Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till SU-grupp på Kungshögaskolan
Kungshögaskolan har inom ramen för Introduktionsprogrammen en SU-grupp - Särskild undervisningsgrupp - för elever inom autismspektrat. Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara undervisning och handledning i dina ämnesområden och att forma förutsättningar och utforma extra anpassningar för kunskapsinlärning som gynnar varje enskild elev. Till hösten kommer vi ha runt 20 elever i verksamheten, och vi ser behov av att forma verksamheten för dessa, varför utvecklingsarbete kommer vara en viktig del i arbetet.
2022-06-22 2022-07-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i turkiska, Integrationsenheten, timanställning
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2022-06-21 2022-07-05
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Chefer (kriminalvårdsinspektörer) till anstalten och häktet i Skänninge
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare. ...
2022-06-21 2022-08-07
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Socialsekreterare till enhet Barn och unga
I uppdraget som socialsekreterare ingår att ta emot, utreda och bedöma behov av insatser för barn och unga samt handläggning av familjerättsärenden i enlighet med Föräldrabalken. Vidare ansvarar du för att se till att beviljade insatser är av god kvalitet genom regelbundna uppföljningar. För insatser som rör barn ska barns bästa beaktas. Nätverksarbete finns som en del i all utredning och handläggning inom enheten och Socialstyrelsens utredningsmetod Barns Behov I Centrum (BBIC) är grunden för handläggning av ärenden rörande barn och unga. Arb...
2022-06-21 2022-07-24
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO år 7-9 och i särskild undervisningsgrupp
Vifolkaskolan 7-9 söker två ämneslärare i matematik och NO. Tjänsterna innebär undervisning i Mantorps särskilda undervisningsgrupp. I en av tjänsterna ingår det undervisning i matematik i en klass i år 7. På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga...
2022-06-21 2022-07-05
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bad- och friskvårdsvärd till Lundbybadet, vikariat 80%
Vårt mål är att ge en allsidig friskvård som stimulerar till en bättre hälsa samt att öka simkunnigheten bland kommunmedborgarna. Vi vill att våra kunder ska trivas hos oss. I arbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter så som att ge service och information till våra gäster, bevakning av bassängerna, utföra viss teknisk service, städ av allmänna ytor och simhall, ta hand om café och lättare tillredning, fylla på varor, försäljning och receptionsarbete. Det innefattar också att vara ledare för simskolor, vattenträning och gruppträning och att...
2022-06-17 2022-07-10
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinär till Distriktsveterinärerna i Väderstad
Vill du jobba som Distriktsveterinär i Väderstad? Att varje dag vara delaktig i ett arbetslag som tillsammans tar sig an utmaningarna vi står inför? Vår vardag kan vara händelsestyrd eller planerad men sällan tråkig. Som Distriktsveterinär kan man arbeta själv men du är aldrig ensam. I Väderstad finns vi, erfarna kollegor, att diskutera med och vi lär oss nya saker tillsammans. Du jobbar i en mindre arbetsgrupp där vi planerar arbetet gemensamt. Hos oss får du ett varierat arbete med häst,nöt, får och fjäderfä. Vi har ju även smådjuren att ta h...
2022-06-16 2022-07-17
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bad- och friskvårdsvärd till Lundbybadet, 80%
Vårt mål är att ge en allsidig friskvård som stimulerar till en bättre hälsa samt att öka simkunnigheten bland kommunmedborgarna. Vi vill att våra kunder ska trivas hos oss. I arbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter så som att ge service och information till våra gäster, bevakning av bassängerna, utföra viss teknisk service, städ av allmänna ytor och simhall, ta hand om café och lättare tillredning, fylla på varor, försäljning och receptionsarbete. Det innefattar också att vara ledare för simskolor, vattenträning och gruppträning och att...
2022-06-14 2022-06-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk F-6 till Bjälbotullskolan
På Bjälbotullskolan är den pedagogiska personalen indelad i 3 arbetslag; F-2, 3-5 och fritids. Det övergripande utvecklings- och planeringsarbetet sker i våra större arbetslag. I hög utsträckning arbetar vi med tvålärarsystem och årskursparet ansvarar för att planera och anpassa verksamheten utifrån sin elevgrupp. Vi söker nu dig som vill bli en del av ett av årskurslagen i årkurs 3-5 eller F-2. Du ska undervisa i matematik, SO- eller NO-ämnen. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utvec...
2022-06-14 2022-06-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärarvikarie Lagmansskolan tidsbegränsad
Du kommer att ha en placering på Lagmansskolan som vikarie i åk 4 - 9 och vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Arbetet innebär att du självständigt genomför lektioner och andra inom skolan förekommande arbetsuppgifter t.ex. rastvakter.
2022-06-13 2022-06-24
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Trojenborgsskolan 6-9
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska i rollen som lärare verka för att eleverna får en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven...
2022-06-13 2022-07-03
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i MA/NO/EN åk 4-6 till Lagmansskolan
Som lärare på Lagmansskolan i åk 4-6 arbetar du tillsammans med kollegorna i arbetslaget där ni tillsammans ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du kommer vara handledare för en grupp elever samt ha regelbundna kontakter med vårdnadshavare och elevernas hemskolor. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
2022-06-10 2022-06-24
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsenheten
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du ha ett varierat uppdrag där du erbjuder våra medborgare en trygg, säker och personcentrerad vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. I din roll ansvarar du bland annat för bedömning, behandling och träning samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel i syfte att främja hälsa. Det ingår även att journalföra de insatser som planeras, genomförs och utvärderas i vårt journalföringssystem Procapita/Lifecare. Då du kommer att träffa människor inom olika målgrupper med varierande behov, i...
2022-06-10 2022-07-03
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Vakthavande befäl till anstalt och häkte i Skänninge
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektören ansvara för säkerheten vid häktet och ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut, och in...
2022-06-07 2022-06-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till El- och energiprogrammet på Kungshögaskolan
Du kommer att undervisa på El- och energiprogrammet i yrkesämnen inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik. Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, ljud och interaktiva tekniker.
2022-05-30 2022-07-06
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamheter som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hyg...
2021-12-17 2022-06-30