Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Turistvärdar sommaren 2021
Arbetet som turistvärd innebär i första hand att informera, inspirera och ge god service till våra besökare, på plats, via telefon och i digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av souvenirer, kassahantering samt en viss administration. Nora turistbyrå är auktoriserad som ett Turist center, vilket innebär att man ska kunna ge både lokal, regional och nationell information till besökaren. Du kommer att få introduktion och gemensam utbildning med vår destination Bergslagen.
2021-02-22 2021-03-20
Nora kommun, Bildning Pedagogisk utvecklare
I uppdraget som pedagogisk utvecklare arbetar du mot samtliga förskolor och pedagogisk omsorg. I arbetsuppgifterna ingår att som pedagogiska utvecklare arbeta förebyggande och främjande, se grupp perspektivet istället för individ perspektiv. Höja den specialpedagogiska grund kompetensen hos vår personal. Tillsammans med vår logoped ansvara för barn konferenser samt generella utbildningsinsatser i specialpedagogik. Ingå i utvecklingsledare team och förskole team. Samarbeta med rektor, elevhälsa och arbetslag. Hålla i och ansvara för handlednin...
2021-02-15 2021-03-04
Nora kommun Undersköterska till Vattenhjulet
Att arbeta som undersköterska på Tullbackagården innebär bland annat att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget samt i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
2021-02-10 2021-02-28
Nora kommun Undersköterska till Smedjan/Hyttan
Att arbeta som undersköterska på Tullbackagården innebär bland annat att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget samt i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg.
2021-02-10 2021-02-28
Nora kommun Engagerad och nyskapande kommunsekreterare med gruppledaransvar
Arbetsuppgifterna består i att samordna och administrera ärendeprocessen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du kommer att vara ansvarig för att planera och kvalitetssäkra processen. Du ska granska beredningsunderlag och sammanställa handlingar till kommunstyrelsen och dess utskott/beredningar och kommunfullmäktige, samt föra protokoll på dessa sammanträden. Som kommunsekreterare har du en nyckelposition med många kontaktytor i organisationen. Du kommer bl.a. att leda nämndsekreterare och därigenom driva arbetet med att utveckla ärende...
2021-02-02 2021-02-28
Nora kommun, Omsorg Sjuksköterska
Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos patienten, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar, utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser samt ansvarar för läkemedelshantering. I arbetet ingår också att handleda och leda medarbetare i medicinska frågor samt delegera insatser till omvårdnadspersonal. Dokumentation sker i verksamhetssystemet VIVA. I ditt uppdrag som sjuksköterska så förekommer ensamarbete och då måste du vara trygg med a...
2021-01-19 2021-02-26