Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk F-3
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2022-10-04 2022-10-25
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare inriktning NPF åk 4-6 lå 22/23
Du kommer ansvara för undervisningen i vårt Flexteam tillsammans med lärarkollegor och i nära samarbete med våra resurspersoner. Flexteamet är en särskild undervisningsgrupp där elever med behov av anpassad lärmiljö går. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser d...
2022-10-03 2022-10-17
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 4-6 sv/sva/eng lå 22/23
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2022-10-03 2022-10-21
Nässjö kommun, Förskolan Hultets förskola rekryterar förskollärare
Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och du ansvarar för utbildningen i förskolan med förskolans läroplan Lpfö 18 som grund. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisering av aktiviteter för barn. Vi söker dig som är tydlig ledare, drivs av nyfikenhet och tar tillvara på och ser barns intressen och förmågor. Tillsammans med teamet skapar du en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att du har förskollärarlegitimation.
2022-09-30 2022-10-21
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Administratör till Barn och utbildningsförvaltningen
Huvudsakligen kommer du arbeta med fakturering av avgifter för förskola och fritidshem och efterföljande betalningsbevakning, samt fakturering och återbetalning vid inkomstjämförelse. Vidare svarar du på frågor från vårdnadshavare och personal kring barns placering, regler och avgifter för förskola och fritidshem, samt E-tjänst och Edlevo. I arbetet ingår även andra förekommande administrativa arbetsuppgifter samt att vara ersättare för registrator. Arbetet innebär att du har flera olika IT-system som dina arbetsverktyg.
2022-09-30 2022-10-21
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Rektor till Annebergs F-6 skola
I Nässjö kommun jobbar du som rektor även i nära samarbete med hela vårt rektorsteam för grundskolan bestående av 20 positiva individer med höga förväntningar på våra verksamheter. Du har också ett kvalificerat och nära stöd i ditt skolledarskap och i ditt pedagogiska ledarskap av grundskolechef och grundskolans utvecklingsledare. I rektorsuppdraget ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll att tillsammans med personalen på enheten utveckla skolan mot dess mål. Vi arbetar ständigt för en ökad m...
2022-09-30 2022-10-23
Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården Elevcoach till Nystartad resursskola i Nässjö
Som elevcoach har du en mycket viktig roll för elevernas välmående. Ett elevnära arbetssätt är en förutsättning för att skoldagen ska fungera för våra elever. Detta innebär att du finns till för eleverna vid raster, uteaktiviteter, måltider och olika studiesituationer som vägledare och ett kompletterande vuxenstöd. Du motiverar, vägleder och hjälper eleverna att strukturera upp sin vardag och sitt skolarbete. Tillsammans med eleven finner du strategier för att skapa goda relationer till kamrater och vuxna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat...
2022-09-29 2022-10-16
Nässjö kommun, Malmbäck och Resursenheten Runnerydsgården Lärare i fritidshem/arbetslagsledare till Malmbäcks skola!
Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas lärande i fritidshemmet. Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i, och utvecklingen av fritidshemmet. Vi är i en spännande utvecklingsfas där vi gärna ser att du tar ledartröjan som arbetslagsledare för vårt fritidshem. Du kommer tillsammans med kollegor i fritidshemmet planera, genomföra och följa upp undervisningen för våra elever. För goda förutsättningar i ditt uppdrag har du väl avsatt tid för planering, utvärdering och reflektion. På skolan sker detta b...
2022-09-29 2022-10-30
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeut
I nära samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehab assistenter, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar vi gemensamt för att skapa en helhetslösning för patienten. Arbetet är självständigt och den ena dagen är inte den andra lik. Vi är en arbetsplats där vi trivs, har roligt och utvecklas tillsammans. Vardagen genomsyras av arbetet med ständiga förbättringar samtidigt som våra insatser följer arbetsterapiprocessen. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas bedömning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel, funktionsbedömning och rehab...
2022-09-28 2022-10-13
Nässjö kommun, Runnerydskolan Lärare i fritidshem
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2022-09-27 2022-10-15
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsutvecklare
På uppdrag av förvaltningschef driver, samordnar och genomför du verksamhetsutveckling inom förvaltningens tre enheter. Uppdraget innebär att vara ett strategisk stöd till respektive enhetschef för att nå uttalade mål och ambitioner. Du planerar din egen arbetsdag och driver ditt arbete både självständigt och i samverkan med andra. Är du det strategiska bollplank vi söker? Läs vidare.
2022-09-27 2022-10-16
Nässjö kommun, Brinellgymnasiet Vikariat Engelska och Svenska på Brinellgymnasiet
Du ska vikariera som Engelska och Svenska lärare i undervisning på Brinellgymnasiet.
2022-09-27 2022-10-11
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till Hemsjukvården
Som leg. SSK/specialist-SSK hos oss har du ansvar över ett geografiskt område (Patientansvarig sjuksköterska- PAS område) i ordinärt boende eller särskilt boende. Vi behöver fylla på med sjuksköterskor både inom inriktning äldreomsorg, sjukvård i ordinärt boende samt till Funktionshinderomsorgen. I varje geografiskt område jobbar vi i ett tvärprofessionellt team med en knuten Specialistundersköterska, Arbetsterapeut och Fysioterapeut. Du ansvarar för din egen planering och genomförande inom ditt område vilket bland annat innebär att du genomfö...
