Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Malmö

Här hittar du annonser för alla lediga jobb inom offentlig sektor i Malmö med omnejd. Vi är den största sökmotorn för offentliga jobb i Sverige, så oavsett vad du söker för arbete kommer platsannonserna finnas här. Och kom ihåg att offentlig sektor rymmer nästan alla yrkesgrupper som finns.


För att hitta rätt jobb för dig klickar du i det eller de yrkesområden du vill jobba inom och kan sedan jämföra platsannonserna. Vill du vara mer specifik klickar du på plustecknet och väljer det exakta yrke du är intresserad av. Ska du söka jobb i Malmö är det här den perfekta platsen att börja på.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Barnskötare till Grönalunds förskola
Om arbetsplatsen Grönalunds förskola är en mindre förskola med två förskoleavdelningar som ligger i Limhamnsområdet där vi har närhet till fina grönområden. Barnen på förskolan är uppdelade i en äldrebarnsavdelning och en yngrebarnsavdelning. Förskoleområdets gemensamma utvecklingsområde är språk och kommunikation samt digitalt meningsskapande. I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi med One Note. Barnens lärmiljöer är ett viktigt redskap i vardagen och förändras över tid. Barn blir någon i ett sammanhang och därför görs medvetna f...
2023-12-10 2023-12-24
Malmö stad Socialsekreterare till Barn och familj
Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för utsatta barn och unga i Malmö? Har du dessutom några års erfarenhet av myndighetsutövning eller socialt arbete med inriktning på barn och unga är just du personen vi söker! Malmö stad och Arbetsmarknad- och socialförvaltningen satsar på att bli Sveriges bästa socialtjänst genom att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att utföra ett socialt arbete med hög kvalitet för stadens invånare. Vi har ett brett utbud av intern öppenvår...
2023-12-08 2024-01-31
Malmö stad Barnskötare till Smörblommans förskola
Om arbetsplatsen Smörblommans förskola i Rosengård söker nu en barnskötare! För dig som barnskötare är detta en möjlighet att göra stor skillnad för barnen hos oss på Smörblomman. Vi arbetar mycket med språket och du kommer att vara en viktig del i vårt språkutvecklande arbete. Förskolan är organiserad i tre mindre grupper med ungefär 11-13 barn i varje grupp. Tjänsten är på en avdelning där barnen är mellan 3-4 år gamla. Du kommer där tillsammans med en förskollärare och en barnskötare ansvara för att driva det pedagogiska arbetet framåt m...
2023-12-08 2023-12-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare till VO kvinnosjukvård i Lund/Malmö
För ST-läkare kommer utbildningen att ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete. I tjänsten ingår undervisning av läkarstudenter. Resor i tjänsten kan ske i samband med fortbildningskurser. Kortare placeringar kan ske inom andra förvaltningar inom Region Skåne (för närvarande förvaltning Skånes sjukhus nordväs...
2023-12-08 2023-12-22
Malmö stad IT-sekreterare sökes till fritidsförvaltningen!
Då vår kollega har gått vidare till nya utmaningar i arbetslivet söker nu fritidsförvaltningens IT-enhet efter en ny it-sekreterare som kommer att jobba med informationssäkerhet och dataskydd. Tjänsten som avses är en tillsvidareanställning med start 240201 eller enligt överenskommelse.  Arbetsuppgifter Som It-sekreterare kommer du att leda och bistå Fritidsförvaltningens verksamheter med kompetens bland annat vid genomförande av informationsklassificering, incidenthantering, begäran om registerutdrag, GDPR-relaterade frågor och riskanalyser ...
2023-12-08 2023-12-31
Region Skåne, Koncernkontoret Regional tillgänglighetskoordinator till Koncernkontoret i Malmö
I rollen som regional tillgänglighetskoordinator förväntas du leda det regionala nätverket för tillgänglighetskoordinatorerna i Region Skåne och representera Region Skåne i ett flertal nationella och regionala forum och nätverk. Du ska tillsammans med enheten bygga upp och leda arbetet med regionalt vårdgarantikansli och även vara med och driva och utveckla det strategiska arbetet inom tillgänglighetsområdet utifrån regionala och nationella mål. Du sammanställer rapporter och skriver beslutsunderlag. Målet är att verka i nära samarbete med sj...
2023-12-08 2024-01-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Onkologiavdelning i Malmö
Vi har nu möjligheten att välkomna två undersköterskekollegor till oss! Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete där du som undersköterska får en bred kompetens och goda förutsättningar att utvecklas inom såväl området som i din yrkesroll. Du arbetar med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter vid en onkologisk vårdavdelning med fokus på omvårdnad. Du ansvarar för basal omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. För dig som nyanställd erbjuder vi ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina erfarenheter där du b...
2023-12-08 2023-12-28
Malmö stad HR-administratör
Arbetsuppgifter Nu söker vi en engagerad HR-administratör som vill vara med och bidra till ett meningsfullt, begripligt och hanterbart HR-arbete för förvaltningens chefer! Som HR-administratör är du en viktig kugge i förvaltningens HR-arbete. Du arbetar med administration kopplat till samtliga HR-områden, exempelvis anställning, lön och lönebildning, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning samt andra administrativa arbetsuppgifter såsom diarieföring och fakturahantering för avdelningen. Vidare har du kontakt med, leder och stötta...
