Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Mantorp och Skänninge förskolor timvikarie
Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser! Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet. Våra timvikarier finns inom alla våra verksamheter men nu söker vi i första hand till förskolans verksamhet. Som timvikarie kan du bli bokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta. Du lägger själv in i TimeCare Pool de tider du kan arbeta. När du blivit bokad får du meddelande via SMS med information om var och när du ska arbeta. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och ...
2022-01-21 2022-02-04
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiadministratör
Som ekonomiadministratör kommer du att arbeta i en roll med varierande administrativa arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av löpande ekonomiarbete såsom kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar, avstämningar, inköpsadministration, systemadministration i ekonomisystemet samt andra förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Du arbetar konsultativt mot övriga förvaltningar främst med administratörer, ekonomer och chefer. Arbetet innebär även många externa kontakter med leverantörer och kunder...
2022-01-21 2022-02-06
Mjölby kommun. Undersköterska inom hemtjänst med ansvar insatsplanering
Som undersköterska inom hemtjänstorganisationen med ansvarsområde för insatsplanering i ordinärt boende ansvarar du för att planera samtliga beviljade insatser och säkerställa att dessa, genom kommunikation och gott samarbete, planeras utifrån kundens behov. Vård- och omsorgsuppgifter är en del av arbetsuppgifterna, både planerade och vid arbetsanhopning. Du är direkt underställd enhetschef och ingår i ett team tillsammans med andra insatsplanerare och bemanningssamordnare. Arbetstiden är förlagd till vardagar samt schemalagd helg.
2022-01-21 2022-02-13
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till VO Skänninge, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2022-01-21 2022-02-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i engelska till Integrationsenheten, tim. ca 10-20%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2022-01-20 2022-02-13
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i swahili (burundi), Integrationsenheten, tim. ca 10-20%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2022-01-20 2022-02-13
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i turkiska, Integrationsenheten, tim. ca 35-40%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2022-01-20 2022-02-13
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i assyriska (ashori) till Integrationsenheten, tim. ca 10%
Hos oss kommer du bli en del av vårt viktiga gemensamma arbete med att främja elevers lärande, där varje individ stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du ska i samarbete med hemmen och kollegor arbeta för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som modersmålslärare ska du arbeta aktivt för att eleverna utifrån uppställda mål ska nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du ska skapa undervisning som utifrån din tolk...
2022-01-20 2022-02-13
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i somaliska till Integrationsenheten, vikariat ca 50%
Som studiehandledare i somaliska arbetar du som elevstöd på en eller flera förskolor och skolor. Elevstödet innefattar att elevens personliga utvecklig främjas och att deras självkänsla stärks. Du är stöd för elever i deras språkliga medvetenhet och kulturella faktorer och skillnader mellan det svenska språket och det somaliska språket. Du ansvarar för att eleven tar till sig skolarbetet och samtidigt utvecklas i sin flerspråkiga identitet och kompetens. Som studiehandledare ger du handledning utifrån kursplanen dels i somaliska men även i and...
2022-01-19 2022-02-13
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Bemanningsassistenter till Planeringsenheten, tim- och sommarvik.
Som vikarie hos oss erbjuder vi ett uppdrag med variation inom vård och omsorg samt administration och teknik där nyckelorden är kommunikation, bemanningslogistik och välfärdsteknologi. Dina främsta arbetsuppgifter är att hantera beställningar från verksamheterna när behov av vikarier uppstår och tillse att bemanningen sker på ett effektivt sätt med de personalresurser som finns tillgängliga. Här finns också driften av välfärdsteknologi, programmering och installering av nyckelfria lås, digitala larm samt nattkamera och du har daglig kontakt...
2022-01-18 2022-04-30
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Förrådsarbetare med systemansvar
I denna tjänst utför du förrådsarbete och är även systemansvarig för förvaltningens verksamhetssystem KomMa. Du medverkar vid planeringsmöte inför specifika anläggningsprojekt och utarbetar beställningslistor. Levererar ut material till arbetsplatser samt ger service till hela organisationen. Håller god ordning på förrådslokalerna. Du kommer utföra lagerkomplettering genom att göra beställningar hos externa leverantörer. Utföra direktinköp hos företag på orten. Lämnar ut och tar emot Va- och vägmaterial samt arbetar med lagerhållning av kommun...
2022-01-17 2022-01-31
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Fastighetstekniker till Service- och teknikförvaltningen
Som fastighetstekniker är du en specialist med ansvar att genomföra drift, tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system. Det innebär att du i ditt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. Du arbetar med en tilldelad grupp av fastigheter, där du också har ansvar för att upprätthålla och svara för de myndighetskrav för fastighetsägaren där fastighetssystemen ingår, som exempelvis systematiskt brandskyddsarbete med brandlarm och sprinklersystem. Du kom...
