Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Samordnare till HSL enheten
Som samordnare för sjuksköterskeorganisationen i Mariestads kommun bistår du enhetschefen i det dagliga arbetet. En stor del av arbetsuppgifterna innebär planering av bemanningen och schemaläggning. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor inom hemsjukvården, särskilt boende, socialpsykiatri och LSS.
2021-05-11 2021-05-31
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Skrivarens förskola
Hos oss får du möjlighet att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan! Förskolan Skrivaren är en liten trivsam arbetsplats. Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö 18) innebär att utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lärande för alla barn. Verksamheten utvecklas genom din planering, genomförande och utvärdering tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Mariestads kommun har en medveten strategi för hög kompetensnivå inom förskolan vilket innebär att du får ett gott stöd av kollegor. Att dokumentera barns ...
2021-05-11 2021-05-25
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare 4-6 Ma/No Ullervads skola
Vi på Ullervads skola söker en lärare med behörighet att undervisa elever i grundskolans åldrar, årskurserna 4 - 6, gärna med behörighet att undervisa Ma, Sv och NO.
2021-05-11 2021-05-26
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom datacenter på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi som underhåller och vidareutvecklar Länsstyrelsernas nationella serverinfrastruktur söker en engagerad kollega då vi utökar vår verksamhet. IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar IT-infrastrukturen i egen regi. Teknikområdet är under ständig utveckling och innebär mycket nytänkande och omvärldsbevakning. Vi jobbar med en hyperkonvergerad infrastruktur och är i framkant inom teknik- och säkerhetsområdet. Som systemtekniker inom datacenter ansvarar du, tillsammans med din arbetsgrupp, för design, drift, underhåll och vidareutveck...
2021-05-10 2021-05-30
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för naturärenden Naturvårdshandläggare med inriktning tillsyn
Naturavdelningen har ett uppdrag att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet och arbeta för god hushållning med naturresurser. Enheten för naturärenden har ett uppdrag att hantera frågor om tillstånd, dispenser och tillsyn inom naturvårdsområdet. Det handlar om såväl förbyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden. Enheten arbetar också med några projekt som tex grön infrastruktur och klimatanpassning. V...
2021-05-10 2021-05-31
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för naturärenden Naturvårdshandläggare för tidsbegränsat uppdrag
Naturavdelningen har ett uppdrag att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet och arbeta för god hushållning med naturresurser. Enheten för naturärenden har ett uppdrag att hantera frågor om tillstånd, dispenser och tillsyn inom naturvårdsområdet. Det handlar om såväl förbyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden. Enheten arbetar också med några projekt som tex grön infrastruktur och klimatanpassning. V...
2021-05-10 2021-05-31
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg En erfaren, inspirerande och driven enhetschef till Barn- och ungdom sökes!
Som enhetschef ansvarar du för både verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som stöd i uppdraget finns, förutom kollegorna i ledningsgruppen, HR-konsult samt en controller. Verksamheten efterfrågar en tydlig chef som vågar bryta ny mark och som samtidigt har ett fokus på arbetet som ska utföras och som kan bidra med stabilitet och dialog när arbetet utmanar medarbetarna. Du ska driva det pågående utvecklingsarbetet vidare mot enkelhet och tydlighet tillsammans med 1:e socialsekreterarna vilket kräver att du är väl förtrogen med regelve...
2021-05-10 2021-05-30
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Termitens förskola
Hos oss får du möjlighet att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan! Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö) innebär att utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lärande för alla barn. Verksamheten utvecklas genom din planering, genomförande och utvärdering tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Mariestads kommun har en medveten strategi för hög kompetensnivå inom förskolan vilket innebär att du får ett gott stöd av kollegor. Att dokumentera barns lärprocesser är en naturlig del av verksamheten och för d...
2021-05-10 2021-05-24
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Hemfixare
Tjänsten är på 100 % och fördelas mellan olika arbetsuppgifter så som fordonskötsel av sektorns bilar och cyklar, vara behjälplig med diverse hemfixarsysslor ut mot våra särskilda boenden, hjälpa till vid larminstallationer/trygghetskameror även arbetsuppgifter i form av skötsel och renovering av hjälpmedel som tillhör grundsortimenten kan förekomma. Du kommer ingå i ett mycket trevligt gäng med totalt 6 hemfixare.
