Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ockelbo kommun, Förskolan Leg. Förskollärare till Ockelbo kommun förskola
Pedagogiskt arbete i barngrupp, 1-5 år. Du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att genomföra utbildningen på förskolan, både enskilt och i grupp. Som förskollärare ansvarar du för att leda de målstyrda processerna i undervisningen utifrån styrdokumenten. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av utbildningen enligt beslutande mål och riktlinjer.
2022-09-29 2022-10-16
Ockelbo kommun, Hemtjänsten Undersköterska Hemtjänst
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalitét som är värdeskapande för våra brukare. Du arbetar hos brukarna utifrån individuella behov med personlig omvårdnad och serviceinsatser i brukarens hem. Arbetet innefattar även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi använder planeringssystemet TES för det dagliga arbetet och dokumenterar digitalt via Treserva. Schemasystemet är Timecare.
2022-09-26 2022-10-17
Ockelbo kommun Ockelbo kommun söker Enhetschef till SÄBO äldreomsorg
På Bysjöstrand bor runt 70 medborgare. Tre enhetschefer delar på ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Vi tycker att det är viktigt att man trivs på jobbet, att vi vet varför vi är här och att vi känner oss stolta över det vi gör. Vi arbetar i nära samarbete med legitimerad personal, administrativ personal, HR samt ekonomi. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen samt ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Som enhetschef leder, planerar, organiserar samt utformar Du verksamheten utifrån uppsatta mål inom fastställda ekonomi...
2022-09-22 2022-10-16
Ockelbo kommun, Särskilt boende Bysjöstrand Ockelbo kommun söker Undersköterska till Bysjöstrand
Du kommer i huvudsak att ge vård och omsorg till våra brukare, utifrån socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat dokumentation i Treserva, anhörigkontakt och sociala aktiviteter med brukarna. I Ockelbo kommun arbetar vi med kontaktmannaskap och lägger stor vikt vid individuell kunskap om och personlig kontakt med varje brukare. Arbetet innefattar även delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter, såsom medicingivning och rehabiliterande aktiviteter. Det dagliga arbetet innebär kontinuerlig dokumentat...
2022-09-22 2022-10-16