Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I arbetet som Bygglovshandläggare i Oxelösunds kommun får du ett stort eget ansvar inom dina arbetsområden och samtidigt möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten, både bygglovsgruppen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten innebär att du på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt deltar i hela bygglovsprocessen, utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handlägger strandskyddsdispenser. Du kommer också att ha mycket kontakt med bland annat allmänhet, andra myndigheter, byggherrar och andra enheter ino...
2022-05-16 2022-06-05
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker pianopedagog till den kommunala kulturskolan
Arbetsuppgifterna är i huvudsak att undervisa på piano. Beroende på kompetens kan också annan undervisning ingå. Grundskolan söker även musiklärare så en kombinationstjänst med dem är möjlig.
2022-05-16 2022-06-12
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Ramdalsskolan söker Musiklärare
Du kommer att undervisa i musik för elever i årskurs 1-9 i samarbete med en musiklärarkollega. Du har störst ansvar för de tidigare årskurserna. Du kommer också vara del av ett arbetslag och bidra i samarbetet gällande eleverna på skolan. Som pedagog är du kreativ och flexibel och utgår ifrån elevernas förutsättningar i din planering och i ditt utförande. I ditt lärandeuppdrag utgår du ifrån skolans styrdokument och är delaktig i de skolutvecklande processer som sker på skolan och i kommunen. Du anpassar din undervisning utifrån elevernas be...
2022-05-13 2022-05-27
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Semester- och timvikarier till Olivens HVB
Social-och omsorgsförvaltningens vuxenenhet har som uppdrag att hjälpa vuxna personer i Oxelösund att få det bistånd de har behov av. Missbruksvården är en viktig del av det sociala arbetet i vår kommun. Vi strävar efter att minska alkoholkonsumtionen i kommunen, förebygga att unga människor fastnar i ett beroende och ge rådgivning till de som har ett pågående missbruk. Oxelösunds kommun startade sommaren 2013 ett kommunalt HVB med 9 platser (hem för vård och boende), Oliven. Målgruppen för detta HVB är personer som har missbruksproblem, vill...
2022-05-12 2022-05-27
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Tre lärare i No respektive Ma/No till högstadiet i Oxelösund
Vi söker nu en lärare Ma/No och en lärare No till Ramdalsskolan. Vi söker också en lärare No till Oxelöskolan. Tjänsten innebär arbete med ungdomar i åk 7-9. Undervisning i de Naturorienterande ämnena och matematik samt andra arbetsuppgifter som är förenliga med det pedagogiska uppdraget och arbetslagets ansvar. Vi har en helhetssyn gällande rekrytering för våra skolor i kommunen. Skriv därför gärna om det är en skola du är extra intresserad av att arbeta på, eller om båda skolorna är av intresse.
2022-05-06 2022-05-22
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Oxelöskolans fritidshem
Vi söker nu en fritidspedagog/lärare i fritidshem som vill vara med och driva verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vi vill att du är med och bidrar till att utveckla ett tryggt och högkvalitativt fritidshem där elever blir utmanade och bekräftade utifrån sina förutsättningar och behov. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ha stora möjligheter till att styra den pedagogiska verksamheten mot det som är viktigt för att skapa en meningsfull fritid för eleverna. Planeringstid kommer att avsättas för att kunna utföra ...
2022-05-06 2022-05-22
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Tim- och sommarvikarie inom äldreomsorgsförvaltningen Oxelösund
Vill du tillsammans vara med och göra skillnad när det behövs som mest? Vi söker dig som jobba som tim- och sommarvikarie inom Sveriges viktigaste jobb - äldreomsorgen! Flera av våra verksamheter inom äldreomsorgen är i stort behov av vikarier, framför allt till sommarperioden v. 2533 inom hemtjänsten. Vi är en verksamhet som är verksam dygnets alla timmar innebär det att du behöver kunna arbeta varierat så som dag, kväll och helg. Det finns även möjlighet till att arbeta natt om det skulle behövas, dock inget krav. Med andra ord möjlighet ti...
2022-05-06 2022-05-27
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i Polska till Oxelösunds skolor, Peterslundsskolan
Modersmålsläraren har sin placering på Peterslundsskolan, men i tjänsten ingår undervisning på flera skolor i Oxelösunds kommun. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Tillsammans utvecklar vi vår undervisning utifrån kunskapskraven, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt viktiga arbete med språkinlärning.
2022-05-04 2022-05-27
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerade förskollärare till Ramdalens förskola
Ramdalens förskolas söker nu en legitimerad förskollärare som vill vara med och göra skillnad för våra barn. Du kommer arbeta tillsammans med engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för att ge barnen bästa möjliga start i deras utbildning och livslånga lärande. Våra värdeord Välkomnande, Nyfikenhet, Delaktighet och Tillsammans, genomsyrar vårt arbete. Fokusområde för 2021 2022 är Språkutveckling och Pedagogiska lärmiljöer. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det p...
2022-05-02 2022-05-22
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildad Barnskötare/resurs till Ramdalens förskola
Ramdalens förskolas söker nu en utbildad barnskötare/resurs som vill vara med och göra skillnad för våra barn. Du kommer arbeta tillsammans med engagerade förskollärare och barnskötare som brinner för att ge barnen bästa möjliga start i deras utbildning och livslånga lärande. Våra värdeord Välkomnande, Nyfikenhet, Delaktighet och Tillsammans genomsyrar vårt arbete. I arbetsuppgiften ingår att följa och stötta ett barn med diabetes och vid vissa tillfällen arbeta som husresurs. Ett positivt synsätt och en stark tilltro till barnens kompetense...
2022-05-02 2022-05-22
Oxelösunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare
Nu söker allaktivitetshuset Koordinaten en fritidsledare på 100%. Vill du jobba med ungdomar i en spännande kreativ miljö? Vi söker en självständig lagspelare som har lätt för att skapa relationer med ungdomar och gärna samarbetar med aktörer i kommunen och civilsamhället. Koordinatens fritidsgård har verksamhet för barn och unga i mellanstadiet och tom 17 år. Vi uppmuntrar ungas delaktighet i aktiviteterna och har en tydlig demokratisk värdegrund. Vi tar stort ansvar för barn och ungas välmående och anmäler alltid till socialtjänsten när vi m...
2022-04-27 2022-06-12
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Semester- och timvikarier inom funktionsstöd
Vi söker semester- och timvikarier till grupp- och servicebostad, daglig verksamhet, samt korttidsverksamhet för unga. Arbetet utföras tillsammans med kollegor eller ensam. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Vi använder pedagogiska hjälpmedel som exempelvis bildscheman för att underlätta kommunikationen. Det är viktigt att du har god fysisk kondition då det ingår i arbetet att kunna vara ute och röra på sig eller annat fysiskt arbete. Som timvikarie arbetar du utifrån individens individuella behov av stöd. I tjänsten ingår...
2022-01-21 2022-05-31