Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturarbetare inom evenemang och bibliotek
I rollen som Kulturarbetare kommer dina dagar vara omväxlande och dina arbetsuppgifter kommer variera. Du kommer bland annat arbeta inom både bibliotek, evenemang och konferens. En dag inom bibliotek kan innebära uppgifter såsom exempelvis läsfrämjande arbete, bistå besökare med tips, råd och hjälp, medverka vid aktiviteter, delta i uppsökande arbete, marknadsföra aktiviteter via sociala medier med mera. Du kommer att ingå i ett trevligt team med kollegor som jobbar både här i Nässjös stadsbibliotek men även ute på våra filialer. I jobbet ingå...
2024-05-21 2024-06-09
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till funktionshinderomsorgen
Uppdraget som stödpedagog innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödpedagogen ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och servi...
2024-05-21 2024-06-09
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan
I uppdraget som rektor för förskolan driver du det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har ett gemensamt uppdrag att skapa en förskola som håller hög kvalitet, Du ansvarar även för verksamhetsutveckling, personalansvar, budget och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef. Som ledare har du ansvaret för att utbildningen och undervisningen i förskolan utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och försk...
2024-05-21 2024-06-09
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Gymnasielärare i matematik och naturkunskap till Brinellgymnasiet
Är du den entusiastiska pedagogen inom matematik och naturkunskap som vi kan räkna med för att få våra elever att växa? Hos oss blir du en del av en inspirerande arbetsmiljö med både utmaningar och många möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med gott klimat där eleven alltid är i fokus. I ditt arbete ingår att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen. Du arbetar för att eleverna ska utvecklas optimalt, både kunskapsmässigt och socialt. Utifrån varje elevs unika förutsättningar och behov stödjer och motiverar...
2024-05-17 2024-06-06
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker SV/SO lärare till Parkskolan åk 7-9, 80-100%
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i SV och SO ämnena år 7-9, 80-100%. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-17 2024-06-06
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd åk 3-6
Vi söker en lärare i textilslöjd till Annebergs och Malmbäcks skola. Som slöjdlärare undervisar du i årskurs 3-6 i nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd. Uppdraget innebär främst att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå. Du ska dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i ämnet utifrån gällande styrdokument samt samverka med vårdnadshavare, elevhälsa och kollegor i arbetet med eleverna.
2024-05-17 2024-05-31
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Skoladministratör till Brinellgymnasiet
Är du en noggrann person som har en digital inställning till problemlösningar? Då kan du vara den gymnasieadminsitratör vi söker. Hos oss får du ett omväxlande arbete med engagerade kollegor, ett gott klimat och där det alltid är nära till skratt. Som skoladministratör kommer du att hantera många och varierande arbetsuppgifter. I tjänsten ingår bland annat arbete med elevadministration, schema, utbildningsplaner, samordning av nationella prov samt administrativt stöd åt våra rektorer. Arbetsbelastningen skiftar mellan olika perioder, vilket kr...
2024-05-17 2024-05-31
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timanställda till förskola, skola och fritidshem
Anställningen är en timanställning och innebär bland annat: • att ta korta vikariat, från 1 till 14 dagar • att jobba med barn och elever på olika förskolor och grundskolor i kommunen • att hoppa in när ordinarie personal är frånvarande • att din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål • att du har en mobil och/eller dator för att enkelt kunna lägga in ditt schema i vårt bemanningssystem. Du får ofta sms om nya vikariat med kort varsel, ibland samma dag som behovet uppstår
2024-05-16 2024-08-11
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Teckenspråkstolk elevassistent
Vi söker en teckenspråkstolk till åk 7-9. Du ska ge stöd till en elev i den ömsesidiga kommunikationen under hela skoldagen. Uppdraget innebär också att ge stöd till andra elever i klassen. Undervisningen kan ske både i grupp där klassläraren ansvarar för undervisningen men också enskilt tillsammans med en elev där du som teckentolk kan få ett visst undervisningsansvar. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och elevassistenter som undervisar i både ämnen och ämnesområden. I arbetslaget är det kollegiala samarbetet viktigt för ...
2024-05-15 2024-05-29
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Erkaboskolan och Handskerydsskolan söker specialpedagog
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, med särskilt intresse för att möta elever som utmanar. Erkaboskolan är en nystartad resursskola med plats för drygt 20 elever. Här arbetar du på organisation- grupp och individnivå, tätt tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Då Erkaboskolan delar lokaler med centrala elevhälsan har du också nära till flera olika professioner som skolpsykolog, skollogoped, specialpedagoger utöver de pedagoger och elevcoacher som arbetar på skolan. Flera av de elever som går på Erkaboskolan bär med sig erfarenhe...
2024-05-13 2024-06-02
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Annebergs skola
Vi söker en lärare till mellanstadiet på Annebergs skola. Vi arbetar i mindre årsarbetslag runt varje årskurs. I de större klasserna tillämpar vi ett tvålärarsystem. Det innebär att du kommer samarbeta nära en eller ett par lärarkollegor både i undervisningen och i rollen som klassföreståndare. Du kommer också ingå i arbetslaget för åk 4-6 med regelbundna träffar. I uppdraget ingår i första hand följande: * Planera och genomföra undervisning för att uppnå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå * Do...
