Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor utbildning Kock
Kostavdelningen söker kock till förskolan Kronopark. Vi erbjuder ett varierande arbete som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter, tex matlagning, specialkost, beställning, servering, disk och städ. Då köket kommer att kunna läsa av energiförbrukning per måltid så ska detta planeras och presenteras i menyn. I tjänsten ingår också planering och prioritering av arbetsuppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
2021-10-19 2021-11-02
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Undersköterska/larmoperatör med intresse för välfärdsteknik
Tjänsten är en kombination mellan att arbeta som undersköterska inom hemvården samt att arbeta som larmoperatör. På sikt är tanken att du ska arbeta som larmoperatör på heltid. I rollen som undersköterska inom hemvården besöker du brukare i deras hem och stöttar med den hjälp som blivit beviljad. Det innebär sedvanliga arbetsuppgifter såsom personlig hygien, hjälpa till vid matsituation, tvätt, handla med mera. Som larmoperatör är du spindeln i nätet som säkerställer fungerande trygghetsskapande utrustning för de boende som blivit beviljad...
2021-10-18 2021-11-28
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Regattans förskola
Vi söker dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande! Du har ett pedagogiskt uppdrag utifrån Lpfö 18 och tar ansvar för att verksamheten blir trygg, rolig och lärorik för alla barns som deltar. Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten på förskolan utifrån förskolans styrdokument tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Du vill prova nya idéer, är engagerad och känner glädje i att vara en medforskande förskollärare som är nära barnen. Att dokumentera barns lärprocesser tillhör vardagen. För d...
2021-10-18 2021-11-08
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Personlig assistent med sjövana
Just nu söker Mariestads kommun ny personlig assistent till ett av våra uppdrag. Som personlig assistent arbetar du främst hemma hos en brukare men även på andra platser där brukaren kan befinna sig i sin vardag. Din huvuduppgift är att stödja och bistå brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet kan innefatta allt ifrån omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor till hjälp vid fritidsaktiviteter det förekommer även arbetsuppgifter inom HSL. Som personlig assistent är du brukarens förlängda arm i vardagen varför det är ...
2021-10-15 2021-10-31
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Avdelningschef gata
Som chef för avdelningen gata har du det övergripande ansvaret för avdelningens operativa och strategiska arbete inom verksamhetsområdet avseende både drift, skötsel och större infrastrukturprojekt. Gatuavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av MTG kommunernas gator, parker, allmänna platser, hamn och skärgård. Som avdelningschef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för samordning av avdelningens projekt och uppdrag. Du samverkar med övriga avdelningar och verksamheter. Stödjer i övergripande och strategiska u...
2021-10-14 2021-11-04
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Skrivarens förskola
Hos oss får du möjlighet att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan! Förskolan Skrivaren är en liten trivsam arbetsplats. Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö 18) innebär att utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lärande för alla barn. Verksamheten utvecklas genom din planering, genomförande och utvärdering tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Mariestads kommun har en medveten strategi för hög kompetensnivå inom förskolan vilket innebär att du får ett gott stöd av kollegor. Att dokumentera barns ...
2021-10-14 2021-11-04
Mariestads kommun, Sektor utbildning Förskollärare till Hertig Karls förskola
Vi söker dig som vill ha ytterligare utmaningar i ditt förskolläraruppdrag! Vi söker en pedagog som vill skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn på förskolan! Du är med och utvecklar vår nya, fina förskola med inriktning språk och kommunikation. Du ska värdesätta att arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet som är förskolans inriktning. Ditt pedagogiska uppdrag (Lpfö -18) innebär att utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lärande för alla barn. Verksamheten utvecklas genom din planering, gen...
2021-10-14 2021-11-04
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Behandlingsassistent HVB
Som behandlingsassistent stödjer du ungdomarna i deras individuella utveckling med deras genomförandeplan som grund. Du är ett professionellt stöd i vardagen, medverkar vid social planering och är kontaktperson gentemot skola, föreningsliv, det sociala nätverket, socialtjänst och gode män. Du arbetar även mot målsättningen att skapa självständighet och en meningsfull fritid. I arbetsuppgifterna ingår planering, behandling och uppföljning i behandlingsarbetet för de unga. Övriga uppgifter är bland annat dokumentation, externa kontakter och pra...
