Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Lindbladsskolan
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Är lärare i musik, bild eller idrott under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Under skoldagen kan även uppdraget som resurs i klassrum ingå. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogis...
2023-12-08 2024-01-03
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Fordonsreparatör till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata-Park
I rollen som fordonsreparatör arbetar du dagligen med service och reparationer av kommunens fordon och mindre maskiner. Du har ansvar för hela arbetet från det att fordonet eller maskinen lämnas in, tills dess att servicen och/eller reparationen är slutförd. Det innebär bland annat kontakt med både kunder, underleverantörer, ledning och kollegor. Din arbetstid är schemalagd vardagar, måndag-torsdag kl 06:30-16:00 och fredagar 06:30-13:00. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2023-12-08 2024-01-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO på Vifolkaskolan 7-9
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbeta med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunsk...
2023-12-08 2023-12-22
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lagmansskolan, årskurs 4-6
I ditt uppdrag som rektor på Lagmansskolan kommer du att ansvara för årskurs 4-6. Som rektor leder, samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för din enhets organisation, fördelning av resurser, utformning av studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande, föräldramedverkan och lokala ordningsregler. Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot upp...
2023-12-07 2024-01-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator till centrala barn & elevhälsan, Utbildningsförvaltningen
Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I rollen som skolkurator ingår det att vara ett stöd för rektor och personal när det gäller att prioritera/planera och genomföra insatser av psykosocial karaktär för elever. Som kurator arbetar du både förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med skolans övriga personal och i samarbete med externa aktörer. Du genomför samtal, såsom stöd-motivations- och krissamtal, liksom utredande och rådgi...
2023-12-06 2023-12-22
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamheter som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hyg...
2023-12-04 2024-03-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Administratör till Mjölby förskolor, vikariat
Som skoladministratör skall du bistå såväl rektorerna som medarbetare med administrativ hjälp. Du fungerar som en kontaktperson både internt och externt och är i vissa fall ett ansikte utåt. I uppdraget ingår arbete i vårt elevregisterprogram, vikarieanskaffning, brandskyddssamordnare, inköp och fakturahantering, bistå rektor med övrigt administrativt stöd så som uppdatering av gemensamma dokument samt arbete med hemsidan. En stor del av arbetet görs i lönesystemet. Det handlar om administrering av personalscheman, hantering av anställningar sa...
2023-12-01 2023-12-15
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge Tillsvidareanställning
En av Sveriges största anstalter söker nu nya medarbetare, och vi behöver därför förstärkning av dig. Verksamhetsområdet Skänninge är en sluten anstalt i klass 2 med totalt 361 platser och fungerar som ett litet samhälle. Det finns exempelvis sjukvård, eget kök/restaurang, möjlighet till studier och programverksamhet, tvätteri och produktionslokaler inne på området. Vi har upp till 8 olika klienthus men även andra områden som besöksavdelning, bevakningscentral och förråd/inskrivning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkr...
2023-12-01 2024-01-01
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Förste biståndshandläggare till enhet Äldre och funktionsnedsatta
Som förste biståndshandläggare kommer du arbetsleda och handleda biståndshandläggare med inriktning vuxna och äldre i det dagliga arbetet. Vid behov kommer du även utföra viss handläggning av ärenden. I uppdraget ingår metodutveckling som en viktig del och att tillse att myndighetsutövningen är rättssäker och av hög kvalitet. Du kommer även säkerställa lika bedömningar som en del i rättssäkerheten. I rollen som förste biståndshandläggare är det viktigt att du håller dig uppdaterad kring lagstiftning, rättspraxis samt föreskrifter och styrdoku...
2023-12-01 2023-12-15
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Legitimerad psykolog till Skänninge anstalt och häkte
Anstalten Skänninge öppnades 1966 och var fram till 2004 en öppen anstalt. Om- och utbyggnaden till en sluten anstalt har genomförts i flera etapper. År 2004 stod den första slutna avdelningen klar och sommaren 2008 invigdes den fullt utbyggda anstalten. Under 2023 har ytterligare två bostadshus öppnats vilket tillfört 96 bostadsrum. Anstalten som nu är Sveriges näst största slutna anstalt med häkte har cirka 400 personer anställda, varav de flesta är kriminalvårdare. Läs mer om Skänningeanstaltens nuvarande verksamhet på vår hemsida: https://w...
2023-11-30 2024-01-07
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Behandlingssekreterare till Råd, stöd och behandling
Ditt uppdrag som behandlingssekreterare hos oss blir att ge råd, stöd och behandling. Insatserna ges till enskilda individer men även familjesamtal och större nätverksmöten är vanligt förekommande. Den röda tråden i vårt uppdrag är att utgå från den enskildes resurser och stärka det egna nätverket. Stödinsatserna kan variera både i omfattning och intensitet. Tjänstens placering är inom Familjeteamet, som är socialtjänstens öppenvård som riktar sig till barn och unga samt deras nätverk. Du kommer i samverkan med interna och externa aktörer ver...
