Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Stockaryds skola söker lärare i fritidshem/fritidspedagog
Den största delen av uppdraget kommer att vara i fritidshemsverksamheten, men även en del gentemot skolans timplan. Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen/verksamheten utifrån det. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen/verksamheten.
2022-10-03 2022-10-24
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Grundlärare till lågstadiet
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Stockaryds skola. Lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 1-2, samt klassföreståndare i klass 2. Du arbetar nära tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Tillsammans med dem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleverna och deras behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. I arbetet använder vi V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2022-10-03 2022-10-24
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska sökes till hemtjänsten i Sävsjö
Som undersköterska inom hemtjänsten har du arbetsuppgifter som bestå av att utföra omvårdnads- och servicearbete i kundens hem. Du kommer att arbeta för att stärka och stödja individens egna förmågor utifrån behov och önskemål. Vidare arbetar vi alltid utifrån givna riktlinjer och rutiner. En central del i arbetet är även social dokumentation och kommunikation som ingår i dina arbetsuppgifter. Som undersköterska i hemtjänsten har du en betydelsefull roll där du arbetar med att ge individanpassad vård och omsorg och social stimulans - alltid med...
2022-09-30 2022-10-23
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Legitimerad Sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med bedömning av den enskildes tillstånd och utifrån det vidtar åtgärder. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, sårvård och infusionsbehandlingar. En stor del av uppdraget innebär även förebyggande arbete. Vi arbetar med det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Förutom det förebyggande arbetet förekommer även palliativ vård. Du kommer samverka i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Internt kommer du ha löpande kontakt med omvårdnadspe...
2022-09-23 2022-10-14
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Legitimerad Sjuksköterska till nattjänstgöring
Som sjuksköterska med nattjänstgöring natten arbetar du mycket självständigt. Du ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser för de patienter som bor på särskilda boende, hemsjukvård, LSS och psykiatri. Då patienternas vårdbehov skiljer sig åt, varierar även arbetsuppgifterna från vanligt förekommande till mer avancerade insatser, alltifrån provtagning, sårbehandling, preventivt arbete till hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens omvårdnadspersonal som finns ute på de olika enheterna. Hos oss erbjuds du e...
2022-09-23 2022-10-14
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Rönngårdens demensboende
Som undersköterska har du arbetsuppgifter som innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering samt olika ansvarsområden. Du är med och skapar en meningsfull och stimulerande vardag för vårdtagarna. Ditt uppdrag är att vara professionell yrkesutövare som arbetar utifrån att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Du utgår ...
2022-09-21 2022-10-11
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare
Tillsammans i arbetslag arbetar du och dina kollegor för att skapa en lärorik och lustfylld miljö där glädje, ett öppet sinne och professionalism är ledorden. Under en dag kommer du att få träffa många barn och du är då en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö för dem. Att arbeta med barn innebär mycket glädje, gemenskap, och ger dig nya perspektiv. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogisk ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten utifrån förskolan läroplan Lpfö 18.
2022-09-21 2022-10-09
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Hemtjänst
Som undersköterska har du arbetsuppgifter som består av att utföra omvårdnads- och servicearbete i kundens hem med utgångspunkt från genomförandeplan och kontaktmannaskap. Det kan innebära allt från ledsagning och personlig hygien till vardagliga sysslor och promenader. Genom ett hälsofrämjande synsätt ska vi stärka och stödja individens egna förmågor och resurser så att den enskilde upplever sin vardag meningsfull. Vi arbetar alltid utifrån individens behov och önskemål. En central del i arbetet är även social dokumentation och kommunikation s...
2022-09-19 2022-10-10
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Arbetshandledare till daglig verksamhet
Deltagarna på daglig verksamhet har olika förutsättningar och står inför olika utmaningar, svårigheter och möjligheter. Som arbetshandledare är det din uppgift att stödja deltagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum). I tjänsten ingår att vara kontaktman, göra genomförandeplan och dokumentera enligt IBIC i vårt dokumentationssystem Pulsen Combine. Målsättningen är att erbjuda en meningsfull sysselsättning som, utifrån individens förutsättning o...
2022-09-16 2022-10-06
Sävsjö kommun Undersköterskor sökes till Sävsjö bemanningsenhet
Som poolanställd kommer du ha ett roligt och flexibelt arbete där du täcker upp vid frånvaro inom olika verksamheter. Vi arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad, personlig assistans och boendestöd. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2022-09-16 2022-10-09
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Kock sökes till bemanningsenheten i Sävsjö Kommun
Måltidsupplevelsen är vårt främsta fokus och att göra våra gäster nöjda och ge service i toppklass. Som kock kommer du arbeta med traditionella köksuppgifter såsom matlagning i form av varierande och näringsrika måltider, servering, diskning, egenkontroll och städning.
2022-09-16 2022-10-09
Sävsjö kommun Jobba som timvikarie i Sävsjö kommun!
Som timvikarie erbjuds du ett omväxlande, socialt men framför allt ett meningsfullt arbete där dina arbetsuppgifter syftar till att främja medborgarnas personliga förmågor. Du utför såväl omvårdnadsuppgifter som mer vardagliga sysslor. Som timvikarie inom barnomsorgen hos oss kommer du tillsammans med arbetslaget bedriva undervisning och lärglädje på en avdelning. Du är med och skapar en innehållsrik och trygg verksamhet med barnen är i fokus. Tillsammans driver du och arbetslaget den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument. Som k...
2022-09-08 2022-12-31
Sävsjö kommun Intresseanmälan till Sävsjö kommun
Vi finns till för våra medborgare i alla stadier i livet. Hos oss har du ett omväxlade, meningsfullt men framför allt ett roligt arbete. Arbetsuppgifterna varierar självklart beroende på vilken tjänst du söker.
2022-09-07 2022-12-31