Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Skjulsta resurscenter 3
Hos oss får du möjligheten att vara med och starta upp och utveckla en helt ny verksamhet där du verkligen kommer kunna göra skillnad! Vi erbjuder planerings- och reflektionstid, handledning, kollegialt lärande och du kommer delta i flera kompetenshöjande insatser/utbildningar. Den huvudsakliga arbetsuppgiften som speciallärare vid Skjulsta resurscenter 3 kommer att vara undervisning och pedagogisk omsorg. Även pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram kan innefattas. Ett stort fokus kommer även att ligga på det gemensamma ...
2022-01-21 2022-02-13
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder, utskott eller råd. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga, koncernmässiga och styrmodellsmässiga aspekter liksom formalia. Du an...
2022-01-21 2022-02-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare fritidshem till Tystberga skola
Som grundlärare i fritidshemmet arbetar du enligt läroplanens beskrivning om fritidshemmets uppdrag att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fokus på ditt arbete kommer att vara att leda och utveckla arbetet på fritidshemmet i enlighet med läroplanen samt omsätta kunskaper om aktuell forskning i fritidshemmets verksamhet tillsammans med medarbetarna i arbetslaget. Vi erbjuder ...
2022-01-21 2022-02-06
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Personalplanerare
Som personalplanerare ska du lösa korttidsfrånvaro och frånvaro upp till tre månader som uppstår på enheterna och vid behov omfördela personalresurserna och genom bra planering bidra till kontinuitet och god arbetsmiljö i verksamheterna. Du ska också vara delaktig i rekrytering av vikarier samt medverka i kommungemensam introduktion. Du kommer att ha tät kontakt med chefer, medarbetare, poolmedarbetare och korttidsvikarier. I arbetet ingår att kontinuerligt bevaka hanteringen av LAS (Lagen om anställningsskydd) De system som du kommer att arbet...
2022-01-21 2022-02-06
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog
Som speciallärare eller specialpedagog arbetar du med att ge elever stöd i lärandet och med att främja deras lärandemiljö. Stödet kan ges enskilt och i klassrumsmiljö. Handledning och coachande samtal till lärarlaget är ytterligare en viktig arbetsuppgift. Tillsammans med rektor kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och får en viktig roll i arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande arbetet.
2022-01-21 2022-02-06
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kock till Tomaskyrkans förskola
I din roll som kock kommer du att tillaga vällagade måltider till pastoratets förskolor. Du ansvarar för menyplanering och i det arbetet tar du hänsyn till olika specialkoster och allergier. Det är även du som sköter beställning av mat och mottagning av varorna. I tjänsten ingår dagligt arbete med egenkontroll, hantering av disk och renhållning i köket.
2022-01-21 2022-02-16
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Bemanningsassistent till Måltidsservice
Som bemanningsassistent har du en viktig nyckelfunktion inom måltidsverksamheten med fokus på administration och service. Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete med stor variation. Ditt främsta uppdrag är att tillgodose behovet av tillfällig bemanning inom Måltidsservices olika kök. Du matchar de tillgängliga vikarierna med de behov som finns hos verksamheterna med hjälp av datasystemet TimeCare Pool. I uppdraget ingår kontakt med de vikarier som ingår i den fasta poolen och uppföljning av timvikarier. Du är delaktig vid introdu...
2022-01-21 2022-02-02
Strängnäs kommun, Boende med särskild service 3 Stödpedagog till LSS-boendet Finningevägen 36, Svalan
Arbetsuppgifter som stödpedagog innebär både att praktisera och utveckla arbetssätt för brukaren för att skapa en trygg och stimulerande miljö i hemmet. Stödpedagogen är en del i det individuellt utformade stödet till brukaren samtidigt som uppdraget är att stödja kollegorna i pedagogiskt förhållningssätt samt stöd kring den sociala dokumentationen. Som stödpedagog är huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja och handleda brukarna i deras vardag. Du arbetar självständigt och målfokuserat utifrån verksamhetens rutiner, genomförandeplaner och möj...
