Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Grundskollärare till mellanstadiet
Vi söker en lärarkollega till ett arbetslag på mellanstadiet. Tillsammans med två kollegor kommer du att samarbeta och planera undervisningen för årskursen, utifrån våra styrdokument. Du kommer att undervisa två klasser. Att löpande utvärdera och följa upp din formativa undervisning är en självklarhet för dig, liksom att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov, både för elever som behöver extra utmaningar och de som behöver extra stöd. Mentorskap för eleverna i din klass ingår.
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Nyhemsskolan Lärare i fritidshem
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen" perspektiv. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som fritidspedagog/lärare i fritidshem samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, fritidshemsutvecklare, arb...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare åk 4-6
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ett...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Runnerydskolan Grundskollärare F-3
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer ingå i ...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Runnerydskolan Musiklärare till åk 3-6
Du ansvarar för planering, genomförande, efterarbete av musikundervisningen. På Runnerydsskolan innebär det undervisning i årskurserna 3 - 6. Du ansvarar även för en del andra musikaliska arrangemang under skolåret som t ex läsårsavslutningar FN- och vårkonsert och luciafirande. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig skolmiljö. Du har stor vana att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje...
2021-02-26 2021-03-19
Nässjö kommun, Förskolan Barnskötare till Annebergs förskola
Annebergs förskola är belägen i Anneberg cirka en mil från Nässjö och en mil från Eksjö. Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till naturen. Förskolan har ändamålsenliga lokaler och en fantastisk utomhusmiljö där vi har fokus på att skapa en god lek och arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans. På förskolan finns IT-pedagog och förskollärare med utvidgat uppdrag för att inspirera och vara ett stöd så vi tillsammans kan utvecklas i vårt arbete. Förskolans arbete präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där vi lägger stor vikt vid...
2021-02-25 2021-03-18
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Socialsekreterare, utredning, enhet barn och unga
Som socialsekreterare utreder du barns behov av stöd eller skydd, beviljar insatser genom biståndsbeslut och följer upp beslutade insatser. Arbetet utgår från både SoL och LVU. Enhet barn och unga består av ca 50 medarbetare. Vi är uppdelade i sex arbetsgrupper med olika inriktningar. Råd- och service ges via familjecentral och öppenvård där man även arbetar med familjebehandling. Vår mottagningsfunktion tar emot och bedömer orosanmälningar och ansökningar. Tre grupper utreder, fattar beslut och följer upp insatser och en särskild familjehem...
2021-02-25 2021-03-21
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kultursamordnare
Du kommer samordna program-, och evenemangsverksamheten som anordnas på Kulturhuset Pigalle, en byggnad med stor potential för arrangemang, aktiviteter och samarbeten. Du kommer i synnerhet vara delaktig i planering och genomförande av våra interna program. Våra interna program och aktiviteter har en folkbildande inriktning och vänder sig till ung som gammal. Vidare arbetar du för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan olika aktörer inom Nässjö kommuns kultur- och föreningsliv och inom olika kommunala verksamheter. Du samordnar, s...
2021-02-23 2021-03-16
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med eftergymnasialutbildning
Gruppbostaden är en ny LSS bostad som riktar sig till personkrets 1. I huvudsak mot personer med intellektuella funktionsvariationer. Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Initiativtagande och motivationsarbete utgör en viktig grund i ditt förhållningssätt, tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna är flexibla och omfattar exempelvis omvårdnad, rehabiliterande insatser, sociala aktiviteter, samt stödja den enskil...
2021-02-22 2021-03-16
Nässjö kommun, Anneberg Annebergs skola söker lärare i de tidiga åren
Annebergs skola söker lärare i de tidigare åren, 100%. Tjänsten gäller för årskurs 3. Skolan tillämpar ett två-lärarsystem vilket innebär att det finns två lärare som ansvarar för undervisningen/klass. Det innebär också att flexibiliteten ökar avseende en anpassad undervisning utifrån elevernas behov. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper, sociala och personliga utveckling.
