Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare 4-6 Grangärdet
På mellanstadiet arbetar lärarna med ett tydligt klassansvar i samarbete med resurspersonal och varandra i kollegiet. Vi undervisar i varandras klasser utifrån ämnesbehörighet. Tjänsten vi nu behöver tillsätta innebär delat klassansvar för åk 6 samt undervisning i svenska, svenska som andraspåk, so, bild och engelska. Vi har möjlighet att göra justeringar utifrån din kompetens och behörighet. All ämneskompetens är värdefull för våra elever. Tjänstgöringsgraden diskuteras och möjlighet finns till mellan 70 och 100%. Du har även möjlighet att väl...
2023-12-07 2023-12-20
Kriminalvården, Mariestad Kriminalvårdare till Mariestad
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. När du arbetar som kriminalvårdare kan du arbeta som på anstalt eller häkte. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, beva...
2023-12-06 2024-01-03
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Mottagningssekreterare
Som mottagningssekreterare ingår du i socialsekreterargrupperna på vuxenenheten (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation samt bostäder) och din fysiska placering är intill Maria Novas reception. Här kommer du att ge information till sökande och allmänhet i frågor knutna till socialtjänstens arbete med vuxna. I tjänsten ingår bland annat mottagning och bedömning av inkommande ansökningar och anmälningar, handläggning av enklare ärenden som till exempel engångsbistånd, yttranden, akutlogi, informationslämnande kring s...
2023-12-05 2024-01-03
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Hemvårdsområde Lugnås/Leksberg/Bråten/Lockerud
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat venprovtagningar och omfattande såromläggningar samt service och vardagssysslor. Till arbetet hör även ett nära samarbete med samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer. Vi arbetar med kontaktmannaskap och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Arbetsgrupp Bråten/Lockerud ...
2023-12-05 2023-12-17
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, insatsgruppen Barn och unga
På enheten finns en utredningsgrupp och en insatsgrupp som handlägger ärenden enligt SOL och LVU. I varje arbetsgrupp finns sex socialsekreterare. Utöver dessa finns även en mottagningsgrupp, en familjehemsgrupp och två familjerättssekreterare. Kopplade till arbetsgrupperna finns två förste socialsekreterare och en kvalificerad handläggare. Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet i...
2023-11-29 2024-01-03
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Familjerättssekreterare
Hos oss på Lotsen i Mariestad får du ett eget kontor och en trevlig arbetsplats där vi kollegor anordnar olika aktiviteter för att skapa trivsel och gemenskap. Det kan vara till exempel fredagsfrukostar, lunchträning för den som vill och andra roliga aktiviteter. Du är en av fyra familjerättssekreterare i en arbetsgrupp som servar hela MTGTiborg och som kommer ingå i den totala arbetsgruppen för IFO barn och unga i Mariestad. Du deltar också i APT:n och andra gemensamma mötesforum inom verksamheten. Som familjerättssekreterare arbetar du med ...
2023-11-21 2023-12-17
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mätningsingenjör
Vi söker nu ytterligare en teknikintresserad, strukturerad och resultatinriktad mätningsingenjör som vill bidra i den fortsatta utvecklingen av kommunens geodata och utföra mätning och kartläggning i våra samhällsbyggnadsprojekt. Som mätningsingenjör är du med i flera delar av samhällsbyggnadsprocessen. Du mäter och karterar för vår planering och lovverksamhet, i samband med fastighetsbildning och för projektering och utförande i kommunala byggprojekt. Utöver det ingår mätning och kartering för att ajourhålla kommunens baskarta. Vi genomför mä...
2023-11-14 2023-12-10
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mätningsingenjör (trainee)
Vi söker nu dig som har stort teknikintresse och vill kombinera ett fysiskt arbete i fält med planering och bearbetning av mätningsdata på kontor. Som trainee på mät- och geodataverksamheten kommer du ha erfarna medarbetare som handledare och introducerar dig i system, arbetssätt och mätinstrument. Som mätningsingenjör är du med i flera delar av samhällsbyggnadsprocessen. Du mäter och karterar för vår planering och lovverksamhet, i samband med fastighetsbildning och för projektering och utförande i kommunala byggprojekt. Utöver det ingår mätn...
2023-11-14 2023-12-10