2022-01-21 2022-02-04
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Anhörigkonsulent till vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med att stötta, vägleda och lyfta personer som behöver stöd i anhörigsituationer? Har du en högskoleutbildning och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Då kanske just du är den vi söker! Som anhörigkonsulent hos oss arbetar du med att ge stöd till personer som stödjer en närstående som drabbats av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Du håller i enskilda samtal och leder samtalsgrupper. I rollen ingår det även att arbeta förebyggande för ohälsa hos anhörig och att motivera till och leda friskvårdsaktiviteter. Du h...
2022-01-21 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Placeringssamordnare till Konsultations- och placeringsenheten!
I rollen som placeringssamordnare arbetar du i huvudsak med att: • matcha rätt extern vård till rätt individ samt skriva matchningsunderlag • skriva avtal med vårdgivare och i vissa fall förhandla pris • samt följa upp externa vårdgivare, det vill säga kontrollera att externa vårdgivare som anlitas av nämnden bedriver verksamhet som är kvalitetssäkrad. Kontroll och kvalitetssäkring av vårdgivares verksamheter följer du upp utifrån respektive ramavtalsområde som vi har upphandlat. I arbetet ligger också att besöka de hem som anlitas av kommunen...
2022-01-21 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sommarjobba med parkarbete!
Vi söker dig som vill sommarjobba som parkarbetare med skötsel av grönytor och parker! Exempel på arbetsuppgifter är: • Vårda rabatter • Ta bort stamskott och rensa trädspeglar runt träd • Renhålla parker från skräp • Skötsel av lekplatser • Plantera och sköta blommor • Vård av markutrustning (till exempel måla/tvätta parkbänkar) • Vara handledare för våra feriepraktikanter Genom ditt arbete får vi våra parker sommarfina! Som sommarjobbare kan du arbeta centralt eller utanför centrum som i Torshälla eller Sundbyholm. Dina arbetsuppgifter ...
2022-01-21 2022-02-13
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium, Omega söker skolsköterska
Du kommer att vara placerad på Nyköpings högstadium, Omega. Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga arbetsuppgifter för en skolsköterska. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande. I rollen som skolsköterska är det viktigt att arbeta för elevernas bästa i nära samarbete med övriga medarbetare samt med vårdnadshavare. Du ingår i skolans trygghetsteam och elevhälsoteam för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål och optimala utveckling. Du samarbetar med andra skolsköterskor och skolläkaren kring vaccina...
2022-01-21 2022-02-11
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Projektledare
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett växande Nyköping? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står just nu inför flertalet nya spännande projekt och behöver förstärkning till vårt team. Idag arbetar åtta projektledare inom Tekniska divisionens projektenhet. Vi söker nu en projektledare som ska leda större investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Som projektledare kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvarar för projektering och byggnat...
2022-01-21 2022-02-13
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Semester- och timvikarier inom funktionsstöd
Vi söker semester- och timvikarier till grupp- och servicebostad, daglig verksamhet, samt korttidsverksamhet för unga. Arbetet utföras tillsammans med kollegor eller ensam. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Vi använder pedagogiska hjälpmedel som exempelvis bildscheman för att underlätta kommunikationen. Det är viktigt att du har god fysisk kondition då det ingår i arbetet att kunna vara ute och röra på sig eller annat fysiskt arbete. Som timvikarie arbetar du utifrån individens individuella behov av stöd. I tjänsten ingår...
2022-01-21 2022-05-31
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra r...
2022-01-20 2022-02-20
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare 4-6 Dammlötskolan
Dammlötskolan söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett team med två kollegor kring 50 elever. För det är tillsammans som vi kan göra skillnad för våra elever. Stöd för dig i d...
2022-01-20 2022-01-28
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi utökar med fler arbetsterapeut till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som arbetsterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterska, rehab assistent och vårdpersonal. Du kommer även ha förmånen att handleda arbetsterapeutstudenter.
2022-01-20 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi utökar med fler fysioterapeuter till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som fysioterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nä...
