Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Projektledare – Tekniska installationer till Nässjö kommun
Du ingår i en enhet med både förvaltare och projektledare. Som projektledare hos oss arbetar du i en ledande och samordnande roll. Du kommer att driva, leda och samordna investerings- och underhållsprojekt för kommunens verksamheter med ett övergripande ansvar för kvalitet, budget, tidsramar, uppföljning och kundkontakter. Genom tjänstens inriktning kommer du ha ett utökat ansvar inom tekniska frågor. Du kan till exempel komma att utföra statusbesiktningar, ta fram underhållsplaner och skriva egna förfrågningsunderlag. En viktig del i rollen ...
2021-10-19 2021-11-09
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till person med insatsen personlig assistans
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2021-10-15 2021-10-29
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 4-6
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2021-10-14 2021-10-29
Nässjö kommun, Runnerydskolan Lärarvikarie/resursperson åk 4-6
Vikarierar för lärare i åk 4 6 (ej HKK eller språk) efter behov. I uppdraget ingår att undervisa samt arbetsuppgifter som kan ingå runt undervisningen. Finns det inget vikariebehov arbetar du som resurs i ett arbetslag med undervisning, rastvärd etc. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har vana av att samarbeta me...
2021-10-14 2021-10-29
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Lärare i fritidshem på Nyhemsskolan
Att tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera aktiviteter på fritidshemmet samt bedriva skolsamverkan utifrån behov. Det kan vara att stödja en elev eller en elevgrupp, ansvara för rastaktiviteter eller för sk Fritidslektioner i grundskolan.
2021-10-14 2021-11-04
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i SO- ämnena på Brinells Högstadium
Undervisa i so-ämnen år 7-9 samt mentorskap
2021-10-12 2021-10-29
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Kommunarkivarie
Vi söker en arkivarie med perspektiv både bakåt och framåt, som kan de traditionella arkivarieuppgifterna och som vill vara med att ta steget mot digital informationsförvaltning. Nässjö kommun har ett e-arkiv och har påbörjat inleveranser av kommunens olika system. E-arkivets arbete görs tillsammans med länets andra kommuner och vi har ett nära samarbete i höglandet kring arkivfunktioner. Du kommer att leda arbetet med Nässjö kommuns arkivorganisation vilket innebär förvaltningar, bolag och stiftelser. Du kommer att: • Ansvara för kommunens d...
2021-10-11 2021-10-24
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Grundskollärare med chans till försteläraruppdrag
Vi söker dig som är legitimerad lärare för undervisning på mellanstadiet. Vi ser gärna att du kan undervisa i matematik. I din roll kommer du självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslaget planera, utvärdera och följa upp undervisningen. Vi förutsätter att du har elevernas lärande i fokus och en vilja att vara med och bidra till en ökad måluppfyllelse. Du är en trygg ledare i klassrummet och arbetar aktivt med elevernas kunskapsinlärning på både individnivå och gruppnivå. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med e...
2021-10-08 2021-10-31
Polismyndigheten, Polisregion Öst Operativa ledare till Polisens kontaktcenter i Nässjö
Att vara operativ ledare är en arbetsledande roll. Den operativa ledarens huvudsakliga ansvarsområde innebär att säkra den dagliga driften vid PKC i Nässjö, dvs. operativ ledning och styrning. Det innebär att man ska leda den händelsestyrda verksamheten på PKC, både bland operatörer samt förundersökningsledare. Operativa ledare ska ha ett samlat grepp över det som sker på PKC Öst inom ansvarsområdet och fatta de beslut som uppdraget kräver. Exempel på åtgärder som kan krävas för att säkerställa driften är att omfördela resurser, ringa in och b...
2021-10-08 2021-10-22
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare årkurs 7–9 till mindre undervisningsgrupp, Forserum
Vi söker dig som vill arbeta med elever i mindre undervisningssammanhang. Eleverna som behöver mer stöttning för att nå de kunskapskrav som krävs för att bli behörig till gymnasiet. Du arbetar i årskurs 7-9 i olika ämnen, handleder eleverna och ger dem extra stöd i undervisningen. Du ingår i skolans EHT team och kartlägger elevers särskilda behov, gör pedagogiska bedömningar samt handleder pedagoger i arbetslaget. Ett stort plus är att du har vana av att göra pedagogiska utredningar samt att upprätta och kontinuerligt följa upp och utvärdera ...
2021-10-08 2021-11-05
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare MA/NO årskurs 7-9
Du kommer att undervisa våra elever i åk 7-9 i MA och NO. Du skapar tillsammans med dina kollegor en god lärmiljö för varje elev och tillsammans med rektor, EHT-team och övriga kollegor leder och utvecklar du vardagen i skolan för ökad måluppfyllelse.
2021-10-08 2021-11-12
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare till förskoleklass/lärare F-3 - Rosenholmsskolan
Som lärare i förskoleklass arbetar du med de allra yngsta eleverna på skolan. Du medverkar till en positiv och utvecklande lärmiljö, med en god balans av lärande och social utveckling för varje enskild elev och för hela gruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt skolans läroplan och kursplanen för förskoleklass. Vi söker en lärare till förskoleklass med intresse kring språkutvecklande arbete. Du arbetar i ett glatt team med ytterligare förskollärare och fritidspedagoger samt med övrig personal på skolan för att ...
2021-10-08 2021-11-01
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Lärare till årskurs1
Tillsammans med kollegor kommer du att ansvara för undervisning i årskurs 1, Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisning för att våra elever ska nå så långt som möjligt och känna stor lust till lärande.
