Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Bergvalla Rektor F-6
Tjänsten är för närvarande förlagd till Bergvalla skola. Du kommer som rektor att ha ansvar för årskurs F-6 samt fritidshem. Ditt uppdrag blir att leda verksamheten utifrån såväl nationella som kommunala styrdokument. Du får ett helhetsansvar för den verksamhet du ansvarar för vilket innefattar ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I dessa arbetsuppgifter ingår bl.a. att genom ett systematiskt kvalitetsarbete analysera, utveckla och leda skolans dagliga verksamhet mot de resultat och mål som är satta. Att leda, stötta och e...
2024-05-17 2024-06-02
Motala kommun, Verk Automationsingenjör till VA - Verk
Arbetsuppgifterna som Automationsingenjör innebär support, förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser, utveckling och förändring/ modifiering av befintliga system och utrustningar samt medverka i investeringsprojekt. I arbetet ingår driftsättning av nya styrsystem, arbete i SCADA-systemet VA-Operatör samt i olika PLC-system såsom ABB med flera. Du som är intresserad av och har erfarenhet av programmering, felsökning i styrsystem, kan läsa och tolka kretsscheman, kunskap om driftövervakningssystem (SCADA), datakommunikation samt go...
2024-05-16 2024-06-21
Motala kommun, Carlsund Elevassistent eller lärarassistent
Som elevassistent ger du stöd och hjälp till elev/elever så att de ges möjlighet att ta del av skoldagen utifrån individuella behov. Du främjar en skolmiljö med trygghet och studiero, som ger goda förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Detta kan inkludera att stötta elever i dagliga aktiviteter inom den pedagogiska verksamheten, såsom undervisning, raster och andra solaktiviteter. Du är en hjälpande länk och har ett nära samarbete med lärare och övrig personal där ni tillsammans arbetar för att ge elev/elever förutsätt...
2024-05-15 2024-05-26
Motala kommun, Enhet Norra Lärare i fritidshem
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk, utvecklande och härlig skolmiljö där vi på skolan sätter elevernas lärande i centrum. Vi arbetar utifrån varje elevs styrkor och förmågor, och vill att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och känna lust att lära. Vårt arbete bygger på samarbete, flexibilitet och en rak och inspirerande kommunikation mellan varandra i arbetslagen. Vi har en stark teamkänsla och hjälper varandra att utvecklas och bli bättre på det vi gör. I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du för planering o...
2024-05-15 2024-05-28
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som är utbildad förskolelärare. Du är engagerad och medveten om att du som lärare på anpassad grundskola kan göra skillnad för eleverna. Du reflekterar över elevernas lärande och vill utveckla din undervisning i samarbete med dina kollegor. Du kan differentiera din undervisning samtidigt som du gillar utmaningen att hitta rätt anpassning för varje elev. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vet om betydelsen av kontinuitet men är samtidigt beredd att testa nytt. Du arbetar med undervisning, planering och utvärdering med syfte a...
2024-05-15 2024-05-29
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola Lärare 7-9
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du är engagerad och medveten om att du som lärare kan göra skillnad för eleverna. Du reflekterar över elevernas lärande och vill utveckla din undervisning i samarbete med dina kollegor. Du kan differentiera din undervisning samtidigt som du gillar utmaningen att hitta rätt anpassning för varje elev. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vet om betydelsen av kontinuitet men är samtidigt beredd att testa nytt. Du arbetar med undervisning, planering och utvärdering med syfte att främja varje elevs lärand...
2024-05-15 2024-05-29
Motala kommun, Elevhälsan Skolkurator 100% vikariat till centrala elevhälsan
Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, pedagoger och övrig elevhälsa för att stödja elevernas utveckling i riktning mot skolans mål. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan och skolledningen driver du utvecklingen av skolans elevhälsoarbete. Du deltar vid behov i möten med vårdnadshavare. Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån ett psykosocialt och salutogent perspektiv. Tillgängliga lärmiljöer, anpassad och differentie...
2024-05-14 2024-06-02
Motala kommun, Enhet Marieberg Textillärare 3-6
Nu söker vi en textilslöjdslärare till Mariebergsskolan 4-6. Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i st...
2024-05-13 2024-05-20
Motala kommun, Boende LSS 1 Stödassistent till servicebostad LSS
Ulaxgatans serviceboende riktar sig till personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver visst stöd och service. Personal utgår från en närliggande lägenhet där brukarna även ges möjlighet att få ett socialt utbyte med varandra vissa tider. Tjänsten kommer innebära arbete på dagar, kvällar och helger. Nattjänstgöring kan vara aktuellt. Som stödassistent arbetar du med att ge stöd och stöttning till brukare med varierande behov på grund av sin funktionsnedsättning. Du arbetar för att tillgodose brukarens behov utifrån beviljad insats o...
2024-05-13 2024-06-02
Motala kommun, Enhet Marieberg Lärare i fritidshem
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk, utvecklande och härlig skolmiljö där vi på skolan sätter elevernas lärande i centrum. Vi arbetar utifrån varje elevs styrkor och förmågor, och vill att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och känna lust att lära. Vårt arbete bygger på samarbete, flexibilitet och en rak och inspirerande kommunikation mellan varandra i arbetslagen. Vi har en stark teamkänsla och hjälper varandra att utvecklas och bli bättre på det vi gör. I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du för planering o...
2024-05-13 2024-05-27
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare 4-6, sv/so
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskn...
2024-05-10 2024-05-20
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundlärare på fritidshemmet
Som lärare i fritidshem ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan. Genom undervisningen i fritidshemmet arbetar du för att stimulera elevernas utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas utveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt g...
2024-05-10 2024-05-20
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare F-6 , 50% ma/no/tk
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskn...
