Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sommarjobba inom äldreomsorgen
Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor i deras vardag. Det är tack vare dig och dina kollegor som vardagen fungerar. Arbetsuppgifterna är varierande men det bland annat bestå av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och sociala aktiviteter, men framförallt att visa personlig omtanke.
2023-01-27 2023-06-18
Mullsjö kommun, Kommunkontor Upphandlare
Har du näsa för affärer? Vår kommun växer och vi söker nya medarbetare som vill vara en del av vår utvecklande förvaltning. Upphandlingsarbetet är strategiskt viktigt för Mullsjö kommun, därför utökar vi nu vårt upphandlingsteam med en skicklig upphandlare. Vi erbjuder dig att bli en del i vårt nya upphandlingsteam. Du får möjlighet och sätta prägel på arbetet. Ditt huvuduppdrag består i att genomföra upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader där du bidrar med affärsmässighet och upphandlingskompetens. Du kommer leda upphandlingsproj...
2023-01-27 2023-02-19
Mullsjö kommun, Förskolan Förskollärare/arbetslagsledare till Rödluvans förskola
Du ansvarar för att undervisningen genomförs så att barnens utveckling och lärande främjas. Du är också ansvarig för att anpassa utbildningen och lärmiljön efter barnens behov och intressen. Tillsammans med förskollärarkollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning analys och utvärdering av det pedagogiska arbetet och du har ett nära samarbete med specialpedagoger. Som arbetslagsledare har du en övergripande samordningsroll på förskolan. Du blir ett språkrör mellan ledning och verksamhet och är med och utvecklar förskolan i Mulls...
2023-01-26 2023-02-16
Mullsjö kommun, Socialtjänst vård och omsorg Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande sommarjobb där du får möjlighet att göra skillnad. Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor i deras vardag så att de kan leva så självständigt som möjligt. Dina uppgifter kan bland annat bestå av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och inte minst deltaga tillsammans med våra brukare i deras sociala aktiviteter. Det viktigaste i allt detta är att visa personlig omtanke.
2023-01-26 2023-06-18
Mullsjö kommun, Margaretas Park Undersköterska
Vi strävar efter en meningsfullhet i vardagen för våra boende. Arbetsuppgifterna består i att hjälpa de boende utifrån deras individuella behov såsom personlig omvårdnad, social aktivering och dokumentation. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ingår i arbetet. En bra dialog med anhöriga, ett gott samarbete med kollegor samt att dokumentera är viktiga arbetsuppgifter.
2023-01-25 2023-02-12
Mullsjö kommun, Hemvården Timvikarier inom hemtjänsten
Hemtjänsten är en verksamhet inom Vård och omsorg, där den boendes vilja och behov alltid står i centrum. Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård inom hemtjänsten. Rollen innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra vårdtagare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omsorgsuppgifter och service. Du ska tillgodose vårdtagarens individuella behov av omsorg och service i de...
2023-01-20 2023-02-15
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Timvikarier till skola och fritidshem
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn/ungdomar, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. Ingen arbetsdag är den andra lik. Din arbetstid bestäms efter verksamhetens behov och du kan bli kontaktad tidigt samma dag som behovet av vikariat uppstår. Som timvikarie i Mullsjö blir du en del i arbetslaget och ni arbetar tillsammans med barn och ungdomar utifrån läroplanen. Det är en spännande möjlighet att pröva om skolan och fritids är där du vill jobba efter utbild...
2023-01-20 2023-02-19
Mullsjö kommun, Socialtjänst vård och omsorg Verksamhetschef myndighet
Verksamhetsområdet myndighet är en del av socialförvaltningen. Verksamheten omfattar enheterna barn och unga, vuxen och öppenvård. Du kommer dessutom vara närmsta chef till kommunens biståndsenhet. I rollen som verksamhetschef myndighet kommer du att ingå i socialförvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd Socialchefen. Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten i samarbete med kollegor, enhetschefer och medarbetare. I uppdraget ingår att leda och följa upp verksamheten och ekonomin i linje med gällande lagstiftning och...
2023-01-20 2023-02-05
Mullsjö kommun, Förskolan Timvikarier till förskola
Vi erbjuder dig ett viktigt och omväxlande arbete där du ges möjlighet att vara med och göra skillnad. Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Din arbetstid kan komma att variera efter verksamhetens behov och bestäms ofta med kort framförhållning. Då arbetsplats och arbetsuppgifter är varierande är det viktigt att du är flexibel och trivs med att se och lära nya arbetssätt. Som timvikarie på förskolorna i Mullsjö blir du en del i arbetslaget där ni tillsammans arbetar för att främja alla barns utveckling och lärande. Under...
2023-01-13 2023-02-20
Mullsjö kommun, Kostenheten Arbetsledare kock
Du kommer att delta i Kostchefens ledningsgrupp. För att lyckas med uppdraget söker vi dig som har förmåga att arbetsleda, delegera och ge tydliga instruktioner. Det är du som introducerar nya medarbetare i köken. Du utvecklar måltiderna tillsammans med kockar och köksbiträden i köken och tillsammans med kostchef och kök planerar du matsedlarna. Vidare näringsvärdeberäknar du måltiderna och genomför inköp av livsmedel, material, kemiska produkter och utrustning mm. Du har kunskap om egenkontroll och har erfarenhet av att tolka aktuell lagstift...
2022-12-15 2023-02-19