2023-12-08 2023-12-22
Malmö stad Fritidsledare 4-6 till Hermodsdalsskolan
Arbetsuppgifter Vill du vara med i arbetet för varje elevs bästa skola och tillhöra ett drivande arbetslag med eleven i fokus så är vi skolan för dig! På Hermodsdalsskolan söker vi en fritidsledare som tillsammans arbetslaget 4-6 arbetar för att skapa en trygg miljö både under skoltid men även fritidshemmet. På Hermodsdalsskolan har vi ett elevnära ledarskap med relationer i fokus. Som fritidsledare samverkar du med skola och fritids och verkar för att skapa trygghet hos eleverna. Du har ett nära samarbete med elevkoordinator och kurator och ...
2023-12-08 2023-12-22
Malmö stad Lärare åk. 7-9 i sv/sva/so till Rönnenskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i SvA/Sv och SO till Rönnenskolan. Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att främst undervisa elever i grundskolans åk 7 och åk 8 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du kommer att undervisa eleverna i helklass. Du utmanar ...
2023-12-08 2023-12-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till beroendecentrum, Avdelningen för Opioidberoende i Malmö
Vi välkomnar nu en engagerad enhetschef som har lust och vilja att leda och fortsätta utveckla Avd för Opioidberoende i Malmö! I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Tillsammans med överläkare och sjuksköterska med ledningsansvar arbetar ni för att utveckla vården avseende patientsäkerhet. Därtill ingår du även i verksamhetens ledningsgrupp. Det är en självklarhet för dig att ta initiativ till att leda förändringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten med fokus på arbetsmi...
2023-12-08 2024-01-07
Malmö stad Förste socialsekreterare till Barn och familj
Arbetsuppgifter Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till såväl nya som erfarna socialsekreterare i det dagliga arbetet. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att det implementeras i det vardagliga operativa arbetet. Du är delaktig i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. I...
2023-12-08 2023-12-31
Malmö stad Fysioterapeuter till funktionsstödsförvaltningen
Arbetsuppgifter Vi söker nu fysioterapeuter som är intresserade av att arbeta med patienter med komplexa behov. Tjänsten är förlagd till verksamhetsområdet personlig assistans men förutsätter samarbete med andra verksamhetsområde. I funktionsstödsförvaltningen arbetar fysioterapeuter med Malmöbor som har insatser via LSS eller socialpsykiatrin. Det övergripande målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden genom hela livet. Vi arbetar med förebyggande, bibehållande och rehabiliterande åtgärder i patienternas...
2023-12-08 2023-12-24
Malmö stad Grundskollärare i musik åk. 4-9 till Örtagårdsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är behörig musiklärare till Örtagårdsskolan. Brinner du för musik och vill driva och utveckla undervisningen på vår skola. Vill du tillsammans med de andra lärarna på skolan se till att musiken blir en levande del av skolans arbete. Har du drömmar om att starta en skolkör, sångsamlingar, orkester eller band. Kom till oss och berätta om dina visioner om hur du vill göra musikundervisningen och skolan spirande av musik. Tillsammans skapar vi möjligheter. Du kommer att ingå i ett arbetslag av lärare där ni t...
2023-12-08 2023-12-27
Malmö stad Vikarierande skötselarbetare sökes till Fritidsförvaltningen
Gillar du att arbeta ute året runt och har intresse och erfarenhet av grönyteskötsel? Då har vi jobbet för dig! Just nu söker sektion Hantverk/Mark på Fritidsförvaltningen efter en skötselarbetare. Tjänsten som avses är ett vikariat som sträcker sig från 1 februari 2024 till 31 december 2024. Arbetsuppgifter Som skötselarbetare hos oss arbetar du med beskärningar, planteringar, besiktningar och anläggning av vissa hårdgjorda ytor på Malmös samtliga fritidsanläggningar utomhus. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat b...
2023-12-08 2023-12-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Lungavdelning i Malmö
Arbetet på avdelningen innehåller arbetsuppgifter såsom remissbedömningar, utskrift av diktat, bokningar, bevakningar, kvalitetsarbete, handledarskap, diagnoskodning, post, och telefon. Det är självständigt arbete som ger dig möjlighet att påverka hur du lägger upp din dag. Som medicinsk sekreterare kommer du att vara placerad på avdelningen. Du kommer även att hjälpa till på mottagningen med diktatskrivning vid ledighet och annan frånvaro. Arbetet är mycket varierande och du har möjlighet att få egna ansvarområden. Medicinsk sekreterare del...
2023-12-07 2023-12-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Neurologiavdelning och Neuro-Obs i Malmö
Du arbetar i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer. Tillsammans med patienten och med stöd från teamet anpassas den neurologiska omvårdnaden utifrån varje patients bakgrund, förutsättningar, resurser och önskemål för att främja hälsan. Vi är drivande i omvårdnadsarbetet för att stabilisera och rehabilitera patienter med neurologiska sjukdomar. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättringsåtgärder vilket innebär att det fin...
