Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Administrativ handläggare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
I rollen som administrativ handläggare kommer du arbeta främst med hyres-, ekonomi- samt personaladministration. Arbetsuppgifterna varierar från att registrera arrende- och hyresavtal, uppsägningar och överlåtelser, till att ha hand om hyresavisering samt övrig kund- och leverantörsfakturering inom förvaltningen. Utöver detta kommer du arbeta med personaladministration i form av hantering av anställningsavtal och beredskapsschema. Du kommer även att arbeta återkommande med översyn och uppdatering av processer, rutiner samt övriga riktlinjer i...
2023-02-07 2023-02-21
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Vasaskolan
Du är lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, en resurs under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera...
2023-02-06 2023-02-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med inriktning slöjd till Vasaskolan
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem innebär att du är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag och ansvara för textilundervisningen i åk 3. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus, och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja ba...
2023-02-06 2023-02-28
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Arbetsterapeut till Arbete och integration
I uppdraget som arbetsterapeut ingår: • Att genom kartläggning och arbetsträning, utreda deltagares förmågor och begränsningar relaterat till arbete och egen försörjning. • Att stötta deltagare och handledare i att, vid behov, anpassa arbetet efter individuella behov. • Att dokumentera löpande, följa upp och återrapportera till uppdragsgivare muntligt och skriftligt. • Genomföra arbetsförmågebedömning med stöd av relevanta bedömningsinstrument och utförligt dokumentera resultatet. • Planera och genomföra gruppverksamhet utifrån verksamhetens b...
2023-02-06 2023-02-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Administratör till enhet Barn och unga
Som administratör innehar du en viktig servicefunktion inom enheten och du arbetar främst som ett administrativt stöd till såväl chefer som övriga medarbetare. I uppdraget ingår även att möta Mjölby kommuns medborgare och övriga samhällsfunktioner genom telefon och mail eller som besökare i vår reception. Du kommer att arbeta med ett flertal administrativa uppgifter, vilka bland annat består av; • personaladministration, • posthantering • ekonomisk handläggning och fakturahantering, • bokningar och beställningar samt inköp, • att hantera h...
2023-02-06 2023-02-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Trojenborgsskolan åk 6-9
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och först...
2023-02-03 2023-02-17
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Lönespecialist
Som lönespecialist arbetar du både självständigt och i grupp med att handlägga löner i HR- och lönesystemet Personec P. Du arbetar konsultativt med support och utbildningar till kommunernas chefer och administratörer. I uppdraget ingår även månatliga kontroller, hantering av anställningar, utfärdande av intyg och rapportering till olika myndigheter. Mjölby kommun ingår sedan ett år tillbaka i en lönesamverkan med Vadstena kommun, där lönehanteringen utgår från HR- och löneavdelningen i Mjölby kommun. I tjänsten ingår därför resor till kontoret...
2023-02-03 2023-02-19
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Vifolkaskolan 7-9
På Vifolkaskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbetet ska du i samarbete med hemmen främja elevers allsidighet personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunsk...
2023-02-03 2023-02-17
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Servicetekniker IT/Säkerhet till anstalt och häkte i Skänninge
Som servicetekniker för IT/säkerhet kommer du att ha ansvar för utveckling, drift, underhåll och service av verksamhetens teknologiska säkerhetssystem. Systemen består bland annat av överordnade larmsystem med undersystem såsom samtalsanläggningar, överfallslarm, brandlarm, CCTV, intrångslarm, passersystem och radiokommunikationssystem (RAKEL). Systemen består bland annat av: - Överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem - Telefonsystem - PC-datorer - RAKEL/Radiokommunikation - Larmsystem. - IP-anslutna kamerasystem - Nyckelsystem I tjäns...
2023-02-02 2023-03-22
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Klienthandläggare till anstalten Skänninge
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2023-02-02 2023-02-23
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikatör
Som kommunikatör arbetar du både strategiskt och operativt. I arbetsuppgifterna ingår utveckling och produktion av extern och intern information. Du är rådgivare och tar fram och uppdaterar policys och kommunikationsplaner och målgruppsanpassar information och arbetar i kommunens olika kommunikationskanaler. Du är redaktör för gemensamma informationskanaler i hela kommunen till exempel extern hemsida, intranät och sociala medier. Du ger stöd och support till kommunledning och förvaltningar i kommunikationsfrågor, du håller kontakten med massm...
2023-02-01 2023-02-20
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock till Prästgårdslidens förskola 90%
Arbetet innebär tillagning av god och näringsriktig mat samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som till exempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Du planerar inköp och beställning av varor. Du följer lagar och förordningar som berör verksamheten. Du kommer arbeta ensam och ansvara för matlagning och beställningar och övriga arbetsuppgifter. Administrativt arbete som till exempel fakturahantering ingår. Du arbetar efter ledningssystem för kvalitet och miljö och har dagliga kundkontakter.
