Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö kommun, Samhällsbyggnad Chef för fastighetsenheten
Som fastighetschef blir du en del av och är med och leder utvecklingsarbetet med att gemensamt skapa ännu bättre arbetsprocesser för en god samhällsplanering. Det är ett uppdrag i demokratins tjänst, i Mullsjöbornas tjänst, och det är ett uppdrag vars kärna är samarbete och service. Som fastighetschef kommer du ha närmast personal- och arbetsmiljöansvar för de 12 medarbetarna. I det ingår även ansvar för enhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vidare ansvarar du övergripande för att bland annat: - Säkerställa så att kommunens o...
2021-10-20 2021-11-10
Mullsjö kommun, Samhällsbyggnad Chef för gata/park-enheten
Som chef för gata/park blir du en del av och är med och leder utvecklingsarbetet med att gemensamt skapa ännu bättre arbetsprocesser för en god samhällsplanering. Det är ett uppdrag i demokratins tjänst, i Mullsjöbornas tjänst, och det är ett uppdrag vars kärna hållbarhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för kommunens investeringsobjekt inom gata/park området. Det innebär tillsättning av projektledare men även i vissa projekt själv ha rollen som projektledare. I de projekt som inte utförs i egen regi in...
2021-10-20 2021-11-10
Mullsjö kommun, Hemvården Undersköterska inom hemtjänsten
Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård inom hemtjänsten. Rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra brukare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omsorgsuppgifter och service. Du ska tillgodose brukarens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet, utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att utföra v...
2021-10-20 2021-11-03
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Administratör till barn- och utbildning
Nu söker Mullsjö en engagerad administratör till barn- och utbildning som vill arbeta med verksamhetsövergripande strukturer och rutiner hos oss. Vi söker dig som har erfarenhet av förskole- och skoladministration och som är intresserad av att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utveckla vår verksamhet. Som administratör hos oss utgör du ett nära stöd till barn- och utbildningsförvaltningen inom personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll där du fungerar...
2021-10-20 2021-11-07
Mullsjö kommun, Hemvården Undersköterska korttidsavdelning äldreomsorg
Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård på vår korttidsavdelning inom äldreomsorgen. Rollen som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra brukare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omsorgsuppgifter och service. Du ska tillgodose brukarens individuella behov av omsorg och service på vår korttidsavdelning utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstl...
2021-10-20 2021-11-03
Mullsjö kommun, Ekonomiavdelningen Ekonomichef
Som ekonomichef har du en bred roll med mycket ansvar. I arbetsuppgifterna ingår självklart att ansvara för, och leda de ekonomiska processerna innefattande budgetarbete, årsredovisning, delårsbokslut och månadsuppföljningar. I rollen som chef ingår även personal- och arbetsmiljöansvar för 6st underställda medarbetare. En annan viktig arbetsuppgift i rollen som ekonomichef är att vara stöd till politik- och tjänstemannaledning i strategiska och utvecklingsinriktade frågor. Du arbetar nära och är direkt underställd kommundirektören och ingår i...
2021-10-13 2021-11-07
Mullsjö kommun, Kultur o Fritidsavdelningen Verksamhetschef för kultur och fritid
Ditt uppdrag som verksamhetschef för kultur- och fritid är att i huvudsak tillsammans med föreningar och ideella organisationer, driva och utveckla kommunens kultur- och fritidsutbud. Tjänsten innebär även driftansvar för simhall, fritidsgård, bibliotek och kulturskola. Du har budget- och personalansvar för dessa verksamheter. Uppdraget innebär omfattande externa kontakter med bland annat Länsstyrelsen, olika regionala nätverk, föreningslivet och andra ideella organisationer. Du driver också ett antal projekt kopplade till kultur och fritid. ...
2021-10-13 2021-11-07
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Rektor förskola
Uppdraget som rektor innebär att du leder den pedagogiska verksamheten inom dina förskolor. Du arbetar tätt tillsammans med den andra rektorn för förskolan och biträdande rektor där ni gemensamt ansvarar för hela förskoleverksamheten i kommunen. I rollen har du ansvar för verksamhet, ekonomi samt personal- och arbetsmiljöfrågor för dina förskolor. Tillsammans med övriga ledare i kommunens förskolor och skolor kommer du också bidra till helheten för barn- och utbildningsverksamheten i kommunens skolledargrupp. Vi söker dig som driver verksam...
2021-10-05 2021-10-26
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Lärare i SO och svenska
Nu söker vi en lärare i SO/svenska med huvudsaklig placering i skolans resurscentrum. I kommunen arbetar vi prioriterat med att nå en medveten och framgångsrik undervisning utifrån elevens behov. En undervisning där alla elever ges tillgång och möjlighet att delta i lärande och gemenskap och där digitaliseringens möjligheter används för att komplettera och utveckla undervisningen. Kanske är du en av dem vi söker? På skolan har alla elever och personal en egen dator som används för att komplettera, utveckla och effektivisera undervisningen och ...
2021-10-01 2021-10-29
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Förstelärare i svenska och engelska åk 7-9
Nu söker vi en förstelärare i svenska/engelska som ska vara en del i utvecklingsarbetet på vår skola. I kommunen arbetar vi prioriterat med att nå en medveten och framgångsrik undervisning utifrån elevens behov. En undervisning där alla elever ges tillgång och möjlighet att delta i lärande och gemenskap och där digitaliseringens möjligheter används för att komplettera och utveckla undervisningen. Kanske är du en av dem vi söker? På skolan har alla elever och personal en egen dator som används för att komplettera, utveckla och effektivisera u...
2021-09-30 2021-10-24
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sjuksköterska/distrikts- eller äldresjuksköterska
I rollen kommer du att leda omvårdnadsarbetet och stödja patienterna till en meningsfull vardag. Inom kommunal hälso- och sjukvård har du många samarbetspartners vilket förutsätter att du trivs med att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Tillsammans skapar ni en god och jämlik vård för våra patienter och ser till att patienten får en optimal livssituation. I dina arbetsuppgifter ingår att inom ditt ansvarsområde planera och strukturera arbetet för den enskilde patienten. Du kommer att ansvara för läkemedelshantering, dokumenta...
2021-09-24 2021-11-05
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Timvikarier till äldreomsorgen
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb? Vill du vara med och skapa trygghet i en annan människas vardag? Här har du chansen! Läget inom äldreomsorgen börjar bli ansträngt med anledning av coronapandemin och vi behöver fler timvikarier. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande extrajobb där du får möjlighet att göra skillnad. Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor i deras vardag. Dina uppgifter kan bland annat bestå av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och sociala aktiviteter, men framförallt: att visa personlig omtanke.
2021-09-22 2021-12-31
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Timvikarier till förskola, skola och fritidshem
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn/ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. Ingen arbetsdag är den andra lik. Din arbetstid bestäms efter verksamhetens behov och du kan bli kontaktad tidigt samma dag som behovet av vikariat uppstår. Som timvikarie i Mullsjö blir du en del i arbetslaget och ni arbetar tillsammans med barn och ungdomar utifrån läroplanen, Som timavlönad anställs du per tillfälle då verksamheten har behov. Läs mer om våra verksamhet...
2021-08-27 2021-10-31