Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kriminalvårdare till anstalten Mariefred
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömnin...
2023-09-26 2023-10-17
Nyköpings kommun - Division Utbildning Samordningschef för Nyköpings Gymnasium
Som samordningschef kommer du att leda och samordna arbetet med att utveckla en effektiv administration och samordning av stödfunktioner för de olika skolenheterna på Nyköpings gymnasium. Du kommer att arbeta på uppdrag av Nyköpings gymnasium skolchef/rektor. Uppdraget som samordningschef innebär ett chefsansvar för administratörer, bibliotekarier, IT-personal och vaktmästare. Ett ansvarområde är att ansvara för skyddsronder, olika former av miljöinspektioner, lokalansvar, administrativa uppdrag och att hjälpa skolledarna med övergripande admin...
2023-09-26 2023-10-11
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef till Dagverksamhet för äldre
Som ansvarig enhetschef för dagverksamheten har du uppdraget att tillsammans med medarbetarna skapa en ny gemensam dagverksamhet för äldre oavsett diagnos och att leda enheten in i framtiden utifrån de behov som finns hos kund. Det handlar då om gemensam lokal, schemaplanering, vi ser att det finns ett behov av dagverksamhet även kväll och helg även om omfattning är oklar, men också innehållet. Vidare är du beredd på att anta de utmaningar vi ställs inför i en tid av omställning och förändring och där arbetet kring friskfaktorer och frisknärva...
2023-09-25 2023-10-16
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kantor till Tunafors församling
Som kantor i Tunafors församling kommer du ha ansvar för församlingens musikaliska verksamhet i nära samarbete med andra musiker. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera: - Att spela på gudstjänster och kyrkliga handlingar: du kommer att vara en central del av församlingens gudstjänster genom ditt musikaliska bidrag. - Vuxenkör: ansvara för att leda och utveckla körverksamheten för vuxna i församlingen - Barnkör: organisera och driva körverksamhet för barn och unga, där du inspirerar och engagerar de unga medlemmarna. - Resurs för barn- och ...
2023-09-25 2023-10-24
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker lärare i mellanstadiet till Ramdalsskolan
Du kommer att undervisa på mellanstadiet och arbeta i nära samarbete med andra lärare inom arbetslaget. Du kommer att undervisa i de ämnen du har behörighet i och arbeta i åk 4. Som lärare bedriver du kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som ni tillhör. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med ...
2023-09-25 2023-10-15
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare teknikämnen till Rinmangymnasiet
Som gymnasielärare är det du som engagerar, motiverar och utbildar våra ungdomar utifrån aktuella ämnen och mot vidare studier och arbeten. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån läroplanen samt stöttar och motiverar eleverna att uppnå kunskapsmålen. I rollen ingår det mentorskap och du har också ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och arbetar med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner. Eftersom du undervisar på tekn...
2023-09-25 2023-10-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Anhörigkonsulent till division social omsorg
Du kommer ingå i ett team där fokus i ditt arbete kommer att vara att ge stöd till anhöriga. Du erbjuder stöd till anhöriga genom samtal, information och rådgivning enskilt eller i grupp. Du håller i tematräffar och deltar vid föreläsningar som Anhörigstödet arrangerar. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Vi erbjuder konsultat...
2023-09-25 2023-10-16
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder och utskott, och samverkar främst med andra sekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga ...
2023-09-25 2023-10-08
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare till åk 4-6, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, kunskapsinriktad och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bem...
2023-09-25 2023-10-17
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska Gnesta kommun
I Gnesta kommun är våra patienters behov och önskemål i fokus då vi arbetar med att göra dem delaktiga och känns sig trygga i sin vardag. Vi arbetar i team med sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor och rehab assistenter. Tjänstgöringen är främst förlagd till dagtid med arbete var 6:e helg samt några kvällspass. Arbetsuppgifterna består främst av att: • självständigt besluta, genomföra och följa upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser • handleda och delegera omvårdn...
