Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vårt HR-team söker HR-strateg
Våra chefer kommer vända sig till dig för att få råd och stöd, särskilt i frågor som rör arbetsrätt, personärenden, fackliga förhandlingar och lönebildning. Eftersom du kommer att utveckla och driva det arbetsrättsliga arbetet, så är du uppdaterad på vad som sker kring lagar och kollektivavtal och samordnar kommunens löneanalyser och löneöversyn. Ibland håller du i utbildningar inom ditt specialistområde och du kommer att självständigt få driva t ex förhandlingsprocesser och arbetet med löneöversyn och olika analyser. Att vara HR-strateg hos os...
2022-10-06 2022-10-30
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Stenviks förskola
Vi vill vara en förskola att längta till! Vi söker dig som ser det kompetenta barnet och utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov när du formar verksamheten. Vi söker dig som vill utforska omvärlden tillsammans med våra barn. På Stenviks förskola har vi två storarbetslag, ett för de yngre barnen och ett för de äldre. Ditt uppdrag finns i läroplanen för förskolan och du arbetar utifrån mål- och styrdokument. Vår verksamhet vilar på värdeorden Trygghet, Bemötande, Lärande, Samarbete och Engagemang. Våra fokusområden under 2022/23 ...
2022-10-04 2022-10-23
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Utvecklingsstrateg - vikarie
Då en av våra nuvarande utvecklingsstrateger kommer att vara föräldraledig söker vi dig som med driv och engagemang vill vara en del av en förvaltning i utveckling. Inom Social- och omsorgsförvaltningen finns verksamheter inom individ- och familjeomsorg (IFO), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt administration och service. Våra beslutsvägar är korta och som utvecklingsstrateg ingår du i stödfunktionen som arbetar nära ledningsgruppen som består av fem enhetschefer samt förvaltningschef. Du är direkt underställd fö...
2022-10-03 2022-10-21
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Stenviks Pedagogiska omsorg
Stenviks förskola är den enda förskolan i Oxelösunds kommun som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger för barn upp till 13 år. Omsorgen erbjuds mellan 18.30 06.00 året runt. Helgdagar och röda dagar när ordinarie förskola och fritidshem är stängt har omsorgen öppet dygnet runt. Det är sex stycken pedagoger anställda inom verksamheten och omsorgen erbjuder ett sextiotal platser. Omsorgen delar lokal med förskolan som ligger i ett naturskönt område på Segelvägen och omges av en stor härlig gård som utmanar barnens utveckling och lär...
2022-10-03 2022-10-19
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Äldreomsorgsförvaltningen
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att stärka individens självständighet och öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Du möjliggör för personen att leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina mål, förutsättningar och behov och samarbetar med personens nätverk. Du arbetar med att stödja och handleda personal i ett funktions- och aktivitetsbevarande arbetssätt. I arbetet gör du funktions- och aktivitetsbedömningar. Utifrån din bedömning vidtar du sedan relevanta åtgärder såsom träning i aktivitet, förskrivning och utprovning a...
2022-09-29 2022-10-20
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Ramdalsskolan söker lärare i matematik och/eller NO
Som lärare bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. I uppdraget ingår också en mentorsroll gentemot en elevgrupp där du fungerar som en länk mellan vårdnadshavare och skola gällande kunskapsutveckling samt i sociala frågor. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med övri...
2022-09-27 2022-10-12
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kostenheten söker nu en kock till Oxelöskolan
I vårt nybyggda kök på Oxelöskolan lagar och serverar vi ca 500 portioner till lunch. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med planering, förberedelse samt tillagning av skolmat samt special koster till våra kunder. Du kommer i din roll hos oss ha en arbetsledande funktion. Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Måltiden ska vara god, säker, näringsriktig, integrerad, hållbar och trivsam så att matgästen kan känna sig mycket nöjd med maten och bemötandet. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsv...
2022-09-26 2022-10-17
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Ramdalsskolan söker 1 lärare till mellanstadiet
Du kommer att undervisa på mellanstadiet och arbeta i nära samarbete med andra lärare inom arbetslaget. Du kommer att undervisa i det som du har behörighet i. De båda tjänsterna är kopplade till samma årskurs. Som lärare bedriver du kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som ni tillhör. Du deltar aktivt i skolans utvec...
2022-09-26 2022-10-12
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Omsorgsassistenter - Timvikarier
Vi söker timvikarier till våra LSS-boenden som kan arbeta då ordinarie personal är frånvarande. I Arbetet som omsorgsassistent på en gruppbostad innebär att stötta brukarna i det egna boendet och de vardagliga rutinerna utifrån sina förutsättningar. Du ska i din roll ha ett professionellt bemötande, kunna motivera och aktivera, ge psykosocialt stöd med trygghetsskapande insatser och kunna tillämpa pedagogiska metoder. Insatserna kan bestå i att strukturera vardagen och att ge brukarna stöd i eller utanför hemmet med exempelvis personlig omvår...
