Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malung-Sälens kommun Förskollärare till norra kommundelen
Malung-Sälens kommuns förskolor arbetar enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18). Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi genomför utbildningen så att leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet stärker barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter. Via leken lär sig barnet språk , matematik, natur och teknik samt socialt samspel. En viktig del i arbetet är kontakten med föräldrar/målsmän där din roll ska vara kommunikativ och lösningsfokuserad.
2021-05-11 2021-05-31
Malung-Sälens kommun Vi söker en fastighetsskötare
Vid fastighetsenheten arbetar ca 15 fastighetsskötare med vårt bestånd och 2 maskinister vid vårt värmeverk underställda fastighetschefen. Våra fastigheter finns spridda över hela kommunen och varje fastighetsskötare ansvarar för sina tilldelade fastigheter. Du har eget budgetansvar och stora möjligheter att på egen hand planera ditt arbete. Du kommer i huvudsak att jobba med drift och underhåll av våra byggnader och tekniska system bla värme, ventilation, el och styr. Arbetet sker i nära kontakt med våra hyresgäster och verksamheter som i dags...
2021-05-11 2021-05-31
Malung-Sälens kommun Blomsterbäcksskolan söker lärare till särskolan
Blomsterbäcksskolans rektorsområde har idag ca 200 elever och är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt fritidshemsverksamhet. Nu söker vi en lärare som vill arbeta hos oss med elever med funktionsnedsättning på särskolan. Du kommer att arbeta tillsammans med pedagogiska assistenter i verksamheten. I ditt uppdrag som lärare ansvarar du för lektionsplanering och dokumentation runt elevens skoldag, samt hitta strategier för att stärka eleven, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Dokumen...
2021-05-10 2021-06-13
Malung-Sälens kommun Resurslärare till Centralskolans Grundsärskola och Särskilda undervisningsgrupper
Centralskolan är en 6-9 skola med delvis integrerad grundsärskola. På skolan arbetar vi i ämneslag och vi har även ett resursarbetslag där grundsärskolan, särskilda undervisningsgrupper och förberedelse-klass ingår. Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. Vår skola har ca 300 elever och i samma byggnader finns Malung-Sälens Gymnasieskola. Vi finns i centrala Malung. Vi på Centralskolan är i behov av dig som är utbildad lärare och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, och om du t...
2021-05-05 2021-05-21
Malung-Sälens kommun Förstelärare i MA/NO i grundskolans senare år
Centralskolan är en 6-9 skola med delvis integrerad grundsärskola. På skolan arbetar vi i ämneslag och vi har även ett resursarbetslag där grundsärskolan, särskilda undervisningsgrupper och förberedelse-klass ingår. Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. Vår skola har ca 300 elever och i samma byggnader finns Malung-Sälens Gymnasieskola. Vi finns i centrala Malung. För att Du ska kunna söka tjänsten som förstelärare krävs det att Du idag har en tillsvidareanställning inom Malung-Sälens kommun i vår grundskola eller vuxenutbild...
2021-05-05 2021-05-21
Malung-Sälens kommun Förstelärare i SO/SV i grundskolans senare år
Centralskolan är en 6-9 skola med delvis integrerad grundsärskola. På skolan arbetar vi i ämneslag och vi har även ett resursarbetslag där grundsärskolan, särskilda undervisningsgrupper och förberedelse-klass ingår. Skolan ligger i det natursköna Malung i västra Dalarna. Vår skola har ca 300 elever och i samma byggnader finns Malung-Sälens Gymnasieskola. Vi finns i centrala Malung. För att Du ska kunna söka tjänsten som förstelärare krävs det att Du idag har en tillsvidareanställning inom Malung-Sälens kommun i vår grundskola eller vuxenutbild...
2021-05-05 2021-05-21
Malung-Sälens kommun Malung-Sälens kommun söker enhetschef till Individ- och familjeomsorgen
Vi söker nu en engagerad och driven enhetschef till individ- och familjeomsorgen (IFO). Som enhetschef på Individ- och familjeomsorgen i Malung-Sälen kommun har du möjligheten att hjälpa människor till en trygg vardag och ett värdefullt liv. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med möjligheter att forma utvecklingen inom Individ- och familjeomsorgen. Din uppgift blir att planera, leda, utveckla och utvärdera verksamheten i enlighet med aktuell lagstiftning och politiska mål. Som enhetschef har du personal-, ekonomi-, verksamhets- och arbetsm...
2021-04-30 2021-05-20
Malung-Sälens kommun Lärare i textilslöjd till Lillmons skola
Lillmons skola med ca 140 elever är belägen i centrala Malung. Här finner du skolverksamhet i årskurserna F-5 samt ett fritidshem. Som lärare hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Vi vill se att du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du ska utgå från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktad och du ska ha eleven i fokus. Nu söker vi...
