Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Mariestad Administratör till VO Mariestad, semestervikariat
Verksamhetsområdet Mariestad söker en administratör till kansliet med placering på anstalten Rödjan. I tjänsten arbetar du med klient- och verksamhetsadministration i form av registrering och expediering av klienthandlingar, intagnas medel, posthantering, arkivering och beställningar. Fakturahantering och annan ekonomisk administration är också aktuellt. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till chef såväl som kollegor. I rollen som administratör i kansliet innebär det externa kontakter, där du representerar Kriminalvården gentemot...
2024-04-12 2024-05-03
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitetsstyrning och metodutveckling
Uppdraget innebär att du genom din kompetens leder utvecklingsarbete och bidrar med ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt. I din roll kommer du att arbeta övergripande med; • Kvalitetsstyrning och metodutveckling inom förvaltningens omsorgsverksamheter, främst utifrån SoL och LSS och har ett särskilt ansvar för kvalitet i social dokumentation. • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens processer samt framtagande och implementering av övergripande ruti...
2024-04-12 2024-05-05
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog Introduktionsprogrammen Vadsbogymnasiet
Som speciallärare/specialpedagog på Introduktionsprogrammen kommer du att vara en del i det vardagliga pedagogiska och didaktiska arbetet med eleverna. Du kommer att ha varierade uppdrag utifrån elevernas behov. Det innebär att du utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv deltar i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen på programmen. Du förväntas också jobba med handledning av lärare i de dagliga pedagogiska processerna och kring komplexa elevärenden. Stor del av ditt uppdrag kommer att innebära att du på olika sä...
2024-04-12 2024-05-03
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Mottagningssekreterare till vuxenenheten Maria Nova
Som mottagningssekreterare ingår du i socialsekreterargrupperna på vuxenenheten (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation samt bostäder) och din fysiska placering är intill Maria Novas reception. Här kommer du att ge information till sökande och allmänhet i frågor knutna till socialtjänstens arbete med vuxna. I tjänsten ingår bland annat mottagning och bedömning av inkommande ansökningar och anmälningar både enligt socialtjänstlagen samt LVM, handläggning av enklare ärenden som till exempel engångsbistånd, yttranden, ...
2024-04-10 2024-04-30
Mariestads kommun, Ekonomiavdelningen Investeringscontroller för Mariestads kommunkoncern
Som investeringscontroller hos oss kommer du ha en viktig roll i utvecklingen av Mariestads kommunkoncern. Din roll är placerad centralt under ekonomichefen och ditt uppdrag är att arbeta övergripande med att leda och samordna investeringsprocessen i hela kommunkoncernen. Uppdraget är brett och din roll är både stödjande och drivande i organisationen. Du kommer att vara med i planering och framtagande av beslutsunderlag för investerings- och exploateringsprojekt, men även delta i arbetet med att planera och prioritera projektportföljen på ett...
2024-04-10 2024-05-05
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 1 Hasslerör skola
Vi söker dig som ser charmen i att arbeta i det mindre sammanhanget. På Hasslerör skola arbetar du i en lugn och harmonisk miljö där alla elever och personal känner varandra. Din arbetsuppgift är att forma undervisningen och dina elevers lärande genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du sätter elevens bästa i centrum.
2024-04-05 2024-04-26
Mariestads kommun, Ekonomiavdelningen Ekonomiassistent
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av operativt arbete så som löpande redovisning, fakturahantering, administration och andra ekonomiska arbetsuppgifter. Under våren/sommaren kommer du även få möjlighet att vara med och förbättra och påverka de processer och rutiner som tillämpas. Som ekonomiassistent arbetar du mot externa såväl som interna kunder och bistår dem i deras dagliga arbete. Du kommer även tillsammans med redovisningsteamet att arbeta med att upprätta delårs- och årsbokslut inklusive årsredovisning.
2024-04-05 2024-04-21
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare förskoleklass Grangärdets skola
Som lärare i förskoleklass ingår du i arbetslag med en förskollärare som närmsta kollega, du samarbetar även med fritidspedagoger, elevassistenter samt lärare. Du utbildas kollegialt inom TRR och undervisar eleverna utifrån forskningsbaserade metoder "Tänka Resonera Räkna". Du planerar för att eleverna i förskoleklass ska få upplevelserika dagar där de utvecklas mångsidigt, personligt och som grupp. Lek och rörelse är självklara delar i förskoleklassens metodik, så även skapande och kreativa övningar samt aktiviteter som utvecklas såväl elevern...
2024-04-05 2024-04-26
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare inom juridik på Vadsbogymnasiet - vikariat
Vadsbogymnasiet söker en vikarie till ekonomiprogrammet för undervisning inom juridik. Som juridiklärare på Vadsbogymnasiet ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen inom kurserna: Privatjuridik, Affärsjuridik, Rätten & samhället, Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering och gymnasiearbete.
2024-04-04 2024-04-30
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Vikarierande larmoperatör
Som larmoperatör innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ; • Planera för samt installera trygghetslarm och digitala lås i privata hem. • Övervaka bakomliggande system. • Sprida driftsinformation till hemvårdens personal. • Ta emot och verkställa beställningar från biståndsbedömare.
2024-04-04 2024-04-19
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Fredslunds särskilda boende
Din roll innebär ansvar över personal, arbetsmiljö och budget. Du planerar och leder din verksamhet mot uppsatta mål. Utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppdrag. Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare hittar du nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge god omsorg. Som stöd i det dagliga arbetet har du nära kontakt med din samordnare och övriga enhetschefskollegor. Till förfogande finns också förvaltningens stab samt kommunens övriga stödfunktioner som t ex HR, rekryterare och ekonomi. ...
