Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Grundskollärare åk 7-9, Murgårdsskolan
Murgårdsskolan åk 7-9 söker nu en lärare i matematik och en speciallärare. Ange i ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Du kommer även att arbeta självständigt. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge va...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboende
Ditt uppdrag kommer att vara både svårt, spännande och utmanande. Din roll på ungdomsboendet är att vägleda och stödja ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med dina kollegor för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. Du samverkar internt och externt och deltar i utvecklingen av arbetssätt tillsammans med chef och kollegor. Du i...
2022-05-16 2022-06-05
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Fritidslärare, Västra grund- och särskoleområdet
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten innebär även arbete som resurs i klass utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag vilket innebär både självständigt arbete såväl som samarbete med andra lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare F-6, Centrala grundskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom centrala grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga förstelärare. Du kommer att delta i skolans utvecklingsarbet...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Verksamhetsutvecklare till Sandvikenhus AB
Tjänsten, som är ny hos oss, innebär att du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling inom olika områden men med tyngdpunkt på kvalitet och hållbarhet. I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att leda och driva arbetet i projektform på uppdrag och tillsammans med representanter från verksamheten och där du projektleder. Du kommer dessutom att ansvara för företagets interna revisioner av framtagna processer och rutiner. I rollen ingår också att leda och ansvara för organisationens miljöarbete. Organisatoriskt ingår tjänsten i vår avdelni...
2022-05-16 2022-06-06
Sandvikens kommun, Särskolan Grundskollärare, Grundsärskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 1-6, Västra grund- och särskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 7-9, Norrsätraskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och proje...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Dag och Natts förskola
Vi söker nu 1 engagerad förskollärare på vikariat 100 % ca 6 månader. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Du kommer att bedriva både planerad och spontan undervisningen tillsammans med barnen, både enskilt och med kollegor. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Som förskollärare har du ett förtydligat ansvar gällande de målstyrda processerna, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Detta arbete görs tillsammans och i nära samarbete med övriga arbetslaget. Du ...
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare Åk F-6, Södra grundskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom södra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projekt...
2022-05-16 2022-05-29
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken Tandsköterska till Folktandvården Sandviken
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions och patientarbete förekommer. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi har en stor klinik med bred kompetens och det finns goda möjligheter till egen utveckling. Vi ser gärna att du har en vilja att fördjupa din kompetens inom kliniska såväl som administrativa uppgifter.
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Grundskola Förskollärare, Centrala grundskoleområdet
Murgårdsskolan F-6 söker 1 förskollärare Murgårdsskolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Vi vill att du har en god förmåga att utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Din uppgift är att kunna erbjuda verktyg och en stimulerande lärmiljö för var och en utifrån förskoleklassens läroplan. Vi söker dig som är en tydlig ledare med förmåga att skapa goda relationer till ...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, områdesvikarier
I förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år, med alla förekommande arbetsuppgifter så som fri och organiserad lek, planerade aktiviteter, samlingar, matsituationer, blöjbyten/toalettbesök osv. Som förskollärare/områdesvikarie är du en viktig person. Du bygger relationer och skapar meningsfulla dagar fyllda med glädje och trygghet tillsammans med barn och personal. Du anpassar dig efter rådande omständigheter och leder utbildningen därefter. Som förskollärare/områdesvikarie arbetar du 40 timmar i veckan och arbetstiderna kan variera mellan...
2022-05-13 2022-05-22
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Centrala planerare
I Sandvikens kommun inför vi centraliserad planering av hemtjänstinsatser för att skapa en likvärdig, hållbar och effektiv hemtjänst för både omsorgstagare och medarbetare. Denna centraliserade planering införs i skarp drift under maj och kan på sikt komma att omfatta även andra verksamhetsinriktningar. Som planerare har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. Du är van att prioritera, hantera information och skapa struktur. Du stöttar enheterna för en optimal planering och arbetar i verksamhets...
2022-05-12 2022-05-29
Sandvikens kommun, Sandbacka Park Junior och Senior Projektmedarbetare
Vi söker nu operativa projektmedarbetare till ett av våra EU-projekt Säker virtuell industri. Projektets syfte är att stärka regionens små- och medelstora industriföretag för att de ska kunna fortsätta växa. För att de ska kunna växa krävs det att företagen: • Snabbt tar till sig digitaliseringens möjligheter • Hittar och implementerar effektiva IT- och automationslösningar • Hittar och knyter till sig den IT-kompetens som behövs • Säkerställer företagets digitala säkerhet i och med att allt mer kopplas upp Projektet är en neutral part som ...
2022-05-12 2022-05-29
Sandvikens kommun, Sandbacka Park Projektledare EU-projekt
Det finns stora utmaningar för små och medelstora industriföretag i Gävleborg och Dalarna att hitta rätt kompetens- och för kompetensen att hitta rätt företag. Hållbar Inkludering är projektet som bidrar till att tillgodose industrins kompetensbehov genom att bättre ta tillvara talangers erfarenheter och kompetenser samt skapa arbetsplatser som är attraktiva och inkluderande för hela rekryteringsbasen. Genom att arbeta med psykologisk säkerhet kommer vi prova en metod för att undersöka just detta. Psykologisk säkerhet skapar enligt forskning tr...
