Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, MTG Tekniska Arbetsledare till fastighetsavdelningens enhet Töreboda-Gullspång
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som arbetsledare för vår enhet i Töreboda Gullspång med cirka 20 medarbetare. Du blir en nyckelperson som leder verksamheten som består av vaktmästare och hantverkare. I tjänsten har du fullt personalansvar och visst budgetansvar. För att lösa uppgifterna har du i samverkan tillgång till fastighetsavdelningens övriga utförarorganisation, förvaltningsorganisationen samt administrativa resurser. I tjänsten rapporterar du till enhetschefen för serviceenheten som är placerad i Mariestad. Vi arbet...
2021-03-02 2021-03-14
Mariestads kommun, Sektor utbildning Kock
Nu har du möjligheten att söka ett kock jobb med varierad matlagning till skola och äldreomsorg i ett och samma kök. Kostavdelningen söker en kock till ett kök på äldreboende där helgtjänstgöring ingår. Du kommer att laga mat till både äldreomsorg och skola på plats. Jobbet innefattar alla förekommande uppgifter i ett kök som ex matlagning, specialkost, anpassad kost, beställningar med koll på kökets ekonomi, disk, städ, haccp , delta i kostråd mm. Viktigt är att du kan planera och prioritera och ha en bra dialog mot övriga medarbetare på plat...
2021-03-01 2021-03-14
Kriminalvården, Mariestad Produktionsledare Verksamhetsområde Mariestad Vikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-03-01 2021-03-21
Kriminalvården, A/H Region Väst Produktionsledare till jordbruket på Rödjan Sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Till vår enhet arbetsdriften jordbruket söker vi nu två produktionsledare sommarvikariat. Produktionsledarna ansvarar för att introducera och handleda intagna och aktivt medverka i olika arbetsmomenten i samtliga ingående arbetsuppgifter och delar i en befintlig jordbruksverksamhet. Som produktionsled...
2021-03-01 2021-03-21
Kriminalvården, Mariestad Produktionsledare Häktet Mariestad sommarvikariat.
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-03-01 2021-03-21
Kriminalvården, Anstalten Johannesberg Produktionsledare montering o förpackning Anstalten Johannesberg sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-03-01 2021-03-21
Mariestads kommun, Vård och omsorg Undersköterska natt Alen särskilt boende
Arbetsuppgifterna utgörs av personligomvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter samt sociala arbetsuppgifter utifrån den boendes individuella behov. Tillsammans med två undersköterskor utgör ni ett team på tre undersköterskor nattetid.
2021-03-01 2021-03-22
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Personlig assistent
Är du flexibel, tycker om frihet under ansvar och uppskattar att jobba med människor? Då kanske du är rätt person för uppdraget! Just nu söker Mariestads kommun ny personlig assistent till ett av våra uppdrag. Som personlig assistent arbetar du främst hemma hos en brukare men även på andra platser där brukaren kan befinna sig i sin vardag. Din huvuduppgift är att stödja och bistå brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet kan innefatta allt ifrån omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor till hjälp vid fritidsaktivite...
2021-03-01 2021-03-12
Mariestads kommun, MTG Tekniska Fastighetsingenjör till fastighetsavdelningen
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som fastighetsingenjör inom vår fastighetsavdelning. Du blir en nyckelperson som stödjer verksamheten i uppföljning av projekt samt förvaltningsorganisationens arbete med underhåll, drift och skötsel. I tjänsten sker ofta dialog med medborgare, myndigheter, fastighetsägare och företag. Som fastighetsingenjör bidrar du liksom våra övriga medarbetare till att utveckla arbetsprocesserna inom avdelningen. Organisationen strävar emot att i större utsträckning driva projekt fullt ut i egen regi med k...
2021-03-01 2021-03-14
Mariestads kommun, Vård och omsorg Mariestads kommun söker schemahandläggare till vård och omsorg
Mariestads kommun driver ett framgångsrikt arbete när det gäller bemanningsekonomi och rätten till heltidsarbete. Sektor stöd och omsorg har kommit långt i detta arbete och är på god väg att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Detta kräver att vi hittar nya sätt att schemalägga verksamheten. För att vi ska kunna tillvarata goda exempel och hitta nya kreativa lösningar söker vi en schemahandläggare vars uppdrag är att bistå enhetscheferna i schemaläggningsarbetet så att det blir så effektivt som möjligt. Kvalifikatione...
2021-02-25 2021-03-18
Mariestads kommun, Vård och omsorg Mariestads kommun söker rekryteringshandläggare till vård och omsorg
Är du en person som förstår utmaningen i rätt person på rätt tjänst? Gillar du att rekrytera och att finslipa rekryteringsprocessen? Har du ett intresse för det regel- och ramverk som omsluter en anställning? Då kan du vara den person vi söker! Mariestads kommun bedriver sedan 2018 ett framgångsrikt arbete med att ställa om välfärdens yrkesområden från deltidsorganisation till heltidsorganisation. Ett led i detta arbete är att möjliggöra tillsvidareanställningar på heltid för våra kompetenta medarbetare. Vi vill säkerställa en enhetlig och k...
2021-02-25 2021-03-18
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Är du vår nästa enhetschef inom LSS?
Som enhetschef ansvarar du för verksamheter i form av gruppbostad, servicebostad samt personlig assistans, både gällande planering av och utförandet av insatser, bemanning, arbetsmiljö och personalfrågor, samt för din budget. Du leder och styr arbetet så att enskilda personer får sina behov tillgodosedda. Inom LSS-verksamheterna arbetar totalt åtta enhetschefer. En ansvarar för daglig verksamhet , en ansvarar för korttids för barn och unga och övriga ansvarar för gruppbostäder, serviceboende samt personlig assistans. Utifrån vår 5-årspl...