2022-01-17 2022-02-06
Mjölby kommun, Räddningstjänsten Deltidsbrandman, Skänninge
Som deltidsbrandman deltar du operativt i alla förekommande räddningsinsatser eller uppdrag samt övningar. Du deltar i och leder även vissa övningar och utbildningar för övrig personal. I ditt arbete ingår en två veckors introduktionsutbildning varpå du efter 1-2 år i tjänsten ä...
2022-01-17 2022-02-13
Mjölby kommun. Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Uppdraget omfattar att ansvara för de i egen regi bedrivna utförarenheterna gruppboenden och daglig verksamhet, samt personlig assistans som för närvarande bedrivs av privata utförare. Inom verksamhetsområdet ingår även att ansvara för förvaltningens planeringsenhet. Planeringsenheten arbetar med vikarierekrytering, vikarietillsättning, trygghetslarm, insatsplanering samt implementering av välfärdsteknik inom förvaltningens hela område. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. I funktionen krävs et...
2022-01-17 2022-02-07
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Sjuksköterska till Anstalt & Häkte Skänninge
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning ...
2022-01-14 2022-02-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kungshöga förskola
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas arbeta medforskande tillsammans med barn och kol...
2022-01-14 2022-01-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Ryttarhagens förskola
Du ansvarar för att planera, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån förskolans styrdokument. Du ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas arbeta medforskande tillsammans med barn och kol...
2022-01-14 2022-01-30
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Förste socialsekreterare till enhet Barn och unga, vik
I uppdraget som förste socialsekreterare arbetar du i ett nära samarbete med handläggare och enhetschef. Du är en av två förste socialsekreterare på enheten och tillsammans leder och fördelar ni det dagliga arbetet där du har ansvar över arbetsfördelningen i din grupp. Det är viktigt att du i din roll håller dig uppdaterad i gällande lagstiftning, föreskrifter samt styrdokument för att kunna ge vägledning i ärenden och säkerställa att handläggningsprocessen sker i enlighet till dessa. Du behöver även ha god kunskap om forskning inom området f...
2022-01-14 2022-02-04
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Riddarängens förskola
I din roll som förskollärare arbetar du professionellt utifrån förskolans läroplan med dess mål och intentioner. Du har ett engagemang i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Leken har en central plats i vår utbildning och det är vårt prioriterade utvecklingsområde i ...
2022-01-13 2022-01-27
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i spanska och matematik ÅK 7-9 till Vifolkaskolan
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbete ska du i samarbete med hemmen främja elevers allsidighet och personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl utifrån elevens behov som socialt, samt aktivt påverka och stimulera e...
2022-01-13 2022-01-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare åk F-6 till Klämmestorpsskolan
Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. I arbetet ingår att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar, upprättar åtgärdsprogram och stöttar skolans pedagoger gällande genomförandet. I arbetet ingår att ge handledning och konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på grupp- och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lär...
2022-01-12 2022-02-20
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för barnverksamheten
Som bibliotekarie med ansvar för barnverksamheten är du sammankallande för bibliotekens barngrupp. Tillsammans med dina kollegor planerar du verksamhet för barn 0 till 12 år. Fokus ligger på läsfrämjande och skapande aktiviteter där barnen är delaktiga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du relationsskapande och uppsökande för att få personer som inte besöker biblioteken att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud. Du hittar nya samarbeten både inom organisationen och i lokalsamhället. Du ansvarar även för att köpa in medier till barn...
2022-01-12 2022-02-06
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare Läs och Skriv till Trojenborgsskolan 6-9
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I din roll som speciallärare bidrar du till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Du arbetar tillsammans med kollegiet för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver. Du motiverar, uppmuntrar och visar på ett positivt förhållningss...
2022-01-11 2022-01-30
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Kock till Vallens förskola 87.5%, vikariat
Du kommer arbeta ensam och ansvara för matlagning och beställningar och övriga arbetsuppgifter. Arbetet innebär tillagning av god och näringsriktig mat samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som till exempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Planering av inköp och beställning av varor. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete som till exempel fakturahantering. Arbeta efter ledningssystem för kvalitet och miljö, och ha dagliga kundkontakter.
2022-01-11 2022-01-30
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Elingenjör
Du arbetar som avdelningens ansvarige inom el-tele området som innefattar både nyproduktions- och förvaltningsdelen. Rollen innebär att du även arbetar med planering och underlag till bl.a. investeringsplaner samt granskning och stöd i underhålls- och investeringsprojekt. I din roll ska du även vara ansvarig och kontaktperson för kommunens passer- och nyckelsystem i samverkan med bl.a. kultur- och fritidsförvaltningen. Inom säkerhetsområdet är du även delaktig och ansvarig i frågor som bl.a. berör kamerabevakning, hissar, brand- och inbrottsl...
2022-01-05 2022-01-31
1 2 >