Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Oxelö förskola söker förskollärare med eventuellt lagledaruppdrag
I Oxelösunds kommun arbetar vi med lagledaruppdrag. Som lagledare arbetar du för att öka måluppfyllelsen och kvaliteten på undervisningen samt att leda förskolans pedagogiska utveckling och arbetet på förskolan framåt och så klart alltid ur ett barnperspektiv. Du har ett utvecklingsansvar tillsammans med rektor och övriga lagledare i området. Alla kommunens lagledare träffas också i nätverk där vi arbetar med kommungemensamma utvecklingsfrågor. Är du nyfiken på ett lagledaruppdrag hos oss kan denna möjlighet finnas.
2021-05-12 2021-05-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Stenviks omsorg (kvällar, helger och nätter)
Är du legitimerad förskollärare och vill vara med och utveckla Stenviks omsorgsverksamhet? Kan du tänka dig att arbeta kväll, helg och natt då har du en unik möjlighet. Nu satsar Oxelösunds kommun på sin omsorgsverksamhet. Arbetsgivaren har som mål att säkerställa både en trygg och kvalitativ verksamhet som lever upp till läroplanens mål samt att erbjuda en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö för omsorgens medarbetare. I omsorgsverksamheten arbetar idag 3 barnskötare. Nu utökas verksamheten med två förskollärare och en barnskötare. Samtli...
2021-05-11 2021-05-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Stenviks förskola nya avdelningen Naturen
Stenviks förskola startar upp en ny avdelning i sommar med inriktning utomhuspedagogik. Nu behöver vi personal som vill anta utmaningen att bygga upp och utveckla avdelningen Naturen. Stenvik ligger placerad i en fin skogsglänta med närhet till både Femöre och Jogersö. Stora delar av den pedagogiska verksamheten på avdelningen Naturen är tänkt att bedrivas utomhus men med möjlighet till inomhusaktivitet i exempelvis ateljé eller rörelserum. Byggnaden med tillhörande gymnastiksal på Stenviks gård renoveras för tillfället för att färdigställas f...
2021-05-11 2021-05-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Stenviks förskola söker utbildad barnskötare
Nu söker vi en engagerad och trygg barnskötare som vill arbeta för att skapa en lustfylld lärmiljö där alla barn hittar spännande, utvecklande utmaningar och där de lär sig att visa förståelse och ta hänsyn till andra människor. Arbetet innebär att du, med läroplanen som utgångspunkt tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter. Stenvi...
2021-05-11 2021-05-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Stenviks förskola söker utbildad förskollärare
Nu söker vi en engagerad och trygg förskollärare som vill arbeta för att skapa en lustfylld lärmiljö där alla barn hittar spännande, utvecklande utmaningar och där de lär sig att visa förståelse och ta hänsyn till andra människor. Arbetet innebär att du, med läroplanen som utgångspunkt tillsammans med kollegor, planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter.
2021-05-11 2021-05-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Mobila arbetslaget söker tre eldsjälar
Lärande i fokus för förskola "På Oxelösunds förskolor möts du av barn som har framtidstro, barn som vågar vara sig själva och tycker att olika är bra. Barnen har tillit till sin egen förmåga och känner sig betydelsefulla och sedda. Medvetna pedagoger skapar förutsättningar för lärande genom nyfikenhet, kreativitet och upplevelser." Oxelösunds kommun satsar på att stärka utvecklingsarbetet inom förskolan. All personal kommer bli avlösta av ett mobilt arbetslag, för att kunna delta i språklyftet för förskolan och planera undervisningen samt utv...
2021-05-11 2021-05-26
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Sommarvikarier med schema till äldreomsorgen
Vi söker dig som vill jobba med människor, ta ansvar och bidra till att skapa en omsorg med bra kvalité. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kompetenta arbetskamrater är med och skapar en bra vardag för våra brukare. Som timvikarie inom äldreomsorgen arbetar du med stöd/omvårdnadsarbete inom kommunens verksamheter, såsom äldreboende och hemtjänst. Du utför omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes/brukarnas individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader och s...
