Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nora kommun, Omsorg Processledare nära vård
Vi söker en processledare på 100% inom ramen för god och nära vård till Nora kommun. Omställning till en nära vård är en förändring till en mer personcentrerad vård och ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det innebär också att få sin vård så nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och arbetssätt, men det ställer även krav på att arbeta systematiskt genom att följa upp vården samt få till strukturer och processer för lokal samverkan m...
2021-05-11 2021-05-31
Nora kommun Handledare/kioskansvarig
Som handledare och kioskansvarig jobbar du med försäljning, viss bakning och smörgås beredning tillsammans med ungdomar som har kommunalt feriearbete. Du ansvarar (i samverkan med övrig personal på arbetsmarknadsenheten) för planering av inköp, beställningar och kassaredovisningar. Vissa uppgifter kopplat till inre och yttre miljö runt verksamheten ingår.
2021-05-11 2021-05-23
Nora kommun, Bildning Lärare i musik (ev i kombination med annat ämne)
Karlsängskolan söker nu en musiklärare (eventuellt i kombination med annat ämne). Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning samt mentorskap. Delta i enhetens och kommunens utvecklingsarbete.
2021-05-07 2021-05-24
Nora kommun, Bildning Lärare i spanska, spanska som modersmål och engelska
Karlsängskolan söker en lärare i spanska, spanska som modersmål och engelska. Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning samt deltagande i enhetens och kommunens utvecklingsarbete.
2021-05-07 2021-05-24
Nora kommun, Bildning Lärare i textilslöjd
Karlsängskolan söker en lärare i textilslöjd. Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av pedagogisk verksamhet/undervisning samt deltagande i enhetens och kommunens utvecklingsarbete.
2021-05-07 2021-05-24
Nora kommun, Bildning Lärare i bild och spanska
Karlsängskolan söker lärare i bild och spanska. Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av pedagogisk verksamhet/undervisning samt deltagande i enhetens och kommunens utvecklingsarbete.
2021-05-07 2021-05-24
Nora kommun Enhetschef särskilt boende
Till hösten 2021 ska en av våra enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen gå i pension. Nora kommun söker därför en driven, engagerad och lösningsfokuserad enhetschef till kommunens särskilda boende för personer med demenssjukdom. Ditt uppdrag som enhetschef är att planera, leda och driva din verksamhet utifrån ett brukarfokus där individens behov står i centrum. Genom ditt sätt att leda, utveckla och fördela resurser ger du personalen rätt förutsättningar att ge en kvalitetssäker vård och omsorg. Som enhetschef ansvarar du tillsammans me...
2021-05-06 2021-05-27
Nora kommun, Omsorg Nora kommun satsar på hälso- & sjukvården med fler sjuksköterskor
På vår arbetsplats delar vi en gemensam arbetsglädje och arbetar i team med både enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal runt varje patient. Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos patienten, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar, utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser och ger stöd till duktiga undersköterskor. I ditt uppdrag som sjuksköterska så förekommer ensamarbete och då måste du vara trygg me...
2021-05-06 2021-05-27
Nora kommun Vikarierande Logoped till Elevhälsan
I första hand arbeta med främjande och förebyggande åtgärder så som utbildning och handledning av pedagoger i förskola, grundsärskola och i grundskolans tidigare år. Samarbete med pedagoger och övriga professioner inom elevhälsoteamet samt observationer av enskilda elevers tal, språk och kommunikationsutveckling ingår. Tillsammans med en fritidspedagog vidareutveckla undervisningen i en liten språkgrupp på Järntorgsskolans mellanstadium.
2021-05-05 2021-05-20
Samhällsbyggnad Bergslagen, Lokal- & Miljöservice Nu söker vi nya duktiga timvikarier till lokalvården i Nora
Dina arbetsuppgifter är daglig städning, storstädning, golvvård etc. Du får ett arbete med variation, flexibilitet och som stundtals har ett högt tempo. Du är en del av ett lag som ställer upp och stöttar varandra. Att vara vikarie hos oss innebär att du med kort varsel ska kunna arbeta inom våra verksamheter och ersätta ordinarie personal som av någon anledning är frånvarande. Timvikariat hos oss passar för dig som kanske studerar och vill arbeta extra, arbetar på deltid eller av annat skäl önskar jobba lite mer än vad du gör idag. Arbetet s...
2021-04-30 2021-05-19
Nora kommun Lärare och Fritidspedagog till Järntorgskolan
Lärartjänsterna innebär att: - Planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga lärare - Stödja elevernas sociala utveckling - Vara klasslärare - Tillsammans med dina kollegor bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse Som fritidspedagog innebär dina arbetsuppgifter att: - Planera, genomföra och utvärdera verksamheten på fritidshemmet tillsammans med arbetslaget för skolbarnomsorgen. - Under skoltid delta i undervisningen på lågstadiet, 8-10 h/v.
2021-04-27 2021-05-17
Nora kommun, Omsorg Biståndshandläggare, sommarvikariat
Nora kommun söker en sommarvikarie. Du kommer att handlägga ärenden som biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsstöd. I tjänsten ingår beslutsfattande utifrån både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) . Din uppgift som handläggare blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Detta sker i en nära dialog med de personer som...
2021-04-15 2021-05-16