Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Lärare till fritidshem Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt fritidshemsverksamhet. Vi söker nu en kollega som vill jobba med oss under höstterminen 2022 på ett vikariat. I rollen som lärare för fritidshemmet samarbetar du med lärare i skolan, elevassistenter och övrig personal på verksamheten. Som lärare på fritids ska du verka för att eleverna får en god kunskapsutveckling före och efter skoldagen samt under lov. Du ska också arbeta för att skapa en stimulera...
2022-06-23 2022-07-31
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Pedagog till Rörbäcksnäs skola
Inför höstterminen 2022 söker vi nu en pedagog till vår fina kommunala skola i Rörbäcksnäs, Vildmarksskolan. På skolan arbetar vi brett över årskurserna och i denna roll som vi ser är en heltidstjänst med kombination som pedagog i alla årskurser F-6 samt fritidsverksamheten. I ditt uppdrag planerar du undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Din undervisning är kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras personlig utveckling. Un...
2022-06-21 2022-07-10
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Handläggare skolkansliet
Skolverksamheten i Malung-Sälens kommun kännetecknas av erkänt goda resultat. Vi söker nu en vikarierande handläggare till skolkansliet inom Barn och utbildningsförvaltningen som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Du kommer arbeta i en övergripande administrativ roll som kommer innehålla en bred variation av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kommer bestå av: • ansökan och redovisning av stadsbidrag inom förvaltningen. • beslutande och överklagan för skolskjuts samt vara en länk mellan kommunen och kollektivtrafikförvaltningen. ...
2022-06-21 2022-07-06
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Administrativ assistent till äldreomsorgen
Vi behöver hitta dig som har en hög servicekänsla och en utvecklad administrativ förmåga. Som administrativ assistent hos oss kommer du att arbeta med allmänna administrativa arbetsuppgifter samt mer specifika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter är varierande men ditt huvudansvar är personaladministration såsom anställningsavtal, lönerapportering, fakturakontroll, schemahantering, personalplanering och telefonservice. Du kommer vara ett administrativt stöd åt enhetschefer inom äldreomsorgen samt tillser att övriga föreko...
2022-06-21 2022-07-24
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker en personlig assistent där din arbetsplats kommer vara i Malung. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som är att: • stötta brukaren i det dagliga • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg och • utföra hushållsuppgifter hos och med brukaren Det är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsten innebär schema veckans alla dagar...
2022-06-20 2022-08-14
Individ och familjeomsorgen, Malung-Sälens kommun Socialsekreterare till vuxenenheten
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med myndighetsutövning inom vuxenenheten som består av områdena missbruk- och beroende, våld, ekonomiskt bistånd samt tillkommer mottagningsfunktion vuxen vid frånvaro där. Dina arbetsuppgifter innefattar att på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser inom aktuella områden enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Strukturerade insatser på hemmaplan, förebyggande arbete och arbete gentemot vår öppenvård är även viktiga delar av ...
2022-06-15 2022-07-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Arbetsterapeut
Till vår HSR-enhet söker vi nu en vikarierande arbetsterapeut till vår södra kommundel. HSR-enheten ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Södra kommundelen sträcker sig från Tandö i norr till Yttermalung i Söder. Vår utgångspunkt är från Malung. Du kommer arbeta nära dina kollegor som är arbetsterapeuter och fysioterapeuter men du arbetar också tillsammans med övriga medarbetare inom enheten så som sjuksköterskor och har dialog med andra yrkesgrupper. I rollen har du möjlighet att s...
2022-06-14 2022-07-03
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Barnskötare eller Förskollärare till Sälen
Vi söker barnskötare eller utbildad förskollärare till våra förskolor i norra kommundelen. Din arbetsplats är på förskolan i Sälen, som idag består av 3 hus med 2 avdelningar i varje. Förskolorna är vackert belägna i Sälen by med närhet till skogen och utsikt över Sälenfjällen. Som barnskötare kommer du att arbeta utifrån barnens behov, av trygghet, lärande och utveckling. Arbetet innebär även samarbete med vårdnadshavare, kollegor och ledning. Vi har en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt som bygger på läroplanens intentio...
2022-06-09 2022-06-26
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Elevassistent till Särskolan Blomsterbäckskolans rektorsområde
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt fritidshemsverksamhet. Nu söker vi en elevassistent som vill jobba med oss under höstterminen. Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och andra elevassistenter i Särskolan. Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens av arbete med elever med funktionsvariation. Du ska tillsammans med elevhälsans kompetenser och stöd skapa förutsättningar för lärande och motivation. Det innebär bland annat att du...
2022-06-08 2022-07-10
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Lärare till förskoleklass
När läsåret 22/23 startar i augusti 2022 kommer flertalet skolor i Malung-Sälens kommun att arbeta i ett nytt organisationsperspektiv. Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du till hösten 2022 skolverksamhet i årskurserna F-6 samt fritidshemsverksamhet. Vi söker utbildade lärare till förskoleklass som inför höstterminen 2022 vill arbeta hos oss på vikariat under hösten. Du kommer att arbeta med undervisning i förskoleklass. I arbetet ingår även rastaktiviteter, samverkan med s...
2022-06-08 2022-07-10
Individ och familjeomsorgen, Malung-Sälens kommun Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Vidare arbetar du med att medverka till egen försörjning i form av arbete eller annan sysselsättning samt ge rätt stöd till individen och en rättssäker handläggning. Det övergripande målet med ditt arbete är att medverka till att den biståndsökande uppnår egen försörjning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat omfatta: • Utreda, kartlägga, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) • Kli...
