Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården i Söderhamn
Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Upplärningen innefattas av en längre introduktion som fördelas under ett par år där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen. Hos oss finns trygga ledare, lång erfarenhet och en positiv attityd som gör arbetet roligt och ...
2023-09-25 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Rehabiliteringskoordinator till Linden och Söderhamn Din hälsocentral
Som rehabiliteringskoordinator ska du samarbeta med och vara ett stöd till läkare, övriga yrkeskategorier, patienter och vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Du är också enhetens kontaktperson för berörda parter i sjukskrivningsprocessen. Arbetet som rehabiliteringskoordinator omfattar koordinatorsinsatser till sjukskrivna patienter i behov av stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om det regionövergripande arbetet med utvec...
2023-09-22 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Medicinsk sekreterare till psykiatrisk mottagning
Hos oss arbetar olika yrkeskategorier i team och du kommer att arbeta med ett allmänpsykiatriskt team bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, rehabkoordinator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation samt övriga administrativa uppgifter • posthantering • receptionsarbete • journalskrivning, även till andra öppenpsykiatriska mottagningar då vi arbetar regionsövergripande. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion. ...
2023-09-21 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Fysioterapeut till Söderhamn Din hälsocentral
I anställningen ingår att arbeta verksamhetsövergripande och skapa möjlighet till den goda vård vi vill erbjuda våra patienter. Du kommer att arbeta på Söderhamn Din Hälsocentral och här träffar du som fysioterapeut hela bredden av primärvårdspatienter. Fysioterapeuterna är första instans vid åkommor som rör rörelse- och stödjeorganen. Vi skriver remiss till radiologiska undersökningar och ger även vid behov injektioner t.ex. i leder eller muskelfästen - möjligheter vi har i och med det nära dagliga arbetet med läkargruppen. Arbete sker även te...
2023-09-18 2023-10-08
Region Gävleborg, Trafik Färdtjänsthandläggare till X-trafik
Som färdtjänsthandläggare arbetar du främst med utredningar och fattar beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt gällande lagstiftning och regler som finns. Det innebär att utreda och fatta beslut för enskilda personer. Du arbetar även med att informera och kommunicera med våra medborgare och deras anhöriga, personalgrupper, kommuner och brukarorganisationer. Det kan vara över telefon, mail, digitala eller fysiska möten. Som färdtjänsthandläggare kommer du bland annat att • utreda och fatta beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst • ta emo...
2023-09-07 2023-10-01