Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen Utvecklingsstrateg vikariat
Som utvecklingsstrateg utgör du ett övergripande stöd åt ledning och övrig personal i kompetens- och utvecklingsfrågor. Du förväntas leda, driva och samordna olika utvecklings- och implementeringsprocesser. Rollen som utvecklingsstrateg innebär i flera avseenden att vara en viktig länk gentemot externa aktörer och myndigheter, samt etablera erfarenhetsutbyten med exempelvis andra kommuner. I ditt uppdrag håller du dig uppdaterad beträffande rådande framgångsfaktorer, forskning och beprövad erfarenhet och medverkar aktivt till att omsätta detta...
2023-02-03 2023-02-17
Nybro kommun, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Arbetsuppdraget är förlagt till ekonomienhetens arbetsmarknad-rehabgrupp, AMR, som arbetar aktivt med insatser för att bryta den enskildes biståndsberoende och på det snabbaste och mest hållbara sättet och tillsammans med den enskilda jobba mot en egen försörjning och självständighet. Insatserna kan vara riktade mot arbetsmarknad/studier eller mot andra stadigvarande ersättningar, ibland finns det även andra behovsområden som handläggaren genom samverkan behöver jobba med för att föra den enskilde närmare en egen försörjning. Gemensamt med klie...
2023-02-02 2023-02-22
Nybro kommun, HSL Undersköterska korttid
Vi söker en undersköterska till korttidsboende. Som undersköterska jobbar man hos omsorgstagare och hjälper dem utifrån deras individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår allt som rör omsorgstagarnas dagliga livsföring. Det ingår även dokumentation och delegering från sjuksköterska gällande exempelvis medicinering eller liknande kan förekomma. Även anhörigstöd är en viktig del av arbetsuppgifterna. Vi söker dig som är trygg, har god förmåga att samarbeta i team men även god förmåga att arbeta självständigt. Vi söker dig som är flexibel, som ...
2023-02-02 2023-02-16
Nybro kommun, Fastighet Vaktmästare Åkrahäll
För att fungera i rollen som vaktmästare på Åkrahällskolan krävs att du är flexibel, serviceinriktad och har ett praktiskt handlag. Du uppskattar såväl självständigt arbete som arbete i team. Du upprätthåller kontakten med lärare, rektorer och elever på skolan och är vaktmästarenhetens ansikte utåt. I arbetet möter du många människor i olika sammanhang, därav är det av stor vikt med ett utpräglat kundperspektiv och att du har ett gott bemötande. Du är en del av gänget på Åkrahällskolan och uppgifter som hamnar på ditt bord kan vara av varierand...
2023-02-02 2023-02-28
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Bokare semestervikariat
Vi söker nu dig som vill jobba som bokare i rekryterings- och bemanningsenheten inom äldreomsorgen under semesterperioden 2023. I rollen som bokare kommer du att ha en central roll i den dagliga driften. Du arbetar på uppdrag av enhetschef och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering och bokning av bemanning för kort- och långtidsbehov inom hemtjänsten och särskilt boende.
2023-02-02 2023-02-16
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Tycker du också att det är kul med lön? Sök då som lönespecialist hos oss!
Som lönespecialist arbetar du med löne- och personaladministration för kommunen och de kommunala energibolagen inklusive pensionshandläggning. Ledorden är "Rätt lön i rätt tid". Uppdraget är att på ett konsultativt sätt stödja chefer och administratörer i verksamheten i frågor som rör framförallt lön, avtal och lagar som rör arbetsrätt. Du kommer även att ha kontakter med medarbetare samt kontakter med externa myndigheter/aktörer såsom exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan.
2023-01-27 2023-02-19
Nybro kommun, Miljö och bygg Nybro kommun söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör
Har du ett intresse av hållbarhetsfrågor och att arbeta för att miljömålen ska uppnås då är du välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att utföra tillsyn på miljöfarlig verksamhet, lantbruk och enskilt avlopp. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas efter din kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov. Arbetet omfattar även andra arbetsuppgifter så som att handlägga och utreda olika typer av inkommande ärenden samt att ge information till företag och allmänheten. I arbetet ingår rapportskrivning, uppföljning och planeri...
2023-01-25 2023-02-12
Nybro kommun, Nybro Energi Nybro Energi söker sommarvikarier som drifttekniker till Kraftvärmeverk.
