Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare till gymnasiesärskolans individuella program
Nyköpings gymnasium söker nu heltidsmentor till IM/INDS där elever med behov av ett lugnare studietempo i mindre grupp läser in sina grundskolebetyg för att nå gymnasiebehörighet. Gymnasiets övriga IM program har denna funktion sedan augusti 2020. Som heltidsmentor har du det övergripande ansvaret för att stödja eleven i hela skolsituation, såväl studier som sociala situationer. Mentor bidrar till att eleverna är trygga i sin skolsituation och har en fungerande vardag i skolan. Tillsammans med lärargruppen ansvarar mentor för att verka för en ...
2021-05-14 2021-05-21
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings gymnasium söker speciallärare till gymnasiesärskolans individuella program
Nyköpings gymnasium söker nu heltidsmentor till gymnasiesärskolan. Som heltidsmentor har du det övergripande ansvaret för att stödja eleven i hela skolsituation, såväl studier som sociala situationer. Mentor bidrar till att eleverna är trygga i sin skolsituation och har en fungerande vardag i skolan. Tillsammans med lärargruppen ansvarar mentor för att verka för en god och trygg studiemiljö. Som mentor är du länken mellan lärare och skoladministratören och stöttar också lärarna i administrativa arbetsuppgifter i skolans elevplattform. Tillsamm...
2021-05-14 2021-05-21
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker speciallärare/specialpedagog
Nyköpings Högstadium är en sammanhållen 7-9 skola fördelad på två byggnader, Alpha och Omega, med cirka 1100 elever och 150 medarbetare. Hos oss arbetar lärare, lagmentorer, speciallärare och övriga kompetenser inom elevhälsan tillsammans i arbetslag för att på stötta eleverna att nå sina mål utifrån deras bakgrund och förutsättningar. Inför läsåret 19-20 införde vi lagmentorer i syfte att skapa en organisation med en tydlighet i pedagogiska och psykosociala frågor i vår verksamhet. För oss är det viktigt att ha ett förebyggande elevhälsoarbete...
2021-05-14 2021-05-27
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i teater till Kulturskolan - vikariat
Nyköpings kommun söker aktiva, engagerade och ansvarsfulla lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du är helst en utbildad teaterlärare som älskar att utforska teater tillsammans med barn och ungdomar i åldern 4-19 år. Du utmanar gärna dig själv och tycker att det är spännande att hitta olika infallsvinklar och kreativa lösningar för att vända varierande förutsättningar till inspiration och stimulans. För alla åldrar gäller att du är öppen för elevernas tankar och önskemål och att du ser dem som en r...
2021-05-14 2021-05-28
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare till Naturskolan
Vi söker en kunnig och inspirerande naturskolepedagog till Nyköpings naturskola. Vi söker dig med erfarenhet av att undervisa om naturen och som kan se fördelar med att undervisningen kan ske både i och utanför klassrummet. Under september och maj tar vi emot klasser på Söra och Sävö. Övrig tid träffar vi klasser i skolornas egna skolskogar. Vi är också ansvariga för kommunens NTA-verksamhet. Du kommer att vara en resurs i utomhuspedagogik och naturvetenskap för våra kommunala grundskolor. Du håller egna lektioner utomhus och ansvarar för a...
2021-05-14 2021-05-28
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker undersköterska till äldreomsorgen nattetid
Är du utbildad undersköterska och vill arbeta natt? Trivs du i en roll där du inte är knuten till en specifik avdelning och därför får en flexibel arbetsplats där du får göra skillnad där du behövs som mest? Då har vi kanske tjänsten för dig! Nu söker vi undersköterskor till äldreomsorgen i Vingåkers kommun. I den här tjänsten kommer du inte ha en fast placering utan får hjälpa till där behovet är som störst nattetid. Du kommer att arbeta på somatisk- och demensavdelningar, korttidsboende samt i nattpatrull om så behövs. Du kommer att få gå in...
2021-05-14 2021-06-01
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till S:t Eskils gymnasium
Som specialpedagog/speciallärare kommer du göra pedagogiska kartläggningar, dvs. se vad eleven behöver för stöd samt skriva, följa upp och utvärdera åtgärdsplaner. Vilka åtgärder behövs göras för att eleven ska lyckas på bästa sätt? Andra förekommande arbetsuppgifter: • arbeta kompensatoriskt, främst inkluderande ute i elevernas undervisningsmiljö men även individuellt på grupp- och individnivå med både extra anpassningar och särskilt stöd • specialpedagogisk rådgivning NPF och behov av anpassningar. • har det övergripande ansvaret för utredni...
2021-05-14 2021-05-27
Nyköpings kommun - Division Utbildning Biträdande rektor till Nyköpings kommun
Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Som biträdande rektor för vår särskoledel har du personal-, ekonomi-, lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt beh...
2021-05-14 2021-05-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Biträdande rektor till Nyköpings kommun
Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Som biträdande rektor för särskoledelen har du personal-, ekonomi-, lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt behöv...
