Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktsköterska/sjuksköterska till Hemsjukvården Ordinärt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dagtid, 4-5 kvällar/12 veckors ...
2023-05-26 2023-06-15
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktsköterska/sjuksköterska till LSS-verksamhet
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar för LSS och i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg...
2023-05-26 2023-06-15
Eskilstuna kommun Produktsamordnare inriktning livsmedel
Som produktsamordnare administrerar du driften av alla våra produktavtal där livsmedel är den största delen. Andra produktavtal kan omfatta t.ex. kontorsmaterial, papper och kemikalier. Du samordnar stora mängder data från olika källor till ett antal stödsystem i kommunen. Därför behöver du vara noggrann och effektiv i ditt arbete. Du leder också sortimentsråd inom livsmedel och förhandlar artiklar med leverantörer. Du jobbar med att: • granska, analysera och läsa in prislistor i våra system • hantera sortimentsändringar och restlistor • han...
2023-05-26 2023-06-11
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterskor till Mariagården, dag och natt
Till detta uppdrag söker vi dig som kan arbeta lågaffektivt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att arbeta med en enskild brukare med psykossjukdom med inslag av demens. Du kommer också, vid behov, arbeta i en grupp med flera brukare. Den brukare som du kommer arbeta större delen av tiden med kan vara utåtagerande men också motoriskt orolig. Du som personal behöver därför vara lugn, kunna arbeta lågaffektivt och ha stort tålamod. Ingen arbetsdag är den andra lik vilket innebär att du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om din ...
2023-05-26 2023-06-11
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Simlärare/badvärd till simhallen
I uppdraget som simlärare/ badvärd arbetar du med service till våra badgäster, besökare och kunder. Tjänsten innefattar även badbevakning, kassahantering, lokalvård och skötsel av våra anläggningar. Vi ansvarar för den kommunala simundervisningen där vi planerar och ger våra elever livsviktig kunskap, nämligen simkunnighet. En viktig målgrupp för oss är våra föreningar där vi bland annat arbetar med iordningställande av sportutrustning inför träningar och tävlingar. En annan viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhall...
2023-05-26 2023-06-11
Eskilstuna kommun Rektor till förskolan
I rollen som rektor ingår du och jobbar tillsammans med flera andra rektorer i ett områdesteam. Du är en viktig kugge i den fortsatta utvecklingen av förskolan i Eskilstuna kommun. Rektorer och biträdande rektorer sitter tillsammans på ett områdeskontor de dagar som vi inte är ute i våra verksamheter. Till din hjälp i arbetet finns biträdande rektor, pedagogikutvecklare, specialpedagog och administratör/intendent. Ditt pedagogiska ledarskap är avgörande för hög kvalitet i förskolan. Målet är att skapa de allra bästa förutsättningarna för barns...
2023-05-26 2023-06-09
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetscontroller till Vård- och omsorgsförvaltningen
Ett tydligt fokus i din roll är att stötta, leda, samordna och coacha utifrån verksamheternas och förvaltningens behov. Det gör du genom att bidra till att utveckla en uppföljningskultur på olika enheter och på förvaltningsnivå. Genom informationsinhämtning och omvärldsbevakning kan du identifiera och beskriva mönster och avvikelser i verksamheterna. Med stöd av verksamhetssystemen undersöker och utforskar du komplexa frågor. Du hanterar stora mängder information som du bearbetar. Sedan håller du engagerande och lättförståeliga presentationer f...
2023-05-25 2023-06-11
Strängnäs kommun, Språkcentrum Modersmålslärare och studiehandledare i engelska och turkiska
Som modersmålslärare strukturerar och organiserar du arbetet med utgångspunkt i de styrdokument som finns. Du kommer att studiehandleda elever samt ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet, detta utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare innebär placering på elevernas skolor där du stödjer eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med undervisande lärare i olika ämnen.