2021-04-28 2021-05-16
Malung-Sälens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vi söker en samordnare för vår fritidsverksamhet
Som samordnare för fritidsenheten i Malung-Sälens kommun ansvarar du för operativ drift av verksamhet inom kommunens fritidsverksamhet, avtalsuppföljning, folkhälsofrågor m.m. Enheten är liten därför är det viktigt att vara mångsidig och kunna ge service till både föreningslivet och medborgarna. Vi arbetar med både den oorganiserade och organiserade idrotten i kommunen. I arbetet ingår det att möta föreningarna, förhandla skriva avtal, regelbundet besöka kommunens anläggningar, göra besiktningar och kunna praktiskt lösa problem som uppkommer i ...
2021-04-27 2021-05-20
Malung-Sälens kommun Avdelningschef till individ och familjeomsorgen samt LSS
Socialförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, LSS, sjuksköterska och rehabiliteringsorganisation samt äldreomsorgen. Vi söker en avdelningschef till IFO och LSS, du blir chef för 5 enhetschefer. Du har eget resultat- och budgetansvar och är direkt underställd socialchefen. Du deltar i socialförvaltningens ledningsgrupp och i din roll som verksamhetschef i ledningsgruppen bidrar du aktivt, samt tar ett helhetsansvar för kommunens och förvaltningens verksamhet. Du är även föredragande i socialnämnden och andra politiska instanser. ...
2021-04-26 2021-05-20
Malung-Sälens kommun Skolsköterska till Malung-Sälens kommun
Vi söker nu en skolsköterska till elevhälsan i Malung-Sälens kommun. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska hos oss har du en nyckelroll i det arbetet. Du kommer ingå i skolans samlade elevhälsa och bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Elevhälsan består av skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Vi har idag ca 1000 elever i grundskolan fördelat på flera enheter över kommunen. Du kommer att arbeta mot ...
2021-04-20 2021-05-16
Malung-Sälens kommun Undersköterska till hemtjänsten södra kommundelen
Som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten är du en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov. Du ska samverka med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande. I uppdraget kan det ingå: - Att verka för social gemenskap och sysselsättning - Traditionellt vård- och omsorgsarbete - Att vara behjälplig vid personlig omvårdnad som tex dusch, toalettbe...
2021-04-19 2021-05-17
Malung-Sälens kommun, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Fordonsförare, Återvinningstjänster
I rollen som fordonsförare på Återvinningstjänster kommer du till största del att jobba med att transportera avfall med vår lastväxlare och tillhörande släp. Du kommer ha ansvar för att planera och optimera körturer av avfall mellan våra återvinningscentraler och behandlingsanläggningar i Mora samt Borlänge. Du kommer spela en viktig roll med att driften på våra återvinningscentraler fungerar på ett bra sätt, genom att säkerställa att det finns utrymme för att hantera avfall. Du har en tät dialog med våra återvinningsarbetare för att utifrån be...
2021-04-13 2021-05-15
Malung-Sälens kommun Vikarier till Bompabacken och hemtjänst Sälen/Transtrand
Bompabackens äldreboende ligger i Transtrand, 10 km söder om Sälen. Bompabacken består av två avdelningar: Tranan och Fjällbacken varav Fjällbacken är ett demensboende. Hemtjänsten Sälen/Transtrand har kunder runt om i båda byarna och utgår från Bompabacken. Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov. Du hjälper till att skapa en meningsfull vardag för den enskilde och ger våra boende trygghet i sitt eget hem. Med gott bemötande, hög servicegrad och engagemang anpassar du arbetet...
2021-03-25 2021-05-31
Malung-Sälens kommun Sjuksköterska till Malung-Sälens kommun
HSR-enheten i Malung-Sälens kommun ansvarar för hälso- och sjukvård inom Socialförvaltningens verksamhetsområde. HSR-ansvaret avser hemsjukvård, särskilda boenden och LSS. Just nu söker vi dig som vill arbeta som sjuksköterska hos oss på korttidsboende och särskilt boende. Tjänstgöringen är dag, kväll och helg. Du kommer ha ett omvårdnadsansvar för cirka 15-20 patienter som bor i korttidsboende och särskilt boende. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: • Leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov • Bedöma ...
2021-03-18 2021-05-16
Malung-Sälens kommun Sommarvikarier inom vård, omsorg eller kost
Inom Socialförvaltningen är vårt huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Under sommaren, framförallt perioden veckorna 25-32, har vi behov av duktiga, engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till innefattar: • Hemtjänst • Särskilt boende • Kostenheten inom äldreomsorgen • LSS • Personlig assistans Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kvällar och helger. Vi har även behov av nattpersonal till vissa tjänste...
2021-01-29 2021-06-21