2023-11-29 2023-12-20
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Musiklärare åk 4-9 till Lagmansskolan
Du kommer som musiklärare ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling för åk 4-9 samt anpassad grundskola. Tillsammans med en musiklärarkollega arbetar du för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och tillsammans med skolans övriga personal förväntas du bidra i skolans utvecklingsarbete. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemme...
2023-11-28 2023-12-17
Mjölby kommun, Räddningstjänsten Brandmän till Räddningstjänsten
Ingen dag är den andra lik, vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete där du den ena dagen står framför en grupp människor och instruerar, och den andra dagen åker på operativ utryckningstjänst. Detta kräver att du har ett gott handlag med olika slags verktyg, lika väl som du inte har några som helst problem att prata inför en grupp människor stora som små. Du deltar operativt i alla förkommande räddningsinsatser eller uppdrag samt övningar. I ditt arbete ingår att delta i, eller leda vissa övningar/utbildningar för övrig personal. Du med...
2023-11-28 2023-12-17
Mjölby kommun, Räddningstjänsten Brandman till Räddningstjänsten, vikariat
Ingen dag är den andra lik, vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete där du den ena dagen står framför en grupp människor och instruerar, och den andra dagen åker på operativ utryckningstjänst. Detta kräver att du har ett gott handlag med olika slags verktyg, lika väl som du inte har några som helst problem att prata inför en grupp människor stora som små. Du deltar operativt i alla förkommande räddningsinsatser eller uppdrag samt övningar. I ditt arbete ingår att delta i, eller leda vissa övningar/utbildningar för övrig personal. Du med...
2023-11-28 2023-12-17
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Veta skola
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du att planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna. Utifrån verksamhetens mål ska lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera barn till nya upptäckter och intressen. I uppdraget ingår att under skoldagen samverka med skolans lärare och bidra till elevers lärande o...
2023-11-28 2024-02-29
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Handledare för arbetsmarknadsinsatser
Som handledare inom vårt försteg ska du ge anpassad handledning, stöd och hjälp till deltagare som prövar sina förutsättningar för att gå vidare mot arbete eller studier. I tjänsten ingår att tillsammans med arbetsledare och övriga handledare leda och stötta deltagarna i det vardagliga praktiska arbetet. Du kan vara kontakten med anvisande myndigheter, exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, Region Östergötland eller en kommunal arbetsmarknadsenhet. Vidare är du delaktig i uppföljningen av deltagarna tillsammans med anvisande ha...
2023-11-23 2023-12-13
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum anstalt Skänninge
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-11-22 2023-12-13
Mjölby kommun Platsutvecklare till föreningen Attraktiva Mjölby, deltid
I rollen som platsutvecklare har du ett övergripande ansvar för framtagning och verkställande av den gemensamma visionen, mål- och delmålen samt verkställande av handlingsplan för Mjölby, Skänninge, Väderstad och Mantorps platsutveckling. Du ska på ett strategiskt, kreativt och effektivt sätt utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer driva samverkansorganisationens verksamhet och sakfrågor på ett utvecklande sätt framåt. Du leder olika utvecklingsprojekt, arbetsgrupper och utvecklar samarbetet mellan interna och externa pa...
2023-11-21 2023-12-10
Mjölby kommun Kommunikations- och marknadskoordinator till föreningen Attraktiva Mjölby, deltid
I rollen som kommunikations- och marknadskoordinator har du ansvar för kommunikation- och marknadsåtgärder enligt framtagen vision och handlingsplan för Mjölby, Skänninge, Väderstad och Mantorps platsutveckling. I ditt arbete har du daglig kontakt med näringsidkare, fastighetsägare samt kollegor inom staden. Du deltar i olika arbetsgrupper och projekt med fokus på att skapa attraktiva orter i Mjölby kommun och agerar möjliggörare inom befintliga nätverk- och samverkansplattformar. Du kommer att planera, prioritera och utveckla olika typer av ma...
2023-11-21 2023-12-10
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Infrastruktur till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som projektledare arbetar du med våra infrastrukturprojekt tillsammans med avdelningarna mark- och exploatering, gata/park samt VA/Avfall. Rollen som projektledare innebär att du är delaktig i framtagandet av detaljplaner för planering av tex. nya bostads- eller verksamhetsområden. Du har även ansvar för avdelningens egna infrastrukturprojekt i form av ny-och ombyggnationer av gata eller gång- och cykelvägar . Ditt ansvar är att leda projektprocessen från projekterings- och genomförandefasen till slutbesiktning och överlämnandet till driftsorg...
2023-11-20 2023-12-11