Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Anläggning Anläggningsarbetare
Drift och anläggning som är ett verksamhetsområde inom Teknisk serviceförvaltning, söker nu en anläggningsarbetare till våran avdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av underhåll och anläggning av det kommunala VA-nätet men även anläggningsarbeten med den yttre miljön, såsom gator och Gc- vägar förekommer. Anläggningsverksamheten består idag av fyra arbetslag med två anläggare per lag, två arbetsledare och tre fordonsförare. Vi jobbar också tätt tillsammans med våra ramavtalsleverantörer. Våra uppdrag rör sig geografiskt inom Motala...
2022-10-06 2022-10-20
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman heltid - tillsvidare
Arbetet avser deltagande i räddningstjänstens operativa verksamhet såsom utryckning, övning och förberedelse inför sådant arbete. Arbetet avser även deltagande i vår skadeförebyggande verksamhet, såsom tillsyn/studiebesök samt utbildning och information.
2022-10-06 2022-10-23
Motala kommun, Förskoleenhet Rödluvan Förskollärare vik
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder. Du har en god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och priorite...
2022-10-04 2022-10-18
Motala kommun, VO Digitalisering/Beredningsstöd IT-chef
Vi söker dig som vill ansvara för drift, förvaltning och utveckling av kommunens IT-miljö. Du har chefsansvar för ett 30-tal medarbetare på IT-enheten. I arbetet ingår också att samverka, samordna och planera så att kommunens IT-resurser nyttjas utifrån bästa möjliga nytta. En viktig del av uppdraget är att möjliggöra ett gott och effektivt samarbete mellan IT-enheten och kommunens olika verksamheter. Motala kommun har samverkan i olika former med närliggande kommuner och vår målbild är att det samarbetet ska utvecklas vidare, inte minst inom ...
2022-10-03 2022-10-17
Motala kommun, Enhet Särskolan Elevassistent i grundsärskolan
Vi söker dig som har erfarenhet av att möta våra elever i grundsärskolan. Du har kunskap om IF, NPF, AST och AKK. Du är engagerad och har ett tydligt elevfokus. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du har goda kunskaper i det svenska språket. Du är aktiv och modellerar när du arbetar i skola och fritidshem. Vi arbetar i team och du behöver kunna arbeta gemensamt med andra men även självständigt. Du stöttar eleverna under deras dagar i skolan och på fritids. Du stöttar eleverna när det behövs men backar också nä...
2022-10-03 2022-10-17
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare 0-100% Område Söder
Du vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån läroplanen. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa. Du förväntas att kunna börja arbeta med kort...
2022-10-03 2022-10-28
Motala kommun, Enhet Bråstorp Lärare i fritidshem 50%
Som lärare i fritidshem arbetar du efter läroplanen för att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Du ser till elevernas behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Dina arbetsuppgifter innebär ett pedagogiskt ansvar för verksamheten tillsammans med övriga kollegor. I uppgifterna ingår bland annat att planera, bedriva, dokumentera och utvärdera verksamheten. Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadsha...
2022-10-03 2022-10-17
Motala kommun, Enhet Hälla Cafeteriabiträde
Skolans kafeteria behöver personal som gillar att vara i händelsernas centrum. Kafeterian är centralt belägen på skolan och det rör sig många människor där under en dag. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att göra och sälja smörgåsar, låna ut olika aktivitetsmateriel så som pingisracketar, kortspel, biljard mm. Det är viktigt att du är en vuxen och trygg förebild för eleverna och uppvisar ett socialt engagemang.
2022-10-03 2022-10-16
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagoger till centrala elevhälsan
Du kommer att ingå i centrala elevhälsan som tillhör Bildningsförvaltningens verksamhetskontor. Som specialpedagog i centrala elevhälsan arbetar du med riktade insatser inom grundskolans verksamheter. Du kommer att arbeta på uppdrag som är väl förankrat i verksamheten och skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. En central arbetsuppgift är att tillsammans med rektorer, elevhälsans övriga professioner och lärare driva utvecklingsinsatser inom specialpedagogiska området på skolor för att öka elevernas måluppfyllelse. I uppdraget ingår också att...
2022-09-30 2022-10-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Klinikchef till Distriktsveterinärerna Borensberg
Då vi är en affärsdriven verksamhet är kunden alltid i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva dessa frågor framåt är en naturlig del av arbetet. Du har huvudansvaret för affärsverksamheten och för en positiv utveckling av verksamhetens resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna. Vår verksamhet finns i hela landet och är inde...