2022-09-26 2022-10-17
Nässjö kommun, Rosenholmsskolan Lärare i Hem- och konsumentkunskap och ev annat ämne års 6-9
Vi söker en driven, utbildad lärare som gillar utmaningar. Du är en lagspelare och utgår från skolans styrdokument samt visar stor lyhördhet för elevernas behov. Tillsammans med dina kollegor stimulerar du alla elevers utveckling och lärande. Du tar tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verkar för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med både rutinerade och nyutexaminerade lärare. Undervisning kommer främst att ske i årskurs 6-9 i hem- och konsumentkunskap samt eventuellt annat ämne om du vill arbeta...
2022-09-26 2022-10-14
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker förskollärare till Sandsjöfors förskola
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du står stadigt vid föränd...
2022-09-23 2022-10-14
Nässjö kommun, Förskolan Vi söker förskollärare till Annefors förskola med inriktning hållbar utveckling
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du står stadigt vid föränd...
2022-09-23 2022-10-14
Höglandets räddningstjänstförbund Brandinspektör – insatsledare
Välkommen till en arbetsgrupp med en härlig teamkänsla och ett tillåtande klimat, där alla får komma till tals. I din roll jobbar du i en bra kombination med förebyggande uppgifter och operativt arbete. Du får utvecklas i din roll, samtidigt som du är med och utvecklar verksamheten. Som brandinspektör och insatsledare arbetar du med myndighetsutövning, enligt lagen om skydd mot olyckor, och lagen om brandfarlig och explosiv vara. Du åker som insatsledare i det operativa uppdraget, och kombinerar operativa dygn med funktionspass dagtid. Du ha...
2022-09-20 2022-10-11
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare vikariat
Uppdraget som upphandlare är omväxlande och innefattar många kontakter internt och externt. Du kommer arbeta som internkonsult gentemot de kommunala verksamheterna och bidra med praktisk sakkunskap i upphandlings-, inköps-, och avtalsfrågor, medverka vid informations- och utbildningstillfällen samt i nätverk med marknad och leverantörer. Du kommer exempelvis att: - leda, planera och genomföra upphandlingsprojekt - utbilda och informera interna verksamheter om upphandling - administrera avtalsförlängningar, avtalsuppföljningar och analyser a...
2022-09-20 2022-10-10
Nässjö kommun, Förskolan Specialpedagog till förskolor i Nässjö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen söker specialpedagog till förskolor i Nässjö kommun. Specialpedagogens funktion är områdesövergripande. Specialpedagogens uppdrag i förskolan handlar om att självständigt och i team genomföra uppföljning och utvärdering samt tillsammans med rektor leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn.
2022-09-20 2022-10-11
Nässjö kommun, BU centrala verksamheter Skollogoped sökes till Centrala elevhälsan, Nässjö kommun.
Skolans verksamhet och elevernas måluppfyllelse är grundläggande frågor för vårt samhälles framtid. Skolans styrdokument betonar vikten av att utveckla och använda språket i lärande och i kommunikation. Med din specialistkunskap om språkutveckling och kommunikativa hinder är du en viktig samarbetspartner för personal inom vår pedagogiska verksamhet. Som skollogoped i Nässjö kommun arbetar du för att barn och elever ska uppnå verksamhetens mål i relation till läroplanen. Det innebär att: Du arbetar på organisations-, grupp- och individnivå. ...
2022-09-19 2022-10-10
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Avdelningschef äldreomsorg
Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för äldreomsorgens hela verksamhet såväl ordinärt som särskilt boende. Du ansvarar för verksamhetens kvalité, ekonomiska resultat och utveckling. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en central fråga. "Lust till livet - hela livet" utgör inriktningen i äldreomsorgens strategiplan där du fortsätter utveckla en god äldreomsorg. Du är hängiven i frågor gällande äldre och anhöriga. I nära samverka...
2022-09-19 2022-10-16
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Åkershälls förskola i Nässjö
Åkershälls förskola har en mångkulturell prägel och vi har många barn med olika modersmål i våra barngrupper. Detta ser vi som en stor tillgång. Vi har fokus på ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vår verksamhet är lekfull och lärorik, där trygghet, glädje och gemenskap är viktiga ledord och vårt arbetssätt utgår helt och hållet från, och med hjälp av, det goda, relationella förhållningssättet där vi ser varje individs behov och förutsättningar. Detta möjliggörs genom att vi arbetar i mindre barngrupper där varje individ får ta plats...
2022-09-15 2022-10-06
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Högskoleutbildad Stödpedagog till Mosshaga Daglig verksamhet
Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga arbetslivet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. En viktig grund i ditt förhållningssätt är att du är initiativtagande, duktig på att motivera andra tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Uppdraget som stödpedagog inom daglig verksamhet innebär att du kommer: • ha en central roll i kvalitet- och utvecklingsarbete, • driva arbetet med pedagogiska metoder, • handleda i social dokumentation och genomförandeplan, • arbeta med att upprätta o...
2022-09-15 2022-10-06