Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, IT-kontoret Digitaliseringsutvecklare
Som Digitaliseringsutvecklare hos oss kommer du att arbeta utifrån en behovsdriven metodik i nära samverkan med verksamheten för att identifiera behov och utvecklingsmöjligheter. Du kommer att leda och delta i utvecklingsuppdrag, stora och små, inom olika områden kopplat till digitalisering. Det kan handla om att se digitaliseringens möjligheter för effektivisering, automation och förändrat arbetssätt, från förstudie och beslutsunderlag till genomförande och uppföljning eller att hjälpa verksamheten med metodstöd inom tjänstedesign, processkar...
2023-06-02 2023-06-25
Sandvikens kommun, Grundskola Elevassistent, Centrala grundskoleområdet
Vi söker nu elevassistenter till Västanbyns skola, Murgårdsskolan, Kungsgårdens skola, Alsjöskolan och Österfärnebo skola. - Västanbyns skola söker en elevassistent. Skolan är en F-5 skola i utkanten av Sandvikens centralort med närhet till naturområden så som Högbo bruk. Vår fina skolgård ligger i direkt anslutning till skog, pulkabacke, fotboll- och isplan, vilket främjar aktiva raster och uteliv. - Murgårdsskolan F-6 söker en elevassistent. Skolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsakt...
2023-06-02 2023-06-16
Sandvikens kommun, Grundskola Studiehandledare tigrinja, Murgårdsskolan F-6
Vi söker nu en studiehandledare i tigrinja till Murgårdsskolan F-6. Skolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Som studiehandledare arbetar du i skolan med att handleda elever som har modersmålet tigrinja, genom att stötta, uppmuntra och motivera eleverna i deras lärande. Rollen kräver även ett nära samarbete med undervisande lärare, du kommer också att ha kontakt med vårdnadsh...
2023-06-02 2023-06-16
Sandvikens kommun, Grundskola Förskollärare, Kungsgårdens skola och Alsjöskolan
Vi söker nu förskolelärare till våra förskoleklasser, en till Kungsgårdens skola och en till Alsjöskolan. Kungsgårdens skola är en F-5 skola med närhet till skog, natur och till Storsjön vilket vi utnyttjar i undervisningen och för uteaktiviteter. Alsjöskolan är en F-3 skola som ligger vackert intill Alsjön i Åshammar med egen badplats. I det dagliga arbetet drar skolan fördelar av närheten till naturen. Utflykter till Alberget är naturliga inslag i skolans utedagar. Skolan ligger på gångavstånd till biblioteket i Åshammar. På våra skolor få...
2023-06-02 2023-06-16
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Fiberberedare
Arbetsuppgifterna innefattar att projektera, planera och förbereda projekt inom fiber, såsom nybyggnation, kundanslutningar, nätförstärkningar och omläggningar. Som beredare ansvarar du för att uppdatera, dokumentera och kvalitetssäkra dokumentation samt följa upp projekt. Vidare kommer du att ha kontakt med myndigheter, markägare och andra intressenter rörande exempelvis tillstånd och markavtal. I dina arbetsuppgifter ansvarar du bland annat för: Att ta fram kostnadskalkyler och andra underlag Beredning och projektering Dokumentation, projekt...
2023-06-02 2023-07-02
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Lärare, Jernvallskolan
Jernvallsskolan söker dig som är legitimerad lärare åk 4-6. Tjänsten innebär mentorskap i åk 6, den är på 100% och är en tillsvidareanställning. I dagsläget är åk 4-6 tvåparallellig. Du kommer att ingå i åk 4-6 arbetslag som har en hög andel behöriga lärare. Tillsammans med kollegorna arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar.
2023-06-01 2023-06-15
Sandvikens kommun, Inköpskontoret Upphandlare till Sandvikens kommun
Som upphandlare arbetar du med Lagen om Offentlig upphandling (LOU). Fokus ligger på att genomföra upphandlingar men vi arbetar även med hela inköpskedjan, från att genomföra förstudier till att efter genomförd upphandling lämna över avtalet till förvaltning. Vissa avtal förvaltas av inköpsenheten. Du ska på ett självständigt sätt kunna planera, genomföra och följa upp upphandlingsarbetet. Du deltar aktivt i inköpsenhetens utveckling samt i utvecklingen av kommunens inköp och har stor möjlighet att påverka arbetet. En viktig del i arbetet m...
