Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Lagmansskolan, vikariat
Ditt arbete är förlagt dagtid måndag till fredag. Du arbetar tillsammans med fyra andra kollegor i köket. Ni lagar och serverar lunch till ca 650 gäster. I arbetsuppgifterna ingår även att planera inköp, göra beställningar, diska, städa, dokumentera egenkontroll och hantera fakturor.
2021-07-26 2021-08-16
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Väderstad
Vill du jobba som Distriktsveterinär i Väderstad? Att varje dag vara delaktig i ett arbetslag som tillsammans tar sig an utmaningarna vi står inför? Vår vardag kan vara händelsestyrd eller planerad men sällan tråkig. Som Distriktsveterinär kan man arbeta själv men du är aldrig ensam. I Väderstad finns vi, erfarna kollegor, att diskutera med och vi lär oss nya saker tillsammans. Du jobbar i en mindre arbetsgrupp där vi planerar arbetet gemensamt. Vårt mål är just nu att utveckla vår fältverksamhet, så ett intresse för stordjuren är en merit. Vi ...
2021-07-26 2021-08-22
Mjölby kommun. Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
I uppdraget som socialsekreterare ingår att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd samt att stötta den enskilde till att komma ut i egen självförsörjning. På enheten hanteras också ansökningar om akut boende utifrån kommunens yttersta ansvar samt begravningskostnader enligt 4 kap 1 § SoL. Du får möjlighet att utföra praktiskt socialt arbete i mötet med medborgaren samt möjligheter att engagera dig i olika arbetsuppgifter som främjar såväl verksamhetens som din egen utveckling. Det är ett spännande och omväxlande arbete där du i hög grad ...
2021-07-19 2021-08-08
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Rustningsgatan, 75-100 %
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I denna tjänst kommer ditt huvudsakliga arbete att vara inom ett mindre team som arbetar gentemot en boende. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemensk...
2021-07-14 2021-08-01
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock, Bokens kök 87,5% vikariat
Tillagning av god och näringsriktig mat samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som tillexempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer. Dagliga kundkontakter.
2021-07-08 2021-08-15
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Barn- och fritidsprogrammet, Mjölby gymnasium
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Du ska skapa undervisning som utifrån dig som lärare...
2021-07-01 2021-08-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/Idrottslärare, F-6 till Klämmestorpsskolan
Som lärare i fritidshem är du skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten samarbetar lärare i fritidshem med andra befattningar för att skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja elevernas lärande och utveckling samt inspirerar eleverna till nya upptäckter och intressen. Du är behörig idrottslärare och bedriver själv undervisning inom idrott utöver din insa...
2021-07-01 2021-08-08
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare albanska till Integrationsenheten, timanställning ca 10%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2021-06-28 2021-08-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i litauiska till Integrationsenheten, cirka 70%
Studiehandledning rymmer flera aspekter t ex språklig medvetenhet kring skillnader mellan svenska och modersmålet samt kulturella faktorer i undervisningen. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Stöd kan ske på en eller flera förskolor/skolor. Studiehandledare ger handledning på modersmålet i andra ämnen än ämnet modersmål. Studiehandledning...
2021-06-28 2021-08-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare finska till Integrationsenheten, timanställning ca 10%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2021-06-28 2021-08-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i somaliska till Integrationsenheten, cirka 70%
Studiehandledning rymmer flera aspekter t ex språklig medvetenhet kring skillnader mellan svenska och modersmålet samt kulturella faktorer i undervisningen. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Stöd kan ske på en eller flera förskolor/skolor. Studiehandledare ger handledning på modersmålet i andra ämnen än ämnet modersmål. Studiehandledning...
2021-06-28 2021-08-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och spanska till Blåklintskolan
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möj...
2021-06-23 2021-08-01
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hygien, medicinhantering,...
2021-05-29 2021-08-01