Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till helgtjänst Hemtjänst Väst
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar bra både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor!
2023-11-27 2023-12-26
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi Undersköterskor till Hemtjänsten i Sävsjö
Är du utbildad undersköterska som brinner för god vård och omsorg och som får energi av varierande arbetsuppgifter, ja men sök då till vårt hemtjänstteam i Sävsjö! Hemtjänsten i Sävsjö utför insatser i Sävsjö tätort och Sävsjö med omnejd. Hemtjänsten i Sävsjö består av två områden, hemtjänst väst och hemtjänst öst. Grupperna sitter i nyrenoverade lokaler tillsammans med enhetschefer och administratörer. Hos oss ska brukarens behov alltid sättas i främsta fokus. Du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integri...
2023-11-27 2023-12-26
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Arbetsledare parkenheten
Som arbetsledare på parkenheten arbetar du med kommunens parkytor tillsammans med cirka 10 parkarbetare och enhetschef. Arbetet inkluderar planteringar, dekorationer, grönyteskötsel, trädbeskärning, snöröjning, tätortsnära skogsskötsel bland mycket annat. Det kan handla om både löpande drift och nybyggnation av parkytor och lekplatser. Det dagliga arbetet sker i nära samarbete tillsammans med arbetsledarna för respektive gatuenhet och skogsförvaltningen. Du kommer att vara en viktig medspelare i det kommunala utvecklingsarbetet tillsammans med...
2023-11-27 2023-12-11
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker elevassistent till grundskolan
I arbetsuppgifterna som elevassistent kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål. Du kommer att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevers lärande, t.ex iPad. Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper och även dokumentera dem.
2023-11-23 2023-12-14
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Behandlare till öppenvården
Nu söker vi en behandlingspedagog mot målgruppen unga och unga vuxna. Tjänsten kommer att innehålla både förebyggande arbete och behandlingsarbete. I vissa fall kan arbete förekomma mot både äldre och yngre personer. Arbetet kan bestå av råd och stödsamtal, arbete med behandlande insatser utifrån uppdrag från myndighet och förebyggande arbete. Förebyggande arbete genom uppsökande arbete i de miljöer där ungdomar och unga vuxna vistas. En stor del av arbetet handlar om att skapa goda relationer. Arbetet är varierande och du har ett flexibelt ar...
2023-11-21 2023-12-04
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker elevassistenter till anpassad grundskola
Vi söker en elevassistent som ska arbeta i anpassad grundskola på Hägneskolan. I arbetsuppgifterna som elevassistent kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål. Omsorg och vård om elever ingår för att tillgodose elevens behov. Du kommer att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevens behov. Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper, även dokumentera dem.
2023-11-20 2023-12-11
Sävsjö kommun Hästskon i Vrigstad söker undersköterska
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2023-11-17 2023-12-10
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Rörviks skola
På Rörviks skola kommer du att arbeta i helt nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler. Totalt går det 240 elever på skolan fördelade på årskurserna F-klass till år 9. Skolans lokaler rymmer dessutom en fritidsverksamhet. Vi har även en förskola i nära anslutning till grundskolan med runt 40 inskrivna barn. Tillsammans med engagerade kollegor planerar, organiserar och genomför du lektioner i ämnet idrott. I tjänsten ligger även att vara mentor för ett antal elever i åk 9. Därtill andra förekommande aktiviteter inom skolans ram. På skolan anvä...
2023-11-17 2023-12-08
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Göransgården i Vrigstad söker undersköterskor
Som undersköterska på Göransgården förväntas du utföra biståndsbedömda insatser hos våra boende både i form av omvårdnad- och serviceinsatser. Hos oss får varje boende och kund möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Varje person ska, så långt det är möjligt, kunna bestämma när man ska äta, gå och lägga sig, aktivera sig och få socialt stöd mm. Det är viktigt för oss att de som vistas hos oss upplever en god trivsel och en meningsfull vardag.