2023-05-31 2023-06-26
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare Ma/No, Björksätraskolan
Björksätraskolan söker en engagerad Ma/No lärare till Björksätraskolan 7-9. Som lärare har du ett nära förhållande till eleverna på skolan, har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, social medvetenhet och självständighet. Det tillsammans skapar en grund för elevernas måluppfyllelse. På skolan har vi ett väl fungerande kollegium med ämneslärare som arbetar tillsammans främjande och förebyggande för att alla elever ska nå så långt...
2023-05-30 2023-06-20
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Elevassistent introduktionsprogrammet, Bessemerskolan
Som elevassistent har du en mycket viktig roll för elevernas välmående och måluppfyllelse. Du finns som stöd både under raster och i olika studiesituationer. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla.
2023-05-30 2023-06-13
Sandvikens kommun, Grundskola Elevcoach, Murgårdsskolan F-6
Vi söker nu 2 elevcoacher till Murgårdsskolan F-6. Skolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Som elevcoach motiverar, stöttar och hjälper du eleverna och har därmed en viktig roll för deras välmående under skoldagen. Du finns som stöd i olika studiesituationer samt raster för att främja såväl elevens kunskapsmässiga utveckling som sociala utveckling. Du är en förebild för elev...
2023-05-30 2023-06-13
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Utbildare inom handel till Ånyo Second Hand
Vårt arbete handlar i grunden om att motivera och stötta människor till egen försörjning. Vi kommer nu att utveckla ett jobbspår mot handel utifrån OCN-metoden. Vi kommer att använda Ånyo Second Hand som en utbildningsplats för kompetensutveckling inom yrkesområdet handel. Det finns ett färdigt koncept uppbyggt av moduler som vi jobbar efter och som du kommer att få utbildning inom. Du kommer att jobba tillsammans i team med butiksansvarig och handläggare kring verksamhet och utbildning.
2023-05-30 2023-06-22
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare, Hedängskolan
Hedängskolan F-6 söker en lärare till årskurs 6. Tjänsten är 100 % och en tillsvidareanställning. Du kommer att ingå i ett arbetslag med erfarna lärare. Vi har en hög andel legitimerade lärare som du kommer att samarbeta med. Åk 6 består av 3 klasser med ca 20 elever i varje klass, du kommer att undervisa i alla klasserna.
2023-05-29 2023-06-12
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Registrator
Som registrator på Västra Gästriklands samhällsförvaltning har du en central roll när det gäller förvaltningens administrativa arbetsuppgifter och informationsflödet. Du är insatt i all verksamhet på förvaltningen utan att vara expert på de olika sakområdena och du fungerar som ett stöd åt handläggare och chefer. Som registrator förvaltar du ledningssystemet (diariet) och säkerhetsställer en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar. Detta inkluderar diarieföring, utlämnande av allmän handling, posthantering och hantering av inko...
2023-05-29 2023-06-19
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare Ma/Fy/Tk, Norrsätraskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. Vi söker nu en behörig lärare i ma/fy/tk som drivs av ...
2023-05-26 2023-06-09
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Arbetsterapeut till Sandviken norra Din hälsocentral
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du tillsammans med arbetsterapeutkollega på hälsocentralen. Dessutom ingår du i ett nätverk med tio andra arbetsterapeuter i verksamhetsområdet. Ni möts regelbundet för kollegiala diskussioner, samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd till varandra i vardagen. Vi arbetar alltid utifrån patientens behov med starkt aktivitetsfokus och utför aktivitetsbedömningar samt rehabiliterande insatser för att uppnå patientens individuella mål. Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömni...
2023-05-25 2023-06-25
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare, Jernvallsskolan F-3
Jernvallsskolan F-3 söker en lärare till åk 3, tjänsten är 100 % och tidsbegränsad fram till 2024-06-20. Du kommer att ingå i ett arbetslag med tre erfarna legitimerade lärare som du samarbetar med. Åk 3 består av fyra klasser med ca 20 elever i varje klass.
2023-05-24 2023-06-15
Sandvikens kommun, Särskolan Elevassistent till Träningsskolan
Träningsskolan är en 1-9 skola, med 33 elever. Personalen är fördelad på 3 arbetslag. Träningsskolan ligger i Norrsätraområdet med naturen alldeles intill. Skolan har ett fritidshem. Skolan söker 3-4 elevassistenter. Tjänsten innebär arbete som elevassistent i något av arbetslagen. Arbetet bedrivs tillsammans med kollegor, lärare och assistenter. På träningsskolan vill vi att du som elevassistent har en god förmåga att arbeta flexibelt och anpassa arbetet utifrån elevernas behov. Varje elev är unik och din uppgift som elevassistent är att ku...
