Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Centrala barn- och elevhälsan Skolsköterska
Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling genom hälsobesök, vaccinationer, hälsouppföljningar samt arbetet i elevhälsateamet på skolan. I elevhälsoteamet (EHT) bidrar du med din kompetens inom medicin, omvårdnad och elevhälsa där har du även har ett nära samarbete med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, psykolog, vårdnadshavare samt region och myndigheter utanför skolan, såsom socialtjänst, habilitering, BUP och primärvård. Du kommer att ha ett nära samarbete ...
2023-01-27 2023-02-26
Strängnäs kommun, Arbete och Service Diversearbetare till Arbete och service
I denna roll kommer du att arbeta i driften och genomför de fasta kunduppdragen och de varierande nya uppdragen som dagligen inkommer till enheten. Uppdragen är varierande såsom; måleri, röjsågning och risdragning, lokalvård, flyttservice, servicetjänster mm. Ditt arbete och dina dagar styrs därför av de beställningar som kommer in. Vi efterfrågar din spetskompetens som målare i våra måleriuppdrag men du kommer även att arbeta mycket i våra andra uppdrag. Du kommer delvis vara med vid planering av vissa uppdrag och vid genomförande av de uppdr...
2023-01-27 2023-02-12
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Skoladministratör till Mariefredsskolan
Som en av två skoladministratörer kommer du att arbeta som ett kvalificerat ledningsstöd och ha en central roll som administratör av skolans vardagliga planering. I tjänsten ingår fakturahantering och personaladministration. Tillsammans med en kollega kommer du också att vara inköpssamordnare. Arbetsuppgifterna består bland annat av vikariehantering, inköp, skolskjuts och löner. Du kommer ha en viktig roll i hanteringen av det personaladministrativa systemet Personec. I ditt arbete kommer du ingå i ett nätverk för skoladministratörer. Som sko...
2023-01-27 2023-02-16
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterskor med planeringsansvar i Hemtjänsten City
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet i andra människors liv? Lockas du av ett varierande och självständigt arbete? Då är du kanske personen vi söker! Det här avser en kombinerad tjänst som omfattas av planering, bemanning och omvårdnad för personer med beslut om hemtjänst. Du arbetar både med administrativa uppgifter och som undersköterska i den dagliga driften. Som planerare säkerställer du att kundernas beviljade insatser och tider planeras enligt Nyköpings hemtjänst modell, utför kontinuerliga granskningar och uppföljningar i befint...
2023-01-27 2023-02-17
Gnesta kommun, VA-enheten Drifttekniker VA-enheten
Som drifttekniker i Gnesta Kommun erbjuds du ett varierande arbete med ett brett utbud av arbetsuppgifter och med frihet under ansvar. Hos oss får du arbeta med b.l.a; vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande anläggningar och ledningsnät. Dina arbetsuppgifter består av bland annat av drift, tillsyn, förebyggande underhåll och provtagning. Till vår hjälp har vi ett väl utbyggt övervakningssystem som underlättar det dagliga arbetet. Utöver arbete med ordinarie arbetsuppgifter kommer du även att vara delaktig i utvecklande av verksamheten...
2023-01-27 2023-02-19
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Hej sjuksköterska!
Som sjuksköterska inom kommunens verksamheter arbetar du med att: • övervaka och följa upp hälsotillstånd • bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering • planera, genomföra och utvärdera HSL- insatser • samordna vårdtagarens hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare Handledning, delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del av ditt arbete. Du har möjlighet att till stor del planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Vi använder Time Care...
2023-01-27 2023-05-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare SoL & LSS, Vikariat
Dina främsta arbetsuppgifter som biståndshandläggare inom SoL och LSS är att handlägga och besluta i ärenden som avser stödinsatser i hemmet eller särskilt boende. Som biståndshandläggare handlägger du även ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst vid behov. Du kommer möta medborgare i alla åldrar och utreda enligt Socialstyrelsens metod IBIC (Individens Behov I Centrum). En stor del av arbetet innebär rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av fattade beslut. Du möter Gnestas medborgare både hemma samt när de befinner sig på ...
2023-01-27 2023-02-24
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Engagerad och stabil biståndshandläggare sökes!