2021-10-07 2021-10-28
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till förskolorna i Forserum och Äng
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare till våra förskolor i Forserum och Äng. I Nässjö kommun arbetar vi aktivt för en likvärdig förskola. Där blir du som förskollärare en viktig resurs. Som förskollärare arbetar du med förskolans vision för ögonen "Allas lika värde i en lustfylld lärandemiljö". Du arbetar för att skapa en rolig, trygg och lärorik utbildning där barnen och du är med och lägger grunden för det livslånga lärandet. Vi arbetar med läroplanen som bas, och har ansvaret för det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Ditt...
2021-10-07 2021-10-28
Nässjö kommun, Kulturskolan Danslärare
Att undervisa i dans gruppvis med olika inriktningar på Kulturskolan och i valbara kurser på gymnasiet. Att arrangera föreställningar och delta i Kulturskolans övriga utåtriktade verksamhet. Personalkonferenser och andra planeringsmöten ingår i tjänsten.
2021-10-07 2021-10-31
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 1-3
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i et...
2021-10-07 2021-10-24
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Digital kommunikatör med inriktning marknadskommunikation
Vi söker en kreativ, initiativrik, leveranssäker, resultatinriktad och självständig kommunikatör. Du ska ha några års erfarenhet kommunikationsarbete, och du ska kunna ta ansvar för marknadsföringsprojekt från planering till leverans. Du har koll på nya kommunikationstrender, är en säker skribent och brinner för digital kommunikation. I ditt arbete ingår att planera och genomföra marknadsföringsinsatser, producera material för webb och digitala kanaler, följa upp och utvärdera insatser och självständigt driva projekt inom intern- och externkom...
2021-10-06 2021-10-24
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Kock/kökssamordnare till Nässjö kommun
Är du social och gillar att möta människor? Är du en flexibel person som är serviceminded? Gillar du att laga mat av bra kvalité? Då är det här ett arbete för dig! Arbetet som kock innebär sedvanliga sysslor i kök så som matlagning, egenkontroll, disk och städ. Köken serverar näringsriktiga och vällagade måltider av god kvalité och som i möjligaste mån lagas från grunden. Allt enligt gällande måltidspolicy. Att vara kökssamorndare innebära att du har ansvaret för att leda och fördela arbetet i tillagningsköket. Du har ansvar för menyn, bes...
2021-10-06 2021-10-27
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Områdeschef till vikariepoolen
Vi söker dig som vill arbeta som områdeschef för området pooler och timvikarier inom kost och städ verksamhet. Som områdeschef för timvikarier innebär arbetet en stor del rekrytering av vikarier, anställning och löpande vikarieansvar. Du är timvikariernas närmaste chef och kommer därmed hålla APT-möten och följa upp och utvärdera arbetet tillsammans med chefer kring vikariernas insatser. Du kommer även ha ett drift- och personalansvar över stadshusets caféverksamhet. Du kommer ingå i chefsgruppen för kost- och städ tillsammans med övriga områ...
2021-10-05 2021-10-24
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturhusvärd
Det här är ett perfekt arbete för dig som kanske studerar och vill bygga på din framtida anställningsbarhet inom event- och mötesbranschen. Som timvikarie hos oss kommer du tillägna dig relevant serviceerfarenhet som du kommer ha nytta av vidare i branschen. Förekommande arbetsuppgifter är att ta hand om gäster och besökare, iordningsställa lokaler, förbereda och serva gäster med såväl konferensteknik som fika och enklare måltider. Du kommer också arbeta som värd vid evenemang med biljetthantering, service, säkerhet och bidrar till att artiste...
2021-10-01 2021-10-25
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till Hemsjukvården i Nässjö
I nära samarbete med övriga sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och undersköterskor tillgodoser du de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar hemma hos patienten och i nära samverkan med särskilda boenden inom äldre och funktionshinderomsorg. En viktig del i arbetet är utveckling och förbättringar.
2021-10-01 2021-11-07
Nässjö kommun, Åkerskolan Lärare i Träningsskola
Barn- och Utbildningsförvaltningen söker lärare till Träningsskolan på Åkerskolan. Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Här går elever med måttlig/grav intellektuell funktionsnedsättning i åk1-6. Har du speciallärar-kompetens är det ett plus. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevens individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling.
2021-09-30 2021-10-31
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare, mottagning, enhet barn och unga
Mottagningen består av fyra socialsekreterare och en gruppledare. De tar emot anmälningar och ansökningar, gör skydds- och förhandsbedömningar som sedan ligger till grund för beslut om utredning ska inledas eller inte. Målgruppen är barn och unga 0-20 år och deras familjer. Arbetet styrs i huvudsak av SoL och LVU. Mottagningen står för rådgivning till allmänhet och samarbetspartners vad gäller socialtjänstens arbete kring barn och unga. Gruppen är kunnig i att hänvisa till rätt kontakter samt representerar ofta enheten internt och externt. ...
2021-09-30 2021-10-21
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare barn 0- 9 år, Enhet barn och unga
Enhet barn och unga har förstärkts under året och som ett led i detta söker vi nu fler socialsekreterarkollegor. Som socialsekreterare utreder du barns eventuella behov av stöd eller skydd, beviljar insatser genom biståndsbeslut och följer upp beslutade insatser. Arbetet utgår från både SoL och LVU. Vi är en enhet som har djup och bred erfarenhet, har arbetat länge tillsammans, trivs med varandra och där skratt är en viktig del. Vi har ordinarie BBIC-licens och dokumenterar i Combine. Extern handledning ingår i tjänsten. Nässjö kommun värde...
2021-09-30 2021-10-21
Nässjö kommun, Parkskolan Parkskolan i Bodafors söker lärare till åk 4-9 i Matematik, 60-100%
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare i matematik åk 4-9 till Parkskolan i Bodafors. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling. Välkommen till vårt trevliga arbetslag!
2021-09-29 2021-10-22