Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malung-Sälens kommun Lärare till anpassad grundskola, Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolan söker lärare till vår anpassad grundskola. Vi ser gärna att du har speciallärarexamen, med inriktning mot intellektuell funktionsvariation, eller specialpedagogexamen, alternativt behörighet att undervisa inom anpassad grundskola utifrån erfarenhet. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag. I vårt pedagogiska ramverk som innefattar allt från bemötande, tillgänglighet, motivation, samar...
2024-02-19 2024-03-17
Malung-Sälens kommun Timvikarier inom Blomsterbäcksskolan
Nu söker vi flera nya vikarier till våra verksamheter inom Blomsterbäcksskolan. Blomsterbäcksskolan är en F-3 skola med anpassad grundskola årskurs 1-3 samt inriktning träningsskola 1-9. Skolan är belägen i centrala Malung och har ungefär 220 elever med integrerat fritidshem och förberedelseklass. Som timvikarie hos oss kan du arbeta inom följande områden; • Grundskola och Anpassad Grundskola Skolan ska ge alla barn och elever kunskaper för livet och ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att nå skolans kunskapsmål. I skolan arbet...
2024-02-19 2024-03-31
Malung-Sälens kommun Pedagogisk assistent till Lyran
Vi söker en till kollega till vår arbetsgrupp på Lyran korttidsboende i centrala Malung. Arbetet består i att stödja barn, ungdomar och vuxna i deras vardag till olika aktiviteter samt personlig omvårdnad. Tillsammans med brukaren och/eller vårdnadshavare upprättar vi en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Det tydliggörs genom planen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. En viktig del i arbetet är att stimulera till olika ...
2024-02-19 2024-03-17
Malung-Sälens kommun Undersköterska till Hemtjänst Lima
Vi söker nu en kollega till vårt team på Hemtjänsten! Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. Lima Hemtjänst hör till norra kommundelen där även Rörbäcksnäs ingår. Inom hemtjänsten arbetar du enskilt eller i team för att skapa goda möjligheter för personer att klara av sin vardag i sin hemmiljö. Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna i sitt hem utifrån deras behov. Som undersköterska inom hemtjänsten är du en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla god...
2024-02-18 2024-03-17
Malung-Sälens kommun Undersköterska till Hemtjänst Sälen/Transtrand
Sälen/Transtrands Hemtjänst hör till norra kommundelen som sträcker sig från Fiskarheden till Sörsjön och Sälenfjällen. Inom hemtjänsten arbetar du självständigt eller i team för att skapa goda möjligheter för personer att klara av sin vardag i sin hemmiljö. Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna i sitt hem utifrån deras behov. Som undersköterska inom hemtjänsten är du en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov och nu är också ...
2024-02-18 2024-03-17
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Undersköterska till Skålmogården natt
Skålmogården är ett äldreboende med 36 lägenheter fördelat på två plan. En avdelning är en gruppbostad för åtta personer riktad till personer med demenssjukdomar. Vi har egna sjuksköterskor på huset och ett rehabteam vi delar med ytterligare två verksamheter. I köket lagas maten från grunden av ett yrkesskickligt köksteam varje dag. Vi är en verksamhet under ständig utveckling och i vårt arbete strävar vi efter att hela tiden bli bättre i vårt fokus på varje individs personliga behov och önskemål. Som undersköterska arbetar du med vård- och o...
2024-02-16 2024-03-17
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Undersköterska till Skålmogården
Nu söker vi nya kollegor till vårt arbetsteam på Skålmogården. Som undersköterska arbetar du med vård- och omsorgsuppgifter kring de boende varje dag. Vi arbetar också verksamhetsutvecklande med exempelvis såväl kvalitetsråd och aktivitets råd. Ditt uppdrag innebär att göra varje dygn så bra som möjligt för dem som bor hos oss likväl som för dina kollegor. Vi är varandras arbetsmiljö i våra boendes hem. Vi söker dig med ett genuint intresse för den äldre människan där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utforma en trygg samt säker pers...
2024-02-16 2024-03-17
Malung-Sälens kommun Vikarierande kock till Orrmyrgårdens kök
Vi söker just nu en vikarierande kock till serviceboendet Orrmyrgårdens kök i Malung. Hos oss får du möjlighet att ansvara för tillagning av alla måltider för de boende på Orrmyrgården och Malungs Vårdhem. Vi söker dig som har stort intresse och kunskap att laga mat till många, samt kunskap och erfarenhet av specialkost. Att du är driftig och vågar ta egna initiativ ser vi som en tillgång. Arbetsuppgifter: • Tillagning av alla måltider för de boende på Orrmyrgården och Vårdhemmet, ca 100 portioner • Diskning, städning, plock av varor m...
