Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska till Särskilt boende
Som sjuksköterska inom särskilda boenden är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att lägga upp din egen plan för dagen. I teamet är vi 25 sjuksköterskor, vi träffas regelbundet och vi strävar efter att med jämna mellanrum lyfta blicken från vårt dagliga arbete och även tänka på vad vill uppnå på lite längre sikt. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd och besluta om sjukvårdsinsatser, genomföra ordinationer, s...
2022-09-23 2022-10-16
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Utbildningsassistent , Campus Nyköping
Som utbildningsassistent arbetar du med studerandeservice i olika former såsom: administration, support, värdskap, studerandeaktiviteter, tentamenshantering. Du är en viktig del i att skapa en positiv utbildningsmiljö för våra studerande och de aktiviteter som är knutna till utbildningarna inom högre utbildning. Du arbetar nära högskolesamordnare, VFU-samordnare och kommer att ingå i ett team bestående av ca 25 kollegor, bland annat utbildningsledare, utbildningsadministratörer, handläggare, lärare och administrativ chef. Läs gärna mer om vår ...
2022-09-23 2022-10-10
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Projektledare/utbildningshandläggare
Arbetet innebär att arbeta fram efterfrågade utbildningar i samarbete med berört arbetsliv och skriva ansökningar/anbud för dessa till Myndigheten för yrkeshögskolan. Du arbetar efter vår strukturerade process och tidplan för ansökningsarbete och har kollegialt stöd i ansökningsteamet och av administrativ chef. Arbetet är mångfacetterat och innebär bl a : • research • omvärldsbevakning • samverkan och nätverkande • rapportläsning • skapa utbildningsinnehåll • intervjuer • referensarbete • författande av myndighetstexter
2022-09-23 2022-10-23
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Coacher till Campus Nyköping
Campus Nyköping söker två coacher till projekt som arbetar med insatser för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). I rollen som Arbetscoach samordnar och besöker du praktikplatser. Du är ute på olika arbetsställen, coachar och instruerar ungdomar samt stödjer arbetsgivare i rollen som handledare. Du är delaktig i planeringen av veckans arbetsuppgifter och ger vägledning och stöd till ungdomar som på sikt ska kunna öka möjligheter till att få ett arbete. I rollen som Ungdomscoach arbetar du aktivt uppsökande, kartläggande och coachande m...
2022-09-23 2022-10-09
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Administratör till Tekniska divisionens Kommunservice
Är du mån om att ge bra service och skapa mervärde för kunder i varje enskilt möte? Då kan det vara så att det är dig vi söker till vårt team i Kommunservice på Tekniska divisionen. Som medarbetare i Kommunservice så är du första kontakten in till Tekniska divisionen med mycket kundkontakter både internt och externt. Därför söker vi dig som tycker att det är roligt och intressant att möta människor och att ge bästa tänkbara service. Du har fokus på gott bemötande och visar engagemang och intresse i varje enskilt möte. Arbetsuppgifterna är vari...
2022-09-23 2022-10-16
Nyköpings kommun - Division Utbildning Utbildningsinstruktör till Nyköpings gymnasium
Studiehandledning till enskilda elever som är i behov av stöd för att inhämta tillräcklig kunskap i vissa ämnen. Stödet ges till elever efter beslut av resultatenhetschef i samråd med undervisande lärare som även ansvarar för kunskapsredovisning och betygsättning. Utbildningsinstruktörens insats kan även vara en del av ett åtgärdsprogram som särskildstöd. Uppdraget kräver också nära samarbete med mentor och specialpedagog.
2022-09-22 2022-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare inriktning fritidshem/fritidspedagog 2 st Släbroskolan
Vi söker grundlärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Släbroskolan, tjänsterna är förlagda på Släbro skola. Du kommer att ingå i team, skola och fritidsverksamhet, där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat arbetssätt. Du deltar aktivt i verksamhetens utveckling framåt där eleven är i fokus. Vårt arbete är fritidshemsverksamheten med läroplanen som utgångspunkt, där rast verksamheten är en viktigt bit som skapar trygghet och trivsel för våra elever. Skolans personal bygger tillsammans trygghet runt eleve...
2022-09-20 2022-10-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterska till särskilt boende
Är du en framåtblickande undersköterska som vill göra skillnad och skapa livskvalitet i andra människors liv? Då kan du vara personen vi söker! Som undersköterska i Nyköpings kommun arbetar du med att skapa livskvalitet, detta genom personcentrerad omvårdnad och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Arbetet utgår från de genomförandeplaner som är upprättade i samråd med hyresgästen. I arbetet ingår att kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, samt att medverka vid aktiviteter tillsammans med hyresgästerna, både individuella och i...
