Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Personalkontoret HR-Controller, Personalkontoret
Vi arbetar utifrån ett personalpolitiskt program som beskriver Sandvikens kommuns förhållningssätt i personalfrågor med fokus på medarbetarskap, ledarskap, rekrytering och kompetensutveckling, lön, arbetsmiljö och hälsa samt mångfald. En del av personalkontorets uppdrag är att bearbeta, analysera och presentera underlag inom det personalekonomiska området som ett effektivt stöd i beslutsprocessen. Efterfrågan av personalstatistik ökar kontinuerligt inom kommunen. Som ett led i att möta ökat behov kommer du i denna roll att arbeta med utvecklin...
2021-10-18 2021-11-08
Sandvikens kommun, Näringslivskontoret Ekonomiassistent
Här kommer du att ta dig an en rolig och lärorik roll som är en kombination av ekonomiassistent/administratör. Vi vill utvecklas tillsammans med dig och du kommer få stora möjligheter att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Eftersom tjänsten är ny finns det också möjlighet för dig att hjälpa till lite extra inom de områden som du själv tycker är roliga, till exempel inom våra olika projekt. Arbetstiderna är flexibla och behovet varierar 8-20 timmar/vecka. Du kommer få möjligheten att vara med oc...
2021-10-18 2021-11-02
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Sandviken
Mottagningen söker två nya sjuksköterskekollegor med intresse för psykiatrisk omvårdnad, läkemedelsadministration och uppföljning samt till en viss del telefonrådgivning. Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, motiverande samtal och drogscr...
2021-10-15 2021-11-05
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Timvikarier till Kunskapsförvaltningens förskolor och grundskolor
Du kommer att arbeta som timvikarie inom Kunskapsförvaltningens förskolor och/eller grundskolor i Sandvikens kommun. Arbetet innebär att du, oftast på kort varsel, blir bokad på arbetspass för att ersätta ordinarie personals tillfälliga frånvaro. Som timvikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år, med alla förekommande arbetsuppgifter så som fri och organiserad lek, planerade aktiviteter, samlingar, matsituationer, blöjbyten/toalettbesök osv. Inom grundskolan undervisar du som timvikarie elever i olika ämnen från förskoleklas...
2021-10-15 2021-10-26
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare matematik, Hedängskolan 7-9
Du kommer att undervisa i matematik i en årskurs med tre klasser. Vi fokuserar på att skapa ett gott klimat både hos lärare och elever. Du kommer att bli tilldelad en lärarmentor som kommer att vara behjälplig med det praktiska på skolan. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag. Öppenheten och gemenskapen mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas och att all personal ska trivas. Tjänsten omfattar 60 % undervisning i en årskurs och resterade kan fy...
2021-10-14 2021-10-28
Region Gävleborg, Kultur- och Kompetensnämnd Lärare till Västerbergs folkhögskola
Du ingår i ett engagerat arbetslag som reflekterar över och analyserar arbetssätt och metoder och som också arbetar tillsammans i klassrummet. Det kollegiala lärandet är viktigt hos oss. De studerande är vuxna med varierande skolbakgrund. Undervisningsgrupperna består vanligtvis av 12-20 deltagare. Allmän kurs motsvarar grundskolans och gymnasieskolans kurser, med stor variation i upplägg och utformning, och har studieomdömen som bedömningsform. I tjänsten ingår undervisning i svenska som andraspråk på Allmän kurs på både grundskolenivå och...
2021-10-13 2021-10-28
Sandvikens kommun, Grundskola Biträdande rektor, Södra grundskoleområdet
Du ingår som en av sju biträdande rektorer tillsammans med två kvalitetssamordnare i ledningsgruppen för Södra grundskoleområdets verksamhetsområde. Uppdraget i ledningsgruppen innefattar bland annat att utveckla och förvalta förhållningssätt och perspektiv som ska genomsyra hur vi gemensamt leder hela grundskoleområdet. Tillsammans strävar vi efter en hög måluppfyllelse samt att arbeta utifrån frågeställningar om hur förvaltning och verksamhet kan stödja varandras uppdrag. Som representanter i ledningsgruppen så har vi ett gemensamt ansvar fö...
2021-10-12 2021-11-02
Sandvikens kommun, Näringslivskontoret Kommunikatör Näringsliv
Näringslivskontoret söker Kommunikatör med uppgift att vara ett stöd i näringslivsutvecklingsarbetet med bland annat ansvar för Näringslivsenhetens externa kommunikation. Du arbetar i nära samarbete med befintliga näringslivsutvecklare i arbetet med att utveckla framtidens Sandviken med hållbara, starka företag.
2021-10-11 2021-11-01
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socionom/socialpedagog, Sandvikens ungdomsboende
Ditt uppdrag kommer att vara både svårt, spännande och utmanande. Din roll på ungdomsboendet är att vägleda och stödja ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med övrig personal för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. Du samverkar internt och externt och deltar i utvecklingen av arbetssätt tillsammans med chef och kollegor. Du ...
2021-10-11 2021-10-31
Sandvikens kommun, IT-kontoret Supporttekniker IT
Tjänsten är placerad i enheten användarstöd. Enheten består av 13 personer som har i uppdrag att leverera en säker, kostnadseffektiv och modern IT-arbetsplats med fokus på användaren. Användarstöd omfattar Servicedesk, telefoni, IT-utbildning samt användarstöd M365. I rollen som supporttekniker ingår du i teamet Servicedesk som i dagsläget består av 7 personer. Teamet ansvarar och ger IT-support till hela kommunkoncernen. Servicedesk hanterar både första och andra linjens ärenden på en bred nivå - allt från lösenordsbyte, hård -och mjukvarusupp...