2023-05-22 2023-06-12
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Barn- och ungdomsassistent
Ditt huvudsakliga uppdrag är att assistera socialsekreterarna och avlasta dem i det vardagliga arbetet. Utifrån enhetens handläggningsprocesser ingår kontakter med verksamhetens målgrupp via medverkan i kontakter med barn och vårdnads-havare i olika sammanhang. Vidare ingår kontakter med interna och externa samverkanspartners. I uppdraget ingår även viss administration i form av ex registrering och dokumentation i verksamhetssystem.
2023-05-22 2023-06-06
Sandvikens kommun, Grundskola Modersmålslärare grundskola och gymnasieskola
Modersmålsorganisationen i Sandvikens kommun söker nu modersmålslärare i följande språk: - Kurdiska/kurmanji/turkiska 100 % - Tigrinja 100 % - Somaliska 60 % - Polska/Ryska 50 % - Thai 30 % - Bosniska 20 % Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift och använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. De ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språk...
2023-05-19 2023-06-09
Sandvikens kommun, Personalkontoret HR-strateg med inriktning arbetsrätt
Som HR-strateg erbjuds du ett spännande arbete där du både strategiskt och operativt får driva och utveckla arbetsgivarfrågor med fokus på arbetsrätt, lönebildning och samverkan. Tillsammans med kommunens förhandlingschef företräder du arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågor och förhandlingar av övergripande karaktär, ansvarar för rådgivning i lag- och avtalsfrågor gentemot övrig HR-personal och förvaltningarna samt driver och medverkar i utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom HR-området. Du har en viktig roll i att skapa ett förtroende...
2023-05-19 2023-06-04
Sandvikens kommun, Sandbacka Park Projektcontroller
I rollen som projektcontroller kommer du att ansvara för Sandbacka Science Parks projektredovisning. Du kommer arbeta med ekonomisk uppföljning och analys, samt att sammanställa och bygga ekonomiska rapporter. I arbetet kommer du ha löpande kontakt med projektens finansiärer, samverkansparter och andra intressenter och du ansvarar också för att rekvirera externa projektmedel och säkerställa att projekten får finansiering utbetald enligt beslut. Du kommer också att vara involverad i verksamhetens ekonomi- och verksamhetsstyrning, inköp/upphandli...
2023-05-19 2023-06-09
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Teaterlärare till kulturskolan Sandviken
Teater- och dramaverksamheten riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-19 år, allt från nybörjare till elever som önskar fördjupa sig inom området. Undervisningen är uppbyggd runt grupper i olika åldrar och nivåer. Grupperna jobbar med egna konstnärliga produktioner utifrån kunskapsnivå och ålder. Du kommer att leda olika sceniska projekt tillsammans med elever och kollegor. Vi samarbetar över ämnesområden och har också ett nära samarbete med för- och grundskolan genom olika projekt inom Kulturlöftet, där teater/drama är en viktig del. I...
2023-05-17 2023-06-07
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Fysioterapeut till rehabiliteringsmedicin
Hos oss arbetar vi patientcentrerat i team och har ett beteendemedicinskt synsätt, det vill säga att vi tar hänsyn till att även beteenden och faktorer i livsstilen påverkar kroppens sjukdomstillstånd, uppkomst och framför allt dess utveckling. I anslutning till avdelningen arbetar vi i ändamålsenliga träningslokaler och anpassad utomhusmiljö. Vi har även tillgång till bassäng, träningskök, träningslägenhet, datarum och trädgård. Viss del av träningen förläggs även ute i samhället. Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med...
2023-05-15 2023-06-11
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjehemssekreterare
Familjehemssekretarens huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera och utreda familjehem samt kontaktfamiljer/-personer för barn och ungdomar. Arbetet innefattar även att ansvara för uppföljningen av familjehem samt att handleda och stödja dem i deras uppdrag i nära samarbete med barnets/ungdomens socialsekreterare. Som familjehemssekreterare kommer du också att vara i högsta grad delaktig i det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten.
2023-05-12 2023-06-04
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Biträdande rektor, Södra grundskoleområdet
Som biträdande rektor för skolan kommer du att ha tillhörighet i Södra grundskoleområdets ledningsteam. Du kommer att ha rektor för Södra grundskoleområdet som närmaste chef. Du är pedagogisk ledare och du leder tillsammans med din närmsta kollega arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du planerar, kommunicerar och organiserar samt följer upp och utvärderar verksamheterna med stöd av olika styrdokument. I ditt uppdrag leder du det dagliga arbetet, vilket innefattar både e...
2023-05-12 2023-06-08
1 2 >