Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-tekniker inom IT Arbetsplats
Som IT-tekniker i gruppen IT Arbetsplats utför man djupare felsökning av mjukvara och hårdvara gällande PC, tunna terminaler, bärbart och dess tillbehör, skrivare, smartphones och mötestjänster. Med hjälp av Systemansvariga, Applikationsansvariga och Förvaltningsledare IT, deltar man i aktiviteter för att ta in nya lösningar och för att vidareutveckla befintliga lösningar. Vår målsättning är att Kriminalvårdens 12 000 anställda ska ha moderna, användarvänliga, stabila och säkra lösningar som motsvarar verksamhetens behov. Denna tjänst riktar...
2021-07-28 2021-08-18
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom gruppen för KVR-Möjliggörare vill vi utöka teamen med drivna medarbetare. Som systemutvecklare inom Kriminalvården och Gruppen för KVR-Möjliggörare kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande desktop- och webutveckling med utveckling av vårt kärnsystem KVR, Kriminalvårdsregistret. KVR stödjer arbetsprocessen på anstalt, häkte och frivård gällande klientens resa från gripandet till frigivning. Vår utveckling sker agilt där arbetet utförs i team. Vi arbetar nära vår ver...
2021-07-28 2021-08-18
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdsinspektör (program) till anstalten Skenäs, vikariat
Vi söker nu en vikarierande chef till anstalten Skenäs med särskilt ansvar för programverksamheten som omfattar arbete, klientutbildning, behandlingsprogram samt annan strukturerad verksamhet. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre...
2021-07-28 2021-08-22
Kriminalvården, Underrättelseenheten Utvecklings- och utbildningsledare till underrättelseenheten
Som utvecklings- och utbildningsledare driver du på uppdrag av Underrättelseenhetens ledningsgrupp utveckling och effektivisering av Kriminalvårdens underrättelseprocess. I arbetet ingår att identifiera utvecklingsområden, initiera och planera utvecklingsarbete samt leda och utvärdera resultatet. Du har i rollen som utbildningsledare ledningsgruppens mandat att planera utbildningsinsatser och säkerställer att de genomförs i enlighet med ledningsgruppen beslut. Hos oss skapar och underhåller du relationer både inom Kriminalvården som med samv...
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, Forsknings- och utvärderingsenheten Administratör till FoU-enheten och Kommunikationsavdelningen
Som administratör är du ett administrativt stöd till chefer och medarbetare med uppgifter som t.ex. innebär att förbereda möten, ta fram mötesunderlag, arrangera konferenser, skriva protokoll, redigera slutrapporter och projektkataloger. Uppgiften omfattar även att hantera vissa interna processer såsom personaladministrativa uppgifter, fakturahantering, remisshantering och viss ärendehandläggning. Arbetsuppgifterna ställer krav på intresse för service, ansvarskänsla och noggrannhet. Du ska och kunna hantera administrativa uppgifter självständi...
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Produktionsledare utelaget till Anstalten Skenäs
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området mark, park och miljö. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att säkerheten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelser rörande maskiner och övriga arbetsmiljöbestämmelser efterlevs. Det innebär att du är en förebild för de intagna och är med i det dagliga arbetet och pedagogiskt instruerar de in...
2021-07-21 2021-08-11
Kriminalvården, Anstalten Kolmården Ekonomiadministratör till Anstalten Kolmården
Som ekonomiadministratör på anstalten Kolmården ansvarar du för intagnas medel, fakturahantering, beställning och distribution av telefonkort, arkivering, beställning av kontorsmaterial samt för värdeposthantering. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till chef och övriga kollegor. Då anstalten är belägen ca. 2 km från närmaste buss/tåg hållplats så är tillgång till egen bil en fördel.
2021-07-19 2021-08-09
Kriminalvården, Norrköping Produktionsledare Snickeriet, Anstalten Kolmården
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten i anstaltens snickeri. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Dessutom ska du ansvara för ditt kostnadsställe där du även hanterar inköp, försäljning, kommunicerar med leverantörer och kunder med t...
2021-07-19 2021-08-09
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration
Som gruppchef är du placerad inom sektionen för ekonomiadministration och gruppen för redovisning. Sektionen ansvarar för bokslut, leverantörsfakturor, kundfakturor, beställningar, betalningar, anläggningsredovisning och löpande bokföring samt så är vi delaktiga i förvaltning och utveckling av ekonomisystem. Du har personalansvar för en grupp bestående av administratörer, ekonomer och specialister som alla är placerade i Norrköping. Som gruppchef leder och fördelar du det dagliga arbetet samt att inspirerar och coachar medarbetare. Vid arbetst...
2021-07-15 2021-08-08
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef, sektionen för Kundcenter
Vi söker nu en drivande första linjens chef till gruppen för Kundcenter (växel och resebokning). Gruppen ansvarar för myndighetens centrala växel där det inkommer såväl interna som externa samtal. Vidare hanterar gruppen myndighetens interna resor både för medarbetare och klienter. Gruppen ansvarar även för rese- och hotellbokningar i samband med verksamhetens konferenser. Som gruppchef för växel och resebokning arbetar du tätt tillsammans med övriga gruppchefer inom såväl sektionen som hela servicecentret. Du kommer även att ha löpande dialo...
2021-07-15 2021-08-08
Kriminalvården, Norrköping Programledare, VO Norrköping
Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision Bättre ut bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. På anstalterna Kolmården och Skenäs bedrivs program riktade mot kriminalitet, våld, relationsvåld samt missbruk. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer at...
2021-07-12 2021-08-02
Kriminalvården, Frivården Norrköping Kriminalvårdsinspektör till Frivården Norrköping
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 18 ...
2021-07-05 2021-08-06
Kriminalvården, Enheten för IT-planering Chefsadministratör till IT-avdelningen
Vi söker en erfaren och serviceinriktad chefsadministratör som har vana att samordna administrativt arbete med komplexa frågor. Som administratör stöttar du IT-avdelningens chefer och ledningsgrupper med planering, koordinering och förberedelser inför möten, protokollföring och framtagande av presentationsmaterial. Du kommer att omhänderta inkommande ärenden och remisser och säkerställa en god ärendehantering. Tjänsten finns placerad inom IT-avdelningens planeringsenhet som består bland annat av verksamhets controller, administratör, kvalitet...
2021-06-30 2021-08-01