Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Vikarierande GIS-ingenjör till Partille kommun
Till Geodatagruppen söker vi nu en vikarierande GIS-ingenjör. Vi vill genom denna tjänst ha tillräckliga resurser för utveckling av flera av kommunens karttjänster och geografiskt knutna data. Som GIS ingenjör kommer du gemensamt med kollegorna att arbeta för att vi når de bästa lösningarna på ett effektivt och positivt sätt för att skapa nytta för kommunens invånare och andra medarbetare i samhällsbyggnaden. Arbetet innebär många kontakter, mestadels internt inom kommunen. Partille står just nu inför utmaningen att ta steget vidare till en m...
2022-01-21 2022-02-04
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Öjersjö Brunn skola i Partille
Vi söker nu två elevassistenter för ett tidsbegränsat uppdrag vårterminen ut med möjlighet till förlängning, på 75- 100%. Som elevassistent arbetar du med de elever på skolan som är i behov av extra stöd under skoldagen. Du kommer arbeta i nära samarbete med övriga professioner som ingår i verksamheten kring eleverna. Genom ökad struktur i det pedagogiska arbetet och anpassad undervisningsmiljö stöttar du eleverna. Du är ett extra vuxenstöd under såväl lektionstid som under dagens raster och i fritidshemmet. Du arbetar för att ge våra elever ...
2022-01-21 2022-02-04
Partille kommun, Kommunikation Kommunikatör, inriktning visuell kommunikation till Partille kommun
Nu har du chansen att bli en av oss på kommunikationsenheten i Partille kommun. Enheten består av sex medarbetare och en kommunikationschef. Som en del av kommunikationsenheten får du engagerade och kompetenta kollegor som tillsammans stöttar förvaltningarna i Partille med operativt och strategiskt kommunikationsstöd. Hos oss är dagarna omväxlande med många kontaktytor och inblick i olika verksamheter. Vi söker nu dig som vill jobba som kommunikatör, med inriktning visuell kommunikation. Du kommer att ansvara för att förvalta och utveckla Par...
2022-01-21 2022-02-06
Partille kommun Hemsjukvården i Partille söker sjuksköterska, kväll
Till hemsjukvården i Partille söker vi nu en ny kollega! Är du sjuksköterska med gedigen erfarenhet av hemsjukvård och vill arbeta kväll? Då har vi tjänsten för dig! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för patientens hälso-och sjukvårdsbehov upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvårdens patienter finns såväl i ordinära boenden som inom kommunens särskilda boenden, korttidsboende. Du arbetar med att bedöma, planera och följa upp specifika hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patient, anhöriga och övrig personal som finns ...
2022-01-20 2022-02-28
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildade barnskötare till vårförskola i Partille, tidsbegränsat
Vi öppnar nu en tillfällig vårförskola i Partille kommun med start 1/3 och söker därför engagerade barnskötare som tillsammans med kollegor vill skapa en meningsfull verksamhet under vårterminen. Avdelningen kommer att ta emot barn i åldrarna 1-5 med betoning på de yngre barnen. Din uppgift som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget, utifrån barnens intressen, behov och läroplanens mål, genomföra utbildning och undervisning samt ansvara för inskolningar. Du skapar förutsättningar för alla barn att leka, lära och utvecklas men också at...
2022-01-19 2022-02-02
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till vårförskola i Partille, tidsbegränsat
Vi öppnar nu en tillfällig vårförskola i Partille kommun med start 1/3 och söker därför engagerade förskollärare som tillsammans med kollegor vill skapa en meningsfull verksamhet under vårterminen. Avdelningen kommer att ta emot barn i åldrarna 1-5 med betoning på de yngre barnen. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning med läroplanens mål som utgångspunkt. Tillsammans med övriga i arbetslaget genomför, dokumenterar och följer du upp utbildningen och undervisningen. Du skapar förutsättningar för alla barn att ...
