Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Förskolan Barnskötare till Målens förskola
Vill du ha ett av de roligaste uppdragen som finns? Välkommen till oss på Målens förskola som består av fem avdelningar. Hos oss får du som barnskötare verka för allas lika värde i en lustfylld lärandemiljö som är förskolans vision. Förskolan har en inspirerande inomhusmiljö med en stor gemensam plats för möten mellan människor och härliga lekytor. På vår utegård finns stora gräsmattor, asfalterade ytor och sandlådor som inbjuder till lek. Nu söker vi dig som vill lägga grunden för barnens livslånga lärande och tilltro till sig själva. Du arb...
2023-06-02 2023-06-16
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker två förskollärare med ett positivt nyfiket förhållningssätt
Vi söker nu två förskollärare till ett av våra arbetslag. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans ...
2023-06-02 2023-06-30
Nässjö kommun, Äldreomsorg Undersköterska till äldreomsorgen
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter oc...
2023-06-02 2023-06-18
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Musiklärare till Nyhemsskolan
Uppdraget innebär att planera, genomföra och utvärdera musikundervisningen.
2023-06-01 2023-06-16
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott till Malmbäcks skola
Grunduppdraget är undervisning i ämnet idrott i årskurserna 1-6. Du arbetar medvetet med ett relationellt förhållningssätt gentemot såväl elever som vårdnadshavare. Du anpassar din undervisning efter elevernas intressen och behov, samt dokumenterar, följer upp och utvärderar din undervisning för en ökad måluppfyllelse i ämnet. Du ingår i ett arbetslag på vårt mellanstadium och du är delaktig i skolans utvecklingsarbete på verksamhetsnivå.
2023-06-01 2023-06-22
Nässjö kommun, Brinell Högstadium Elevassistent Brinells Högstadium grundsärskola 7-9
Stödja elever i sin kunskapsutveckling. Tillsyn på raster. Omsorg ( Toalettbesök, omklädning osv ) Äta tillsammans med eleverna Delta i alla praktiska ämnen såsom bad varje vecka där personen ska bada tillsammans med eleverna. Samarbete med pedagoger. Olika kommunikationsmedel. Många förflyttningar dagligen.
2023-06-01 2023-06-15
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i mellanstadiet till Malmbäcks skola
Grunduppdraget är undervisning i årskurserna 4-6, i ämnen efter din behörighet. Du arbetar medvetet med ett relationellt förhållningssätt gentemot såväl elever som vårdnadshavare. Du anpassar din undervisning efter elevernas intressen och behov, samt dokumenterar, följer upp och utvärderar din undervisning för en ökad måluppfyllelse i dina ämnen. Du ingår i ett arbetslag på vårt mellanstadium och du är delaktig i skolans utvecklingsarbete på verksamhetsnivå.
2023-06-01 2023-06-22
Nässjö kommun, Parkskolan Parkskolan i Bodafors söker SV/MA lärare till mellanstadiet
Vi söker en grundskollärare till Parkskolan i ämnena SV och MA i år 4-6, tjänsten kan kombineras med andra ämnen. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak. I tjänsten ingår mentorsskap för åk 4-6 tillsammans med en annan lärare.
2023-06-01 2023-06-21
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Lärare inom psykiatri och funktionshinder till KOMVUX i Nässjö
Som lärare inom Vård- och omsorg kommer du att undervisa och handleda vuxenstuderande på gymnasial nivå i enlighet med gällande styrdokument för vuxenutbildningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning i klass, metodövning, handledning, validering samt APL-fördelning och uppföljning. Viss samverkan med vår distansleverantör kan också förekomma. Vi är certifierade inom Vård- och omsorgscollege och har ett nära samarbete med övriga vuxenutbildare på höglandet samt med Brinellgymansiet.
2023-05-31 2023-06-20
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Lärare i fritidshem
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du kreativt för att inspirera till ett lustfyllt lärande som stärker både elevens kunskap och personliga utveckling. I uppdraget ingår ...
2023-05-30 2023-06-18
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker en förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag.
I arbetet som förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag får du arbeta som förskollärare och samtidigt ha ett utvidgat ansvar att driva och hålla i utvecklingsprocesser på förskoleområdet. Arbetet sker genom ett kollegialt lärande med förskolans personal med syftet att utveckla en lärande organisation. Tillsammans med personal och rektor tillser du att undervisningen utvecklas på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet utifrån barnens nyfikenhet och intresse. Tillsammans med rektor beslutas var och hur din kompetens skall tas till...
2023-05-29 2023-06-13
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker förskollärare till Annefors förskola med inriktning hållbar utveckling.
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du står stadigt vid föränd...
2023-05-29 2023-06-13
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker en förskollärare till Stensjöns förskola
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du står stadigt vid föränd...
2023-05-29 2023-06-13
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Lärartjänst åk 4-6 till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling.
