Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Biträdande vårdenhetschef till Söderhamn Din hälsocentral
I rollen som biträdande vårdenhetschef på Söderhamn Din hälsocentral har du ett nära samarbete med vårdenhetschef och chefssekreterare. Tillsammans arbetar ni strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv, där ni i nära samverkan kommer att planera och leda verksamheten. Verksamhetsansvaret ligger ytterst på vårdenhetschef, men givetvis är du också delaktig och drivande i arbetet med att kontinuerligt utveckla verksamheten. Som biträdande vårdenhetschef hos oss kommer du att • leda och fördela det dagliga arbetet på hälsocentralen • stötta i det o...
2023-02-01 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Vårdenhetschef till Söderhamn Din hälsocentral
Vi söker en vårdenhetschef till Söderhamn Din hälsocentral som vill vara med att driva och utveckla hälsocentralen framåt tillsammans med fantastiska medarbetare. Som vårdenhetschef kommer du att arbeta verksamhetsnära med frågor av såväl operativ, som strategisk karaktär. Du har helhetsansvaret för enheten, vilket innebär att du ansvarar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Vidare ansvarar du även för att säkerställa en effektiv och patientsäker produktionsplanering. Du ansvarar också för att tillvarata och utveckla medarbetarnas...
2023-01-25 2023-02-12
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Sjuksköterska till medicinmottagning
Mottagningsarbetet innefattar självständigt arbete och som sjuksköterska växlar du mellan olika positioner på rullande schema. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och samarbeta för att möta kravet från planeringslista och därmed ha god tillgänglighet till våra patienter. På AK-mottagningen utförs dosjustering av antikoagulantia läkemedel utifrån delegering och uppföljning av AK-patienter via systemet Journalia. På behandlingsenheten ges olika behandlingar såsom infusioner/injektioner av till exempel blod, läkemedel och cytostatika samt blod...
2023-01-23 2023-02-13
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Röntgensjuksköterska
Vi har främst planerade undersökningar mot vår datortomograf där patienterna kommer från hela länet. Vi är nu inne i en spännande fas med upprustning av våra lokaler och byte av vår maskinpark. Vi har ett varierat arbete där du cirkulerar mellan arbete på våra röntgenlab. Verksamheten i Söderhamn är öppen dagtid, måndag till fredag. Finns önskemål att arbeta kvällar, helger så går det att lösa genom samverkan med röntgen Bollnäs. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta • i mindre team med att utföra de undersökningar ...
2023-01-10 2023-02-14