2021-05-10 2021-05-31
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Stödassistent Skeppsvägens gruppbostad
Skeppsvägen är en gruppbostad belägen i Sjötorp ca 2,5 mil utanför Mariestad vackert beläget intill Vänern. På boendet bor 5 brukare som behöver extra stöd för att kunna leva ett aktivt, meningsfullt och tryggt liv. Vi söker dig som är en engagerad, lyhörd och strukturerad person som brinner för att arbeta för den enskildes delaktighet och rätt till kommunikation. På enheten arbetar totalt 6 personer, vi eftersträvar ett utvecklande arbetssätt med bemötande, förhållningssätt, metoder och värdegrund. Du får möjlighet att påverka arbetets utfor...
2021-05-07 2021-05-23
Tolkförmedling Väst Tolkförmedlare till kontor i Mariestad
Vill du jobba med oss, ett gäng som brinner för allas rätt till trygg och kvalificerad kommunikation? Är du en stresstålig problemlösare och har ett stort sinne för service och logistik? Då ska du söka tjänsten som tolkförmedlare. Vi arbetar med flera hundra uppdragstagare dagligen, vilket ställer krav på att kunna arbeta flexibelt och serviceinriktat. Arbetet är varierande och går i högt tempo vilket gör det både utmanande och roligt. Du ingår i ett team och har som arbetsuppgifter att ta emot beställningar via samtal och webb, planera arbete...
2021-05-07 2021-06-06
Mariestads kommun, Sektor utbildning Musiklärare Unicaskolan
Hos oss har vi förhållningssättet att se elevens hela skoldag både i skolan och på fritidshemmet. Dina arbetsuppgifter är att vara med och forma undervisning och elevers lärande tillsammans med kollegor på Unicaskolan genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Specifikt för denna tjänst är att du kommer undervisa i musik i åk 4-6. Du ser arbetslag som en framgångsfaktor samt att ta tillvara våra olika professioner för att på bästa sätt stödja elevernas lärande och utveckling.
2021-05-06 2021-05-16
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare Unicaskolan åk 4-6
Hos oss har vi förhållningssättet att se elevens hela skoldag både i skolan och på fritidshemmet. Dina arbetsuppgifter är att vara med och forma undervisning och elevers lärande tillsammans med kollegor på Unicaskolan genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du ser arbetslag som en framgångsfaktor samt att ta tillvara våra olika professioner för att på bästa sätt stödja elevernas lärande och utveckling. Du kommer att arbeta med elever i åk 4-6 som behöver stöd i sin språkliga utveckling.
2021-05-06 2021-05-27
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker sommarvikarie behandlingsassistent natt till Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent natt handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av ungdomarna. Nattetid ligger fokus på upprätthållande av trygghet, lugn och säkerhet. Du deltar i miljöarbetet rutiner för att upprätthålla verksamheten. Du gör säkerhetsronder och enklare dokumentation. Arbetsuppgifterna kan innebära vissa anhörigkontakter av praktisk karaktär. Nattetid arbetar två personer varav en vaken natt och en sovande jour.
2021-05-06 2021-05-26
Mariestads kommun, Sektor utbildning Skolsköterska
Som skolsköterska kommer du att ha en viktig roll i Mariestads kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsstöd i form av konsultation och handledning till personal och skolledning, teamarbete kring elever i behov av stöd och skolrelaterade utredningsuppdrag på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå, samverkan med övrig personal i barn- och elevhälsan samt andra samarbetspartners,...
2021-05-05 2021-05-26
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i trä- och metallslöjd/teknik till Högelidsskolan
Undervisa i trä- och metallslöjd men även teknik i åk 7-9.