2023-05-25 2023-06-16
Nyköpings kommun - Division Utbildning Modersmålslärare i portugisiska
Just nu söker vi dig, modersmålslärare i portugisiska, som anser att: • elevens rätt till kvalitativ modersmålsundervisning är viktig • alla elever ska ges samma förutsättningar för att klara skolans uppsatta mål Du kommer att ingå i en grupp med andra modersmålslärare/studiehandledare som träffas varje vecka för kollegialt lärande och utveckling. I rollen som modersmålslärare är det viktigt att: • kunna arbeta självständigt • planera din egen undervisning • ansvara för betyg och bedömning • närvarorapportera • utveckla samverkan med a...
2023-05-25 2023-06-04
Nyköpings kommun - Division Utbildning Modersmålslärare i rumänska
Just nu söker vi dig, modersmålslärare i rumänska, som anser att: • elevens rätt till kvalitativ modersmålsundervisning är viktig • alla elever ska ges samma förutsättningar för att klara skolans uppsatta mål Du kommer att ingå i en grupp med andra modersmålslärare/studiehandledare som träffas varje vecka för kollegialt lärande och utveckling. I rollen som modersmålslärare är det viktigt att: • kunna arbeta självständigt • planera din egen undervisning • ansvara för betyg och bedömning • närvarorapportera • utveckla samverkan med andra...
2023-05-25 2023-06-04
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa med inriktningsansvar till Ramdalsskolan
Du kommer att ha ansvar för undervisning i idrott och hälsa på högstadiet och till viss del vår inriktning inom samma ämne på hela skolan. Du kommer att ha stor frihet att forma detta tillsammans med en kollega. Som lärare bedriver du kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet självständigt men även i samarbete med andra. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arb...
2023-05-25 2023-06-11
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till särskilt boende, Hälso- och sjukvården
Rollen innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Du får stor variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag s...
2023-05-25 2023-06-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Musiklärare till Sandbäcksskolan
Vi söker en musiklärare som ansvarar för musikundervisningen på skolan. I uppdraget ingår att planera, undervisa och följa upp undervisningen i musikämnet utifrån LGR 22. Du får möjlighet att samarbeta med musikintresserade lärare och fritidspersonal, leda gemensamma musikaktiviteter samt skolans arbete med att utveckla musikundervisningen.
2023-05-25 2023-06-09
Strängnäs kommun, Åkerskolan Kurator till Åkerskolan
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam tillsammans med specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Du kommer att arbeta med elevsamtal, likabehandling och systematiskt kvalitetsarbete.I tjänsten ingår också insatser och handledning för personal utifrån verksamhetens behov på gruppnivå avseende: • trygghet och studiero • rastaktiviteter och övergångar • skolnärvaro Du kommer att arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna bästa möjliga förutsät...
2023-05-25 2023-06-09
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i förskoleklass till Skogsängsskolan
I den här tjänsten planerar du och genomför undervisning för våra yngsta elever. Totalt är vi sex lärare som arbetar med eleverna i förskoleklassen, som vi delar upp i tre grupper. Det innebär att ni är två lärare i klassrummet, och du kommer att arbeta tillsammans med en lärare som har det huvudsakliga undervisningansvaret. Du tillhör också ett arbetslag som du samarbetar med. Efter skoldagens slut följer du med eleverna till deras fritidshem där det pedagogiska arbetet fortsätter. Där finns lärare i fritidshem som har huvudansvaret för planer...
2023-05-25 2023-06-06
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchef för områdespolisen i Lokalpolisområde Katrineholm
Uppdraget som gruppchef för områdespolisen Som gruppchef för områdespolisen rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att s...
