Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Skolsköterska till Malung-Sälens kommun
Vi söker nu en skolsköterska till elevhälsan i Malung-Sälens kommun. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska hos oss har du en nyckelroll i det arbetet. Du kommer ingå i skolans samlade elevhälsa och bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Elevhälsan består av skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Vi har idag ca 1000 elever i grundskolan fördelat på flera enheter över kommunen. Du kommer att arbeta mot ...
2023-06-09 2023-06-22
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Grundskollärare till Blomsterbäcksskolan
Vi söker en vikarierande utbildad grundskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten vidare. Du kommer att arbeta med undervisning för årskurs 3. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du ingår i ett härligt t...
2023-06-07 2023-06-21
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall, Malung-Sälen AB VA-ingenjör/ VA-planerare, ledningsnät
Arbetsuppgifterna är främst kopplade till bolagets strategiska ledningsförnyelse med klassificering, statusbedömning och värdering av vilka ledningar som ska åtgärdas före andra. Arbetsuppgifterna kommer alltså variera alltifrån utredningar i fält, framtagande av åtgärder och kontroll av utföranden. Du ska agera sakkunnig I entreprenader och ta hand om relationsunderlag och dokumentation. • Upprätta och driva arbetet med förnyelseplan för befintligt ledningsnät genom att följa upp, utvärdera och dokumentera befintliga ledningars status. • Pla...
2023-06-07 2023-06-27
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Skoladministratör till Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-3 samt fritidshemsverksamhet. Vi söker nu en vikarierande Skoladministratör till Blomsterbäcksskolan. Vikariatet sträcker sig från 14 augusti 2023 till och med 14 augusti 2024. Tillsammans med rektor kommer du ha en central roll på skolan och fungera som spindeln i nätet i många frågor. Som skoladministratör kommer du ha en varierad roll där du är ansvarig för det som ska göras i administrativa system samtidi...
2023-06-02 2023-06-18
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent inom LSS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som är att: • stötta brukaren i allt det dagliga • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg • utföra hushållsuppgifter hos och med brukaren Arbetstiden är enbart schemalagd till dagtid Det är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsten innebär sc...
2023-06-01 2023-07-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Förskollärare till Sälen
Malung-Sälens kommuns förskolor arbetar enligt läroplanen för förskolan och nu söker vi en kollega till en av våra verksamheter i Sälen-området. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi genomför verksamheten så att leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter. Via leken lär sig barnet språk, matematik, natur och teknik samt socialt samspel. En viktig del i arbetet är kontakten med vårdnadshavare ...
2023-06-01 2023-07-09
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall, Malung-Sälen AB Drifttekniker Sälen, vattenverk
I tjänsten kommer du i huvudsak att arbeta med våra vattenverk samt vår vattendistribution. Du kommer att arbeta med tillsyn, reparation, läcksökning, kontroller, felsökning, driftoptimering samt övrig VA-drift vid behov. Arbetet är självständigt, men vi arbetar även i team. Våra anläggningar övervakas med avancerat drift och övervakningssystem. Digital dokumentation och egenkontroll av anläggningarna är en viktig del i arbetet. Arbetet innebär kontakter med bland annat entreprenörer, leverantörer och kunder.
2023-05-30 2023-06-27
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall, Malung-Sälen AB Drifttekniker Sälen, ledningsnät
I tjänsten kommer du i huvudsak att arbeta med våra ledningsnät. Du kommer att arbeta med tillsyn, reparation, läcksökning, kontroller, felsökning, driftoptimering samt övrig VA-drift vid behov. Arbetet är självständigt, men vi arbetar även i team. Våra anläggningar övervakas med avancerat drift och övervakningssystem. Digital dokumentation och egenkontroll av anläggningarna är en viktig del i arbetet. Arbetet innebär kontakter med bland annat entreprenörer, leverantörer och kunder.
2023-05-30 2023-06-27
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Vikarierande enhetschef vård och omsorg, sommar
För sommarperioden, när våra ordinarie chefer inom vård och omsorg har semester, söker vi nu vikarierande enhetschef för våra enheter i norra kommundelen i Lima och Transtrand, det innefattar både hemtjänst och Säbo. Våra enhetschefer kommer ha semester utspritt över sommaren och som vikarierande enhetschef vill vi gärna att du kan jobba heltid under veckorna 27-34. Tjänsten innefattar att vara den som ger stöd, råd och styrning till alla medarbetare i verksamheten. En viktig del av arbetsuppgifterna som enhetschef innehar är att ha rätt be...
2023-05-29 2023-06-18
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Rektor till Blomsterbäcksskolan
Nu söker vi en rektor som vill fortsätta och utveckla en väl fungerande verksamhet för framtida behov på Blomsterbäcksskolan. Som rektor ska du driva ett målinriktat utvecklings- och uppföljningsarbete. Du kommer att ha ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. I uppdraget ingår att ständigt vidareutveckla pedagogik, värdegrund och verksamhet med målsättningen att alla elever, utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt. Du arbetar med ständiga förbättringar och ser till helheten i förvaltningen och kommunen. Samarbete...
