Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Isabellagården 2 Specialistundersköterska med inriktning Silviasyster, Isabellagården 2
Att arbeta som Silviasyster hos oss innebär att du har ett särskilt uppdrag inom demensvård. Som Silviasyster ingår det att kontinuerligt hålla i utbildningar för omvårdnadspersonalen i grundläggande demens. Utbildningarna schemaläggs under året. Du kommer även vara handledare till omvårdnadspersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. Handledning kan genomföras både på den egna enheten och annan enhet. Handledningen kan ske genom samtal eller i direkt omvårdnadsarbete för att öka kvalitén för brukaren. När du inte arbetar i ett särskilt uppd...
2021-07-27 2021-08-22
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till utredningsenheten barn och familj
Vi söker 3st visstidsanställda till utredningsenheten barn och familj. Som socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj handlägger du ärenden som berör målgruppen barn och unga i åldrarna 017 och deras familjer. Våra ärenden kommer från kommunens familjemottagningsenhet som beslutat om att inleda utredning, där vi tar vid. Barnen och familjerna vi möter befinner sig i olika socialt utmanande situationer, vilka vi utreder och beviljar insatser kring för att förändra situationen. När vi beviljat en insats tar kommunens resursenheter v...
2021-07-27 2021-08-10
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Arbetsledare simhall
Vi söker en arbetsledare till simhallen som är en del av Sportcentrum. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Tillsammans med enhetschef, ytterligare två arbetsledare och sammanlagt ett 20-tal medarbetare ansvarar vi för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen med bland annat friidrottsarena och ishallar och Duveholmshallen som har sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill...
2021-07-26 2021-08-15
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Behandlare till utredning och Stöd
Vi söker nu en medarbetare till vår öppenvård som arbetar med insatser på hemmaplan för barn, unga och deras föräldrar samt vuxna med missbruk och våld i nära relation på uppdrag från socialsekreterarna. Inom ramen för uppdraget ingår bland annat att medverka i gruppverksamhet, interna- och externa samverkansgrupper och råd och stöd mottagning. Arbetet förutsätter ett nära samarbete internt såväl som externt. Du kommer att vara delaktig i att ständigt utveckla nya metoder och nya arbetssätt i syfte att nå uppsatta mål
2021-07-26 2021-08-15
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Beroendecentrum
Brinner du för arbetet med myndighetsutövning och vill utreda rätten till insatser för individer i behov av stöd? Vi söker dig som socialsekreterare! Som socialsekreterare möter du inom våra verksamheter vuxna som av olika anledningar befinner sig i en svår livssituation. Problematiken kan ofta vara kopplad till missbruk eller psykiatri. Dina primära arbetsuppgifter är följande: • Utreda ansökningar enligt SoL. • Uppföljning av beslutade insatser. • Bereda ärenden med stöd av LVU och LVM. • Ta emot ansökningar och anmälningar. • Ha externa mö...
2021-07-26 2021-08-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare
Familjehemsenheten består av 14 medarbetare. I enheten stödjer vi såväl barn och unga som placeras i familjehem och på HVB. I ditt uppdrag ingår uppföljning av vården och överväganden till socialnämnden, vilket våra fyra socialsekreterare, så kallade barnhandläggare, arbetar med. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi räknar med att du vill vara med och finna nya former för det sociala arbetet. Vi erbjuder ett intressant arbete med många familjer, olika HVB-hem och andra professionella i olika sammanhang. Ett nära samarbete sker mellan ...
2021-07-26 2021-08-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen
Som socialsekreterare är dina arbetsuppgifter i huvudsak följande: • Utreda ansökningar enligt SoL. • Uppföljning av beslutade insatser. • Bereda ärenden med stöd av LVU och LVM. • Ta emot ansökningar och anmälningar. • Ha externa möten med andra berörda parter i individens nätverk såsom regionen, kriminalvård och andra samverkanspartners. • Utföra dokumentation i VIVA (journalföring, utredningar, vårdplaner etc). • Freda kort frågor (stämma om individen är våldsutsatt) I rollen arbetar du självständigt med dina ärenden, men samarbetar kolleg...
2021-07-26 2021-08-19
Strängnäs kommun, Måltidsservice Måltidsvärd, Kristinagården
Måltidsvärdens uppdrag är att höja kvalitén och förbättra måltidssituationen för boende på Kristinagården. För att lyckas med detta är måltidsvärdens uppdrag att beställa varor, ta upp menybeställningar, ta emot och förbereda måltiderna, duka fram och duka av, ta hand om efterarbetet med disk. Du ansvarar även för inventering av kyl- och förrådsvaror samt egenkontroll i avdelningarnas kök. Rollen som måltidsvärd har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen, där omvårdnadspersonalen fortfarande ansvarar för omsorgsmåltiden, och måltidsvärde...