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning. Arbetet innebär omfattande kontakter med den enskilde, anhöriga, legala företrädare och andra professioner kring brukaren samt med vårdgivare. Du inhämtar uppgifter, sammanställer, analyserar och utvärderar olika handlingsalternativ för att kunna göra en bedömning och besluta om åtgärd. En stor del av dagen ägnas åt kontakter med äldre personer och deras anhöriga, såväl som med andra professioner. Du gör hembesök och vårdplaneringar där du såväl in...
2023-01-27 2023-02-19
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor Gnesta hemtjänst
Som undersköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att: - Ge god vård och omsorg med utgångspunkt från den enskildes biståndsbedömda behov. - Vara med och bidra till att medborgarna som är i behov av hemtjänst känner sig trygga med de insatser du gör. - Dokumentera - Ha ett nära samarbete med dina kollegor, samordnare och chef. - Arbeta på delegation av hälso- o sjukvården. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till kväll, dag och/eller helg.
2023-01-27 2023-05-31
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor Björnlunda hemtjänst
Som undersköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att: - Ge god vård och omsorg med utgångspunkt från den enskildes biståndsbedömda behov. - Vara med och bidra till att medborgarna som är i behov av hemtjänst känner sig trygga med de insatser du gör. - Dokumentera - Ha ett nära samarbete med dina kollegor, samordnare och chef. - Arbeta på delegation av hälso- o sjukvården. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till kväll, dag och/eller helg.
2023-01-26 2023-05-31
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Rektor till Paulinska skolan
I ditt uppdrag som rektor ingår ett verksamhetsansvar som bland annat innebär ansvar för elevernas lärmiljö. Du leder det pedagogiska utvecklingsarbetet för dina medarbetare och skapar goda förutsättningar för ett närvarande och verksamhetsnära ledarskap. Som rektor ansvarar du även för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Begreppet skolutveckling ligger dig varmt om hjärtat och din drivkraft ligger i att göra skillnad! Du kommer inte att stå ensam, du kommer att ingå i en grupp som lever efter devisen vi gör varandra bättre! Till ditt stöd som...
2023-01-26 2023-02-16
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker arbetsterapeut till äldreomsorgen
Då en av våra arbetsterapeuter går vidare till nya utmaningar inom organisationen söker vi nu dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. På enheten arbetar idag fyra arbetsterapeuter, två sjukgymnaster/fysioterapeuter och en rehabassistent. Som arbetsterapeut kommer du ha ansvar för rehabilitering, behandlingar, träning, vårdplaneringar samt handledning och instruktioner till brukare, närstående och personal. i arbetsuppgifterna ingår också utprovning av hjälpmedel. Du har ett nära samarbet...
2023-01-26 2023-02-15
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Eskilstuna
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2023-01-26 2023-02-16
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Stödpedagoger till vardagsnära team
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med barnet/ungdomen där den befinner sig. Det kan vara i hemmet, skola, fritidsaktiviteter och liknande. Insatserna är skräddarsydda och kan se olika ut beroende på behov hos den unge och familjen, därför är arbetsdagarna väldigt varierande. Målsättningen med insatserna är rehabilitering och att uppnå en god livskvalité utifrån sina svårigheter. Exempel på komplexa insatser kan vara utåtagerande och självdestruktiva beteenden, där psykiatriska diagnoser ofta finns med i bilden. Som stödpedagog hjälper du ...
2023-01-26 2023-02-12
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun söker elevassistenter till Slottsskolan 7-9
Till vårterminen 2023 söker vi på Slottsskolan 7-9 två elevassistenter, med start omgående, som vill bidra till att öka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan! Ditt arbete kommer att präglas av tydliggörande pedagogik, alternativa kommunikationsstrategier och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med lärare och elever kommer fokus vara att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande. Vara en viktig del i arbetet att skapa de bästa förutsättningarna för elevens lärande i skolan. Som elevassistent kommer du arbeta med att hjälpa ...
2023-01-26 2023-02-16
Nyköpings kommun Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder och utskott, och samverkar främst med andra sekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga o...
