Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Vikarie biståndshandläggare
Arbetsuppgifterna som biståndshandläggare består i huvudsak av att genomföra sociala utredningar samt bedöma och besluta om bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen. I arbetet ingår också att göra uppföljningar, genomföra individuella samordnade planeringar samt ge vägledning och information om verksamheten. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår samverkan med ett flertal olika aktörer internt och externt. Kontakter med kunder, anhöriga/företrädare samt samverkan med kollegor, utförare och andra professioner...
2024-02-23 2024-03-20
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Semestervikarie biståndshandläggare
Arbetsuppgifterna som biståndshandläggare består i huvudsak av att genomföra sociala utredningar samt bedöma och besluta om bistånd i enlighet med Socialtjänstlagen. I arbetet ingår också att göra uppföljningar, genomföra individuella samordnade planeringar samt ge vägledning och information om verksamheten. Målgruppen är äldre och personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår samverkan med ett flertal olika aktörer internt och externt. Kontakter med kunder, anhöriga/företrädare samt samverkan med kollegor, utförare och andra professioner...
2024-02-22 2024-03-22
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska - Sommarvikariat
Arbetet kommer att innefatta avancerad sjukvård, hemsjukvård, inom ordinärt och särskilt boende. Arbetsuppgifterna omfattar förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter: -Avancerad sårvård i hemmet. -Palliativ vård, vård i livets slut. -Medicintekniska uppgifter. -Personcentrerad vård. -Samverkan med övrig vård- och omsorgspersonal samt andra professioner internt och externt.
2024-02-20 2024-03-10
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering Översiktsplanerare/samhällsplanerare
Som översiktsplanerare/samhällsutvecklare kommer du arbeta med Nybro kommuns strategiska översiktsplanearbete vilket för närvarande innebär revideringen av Nybro kommuns översiktsplan. Även andra arbetsuppgifter som förekommer på förvaltningen kan bli aktuella, till exempel projektledning. Inom översiktsplaneringen tillämpas Boverkets ÖP-modell 2.1 med tillhörande databasmodell vilket innebär att arbetet genomförs genom hantering av GIS. Arbetet innebär att du tar ansvar för dina egna projekt och driver dem från början till slut. Tjänsten inneb...
2024-02-20 2024-03-06
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltning, Utvecklingsenheten Ungdomscoach
Vi söker dig som har ett intresse att göra skillnad i ungas vardag. Arbetet bedrivs i ungdomarnas olika miljöer såväl dag som kväll, vardag som helg. Vi söker dig som ser förändringsarbete som en utmaning och vill vara med och skapa goda förutsättningar för framtidens vuxna. Du kommer att ingå i ett team med kommunens trygghetssamordnare. Vi arbetar för att skapa en trygg, attraktiv, kreativ och stimulerande miljö för våra ungdomar. En del av våra utmaningar är att hitta nya metoder och förhållningssätt för att nå ut till ungdomar samt coach...
2024-02-20 2024-03-20
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola ledning Rektor till Madesjöskolan 7-9
Madesjöskolan är en skola där elever och personal trivs och vill vara på. Vi söker dig som vill ta vara på detta samtidigt som du får vara med att forma, leda och utveckla Madesjöskolan vidare. Du har därför ett tydlig elevperspektiv och omvittnat goda ledaregenskaper. Vi förväntar oss att du är positiv, driftig och trygg i dig själv. Du äger mod och engagemang för pedagogiska visioner som driver verksamheten framåt. Du uppvisar god administrativ förmåga och förmågan att systematiskt säkerställa kvaliteten i verksamheten. Du samarbetar väl oc...
2024-02-20 2024-04-07
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mark och service Parkarbetare säsong
Vi söker inför sommarhalvåret ett antal parkarbetare för säsongen. Arbetsuppgifterna innefattar det mesta inom park- och grönyteskötsel så som -Gräsklippning -Plantering -Beskärning av träd och buskar -Bevattning -Häck-klippning Arbetet kan vara fysiskt krävande och görs till vissa delar manuellt och andra maskinellt. Beroende på inkommande beställningar varierar arbetsuppgifterna över tid och ställer stora krav på flexibilitet, vilja och samarbetsförmåga.
2024-02-16 2024-03-01
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Rehabenheten Leg arbetsterapeut, sommarvikarie
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning i hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vi har också ansvar för de hjälpmedel som personen och ibland även personalen behöver. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet samt förskrivning av hjälpmedel och bedömning inför bostadsanpassning. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Handledning och instruktion till närstående och omsorgspersonal är en betydande ...
2024-02-08 2024-03-10
Kretslopp Sydost Sommarvikarier till Kretslopp Sydosts återvinningscentral i Nybro
Återvinningscentralen är den del av vår verksamhet som har mest kontakt med våra kunder. Hit kommer i första hand privatpersoner, men också företag, för att lämna sitt grovavfall. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Utöver kundkontakt kan arbetet exempelvis innebära att rangera containrar med hjälp av hjullastare, hantera farligt avfall, hålla god ordning och reda samt utföra...
2024-02-08 2024-04-30
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen på ekonomienheten kommer du att arbeta med att utreda och handlägga rätten till försörjningsstöd för vuxna personer. I uppdraget ingår även utredningsarbete gällande insatser för nyanlända i etableringsprogrammet. Utöver utredning och handläggning ingår i uppdraget att hänvisa och vägleda individer till rätt instans i samhället för att uppnå/öka graden av självförsörjning, exempelvis genom kontakt med kommunens budget och skuldrådgivning, Arbetsförmedling eller Region. Inom ramen för uppdraget ingår tä...