2024-02-14 2024-03-03
Malung-Sälens kommun Vikarierande Enhetschef IFO
Vi söker nu en engagerad och driven vikarierande IFO-chef som vill leda individ- och familjeomsorgens verksamheter. Det finns ett pågående arbete inom verksamheten, där din uppgift blir att förvalta detta arbete. Din uppgift blir även att planera, leda, utveckla och utvärdera verksamheten i enlighet med politiska mål och säkerställa rättssäkerheten utifrån aktuell lagstiftning. Du ansvarar dessutom för ekonomiska ramar och resultat samt personal och arbetsmiljö. En viktig del i ditt arbete är att vara ett stöd för samordnarna. Du kommer att i...
2024-02-12 2024-03-08
Malung-Sälens kommun Enhetschef Skålmogårdens särskilda boende i Lima
Vill du vara en del i att utveckla äldreomsorgen i Malung-Sälens kommun? I Malung-Sälens kommun inser vi att det är mycket viktigt att koppla upp oss mot det som växer, agera tillsammans med andra, tänka plats och arbetsplats tillsammans samt att ta vara på de utbildningsmöjligheter som finns. Vi har ett antal pågående samarbeten med nätverk i Dalarna, bland annat med Högskolan Dalarna kring ledarskapsutbildning. Ett område som ständigt är aktuellt är verksamhetsutveckling kopplat till den dagliga operativa verksamheten. Kanske gör vi det til...
2024-02-12 2024-03-15
Malung-Sälens kommun Personliga assistenter inom LSS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i norra kommundelen (Lima). I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som bland annat är att: • stötta brukaren i allt som hör dagen till • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg • utföra hushållsuppgifter hos och tillsammans med brukaren Detta är ett arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsterna inneb...
2024-02-09 2024-03-03
Malung-Sälens kommun, Malung-Sälens Gymnasieskola Samlingsannons gymnasielärare i samhällskunskap, historia, naturkunskap, tyska, franska
Vi söker ämneslärare i ämnena historia, samhällskunskap, naturkunskap, tyska och franska. Totalt handlar det om två heltidstjänster. Tjänsternas huvudinnehåll är undervisning och kan även innehålla ett mentorskap där man har ett nära samarbete med elevhälsan och vårdnadshavare för att eleverna ska trivas, ha hög närvaro samt uppnå hög måluppfyllelse. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattats.
2024-02-06 2024-04-21
Malung-Sälens kommun Badmästare för simhallen i Malung
Kultur- och fritidsförvaltningen består av en biblioteksenhet, en fritids enhet, kulturskolan samt en ungdomsenhet. Förvaltningen har också ansvar för kommunens föreningsfrågor. Vi söker nu fyra badmästare till vår nyöppnade simhall, vi söker individer med stark passion för att skapa en inkluderade mötesplats för alla invånare i kommunen. Att öppna simhallen är en satsning på kommunens friskvårdsarbete. Badmästarna kommer att ha tillsammans med vår nya arbetsledare starta upp simhallens verksamhet i nära samarbete med förvaltningschefen. I di...
2024-02-05 2024-03-04
Malung-Sälens kommun Samordnare biståndsgruppen
Vi söker en samordnare för biståndsgruppen på individ- och familjeomsorgen (IFO) utifrån en ny organisationsstruktur inom socialförvaltningen. IFO i Malung-Sälen är samlad under socialnämnden och består av försörjningsstöd, beroende/våld, barn och familj samt bistånd LSS, SoL och socialpsykiatri. Verksamheten består av en personalgrupp på 28 medarbetare med ett trevligt klimat där det är självklart att vi hjälps åt och stöttar varandra inom och mellan grupperna. Tillsammans skapar vi vägar framåt för vidareutveckling och kunskapsutbyte. Samor...
2024-01-31 2024-03-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Personlig assistent inom LSS
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt? Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Malung. I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som bland annat är att: • stötta brukaren i allt som hör dagen till • vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg • utföra hushållsuppgifter hos och tillsammans med brukaren Detta är ett varierande arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsterna innebär sche...