2021-02-25 2021-03-14
Mariestads kommun, Sektor utbildning Studiehandledare/modersmålslärare romani
Studiehandleda elever på språket romani och ev. undervisa elever i modersmål romani.
2021-02-22 2021-03-15
Mariestads kommun, Sektor ledning Kvalificerad handläggare/utredare
Är du vår nästa stjärna inom handläggning? Vi söker dig om vill ha ett spännande, utvecklande och variationsrikt arbete i en miljö som ger inblick i frågor som är högst aktuella i samhällsdebatten. Vi ska anställa en kvalificerad handläggare/utredare med placering på den administrativa enheten, som är en del av sektor ledning. Enheten har hand om kommunens gemensamma nämndadministration, kommunstyrelsens kansli och kommunarkiv. Vi ansvarar även för kommunens diarium, ärendehantering och beredningsprocess, arkivfrågor och de allmänna valen. ...
2021-02-22 2021-03-12
Mariestads kommun, MTG Tekniska Verksamhet teknik söker säsongspersonal till drift och service organisationen - VA
Vi söker en säsongspersonal till vår produktionsavdelning drift och service - VA MTG Arbetsuppgifter består bland annat av vattenprovtagning ledningsnät, besiktningar av nyanslutningar, sommarvatten, förrådshantering, vattenmätarbyte, akutjobb så som vattenläckor och avloppsstopp.
2021-02-16 2021-03-09
Mariestads kommun, MTG Tekniska Verksamhet teknik söker säsongspersonal till drift och service organisationen - gata/park
Vi söker säsongspersonal till vår produktionsavdelning drift och service - Gata/Park Arbetsuppgifter består bland annat av gräsklippning, plantering, vattning, ogräsrensning, skötsel av grönytor, trädvård, renhållning av utemiljöer i kommunen, skötsel och underhåll av gator, trafikmärken och målning samt övriga drift- och underhållsarbeten. Schemalagd helgarbete kommer att ingå i anställningen. Du blir anställd i Mariestads kommun och arbetet ska utföras i alla tre kommunerna, MTG.
2021-02-16 2021-03-09
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Timvikarier och sommarvikarier till lärcentrum i Mariestad
Som timvikarie och sommarvikarie på Lärcentrum inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning o...
2021-02-15 2021-03-08
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker sommarvikarier till Söderåsen i Mariestad
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra ungdomar i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med planering av behandlingsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra ungdomar har runt sig. Vi har verksamhet dygnet...
2021-02-12 2021-03-20
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Mariestad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-02-11 2021-03-07
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Mariestad anstalten Rödjan
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare, liksom med personalen på anstalterna. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör ...
2021-02-10 2021-03-03
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Sjuksköterska/distriktssköterska till socialpsykiatri
Som sjuksköterska i socialpsykiatrin i Mariestads kommun tillhör du hemsjukvårdsorganisationen. Du är patientansvarig för patienter som bor i sina egna hem eller på särskilt boende och är i behöv av hjälp med läkemedelshantering eller andra medicinska insatser. Patienterna har en rad funktionshinder som tex psykossjukdom, neuropsykiatriska störningar, beteendestörningar, ätstörningar och/eller missbruk. I det dagliga arbetet har du nära kontakt med en rad huvudmän så som Vuxenpsykiatriska mottagningen i Mariestad, psykiatriavdelningarna i Falk...
2021-02-10 2021-03-03
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Ullerås särskilt boende söker undersökterskor
Vi söker undersköterskor till Ullerås särskila boende. Du ger personlig omvårdnad, utför hälso- och sjukvårdsuppgifter, social samvaro samt hushållsarbete individuellt till de boende på Ullerås SÄBO utifrån deras genomförandeplan. Ullerås SÄBO är uppdelat på fem avdelningar med tolv lägenheter vardera. Här bor personer med olika former av funktionsnedsättning, av demens, psykisk oro, efter exempelvis stroke, MS eller annan sjukdom. Åldern på våra boende varierar mellan 50-100 år. Vi lägger stor vikt vid att bemöta våra boende individuellt ut...
2021-02-09 2021-03-02
Kriminalvården, Mariestad Programledare till VO Mariestad, vikariat
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Inom verksamhetsområdet Mariestad bedrivs olika program som bland annat är riktade till klienter vars brottslighet är kopplad till missbruk eller till de kl...
2021-01-28 2021-03-04
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Infrastrukturarkitekt
Som Infrastrukturarkitekt hos oss på Länsstyrelsernas IT-avdelning blir dina främsta uppgifter att arbeta i ett nära samarbete med verksamheter och säkerställa att IT:s infrastruktur stöttar verksamhetskraven. Genom att delta i projekt och uppdrag som rådgivande expert och bevaka att de lösningar som tas fram följer vår strategi och motsvarar våra krav. I rollen igår även att: • Ta fram ändamålsenliga lösnings- och designförslag på infrastruktur med verksamhetsnytta i fokus. • Säkerställa att infrastrukturella tjänster möter behov avseende f...
2021-01-21 2021-03-05
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Sommarvikariat sjuksköterska
Är du utbildad sjuksköterska och vill arbeta med omsorg och vård av äldre? Vill du ha ett utvecklande och självständigt arbete där du kan göra verklig skillnad? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Du arbetar med personer som behöver allt från grundläggande sjukvårdsinsatser till mer kvalificerad vård i hemmet. Du blir en av de viktigaste pusselbitarna. Din roll som sjuksköterska, inom ramen för kommunens uppdrag, innebär att du är patientansvarig och säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård. Du ser till individens hela...
2021-01-21 2021-05-13
1 2 >