Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut. Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder, utskott eller råd. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga, koncernmässiga och styrmodellsmässiga aspekter liksom formalia. Du an...
2022-01-21 2022-02-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare fritidshem till Tystberga skola
Som grundlärare i fritidshemmet arbetar du enligt läroplanens beskrivning om fritidshemmets uppdrag att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fokus på ditt arbete kommer att vara att leda och utveckla arbetet på fritidshemmet i enlighet med läroplanen samt omsätta kunskaper om aktuell forskning i fritidshemmets verksamhet tillsammans med medarbetarna i arbetslaget. Vi erbjuder ...
2022-01-21 2022-02-06
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Personalplanerare
Som personalplanerare ska du lösa korttidsfrånvaro och frånvaro upp till tre månader som uppstår på enheterna och vid behov omfördela personalresurserna och genom bra planering bidra till kontinuitet och god arbetsmiljö i verksamheterna. Du ska också vara delaktig i rekrytering av vikarier samt medverka i kommungemensam introduktion. Du kommer att ha tät kontakt med chefer, medarbetare, poolmedarbetare och korttidsvikarier. I arbetet ingår att kontinuerligt bevaka hanteringen av LAS (Lagen om anställningsskydd) De system som du kommer att arbet...
2022-01-21 2022-02-06
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium, Omega söker skolsköterska
Du kommer att vara placerad på Nyköpings högstadium, Omega. Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga arbetsuppgifter för en skolsköterska. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande. I rollen som skolsköterska är det viktigt att arbeta för elevernas bästa i nära samarbete med övriga medarbetare samt med vårdnadshavare. Du ingår i skolans trygghetsteam och elevhälsoteam för att skapa de allra bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål och optimala utveckling. Du samarbetar med andra skolsköterskor och skolläkaren kring vaccina...
2022-01-21 2022-02-11
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Projektledare
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett växande Nyköping? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står just nu inför flertalet nya spännande projekt och behöver förstärkning till vårt team. Idag arbetar åtta projektledare inom Tekniska divisionens projektenhet. Vi söker nu en projektledare som ska leda större investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Som projektledare kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvarar för projektering och byggnat...
2022-01-21 2022-02-13
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare 4-6 Dammlötskolan
Dammlötskolan söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett team med två kollegor kring 50 elever. För det är tillsammans som vi kan göra skillnad för våra elever. Stöd för dig i d...
2022-01-20 2022-01-28
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Bovärd - Kommunfastigheter
Kommunfastigheter söker nu en Bovärd som bland annat kommer att arbeta med att utföra besiktningar på lägenheter och lokaler som hyresgäster hyr av Nyköpings kommun. Detta innefattar eget ägda och inhyrda bostäder och lokaler. Som Bovärd kommer du även att arbeta i nära samarbete med hyresadministrationen och Förvaltare på Kommunfastigheter, samt kontakter med Bostadssociala teamet på Division social omsorg. Du kommer i rollen att arbeta med att skapa relationer och kontaktar med våra hyresgäster för att löpande följa upp, utvärdera och informe...
2022-01-19 2022-02-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Familjebehandlare
Är du intresserad av ett utvecklande och stimulerande arbete som familjebehandlare? Som familjebehandlare arbetar vi på uppdrag från Barn och ungdomsenheten med familjer som har barn och tonåringar i åldern 0-18 år. En stor del av arbetet bedrivs i hemmiljö. Vi arbetar för att stärka föräldraskapet, ge föräldrar verktyg samt utgöra ett nära och konkret stöd i vardagen utifrån ett tydligt barnperspektiv. Vi arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och specifika metoder inom enheten, allt för att möta familjernas behov. I arbetet ingår samverkan...