2023-05-25 2023-06-08
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdare till anstalten Hällby
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2023-05-24 2023-06-14
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten Brandinspektör/brandingenjör till Räddningstjänsten i Strängnäs
I uppdraget som brandinspektör/brandingenjör ingår uppgifter i både den operativa verksamheten och i det förebyggande arbetet. Primärt handlar det om operativ planering, handläggning av verksamheten med civilt försvar, handläggning av sotningsfrågor samt att ingå i vår insatsledarberedskap. Det kan även handla om exempelvis tillsyner och tillståndshantering. Uppgifterna kan styras efter dina kompetens- och intresseområden. Du kommer att vara delaktig i att utveckla verksamhetens arbetssätt och arbetsmetoder, både internt och i RRÖS. Vi erbjud...
2023-05-24 2023-06-14
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare F-3 sökes till Kiladalens södra skola, Ålberga
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Kiladalens södra skola Ålberga söker en lärare till åk F-3 som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutbilda...
2023-05-24 2023-06-07
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare årskurs 4-6 till Hällberga skola
Vi söker en ny kollega till mellanstadiet. Vi ser gärna att du arbetar som klasslärare, vilket innebär att du har en klass som du undervisar i alla kärnämnen. Det finns också möjlighet att dela upp undervisningen och byta med en kollega, så att du till exempel undervisar i so-ämnen eller no-ämnen i flera årskurser.
2023-05-24 2023-06-06
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Utvecklingspedagog med processledaruppdrag
Fullföljd utbildning är ett utvecklingsprogram för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning. Programmet drivs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och pågår fram till sommaren 2025. Uppdraget är uppdelat i två huvudområden där den ena delen består av att utifrån vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet utveckla processer inom ramen för programmet. Tillsammans med huvudprocessledaren/verksamhetsutvecklare på Utvecklingsenhe...
2023-05-24 2023-06-07
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare med samordningsansvar
Uppdraget är uppdelat i två huvudområden där den ena delen består av att samordna studie- och yrkesvägledare (SYV) inom grund- och gymnasieskola. Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna och övrig personal ska du utveckla det breda SYV-uppdraget, så att det blir ett gemensamt ansvar som löper som en röd tråd genom hela skolgången. I den andra delen av uppdraget ska du verka som studie- och yrkesvägledare för unga inom målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Det innebär att i samverkan med personal inom KAA, skolor och andra aktö...
2023-05-24 2023-06-07
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun söker lärare i tyska till Slottsskolan 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i tyska till Slottsskolan 7-9. Du kommer även att undervisa elever i årskurs 6, språkval tyska, två dagar i veckan. Som en del av lärarkollegiet hos oss kommer du att på ett elevcentrerat sätt arbeta med undervisning av tyska och den tyska kulturen. Ditt mål är att stötta och hjälpa eleverna genom elevcentrerat och idédrivet förhållningssätt, för att tillsammans med dina kollegor i arbetslaget utveckla och anpassa undervisningen. Allt för att våra elever ska nå så långt de kan. Du kommer att leda och ta ansva...
2023-05-24 2023-06-13
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen CNC-lärare till Rinmangymnasiet
I den här tjänsten undervisar du på industritekniska programmet samt teknikprogrammet med inriktning mot produktion. Vi är i ett spännande läge med ökat intresse för programmen och ett etablerat samarbete med näringslivet. Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla utbildningen tillsammans med oss! Undervisning ingår i alla årskurser och vi jobbar både mot styrda maskiner och konventionella maskiner. Eleverna får både teoretisk och praktisk undervisning och APL (praktik). Du planerar din undervisning enligt läroplanen, och stöttar och motive...
2023-05-24 2023-06-07
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare inriktning fritidshem 1st Släbroskolan
Vi söker grundlärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Släbroskolan. Du kommer att ingå i ett av våra team i vår fritidshemsverksamhet där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat arbetssätt. Du deltar aktivt i verksamhetens utveckling framåt där eleven är i fokus. Vårt arbete är fritidshemsverksamheten med läroplanen som utgångspunkt, där rast verksamheten är en viktigt bit som skapar trygghet och trivsel för våra elever. Tillsammans med skolans personal bygger du trygghet runt elevernas hela skoldag.
2023-05-24 2023-08-06
1 2 3 4 5 6 7 >