Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Registrator
Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad registrator vars arbete kommer att bestå av att stödja, styra, samordna och utveckla kommunens informationshantering under hela dess livscykel. Du kommer att ha en central placering på enheten för Informationsförvaltning i stadshuset hos Kommunledningskansliet. Den centrala registraturen ansvarar bland annat för hanteringen av allmänna handlingar. Öppna, registrera och fördela inkommande och utgående handlingar för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder samt vårda och hantera utlämnande av handl...
2024-02-23 2024-03-08
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Handläggare till Tekniska divisionen
Enheten för Planering och utredning (PLUT) vid Gata/Park/Hamn söker nu en handläggare som bland annat ska arbeta med förvaltning och utveckling av verksamheten. Arbetet innefattar också utredning av frågor som rör allmän platsmark. Samt att besvara synpunkter och frågor från allmänheten och sammanställa statistik inom verksamhetens område. Du deltar i hantering av vägbidrag och grönytebidrag och är delaktig i gemensamma projekt inom Tekniska divisionen. Du kommer även att delta i handläggningen av andra förekommande uppgifter inom verksamheten ...
2024-02-22 2024-03-18
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare inriktning träslöjd med IKT ansvar till Stigtomta skola
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktigt för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2024-02-22 2024-03-07
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Renhållningsarbetare (chaufförer) till insamlingen - semestervikariat
Renhållningen i Nyköpings kommun söker semestervikarier för att ersätta ordinarie personal under sommarperioden. Inom vår verksamhet samlar vi in och tar hand om avfall från 13 000 hushåll och verksamheter. Vi tömmer även slambrunnar och samlar in återvinningsmaterial. I vår fordonspark finns främst baklastande men också sidlastande fordon samt slambilar, lastväxlare och skåpbil. Du kommer att arbeta ensam eller med en kollega i fordonet, beroende på arbetsuppgifter, men träffar dina övriga kollegor vid samlingar i början och slutet av varje...
2024-02-22 2024-04-11
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare åk 3 till Släbro skola
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktigt för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du kommer att ingå i ett team där du förväntas bidra aktivt med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt. Du arbetar tillsammans i team med lärarko...
2024-02-22 2024-03-10
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Destinationsutvecklare till Nyköpings kommun
Tillsammans med kollegor på Turismenheten och Division Näringsliv, Kultur och Fritid jobbar du med genomförandet av strategin för turism, evenemang och möten. Du arbetar och samarbetar i hela kedjan, från att utveckla resmålet och reseanledningar till att marknadsföra och sälja Nyköping. Du arbetar också med att ge god service och en positiv upplevelse av Nyköping som besöksmål. Ditt primära uppdrag är att åstadkomma positiv förändring genom att initiera, projektleda eller delta i olika initiativ och aktiviteter som utvecklar Nyköping som p...
2024-02-20 2024-03-05
Kriminalvården, NTE Nyköping Kriminalvårdare Nationella Transportenheten Nyköping - Semestervikariat
Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. I arbetet förekommer regelbunden hantering av olika dokument samt att utfärda dokumentation. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas...
2024-02-20 2024-03-12
Nyköpings kommun Projektledare
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett växande Nyköping? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står just nu inför flertalet nya spännande projekt och behöver förstärkning till vårt team. Idag arbetar åtta projektledare inom Tekniska divisionens projektenhet. Vi söker nu en projektledare som ska självständigt leda större investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Som projektledare kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvarar för projekteri...
2024-02-19 2024-03-30
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemansvarig Siths/HSA
Att vara systemansvarig innebär att du organiserar förvaltningen och utvecklingen av de olika systemen/tjänsterna, du har dessutom ett helhetsansvar för att dessa uppfyller de krav som ställs enligt avtal. Viss administration i de olika verktygen ingår också i rollen och du arbetar även med planering och analys av dina tjänster samt med uppföljning av verksamhetsnytta och avtal. Som systemansvarig har du huvudansvaret för dokumentation, utbildnings- och informationsinsatser kring de olika systemen/tjänsterna. I arbetsuppgifterna ingår också k...
