Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Lokalvårdare vikariat
Vi söker en vikarierande lokalvårdare! Verksamhet Teknik ansvarar för kommunalteknisk verksamhet i samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Lokalvårdarna är anställda inom verksamhet teknik och utför städning av kommunala lokaler som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, olika sorters äldreboenden, kommunkontor med mera. Detta innebär att du blir anställd i Mariestads kommun och utför arbetsuppgifter i samtliga samverkanskommuner. I denna tjänst söker vi en lokalvårdare för ett vikariat med placering i Gullspång och Hova. A...
2022-10-06 2022-10-26
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Kart- och mätingenjör
Vi söker nu ytterligare två teknikintresserade, strukturerade och resultatinriktade kart- och mätingenjörer som vill bidra i den fortsatta utvecklingen av kommunens geodata och geografiska informationssystem samt utföra mätning och kartering i våra samhällsbyggnadsprojekt. Som kart- och mätingenjör är du med i flera delar av samhällsbyggnadsprocessen. Du mäter och karterar för vår planering och lovverksamhet, i samband med fastighetsbildning och i kommunala byggprojekt. Utöver det ingår mätning och kartering för att ajourhålla kommunens baskar...
2022-10-06 2022-10-28
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Legitimerad Fysioterapeut till Mariestads kommun, vikariat
Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut till rehabteamet i Mariestads kommun. Du ansvarar för funktionsuppehållande träning och rehabilitering för äldre samt personer inom LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Arbetet bedrivs i huvudsak i patientens hem samt på särskilt boende. I din roll handleder du omsorgspersonal i deras utförande av ordinerad träning till patient. Du ansvarar även för hjälpmedelsförskrivning. Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar tillsammans för ett geografiskt område. Stor del av arbetet bedrivs genom team...
2022-10-05 2022-10-25
Mariestads kommun, Sektor utbildning Biträdande rektor Tunaholmsskolan
Vill du vara med och driva skolutveckling tillsammans med oss? Vi söker en biträdande rektor till Tunaholmsskolan åk 7-9, en skola belägen i västra delen av Mariestad. Du blir en i ledningsteamet på skolan. Vi söker dig som tillsammans med rektor och lärare skapar en god lärmiljö för våra elever på skolan. Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor och deltar i ledning och utveckling av skolans verksamhet och det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Kompletterande administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten. Du ing...
2022-10-04 2022-10-25
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Undersköterskor till Ullerås särskilda boende i Mariestad
Ullerås är ett särskilt boende beläget i landsbygdsmiljö i Ullervad, sex kilometer utanför tätorten Mariestad. Boendet har fem enheter med totalt 60 lägenheter och här vill vi ha en aktiv vardag där man får möjlighet att "leva livet ut med lite guldkant" i sin tillvaro! Du kommer att arbeta med att ge personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter, social samvaro samt hushållsarbete till de boende på Ullerås SÄBO utifrån deras genomförandeplan. Vi lägger stor vikt vid att bemöta våra boende individuellt utifrån deras behov och önskemål. ...
2022-10-04 2022-10-24
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Produktionsavdelningen MTG söker medarbetare till gata/park/hamn Mariestad
Vi söker en person med gröna fingrar och ett härligt driv till vår produktionsavdelning drift och service - Gata/Park/Hamn med inriktning park i Mariestad. Då vi arbetar nära invånare och besökare behöver du ge allt och lite till för att upplevelsen i kommunen ska vara den bästa och arbetar efter Tekniskas värdegrund Tillsammans Skapar Vi Varandras Framgång. Arbetsuppgifter består bland annat av skötsel av planteringar, bevattning, ogräsrensning, skötsel av grönytor, trädvård, renhållning av utemiljöer i kommunen. Arbetsuppgifter som skötsel...
2022-10-04 2022-10-24
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Mariestad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-10-04 2022-10-30
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i matematik/no Högelidsskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 i matematik och no. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig à jour om utvecklingen i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en del i ett arbetslag som gillar lagarbete och är genuint intresserad...
