Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten HR-expert till Sektionen för chefs- och personalförsörjning
Som HR-expert inom Kriminalvården arbetar du både strategiskt och operativt. Du initierar och driver processer och utvecklingsarbete samt bidrar med nya perspektiv och förbättringsbehov. Du kommer att vara ett stöd för chefer inom HR-området och arbeta med utgångspunkt i kompetensförsörjningsprocessen, men med ett brett perspektiv på processens olika frågor. I uppdraget ingår även chefsrekryteringar till huvudkontoret. Intern och extern samverkan ingår liksom utredningar och kartläggningar.
2021-02-22 2021-03-15
Polismyndigheten, IT-avdelningen Uppdragsledare till IT-avdelningen, Sektionen Polisiära gemensamma system, Norrköping
Som anställd hos oss kommer du vara placerad i ett litet men engagerat team tillsammans med två produktspecialister. Teamet ansvarar för att förvalta Polismyndighetens samarbetsplattformar och att bidra med metodstöd för IT-utveckling. I ditt arbete som uppdragsledare på Polismyndighetens IT-avdelning kommer du stötta metodstödsgruppens arbete att införa samarbetsplattformar för de polisiära verksamheterna men även andra utvecklingsuppdrag inom sektionens övriga grupper vilka ansvarar för att leverera förmågor bland annat inom mobila applikatio...
2021-02-22 2021-03-19
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Frontendutvecklare
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom gruppen KVR-Möjliggörare vill vi utöka teamen med fler medarbetare. Vi söker därför en driftig C#-utvecklare med passion för frontend. Som systemutvecklare inom Kriminalvården och kommer du att arbeta i en objektorienterad miljö innehållande desktop- och webutveckling med utveckling av vårt kärnsystem KVR, Kriminalvårdsregistret. KVR stödjer arbetsprocessen på anstalt, häkte och frivård gällande klientens resa från gripandet till frigivning. Vår utveckling sker agilt där arbetet u...
2021-02-22 2021-03-15
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Scrum Master
Gruppen KVR-Möjliggörare består i dagsläget av ett UX team och ett Plattformsteam som arbetar med Kriminalvårdens kärnsystem KVR. Gruppen ska nu förstärkas av ytterligare ett team som kommer att fokusera på livscykelhantering. Du kommer vara Scrum master för ett eller flera team inom gruppen. Tjänsten innebär också samarbete med Scrum Masters i andra KVR team som tillhör en annan grupp i sektionen. Vi arbetar nära vår verksamhet och dess kravställare, både i projekt- och förvaltningsuppdrag.
2021-02-18 2021-03-11
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare inom BI och beslutsstöd
Som systemutvecklare inom Kriminalvården arbetar du i agila team där fokus är att leverera nytta till våra kärn- och stödverksamheter. Gruppen arbetar med utveckling i microsoftmiljö och huvuduppdraget är att digitalisera Kriminalvården. Arbetet innebär en hel del dialog med beställare för att översätta behov. Du behöver ha en förmåga att hela tiden arbeta med beställarens och Kriminalvårdens bästa i fokus. Vi bygger och förvaltar all form av uppföljning som efterfrågas inom Kriminalvården som inte är operativ. Det är för oss viktigt att du ...
2021-02-18 2021-03-11
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemarkitekt inom integration och BI
I rollen som systemarkitekt inom Kriminalvården arbetar du i de agila team som finns inom dina ansvarsområden. Gruppen arbetar med utveckling i microsoftmiljö och huvuduppdraget är att digitalisera Kriminalvården. Du arbetar nära teamen som utvecklar inom områdena och fungera som länken till arkitekturfunktionen. Du kommer att ansvara för att våra lösningar uppfyller de krav som finns på både säkerhet och stabilitet samt att vi hela tiden utvecklar lösningar mot de mål som är uppsatta. Det är för oss viktigt att du brinner för områdena integ...