2021-10-13 2021-11-03
Mariestads kommun, Arbetsmarknad Behandlare till Beroendecentrum
Vi söker en behandlare till Beroendecentrum. Beroendecentrum ger behandling till personer som har beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Beroendecentrum ger också stöd till anhöriga till dessa personer. Behandlingen utgår från bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och 12-stegsbehandling.
2021-10-13 2021-10-31
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemtekniker på Länsstyrelsernas IT-avdelning blir du en del av en arbetsgrupp som ansvarar för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Vi driver gemensamt utveckling av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Vi har en hög ambitionsnivå och tydliga mål för att hålla en hög servicenivå. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logga...
2021-10-12 2021-11-02
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Platsmarknadsförare till Mariestad
Mariestads kommun är offensiv inom många områden, vi är en kommun med framåtanda och stolthet. Vi vill nu vidareutveckla detta med hjälp av en platsmarknadsförare. Tjänstens uppdrag blir att platsmarknadsföra hela Mariestad för att locka fler människor att flytta till kommunen och fler företag att etablera sig här. Vi ser gärna att platsmarknadsföraren utvecklar och genomför innovativa marknadsföringstekniker, vi tror att du behöver kunna tänka utanför boxen och ibland arbeta lite okonventionellt. Du arbetar för Mariestads kommun i nära sam...
2021-10-12 2021-11-05
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Näringslivschef
Mariestad är en av landets modigaste kommuner med en stark fokus på tillväxt. Vi växer och företagsklimatet har aldrig någonsin skattats så högt som nu och vi ska klättra ytterligare! Du kommer att vara en av två näringslivschefer som tillsammans med kollegor har kraft och kompetens att utveckla vårt framgångsrika arbete ytterligare. Det ska vara enkelt och smidigt för näringslivet att verka och växa i Mariestad. Dialogen med företagarna ska vara öppen och förtroendeskapande. Du kommer driva och medverka i olika projekt som syftar till att stä...
2021-10-12 2021-11-05
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemspecialist hos oss ansvarar du tillsammans med din arbetsgrupp för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Här driver vi gemensamt utvecklingen av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Ambitionsnivån är hög och vi har tydliga mål för att hålla bästa möjliga servicenivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logganalyser ...
2021-10-12 2021-11-02
Mariestads kommun, Sektor utbildning Yrkeslärare på Vård- & omsorgsprogrammet, Vuxenutbildningenymnasiet
Undervisning i vård- och omsorgsämnen samt övriga pedagogiska arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i vård- och omsorgsprogrammets arbetslag för vuxenutbildning. Arbetet innefattar planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen, både på program- och ämnesnivå. Du arbetar med IKT i det dagliga arbetet. Förutom undervisning ingår även APL uppföljning.
2021-10-11 2021-10-31
Mariestads kommun, Sektor utbildning Yrkeslärare till vård och omsorg, vuxenutbildningen
Undervisning i vård- och omsorgsämnen samt övriga pedagogiska arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i vård- och omsorgsprogrammets arbetslag för vuxenutbildning. Arbetet innefattar planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen, både på program- och ämnesnivå. Du arbetar med IKT i det dagliga arbetet. Förutom undervisning ingår även APL uppföljning.
2021-10-11 2021-10-31
Mariestads kommun, Sektor utbildning Grundskollärare åk 1-3 på Högelidsskolan
Du kommer ingå i trippel för åk 2 och vara mentor för 16 elever. Som mentor har du tätare kontakt med de elevers föräldrar som du har, vid exempelvis utvecklingssamtal, möten eller vid behov. Tillsammans med dina kollegor i trippeln ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av undervisningen för årskursens teoretiska ämnen. På skolan är du en del av lågstadiets arbetslag där vi tillsammans har områden som vi hjälps åt kring.