2024-02-16 2024-03-11
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Gruppledare – Barn, Unga och Familj
Inom myndighetsdelen av området Barn-Unga-Familj finns tre enheter med sammanlagt 40 medarbetare; Barn och Ungdomsenheten, Familjehemsenheten samt Familjerättsenheten. Inom enheterna finns grupper som har ett nära ledarskap av gruppledare. Vi tillhör verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg, IFO där det finns ytterligare enheter som jobbar med förebyggande och stödjande insatser för barn och unga samt vuxna med behov av stöd gällande missbruk, våld i nära relation, försörjning, kompetens och arbetsmarknad. Inom Barn- och Ungdomsenheten ha...
2024-02-16 2024-03-03
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Koordinator till Nyköpings Arenor
Huvuddelen av arbetet är förlagt till servicecenter - Rosvalla och innebär besöksservice, värdskap, guidning och försäljning både till externa och interna kunder och besökare. En del av arbetet handlar också om att möta våra besökare digitalt och på sociala medier, samt att arbeta med kommunikation och marknadsföring. I tjänsten ingår även ansvar för att driva olika projekt i syfte att utveckla service och bemötande i Nyköping, här krävs det noggrannhet och kvalitet. Att vara en i vårt team innebär att vara flexibel och ha en positiv och servi...
2024-02-15 2024-03-03
Nyköpings kommun - Näringsliv, kultur och fritid Näringslivsutvecklare till Nyköpings kommun
Rollen som Näringslivsutvecklare är mycket varierande. Snabba förfrågningar från företag gällande mark eller affärsutvecklande insatser kombineras med långsiktiga och komplexa frågeställningar kring hållbar tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning i syfte att förstärka och skapa förutsättningar för näringslivet. Som kundansvarig ansvarar du för specifika branscher, gör företagsbesök och bevakar omvärlden för att bäst kunna forma kommunens erbjudande och verka för ökad tillväxt i näringslivet. Du tar initiativ till skapandet av mötesplatser...
2024-02-15 2024-03-03
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Ungdomscoach till Campus Nyköping
Campus Nyköping söker en engagerad Ungdomscoach som vill göra skillnad för ungdomar som saknar fullständig gymnasieexamen. I rollen som Ungdomscoach ingår du i teamet som arbetar med kommunens aktivitetsansvar. Uppdraget är att kontakta, stödja, handleda och motivera ungdomar att återuppta eller påbörja utbildning eller annan lämplig aktivitet. Det är ett stimulerande uppdrag där du utifrån stort eget ansvar är med och utvecklar verksamheten. Viktiga arbetsuppgifter är uppsökande arbete, kartläggningssamtal, coachning, motiverande samtal, dokum...
2024-02-14 2024-03-03
Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet Räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) till Oxelösund, Vrena eller Gnesta
Vi söker nu dig som vill bli räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman) vid sidan av ditt ordinarie arbete vid någon av brandstationerna i Oxelösund, Gnesta eller Vrena. Skriv i ansökan vilken station du kan tjänstgöra på. Som räddningspersonal i beredskap har du en annan huvudarbetsgivare men inställer dig snabbt på brandstationen vid larm om brand eller andra olyckor. Du har beredskap var tredje eller var fjärde vecka beroende på vilken station du söker till och ska då kunna rycka ut från brandstationen inom vanligtvis 5-7 minuter. Du ...
2024-02-14 2024-06-01
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschefer till särskilt boende
Som enhetschef är ditt uppdrag att tillsammans med kollegor och medarbetare leda äldreomsorgen inom Nyköpings kommuns in i framtiden. Du är beredd på att anta de utmaningar vi ställs inför i en tid av omställning och förändring. Vi har flera stora utmaningar framför oss vad det gäller kvalitet, bemanning/schema och inte minst ekonomi. Vill du vara en del av att bygga en väl fungerande äldreomsorg, en verksamhet som knyter ihop både kvalité för kunderna med en god arbetsmiljö för medarbetarna? Är du modig och tycker om att arbeta tillsammans me...