Du kommer att ingå i vår engagerade driftavdelning bestående av 11 medarbetare som svarar för alla uppgifter rörande energiåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion inom Nybro Energi. I vår produktionsapparat ingår idag kraftvärmepannor både bio och avfallseldade. Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter allt från att övervaka och optimera den dagliga driften av våra produktionsanläggningar, till att delta i reparationsarbete vid avhjälpande och förebyggande underhåll. Skiftarbete ingår i tjänsten.
2023-01-24 2023-04-30
Nybro kommun, Nybro Energi Nybro Energi söker en Drifttekniker till Kraftvärmeverk
Du kommer att ingå i vår engagerade driftavdelning bestående av ca 11 medarbetare som svarar för alla uppgifter rörande energiåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion inom Nybro Energi. I vår produktionsapparat ingår idag kraftvärmepannor både bio och avfallseldade. Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter allt från att övervaka och optimera den dagliga driften av våra produktionsanläggningar, till att delta i reparationsarbete vid avhjälpande och förebyggande underhåll. I arbetsuppgifterna kan det även förekomma att delta i revisions-,...
2023-01-23 2023-02-12
Nybro kommun, Måltidsservice Kockar till sommarvikariat, 8 st
Vi söker kockar för sommarvikariat till Måltidsservice. Den person vi söker kommer att arbeta i något av Nybro Kommuns storkök. I arbetet ingår det matlagning, specialkost, egenkontroll, eventuellt beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. Arbetet är omväxlande och tjänstgöringen kan vara dag och/ eller helg.
2023-01-11 2023-05-01
Nybro kommun, HSL Leg. arbetsterapeut vik
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning i hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet samt förskrivning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Handledning och instruktion till närstående och omsorgspersonal är en betydande del i uppdraget. Teamarbete är centralt i vår verksamhet, vi jobbar för ett nära sa...
2022-12-29 2023-02-15
Nybro kommun, Särskilt boende Omsorgsassistent/undersköterska
Vi söker omsorgsassistent/undersköterska till Strandvägens särskilda boende i Nybro. Du kommer att arbeta med att tillgodose omsorgstagares behov. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och du förväntas ge en god vård och omsorg. Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen. Det kan handla om socialt stöd, aktivering, sysslor vanligt förekommande på äldreboende, hjälp med hygien, ge mediciner eller andra delegerade arbetsuppgifter av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men h...
2022-12-20 2023-02-28
Nybro kommun, HSL Undersköterska/sjuksköterskestuderande sommar 2023!
Som undersköterska/sjuksköterskestuderande/läkarstudent i Omsorgsförvaltningen, möter du våra patienter och närstående i både ordinärt och särskilt boende, korttidsplatser, demensboende, LSS och socialpsykiatri. Du kommer att ha möjlighet att själv planera din arbetsdag, utefter de uppdrag du erhåller av sjuksköterskorna. Delegerade uppgifter samt såromläggningar, kateterskötsel, läkemedelsöverlämnande, sondmat kommer att bli en del av din vardag Du kommer att vara en viktig del i samarbetet med anhöriga/närstående, omsorgspersonal, sjukgymnas...
2022-12-19 2023-05-07
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Semestervikarier Äldreomsorg
Som semestervikarierande undersköterska/vårdbiträde/omsorgsbiträde inom Nybro kommun arbetar du med att stödja och utveckla våra kunder i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv så möjligt. Ingen dag är den andra lik och din arbetsdag varierar beroende på våra kunders behov. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av stötta kunden i deras vardag med bland annat personlig omsorg, städning, måltider och socialt umgänge. I ditt arbete kommer du även att dokumentera dina olika insatser. Inom Nybro kommun finns det flera olika en...
2022-12-15 2023-06-04
Nybro kommun, OF Semestervikarie omsorgsassistent/personlig assistent
Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Vi har behov av semestervikarier inom gruppbostad, socialpsykiatri, barnverksamhet, trapphusboende, personlig assistans, mobila team och mobila natt. Ange i din ansökan om du har särskilt intresse för någon av verksamheterna. Arbetet är omväxlande och stimulerande. Du kommer att träffa människor med olika bakgrund. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg, vaken natt och dygn med jour, arbetstiden...
2022-12-15 2023-03-31
Nybro kommun, OF Timvikarie omsorgsassistent/personlig assistent
Som omsorgsassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter.
2022-12-05 2023-05-31