Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnmorska till Barnmorskemottagningen Söderhamn
Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden: - Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. - Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. - Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention. - Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. - Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor. Det finns även möjlighet att arbeta ...
2021-07-16 2021-08-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till Barn- och Familjehälsa Södra Hälsingland
Ditt uppdrag som psykolog är att bedriva psykosocialt arbete med enskilda unga och ibland även med deras föräldrar. Psykosocialt arbete med gravida med psykisk ohälsa förekommer också. Detta sker på basnivå och i första linje enligt gällande rutiner och samverkansdokument. Arbetet kan vara både förebyggande och behandlande. I teamets uppdrag ingår det att arbeta med ungdomsmottagningens patientgrupp vilket innebär att vi hanterar hela åldersspannet 0-23 år. Som psykolog hos oss kommer du att: • ha ett särskilt ansvar för konsultativt stöd til...
2021-07-12 2021-08-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska med samordnaransvar sökes till Asyl- och Migranthälsa
I sjuksköterskeuppgifterna ingår bl.a. hälsoundersökningar och samtal vilket oftast sker via tolk. Hälsoundersökningarna sker både enskilt och med hela familjer. Förutom hälsoundersökningar ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. I samordnaransvaret ingår kontakter med bl.a. Migrationsverket, kommunernas flyktingsamordnare, hälsocentraler, Smittskydd samt övriga samverkanspartner. Sammanställa statistik, samordna besök på andra orter än Söderhamn, samordna arbetsplatsen med bl.a. schemaläggning etc. Uppdraget är fördelat på 50/50 med viss v...
2021-07-02 2021-08-15
Region Gävleborg, X-trafik Verksamhetsutvecklare vid X-trafik
Som verksamhetsutvecklare vid enheten Kund och försäljning inom X-trafik så kartlägger och samordnar du verksamhetens behov av utveckling. Du kommer att arbeta med fokus på kund och kundnytta, exempelvis genom att utveckla kunderbjudandet där du utifrån behovsanalyser identifierar behovet av nya produkter och tjänster. Du är delaktig och drivande under hela processen, från idé till införande. I uppdraget ingår att delta i arbetsgrupper, bidra i utredningar samt driva processer. I rollen ingår såväl strategiskt som visionärt arbete men även et...
2021-07-02 2021-08-31
HR-förvaltning Löneadministratör till Söderhamn
I uppdraget som löneadministratör ingår att administrera löneutbetalningar och registrera alla person- och anställningsuppgifter i HR-systemet Personec P inom Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg. Arbetet innebär även viss manuell registrering av material för utbetalning samt löne- och skatteredovisning. Inom löneadministration ingår förutom arbetsuppgifter kopplat till löneutbetalningar även lönesupport, systemadministration och utfärdande av intyg. Vi supportar i frågor som påverkar medarbetarens lön samt frågor gällande Självservi...
2021-06-04 2021-07-31