2024-05-13 2024-05-27
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bodaforsområdet söker speciallärare
Som ett led i vår kommande satsning att arbeta på en röd tråd i Bodaforsområdet söker vi nu en gemensam speciallärare för Malmbäcks skola, Sandsjöfors skola och Emåskolan, samtliga elever kommer inom tid börja på Parkskolan. Skolorna har gemensamma träffar med jämna mellanrum, du ingår även i elevhälsoteamet. Till skolorna finns även en specialpedagog kopplad från centrala elevhälsan. Rollen som speciallärare innefattar att arbeta med elever och att utreda behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Som speciallärare ska du kunna analysera olika...
2024-05-10 2024-05-30
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker MA/KE lärare till Parkskolan åk 7-9
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i MA och KE ämnena, år 7-9. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-07 2024-05-22
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker SV, SO, EN lärare till Parkskolan åk 4-6
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i SV, SO och EN ämnena, år 4-6. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-07 2024-05-22
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i engelska och annat ämne på Brinells Högstadium
Undervisning i engelska och annat ämne på Brinells Högstadium. Mentorsskap för en grupp elever.
2024-05-06 2024-05-26
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärartjänst åk 4-6 till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling.
2024-05-03 2024-05-23
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Arbetsmarknadskonsulent/Lärare
Arbetet innebär att vägleda, utbilda och coacha personer som står långt i från arbetsmarknaden och stödja individen att hitta vägar till en egen försörjning. Ett av de viktigaste uppdragen är att inspirera och motivera våra arbetssökande i sin egen utvecklingsprocess som leder mot arbete. Det handlar om att hitta flexibla och personliga lösningar som leder vidare mot anställning. Arbetsuppgifterna består vidare i att följa upp individens plan, leda aktiviteter och utbildningsinsatser samt sköta kontakter med våra främsta uppdragsgivare arbetsf...
2024-05-02 2024-05-23
Nässjö kommun Studiehandledare/modersmålslärare i modersmål ukrainska
Studiehandledning/modersmålsundervisning på modersmålet ukrainska för elever som behöver stöd i sin utveckling mot skolans mål. Tillsammans med skolans övriga pedagoger planera, genomföra och utvärdera utbildning för nyanlända elever med modersmålet ukrainska. Undervisningen gäller främst elever i grundskola.
2024-04-30 2024-05-27
Nässjö kommun, Åkerskolan Lärare årskurs 4-6 Åkerskolan
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i någon av våra mellanstadieklasser. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett arbetslag med tre övriga lärare. Naturligtvis utgår ...
2024-04-25 2024-06-23
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hultets förskola
Är det dig vi söker? Vi på Hultets förskola har sju avdelningar uppdelade i grupper med yngre och äldre barn. Vi har god tillgång till lokaler som nyligen byggts om och renoverats och inrymmer bland annat gemensamma utrymmen såsom ateljé, vattenrum, bibliotek och en gymnastikhall som flitigt används. Här finns också en härlig utomhusmiljö med fin natur och med skogen inpå knuten. Förskolans personalgrupp kännetecknas av att ha en positiv inställning med ett stort engagemang och barnfokus. Här finns pedagoger med lång erfarenhet och det finns s...
2024-04-12 2024-05-31
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker två förskollärare till Målens förskola
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Målens förskola? Nu söker vi två nya kollegor och kanske är det just Dig vi söker. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn med Lpfö-18 som bas. Tillsammans med ditt arbetslag skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö-18. Vi söker dig med legitimation och behörighet inom förskola. Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt. Du ...
2024-04-10 2024-05-31
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Miljöchef
Som miljöchef förväntas du leda och fördela arbete inom gruppen, resursplanera på kort och lång sikt. I din roll ska du utveckla medarbetare genom ett tillitsbaserat och coachande ledarskap samt ta initiativ till nya arbetssätt. Du förväntas omvärldsbevaka relevanta sektorer i syfte att hitta nya utvecklingsprocesser. Du kommer ansvara för enhetens budget, medarbetares löneprocess, vara en del av samhällsplaneringskontorets ledningsgrupp och företräda enheten såväl som kommunen vid interna och externa kontakter. Du förväntas vara primär ersätta...
2024-03-13 2024-06-23
Nässjö kommun, Socialförvaltningen SOMMARJOBB 2024 ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDEROMSORGEN
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är: - Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i samvaron med andra människor - Att få ge stöd åt en person med behov - Att få vara delaktig i andra människors liv - Att själv få utvecklas som person i mötet med andra Nu behöver vi semester och då behöver vi dig! Jag som behöver stöd, skulle allra helst vilja klara mig själv! Men ibland behöver jag dig! - Att du är där för att jag...
2023-12-13 2024-06-07