2023-09-25 2023-10-22
Strängnäs kommun, Thomasgården Undersköterska till Thomasgården - vikariat
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete utifrån individuella behov och verksamhetens mål samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Att du delar och vill arbeta i enlighet med Strängnäs kommuns värdegrund utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet är en självklarhet. Titeln för tjänsten kommer inledningsvis vara "Vårdbiträde - utbildad" till dess att du kan uppvisa ditt yrkesbevis
2023-09-22 2023-10-01
Strängnäs kommun, Isabellagården 1 Undersköterska till Isabellagården 1
Hos oss blir dina grundläggande arbetsuppgifter att planera och utföra god vård och omsorg utifrån våra brukares behov och önskemål. Våra brukares behov är i centrum och vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, som innebär att de som bor hos oss ska få hjälp att bibehålla sina förmågor så långt det är möjligt. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation enligt SOL. Mobiltelefon och dator används som dagliga arbetsredskap och vi arbetar aktivt med digitalisering. Arbetet hos oss är omväxlande, du ...
2023-09-22 2023-10-08
Kriminalvården, Anstalten Hällby Lärare till lärcentrum anstalten Hällby
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-09-22 2023-10-13
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Berguven/Tjädern
Som barnskötare arbetar du med en grupp barn, utifrån förskollärares anvisningar, både enskilt och i grupp med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter. Du utgår från barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och ta feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bland annat dokumentera både barnens och ...
2023-09-22 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklare
Vi är inne i en spännande förändringsprocess där vi arbetar mot målet att den enskilde får det stöd hen behöver utifrån sina egna förutsättningar och behov för att kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Som AKK utvecklare hos oss ansvarar du för utbildning, handledning och implementering av AKK inom funktionshinderområdet. Du har en pedagogisk, vägledande och handledande roll både mot brukare och personal. Du ansvara för kontinuerlig kartläggning och utveckling av AKK inom området. Du har ett starkt brukarfok...
2023-09-22 2023-10-08
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Här utför du ett självständigt arbete kopplat till din pågående högskole- eller universitetsutbildning, i samarbete med en eller flera verksamheter hos oss. När du erbjuds ett exjobb får du också besked om vem som blir din handledare. Du gör en tidplan och tillsammans med handledare kommer ni överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet. Villkoren och kriterierna för exjobb kan se olika ut för olika utbildningar och lärosäten. Ofta måste lärosätet även godkänna exjobbet, vilket gör att en fortsatt dialog med din handledare hos...
2023-09-22 2024-03-31
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Färdtjänsthandläggare
Som handläggare utreder och analyserar du inkomna ärenden, inhämtar informationsunderlag och tar sedan beslut om rätten till förfrågan grundade i respektive lagrum. Du sammanställer dokumentation där det tydligt framgår hur du motiverar dina beslut. Du tar emot och hanterar överklaganden och yttranden till domstolar. Utöver myndighetsutövning ingår det att hantera frågor kopplade till utförandet av färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Du har kontakt med sökanden huvudsakligen via mejl och telefon ibland via besök. Du samverkar med skola,...
2023-09-22 2023-10-04
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kultursamordnare till Gnesta kommun
Vill du vara en drivande kraft för att främja kultur i Gnesta kommun? Är du självgående, kreativ och gillar att samarbeta med olika samhällsgrupper? Nu söker vi en kunnig och kreativ kultursamordnare med ansvar för att driva på och utveckla kommunens arbete med kultur. Arbetet innebär att samverka med kulturföreningar och andra kreativa kulturaktörer för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv i hela Gnesta kommun. Du kommer också att samverka med Region Sörmland och övriga kommuner i länet genom kultursamverkansmodellen. Internt b...
