Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun Metodstödjare till Familjerättsenheten, Partille kommun
Nu kraftsamlar vi kompetens och lägger fokus på en familjerätt i samverkan, placerad i Partille kommun. Vi blir en enhet där vi stärker och samlar kompetens, blir mer effektiva med fokus på kvalitet samt minskar sårbarheten i våra viktiga frågor. Vi söker nu dig som vill vara med på vår resa! Arbetsgruppen består av nio till tio familjerättshandläggare och en enhetschef. Som metodstödjare kommer du att ansvara för att planera och fördela det dagliga arbetet på enheten i nära samverkan med enhetschef och ge ett verksamhetsnära stöd till enhete...
2021-04-13 2021-05-02
Partille kommun, Öjersjö Barnskötare till Öjersjö förskolor i Partille
Till Öjersjö förskolor söker vi nu dig som är utbildad barnskötare och är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag. Verksamheten på våra förskolor i Partille genomsyras av engagemang, trygghet och värme. Leken och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola alla dagar. Din uppgift som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget, utifrån barnens intressen, behov och läroplanens mål, genomföra utbildning och undervisning samt ansvar...
2021-04-09 2021-04-25
Partille kommun, Öjersjö Förskollärare till Öjersjö förskolor i Partille
Vi utökar nu våra barngrupper och söker därför flera nya engagerade förskollärare till våra förskolor i Öjersjö. Som förskollärare är du väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med oss på förskolan. Arbetsplatsen kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget. Vi har upparbetade strukturer för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande för alla ped...
2021-04-09 2021-04-25
Partille kommun, Ugglum Förskollärare till Sotenäs förskola i Partille
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt team på förskolan. Du är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med oss på förskolan. Arbetsplatsen kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget. Vi har upparbetade strukturer för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande för alla pedagoger, som drivs av vår utvecklingspedagog och rektor. Som försk...
2021-04-08 2021-04-29
Partille kommun, Lillegård Legitimerad lärare F-3, Lillegårdsskolan i Partille
Välkommen till vår härliga och professionella personalgrupp på Lillegårdsskolan! Vårt team på skolan består i stort sett bara av behörig personal vilket vi är mycket stolta över. Vi söker nu en lärare till åk 1. Tjänsten innebär arbete i åk 1, i samverkan med fritidshemmet i skolan. Du kommer att ingå i lärarnas nätverk på skolan som har gemensamma möten men också möten med personal på fritidshemmen och skolan. Där ges möjlighet att diskutera kvalitet i år 1 utifrån våra styrdokument samt utveckla den pedagogiska verksamheten på skolan. Vi erb...
2021-04-06 2021-04-20
Partille kommun, Barn, ungdom, familj Metodstödjare/1:e socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Nu söker vi dig som vill arbeta som metodstödjare hos oss, med att leda och fördela det dagliga arbetet för ett team om sex till sju utredande socialsekreterare, samt att tillsammans med en metodstödjarkollega arbetsleda tre socialsekreterare i vår mottagningsgrupp. Ditt uppdrag blir att ge ett verksamhetsnära stöd till enhetens socialsekreterare och stärka självständigheten i deras yrkesutövande, liksom att säkerställa rättssäkerheten i vårt arbete och barn/ungas delaktighet. Utvecklingsarbetet som bedrivs på enheten är väl förankrat i arbet...
2021-04-01 2021-04-15
Partille kommun, Kronvägen Förskollärare till Kronvägens förskola i Partille kommun
Mitt i centrala Partille, vid Kulturum, ligger Kronvägens förskola som är fylld av engagerade pedagoger och nyfikna barn. Vi söker nu två drivna förskollärare för en tillsvidareanställning och ett vikariat på 1 år. Förskolan är en mötesplats som uppmuntrar till ett varierat och lustfyllt arbetssätt där barnen ges möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen, genom lek, musik, rörelse, skapande och utomhusaktiviteter. En förskola som strävar efter att barnens ska komma till en trygg, rolig och lärorik miljö när där de blir uppmärksammade och ...
2021-03-31 2021-04-14
Partille kommun, Öjersjö Speciallärare till Öjersjö Storegård skola
I ditt uppdrag som speciallärare kommer du tillsammans med andra i stödteamet arbeta i vår flexverksamhet för att ge särskilt stöd åt elever i åk 5-9. I nära samarbete med ansvarig lärare ansvarar och genomför du planering-, genomförande- och bedömning av undervisning av de elever som får stöd i vår flexverksamhet. En viktig del i uppdraget är också att organisera lärmiljön för tillgänglighet utifrån elevers olika behov. I rollen ingår mycket kommunikation, dialog och samarbete med såväl undervisande lärare, stödteamet, specialpedagoger och sk...
2021-03-25 2021-04-26
Partille kommun, Vallhamra Lärare i Ma/No/TK, åk 7-9 till Vallhamra skola i Partille
Vi söker nu två lärare till årskurs 7-9 för undervisning i Ma/ NO/Tk. Du kommer att enskilt och tillsammans med ämneslaget ansvara för planering och uppföljning av undervisning. Pedagogisk dokumentation, föräldrasamverkan och andra vanligt förekommande uppgifter som hör läraryrket till ingår också i dina arbetsuppgifter. I ämneslaget arbetar ni tillsammans för ett ständigt pågående, strukturerat systematiskt förbättringsarbete på vetenskaplig grund. Som matematiklärare kommer du att samarbeta tätt med dina kollegor och tillsammans för hög kva...
