Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Omsorg Undersköterska till demensdagvården Ängen.
Planera och genomföra aktiviteter med deltagarna. Mycket rörelse och utevistelse med diskussioner och samtal. Ha en nära dialog med anhöriga och samarbeta tvärprofessionellt. Utifrån beslut göra hembesök och planera för uppstart för nya deltagare.
2022-05-13 2022-05-30
Nora kommun, Bildning Lärare till Lärkesskolan åk 4-6
Arbete som lärare i ett arbetslag med undervisning av elever i åk 4-6. Att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att aktivt delta i kollegialt lärande.
2022-05-12 2022-06-02
Nora kommun, Bildning Lärare NO/Tk Karlsängskolan åk 7-9
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i de ämnen och grupper du ansvarar för tillsammans med erfarna kolleger i dina ämnen. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du skapar en miljö för lärande och stöttar elevers social utveckling. Du arbetar och dokumenterar i verksamhetssystemen och håller dig uppdaterad om forskningsläget inom ditt verksamhetsområde.
2022-05-11 2022-06-01
Nora kommun HR-assistent till Nora kommuns vikariesamordning
Som HR-assistent är du en del av HR-avdelningen och kommer att få arbeta brett med samordning av våra vikarier. Ditt uppdrag blir att tillsammans med chefer och annan personal i vår verksamhet ansvara för bemanningen på kort och lång sikt. Du har ansvar för att varje dag se till att verksamheten är bemannad så att den fungerar på ett bra sätt för våra förskolebarn, elever och omsorgstagare. Du kommer att vara vikariernas kontaktperson, där du ger dem all information de behöver för att lyckas i sina uppdrag. Vi använder oss av egna timanställd...
2022-05-11 2022-05-31
Nora kommun Lärare till Järntorgskolan
- Planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga lärare - Stödja elevernas sociala utveckling - Vara klasslärare - Tillsammans med dina kollegor bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse
2022-05-09 2022-05-30
Nora kommun Skolsköterska till Elevhälsan i Nora kommun
Du kommer främst att arbeta på Järntorgskolan som är kommunens största F-6 skola med cirka 300 elever. Skolan ligger i centrala Nora. Du arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom den medicinska elevhälsan. I arbetet ingår regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Delta i elevhälsoteam och samverkan med andra yrkesgrupper.
2022-05-09 2022-05-23
Nora kommun, Bildning Speciallärare
• Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning tillsammans med erfarna kolleger. • Du utformar åtgärdsprogram, följer upp och utvärderar insatta åtgärder. • Du arbetar nära skolledning och elevhälsoteam. • Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. • Du skapar en miljö för lärande och stöttar elevers sociala utveckling. • Du arbetar och dokumenterar i verksamhetssystemen och håller dig uppdaterad om forskningsläget inom ditt verksamhetsområde.
2022-05-05 2022-05-26
Nora kommun, Bildning Lärare i textilslöjd 7-9
• Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i de ämnen och grupper du ansvarar för tillsammans med erfarna kolleger i dina ämnen. • Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. • Du skapar en miljö för lärande och stöttar elevers sociala utveckling. • Du arbetar och dokumenterar i verksamhetssystemen och håller dig uppdaterad om forskningsläget inom ditt verksamhetsområde.
2022-05-05 2022-05-26
Nora kommun, Omsorg Famijehemssekreterare
Individ- och familjeomsorgen i Nora kommun söker dig som vill arbeta med och utveckla vårt arbete med familjehemsvården. I uppdraget som familjehemssekreterare rekryterar och utreder du familjehem och kontaktfamiljer samt utbildar och handleder familjehemmen i deras uppdrag. Placering och uppföljning av barnen sker i samarbete med socialsekreterare/barnföljare i enlighet med BBIC. Samarbete med andra myndigheter och organisationer förekommer i stor utsträckning. Du kommer också att arbeta för en samverkan i norra länsdelen i Örebro län kring ...
2022-05-04 2022-05-25
Nora kommun Operativ gruppledare IT
Som operativ gruppledare kommer du bland annat leda medarbetarna på avdelningen och driva arbetet framåt. Arbetsuppgifterna består också av: - Ärendehantering, fördelning och prioritering. - Drift av kommunens olika system. - Planering och utveckling av IT-miljön tillsammans med IT-Chef - Administration av Office 365 med närliggande tjänster. - Uppdrags och projektledning. - Systemförvaltning
2022-04-28 2022-05-30
Nora kommun Ett "glassigt" erbjudande för dig som vill arbeta på särskilt boende Hagby Ängar i sommar!
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsuppgifter så som hygien, av- och påklädning • hjälp och stöd vid måltider • planera och genomföra aktiviteter med brukarna • tvätt och städ • tvärprofessionell teamsamverkan, både internt och externt • medverka vid teamträffar • dokumentation
2022-03-31 2022-05-31