Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Musiklärare, Cello- och kontrabaspedagog
Undervisning i cello, kontrabas och orkester för barn och unga 6-19 år, enskilt och i grupp. Leda och utveckla stråkämnet på kulturskolan tillsammans med stråkkollegan. Tillsammans med närmsta chef och övriga kollegor medverka i kulturskolans olika projekt i samarbete såväl inom kulturskolan som med externa aktörer. Övrigt förekommande arbetsuppgifter såsom administration ingår.
2023-05-26 2023-06-16
Nora kommun, Bildningsförvaltning Resursperson/Elevassistent till Ås skola
Som resurslärare/elevassistent är ditt huvudansvar att finnas med som stöd för elev med funktionsvariationer i och utanför klassrummet under dagens olika moment samt under vistelsen på fritidshemmet. Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleven under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Som resurslärare/elevassistent är ditt huvudansvar att finnas med som stöd under dagens olika moment. Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med övriga lärare och resurserpedag...
2023-05-26 2023-06-16
Nora kommun Undersköterskor
I arbetet ingår att utföra personlig omvårdnad, service i form av städning, tvätt, inköp och ledsagning samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förutom de praktiska arbetsuppgifterna ska du dokumentera och verka för god kontakt med anhöriga och andra professioner i arbetet kring brukaren. Du förväntas kunna arbeta självständigt och genomföra insatser utifrån de önskemål våra brukare framför i sina genomförandeplaner. Arbete i brukarens hem med utgångspunkt från individuellt utformade genomföran...
2023-05-24 2023-06-13
Nora kommun, Socialförvaltning Familjebehandlare
Vi söker dig som vill arbeta som familjebehandlare inom vår öppenvård på barn- och familjeenheten. Dina arbetsuppgifter består av psykosocialt behandlingsarbete och stöd till familjer med barn i åldern 0-20 år. I familjebehandlingen möter vi familjer för råd och stödsamtal eller familjebehandling. Behandlingen sker antingen genom samtal i våra lokaler eller i hemmet. I arbetet ingår även ungdomsbehandling/ungdomsvård. Vi arbetar både på uppdrag från socialsekreterare samt med familjer som tar egen kontakt. Nora är en relativt liten kommun ...
2023-05-17 2023-06-07
Nora kommun Undersköterska Hagby Ängar
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har ett genuint intresse för äldreomsorg och gärna erfarenhet av området demens. För att trivas hos oss är du nyfiken, flexibel och känner dig trygg med att arbeta såväl självständigt som i team. Du kan ta egna initiativ och har förmåga att planera och organisera det dagliga arbetet. Vidare är du en ansvarfull och noggrann person som kan anpassa dig efter rådande förhållanden och förutsättningar. Då Nora ligger i framkant vad gäller välfärdsteknik behöver du behärska den digitala tekniken samt ha en...
2023-05-16 2023-06-18
Nora kommun, Bildningsförvaltning Lärare 7-9 i svenska och svenska som andra språk
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i de ämnen och grupper du ansvarar för tillsammans med erfarna kolleger i dina ämnen. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du skapar en miljö för lärande och stöttar elevers sociala utveckling. Du arbetar och dokumenterar i verksamhetssystemen och håller dig uppdaterad om forskningsläget inom ditt verksamhetsområde. Vi söker dig som är trygg och stabil och som har lätt att knyta kontakt med elever och vårdnadshavare. Som lärare är det viktigt att du...
2023-05-16 2023-06-05
Nora kommun, Bildningsförvaltning Fritidspedagog på högstadiet
Arbetsuppgifterna för uppdragen innefattar: - Planera, och genomföra verksamhet - Stödja elevernas sociala utveckling - Tillsammans med dina kollegor bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse - Elevnära arbete med fokus på relationsskapande. - Arbete med elevinflytande via Elevrådet. - Rastaktiviteter. - Visst samarbete med Fritidsgårdens dagverksamhet.
2023-05-16 2023-07-06
Nora kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare vuxen
Som socialsekreterare på vuxenenheten är du en del av en mindre arbetsgrupp. Vi arbetar nära varandra, har högt i tak och förenas i ett stort intresse för de målgrupper vi arbetar med, både på individnivå och på samhällelig nivå. I tjänsten som socialsekreterare på vuxenenheten så handlägger du ärenden enligt SoL och LVM för att utreda behov av stöd och insatser för vuxna personer med missbruksproblematik samt ärenden gällande våld i nära relation. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med Vuxenenhetens öppenvård. I tjänsten ingår att du...
2023-05-12 2023-05-30
Nora kommun, Bildningsförvaltning Lärare åk 4-6 Järnboås skola
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 tillsammans med kollega på skolan. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni undervisningen för årskurserna 4-6. Ni är även klassföreståndare tillsammans.
2023-05-05 2023-05-31
Nora kommun, Bildningsförvaltning Ämneslärare trä- och metallslöjd
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning i de ämnen och grupper du ansvarar för tillsammans med erfarna kolleger i dina ämnen. Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du skapar en miljö för lärande och stöttar elevers sociala utveckling. Du arbetar och dokumenterar i verksamhetssystemen och håller dig uppdaterad om forskningsläget inom ditt verksamhetsområde.
2023-04-21 2023-06-12
Nora kommun, Bildningsförvaltning Lärare åk 4-6 till Lärkesskolan
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i åk 4-6. Tillsammans med kollegor bedriva kollegialt lärande. Klassföreståndarskap ingår också i arbetsuppgiften.
2023-03-23 2023-05-31
Nora kommun, Bildningsförvaltning Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter på fritidshemmet. Du kommer delta som resurs i klass som en del av uppdraget och/eller gärna som lärare i något skolämne utifrån Din behörighet/kompetens.
2023-03-23 2023-05-31
Nora kommun Undersköterska
I arbetet ingår att utföra personlig omvårdnad, service i form av städning, tvätt, inköp och ledsagning samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Förutom de praktiska arbetsuppgifterna ska du dokumentera och verka för god kontakt med anhöriga och andra professioner i arbetet kring brukaren. Du förväntas kunna arbeta självständigt och genomföra insatser utifrån de önskemål våra brukare framför i sina genomförandeplaner. Du kommer arbeta som omsorgskontakt åt några brukare. Som omsorgskontakt inneb...
2023-03-17 2023-05-31
Nora kommun, Socialförvaltning Nora kommun söker flera vikarier som vill arbeta inom vård- och omsorg sommaren 2023
När du arbetar hos oss jobbar du ofta med människor som levt ett långt liv där de tagit hand om andra. Nu är det deras tur att få stöd. Jobbet handlar om att vårda det sjuka, ta tillvara på det friska och göra människors vardag enklare, bättre och roligare. Det innebär bland annat att du hjälper till med personlig omvårdnad så som dusch och toalettbesök, matlagning och inköp, städning och tvätt, att ge läkemedel och aktiviteter. I det omsorgsnära arbetet ska alltid rutinen för basal hygien tillämpas. Förutom att utföra praktiska arbetsuppgifter...
2023-01-27 2023-05-31