2021-02-20 2021-03-27
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Demenssjuksköterska/specialistsjuksköterska
Tjänsten som demenssjuksköterska innebär att du en del av din arbetstid arbetar kliniskt som sjuksköterska inom demensvården. Tillsammans med övriga medarbetare och professioner i teamet utvecklar och driver du demensvården framåt utifrån den nyligen av socialnämnden antagna inriktningen för demensvård i Nässjö kommun.
2021-02-19 2021-03-12
Nässjö kommun, Myndighetsutövning Administrativ assistent
Socialförvaltningen söker nu en medarbetare till vårt team av administrativa assistenter. Teamet består av fem assistenter och arbetsuppgifterna är framför allt kopplade till förvaltningens myndighetsutövning. Arbetsuppgifterna består bl.a. av bemanning av reception, besöksmottagande med service och information till våra besökare, posthantering, viss ekonomiadministration, arkivering och gallring. Därutöver ingår hantering av förfrågningar från andra myndigheter, samt att fungera som ett administrativt stöd till socialsekreterare och chefer.
2021-02-18 2021-03-05
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med eftergymnasialutbildning (SN2021/43)
Vi söker en stödpedagog till gruppbostad enligt LSS belägen i Anneberg, ca 15 minuters bilresa från Nässjö. Boendet har fyra platser och målgruppen är vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av 11 medarbetare. Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Initiativtagande och motivationsarbete utgör en viktig grund i ditt förhållningssätt, tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna är f...
2021-02-18 2021-03-11
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödassistent till gruppbostad LSS inom funktionshinderomsorgen
Vi söker stödassistenter till ny gruppbostad i Ahlsberg, Nässjö enligt LSS, personkrets 1. På gruppbostaden kommer det flytta in personer med funktionsvariationer som exempelvis har intellektuell funktionsnedsättning, autism samt psykiska och fysiska variationer. I gruppbostaden arbetar vi med att ge stöd inom de livsområden som de boende har behov av ex omvårdnad, medicinskt stöd och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser. Vi arbetar huvudsak stödjande med delaktighet i fokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter utifrån varje bo...
2021-02-18 2021-03-15
Nässjö kommun, Funktionshinderomsorg Stödpedagog till gruppbostad inom LSS, med högskoleutbildning
Gruppbostaden är en ny LSS bostad som riktar sig till personkrets 1. I huvudsak mot personer med intellektuella funktionsvariationer. Som stödpedagog skall du stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet, i syfte att bibehålla och utveckla dennes förmågor. Initiativtagande och motivationsarbete utgör en viktig grund i ditt förhållningssätt, tillsammans med nyfikenhet och analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna är flexibla och omfattar exempelvis omvårdnad, rehabiliterande insatser, sociala aktiviteter, samt stödja den enski...
2021-02-18 2021-03-15
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Annebergs förskola
Som förskollärare på Annebergs förskola leder du det pedagogiska arbetet i ditt arbetslag. Du planerar, genomför, följer upp och utvecklar utbildningen mot förskolans mål systematiskt tillsammans med dina kollegor och alltid med barnets bästa i fokus. Tillsammans i arbetslaget skapar ni förutsättningar för barnens undervisning i utbildning och för att bidra till en rolig, trygg och lärorik plats att utvecklas och lära tillsammans Du bidrar genom att vara professionell, medveten och en reflekterande pedagog. Vi arbetar för att IKT skall vara en ...
2021-02-17 2021-03-10
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Annefors förskola med inriktning hållbar utveckling
Du kommer tillsammans med förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag att ha ett särskilt ansvar för att leda och utveckla undervisning på den nya förskolan och kommer ingå i förskoleområdets utvecklingsgrupp. Du kommer att vara med och arbeta fram lärmiljöer och arbetssätt med fokus på hållbar utveckling, återbruk samt ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt. Här kommer du att tillhöra en verksamhet där du får möjlighet att prova dina idéer. Sånt gillar vi!
