Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Omsorgshandledare inom hemtjänsten, Partille kommun
Världens bästa jobb! Så beskriver omsorgshandledarna hos oss sina uppdrag. Du är med och säkerställer att våra hyresgäster och brukare på våra särskilda boenden och i hemtjänsten erhåller en trygg och säker vård och omsorg samt upplever inflytande över sin vardag. Som omsorgshandledare arbetar du pedagogiskt och metodiskt med stöd och kompetensutveckling till våra medarbetare. Målet är att bygga självständiga och trygga medarbetare i vård- och omsorgsarbetet. För att lyckas med uppdraget ansvarar du för kontinuerlig uppföljning, förbättringså...
2021-01-28 2021-02-14
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Partille kommuns förskolor
Välkommen till Partille kommuns förskolor! Vi på bemanningscenter är behjälpliga i såväl rekrytering som bemanningsplanering av timvikarier, och söker nu dig som är intresserad av ett roligt och betydelsefullt extrajobb i någon av våra förskolor! Som timvikarie är du med och skapar förutsättningar för att alla barn ska få leka, lära och utvecklas under sin dag på förskolan, men också ha roligt ihop. Tillsammans med övrig personal hjälper du till att skapa kreativa inom- och utomhusaktiviteter samt närvarar vid dagens samlingar, utflykter, mål...
2021-01-27 2021-04-30
Partille kommun, Björndammen Utbildade barnskötare till förskolor i Partille, tidsbegränsat
Vi söker nu dig som är utbildad barnskötare och är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag. Du ser möjligheter att tillsammans med kollegor skapa en spännande verksamhet under vårterminen 2021. Vi söker en barnskötare till öppnandet av en ny tillfällig avdelning på Björndammens förskola samt tre barnskötare till förskola i Öjersjö. Verksamheten på våra förskolor i Partille genomsyras av engagemang, trygghet och värme. Leken och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efte...
2021-01-26 2021-02-09
Partille kommun, Sävedalens hemtjänst Sommarvikarier till hemtjänsten i Sävedalen
Vill du ha ett sommarjobb där du får värdefulla erfarenheter att ta med dig vidare i livet? Dessutom som är meningsfullt och där din insats verkligen gör skillnad! Nu har du chansen att söka sommarjobb hos oss på Sävedalens hemtjänst. Din främsta uppgift är att utföra omsorg, omvårdnads- och serviceinsatser när du möter brukaren i hemmet. Genom att utgå från brukarens villkor och förutsättningar bidrar du till att förbättra dennes livskvalité och trygghet. Vanliga uppgifter i vår vardag är till exempel: - Promenader och sociala aktiviteter ...
2021-01-25 2021-03-31
Partille kommun, Förskola övergripande Vikarierande förskollärare till Ugglumsledens förskola
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt team på förskolan. Du är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med oss på förskolan. Arbetsplatsen kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget. Vi har upparbetade strukturer för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande för alla pedagoger, som drivs av vår utvecklingspedagog och rektor. Som försk...
2021-01-25 2021-02-08
Partille kommun, Björdammen Vikarierande förskollärare till Björndammens förskola i Partille
Verksamheten på våra förskolor i Partille genomsyras av engagemang, trygghet och värme. Leken och det lustfyllda lärandets ges stort utrymme i vardagen. Vi söker nu en engagerad förskollärare som tillsammans med kollegor vill skapa en spännande verksamhet då vi öppnar en ny tillfällig avdelning under vårterminen 2021 på Björndammens förskola. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning med läroplanens mål som utgångspunkt. Tillsammans med övriga i arbetslaget genomför, dokumenterar och följer du upp utbildningen oc...
2021-01-21 2021-02-04
Partille kommun, Furulund Lärare i åk 1 till Furulunds skola, Partille kommun
Vi söker nu en lärare som kommer att ha ansvar för en klass i åk 1 och som ingår i arbetslag F-1. Som lärare hos oss kommer du verka för att ge eleverna en trygg, kreativ och lärande tid i skolan. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger i arbetslaget för att göra hela dagen bra för eleverna. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår ordinarie läraruppgifter såsom dokumentation, bedömning och föräldrakontakter. Är du ny...
2021-01-21 2021-02-10
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare SFI/SVA
Arbetet består av undervisning inom SFI och svenska som andraspråk inom yrkesutbildningar med språkstöd. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och utveckling av undervisningen. Du bidrar till verksamhetens utveckling och samarbetar tätt med kollegor för att utveckla undervisningen.
