Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Klinikchef till Distriktsveterinärerna Väderstad
Då vi är en affärsdriven verksamhet är kunden alltid i fokus och i din roll som klinikchef bygger och vårdar du kundrelationer tillsammans med medarbetarna. Att identifiera utvecklingsområden och driva dessa frågor framåt är en naturlig del av arbetet. Du har huvudansvaret för affärsverksamheten och för en positiv utveckling av verksamhetens resultat och kvalitet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de vardagliga utmaningarna. Vår verksamhet finns i hela landet och är inde...
2022-09-30 2022-10-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i bulgariska till Integrationsenheten, timanställning
Som studiehandledare i bulgariska arbetar du som elevstöd. Elevstödet innefattar att främja elevens kunskaps- och personliga utveckling. Du är stöd för elever i deras språkliga, kulturella medvetenhet och skillnaderna mellan det svenska och bulgariska språket. Du ansvarar, tillsammans med undervisande lärare, för att eleven tar till sig skolarbetet och samtidigt utvecklas i sin flerspråkiga identitet.
2022-09-28 2022-10-12
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Vasaskolan
Du är lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, en resurs under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera...
2022-09-28 2022-10-14
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterskor till Änggårdens vårdboende, 75-85 %
Som undersköterska hos oss arbetar du på ett engagerat och aktivt sätt med de boende som har stora variationer i sina behov av vård- och omsorg, motivation samt bemötande. I uppdraget ingår sedvanligt omvårdnadsarbete och personligt omsorgsarbete. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete. Genom ett gott bemötande och med individen i fokus bidrar du till att våra boende trivs och känner trygghet dygnet runt samt har en meningsfull tillv...
2022-09-27 2022-10-11
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Säkerhetshandläggare till anstalten och häkte i Skänninge
Anstalten Skänninge befinner sig i en expansiv utbyggnadsfas där det ska inrättas en ny grupp med säkerhetshandläggare vilket innebär gedigna, spännande, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter. Du kommer tillsammans med gruppen planera och leda säkerhetsarbetet samt handleda personal i säkerhetsrelaterade frågor. I tjänsten kommer du att arbeta i nära samverkan med övriga säkerhetsfunktioner. Du kommer bland annat att arbeta med implementering och revidering av säkerhetsplaner, instruktioner, rutiner, planera klienttransporter och klientpla...
2022-09-27 2022-10-18
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Produktionsledare med samordningsansvar till anstalten Skänninge
Som produktionsledare med samordningsansvar kommer du att ha din placering vid anstaltens arbetsdrift och bistå kriminalvårdsinspektören med samordning av den dagliga operativa driften och övergripande processer genom planering, ledning, personalfördelning, uppföljning och administration. Rollen innebär att du samverkar med personal inom såväl anstalten som övriga Kriminalvården men också med kunder och leverantörer. Tillsammans med kriminalvårdsinspektören är du med och företräder verksamheten vid olika sammankomster. I rollen ingår även att m...
2022-09-27 2022-10-18
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Socialsekreterare med inriktning våldsutsatta
Som socialsekreterare hos oss träffar du barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd i livet. Du handlägger och utreder främst ärenden inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld, men du kommer även att handlägga andra typer av ärenden. Vidare gör du hot- och riskbedömningar och din uppgift är att göra bedömningar utifrån Socialtjänstlagen. Du arbetar med att genomföra utredningar och du ansvarar för att verkställa samt följa upp beslutade insatser. Vissa ärenden handlägger du självständigt, men det tilldelas alltid en medhandläggare. Vår ...
2022-09-23 2022-10-16
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterska till Dacke korttidsboende, vik. 80%
Uppdraget som undersköterska innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad, rehabträning och vardagsrehabilitering för att se till att brukarna får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete.