2021-05-10 2021-06-15
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Processledare
Hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen i Oxelösunds kommun ska vara effektiv och av hög kvalitet, och samtidigt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt. Därför vill vi nu anställa en processledare som ska hjälpa med omställningen till en mer personcentrerad, nära och samordnad vård. Processledaren kommer genomföra strategiska såväl som operativa arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschef för legitimerad personal men samtidigt arbeta utifrån initiativ från projektet. Då kommunen avser a...
2021-05-03 2021-05-16
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Som sjuksköterska inom hemsjukvården är du en del av en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans i team för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vår nya organisation ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården utifrån individens behov men du ges även möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Hos oss har vi nära till varandra då all legitimerad personal samlad, både organisatoriskt och fysiskt. Detta underlättar samarbetet mellan våra olika professioner men gynnar framför allt våra patienter. Övriga samarbetspart...
2021-04-30 2021-05-23
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Är du pensionerad undersköterska/vårdbiträde?
Vi söker dig som vill arbeta med människor, ta ansvar och bidra till att skapa en omsorg med bra kvalité. Kanske är du en pensionerad undersköterska/vårdbiträde eller enbart vill arbeta lite kortare pass och därmed inte behöver ha denna anställning som din huvudsakliga inkomstkälla. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kompetenta arbetskamrater är med och skapar en bra vardag för våra brukare. Som timvikarie inom äldreomsorgen arbetar du med stöd/omvårdnadsarbete inom kommunens verksamheter, såsom äldreboende och hemtjänst. Du utf...
2021-04-22 2021-06-15
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Enhetschef Ekonomi och Integration
Vi söker en enhetschef inom social- och omsorgsförvaltningen som kommer att arbeta ansvara för enheten Ekonomi/integration. Inom denna enhet arbetar man med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, skuldrådgivning och avgiftshandläggning mm. Vi söker nu Dig som har erfarenhet av leda och fördela arbete inom dessa områden och har ett starkt samverkans- och utvecklingsfokus. Våra beslutsvägar är korta och som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för social- och omsorgsförvaltningen som består av enhetschefer och förvaltningschef. Inom förvaltn...
2021-04-20 2021-05-31
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Enhetschef LSS
En av våra enhetschefer inom social- och omsorgsförvaltningen går vidare till nya utmaningar inom kommunen. Vi söker därför en enhetschef inom LSS som kommer att arbeta med verksamheter inom grupp- och servicebostäder. Du som söker ser vi gärna har erfarenhet av arbete inom dessa verksamheter och har ett starkt samverkans- och utvecklingsfokus. Våra beslutsvägar är korta och som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för social- och omsorgsförvaltningen som består av enhetschefer och förvaltningschef. Inom förvaltningen finns en stödfunktion d...
2021-04-19 2021-05-31
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/ lärare i fritidshem till Peterslundsskolans fritidshem
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem kommer du att ansvara för våra elevers lärande och utveckling utifrån gällande styrdokument. Du kommer med hjälp av ett tätt samarbete med skolpersonal ha möjlighet att skapa en röd tråd för eleverna under deras samlade skoldag. Planeringstid kommer att avsättas för att kunna utföra den pedagogiska verksamheten. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ha stora möjligheter till att styra den pedagogiska verksamheten mot det som är viktigt för att skapa en meningsfull fritid för eleverna.
2021-04-13 2021-05-16
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Timvikarier till äldreomsorgen med start omgående eller till sommaren
Vi söker dig som vill jobba med människor, ta ansvar och bidra till att skapa en omsorg med bra kvalité. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kompetenta arbetskamrater är med och skapar en bra vardag för våra brukare. Som timvikarie inom äldreomsorgen arbetar du med stöd/omvårdnadsarbete inom kommunens verksamheter, såsom äldreboende och hemtjänst. Du utför omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes/brukarnas individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader och...
2021-01-14 2021-06-15