2023-09-22 2023-10-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolsköterska till Bryngelstorpskolan och Sjösa skola
I arbetet ingår att genomföra vaccinationer, hälsobesök samt ha öppen mottagning. Du deltar i hälsofrämjande arbete på individ/grupp och organisationsnivå. Du samarbetar med skolläkaren som har mottagning på skolorna. Dokumentationen sker i journalsystemet PMO. Arbetet sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer samt den Metodboken för elevhälsans medicinska insats som Nyköpings kommun beslutat om. Du deltar regelbundet i nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare. Arbetet på Bryngelstorp och Sjösa skola innebär att du tillsammans med s...
2023-09-22 2023-10-13
Strängnäs kommun, Myndighet Barnsekreterare till Myndighet
Som barnsekreterare arbetar du med: • att följa de placerade barnen i jour/familjehem genom regelbundna barnsamtal, hembesök. • att ta emot orosanmälningar och utreda oro i dina ärenden enligt SOL och LVU. • att ta emot ansökningar i dina pågående ärenden och utreda ansökningarna. • att skriva överväganden enligt SOL och LVU samt bedöma behov av insatser och följa upp beviljade insatser. • att bereda ärenden till och delta på Socialutskottet. • att delta i förhandlingar i domstolar med stöd av arbetsledning. • rättssäker Myndighetsutövning och ...
2023-09-22 2023-10-08
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Berguven/Tjädern
Som förskollärare är du mentor för en grupp barn och undervisar både enskilt och i grupp tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter utifrån det tema vi arbetar med. Som pedagog utgår du ifrån barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att b...
2023-09-22 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolledare till Nyköpings Gymnasium på Barn- och Fritidsprogrammet
Vi söker en resultatenhetschef (att jämställa med biträdande rektor/programrektor) som på allra bästa sätt vill vara med och driva skolutveckling på Barn- och Fritidsprogrammet. Att vara skolledare är ett spännande och utmanande jobb. Det absolut viktigaste är att du brinner för våra elever och deras utbildning, utveckling och progression i resan mot vuxenvärlden. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor, säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande. Som resultat...
2023-09-22 2023-10-07
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarier Ung Fritid och mötesplatser
Arbetet sker i öppen fritidsgårdsverksamhet tillsammans med andra fritidsledare och ungdomsutvecklare. Du är en del av fritidsgårdsverksamheten i åldersspannet åk 6-20 år. I ditt uppdrag möter du ungdomarna på deras fritid. Vi utgår från deras idéer, tankar och önskemål för att öka deras påverkan och delaktighet. I jobbet ingår att coacha ungdomar exempelvis genom att leda idrottsaktiviteter eller att ha olika gruppverksamheter. Du planerar, utvärderar och följer upp ditt arbete. Du arbetar schemalagd arbetstid; kvällar och helger.
2023-09-22 2023-10-08
Vingåkers kommun, Integrationsenheten Vingåkers kommun söker behandlingspedagog till HVB och stödboende
Nu söker vi, till vårt HVB-boende Pegasus och stödboende Atlas två behandlingspedagoger. Boendena tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 14-21 år och dom drivs i egen regi av kommunen och erbjuder trygghet och psykosocialt stöd, omsorg, social träning och läxhjälp för placerade ungdomar. I den här rollen möter du barn, ungdomar eller unga vuxna med behov av stöd av olika slag. Målgruppen är barn och ungdomar med psykosociala problem, problem i hemförhållande, riskbeteende, samsjuklighet, ungdomar utsatta för våld och våldsbenägna ungdomar. So...
2023-09-22 2023-10-13
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Infrastruktur- och Systemtekniker
Det dagliga arbetet innefattar bland annat underhåll, felsökning, livscykelhantering, tredje linjens support samt dokumentation. I ett mer långsiktigt perspektiv jobbar vi med att förbättra driftmiljön, ge tekniskt stöd vid upphandlingar, driva och delta i utvecklingsarbeten, ta fram driftrutiner samt ha en överblick över hela vår servermiljö. Det löpande arbetet innefattar bland annat administration av hypervisor, lagringssystem, backup, serverhallar samt övervakning av miljön. Som anställd hos oss kommer du att få möta olika miljöer, människ...
2023-09-22 2023-11-06
1 2 3 4 5 6 >