Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Särskilt boende Specialistundersköterska Demens
Vi söker nu dig som är specialistundersköterska med inriktning demens som vill bli kollega till oss på Kvarnbacken äldreboende. På Kvarnbacken ges vården och omsorgen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i en god psykosocial miljö med fokus på individen. Stor vikt läggs vid den boendes levnadsberättelse och genomförandeplanen för att vi ska kunna utforma vardagen på bästa sätt för den äldre. I uppdraget som specialistundersköterska kommer du att ge vård och omsorg samt verka för att stimulera den enskildes resurser utifrån ett hälsofr...
2021-10-15 2021-11-12
Nybro kommun, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Som socialsekreterare i vuxengruppen kommer du att arbeta med våld i nära relationer (VIR) och hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Vid hög arbetsbelastning inom missbruksområdet kommer du även vara behjälplig dina kollegor inom detta arbetsområde. I uppdraget ingår sedvanlig myndighetsutövning såsom att förhandsbedöma behov av skyddsinsatser, utreda våldets karaktär och omfattning samt dess konsekvenser och utifrån detta bevilja adekvata insatser. I uppdraget ingår även utövandet av insatsen tex genom stödsamtal och behandlingssamtal. Vux...
2021-10-15 2021-10-31
Nybro kommun, Barn och familj Socialsekreterare Behandling/insats
Vi söker en socialsekreterare med flerårig erfarenhet av handläggning utifrån socialtjänstens olika processer inom området Barn och Unga. Aktuell tjänst innefattar i första hand myndighetsutövning med ansvar för handläggning och uppföljning i verkställighet av insatser både enligt SoL och LVU. Målgruppen för arbetsgruppen Behandling/insats är barn, ungdomar och deras familjer där det förekommer samspels- och anknytningssvårigheter och/eller annan omsorgssvikt, ofta med inslag av missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation. Organisatoris...
2021-10-15 2021-11-01
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kommunikatör
Som kommunikatör är du placerad på Utvecklingsenheten på Nybro kommun. Tillsammans med dina kolleger arbetar du nära kommunledningen, samtidigt som du arbetar direkt mot verksamheterna där du blir ett viktigt stöd i deras kommunikationsarbete. Arbetet sker i team bestående av tre kommunikatörskolleger, som leds av kommunens utvecklingschef. Som person är du självgående, nyfiken och har lätt för att skapa förtroende. Du tar initiativ, men även ansvar för att slutföra det du påbörjat. Du är van vid att planera och organisera ditt eget arbete o...
2021-10-15 2021-11-07
Nybro kommun, Barn och familj Socialsekreterare mottagning barn- och familj
Vi söker en driven socialsekreterare till Barn- och familjs mottagningsgrupp. Du som söker har flerårig erfarenhet av handläggning utifrån socialtjänstens olika processer inom området Barn och Unga. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som socialsekreterare med ansvar för mottagning eller utredning enligt 1 och 2 §§ SoL. Vi söker dig som är van att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver. Det är viktigt att du är självgående, strukturerad och flexibel samt har förmåga att göra korrekta avvägningar och fatta välmotiverade och ...
2021-10-15 2021-11-01
Nybro kommun, Hemtjänst Administratör äldreomsorg
En av våra mest erfarna administratörer har valt att ta en ny riktning i karriären, och vi behöver därför en ny kollega till vårt team. Vi är sex administratörer som tillsammans stöttar hela omsorgsförvaltningen. Administratörens främsta arbetsuppgifter är handläggning av avgifter i systemet Procapita, personalredogörare i lönesystem och bemanningssystem, hantering av kund och leverantörsfakturor samt uppföljning i ekonomisystemet, beställning av kontors- och förbrukningsmaterial samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Arbetet ...
2021-10-12 2021-10-22
Nybro kommun, Måltidsservice Kock vikariat
Vi söker en vikarierande kock till Måltidsservice. I arbetet ingår det matlagning, dietkost, egenkontroll, beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. Tjänstgöringen är schemalagd på Fagerslättskolan måndag till fredag - inga helger eller röda dagar.
