Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet Förrättningslantmätare, Mariestad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förvä...
2023-02-02 2023-02-28
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten
Vuxenenhetens uppdrag är att utreda, tillgodose stöd och behandling samt följa upp insatser för vuxna personer från 18 år och uppåt som har problem med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. Myndighetsutövning förekommer även inom områdena våld i nära relation, socialpsykiatri samt bostäder. På vuxenenheten sätter vi stort värde på det sociala arbetet och vi möter klienterna där de är utifrån en helhetssyn. En stor del av arbetet bygger på att skapa relation, allians och tillit. Grunden i arbetet är att ge ett...
2023-02-02 2023-02-12
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen Säsongspersonal till Drift & Service - Gata/Park Mariestad
Vi söker säsongspersonal till vår produktionsavdelning drift och service - Gata/park Mariestad Arbetsuppgifter består bland annat av gräsklippning, plantering, vattning, ogräsrensning, skötsel av grönytor, trädvård, renhållning av utemiljöer i kommunen, skötsel och underhåll av gator, trafikmärken och målning samt övriga drift- och underhållsarbeten. Schemalagd helgarbete kommer att ingå i anställningen för park och för drift och service gata gäller rak 40 timmars vecka. Du blir anställd i Mariestads kommun och arbetet ska utföras i alla tre...
2023-02-02 2023-02-23
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen Säsongspersonal till Drift & Service - VA MTG
Vi söker en säsongspersonal till vår produktionsavdelning drift och service - VA MTG Arbetsuppgifter består bland annat av vattenprovtagning ledningsnät, besiktningar av nyanslutningar, sommarvatten, förrådshantering, vattenmätarbyte, akutjobb så som vattenläckor och avloppsstopp. Du blir anställd i Mariestads kommun och arbetet ska utföras i alla tre kommunerna, MTG.
2023-02-02 2023-02-23
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen VVS montör
Som VVS-montör arbetar du med montering, service, underhåll, installationsarbete, felsökning samt reparation inom VVS. Du arbetar även med att säkra den dagliga driften av befintliga system. För att arbeta som VVS-montör hos oss ska du vara uppdaterad vad gäller ny teknik, du kan läsa ritningar samt är en kreativ problemlösare inom ditt område. Som VVS-montör har du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. I rollen ingår även att • Utifrån givna ritningar, beskrivningar och/eller...
2023-02-01 2023-02-28
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kock
Vi söker en engagerad och driven kock. I ditt arbete ingår att: • Tillaga god, näringsriktig och hållbar mat ifrån grunden. • Laga dietkost. • Ta del av alla förekommande uppgifter i ett kök som tex egenkontroll, planering, beställning av varor, städ, disk mm. • Verka för en god arbetsmiljö, och trevligt bemötande mot såväl matgäst, personal och kollegor. • Jobba i kostdataprogrammet Matilda. • Utgå från kommunens riktlinjer och mål.
2023-01-31 2023-02-21
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kock med pooltjänstgöring
Denna tjänst är en pooltjänst med helg vilket innebär att man utgår från ett kök men blir utplacerad till de kök som är i behov av hjälp. Som kock i Mariestads kommun är dina arbetsuppgifter att laga god och näringsriktig mat enligt Mariestads kommuns riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår att planera matsedlar efter önskemål och årstider där du hanterar beställningar i Agresso. Denna tjänst är en pooltjänst med helg vilket innebär att man utgår från ett kök men blir utplacerad till de kök som är i behov av hjälp.
2023-01-31 2023-02-21
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef inom hemvården, Mariestads kommun
Det finns sju hemvårdsområden i kommunen där vi nu behöver tillsätta en enhetschef för tillsvidareanställning inom ett utav dessa områden. Som enhetschef inom hemvården i Mariestads kommun erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar för totalt ca 30 medarbetare och planerar oc...
2023-01-27 2023-02-26
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Söker du ett engagerande sommarjobb? Du kanske är just den Gryning behöver?
Vad innebär tjänsten? Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra klienter i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Om du har en akademisk examen ingår även att arbeta med behandlings- och utredningsarbete. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dyg...
2023-01-26 2023-03-05
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Mariegärdes särskilda boende, vikariat
Som sjuksköterska på Mariegärdes särskilda boende är du ansvarig för att ge en säker hälso- och sjukvård till de äldre. Arbetsuppgifterna är varierande, där ingår bland annat att: • Planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser. • Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare. • Arbeta med förebyggande insatser och rehabilitering för bibehållen hälsa. • Beställning av sjukvårdsmaterial. • Kontakt med anhöriga. • Journalföring. I rollen har du tätt samarbete med dina sköterskekollegor samt rehab- och oms...
2023-01-26 2023-02-20
Kriminalvården, Mariestad Kriminalvårdare till Mariestad, semestervikariat
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2023-01-20 2023-02-19
Kriminalvården, Mariestad Kriminalvårdare till Mariestad
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2023-01-20 2023-02-05
Gryning Vård AB, B. EHRV Gryning söker sommarvikarier till HVB för skydd och HVB Söderåsen
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent arbetar du med olika arbetsuppgifter som förekommer på ett HVB-hem. Det handlar om att stödja våra placerade ungdomar och bidra till en trygg miljö där förändring är möjlig. I arbetet förekommer också praktiska arbetsuppgifter som matlagning och städning. HVB har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna arbetstider.
