Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Anhörigcenter Anhörigkonsulent
I ditt arbete som anhörigkonsulent ansvarar du för att ge stöd till anhöriga över 18 år, som vårdar/stödjer en närstående med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning, eller beroendesjukdom. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att bistå anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Detta gör du genom enskilda samtal, par- eller familjesamtal och som ledare i samtals...
2021-03-01 2021-03-28
Motala kommun, Enhet Zederslund Specialpedagog
Till Zederslundsskolan söker vi nu en specialpedagog. Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. I teamet bidrar alla med sin specialkompetens och hjälper varandra. Du har ett nära samarbete med specialläraren och pedagogerna i arbetslagen med målet att eleverna skall få förutsättningar att lyckas i skolan. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp det specialpedagogiska arbete gentemot personal, elevhälsa och elever. Arbetet innefattar kartläggning på indiv...
2021-02-26 2021-03-11
Motala kommun, Område 12 Administration och bemanning Pool till Bemanningsenheten SRV
Som korttidspool hos oss på Sociala Resursverksamheten kommer du främst att arbeta inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och unga. Utifrån kompetens kan det även bli aktuellt med arbete inom psykiatriboenden. Vilka av dessa verksamheter du arbetar inom beror på verksamhetens behov. Inom SRVs alla verksamheter arbetar vi med att ge ett individanpassat stöd i vardagen. Våra brukare är främst personer med funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna är bland annat personlig hygien, städ, tvätt, ma...
2021-02-25 2021-03-10
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare – Resurs och placering
Letar du efter ett jobb med utmaningar, glädje och gemenskap? Då passar du in hos oss på socialkontoret i Motala. Just nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i Resurs- och Placeringsgruppen. I arbetet ingår att rekrytera, utreda, handleda och utbilda uppdragstagare i form av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer, familjehem samt behandlingshem i olika former. Viss helgs- och kvällsarbete kan förekomma. Vi har ett öppet och välkomnande klimat där vi har engagemang och känner stolthet över vårt arbete. Vi tycker också...
2021-02-24 2021-03-12
Motala kommun, Område 5 - Assistans LSS Personlig assistent
Arbetet som personlig assistent innebär att assistera en kvinna i 65+ årsåldern som tidigare haft stroke och nu är halvsidesförlamad med afasi. Brukaren behöver omfattande hjälp med allt i sin dagliga livsföring, så som personlig hygien, mat, hushållssysslor, aktiviteter etc. Arbetet sker hemma hos brukaren som är hemmahörande i Motala. Brukaren har delaktighet i val av personlig assistent och söker endast kvinnliga assistenter. Arbetet sker enskilt tillsammans med brukaren, totalt i arbetslaget finns det två anställda. Du måste ha ett flexi...
2021-02-22 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i svenska och engelska åk 7-9 (Vik)
Du kommer under ordinarie befattningshavares tjänstledighet att undervisa i svenska och engelska i åk 7-9. Arbete i ämnes- och arbetslag ingår samt för lärare sedvanliga arbetsuppgifter. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår för en grupp elever där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp. Du tillsammans med en mentorskollega samarbetar kring mentorskapet som är kopplat till en klass.
2021-02-19 2021-03-04
Motala kommun, Enhet Fågelsta Lärare i grundskolan, MaNo, Teknik och Eng, årskurs 4-6
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter i årskurserna 4-6.
2021-02-19 2021-03-07
Motala kommun, Redovisning Systemförvaltare Affärssystem
I rollen som systemförvaltare får du möjligheten att vara med och driva ett förändrings- och utvecklingsarbete då vi är under processen att byta affärssystem. Du kommer därmed vara en viktig nyckelperson i vårt arbete att förbättra och förenkla processer till stöd för verksamheten. Du ingår i en grupp som ansvarar för intern support och utbildning till kommunens olika användare i systemet och vi lägger stor vikt vid att lämna en kvalificerad ekonomiservice till våra förtroendevalda och till våra förvaltningar. Att omvärldsbevaka kommer vara en ...
2021-02-19 2021-03-07
Motala kommun, Kök 2 Resurskock vikariat
Som resurskock kommer du att ersätta någon som är sjuk eller ledig i våra kök. Storleken på köken varierar. I några arbetar man helt ensam, och ansvarar själv för matlagning, planering och övrigt köksarbete. Förutom lunch lagar och serverar vi även frukost och mellanmål till frit...
2021-02-18 2021-03-11
Motala kommun, Enhet Bergvalla Speciallärare i grundskolan F-6, 85-100%
Till Bergvallaskolan söker dig som är utbildad Lärare för grundskolans tidigare år med påbyggnadsutbildning till speciallärare. Du har gärna specialisering språk, skriv- och läsutveckling. Vi söker dig som har ett stort pedagogiskt engagemang och som alltid strävar efter att utveckla varje elevs förmågor, både kunskapsmässigt och socialt. Du behöver ha en synnerligen god pedagogisk skicklighet och ett salutogent bemötande av alla elever. Uppdraget ställer höga krav på din förmåga att se och fånga upp elever utifrån deras enskilda behov, då vi u...
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Bråstorp Lärare åk 4-6
Bråstorpskolan söker en lärare med behörighet för att undervisa i åk 4-6. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utve...
