Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun Projektledare Nya Karlsäng
Du ingår i projektgruppen och det blir din roll att tillsammans med övriga i projektgruppen ge stöd till styrgrupp och referensgrupp. Du har en framträdande roll när det kommer till att förbereda och dokumentera workshops, förbereda möten och vara länken mellan arkitektfirman och tjänstemännen i kommunen.
2021-10-21 2021-11-10
Nora kommun, Omsorg Undersköterska/vårdbiträde
Vi söker dig som har samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. Du är professionell i mötet med mottagare av hemtjänst och anhöriga samt respekterar mottagare av hemtjänst självständighet, integritet och värdighet. Stor vikt kommer att läggs vid personliga egenskaper. Arbetstiden är förlagt till dagar och kvällar såväl vardag som helg.
2021-10-18 2021-11-15
Nora kommun Skolsköterska till Elevhälsan i Nora kommun
Du kommer främst att arbeta på Ås skola och Järnboås skola som är två F-6 skolor med ca 186 elever totalt. Du arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom den medicinska elevhälsan. I arbetet ingår regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Delta i elevhälsoteam och samverkan med andra yrkesgrupper. Viss del av tjänsten kommer att bestå av samordning av EMI:s administrativa arbete.
2021-10-13 2021-10-21
Nora kommun, Omsorg Undersköterska till Hemtjänsten
Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Vi söker dig som har samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. Du är professionell i mötet med mottagare av hemtjänst och dennes anhöriga, samt respekterar mottagarens självständighet, integritet och värdighet. Arbetstiden är förlagt till dagar och kvällar såväl vardag som helg.
2021-10-13 2021-10-29
Nora kommun, Bildning Lärare i svenska som andraspråk, ev i kombination med engelska
Planering och genomförande av undervisning i ovan nämnda ämne(n) samt deltagande i skolans och kommunens utvecklingsarbete. Du arbetar i arbetslag och som mentor för en klass. Mottagning och kartläggning av nyanlända elever är en del av uppdraget.
2021-10-13 2021-11-03
Nora kommun, Bildning Skoladministratör
Tjänsten innebär att du handhar de administrativa sysslor som följer av verksamhetens arbete, både med internt uppföljningsarbete och rapportering till andra myndigheter. Du jobbar i nära samarbete med skolornas ledningsteam och pedagoger för att tillgodose de behov som finns hos målgruppen. I uppdraget ingår också ett nära samarbete med kommunens olika stödfunktioner, tex arkivarien. Viss vikariehantering ingår. Betygshantering är periodvis en stor del av ditt uppdrag. Tjänsten är delad mellan Järntorgskolan och Karlsängskolan som båda ligger ...
2021-10-11 2021-11-01
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Sång - och pianopedagog
Du ansvarar för sång-, kör- och pianoverksamheten på kulturskolan. Du utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor och närmsta chef. Möten, administration och kontakt med vårdnadshavare ingår.
2021-10-11 2021-11-07
Nora kommun Administratör till Serviceavdelningen
Uppdraget som administratör på Serviceavdelningen innebär ett omväxlande arbete där dina arbetsuppgifter bland annat innefattar: - Vara med och bidra i utvecklingsprojekt som verksamheten står inför t.ex. e-tjänsteportal, rutinbeskrivningar, revideringar och uppföljningar - Ansvar för kommunens samtliga fordon vilket innebär administration i samband med upphandling, avtalsskrivning, bokning av service, kontakt med försäkringsbolag, försäljning av bilar som byts ut samt ansvar för parkeringsplatser i kommunen. - Administration som rör kommunen...
2021-10-11 2021-10-31
Nora kommun Kock
- Lagat mat god mat av hög kvalité - Beställning av varor - Ansvara för egenkontroll - I övrigt alla förekommande arbetsuppgifter i ett storkök.
2021-10-05 2021-10-22