Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska/sjuksköterska till Ockelbo Din hälsocentral
Vi söker ny kollega med erfarenhet från Primärvård. Arbetet är varierande och kan vara utmanande. Beroende på din kompetens så finns det möjlighet till arbete på BVC, i övr är det sedvanliga arbetsuppgifter. Vi bemannar även verksamhetsområdets Familjeläkarjour i Gävle tillsammans med övriga enheter.
2021-07-26 2021-08-26
Ockelbo kommun Ekonomichef till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun söker en ekonomichef. Du blir direkt underställd kommunchef och ingår i kommunledningsgruppen där du bidrar till kommunens strategiska arbete. Du är intresserad av våra verksamheter och att skapa värde för dem vi är till för. Du ger stöd till politiker och tjänstemän i strategiska utvecklingsfrågor och kan förklara och tydliggöra komplexa ekonomiska frågeställningar och samband. Du har ett övergripande ansvar för att leda ekonomiska processer. Du svarar för upprättande av bokslut och årsredovisning, beslutsunderlag, omvärldsbevak...
2021-07-26 2021-08-31
Ockelbo kommun Kommunarkivarie / registrator till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun söker en kommunarkivarie/registrator som ska arbeta med att utveckla informationshanteringen. Du kommer att vara ett internt stöd och ge råd samt utbilda Ockelbo kommuns verksamheter i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor, leda arbetet och tillsammans med kommunens verksamheter hålla informations- och dokumenthanteringsplaner uppdaterade. I din roll bidrar du med kunskap och kompetens om informationshantering, informationssäkerhet och gällande lagstiftning. Kommunen har nyligen infört ett e-arkiv i samarbete med kommunarkivet i ...
2021-07-22 2021-08-31
Ockelbo kommun, Wij förskola Förskollärare
Pedagogiskt arbete i barngrupp, 1-5 år. Du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att genomföra utbildningen på förskolan, både enskilt och i grupp. Som förskollärare ansvarar du för att leda de målstyrda processerna i undervisningen utifrån styrdokumenten. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av utbildningen enligt beslutande mål och riktlinjer.
2021-07-05 2021-08-01
Ockelbo kommun SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Som SFI-lärare jobbar du med att undervisa svenska för invandrare. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Flexibilitet är en nödvändighet då vuxenutbildningen är under ständig förändring.
2021-06-23 2021-08-01