2021-02-18 2021-03-11
Kriminalvården, IT-avdelningen Gruppchef till IT, KVR Verksamhetsnära
Som chef på IT avdelningen ges du möjligheten att jobba i ett samhällsviktigt uppdrag och vara med i myndighetens resa mot en mer digital kriminalvård. Inom ditt ansvarsområde har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget för gruppen KRV-verksamhetsnära. Du kommer att leda och vidareutveckla en grupp systemutvecklare som ansvarar för att utveckla och förvalta verksamhetens applikationer som stödjer myndighetens kriminalvårdsregister KVR. Gruppen ansvarar även för att säkerställa en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT- leve...
2021-02-17 2021-03-10
Kriminalvårdens servicecenter Lönehandläggare till Kriminalvårdens servicecenter
I rollen som lönehandläggare arbetar du med löpande arbete inom personaladministrativa processer som t.ex. anställningsavtal, intyg, bevakningar och tillägg/avdrag. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten, både via vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och stötta vår kärnverksamhet så hoppas vi att du söker till oss. Då vi ständigt strävar efter att bli bättre och effektivare i vårt sätt att arbeta ser vi gärna att du kan tänka utanför boxen och på så vis vara me...
2021-02-16 2021-03-09
Kriminalvårdens servicecenter Projektdeltagare för bemanning och personalplanering
Som projektdeltagare kommer du att arbeta med kort och långsiktig personalplanering till ett projekt för att samordna regionala bemanningsteam. Uppdraget innebär både att utbilda och stötta personal vid en kommande implementering inom regionerna samt att operativt vara en del i det dagliga arbetet vid behov gällande personalplanering mot kärnverksamheten. Ditt arbete kommer att bestå av att ge information och rådgivning i resursrelaterade frågor enligt riktlinjer från HR och arbeta proaktivt för att hjälpa bemanningsgrupperna att nå sina mål. ...
2021-02-15 2021-03-08
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Norrköping, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-02-12 2021-03-05
Kriminalvårdens servicecenter Lönehandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som lönehandläggare arbetar du med löpande arbete kopplat till vår lönecykel ex: bevakningslistor, signal och fellistor, frånvaroadministration, skulder, registrering av anställningar och tillägg/avdrag. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten både via vårt ärendehanteringssystem och via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och stötta vår kärnverksamhet så hoppas vi att du söker till oss. Vi ser gärna till att våra medarbetare är med och utvecklar våra processer och arbetssätt. Rollen som...
2021-02-11 2021-03-04
Kriminalvården, Beredningsenheten Utredare
Vi söker dig som är en van utredare med erfarenhet av och kunskap om att arbeta på ledningsnivå. Som utredare kommer du att att arbeta självständigt med att genomföra strategiska utrednings- och utvecklingsuppdrag inom Kriminalvårdens område, samt ofta vara samordnande gentemot andra avdelningar och enheter. I arbetsuppgifterna ingår också att ta fram underlag till myndighetsledningen liksom beredning av olika beslutsunderlag. Du kommer att medverka i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom myndighetsledningens arbetsområde, samt delta i nä...
2021-02-10 2021-03-03
Kriminalvården, Fastighetsenheten Projektledare, specialist tele/säk, till Fastighetsenheten
Ett teletekniskt säkerhetsprojekt inom Kriminalvården är komplext med många aspekter att ta hänsyn till där det finns utmaningar och ibland motstridigheter; arbetsmiljö, vårdande miljö, säkerhet, brandskydd, boendemiljö, suicidperspektiv, miljö, omfattande logistik, förvaltningsekonomi och flexibilitet för att nämna några. I rollen som projektledare har du ansvar att leda teletekniska säkerhetsprojekt. Du kommer att var med från kravställning till besiktning. Bland dina arbetsuppgifter ingår även att leda konsulter, ta fram upphandlingsunderl...
