Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterskor med planeringsansvar i Hemtjänsten City
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet i andra människors liv? Lockas du av ett varierande och självständigt arbete? Då är du kanske personen vi söker! Det här avser en kombinerad tjänst som omfattas av planering, bemanning och omvårdnad för personer med beslut om hemtjänst. Du arbetar både med administrativa uppgifter och som undersköterska i den dagliga driften. Som planerare säkerställer du att kundernas beviljade insatser och tider planeras enligt Nyköpings hemtjänst modell, utför kontinuerliga granskningar och uppföljningar i befint...
2023-01-27 2023-02-17
Nyköpings kommun Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder och utskott, och samverkar främst med andra sekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga o...
2023-01-26 2023-02-13
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Nyköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-01-25 2023-02-26
Nyköpings kommun - Division Utbildning Eldsjäl till Närvaroteamet division utbildning
Samarbete är ett ledord och som en del av närvaroteamet ska du i samarbete med skolan, socialtjänsten och andra aktörer arbeta för att öka närvaron i grundskolan. Du kommer att arbeta strategiskt med att implementera metoder och arbetssätt, utbildande och även operativt i samarbete med olika professionella samt nära barn och deras vårdnadshavare. Regelbunden redovisning av resultat förväntas. Projekttiden är under 2023 med möjlighet till förlängning.
2023-01-24 2023-02-06
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Medarbetare till Serviceteam-hemtjänsten
Serviceteamet är ett nystartat team inom hemtjänsten i Nyköpings kommun. Vi fokuserar oss på att hjälpa våra kunder med att städa, tvätta och göra inköp. Är du en serviceinriktad person som är intresserad av att arbeta hemma hos personer med hemtjänst är du varmt välkommen att söka en tjänst hos oss. Eftersom teamet är relativt nystartat förväntar vi oss att du kan och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten på ett positivt sätt.
2023-01-24 2023-02-12
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterska till Fruängskällans demensboende
Är du en framåtblickande undersköterska som vill göra skillnad och skapa livskvalitet i andra människors liv? Då kan du vara personen vi söker! Som undersköterska i Nyköpings kommun arbetar du med att skapa livskvalitet, detta genom personcentrerad omvårdnad och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Arbetet utgår från de genomförandeplaner som är upprättade i samråd med hyresgästen. I arbetet ingår att kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, samt att medverka vid aktiviteter tillsammans med hyresgästerna, både individuella och i...
2023-01-24 2023-02-10
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Stödassistenter (2 st) till daglig verksamhet, Stenbro och Stigtomta
Arbetet innebär - att se och tillmötesgå deltagarens behov av stöd och stimulans för att kunna tillgodogöra sig en meningsfull sysselsättning. - att stötta deltagare i att känna egenmakt och delaktighet genom kommunikation som är förståelig för deltagaren, ex genom bild och teckenstöd. - att stötta deltagarna i att utvecklas/stimuleras i den dagliga verksamheten bl a genom anpassningar av arbetsuppgifter/arbetsmiljö utifrån varje individs behov och önskan utifrån upprättade genomförandeplaner. Gemensam inriktning för båda enheterna (basgruppe...
2023-01-23 2023-02-03
Nyköpings kommun - Division Utbildning 1 Socialpedagog till Kiladalens norra skola Bergshammar
Kiladalens norra skola Bergshammar söker en socialpedagog som brinner för att göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer delas för två olika elevbehov, dels mot elev i behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, där verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur är viktiga att behärska, samt mot elev med behov av specifika anpassningar kring matintag. För att stödet ska tas emot av- och fu...
2023-01-23 2023-02-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Stigtomta skola söker skolsköterska
I arbetet ingår att genomföra vaccinationer, hälsobesök samt ha öppen mottagning. Du deltar i hälsofrämjande arbete på individ/grupp och organisationsnivå. Du samarbetar med skolläkaren som har mottagning på skolorna. Dokumentationen sker i journalsystemet PMO. Arbetet sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer samt den Metodboken för elevhälsans medicinska insats som Nyköpings kommun beslutat om. Du deltar regelbundet i nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare. Arbetet på skolan innebär också att du tillsammans med skolledning, kura...
2023-01-23 2023-02-12
Polismyndigheten, Polisregion Öst Barnutredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Södermanland
Som Barnutredare inom gruppen Brott i Nära Relation arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Arbetet som utredare innebär att inhämta information, sammanställa material, hålla förhör och utföra andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Brott i nära relation (BINR) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna ä...
2023-01-23 2023-02-16
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Utbildningsledare
Hos oss kommer du att ansvara för den dagliga ledningen av en eller två yrkeshögskoleutbildningar. Du kommer att ingå i ett team bestående av ca 25 kollegor. Exempel på centrala arbetsuppgifter: - ansvara för att utbildningen når uppsatta mål - utforma och utveckla kursplaner och utbildningsplaner - upphandla föreläsare/konsulter - inspirera och leda lärare/föreläsare - upprätta scheman för studerande och föreläsare - ansvara för LIA-samordning - ansvara för budgetuppföljning - ansvara för kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen ...
2023-01-20 2023-02-10
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Erfaren Lönespecialist med systemkunskap till Nyköpings kommun
Löneenheten består av 17 medarbetare som arbetar som Lönecontroller, Lönespecialister, Lönekonsulter, Ekonomiassistenter och Administratör som på ett serviceinriktat och professionellt sätt förser cirka 9 000 medarbetare och 300 chefer med råd, stöd och riktning inom det spännande Löneområdet. Vi hanterar lönerelaterade arbetsuppgifter för både Nyköping- och Oxelösunds kommun. I den här rollen kommer du få bidra till att utveckla och stärka Nyköping Kommuns processer inom löneområdet såsom exempelvis löneprocessen och lönesupport. Du kommer ä...
2023-01-20 2023-02-05
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemtekniker klientplattform
Som Systemtekniker tillhör du gruppen IT-arbetsplats som ansvarar för kommunernas klientplattformar och installationsmiljö. Du arbetar dagligen med systemadministration och konfiguration. Vidare har du har det övergripande driftansvaret samt är 3:e linjens support för tilldelade system och du har fortlöpande kontakt med leverantörer kring supportfrågor. Du ansvarar även för att IT-avdelningens övriga personal får den kunskap som behövs om systemen och dess funktioner så att de i sin tur kan stötta användarna i kommunernas verksamheter. Du ansva...
2023-01-19 2023-02-20
Kriminalvården, Nyköping Administratör till häktet Nyköping
Som administratör förväntas du möta behovet av ett löpande administrativt stöd till såväl anstalts/ häkteschefen som övriga chefer vid verksamhetsområde Nyköping. Dina arbetsuppgifter är att driva administrativa processer, främst kopplat till våra häktesklienter och rättsprocessen. Utöver det klientadministrativa arbetet kommer du också arbeta med annan sedvanlig administration så som arkiv och diarium, mejl- och posthantering, registervård och avtalsbevakning. Då många av våra processer är beroende av andra aktörer, behöver du också bygg...
2023-01-16 2023-02-19
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Semestervikarier kriminalvårdare till anstalt/häkte Nyköping
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt och häkte är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivatio...
2023-01-16 2023-02-06
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till anstalt/häkte Nyköping
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt och häkte är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivatio...
2023-01-16 2023-02-06
Nyköpings kommun Semester- och timvikarier 2023 till Division Social Omsorg
Inom Funktionsstödsomsorgen arbetar du med att ge brukaren meningsfull och trygg vardag. Vi arbetar med människor som är i behov av omsorg och som har olika fysiska och/eller psykiska funktionshinder. Ditt arbete utgår alltid ifrån brukarens beslut från handläggaren samt genomförandeplan. I det dagliga innebär det att vi hjälper till med vardagsuppgifter så som personlig hygien, det vill säga att duscha och sköta intimhygienen, hitta på aktiviteter utanför hemmet, gå promenader, hantera medicinering, hushållssysslor som att tvätta, städa och la...
2023-01-16 2023-04-02
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Koordinator på Nyköpings nyaste mötesplats
Rollen som koordinator är central och viktig. Tillsammans med föreningarna och projektledaren förväntas du bidra till ett lyckat genomförande av vårt projekt! Målet är att skapa en ny mötesplats med ett lockande och roligt utbud av aktiviteter och upplevelser i Nyköping framför allt genom att • ha generösa öppettider med ett basutbud som förutsättningslöst välkomnar Nyköpingsbor i alla åldrar. • inom projektet erbjuda ett brett utbud av program som tillexempel café, aktiviteter för barnfamiljer, fritidsaktiviteter för ungdomar, konserter och...