2021-10-11 2021-11-01
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Två nattsjuksköterskor till Mariestads kommun
Nu söker vi två stycken sjuksköterskor för nattjänstgöring på deltid, 69 %. Som sjuksköterska arbetar du med personer med olika behov, allt från grundläggande sjukvårdsinsatser till alltmer kvalificerad vård i hemmet. Arbetsuppgifterna är varierande, där ingår bland annat att: • Ansvara för planering, genomförande och utvärdering av HSL-insatser. • Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare. • Delegera läkemedelshantering och vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, samt rådgivning och handledning till omsorgspersonal....
2021-10-08 2021-11-28
Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen Naturförvaltare till Mariestad
Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Funktionen för naturskötsel består av 16 medarbetare som arbetar med naturvårdande skötsel och friluftsliv inom skyddad natur. I Västra Götalands län finns runt 550 naturreservat varav ca 150 st förvaltas av länsstyrelsen. Merparten av dem ligger i den östra delen av länet, Skaraborg. Här finns ett rikt och varierat natur- och kulturlandskap; med pla...
2021-10-06 2021-10-27
Mariestads kommun, Fritid och kultur Badhusföreståndare
Som föreståndare och arbetsledare har du ansvar för verksamheten, den löpande ekonomin och personalgruppen. Du har inte budgetansvar eller övergripande personal och lönesättningsansvar. I rollen ingår att leda och vidareutveckla medarbetarna och verksamhet samt att ansvara för gästernas säkerhet och trivsel. Du ansvarar för bemanning, schemaläggning, hemsida och marknadsföring. Arbetsuppgifterna omfattar också de verksamhetsdelar som förekommer vid en badanläggning som exempelvis friskvård, simundervisning, tillsyn, övrig skötsel, lokalvård och...
2021-10-05 2021-10-25
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Utvecklingsinriktad Chef för Datacenter och krypto
Vi söker dig som vill leda funktionen Datacenter och krypto. Du ingår i ledningsgruppen för enheten Driftstöd där du har en strategisk roll och bidrar med verksamhetsutveckling. Du har resultat-, budget- och personalansvar. Funktionen är i en spännande förändringsfas där nya arbetssätt och tjänster utvecklas i hög takt. Förutom att vara aktiva i länsstyrelsernas digitaliseringsresa är funktionen också med i uppbyggnaden av IT-förmågor inom civilt försvar ihop med kärnverksamheten och andra myndigheter. Tillsammans med ett engagerat och komp...
2021-10-05 2021-10-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Mariestad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-01 2021-10-31
Mariestads kommun Arbetsledare till mark och anläggning, Mariestads kommun
Vi söker en arbetsledare för mark och anläggning för att stärka upp vår produktionsavdelning med placering i Töreboda och MTG som arbetsområde. Som arbetsledare inom vår organisation ingår och leder du i ett team som arbetar med förnyelse och nyproduktion av ledningsnät, gator och offentlig miljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, leda, fördela och samordna arbetet med den egna personalen och underentreprenörer. VA-saneringar och gatuombyggnad av hela gatusträckor är typiska projekt som förekommer. Arbetsmiljö-, p...
2021-10-01 2021-10-22
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Vikarier till äldreomsorg, LSS, personlig ass, psykiatri
När du arbetar som timvikarie i Mariestads kommun kan du arbeta inom ett eller flera områden; Hemvården, Särskilt boende, LSS, Personlig assistans eller Socialpsykiatrin. Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och service. Stora de...
2021-09-29 2021-12-31
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Undersköterskor till Mariestads hemvård
Att arbeta som undersköterska i hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och service. Till arbetet hör även ett nära samarbete med främst andra undersköterskekollegor, samordnare och sjuksköterskor.
2021-09-21 2021-11-21
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Sjuksköterskor till Mariestads kommun
Som sjuksköterska arbetar du med personer med olika behov, allt från grundläggande sjukvårdsinsatser till alltmer kvalificerad vård i hemmet. Arbetsuppgifterna är varierande, där ingår bland annat att: • Ansvara för planering, genomförande och utvärdering av HSL-insatser. • Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare. • Delegera läkemedelshantering och vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, samt rådgivning och handledning till omsorgspersonal. • Arbeta med förebyggande insatser och rehabilitering för bibehållen hälsa....
2021-09-03 2021-11-03
1 2 >