Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare har du en mångsidig och utåtriktad roll med många kontakter både inom och utanför Motala kommun. Arbetet är individuellt men du tillhör en enhet med andra fastighetsförvaltare och tekniska specialister. Du ansvarar för ett större antal fastighetsobjekt med blandad kommunal verksamhet så som förskolor och omsorgsfastigheter. Som fastighetsförvaltare i vår organisation tillhör du Verksamhetsområde Fastighet. Du kommer att ha ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett antal fastigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. at...
2022-05-10 2022-06-06
Motala kommun, Enhet Särskolan Speciallärare Grundsärskolan 1-9
Som speciallärare på grundsärskolan inriktning ämnesområden är du ansvarig mentor för dina elever. Du planerar undervisningen utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar för att stärka eleven i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och att följa upp elevernas resultat och måluppfyllelse. Du är också arbetslagsledare för de elevassistenter som arbetar i klassen, det innebär att du organiserar och leder arbetet. Du förankrar arbetssätt och elevernas mål samt handled...
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Enhet Norra Lärarassistent 50-100%, vikariat
Vi är nu i behov av en lärarassistent. Du ska under skoltid arbeta med elever och grupper i behov av framförallt pedagogiskt och elevsocialt stöd. Du kommer att arbeta i nära samarbete med pedagoger, mentorer och skolans specialpedagog. I arbetet ingå bland annat att stödja elever i klassrummen, på raster, i matsituation och vid förflyttningar mellan lektioner och arbeta i skolans studierum/stödverksamhet.
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Enhet Hälla Grundskollärare 7-9 Ma/No/Tk
Du kommer att undervisa i Ma/No/Tk. Det kan även innebära undervisning i lite mindre grupper och med elever som har svårt att nå målen. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Bemanning SRV Pool till bemanningsenhet 100%
I vår korttidspool på Sociala Resursverksamheten kommer du främst att arbeta inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och unga. Utifrån kompetens kan det även bli aktuellt med arbete inom psykiatriboenden. Vilka av dessa verksamheter du arbetar inom beror på verksamhetens behov. Inom SRVs alla verksamheter arbetar vi med att ge ett individanpassat stöd i vardagen. Våra brukare är främst personer med funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna är bland annat städ, tvätt, matlagning, inköp, sociala...
2022-05-16 2022-05-30
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare i Fritidshem timvikarier
På Bergvallaskolan vill vi främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vi arbetar utifrån positiv bekräftelse och ett salutogent förhållningssätt, då vi anser att relationens betydelse är avgörande för elevernas trygghet och lärande. Vi ser gärna att du är kunnig inom digitala verktyg och digitala program som kan tillföra inspiration och lärande för elever. Vi har också en härlig skolskog intill skolan och ser gärna att du har ett intresse för utomhuspedagogik och vill ta tillvara den fina utomhusmiljön. Tycker du om att arbeta med männi...
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Platengymnasiet Lärare i Hälso- och sjukvård gymnasiet
Undervisning i gymnasiekurser inom hälsa och sjukvård på Vård- och omsorgsprogrammet, göra APL-besök, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget, såsom exempelvis mentorskap. Gymnasieskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet.
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
Undervisning i hem- och konsumentkunskap åk 6-9. Förutom undervisning ingår arbete i ämnes- och arbetslag. För övrigt ingår för lärare sedvanliga arbetsuppgifter. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp.
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Enhet Hälla Specialpedagog åk 7-9
Till Hällaskolan söker vi nu en specialpedagog. Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, SYV och skolpsykolog. I teamet bidrar alla med sin specialkompetens och hjälper varandra. Du har ett nära samarbete med specialläraren och pedagogerna i arbetslagen med målet att eleverna skall få förutsättningar att lyckas i skolan. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp det specialpedagogiska arbete gentemot personal, elevhälsa och elever. Arbetet innefattar kartläggning på indivi...
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Förskoleenhet Juno Förskollärare
Vi söker Dig som vill vara med att fortsätta utveckla förskolan Ekenäs i en relativt ny organisation. Som förskollärare inspirerar du alla i arbetslaget där barnens tankar och intressen styr undervisningen mot målen. Du dokumenterar lärprocesser och reflekterar tillsammans med barn och kollegor för hög måluppfyllelse. Du inspirerar barnen till att överträffa sig själva och sprider glädje och motivation. Som förskollärare har du uppdraget att ansvara för undervisningen som du tillsammans med övrig personal bedriver. Tillsammans med arbetslage...
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Verksamhet Förskola Vik. Barnskötare 50-100%
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolan Ekenäs. Som barnskötare samarbetar du med alla i arbetslaget där barnens tankar och intressen styr undervisningen mot målen. Du dokumenterar lärprocesser och reflekterar tillsammans med barn och kollegor för hög måluppfyllelse. Du inspirerar barnen till att överträffa sig själva och sprider glädje och motivation. Barnskötaryrket är ett mångsidigt yrke så givetvis ingår att vara delaktig i alla arbetsuppgifter i en förskola.
2022-05-13 2022-05-27
Motala kommun, Stab Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare ingår du i en grupp av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningens stab med olika kompetens och bakgrund. På uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp kommer du tillsammans med dina kollegor initiera, driva och utvärdera förbättringsarbete som bidrar till att vi arbetar mer effektivt och minskar kostnadsdrivande och resurskrävande moment i verksamheten. Arbetet koordineras av förvaltningens utvecklingsstrateg. Att mäta och utvärdera våra resultat samt att införa nya metoder och arbetssätt är centrala uppgifte...
