Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagoger inom LSS till Västra Åsgatan & Gården
Då två av våra kollegor gått vidare till andra uppdrag söker vi två nya stödpedagoger. Som person är du engagerad, driven och vill ingå i vårt team. Som stödpedagog arbetar du verksamhetsnära där du deltar i det dagliga arbetet med insatser som till exempel är vanligt förekommande i hemmet samt stöttar dina kollegor med ett vägledande och pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer att samverka med olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån individens behov. I ditt uppdrag ingår även upprättande av genomförandeplaner, uppföljningar, samt at...
2022-09-23 2022-10-09
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Omsorgsassistenter - Timvikarier
Vi söker timvikarier till våra LSS-boenden som kan arbeta då ordinarie personal är frånvarande. I Arbetet som omsorgsassistent på en gruppbostad innebär att stötta brukarna i det egna boendet och de vardagliga rutinerna utifrån sina förutsättningar. Du ska i din roll ha ett professionellt bemötande, kunna motivera och aktivera, ge psykosocialt stöd med trygghetsskapande insatser och kunna tillämpa pedagogiska metoder. Insatserna kan bestå i att strukturera vardagen och att ge brukarna stöd i eller utanför hemmet med exempelvis personlig omvår...
2022-09-23 2022-11-15
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska till Särskilt boende
Som sjuksköterska inom särskilda boenden är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att lägga upp din egen plan för dagen. I teamet är vi 25 sjuksköterskor, vi träffas regelbundet och vi strävar efter att med jämna mellanrum lyfta blicken från vårt dagliga arbete och även tänka på vad vill uppnå på lite längre sikt. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd och besluta om sjukvårdsinsatser, genomföra ordinationer, s...
2022-09-23 2022-10-16
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Utbildningsassistent , Campus Nyköping
Som utbildningsassistent arbetar du med studerandeservice i olika former såsom: administration, support, värdskap, studerandeaktiviteter, tentamenshantering. Du är en viktig del i att skapa en positiv utbildningsmiljö för våra studerande och de aktiviteter som är knutna till utbildningarna inom högre utbildning. Du arbetar nära högskolesamordnare, VFU-samordnare och kommer att ingå i ett team bestående av ca 25 kollegor, bland annat utbildningsledare, utbildningsadministratörer, handläggare, lärare och administrativ chef. Läs gärna mer om vår ...
2022-09-23 2022-10-10
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Projektledare/utbildningshandläggare
Arbetet innebär att arbeta fram efterfrågade utbildningar i samarbete med berört arbetsliv och skriva ansökningar/anbud för dessa till Myndigheten för yrkeshögskolan. Du arbetar efter vår strukturerade process och tidplan för ansökningsarbete och har kollegialt stöd i ansökningsteamet och av administrativ chef. Arbetet är mångfacetterat och innebär bl a : • research • omvärldsbevakning • samverkan och nätverkande • rapportläsning • skapa utbildningsinnehåll • intervjuer • referensarbete • författande av myndighetstexter
2022-09-23 2022-10-23
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Coacher till Campus Nyköping
Campus Nyköping söker två coacher till projekt som arbetar med insatser för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). I rollen som Arbetscoach samordnar och besöker du praktikplatser. Du är ute på olika arbetsställen, coachar och instruerar ungdomar samt stödjer arbetsgivare i rollen som handledare. Du är delaktig i planeringen av veckans arbetsuppgifter och ger vägledning och stöd till ungdomar som på sikt ska kunna öka möjligheter till att få ett arbete. I rollen som Ungdomscoach arbetar du aktivt uppsökande, kartläggande och coachande m...
2022-09-23 2022-10-09
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Administratör till Tekniska divisionens Kommunservice
Är du mån om att ge bra service och skapa mervärde för kunder i varje enskilt möte? Då kan det vara så att det är dig vi söker till vårt team i Kommunservice på Tekniska divisionen. Som medarbetare i Kommunservice så är du första kontakten in till Tekniska divisionen med mycket kundkontakter både internt och externt. Därför söker vi dig som tycker att det är roligt och intressant att möta människor och att ge bästa tänkbara service. Du har fokus på gott bemötande och visar engagemang och intresse i varje enskilt möte. Arbetsuppgifterna är vari...
2022-09-23 2022-10-16
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare/utredare till Barn- och familjeenheten
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen söker vi ny medarbetare som utredare till enheten för Barn och familj utredningar. Arbetet består av myndighetsutövning och ditt huvudsakliga uppdrag är att utföra utrednings- och uppföljningsarbete enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna omfattar myndighetsutövning i form av att göra förhandsbedömningar, hantera och utreda inkommande information så som anmälningar och ansökningar. Som handläggare för barn och familj arbe...