2021-02-17 2021-03-10
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare till Runneryds Västra förskola
Du kommer att leda och utveckla undervisning på förskolan och kommer även ingå i förskoleområdets utvecklingsgrupp. Du kommer att vara med och arbeta fram lärmiljöer och arbetssätt med fokus på hållbar utveckling och återbruk med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Här kommer du att tillhöra en utbildning där du får möjlighet att prova dina idéer tillsammans med dina kollegor. Sånt gillar vi!
2021-02-17 2021-03-10
Nässjö kommun, Förskolan Förskollärare vikariat till Nyhems förskola
Nu söker vi vikarier till Nyhems förskola. Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Nyhems förskola? Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och med LPFÖ-18 som grund. Ditt uppdrag som vikarierande förskollärare innebär undervisning och organisering av aktiviteter för barn. Vi söker dig som är tydlig ledare, drivs av nyfikenhet och tar tillvara och ser barns intressen och förmågor. Tillsammans med teamet skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget uti...
2021-02-16 2021-03-09
Nässjö kommun, Förskolan Vikariat som barnskötare till Tallbackens förskola
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Tallbackens förskola? Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och utbildningen i förskolan med Lpfö-18 som bas. Tallbackens förskola är en spännande förskola där vi har förmånen att arbeta med barn från flera delar av världen och språket är en central del i vår undervisning. Vi strävar efter att arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete, dokumentation, planering och möten på dagtid. Undervisningen med barnen bedrivs i mindre grupper under större delen av dagen. Vår värd...
2021-02-15 2021-03-08
Nässjö kommun, Förskolan Timanställda till förskolan och skolan!
Vi söker dig som vill anta utmaningen att arbeta i olika arbetslag och på nya spännande arbetsplatser. Anställningen innebär bland annat: • att oftast arbeta på korta vikariat 114 arbetsdagar per uppdrag • att arbeta med barn och elever på flera olika arbetsplatser • att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro • att din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål • att du har tillgång till mobil och/eller dator för att aktivt kunna lägga schema i vårt bemanningssystem.
2021-02-10 2021-03-07
Nässjö kommun, Socialförvaltningen SOMMARJOBB 2021 ÄLDRE/FUNKTIONSHINDEROMSORG
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är: - Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i samvaron med andra människor - Att få ge stöd åt en person med behov - Att få vara delaktig i andra människors liv - Att själv få utvecklas som person i mötet med andra Nu behöver vi semester och då behöver vi dig! Jag som behöver stöd, skulle allra helst vilja klara mig själv! Men ibland behöver jag dig! - Att du är där för a...
2020-12-17 2021-06-17
Nässjö kommun, Socialförvaltningen SOMMARJOBB 2021 ÄLDRE/FUNKTIONSHINDEROMSORG
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är: - Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i samvaron med andra människor - Att få ge stöd åt en person med behov - Att få vara delaktig i andra människors liv - Att själv få utvecklas som person i mötet med andra Nu behöver vi semester och då behöver vi dig! Jag som behöver stöd, skulle allra helst vilja klara mig själv! Men ibland behöver jag dig! - Att du är där för ...
2020-12-17 2021-03-16
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Hemsjukvård - Undersköterska semestervikariat
I ett nära samarbete med övriga i teamet ansvarar du genom din utökade delegering för olika hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser. Arbetsuppgifterna kan vara provtagning, såromläggningar, hantering av KAD, träning och viss hantering av hjälpmedel. Mycket av arbetet utförs självständigt och även i samverkan med teamet. Du har ett gott bemötande och förmåga att samarbeta med fokus på patient och närstående.
2020-12-14 2021-03-31
Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska -specialistsjuksköterska
I nära samarbete med övriga sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och undersköterskor tillgodoser du de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar hemma hos patienten och i nära samverkan med särskilda boenden inom äldre och funktionshinderomsorg.
2020-12-10 2021-03-19