2023-11-16 2023-12-10
Sävsjö kommun Kommundirektör
Som kommundirektör är du Sävsjö kommuns ledande tjänsteman med uppdrag att leda, utveckla och samordna verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv med tydligt fokus på den tillitsbaserade och horisontella styrmodellen. Rollen innebär att du är chef för kommunledningskontoret och rapporterar till kommunstyrelsen. Du har direktrapporterande förvaltningschefer och utöver detta har du ett nära samarbete med kommunens olika bolagschefer. Du har ytterst ansvar för verkställande av kommunstyrelsens beslut samt är en naturlig part att driva och utveck...
2023-11-13 2023-12-10
Sävsjö kommun Rektor till Rörviks skola
Är du en pedagogisk ledare, brinner för elevers utveckling mot målen och är redo att axla rollen som chef i Sävsjö kommun? Då kanske du blir vår nästa rektor. Nu söker Barn- och utbildningsförvaltning rektor där du kommer att ha ansvar för Rörviks skola. På Rörviks skola kommer du att arbeta i en helt nybyggd skola med fräscha och ändamålsenliga lokaler. Totalt går det 240 elever på skolan fördelade på årskurserna F-klass till år 9. I uppdraget ingår även fritidshemmets verksamhet som även ryms i skolans lokaler. Du kommer att samverkan med re...
2023-11-10 2023-12-01
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker familjehemssekreterare till Barn och Unga
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du kommer att arbeta tillsammans med familjehemmet, barnets socialsekreterare och andra aktörer för att skapa en bra uppväxtmiljö för barnet.
2023-11-09 2023-12-10
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Södergården söker undersköterskor
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor. Just nu pågår ett projekt på Södergården där vi har tagit bort samtliga städ från undersköterskorna för att tiden och fokus just sk...
2023-11-09 2023-11-30
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Hemtjänst söder
Nu söker vi undersköterskor till Hemtjänst Söder! Hemtjänst Söder är en arbetsgrupp med 20 st engagerade undersköterskor och vårdbiträden. Arbetsgruppen är indelad i två områden, Vrigstad samt Stockaryd/Rörvik, men med gott samarbete över gränserna vid behov. På vår arbetsplats blandas glädje och skratt med stöttning och gemenskap. Förutom samarbete är delaktighet ett viktigt nyckelord för verksamheten. Vårt fokus är brukaren och vi arbetar därför strukturerat med kontinuiteten av personal hos brukarna, ett gemensamt arbete som underlättar bå...
2023-10-25 2023-11-30
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Att arbeta inom Funktionshinderomsorgen i Sävsjö kommun innebär att utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade skapa möjlighet för brukaren att leva ett så fritt liv som möjligt. Som personlig assistent stödjer, vägleder och motiverar du den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla personens förmågor. Du styrker individens tilltro till sig själv samtidigt som du ger en struktur och trygghet i vardagen. Du är lyhörd, empatisk, positiv och har en personlig mognad. Vi önskar även att du besitter en förmåg...
2023-10-05 2023-12-17
Sävsjö kommun Spontanansökan till Sävsjö kommun
Du är alltid välkommen att lämna en spontanansökan till oss, även om vi inte annonserar efter det yrket du söker just nu. Spontanansökan lämnar du via länken nedan där du får fylla i personuppgifter, arbetslivserfarenhet och utbildnings­bakgrund. Utifrån uppgifterna du fyller i kan vi matcha eventuella framtida behov med just din kompetens. Just nu har vi särskilt stora behov av utbildade lärare med legitmation, från förskola upp till gymnasienivå. Vi har även behov av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer.
2023-09-01 2024-06-30
Sävsjö kommun Timvikarier till Sävsjö Kommun bemanningsenhet
Välkommen att arbeta hos oss som timvikarie på bemanningsenheten. Bemanningsenheten är en servicefunktion till verksamheter inom bland annat äldreomsorg, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Bemanningsenhetens uppdrag är att tillsätta resurser där det finns behov i verksamheterna. Arbetet ute i våra verksamheter är roligt, omväxlande och stimulerande. Vi erbjuder timvikariat inom särskilda boende, hemtjänst, gruppboende och i enskilda hem.
2023-06-20 2023-11-30