2024-05-10 2024-05-20
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare F-3
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskn...
2024-05-09 2024-05-20
Motala kommun, Carlsund Yrkeslärare Industritekniska programmet
Nu utökar vi programmet med ytterligare en yrkeslärare Industritekniska ämnen. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på Industritekniska programmet med inriktning skärande bearbetning. Undervisningen sker i huvudsak i förekommande ämnen inom inriktningen. I uppdraget ingår arbete i arbetslag, mentorskap för en elevgrupp samt övriga förekommande läraruppgifter.
2024-05-08 2024-05-20
Motala kommun, Städ Städare timvikarie/semestervikarie
Du kommer att utföra periodisk städning så som storstädning och golvvård. Du kommer att arbeta i en liten grupp med en städledare. Ni kommer att förflytta er mellan olika städuppdrag. Du kommer att få köra våra golvvårdsmaskiner och kombimaskiner.
2024-05-08 2024-05-28
Motala kommun, Enhet Strömsborg A Undersköterska, Strömsborg
Som undersköterska på Motala kommun arbetar du med att ge våra boende god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska med ett respektfullt och personcentrerat bemötande, vägleda, stödja och motivera hyresgästerna att bibehålla självständighet utifrån sin egen förmåga, t ex personlig hygien, måltider, övriga trygghetsskapande behov och aktiviteter. Du ska arbeta utifrån de metoder, planeringar och den värdegrund vår verksamhet vilar på för att skapa god vård och omsorg, d v s att skapa trygghet, meningsfullhet och möjl...
2024-05-07 2024-05-21
Motala kommun, Måltid Enhetschef Måltid
Du kommer i din roll som enhetschef ansvara för ett utav våra fem måltidsområden. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och förväntas att bidra till utvecklingsarbetet för att nå uppsatta mål. Du har övergripande ansvar för personal, budget och ekonomisk uppföljning inom ditt måltidsområde. Du ansvarar för att våra resurser används på ett effektivt sätt. Du ansvarar även för att gällande lagar och riktlinjer följs på enheterna.
2024-05-06 2024-05-20
Motala kommun, Enhet Åkervallen Undersköterska till Åkervallen - Motala kommun
Vårt förhållningsätt är att arbeta engagerat, personcentrerat och vardagsrehabiliterande, vilket innebär att du ska kunna anpassa miljö och metoder efter individens förutsättningar. Du kommer på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera hyresgästen att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån egen förmåga. Arbetsuppgifter med insatser som är trygghetsskapande och jag stärkande. Du kommer arbeta i den boendes hem och stöttar där behov finns. Det är viktigt att respektera att du är hemma hos brukare. Samt att du är noggrann, serv...
2024-05-02 2024-05-19
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till särskilt boende samt korttidsverksamhet inom Kommunal hälso- och sjukvård
Uppdraget innebär närhet och kontinuitet med ett helhetsperspektiv i patientkontakten. Det är omväxlande och spännande uppdrag med goda möjligheter till egen utveckling. Du kommer göra självständiga bedömningar samt leda och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer planera åtgärder och genomföra uppföljningar, hantera läkemedel, infusioner och medicinteknisk utrustning. Du planerar arbetet utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Du ansvarar för att leda och delegera omvårdnadspersonal. Du är en viktig kontakt gentemot primärvårde...
2024-04-30 2024-06-03
Motala kommun Kommunjurist till Motala kommun
Arbetet som kommunjurist innebär att ge intern juridisk konsultation gentemot kommunledning, verksamhet och politik samt kommunala bolag. Det ingår att upprätta, tolka och granska avtal, göra utredningar, hantera överklaganden, vara kommunens ombud och i övrigt företräda kommunens juridiska intressen. En viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller. Rollen är omväxlande och stimulerande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden, ä...
2024-04-30 2024-05-19
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman RiB (deltid) Borensberg
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd på arbete med 5 minuters jourtid. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda dig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 5 min körtid till brandstationen i Borensberg. Beredskapstiden är 168 timmar/månad. Övnings- och utb...
2024-04-19 2024-08-02
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman RiB (deltid) Tjällmo
Brandman i beredskap innebär att du rycker ut på larm genom att ha beredskap och vara inställd på arbete med 5 minuters jourtid. Dina arbetsuppgifter är att delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor, det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning, att förbereda sig för larm, genomföra larm och återställa efter larm. Det är viktigt att du både bor och arbetar inom 5 min körtid till brandstationen i Tjällmo. Beredskapstiden är 1 vecka, var 4e vecka. Övnings- och u...
2024-04-19 2024-08-02
Motala kommun, Enhet Zederslund Grundskollärare 7-9 matematik och NO
I uppdraget kommer du huvudsakligen att: - Undervisa i Matematik och Naturvetenskapliga ämnen (Kemi, Fysik och Biologi) i en av årskurserna 7-9 - Ingå i ett av skolans arbetslag (årskurs 7-9) - Vara mentor till en grupp av elever tillhörande ditt arbetslag - Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande
2024-03-25 2024-05-19
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Brasslärare 100 % vikariat
Lärare i brass/valthorn på Kulturskolan/El Sistema 50 % samt i Förberedande undervisning (FU) 50 %. I tjänsten ingår undervisning av såväl enskilda elever som grupper och orkestrar. I arbetslaget ingår brass-, träblås- samt slagverkslärare som planerar, organiserar och utvecklar arbetet tillsammans. Tjänsten är delad mellan olika verksamhetsområden inom Kulturskolan. Den förberedande undervisning sker i förskoleklasser runt om i kommunen och bedrivs av två lärare. FU utgör en stor del av Kulturskolans rekryteringsarbete. I El Sistemaundervisnin...
2024-03-15 2024-06-04
1 2 >