2021-05-14 2021-05-30
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Säkerhetsutvecklare för en tryggare och säkrare skola!
Då tjänsten är helt ny har du delaktighet att utforma uppdraget för att det ska leda till resultat och nytta för våra förskolor och skolor. Du kommer självständigt strukturera, planera och genomföra arbetet. Du kommer att ha stöd och nära dialog med förvaltningsledning och rektorer. Det pågår flera projekt gällande trygghet och säkerhet inom olika delar i kommunkoncernen som du kommer vara en viktig del i. Ditt uppdrag är att bygga nätverk, strukturer och fungerande rutiner och arbetssätt som skapar trygghet och säkerhet för våra elever och per...
2021-05-14 2021-06-02
Eskilstuna kommun Receptionist till Eskilstuna stadsmuseum
I rollen som receptionist kommer du att bemanna vår reception. Du välkomnar våra besökare och visar dem rätt, du ansvarar för vår officiella telefon och mejlinkorg. Du ansvarar också för att hålla rent i utställningarna under öppettid. Som receptionist möter du många olika människor, stora som små, då vår största besöksgrupp är barn och barnfamiljer. I tjänsten ingår det även att bemanna vår museibutik och vårt café, där du förutom kassahantering också ansvarar för att städa och hålla rent. Sortimentet i butik och café inriktar sig på närprod...
2021-05-12 2021-05-26
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i årskurs 1-3 till Skogsängsskolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i årskurs 1-3. Tjänsten är ett vikariat under ett år, läsåret 2021-2022. Du kommer planera och undervisa utifrån läroplanen i någon av våra klasser i årskurs 1-3 samt vara mentor för en klass. Vi arbetar i årskursarbetslag där vi samarbetar tillsammans med fritidshemmen. På lågstadiet har vi just nu tre paralleller i varje årskurs. Är du nyutexaminerad lärare erbjuder vi dig stöd av en erfaren mentor. Vi har ett elevhälsoteam med många funktioner som du kan ta stöd av vid behov av anpassningar i klassen.
2021-05-12 2021-05-26
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog i grundskolan
Våra grundskolor har lokala elevhälsoteam på varje skola bestående av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolledning. I det centrala elevhälsoteamet finns skolläkare samt tal- och språkpedagog. Varje elevhälsoteam leds av rektor. Vi har ett stort behov av att bredda denna kompetens med en skolpsykolog. Ditt arbete syftar till att alla elever ska ges så goda förutsättningar som möjligt till hög måluppfyllelse. Du har ett nära samarbete med skolledning, elevhälsoteam och skolläkare. Vi förutsätter att du kan vara en viktig ...
2021-05-12 2021-06-04
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Oxelö förskola söker förskollärare med eventuellt lagledaruppdrag
I Oxelösunds kommun arbetar vi med lagledaruppdrag. Som lagledare arbetar du för att öka måluppfyllelsen och kvaliteten på undervisningen samt att leda förskolans pedagogiska utveckling och arbetet på förskolan framåt och så klart alltid ur ett barnperspektiv. Du har ett utvecklingsansvar tillsammans med rektor och övriga lagledare i området. Alla kommunens lagledare träffas också i nätverk där vi arbetar med kommungemensamma utvecklingsfrågor. Är du nyfiken på ett lagledaruppdrag hos oss kan denna möjlighet finnas.
2021-05-12 2021-05-25
Eskilstuna kommun, Eskilstuna Bad AB Badvärd till Munktellbadet
Som Badvärd är du en fena på kundnöjdhet och bidrar till en positiv badupplevelse för våra besökare. Du badbevakar och skapar trygghet genom att möta våra besökare med inlevelse och skapa respekt för våra trivselregler. Att skapa ett rent och snyggt bad är en del av ditt arbete och detta gör vi genom städning regelbundet hela dagarna. Om intresse finns kan du arbeta med vår simskoleverksamhet och genom fortbildning utbilda dig till aquasportledare och/eller möta våra kunder på River Relax som bastuvärd. Vi som arbetar ser många fördelar med a...
2021-05-12 2021-05-23
Kriminalvården, Frivården Nyköping Frivårdsinspektör till frivården Nyköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-05-12 2021-05-30
Strängnäs kommun, Förskoleverksamhet Vi söker en förskollärare till Familjecentralen, Strängnäs kommun
Som förskollärare på Familjecentralen kommer du att samverka med specialpedagog och socionom för att ge stöd åt barn och familjer som är i behov av extra stöd. Vi vill möjliggöra tidig upptäckt och att rätt insatser och förebyggande sätts in i tid. Öppna förskolan ska bidra till att utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn. Genom samlokalisering och samarbete ökar förutsättningarna för att fler föräldrar får del av det föräldrastöd som olika aktörer erbjuder. Som förskollärare på Familjecentralen arbetar du i ett team som utgår från S...
