Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i svenska/SVA år 6-9, Trojenborgsskolan
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och först...
2023-05-26 2023-06-09
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Skänninge - Semestervikariat
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Du arbetar både dag- kväll och helg.
2023-05-26 2023-06-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik till Vifolkaskolan 7-9
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunsk...
2023-05-23 2023-06-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik i särskild undervisningsgrupp och klass, Vifolkaskolan
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Tjänsten innebär undervisning både i särskild undervisningsgrupp och i helklass. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs ...
2023-05-23 2023-06-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i No och teknik i särskild undervisningsgrupp åk 7-9, Vifolkaskolan
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Tjänsten innebär undervisning i särskild undervisningsgrupp. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att e...
2023-05-23 2023-06-06
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare till Gatu-/parkavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som parkarbetare sköter du drift och underhåll av kommunens parker och grönytor, skolgårdar, förskolegårdar, utemiljön på omsorgsfastigheter och fritidsanläggningar. Vi utför arbetsuppgifter som städning, gräsklippning, ogräsrensning, plantering, trädfällning, beskärning, slyröjning, lekplatstillsyn, enklare reparationer mm. Under vinterhalvåret ingår du i beredskapsgruppen för vinterväghållning och även ishallsarbete kan förekomma. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledning men innefattar också enskilt arbete. Vissa adminis...
2023-05-23 2023-06-06
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Avtals- och Systemförvaltare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
I rollen som avtals - och systemförvaltare har du två huvudområden som du arbetar med 50/50. I rollen ingår både uppgifter som avtalsförvaltare och systemförvaltare. Som avtalsförvaltare hanterar du det mesta gällande interna och externa hyresavtal. Uppgifter som systemförvaltare innebär ansvar för fastighetsavdelningens system. Du ansvarar för är interna och externa hyresavtal; framtagande, bevakningar, uppföljning, debitering och förändring av hyresavtal. I arbetsuppgifterna ingår även att du påkallar hyresgästförhandling och ansvar för reg...
2023-05-23 2023-06-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Som lärare/speciallärare på Lagmansskolan särskola planerar och genomför du undervisning med elever som läser mot ämnen. Uppdraget innefattar mentorskap för en grupp elever. Mentorskapet är en viktig del i läraruppdraget idag i skolan, som innebär att du coachar och motiverar eleven i dennes skolgång och utveckling, både kunskapsmässigt och som individ samt är en lyssnande vuxen. Som lärare i den anpassade grundskolan ingår du i ett arbetslag med erfarna lärare. Du är även en del av ett team med elevassistenter, där du förväntas leda arbetet i ...
2023-05-23 2023-06-06
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge - tillsvidare
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-05-23 2023-06-13
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen SFI-lärare till Mjölby Vuxenutbildning, vikariat
På Mjölby vuxenutbildning vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utveckla mötet med våra elever och hur vi arbetar. Därför är du en samarbetsinriktad, positiv person med ett eget driv. För att trivas i rollen som medarbetare i vår organisation måste man vara en lagspelare. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som präglas av välvilja, humor och respekt för andra människors egenvärde. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja elevers allsidig...
2023-05-23 2023-06-06
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Sjuksköterska till anstalt och häkte i Skänninge
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning ...
2023-05-22 2023-06-11
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Systemadministratör till omsorgs- och socialförvaltningen, vikariat
Uppdraget som systemadministratör innebär att du är med och stödjer, utvecklar samt effektiviserar förvaltningens verksamhetssystem utifrån processer som beskriver behovet i verksamheterna och utifrån säkerhet, prestanda, tillgänglighet och funktionalitet. Du medverka till att ta fram och utveckla rutiner och processer för systemstöd. Vidare omfattar arbetet användarsupport, verksamhetsstöd, planering av driftsättningar, felsökning och konfigurering. Du kan även komma att ingå i projekt men då utifrån ett konsultativt förhållningssätt. Uppd...
2023-05-19 2023-06-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Lindbladsskolan
I din roll som lärare i fritidshem kommer du att planera, genomföra och följa upp arbetet på vårt fritidshem. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas utveckling i fokus. Utifrån de mål som finns för verksamheten ska du, i samarbete med andra, skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja elevernas lärande och utveckling. Vår rastverksamhet är en viktig del i fritidshemmets arbete och en del i att skapa trygghet för våra elever. Våra ledord TRYGGHET LÄRANDE GLÄDJE ...