2021-10-08 2021-10-18
Nybro kommun, HSL Leg fysioterapeut
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning i hemmiljö, i både ordinärt och särskilt boende. Vårt fokus är att få individens vardag att fungera. Fysioterapeut/sjukgymnast hos oss arbetar med bedömning och träning av funktion när det gäller bl a rörlighet, styrka och balans. Att kunna förflytta sig i sin miljö är ett fokus, där ingår t ex förskrivning av gånghjälpmedel mm. Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Handledning av omsorgspersonal och närstående är en betydande del av ...
2021-10-08 2021-10-25
Nybro kommun, Madesjöområdet Elevassistent
Uppdraget som elevassistent handlar under skoltid om att ingå i skolsamverkan i klasser med elever som är i behov av särskilt stöd. Du kommer få fokusera på att bygga goda fungerande relationer med elever. Under fritidstid arbetar till viss del elevassistenterna i fritidshemmets verksamhet. Flerohopps skola F-6 har morgon- och eftermiddagsfritids och arbetstiderna växlar något, enligt schema för öppningar och stängningar. Vi söker en elevassistent till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med...
2021-10-08 2021-10-31
Nybro kommun, Madesjöområdet Förskollärare Örsjö
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga kollegor. Du är väl insatt i förskolans läroplan och bidrar till dess mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att barn, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga. Vi som arbetar i förskolan tror på det kompetenta barnet med en inneboende vilja att upptäcka, uppleva och lära sig. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga...
2021-10-01 2021-10-24
Nybro kommun, Madesjöområdet Förskollärare Högaberg
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga kollegor. Du är väl insatt i förskolans läroplan och bidrar till dess mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att barn, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga. Vi som arbetar i förskolan tror på det kompetenta barnet med en inneboende vilja att upptäcka, uppleva och lära sig. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga...
2021-10-01 2021-10-24
Nybro kommun, OF Personlig assistent
Personlig assistans innebär att stödja brukaren i dennes hem utifrån det individuella behovet, såsom personlig omvårdnad, hushållssysslor och ledsagning till olika aktiviteter. Det innefattar social dokumentation, att följa genomförandeplan och att kunna samarbeta med alla i brukarens nätverk. I detta fall är nätverken stora eftersom det är en kombinationstjänst hos två olika brukare, två unga människor som är i början av livet och vill ha utveckling. Du kommer att vara med i 2 olika arbetslag och båda ärendena ställer lite olika krav och utman...
2021-09-23 2021-10-21
Nybro kommun, IT enheten Systemtekniker
Som systemtekniker kommer du att arbete huvudsakligen med: • Underhåll av nätverksinfrastrukturen. Inom området nätverksinfrastruktur ingår bland annat LAN, WLAN, mobilt bredband, brandväggar/säkerhetsplattform och kringliggande system. • Incidenthantering • Nätverksnära tjänster (DNS, DHCP) • Andra arbetsuppgifter såsom drift och underhåll av Microsoft server OS, AD och olika verksamhetssystem kan förekomma.
2021-09-22 2021-10-24
Nybro kommun, Rekryterings- och bemanningsenheten Spontanansökan äldreomsorg
Har du god människosyn, högt kundfokus och kunskap i omvårdnad av äldre är du välkommen till oss. Omsorgsförvaltningen i Nybro kommun startar nu upp en rekryterings- och bemanningsenhet som ska fyllas med medarbetare som vill bidra med livskvalité. Det handlar om att få våra kunder i hemtjänsten och på äldreboende att få leva ett värdigt liv. Du kommer att arbeta på en enhet som stödjer vår ordinarie verksamhet, och arbetsuppgifterna och placeringen varierar och ingen dag är den andra lik. Vår verksamhet pågår under veckans alla dagar och dygn...
2021-09-07 2022-02-28