2022-01-19 2022-02-02
Partille kommun, Vallhamra Lärare i SO och engelska åk 6, Vallhamra skola
Välkommen att bli en del i vårt härliga arbetslag på Vallhamra skola åk 6! Du kommer att arbeta i ett ambitiöst kollegium med hög kompetens, som tycker att omtanke om varandra, goda skratt och trivsel är viktigt. Skolans elever får möjlighet att utvecklas maximalt i sitt lärande med hjälp av moderna lärmiljöer och engagerade pedagoger. Som medarbetare hos oss får du alla fördelar av att arbeta på en stor skola med en välutvecklad organisation där våra elever erbjuds variation, givande raster och en aktiv fritidsverksamhet som sköts av kulturför...
2022-01-17 2022-01-31
Partille kommun, Serviceenheten Kock till Forellens kök, Partille kommun
Vi söker en engagerad och matintresserad kock till vårt team i Forellens tillagningskök. Vårt kök innefattar luncher till gymnasium och äldreomsorg där vi även serverar frukost och kvällsmat. Vi lagar ca 400 portioner per dag. Här arbetar man vardagar och är schemalagd var tredje helg. Hos oss lagar vi vår mat ifrån grunden i så stor utsträckning som möjligt. Maten är med inriktning på svensk husmanskost. Du kommer att arbeta med alla inom verksamheten förekommande arbetsuppgifter så som matproduktion inkl. specialkost, råkostberedning, bestäl...
2022-01-17 2022-01-31
Partille kommun Vi söker socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd!
Vi förstärker nu enheten med ytterligare en tjänst vilket ger oss möjlighet att fokusera än mer på våra målgrupper, utvecklingen av vår e-tjänst och samverkan. Som socialsekreterare hos oss får du engagerade arbetskamrater och god arbetsgemenskap. Enheten består av en mottagningsgrupp, en rehabgrupp som arbetar med mer långvariga ärenden, en boendesekreterare, en assistent samt en budget- och skuldrådgivare. Det dagliga arbetet leds av två metodstödjare. Alla våra socialsekreterare får löpande processhandledning. Vår målsättning är att stärk...
2022-01-14 2022-02-04
Partille kommun, Öjersjö Elevassistent till grundsärskolan Öjersjö Brunn /Öjersjö Storegård
Nya elever på ingång gör att vi nu söker ytterligare 1-2 elevassistenter som vill arbeta i grundsärskolans samtliga verksamheter, som också inkluderar en fritidsverksamhet som är under utveckling. Du kommer att arbeta som elevassistent åt elever med särskilda behov, till exempel med utåtagerande beteende. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsstrategier. Du arbetar för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande, i nära samarbete med speciallärare, fritidspedagoger, försko...
2022-01-14 2022-01-28
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Vikarierande stödassistenter till Kvistvägens gruppbostad
Som stödassistent inom funktionsstöd får du möjlighet att göra vardagen meningsfull för personer med funktionsvariation, hemma och på fritiden. Hos oss blir du en del i ett kompetent arbetslag där alla gör sitt yttersta och där brukarens behov ligger till grund för hur det individuellt anpassade stödet ser ut. På enheten arbetar stödassistenter och stödpedagoger. Som stöd i verksamheten finns det även metodutvecklare. För dig som nyanställd väntar en bas- och introduktionsutbildning för att du ska få bästa förutsättningarna att lyckas i arbetet...
2022-01-14 2022-01-30
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Gryningsvägens gruppbostad
Som stödassistent inom funktionsstöd får du möjlighet att göra vardagen meningsfull för personer med funktionsvariation, hemma och på fritiden. Hos oss blir du en del i ett kompetent arbetslag som alla gör sitt yttersta och där brukarens behov ligger till grund för hur det individuellt anpassade stödet ser ut. I arbetsuppgifterna ingår att stötta de boende i alla vardagliga sysslor så som till exempel matlagning, städning, handling och fritidsaktiviteter. Vi arbetar tydliggörande och lågaffektivt, med fokus på individens självständighet, själ...
