Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Undersköterskor till Hemtjänsten
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får möta många olika människor varje dag och bidra till deras livskvalitet. Målsättningen med hemtjänstens arbete är att skapa förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i den egna hemmiljön. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill vara med och skapa dessa förutsättningar. I Nyköpings kommuns hemtjänst kan vi erbjuda tjänster i våra arbetsgrupper som arbetar i olika delar av kommunen. Vi har grupper som arbetar på landsbygden, i Stigtomta, Jönåker och Tystberga samt...
2021-03-01 2021-03-21
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Rektor till Nyköpings kommun
Vi söker en rektor som vill vara med och fortsätta utvecklingen av vår verksamhet. I ditt uppdrag som rektor leder du arbetet för årskurserna 79 på Nyköpings högstadieskola mot att nå våra mål och vår vision. Rektorsrollen innebär att du arbetar med den fortsatta utvecklingen av skolan enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys. I din profession har du det övergripande ansvaret för att skolan bedrivs i enlighet med läroplanens mål och uppdraget i dess helhet. Ditt ledarskap bygger på det systematiska kvalitetsarbetet...
2021-03-01 2021-03-22
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Sfi-lärare till Campus Nyköping
I din roll som sfi-lärare ingår det att planera, leda och följa upp undervisningen. Arbetet innebär också kartläggning, att upprätta och följa upp individuella studieplaner samt dokumentation enligt Skolverkets anvisningar. Du ska fortlöpande handleda, undervisa och stötta våra elever. Du deltar i arbetet att utveckla sfi-organisationen. Du kommer att ingå i ett kompetent arbetslag där vi arbetar tillsammans med eleven i fokus. För att arbeta som sfi-lärare behöver du: • ha en kreativ förmåga, kunna tänka nytt och våga ta initiativ och vara lö...
2021-02-26 2021-03-21
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Lokalsamordnare
Som lokalsamordnare hos oss har du ansvar för och koordinering av stadshusets och rådhusets alla lokaler inklusive behov av nya arbetsplatser och flyttar. Du kommer delta och delvis leda arbetet genom att identifiera och utreda behov och lösningar av lokalfrågor tillsammans med avdelningen kommunfastigheter. Du kommer att tillsammans med olika uppdragsgivare inom kommunens verksamheter leda detta omfattande arbete samt att du ingår i kommunens gemensamma lokalresurssamordning tillsammans med kollegor som ansvarar för andra divisioners lokaler....
2021-02-26 2021-03-18
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Nyköpings gymnasium
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Arnö och Tunabergs skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Kiladalens södra och norra skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du är engagerad, kompetent och modig och en tydlig ledare i klassen eller elevgruppen. Du har ett positivt synsätt och har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för undervisning och det pedagogiska arbetet i din klass. Du arbetar utifrån det centrala innehållet i läroplanen och omsätter de målen till ett meningsfullt lärande för eleverna i samarbete med dina kollegor. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Släbro skola
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Östra- Västra och Dammlötskolan
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun Nyköpings gymnasium söker speciallärare till gymnasiesärskolans nationella program
Vår lärarkollega Anci går i pension i sommar och vi söker ny speciallärare till gymnasiesärskolans nationella program. Här undervisar du elever från våra tre yrkesprogram Administration-handel-varuhantering, Hälsa-vård-omsorg och Fastighet - anläggning - byggnation. Huvuduppdraget är att planera och undervisa i de gymnasiesärskolegemensamma kurserna som exempelvis svenska, matematik, engelska, historia och samhällskunskap. Våra elevgrupper är små och kurserna samläses vilket innebär att du undervisar elever i alla fyra årskurserna vid samma til...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog till Rosenkulla skola
Vi söker grundlärare mot fritidshem som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån fritidshemmets läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett salutogent synsätt och vi har en stark tilltro till elevens förmågor. Som grundlärare mot fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet för eleverna på fritidshemmet samt inom rastverksamheten.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Rosenkulla skola
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett salutogent synsätt och vi har en stark tilltro till elevens förmågor. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en årskurs, tillsammans med ytterligare lärare, elevassistenter och studiehandledare i ditt team.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Träslöjdslärare till Stigtomta skola
Stigtomta skola söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare till Gruvans och Tystberga skolor
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna. I alla våra tre skolhus arbetar vi tills...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun Speciallärare till gymnasiesärskolas individuella program
Till skolstart augusti 2021 behöver Nyköpings gymnasiesärskola ytterligare en lärarkollega till särskolans individuella program. Du arbetar i nära samarbete med lärarkollegor och elevassistenter där elevens skoldag planeras utifrån IUP och särskolans styrdokument. Tillsammans arbetar ni tätt ihop för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att ha meningsfulla utvecklande och lärorika dagar i skolan och som lärare ansvarar du för undervisning och planering enskilt eller tillsammans med kollegor. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vå...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Biträdande rektor - Västra området, förskolan
Som biträdande rektor i förskolan har du ansvar för pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, personalansvar och det dagliga arbetet på de enheter du leder. Du organiserar och skapar förutsättningar för förskollärare och arbetslag att arbeta utifrån skollagen, läroplanen och barnkonventionen. Du ingår förskole-områdets skolledarteam tillsammans med övriga biträdande rektorer där arbetet leds av områdets rektor. I området, men även i hela organisationen, sker mycket arbete gemensamt. Rektor har ett strategiskt och övergripande ansvar ...
