Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Hall Produktionsledare till anstalten Hall
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. Tillsammans med övriga kollegor, 14 produktionsledare fördelade mellan verksamheterna, är du med och ansvarar för produktionsplaneringen och den dagliga driften. I arbetet ingår bland annat att arbetsleda klienterna i arbetsdriften, visa hur olika arbetsuppgifter ska utföras samt säkerställa att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar ...
2021-10-13 2021-10-31
Stiftelsen Mora Park Boendestödjare vikarier och tillsvidare Järna Hölö
Mora Park söker nu engagerade medarbetare som vill jobba i LSS-boende i Järna/Hölö. Som boendestödjare kommer du att ledsaga våra barn och ungdomar i deras vardag. Allt arbete sker utifrån individens egna behov och förutsättning, du kommer därför vara behjälplig både i och utanför hemmet. Våra boende är i behov av personal dygnet runt vilket betyder att schemat kan variera. Vi erbjuder timvikariat och tillsvidaretjänster mellan 80-100%.
2021-10-13 2021-11-30
Kriminalvården, Anstalten Hall Programledare till anstalten Hall
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Hall bedrivs program riktade mot våld, relationsvåld, kriminalitet och missbruk. Exempel på dessa är de individuella programmen RVP Relationsv...
2021-10-06 2021-10-27
Stiftelsen Mora Park Förskolepedagog
Mora Park är en liten F-9 skola med knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser. Klasserna består av 5-9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad, övriga klasser är indelade efter åk och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med musik, rörelse och andra estetiska aktiviteter. Skolan är omgiven av ett vackert naturområde som nyttjas till både lek och undervisning
2021-09-09 2021-10-30
Stiftelsen Mora Park Vikariat MA/NO-lärare
Vikariat, först och främst, ht 2021 Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är? Mora Park är en liten F - 9 skola med drygt 40 elever i både grundskola och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism med ofta en eller flera tilläggsdiagnoser. Klasserna består av 5-9 elever och flera vuxna. Varje klass är ålders- och skolformsintegrerad och varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning ...
2021-08-17 2021-10-31
Stiftelsen Mora Park Lärarassistent
Vill du vara med och utveckla en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är. Mora Park är en liten F-9 skola med drygt knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser. I fritidshemmet är ca 15 elever inskrivna. Klasserna består av 5-10 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad övriga indelade efter årskurs och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk ...
2021-08-16 2021-10-31
Stiftelsen Mora Park Klasslärare grundsärskolan
Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är. Mora Park är en liten F-9 skola med knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser. Klasserna består av 5-9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad, övriga klasser är indelade efter åk och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med m...
2021-08-16 2021-10-31
Stiftelsen Mora Park Specialpedagog
Vill du vara med och utveckla undervisningen på en mindre resursskola? I ett sammanhang där varje elev kan känna att den duger som den är. Mora Park är en liten F-9 skola med knappt 50 elever i både grund och särskola. En resursskola med Waldorfinriktning för elever med autism och ofta en eller fler tilläggsdiagnoser. Klasserna består av 5-9 elever och flera vuxna. En klass är skolformsintegrerad, övriga klasser är indelade efter åk och skolform. Varje elev har sin egen individuella studieplan. Teoretisk och praktisk undervisning varvas med m...
2021-08-16 2021-10-31