2023-05-26 2023-06-16
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Verksamhetsutvecklare/teamledare kontaktcenter
Nu söker vi en driven och ansvarstagande verksamhetsutvecklare som brinner för utveckling och vill ta vårt kontaktcenter in i framtiden. Vi tror att du: - Har eftergymnasial utbildning eller likvärdiga erfarenheter förvärvade på annat sätt - Har erfarenhet av att bedriva modern kundserviceverksamhet enligt ROSA-metoden - Har erfarenhet av verksamhets- och kvalitetsutveckling - Är en god kommunikatör och engagerande teamledare med ett coachande förhållningssätt - Har lätt för att bygga relationer och trivs med att ha många kontaktytor - Har en...
2023-05-26 2023-06-14
Nässjö kommun, Äldreomsorg Enhetschef äldreomsorg
Äldreomsorgen söker enhetschef. Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och fastställda beslut.
2023-05-23 2023-06-19
Nässjö kommun, Förskolan Specialpedagog till förskolor i Nässjö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen söker specialpedagog till förskolor i Nässjö kommun, Annefors, Stensjön och Sandsjöfors förskoleområde. Specialpedagogens funktion är områdesövergripande. Specialpedagogens uppdrag i förskolan handlar om att självständigt och i team genomföra uppföljning och utvärdering samt tillsammans med rektor leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn.
2023-05-22 2023-06-18
Nässjö kommun, Runnerydskolan Lärare i fritidshem
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö och en meningsfull fri...
2023-05-22 2023-06-07
Höglandets räddningstjänstförbund Brandingenjör
Vågar du tänka nytt och annorlunda? Hos oss har du möjlighet att utvecklas. Här har du många kollegor men ändå känslan av en mindre räddningstjänst. Vi på Höglandets räddningstjänstförbund jobbar vi för en trygg och säker miljö för våra 60 000 medborgare i Vetlanda och Nässjö kommuner. Totalt är vi runt 225 medarbetare och vi har brandstationer på elva orter. Inom förbundet finns fem funktioner och vi söker nu dig som är brandingenjör till funktionen myndighet. Här du möjlighet att vara placerad i Nässjö eller Vetlanda. Två städer som utveckl...
2023-05-19 2023-06-09
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Gymnasielärare i tyska kombinerat med svenska eller annat ämne
I ditt arbete ingår att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen. Du arbetar för att eleverna ska utvecklas optimalt, både kunskapsmässigt och socialt. Utifrån varje elevs unika förutsättningar och behov stödjer och motiverar du dem för att nå framgång i sina studier.
2023-05-17 2023-06-09
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Musiklärare, Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker musiklärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Är du utbildad lärare fritidshem med inriktning musik är du också välkommen att söka denna tjänst. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utif...
2023-05-17 2023-06-06
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Lärare till resursskolan
Du och dina kollegor ansvarar för elevens hela skoldag, vilket bland annat innebär undervisning, mentorskap och samverkan med olika aktörer. Tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar, genomför och följer du upp elevernas utbildning utifrån deras individuellt uppsatta mål. I din tjänst kommer du att ha en nära samverkan med hemmet och övriga aktörer runt eleven så som socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Du kommer också att ha ett nära samarbete med övriga skolor i kommunen. Du kommer att ha mentorselever, vilket innebär att du har...
2023-05-17 2023-06-04
Nässjö kommun, HR-avdelningen Lönehandläggare/systemförvaltare till Nässjö kommun
Denna tjänst är i grunden en lönehandläggartjänst, men utifrån intresse, kompetens och erfarenhet så kan den innehålla olika stora delar systemförvaltning. I lönehandläggningsdelen arbetar du med löneprocessen som helhet. Du ansvarar för dina egna verksamhetsområden men har ett nära samarbete med övriga lönehandläggare. Du stöttar chefer och medarbetare i lönefrågor, vilket kräver ett konsultativt förhållningssätt. Andra förekommande arbetsuppgifter inom löneområdet är kontakt med myndigheter och hantering av diverse intyg. Du kommer även ha ...
2023-05-17 2023-06-11
Höglandets räddningstjänstförbund, Deltid Räddningstjänst i beredskap – deltidsbrandman
Rädda liv och bidra till trygghet där du bor! Som deltidsbrandman eller räddningstjänst i beredskap, RIB, som det egentligen heter gör du en viktig insats för både medborgare och företag i ditt närområde. Larmet kan gå när som helst på dygnet. När medmänniskor hamnar i tuffa situationer, då finns vi där. Hos oss har du ett spännande och mångsidigt jobb, där arbetsuppgifterna ofta är oförutsägbara. För att blir RIB:are hos oss behöver du inte ha någon tidigare erfarenhet av brandmannayrket. Du får utbildningen och del av c-körkort av oss. Den ...
2023-05-17 2023-06-07
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Huvuduppgiften inom ekonomiskt bistånd är att bedriva ett aktivt arbete med stöd till egenförsörjning parallellt med handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du ingår i en arbetsgrupp med 16 socialsekreterare, gruppledare, samverkanskoordinator och administrativ assistent. Inom enheten finns även en arbetsgrupp om fem socialsekreterare som hanterar ärenden inom våld i nära relationer. Vi använder oss av verksamhetssystemet Combine. Extern handledning ingår i tjänsten.
2023-05-17 2023-06-06
1 2 >