Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, IT-kontoret IT-specialist med inriktning inom infrastruktur
Tjänsten som IT-specialist är placerad i gruppen teknisk drift. Gruppen består i dagsläget av 9 personer. I rollen som IT-specialist hos oss får du vara med och utveckla Sandvikens Kommuns IT-infrastruktur och kommunikationsmiljö. Du är en god kravställare och vid behov tar du fram beslutsunderlag för teknikval, investeringar och deltar kring upphandlingar inom berörda områden. Du tillsammans med ditt team ansvarar för vidareutvecklingen av vår infrastruktur och de plattformar som direkt stödjer verksamheternas behov. Du arbetar i nära samverka...
2023-12-08 2024-01-07
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare/elevassistent, Björksätraskolan 7-9
Björksätraskolan söker en engagerad lärare/elevassistent till Björksätraskolan. Som lärare/elevassistent har du ett nära förhållande till eleverna på skolan samt stöttar elever att kunna följa med i undervisningen, du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer för att hjälpa eleverna att finna ro i sina studier. Du hjälper till att hitta individuella lösningar för elever så att de kan tillgodogöra sig kunskap. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, social medvetenhet o...
2023-12-07 2023-12-14
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Rosengården
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Lifecare HSL. Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum där handledning av omsorgspersonal samt fördelning och samordning av vårdarbetet är en stor del. Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet. Arbetet är varierande, allt från att förebygga ohälsa till att hantera akuta tillstånd.
2023-12-05 2023-12-26
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare/fritidslärare, Gullhedskolan
Vi söker nu en husvikarie till Gullhedskolan på 100 %. Som husvikarie förväntas du att vikariera för frånvarande pedagoger. Det innebär att arbetet kan variera från dag till dag i alla skolans verksamheter. Eftermiddagstiden är förlagd till fritidshemmet.
2023-12-01 2023-12-15
Sandvikens kommun, Grundskola Lärare i fritidshem, Gullhedskolan
Vi söker nu en lärare i fritidshem till Gullhedskolan på 100 %. Som fritidslärare arbetar du tillsammans med förskollärare och lärare. Tillsammans planeras och genomförs rastaktiviteter, trygghetsskapande värdegrundsarbete och tematiskt arbete på och mellan avdelningarna. Kreativt skapande, digitala arbetssätt och den fria leken är inslag i den återkommande fritidsverksamheten. I din tjänst ingår att tillsammans med kollegor planera och genomföra aktiviteter kopplade till läroplanen samt göra fortlöpande uppföljning av det arbete som skett. P...
2023-12-01 2023-12-22
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Ekonomienheten
Som socialsekreterare inom vår enhet utreder, bedömer och beslutar du om ekonomiskt bistånd samt bostadssociala kontrakt. En viktig del i arbetet är att tillsammans med den sökande, arbeta för att hitta lösningar som stärker hens resurser och möjligheter till att bli självförsörjande. I uppdraget ingår även samverkan med våra samarbetspartners, både internt och externt. Hoppas att du vill vara en del av vår enhet och utvecklas tillsammans med oss!
2023-11-29 2024-01-07
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare/fritidslärare, Årsunda skola
Vi söker nu en husvikarie till Årsunda skola. Som husvikarie på Årsunda skola kommer du att få arbeta som lärare i årskurs 1-6, förskollärare i F-klass eller fritidslärare. Årsunda skola är en F-6 skola som ligger vackert vid Storsjön som skolan utnyttjar i undervisningen samt närheten till naturen. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har vi erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt a...
2023-11-29 2023-12-13
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare Sv/So, Murgårdsskolan F-6
Vi söker nu en lärare till Murgårdsskolan F-6, tjänsten innebär undervisning i Sv/So årskurs 4 samt sva i årskurs 6, delat mentorskap i en klass. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har vi erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter ...
2023-11-29 2023-12-13
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Sjuksköterska till Mini-Mariamottagningen
Mini-Maria kommer bestå av ett team om fem behandlare, varav en med sjuksköterskekompetens. På mottagningen finns även läkarkompetens på timbasis. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att förebygga och behandla skadligt bruk och beroende hos unga, samt vid behov involvera andra verksamheter som behövs för att stärka måendet hos individen. Vi erbjuder psykosocial behandling och rådgivning med ett tvärprofessionellt och nätverksorienterat synsätt. Alla i teamet kommer främst arbeta behandlande men en viss del av yrkesutövningen kommer va...
2023-11-27 2023-12-13
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Behandlare till MiniMaria Sandviken
MiniMaria kommer bestå av ett team om fem behandlare, varav en med sjuksköterskekompetens. På mottagningen finns även läkarkompetens på timbasis. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att förebygga och behandla skadligt bruk och beroende hos unga. MiniMaria erbjuder psykosocial behandling och rådgivning med ett tvärprofessionellt och nätverksorienterat synsätt, vilket innebär att vid behov initiera nära samarbete med andra verksamheter som behövs för att stärka måendet hos individen. Alla våra arbetssätt och behandlingsmetoder är eviden...
2023-11-24 2023-12-13
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Allmänspecialist/ST till Sandviken Södra och Sandviken Norra Din HC
Eftersom flertalet av oss är småbarnsföräldrar har vi en flexibel inställning där arbetet och livspussel ska gå ihop, vi är också ganska tydliga med att ramarna i arbetet måste respekteras. God handledning är en självklarhet och utöver regelbunden handledning råder den öppna dörren hos oss att det alltid är tillåtet att fråga och resonera. Det är bara på det sättet vi skapar god kvalitet och en arbetssituation som är hållbar i det omfattande primärvårdsuppdraget. Vår övertygelse är att ständig dialog mellan oss kollegor innebär ständigt lärande...
2023-11-20 2023-12-17
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kvalitetsutvecklare till Utvecklingsenheten
Omsorgsförvaltningen söker en Kvalitetsutvecklare. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram metoder och rutiner för att säkra kvaliteten inom förvaltningen. Du förväntas leda processer framåt samt ge handledning och stöd i utvecklingsarbetet utifrån aktuell forskning och lagrum. Du kommer att bidra med att ta fram och arbeta enligt beslutade åtgärdsplaner, arbeta med uppföljning kopplat till verksamhetens ledningssystem och verksamhetsplan, t ex avseende målstyrning, myndigheters krav, nationella och egna undersökningar, göra analyser och besk...
2023-11-20 2023-12-17
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Läkare till psykiatriska öppenvård med möjlighet till ST-tjänst
Vi söker en entusiastisk och engagerad underläkare som delar vår passion för att förbättra den psykiska hälsan hos våra patienter. Om du är redo att ta ditt nästa karriärsteg inom psykiatri och tror på värdet av tvärprofessionella team, är detta din möjlighet att göra en meningsfull påverkan. Vill du vara en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team inom vuxenpsykiatri? På vår relativt stora mottagning erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö där dina kompetenser och intressen har utrymme att växa och specialisera sig. Som underläkare k...
2023-11-17 2023-12-10
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjehemssekreterare med fokus mot konsulentstödd familjehemsvård
Familjehemssekretarens huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera och utreda familjehem samt kontaktfamiljer/-personer för barn och ungdomar. Arbetet innefattar även att ansvara för uppföljningen av familjehem samt att handleda och stödja dem i deras uppdrag i nära samarbete med barnets/ungdomens socialsekreterare. Att arbeta systemteoretiskt med det tredelade föräldraskapet som utgörs av socialtjänsten, familjehemmen och vårdnadshavarna. Denna tjänst kommer ha huvudfokus på den konsulentstödda familjehemsvården vi arbetar med. Att skriva av...
2023-11-01 2023-12-13