Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Hall Chef (kriminalvårdsinsp) verkställighetsplanering och sjukvård, Hall
Alla klienter som avtjänar ett fängelsestraff ska ha en verkställighetsplan för att säkerställa att påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt men också för att förebygga återfall i brott samt underlätta återanpassningen i samhället. Vuxenutbildning, arbetsdrift, behandlingsprogram och annan strukturerad verksamhet är grunden för det återfallsförebyggande arbetet och bedrivs av utbildade behandlare i evidensbaserade behandlingsprogram som visar goda effekter. Som ansvarig chef för verkställighetsplanering (VSP) har du ett verksamhetsö...
2023-02-03 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Hall Säkerhetshandläggare till anstalten Hall
Som säkerhetshandläggare kommer du att vara underställd kriminalvårdsinspektör säkerhet och ingå i den lokala säkerhetsorganisationen. Du kommer att arbeta både administrativt och operativt med säkerhetsrelaterade frågor samt ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot chef och arbetsgrupperna. Till stor del handlar arbetet om att utveckla säkerhetsrutiner samt följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet och olika incidenter. Därutöver ska säkerhetshandläggaren koordinera och praktiskt vidareutveckla, förbättra och effektivise...
2023-01-27 2023-02-17
Kriminalvården, Anstalten Hall Kriminalvårdare till anstalten Hall
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2023-01-13 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Hall Kriminalvårdare till anstalten Halls bevakningscentral och inpasseringskontroll
Som kriminalvårdare i anstaltens bevakningscentral (BC) och inpasseringskontroll (IPK) har du ett varierande arbete med fokus på trygghet och säkerhet. I anstaltens IPK tar du emot både personal och besökare som bl.a. kontrolleras via röntgenutrustning. I BC övervakar du anstalten via kamerasystem och förmedlar larm i verksamheten via dator och kommunikationssystem. Du kommer att arbeta växelvis i BC och IPK och i nära samarbete med dina kollegor.
2023-01-13 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Hall Servicetekniker till anstalten Hall, semestervikariat
Som servicetekniker kommer du att arbeta med sedvanliga fastighetssysslor både inom anstalten, på olika klientnära avdelningar och ute i anstaltens närmiljö. Gruppen består av tre personer som jobbar i nära samarbete med annan personal på anstalten men också med vår fastighetsägare Specialfastigheter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär att du hanterar olika uppdrag inom exempelvis reparation, underhåll och markskötsel.
2023-01-12 2023-02-08
Kriminalvården, Anstalten Hall Produktionsledare (arbetsledare) till anstalten Hall, semestervikariat
Kriminalvårdens arbetsdrift är en av flera insatser som ska ge de intagna meningsfull sysselsättning under anstaltstiden och främja deras anpassning i samhället efter frigivningen. Som produktionsledare blir din främsta uppgift att understödja intagnas eget ansvarstagande och utveckling genom att träna sociala och yrkesmässiga färdigheter. Vid anstalten Hall består arbetsdriften just nu av plastindustri, montering/förpackning, tvättindustri, ljustillverkning och keramisk verkstad. Tillsammans med dina kollegor, 21 produktionsledare fördelade ...
2023-01-12 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Hall Kock till anstalten Hall, semestervikariat
Du kommer att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag om fyra personer som leds i det dagliga arbetet av en köksföreståndare. Det är ett traditionellt storkök som svarar för både anstaltens personalmatsal och mathållningen för de intagna. Arbetet omfattar alla i ett storkök förekommande uppgifter såsom planering, inköp och tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Även tillagning av dietkost och annan särskild kost...
2023-01-12 2023-02-08
Kriminalvården, Anstalten Hall Bevakningsoperatör till anstalten Hall - Semestervikariat
Som kriminalvårdare i anstaltens bevakningscentral (BC) och inpasseringskontroll (IPK) har du ett varierande arbete med fokus på trygghet och säkerhet. I anstaltens IPK tar du emot både personal och besökare som bl.a. kontrolleras via röntgenutrustning. I BC övervakar du anstalten via kamerasystem och förmedlar larm i verksamheten via dator och kommunikationssystem. Du kommer att arbeta växelvis i BC och IPK och i nära samarbete med dina kollegor.
2023-01-06 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Hall Kriminalvårdare till anstalten Hall - Semestervikariat
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2023-01-06 2023-02-26