2024-02-14 2024-03-10
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare till släbroskolan
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktigt för oss. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar i det pedagogiska stödet på skolan. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål til...
2024-02-14 2024-02-26
Nyköpings kommun - Centrala funktionen HR administratör - Tidsbegränsad anställning
I rollen som HR-administratör fyller du en viktig funktion som stöttar chefer såväl som kollegor med administration på övergripande såväl som detaljnivå. Arbetsuppgifter innefattar bland annat hantering och granskning av anställningsavtal, hantering av frågor i vår funktionsbrevlåda med fokus på att vägleda och lotsa våra chefer och medarbetare. Vi ansvarar även för framtagande av tjänstgöringsintyg samt inhämtning och sammanställning av statistik. Det kan förekomma annonsering och administration i rekryteringssystem. Arbetet innebär kontakt m...
2024-02-13 2024-02-27
Nyköpings kommun Idrottslärare till Rosenkällaskolan
Vi söker en idrottslärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutbildade, legitimerade och kompetenta lärare. Du ska tillsammans med dem och övrig personal, planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en klass och eventuellt i vissa ämnen i andra klasser beroende på hur ni i arbetslaget vill fördela ämnena mellan er. Du arbetar utifrån lärop...
2024-02-12 2024-02-25
Nyköpings kommun Grundlärare inriktning textil till Östra skolan
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 3-6 med behörighet att undervisa i slöjd. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutbildade, legitimerade och kompetenta lärare. Du ska tillsammans med dem och övrig personal, planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en klass och eventuellt i vissa ämnen i andra klasser beroende på hur ni i arbetslaget vill fördela ämnena mellan er. Du arbetar utifrån läroplanen och o...
2024-02-12 2024-03-03
Nyköpings kommun Grundlärare 1-3 till Råby- skola
Nyköpings kommun söker slöjdlärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i en klass och eventuellt i vissa ämnen i andra klasser beroende på hur ni i arbetslaget vill fördela ämnena mellan er. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter målen till ett...
2024-02-12 2024-03-03
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i bild till Nyköpings högstadium
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-100 elever. Varje arbetslag har sin hemvist där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tjänsten i Bild bygger på undervisning i samtliga årskurser (7-9). Tillsammans med de andra bildlärarna bildar du i ämnesgruppen i Bild. Tjänsterna in...
2024-02-12 2024-02-25
Nyköpings kommun Lärare i Svenska som andraspråk till Nyköpings högstadium
Nu söker vi en lärare i svenska som andraspråk. Du kommer att arbeta nära undervisande lärare i svenska och tillsammans utvecklar ni ett arbetssätt för att skapa goda grunder för språkutveckling för alla elever i Svenska / Svenska som andraspråk. I arbetslaget tar ni ett gemensamt ansvar för eleverna och arbetar tillsammans för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och delar solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Tjänsten inbegriper inte ett direkt mentorskap, då huvudansvar för kontakt med vårdnadshavare vilar på lagm...
2024-02-12 2024-02-25
Nyköpings kommun Lärare i matematik till Nyköpings högstadium
Tjänsten i Matematik bygger på undervisning i samtliga årskurser (7-9). Tillsammans med de andra matematiklärarna bildar du i ämnesgruppen i Matematik. Tjänsterna inbegriper inte mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor. Arbetslaget ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ...
2024-02-12 2024-03-03
Nyköpings kommun Lärare i slöjd (textil) till Nyköpings högstadium
Tillsammans med de andra lärarna ingår man i ämnesgruppen Slöjd. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och lagmentor i arbetslaget för era elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för ca 3-6 klasser i samma årskurs och ca 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och...
2024-02-12 2024-02-25
Nyköpings kommun Lärare i slöjd (trä- och metall) till Nyköpings högstadium
Tillsammans med de andra lärarna ingår man i ämnesgruppen Slöjd. Du ingår i ett arbetslag och ansvarar tillsammans med övriga lärare och lagmentor i arbetslaget för era elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för ca 3-6 klasser i samma årskurs och ca 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och...
2024-02-12 2024-03-03
1 2 3 4 >