2022-01-19 2022-02-06
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Parkarbetare med arbetsledaransvar
Gata/Park/Hamn söker nu en parkarbetare med arbetsledaransvar. Som arbetsledare ansvarar du för att planera och leda arbetet för ett av våra arbetslag. Du kommer att delta i det dagliga arbetet inom ditt skötselområde ihop med arbetslaget. Parkavdelningen sköter underhåll av kommunens parker, grönytor och lekplatser samt har skötseluppdrag åt Kommunfastigheter på skolor och förskolor. Arbetet innefattar bland annat plantering, beskärning, trädfällning, röjning, gräsklippning, underhåll samt städning och snöröjning. I tjänsterna ingår beredska...
2022-01-19 2022-02-14
Nyköpings kommun - Division Utbildning Timvikarier till Nyköpings förskolor och fritidshem
Som vikarie i förskolan och fritidshemmet kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du kan ibland bli bokad med kort varsel så det är viktigt att du är tillgänglig och flexibel. Du rapporterar till arbetsledaren för vikariepoolen som också kan stötta dig då du har frågor om ditt arbete. Då du arbetar ute i verksamheterna är det främst personalen på plats som är din kontakt.
2022-01-19 2022-03-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare till Nyköpings kommun - Släbro förskola
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2022-01-18 2022-02-06
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska inom LSS
För en sjuksköterska inom LSS-verksamheten är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av spännande och lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att lägga upp din egen plan för dagen. Ditt arbete inom LSS består till stor del av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd och besluta om sjukvårdsinsatser, genomföra ordinationer, samt att följa upp de åtgärder som utförs. Du är omvårdnadsansvarig för ett begränsat antal patienter och samarbetar med anhöriga och personal för att göra skillnad i pati...
2022-01-18 2022-01-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Stödpedagog/elevassistent Årskurs 7 Nyköpings Högstadium
Du kommer arbeta med fokus på ett fåtal elever i klass som behöver strukturstöd och en nära handledande vuxen. Som person är du strukturerad, trygg och tydlig, du är lösningsfokuserad med tydliga gränser. Du kommer tillhöra ett arbetslag där nära samarbete och tydlig kommunikation är självklart. En av våra grundfundament är att alla elever vill lyckas och att göra rätt om de har förmågan.
2022-01-18 2022-01-28
Nyköpings kommun - Division Utbildning Administratör till Culturum
Uppdraget innebär att vara ett stöd för enhetschefer och verksamhetschef i administrativa och praktiska uppgifter. Som administratör hanterar du daglig bemanning och schemaläggning av yttre tjänst på Nyköpings Stadsbibliotek. Du administrerar våra medarbetares scheman i HR-systemet. Du tar emot verksamhetens post och diarieför handlingar, hjälper till med introduktion av nyanställda och är kontaktperson för praktikanter. Arbetstiden som omfattar 75% är förlagd måndag-fredag kl 8-15.
2022-01-17 2022-02-07
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Abonnentingenjör
Som abonnentingenjör ansvarar du främst för och hanterar frågor som rör fastigheters anslutningar till de kommunala VA-systemet. Du handlägger anslutningsärenden, beräknar anläggningsavgifter, upprättar underlag för kundavtal, samråder och handlägger allmänna kundfrågor samt hanterar VA-relaterade administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten innebär att du blir sakkunnig i VA-taxor, VA-juridik och ABVA. Rollen som abonnentingenjör innebär mycket kontakter, främst med fastighetsägare, entreprenörer och byggherrar men även samordning med drift och u...
2022-01-17 2022-01-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Praktiksamordnare till Campus Nyköping
Campus Nyköping söker en praktiksamordnare med huvudansvaret för kommunens feriepraktik. Du planerar, samordnar, administrerar och genomför uppdraget enligt nämndens beställning och ansvarar för hela processen med anskaffning, tillsättning och uppföljning av platser. I arbetsuppgifterna ingår budgetansvar för uppdraget, administrativt ansvar för IT-stödet Feriebas, hantering av anställningsavtal, kontakt med handledare, fysiska besök på arbetsplatser, administration av enkäter, upprättande av skriftlig rapport till beställare. Uppdraget är som ...
2022-01-17 2022-02-06
Kriminalvården Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Nyköping
Denna annons riktar sig till dig som söker en tillsvidareanställning med utbildningsplats, likväl även om du sedan tidigare har godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare vid transportenheten består dina arbetsuppgif...