2022-09-30 2022-10-31
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Grundskollärare åk 1-3
Du kommer ingå i ett arbetslag F-3 där samarbete och kollegialt lärande är viktigt. I arbetslaget finns flera team där man arbetar tätt tillsammans i trelärarsystem, därför är kommunikation och samarbete viktigt. • Undervisning med alla tillhörande uppgifter, planering, dokumentation, kontakt med vårdnadshavare m.m. • Samarbete i team, arbetslag och på hela skolan.
2022-09-28 2022-10-12
Motala kommun, Vatten & Avfall Miljösamordnare
Uppdraget som miljösamordnare är primärt inriktat mot områdena vatten, avlopp och avfall. I rollen som ansvarig för vårt miljöledningssystem (ISO 14001:2015) leder, samordnar och driver du utvecklingen av systemet och dess processer i syfte att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Du kommer också att vara ansvarig för vårt interna och externa revisionsarbete för certifiering inom Miljö. Utöver den certifierade miljöledningen omfattar ledningssystemet även dokumentation för kvalitet och arbetsmiljö. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara s...
2022-09-27 2022-10-11
Motala kommun, Enhet Norra Speciallärare
Du kommer att vara ansvarig för en grupp elever i en särskild undervisningsgrupp. Du ansvar för planering, upplägg av undervisning, samarbete med ämnes- och klasslärare, vårdnadshavare m fl. Du har mentors och helhetsansvaret för elevernas inlärning och skoltid. Det är en ny grupp som startas upp och eleverna går i åk 1-6. Verksamheten är inte förlagd på Norra skolan utan på annan lokal utanför skolans område. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande och tar en aktiv roll i samarbetet med lärare, arbetslag, elevhälsoteam och övrig skolpersona...
2022-09-26 2022-10-10
Motala kommun, Enhet Norra Grundskollärare till särskild undervisningsgrupp
Det krävs rätt person för att kunna ge eleverna en välplanerad och individuellt anpassad undervisning. Du ska: - ha god erfarenhet som lärare och av barn med särskilda behov och vara en tydlig ledare som är stabil, strukturerad och lösningsfokuserad. - vara i trygg i dig själv, stå för ett lugn och hantera stressiga och svåra situationer - ha ett genuint intresse för barn och motiveras av att se dem att växa. - ha en god samarbetsförmåga då du kommer att arbeta nära tillsammans med andra lärare och elevassistenter. - ha en god kontakt och samar...
2022-09-26 2022-10-10
Motala kommun, Drift Driftarbetare Gata
Hos oss kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av kommunens allmänna platsmark med inriktning mot gatuverksamhet. Exempelvis maskinarbeten, mindre anläggningsarbeten, gator, cykelvägar, renhållning, grönyteskötsel. Beredskapstjänstgöring kan ingå.
2022-09-26 2022-10-14
Motala kommun, Plan och Bygg Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Nu söker vi en vikarierande handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Vill du ha ett spännande arbete med mycket eget ansvar där du arbetar nära sökanden? Inom ramen för arbetet med bostadsanpassningsbidrag kommer du arbeta med bedömning av lämpliga bostadsanpassningsåtgärder, hembesök, kostnadsberäkning, samordning av entreprenörer med mera. I arbetet ingår nära kontakt och dialog med såväl sökanden som arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, entreprenörer med flera. Arbetsuppgifterna kräver lyhördhet för olika individers behov och önskemål oc...
2022-09-26 2022-10-10
Motala kommun, Kök 3 Måltidsbiträde till Klockrike skola, 75%
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök, exempelvis servering av måltider, disk, enklare matlagning som att förbereda inför matlagning, salladsberedning samt brödbakning.
2022-09-26 2022-10-07
Motala kommun, Boende LSS 1 Stödassitent till gruppboende LSS
Skepparegatan är ett boende med inriktning personer tillhörande LSS personkrets med autism. Boendet är bemannat dygnet runt. Här arbetar stödassistenter med bred kompetens inom olika typer av funktionsvariationer och autism. Skepparegatan har 5 boende med en personalgrupp på 10 personer varav en stödpedagog. Tjänsten kommer att innebära arbete på dagar, kvällar, nätter och helger på rullande schema. Verksamheten har vaken natt. Ditt uppdrag som stödassitent är att ge anpassat stöd och omvårdnad utifrån verksamhetens uppdrag och den boendes in...