2022-01-14 2022-01-30
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till Gryningsvägens gruppbostad
I din roll om stödpedagog arbetar du utifrån ett coachande förhållningssätt där du arbetsleder och handleder dina kollegor i det dagliga pedagogiska arbetet. Till stöd i ditt arbete har du metodutvecklare och ett nätverk av andra stödpedagoger inom förvaltningen. En viktig del i ditt uppdrag kommer vara att genom ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt arbeta för att stärka individens känsla av sammanhang och mening. Vårt arbete utgår från ett tydliggörande och lågaffektivt förhållningssätt, med fokus på individens självständighet, s...
2022-01-14 2022-01-30
Partille kommun, Central administration förvaltning Vikarierande skolkurator till Partille kommun, ett stenkast från Göteborg
Vill du arbeta för att barn och unga ska utvecklas och få ett hållbart lärande? Brinner du för elevhälsoarbete? Partilles kuratorgrupp är ett engagerat och kompetent team som alla bidrar med olika perspektiv för att ge bästa möjliga lärmiljö och förutsättningar för våra elever. Vi söker nu en skolkurator för ett vikariat preliminärt från 1/5 -2022 till och med den 30/6 - 2023. Du kommer att vara knuten till två skolenheter, låg- och mellanstadie och har din organisatoriska tillhörighet i den centralt organiserade elevhälsan. Kuratorsgruppen, ...
2022-01-11 2022-01-31
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Partille Rehab, ett stenkast från Göteborg
Då en av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet söker vi en arbetsterapeut för ett vikariat till oss på PartilleRehab. Du får en unik möjlighet att få arbeta både med kommunal och poliklinisk arbetsterapi. Som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med fysioterapeuter och övriga yrkeskategorier kring den enskilde brukaren inom den kommunala hemsjukvården. Vi arbetar mot ordinärt- och särskilt boende, funktionshinder, korttidsenhet och i team med vårdplaneringsprocessen. Du arbetar med bedömning, behandling, hjälpmedelsförskrivnin...
2022-01-10 2022-01-23
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kvarnängens förskola, Partille kommun
Vi strävar efter att finna lustfyllda arbetssätt där barnen ges möjlighet att uppleva med alla sina sinnen genom lek, musik, rörelse och skapande. I rollen som förskollärare kommer du att ha ett tydligt fokus på barns lärande och det kompetenta barnet. Du ser möjligheterna med att arbeta med tvärgrupper avdelningsövergripande då våra lokaler bjuder in till detta. Vi har ett arbetssätt där vi ofta delar upp barnen i mindre sammanhang för att tillgodose alla barns behov och intressen. Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, do...
2022-01-10 2022-01-24
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till elevhälsan, Partille kommun – ett stenkast från Göteborg
Vill du arbeta för att barn och unga ska utvecklas och få ett hållbart lärande och en god hälsa? Brinner du för elevhälsoarbete? Välkommen som skolsköterska hos oss i Partille kommun! Som skolsköterska hos oss är du en del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar utifrån ett fastställt basprogram, där bland annat hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer ingår. Hälsorådgivning och enklare sjukvårdsinsatser kopplat till elevens skolsituation utgör också en del av ditt arbete. Även mottagningsarbete tillsammans med skolläkare, samt journalhanter...
2022-01-10 2022-01-31
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till grundsärskolan i Partille kommun
Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning. Öjersjö grundsärskola är en verksamhet där utvecklingsarbetet får ta stor plats. Vi har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete med fokusområden som kommunikativ tillgänglighet, fritidshemsutveckling och utveckling av elevernas självständighet. Arbetet pr...
2022-01-10 2022-01-30
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarierande lärare i engelska till Partille gymnasium
Vi söker nu en vikarierande lärare i engelska under VT-22. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i engelska, och du arbetar i nära samarbete med övriga kollegor i arbetslaget. På Partille gymnasium arbetar vi aktivt med att få eleverna att känna delaktighet i sin egen lärandeprocess och ser det som en självklarhet att verka för att stärka elevens självkänsla och framtidstro.