2023-01-26 2023-02-13
Eskilstuna kommun Socialsekreterare till Eskilstuna kommun
Gemensamt för alla inriktningar är att du kommer jobba med myndighetsutövning mot barn och unga eller mot vuxna. Du ha egna ärenden där du fattar beslut om insatser och följer upp insatserna. Att verkligen förändra något tar tid, och därför behöver du trivas med att jobba utifrån ett längre perspektiv. Hos oss får du en bra introduktion och fylls på med den kunskapen som du behöver. Här finns det arbetsglädje, du får kollegor med ett stort hjärta och vi längtar efter att bli fler. Det här är ett jobb som ibland är tufft, men vi har också väldig...
2023-01-26 2023-03-19
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent, Vesslans gruppboende LSS
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödjer i allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående.
2023-01-26 2023-02-22
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Måltidspersonal till S:t Petri förskola
I din roll som måltidspersonal sköter du all planering och inköp av såväl frukost som mellanmål. Det är även du som kommer att tillreda dessa måltider. Du ansvarar för servering av lunch som levereras iordninggjord till förskolan. I tjänsten ingår därutöver dagligt arbete med egenkontroll, hantering av disk samt renhållning av kök och matrum. Vid behov kan också stöttning i barngrupperna förekomma.
2023-01-26 2023-02-12
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare, fritidsgården Chill
Nu söker vi dig som tycker om att arbeta med ungdomar med fokus på att främja goda sidor hos dem, uppmuntra till deltagande i aktiviteter och förebygga ohållbara beteenden. Vi ser helst att du har en fritidsledarutbildning, eller arbetslivserfarenhet av att arbeta med ungdomar. Om du håller på med någon fritidsverksamhet eller har någon praktisk/estetisk yrkeskunskap ser vi gärna att du delar med dig av detta till ungdomarna genom att involvera det i verksamheten. Du kommer att arbeta 2 dagar i veckan under normala arbetsveckor. Fredagar och...
2023-01-26 2023-02-16
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbetare - säsongsanställning
Som säsongsanställd arbetar du med skötsel och underhåll av någon av våra sex kyrkogårdar, främst rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter, men även gräsklippning, grästrimning och plantering av vår- och sommarblommor samt lövräfsning/lövblåsning. Arbetet kan periodvis vara mycket fysiskt ansträngande. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av ca 10 personer. Andra arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och fastigheter kan förekomma.
2023-01-26 2023-02-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Omsorgsstödjare till korttidsverksamhet inom LSS-barn
Du kommer att vara ett stöd i barnets/ungdomens vardagliga liv som innebär att hitta på aktiviteter tillsammans, hjälpa till med den personliga omvårdnaden/hygienen och med kommunikationen. Det kan bland annat vara teckenkommunikation och bildstöd. Vi arbetar förebyggande för att skapa en trivsam miljö och välmående för våra barn och boenden. Det innebär att vi jobbar utifrån ett lågaffektivt bemötande för att förebygga stress och oro hos dem, men utmanande beteenden kan förekomma. Du kommer också att vara avlösare i tjänsten vilket innebär...
2023-01-26 2023-02-09
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbetare - sommarjobb
Som sommarjobbare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter. Gräsklippning med handgräsklippare ingår i arbetet liksom att ge god service och ett gott bemötande till våra besökare. Ytterligare arbetsuppgifter på kyrkogård och fastigheter kan förekomma. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av cirka 10 personer.
2023-01-26 2023-02-24
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare inom barn- och familj är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning av ärenden enligt SoL och LVU med inriktning barn och ungdomar 020 år, deras familjer och nätverk. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma barns och familjers biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa. En annan viktig uppgift är att bidra till enhetens utvecklingsarbete.
2023-01-25 2023-02-21
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Ekonom till bildningsförvaltningen
En av våra ekonomer ska vara föräldraledig och vi söker dig som vill bli en del av vårt team under ledigheten. Tjänsten innefattar kvalificerat ekonomiarbete och omfattar bland annat stöd till gymnasieskolans rektorer i budget- och uppföljningsarbete. Du kommer också att delta i arbetet med intern och extern resursfördelning samt i arbetet med framtagandet av nästa års skolpeng.
2023-01-25 2023-02-08
1 2 3 4 5 6 7 >