Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje Operativ ledare inom säkerhetsarbete till SiS ungdomshem Tysslinge
Till SiS ungdomshem Tysslinge söker vi nu operativa ledare inom säkerhetsarbete för tillsvidareanställning. I rollen som operativ ledare arbetar du brett inom säkerhetsområdet. I samråd med ansvariga chefer ser du till att medarbetare på institutionen blir tilldelade säkerhetsrelaterade uppgifter och att säkerhetsrutiner och instruktioner följs på ett optimalt sätt i det dagliga arbetet. Du deltar som ordförande i morgonmöten där du ansvarar för att händelser av vikt dokumenteras och förs vidare vid morgonöverlämning. I tjänsten innefattar at...
2022-05-12 2022-06-02
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje Administrativ chef inom säkerhet och fastighet till SiS ungdomshem Tysslinge
Till SiS ungdomshem Tysslinge söker vi nu en Administrativ chef med ansvar för säkerhet och fastighet. Som administrativ chef stöttar du institutionens arbete med säkerhet och fastighet och du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 15 medarbetare som främst arbetar inom operativt ledarskap med fokus på säkerhet, centralvakt, säkerhetssamordnare, systemtekniker, lokalvård och fastighetsskötare. Du är direkt underställd institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp tillsammans med ytterligare 7 chefskollegor. Som admin...
2022-05-06 2022-05-29
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje SiS ungdomshem Tysslinge söker en engagerad studie- och yrkesvägledare
Till SiS ungdomshem Tysslinge söker vi nu en studie- och yrkesvägledare på 100 % för en tillsvidareanställning. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan. SiS har ansvar för alla in...
2022-05-06 2022-05-30
Kriminalvården, Anstalten Hall Chef (kriminalvårdsinspektör) verkställighetsplanering, anstalten Hall
Alla klienter som är dömda till kriminalvårdspåföljd ska ha en verkställighetsplan för att säkerställa att påföljder verkställs på ett säkert, humant sätt men också för att förebygga återfall i brott samt underlätta återanpassningen i samhället. Vuxenutbildning, arbetsdrift, behandlingsprogram och annan strukturerad verksamhet är grunden för det återfallsförebyggande arbetet och bedrivs av utbildade behandlare i evidensbaserade behandlingsprogram som visar god effekt Som ansvarig chef för verkställighetsplanering (VSP) har du ett verksamhetsöv...
2022-05-02 2022-05-23
Kriminalvården, Anstalten Hall Kriminalvårdare till anstalten Hall
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omv...
2022-05-02 2022-06-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge Avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Tysslinge.
Tysslinge behöver förstärka ledningsgruppen med ytterligare avdelningsföreståndare. På institutionen finns plats för 41 ungdomar, fördelat på sex avdelningar. Två av våra avdelningar tar emot ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård, LSU, fyra avdelningar tar emot ungdomar enligt Lagen om vård av unga, LVU. Som avdelningsföreståndare planerar, leder och följer du upp arbetet med dina medarbetare inom behandlingsområdet. Du har personal- ekonomi- och verksamhetsansvar samt det övergripande behandlingsansvaret på avdelningen. Du ingår i ...
2022-04-21 2022-05-22