2023-05-17 2023-05-31
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöutredare och informatör, vikariat
Som miljöutredare och informatör arbetar du med att förbättra verksamhetens miljöarbete och framtagande och uppföljning av mål. Befattningen innehåller även rapportering av statistik. Som miljöutredare och informatör medverkar du i och leder olika projekt kopplat till verksamhetens mål och utveckling. Tjänsten innebär bland annat att jobba med enhetens kommunikation gällande vår avfallsplan, förpackningsinsamling, återanvändning, återvinning, matavfall etc. till kommuninvånare, företag, skolklasser, verksamheter, politiker och studiebesök. I ro...
2023-05-17 2023-06-11
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Vifolkaskolan åk F-6, 50%
Som skolbibliotekarie på Vifolkaskolan F-6 arbetar du i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt i övrigt bidra till elevernas lärande och läsintresse. Utifrån din specifika bibliotekskompetens medverkar du i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du har ett tätt samarbete med speciallärare för att stötta elever med läskompensatoriska hjälpmedel. Som skolbibliotekarie ansvarar du för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat och aktuellt. På Vifolkaskolan F-6 ...
2023-05-17 2023-06-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog, Vifolkaskolan F-6
Du ger specialpedagogiskt stöd när det gäller att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Du genomför pedagogiska utredningar samt stöttar skolans pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Du ger handledning och konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på grupp och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lär...
2023-05-17 2023-06-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Vifolkaskolan F-6, vikariat
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du är lärare i musik, bild, idrott eller resurs i grupp under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barn...
2023-05-17 2023-06-06
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Verksamhetscontroller till omsorgs- och socialförvaltningen
I ditt uppdrag som verksamhetscontroller har du en aktiv roll i förvaltningens arbete med att utveckla och effektivisera processer för att stödja verksamheterna och att omsätta komplexa frågor till konkreta förslag. Du arbetar både operativt och strategiskt med att driva frågor inom ekonomiområdet och utveckla verksamhetsstyrningen samt uppföljningen av verksamheten tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen har nyligen uppgraderat plattformen för verksamhetssystemet och ett viktigt utvecklingsområde för förvaltningen är att...
2023-05-17 2023-06-11
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Centrala barn- och elevhälsan, 50-100%
Som skolsköterska arbetar du direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska vilket är fokus för elevhälsans arbete. Som skolsköterska ges du möjlighet att vara en del av det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar. På skolan bidrar du med det medicinska perspektivet som stöd till skolan för att eleverna ska nå utbildnings mål samt undanröja hinder för lärande. Detta arbete sker främst genom deltagande på skolans EHT- elevhälsoteam. Du kommer få möjlighet att följa eleverna...
2023-05-16 2023-05-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i SV/SO åk 4-6, Lagmansskolan
Som lärare på Lagmansskolan är du delaktig i att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du enskilt och gemensamt med kollegor planerar, undervisar, utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling i enlighet med skollag, läroplan och kursplan. I din pedagogiska roll förväntas du ha god kompetens att möta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Du är en del i ett arbetslag och elevhälsan som präglas av professionalism, samarbetsförmåga och g...
2023-05-15 2023-06-05
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i somaliska till Integrationsenheten, 75-100%
Du ska i samarbete med hemmen och kollegorna arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolkning och förståelse uppfyller målen och möter kraven i såväl skollag som läroplan. Som ämneskunnig ska du handleda och motivera elever samt planera och leda undervisninge...
2023-05-15 2023-05-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Riddarängens förskola
Som förskollärare ansvarar du för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna i undervisningen och ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen och du ansvarar för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Du utvecklar miljöer som inspirerar och inbjuder till lek, utveckling och lärande och har barns inflytande...
2023-05-15 2023-05-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem Västra Hargs skola, 75-100%
Du är lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, en resurs under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirerar barn till nya ...
2023-05-12 2023-05-31
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Socialsekreterare till enhet Vuxen
I uppdraget som socialsekreterare inom vuxengruppen ingår att hantera ansökningar och anmälningar avseende vuxna personer främst utifrån missbruk. Vi utreder individens behov och beviljar insatser och följer upp. Vår målsättning är att arbeta systematiserat utifrån individen i fokus. Vi samverkan mycket med interna och externa aktörer för att erbjuda våra medborgare samordnade insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Du får möjlighet att utföra praktiskt...
2023-05-11 2023-05-31
Mjölby kommun, Miljökontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljökontoret, vikariat
Vi behöver förstärka miljökontoret med ett vikariat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, inriktningen på tjänsten är miljöskydd. Arbetet omfattar tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter som exempelvis lantbruk, drivmedelsanläggningar och fordonstvättar samt avfallsverksamheter. Det finns vissa möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna utifrån kompetens och intresse. Arbetsuppgifterna innefattar att planera och genomföra tillsyn, hantera klagomål samt ge information och råd enligt lagstiftningen till både verksamhetsutövare och allmänh...
2023-05-11 2023-06-01
1 2 >