Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Södermanland


Här hittar du alla lediga jobb i Södermanland inom den offentliga sektorn. Du kan enkelt och smidigt förfina dina sökningar ovan. Du väljer antingen ett brett område, som administration, ekonomi, juridik eller naturvetenskapligt arbete, eller gör en mer specifik sökning under den kategori du är intresserad av. Vi har den mest omfattande listningen för offentliga jobb Södermanlands län, så ska du söka jobb i Södermanland, är detta en utmärkt utgångspunkt.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Leg sjuksköterska
Som sjuksköterska i Gnesta kommun arbetar du med bedömning, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser inom det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Det ingår att delegera, handleda och utbilda omvårdnadspersonalen. Du arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskekollegor. Visst kvälls- och helgarbete förekommer.
2022-06-23 2022-07-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Handläggare – funktionsstödsomsorg vuxen LSS och Sol
Myndighetsfunktionen för funktionsstödsomsorg är en enhet som består av sju handläggare och en enhetschef. Ditt uppdrag är främst att utreda, besluta och följa upp stöd till vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS eller Socialtjänstlagen. I arbetsuppgifterna ingår även att utreda behov av tex hemtjänst för personer under 65 år. I uppdraget ingår många samverkande kontakter inom kommunen och externt med t.ex. andra myndigheter. Du arbetar självständigt med dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du ingår i ett team. Teamet tar ett gemensamt a...
2022-06-23 2022-08-14
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande teamledare till resursenheten ungdom och familj
Som teamledare hos oss arbetar du tillsammans med medarbetarna genom att stötta, motivera och vägleda dem i sitt arbete, både individuellt och i grupp. Vi värdesätter teamet och ser att du som ledare verkar för ett gott samarbetsklimat och en god kultur på arbetsplatsen. Du fördelar och prioriterar uppdrag och har kontinuerliga ärendegenomgångar med varje medarbetare. Vi ser hela tiden att enheten utvecklas och förbättras, och din roll blir att se till att utvecklingsarbetet drivs framåt och mot enhetens mål. Vidare har du det övergripande an...
2022-06-23 2022-07-24
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Anhörigkonsulent till division social omsorg
Nu utvecklar vi Anhörigstödets verksamhet och du kommer ingå i ett team där fokus i arbetet kommer att vara att ge stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroendeproblematik, men du kan även ta emot anhöriga till andra målgrupper. Du erbjuder stöd till anhöriga genom samtal, information och rådgivning enskilt eller i grupp. Du håller i tematräffar och deltar vid föreläsningar som Anhörigstödet arrangerar. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska ...
2022-06-23 2022-07-21
Strängnäs kommun Processledare Nära vård, Hemsjukvården
Som tjänstedesigner kommer du att arbeta designdrivet i både fysiska och digitala processer. Du kommer att planera och tillämpa metoder och verktyg inom ramen för designprocessernas olika faser. Du arbetar samskapande och över organisatoriska gränser där du också involverar de som berörs, genom allt ifrån workshops till observationer. Genom intervjuer och andra verktyg driver du tillsammans med berörda intressenter insiktsarbete om människors behov, beteende och samhällets utmaningar för att sedan gemensamt forma insikter som driver ett förändr...
2022-06-23 2022-07-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i spanska och undervisning av elever i svårigheter på Tegelviken
Du planerar och undervisar utifrån läroplanen i spanska i årskurs 6-9 samt arbetar med att undervisa och stödja elever i svårigheter. Om du har behörighet av att undervisa i ytterligare teoretiska ämnen så är det meriterande, eftersom det finns möjlighet att kombinera det med den här tjänsten. För undervisning i spanska omfattar tiden ca 60% av tjänsten. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och andra arbetsuppgifter som till exempel ämne...
2022-06-23 2022-07-07
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i husbyggnad till Nyköpings gymnasium
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare inom husbyggnadsinriktningen. Vi ser med fördel att du har kompetens inom snickeri men även annan kompetens inom området husbyggnad såsom mureri, betong eller liknande. Du kan även jobba inom husbyggnadsbranschen idag och är intresserad av att jobba som yrkeslärare och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro t...
2022-06-23 2022-08-01
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen LSS-handläggare
Som LSS-handläggare ansvarar du för att sätta individens behov i centrum. I ditt arbete som LSS handläggare i Katrineholms kommun arbetar du med barn, ungdom och vuxna. Servicen du ger ska vara ansvarsfull, effektiv och vara av god kvalitet och utföras av människor som även kan hantera svåra situationer. Du ska som handläggare representera kommunen, vara utåtriktad och kunna bemöta brukare och anhöriga på ett bra och positivt sätt som skapar förtroende. Arbetet som LSS-handläggare innebär att ta emot ansökningar från enskilda, genomföra utredn...