2022-09-23 2022-11-15
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Elevcoach till Oxelöskolan
Vi söker en elevcoach till elev, på mellanstadiet, i behov av särskilt stöd. Eleven har behov av stöd med struktur, socialt samspel, arbetsuppgifter och motivation till skolarbete. I arbetet ingår att, tillsammans med undervisande lärare, stötta eleven i alla skolans ämnen. Målet är att eleven ska klara sig själv mer och mer samt vara inkluderad i klass. Som elevcoach kommer du att ha ett nära samarbete med arbetslaget och får handledning av specialpedagog.
2022-09-22 2022-10-09
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Husvikarie till Oxelöskolan
Till Oxelöskolan söker vi nu husvikarie att hoppa in istället för ordinarie lärare i alla skolans ämnen. Varje morgon träffar du våra andra husvikarier och tillsammans pusslar ni ihop hur dagen kommer att se ut. Planeringar för lektionerna finns. Vid lite längre frånvaro kan man kliva in på en specifik lärares schema. I arbetet ingår även läxhjälp i grupp till elever som önskar.
2022-09-22 2022-10-09
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare Peterslunds förskola
Du kommer att arbeta tillsammans med andra skickliga pedagoger med god förmåga att reflektera, utvärdera och utveckla undervisning och miljö allt efter behov. Utmärkande för oss är att vi har hög behörighet hos vår personal. Vi har ett barnfokuserat synsätt och är flexibla i vår ständiga strävan att möta varje enskilt barns behov. Vi deltar i skolverkets utbildning Läslyftet och Specialpedagogik för lärande. Vi arbetar i väl fungerande arbetslag om 6-7 pedagoger med ansvar för 42 äldre barn (3-5) eller 30 yngre barn (1-3 år). Vi har en mycket ...
2022-09-20 2022-10-10
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Äldresamordnare - Äldreomsorgsförvaltningen
Nu har du chansen att få vara med att påverka och skapa innehåll i ett viktigt uppdrag inom Äldreomsorgsförvaltningen i rollen som Äldresamordnare som är en ny tjänst här hos oss. Tillsammans med en kollega kommer du att driva vår nya öppna träffpunkt, Bojen. Bojen syftar till att minska ofrivillig ensamhet bland invånare i ålder 65+ och bidra till en meningsfull vardag. Den öppna träffpunkten innehåller aktiviteter inom bland annat hälsa- och träning, kreativt skapande, digitalisering mm. Programmet utformas tillsammans med enhetschef och din ...
2022-09-19 2022-10-10
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker SVA-lärare till Campus Oxelösund
Campus är ett samlingsnamn för all den vuxenutbildning vi erbjuder i Oxelösund. Vi har tre yrkesutbildningar i egen regi, svets-underhåll, stängselmontör och Vård-och omsorg. Därutöver genomför vi uppdragsutbildningar vid behov. Vår strävan är att med samordnade resurser i gemensamma lokaler vara en viktig och kraftfull aktör för hela Oxelösund. Vi vet att utbildning är viktigt och vi vill ligga långt framme i utvecklingen när det gäller utbud, innehåll och tillgänglighet. Svenska som andraspråk En stor andel av våra elever läser svenska som...
2022-09-13 2022-10-09
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Litauiska
I rollen som modersmålslärare i litauiska undervisar du grupper med elever. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta och går i skolan.
2022-09-12 2022-10-16
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/Studiehandledare bosniska
I rollen som modersmålslärare i bosniska undervisar du grupper med elever. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper. Arbetet som studiehandledare i bosniska innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna ä...
2022-09-12 2022-10-16
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/Studiehandledare Thailändska
I rollen som modersmålslärare i thailändska undervisar du grupper med elever. Undervisningsgrupperna består av elever i blandade åldrar och med varierande förkunskaper. Arbetet som studiehandledare i thailändska innebär att du hjälper eleven att förstå och därmed ta till sig ämneskunskaper med hjälp av modersmålet. Studiehandledning kan ges både i och utanför klassrummet. För att lyckas som studiehandledare krävs därför ett tydligt samarbete med ämneslärare. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella elev...
2022-09-12 2022-10-16
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Ramdalens förskola
Ramdalens förskolas söker nu en legitimerad förskollärare som vill vara med och göra skillnad för våra barn. Du kommer arbeta tillsammans med engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för att ge barnen bästa möjliga start i deras utbildning och livslånga lärande. Våra värdeord Välkomnande, Nyfikenhet, Delaktighet och Tillsammans genomsyrar vårt arbete. Fokusområde för 2022 2023 är Språkutveckling och Pedagogiska lärmiljöer. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pe...
2022-09-12 2022-10-14
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Timvikarier inom äldreomsorgsförvaltningen Oxelösund
Vill du tillsammans vara med och göra skillnad när det behövs som mest? Vi söker dig som jobba som timvikarie inom Sveriges viktigaste jobb - äldreomsorgen! Flera av våra verksamheter inom äldreomsorgen är i stort behov av vikarier. Vi är en verksamhet som är verksam dygnets alla timmar innebär det att du behöver kunna arbeta varierat så som dag, kväll och helg. Det kan även finnas möjlighet till att arbeta natt om det skulle behövas, dock inget krav. Inom äldreomsorgen fokuserar vi på självbestämmande, bemötande, insatser av god kvalitet, tr...
2022-08-29 2022-10-31