Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare till Nyköpings kommuns förskolor
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2021-07-26 2021-08-15
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kockar till Måltidsservice vikariepool
Vi söker poolkockar för tillsvidareanställning, ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Det innebär att du har en basplacering men kommer att arbeta på flera olika kök. Hos oss kommer du att arbeta som en del i teamen som ser till att våra matgäster får goda och näringsriktiga måltider. Våra matgäster är i huvudsak förskolebarn, elever i grundskolan och på gymnasiet samt hyresgäster på särskilda boenden för äldre. Du ansvarar för olika arbetsuppgifter som förekommer inom storkök tex. tillagning, servering, diskning och städning Vi erbjuder...
2021-07-26 2021-08-15
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare
Familjehemsenheten består av 14 medarbetare. I enheten stödjer vi såväl barn och unga som placeras i familjehem och på HVB. I ditt uppdrag ingår uppföljning av vården och överväganden till socialnämnden, vilket våra fyra socialsekreterare, så kallade barnhandläggare, arbetar med. Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi räknar med att du vill vara med och finna nya former för det sociala arbetet. Vi erbjuder ett intressant arbete med många familjer, olika HVB-hem och andra professionella i olika sammanhang. Ett nära samarbete sker mellan ...
2021-07-26 2021-08-17
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Arbetsmiljöingenjör
Är du erfaren och engagerad inom arbetsmiljöarbete? Drivs du av att utveckla och upprätthålla ledningssystem och arbetssätt? Då kan rollen som arbetsmiljöingenjör vara rollen för dig! Du kommer i denna roll att ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet vad avser arbetssätt, rapportering, systematisk arbetsmiljö med mera inom divisionen. Rollen är en stabsfunktion vilket innebär att utforma rutiner, arbetssätt och regelverk, följa upp samt utgöra ett stöd till chefer. Det innebär att ofta arbeta nära och i samarbete med många funk...
2021-07-20 2021-08-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare till förberedelseklass på Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare i förberedelseklass ansvarar du för det pedagogiska arbetet med varje elev i din grupp. Du kommer att undervisa i flera ämnen och utifrån elevernas ålder och...
2021-07-20 2021-08-04
Nyköpings kommun - Division Utbildning Bibliotekarie till Nyköpings gymnasium
Du kommer att arbeta nära dina kollegor som också arbetar inom bibliotek. Du kommer att arbeta i ett team och stötta varandra men också självständigt. Du kan förvänta dig god stämning i det lilla teamet som du såväl kan rådfråga som äta lunch med. Som bibliotekarie kommer du att arbeta i samarbete med skolledning och pedagogisk personal, samt utveckla bibliotekets funktion som pedagogisk resurs. Att ge biblioteksservice till elever och lärare. Att ge handledning och undervisning i informationssökning och källkritik till elever och lärare. Att...
2021-07-19 2021-08-16
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Grafisk formgivare till Kommunikationsavdelningen
Uppdraget är att positionera och stärka varumärket Nyköping genom grafisk formgivning. Du samarbetar främst med kommunens kommunikatörer och kollegorna inom den egna enheten och jobbar med både tryckta och digitala produktioner som tidningar, foldrar, annonser och externa kampanjer. Även bildhantering, webbpublicering och framtagning av mässmaterial samt illustrationer/grafik ingår i tjänsten.
2021-07-19 2021-08-19
Nyköpings kommun - Division Utbildning Musiklärare till Tunaberg skola - Nävekvarn
Vi söker en musiklärare för tjänstgöring en dag per vecka, 20% för läsåret 2021/2022. Vi söker dig som har ett positivt och inkluderande förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. Du arbetar målinriktat och du har en god struktur i arbetet. Vi ser även att du är lösningsfokuserad och har positiv syn på uppdraget som för oss innebär att alla elever ska känna att de kan lyckas. Du ansvarar för upplägg av innehållet i musikundervisningen, utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Tjänsten innebär även betygsättning i åk 6. Vi erbjud...
2021-07-14 2021-08-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef till hemtjänsten
Nu söker vi en enhetschef som vill vara med och leda Nyköpings kommuns hemtjänst in i framtiden, som är beredd på att anta de utmaningar vi ställs inför i en tid av omställning och förändring. Vill du vara en del av att bygga en väl fungerande hemtjänst, en verksamhet som knyter ihop både kvalité för kunderna med en god arbetsmiljö för medarbetarna? Är du modig och tycker om att arbeta tillsammans med andra, leda dig själv och medarbetare utifrån gemensamma ramar? Kan du kommunicera på en nivå som alla förstår och som skapar ett klimat som fr...