2023-02-01 2023-02-15
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare timvikarie, Mjölby tätort
Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser! Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet. Våra timvikarier finns inom alla våra verksamheter men nu söker vi i första hand till förskolans verksamhet. Som timvikarie kan du bli bokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta. Du lägger själv in i TimeCare Pool de tider du kan arbeta. När du blivit bokad får du meddelande via SMS med information om var och när du ska arbeta. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och p...
2023-01-27 2023-02-28
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock till Bokens kök
Du arbetar i ett team av kockar och måltidsbiträden. Arbetet består av schemalagd tjänstgöring dagtid och var tredje helg. Tillagning av god och näringsriktig mat till vårdboende, skola och kyld portionsmat till hemmaboende, samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som tillexempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer. Dagliga kundkontakter.
2023-01-27 2023-02-12
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Inköpssamordnare
Som inköpssamordnare arbetar du med inköps- och upphandlingsprocessens alla delar. Allt från planering, kravspecifikationer, förfrågningsunderlag, besvara frågor från leverantör, utvärdera anbud till tilldelningsbeslut. Under pågående avtalsperioder sker löpande dialoger och uppföljning med leverantör och beställare. Du kommer även att göra avrop på befintliga ramavtal och direktupphandlingar. Huvudsaklig inriktning är att genomföra och förvalta avrop utifrån fastställda ramavtal inom IT, telefoni och digitalisering. Du kommer att arbeta med av...
2023-01-27 2023-02-19
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Supporttekniker till Servicedesk, IT-avdelningen
Som medlem i vårt servicedesk-team är du IT-avdelningens ansikte utåt och vägen in för alla ärenden till IT ("Singel Point of Contact"). Du hanterar all typ av support via telefon och digitala kanaler samt loggar dem i vårt ärendehanteringssystem. Så många ärenden som möjligt blir lösta direkt via telefon och fjärruppkoppling. Ärenden som inte kan lösas direkt prioritera och fördelas till olika resurser inom IT-avdelningen. Du återkopplar till kunden och hjälper användarna med alla typer av återkommande ärenden och problem. När det är mindre b...
2023-01-26 2023-02-10
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Skänninge förskolor
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för a...
2023-01-25 2023-02-17
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge - semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-01-24 2023-02-19
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare infrastruktur
Som projektledare arbetar du med våra infrastrukturprojekt på uppdrag av avdelningarna mark- och exploatering, gata-park samt VA. Det innebär att du är ansvarig för att leda projektprocessen, från framtagandet av en förstudie till slutbesiktning och överlämnandet till driftorganisation. Du kommer inom ramen för ditt uppdrag driva investeringsprojekt bland annat inom VA. Rollen som projektledare innebär även att du är med från framtagandet av detaljplan tills att projektet är färdigställt och övergår i förvaltning. Ditt ansvar är att leda proje...
2023-01-23 2023-02-13
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Uppdraget som enhetschef innebär att du utvecklar och kvalitetssäkrar våra tjänster så att de möter dagens behov utifrån gällande lagstiftning samt för att kunna möta framtida utmaningar. Du leder våra kunniga och engagerade medarbetare i deras arbete och har fullt ansvar för dina verksamheter. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Uppdraget omfattar ledning, planering, styrning, budget, personal, arbetsmiljö, utveckling, kvalitet och resultat utifrån ansvarsområdet.
2023-01-20 2023-02-12
Mjölby kommun. VA-ingenjör till samhällsbyggnadsförvaltningen
Du tillhör arbetsgruppen som ansvarar för utredning och planering av utbyggnad samt drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät. Tjänsten är lokaliserad i Mjölby stadshus som utgör samlingspunkt för stora delar av gruppen. Tillsammans ser vi till att säkerställa leverans av rent dricksvatten av god kvalité till kommunens invånare samt tar hand om och renar avloppsvattnet i kommunen. Mjölby är en expansiv kommun som växer i rask takt. Utmaningar med en växande stadsmiljö, klimatförändringar med skyfall och översvämningar i kombination...
2023-01-18 2023-02-10
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen SO-lärare till Blåklintskolan, vikariat
På Blåklintskolan åk 4-9 arbetar vi nära som kollegor i olika team som t.ex. ämneslag, årskurslag och arbetslag. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med övriga ämneslärare och med speciallärare. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att e...
2023-01-18 2023-02-12
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge, tillsvidare
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-01-16 2023-02-12
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamheter som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hyg...
2022-12-01 2023-03-19