2022-10-04 2022-10-18
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare till gymnasiesärskolan på Vadsbogymnasiet
Vi söker en behörig lärare med erfarenhet av lågaffektivt bemötande och som har ett engagemang för att arbeta inom gymnasiesärskola. Hos oss kommer du att arbeta som lärare för det individuella gymnasieprogrammet. Du är en del av verksamhetens helhet vilket innebär att du är med och stöttar upp i aktiviteter samt på raster inom vårt arbetslag. Du ingår i ett arbetslag med mentorsansvar för elever tillsammans med lärarkollegor. Som lärare på gymnasiesärskolan arbetar du bland annat med att: • driva skolutveckling med fokus på ökad måluppfylle...
2022-10-03 2022-10-24
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Produktionsavdelningen MTG söker medarbetare till gata/park
Vi söker en driven och ansvarstagande medarbetare till produktionsavdelningens drift och service organisation - Gata/Park Töreboda-Gullspång Då vi arbetar nära invånare och besökare behöver du ge allt och lite till för att upplevelsen i kommunen ska vara den bästa och arbetar efter Tekniskas värdegrund Tillsammans Skapar Vi Varandras Framgång. Arbetsuppgifter består av att arbeta med gata/park och då kommer arbetsuppgifterna bestå av gräsklippning, plantering, vattning, ogräsrensning, skötsel av grönytor, trädvård, röjning, renhållning av ute...
2022-10-03 2022-10-24
Kriminalvården, Mariestad Legitimerad Psykolog till Mariestad
Kriminalvården bedriver regionalt hälso- sjukvårdsuppdrag med ökande grad av inriktning mot psykiatri. Vi har utöver psykologer även anställda sjuksköterskor, konsulterande läkare och psykiatriker. Samarbete med ovan sjukvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet som psykolog, likväl som samarbetet med övriga arbetsgrupper. Du agerar även stöd och handledning för övrig personal vid behov i syfte att förstärka ett professionellt förhållningssätt samt ge dina kollegor kunskap och verktyg om klienternas problematik och förutsättningar...
2022-09-30 2022-10-20
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Familjebehandlare
Familjebehandlingen i Mariestadskommun söker en ny kollega. Som familjebehandlare arbetar du med barn och deras föräldrar inom socialtjänstens uppdrag. Målgruppen för Familjebehandlingen är familjer som antingen har beviljats en öppenvårdskontakt eller som själva sökt stöd. Arbetsgruppen består av 8 familjebehandlare. Inom arbetsgruppen finns stor erfarenhet och kompetens vilket medför kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten. Att arbeta som familjebehandlare är både roligt och utmanande, men det ger framförallt ett stort mervärde för dem vi ...
2022-09-30 2022-10-21
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Stödassistent med musikinriktning till daglig verksamhet
Som stödassistent arbetar du i team om 23 kollegor varav 12 kollegor utgår från Ankaret. I denna roll leder du kreativa klasser för deltagare i Daglig verksamhet i Mariestads kommun. Under klasserna har ni ett fokus på musik men den kan även vara andra former av kreativa aktiviteter som bild och form. Det finns cirka fem till sju klasser per vecka med olika deltagarna. Utöver klasserna förekommer även enskilda möten samt att du stöttar annan daglig verksamhet under två förmiddagar i veckan. Arbetet är förlagt 7-16 måndag till fredag.
2022-09-29 2022-10-09
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare, brott i nära relationer till utredningsgruppen i Mariestad
Som utredare i gruppen för brott i nära relation arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, utreds samt hedersrelaterade ärenden. Det ingår även att arbeta i förundersökningar avseende sexualbrott, ärenden där barn är målsäganden samt hantering av kontaktförbud. Du har en viktig del av förundersökningsarbetet där du hämtar in information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för förundersökningsledaren som denn...
2022-09-29 2022-10-13
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum A Johannesberg
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2022-09-29 2022-10-20
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Enhetschef för Daglig verksamhet enligt LSS
Som enhetschef ansvarar du för Daglig verksamhet som finns i kommunen. Verksamheten består av olika grupper med bland annat kreativ verksamhet, viss produktion och utegrupper. Din arbetsgrupp består av cirka 25 medarbetare, främst utbildade undersköterskor som arbetar med de ca 120 personer som är inskrivna på de olika dagverksamheterna. I arbetet ingår budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar. I din roll ansvarar du för att insatser genomförs och håller god kvalitet. Du uppnår detta genom att delta och bidra till den fortsatta utvecklingen ...
