Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i spanska, åk 6-9, till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och...
2024-04-23 2024-05-07
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i tyska, åk 6-9, till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bemötande och...
2024-04-23 2024-05-07
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Mottagningssekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd
Vill du tillsammans med oss fortsätta utveckla enheten för ekonomiskt bistånd? Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker nu två mottagningssekreterare som vill bli en del av ett engagerat team som känner stort engagemang för de vi arbetar för. En av våra medarbetarna går på föräldraledighet och därför är en av de två utlysta tjänsterna ett vikariat. På enheten arbetar sex socialsekreterare, varav två arbetar som mottagningssekreterare och fyra utreder löpande ekonomiskt bistånd. Enheten leds av en enhetschef och en förste socialsekreterar...
2024-04-23 2024-05-22
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Vaktmästare inom kommunservice
Som vaktmästare inom kommunservice utgår du ifrån kontoret på Östra Rundgatan 11-13. Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa chefer inom division social omsorg med sedvanliga vaktmästeriuppgifter. Det kan röra sig om enklare reparationer, återvinningsarbete, byte av ljuskällor, förflyttning av material och möbler, montering och beställningar, vissa inköp, ta emot och förmedla felanmälningar till fastighetsägare, tillsyn av lokaler. I tjänsten ingår även arbetsuppgifter inom IT, enklare service av datorer, telefoni, skrivare och övrig teknisk...
2024-04-23 2024-05-20
Strängnäs kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till daglig verksamhet
I arbetsuppgifterna som stödassistent ingår bland annat planering av verksamheten och anpassningar av arbetsuppgifter, dokumentation och att stödja brukaren i genomförandet av dennes arbetsuppgifter. Som stödassistent på Drottning Kristinas trädgårdar arbetar du oftast ensam med en grupp brukare under dagen men samarbetar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med närliggande verksamheter och stödpedagog. Det innebär att du ska kunna arbeta både i grupp och självständigt. Arbetet sker till största del utomhus och är ett fysiskt ...
2024-04-23 2024-05-08
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till Nyhemsskolan årskurs 1-3
Till höstterminen behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare till årskurs 1-3. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; till exempel klasslärare, lärare i fritidshem, elevhandledare och speciallärare. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, undervisar i ämnen utifrån dina behörigheter och gör en bedömning av dina elevers kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett u...
2024-04-23 2024-05-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Bildlärare till Stålforsskolan
Du undervisar i Bild för elever för alla elever i åk 7-9 och i ditt arbete ingår att planera, genomföra, utvärdera och bedöma undervisningen. Som lärare hos oss har du en spännande utmaning, där du möter elever med olika bakgrund och behov. Det är mångfalden bland eleverna som skapar den inspirerande arbetsmiljön. Din förmåga att motivera varje elev och anpassa undervisningen är avgörande för att lyckas. Vi ser dagligen hur goda relationer mellan elever och lärare leder till framgång. Här får du möjlighet att göra en positiv skillnad och får mö...
2024-04-23 2024-05-08
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Stensättersskolan Lärare i fritidshemmet/fritidspedagog
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet utifrån läroplanen. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna under hela deras dag hos oss. Du samverkar också med skolan, bland annat genom arbete i klass under skoltid och rast aktiviteter under skoldagen.
2024-04-23 2024-05-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i fritidshem till Ärla skola
Eftersom en kollega ska gå i pension så söker vi en ny lärare till fritidshem. Hos oss finns fritids för F-3 samt öppen verksamhet för 4-6. I den här rollen kommer du främst att arbeta mot de yngre eleverna. På förmiddagarna är du med som stöd i en klass. Vi på fritids är ett eget arbetslag med en arbetslagsledare och gemensam planeringstid. Vi har också samarbete med fritids på Hällberga skola, för att dela erfarenheter och arbeta med fritidshemsutveckling. På skolan finns stora fina lokaler som är till för fritidshemmet. Fördelen med att va...
