Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/Studiehandledare polska
I rollen som modersmålslärare i polska undervisar du grupper med elever. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper. Arbetet som studiehandledare i polska innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är b...
2021-07-13 2021-08-08
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare kurdiska/sorani
Arbetet som studiehandledare i kurdiska/sorani innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen kan genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta och går i skolan. Du ingår i en av kommunens skolors arbetslag med skolans rektor som chef. Det är också där du kommer delta i arbetsplatsträffa...
2021-07-13 2021-08-08
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare filippinska
Arbetet som studiehandledare i filippinska innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen kan genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta och går i skolan. Du ingår i en av kommunens skolors arbetslag med skolans rektor som chef. Det är också där du kommer delta i arbetsplatsträffar.
2021-07-13 2021-08-08
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/Studiehandledare spanska
I rollen som modersmålslärare i spanska undervisar du grupper med elever. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper. Arbetet som studiehandledare i spanska innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är...
2021-07-13 2021-08-08
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Utvecklingsstrateg
Då en av våra nuvarande utvecklingsstrateger går i pension söker vi dig som med driv och engagemang vill vara en del av en förvaltning i utveckling. Inom Social- och omsorgsförvaltningen inryms verksamheter inom individ- och familjeomsorg (IFO), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt administration och service. Våra beslutsvägar är korta och som utvecklingsstrateg ingår du i stödfunktionen som arbetar nära ledningsgruppen som består av fem enhetschefer samt förvaltningschef. Du är direkt underställd förvaltningschef...
2021-07-12 2021-08-13
Oxelösunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vikariat till turistkonsulent
• Arbetar för att utveckla besöksnäringen tillsammans med turismansvarig • Ansvarar för den fysiska turistinformationen på Koordinaten • Ansvarar för sociala medier • Redaktörsarbete på webbplatsen visitoxelosund.se • Samlar in statistik från besöksnäringen och sammanställer • Har kontakt och utvecklar samarbetet med besöksnäringens företag och föreningar • Planerar och genomför nätverksträffar och andra aktiviteter eller event tillsammans med turismansvarig • Distribuera turistmaterial • Marknadsföring av Oxelösund tillsammans med turismansvar...
2021-07-08 2021-08-11
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen LSS-handläggare till social- och omsorgsförvaltningen
Inom social- och omsorgsförvaltningen har det skett en omorganisation under våren vilket inneburit att vi tillsatt två stycken 1:e socialsekreterare som ger mycket stöd till såväl myndighet som till verkställighet. Som ett led i det arbetet söker vi nu en LSS handläggare till enheten för barn och unga/vuxna som vill vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innebär att du utreder ...
2021-07-01 2021-08-22
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog inom central barn- och elevhälsa
Hos oss får du stor frihet att tillsammans med din kollega lägga upp era uppdrag. Du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med andra professioner dels inom kommunen, dels externa samverkansparter så som individ- och familjeomsorgen, habiliteringsverksamheten och barnhälsovården, Du kommer i din roll att planera och genomföra kompetenshöjande insatser utifrån verksamheternas behov, arbeta med handledning, konsultation, observationer samt ge rekommendationer och stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du bidrar med din sp...
2021-06-30 2021-08-09
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Enhetschef till bemanningsenheten
Är du en person som drivs och stimuleras av god service, ledarskap- och bemanningsfrågor, trivs med att leda medarbetare i förändring och tror på ett verksamhetsnära ledarskap? Då kan du vara den vi söker! Bemanningsenheten är en central enhet inom äldreomsorgsförvaltningen som har i uppdrag att bemanna förvaltningens korttidsfrånvaro samt tillsättning av vakanser överstigande 14 dagar. Enheten har även hand om rekrytering av korttidsvikarier och sommarvikarier, bevakar och hanterar LAS-företräde samt ansvarar för uppföljning av våra timvikari...
2021-06-15 2021-08-08
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Mottagningsgruppen för Barn, Unga & Vuxna
Oxelösunds kommun befinner sig i ett dynamiskt skede och satsar för att utveckla arbetet med att ge barn och unga i kommunen en trygg och säker uppväxt. Som ett led i det arbetet söker vi nu en socialsekreterare till mottagningsgruppen och enheten B&U och Vuxna som vill vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kommer att arbeta med att ta emot ansökningar och anmälningar, samt göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar för såväl barn som vuxenärenden. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med målgruppen bar...
2021-06-14 2021-08-22