Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Egebyskolan
Biträdande rektor leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor utifrån uppsatta mål i nationella, kommunala och lokala styrdokument. Kvalificerat ledningsstöd i personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Kan ha särskilt uppdrag utifrån enhetens behov. Ingår i skolans ledningsgrupp. Biträdande rektor är verksam inom förskolans, grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. Biträdande rektor på Egebyskolan kommer du att ha ett särskilt ansvar för grundskolans systematiska ...
2021-02-23 2021-03-14
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdsinspektör till anstalten Skänninge
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarb...
2021-02-23 2021-03-16
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Supporttekniker till Servicedesk på It-avdelningen
Som medlem i vårt servicedesk-team är du IT-avdelningens ansikte utåt och vägen in för alla ärenden till It (SPOC). Du hanterar all typ av support via telefon och digitala kanaler samt loggar dem i vårt ärendehanteringssystem. Så många ärenden som möjligt blir lösta direkt via telefon och fjärruppkoppling. Ärenden som inte kan lösas direkt prioriteras och fördelas till olika resurser inom IT-avdelningen. Du återkopplar till kunden och hjälper användarna med alla typer av återkommande ärenden och problem.
2021-02-23 2021-03-12
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdsinspektör till anstalten Skänninge, vikariat.
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarb...
2021-02-23 2021-03-16
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Digitaliseringsstrateg till IT-avdelningen
I rollen som digitaliseringsstrateg arbetar du med uppgifter kopplade till strategiska kommunövergripande projekt och initiativ, i syfte att bygga bättre förmåga till digitalisering inom kommunens olika verksamheter. Du är en operativ stödresurs inom digitalisering som jobbar med hela kommunen som arbetsfält. Du stöttar verksamheterna i att införa ändrade arbetssätt med nya digitala verktyg och system, med ett särskilt fokus att säkerställa att de nyttor och effekter som eftersöks också realiseras. Rollen kommer ha sin formella anställning ino...
2021-02-22 2021-03-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vallens förskola
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument, tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för ...
2021-02-17 2021-03-20
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Måltidsbiträde 75% Bokens kök
Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga uppgifter inom storkök som tex. salladsberedning, diskning, städning, enklare matlagning samt packning och utkörning av kyld portionsmat till hemmaboende. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer som till exempel dokumentering av egenkontroll. Tjänsten innebär helgtjänstgöring var tredje helg.
2021-02-16 2021-03-02
Mjölby kommun. Aspirant förskola, tidsbegränsad anställning, cirka 10 %
Mjölby har som mål att öka andelen förskollärare för att sätta ytterligare fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Vi erbjuder ett positivt klimat för utveckling av förskolans verksamhet med en gemensam verksamhetsidé och utvecklingsplan för alla förskolor. Vi söker nu en student som går sista året på förskollärarprogrammet/ lärarprogrammet med inriktning förskola. Anställningen motsvarar i genomsnitt en halv dag i veckan och pågår under perioden april till december 2021 med uppehåll juni - augusti. Som aspirant kommer du att vara knuten ti...
2021-02-15 2021-02-28
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Utbildad kriminalvårdare till anstalten Skänninge
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-02-15 2021-03-08
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, anstalten Skänninge
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2021-02-15 2021-03-08
Mjölby kommun, Miljökontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör, tidsbegränsad anställning
Miljökontoret är i behov av en tidsbegränsad förstärkning. Arbetet består främst av myndighetsutövning i form av tillsyn och kontroll samt att fatta beslut baserat på relevant lagstiftning inom området. Ett annat viktigt inslag i arbetet är att hantera klagomål och ge rådgivning. Dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.
2021-02-12 2021-03-10
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Arbetsterapeut, sommarvikariat
Arbetsterapeuten ansvarar för att erbjuda trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Vården ska utföras personcentrerad och ske i samverkan med andra professioner och aktörer. I rollen som arbetsterapeut utför och leder du hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ansvarar för utredning, bedömning, åtgärder och uppföljning. Arbetsuppgifterna består bland annat av vårdplanering, bedömning och förskrivning av...
2021-02-10 2021-03-07
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Fysioterapeut/sjukgymnast, sommarvikariat
Som fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar du för att erbjuda trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Vården ska utföras personcentrerad och ske i samverkan med andra professioner och aktörer. Du arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa när människans hälsa begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder och miljöfaktorer. Processen baseras på...
2021-02-10 2021-03-07
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvården,vik.
Som fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar du för att erbjuda trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Vården ska utföras personcentrerad och ske i samverkan med andra professioner och aktörer. Du arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa när människans hälsa begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder och miljöfaktorer. Processen baseras p...
2021-02-04 2021-02-28
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Lokalstrateg
Du arbetar ur ett strategiskt koncernperspektiv med kommunstyrelsen som fastighetsägare, där du tillsammans med lokalansvariga inom respektive förvaltning identifierar kommunens långsiktiga lokalbehov. Rollen innebär att du deltar i kommunens olika forum för samhällsbyggnadsutveckling bl.a. tillsammans med mark- och exploateringsenheten, för att säkerställa mark för framtida nybyggnationer av samhällsfastigheter då Mjölby kommun är i en utmanande tillväxtfas. Kommunens arbete med lokalförsörjningsprocessen samt lokalförsörjningsplanen är i en ...
2021-02-02 2021-02-28
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Sjuksköterska till Anstalt & Häkte i Skänninge
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning s...
2021-02-01 2021-03-08
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Timvikarier och sommarvikarier till lärcentrum Anstalten Skänninge
Som timvikarie och sommarvikarie på Lärcentrum inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning...
2021-02-01 2021-02-28
Mjölby kommun. VA-ingenjör
Du tillhör arbetsgruppen som ansvarar för utredning och planering av drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät. Tjänsten är lokaliserad i Mjölby stadshus som utgör samlingspunkt för stora delar av gruppen. Tillsammans ser vi till att säkerställa leverans av rent dricksvatten av god kvalité till kommunens invånare samt tar hand om och renar avloppsvattnet i kommunen. Mjölby är en expansiv kommun som växer i rask takt. Utmaningar med en växande stadsmiljö, klimatförändringar med skyfall och översvämningar är några av framtidens stora...
2021-01-29 2021-03-07
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Sjuksköterska till Anstalt & Häkte i Skänninge, sommarvikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning s...
2021-01-25 2021-03-08
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Bemanningsassistent till Planeringsenheten, tim-/sommarvik.
Som bemanningsassistent hos oss erbjuder vi ett uppdrag med variation inom både vård och omsorg, administration och teknik där nyckelorden är kommunikation, bemanningslogistik och välfärdsteknologi. Dina främsta arbetsuppgifter är att ta emot och behandla beställningar från verksamheterna när behov av vikarier uppstår. Ditt ansvar är att dessa beställningar hanteras och att bemanningen sker på ett effektivt sätt med de personalresurser som finns tillgängliga. Här finns också driften av välfärdsteknologi, programmering och installering av nyck...
2020-12-17 2021-04-30
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare anstalten Skänninge, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2020-12-17 2021-03-14
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hygien, medicinhantering,...
2020-11-30 2021-04-30