbete på och mellan avdelningarna. Kreativt skapande, digitala arbetssätt och den fria leken är inslag i den återkommande fritidsverksamheten. I din tjänst ingår att tillsammans med kollegor planera och genomföra aktiviteter kopplade till läroplanen samt göra fortlöpande uppföljning av det arbete som skett. Pedagoge...
2023-01-13 2023-02-17
Region Gävleborg, VO Sekreterare Medicin Medicinsk sekreterare till hjärtenheten
I rollen som medicinsk sekreterare har du en nyckelfunktion då du är en viktig del i en välfungerande vårdkedja för våra patienter. Hos oss arbetar vi tillsammans för att upprätthålla en strukturerad och välfungerande administrativ organisation där vi alltid har våra patienters bästa i fokus. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att jobba med • journalskrivning i Melior och PAF • posthantering inklusive remisshantering • diagnos och KVÅ-kodning • registreringar i olika system • scanning • bokningsuppdrag till våra mottagning...
2023-01-13 2023-02-08
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Sjuksköterska/distriktssköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
Vi har specialistmottagningar för bensår, astma/KOL, diabetes och snart även för hypertoni. På hälsocentralen träffar du patienter i alla åldrar och med olika behov. Vi har egna tidböcker och arbetet innebär stor variation. Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • planerad mottagning • telefonrådgivning • digitala vårdmöten via Min vård Gävleborg • primärvårdsakuta patienter. Hos oss får du • individuellt och skräddarsytt introduktionsprogram med egen mentor • regelbunden handledning av erfaren kolle...
2023-01-13 2023-02-12
Sandvikens kommun, Grundskola Fritidslärare särskild undervisningsgrupp, Jernvallsskolan
Jernvallsskolan F-6 söker en fritidslärare till vår särskilda undervisningsgrupp Kompassen. I tjänsten ingår arbete mot framförallt elever i årskurs 4-6 tillsammans med 8 andra pedagoger. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov. Som en del i arbetslaget som fritidslärare har du en mycket viktig roll för elevernas välmående och måluppfyllelse. Du finns som stöd både under skoltid, fritidstid samt raster och i olika studiesituationer. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas o...
2023-01-09 2023-02-26
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, socialsekreterare till Vuxenenheten
Arbetet innebär handläggning av ansökningar och anmälningar rörande personer som till följd av beroendeproblematik kan vara i behov av stöd- och behandlingsinsatser. Till arbetsuppgifterna hör även utredning av våld i nära relation, uppföljning av beviljade insatser samt upprättande av yttranden. Inom ramen för handläggning sker motiverande, utredande och stödjande samtal. Arbetet som socialsekreterare hos oss omfattar även samarbete med övriga enheter inom vår förvaltning och inte minst med behandlingspersonal inom vuxenenheten.
2022-12-16 2023-02-28
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, socialsekreterare till mottagnings- och utredningsenheten
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå ordinarie socialsekreterare genom att medverka i utredningsarbete gällande barn och unga och deras familjers resurser, biståndsbehov samt följa olika insatser. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i så kallade förhandsbedömningar vid anmälan om misstänkt oro för barn. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv med målsättning att nå hög delaktighet via olika former av nätverksarbete.
2022-12-16 2023-02-28
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboende
Uppdraget som ungdomsassistent är både svårt, spännande och utmanande. Arbetet syftar bland annat till att ge ungdomar redskap att påverka sin livssituation i en positiv riktning. Som ungdomsassistent på ungdomsboendet vägleder och stödjer du ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med övrig personal för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektiv...
2022-12-16 2023-02-28
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Sommarvikariat, socialsekreterare Ekonomienheten
Arbetet innebär handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt att bistå socialsekreterarna på möten och i handläggning av andra insatser inom enheten. Enheten arbetar aktivt med verksamhetsutveckling för att kunna utföra ett socialt arbete med god kvalitet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Vi vill inom enheten arbeta motiverande och stödjande av individen. Hoppas att även du vill vara en del av vår enhet!
2022-12-16 2023-02-28
1 2 >