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Gymnasiesär Lärare i idrott, samhällskunskap, naturkunskap på gymnasiesärskolan, 50%
Undervisning i ämnena idrott, samhällskunskap och naturkunskap, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget, t ex mentorskap. På gymnasiesärskolan arbetar vi i arbetslag och ämneslag. Gymnasiesärskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Gymnasiesär Lärare i svenska, engelska, matematik, so på Gymnasiesärskolan
Undervisning i ämnena svenska, engelska, matematik och so, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget, t ex mentorskap. På gymnasiesärskolan arbetar vi i arbetslag och ämneslag. Gymnasiesärskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Gymnasiesär Yrkeslärare i Gymnasiesärskolan, Hantverk träteknik, 40-50%
Undervisning i ämnet Hantverk träteknik, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget, t ex mentorskap. Undervisningen sker både i grupp på det nationella särskoleprogrammet Fastighet, anläggning och byggnation, och individuellt på Individuella programmet. På gymnasiesärskolan arbetar vi i ämneslag och arbetslag, bestående av både lärare och elevassistenter. Gymnasiesärskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Verksamhet Grundskola/Särskola Lärare i fritidshem, inriktning slöjd eller idrott
Nu söker vi Lärare i fritidshem med inriktning slöjd eller idrott till Godegårds skola. På skolan går elever från Förskoleklass till och med åk 6 och en del har även plats på våra fritidshem. Hos oss ska alla elever få förutsättningar att nå målen. Vi erbjuder dig en väl inarbetad organisation med möjlighet till bra kollegehandledning.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Verksamhet Grundskola/Särskola Grundskollärare åk 4-6 Godegård
Nu söker vi mellanstadielärare till Godegårds skola. På skolorna går elever från Förskoleklass till och med åk 6. Här står kunskap, trygghet och rörelse i fokus. Hos oss ska alla elever få förutsättningar att nå målen. Vi erbjuder dig en väl inarbetad organisation med möjlighet till bra kollegehandledning. Du undervisar främst i åk 4-6 och har även ansvar för något av våra ansvarsområden.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Grundlärare mellanstadium
Till Ekenässkolan söker vi en grundlärare i mellanstadiet som vill arbeta på en skola där vi har en positiv elevsyn och tydlig vi- känsla. Du är genuint intresserad av elevers lärande och är lyhörd för varje elevs intresse, individuella förutsättningar och behov. Du kommer att arbeta i klass 6 under nästa läsår tillsammans med en kollega som arbetar i två klasser med undervisning. Vid flera lektioner arbetar ni samtidigt i klassrummet med undervisning.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Grundlärare i fritidshem 3 tjänster
Du ansvarar tillsammans med kollegorna för undervisningen på fritidshemmet och på rastverksamheten under skoltid. Du och dina kollegor organiserar, strukturerar samt bidrar till samverkan och utveckling av fritidshemmet och i undervisningen i syfte att stärka elevernas lärande o...
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Marieberg Lärare i fritidshem
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Ditt fokus kommer att vara på undervisning i fritidshem utifrån läroplanen. Viss del av tjänsten förmiddagstid kan innebära tid i klass alternativt andra uppdrag. Vi arbetare mot en varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt utifrån olika behov för att utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och mening...
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Verksamhet Grundskola/Särskola Grundskollärare åk 4-6 Godegård
Nu söker vi mellanstadielärare till Godegårds skola. På skolorna går elever från Förskoleklass till och med åk 6. Här står kunskap, trygghet och rörelse i fokus. Hos oss ska alla elever få förutsättningar att nå målen. Vi erbjuder dig en väl inarbetad organisation med möjlighet till bra kollegehandledning. Du undervisar främst i åk 4-6 och har även ansvar för något av våra ansvarsområden.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Fågelsta Lärare i idrott och hälsa i grundskolan årskurs 3-6. 40%.
Undervisning och planering i ämnet idrott och hälsa.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Fågelsta Lärare i grundskolan årskurs 1-3, 80 %
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 1-3.
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Vuxenutbildning Skoladministratör 85%
Alla förekommande arbetsuppgifter för en skoladministratör. Fokus ligger på elevregistrering, betygshantering ,ansvar för receptionen och information/service till elever och personal. Andra uppgifter är att skicka ut kallelser till kursstart, kursintyg, kösystem och generellt stöd till rektor bl a redovisningar, underlag till faktura, rapporter till SCB mm. Tjänsten är 85% som vikarie under föräldraledighet. Du ska kunna börja arbeta i slutet av april/ början av maj.
2021-02-17 2021-03-03
Motala kommun, Enhet Särskolan Lärare i fritidshem till Grundsärskolan 1-9
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem. Vi söker en arbetslagsledare i fritidshemmet som ansvarar för målstyrning, planering, genomförande och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Under skoltid är du delvis placerad i klass och arbetar med övrig personal kring eleverna d.v.s. med stöd och omsorg för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Du arbetar aktivt för att bidra till samarbete med grundskolans fritidshem i den mån det är möjligt och är öppen för gemensamma pl...
2021-02-17 2021-03-07
Motala kommun, Enhet Särskolan Speciallärare Grundsärskolan
Som speciallärare arbetar du på grundsärskolan med inriktning ämnen och/eller ämnesområden. Du har huvudansvaret för undervisningen, handledning av elevassistenter, kontakter med övriga aktörer och ett helhetsansvar för eleverna tillsammans med andra. Du är även en del i arbetsla...
2021-02-17 2021-03-07
1 2 3 >