2024-02-08 2024-03-05
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende Undersköterska till Stallgården Orrefors
Som undersköterska/vårdbiträde/omsorgsbiträde inom Nybro kommun arbetar du med att stödja och utveckla omsorgstagarens vardag så att de kan leva ett så självständigt liv så möjligt. Ingen dag är den andra lik och din arbetsdag varierar beroende på våra omsorgstagares behov. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och du förväntas ge en god vård och omsorg. Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen. Det kan handla om socialt stöd, aktivering, hjälp med hygien och delegerade arbe...
2024-02-07 2024-02-29
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Rehabenheten Rehabassistent vik
Rehabassistent i vår verksamhet har ett omväxlande arbete. Dels får man uppdrag från arbetsterapeut och fysioterapeut, där din kunskapsnivå avgör svårighetsgraden på uppgifterna. Du kommer att utgå från hjälpmedelsförrådet och ha dina grunduppgifter där. Det innebär både självständigt arbete och uppdrag tillsammans med andra. Exempel på arbetsuppgifter kan vara rengöring av begagnade hjälpmedel, tvätt, packa upp nya produkter, registrera och avregistrera i digitala system, hämta in hjälpmedel som ska återlämnas, byta ut produkter hos patient/k...
2024-02-07 2024-03-01
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Barn och familj Socialsekreterare, utredningsgruppen
Vill du bli en av oss på Barn- och familj? Verksamhetsområdet Barn- och familj behöver förstärkning i vår myndighetsdel och vi söker nu en kollega till vår utredningsgrupp. Du och dina 8 närmaste kollegor delar på ansvaret för Barn- och familjs utredningsgrupp där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utreda barn och ungdomars behov av skydd och stöd enligt SoL och LVU. Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Arbetet innefattar i huvudsak kvalificerat utredningsarbete, d.v.s. ...
2024-01-30 2024-02-25
Nybro Energi Nybro Energi söker Elnätschef
I rollen som elnätschef på Nybro Energi kommer du få en mycket spännande nyckelroll i ett modernt bolag. Du har ansvar för att driva och utveckla vår elnätsavdelning som består av 17 engagerade medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för personal, budget, planering, drift- och underhåll, beredskapsorganisation och utbyggnad av distributionsnätet. Du ansvarar även för elnätets strategiska frågor och att skapa en långsiktig hållbar utveckling för vårt elnät genom strategier och målstyrning. I rollen ingår även att ansvara för kundernas förv...
2024-01-29 2024-03-10
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hemtjänst Undersköterska
Vi söker 2 undersköterskor/omsorgsbiträden till Bäckebo hemtjänst. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge social omsorg till personer i det egna hemmet som fått ett bistånd beviljat enligt socialtjänstlagen. Arbetet utgår från ett salutogent synsätt där den enskildes behov ska stå i centrum därför varierar arbetsuppgifterna. Det kan innebära bland annat personlig omsorg, sociala aktiviteter samt vardagssysslor som underhållsstäd och tvätt. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande vård och omsorgsuppgifter, dokumentation och uppföljning...
2024-01-29 2024-02-25
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Måltidsservice Kockar till måltidsservice
I arbetet ingår det matlagning, dietkost, egenkontroll, eventuellt beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. Arbetet är omväxlande och tjänstgöringen kan vara dag och/eller kväll/helg.
2024-01-26 2024-04-30
Nybro Energi Nybro Energi söker drifttekniker till Kraftvärmeverk - sommarvikariat
Du kommer att ingå i vår engagerade driftavdelning bestående av 11 medarbetare som svarar för alla uppgifter rörande energiåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion inom Nybro Energi. I vår produktionsapparat ingår idag kraftvärmepannor både bio och avfallseldade. Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter allt från att övervaka och optimera den dagliga driften av våra produktionsanläggningar, till att delta i reparationsarbete vid avhjälpande och förebyggande underhåll. Skiftarbete ingår i tjänsten.
2024-01-26 2024-03-31
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Rekryterings- och bemanningsenheten Semestervikarie och timanställd inom äldreomsorgen
Som semestervikarierande/ timanställd undersköterska/vårdbiträde/omsorgsbiträde inom Nybro kommun arbetar du med att stödja och utveckla våra kunder i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv så möjligt. Ingen dag är den andra lik och din arbetsdag varierar beroende på våra kunders behov. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av stötta kunden i deras vardag med bland annat personlig omsorg, städning, måltider och socialt umgänge. I ditt arbete kommer du även att dokumentera dina olika insatser. Inom Nybro kommun finns det fle...
2023-12-01 2024-05-28
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd Semestervikarier inom Funktionsstöd-LSS och Socialpsykiatri
Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Arbetet är omväxlande och stimulerande. Du kommer att träffa människor med olika bakgrund. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg, vaken natt och dygn med jour, arbetstiden varierar på de olika arbetsplatserna. Oavsett vad du har för framtidsplaner så ger arbetet inom omsorgen en erfarenhet som får dig att växa som människa men som också ger en bra erfarenhet på ditt cv.
2023-12-01 2024-02-29
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till LSS/Socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom både ordinärt och särskilt boende med inriktning LSS/Socialpsykiatri. Det är patientens behov som styr uppdragen. Hos vissa utför vi mer basala insatser och hos andra mer avancerad hemsjukvård. Några exempel på arbetsuppgifter vi utför idag: • Läkemedelshantering • Samordning inom kommun och mellan kommun/Region • Sårvård • Palliativ vård • Hantering av centrala infarter Du har ett nära samarbete med omsorgspersonal i boendestöd och särskilt boende. Du ingår i ett tvärprofessi...
2023-09-14 2024-03-08