2022-09-26 2022-10-24
Mariestads kommun, Sektor ledning Kommunvägledare, vikariat
Medborgarkontoret är i ständig utveckling och det kommer du också att vara om du arbetar hos oss. Som kommunvägledare är du i daglig kontakt med människor via besök, telefon, e-post och andra digitala kanaler. En viktig del i arbetet som kommunvägledare är att informera och vägleda medborgare i ärenden som har koppling till kommunen och dess förvaltningar och verksamheter. Kommunvägledaren ger service till medborgare och besökare men är även en del i det viktiga samarbetet inom och mellan förvaltningarna i kommunen. Du informerar, ger råd, ag...
2022-09-23 2022-10-16
Mariestads kommun, Kultur och fritid Barn och ungdomsbibliotekarie
Tillsammans med barn- och ungdomsteamet och övriga kollegor, samt i samverkan med andra kommunala och externa verksamheter är du med och planerar, genomför, och utvecklar vår verksamhet för unga. Din roll innebär att arbeta långsiktigt för att alla barn och unga ska få läslust och tillgång till ett varierat utbud av böcker i olika format, på olika språk. Klassbesök, bokprat, möten med elever samt samarbete med skolan är därmed en del av ditt arbete. Arbetsuppgifter: • Värdskap och bemanning i verksamheten, regelbunden kvälls- och helgtjänstgöri...
2022-09-22 2022-10-12
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier till HVB och socialpsykiatri
Socialpsykiatri Inom socialpsykiatrin finns det tre olika boenden för personer med någon form av psykisk ohälsa. Socialpsykiatrins boendestöd är ett stöd för personer med någon form av psykisk ohälsa. Här arbetar du utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som finns i dennes livssituation. HVB HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13-20 år. Vi vänder ...
2022-09-20 2022-12-31
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier till hemvård och särskilt boende
Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom städ, tvätt, matlagning, handling och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team dä...
2022-09-20 2022-12-31
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Vikarierande enhetschef till Myrans särskilda boende
Som enhetschef på Myrans särskilda boende erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar för att planera och leda din verksamhet mot uppsatta mål med ansvar för personal- budget - och arbetsmiljöarbete. Utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppd...
2022-09-20 2022-10-10
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier till gruppbostad, korttidsboende barn/unga, personlig assistans
Gruppbostad På ett gruppboende bor ett antal brukare som har egna lägenheter. Här arbetar du med att ge personer som bor på boendet ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån individens behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Att använda alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken, symboler är vanligt. Korttidsboende LSS, barn och ...
2022-09-20 2022-12-31
Mariestads kommun, Sektor utbildning Specialpedagog
Som specialpedagog kommer du att ha en viktig roll i Mariestads kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som externa aktörer. Våra specialpedagoger arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna i grundskolan och på vårt gymnasium, i tätt samarbete med övriga medarbetare inom barn- och elevhälsan. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsstöd i form av konsultation och handledning till personal och skolledning, teamarbete kring elever i beho...
2022-09-19 2022-10-10
Mariestads kommun, Sektor utbildning Arbetsledande kock
Som arbetsledande kock i Mariestads kommun är dina arbetsuppgifter att leda det dagliga arbetet i skolrestaurangen på Högelidskolan. I skolrestaurangen lagar du mat till ca 650 personer. Matlagningen består av lunch, special- och vegetarisk kost. Vi lagar god och näringsriktig mat enligt Mariestads kommuns riktlinjer. Som arbetsledande kock hos oss arbetar du i dialog med enhetschefer för att skapa förutsättning i skolrestaurangen och dess arbetsmiljö genom tydlighet och struktur. Tillsammans med övriga medarbetare i skolrestaurangen är du me...
2022-09-16 2022-10-07
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Miljöinspektör med inriktning livsmedelsinspektör
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att kontrollera livsmedelsverksamheter utifrån gällande lagstiftning, handlägga registreringar och klagomål av olika slag, utforma tjänsteskrivelser och beslut samt ge information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Du kommer att jobba i tre kommuner; Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vi har ca 430 registrerade verksamheter att följa upp. Vi bedömer att drygt hälften av din arbetstid kommer att vara ute på fältet och att dokumentation och annat administrativt arbete upptar den övr...
2022-09-16 2022-10-07
1 2 >