2021-03-25 2021-04-13
Partille kommun, Hemtjänsten Undersköterskor till Sävedalens hemtjänst
Med anledning av pensionsavgångar söker vi nu två nya kollegor till vårt gäng i Sävedalens hemtjänst. Som undersköterska i hemtjänsten utgör du en betydelsefull funktion i brukarens vardag och är en viktig ambassadör för Partille kommun. Genom utbildning och kompetensutveckling låter vi dig växa i din yrkesroll. Din främsta uppgift är att utföra omsorg, omvårdnads- och serviceinsatser när du möter brukaren i hemmet. Genom att utgå från brukarens villkor och förutsättningar bidrar du till att förbättra dennes livskvalité och trygghet. Inom h...
2021-03-24 2021-04-18
Partille kommun, Skulltorp Vi söker en engagerad och kreativ lärare i fritidshem till Skulltorps skola
Nu har du som är utbildad lärare i fritidshem chansen att arbeta hos oss på Skulltorps skola. Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade medarbetare i en mångkulturell miljö där vi alla gör vårt yttersta för att barnen ska minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Som lärare i fritidshem kommer du driva och utveckla arbetet på Skulltorps fritidshem och ge barnen en trygg, kreativ och lärande tid hela dagen. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten och bidrar till att barnen utvecklar positiva samspelsm...
2021-03-22 2021-04-18
Partille kommun, Hemsjukvården Hemsjukvården söker sjuksköterskor för sommarvikariat (50000 kr i månadslön)
Vi söker nu kollegor till ett av Sveriges viktigaste jobb! Som sjuksköterska hos oss utgör du en betydelsefull roll i dina patienters vardag, samtidigt som du är en viktig ambassadör för Partille kommun. Vi erbjuder dig ett värdefullt, varierande och utvecklande sommarvikariat. Självklart får du introduktion och individuell bredvidgång. I din roll som sjuksköterska kommer du att bedöma, planera, utföra, delegera samt dokumentera specifika hälso- och sjukvårdsinsatser. På ett självständigt sätt arbetar du konsultativt, hälsofrämjande och föreby...
2021-03-05 2021-06-01
Partille kommun, Personlig assistans Sommarvikarier till personlig assistans
Söker du ett meningsfullt, utvecklande och utmanande arbete? Vill du jobba varierande arbetstider? Då kan du vara den vi söker. Ditt arbete som personlig assistent i Partille kommun går ut på att bistå och stödja brukare, både barn och vuxna utifrån biståndsbedömt beslut. Du arbetar strukturerat och målinriktat utifrån upprättad genomförandeplan, i dialog med brukare och i nära samarbete med kollegor och samordnare för verksamheten. Du kommer att vara en del av en mindre arbetsgrupp och bidrar med engagemang för att ge brukaren det som han el...
2021-02-24 2021-04-30
Partille kommun, Avdelning för funktionshinder Sommarvikarier inom funktionsstöd i Partille
Vill du vara med och göra vardagen meningsfull för personer med funktionsnedsättningar hemma och/eller på fritiden? På funktionsstöd i Partille söker vi nu sommarvikarier till våra verksamheter. Med brukarens behov i fokus skapar vi kvalitet och gör skillnad för den enskilde individen. Vi söker Dig som vill vara med och bidra till detta genom att arbeta utifrån ett gemensamt situationsbaserat arbetssätt. Som personal stöttar vi våra brukare i vardagen med bland annat personlig hygien, matlagning, städning, inköp och fritidsaktiviteter. Vi e...
2021-02-16 2021-04-30
Partille kommun, Hemtjänsten Sommarvikarier till hemtjänsten i Partille
Vill du ha ett sommarjobb där du får värdefulla erfarenheter att ta med dig vidare i livet? Som dessutom är meningsfullt och där din insats verkligen gör skillnad! Nu har du chansen att söka sommarjobb hos oss på hemtjänsten i Partille kommun. Din främsta uppgift är att utföra omsorg, omvårdnads- och serviceinsatser när du möter brukaren i hemmet. Genom att utgå från brukarens villkor och förutsättningar bidrar du till att förbättra dennes livskvalité och trygghet. Vanliga uppgifter i vår vardag är till exempel: - Promenader och sociala akt...
2021-02-10 2021-04-15
Partille kommun, Kullegården Sommarvikarier till Kullegårdens äldreboende
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team här på Kullegårdens äldreboende i sommar. Under våren kommer du få introduktion och utbildning för att du ska kunna känna dig trygg under ditt vikariat hos oss. Arbetsuppgifterna består av omvårdnadsarbete där dagarnas innehåll utgår från de äldres behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om socialt umgänge med våra äldre, behjälplighet vid måltid och personlig hygien, promenader eller andra aktiviteter. Arbetet som omvårdnadspersonal passar dig som kan och vill arbeta oregelbundna arbetstide...
2021-02-03 2021-04-15
Partille kommun Timvikarie/sommarvikarie till enheten för socialpsykiatri
Partille kommun söker både timvikarier och sommarvikarierande boendestödspersonal till kommunens boendestöd och särskilda boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödspersonalen arbetar med kollegor som kontaktman för brukare med psykiska funktionsnedsättningar både inom boendet samt med boendestöd med brukare som bor i ordinärt boende. Boendestödsgruppen arbetar på uppdrag från Vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att på bästa sätt stödja och samordna insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Grupper...
2021-02-02 2021-04-19
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Partille kommuns förskolor
Välkommen till Partille kommuns förskolor! Vi på bemanningscenter är behjälpliga i såväl rekrytering som bemanningsplanering av timvikarier, och söker nu dig som är intresserad av ett roligt och betydelsefullt extrajobb i någon av våra förskolor! Som timvikarie är du med och skapar förutsättningar för att alla barn ska få leka, lära och utvecklas under sin dag på förskolan, men också ha roligt ihop. Tillsammans med övrig personal hjälper du till att skapa kreativa inom- och utomhusaktiviteter samt närvarar vid dagens samlingar, utflykter, mål...
2021-01-27 2021-04-30