Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Omsorgen för funktionshindrade Personlig assistent
Arbetet sker utifrån genomförandeplan som är upprättad för att tillgodose brukarens behov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat stöttning vid vardagssysslor så som handling, städning och tvätt, motiverande arbete, social dokumentation, aktiviteter med mera. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och är lyhörd och flexibel för brukarens behov och önskemål. Du ska kunna använda planeringsverktyg och dokumentera i digitalt system. I arbetet ingår dygnsarbete med jour samt helg.
2023-06-01 2023-06-16
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Fritidspedagog/tidigarelärare till Kristvallabrunn
På Kristvallabrunn skola finns en Fritidsavdelning. Du kommer huvudsakligen att arbeta på avdelningen Regnbågen tillsammans med annan personal. I tjänsten ingår undervisning i åk 1-3 och samarbete med ansvarig mentor för åk 1-3. Uppdraget innebär att komplettera lärandet samt stödja elevernas sociala och allmänna utveckling. Som fritidspedagog arbetar du för att stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda alla en meningsfull fritid. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en grupp fritidspedagoger samt lärare F-6. Stor vikt läggs ...
2023-06-01 2023-06-16
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Rekryterings- och bemanningsenheten Bokare
Vi söker nu dig som vill jobba som bokare i rekryterings- och bemanningsenheten inom äldreomsorgen. I rollen som bokare kommer du att ha en central roll i den dagliga driften. Du arbetar på uppdrag av enhetschef och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är planering och bokning av bemanning för kort- och långtidsbehov inom hemtjänsten och särskilt boende.
2023-05-31 2023-06-11
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Bildlärare åk 7-9
Som pedagogisk personal på Paradisskolan kommer du att vara en viktig medspelare för skolan utveckling och måluppfyllelse. Vi förväntar oss att du utför sedvanlig undervisning i ämnet bild. Du planerar och följer upp undervisningen utifrån gällande styrdokument och den elevgrupp som du undervisar. Vi förväntar oss också att du intar en aktiv roll i skolans utvecklingsarbete, och driver på de förbättringsområden Paradisskolan detta läsår valt at fokusera på. Din tjänstgöring kommer att vara förlagd till ett av våra fyra arbetslag. Klassförestå...
2023-05-30 2023-06-09
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Modersmålslärare/Studiehandledare, Tigrinja
Du kommer att arbeta både självständigt och i team. Det förutsätts att du deltar i våra olika pedagogiska möten och APT möten efter tjänstgöringsgrad. Studiehandledning på modersmålet i andra ämnen kommer förekomma. Arbetet är förlagt till olika skolor i kommunen, vilket medför att du förflyttar dig under arbetsdagen. I tjänsten ingår också mycket kontakt med vårdnadshavare, närvarorapportering, lektionsplanering etc. Vi söker dig som är engagerad, intresserad av språkutveckling och är målinriktad. Vi lägger stor vikt vid att du kan samarbe...
2023-05-26 2023-06-11
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Hälso-och sjukvård ledning Enhetschef för Sjuksköterskor
I din roll som enhetschef för sjuksköterskor blir du ansvarig för ca 55 medarbetare, merparten leg sjuksköterskor. Du blir direkt underställd verksamhetschef för Hälso- och sjukvård, HoS och ingår i dennes ledningsgrupp. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetens andra enhetschef för sjuksköterskor och dina kollegor inom rehabilitering och myndighet samt med MAS och MAR och andra enhetschefer inom Omsorgsförvaltningen. I din roll som enhetschef utvecklar och driver du de operativa frågorna för enheten. Detta sker utifrån gällande lagr...
2023-05-22 2023-06-25
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Omsorgen för funktionshindrade Semestervikarier som Personliga Assistenter sökes
Arbetet är som personlig assistent hos mindre barn som har behov av aktiv övervakning 24 timmar om dygnet. Arbetet innebär sjukvårdande insatser och omsorgsarbete. Arbetet utförs dag- och kvällstid samt vaken natt med dubbelbemanning.
2023-04-03 2023-06-04
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Rekryterings- och bemanningsenheten Semestervikarier Äldreomsorg
Som semestervikarierande undersköterska/vårdbiträde/omsorgsbiträde inom Nybro kommun arbetar du med att stödja och utveckla våra kunder i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv så möjligt. Ingen dag är den andra lik och din arbetsdag varierar beroende på våra kunders behov. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av stötta kunden i deras vardag med bland annat personlig omsorg, städning, måltider och socialt umgänge. I ditt arbete kommer du även att dokumentera dina olika insatser. Inom Nybro kommun finns det flera olika en...
2022-12-15 2023-06-30
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Omsorgen för funktionshindrade Semestervikarie omsorgsassistent/personlig assistent
Arbetet kan innehålla bland annat stöd och motivation i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg och sociala kontakter. Vi har behov av semestervikarier inom gruppbostad, socialpsykiatri, barnverksamhet, trapphusboende, personlig assistans, mobila team och mobila natt. Ange i din ansökan om du har särskilt intresse för någon av verksamheterna. Arbetet är omväxlande och stimulerande. Du kommer att träffa människor med olika bakgrund. Vår verksamhet pågår dygnet runt: dagtid, kvällstid, helg, vaken natt och dygn med jour, arbetstiden...
2022-12-15 2023-06-18