2022-01-10 2022-01-23
Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen Socialsekreterare till missbruksenheten, vikariat, Partille kommun
Som socialsekreterare på missbruksenheten arbetar du med målgruppen vuxna från 21 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik. Arbetsuppgifterna består av att utreda och fatta beslut om vård, boende och behandling enligt SoL och LVM. Arbetet är omväxlande och samverkan med både interna och externa samarbetspartners såsom utförare, boenden, behandlingsaktörer och sjukvård är en viktig del. Fördelarna med att du som socialsekreterare arbetar i samma arbetsgrupp som utförarna är många. Vi utgår från brukarens behov och genom ett nära sama...
2022-01-10 2022-01-31
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Partille kommuns skolor
Välkommen som timvikarie till Partille kommuns skolor! Har du intresse av att arbeta inom pedagogisk verksamhet men inte riktigt bestämt dig för inom vilket område? Här finns ett fantastiskt tillfälle att få lära känna skolans värld! Som timvikarie är du med och skapar förutsättningar för att alla elever ska få lära sig, utvecklas och ha roligt under sin dag i skolan. I ditt uppdrag som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid planeringstid, kompetensutveckling och frånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer att vara av varierande slag och gå u...
2022-01-10 2022-02-20
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kommunövergripande aktivitetssamordnare till Partille kommuns äldreboenden
Nu inrättar vi en ny, spännande och efterlängtad tjänst inom äldreomsorgen i Partille kommun! Vi söker en aktivitetssamordnare som kommer att arbeta övergripande mot alla våra äldreboenden med att skapa delaktighet och aktivitet för våra hyresgäster. Uppdraget kommer innebära strategiskt arbete för att skapa en långsiktig plan för utbud och arbetssätt kopplat till aktiviteter och socialt innehåll, med målet att motverka ensamhet och isolering hos våra äldre. Som aktivitetssamordnare är du en inspiratör och motiverar till att få in det sociala...
2022-01-07 2022-01-23
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Idrottsplatsarbetare till kultur- och fritidsförvaltningen
Nu söker vi en idrottsplatsarbetare till kultur- och fritidsförvaltningen. Tyngdpunkten på tjänsten kommer att ligga skötsel av våra utomhusanläggningar samt ishall. Du sköter bland annat idrottsplatser, badplatser, ishall under säsong samt våra spår och leder så att våra besökare får en trevlig vistelse. Utöver detta tillkommer viss del vaktmästeri såsom enklare reparationer, kontakt med bostadsbolag, beställningar mm. I rollen ingår ett kontaktmannaskap gentemot föreningar, Partillebo och andra externa samarbetspartners. Som idrottsplatsarb...
2022-01-04 2022-01-23
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till LSS boende i Sävedalen för ett längre vikariat
Nu skall vår stödpedagog gå på föräldraledighet och vi söker dig som kan axla hans centrala roll på vårt fina boende. Hos oss arbetar du utifrån våra boendes behov och önskemål. Stödet innefattar alla förekommande sysslor såsom fritids- och hushållssysslor. Det är viktigt att vara lyhörd och verka för brukarnas möjligheter till utveckling. Som stödpedagog ansvarar du för att beslutade metoder och arbetssätt implementeras i verksamheten och i arbetet med brukaren. Du arbetar också med att stödja, motivera och vägleda såväl brukare som kollegor...
2022-01-03 2022-01-24
Partille kommun, Öjersjö Lärare i fritidshem, vikariat på Öjersjö Brunn
Till Öjersjö Brunn skola söker vi nu två vikarierande lärare i fritidshem. Tjänsterna sträcker sig tom 220630. Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade medarbetare där vi alla gör vårt yttersta för att eleverna ska minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. I din roll kommer du driva och utveckla arbetet på fritidshemmet och ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid hela dagen och arbeta för att alla elever ska vara just allas elever. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten och bidrar till att ele...
2021-12-22 2022-01-31
1 2 >