Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Hertig Karls förskola
Nu går en av våra duktiga medarbetare i pension och vi söker en ny medarbetare som vill ha ytterligare utmaningar i sitt förskolläraruppdrag! Vi söker en pedagog som vill skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn på förskolan! Du är med och utvecklar vår nya, fina förskola med inriktning språk och kommunikation. Du ska värdesätta att arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet som är förskolans inriktning. Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö -18) innebär att utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lära...
2022-05-17 2022-06-07
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Gryning söker chef till Enheten mot hedersrelaterat våld och Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som enhetschef för EHRV och Söderåsen har du det övergripande ansvaret för verksamhetens personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. På båda enheterna finns biträdande enhetschef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen av medarbetargruppen. Du kommer även att arbeta med verksamhetsutveckling och metodutveckling. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning. Gryning som bolag och EHRV samt Söderåsen som enheter befinner sig i en ...
2022-05-16 2022-05-29
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare Unicaskolan F-3
Som lärare på Unicaskolan är du kopplad till ett arbetslag där du arbetar tillsammans med all personal i detta arbetslag. Lärare i åk F-3 följer med samma elevgrupp under elevernas fyra första år på Unicaskolan. Runt varje årskurs arbetar 3-4 lärare tillsammans med fritidspedagoger och studiehandledare. För att varje medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt så formas det exakta uppdraget utifrån elevgruppens behov, den enskilda medarbetarens och arbetslagets kompetens. Som lärare F-3 består en stor del av uppdraget av att planera, genomföra o...
2022-05-16 2022-06-06
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Förtroendetandläkare för uppdrag inom SoL
Nu söker vi en förtroendetandläkare som ska stötta socialtjänsten med att bedöma kostnadsförslag på tandvårdsinsatser för klienterna. Uppdraget är i en väldigt liten omfattning men där vi behöver hjälp från erfarna ögon att göra goda bedömningar. Rutinerna för detta uppdrag är under omarbetning och i din roll kommer du att löpande hantera ärenden från en e-tjänst. Detta innebär att uppdraget kan utföras på distans vart du än bor. Rollen innebär att du utifrån kostnadsförslag från tandläkare ska kunna bedöma vad som är akut och nödvändig tandv...
2022-05-13 2022-06-02
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Fotvårdsterapeut för dagtidsjobb i Mariestads kommun
Fotvård är en serviceinsats som är till för kommuninnevånare i Mariestad som är 68 år och äldre. Mottagningarna finns på kommunens särskilda boenden men även hembesök kan förekomma vid behov. Du kommer att arbeta självständigt med behandlande och förebyggande fotvård och ansvarar tillsammans med din kollega för bokningar på mottagningarna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat fotbad, fotmassage, klippning av naglar, fila bort förhårdningar, behandla nagelsvamp och liktornar m.m. Tjänsten avser heltidstjänst, dagtid måndag-fredag.
2022-05-12 2022-06-01
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Enhetschef till hemvården
På grund av att tidigare enhetschefer gått vidare till nya utmaningar behöver vi ersättningsrekrytera på dessa positioner. Som enhetschef inom vård och omsorg i Mariestads kommun erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar för att planera och leda din verksamhet mot uppsatta må...
2022-05-12 2022-06-02
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i idrott och hälsa Högelidsskolan 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 i idrott och hälsa. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig á jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en del i ett arbetslag och om du gillar lagarbete och är genuint intressera...
2022-05-11 2022-05-31
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Kvalificerad socialsekreterare till Barn och unga
I rollen som kvalificerad socialsekreterare är du ett nära stöd till socialsekreterare inom både insats- och utredningsgruppen. Du stöttar socialsekreterarna i syfte att utveckla och stärka kvaliteten i handläggningsprocessen och utredningsförfarandet. I arbetet förekommer arbetsuppgifter som att: • Vara medhandläggare i ärenden. • Agera bollplank. • Ansvara för introduktion av nya socialsekreterare. • Stötta implementering av arbetsmetoder och rutiner. • Det kan även förekomma hantering av egna ärenden efter behov. Som kvalificerad social...