2022-09-23 2022-10-16
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare till försörjningsstöd
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen och för att förstärka och fortsätta utveckla arbetet på flera enheter söker vi nu en handläggare till försörjningsstöd. Arbetet innebär myndighetsutövning via handläggning av ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt SoL. Vingåkers kommun är inne i en expansiv och spännande fas. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och just nu pågår ett intensivt arbete med bl a implementering av E-tjäns...
2022-09-23 2022-10-16
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Tallen
Dina arbetsuppgifter Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument samt enhetens prioriterade mål. Du planerar, genomför och utvecklar förskolans utbildning enskilt och tillsammans i arbetslag. Du organiserar och strukturerar undervisningen så att barnen får inflytande och möjlighet att lära på ett lustfyllt och utforskande sätt. Du har tillsammans med kollegor och rektor ansvar för att verka för ett gott arbetsklimat och ett professionellt förhållningssätt som skapar arbetsglädje och främjar måluppfyllelse. Du utvärderar, analys...
2022-09-23 2022-10-07
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Speciallärare i åk 7-9 på Paulinska skolan i Strängnäs
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam och tillhör ett arbetslag på högstadiet. Främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv där det behövs. Rollen innebär både att vara ett stöd till elever, lärare, resurspersonal och skolledning. Din kompetens behövs som en del i vårt planerings- och utvecklingsarbete. Skolan ingår i ett utvecklingsprojekt i samverkan med Skolverket Samverkan för Bästa Skolan.
2022-09-23 2022-10-06
Strängnäs kommun, Åkers styckebruk och Lännas förskoleenhet Barnskötare
Nu går vi in i en ny fas där vi ska förvalta det vi byggt upp samtidigt som vi tar oss an ett forskningssamarbete med IFOUS och Hållbar Förskola. Vi har siktet inställt på att utveckla våra lärmiljöer, såväl inne som ute samt fördjupa oss i barns delaktighet och inflytande utveckla estetiska lärprocesser. Vi söker nu engagerade barnskötare med god förmåga att skapa relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du som barnskötare har god kunskap om läroplanen och hur den kan omsättas i den omsorg, utbildning och undervisning som barnen er...
2022-09-23 2022-10-04
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Socialsekreterare på vikariat till ekonomiskt bistånd
I rollen som socialsekreterare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Du har flera klientkontakter och i den dialogen stödjer och motiverar du individen att nå uppsatta mål. Tillsammans upprättar ni handlingsplaner för att gemensamt hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. I arbetet ingår det att fatta beslut om rätten till bistånd men även att göra uppföljningar kring planeringar samt systematiskt föra journalanteckningar i dina ärenden. Du kommer även att besvara olik...
2022-09-22 2022-10-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Utbildningsinstruktör till Nyköpings gymnasium
Studiehandledning till enskilda elever som är i behov av stöd för att inhämta tillräcklig kunskap i vissa ämnen. Stödet ges till elever efter beslut av resultatenhetschef i samråd med undervisande lärare som även ansvarar för kunskapsredovisning och betygsättning. Utbildningsinstruktörens insats kan även vara en del av ett åtgärdsprogram som särskildstöd. Uppdraget kräver också nära samarbete med mentor och specialpedagog.
2022-09-22 2022-10-15
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i matematik och naturkunskap till Lindengymnasiet
I ditt uppdrag ingår sedvanliga läraruppgifter så som undervisning i matematik och naturkunskap, planering, utvärdering, betygssättning samt mentorskap. Våra pedagogers kompetens, engagemang, nyfikenhet och utveckling både i sin yrkesroll och på det personliga planet är avgörande för vår skolans resultat och kvalitet. Vi arbetar tätt tillsammans i elevfrågor och skolutveckling. När det gäller skolutveckling så fokuserar vi på: Framgångsfaktorer i undervisningen (kollegialt delande och lärande genom lärgrupper och auskultationspar, ledarskap, ...
2022-09-22 2022-10-06
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förskollärare till förskolan Äventyret
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, bedriva och dokumentera undervisningen och utbildningen i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi arbetar medvetet och aktivt med kollegialt lärande. Alla förskollärare på den egna förskolan träffas en gång/månad på gemensam reflektion samt att alla förskollärare i enheten regelbundet träffas i nätverk för att ta hjälp och stöd av varandra i t.ex. systematiskt kvalitetsarbete och undervisni...
2022-09-22 2022-10-06
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Elevcoach till Oxelöskolan
Vi söker en elevcoach till elev, på mellanstadiet, i behov av särskilt stöd. Eleven har behov av stöd med struktur, socialt samspel, arbetsuppgifter och motivation till skolarbete. I arbetet ingår att, tillsammans med undervisande lärare, stötta eleven i alla skolans ämnen. Målet är att eleven ska klara sig själv mer och mer samt vara inkluderad i klass. Som elevcoach kommer du att ha ett nära samarbete med arbetslaget och får handledning av specialpedagog.