2021-10-08 2021-10-29
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till Rehabiliteringsmedicinmottagning i Sandviken
Som en av två legitimerade psykologer i smärtrehabteamet arbetar du i team tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterska, kurator, idrottsledare samt rehabkoordinator. Förutom tillhörighet i team ingår du även i en psykologgrupp med sex psykologer som alla arbetar inom kliniken. Dina arbetsuppgifter består av utredning, bedömning, behandling, uppföljning samt vissa lektioner i smärtrehabprogram. Rehabiliteringen sker både i grupp och individuellt. De individuella behandlingsinsatserna pågår ofta under en längre tid.
2021-10-08 2021-11-14
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Skolpsykolog, Elevhälsan
Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande med inriktning på att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och deltar i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, samt genomför kartläggningar och utredningar på organisations-, grupp- och individnivå. Som skolpsykolog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap ...
2021-10-07 2021-10-21
Sandvikens kommun, Sandviken Energi Elnät Fjärrvärmetekniker
Som fjärrvärmetekniker hos Sandviken Energi har du den viktiga uppgiften att säkerställa att våra kunder är nöjda, vilket du löser med din positiva inställning och förmåga att analysera problem! Ditt uppdrag är att upprätthålla vår service mot villakunder med fjärrvärme samt att inom kort tillhandahålla tjänster för större fjärrvärmekunder. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är: • Drift och underhåll av fjärrvärmenätet. • Utföra underhåll av fjärrvärmecentraler, utbyte av komponenter m.m. • Driftsättning av nya fjärrvärmecentraler tillsamman...
2021-10-06 2021-10-27
Region Gävleborg. Undersköterska natt till Rehabiliteringsmedicinavdelningen i Sandviken
Som undersköterska hos oss kommer du framförallt att arbeta natt och du ingår som en viktig länk i rehabiliteringsarbetet på avdelningen, som pågår kontinuerligt under hela dygnet. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar vi gemensamt ansvar för vår gemensamma patient. Vår målsättning är att både patient och närstående känner sig trygga, delaktiga samt respektfullt bemötta. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • arbeta utifrån målen i patienternas individuella rehabiliteringsplaner • arbeta med omvårdnad, rehabilitering, pr...
2021-10-01 2021-10-24
Sandvikens kommun, Grundskola Fritidslärare särskild undervisningsgrupp, Jernvallsskolan
Jernvallsskolan F-6 söker en fritidslärare till vår särskilda undervisningsgrupp Kompassen. I tjänsten ingår arbete mot framförallt elever i årskurs 3-6 tillsammans med 8 andra pedagoger. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov. Som en del i arbetslaget som fritidslärare har du en mycket viktig roll för elevernas välmående och måluppfyllelse. Du finns som stöd både under skoltid, fritidstid samt raster och i olika studiesituationer. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas oc...
2021-10-01 2021-10-22
Region Gävleborg. Specialistläkare till Rehabiliteringsmedicin i Sandviken
Som specialistläkare hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta team med stor kunskapsbas där vi praktiserar ett holistiskt beteendemedicinskt tänkande. Vi arbetar utifrån en biopsykosocial sjukdomsmodell för att ge våra patienter bästa möjliga rehabilitering. Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att • ha en ledande roll i teamet där du samordnar och genomför kvalificerade rehabinsatser tillsammans med teamet • ingå i klinikens läkargrupp tillsammans med andra specialister och ST-läkare • aktivt medverka och bi...
2021-09-29 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken
Som psykolog hos oss kommer du att arbeta i ett tvärprofessionellt team bestående av skötare, sjuksköterska, psykolog, kurator, läkare och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi nära med planering, genomförande och utvärdering för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Som psykolog hos oss arbetar du bland annat med • diagnostik och utredningar • behandling och psykoterapi, både individuellt och i grupp • handledning • utvecklingsinsatser på verksamhetsnivå. Hos oss får du • varierade arbetsuppgifter • göra betydelsefulla insatser ...
2021-09-24 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Astma-KOL-mottagningen i Sandviken
Som fysioterapeut på vår gemensamma Astma-KOL-mottagning får du möjlighet att möta personer med astma och KOL och följa dem i deras rehabilitering. Du får dessutom tillsammans med de andra professionerna möjlighet att utveckla och driva den nyligen uppstartade mottagningen framåt. Tjänsten som fysioterapeut på Astma-KOL-mottagningen kommer att kombineras med arbete på hälsocentral och de sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer där. På våra hälsocentraler i primärvården Västra Gästrikland har vi de senaste åren arbetat för att du som fysiot...
2021-09-15 2021-10-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral
Vi behöver dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa. Uppdraget hos oss innebär bedömning och behandling av patienter med de olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov som förekommer inom primärvårdens uppdrag. Den individuella planeringen för patienten ligger i fokus vilket innebär behandlingar både i hemmiljö, på mottagning samt i grupp. Vi samverkar i team på arbetsplatsen där det rehabiliterande förhållningssättet från fysioterapeut har stor bety...
2021-09-06 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning BVC-sköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral
Barnhälsovårdens uppdrag regleras via Rikshandboken, Hälsovalshandboken samt via Barnhälsovården. Arbetet vid barnhälsovården på hälsocentralen innebär självständigt arbete på BVC med vaccinationsmottagning, hembesök, telefonrådgivning och att leda föräldragrupper tillsammans med övriga aktörer på hälsocentralen. Hälsocentralens och BVC-sköterskans uppdrag är att arbeta utifrån ett generellt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Som BVC-sköterska ska du erbjuda blivande föräldrar och barn 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats...
2021-08-31 2021-10-31