Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hemtjänst Norr
Som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.
2022-05-16 2022-06-06
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Vrigstad och Stockaryds skolor
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande med förebyggande hälsoarbete. Du tillför medicinsk kunskap och utför arbetsuppgifter som vaccinationer, hälsoundersökningar, journalföring samt gör bedömningar och håller hälsosamtal. Du kan självständigt ta beslut om åtgärder utifrån behov. Du samarbetar med övriga professioner på skolan, kommunicerar med elever och vårdnadshavare samt andra externa intressenter exempelvis sjukvård och socialtjänst. Som skolsköterska ingår du i elevhälsasteamet på respektive skola tillsammans med rektor, speciallära...
2022-05-12 2022-05-31
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska natt
Som undersköterska hos oss på Ringgården arbetar du främst med biståndsbedömda insatser men också med delegerade hemsjukvårdsuppgifter och palliativ vård. Vi besvarar även trygghetslarm. Vi finns till för att ge våra kunder omvårdnad och service. Våra insatser ska kännetecknas av rätten till självbestämmande, respekt och flexibilitet. Då omtanken om våra kunder alltid kommer i första rummet så är empati och god service viktigt.
2022-05-11 2022-05-31
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun söker modersmålslärare/studiehandledare i arabiska
Vi söker dig som kan jobba med modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som har arabiska som sitt modersmål. Du kommer eventuellt att jobba på flera av Sävsjö kommuns skolor. Du ska undervisa enligt Läroplaner och kursplaner i ämnet Modersmål. En stor del av arbetet består av att studiehandleda elever, som fortfarande inte behärskar det svenska språket och som behöver hjälp i skolans olika ämnen och få det förklarat på modersmålet. Du behöver också kunna tala, läsa och skriva bra svenska.
2022-05-10 2022-05-22
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Hemsjukvård söker sjuksköterskor
Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med bedömning av den enskildes tillstånd och utifrån det vidtar åtgärder. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, sårvård och infusionsbehandlingar. Som sjuksköterska ansvarar du för att delegera hälso-och sjukvårdsuppgifter samt handleda omvårdnadspersonal. En stor del av uppdraget innebär även förebyggande arbete. Vi arbetar med det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Förutom det förebyggande arbetet förekommer även palliativ vård. Du kommer samverka i team såväl internt som ...
2022-05-06 2022-05-27
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Skolområde Rörvik
Den största delen av uppdraget kommer att vara i fritidsverksamheten, men även en del gentemot skolans timplan. Du planerar och utvärderar undervisningen/ verksamheten. Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen/ verksamheten utifrån den. Tillsammans med oss skapar du inbjudande och stimulerande miljöer, för att utmana och möta eleverna i deras lärande/ utveckling.
2022-05-05 2022-05-26
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Musiklärare till Hägneskolan
Tjänsten innebär undervisning i grundskolan åk 1-6 och grundsärskolan åk 1-9. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2022-05-05 2022-05-26
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Sävsjö kommun söker timvikarier inom kosten till Bemanningsenheten
Vi söker timvikarier till kosten, kockar och köksbiträden. Som kock trivs du när det är ett högt tempo och har en känsla för god service. Du har ett trevligt bemötande, god samarbetsförmåga och intresse för matlagning. Du kan både arbeta självständigt och i grupp. Måltidsupplevelsen är vårt främsta fokus och att göra våra gäster nöjda och ge service i toppklass. Som kock kommer du arbeta med traditionella köksuppgifter såsom matlagning i form av varierande och näringsrika måltider, servering, diskning, egenkontroll och städning.
2022-05-03 2022-05-31
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Handläggare till ekonomiskt bistånd
Arbetet innebär bland annat att du utreder och bedömer nyansökningar, och handlägger löpande ärende. Som socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar du med att stödja och motivera individer för att kunna komma ut i egen försörjning så snabbt som det är möjligt. En viktig del i arbetet handlar om att samarbeta både internt och externt. Du utreder, bedömer och beslutar rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen utifrån ansökan som sker månadsvis. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att bli en organisation som a...
2022-05-03 2022-05-24
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Vi söker semestervikarier till personlig assistans
Att arbeta inom Funktionshinderomsorgen i Sävsjö kommun innebär att utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade skapa möjlighet för brukaren att leva ett så fritt liv som möjligt. Som personlig assistent stödjer, vägleder och motiverar du den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla personens förmågor. Du styrker individens tilltro till sig själv samtidigt som du ger en struktur och trygghet i vardagen. Arbetsuppgifterna består även i att hjälpa och stötta under fritidsaktiviteter, med hemmets skötsel o...
2022-05-03 2022-06-30
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, No- teknik till Hofgårdsskolan
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola, som lärare i matematik, NO och/eller teknik kommer du alltså finnas i elevens vardag och ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår klassföreståndarskap samt att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2022-05-03 2022-05-20
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Sporrens demensenhet
Som undersköterska på Sporrens demensboende förväntas du utföra biståndsbedömda insatser hos våra boende både i form av omvårdnad- och serviceinsatser. Hos oss får varje boende och kund möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Varje person ska, så långt det är möjligt, kunna bestämma när man ska äta, gå och lägga sig, aktivera sig och få socialt stöd mm. Det är viktigt för oss att de som vistas hos oss upplever en god trivsel och en meningsfull vardag.
2022-04-22 2022-05-29
Sävsjö kommun Undersköterskor sökes till Sävsjö bemanningsenhet
Ta chansen och jobba som poolare på bemanningsenheten med varierande arbetsplatser och arbetsuppgifter. Du kommer ha ett roligt och flexibelt arbete där du täcker upp vid frånvaro inom olika verksamheter. Vi arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad, personlig assistans och boendestöd. Som undersköterska på bemanningen är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integrit...
2022-04-06 2022-05-31
Sävsjö kommun, Räddningstjänsten Sävsjö kommun söker räddningspersonal i beredskap
Som räddningstjänstpersonal i beredskap är du med och skapar trygghet i samhället och du har en vilja att hjälpa andra människor som behöver hjälp och stöd. Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, sjukvårdslarm, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Du ingår i någon av våra insatsstyrkor Sävsjö eller Stockaryd. Du kommer att få en bra utbildning som ger dig förutsättningar att klara av jobbet. Beredskap var tredje vecka ingår i tjänsten.
2022-03-04 2022-06-03
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker sjuksköterskor till sommarvikariat
Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården arbetar du brett inom hela socialförvaltningens verksamheter. Här får du möjlighet att arbeta inom såväl hemsjukvård, i särskilt boende och ordinärt boende som inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatrin. I arbetsuppgifterna ingår bedömning av den enskildes tillstånd och åtgärdsinsatser. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, sårvård och infusionsbehandlingar. Uppdraget innebär såväl förebyggande arbete som palliativ vård. Du kommer samverka i team såväl internt som externt för att t...
2021-12-15 2022-05-31
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Bästa jobbet! Semestervikarier vård och omsorg 2022
Vill du ha ett roligt, omväxlande, glädjefyllt och tacksamt sommarjobb med mycket värme? Gillar du att ta ansvar, arbeta med andra människor och är flexibel? Då är du välkommen att söka bästa jobbet hos oss i Sävsjö kommun. Vi söker dig som vill arbeta med människor i olika livssituationer. De områden vi söker sommarvikarier till är äldreomsorg, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Vi har delat in sommaren i två perioder, vecka 26-29 och vecka 30-33, du har möjlighet att välja en period eller att jobba hela sommaren. Vi erbjuder alla ...
2021-12-03 2022-06-30