Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Central administration förvaltning Skolkurator till Partille kommun
Vill du arbeta för att barn och unga ska utvecklas och få ett hållbart lärande? Brinner du för elevhälsoarbete? Partilles kuratorgrupp är ett engagerat, kompetent och glatt gäng som alla bidrar med olika perspektiv för att ge bästa möjliga lärmiljö och förutsättningar för våra elever. Välkommen som skolkurator hos oss i Partille kommun! Du kommer att vara knuten till en skolenhet, Öjersjö Storegård, och har din organisatoriska tillhörighet i den centralt organiserade elevhälsan. Kuratorsgruppen, består av tolv socionomer och träffas bland anna...
2021-07-29 2021-08-21
Partille kommun, Ekonomi- och upphandling Upphandlare till Partille kommun
Vi söker en upphandlare som vill vara med och utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för att planera, driva och genomföra upphandlingar åt kommunens verksamheter. Du stöttar även kommunens förvaltningar i avtals- och upphandlingsfrågor. I rollen ingår även att medverka i förbättringsarbetet inom funktionen, omvärldsbevakning inom inköps- och upphandlingsorienterade frågor och aktivt bidra till att nå verksamhetens mål. Vi söker dig som drivs av att genom effektfullt upphandlingsarbete nå...
2021-07-29 2021-08-22
Partille kommun, Ekonomi- och upphandling Kvalificerad upphandlare med juridisk kompetens till Partille kommun
Vi söker en kvalificerad upphandlare med juridisk kompetens som vill vara med och utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för att planera, driva och genomföra upphandlingar åt kommunens verksamheter. I din tjänst ingår även att vara enhetens upphandlingsrättsliga stöd. Du bistår med kvalificerad upphandlings- och avtalsjuridisk rådgivning till dina kollegor och till kommunens verksamheter. Du, tillsammans med inköpsansvarig hanterar också eventuella överprövningar. Arbetet kan även innebära...
2021-07-29 2021-08-22
Partille kommun, Korttidsverksamhet barn och unga Stödpedagog, korttidsvistelse och korttidstillsyn
Till oss på enheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga med funktionsnedsättning söker vi nu en stödpedagog! Ditt uppdrag är främst placerat på våra två korttidshem där vi också har korttidstillsyn för skolungdomar på eftermiddagar och lov. Verksamhetens huvudsakliga mål är att erbjuda bästa möjliga vistelse för våra deltagare utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. En viktig del av dina arbetsuppgifter är såldes att säkerställa arbetet mot uppsatta utvecklingsmål som utfärdats enligt beslut och genomförandeplan. ...
2021-07-28 2021-08-11
Partille kommun Metodstödjare / 1:e socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd
Välkommen till oss på ekonomiskt bistånd! Då en av våra metodstödjare går vidare till annan tjänst söker vi nu hennes ersättare. Som metodstödjare har du en nära dialog med enhetschef och deltar i planeringen av enhetens arbete. Du håller i metod i grupp samt enskilt, tar fram rutiner och ansvarar för introduktion till nyanställda. I din roll ingår även omvärldsbevakning samt att ha god kunskap om vägledande bestämmelser ingår i arbetsuppgifterna för att kunna vägleda dina kollegor. På enheten för ekonomiskt bistånd finns två metodstödjare ...
2021-07-27 2021-08-15
Partille kommun, Serviceenheten Servicepersonal till Sävedalen
Brinner du för service och god mat? Välkommen som servicepersonal hos oss i Sävedalen! Vi söker just nu en flexibel servicepersonal för grundplacering i ett av våra stora skolkök i Sävedalen. Placeringen kan dock komma att ändras över tid om ändrat behov uppstår. Lunchtid är en viktig del av dagen för våra elever där de får återhämtning och näringsintag för att orka med resten av skoldagen. Som servicepersonal är du delaktig i att skapa en bra, näringsrik och kvalitativ matupplevelse för våra elever. Du medverkar och hjälper till i beredning...
2021-07-26 2021-08-11
Partille kommun Undersköterska till Jonseredsgårdens äldreboende
Välkommen till oss på Jonseredsgården! Jonseredsgårdens äldreboende ligger centralt i Jonsered. Här finns vanliga avdelningar samt avdelningar för personer med demenssjukdom. Vi har tillgång till dagverksamhet på Jonsered för personer med någon form av demenssjukdom och bor kvar i eget boende. Vi erbjuder dig ett värdefullt arbete med hög trivsel. Du ges möjlighet att se världen genom någon annans ögon och ge äldre personer ett aktivt och innehållsrikt liv. Som undersköterska i Partille kommun arbetar du med omvårdnadsarbete där dagarnas in...
