Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö Energi & Miljö AB Mullsjö Energi och Miljö AB söker VD
Du ska leda bolagets verksamhet och ska ha/göra: • Verkställa styrelsens beslut • Personalansvar • Ekonomiansvar • Ingå avtal och fatta beslut inom ramen för löpande verksamhet • Ansvara för och planera underhåll av verksamhetens anläggningar och nät. I första hand inom VA • Ta fram och aktualisera underhållsplaner för verksamheten. I första hand inom VA • Ta fram upphandlingsunderlag och uppföljning för ombyggnads och utbyggnadsprojekt. • Ansvara för projekt från start till slutdokumentation. • Vara behjälplig med planfrågor och exploaterin...
2021-07-15 2021-08-31
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sjuksköterska
Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska. I dina arbetsuppgifter ingår att inom ditt ansvarsområde planera och strukturera arbetet för den enskilde patienten. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser som du även följer upp och dokumenterar. Inom kommunal hälso- och sjukvård har du många samarbetspartners vilket förutsätter att du trivs med att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Du arbetar nära övriga funktionsområden i organisationen, vilket bidrar till bred kompetens inom området.
2021-07-22 2021-08-22
Mullsjö kommun, Programområde IFO Socialsekreterare Barn och Unga
Som socialsekreterare kommer du att utreda barn och ungas situation och behov av stöd samt följa upp beslutade insatser. Vi arbetar enligt barns behov i centrum (BBIC) och målet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete byggt på kunskap, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn. Den lilla organisationen ger möjlighet att få inblick och utmaning i samtliga av socialtjänstens områden. I Mullsjö är vi ett lag som hjälps åt. Det innebär att vi ibland går utanför vår egen komfortzon för att hjälpa en kollega. Vi lägger stor vikt vid att fra...
2021-07-01 2021-08-01
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Lärare bild i kombination med annat ämne
Vi söker dig som är legitimerad bildlärare, samt har behörighet i något av följande ämnen; musik, svenska, engelska, matematik eller NO. Du kan tillämpa olika undervisningsstrategier och anpassa undervisning utifrån elevernas behov. Du håller dig uppdaterad om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete inom aktuella ämnen.
2021-05-27 2021-08-08
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Lärare musik i kombination med annat ämne
Vi söker dig som är legitimerad musiklärare, samt har behörighet i något av följande ämnen; bild, svenska, engelska, matematik eller NO. Du kan tillämpa olika undervisningsstrategier och anpassa undervisning utifrån elevernas behov. Du håller dig uppdaterad om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete inom aktuella ämnen.
2021-05-27 2021-08-08