Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Brottsförebyggande säkerhetssamordnare
Området trygghet och säkerhet är i kontinuerlig förändring med nya uppdrag från både lokalt, regionalt och nationellt håll. Som säkerhetssamordnare för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Mjölby blir du en drivande resurs för vårt arbete med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och med vårt system och kunskapsstöd Embrace. En stor del av dina arbetsuppgifter kretsar kring EST och Embrace. Det innebär bland annat att du kommer vara med att ta fram lokala lägesbilder och åtgärdsplaner. Du kommer även arbeta med orsaksanalyser...
2024-05-20 2024-06-02
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Vakthavande befäl till Skänninge anstalt och häkte (måndag-söndag) Tillsvidareanställning
Som vakthavande befäl ansvarar du i samråd med kriminalvårdsinspektören för säkerheten vid häktet och ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder Kriminalvården och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut, och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektören. Du kommunicerar rakt och tydligt...
2024-05-17 2024-06-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp årskurs 7-9, Trojenborgsskolan
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt. Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen. Dokumentation är en del av ditt uppdrag och du deltar aktivt i skolans utveckling. Du är verksam grundskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. Som lärare i vår särskilda undervisnin...
2024-05-16 2024-05-31
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Lärare i tyska, Kungshögaskolan, visstid 1 år
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren ska utifrån de mål som formuleras verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Därutöver ska eleven ges en undervisning som utifrån lärar...
2024-05-16 2024-05-30
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kock till Skänninge anstalt och häkte - Semestervikariat
Nu söker vi en kunnig och driven semestervikarie till storköket på Skänninge anstalt och häkte! Som kock lagar du mat till de ca 400 intagna samt till den mycket populära och uppskattade personalrestaurangen. I köket arbetar du i ett sammansvetsat team tillsammans med andra kockar samt vår köksansvarige som leder det dagliga arbetet. Du ansvarar bland annat för planering, tillagning av lunch och middag samt dietkost. Vidare ingår ansvar för städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning.
2024-05-15 2024-06-05
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Hem- och konsumentkunskap år 6 - 9 till Blåklintskolan
På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Som lärare hos oss kommer du att ha undervisning i Hem- och konsumentkunskap i år 6 - 9. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att e...
2024-05-15 2024-05-29
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Specialpedagog till Kungshögaskolan
Som Kungshögaskolans specialpedagog kartlägger du hinder och möjligheter i skolmiljön samt elevers behov av särskilt stöd. Du agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Dessutom genomför du pedagogiska utredningar samt stöttar skolans pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Du ansvarar för grundskolornas överlämningar till gymnasiet. Du ger handledning och konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på grupp- och orga...
2024-05-10 2024-05-24
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Klämmestorpsskolan
Som lärare på Klämmestorpsskolan årskurs 4-6 har du ansvar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du enskilt och gemensamt med kollegor planerar, undervisar, utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling på ett sätt som möter kraven i skollag, läroplan och kursplan. I din pedagogiska roll förväntas du vara en trygg vuxen med god kompetens att möta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Du är också en del i ett engagerat och skic...
2024-05-08 2024-05-22
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av väg och vattenbyggnad, rörläggning, finplanering, platt och stensättning, montering av lekplatsutrustning samt VA underhåll. Du kommer att utföra dessa arbetsuppgifter inom olika underhålls- och exploateringsprojekt. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2024-05-03 2024-05-31
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Programledare till anstalt och häkte i Skänninge
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Skänninge bedrivs program riktade mot kriminalitet och missbruk. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera ...
2024-05-03 2024-05-24
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till häktet och anstalten i Skänninge - Semestervikariat
En av Sveriges största anstalter söker nu nya medarbetare över sommaren, och vi behöver därför förstärkning av dig. Verksamhetsområdet Skänninge är en sluten anstalt i klass 2 med totalt 361 platser och fungerar som ett litet samhälle. Det finns exempelvis sjukvård, eget kök/restaurang, möjlighet till studier och programverksamhet, tvätteri och produktionslokaler inne på området. Vi har upp till 8 olika klienthus men även andra områden som besöksavdelning, bevakningscentral och förråd/inskrivning. Läs mer om hur det funkar att sommarjobba i Kr...
2024-04-29 2024-05-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamheter som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hyg...
2023-12-04 2024-06-01