2022-09-22 2022-10-09
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Husvikarie till Oxelöskolan
Till Oxelöskolan söker vi nu husvikarie att hoppa in istället för ordinarie lärare i alla skolans ämnen. Varje morgon träffar du våra andra husvikarier och tillsammans pusslar ni ihop hur dagen kommer att se ut. Planeringar för lektionerna finns. Vid lite längre frånvaro kan man kliva in på en specifik lärares schema. I arbetet ingår även läxhjälp i grupp till elever som önskar.
2022-09-22 2022-10-09
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Placeringshandläggare till enhet ungdom och placering
Som placeringshandläggare ansvarar du för uppföljningar av barn- och ungdom placerade i familjehem och på HVB. Du träffar barn och ungdom, familjehem och HVB-hem och de biologiska föräldrarna regelbundet. Du följer upp placeringar utifrån gällande lagstiftning och planerar fortsatta insatser utifrån barnets och ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Vi har licens från socialstyrelsen att utreda enligt BBIC och vi arbetar aktivt utifrån förhållningssättet Signs of Safety. Vi ingår i SkolFam. Som placeringshandläggare har du ett nära samarbet...
2022-09-22 2022-10-07
Eskilstuna kommun, Bemanningsenheten - förinspelade Timvikarier till vår bemanningsenhet inom vård och omsorg
I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom men vi söker främst personal inom dessa områden. Personlig assistans Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig och oftast arbetar du ensam. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett högt omvårdnadsbehov. LSS Vuxna Vårt huvuduppdrag är att stötta vuxna personer med funktionsvariationer där deras behov, vilja och färdigheter står i fokus. Du arbeta...
2022-09-22 2022-10-06
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Översiktsplanerare
Hos oss får du som översiktsplanerare en nyckelfunktion i arbetet med kommunens framtida fysiska utveckling och hållbara samhällsbyggande. För att lyckas skapar du arbetssätt där du jobbar tillsammans med stadens aktörer. Med stark drivkraft och tydlig inriktning ser du till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv stad, kommun och del i en funktionell region. Du axlar huvudansvaret för översiktsplan på utvecklingsenheten. Här jobbar du med vision, prognoser, analys, strategi och uppföljning. Ditt jobb innebär samordning och dialog m...
2022-09-22 2022-10-14
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie
Nu söker vi en engagerad och driven barn- och ungdomsbibliotekarie, till Mariefreds bibliotek, med erfarenhet av barnbiblioteksutveckling. I tjänsten ingår arbete med mediebestånd, litteraturförmedling samt planering och genomförande av andra läsfrämjande aktiviteter. Du kommer att samarbeta med externa organisationer, med skola och förskola och andra avdelningar inom kulturkontoret, samt med övrig personalgrupp inom biblioteket. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter ingår i tjänsten.
2022-09-21 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Ekonom till Eskilstuna kommuns Serviceförvaltning!
I denna roll kommer du att stötta enhetschefer och ledning i de ekonomiska processerna. Dina närmaste kollegor kommer att vara ekonomer/controller. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av; • ekonomisk planering i form av kalkylering och budgetering • redovisning och bokslut • uppföljning med analys-, prognos och rapportarbete • självständigt driva frågor och arbeta konsultativt gentemot chefer för att skapa trygghet och ge dem förutsättningar att ha en överblick över deras ekonomi. Vi har ett öppet klimat och arbetet är självständigt ...
2022-09-21 2022-10-09
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie med inriktning IT
I rollen som IT-bibliotekarie kommer du att ha ett delat ansvar för biblioteksdatasystemet Book-it, Arena, e-tjänster samt MIK-frågor. Du kommer att ansvara för support- och driftsfrågor, för verksamhetens datorer, automater och övriga IT-verktyg. Du kommer att delta i bibliotekets utvecklingsarbete. Vidare kommer du att hålla i utbildningar och aktiviteter inom IT, digital delaktighet och e-tjänster. I rollen ingår också arbete med marknadsföring av t.ex. webbpublicering av evenemang. Även informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstg...
2022-09-21 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till LSS-verksamhet
Då en av våra kollegor går vidare till ett annat viktigt uppdrag inom organisationen söker vi en stödpedagog som är engagerad, driven och vill ingå i vårt inspirerande team. Som stödpedagog arbetar du verksamhetsnära där du deltar i det dagliga arbetet med insatser som till exempel är vanligt förekommande i hemmet samt stöttar dina kollegor med ett vägledande och pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer att samverka med olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån individens behov. I ditt uppdrag ingår även upprättande av genomförandeplane...
2022-09-21 2022-10-06
1 2 3 4 5 6 7 >