Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ockelbo kommun, Handläggarenheten Biståndshandläggare LSS
Som LSS-handläggare arbetar du med att utreda, göra individuella behovsbedömningar och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för både barn och vuxna. Vi arbetar med äldre personer och personer med funktionsvariationer och är mån om att kommunicera på ett tydligt sätt med brukarna. På enheten utreder vi behov enligt metoden Individens behov i centrum (IBIC). Vi har juridisk handledning och kompetensutveckling. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv med och kr...
2022-01-11 2022-01-31
Ockelbo kommun, Förskolan Förskollärare
Du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att genomföra utbildningen och undervisningen på förskolan med barngrupper 1-5 år, både enskilt och i grupp. Som förskollärare ansvarar du för att leda de målstyrda processerna i undervisningen utifrån styrdokumenten. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av utbildningen enligt beslutade mål och riktlinjer.
2022-01-04 2022-01-23
Ockelbo kommun, Särskilt boende Bysjöstrand Ockelbo kommun söker Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker fler undersköterskor för att säkerställa att våra medborgare i behov av omsorg får hjälp och stöd i den utsträckning de behöver. Nu rekryterar vi nya medarbetare till vårt äldreboende, vår hemtjänst och till LSS/socialpsykiatrin. Som undersköterska inom vård och omsorg arbetar du med omvårdnad och serviceinsatser utifrån individuella behov. Arbetet kan även innefatta delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. I arbetet som undersköterska kommer du både arbeta enskilt och tillsammans med dina kollegor. Vi letar efter dig som tillsam...
2021-11-17 2022-02-28