2021-05-12 2021-05-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog med inriktning matematik till Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör. Barn- och elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Vi söker dig, speciallärare/specialpedagog med inriktning matematik, men som också har goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Du ska kunna göra pedagogiska matematikutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag. Ditt arbete kommer till stor del att var...
2021-05-12 2021-06-04
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen GIS – Ingenjör - Vikariat
Som vikarierande GIS-ingenjör kommer du att ha ett varierande arbete. Du kommer bland annat arbeta med både utveckling och underhåll av kartan VA-banken. Arbetsuppgifterna som GIS-ingenjör innebär bland annat att: - uppdatera VA-databasen genom inläsning av inmätningsfiler, rita in nya eller ändrade VA-objekt - Utveckla VA-kartan - Samla in uppgifter om felaktigheter i VA-databasen och genomföra korrigeringar - Kvalitetssäkra inkomna relationsunderlag och påtala eventuella brister - tillhandahålla kartmaterial såväl internt som till entrepr...
2021-05-12 2021-06-01
Strängnäs kommun, Mark- och exploateringsenhet Markförvaltare, Mex-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
Som markförvaltare hos oss på Strängnäs kommun får du arbeta med kommunens markinnehav och arbetar främst med markfrågor ur ett juridiskt, men även ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Arbetsuppgifterna är varierande men består huvudsakligen av löpande ärendehantering av olika fastighetsrättsliga frågor såsom arrende, servitut och försäljning av mark. Kommunen är expansiv, vilket innebär att vi har en enorm bredd i våra projekt. Du kommer att tillhöra Mark- och Exploateringsenheten, som är en del av Samhällsbyggnadskontoret. Hos oss arbetar ad...
2021-05-12 2021-05-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och fysik/teknik till Fristadsskolan
Vi söker lärare till följande tjänster: • Två lärare i matematik. • En lärare i fysik och teknik. En stor fördel som våra lärare upplever med att arbeta hos oss är att vi har anställda heltidsmentorer. Det innebär att du som lärare inte är mentor för en klass, utan du får möjlighet att fokusera på det pedagogiska uppdraget. Vi ser att detta har en stor positiv påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Du kommer att arbeta i nära samarbete med lärare i samma ämnen. Vi är på Fristadsskolan placerade i ämnesrum för att vi ska kunna samarbeta och hjälpa...
2021-05-12 2021-05-26
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor och pedagogista
I rollen som biträdande rektor arbetar du i ett nära samarbete med rektor och leder, organiserar och utvecklar förskolans verksamhet. I uppdraget ingår lednings, utvecklings och uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Arbetsuppgifterna innefattar även att leda, utveckla och driva arbetet för att nå en lärande organisation samt att stärka inflytande och delaktighet för barn och vårdnadshavare. Som pedagogista samarbetar du med andra personalkategorier och ansvarar för re...
2021-05-12 2021-05-30
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare med inriktning på nämndarbete
Detta är ett nytt, brett och spännande uppdrag för dig som vill vara med och utveckla barn- och utbildningsförvaltningens arbete. Du får en nyckelroll med stort ansvar och du arbetar tätt tillsammans med, framför allt, förvaltningens administrativa chef. Uppdraget innefattar bland annat: • handlägga/bereda ärenden till förvaltningens tre nämnder, t.ex. skriva yttranden till motioner och remisser • ta fram/leverera beslutsunderlag till politiken • operativ samordning av förvaltningens beredning av ärenden • arbeta med förvaltningens dokumentha...
2021-05-12 2021-05-30
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till socialförvaltningen - tim- och sommarjobb!
Som boendestödjare hos oss är du ansvarig för att stödja våra brukare både psykiskt och praktiskt. Du stöttar brukare i olika vardagsmoment för att kunna tillgodose en fungerande vardagssituation och har uppsikt över brukarens hälsa. Att motivera våra brukare är en stor del av arbetet. Vi ser också att det är viktigt att kunna sätta gränser och att vara lugn och stabil då hotfulla situationer kan förekomma. Exempel på övriga arbetsuppgifter: • Dokumentation. • MI (motiverande samtal). • Ge stöd kring ekonomiska frågor och förberedelse inför e...
2021-05-12 2021-05-26
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Projektledare Samhällsplanering
Nyköping är en kommun i stark tillväxt. I och med beslutet om byggandet av Ostlänken står Nyköpings kommun inför ytterligare tillväxt. För det behöver vi skapa förutsättningar för att kunna möta morgondagens behov av infrastruktur i form av t ex gator, vägar, VA, elförsörjning och annat som möjliggör bostadsbyggande och företagsetableringar. På Samhällsbyggnad arbetar vi med dessa frågor i tidiga planeringsskeden på strategisk nivå. I rollen som Projektledare Samhällsplanering ingår att leda olika projekt som utvecklar framförallt infrastrukt...
2021-05-12 2021-05-30
1 2 3 4 5 6 7 8 >