2022-09-16 2022-10-07
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Lokalvårdare till Campus Nyköping
Campus Nyköping söker en lokalvårdare med en tjänstgöringsgrad på 75%. Du kommer ingå i vårt team Service& support som i dagsläget har 13 medarbetare med varierande arbetsuppgifter. Alla ingående arbetsuppgifter riktar sig mot att koordinera och underlätta en god service till kollegor, studerande och gäster på Campus Nyköping. Vi erbjuder dig ett viktigt arbete i rena och trevliga lokaler där du till stor del får, utifrån egna erfarenheter, vara med och forma din och dina kollegors arbetsdag. Gillar du att arbeta både arbeta enskilt och i grupp...
2022-09-16 2022-10-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kvalitetschef Division utbildning Nyköping
I Nyköpings kommuns utbildningsverksamhet pågår ett gediget utvecklingsarbete kring systematiska kvalitetsprocesser och resultat. Som kvalitetschef stödjer du skolcheferna i deras åtaganden gentemot huvudmannen. Du ska även bidra med sakkunskap, vara en del av ledningslaget för Division Utbildning och förväntas där bidra till att fortsätta förbättra divisionens kvalitetsarbete. Du kommer ha ett nära samarbete med Barn och ungdomsnämnden där du tillsammans med divisionschef och skolchefer bidrar med analyserade underlag från verksamheterna så at...
2022-09-15 2022-10-02
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium Skolkurator till Nyköpings gymnasium
Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du tillsammans med dina kollegor på elevhälsan för Nyköpings gymnasium är en viktig nyckel för elevers utbildning och framtid. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Som skolkurator ansvarar du för den psykosociala kompetensen i arbetet kring eleverna. I arb...
2022-09-15 2022-10-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Vikarier till vård och omsorg
Oavsett om du kan börja hos oss inom kort eller till sommaren så kommer du ha en betydelsefull roll där du sprider värme och trygghet. Här får du uppleva glädjen i att möta världen tillsammans med andra människor och ge dem möjlighet att fortsätta ha ett aktivt och innehållsrikt liv. Vi söker vikarier till flera av våra verksamheter, inom äldreomsorgen får du chansen att arbeta i hemtjänsten eller på ett äldreboende. Du har också har möjlighet att jobba på samordningscentralen och nattpatrullen. Inom verksamheten för funktionsnedsättningar fin...
2022-09-15 2022-12-31
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovhandläggare i Nyköpings kommun arbetar du dagligen med handläggning av bygglovsärenden, anmälansärenden, strandskyddsdispenser och förhandsbesked. Andra viktiga arbetsuppgifter är rådgivning och upplysning till medborgare, byggföretag med flera. Bygglovenheten deltar i kommunens projekt Fokus nöjd kund. Bygglovenheten arbetar i en helt digital bygglovsprocess, som vi kontinuerligt utvecklar och där du får stor möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara med och påverka utvecklingen. Hela Bygglovenheten deltar i utveckling av ar...
2022-09-15 2022-09-30
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Enhetschef till System och tjänster
Som chef för enheten System och tjänster har du det övergripande ansvaret för att leda, fördela och följa upp arbetet inom arbetsgruppen som består av 15 medarbetare. Du leder och utvecklar dina medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för en god service, och en IT-leverans av hög kvalitet. Din placering är direkt under IT-chefen och du ingår i IT-avdelningens ledningslag och medverkar bland annat till den strategiska utvecklingen av IT-avdelningen. Tjän...
2022-09-15 2022-10-06
Nyköpings kommun - Division Utbildning Timvikarier till Nyköpings förskolor och fritidshem
Som vikarie i förskolan och fritidshemmet kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du kan ibland bli bokad med kort varsel så det är viktigt att du är tillgänglig och flexibel. Du rapporterar till arbetsledaren för vikariebemanningen som också kan stötta dig då du har frågor om ditt arbete. Då du arbetar ute i verksamheterna är det främst personalen på plats som är din kontakt. Arbetet är många gånger utmanande så du behöver vara öppen för dessa utmaningar, vara aktiv och närvarande i arbetet, samtidigt som du inte är...
2022-09-14 2022-10-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare/specialpedagog matematik till Stigtomta skola
Stigtomta skola har en helhetssyn på lärande som genomsyrar hela verksamheten såväl förskoleklass, skola som fritidshem Vi söker en speciallärare/specialpedagog med inriktning matematik, som vill vara med och göra en positiv skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Vi har väl fungerande elevhälsoteam och tr...
2022-09-13 2022-10-02
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare/specialpedagog till Kiladalen Norra, Bergshammar
Bergshammars skola söker en speciallärare/specialpedagog som vill vara med och göra en positiv skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En bra värdegrund och elevsyn är mycket viktigt för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Vi har väl fungerande elevhälsoteam och trygghetsteam. Som speciallärare eller specialpedagog ingår du i skolans el...