2021-07-26 2021-08-15
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kockar till Måltidsservice vikariepool
Vi söker poolkockar för tillsvidareanställning, ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Det innebär att du har en basplacering men kommer att arbeta på flera olika kök. Hos oss kommer du att arbeta som en del i teamen som ser till att våra matgäster får goda och näringsriktiga måltider. Våra matgäster är i huvudsak förskolebarn, elever i grundskolan och på gymnasiet samt hyresgäster på särskilda boenden för äldre. Du ansvarar för olika arbetsuppgifter som förekommer inom storkök tex. tillagning, servering, diskning och städning Vi erbjuder...
2021-07-26 2021-08-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare till Nyköpings kommuns förskolor
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2021-07-26 2021-08-15
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till äldreomsorgen
Som avdelningschef har du det samlade ansvaret för budget-, verksamhet- och personal för din del av verksamhetsområdet. Du har även ett ansvar för planering och utveckling av verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Du ingår i områdets ledningsgrupp som består av fem avdelningschefer, en enhetschef för utvecklare och en verksamhetschef. Du arbetar i delat ledarskap med ytterligare en avdelningschef och tillsammans driver ni område vård- och omsorgsboende. Stort fokus ligger på nära samverkan mellan avdeln...
2021-07-26 2021-08-20
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Ekonomichef till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Som ekonomichef inom AVF ansvarar du för arbetet med förvaltningens samlade budget och ekonomiuppföljning. I rollen som ekonomichef samarbetar du i partnerskap tillsammans med Serviceförvaltningen, för att säkerställa rätt stöd i ekonomifrågor till verksamheterna. Du leder, planerar och följer upp arbetet inom ekonomienheten som i dagsläget består av en medarbetare. I din roll driver du utvecklingen av de förvaltningsövergripande ekonomiprocesserna och har det strategiska ansvaret inom ekonomiområdet i förvaltningen. Som förvaltningens ekon...
2021-07-25 2021-08-15
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Årbyskolan
I rollen som studie-och yrkesvägledare hos oss jobbar du med långsiktig vägledning ur ett F-9 perspektiv. Vi vill att våra elever ska bli medvetna om sina egna talanger och styrkor, och få kompetens och kunskap för att kunna göra väl underbyggda val för sina fortsatta studier. I din roll ingår det att ha motiverande vägledningssamtal såväl enskilt som i grupp. Du arbetar nära våra lärare, med särskilt fokus på motivation och vägledningen inför framtida yrkesval och studier. För oss är tjänsten som studie- och yrkesvägledare en viktig roll för...
2021-07-22 2021-08-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i teknik och engelska årskurs 7-9 till Gökstensskolan
Gökstensskolan skapar framtiden - Vi vill och vågar utmana tillsammans över gränserna! På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever - och nu söker vi en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss! Vi söker dig som vill arbeta som lärare inom teknik, årskurs 7-9. Här får du möjligheten att fördjupa dig i ett ämnesområde och möta hela skolans elever i årskurs 7-9. 80 % av din tjänst kommer att bestå av undervisning i teknik, och resterande 20 % består av undervisning i engelska, också på högs...
2021-07-22 2021-08-08
Strängnäs kommun Ekonomichef, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen
Ditt primära uppdrag som ekonomichef är att leda ekonomiavdelningen som består av tre underställda enheter; inköp, finans och controller. Där utöver ingår även fastighetsfrågor och verksamhetsstyrning. I rollen som ekonomichef har du tre underställda chefer som rapporterar direkt till dig, samt en verksamhetskontroller och en lokalstrateg. Total inom avdelningen arbetare 31 personer. Som ekonomichef rapporterar du direkt till kommundirektören. Du ansvarar för beslutsunderlag och rapportering till kommundirektör och politiker och där det är v...
2021-07-21 2021-08-17
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Arbetsmiljöingenjör
Är du erfaren och engagerad inom arbetsmiljöarbete? Drivs du av att utveckla och upprätthålla ledningssystem och arbetssätt? Då kan rollen som arbetsmiljöingenjör vara rollen för dig! Du kommer i denna roll att ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet vad avser arbetssätt, rapportering, systematisk arbetsmiljö med mera inom divisionen. Rollen är en stabsfunktion vilket innebär att utforma rutiner, arbetssätt och regelverk, följa upp samt utgöra ett stöd till chefer. Det innebär att ofta arbeta nära och i samarbete med många funk...
2021-07-20 2021-08-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Kjula skola
Är du intresserad av fritidshemsutveckling? Är musik eller rörelse och lek ditt starka område? Nu söker vi en kollega till vårt fritidshem på Kjula skola! Som lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss kommer du arbeta i elevgrupp under skoltid, förmiddagar. På eftermiddagen är du på ett av våra fritidshem. Du är, tillsammans med en kollega, ansvarig för planeringen på fritidshemmet och driver sedan aktiviteterna på eftermiddagen. Nästan alla våra barn går på fritids vilket är cirka 70 barn per fritidshem. Du kommer jobba nära tillsammans me...