2024-04-23 2024-05-07
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare Barn- och Ungdomsenheten
Inom myndighetsdelen av området Barn-Unga-Familj finns tre enheter med cirka 40 medarbetare; Barn och Ungdomsenheten, Familjehemsenheten samt Familjerättsenheten. Inom enheterna finns grupper som har ett nära ledarskap av gruppledare. Vi tillhör verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg, IFO, där det finns ytterligare enheter som jobbar med förebyggande och stödjande insatser för barn och unga samt vuxna med behov av stöd gällande beroende, våld i nära relation, försörjning, kompetens och arbetsmarknad. Barn- och Ungdomsenheten är uppdela...
2024-04-23 2024-05-12
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare årskurs 1-3 Skogsborgsskolan
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla arbetet med elevernas lärande och arbeta för hög måluppfyllelse. Du kommer att ha ansvar för klasslärar- och mentorskap för elever i en i en av våra årskurser på lågstadiet. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du ansvarar för att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen utifrån våra styrdokument.
2024-04-23 2024-05-09
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem Skogsborgsskolan
I din roll som fritidslärare arbetar du med heldagsperspektiv på eleverna. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa pedagogiska miljöer för elevernas lärande och utveckling, både i fritidshemmet och under skoldagen. Du ansvarar för att i samarbete med övrig personal på fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer. Att arbeta med främjande och förebyggande värdegrundsarbete och att leda rastaktiviteter ingår i arbetsbetsuppgifterna. Vi önskar att du bid...
2024-04-23 2024-05-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i musik till Nyköpings högstadium
Tjänsten i Musik bygger på undervisning i samtliga årskurser (7-9). Tillsammans med de andra musiklärarna bildar du i ämnesgruppen i Musik. Tjänsten inbegriper inte mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor. Arbetslaget ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för ca 3-6 klasser i samma årskurs och ca 75-15...
2024-04-23 2024-05-05
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Arbetskonsulent till daglig verksamhet steg 3
Som arbetskonsulent inom daglig verksamhet (DV) i Nyköping kallad FIA verksamheten, arbetar du tillsammans med tre kollegor för individuell integrering av funktionsnedsatta personer hos företag och föreningar. Du arbetar utifrån ett myndighetsbeslut där deltagarna har ett SoL eller LSS beslut. I rollen ingår även att uppsöka och ta kontakt med nya arbetsplatser utifrån brukarnas önskemål och färdigheter. Du planerar långsiktigt utifrån individens behov, situation och utveckling genom arbetsprogram och schema för deltagarna som är skapat efter d...
2024-04-23 2024-05-19
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare till Barn- och utbildningsförvaltningen
Huvudfokus i tjänsten är Eskilstuna kommuns skolval. Tillsammans med en utvecklarkollega driver du utvecklingsarbetet kring detta samtidigt som du också handlägger skolvalet. Du jobbar självständigt men rollen innehåller mycket samverkan och dialog med andra berörda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och med andra förvaltningar och fristående skolor. Du är också delaktig i samordningen av vårt internationaliseringsarbete Erasmus+. Tillsammans med en projektledarkollega har du särskilt fokus på gymnasieskolans yrkesprogram. Samordningen ha...
2024-04-23 2024-05-10
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker förstelärare i No/Tk
Tjänsten i NO/TK bygger på undervisning i en eller två årskurser (7-9). Tillsammans med de andra NO/TK lärarna bildar du ämnesgruppen i dessa ämnen. Tjänsterna inbegriper inte mentorskap då ansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor. Som undervisande lärare ansvar du för den pedagogiska kontakten. Arbetslaget ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med...
2024-04-23 2024-05-05
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare Slottsskolan
Som speciallärare hos oss arbetar du direkt med elever, individuellt och/eller i grupp. Du arbetar nära lärare och övriga pedagoger, och gör undervisningen tillgänglig för elever med olika typer av stöd. Som speciallärare tillhör du också elevhälsoteamet, samtidigt som du kommer att arbeta nära lärare och övrig pedagogisk personal i årskurs F-6. Ditt ansvar är att utreda elevers behov av särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram. I din roll bidrar du med din kompetens för att kartlägga lärmiljöer, förmågor och framgångsfaktorer samt utveckl...