2022-06-23 2022-07-31
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemförvaltare interna system och tjänster till IT-avdelningen
Att vara systemförvaltare innebär att du organiserar förvaltningen och utvecklingen av de olika systemen/tjänsterna, du har dessutom har ett helhetsansvar för att dessa uppfyller de krav som ställs enligt avtal. Administration i de olika verktygen ingår också i rollen och du arbetar även med planering och analys av dina tjänster samt med uppföljning av verksamhetsnytta och avtal. Som systemförvaltare har du huvudansvaret för dokumentation, utbildnings- och informationsinsatser kring de olika systemen/tjänsterna. I arbetsuppgifterna ingår ocks...
2022-06-23 2022-08-22
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Samtliga tre enheter har utöver tätbebyggda områden i distriktet också stora delar landsbygdsområden som ofta innebär mycket bilkörning. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet ...
2022-06-23 2022-08-21
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare till försörjningsstöd
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen och för att förstärka och fortsätta utveckla arbetet på flera enheter söker vi nu en handläggare till försörjningsstöd. Arbetet innebär myndighetsutövning via handläggning av ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt SoL. Vingåkers kommun är inne i en expansiv och spännande fas. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och just nu pågår ett intensivt arbete med bl a implementering av E-t...
2022-06-23 2022-08-13
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare/utredare till Barn- och familjeenheten
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen söker vi ny medarbetare som utredare till enheten för Barn och familj utredningar. Arbetet består av myndighetsutövning och ditt huvudsakliga uppdrag är att utföra utrednings- och uppföljningsarbete enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna omfattar myndighetsutövning i form av att göra förhandsbedömningar, hantera och utreda inkommande information så som anmälningar och ansökningar. Som handläggare för barn och familj...
2022-06-23 2022-08-13
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare inom försörjningsstöd (vikariat)
Nu söker vi en handläggare till enheten för försörjningsstöd! Tjänsten är ett föräldravikariat mellan december 2022-augusti 2023, med chans till förlängning. Arbetet som handläggare inom försörjningsstöd innebär myndighetsutövning via handläggning av ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt SoL. Vingåkers kommun är inne i en expansiv och spännande fas. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och just nu pågår ett intensivt arbete med bl a implementering av E-tjänster, digitalisering och att i samverkan utve...
2022-06-23 2022-08-13
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Elevassistent, Mariefreds skola
Resurs åt elev med särskilda behov under dennes skoldag. Du ansvarar för att elev utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer att undervisa elev med behov av stort stöd, både individuellt och i grupp. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med läraren. I uppdraget behöver du även samarbeta med vårdnadshavare, habilitering och i vissa fall andra myndigheter. Detta inkluderar även potentiellt fritidstid.
2022-06-23 2022-07-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Årbyskolan söker lärare i svenska som andraspråk till årskurs F-6!
I tjänsten som lärare i svenska som andraspråk (SvA) ingår det att planera och undervisa utifrån läroplanen i årskurs F-6. Du kommer att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska i mindre grupper med ca 5-10 elever. Syftet är att erbjuda eleverna extra stöttning i undervisningen och främja deras språkutveckling. Du kommer att tillhöra ett härligt arbetslag som präglas av en stark gemenskap och nära samarbete. Det är totalt fyra SvA-lärare som arbetar med inriktning mot F-6. Ni kommer ha goda möjligheter att utbyta tankar, idéer ...
2022-06-22 2022-07-31
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vägledare till JobbCentrum
Uppdraget är att ge försörjningstagaren individuellt stöd genom insatser och utbildning som leder till egen försörjning. Som vägledare kommer du att: • Arbeta motiverande och stöttande med individens utvecklingsresa med målet egen försörjning. • Främst hålla i individuella samtal, men även hålla i grupper. • Intervjua och rekrytera kandidater till aktuella arbetsgivare. • Samverka med andra aktörer som gynnar individens resa till egen försörjning. • Utföra uppsökande verksamhet med målet att hitta relevanta företag att samarbeta med. • Hitta...
2022-06-22 2022-08-05
Strängnäs kommun, Område 1 (Sictoniagården, Thomasgården & Kristinagården) Undersköterska natt, vikariat område 1
Uppdraget som undersköterska innebär att jobba både på Sictoniagården och Thomasgårdens äldreboende. Som undersköterska utför du sedvanliga undersköterskeuppgifter och även vissa delegerade medicinska insatser. Du dokumenterar, skriver avvikelser, rapporterar till dagpersonalen. Dina arbetstider är schemalagda. Ensamarbete förekommer på avdelning, men har alltid en kollega i huset. Det är vaken natt som gäller och arbetspasset är kl. 21:45-06:45.