2023-12-07 2024-01-18
Malmö stad Grundskollärare i idrott och hälsa åk. 4-9 till Örtagårdsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är utbildad idrottslärare till årskurs 4-9 på Örtagårdsskolan.  Som idrottslärare arbetar du med att stimulera elevers utveckling och lärande och ser till att de får en god kunskapsutveckling. Du utgår ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sammanhang och få utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Den ska även bidra till att de får en tilltro till sin egen fysiska förmåga samt få...
2023-12-07 2023-12-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomsmedicinmottagning i Malmö
Vi har nu möjlighet att välkomna två medicinska sekreterare till vår härliga arbetsgrupp! I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet. Därtill ingår bland annat journalskrivning, bokning av patienter, telefonservice, hantera 1177-ärenden, post och remisshantering i dina arbetsuppgifter. Du arbetar och dokumenterar i systemen Melior, MedSpeech och PASiS. Utöver ordinarie arbetsuppgifter kan andra ansvarsuppgifter tillkomma beroende på kunskaper och in...
2023-12-07 2024-01-04
Malmö stad Yrkeslärare till VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsuppgifter Vill du vara med och utbilda framtidens yrkesproffs? Nu söker vi på Universitetsholmens gymnasium en yrkeslärare till VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot VVS-teknik. I den här rekryteringen vänder vi oss i första hand till dig som är utbildad yrkeslärare med behörighet att undervisa på VVS- och fastighetsprogrammet men välkomnar även sökande med gedigen yrkeskunskap inom VVS och som parallellt med arbetet vill studera för en behörighetsgivande examen.  Som lärare hos oss planerar du och genomför undervisning i enl...
2023-12-07 2023-12-31
Malmö stad Yrkeslärare till el- och energiprogrammet
Arbetsuppgifter  Vill du vara med och utbilda framtidens yrkesproffs? Nu söker vi på Universitetsholmens gymnasium en yrkeslärare till el-och energiprogrammet på inriktningen elteknik. I den här rekryteringen vänder vi oss i första hand till dig som är utbildad yrkeslärare med behörighet att undervisa på el- och energiprogrammet men välkomnar även sökande med gedigen yrkeskunskap inom området och som parallellt med arbetet vill studera för en behörighetsgivande examen.   Som lärare hos oss planerar du och genomför undervisning i enlighet med ...
2023-12-07 2023-12-31
Malmö stad Undersköterska till Söderkulla hemtjänstgrupp!
Välkommen till Söderkulla hemtjänstgrupp! Vi här på Söderkulla är ett härligt gäng som har högt i tak där skrattet oftast ligger i luften. Vårt fokus och hjärtan ligger hos våra brukare. Känner du igen dig i detta så har du kommit rätt! Vi söker nu efter 3 nya kollegor. En för tillsvidareanställning och två vikariat (minst 6 månader). Vi arbetar efter Malmömodellen och kontaktmannaskapet med individen i centrum. Välkommen med din ansökan!  Arbetsuppgifter Som undersköterska ansvarar du för att ge vård, omsorg och service med god kvalite...
2023-12-07 2023-12-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Vårdplatskoordinator till VO vuxenpsykiatri i Malmö/Trelleborg
Arbetet som vårdplatskoordinator innebär att arbeta proaktivt med vårdplatserna samt att optimera vårdplatsutnyttjandet. Du kommer att ha en central nyckelroll som samordnare i arbetet med fördelning av vårdplatser. I din roll kommer du tillsammans med övriga vårdplatskoordinatorer att ha en spännande och utmanande nyckelfunktion för att optimera vårdplatsutnyttjandet inom psykiatrin. Vårdplatskoordinatorer finns i de fyra verksamhetsområdena Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Ni arbetar tillsammans och har dagliga avstämningar. Målet ...
2023-12-06 2023-12-31
Malmö stad Vaktmästare till Kulladalsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Kulladalsskolan efter en vaktmästare och letar efter dig som är händig och som trivs med att utföra flera olika arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö. Som vaktmästare hos oss är dina huvudsakliga uppdrag att sköta, reparera och underhålla olika verksamhetsytor, inomhus såväl som utomhus. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att reparera och montera, göra beställningar samt att sköta larm och nyckelhantering. Du kommer också att arbeta med att inreda och iordningsställa lokaler, såväl som att arb...
2023-12-06 2023-12-20
Malmö stad Undersköterskor till Gullvik Hermodsdal hemtjänst!
Vi söker nu en undersköterskor till Enheten Katrinetorp, Gullvik Hermodsdal hemtjänst! Inom hemtjänsten bistår du brukaren med vård, omsorg och stöd samt service utifrån brukarens individuella behov, önskemål och förutsättningar. I arbetsuppgifterna ingår det utförande av HSL-uppdrag, besvarande av larm, dokumentation, kontaktmanskap och upprättande av genomförandeplaner. Kontinuerliga tvärprofessionella möten med andra, såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, m.fl. förekommer. Löpande urval kommer att tillämpas. Så är du intre...
2023-12-06 2023-12-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >