Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Paradisområdet Fritidspedagog/tidigarelärare
På Kristvallabrunn skola finns en Fritidsavdelning. Du kommer huvudsakligen att arbeta på avdelningen Regnbågen tillsammans med andra fritidspedagoger samt stöd i klass övrig tid. Vi söker dig som är lärare i fritidshem/fritidspedagog/tidigarelärare eller annan pedagogisk erfarenhet som vill arbeta hos oss på fritids och åk 1-6 tillsammans med våra elever. Uppdraget innebär att komplettera lärandet samt stödja elevernas sociala och allmänna utveckling. Som fritidspedagog arbetar du för att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbju...
2022-05-16 2022-06-15
Nybro kommun, HSL Sjuksköterska till vårt nystartade Demensteam i Nybro
Vill du ha ett utvecklande arbete med frihet under ansvar och stor möjlighet att påverka? Demensteamet är nystartat och du kommer vara med och bygga upp arbetet. Du har en nyckelfunktion för hela vår förvaltning i arbetet med utbildning och utveckling. Arbetet kommer att innefatta avancerad sjukvård, hemsjukvård, inom ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna omfattar förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter: - Samverkan med övrig vård- och omsorgspersonal samt andra professioner internt och externt. -Avancerad sårvård i hemmet -Pa...
2022-05-13 2022-05-27
Nybro kommun, HSL Leg arbetsterapeut
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning i hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet samt förskrivning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Handledning och instruktion till närstående och omsorgspersonal är en betydande del i uppdraget. Teamarbete är centralt i vår verksamhet, vi jobbar för ett nära samar...
2022-05-12 2022-06-15
Nybro kommun, Paradisområdet Tidigarelärare F-3 Alsterbro
I din roll ingår mentorskap i åk F-1 och undervisning i Sv, Ma, Eng, No och So i åk f-3. Du kommer arbeta i tvålärarskap tillsammans med annan lärare för klass F-1 Du kommer att arbeta i arbetslag kring eleverna. Behörighet i musik är meriterande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du är lärare och ledare under hela din arbetsdag både i och utanför klassrummet.
2022-05-06 2022-06-15
Nybro kommun, Madesjöskolan Idrottslärare 4-6
Vi söker nu en legitimeradlärare i idrott och hälsa till mellanstadiet. Klasslärarskap kan komma att ingå, tillsammans med en kollega. Undervisning i annat ämne kan komma att ingå i tjänsten, beroende på vilka ämneskombinationer vi finner intressanta bland de sökande. Du är en behörig grundskollärare som vill vara med och utveckla vår skolverksamhet. Du kommer att få ansvara för att undervisningen i dina undervisningsgrupper blir lärorik, rolig, trygg och att den skapar förutsättningar för barns nyfikenhet att utforska omvärlden. Tillsammans ...
2022-05-04 2022-05-24
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare Paradisskolan åk. 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla eleverna i åk 4-6 och känner att du har möjligheten att driva pedagogiken framåt. Du kommer att vara klasslärare och ingå i ett arbetslag på skolan där du tillsammans med övrig personal ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling, utifrån skolans läroplan och kommunens mål. Du är engagerad, strukturerad och tar till vara elevernas tankar och idéer och ger dem undervisning i alla situationer...
2022-05-04 2022-05-30
Nybro kommun, Paradisområdet Klasslärare Hanemålaskolan åk. 4-6
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i åk.4-6, svenska, engelska och matematik. Du ska även vara öppen för undervisning i So/No ämnen. Med god didaktisk förmåga, ämneskunskap och en tydlig struktur skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå kunskapskraven. Dokumentation, bedömning och utvärdering är självklara delar i ditt arbete. I klassrummet är det du som leder genom en tydlig lektionsstruktur med förväntningar på eleverna och med förmågan att skapa relationer. Är det din första tjänst så kan vi hjälpa ti...
2022-05-03 2022-05-18
Nybro kommun, Paradisområdet Musiklärare Hanemålaskolan åk. 1-6
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i musik åk.1-6. Med god didaktisk förmåga, ämneskunskap och en tydlig struktur skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå kunskapskraven. Dokumentation, bedömning och utvärdering är självklara delar i ditt arbete. I klassrummet är det du som leder genom en tydlig lektionsstruktur med förväntningar på eleverna och med förmågan att skapa relationer. Du skapar en glädje till musikämnet och visar eleverna med ditt engagemang att ämnet är lika viktigt som alla andra ämnen. Är de...
2022-05-03 2022-05-18
Nybro kommun, Paradisområdet Resurslärare Hanemålaskolan åk. 4-6
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i åk.4-6, svenska, engelska och matematik. Du ska även vara öppen för undervisning i So/No ämnen. Med god didaktisk förmåga, ämneskunskap och en tydlig struktur skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska nå kunskapskraven. Dokumentation, bedömning och utvärdering är självklara delar i ditt arbete. I klassrummet är det du som leder genom en tydlig lektionsstruktur med förväntningar på eleverna och med förmågan att skapa relationer. Är det din första tjänst så kan vi hjälpa til...