2022-01-20 2022-02-06
Vingåkers kommun, Barnomsorg Vingåkers kommun söker timvikarier till våra förskolor
Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie på våra förskolor i Vingåkers kommun! Arbetet innebär att du blir en del av arbetslaget på förskolan den tid du är där och att du tillsammans med övriga pedagoger deltar i arbetet med barnen under dagen. Vikariaten kan variera från några timmar till flera veckor beroende på hur behovet ser ut och ibland behöver du kunna arbeta med kort varsel på våra olika förskolor och avdelningar. Som timvikarie ersätter du ordinarie personal och du blir en del av arbetslaget på förskolan den tid du är där. Ofta ...
2022-01-20 2022-02-09
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Lärare i idrott och hälsa, årskurs 5-7, till Paulinska skolan
Vi söker dig som vill arbeta som lärare i idrott och hälsa åk 5-7 på Paulinska skolan. Vi förväntar oss att du vill arbeta med kollegial samverkan och undervisningsutveckling för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapskraven. Ledarskapet i klassrummet och kvalitén på undervisningen anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Hos oss prioriteras ett gott bemötande och förhållningssätt. Vi tror på våra elever och det visar vi i handling! Hos oss på Paulinska skolan får du möjlighet att utvecklas tillsam...
2022-01-20 2022-02-03
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Verksamhetschef till överförmyndarenheten
Som verksamhetschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för överförmyndarverksamheten för Katrineholms kommun. Du har ekonomiskt ansvar för verksamheten och personalansvar för tre medarbetare som du coachar och leder till utveckling. Du är föredragande mot överförmyndarnämnden och är ansvarig för kvaliteten gentemot huvudmän och ställföreträdare. Inom ramen för arbetsuppgifterna ingår också att handlägga överförmyndarärenden, avge yttranden till domstol och företräda nämnden i domstolsförhandlingar. Vidare kommer du ansvara för att driva...
2022-01-19 2022-02-02
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Bovärd - Kommunfastigheter
Kommunfastigheter söker nu en Bovärd som bland annat kommer att arbeta med att utföra besiktningar på lägenheter och lokaler som hyresgäster hyr av Nyköpings kommun. Detta innefattar eget ägda och inhyrda bostäder och lokaler. Som Bovärd kommer du även att arbeta i nära samarbete med hyresadministrationen och Förvaltare på Kommunfastigheter, samt kontakter med Bostadssociala teamet på Division social omsorg. Du kommer i rollen att arbeta med att skapa relationer och kontaktar med våra hyresgäster för att löpande följa upp, utvärdera och informe...
2022-01-19 2022-02-09
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Undersköterska till Sjötångens demensenhet Havet
Att jobba som undersköterska på en demensenhet ställer stora krav på dig som person. Ett bra bemötande och lugn är ett måste. Som undersköterska inom inriktning demens arbetar du med omvårdnad utifrån hur den äldre vill ha sin vardag och omsorg. Du tänker alltid individens beho...
2022-01-19 2022-02-03
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Familjebehandlare
Är du intresserad av ett utvecklande och stimulerande arbete som familjebehandlare? Som familjebehandlare arbetar vi på uppdrag från Barn och ungdomsenheten med familjer som har barn och tonåringar i åldern 0-18 år. En stor del av arbetet bedrivs i hemmiljö. Vi arbetar för att stärka föräldraskapet, ge föräldrar verktyg samt utgöra ett nära och konkret stöd i vardagen utifrån ett tydligt barnperspektiv. Vi arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och specifika metoder inom enheten, allt för att möta familjernas behov. I arbetet ingår samverkan...
2022-01-19 2022-02-06
Vingåkers kommun, Barnomsorg Vi söker förskollärare till Sjöstugans förskola i Marmorbyn
Vi i Vingåker tror på en lärande organisation där vi hela tiden utvecklar oss och vår pedagogik. Att inte kunna något betyder bara att man ännu inte hunnit lära sig, det gäller både barn och vuxna. Det pedagogiska arbetet på våra förskolor ska inspirera och utmana barnen att lägga till och införliva nya kunskaper. Till Sjöstugan i Marmorbyn söker vi nu en förskollärare som är lika engagerad i arbetet med barnen som vi är. Hos oss kommer du arbeta med barnens utveckling i fokus och med hjälp av språk och teckenstöd bidra till barnens språkutveck...
2022-01-19 2022-02-09
1 2 3 4 5 6 7 >