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog till Östra och Västra skolan
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-02-23 2021-03-14
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef som vill bidra till en äldreomsorg i framkant
I rollen som enhetschef ansvarar du för att din enhet uppfyller de uppsatta verksamhetsmålen. I ditt chefsuppdrag har du ansvar för ekonomi och verksamhet, samt personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du är underställd verksamhetschefen och ingår i ledningslaget. Uppdraget innebär fullständigt personalansvar i första hand för undersköterskor och tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar du verksamheten framåt. Division social omsorg har sin grund i ett framåtblickande förhållningssätt och i din roll som ledare är du en förebild...
2021-02-22 2021-03-14
Nyköpings kommun, Sekretess Chef – Informationsförvaltningen Nyköpings kommun
Som chef för Informationsförvaltning har du verksamhets-, budget- och personalansvar för enhetens tio medarbetare. Detta innebär att du hanterar såväl operativa som strategiska verksamhetsfrågor. Du planerar, leder, fördelar och följer upp arbetet samt utvecklar och entusiasmerar medarbetarna. Du förväntas styra och utveckla uppdraget/verksamheten. Du når resultat och uppsatta mål genom att inspirera, stötta och coachar dina medarbetare för att tillvarata deras kunskaper för och för att utveckla arbetet. Du är drivande i enhetens utvecklingsa...
2021-02-22 2021-03-21
Nyköpings kommun - Centrala funktionen IT-administratör
Vi söker nu en IT-administratör till IT-avdelningen, tjänsten tillhör enheten Servicedesk, Leverans och Beställning och arbetar främst med inköp, leveransplanering och koordinering gällande utbyten av IT-utrustning i Nyköpings- och Oxelösunds kommun. Som IT-administratör hos oss har du ansvar för administration av inkommande beställningar, förfrågningar och inventarieregister i ärendehanteringssystemet Nilex gällande all IT-utrustning i vår verksamhet. Vidare ansvarar du även för leveransplanering, koordinering och inköp vid utbyten av datore...
2021-02-19 2021-03-05
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Yrkeslärare till Nyköpings gymnasium på Barn- och fritidsprogrammet
Vi söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Du kommer att undervisa bland annat aktivitetsledarskap med inriktning pedagogik, människors miljöer, pedagogiskt arbete, barns lärande och skapande verksamhet. Du arbetar utifrån läroplanen och andra rådande styrdokument och omsätter dessa till ...
2021-02-18 2021-03-03
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Yrkeslärare till Nyköpings gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare inom husbyggnadsinriktningen. Vi ser med fördel att du har kompetens inom snickeri men även annan kompetens inom området husbyggnad såsom mureri, betong eller liknande. Du kan även jobba inom husbyggnadsbranschen idag och är intresserad av att jobba som yrkeslärare och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro t...
2021-02-18 2021-03-03
Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur Lärare i slöjd trä och metall till Nyköpings högstadium
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-4 klasser i samma årskurs och ca. 75-115 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tjänsten i slöjd bygger på undervisning i samtliga årskurser (7-9), profil Bild och hantverk samt ev. resurs i annat ämne. Vi har fyra slöjdlärare a...
2021-02-18 2021-03-04
Nyköpings kommun Bibliotekarie
Huvudbiblioteket i Nyköping har - under normala omständigheter - cirka 800 fysiska besök per dag. Som bibliotekarie tar du emot och bistår besökare i litteratur- och informationssökningsfrågor samt övrig service som kan handla bland annat om digitala tjänster. Stigtomta biblioteksfilial är ett meröppetbibliotek som är bemannat två eftermiddagar per vecka. I ditt uppdrag ingår service till våra besökare och inköp av vuxenmedia till biblioteksfilialen. Stadsbibliotekets arbete med program har i och med pandemin bytt inriktning mot fler digita...
2021-02-18 2021-03-11
Nyköpings kommun Bibliotekarie med systemansvar
Huvudbiblioteket i Nyköping har - under normala omständigheter - cirka 800 fysiska besök per dag. Som bibliotekarie tar du emot och bistår besökare i litteratur- och informationssökningsfrågor samt övrig service som kan handla bland annat om digitala tjänster. I ditt uppdrag arbetar du dessutom med att implementera, driva och utveckla våra digitala system, i samråd med bibliotekets ledningsgrupp, systemansvariga kollegor, kommunens IT-enhet och systemleverantörer. Du informerar och vägleder dina kollegor i frågor om systemen och dessas funkti...
2021-02-18 2021-03-11
1 2 >