Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Specialistundersköterska Hemsjukvården
I ett pararbete med sjuksköterska förstärker du sjuksköterskebemanningen på hemsjukvården. Du ingår i ett nära samarbete med övriga i arbetslaget. Du ansvarar genom din utökade delegering för olika hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser hemma hos patienten. Arbetsuppgifterna kan vara enklare bedömningar (i samverkan med legitimerad personal), provtagning, såromläggningar, hantering av kateter, och stöttning till den enskilde eller dess anhöriga. Mycket av arbetet utförs självständigt och andra delar i samverkan med sjuk...
2023-02-07 2023-02-26
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till särskilt boende inom Funktionshinderomsorgen
Uppdraget som stödassistent innefattar att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar skapa möjlighet att leva som andra i samhället genom delaktighet, självständighet och normalisering. Stödassistenten ska stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Målet med uppdraget är att stärka den enskildes tilltro till sin egen förmåga, så att förutsättningar skapas för utveckling, samt trygghet och struktur i vardagen. Uppdraget styrs främst av Lagen om stöd och s...
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Gruppledare missbruksgruppen
Missbruksgruppen består av 3 socialsekreterare och en gruppledare som även arbetar som socialsekreterare på motsvarande 50 procent. Som gruppledare är du en viktig del i att forma socialtjänstens myndighetsutövning kring den aktuella målgruppen. Du leder och samordnar det dagliga arbetet samt fattar beslut enligt delegation. Du fördelar ärenden, fungerar som bollplank och metodstöd. Vidare representerar du din arbetsgrupp både internt och ut mot våra samverkanspartners. Tillsammans med enhetens chef och övriga gruppledare blir du är en viktig...
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i moderna språk franska
Undervisa i franska och annat ämne
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Lärare i svenska som andraspråk och ev. annat ämne
Undervisa i svenska som andraspråk och eventuellt annat ämne. Mentorskap för en grupp elever.
2023-02-06 2023-02-26
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Hej fysioterapeut!
Ditt jobb är att göra bedömningar för fortsatta rehabiliterande insatser, hantera hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen, ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen, lägga upp träningsprogram och följa upp uppsatta mål. Du planerar rehabiliterande insatser för den medborgare som behöver rehabilitering i sitt hem, vilket kan vara på korttids, på gruppbostad, på särskilt boende, i huset eller i den egna lägenheten. En bra kontakt med anhöriga är också ditt ansvar. Det kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande. Vi söker dig som kan jobba v...
2023-02-06 2023-03-05
Höglandets räddningstjänstförbund Sommarjobba som brandingenjör
Som sommarjobbande brandingenjör jobbar du, med stöd från handledare, främst i det förebyggande uppdraget inom funktion myndighet. Dina arbetsuppgifter är både gruppgemensamma och självständiga. Du tar bland annat fram stödmaterial och är behjälplig vid myndighetsfrågor. Du får även möjlighet att åka med vid larm. Under sommaren får vi möjlighet att lära känna dig samtidigt som du får en värdefull erfarenhet att bygga vidare på. Trivs du hos oss kanske du är en av våra framtida medarbetare? Vi är flexibla utifrån längd och tidsperiod för att ...
2023-02-03 2023-02-27
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker förskollärare till förskoleområde Forserum/Äng
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng? Nu söker vi ny kollega till en nystartad avdelning och kanske är det Dig vi söker. Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och ansvarar för utbildningen i förskolan med Lpfö-18 som grund. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisering av aktiviteter för barn. Vi söker dig som är tydlig ledare, drivs av nyfikenhet och tar tillvara och ser barns intressen och förmågor. Tillsammans med teamet skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för all...
2023-02-03 2023-03-26
Höglandets räddningstjänstförbund Skorstensfejartekniker
Är du social och serviceinriktad? Hos oss är kontakt med människor en naturlig del av arbetsdagen. Här är du en del av en grupp med trevliga, kunniga och engagerade kollegor. Ni är sex skorstensfejare och fyra skorstensfejartekniker. Du utgår från Nässjö eller Vetlanda och arbete kan förekomma i båda kommunerna. Hos oss har du möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Du är en del av vårt kontinuerliga arbete med att förbättra verksamheten. Vi vill att du har lätt för att jobba tillsammans med andra, även om du främst arbetar självständigt. ...
