Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 7-9 på Lagmansskolan, 50 %
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som lärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolkning och...
2021-05-12 2021-05-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik åk 7-9 på Lagmansskolan, tidsbegränsad anställning 50 %
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som lärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolkning och...
2021-05-12 2021-05-28
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bad- och friskvårdsvärd timvikarie, Lundbybadet
Du är mån om kundernas trivsel och ger dem service och information och förstår vikten av säkerhet och hygienisk miljö. I arbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter så som bevakning av bassängerna, lättare mattillredning, försäljning och receptionsarbete samt lokalvård. Har du intresse så finns det möjlighet att få utbildning på plats för att arbeta med vår simskola. Efter utbildningen kommer ditt arbete prioriteras till att arbeta med barnen i bassängen. Hos oss använder vi arbetsrotation mellan våra olika verksamheter på Lundbybadet. Arbet...
2021-05-06 2021-05-23
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Enhetschef till korttidsboende och rehab
I ditt uppdrag som enhetschef ansvarar du för ett korttidsboende och utförardelen av rehabiliterande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ansvaret omfattar insatser till personer inom flera målgrupper bland annat de som bor i våra särskilt boende eller som bor i bostad med särskild service. I ansvarsområdet ingår även personer i ordinärt boende som omfattas av rehabiliteringsinsatser inom hemsjukvård. Du har fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Detta innebär ledning, planering, bemanning och uppföl...
2021-05-06 2021-05-23
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Ma/NO 7-9 till Vifolkaskolan
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbeta ska du i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskap...
2021-05-06 2021-05-20
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Saxofonlärare till Kulturskolan, vikariat 60 - 100 %
Du undervisar huvudsakligen i ditt huvudämne, saxofon. Ensemble- och orkesterundervisning och undervisning i barngrupper ingår. Kunskaper i jazzgenren är önskvärt, liksom vana av integrationsarbete. Beroende på din kunskapsprofil kan biämnen komma ifråga för undervisning.
2021-05-04 2021-05-21
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Vasaskolan, 80-100 %
Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att eleverna ska känna trygghet och glädje och utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Vår vision är VILJA VÅGA VÄXA och vi har ett nära samarbete mellan skola och fritids. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling, samt inspirerar barn/ungdomar till nya upptäckter och intressen. Hos oss är specialpedagogisk kompetens, inkluderande, tillgängl...
2021-05-04 2021-05-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem F-3, Vasaskolan
Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att eleverna ska känna trygghet och glädje och utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Vår vision är VILJA VÅGA VÄXA och vi har ett nära samarbete mellan skola och fritids. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling, samt inspirerar barn/ungdomar till nya upptäckter och intressen. Hos oss är specialpedagogisk kompetens, inkluder...
2021-05-04 2021-05-21
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skoladministratör, Vasaskolan F-3, 80-100 %
Du kommer att arbeta nära rektorerna på skolan, direkt i skolverksamheten samt ha många kontakter med personal, elever, föräldrar och andra aktörer. Du kommer att vara ansiktet utåt och hantera många ärenden samtidigt. I uppdraget ingår b.la. elevadministration, inköp, fakturahantering, post- och dokumenthantering, information, hantering av elevdatorer, skolskjutsfrågor och arkivering. Administratör som i huvudsak arbetar med ärendehandläggning av olika karaktär där även mindre utredningsarbete kan förekomma. Granskar, sammanställer och bea...
2021-05-04 2021-05-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare med inriktning svenska, Vasaskolan
Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att eleverna ska känna trygghet och glädje och utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Vår vision är VILJA VÅGA VÄXA och vi har ett nära samarbete mellan skola och fritids. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling, samt inspirerar barn/ungdomar till nya upptäckter och intressen. Hos oss är specialpedagogisk kompetens, inkluderande, tillgängl...
2021-05-04 2021-05-18
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Samordnare till Råd, stöd och behandling
Som samordnare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att samordna och fördela arbetsuppgifter i det dagliga arbetet samt vara ett stöd i de ärenden där det ingår fler aktörer såväl internt som externt. Samordnaren är en stödfunktion för behandlaren med utgångspunkten att behandlingsarbetet ska hålla god kvalitet och att insatser utförs utifrån lägsta omhändertagandenivå där klienten har hög grad av delaktighet. Utgångspunkten är ett lösningsfokuserat förhållningssätt och alla stödinsatser ska stärka individens egna resurser. Du kommer i...
2021-05-01 2021-05-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa åk 6-9 till Trojenborgsskolan, vikariat
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och f...
2021-04-28 2021-05-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska åk 6-9 till Trojenborgsskolan
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och f...
2021-04-28 2021-05-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i grundsärskola åk 4-9, Lagmansskolan
Som lärare i grundsärskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Du har handledaransvar och ansvarar för att följa och dokumentera elevens kunskapsutveckling. Du har en god dialog med elevens vårdnadshavare. Arbetet innebär kontakter med externa aktörer till exempel habilitering och BUP. I samarbete med dina kollegor på grundsärskolan ansvarar du för verksamhetens utveckling.
2021-04-27 2021-05-21
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Digitaliseringsstrateg till IT-avdelningen
Du arbetar med uppgifter kopplade till strategiska kommunövergripande projekt och initiativ, i syfte att bygga bättre förmåga till digitalisering inom kommunens olika verksamheter. Du ansvarar för att analysera och följa upp arbetsmetoder inom digitaliseringsarbetet, stödja och utveckla verksamhetsarkitektur och metoder med fokus på processer, informationsflöden, kravhantering och nyttorealisering. Du bidrar även i arbetet med att ta fram behovsbeskrivningar och förstudier kopplade till digitaliseringsprojekt. Du arbetar med utvecklingsstöd i...
2021-04-23 2021-05-23
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Samordnare Gata/Park, Service- och Teknikförvaltningen
Som samordnare ansvarar du för att fördela arbetsuppgifter inom den dagliga verksamheten och följer upp åtgärder. Årsplanering gör du i samarbete med driftchefen och den andra samordnaren. En stor del av arbetet är administrativt där du kommer att använda flera verksamhetssystem. Vinterberedskap/jourledning ingår i arbetet. Det dagliga arbetet består av att samordna personalen, göra beställningar, hantera fakturor, arbetsorder, felanmälningar, tidrapportering, samtal från allmänheten och ha kontakt med entreprenörer. Det är du som är spindeln ...
2021-04-22 2021-05-21
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Ma/NO 7-9 till Blåklintskolan.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möj...
2021-04-19 2021-05-16
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sjuksköterska till Mjölby kommun, Timvikariat
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att erbjuda en trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården och arbetet utgår ifrån individens behov i samverkan med andra professioner och aktörer. I uppdraget ingår att bedöma patientens hälsotillstånd, planera omvårdnaden utifrån fastställda mål, genomföra såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder som ordinerats av annan profession, dokumentera utifrån o...
2021-04-18 2021-05-30
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Lokalvårdare sommarvikarie, Mjölby kommun
Daglig lokalvård samt periodiska insatser, lokalvård med skurmaskin och skötsel av städmaskiner/tvättmaskiner.
2021-03-04 2021-05-16
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hygien, medicinhantering,...
2020-11-30 2021-05-28