2022-05-12 2022-05-29
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, Rosengården
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita samt Lifecare. Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum där handledning av omsorgspersonal samt fördelning och samordning av vårdarbetet är en stor del. Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet. Arbetet är varierande, allt från att förebygga ohälsa till att hantera akuta tillstånd.
2022-05-09 2022-06-06
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska särskilt boende
Som sjuksköterska inom särskilt boende ser vi dig som en vårdledare inom Hälso- och Sjukvårdslagen. Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i journalsystemet Procapita, Lifecare samt i kvalitetsregister. Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum där handledning av omsorgspersonal samt fördelning och samordning av vårdarbetet är en stor del. Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet. Arbetet är självständigt och varierande, ...
2022-05-09 2022-06-06
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska Hemsjukvården
Arbetet i kommunal hälso- och sjukvård är varierande med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Patienter har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar och att patientens egna resurser och delaktighet beaktas. I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienten, gör självständiga observationer och bedömningar. I arbetet ingår till exempel såromläggningar, provtagning, infusioner och vård i...
2022-05-09 2022-06-06
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till kvälls- och nattorganisationen
Vi ansvarar för patienter i hemsjukvård, LSS, korttids och särskilt boende. Vår geografiska placering är centrala Sandviken men även ytterområdena Österfärnebo, Storvik och Järbo. Arbetet är fritt, självständigt och varierande där inget arbetspass är det andra likt. Arbetstiden är förlagd till kväll och natt och två helger av fem. Vi använder Timecare, där du lägger ditt önskeschema efter givna ramar. Tre sköterskor/kväll och två sköterskor/natt. Du har det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och b...
2022-05-09 2022-06-06
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare med inriktning vårdplanering i Sandvikens kommun
Vi söker nu en medarbetare som vill arbeta som biståndshandläggare med inriktning vårdplanering. Arbetet innebär att utreda personers behov av hjälp och stöd inför utskrivning från sjukhuset. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Genom ditt arbete bidrar du till att personer får en trygg och säker hemgång. Hos oss får du utmaningar som är spännande och lärorika. Vi erbjuder dig en spännande framtid med stundvis högt tempo. Här får du stor användning av din förmåga att bemöta människor so...
2022-05-09 2022-05-22
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Två Biståndshandläggare till Sandvikens kommun
Som biståndshandläggare kommer du i huvudsak arbeta med utredning, bedömning och beslut, samt uppföljning av insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) som t ex hemtjänst och särskilt boende. Vi använder verksamhetssystemet LifeCare och handlägger enligt IBIC (Individens behov i centrum). Arbetet innebär en nära dialog med personer som ansöker om insatser samt deras företrädare. Som handläggare har du samarbete med olika samarbetspartners och de som verkställer insatserna. Utredningsarbetet innebär att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera, b...
2022-05-09 2022-05-22
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Utvecklare Nära vård, Omsorgsförvaltningen
Huvuduppdraget är att vara med och påverka och utveckla arbetet till en Nära Vård i Sandviken. Du kommer att stödja, samordna och i vissa fall bistå vid arbetet med omställningen för Nära vård. Du kommer att arbeta tillsammans med medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionsstöd men också tillsammans med övriga verksamhetsdelar inom Omsorgsförvaltningen. Arbetet omfattar nära samverkan med den regionala utvecklingssamordnaren samt med motsvarande funktioner i länets övriga kommuner och inom Gävleborgs län. Som sa...
2022-05-06 2022-05-29
Region Gävleborg, Trafik, kultur och folkhögskoleförvaltningen Bibliotekspedagog och lärare till Västerbergs folkhögskola
Tjänsten har två delar om ca 50% vardera som delvis tangerar varandra; Bibliotekspedagog och lärare i Sv/SO. Bibliotekspedagogdelen innebär ansvar för och utveckling av skolbiblioteket som en viktig del i folkhögskolans demokrati- och folkbildningsarbete. I nära samarbete med skolans lärare möter bibliotekspedagogen kursdeltagarna i läsfrämjande insatser, mediakunskap, informationshantering med mera, och har stor frihet att utveckla biblioteket till en central samlingspunkt på skolan. Det ingår också att anpassa och utveckla verksamhet och tj...
2022-05-05 2022-05-19
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Lärare i vård och omsorg, Centrum för Vuxnas Lärande (CVL)
Du kommer att undervisa i vårdkurser och arbeta både med de praktiska och teoretiska delarna i utbildningen. Du kommer att ingå i ett engagerat ämneslag med hög kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet. Du kommer att få träffa elever från många olika kulturer och faser i livet. Arbetet innebär planering, undervisning, uppföljning, bedömning och betygsättning. Vi har förväntningar att du är pedagogisk och kan anpassa och individualisera undervisningen efter elevernas behov. CVL arbetar individanpassat och undervisning bedrivs på flera olika ...
2022-05-04 2022-05-18
1 2 >