2022-09-23 2022-10-09
Mjölby kommun. Musiklärare piano/keyboard (75-80%)
Du kommer att arbeta med såväl traditionell metodik och notläsning som ackordbaserat spel. Du undervisar både på akustiska och digitala instrument. Vi har idag även en distanskurs i pianospel som är under utveckling. Vi söker också nya progressiva former för undervisning i grupp, med såväl när- som fjärrundervisning och metoden "flipped classroom". Utöver detta har vi traditionell undervisning, enskilt eller i mindre grupper. Du har själv stort ansvar för att driva och utveckla undervisningen, men blir också en del av olika lärarlag på arbetsp...
2022-09-23 2022-10-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i vietnamesiska till Integrationsenheten, timanställning
Som studiehandledare i vietnamesiska arbetar du som elevstöd. Elevstödet innefattar att främja elevens kunskaps- och personliga utveckling. Du är stöd för elever i deras språkliga, kulturella medvetenhet och skillnaderna mellan det svenska och vietnamesiska språket. Du ansvarar, tillsammans med undervisande lärare, för att eleven tar till sig skolarbetet och samtidigt utvecklas i sin flerspråkiga identitet.
2022-09-23 2022-10-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Mantorp och Skänninges förskolor, timvikarie
Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser! Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet. Våra timvikarier finns inom alla våra verksamhetsområden men nu söker vi i första hand till förskolans verksamhet. Som timvikarie kan du bli bokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta. du lägger själv in i TimePool de tider du kan arbeta. När du blivit bokad får du meddelande via SMS med information om var och när du ska arbeta. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och...
2022-09-22 2022-10-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Riddarängens förskola
Som barnskötare ska du ska bidra i att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska bidra i de målstyrda processerna, och i undervisningen bidra för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du tar tillvara på spontant uppkomna aktiviteter och barnens intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Tillsammans med övr...
2022-09-22 2022-10-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Idrottslärare/Lärare i fritidshem, F-6 till Klämmestorpsskolan
Du är behörig idrottslärare med lärarlegitimation och bedriver själv undervisning inom idrott utöver din insats på fritidshemmet. Som lärare i fritidshem är du skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten samarbetar lärare i fritidshem med annan personal på skolan för att skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja elevernas lärande och utveckling samt inspi...
2022-09-21 2022-10-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6, Klämmestorpsskolan
Som lärare på Klämmestorpsskolan årskurs 4-6 har du ansvar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du enskilt och gemensamt med kollegor planerar, undervisar, utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling på ett sätt som möter kraven i skollag, läroplan och kursplan. I din pedagogiska roll förväntas du vara en trygg vuxen med god kompetens att möta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Du är också en del i ett engagerat och sk...
2022-09-21 2022-10-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till årskurs 4-6, Lagmansskolan
I ditt uppdrag som rektor på Lagmansskolan kommer du att ansvara för årskurs 4-6. Du som rektor leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för din enhets organisation, fördelning av resurser, utformning av studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande, föräldramedverkan och lokala ordningsregler. Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot u...
2022-09-20 2022-10-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Egebyskolan
Du som rektor leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för din enhets organisation, fördelning av resurser, utformning av studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande, föräldramedverkan och lokala ordningsregler. Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot uppsatta mål. Du är arbetsgivarföreträdare och har personal-, budget- och arbetsmilj...
2022-09-20 2022-10-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vallens förskola
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för a...
2022-09-19 2022-10-12
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterskor till Nattpatrullen
Uppdraget som undersköterska innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad, rehabträning och vardagsrehabilitering för att se till att kunderna får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete. Vidare ingår även tillsyn via nattkameror i arbetet.
2022-09-15 2022-10-02
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänstorganisationen
Uppdraget som undersköterska till hemtjänsten innebär att du kommer arbeta i ett glatt gäng som möter kunder i olika åldrar och med olika behov. Din uppgift är i huvudsak att på ett engagerat och aktivt sätt arbeta med att stödja och motivera våra kunder att själva klara av sina vardagliga aktiviteter, för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, praktisk hjälp med exempelvis personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt och handling samt dokumentation. ...
2022-09-15 2022-10-02
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Vikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder utifrån deras individuella behov. Det kan innebära till exempel h...
2022-08-22 2022-11-30