Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vägledare till Jobbcentrum City
Som vägledare har du som uppdrag att ge försörjningstagaren individuellt stöd genom insatser och utbildning. Syftet med ditt arbete är att försörjningstagaren hittar en väg till egen försörjning. Dina arbetsuppgifter blir därför att: • Arbeta motiverande och stöttande för individens utvecklingsresa med målet egen försörjning. • Främst hålla i individuella samtal men även hålla i grupper. • Samverka med andra aktörer som gynnar individens resa till egen försörjning. • Utföra uppsökande verksamhet och nätverka för hitta relevanta företag att sa...
2021-02-24 2021-03-10
Strängnäs kommun, Kommunikationsavdelning Sommarvikarie, Turistinformatör inriktning digitala kanaler
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att arbeta med värdskap, digitala kanaler och sociala medier och som även tycker om att möta våra besökare för att informera om vad som finns att se, upptäcka och göra i vår kommun. Du kommer tillsammans med turismansvarig att ha ansvar för och arbeta med kommunens digitala turistinformation. Uppdraget innebär att publicera innehåll på kommunens webbplats (strangnas.se/turism), administrera och marknadsföra evenemang i vår evenemangskalender och att göra inlägg i våra sociala medier. Du ger även...
2021-02-24 2021-03-21
Strängnäs kommun, Kommunikationsavdelning Sommarvikarie, Turistinformatör, Kommunikationsavdelningen
Under sommarmånaderna kommer en mängd besökare till vår kommun och det är där du kommer in i bilden! Som turistinformatör hos oss står du för värdskapet av hela vår plats/kommun som destination. Du servar våra svenska och utländska besökare med information om vad som finns att göra här. Arbetet sker ute på olika platser med vår turistbil eller lådcykel och över disk, via telefon, samt digitalt via e-post och chatt i sociala medier. I arbetet ingår också kontakt med våra Info Points som finns runt om i kommunen och att serva dem med broschyrer...
2021-02-24 2021-03-21
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Arnö och Tunabergs skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun Nyköpings gymnasium söker speciallärare till gymnasiesärskolans nationella program
Till skolstart augusti 2021 behöver Nyköpings gymnasiesärskola ytterligare en lärarkollega till särskolans individuella program. Du arbetar i nära samarbete med lärarkollegor och elevassistenter där elevens skoldag planeras utifrån IUP och särskolans styrdokument. Tillsammans arbetar ni tätt ihop för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att ha meningsfulla utvecklande och lärorika dagar i skolan och som lärare ansvarar du för undervisning och planering enskilt eller tillsammans med kollegor. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vå...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Kiladalens södra och norra skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du är engagerad, kompetent och modig och en tydlig ledare i klassen eller elevgruppen. Du har ett positivt synsätt och har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för undervisning och det pedagogiska arbetet i din klass. Du arbetar utifrån det centrala innehållet i läroplanen och omsätter de målen till ett meningsfullt lärande för eleverna i samarbete med dina kollegor. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Släbro skola
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Östra- Västra och Dammlötskolan
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun Nyköpings gymnasium söker speciallärare till gymnasiesärskolans nationella program
Vår lärarkollega Anci går i pension i sommar och vi söker ny speciallärare till gymnasiesärskolans nationella program. Här undervisar du elever från våra tre yrkesprogram Administration-handel-varuhantering, Hälsa-vård-omsorg och Fastighet - anläggning - byggnation. Huvuduppdraget är att planera och undervisa i de gymnasiesärskolegemensamma kurserna som exempelvis svenska, matematik, engelska, historia och samhällskunskap. Våra elevgrupper är små och kurserna samläses vilket innebär att du undervisar elever i alla fyra årskurserna vid samma til...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog till Rosenkulla skola
Vi söker grundlärare mot fritidshem som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån fritidshemmets läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett salutogent synsätt och vi har en stark tilltro till elevens förmågor. Som grundlärare mot fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet för eleverna på fritidshemmet samt inom rastverksamheten.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Rosenkulla skola
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett salutogent synsätt och vi har en stark tilltro till elevens förmågor. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en årskurs, tillsammans med ytterligare lärare, elevassistenter och studiehandledare i ditt team.
2021-02-23 2021-03-14
Katrineholms kommun. Västra skolan söker socialpedagog
Vi söker en socialpedagog som kan ge stöd till elever och föräldrar samt till våra lärare i sociala frågor genom att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. Du kommer att ansvara för vårt trygghetsarbete genom att anordna elevsociala aktiviteter som till exempel rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter: organisera trygghetsvandringar och gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer och analysera och presentera dessa i syfte att göra skolan tryggare för alla; både elever och personal. Detta medför att du måste ha goda kun...
2021-02-23 2021-03-05
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Nyköpings gymnasium
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanerare till Gnesta kommun
I rollen som samhällsplanerare hos oss har du stor möjlighet att bidra till Gnesta kommuns utveckling på så väl kort- som lång sikt. Du kommer att arbeta med översiktlig planering och strategiska frågor både i projekt och självständigt. Du kommer självständigt att driva frågor inom infrastruktur och kollektivtrafik men också delta i regionens och Trafikverkets projekt samt representera kommunen inom dessa frågor i regionala sammanhang. Kommunen arbetar just nu med att förbereda arbetet för en fördjupad översiktsplan för tätorten där infrastruk...
