Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena, vikariat
2022-06-23 2022-07-07
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i årskurs F-3 till Furulunds skola, Partille kommun
Välkommen till Furulunds skola! Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3. I tjänsten ingår mentorsansvar för en klass och att ingå i arbetslag. Som lärare hos oss kommer du arbeta för att ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid i skolan. Du samarbetar med övriga pedagoger i arbetslaget med målet att göra hela dagen givande för eleverna. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår ordinarie lärarupp...
2022-06-23 2022-07-07
Partille kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör till Partille kommun
På miljöenheten arbetar vi för att skydda kommuninvånarnas hälsa och vår miljö. Detta gör vi bland annat genom tillsyn, kontroller och rådgivning. Vår enhet består av två grupper; livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. På enheten arbetar sju medarbetare, och du kommer att vara en av två medarbetare som tillhör vår grupp inom livsmedelskontroll. Då vi är en liten grupp kommer du ha stor möjlighet att själv påverka och planera ditt arbete. Du kommer att arbeta med planerad och uppföljande livsmedelskontroll, handlägga registreringar av livsme...
2022-06-23 2022-08-14
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till våra äldreboenden, undersköterskor / vårdbiträden
Är du 18 år fyllda med viljan och engagemanget att ge våra äldre en fantastisk sommar? Under sommaren 2022 söker vi ännu några få sommarvikarier med hjärtat på rätt ställe, till våra äldreboenden i Partille kommun. Du kommer självklart att få introduktion och utbildning för att du ska känna dig säker i ditt uppdrag och utvecklas i din roll. Hos oss på äldreboendet arbetar du i team tillsammans med dina kollegor. Arbetet är omväxlande och du kan exempelvis hålla i aktiviteter för de äldre, stötta vid måltid, hygien, städning med mera. Du utför...
2022-06-21 2022-07-10
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Välkommen som lärare för årskurs 4-6 på Furulunds skola
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du kommer att ha mentorsansvar i åk 4 och ingå i arbetslag för 4-6. Som lärare hos oss kommer du verka för att ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid i skolan. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger i arbetslaget för att göra hela dagen bra för eleverna. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår ordinarie läraruppgifter såsom dokumentation, bed...
2022-06-17 2022-07-01
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning SSPF-koordinator till Partille kommun
Brinner du för att hjälpa och stötta ungdomar till att göra kloka livsval? Nu har du chansen att söka en helt nyinrättad tjänst i Partille kommun, med en unik möjlighet att påverka arbetets innehåll. Som SSPF-koordinator kommer du att ha en central roll när det gäller arbetet med ungdomar i riskzon och driver Partille kommuns utvecklingsarbete kopplat till SSPF. Du ser till att samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritid i ärenden som rör kommunens ungdomar. Du sammankallar till samverkansmöten och säkerställer informationsflö...
2022-06-16 2022-07-04
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i årskurs 1-3 till Vallhamra skola
Välkommen som lärare hos oss på Vallhamra skola F-3. Vår skola är en F-9-skola som ligger i natursköna Sävedalen med ca 1000 elever. Skolan har höga meritvärden och för oss är det viktigt att skapa förutsättningar för hög trivsel och studiemotivation bland skolans elever. Vi söker nu en lågstadielärare för en tillsvidaretjänst. Du kommer att ha klassundervisning i framför allt åk 1 och ingå i arbetslag med övriga undervisande lärare samt samverkande lärare i fritidshem. På Vallhamra skola strävar vi efter att eleverna ska utveckla strate...
2022-06-16 2022-06-30
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Idrottsplatsarbetare till Partille kommun
Vi söker nu en vikarierande idrottsplatsarbetare då en av våra medarbetare planerar att vara studieledig. Tjänsten kommer därför att tillsättas förutsatt ett positivt antagningsbesked. Tyngdpunkten på tjänsten ligger i skötsel av våra utomhusanläggningar samt ishall. Du sköter bland annat idrottsplatser, badplatser, ishall under säsong samt våra spår och leder så att våra besökare får en trevlig vistelse. Utöver detta tillkommer viss del vaktmästeri såsom enklare reparationer, kontakt med bostadsbolag, beställningar mm. I rollen ingår ett kon...
2022-06-15 2022-06-29
Partille kommun, Bygg- och miljö Miljöinspektör till Partille kommun
På miljöenheten är vi sju medarbetare som arbetar för att skydda kommuninvånarnas hälsa och miljön. Detta gör vi bland annat genom tillsyn, kontroller och rådgivning. Vår enhet består av två grupper; livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Till oss söker vi nu en miljöinspektör för ett tidsbegränsat uppdrag. I uppdraget som miljöinspektör kommer du under en arbetsdag exempelvis handlägga ärenden om radon i flerbostadshus eller registrera gamla radonmätningar för att skapa ett heltäckande register. Du kan också komma att inventera hälsoskydd...
2022-06-13 2022-06-26
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till hemtjänsten, undersköterska / vårdbiträde
Är du 18 år fyllda med viljan och engagemanget att ge våra äldre en fantastisk sommar? Inför sommaren 2022 söker vi nu sommarvikarier med hjärtat på rätt ställe, till hemtjänsten i Partille kommun. Inför ditt sommarvikariat kommer du självklart att få introduktion och utbildning för att du ska känna dig säker i ditt uppdrag och utvecklas i din roll. Som medarbetare inom hemtjänsten arbetar du hemma hos våra äldre där du skapar trygghet och stöttar dem i vardagliga sysslor och aktiviteter. Det kan handla om att vara behjälplig vid uppstigning,...
2022-06-13 2022-07-03
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare / förskollärare årskurs F-3 till Furulunds skola, Partille kommun
Vi söker nu en lärare/förskollärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Du kommer att ha mentorsansvar för en F-klass och ingå i arbetslag för F-1. Som lärare hos oss kommer du verka för att ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid i skolan. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger i arbetslaget för att göra hela dagen bra för eleverna. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår ordinarie läraruppgifter så...
2022-06-08 2022-06-26
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och idrott till Lexby skola i Partille kommun
Som lärare i matematik och idrott hos oss ingår du i ett av skolans fyra arbetslag, där vi eftersträvar att ta tillvara allas kompetenser i planering och undervisning. Du kommer att vara mentor för elever i årskurs 8, samt bedriva undervisning i årskurs 6 och 8. Mentorskapet innebär att du stödjer dina mentorselever i deras kunskaps- och sociala utveckling samt skapar och bibehåller goda relationer med elevernas vårdnadshavare. Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen och inspirera dina elever. På skolan arb...
2022-06-01 2022-08-07