2022-05-03 2022-05-18
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mätningsingenjör
I din roll som mätningsingenjör kommer du i stor utsträckning att arbeta med att ajourhålla vår primärkarta, övrig kartframställning och mätning. Uppdrag som husutsättningar och gränsvisningar förekommer också i tjänsten samt en del projekteringsmätningar och specialmätningar. Till ditt förfogande i arbetet finns Trimble totalstation och GNSS-mottagare. Tjänsten innefattar till största del fältarbete, på egen hand, men även kontorsarbete i form av bland annat beräkningar, kartproduktion samt leverans till kund. Arbetsuppgifterna kan komma att ...
2022-05-03 2022-05-31
Nybro kommun, Barn och familj Socialsekreterare Barn- och familj utredningsgrupp
Vi söker en socialsekreterare till Barn- och familjs utredningsgrupp. Du som söker har gärna erfarenhet av handläggning utifrån socialtjänstens olika processer inom området Barn och Unga. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som socialsekreterare med ansvar för utredning enligt 1 och 2 §§ SoL. Vi söker dig som är van att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver. Det är viktigt att du är självgående, strukturerad och flexibel samt har förmåga att göra avvägningar och fatta välmotiverade och rättssäkra beslut, även i akuta situa...
2022-04-29 2022-05-23
Nybro kommun, Barn och familj Socialsekreterare Barn- och familj mottagningsgrupp
Vi söker en driven socialsekreterare till Barn- och familjs mottagningsgrupp. Du som söker har gärna flerårig erfarenhet av handläggning utifrån socialtjänstens olika processer inom området Barn och Unga. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som socialsekreterare med ansvar för mottagning eller utredning enligt 1 och 2 §§ SoL. Vi söker dig som är van att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver. Det är viktigt att du är strukturerad och flexibel samt har förmåga att göra avvägningar och fatta välmotiverade och rättssäkra beslu...
2022-04-29 2022-05-23
Nybro kommun, Alsterbro-Bäckebo Lärare 4-9 Eng/resurslärare-Idrott
I din roll ingår undervisning/resurs i Eng åk 4-9 samt resurslärare på skolan. Annan kombination gentemot huvudämnet engelska kan vara av intresse. Du kommer att vara mentor för åk 7 tillsammans med annan lärare och ingå i arbetslaget för åk 7-9. Det är meriterande om du även kan undervisa i ämnet musik åk 4-6. Tillsammans med övriga pedagoger deltar du i arbetet att bedriva skolutveckling på enheten.
2022-04-21 2022-06-01
Nybro kommun, Paradisområdet Grundsärskolan speciallärare
Tjänsten innebär att du är klassföreståndare för en av klasserna i grundsärskolan. Du ansvarar för undervisningen i din klass som består av 4-7 elever beroende på klass. Vi har en egen läroplan på särskolan som vi följer. Det är en läroplan för ämnen och en för ämnesområden. I klassen som du ansvarar för kan vi ha elever som läser både mot ämnen och ämnesområden. Din funktion är även att vara arbetslagsledare för din arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av dig som specialpedagog/speciallärare samt de elevassistenter som finns i klassen.
2022-04-20 2022-05-20
Nybro kommun, Madesjöområdet Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem. Du kommer arbeta på fritidshemmet och under skoltid i klass, farmförallt i åk F-1 men även i åk 2-4. Vi söker en engagerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill arbeta hos oss i Flerohopps skola. Som lärare i fritidshem tar du ansvar för den pedagogiska planeringen och genomförandet tillsammans med din kollega i fritidsverksamheten och i skolverksamheten. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt där du visar gott omdöme. ...
2022-04-05 2022-05-29
Nybro kommun, Måltidsservice Kockar sommarvikariat
Vi söker kockar för sommarvikariat till Måltidsservice. Den person vi söker kommer att arbeta i något av Nybro Kommuns storkök. I arbetet ingår det matlagning, specialkost, egenkontroll, eventuellt beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. Arbetet är omväxlande och tjänstgöringen kan vara dag och/ eller helg.
2022-01-18 2022-05-31
Nybro kommun, OF Timvikarie omsorgsassistent/personlig assistent
Som omsorgsassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter.
2021-12-13 2022-06-05
Nybro kommun, OF Semestervikarie omsorgsassistent/personlig assistent
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som semestervikarie inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vi behöver dig för att klara omsorgen under sommaren 2022. Som omsorgsassistent eller personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av funktionsvariationer och unika livssituationer. Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Vi har behov av semestervikarier inom gruppbostad, socialpsykiatri, bar...
2021-12-10 2022-05-31
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Semestervikarier Äldreomsorg
Som semestervikarierande undersköterska/vårdbiträde/omsorgsbiträde inom Nybro kommun arbetar du med att stödja och utveckla våra kunder i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv så möjligt. Ingen dag är den andra lik och din arbetsdag varierar beroende på våra kunders behov. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av stötta dem i deras vardag med bland annat personlig omsorg, städning, måltider och socialt umgänge. I ditt arbete kommer du även att dokumentera dina olika insatser. Inom Nybro kommun finns det flera olika enhet...
2021-12-06 2022-06-30