Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö kommun, Kostenheten Kockar, köksbiträden och mattransport
Allt förekommande arbete i storhushåll såsom matlagning, bakning, disk, städning, råkosthantering, kundservice, beställningar, kassahantering, varuhantering i mottagning och vid packning, egenkontroll, mattransporter mm
2023-05-29 2023-06-12
Mullsjö kommun, Gunnarsbo 4-6 Speciallärare särskola/anpassad grundskola
Som speciallärare med inriktning särskola blir du ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevernas behov. Den anpassade grundskolan kommer vara integrerade i grundskolans lokaler vilket kommer skapa många möjligheter. I en uppstartsfas då den anpassade grundskolan troligtvis kommer ha relativt få elever så kommer du även vara stöd till särskoleintegrerade elever samt elever i grundskolan med behov av stöd. Tillsammans med kommunens särskolesamordnare, skolans elevhälsoteam och...
2023-05-23 2023-06-16
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Skolsköterska Gunnarsboskolan 4-6
Som skolsköterska är du en del av den sammanhållna elevhälsan på skolan. Det betyder att du tillsammans med specialpedagog, arbetsterapeut, socialpedagog och kurator arbetar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för att alla elever ska nå målen för utbildningen. I den sammanhållna elevhälsan ingår ibland också skolläkare och psykolog. Dessa tjänster tillhandahålls genom externa aktörer. I uppdraget som skolsköterska ingår kontroller och hälsobesök enligt basprogrammet. Skolsköterskan är även delaktig i våra elevhälsomöten.
2023-05-17 2023-06-04
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Förstelärare i svenska åk 7-9
Som förstelärare kommer du, tillsammans med övriga förstelärare, ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet och därmed vara drivande i skolans utvecklingsarbete med pedagogiska frågor i fokus. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen, där du är en god förebild för arbetslaget i det vardagliga pedagogiska arbetet. Målet med uppdraget är att utveckla undervisningen i svenska för åk 7-9 för att nå en ökad måluppfyllelse. Utgångspunkt är identifierade utvecklingsområden i skolans systematiska kv...
2023-05-16 2023-06-11
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Speciallärare svenska till Gunnarsboskolan 4-6
Som speciallärare arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsa och övrig personal på skolan. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande både strategiskt och vardagsnära. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med lärare ansvarar du även för dokumentationen av pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. Du ska kunna skapa goda lärandesituationer samt delta i och ansvara för skolutveckling. Undervisning med elever sker både enskilt, i liten grupp och i klassrummet.
2023-04-06 2023-07-31
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Speciallärare i svenska åk 7-9
Som speciallärare deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam, där bland annat specialpedagog och ytterligare speciallärare ingår. Du har ett nära samarbete med övriga pedagoger på skolan kring våra elever. Du kommer i första hand att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och enskilt.
2023-04-06 2023-07-31
Mullsjö kommun Sjukgymnast/Fysioterapeut
Hälso- och sjukvårdsenheten utökar med fler fysioterapeuter/sjukgymnaster! Året 2023 satsar vi på hemrehabilitering. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss arbetar du med rehabilitering i ordinärt boende, särskilt boende och på vår korttidsenhet. Du kommer att tillhöra Hälso- och sjukvårdsenheten, ett tvärprofessionellt team som består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, undersköterska och enhetschef. Arbetet innebär nära samverkan med teamet, omvårdnadspersonal, enhetschefer, biståndshandläggare med slutenvård och primärvård. ...
2023-02-16 2023-08-20
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sommarjobba inom äldreomsorgen
Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor i deras vardag. Det är tack vare dig och dina kollegor som vardagen fungerar. Arbetsuppgifterna är varierande men det bland annat bestå av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och sociala aktiviteter, men framförallt att visa personlig omtanke.
2023-01-27 2023-06-18
Mullsjö kommun, Socialtjänst vård och omsorg Sommarjobba inom funktionshinderomsorgen
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande sommarjobb där du får möjlighet att göra skillnad. Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor i deras vardag så att de kan leva så självständigt som möjligt. Dina uppgifter kan bland annat bestå av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och inte minst deltaga tillsammans med våra brukare i deras sociala aktiviteter. Det viktigaste i allt detta är att visa personlig omtanke.
2023-01-26 2023-06-18