2022-05-19 2022-07-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Serviceteam till Hemtjänsten Lima/Transtrand
I denna tjänst blir du anställd som vårdbiträde/undersköterska inom Hemtjänsten. Uppdraget som hemtjänsten i kommunen har är brett och innefattar många delar. I denna roll kommer arbetsuppgifterna städning och inköp hos de som behöver vår hjälp främst att ingå, men även andra lättare arbetsuppgifter kan tillkomma. Denna tjänst innefattar inget som är kopplat till det omvårdande i yrkesrollen och är en tillfällig anställning för att vi ska kunna hantera perioder av höga arbetsbelastningar och framförallt semesterperioderna under sommaren. T...
2022-05-06 2022-07-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Vårdbiträde till särskilt boende och Hemtjänst Norra kommunen
Hos oss blir du anställd som vårdbiträde eller undersköterska inom någon av våra verksamheter i: Hemtjänsten Lima, Rörbäcksnäs Hemtjänsten Sälen, Transtrand eller Sörsjön Äldreboende Skålmogården i Lima Äldreboende Bompabacken i Transtrand Vi söker även dig som vill jobba natt i våra olika verksamheter så skriv gärna det i din ansökan om du specifikt vill jobba natt. Ditt arbete kommer att vara brett och innefatta många olika arbetsuppgifter. Arbetar du inom hemtjänst kan dina arbetsuppgifter vara tex social tid, städning, diskning och att hj...
2022-04-25 2022-07-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Sjuksköterska natt
Malung-Sälens kommun söker sjuksköterska för nattarbete. Som Sjuksköterska hos oss ingår du i HSR-enheten som även utgörs av distriktsköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som sjuksköterska ansvarar du för sedvanliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvård och på kommunens vård- och omsorgsboenden. Tillsammans med dina kollegor delas detta ansvar dygnet runt. De grundläggande arbetsuppgifterna är att bedöma, besluta och sätta mål utifrån individens behov. Vi dokumenterar enligt ICF i systemet Treserva. Nattjänsten är förlagd på...
2022-04-06 2022-07-31
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Sjuksköterska till Malung-Sälens kommun
HSR-enheten i Malung-Sälens kommun ansvarar för hälso- och sjukvård inom Socialförvaltningens verksamhetsområde. HSR-ansvaret avser hemsjukvård, särskilda boenden och LSS. Just nu söker vi dig som vill arbeta som sjuksköterska hos oss på korttidsboende och särskilt boende. Tjänstgöringen är dag, kväll och helg. Schemat som vi har idag bygger på att du som SSK jobbar 1 helg av 5 och 2 kvällar på ett 5-veckors schema. Du kommer ha ett omvårdnadsansvar för cirka 15-20 patienter som bor i korttidsboende och särskilt boende. Exempel på arbetsupp...
2022-04-06 2022-07-31
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Lillmons skola söker lärare åk 4-6
När läsåret 22/23 startar i augusti 2022 kommer flertalet skolor i Malung-Sälens kommun att arbeta i ett nytt organisationsperspektiv. Lillmons skola kommer från hösten 2022 vara en 4-6 skola. Skolan är belägen i centrala Malung och här bedrivs skolverksamhet, med till hösten cirka 170 elever. Inför höstterminen 2022 söker vi grundskollärare som vill arbeta i årskurs 4-6 hos oss. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten vidare. Som grundskolelärare arbetar du främst med dina elever och som lärare planerar du din un...
2022-03-09 2022-06-26
Bemanningen, Malung-Sälens kommun Sommarvikarier 2022 inom vård och omsorg Södra kommunen
Inom kommunens Socialförvaltning är huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Under sommaren, perioden veckorna 25-33, har vi behov av duktiga, engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till är vårdbiträde/undersköterska inom: • Hemtjänst - Malung, Malungsfors, Yttermalung, Tyngsjö (södra kommunen) • Särskilt boende - Orrmyrgården, Malungs Vårdhem • LSS - Malung • Personlig assistans - Malung Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med ...
2022-01-28 2022-07-10
Malung-Sälens kommun Socialsekreterare barn och unga
Individ- och familjeomsorgen i Malung-Sälen är samlad under socialnämnden som innefattar försörjningsstöd, missbruk/vuxna, barn och familj samt öppenvård. Verksamheten består totalt av en personalgrupp på 17 med öppet och trevligt klimat där det är självklart att vi hjälps åt och stöttar varandra inom och mellan grupperna. Tillsammans skapar vi vägar framåt för vidareutveckling och kunskapsutbyte. Vi söker dig som vill jobba som socialsekreterare med barn och unga. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av fem socialsekreterare. Gruppen ba...
2021-11-03 2022-07-03
Malung-Sälens kommun Vikarierande socialsekreterare
Individ- och familjeomsorgen i Malung-Sälen är samlad under socialnämnden, innehållande försörjningsstöd, missbruk/vuxna, barn och familj samt öppenvård. Verksamheten består av en personalgrupp på 17 med öppet och trevligt klimat där det är självklart att vi hjälps åt och stöttar varandra inom och mellan grupperna. Tillsammans skapar vi vägar framåt för vidareutveckling och kunskapsutbyte. Vi erbjuder ett vikariat till och med 31 oktober 2022 som socialsekreterare i vuxengruppen. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning inom områden missbru...
2021-11-03 2022-07-03