2021-02-08 2021-03-01
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter, vikariat
Som administratör i resebokningen ingår att planera, boka resor och hotell för Kriminalvårdens anställda och klienter samt att boka konferenser. I växeln är du spindeln i nätet och kopplar såväl interna som externa samtal vidare inom myndigheten. Tjänsten innebär främst arbete i resebokningen men även arbete i växeln kan förekomma. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och vi arbetar aktivt för att utveckla vår personal och våra tjänster.
2021-02-05 2021-02-26
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
Som administratör till resebokningen kommer du att planera, boka resor och hotell för Kriminalvårdens anställda och klienter samt att boka konferenser. I växeln är du spindeln i nätet och kopplar såväl interna som externa samtal vidare inom myndigheten. Tjänsten innebär främst arbete i växeln men även arbete i resebokningen kan förekomma. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och vi arbetar aktivt för att utveckla vår personal och våra tjänster.
2021-02-05 2021-02-26
Kriminalvården, Redaktionen Erfaren kommunikatör till Kriminalvården
Som kommunikatör arbetar du med internt kommunikationsstöd i olika projekt. Uppdragen kan vara allt från komplexa projekt med många inblandade till små, snabba punktinsatser. Du arbetar självständigt med att lägga upp och genomföra uppdragen. Du ingår också i vår digitala nyhetsredaktion, där du tillsammans med övriga medarbetare planerar utlägg i Kriminalvårdens kanaler, skriver nyhetstexter och fotograferar. Du ingår i pressjouren och kan även komma att jobba med andra på kommunikationsavdelningen förekommande arbetsuppgifter.
2021-02-05 2021-02-25
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning uppskjuten villkorlig frigivning
Som rättsvårdsexpert vid sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden är din uppgift att fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Denna inriktning rör sig specifikt om ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning (UVF), men det kan även på sikt bli aktuellt att arbeta med andra ärendetyper. Du kommer även att ge råd och stöd till övrig verksamhet samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innebär fortlöpande kontakter med andra funktioner inom Kriminalvården samt med andra funktioner inom öv...
2021-02-04 2021-02-28
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Administratör till sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden
Som administratör på sektionen ansvarar du för posthantering, arkiv och diarieföring. Du medverkar i arbetet med registrering, bevakning och expediering av beslut. I arbetsuppgifterna ingår också även att ge sektionens medarbetare stöd såväl administrativt som praktiskt. I det dagliga arbetet sker samverkan i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med andra aktörer i rättskedjan.
2021-02-04 2021-02-28
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Utredare till Kriminalvårdens Säkerhetsavdelning
Som utredare på Planeringsenheten kommer du att ha ansvar för Säkerhetsavdelningens återkommande planerings- och uppföljningsprocesser, inkluderat verksamhetsplan och basuppföljning. Du kommer även att ansvara för strukturer och genomförande av dialoger med regional nivå samt inom avdelningen. I arbetet ingår att ta fram underlag till återrapportering av årsredovisningen i samverkan med kollegor på avdelningen samt medverkan vid framtagande av underlag för utveckling, implementering, uppföljning och normering avseende säkerhet i myndigheten i s...
2021-02-04 2021-02-25
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Timvikarier och sommarvikarier till lärcentrum Anstalterna Kolmården och Skenäs
Som timvikarie och sommarvikarie på Lärcentrum inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning...
2021-02-01 2021-02-28
Kriminalvården, Norrköping Sjuksköterska till Anstalten Skenäs
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning ...
2021-01-27 2021-02-24
Kriminalvården, Norrköping Sjuksköterska till Anstalt & Häkte i Norrköping, sommarvikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning ...
2021-01-25 2021-03-08
Kriminalvården, Norrköping Produktionsledare till anstalterna Skenäs och Kolmården, sommarvikariat
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området för klienternas sysselsättning. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Du ska skapa dialog internt och externt, exempel kan vara att hantera felanmälan, skapa goda förutsättningar för ...
2021-01-22 2021-03-14
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdare till anstalter och häkte i Norrköping, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2020-12-17 2021-03-14