2021-07-20 2021-08-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare till förberedelseklass på Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare i förberedelseklass ansvarar du för det pedagogiska arbetet med varje elev i din grupp. Du kommer att undervisa i flera ämnen och utifrån elevernas ålder och...
2021-07-20 2021-08-04
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Kultursamordnare
Som kultursamordnare kommer du att ha ett uppdrag som dels innebär genomförande av kulturförvaltningens programverksamhet och dels handläggning av föreningsbidrag. Tillsammans med förvaltningens övriga samordnare inom konst-, biblioteks- och ungdomsverksamheten arbetar du med förvaltningens gemensamma uppdrag att förmedla kultur- och fritidsupplevelser. Du kommer att vara förvaltningens omvärldsbevakare inom kulturområdet på lokal, regional och nationell nivå. Ditt uppdrag som kultursamordnare innebär att samordna förvaltningens kulturuppdrag ...
2021-07-20 2021-08-31
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Grafisk formgivare till Kommunikationsavdelningen
Uppdraget är att positionera och stärka varumärket Nyköping genom grafisk formgivning. Du samarbetar främst med kommunens kommunikatörer och kollegorna inom den egna enheten och jobbar med både tryckta och digitala produktioner som tidningar, foldrar, annonser och externa kampanjer. Även bildhantering, webbpublicering och framtagning av mässmaterial samt illustrationer/grafik ingår i tjänsten.
2021-07-19 2021-08-19
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Gillberga skola och Hammargärdets skola
Som rektor har du fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Uppdraget innebär att: • Leda utvecklingsarbetet för skolans verksamheter. • Säkerställa att planering, genomförande och uppföljning följer nationella och lokala styrdokument. • Ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet och vidareutveckling av verksamheterna. • Att leda elevhälsoarbetet och det hälsofrämjande samt förebyggande arbetet på skolan. • Ansvara för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. • Ansvara för planering och uppföljning av budget. Målet är att bibehål...
2021-07-19 2021-08-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsstrateg till barn- och utbildningsförvaltningen
Vi söker dig som vill vara med i ett spännande utvecklingsarbete av bland annat förvaltningens årshjulsarbete kopplat till förvaltningens tre nämnder. Årshjulsarbetet innebär bland annat: • samordna, sammanställa och redovisa samlade dokument i styrprocessen; förvaltningens bokslut, verksamhetsberättelse, delårsrapporter samt underlag till kommunens årsplan • ansvara och samordna förvaltningens internkontrollarbete • utgöra kvalitativt stöd till förvaltningens chefer och stab; t.ex. genom att ta fram betygsstatistik, utveckla olika typer av ...
2021-07-19 2021-08-15
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Stadsjurist med fokus på digitalisering och informationssäkerhet
Vi söker dig som har ett gediget intresse av att jobba både strategiskt och rådgivande med kvalificerad juridik och som drivs av att lösa komplexa rättsliga frågor och problem. Kommunen lägger stor vikt vid frågor som rör rättssäkerhet och du som jurist erhåller därför ett stort förtroende för att kunna bidra till att upprätthålla densamma. De juridiska frågeställningarna hos oss kan växla mellan specifika och snabba till stora och komplexa vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att se till helheten och den verksamhet som berörs. Arbet...
2021-07-19 2021-08-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Bibliotekarie till Nyköpings gymnasium
Du kommer att arbeta nära dina kollegor som också arbetar inom bibliotek. Du kommer att arbeta i ett team och stötta varandra men också självständigt. Du kan förvänta dig god stämning i det lilla teamet som du såväl kan rådfråga som äta lunch med. Som bibliotekarie kommer du att arbeta i samarbete med skolledning och pedagogisk personal, samt utveckla bibliotekets funktion som pedagogisk resurs. Att ge biblioteksservice till elever och lärare. Att ge handledning och undervisning i informationssökning och källkritik till elever och lärare. Att...
2021-07-19 2021-08-16
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kvinnlig personlig assistent till ung kvinna
Personen som du assisterar i detta uppdrag är ung kvinna med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Hon är på en tidig utvecklingsnivå och behöver hjälp med i princip allt i sitt dagliga liv. Assistansen innebär bland annat omvårdnad med fullständig personlig hygien, medicinering och hjälp med måltider via mun och sond. Hon har epilepsi och du kan behöva ge akutmedicin. Du genomför aktiviteter tillsammans med henne såsom att lyssna på musik, läsa sagor och pyssla. Dessutom följer du med på fritidsaktiviteter som exempelvis ridning. Du genomfö...
2021-07-19 2021-08-09
1 2 3 4 5 6 7 >