2023-05-29 2023-07-09
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Skol- och Elevhälsoadministratör och schemaläggare (vikariat)
Elevadministration, elevhälsoadministration och personaladministration och arbete i de olika datasystemen för ändamålen. Arbete med skolans olika pedagogiska dokumentationssystem och andra program som hör till dokumentation och elevhälsoarbete Kalendariearbete - arbete kring skolans årshjul och kalendarium Protokolls- och minnesanteckningar i olika forum, både i Teams, samt i mer formella sammanhang. Ekonomihantering, budgetuppföljning och planering i samarbete med rektor Tjänsteplanering i samarbete med rektor och Schemaläggning i Skol...
2023-05-23 2023-06-11
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Medarbetare till korttidsboendet Lyran
Vi söker en härlig kollega till Lyran, korttidsboendet i centrala Malung. Arbetet består i att stödja barn, ungdomar och vuxna i deras vardag till olika aktiviteter samt personlig omvårdnad. Tillsammans med brukaren och/eller vårdnadshavare upprättar vi en genomförande-plan. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Det tydliggörs genom planen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. En viktig del i arbetet är att stimulera till olika sociala aktivite...
2023-05-22 2023-06-11
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Biståndshandläggare inom SoL
Som biståndshandläggare arbetar du på ett rättssäkert sätt med utredning, beslut samt uppföljning avseende behov och insatser främst enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kommer arbeta som en viktig länk mellan våra invånare som har behov av hjälp samt stöd i vardagen och vår övriga Socialförvaltning då du verkställer politiska beslut och kommunicerar våra uppdrag. Som handläggare ansvarar du för att möten med brukare och anhöriga håller en god kvalitet samt att samverkan med både interna och externa aktörer leder framåt. Du kommer arbeta enskil...
2023-05-22 2023-07-02
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Timvikarier natt till äldreboendet orrmyrgården
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg i Södra kommunen delen. Tjänsterna innebär timvikariat vid behov. Vi söker dig som vill arbeta inom något av följande område: • Särskilt boende natt Orrmyrgården Arbetstiderna är förlagda nattetid under vardagar och helger.
2023-05-22 2023-06-18
Malung-Sälens kommun Timvikarier natt inom vård och omsorg, Hemtjänsten Södra
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg i södra delarna av kommunen. Tjänsterna innebär timvikariat vid behov. Vi söker dig som vill arbeta inom något av följande område: • Hemtjänst - Nattpatrull Arbetstiderna är förlagda nattetid under vardagar och helger.
2023-05-09 2023-06-11
Personalkontoret, Malung-Sälens kommun Är du vår nya HR kollega?
Vill du vara en del av ett HR team där du har möjlighet att göra skillnad? Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Sök jobb hos oss och bli vår nya kollega! På Personalkontoret arbetar du nära personalchef, HR-generalister och lönehandläggare. Vi har ett positivt arbetsklimat, där vi stöttar och ställer upp för varandra. Vi ser att genom ett tätt samarbete når vi bättre kvalité och finner arbetsglädje i att arbeta tillsammans! I tjänsten kommer dina främsta arbetsuppgifter innebära ett kvalitativt stöd till chefer inom ko...
2023-05-08 2023-06-18
Malung-Sälens kommun Timvikarier natt inom vård och omsorg, Sälen - Lima
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg i norra delarna av kommunen. Tjänsterna innebär timvikariat vid behov. Vi söker dig som vill arbeta inom något av följande område: • Hemtjänst - Lima & Transtrand • Nattpatrull • Särskilt boende natt Bompabacken i Transtrand & natt Skålmogården i Lima Arbetstiderna är förlagda nattetid under vardagar och helger.
2023-05-04 2023-06-11
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Undersköterska till Hemtjänsten Sälen/Transtrand
Sälen/Transtrands Hemtjänst hör till norra kommundelen som sträcker sig från Fiskarheden till Sörsjön och Sälenfjällen. Inom hemtjänsten arbetar du självständigt eller i team för att skapa goda möjligheter för personer att klara av sin vardag i sin hemmiljö. Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna i sitt hem utifrån deras behov. Som undersköterska inom hemtjänsten är du en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov och nu är också ...
2023-05-02 2023-06-11
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Timvikarier inom vård och omsorg, Sälen - Lima
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg i norra delarna av kommunen. Tjänsterna innebär timvikariat vid behov. Vi söker dig som vill arbeta inom något av följande område: • Hemtjänst - Lima & Transtrand • Nattpatrull • Särskilt boende - Bompabacken i Transtrand & Skålmogården i Lima Svara gärna på enkäten som inleder ansökan så får vi snabbt en bild av vilka tider du kan vara en del av våra verksamheter.
2023-01-17 2023-06-30
Malung-Sälens kommun Sommarvikarier inom vård och omsorg
Inom Socialförvaltningen är vårt huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Under sommaren, framförallt perioden veckorna 23-34, har vi behov av duktiga, engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till innefattar: • Hemtjänst • Särskilt boende • LSS • Personlig assistans Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kvällar och helger. Vi har även behov av nattpersonal till vissa tjänster. Uppdrag och arbetsuppgifter kan...
2023-01-16 2023-06-11