Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Personligt utformat stöd
Som stödassistent inom personligt utformat stöd arbetar du i en liten arbetsgrupp med en specifik kund i dennes hem. Arbetet innebär att genom ett pedagogiskt förhållningssätt ge individuellt anpassat stöd så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor i likhet med övriga i samhället. Stödet kan bestå av praktisk hjälp och omvårdnad, men också motiverande stöd och handledning utifrån den enskildes aktuella behov. Det kan vara vardagligt stöd som matlagning, inköp, planering, fritidsaktiviteter eller handledning i sysselsät...
2021-10-15 2021-10-31
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till Kriminalvårdsutbildningen, VO Skänninge
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2021-10-14 2021-11-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kungshöga förskola
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas arbeta medforskande tillsammans med barn och kolle...
2021-10-14 2021-10-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Östergården
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Att planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, samt att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspire...
2021-10-13 2021-10-27
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Sörby förskola
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du ansvarar för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Du utvecklar miljöer som inspirerar till utveck...
2021-10-13 2021-10-27
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Projektledare till Service- och teknikförvaltningen
Som projektledare arbetar du med våra byggprojekt. Det innebär att du är ansvarig för att leda projektprocessen, från framtagandet av en förstudie till slutbesiktning och överlämnandet till förvaltningens fastighetsavdelning. Projektenhetens verksamhet baseras på Mjölby kommuns projektmodell. I din roll ingår det att ha ansvar för projektstyrning, projekteringsledning, förfrågningsunderlag, bygglovshantering, upphandling, genomförande, byggledning, kvalitet och miljö, uppföljning, projektavslut och överlämnande. Du ansvarar för projektens avt...
2021-10-13 2021-10-29
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Studentmedarbetare socionom
Nu har du möjlighet att arbeta som studentmedarbetare hos Mjölby kommun och varva dina studier med värdefull arbetslivserfarenhet. Som studentmedarbetare tilldelas du en egen handledare som kommer att stötta dig i introduktionen och i ditt vidare arbete. Du kommer att få delta i arbetet på en av våra tre enheter som finns inom Individ- och familjeomsorgen på Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. Utredningsenheten för barn, unga, vuxna samt enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med myndighetsutövning. Enheten råd, stöd och behan...
2021-10-13 2021-11-11
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Sågens förskola
Som barnskötare i förskola ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten samt övriga styrdokument som reglerar utbildningen. Tillsammans med förskollärare och övriga kollegor på förskolan är du delaktig i planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av utbildningen i förskolan. Du arbetar med att motivera och stimulera barnen att utvecklas utifrån deras egna förmågor och intressen.
2021-10-12 2021-10-24
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Eldslösa förskola
Du arbetar professionellt utifrån förskolans läroplan med dess mål och intentioner. Du har ett engagemang i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas arbeta medforskande tillsammans med barn och kollegor. I samarbete med kollegorna utvecklar du lärmiljöer som...
2021-10-11 2021-10-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studie och yrkesvägledare till Mjölby Vuxenutbildning
Som studie- och yrkesvägledare hos oss arbetar du i ett administrativt team på enheten för att möta medborgarnas behov av vägledning och stöd för att de ska kunna förverkliga sina mål. På Mjölby vuxenutbildning vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utveckla mötet med våra elever och hur vi arbetar. Därför är du en samarbetsinriktad, positiv person med ett eget driv. För att trivas i rollen som medarbetare i vår organisation måste man vara en lagspelare. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som präglas av välvilja, humor och respekt för an...
2021-10-10 2021-10-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Ängahusets förskola
I din roll som förskollärare planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar du den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Som förskollärare förväntas du därmed leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att o...
2021-10-08 2021-10-28
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bad och friskvårdsvärd med eget ansvarsområde, Lundbybadet, vikariat 80 %
Vårt mål är att att öka simkunnigheten bland kommunmedborgarna samt ge en allsidig friskvård som stimulerar till en bättre hälsa. Du är mån om kundernas trivsel och ger dem service och information och förstår vikten av säkerhet och hygienisk miljö. I arbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter så som bevakning av bassängerna, lokalvård, lättare mattillredning, försäljning och receptionsarbete. Du ska även leda simskolor och vatten- och gruppträningspass. Som bad- och friskvårdsvärd ansvarar du för ett eget verksamhetsområde vilket bland anna...