2022-05-11 2022-06-01
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Kontaktperson med datorintresse
Som kontaktperson fyller du en stödfunktion åt en person med behov av struktur och kontinuitet. Arbetet innebär att du under tre timmar i veckan; • Är en medmänniska att samtala med • Är till hjälp för att komma i kontakt med andra människor • Är till hjälp för att delta i olika aktiviteter som intressen eller att följa med till och från vårdkontakter. • Ger råd i vardagliga situationer.
2022-05-10 2022-05-26
Mariestads kommun, Miljö och bygg Projektanställningar vid verksamhet miljö- och bygg Mariestads kommun
Vi söker två medarbetare som vill hjälpa oss året ut med inventerings- och enklare tillsynsarbete. De områden vi behöver titta mer på är: - Små jordbruks miljöfrågor, - Lokaler där hygienisk behandling bedrivs (tatuerare, fotvårdare etcetera) samt, - Hur de REKO-ringar som säljer närproducerade livsmedel har organiserat sin hantering. Det är arbetsuppgifter av skiftande slag så vi önskar oss ett par medarbetare som kan ta var sina. Som stöd och handledning finns miljöinspektörer och de kan hjälpa i gång de vi anställer. Vår hela verksa...
2022-05-10 2022-05-31
Mariestads kommun, Förskola och pedagogisk omsorg Barnskötare till Sikelvingens förskola
Som barnskötare ansvarar du för att • Arbeta utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument, utifrån förskollärarens ledning av det pedagogiska arbetet • Arbeta tillsammans med och komplettera förskolläraren i uppdraget att främja barns omsorg, utveckling och lärande utifrån ett undervisande förhållningssätt • Bidra till arbetslagets gemensamma uppgifter i planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av utbildningen • Vara delaktig i förarbete och genomförande av utvecklingssamtal • Vara delaktig i att sa...
2022-05-09 2022-05-25
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Processledande sjuksköterska till Nära vård
Vi söker en sjuksköterska för utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård som del i tjänsten. Tjänsten är på heltid året ut och innebär att 50 % ska ägnas till att arbeta mot omställningsarbetet till Nära vård och 50 % som sjuksköterska i verksamheten. Du ska tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef ansvara för att hålla ihop, samordna och stödja det lokala arbetet i omställningen till en nära vård. Genom att vara motorn i omställningen till en Nära vård lokalt, bidrar du till att stärka både interna och externa struktur...
2022-05-06 2022-05-30
Mariestads kommun, Sektor ledning Administrativ chef
Som administrativ chef har du processansvaret för ärenden till nämnder, myndighetsärenden samt sammanhållen administration. Utifrån lagstiftning, politiska mål och beslut ska du med mod och lyhördhet styra, leda, stärka och utveckla medarbetare och verksamheten. Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga arbetet, vilket kräver en god självkännedom och trygghet i ledarskapet. Administrativa enheten är en liten organisation med gemensam nämndadministration vilket innebär att det är naturligt att dela på...
2022-05-06 2022-05-29
Mariestads kommun, Miljö och bygg Administratör vid verksamhet miljö- och bygg
Du kommer att vara första kontakten vid förfrågningar och hänvisning när våra sökande vill ha svar på sina funderingar. Ärendena kommer in såväl digitalt från vana byggfirmor som från enskilda personer. Vi är på väg mot en mer och mer digitaliserad verklighet men än så länge finns även handritade ansökningar och många telefonförfrågningar om var man ska börja. Du kommer också att diarieföra ärenden så att handläggarna kan arbeta med dem. När besluten tagits ska också dokumentationen säkerställas och arkiveras. Så småningom kommer våra färdiga ...
2022-05-06 2022-05-27
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Två stödpedagoger till LSS
Som stödpedagog inom LSS har du ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamhetens utveckling. Detta innebär ansvar för att löpande bidra och stötta vid skapandet av rutiner, dokumentering och uppföljning av genomförandeplaner samt övrig dokumentation. Du ska fungera som bollplank och stöd till övrig personal gällande detta samtidigt som du arbetar brukarnära och är en del av det omvårdnadsnära arbetet. I ditt uppdrag som stödpedagog verkar du enligt LSS för att ge personer som bor på boendet en god livskvalité. Detta innebär att på ett po...