2023-01-16 2023-02-05
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Alkoholinspektör, 100%
Som inspektör utreder du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vid ansökningstillfället ska det sökande bolaget styrka att förutsättningar för sökt tillstånd finns. Det är din uppgift att granska handlingar och ge stöd till sökande genom hela processen. Du utreder självständigt brister som kan påträffas vid tillsyn och föreslår administrativa åtgärder enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. För att skapa en trygg och säker restaurangbransch på...
2023-01-13 2023-02-05
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Behandlare till HVB Nygården
Som behandlare på HVB Nygården är du med i ett team som arbetar för att utveckla behandlingsinnehållet på boendet. Du deltar i den dagliga driften av boendet tillsammans med övrig personal och har stödjande, framåtsyftande och behandlingsinriktade samtal med de placerade. Du håller i föreläsningar och grupper och tar initiativ till olika relevanta och stärkande utbildningsinslag. Du samverkar med övrig personal, enheter och instanser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att den enskilde ska uppnå ett nyktert och drogfritt liv och en ...
2023-01-13 2023-02-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Behandlare till HVB Nygården
Som behandlare med ansvar för aktivitetssamordning kommer du att arbeta nära föreståndare och behandlingsansvarig för att utveckla aktiviteter som är i samklang med de olika psykosociala behandlingsinsatser som sker i öppenvård och annat individinriktat stöd. Aktiviteterna ska vara hälsobefrämjande, syfta till att stärka den enskilde och lägga en grund för en fortsatt arbetsinriktad rehabilitering. I dina arbetsuppgifter ingår att föra stödjande och motiverande samtal för att vägleda i både praktiska och sociala sammanhang och att stötta indivi...
2023-01-13 2023-02-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Personalplanerare
Som personalplanerare ska du lösa korttidsfrånvaro och frånvaro upp till tre månader som uppstår på enheterna och vid behov omfördela personalresurserna och genom bra planering bidra till kontinuitet och god arbetsmiljö i verksamheterna. Du ska också vara delaktig i rekrytering av vikarier samt medverka i kommungemensam introduktion. Du kommer att ha tät kontakt med chefer, medarbetare, poolmedarbetare och korttidsvikarier. I arbetet ingår att kontinuerligt bevaka hanteringen av LAS (Lagen om anställningsskydd) De system som du kommer att arbet...
2023-01-13 2023-01-29
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterskor till vår pool
Du kommer att ersätta vid ordinarie medarbetares frånvaro inom samtliga verksamhetsområden inom division social omsorg. Du arbetar med att skapa livskvalitet genom personcentrerad omvårdnad och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Du har en helhetssyn där du tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
2023-01-13 2023-02-28
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterska till hemgångsteam
Under inskrivningsperioden, genomsnittligen 4 veckor, kartläggs vilka insatser kunden kommer att behöva framledes. Målet är att genom rehabilitering och hälsofrämjande förhållningssätt ge kunden förutsättningar att bli så självständig som möjligt. Som undersköterska i hemgångsteamet är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer med kunder, anhöriga och övriga kontakter som finns i kundens närhet. I hemgångsteamet ingår arbetsterapeut och sjukgymnast från hemsjukvården, och vi har nära samarbete med biståndshandläggare. Vi samverkar ...
2023-01-13 2023-02-05
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterska till hemgångsteam
Under inskrivningsperioden, genomsnittligen 4 veckor, kartläggs vilka insatser kunden kommer att behöva framledes. Målet är att genom rehabilitering och hälsofrämjande förhållningssätt ge kunden förutsättningar att bli så självständig som möjligt. Som undersköterska i hemgångsteamet är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer med kunder, anhöriga och övriga kontakter som finns i kundens närhet. I hemgångsteamet ingår arbetsterapeut och sjukgymnast från hemsjukvården, och vi har nära samarbete med biståndshandläggare. Vi samverkar ...
2023-01-13 2023-02-05
1 2 >