Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstrateg
Vi söker en kommunstrateg som med helhetssyn och smak för innovationer vill vara med och möta en spännande framtid i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun är inne i ett spännande utvecklingsarbete och vi arbetar aktivt kring innovation och utveckling. I detta har kommunstrategen en viktig roll och arbetet ger stora möjligheter att påverka och vara med och bidra till ett Oxelösund som möter medborgarens behov på bästa sätt. Som kommunstrateg är uppdraget att driva strategiska utvecklingsfrågor, initiera och leda processer, leda projekt kring kv...
2021-10-15 2021-10-31
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kostenheten söker nu ett skolmåltidsbiträde
I dina arbetsuppgifter som skolmåltidsbiträde arbetar du med servering, städning, diskning och lättare matlagning. Du gör också beställningar av livsmedel och andra varor samt en del administrativa uppgifter.
2021-10-13 2021-10-31
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Som sjuksköterska inom hemsjukvården är du en del av en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans i team för att våra patienter ska få en god och säker vård. Vår nya organisation ger dig möjlighet att vara med och utveckla vården utifrån individens behov men du ges även möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Hos oss har vi nära till varandra då all legitimerad personal är samlad, både organisatoriskt och fysiskt. Detta underlättar samarbetet mellan våra olika professioner men gynnar framför allt våra patienter. Övriga viktiga sa...
2021-10-12 2021-11-07
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Biträdande enhetschef till hemtjänsten
Vi söker dig som är redo för nästa utmaning i din karriär och som vill använda dina samlade erfarenheter i en roll där du tillsammans med medarbetare och kollegor bidrar till att utveckla framtidens äldreomsorg. För dig som vill erbjuder vi en utvecklande, stimulerande och verksamhetsnära chefsroll där du i nära samarbete med enhetschef systematiskt utvecklar verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för att ge en god vård och omsorg av hög kvalitet. Som biträdande enhetschef arbetar du på uppdrag av enhetschef. Rollen innebär ett...
2021-10-04 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Oxelösunds kommun söker lärare åk 4-6 till Oxelöskolan
Vi söker lärare till arbetslag 4-6. Du kommer innevarande läsår undervisa i SO och engelska och även ha mentorskap i åk 5. För behov kommande läsår ser vi gärna sökanden som också har behörighet i idrott. Har du frågor om tjänsterna eller om skolan så är du varmt välkommen att höra av dig.
2021-10-04 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare till barn och unga
Oxelösunds kommun befinner sig i ett dynamiskt skede och satsar för att utveckla arbetet med att ge barn och unga i kommunen en trygg och säker uppväxt. Som ett led i det arbetet söker vi nu en socialsekreterare till enheten för barn och unga som vill vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Arbetet innebär att du utreder barns behov, bedömer och beslutar om insatser samt även följer upp bev...
2021-10-04 2021-10-25
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare till enheten för Vuxna
Oxelösunds kommun befinner sig i ett dynamiskt skede och satsar för att utveckla. Vi har under våren utökat med två 1:e socialsekreterare som arbetar över gränserna mellan Vuxen, Barn och Unga samt Ekonomiskt bistånd. Vuxenenheten söker nu en socialsekreterare då en av våra medarbetare är föräldraledig. Vi söker en person som vill vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet inom enheten. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt med ärende i Våld i nä...
2021-09-30 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Familjehemssekreterare till enheten för barn och unga
Oxelösunds kommun befinner sig i ett dynamiskt skede. Kommunen satsar för att utveckla arbetet med att i kommunen ge barn och unga en trygg och säker uppväxt. Vi eftersträvar mångfald och ser gärna sökande med olika etnisk bakgrund, kön och ålder. Vi har sedan försommaren utökat antalet tjänster på enheten och har även tillsatt 2 stycken 1:e socialsekreterare som arbetar mot myndighetsdelen samt två utvecklingsledare som arbetar mot verkställigheten. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med gott kamratskap och en härlig stämning. Dina uppgift...
2021-09-28 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Erfaren Behandlare sökes till Oxelösunds kommuns Öppenvård för Vuxna
Socialtjänst vuxna har som uppdrag att hjälpa vuxna personer i Oxelösund att få det bistånd de har behov av. Missbruksvården är en viktig del av det sociala arbetet i vår kommun. Vi strävar efter att minska alkohol- och narkotikakonsumtionen i kommunen samt förebygga så att unga människor inte fastnar i ett missbruk. Uppdraget innefattar även rådgivning och stöd till dem som har ett pågående missbruk eller är anhöriga till missbrukare eller till de som lider av psykisk ohälsa. Vi söker nu en behandlare till vår Öppenvård. Målgruppen som vi ar...
2021-09-28 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I arbetet som Bygglovshandläggare i Oxelösunds kommun får du ett stort eget ansvar inom dina arbetsområden och samtidigt möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten, både bygglovsgruppen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten innebär att du på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt deltar i hela bygglovsprocessen, utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handlägger strandskyddsdispenser. Du kommer också att ha mycket kontakt med bland annat allmänhet, andra myndigheter, byggherrar och andra enheter ino...
2021-09-24 2021-10-24
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska inom grundskola
I uppdraget ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter; hälsofrämjande och förebyggande arbete genom hälsosamtal med elever, vaccinationer, föräldrakontakter, externa kontakter, tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, ge konsultation och handledning, ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete och samverkan med övrig personal på skolan. Skolsköterskorna i kommunen träffas regelbundet för kompetensdelning, samverkan och utvecklingsfrågor.
2021-09-17 2021-10-22
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Oxelösunds kommun söker timvikarier till äldreomsorgen
Vi söker dig som vill jobba med människor, ta ansvar och bidra till att skapa en omsorg med bra kvalité. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kompetenta arbetskamrater är med och skapar en bra vardag för våra brukare. Som timvikarie inom äldreomsorgen arbetar du med stöd/omvårdnadsarbete inom kommunens verksamheter, såsom äldreboende och hemtjänst. Du utför omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes/brukarnas individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader och s...
2021-09-14 2021-10-31