2022-01-13 2022-02-03
Kriminalvården, Nyköping Kriminalvårdare till anstalt och häkte Nyköping
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som ännu inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som k...
2022-01-13 2022-02-03
Nyköpings kommun - Division Utbildning Vi söker en lärare åk 4-6 till Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Just nu söker vi på Gruvans skola Långberg lärare till årskurs 4. Vi satsar från höstterminen på trelärarskap, vilket innebär att vi utökar vår organisation för att i hö...
2022-01-13 2022-01-30
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Enhetschef till IT Servicedesk
Som chef för enheten Servicedesk, leverans och beställning har du det övergripande ansvaret för att leda, fördela och följa upp arbetet inom arbetsgruppen som består av 11 medarbetare. Du leder och utvecklar dina medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för en god service, och en IT-leverans av hög kvalitet, som ger användarna en utmärkt användarupplevelse. Din placering är direkt under IT-chefen och du ingår i IT-avdelningens ledningslag och medverkar bland ...
2022-01-11 2022-02-07
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Enhetschef till Måltidsservice
Som Enhetschef axlar du rollen som personalansvarig för ca 30 medarbetare över ett stort geografiskt område, vilket innebär att du behöver leda på distans. Du kommer att ha ansvar över bland annat verksamheternas ekonomi, kvalité och utveckling. Du har ett stort ansvar att säkerställa att dina medarbetare arbetar i en hälsofrämjande arbetsmiljö och du ska följa arbetsgivarens riktlinjer om APT och systematiskt arbetsmiljöarbete Som enhetschef ingår du i ledningslaget för Måltidsservice där vi tillsammans arbetar för de bästa lösningarna och dä...
2022-01-10 2022-01-23
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Behandlingspedagog till HVB Hemgårdsvillan
Du ska stödja och föra coachande samtal för att vägleda i såväl praktiska som sociala sammanhang. Skapa en självständig vardag genom olika insatser. Dokumentera och skriva genomförande planer, veckoplaneringar ADL-träning etc. Samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god och kvalitativ vård och omsorg. Medverka till att planeringen för brukaren efterföljs. Vi dokumenterar i Journal Digital.
2022-01-10 2022-01-23
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skoladministratör Nyköpings gymnasium
Du kommer att arbeta nära kollegor som också arbetar inom administration. Du kommer att arbeta i ett team och stötta varandra men också självständigt. Du kan förvänta dig god stämning i det lilla teamet som du såväl kan rådfråga som äta lunch med. Som administratör kommer du att arbeta med administrativa uppgifter som t.ex. registrering i verksamhetssystem, schemaläggning, fakturahantering, dokumenthantering i Platina. Något du kommer att märka är att både elever och lärare kommer att komma in under dagarna för hjälp. Ditt arbete är flexibelt ...
2022-01-10 2022-01-23
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovhandläggare i Nyköpings kommun arbetar du dagligen med handläggning av bygglovsärenden, anmälansärenden, strandskyddsdispenser och förhandsbesked. Andra viktiga arbetsuppgifter är rådgivning och upplysning till medborgare, byggföretag med flera. Bygglovenheten deltar i kommunens projekt Fokus nöjd kund. Bygglovenheten arbetar i en helt digital bygglovsprocess, som vi kontinuerligt utvecklar och där du får stor möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara med och påverka utvecklingen. Hela Bygglovenheten deltar i utveckling av ar...
2022-01-07 2022-01-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolsköterska Skolområde A
Vill du vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande? Skolområde A skola söker nu en skolsköterska som ska ingå i vårt elevhälsoteam. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt på eleverna och en stark tilltro till deras kompetenser. På Arnö och Tunabergs skolor kommer du att ha ansvar för våra elever som går i åk F-6 sam. Du arbetar nära biträdande rektorer, skolpsykolog, kurator och specialpedagoger. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer. ...
2022-01-07 2022-01-30
1 2 >