2024-04-03 2024-04-24
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb inom funktionsstöd (LSS)
Gruppbostad På ett gruppboende bor ett antal brukare som har egna lägenheter. Här arbetar du med att ge pedagogiskt stöd, omvårdnad och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån individens behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Att använda alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken, symboler är vanligt. Servicebostad Servicebostad är en mellanform mella...
2024-04-01 2024-05-31
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb inom äldreomsorgen
Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom städ, tvätt, matlagning, handling och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team dä...
2024-04-01 2024-05-31
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringschef, biträdande förvaltningschef
I mark- och exploateringsenheten finns till din hjälp mark- och exploateringsingenjörer och markförvaltare. Du blir en del av Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar löpande till samhällsbyggnadschefen. Som mark- och exploateringschef består dina arbetsuppgifter av; - Personal-, budget och arbetsmiljöansvar samt planera och följa upp enhetens arbete. - Att på ett affärsmässigt sätt driva och utveckla vår externa dialog tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens övriga enheter och säkerställa kommunens exploateringsp...
2024-03-28 2024-05-05
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i idrott/fysik Högelidsskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 med idrott och hälsa som är den största delen av tjänsten men även med en klass i fysik. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en d...
2024-03-28 2024-04-23
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd Högelidsskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 och eventuellt någon/några lektioner i Anpassad grundskola. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en del i ett arbetslag och om du...
2024-03-28 2024-04-23
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik/fysik Högelidsskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 med matematik och fysik. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en del i ett arbetslag och om du gillar lagarbete och är genuint int...
2024-03-28 2024-04-23
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Industritekniska programmet Vadsbogymnasiet
Som yrkeslärare på Industritekniska programmet undervisar du i programmets karaktärsämneskurser, specifikt med inriktning mot svetsteknik. Du ansvarar för anskaffning av APL-platser och har dialog med externa verksamheter. I rollen som lärare på Industritekniska programmet ingår också ett mentorsuppdrag som innebär att du har ett övergripande ansvar att följa dina mentorselevers kunskapsutveckling och studiesituation under deras tre år på programmet.
2024-03-26 2024-04-28
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Gymnasielärare matematik och annat ämne.
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i matematik och annat ämne. Som lärare på Vadsbogymnasiet ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen i ett kollegialt klimat. Det innebär att du samarbetar väl med kollegor och skapar goda relationer till dina elever. Du kommer att ingå både i ett programarbetslag och ett ämneslag där du jobbar tillsammans med kollegor kring eleverna du undervisar. Tillhörighet till specifikt programarbetslag beror på din ämneskombination och tidigare erfarenheter.
2024-03-25 2024-04-21
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb för ungdomar - stötta upp med kringuppgifter och sprid glädje!
Inför sommaren 2024 har vi två huvudinriktningar på våra ungdomssommarjobb - antingen på särskilt boende (äldreboende) eller inom hemvården. SÄRSKILDA BOENDEN Det finns sex särskilda boenden i Mariestads kommun varav ett är korttidsboende. Där bor äldre människor i egna lägenheter som är i behov av stöttning i sin vardag. Arbetsuppgifterna består av; - Duka fram och duka av vid måltider - Plocka i och ur diskmaskin - Lokalvård - Tömma sopor - Sköta tvätt - Social samvaro - bland annat läsa för de boende, spela spel, samtala, ta ut på promenad...
2024-03-25 2024-04-21
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, barn & unga
På enheten finns en utredningsgrupp och en insatsgrupp som handlägger ärenden enligt SOL och LVU. I varje arbetsgrupp finns sex socialsekreterare. Utöver dessa finns även en mottagningsgrupp och en familjehemsgrupp. Kopplade till arbetsgrupperna finns förste socialsekreterare. Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet inför dina idéer! Som socialsekreterare i utredningsgruppen tar d...
2024-03-23 2024-04-21
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb HVB och socialpsykiatri
HVB Är en boendelösning för ungdomar mellan 13 - 21 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en ty...
2024-03-20 2024-04-30
Mariestads kommun, Miljö och bygg Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör tillika biträdande bygglovschef
Beroende på din erfarenhet kommer du att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör vid sidan av din roll som biträdande bygglovschef. Vid uppdrag som bygglovshandläggare kommer du jobba med handläggning av bygglov från start till mål, vägleda kommuninvånare i bygglovsfrågor, hantera ansökningar, förhandsbesked utifrån plan- och bygglagen och BBR med tillhörande föreskrifter. Som byggnadsinspektör tar du vid och fortsätter arbetet med att samla in tekniska samråd och du är också ute på arbetsplatsbesök. I rollen som biträdande byg...
2024-03-20 2024-04-30
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare vikariat
Vi är åtta familjebehandlare i vår arbetsgrupp med lång erfarenhet och stor kompetens vilket medför kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Som familjebehandlare utgår man från barnets behov och strävar efter att anpassa stödet på ett systematiskt och lösningsfokuserat sätt. Dina arbetsuppgifter består utav samtal med barn och föräldrar individuellt anpassade eller metodstyrd. I ditt arbete ingår också samarbetssamtal, umgängen och utbildningar för föräldrar samt dokumentation och upprätthållande av genomförandeplaner. I din roll som fam...
2024-03-12 2024-04-28
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2024-02-07 2024-08-04