2022-06-22 2022-08-07
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Beroendecentrum på Mälarsjukhuset
Som socialsekreterare hos oss arbetar du dagligen med att utreda, bedöma och besluta ärenden enligt lagarna SoL, LVM och LVU. I mötet med våra brukare arbetar du utifrån metoden ASI där en kartläggning av brukarens livsområden utförs och i samtalen använder du samtalsmetodiken MI. Vi samverkar med både externa utförare så som kriminalvård/frivård, Region Sörmlands psykiatri och sjukvård, och interna enheter som ekonomiskt bistånd och socialpsykiatrin. Det ingår hembesök i tjänsten och en del resor till framförallt behandlingshem. Som stöd i ...
2022-06-22 2022-08-03
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare fritidshem Arnö skola
Våra härliga och nyfikna elever söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete i fritidshemsverksamheten där du arbetar utifrån läroplanen. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda eleverna en meningsfull och stimulerande fritid. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du ska delta aktivt i arbetslagets olika uppgifter och bidra me...
2022-06-22 2022-07-10
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker undersköterska till natten på särskilt boende
Till Vingåkers kommuns äldreomsorg söker vi nu en undersköterska som vill arbeta natt på särskilt boende! Som undersköterska i Vingåkers kommun kommer du att arbeta med kvalificerad vård, daglig omsorg och bidra till en bättre vardag för våra boende. Du arbetar personcentrerat vilket innebär att du arbetar utifrån den boendes individuella behov och önskemål. Du kommer att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och med en tydlig handlingsplan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att tillgodose brukarna individuella behov av vå...
2022-06-22 2022-07-06
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Dataskyddssamordnare till Eskilstuna kommun
Din uppgift som dataskyddssamordnare är att aktivt bistå kommunens verksamheter samt politiska nämnder och ledning i dataskyddsfrågor för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Din roll är både rådgivande och ett kunskapsstöd, genom att vara förvaltningarnas kontaktperson när det gäller dataskydd. Du driver och samordnar ett förbättringsarbete tillsammans med kollegor med de insatser som behövs. Som dataskyddssamordnare ingår du i samarbeten och nätverk internt i Eskilstuna kommun med t ex Dataskyddsombud, Objektledare, IT-säkerhe...
2022-06-22 2022-07-17
Nyköpings kommun - Centrala funktionen HR partner
Som HR Partner arbetar du verksamhetsnära och i tät dialog med verksamhetens yttersta ledning. I ditt uppdrag ingår att bistå med HR-kompetens och erfarenhet, initiera och stödja arbetet med de årligen återkommande HR-processerna, driva både kommunövergripande och verksamhetsspecifika utvecklingsuppdrag inom HR. Du ansvarar för att koordinera insatser inom HR-området tillsammans med övriga medarbetare inom HR-avdelningen. Rollen ingår också i det verksamhetsstödjade HR teamet för Division Social Omsorg där du arbetar nära och i tät dialog med d...
2022-06-22 2022-07-08
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare med inriktning ungdom och familj
Hos oss är du anställd av Resursenheten ungdom och familj med titeln familjebehandlare. Familjebehandlarna är indelade i tre team och du kommer att tillhöra ett av dem. Du jobbar mestadels dagtid, men slutar kl.19.00 1-2 dagar i veckan. Som medarbetare hos oss har du två roller där du är familjebehandlare och insatssamordnare. Rollen som insatssamordnare har ett mer helikopterperspektiv. Det innebär att du ansvarar för att samordna både interna och externa aktörer runt ungdomen/familjen. Du ansvarar för att alla berörda personer samverkar o...
2022-06-22 2022-07-24
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Barnskötare, Finninge förskoleenhet
Vi söker dig som i ditt uppdrag som barnskötare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Du ska tillsammans med ditt arbetslag planera, bedriva och dokumentera undervisning och utbildning i enlighet med gällande läroplan. Du ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi söker nu 1-3 barnskötare till vår enhet som kan arbeta som extra förstärkning i barngrupp.
2022-06-22 2022-08-01
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Teamledare till systemgruppen på Geodata-enheten
Du blir teamledare över enhetens systemgrupp (fyra medarbetare) där du arbetar med följande: • Helhetsansvar för vår GIS-plattform där förvaltning och utveckling av applikationerna ingår. • Leda eller delta i projekt samt ansvara för att rätt användarsupport ges. • Ansvara för att dokumentation rörande systemförvaltningen hålls uppdaterad. • Tillsammans med scrummaster leda planeringsarbetet för gruppen samt ansvar för enhetens förvaltningsplaner. • Samordna och samplanera enhetens verksamhet tillsammans med övriga teamledare och chef på en...
2022-06-22 2022-08-14
1 2 3 4 5 6 7 >