Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Socialförvaltning Arbetsterapeut
Du kommer att vara en av sju stycken arbetsterapeuter och vi sitter lokaliserade på Hagby Ängar och på Tullbackagården. Vart du kommer att ha din placering beror på vad just du har för erfarenheter och kompetenser. Arbetsgruppen hjälper och stöttar varandra både i svåra ärenden och när det blir perioder med mer att göra på ett specifikt område. Du ska planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska insatser utifrån varje individs behov. I tjänsten ingår nära kontakt med anhöriga, kollegor, andra yrkeskategorier både internt och externt. I ...
2024-02-23 2024-03-11
Nora kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade på myndighetsutövning enligt SoL, LVU och annan förekommande lagstiftning. Nora är en relativt liten kommun och därmed har socialsekreterarna förmånen att få arbeta brett med varierande arbetsuppgifter, där vi som grupp hjälps åt och är flexibla. Verksamheten ansvarar för handläggning av ärenden från inkommande anmälan/ansökan, via utredning till verkställighet av insats och avslut. Aktuell tjänst som socialsekreterare avser en förstärkning där arbetsuppgifterna kan komma att variera utifrån verksamh...
2024-02-23 2024-03-15
Nora kommun, Bildningsförvaltning Resurs/Speciallärare till Ås skola
Som resursperson/speciallärare är ditt huvudansvar att finnas med som stöd för elev med funktionsvariationer i och utanför klassrummet under dagens olika moment samt under vistelsen på fritidshemmet. Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleven under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Som resursperson är ditt huvudansvar att finnas med som stöd under dagens olika moment. Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med övriga lärare och resurser. Tillsammans skapa...
2024-02-13 2024-03-01
Nora kommun Ekonomichef
I det utvecklingsskede Nora kommun befinner sig, är den ekonomiska planeringen och en klok och medveten investeringsstrategi A och O. Tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget har kommunens ekonomichef en viktig roll i att forma det ekonomiska pusslet, att hitta finansieringslösningar och hållbara upplägg. Som vår ekonomichef leder och ansvarar du för det operativa och strategiska ekonomiarbetet i Nora kommun. Du utgör ett strategiskt stöd till kommunledning och politik, där ditt team förväntas bidra med tydliga och professionella beslu...
2024-02-09 2024-03-03
Nora kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare vuxen
Arbetsuppgifter Som socialsekreterare på vuxenenheten är du en del av en mindre arbetsgrupp. Vi arbetar nära varandra, har högt i tak och förenas i ett stort intresse för de målgrupper vi arbetar med, både på individnivå och på samhällelig nivå. I tjänsten som socialsekreterare på vuxenenheten så handlägger du ärenden enligt SoL och LVM för att utreda behov av stöd och insatser för vuxna personer med missbruksproblematik samt ärenden gällande våld i nära relation. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med Vuxenenhetens öppenvård. I tjänst...
2024-02-09 2024-03-01
Nora kommun, Socialförvaltning Undersköterska nattpatrull
Vi söker nu en undersköterska till våran nattpatrull i Nora Kommun Som undersköterska hos oss arbetar du med att stödja brukarna i deras dagliga liv i deras hemmiljö. Vi arbetar enligt ett rehabiliterande arbetssätt och har alltid individens behov i centrum. Vårt uppdrag är att stimulera och motivera till ett eget och självständigt liv genom att anpassa våra arbetssätt efter brukarens behov och förmågor. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter kring varje brukare. All personal tar ett gemensamt ansvar för att...
2024-02-08 2024-02-29
Nora kommun Sommarvikarier till äldreomsorgen
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad och service. Exempelvis gällande personlig hygien, handling, städning, tvättning, läkemedelshantering osv. I tjänsten ingår även social samvaro, viss dokumentation, planering och vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Uppdraget är omväxlande och du utför det tillsammans med kompetenta kollegor. Arbetstiderna varierar och är förlagda på dagtid, kvällstid och helger. Det finns även en grupp på varje boende samt en gru...
2024-01-15 2024-03-24
Nora kommun, Socialförvaltning Vikarier till sommaren för funktionsstöd.
Stödassistent/Stödbiträde/boendestödjare/personlig assistans Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på arbetsplats, men vanligt förekommande arbetsuppgifter är: Social tid och aktiviteter Hushållsbestyr och inköp Enklare matlagning Tvätt och städning Ledsagning Motivera i det dagliga livet Personlig omvårdnad hygien såsom dusch och toalettbesök Medicinering och andra delegerade HSL-insatser Dialog med anhöriga Dokumentation Gemensamt oavsett arbetsplats är att du jobbar med brukaren i fokus för att ge den allra bästa vård och livskval...
2024-01-05 2024-03-07