2021-02-23 2021-03-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker förste förskollärare som vill vara med och bidra till utveckling!
I rollen som förste förskollärare kommer du att arbeta cirka 80% av din arbetstid i barngruppen och resterande del på cirka 20% ska användas till att med läroplanen som utgångspunkt, utveckla undervisningen på förskolan och därmed höja kvaliteten för hela förskoleverksamheten. Möjligheten finns för rektor att justera fördelningen till utökad tid för utvecklingsarbete. Detta uppdrag fokuserar på det kollegiala lärandet, där du: • Initierar och leder former för kollegialt lärande och stödjer kollegor att knyta verksamheten till relevant forsknin...
2021-02-23 2021-03-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slagstaskolan söker lärare!
Vi tror att goda relationer är en viktig grund för våra elevers kunskapsutveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet är också det en viktig del av skolans utvecklingsarbete och vi söker nu dig som vill vara med och driva detta arbete tillsammans med oss! Vi är ett positivt team som trivs tillsammans och ser värdet i ett tätt och nära samarbete inom arbetslaget. Hos oss är det viktigt att våra elever får utveckla sina kunskaper i en god klassrumsmiljö samt att eleverna får stärka sin motivation och delaktighet i sin vardag. Skolans elevhälsotea...
2021-02-23 2021-03-08
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Biträdande rektor - Västra området, förskolan
Som biträdande rektor i förskolan har du ansvar för pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, personalansvar och det dagliga arbetet på de enheter du leder. Du organiserar och skapar förutsättningar för förskollärare och arbetslag att arbeta utifrån skollagen, läroplanen och barnkonventionen. Du ingår förskole-områdets skolledarteam tillsammans med övriga biträdande rektorer där arbetet leds av områdets rektor. I området, men även i hela organisationen, sker mycket arbete gemensamt. Rektor har ett strategiskt och övergripande ansvar ...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Träslöjdslärare till Stigtomta skola
Stigtomta skola söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg boende och Äldreomsorg ordinärt boende Enhetschef, Hemtjänst 2
Ditt uppdrag som enhetschef är: • att sätta brukarens behov i centrum och ta tillvara varje individs rätt till inflytande och delaktighet • att verka för att målen inom enheten förverkligas både kvalitativt och ekonomiskt utifrån budget- och personalansvar och fördelade arbetsmiljöuppgifter • att driva utvecklingsarbete och ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt tillsammans med medarbetarna • att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och det länkande ledarskapet i ledningsgruppen • att leda för att få aktiva och engagerade medarbetare ...
2021-02-23 2021-03-09
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vi söker biblioteksassistenter till Eskilstuna stadsbibliotek!
Bibliotekets reception är en central del i arbetet som biblioteksassistent. Arbetet innebär att möta besökare, informera och vara behjälplig vid frågor. Du registrerar nya låntagare, lånar ut och återlämnar samt ger service vid datorer och vid kopiering m.m. Tjänstgöring förekommer på samtliga enheter inom Eskilstuna stadsbibliotek. Dessa finns i Årby, Torshälla, Kjula, Fröslunda, Alberga samt i Eskilstuna centrum.
2021-02-23 2021-03-09
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog till Östra och Västra skolan
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Gruvans och Tystberga skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna. I alla våra tre skolhus arbetar vi tills...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef som vill bidra till en äldreomsorg i framkant
I rollen som enhetschef ansvarar du för att din enhet uppfyller de uppsatta verksamhetsmålen. I ditt chefsuppdrag har du ansvar för ekonomi och verksamhet, samt personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du är underställd verksamhetschefen och ingår i ledningslaget. Uppdraget innebär fullständigt personalansvar i första hand för undersköterskor och tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar du verksamheten framåt. Division social omsorg har sin grund i ett framåtblickande förhållningssätt och i din roll som ledare är du en förebild...
2021-02-22 2021-03-14
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Stödassistent till barnkorttids
Barnkorttids är till för barn och ungdomar med funktionsvariationer och som bor i det egna hemmet. Barnkorttids verkställer två beslut, korttidstillsyn och korrtidsvistelse. Korttidsboendet fungerar som en avlastande möjligheter för anhöriga och ger en anpassad, stimulerande miljö för barn och ungdomar. I vår verksamhet arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder och tillämpar tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Vi erbjuder varierande och stimulerande arbetsuppgifter i direkt anslutning till barn och ungd...
2021-02-22 2021-03-15
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Specialistundersköterska, Isabellagården 2
Att arbeta som specialistundersköterska hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag att säkra kvaliteter i verksamheten. Som specialistundersköterska ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i vård- och omsorgsrelaterade områden. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalit...
2021-02-22 2021-03-09
1 2 3 4 5 6 >