2021-07-13 2021-08-01
Nyköpings kommun - Division Utbildning Barnskötare till månadsvikariat på Nyköpings förskolor
Som vikarie i förskolan kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du behöver vara lyhörd och ta del av den information som gäller utbildningen och du har alltid barnens bästa i fokus. I förskolorna arbetar vi med vår pedagogiska idé; Barnens bästa förskola som bygger på att skapa likvärdighet och kvalitet i förskolan och det arbetet blir du också en del av. Du rapporterar till biträdande rektor på din förskola. Då du arbetar ute i verksamheterna är det personalen på förskolan som är dina närmsta kontakter.
2021-07-12 2021-08-09
Nyköpings kommun - Division Utbildning Barnskötare till Nyköpings förskolor - timvikariat
Som vikarie i förskolan och fritidshemmet kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du kan ibland bli bokad med kort varsel så det är viktigt att du är tillgänglig och flexibel. Du rapporterar till arbetsledaren för vikariepoolen som också kan stötta dig då du har frågor om ditt arbete. Då du arbetar ute i verksamheterna är det främst personalen på plats som är din kontakt.
2021-07-12 2021-09-01
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i slöjd och bild till Tystberga skola och Gruvans skola Brandkärr
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet med varje elev i verksamheten. Du kommer att ansvara för undervisningen i slöjd och bild för eleverna i åk 3-6 på Tys...
2021-07-09 2021-08-04
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i musik till Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Just nu söker vi lärare i musik och ett annat ämne. Du kommer att undervisa ca 50% i ämnet musik och 50% i annat ämne. Undervisning på Tystberga skola en dag i veckan k...
2021-07-09 2021-08-04
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i slöjd och annat ämne till Kiladalens norra skola
Kiladalens norra skola Svalsta och Bergshammar, söker en lärare främst till textilslöjd, som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer, moderna lärare och pedagoger ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Du ingår i ett väl fungerande arbetslag och ska tillsammans med dem och övrig personal planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt ...
2021-07-09 2021-08-01
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare/utvecklingspedagog till Nyköpings förskolor
Tjänsten är fördelad så att 80% är förskolläraruppdrag och 20% används till uppdraget som utvecklingspedagog. Du kommer att arbeta med utvecklingsprocesser i syfte att höja kvaliteten på någon av kommunens förskolor. Uppdraget grundar sig i enhetens specifika utvecklingsbehov och arbetet sker i nära samarbete med enhetens arbetslagsledare, förskollärare och barnskötare, där alla har en viktig roll. Uppdraget följs kontinuerligt upp med rektor, biträdande rektor och utvecklingsledare. Tillsammans med de andra utvecklingspedagogerna i kommunen...
2021-07-09 2021-08-11
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Kvalificerad Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Nyköpings kommun är du med och förbättrar miljön och människors hälsa. På Miljöenheten skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att arbeta med ärenden och bedriva tillsyn enligt miljöbalken. I din roll besöker du verksamheter, ger råd, kontrollerar brister och följer upp. Tjänsten är utåtriktad och det ingår mycket kundkontakt, bland annat att ge service och råd till Nyköpings företagare och allmänhet, men också kontakt med interna målgrupper och politiker. Vi söker nu två erfarna medarbe...
2021-07-08 2021-08-15
Nyköpings kommun Biträdande rektor till skolområde F Bryngelstorp och Sjösa, Nyköpings kommun
Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Som biträdande rektor har du personal-, ekonomi-, lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt behöver lösas med klo...
2021-07-07 2021-08-01
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad GIS-samordnare till Nyköpings kommun
I rollen som GIS-samordnare leder du utvecklingen av IT inom samhällsbyggnadsprocessen genom användning av geodata, GIS och visualisering. Tjänsten är placerad på enheten Staben som arbetar med stöd till alla enheter på Samhällsbyggnad men även mot resten av kommunens verksamheter. Du är samordnare för en grupp GIS-ingenjörer som arbetar med utveckling av tjänster inom området såsom tillgängliggörande av information via webb-GIS, visualisering av stadsbyggnadsprojekt och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyköpings kommun vill utveckl...