2021-10-08 2021-10-22
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kock till VO Skänninge, timvikariat
Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom planering, beredning och tillagning av lunch och middag till de intagna samt lunch till vår personalrestaurang. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Det ingår även ansvar för städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning.
2021-10-08 2021-10-29
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Lokalvårdare till Mjölby kommun, tidsbegränsad anställning
Daglig lokalvård samt periodiska insatser, lokalvård med skurmaskin och skötsel av städmaskiner/tvättmaskiner. Administrativt arbete såsom beställningar av material kan förekomma.
2021-10-07 2021-10-22
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vallens förskola
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för a...
2021-10-06 2021-10-27
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Underrättelseoperatör till verksamhetsområde Skänninge
Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med externa myndigheter. Underrättelseoperatören skall på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet, tillgodose det lokala behovet av operativ underrätt...
2021-10-05 2021-10-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten, natt
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att erbjuda en trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården och arbetet utgår ifrån individens behov i samverkan med andra professioner och aktörer. I uppdraget ingår att bedöma patientens hälsotillstånd, planera omvårdnaden utifrån fastställda mål, genomföra såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder som ordinerats av annan profession, dokumentera utifrån o...
2021-10-05 2021-10-26
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Lagmansskolan
Ditt arbete är förlagt dagtid måndag till fredag. Du arbetar tillsammans med fyra andra kollegor i köket. Ni lagar och serverar lunch till ca 650 gäster. I arbetsuppgifterna kan även ingå att planera inköp, göra beställningar, diska, städa, dokumentera egenkontroll och hantera fakturor.
2021-10-04 2021-10-31
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Måndalens förskola, vikariat
Ditt arbete är förlagt dagtid måndag till fredag. Du arbetar i ett näst intill nytt kök med all den utrustning man kan förvänta sig. Den största delen av dagen så arbetar du ensam i köket men har hjälp några timmar på morgonen.
2021-10-04 2021-10-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till särskolan Egebyskolan, vikariat
Tjänsten innebär att vara stöd till särskoleelever på Egebyskolan både under skoldagen och på fritidshem. Du kommer att ansvara för att, tillsammans med lärare, lärare på fritidshemmet, planera, organisera och genomföra verksamheten för de elever på Egebyskolan som går i särskola.
2021-09-30 2021-10-18
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Boendestödjare till Hagabackens servicebostad och boendestöd
Uppdraget som boendestödjare för personer inom LSS-personkrets erbjuder varierande arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje kund får det stöd och den service som efterfrågas så att denne uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I rollen ingår att genom regelbunden kontakt och praktisk vägledning bedriva motivations- och förändringsarbete. Det kan t.ex. innebära att skapa struktur i den enskildes vardag, vara ett stöd vid kontakt med olika myndigheter sam...
2021-09-28 2021-10-19
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Inspiratör Gruppträning till Lundbybadet, tidsbegränsad timanställning cirka 10 %
Du är mån om kundernas trivsel och ger dem inspiration till rörelse och motion. I arbetet ingår att planera ditt vattenträning- eller gruppträningspass och vara frontfiguren framför kunderna. Som gruppträningsinstruktör hos oss får du möjlighet att arbeta med träningsglädje och bli en del av vårt härliga team! Du kommer leda ett eller flera pass i veckan.
2021-09-24 2021-10-20
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Gatu- och parkarbetare
Som gatu- och parkarbetare med inriktning på gator sköter du drift och underhåll av kommunens gator, trafikanordningar, broar, tunnlar, cykelpumpar, klottersanering mm. Även drift och underhåll av gröna ytor, trädfällning och barmarksrenhållning ingår i arbetsuppgifterna. Under vinterhalvåret ingår du i beredskapsgruppen för vinterväghållning och även ishallsarbete kan förekomma. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledning men innefattar mycket enskilt arbete. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer.
2021-09-23 2021-10-24
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Vikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hygien, medicinhantering,...
2021-08-30 2021-11-30