2021-07-26 2021-08-09
Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Enhetschef för nystartad verksamhet inom projekt och avfall
Vi söker nu en engagerad enhetschef som kommer få en viktig roll i att utveckla kommunens avfalls- och återvinningsverksamhet och infrastruktur. Du kommer ha det övergripande ansvaret för att bygga upp den nya enhetens struktur, rutiner och processer samt utveckling och ansvar över enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Kommunen står inför många spännande infrastrukturprojekt och dessa kommer enheten få vara med och förverkliga. Rollen som enhetschef innebär ett nära samarbete med verksamheten och rollen är därför såväl strategiskt som oper...
2021-07-26 2021-08-22
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Vikarierande lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena
Nu söker vi en lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena, en mötesplats för kultur, nöje och idrott! Tjänsten är ett vikariat mellan perioden 2021-09-01- 2022-05-31. Tyngdpunkten på tjänsten kommer att ligga på lokalvård där du ser till att hålla Partille Arena i rent och snyggt skick. Du städar omklädningsrum, toaletter, korridorer, konferensrum och allmänna utrymmen så att våra besökare får en trevlig vistelse. Utöver lokalvård tillkommer viss del vaktmästeri såsom enklare reparationer, kontakt med bostadsbolag, beställningar mm. I rollen...
2021-07-23 2021-08-06
Partille kommun Stödassistenter sökes till korttidsverksamhet och korttidstillsyn för barn och unga
Vi söker nu en stödassistenter till vårt team! I dina arbetsuppgifter ingår att utifrån genomförandeplan ge individuellt stöd samt erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hänsyn till den enskildes självbestämmande och integritet. I uppdraget ingår också att vara med och utveckla verksamheten, upprätta genomförandeplaner, arbetsrutiner och handlingsplaner. Du kommer att vara kontaktpersonal till 1-5 deltagare där du särskilt bevakar att den enskilde tillförsäkras den insats och det stöd hen blivit beviljad. Arbetstiden är förlagd till ef...
2021-07-23 2021-08-06
Partille kommun, Furulund Välkommen som timvikarie till Furulunds äldreboende
Furulunds äldreboende är ett särskilt boende som ligger i Furulunds centrum. Här finns somatiska enheter och demensenheter för pensionärer som av olika skäl inte kan bo kvar i sitt ordinära boende. Våran målsättning är att de boende skall kunna påverka sin vardag så att vardagstillvaron blir den bästa och att bemötandet från personalen är med full respekt, empati och lyhördhet. Tycker du, liksom oss att vi har Sveriges viktigaste jobb och vill ge äldre personer en chans till ett aktivt och innehållsrikt liv samtidigt som du bidrar till vår geme...
2021-07-21 2021-08-01
Partille kommun Sjuksköterska till Hemsjukvården Partille
Är du vår nya kollega? Nu söker vi dig som är sjuksköterska och vill bli en del av Hemsjukvården i Partille. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för patientens hälso-och sjukvårdsbehov upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvårdens patienter finns såväl i ordinära boenden som inom kommunens särskilda boenden, korttidsboende. Du arbetar med att bedöma, planera, delegera och följa upp specifika hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patient, anhöriga och övrig personal som finns i patientens närhet. I uppdraget leder du det s...
2021-07-21 2021-08-21
Partille kommun Välkommen som vikarie till Jonseredsgårdens äldreboende
Sedvanliga uppgifter som omvårdnad av äldre med olika behov. Vi arbetar med kvalitet vilket innebär att vi ska arbeta utefter individens egna önskemål så långt det är möjligt. I övrigt gäller allmän skötsel av vårt boende och boendes miljö som att tvätta och städa.
2021-07-20 2021-08-01
Partille kommun, Psykiska funktionsnedsättningar Stödassistent
Enheten för socialpsykiatri söker en vikarierande stödassistent till ett av kommunens boende och samt boendestöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stödassistenten arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Arbetsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med neuropsykiatriska funkt...
2021-07-20 2021-08-11
Partille kommun, Psykiska funktionsnedsättningar Stödassistent
Enheten för socialpsykiatri söker en vikarierande stödassistent till ett av kommunens boende och samt boendestöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stödassistenten arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Arbetsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med neuropsykiatriska funkt...
2021-07-20 2021-08-11
Partille kommun, Psykiska funktionsnedsättningar Boendestödjare
Partille kommun söker en vikarierande boendestödspersonal till ett av kommunens boendestöd och särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödspersonalen arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Boendestödsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Gruppen består av 14 boe...
2021-07-20 2021-08-11
Partille kommun, Psykiska funktionsnedsättningar Boendestödjare
Partille kommun söker en boendestödspersonal till ett av kommunens boendestöd och särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödspersonalen arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Boendestödsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Gruppen består av 14 boendestödsperso...