2023-01-30 2023-02-20
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Destinationsutvecklare 100%
Ta chansen att vara med och utveckla Nässjö kommuns besöksnäring! Vår destinationsutvecklare går vidare till nya utmaningar och nu söker vi en driven projektledare som vill fortsätta arbetet med att utveckla Nässjö som destination. Fokus ligger på att stärka kommunens samarbete med besöksnäringsföretagen och Nässjö som besöksmål inom ramen för vårt platsvarumärke. Till grund för arbetet ligger kommunens destinationsutvecklingsstrategi. Som destinationsutvecklare ska du: • Driva Nässjö kommuns destinationsutveckling utifrån besöksnäringsstrate...
2023-01-28 2023-02-19
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Sommarvikariat socialsekreterare, äldreomsorg
Huvuduppgiften är myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, främst inriktad mot äldre. Det innebär att utreda, bedöma och fatta beslut om biståndsinsatser samt att bedriva ett aktivt uppföljningsarbete. En del i ditt uppdrag är att samverkan med slutenvården och primärvården i samband med vårdplanering.
2023-01-27 2023-02-15
Nässjö kommun, Anneberg Verksamhetsvaktmästare till Annebergs skola samt förskolor i närområdet
I uppdraget som verksamhetsvaktmästare ingår verksamhetsstöd. Det arbetet inkluderar underhåll av verksamhetens lokaler, där du förväntas kunna åtgärda mindre skador och fel samt utföra enklare reparationer i byggnaderna. I arbete ingår även att samordna felanmälningar inom verksamheten. I den yttre skötseln av verksamheten ingår exempelvis underhåll av grönytor, staket, grindar, parkeringsytor, rabatter och buskar. Under vintertid ingår även snöröjning och halkbekämpning. Som verksamhetsvaktmästare kommer du också arbeta förbyggande med säke...
2023-01-25 2023-02-10
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Lärare i Engelska och Svenska på Brinellgymnasiet
Undervisning i engelska och svenska på brinellgymnasiet
2023-01-25 2023-02-14
Höglandets räddningstjänstförbund Beredskapssamordnare
Som beredskapssamordnare samordnar och driver du kommunernas arbete inom kris- och beredskapsområdet samt inom det brottsförebyggande området. Du driver arbetet utifrån handlingsprogrammets mål och deltar i områdenas hela processer. Som beredskapssamordnare arbetar du bland annat med: • omvärldsbevakning • civilt försvar • krigsplacering • beredskapsplanering • kontinuitetshantering För att passa för tjänsten behöver du vara bekväm med att både jobba självständigt och i grupp. Du är van att driva processer framåt med ett gott resultat. I upp...
2023-01-25 2023-02-15
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare, missbruk och beroende
Huvuduppgiften är myndighetsutövning enligt lagstiftning SoL och LVM riktat till målgruppen 18 år och uppåt. Detta innebär att utreda, bedöma och fatta beslut om behandlingsinsatser samt att bedriva ett aktivt uppföljningsarbete i ärenden. En viktig del i ditt uppdrag är också samverkan med vår egen behandlingsverksamhet och andra huvudmän såsom Statens institutionsstyrelse, Regionen och Kriminalvården.
2023-01-24 2023-02-13
Nässjö kommun, Socialförvaltningen SOMMARJOBB 2023 ÄLDRE/FUNKTIONSHINDEROMSORG
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är: - Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i samvaron med andra människor - Att få ge stöd åt en person med behov - Att få vara delaktig i andra människors liv - Att själv få utvecklas som person i mötet med andra Nu behöver vi semester och då behöver vi dig! Jag som behöver stöd, skulle allra helst vilja klara mig själv! Men ibland behöver jag dig! - Att du är där för a...
2022-12-15 2023-06-18
Nässjö kommun, Socialförvaltningen SOMMARJOBB 2023 ÄLDRE/FUNKTIONSHINDEROMSORG
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är: - Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i samvaron med andra människor - Att få ge stöd åt en person med behov - Att få vara delaktig i andra människors liv - Att själv få utvecklas som person i mötet med andra Nu behöver vi semester och då behöver vi dig! Jag som behöver stöd, skulle allra helst vilja klara mig själv! Men ibland behöver jag dig! - Att du är där för a...
2022-12-15 2023-06-18
Nässjö kommun, Åkerskolan Lärare årskurs 1-3 till Åkerskolan
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i årskurs 1-3. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett arbetslag med övriga lärare i samma årskurs. Naturligtvis utgår du ifrån s...
2022-11-18 2023-03-31