2022-09-13 2022-10-10
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Ungdomsstödjare till utvecklingsprojekt
Nu satsar vi på ungdomarna! Vill du vara med och utveckla vårt arbete? Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Syftet är att förstärka stödet och utöka det förebyggande arbetet för ungdomar, både i skolan och på fritiden. Målet med samverkan är att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap, missbruk och kriminalitet samt öka skolnärvaron. I arbetet ingår: - samverkan mellan socialtjänst, skola, polis samt kultur och fritid. - generellt och riktat uppsökande/förebyggande arbete dagtid, kvällstid samt en del ar...
2022-09-09 2022-10-02
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterskor med planeringsansvar i Hemtjänsten City
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet i andra människors liv? Lockas du av ett varierande och självständigt arbete? Då är du kanske personen vi söker! Det här avser en kombinerad tjänst som omfattas av planering, bemanning och omvårdnad för personer med beslut om hemtjänst. Du arbetar både med administrativa uppgifter och som undersköterska i den dagliga driften. Som planerare säkerställer du att kundernas beviljade insatser och tider planeras enligt Nyköpings hemtjänst modell, utför kontinuerliga granskningar och uppföljningar i befint...
2022-09-09 2022-09-30
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg HR-konsult till Division Social omsorg
Uppdraget- Som en av tre HR-konsulter tar du dig an arbetsmiljöarbetet utifrån ett aktivt HR-arbete. Samarbetet med HR centralt är viktigt för att lyckas i uppdraget, varför förmåga krävs att dels jobba med kollegor i ett team, dels med kommunens övriga HR-medarbetare. Du arbetar i första hand mot Äldreomsorgen. Arbetsuppgifter- Du blir motorn i verksamhetens HR-arbete och är den som står för det praktiska förändringsarbetet i samarbete med ansvarig chef. Du samordnar HR-arbetet med dina två HR-kollegor och söker lösningar inom hela divisionen...
2022-09-09 2022-09-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Vaktmästare med IT-ansvar till område A
Vi söker dig som gillar ett varierande jobb med många kontaktytor. Som vaktmästare med IT ansvar är du spindeln i nätet som bidrar till en god arbetsmiljö för personal och elever hos oss på område A. Att ha ett stort intresse för människor, vara stresstålig, lyhörd och ha en god samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Som vaktmästare ansvarar du för lokaler, skolgård och utrustning. Du genomför dagliga sysslor och ansvarar för vissa administrativa rutiner. Arbetsmiljöfrågor och brandskydd, beställningar, leveranser, skyddsrond samt viss uppfölj...
2022-09-08 2022-09-25
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Personalplanerare
Som personalplanerare ska du lösa korttidsfrånvaro och frånvaro upp till tre månader som uppstår på enheterna och vid behov omfördela personalresurserna och genom bra planering bidra till kontinuitet och god arbetsmiljö i verksamheterna. Du ska också vara delaktig i rekrytering av vikarier samt medverka i kommungemensam introduktion. Du kommer att ha tät kontakt med chefer, medarbetare, poolmedarbetare och korttidsvikarier. I arbetet ingår att kontinuerligt bevaka hanteringen av LAS (Lagen om anställningsskydd) De system som du kommer att arbet...
2022-09-08 2022-09-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gränskontrollanter till gränspolissektionen, Skavsta flygplats
Som gränskontrollant hos gränspolissektionen arbetar du i en grupp med stora krav på ansvarstagande för utpekade uppdrag. Tillsammans med övriga gränskontrollanter och poliser ska du utföra de dagligt förekommande arbetsuppgifterna inom utlänningsområdet som sektionen hanterar. Den huvudsakliga uppgiften består i att kontrollera in- och utresande passagerare genom granskning av resehandlingar i samband med gränskontroll eller inre utlänningskontroll, hantera passansökningar och tillverkning av provisoriska pass. Du bistår också tjänstgörande be...
2022-09-07 2022-10-02
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen GIS-ingenjör
Vi söker nu en GIS-ingenjör till enheten för planering och utredning inom gata, park, hamn som främst kommer att ansvara för GIS-frågor. Arbetet innebär ett tätt samarbete med kollegor inom verksamheten där du har ansvar för det dagliga underhållet och administrationen av kartunderlag och verksamhetssystem. Du kommer även att ansvara för att driva det mer långsiktiga förvaltnings och utvecklingsarbetet på området där digitalisering är något som står högt på agendan. Du kommer att ingå i en grupp bestående av bland annat gatu-, trafik-,landskaps...
2022-09-06 2022-09-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i Slöjd (Trä- och metall)
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 80-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där eleverna har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tillsammans med de andra lärarna ingår man i ämnesgruppen Slöjd. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och lagmentor i ...
2022-09-06 2022-10-04
1 2 >