2024-04-22 2024-05-05
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Lärare i fritidshem, Paulinska skolan
I arbetet som lärare i fritidshems ingår bland annat att tillsammans med lärare och övriga pedagoger utveckla och driva det pedagogiska arbete främst i skolans fritidsverksamheten. Del av arbetstiden kommer att utföras i skolan och skolans rastverksamhet. I ditt uppdrag ingår att delta i skolans och fritidshemmets utveckling i såväl arbetslag som övriga pedagogiska diskussioner mellan kollegor.
2024-04-22 2024-05-05
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård särskilt boende Sjuksköterska till team 3, Hälso- och sjukvården Särskilt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i...
2024-04-22 2024-05-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Samordnande skolsköterska
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stor frihet till egen planering. Som samordnande skolsköterska arbetar du nära verksamhetschef och tillsammans driver ni verksamhets- och utvecklingsfrågor inom EMI. Till exempel ordnar du fortbildning för skolsköterskor på gruppnivå och leder olika utvecklingsgrupper, ibland i samverkan med skolläkare. Du är med vid rekrytering och inskolning av nya skolsköterskor till kommunen. Vårt journalsystem heter Prorenata. Du är administratör i systemet vilket innebär att du lägger in behörigheter, utvecklar och ...
2024-04-22 2024-05-12
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Resurspedagog till Stensättersskolan, vikariat
Som resurspedagog jobbar du i skolan och på fritids. Utifrån behov jobbar du med enstaka elever och/eller grupper av elever. Ibland är ni med i klassrummet och ibland jobbarna du med elev/elevgrupp utanför klassrummet. Du arbetar med elever som behöver stöd under skoldagen och fritidstiden.
2024-04-22 2024-05-12
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Administratör till Frivården Eskilstuna
Som administratör ingår du i en grupp om fyra administratörer varav två är placerade i Eskilstuna och två i Nyköping. Administratörsteamet har huvudsakligt ansvar för registrering i de klientadministrativa systemen, vilket exempelvis kan röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Du kommer också sköta administrationen till Övervakningsnämnden som har sammanträden i våra lokaler samt administrera Frivårdens egna beslutssammanträden. Arbetet innefattar också bemanning av reception och...
2024-04-22 2024-05-13
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Simlärare/badvärd till simhallen
I uppdraget som simlärare/ badvärd arbetar du med service till våra badgäster, besökare och kunder. Tjänsten innefattar även badbevakning, kassahantering, lokalvård och skötsel av våra anläggningar. Vi ansvarar för den kommunala simundervisningen där vi planerar och ger våra elever livsviktig kunskap, nämligen simkunnighet. En viktig målgrupp för oss är våra föreningar där vi bland annat arbetar med iordningställande av sportutrustning inför träningar och tävlingar. En annan viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhall...
2024-04-22 2024-05-06
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare inom matematik åk 7-9 till Skogstorpsskolan
Att utveckla elevhälsans arbete till att vara mer främjande och förebyggande genom att ha ett F-9 perspektiv på hela skolans elevhälsa är ett långsiktigt och pågående arbete på Skogstorpsskolan. Arbetet som speciallärare hos oss innebär att du är med och driver och utvecklar elevhälsan samt bidrar med det specialpedagogiska perspektivet. Som speciallärare kommer du arbeta med att ge specialpedagogiskt stöd till elever i alla ämnen i årskurs 7-9, främst i matematik, men även i andra ämnen. Du finns som stöd i klassrummet, arbetar med mindre gr...
2024-04-22 2024-05-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Åbacken
Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna som undersköterska så utför du omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde. Du bidrar med din kompetens i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Arbetet innebär att jobba med dementa i deras hem på boendet. Du vägleder och stöttar kollegor i bedömningar och hur de kan arbeta med olika typer av demenssjukdomar, samt i det dagliga arbetet kring brukaren. Ditt bemötande spelar stor roll och det är viktigt att du har en förståelse för brukarnas hälsa och förutsättningar. Du får även mö...
2024-04-22 2024-05-06
1 2 3 4 5 6 7 >