2021-07-05 2021-08-16
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad GIS-ingenjör till Nyköpings kommun
Som GIS-ingenjör kommer du att arbeta med databashantering av kommungemensam geodata för att få ett smart flöde mellan processerna. Du kommer också medverka till kommunens digitala utvecklingsresa där vår uppgift är att se över arbetssätt, teknik och geodata kopplat till hela samhällsbyggnadsprocessen i ett växande Nyköping. Du blir en viktig länk till våra beställare och kommer att samarbeta nära andra enheter inom kommunen. I arbetet ingår både det dagliga underhållet med efterfrågningar och beställningar från andra enheter men också det mer ...
2021-07-05 2021-08-16
Nyköpings kommun Biträdande rektor till Kiladalen, skolområde H, Nyköpings kommun
Du har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat för såväl medarbetare som elever där du som pedagogisk ledare har verksamhetens bästa för ögonen. Du är trygg i dig själv, analyserande och rak i dialogen med andra. Du kommer att ingå i områdets ledningsteam och du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Det förväntas att du präglas av mål- och resultatorientering och aktivt bidrar till verksamhetens utveckling med en helhetssyn kring vad som främjar elevernas lärande. Du har en mycket god kommunikations- och sama...
2021-07-02 2021-08-15
Nyköpings kommun Träningsskolan i Nyköping söker kunniga elevassistenter!
Vi söker drivna och positiva elevassistenter. Verksamheterna ska präglas av engagemang, ambition och stor arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid gott bemötande och servicemedvetenhet gentemot elever, föräldrar samt både interna och externa samverkanspartners. En viktig del av vårt arbete är dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att se elevernas utveckling, lärande, intressen och övriga behov. Då flera av våra elever även har andra funktionsnedsättningar (autism, rörelse- syn- och hörselnedsättningar), kräv...
2021-07-02 2021-08-01
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare till utredningsgruppen
Utredningsgruppen arbetar med att handlägga ärenden gällande missbruk och beroende. Detta innebär att man som handläggare utreder, bedömer och fattar beslut om lämpliga insatser i form av stöd och/eller behandling, samt följer upp och dokumentera dessa insatser. Man har ett nära samarbete med Öppenvårdens två behandlingsteam och med boendeenheten för vuxna som ansvarar för HVB och utslussboende samt övriga delar av socialtjänsten. Även externa aktörer såsom regionens beroendevård, psykiatri och kriminalvården finns som återkommande samverkanspa...
2021-07-01 2021-07-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Socialsekreterare - vikariat
Vi söker nu socialsekreterare till Vuxenenhetens försörjningsstödsgrupp vars uppgift är att stödja människor till egen försörjning och att utreda, bedöma behov och besluta om ekonomiskt bistånd och andra ekonomiska stödinsatser enligt Socialtjänstlagen. Vi arbetar lösningsfokuserat och utgår ifrån att varje individ har inneboende resurser och förmåga till eget ansvar. Arbetet innebär samverkan med andra aktörer kring människor och familjer med arbetslöshet, bostadslöshet, beroendeproblematik, fysisk och psykisk ohälsa m.m. En viktig del av ar...
2021-07-01 2021-07-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i teater till Kulturskolan - vikariat
Nyköpings kommun söker aktiva, engagerade och ansvarsfulla lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du är helst en utbildad teaterlärare som älskar att utforska teater tillsammans med barn och ungdomar i åldern 4-19 år. Du utmanar gärna dig själv och tycker att det är spännande att hitta olika infallsvinklar och kreativa lösningar för att vända varierande förutsättningar till inspiration och stimulans. För alla åldrar gäller att du är öppen för elevernas tankar och önskemål och att du ser dem som en r...
2021-06-30 2021-08-05
Nyköpings kommun Lärare i dans till Kulturskolan - vikariat
Nyköpings kommun söker aktiva, engagerade och ansvarsfulla lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Du är helst en utbildad danslärare som älskar att utforska dans tillsammans med barn och ungdomar i åldern 3-19 år. Du utmanar gärna dig själv och tycker att det är spännande att hitta olika infallsvinklar och kreativa lösningar för att vända varierande förutsättningar till inspiration och stimulans. För alla åldrar gäller att du är öppen för elevernas tankar och önskemål och att du ser dem som en resur...
2021-06-28 2021-08-05
1 2 >