Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd i Nora kommun
Du kommer att arbeta med alla typer av park och trädgårdsskötsel som gräsklippning, skötsel av grönytor och planteringar, trädvård, städning mm. Vi tillämpar arbetsrotation i våra arbetsgrupper.
2023-02-06 2023-02-20
Nora kommun, Socialförvaltning Biståndshandläggare
Nora kommun söker handläggare till ärenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsstöd. I tjänsten ingår beslutsfattande utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) . Din uppgift som handläggare blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Detta sker i en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras närstående/företrädare....
2023-02-03 2023-02-24
Nora kommun, Socialförvaltning Undersköterska Hagby Ängar
Hagby Ängar är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Som undersköterska på Hagby Ängar arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du ingår i ett tvärprofessionellt team som samarbetar för att erbjuda en omsorg präglad av trygghet, värde och kvalitet. Arbetet sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på hyresgästens behov och önskemål. Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har ett genuint intresse för äldreomsorg och gärna erfarenhet av området demens. För att trivas hos...
2023-02-02 2023-02-23
Nora kommun, Socialförvaltning Administratör socialtjänst
Som administratör i vuxenenhetens reception kommer du att ha en viktig servicefunktion gentemot allmänhet, myndigheter, samverkanspartners m.fl. Du kommer att ha administrativa arbetsuppgifter och även ha ansvar för viss handläggning såsom budget- och skuldrådgivning, dödsbohandläggning. Andra arbetsuppgifter som ingår är bl.a.: - Hantering av verksamhetssystem och digitala tjänster - Arkivansvar - Inköp och beställning - Viss fakturahantering i verksamhetssystemet Viva - Felanmälan Du kommer att välkomnas in i en arbetsgrupp med engagerade...
2023-02-02 2023-02-23
Nora kommun Undersköterska till hemtjänsten i Nora kommun.
I arbetet ingår att utföra personlig omvårdnad, service i form av städning, tvätt, inköp och ledsagning samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förutom de praktiska arbetsuppgifterna ska du dokumentera och verka för god kontakt med anhöriga och andra professioner i arbetet kring brukaren. Du förväntas kunna arbeta självständigt och genomföra insatser utifrån de önskemål våra brukare framför i sina genomförandeplaner. Arbete i brukarens hem med utgångspunkt från individuellt utformade genomföran...
2023-02-01 2023-02-28
Nora kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare barn och familj
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på myndighetsutövning enligt SoL, LVU och annan förekommande lagstiftning. Nora är en relativt liten kommun och därmed har socialsekreterarna förmånen att få arbeta brett med varierande arbetsuppgifter. Verksamheten ansvarar för handläggning av ärenden från inkommande anmälan/ansökan, via utredning till verkställighet av insats och avslut. Du kommer att välkomnas in i en arbetsgrupp, där styrkan är engagerade socialsekreterare med en blandad mix av erfarenhet och med ett starkt barnfokus.
2023-02-01 2023-02-18
Nora kommun, Socialförvaltning Processledare nära vård
Vi söker en processledare på 100% inom ramen för god och nära vård till Nora kommun. Omställning till en nära vård är en förändring till ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det innebär också att få sin vård så nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och arbetssätt, men det ställer även krav på att arbeta systematiskt genom att följa upp vård och omsorg samt få till strukturer och processer för lokal samverkan mellan huvudmän på primä...
2023-02-01 2023-02-22
Nora kommun, Socialförvaltning Nora kommun söker flera vikarier som vill arbeta inom vård- och omsorg sommaren 2023
När du arbetar hos oss jobbar du ofta med människor som levt ett långt liv där de tagit hand om andra. Nu är det deras tur att få stöd. Jobbet handlar om att vårda det sjuka, ta tillvara på det friska och göra människors vardag enklare, bättre och roligare. Det innebär bland annat att du hjälper till med personlig omvårdnad så som dusch och toalettbesök, matlagning och inköp, städning och tvätt, att ge läkemedel och aktiviteter. I det omsorgsnära arbetet ska alltid rutinen för basal hygien tillämpas. Förutom att utföra praktiska arbetsuppgifter...
2023-01-27 2023-03-31
Nora kommun Turistvärdar sommaren 2023
Arbetet som turistvärd innebär i första hand att informera och inspirera, ge god service och gott värdskap till våra besökare, på plats här i Nora, via telefon och i digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av souvenirer, kassahantering samt en viss administration. Du kommer att ha kontakt med våra guider och besöksnäringen i Nora. Vi är auktoriserade som ett Turistcenter, vilket innebär att vi ger både lokal, regional och nationell information till besökaren. Du kommer att få en bra introduktion och utbildning tillsammans med din...
2023-01-23 2023-02-27
Nora kommun, Socialförvaltning Undersköterskor till Tullbackagården
Att arbeta som undersköterska på Tullbackagården innebär bland annat att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget samt i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
2023-01-18 2023-02-26
Nora kommun, Socialförvaltning Semestervikarier till Funktionsstöd i Nora
Stödassistent/stödbiträde Att tillsammans med övriga medarbetare ansvara för att vård och omsorg utförs med god kvalitet och att våra brukare inom Funktionsstöd får det stöd och hjälp de behöver utifrån beslut och insatser. I uppdraget som stödassisten/stödbiträde ingår alla förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten så som omvårdnad, städning, handling, stöttning och motivering. Man utför även på delegering hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov. Tillsammans med kunniga kollegor och en bra introduktion kommer du att göra en personlig utv...
2023-01-11 2023-02-20