Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Delförvaltningsledare IT till gruppen för Standardsystem
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom den nya grupp Standardsystem och vill vi utöka kompetensen inom förvaltningsledning. Som delförvaltningsledare IT inom Kriminalvården och Gruppen för Standardsystem kommer du tillhöra en gruppering av delförvaltningsledare IT som stödjer processer som exempelvis inköp och upphandling, ekonomi, HR och utbildning, hantering av handlingar, frigivningsförberedelse samt verkställighet. Som delförvaltningsledare IT innebär det att hantera leverantörer och bli involverad i upphandlingsfrå...
2023-12-07 2024-01-02
Kriminalvården, Fastighetsenheten Expert till Kriminalvårdens fastighetsenhet
Som expert vid fastighetsenheten kommer du utgöra ett viktigt stöd för enhetens ledning att tänka långsiktigt, vara proaktiv och understödja beslutsfattande. Uppdraget innebär att arbeta med att utveckla enhetens arbetssätt, processer och organisation för att på bästa sätt bidra till enhetens mål. I arbetet ingår även att representera fastighetsenheten i uppdrag som enhetschefen finner lämpligt.
2023-12-06 2023-12-27
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemarkitekt mobilitet
Inom Kriminalvårdens IT arbetar vi mer eller mindre uteslutande med Microsoft och deras utvecklingsverktyg. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar vardagen. Vi använder nya tekniker men jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar. Du är en systemutvecklare med erfarenhet inom arkitektur och domänen mobilitet. Ditt ansvar kommer att vara genomförandet av vår mobilitetsutveckling dvs val av verktyg och hur det bör fungera samt sättas upp utifrån vår...
2023-12-05 2023-12-26
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare till Kriminalvårdens Plattformsteam
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Inom Kriminalvårdens IT-verksamhet arbetar vi med mycket egenutveckling där all utveckling sker i Microsoftsmiljö samt agilt. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där...
2023-12-04 2024-01-01
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare till sektionen för Applikationsutveckling
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Inom Kriminalvårdens IT-verksamhet arbetar vi med mycket egenutveckling där all utveckling sker i Microsoftsmiljö samt agilt. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där ...
2023-12-04 2024-01-01
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Gruppchef Kommunikationsteknik IT
Nu söker vi en gruppchef till Kommunikationsteknik IT. Gruppen ansvarar för att infrastrukturtjänsterna möter verksamhetens krav avseende funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Som gruppchef leder du ca 15 anställda IT-tekniker, IT-specialister, tekniska arkitekter och konsulter. Inom ditt ansvarsområde har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. Gruppen jobbar i en komplex och utmanande IT-miljö där arbetet både är behovsdrivet och verksamhetsnära. Vår IT-miljö är omfattande och varierande och innefattar allt...
2023-12-02 2023-12-23
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Koordinerande IT-tekniker inom Kriminalvårdens Säkerhetsdomän
Gruppen som du kommer att ingå i består av IT-tekniker och tekniska arkitekter inom området infrastruktur. Gruppen är i sin tur indelad i olika team. Det team som vi nu avser att förstärka består av 10 personer som arbetar med infrastrukturen för säkerhetsdomänen. Ansvarsområdet för teamet omfattar löpande drift, support och utveckling av infrastruktur. Det höga tryck som råder avseende kapacitetsökning inom Kriminalvården innebär många utmaningar då systemen som omfattas av denna infrastruktur är mycket verksamhetskritiska. Här ingår exempel...
2023-12-02 2023-12-23
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll Utredare till sektionen planering och utveckling
Som utredare vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. I rollen kommer du i första hand att ha arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområde i frågor gällande planering och uppföljning av verksamhet och budget för avdelningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med myndighetens processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet sker i nära samverkan med avdelningen anstalt, häkte och frivård som har det övergripande ansvaret för verksamhetsstyrning och uppföljning av kärnverksamheten. I tjänsten ka...
2023-12-01 2023-12-22
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Förrådsadministratör till anstalten Skenäs
Som förrådsadministratör vid anstalten Skenäs utgör du tillsammans med en kollega en viktig stödfunktion för övriga verksamheten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de flyttas eller försätts på fri fot. Du ansvarar för att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av material samt lage...
2023-11-29 2023-12-19
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Testledare
Inom Kriminalvårdens IT arbetar vi mycket med egenutveckling och all utveckling sker i Microsoft miljö samt agilt. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar vardagen. Vi använder nya tekniker där det går men jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar. Du är en systemutvecklare med lång erfarenhet inom testledning och testning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av automatisering av tester och då gärna End to End. Du bör även ha kunskaper inom u...
2023-11-28 2023-12-19
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll Administratör till avdelningen för verksamhetsinnehåll
Som administratör på avdelningen kommer du att arbeta med stöd till samtliga organisatoriska enheter och sektioner vid avdelningen. Du kommer att vara ett administrativt stöd till chefer och medarbetare med uppgifter så som att förbereda möten, arrangera och delta i konferenser samt skriva protokoll. Du kommer särskilt att ansvara för bevakning av inkommande ärenden till avdelningen samt säkerställa en god ärendehantering och koordinering av ärenden. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera interna processer såsom behörighetsadministration, b...
2023-11-28 2023-12-19
Kriminalvården, Forsknings- och utvärderingsenheten Administratör till Forsknings- och utvärderingsenheten
Som administratör på forsknings- och utvärderingsenheten kommer du att stödja chef och medarbetare med enhetens administrativa arbete. Arbetet utförs i hög grad självständigt, men i samarbete med andra inom och utanför enheten. I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera möten, seminarier och konferenser, ärende- och fakturahantering samt att hantera enhetens inkommande post och e-post. Du kommer också att arbeta med interna processer som behörighetsadministration och beställningar samt med administrativ samordning med andra enhet...
2023-11-28 2023-12-19
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsprocesser Expert till sektionen för planering och uppföljning
Som expert vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på att utveckla verksamhetsinnehållet i anstalter, häkten och frivård i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar. I takt med förändringar inom och utanför avdelningen bidrar du till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för en väl fungerande verksamhet. Primärt kräver rollen en skicklighet i att hantera uppdrag inom varierande sakområden men med god förmåga i kvalificerat utrednings...
2023-11-23 2023-12-14
Kriminalvården, Utbildningsenheten Handläggare, Utbildningsenheten
Som handläggare har du en koordinerande roll inom sektionen. Du identifierar, analyserar och hanterar frågor av betydelse för en väl fungerande utbildningsverksamhet över tid. Vidare medverkar du till att optimera och förfina metoder, arbetssätt och åtgärder som främjar en effektiv verksamhet. Som Handläggare bistår du även i planering, genomförande och uppföljning av kortare och längre utvecklingsuppdrag. I rollen ingår även ärendehantering, att upprätta beslutsunderlag och bereda ärenden samt att ta fram och sammanställa data och rapporter...
2023-11-20 2023-12-11