Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Supporttekniker IT-Support
Vårt grunduppdrag är att se till att Kriminalvårdens 12 000 anställda har fungerande IT-arbetsplatser med alla dess funktioner. Arbetet är mycket varierande. I din roll som Supporttekniker inom It-support etablerar du god förståelse för verksamhetens behov och månar om att skapa användarvänliga och stabila IT-miljöer inom ditt område. Som Supporttekniker i gruppen IT-support arbetar du i ett team av 10 personer, där man jobbar med att ta emot tekniska ärenden och frågor via telefon, besök eller via ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbe...
2021-05-14 2021-06-04
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Expert inom Rakel och radiokommunikation
Kriminalvården är en av Sveriges största Rakel-aktörer. I takt med att myndigheten växer ökar även arbetet med Rakel både vad gäller antalet rakelenheter till inomhustäckning samt i samband med transporter. Arbetet innebär allt ifrån upphandlingsarbete till framtagande av teknisk kravställning, normering och förvaltning. Sverige arbetar i dagsläget även med nästa generations Rakel (Rakel G2) vilket spelar en viktig roll för Kriminalvårdens arbete med Rakel och trådlösa kommunikation. Myndigheten ska aktivt medverka i detta arbete och ta fram en...
2021-05-14 2021-06-04
Kriminalvården, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden Rättsvårdsexpert med inriktning uppskjuten villkorlig frigivning
Som rättsvårdsexpert vid sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden är din uppgift att fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Denna inriktning rör sig specifikt om ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning (UVF), men det kan även på sikt bli aktuellt att arbeta med andra ärendetyper. Du kommer även att ge råd och stöd till övrig verksamhet samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innebär fortlöpande kontakter med andra funktioner inom Kriminalvården samt med andra funktioner inom öv...
2021-05-11 2021-06-01
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsutveckling och IT-projekt Projektledare inom IT och verksamhetsutveckling
Som projektledare inom Kriminalvårdens IT-avdelning kommer du vara med på en spännande digitaliseringsresa. Din uppgift kommer vara att leda digitaliseringsprojekt där du jobbar tätt med våra olika verksamhetsområden för att leverera smarta digitala lösningar. Som projektledare i en verksamhet som kännetecknas av hög förändringstakt kommer du ha möjlighet att jobba med olika delar av Kriminalvårdens verksamhet. I rollen som projektledare planerar, följer upp och rapportera du status och avvikelser utifrån projektetens mål och planering. Du sä...
2021-05-11 2021-06-01
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Expert i säkerhetsskydd till Kriminalvårdens huvudkontor
Som medarbetare på Säkerhetsavdelningen enheten för verksamhetsskydd kommer du att delta i förvaltning och utveckling av myndighetens säkerhetsskydd. Arbetet bedrivs huvudsakligen via myndighetens ordinarie verksamhetsprocesser där informationssäkerhet och säkerhetsskydd ingår som obligatoriska inslag, vilket innebär att du kommer att ingå som en del i ett lag med omfattande kontakter med andra verksamhetsdelar inom myndigheten. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att delta i utveckling och förvaltning av styrande dokument och processer samt vidar...
2021-05-11 2021-06-01
Kriminalvården, Stockholm Väst SJuksköterska till anstalterna Svartsjö och Färingsö
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand ...
2021-05-10 2021-05-31
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Applikationsansvarig
Som applikationsansvarig inom gruppen för Standardsystem och egenutveckling kommer du arbeta i en objektorienterad miljö för våra kärn- och stödsystem. Systemen vi nu söker en applikationsansvarig för stödjer arbetsprocesser inom ett av kärnobjekten där IT-säkerhet kommer vara ett viktigt område. Systemen är både egenutvecklade och standardsystem. Du kommer jobba nära teamen som utvecklar inom området och ha en tekniskt ledande och samordnande roll med förvaltningsorganisationen och infrastruktursektionen. Du kommer arbeta med planering, prio...
2021-05-10 2021-05-31
Kriminalvårdens servicecenter Ekonomiadministratör till kriminalvårdens Servicecenter
Som ekonomiadministratör arbetar du med myndighetens fakturahantering, löpande redovisning, kundfakturering, in- och utbetalningar, månatliga avstämningar, och bokslut. I arbetsuppgifterna ingår det även att göra uppföljningar och ekonomisk redovisning av projekt. Du arbetar i team där du tillsammans med dina kollegor tar gemensamt ansvar för inkommande ärenden. Du kommer även att ge stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Som ekonomiadministratör arbetar du aktivt med att ständigt förbättra rutiner, arbetssätt och...
2021-05-07 2021-05-28
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Teknisk arkitekt inom Identitetshantering
Som teknisk arkitekt inom området Identitetshantering, så ingår du i en grupp med ca 10 It-tekniker, din primära arbetsuppgift är att bidra med domänspecifik kunskap i arkitekturfrågor, teknisk design och vara drivande när vi har större problem och incidenter inom området Identitetshantering. Du samverkar med lösningsarkitekter, IT-säkerhets arkitekter och förvaltningsledare inom IT-avdelningen. Du har ett tätt samarbete med övriga tekniska arkitekter inom övriga teknikområden. Gruppen Applikationsdrift har som primär uppgift att drifta, vidma...
2021-04-30 2021-05-21
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-expert inriktning Kapacitetsökning
I rollen som HR-expert arbetar du mitt i händelsernas centrum i en mångfacetterad roll med många olika kontaktytor inom myndigheten. Ditt uppdrag är att proaktivt stödja kapacitetsökningen utifrån ett myndighetsgemensamt och såväl ett kort-, som långsiktigt tidsperspektiv genom att samordna och koordinera HR-avdelningens stöd och insatser i relation till myndighetens kapacitetsökning. Du planerar, följer upp och bidrar till genomförande av HR-avdelningens insatser. I rollen är du en länk mellan HR-avdelningen och de projekt och uppdrag som kopp...
2021-04-30 2021-05-21
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens servicecenter
I rollen som administratör inom beställningsadministration kommer du att handlägga beställningar utifrån inkommet behov ifrån verksamheten, identifiera vilka produkter som ligger inom Kriminalvårdens avtal samt matcha dessa mot beställningskraven och därefter utföra beställningen. Arbetet kan även innefatta stöd till verksamheten i form av att svara på frågor kring beställningar och avrop samt att fånga synpunkter kring Kriminalvårdens leverantörer. Du kommer även att registrera nya leverantörer, utföra direktupphandlingar och viss förnyad konk...
2021-04-29 2021-05-20
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef, sektionen för personaladministration, inriktning systemstöd
Vi söker nu en drivande gruppchef för systemstöd till vår sektion för Personaladministration (PA). Sektionens arbete omfattar personaladministration, löne-, schema- och reseräkningshantering samt hantering av utlägg och förmåner. Kriminalvården har ca 12 000 medarbetare och vi använder personalsystemet Heroma. Gruppens arbete omfattar systemförvaltning/systemstöd av Kriminalvårdens personalsystem Heroma och förvaltningen av systemet sker enligt pm3 modellen. Gruppen består av 8 medarbetare som arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar ino...
2021-04-28 2021-05-19