2021-05-04 2021-05-18
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i matematik, svenska och hem- och konsumentkunskap, Högelidsskolan
Undervisa i svenska i åk 8, undervisa i matematik i särskild undervisningsgrupp i åk 7-9 och undervisa i hem- och konsumentkunskap i åk 6 på Högelidsskolan. Vara mentor tillsammans med annan lärare i åk 8.
2021-05-04 2021-05-18
Mariestads kommun, MTG Tekniska Anläggningsarbetare, gata/mark MTG
Vi söker en anläggningsarbetare med inritning gata/mark för att stärka upp vår produktionsavdelning med placering i Mariestad och MTG som arbetsområde. Som anläggare inom vår organisation ingår du i ett team som arbetar med drift och förnyelse av ledningsnät och gator. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är förnyelse och nybyggnation. Underhåll av gatunätet och gatuombyggnad av hela gatusträckor och justering för asfalt är typiska arbetsuppgifter. Ritningsläsning och planering i pågående projekt ingår arbetsuppgifterna. I denna tjäns...
2021-05-04 2021-05-25
Mariestads kommun, MTG Tekniska Anläggningsarbetare, VA MTG
Vi söker en anläggningsarbetare med inritning VA för att stärka upp vår produktionsavdelning med placering i Töreboda och MTG som arbetsområde. Som anläggare inom vår organisation ingår du i ett team som arbetar med drift och förnyelse av ledningsnät och gator. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är förnyelse och nybyggnation. VA-saneringar och gatuombyggnad av hela gatusträckor är typiska arbetsuppgifter. Ritningsläsning och planering i pågående projekt ingår arbetsuppgifterna. Schemalagd beredskap kan även ingå där andra uppdrag, ...
2021-05-04 2021-05-25
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Tekniskt kunnig webbredaktör
Vi söker en ny kollega till vår grupp på tre personer som arbetar med information och kommunikation till länsstyrelsernas medarbetare och inom IT-avdelningen. Gruppen hör till funktionen Kompetenscenter som ingår i Enheten för användarstöd. I gruppens arbetsuppgifter ingår att samla in information och målgruppsanpassa texter, stötta IT-kollegor med språkgranskning, formge presentationsmaterial, hantera och redigera bilder samt publicera nyheter och annat innehåll på IT-avdelningens webbplats. Du kommer att ha ett nära samarbete med funktionen...
2021-05-03 2021-05-24
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare handlägger du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden, i byggenhetens uppdrag ingår även tillsyn enligt PBL. Arbetet innebär många kontakter med byggherrar, entreprenörer och konsulter. Du ansvarar för att skriva fram och fatta beslut utifrån delegation eller bereda och föredra ärenden i miljö- och byggnadsnämnden. En annan viktig del är att ge råd och information till allmänhet, sökanden, konsulter och exploatörer. Vi ser även att du även genomför tekniska samråd med arbetsplatsbesök och utfärdar st...
2021-05-03 2021-05-24
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare musik
Som musiklärare på Ullervads skola kommer du att undervisa i musik i åk 3-6, motsvarande ca 20% under en dag per vecka.
2021-05-03 2021-05-24
Mariestads kommun, Sektor utbildning Kock
Kostavdelningen söker en kock till ett av våra äldreomsorgskök. Tjänsten är schemalagd och innefattar helgtjänstgöring. Vi erbjuder ett varierande arbete som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter, tex matlagning, specialkost, beställning, servering, disk och städ. I tjänsten ingår också planering och prioritering av arbetsuppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
2021-04-30 2021-05-16
Kriminalvården, A/H Region Väst Produktionsledare till jordbruket på Rödjan Sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Till vår enhet arbetsdriften jordbruket söker vi nu två produktionsledare sommarvikariat. Produktionsledarna ansvarar för att introducera och handleda intagna och aktivt medverka i olika arbetsmomenten i samtliga ingående arbetsuppgifter och delar i en befintlig jordbruksverksamhet. Som produktionsled...
2021-04-30 2021-05-23
Kriminalvården, Mariestad Produktionsledare verksamhetsområde Mariestad sommarvikariat.
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-04-30 2021-05-23
1 2 >