2021-01-20 2021-02-03
Partille kommun, Barn, ungdom, familj Partille kommun söker familjerådgivare
Som familjerådgivare är du en av två familjerådgivare som huvudsakligen arbetar med samtal för att medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Du kommer att ha ett självständigt behandlingsansvar och förväntas bedöma, planera och genomföra arbete utifrån klienternas behov och önskemål. Samtalen kan handla om krishantering, klargörande samtal , bearbetande samtal och separationsarbete. I arbetsuppgifterna ingår en del utåtriktat arbete i form av att till exempel medverka i föräldrautbildn...
2021-01-19 2021-02-02
Partille kommun, Grenvägens och Trädgårdens äldreboende Sommarvikarier till äldreomsorgen i Furulund, Partille kommun
Vill du ha ett givande och roligt sommarjobb? Inför sommaren 2021 söker vi omvårdnadspersonal till våra äldreboenden i Furulund, Grenvägen, Trädgården och Furulunds äldreboende. Vi söker både dig med och utan omvårdnadsutbildning men gemensamt för er är att ni vill vara med och skapa en fantastisk sommar för våra brukare. Till Furulund finns bra kommunikationer från både Partille centrum såväl som Göteborg. Vi söker personal till både dagen och natten. Du kommer att få arbeta med omvårdnad och social omsorg utifrån brukarens individuella beh...
2021-01-19 2021-03-19
Partille kommun, Hemsjukvården Sommarvikarierande undersköterskor till hemsjukvården i Partille kommun
Hemsjukvårdens patienter finns såväl i ordinära boenden som inom kommunens särskilda boenden, korttidsboenden och boenden inom funktionsstöd. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar från förebyggande insatser till avancerad sjukvård, vilket gör att vi kan erbjuda dig ett varierat, utvecklande och omväxlande arbete. Vi är bemannade dygnet runt, årets alla dagar, och utför en viktig insats för kommunens invånare som är i behov av vård i hemmet. I ditt arbete som undersköterska i hemsjukvården ansvarar du för att självständigt utfö...
2021-01-18 2021-03-14
Partille kommun, Miljöavdelningen Park- och anläggningsarbetare till Partille kommun
Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. I din tjänst ingår skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. Vintertid ingår även halkbekämpning och snöröjning. Arbetet innebär användning av maskiner och redskapsbärare. Flextid ingår i anställningen.
2021-01-15 2021-01-29
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog åk 7-9 till Stadsparksskolan, Partille kommun
-Tycker du att det är viktigt att prestigelöst våga ifrågasätta och utmana för att kunna lära tillsammans? -Har du modet att, tillsammans med dina kollegor, vrida och vända på ditt eget pedagogiska förhållningssätt och ledarskap för att eleverna ska få ett bättre lärande? -Är du redo att lägga både tanke och kraft på att tillsammans bygga något nytt? -Ser du "felsvar" och "misslyckanden" som viktiga beståndsdelar för kvalitativt lärande? Då kan du göra skillnad för varje elev hos oss! • Du en nyckelperson i skolans utvecklingsarbete och i el...
2021-01-15 2021-02-10
Partille kommun Sjuksköterska natt till Partille kommuns hemsjukvård
Är du sjuksköterska och trivs med att arbeta nattetid? Då hoppas vi att vi att du vill träffa oss på Partille kommuns hemsjukvård! Hemsjukvårdens patienter finns såväl i ordinära boenden som inom kommunens särskilda boenden, korttidsboenden och boenden inom funktionsstöd. Du arbetar med att bedöma, planera, delegera och följa upp specifika hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patient, anhöriga och övrig personal som finns i patientens närhet. Du arbetar konsultativt, hälsofrämjande, förebyggande och samverkar med dina kollegor och andra ...
2021-01-12 2021-02-02
Partille kommun Undersköterska till hemtjänsten centrum i Partille
Som undersköterska i hemtjänsten utgör du en betydelsefull funktion i brukarens vardag och är en viktig ambassadör för Partille kommun. Vi erbjuder dig möjligheten att bidra till våra brukares chans till ett aktivt och innehållsrikt liv. Genom utbildning och kompetensutveckling låter vi dig växa i din yrkesroll. Din främsta uppgift är att utföra omsorg, omvårdnads- och serviceinsatser när du möter brukaren i hemmet. Genom att utgå från brukarens villkor och förutsättningar bidrar du till att förbättra dennes livskvalité och trygghet. Vanliga ...
2020-12-08 2021-02-01