2024-01-29 2024-02-25
Malung-Sälens kommun Sommarvikarier till köken på våra särskilda boenden i Malung, Lima och Transtrand.
Inom kommunens kostenhet i Socialförvaltningen är huvuduppdraget att arbeta för att våra boende får alla dygnets måltider lagade och serverade. Under sommaren, juni, juli och augusti har vi behov av ambitiösa och engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till är kockar och måltidsbiträden till: • Orrmyrgården i Malung • Skålmogården i Lima • Bompabacken i Transtrand Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kvällar och helger. Dina arbetsuppgifter består bland annat av ...
2024-01-11 2024-04-30
Malung-Sälens kommun Sommarvikarier 2024 inom vård och omsorg Norra kommundelen – Gör skillnad!
Inom kommunens Socialförvaltning är huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Under sommaren, juni, juli och augusti har vi behov av ambitiösa och engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till är vårdbiträde/undersköterska inom: • Hemtjänst Transtrand, Sälen, Sörsjön, Lima, Rörbäcksnäs • Nattpatrull Lima hemtjänst • Särskilt boende Bompabacken, Skålmogården Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kväll och he...
2024-01-10 2024-04-30
Malung-Sälens kommun, Malung-Sälens Gymnasieskola Yrkeslärare el - och energiprogrammet
Vi söker en yrkeslärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet på El- och energiprogrammet. Tjänstens huvudinnehåll är praktisk och teoretisk undervisning i gymnasiekurser på programmet. Kurserna kan innebära allt från grundläggande kurser i årskurs ett inom ellära och elektromekanik till djupare kurser i elkraftteknik och installation. Tjänsten innebär även ett mentorskap där man har ett nära samarbete med elevhälsan och vårdnadshavarna för att eleverna ska trivas, ha hög närvaro samt uppnå hög måluppfyllelse.
2024-01-09 2024-02-29
Malung-Sälens kommun Sommarvikarier 2024 inom vård och omsorg Södra kommundelen – Gör skillnad!
Inom kommunens Socialförvaltning är huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Under sommaren, juni, juli och augusti har vi behov av ambitiösa och engagerade vikarier till de olika verksamheterna. Tjänsterna vi söker personal till är vårdbiträde/undersköterska/stödassistent inom: • Hemtjänst - Malung, Malungsfors, Yttermalung, Tyngsjö • Särskilt boende - Orrmyrgården, Malungs Vårdhem • LSS, Socialpsykiatri - Malung • Personlig assistans Malung, Lima Alla arbetsroller innebär varie...
2024-01-09 2024-04-30
Malung-Sälens kommun Socialsekreterare/mottagningssekreterare barn och familj
Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du får möjligheten att vara med och göra skillnad? Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun, nu utökar vi verksamheten med en kollega till utifrån ett ökat behov övertid inom området barn och unga. Vi arbetar evidensbaserat och har alltid klienten i fokus. Hos oss arbetar 22 engagerade medarbetare och nu söker vi en kollega för tjänsten som socialsekreterare till gruppen barn och familj (BoF). Inom BoF arbetar samordnare, mottagningssekreter...
2023-12-20 2024-03-24
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Sjuksköterska till norra kommundelen
Till vår HSR-enhet söker vi en sjuksköterska till vår norra kommundel. HSR-enheten ansvarar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering inom socialförvaltningens verksamhetsområde. HSR-ansvaret avser hemsjukvård, särskilda boenden och LSS. Just nu söker vi dig som vill jobba i norra kommundelen. Tjänsten är på 100 % och du har i viss mån möjlighet att påverka ditt schema. Som nyanställd får du ta del av vårt introduktionsprogram. I detta ingår introduktion anpassad efter dina behov. Allt för att du ska trivas och få en bra start hos oss! Ar...
2023-11-29 2024-03-03
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Familjehemssekreterare
Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du får möjligheten att vara med och göra skillnad? Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun, vi arbetar evidensbaserat och har alltid klienten i fokus. Hos oss arbetar 22 engagerade medarbetare och nu söker vi en kollega för tjänsten som familjehemssekreterare till gruppen barn och familj (BoF). Inom BoF arbetar samordnare, mottagningssekreterare barn och unga, socialsekreterare barn och unga, familjehemssekreterare och familjerättssekretera...
2023-11-23 2024-03-24