2022-05-05 2022-05-26
Mariestads kommun, Sektor utbildning Specialpedagog förskola
Som specialpedagog i förskolan kommer du att ha en viktig roll i Mariestads kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som externa aktörer. Våra specialpedagoger i förskolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för barnen i förskolans verksamheter, i tätt samarbete med övriga medarbetare inom barn- och elevhälsan. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsstöd i form av konsultation och handledning till personal och rektorer, teamarbete kring barn...
2022-05-04 2022-05-25
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare grundsärskolan
Vi söker nu en lärare till vår grundsärskola. Som lärare i grundsärskolan ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel, samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag. Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och dina tidigare erfarenheter samtidigt s...
2022-05-04 2022-05-25
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i engelska/svenska Högelidsskolan åk 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i årskurs 7-9 med engelska och svenska. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande och eget ansvarstagande. Att hålla sig á jour om utveckling i den pedagogiska omvärlden är ett naturligt inslag i uppdraget som lärare. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete. Du är en del i ett arbetslag och om du gillar lagarbete och är genuint int...
2022-05-04 2022-05-20
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Sommarvikarie inom socialpsykiatrin
Du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter, som uppstår i samband till målgruppens olika livsområden. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov. Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. Verksamheten eftersträvar samarbet...
2022-05-04 2022-05-25
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare i förskoleklass Högelidsskolan
Du ansvarar för en av våra tre förskoleklasser. Tillsammans med dina närmsta kollegor planerar, genomför och utvärderar/dokumenterar ni det pedagogiska arbetet. Du kommer tillhöra arbetslag F-3 kring arbetet med gemensamma frågor.
2022-05-03 2022-05-22
Mariestads kommun, Sektor utbildning Lärare till Kvarnstenens skola
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och undervisa i klass utifrån gällande läroplan och kursplan. I din tjänst ingår mentorskap.
2022-05-03 2022-05-20
Mariestads kommun, Sektor utbildning Fritidspedagog till Högelidsskolan F-6
Vi söker en legitimerad fritidspedagog till en av våra hemvister för elever i åk F-2. Du kommer ansvara för planering, genomförande och utvärdering/dokumentation av aktiviteterna tillsammans med en kollega samt resurspersonal. Du ingår i fritids arbetslag som består av nio personal. Av din heltid avsätts sex timmar för planering, enskilt och tillsammans med kollegor. Viss tid under dagen sker i samverkan med skolan där du är en resurs knuten till en årskurs. Arbetstider enligt schema där både öppning och stängning sker.
2022-05-02 2022-05-23
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Hasselbacken
Vi söker dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande! Du har ett pedagogiskt uppdrag utifrån Lpfö 18 och tar ansvar för att verksamheten blir trygg, rolig och lärorik för alla barns som deltar. Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten på förskolan utifrån förskolans styrdokument tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Du vill prova nya idéer, är engagerad och känner glädje i att vara en medforskande förskollärare som är nära barnen. Att dokumentera barns lärprocesser tillhör vardagen. För d...
2022-04-29 2022-05-20
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Drifttekniker vattenverk
Som drifttekniker blir du en viktig del i det team som ser till att våra VA-anläggningar fungerar och uppfyller de miljö- och säkerhetskrav som ställs. Ditt arbete är omväxlande och involverar mycket eget ansvar och flexibilitet. I arbetsuppgifterna ingår processövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion. Vid arbete på vattenverken har du i uppdrag att övervaka reningsprocessen. Med din processkunskap som t.ex. diplomerad drifttekniker och med din tekniska kompetens är du med och utvecklar vår verksamhet. För att säkerställa dri...
2022-04-29 2022-05-20
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Ljungdalen
Vi söker dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande! Du har ett pedagogiskt uppdrag utifrån Lpfö 18 och tar ansvar för att verksamheten blir trygg, rolig och lärorik för alla barns som deltar. Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten på förskolan utifrån förskolans styrdokument tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Du vill prova nya idéer, är engagerad och känner glädje i att vara en medforskande förskollärare som är nära barnen. Att dokumentera barns lärprocesser tillhör vardagen. För d...
2022-04-29 2022-05-20
1 2 >