2022-05-13 2022-05-29
Motala kommun, Drift Arbetsledare Gata Park
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och förändras över året. Under vår, sommar och höst ligger fokus på drift och underhåll av gator gatumiljöer. Under vintertid ligger fokus på vinterväghållning. Du har tillsammans med dina medarbetare ett huvudansvar för kommunens vinterväghållning. Inom enhet gata arbetar vi även med beläggningsarbeten, städning m.m. Som arbetsledare på drift gata ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet. Tillsammans med enhetschef och din arbetsledarkollega på drift park har ni ett fördelat ansvar för p...
2022-05-12 2022-05-31
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Grundskollärare åk 4-6 , visstid, deltid 40%
Undervisning i ämnena slöjd (både träslöjd och textilslöjd) samt bild i årskurs 4-6 samt till yrket förekommande arbetsuppgifter.
2022-05-12 2022-05-26
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Elevassistent
Tjänsten innebär direkt arbete med elever som är i omfattande behov av särskilt stöd under skoldagen. Att tillsammans med lärare skapa en meningsfull skoldag för elever i problematisk skolsituation. Du kommer samarbeta i team/arbetslag kring planering och upplägg. I arbetet kan du behöva hantera situationer med elever som har ett utmanande beteende.
2022-05-12 2022-05-26
Motala kommun, Socialkontoret Sakkunnig - barn och ungdomsvård
Vi söker dig som vill arbete med oss i barn och ungdomsgruppen som sakkunnig. I arbetsuppgifterna ingår också arbetsledande uppgifter. Som sakkunnig ska du tillsammans med övrig arbetsledning inom barn och ungdomsgruppen utveckla arbetet inom verksamheten. I tjänsten ingår att du ska ansvara för omvärldsbevakning inom arbetet med barn och ungdomsvård samt myndighetsutövning. Planera och genomföra metodutveckling och fortbildning för handläggarna i gruppen. Se över, revidera och vid behov upprätta styrdokument för området. Samverkan med samarb...
2022-05-12 2022-05-29
Motala kommun, Gymnasiesärskola Biblioteksassistent, 50%, på Platengymnasiet
Utöver bemanningen i mediateket ingår administrativt arbete, bland annat i bibliotekssystemet BOOK-IT, samt hantering av media såsom bokuppsättning, utskrifter, kopiering och att arbeta med bibliotekets digitala tjänster.
2022-05-11 2022-05-25
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Förskollärare till förskoleklass
Undervisning i förskoleklass och samarbete i team, arbetslag och på hela skolan. I arbetet ingår kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Kollegialt lärande pågår. I arbetet kommer du också att delta i skolans arbete med att utvärdera och följa upp resultat. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, kunnande och från deras tidigare erfarenheter.
2022-05-11 2022-05-25
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Lärare, åk 1-3
Du kommer ingå i ett arbetslag där samarbete och kollegialt lärande är viktigt. I arbetslaget finns flera team där man arbetar tätt tillsammans, därför är kommunikation och samarbete viktigt. • Undervisning med alla tillhörande uppgifter, planering, dokumentation, kontakt med vårdnadshavare mm • Samarbete i team, arbetslag och på hela skolan
2022-05-11 2022-05-25
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Lärare i SO/NO/idrott, åk 4-6
Vi söker en lärare till Fornåsa skola, åk 4-6. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag, där systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling ingår som viktiga arbetsuppgifter.
2022-05-10 2022-05-24
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Ekön Undersköterska till Hemtjänst Ekön
I arbetet inom hemtjänsten får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för personer med beviljade insatser inom omvårdnad och service. I arbetet ingår också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt IT-baserad dokumentation.
2022-05-10 2022-05-23
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Speciallärare, åk F-6
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare för F-6 i Fornåsa/Klockrike. Fornåsa skola och Klockrike skola är båda f-6 skolor på landsbygden utanför Motala. Fornåsa och Klockrike skolor bildar en gemensam enhet och lärarna på skolor och fritidshem har ett kollegialt samarbete. Vi söker dig som är speciallärare med inriktning svenska och i din tjänst kan det även ingå att undervisa i klass. I din roll som speciallärare kommer du att delta i enhetens elevhälsoteam. Du kommer att arbeta med specialundervisning i förskoleklass till årskurs sex....
2022-05-10 2022-05-24
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Stödassistent 80%
Vi jobbar med sociala aktiviteter eller hälsofrämjande aktiviteter, så som tex hjälp med vardagsrehabilitering. De personer vi möter har varierande behov av stöd på grund av sin funktionsvariation, därför söker vi dig som kan ge stöd till personer i olika livssituationer. Den individuella genomförandeplanen och samarbeten mellan ordinarie personal är de två viktigaste faktorerna för att lyckas! För oss är det viktigt att Du är nyfiken på målgruppen autism och att du trivs med att arbeta undersökande kring utmanande beteende - det är viktigt att...
2022-05-10 2022-05-23
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Grundskollärare i Textilslöjd, åk 3-6
Undervisning i textilslöjd, gärna i kombination med annat ämne, i årskurs 3-6, med alla tillhörande uppgifter och samarbete i team, arbetslag och på hela skolan.
2022-05-10 2022-05-24
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Grundskollärare, åk 4-6
Du kommer ingå i ett arbetslag där samarbete och kollegialt lärande är viktigt. I arbetslaget finns flera team där man arbetar tätt tillsammans varför kommunikation och samarbete är viktigt. • Undervisning i klass med alla tillhörande uppgifter • Samarbete i team, arbetslag och på hela skolan
2022-05-10 2022-05-24
1 2 >