2021-07-20 2021-08-11
Partille kommun, Psykiska funktionsnedsättningar Boendestödjare
Partille kommun söker en boendestödspersonal till ett av kommunens boendestöd och särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödspersonalen arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Boendestödsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Gruppen består av 10 boendestödsperso...
2021-07-20 2021-08-08
Partille kommun, Öjersjö Elevassistent till grundsärskolan Öjersjö Brunn /Öjersjö Storegård
Nu söker vi dig som vill arbeta i grundsärskolans samtliga verksamheter, som också inkluderar en fritidsverksamhet som är under utveckling. Du kommer att arbeta som elevassistent åt elever med särskilda behov, till exempel med utåtagerande beteende. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsstrategier. Du arbetar för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande, i nära samarbete med speciallärare, fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter.
2021-07-14 2021-08-11
Partille kommun, Ugglum Lärare i fritidshem sökes till Ugglums skola
Vi söker nu en lärare i fritidshem för årskurs 2 med ämnesbehörighet i idrott. Du kommer att arbeta i ett team för åk 2 med övriga lärare i fritidshem och undervisande lärare. På Ugglums skola strävar vi efter att eleverna ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Som lärare i fritidshem hos oss är du en viktig pusselbit i detta arbete! Målet är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Vi söke...
2021-07-06 2021-08-20
Partille kommun, Öjersjö Öjersjö Brunn söker lärare med bred ämnesbehörighet
Till Öjersjö Brunn söker vi en lärare med behörighet i Ma/No och Musik för undervisning i åk F-4 på hel och/eller deltid. Tillsammans med kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten så att eleverna når goda kunskapsresultat och en positiv social utveckling i enlighet med läroplanens intentioner. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger i arbetslaget för att göra hela dagen bra för eleverna. Pedagogisk dokumentation, föräldrasamverkan och andra vanliga uppgifter för en lärare ingår också i dina arbetsup...
2021-07-05 2021-08-09
Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kart- och mättekniker till Partille kommun
Som kart- och mätningstekniker består ditt huvudsakliga arbete av kart- och mätuppdrag från externa och interna kunder, att underhålla och förvalta kommunens primärkarta i våra kartsystem samt arbeta med mätningstekniska uppgifter i fält. Du kommer att arbeta med framtagning av nybyggnadskartor, grundkartor, inmätning och utsättning av byggnader men också med administrativa inslag kopplade till exempelvis diarieföring och fakturering. Andra förekommande uppgifter kan vara leveranser av byggnadsgeometrier samt övrig topografi till Lantmäteriet ...
2021-07-02 2021-08-12
Partille kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör till Partille kommun
På miljöenheten är vi sju medarbetare som arbetar för att skydda kommuninvånarnas hälsa och miljön. Detta gör vi bland annat genom tillsyn, kontroller och rådgivning. Vår enhet består av två grupper; livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Som en av två medarbetare kommer du att tillhöra vår grupp inom livsmedelskontroll. Då vi är en liten grupp kommer du ha stor möjlighet att påverka och planera ditt arbete. Du kommer framförallt att arbeta med planerad och uppföljande livsmedelskontroll, handlägga registreringar av livsmedelsverksamheter, ...
2021-07-01 2021-07-30
Partille kommun, Öjersjö Specialpedagog till Öjersjö Brunn skola F-4
Som specialpedagog kommer du att vara en del av skolans elevhälsoteam där du representerar den pedagogiska kompetensen. Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan är en naturlig arbetsuppgift för att skapa en helhetssyn runt eleven. Du kommer, tillsammans med övriga specialpedagoger, att ha ett nära samarbete med skolans ledning där verksamhetsutveckling står i fokus. Arbetsuppgifterna är främst riktade mot åk F-4 och vid behov kommer du att handleda personal kring tillgängliga lärmiljöer och andra specialpedagogiska arbetss...
2021-06-30 2021-08-09
Partille kommun, Samhällsbyggnadskontoret Är du Partille kommuns nästa lokalstrateg?
Vi söker nu dig som vill axla ansvaret för kommunens strategiska lokalplanering. I rollen som lokalstrateg ser du till att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att våra resurser utnyttjas på bästa sätt. Tjänsten är till stor del av strategisk karaktär med strategiska ställningstaganden som avser investeringar och lokalanpassning utifrån ekonomi, verksamhet och funktion. I uppdraget ingår att ta fram tjänsteskrivelser och göra underlag och utredningar för politiska beslut. Som lokalstrateg har du en ce...
2021-06-24 2021-08-15
1 2 >