2023-01-19 2023-02-28
Gryning Vård AB, B. Solsidan Solsidan söker Semestervikarier
Vad innebär tjänsten? Som behandlingsassistent handlar dina arbetsuppgifter om omvårdnad och tillsyn av våra inskrivna. Det dagliga arbetet med barnen och familjerna vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt, där tydlighet och struktur präglar vardagen. Du möter våra inskrivna i samtal, gör beteendeobservationer och enklare dokumentation. Ibland behöver du ha kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare eller andra viktiga personer i den inskrivnes nätverk. I uppdraget ingår det att vara ett stöd för barn och familjer i deras dagliga ruti...
2023-01-18 2023-02-15
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska inom LSS-verksamheten, Mariestads kommun
Som sjuksköterska inom LSS ansvarar du för hälso- och sjukvården både i det enskilda hemmet och i våra gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. I ansvaret ingår omvårdnad och medicinska insatser till alla åldersgrupper inom verksamheten samt handledning av övrig vårdpersonal. Du arbetar i team ihop med två andra LSS-sjuksköterskor och har även samarbete med sjuksköterska som ansvarar för kommunens socialpsykiatri. Andra funktioner du samverkar med är rehabiliteringspersonal samt med ansvariga enhetschefer och omsorgspersonal. T...
2023-01-16 2023-02-06
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterskeassistenter till sommaren 2023
Som sjuksköterskeassistent stöttar du sjuksköterskor i deras dagliga arbete och genom att utföra arbetsuppgifter som: • Provtagning • Såromläggning • Apoteksärenden • Kontrollera vitala parametrar • Diverse administrativa uppgifter Arbetstiderna är främst dagtid måndag-fredag kl. 07-16 men det kan också förekomma viss tjänstgöring på enstaka helger.
2023-01-13 2023-03-03
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till hemvård och särskilt boende/korttidsboende äldre
Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom städ, tvätt, matlagning, handling och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team dä...
2023-01-13 2023-03-31
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb gruppbostad, servicebostad, korttidsboende, personlig assistans
Gruppbostad På ett gruppboende bor ett antal brukare som har egna lägenheter. Här arbetar du med att ge personer som bor på boendet ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån individens behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Att använda alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken, symboler är vanligt. Servicebostad Servicebostad ä...
2023-01-13 2023-03-31
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Enhetschef stöd- och behandlingsenheten
Vill du arbeta med att leda andra i ett meningsfullt arbete som gör skillnad i människors liv? Då kan du vara vår nya enhetschef inom stöd- och behandling för vuxna! Som enhetschef hos oss arbetar du med engagemang för att leda och utveckla vår verksamhet tillsammans med dina medarbetare och övriga kollegor. Du ansvarar för att samarbeta med dina kollegor och effektivisera arbetsprocesser samt tillvarata medarbetares kreativitet genom praktiskt och nära ledarskap på enheten. Du ansvarar för verksamhet, arbetsmiljö, personal och ekonomi inom d...
2023-01-13 2023-02-02
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare idrott och hälsa, Grangärdets skola
Som lärare i ämnet idrott och hälsa på Grangärdets skola ansvarar du för undervisning i ämnet för eleverna i åk 1-6 med möjlighet att även hålla idrottslektioner i förskoleklass. Du planerar och genomför lektioner som bidrar till elevernas vilja att utvecklas inom ämnet. Idrottsläraren på Grangärdets skola ingår i arbetslag och samverkar med kollegiet för en ämnesövergripande och inspirerande undervisning. I tjänsten som idrottslärare arbetar du utifrån gällande styrdokument och din uppdragshandling gentemot verksamhetens mål. Du arrangerar o...
2023-01-12 2023-02-02
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till HVB och socialpsykiatri
Socialpsykiatri Inom socialpsykiatrin finns det tre olika boenden för personer med någon form av psykisk ohälsa. Socialpsykiatrins boendestöd är ett stöd för personer med någon form av psykisk ohälsa. Här arbetar du utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som finns i dennes livssituation. HVB HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13-20 år. Vi vänder ...
2023-01-05 2023-03-31
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till HVB och Socialpsykiatri
Om HVB HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13-20 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. Inom HVB arbetar du självständigt och stöttar ungdomarna i deras individuella utveckling med deras genomförandeplan som grund. Du är ett professionellt stöd i vardagen och medverkar vid social planering. Du arbetar även mot målsättningen att skapa självständighet och en meningsfull fritid. I arbetsuppgifterna ingår planering, behandling och uppföljning i behandli...
2022-12-20 2023-03-31
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikariat som lärare, fritidspedagog, elevassistent, förskollärare, barnskötare
Vi söker dig som är över 18 år och vill arbeta som timavlönad vikarie inom förskolan, fritidshem eller grundskolan på en eller flera enheter. Du arbetar som vikarie och visar i din kalender i WinLas bokningssystem på webben vilka tider du är tillgänglig. Utifrån dessa erbjuds du arbete när behov uppstår i verksamheten på de förskolor, fritidshem eller skolor där du är godkänd som vikarie. Vi sparar din ansökan under hela ansökningsperioden och återkommer om det blir aktuellt för intervju.
2022-11-16 2023-02-15