Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Skolkontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Pianolärare till Sävsjö Musikskola
Vi söker pianolärare för undervisning i piano och keyboard. I tjänsten ingår pianoundervisning av elever från åk 3 till och med gymnasiet, att ackompanjera elever och ensembler vid och inför konserter. Du planerar, organiserar och dokumenterar enligt styrdokumenten.
2023-06-02 2023-06-19
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Appelhagens förskola i Stockaryd söker förskollärare
Tillsammans i ett arbetslag ansvarar du för att skapa en lärorik och lustfylld miljö där glädje, ett öppet sinne och professionalism är ledorden. Utifrån förskolans läroplan vågar du tänka nytt och bryta gamla mönster. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten.
2023-06-01 2023-06-14
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi medarbetare till Hemtjänsten i Sävsjö
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-20
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till helgtjänstgöring på Korttidsenhet Högagärde
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska sökes till helgtjänstgöring i Sävsjö hemtjänst
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi Undersköterska till Hemtjänsten i Sävsjö
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-05-30 2023-06-15
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Lärare till skolområde Rörvik
Tillsammans med engagerade kollegor planerar, organiserar och genomför du lektioner i ämnena matematik, fysik, kemi och teknik. Du kommer att ingå i arbetslaget för blivande åk 9 samt vara mentor tillsammans med tre andra lärare för drygt 40 elever. Därtill andra förekommande aktiviteter inom skolans ram. Du brinner för att stötta elever i deras kunskapsinhämtning samt sociala utveckling. På skolan använder vi oss av Vklass och Office 365 för dokumentation, kommunikation och planering.
2023-05-25 2023-06-14
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker arbetsledare till Återbruket
Arbetsmarknadsenheten har till syfte är att göra deltagare redo för den reguljära arbetsmarknaden. Du ska leda och fördela det dagliga arbetet på Återbruket. Du ska handleda samt stötta deltagarna. Du ansvarar för att deltagares arbetsträning är utvecklande och tillsammans med arbetsmarknadskonsulent medverkar du vid deltagares uppföljningssamtal och ser till att den individuella handlingsplanen efterlevs. Du har inget delegerat ansvar för personal eller arbetsmiljö, utan en mycket viktig roll i både den dagliga driften och i återbrukets förbä...
2023-05-25 2023-06-15
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Arbetsledare gatuavdelningen
Arbetsledaren ska tillsammans med enhetschefen för gata/park ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar och enskilda vägar utifrån politiska direktiv. Arbetsledaren leder och fördelar arbetet för 6-7 medarbetare. Utöver årstidsbundna arbetsuppgifter såsom snöröjning, sandupptagning, väghyvling, asfaltsbeställningar och lövupptagning etc. Är vi en del av det kontinuerliga arbetet med renovering och utbyggnad av det kommunala Va-nätet tillsammans med det kommunala VA-kollektivet. Arbetsuppgifterna är blandade och innebär att du akt...
2023-05-23 2023-06-06
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Ämneslärare i Idrott och Hälsa till Hofgårdsskolan
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola, som lärare i Idrott och Hälsa kommer du alltså finnas i elevens vardag och ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2023-05-23 2023-06-30
Sävsjö kommun HR-konsult
Som HR-konsult hos oss arbetar du som generalist med kommunens verksamheter och är ett konsultativt stöd till våra chefer inom hela personalområdet. Tillsammans med ledningen och våra chefer arbetar vi ständigt med att förbättra våra arbetssätt för att på bästa sätt stödja verksamheten i deras uppdrag och mål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling. Även ledarskap- och medarbetarskapsfrågor ligger på ditt bord. Hos oss kommer du arbeta såväl operativt som strategiskt i ...
2023-05-22 2023-06-06
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till helgtjänstgöring inom hemtjänst
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar bra både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor!
2023-05-17 2023-06-11
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Undersköterska sökes till helgtjänstgöring på Ringgården
Ringgården är ett särskilt boende i Sävsjö för äldre personer med biståndsbeslut. Hos oss får varje boende och kund möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Varje person ska, så långt det är möjligt, kunna bestämma när man ska äta, gå och lägga sig, aktivera sig och få socialt stöd mm. Det är viktigt för oss att de som vistas hos oss upplever en god trivsel och en meningsfull vardag. Vi söker medarbetare som vill arbeta ständig helg på Ringgården. Med ständig helg arbetar du helg om tre dagar, antingen fredag, lördag, söndag eller lördag, sö...
2023-05-16 2023-06-05
Sävsjö kommun Enhetschef till särskilt boende
Du är direkt underställd socialchefen och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enhet. Ditt uppdrag som enhetschef är att planera, leda och driva din verksamhet mot en personcentrerad omsorg där individens behov står i centrum. Genom ditt sätt att leda, utveckla och fördela resurser ger du personalen rätt förutsättningar för en kvalitetssäker vård och omsorg och ett hållbart arbetsliv. Du kommer att ingå ledningsgruppen för Vård och omsorg. Samarbete är ett nyckelbegrepp inom socialförvaltningen både internt och externt.
2023-05-16 2023-06-06
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Undersköterska sökes till helgtjänstgöring på Sporren
Sporren är ett boende i Sävsjö för äldre med en demensdiagnos. Hos oss får varje boende och kund möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Varje person ska, så långt det är möjligt, kunna bestämma när man ska äta, gå och lägga sig, aktivera sig och få socialt stöd mm. Det är viktigt för oss att de som vistas hos oss upplever en god trivsel och en meningsfull vardag. Vi söker medarbetare som vill arbeta ständig helg på Sporren. Med ständig helg arbetar du helg om tre dagar, antingen fredag, lördag, söndag eller lördag, söndag, måndag och har e...
2023-05-15 2023-06-05
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vrigstad skola söker lärare till lågstadiet
I arbetsuppgifterna som lärare på lågstadiet i Vrigstad skola kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget. Vikariatet omfattar del av klasslärarskap och arbete i klass 1. På Vrigstad skola har alla elever en Ipad och vi använder digitala hjälpmedel som stöd för elevers lärande. Vi arbetar övergripande på skolan med tillgängliga lärmiljöer för att skapa trygghet och arbetsro för våra elever.
2023-04-21 2023-06-04
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vrigstad skola söker vikarie till fritids under HT 23
I arbetsuppgifterna som lärare i fritidshem på Vrigstad skola kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du tar ansvar för dina arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget. Vikariatet omfattar arbete i fritidshemmet samt ev ansvar för vissa FRIS-pass (fritids i skolan), som du planerar och genomför med gruppen. I ditt arbete kommer du att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevers lärande, t.ex iPad.
2023-04-21 2023-06-04