2022-09-23 2022-10-07
Motala kommun, Förskoleenhet Brinken Barnskötare
På förskolan Parken kommer du att arbeta tillsammans med arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare. Du ska arbeta enligt Lpfö-18 och med de ansvarsuppgifter som följer med uppdraget. Arbetstiden är schemalagd, barnskötarna ansvarar för öppningar/ stängningar på förskolan och de flesta arbetsuppgifterna/ möten sker på dagtid. Du behöver arbeta självständigt då barnen är indelade i mindre barngrupper delar av dagen.
2022-09-23 2022-10-07
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Specialpedagog, åk F-6
Specialpedagogen har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen är en del i den samlade elevhälsan, vars uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot kunskapskraven. Specialpedagogen arbetar med konkreta specialpedagogiska metoder och anpassningar, som är utformade för att användas i syfte att främja goda lärmiljöer till alla elever. Detta innebär insatser som är riktade mot organisation-, grupp- och individnivå. Du kommer ingå i ett team som stödjer och utvecklar Södra skolans tryggabo-verksamhet. I uppdra...
2022-09-23 2022-10-07
Motala kommun, Socialkontoret Budget- och skuldrådgivare och dödsbohandläggare
Tjänsten kommer att innebära budget- och skuldrådgivning på 50 % och dödsbohandläggning på 50 %. Fördelningen kan variera över tid, vid t ex behov av prioriteringar inom tjänsten. Dina arbetsuppgifter inom budget- och skuldrådgivning innebär bl a att hjälpa skuldsatta få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder. Förutom att ge hjälp och råd om att hantera skulder, ger du allmän rådgivning om privatekonomi. Personer som har behov av skuldsanering kan få hjälp med ansökan om ...
2022-09-23 2022-10-10
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare F-6 i Svenska, SO, Engelska och Musik
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning på mellanstadiet i Svenska och SO framförallt, men gärna också med behörighet i Engelska och Musik på Bergvallaskolan. Har du utbildning eller erfarenhet från specialpedagogiska områden, ser vi det som meriterande för uppdraget. Skolan är en F-6 skola i ett naturskönt läge med två fritidsavdelningar. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter för en grundskollärare. Vi uppskattar din förmåga att genomföra en varierad undervisning då vi arbetar medvetet med att...
2022-09-23 2022-10-06
Motala kommun, Förskoleenhet Brinken Barnskötare 50-75% pool (Visstid)
I dina arbetsuppgifter ingår att stötta ett barn med stora behov av stöd och omsorg för sin kognitiva och fysiska utveckling. Du behöver ha erfarenhet av arbete med ovanstående behov och du behöver ha erfarenhet av kommunikationsverktyget TaSSeL. Specialpedagog finns med som stöd och stöttning i samverkan med Habiliteringen. När barnet inte är på förskolan är arbetsuppgiften att gå in som förstärkning på förskolan samt vid ordinarie personals frånvaro. Vid barnets frånvaro kan det också bli aktuellt att arbeta på andra förskolor i enheten. ...
2022-09-23 2022-10-07
Motala kommun, Förskoleenhet Brinken Barnskötare poolanställd 75 -100 %
Du kommer att arbeta över hela enhet Brinken och vid behov i område Söder. Du ska arbeta enligt Lpfö-18 och med de ansvarsuppgifter som följer med uppdraget. Arbetstiden varierar efter förskolornas olika behov.
2022-09-23 2022-10-07
Motala kommun, Kök 1 - Lasarettsköket Resurskock Måltidsverksamheten
Som resurskock kommer du att ersätta någon som är sjuk eller ledig i våra kök. Storleken på köken varierar, i några kök arbetar man ensam och ansvarar för all matlagning själv. Vi vill du ska vara engagerad och ha en vilja att utveckla måltiderna för våra gäster. Eftersom du kommer att arbeta ensam i vissa kök, är det viktigt att du har erfarenhet, är lugn till ditt sätt och har en kunskap om bra mat. Det är också viktigt att du har erfarenhet och intresse för specialkost och vegetarisk mat. Arbetet innebär planering, förberedelse och tillagni...
2022-09-22 2022-10-06
1 2 >