Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Malmö

Här hittar du annonser för alla lediga jobb inom offentlig sektor i Malmö med omnejd. Vi är den största sökmotorn för offentliga jobb i Sverige, så oavsett vad du söker för arbete kommer platsannonserna finnas här. Och kom ihåg att offentlig sektor rymmer nästan alla yrkesgrupper som finns.


För att hitta rätt jobb för dig klickar du i det eller de yrkesområden du vill jobba inom och kan sedan jämföra platsannonserna. Vill du vara mer specifik klickar du på plustecknet och väljer det exakta yrke du är intresserad av. Ska du söka jobb i Malmö är det här den perfekta platsen att börja på.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Hemsjukvården söker Undersköterskor och studerande Sjuksköterskor i sommar!
Studerar du till sjuksköterska eller har du mångårig erfarenhet som undersköterska? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!  Arbetsuppgifter Välkommen till Hemsjukvården i Malmö Stad som består av åtta sektioner, Folkets park, Arenan, Kungsparken, Katrinetorp 1, Katrinetorp 2, Kalkbrottet, Bulltofta 1 och Bulltofta 2. Vi söker nu undersköterskor inför sommaren. Vi är en sammanhållen hemsjukvård med engagerade chefer och medarbetare och vi erbjuder ett omväxlande arbete där du dagligen kommer ut i friska luften från och till patienternas h...
2022-01-14 2022-05-31
Länsstyrelsen Skåne, Enheten för samhällsetablering och integration Integrationsutvecklare som vill bidra till samhällsnytta
Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå. Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Arbetet genomförs bland annat inom ramen för Partnerskap Skåne och i samverkan mellan flera enheter vid Länsstyr...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Timavlönade stödassistenter/stödpedagogoger
Arbetsuppgifter Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. På vissa boende är omvårdnadsinsatserna omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma.  Ditt uppdrag är hjälpa och stödja de boende med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter så att brukarna kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis: • aktiviteter i eller utanför bostaden. • omvårdnad och per...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Regionservice Enhetschef till Samordnad leverans, Regionservice i Malmö
Enheten består av cirka 40 medarbetare och som enhetschef ansvarar du för budget, personal och verksamhet samt den samordnade leveransen till ett antal byggnader inom och utanför sjukhusområdet i Malmö. Du leder, fördelar och följer upp enhetens arbete och i nära samarbete tillsammans med din teamledare, gör ni det som är bäst för enheten utifrån kvalitet och effektivitet. Förutom att driva den dagliga verksamheten har du stort fokus på att utveckla arbetsprocesserna samt skapa enhetliga arbetssätt som förankras väl inom enheten och som ledare ...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Sektionschef till psykologenheten
Arbetsuppgifter Vill du vara med och bidra till varje elevs bästa skola? Till psykologenheten söker vi nu en sektionschef! Som sektionschef för psykologenheten ansvarar du för det operativa ledarskapet av enheten och är chef för skolpsykologerna med personal- och arbetsmiljöansvar. Du har personalansvar för ca 20 psykologer och skapar förutsättningar för att dessa ska kunna ge skolorna det bästa stödet ur ett psykologperspektiv. Uppdraget innebär mycket samarbete såväl inom avdelningen som med de olika skolledningarna och med externa kontakte...
2022-01-21 2022-02-13
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska, vikariat, till beroendecentrum i Malmö
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska för dag-, kvälls- och helgtjänstgöring till vårt team på beroendecentrum avdelning 2! Tjänsten innebär ett vikariat på ett år. Hos oss erbjuds du ett arbete i en trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma och erfarna kollegor. Vi arbetar alla för en god gemenskap där vi lär av varandra. I din roll som sjuksköterska kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta omvårdnadsarbete och läkemedelshantering. Här arbetar du i team tillsammans med skötare. Region Skåne satsar på ökad kompetensutveck...
2022-01-21 2022-03-04
Malmö stad Innehållsadministratör till Världens bibliotek sökes!
Arbetsuppgifter Världens bibliotek är en nordisk e-bokstjänst som innehåller böcker på de stora migrantspråken. Tjänsten finns i Norge och Sverige och går att använda av alla. Biblioteken i Malmö driftar och utvecklar tjänsten på uppdrag av nationalbiblioteken i de bägge länderna och behöver förstärka projektgruppen med en tjänst på deltid. I uppdraget som innehållsadministratör består arbetsuppgifterna av att hantera och administrera inkommande text och bildfiler och konvertera dessa till lämpligt filformat innan publicering. Det ingår också...
2022-01-21 2022-02-14
Malmö stad IT-samordnare
Arbetsuppgifter Nu söker avdelningen för Lokal och IT på funktionsstödsförvaltningen en innovativ och serviceinriktad IT-samordnare som brinner för att hitta nya lösningar och en förmåga att se förbättringsmöjligheter. I rollen som IT-samordnare arbetar du kontinuerligt för att säkerställa att kärnverksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt. Det innebär att du ger råd och stöd till förvaltningens sektions-, enhets- och avdelningschefer men även att du driver frågor kopplade till IT-området. Som IT-samordnare förväntas du dessutom att löpa...
2022-01-21 2022-03-07
Malmö stad Utredningssekreterare/jurist till förskoleförvaltningens nämndkansli
Arbetsuppgifter Nu söker vi en ny medarbetare till förskoleförvaltningens nämndkansli. Som utredningssekreterare hos oss ger du stöd till verksamhet och stab när det gäller frågor som rör offentlighet och sekretess samt dataskydd. Du kommer självständigt att genomföra sekretessprövningar och ge råd och stöd vid sekretessprövningar och utlämnande av allmänna handlingar. Du genomför vid behov rättsutredningar för området, omvärldsbevakar, och planerar och genomför utbildningsinsatser. Vid behov handlägger du ärenden och deltar i enhetens utveckli...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Förstelärare SV/SO till Linnéskolan
Arbetsuppgifter Brinner du för skolutveckling? Då kan du vara den vi söker till vårt förstelärarteam på Linnéskolan! Till våren kommer vi förstärka vårt förstelärarteam med ytterligare en person.  Förstelärarteamet består idag av fyra engagerade medarbetare som bedriver den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. Just nu ligger fokus på likvärdig bedömning och tillgänglig lärmiljö. Där ni tillsammans hittar strategier och leder kollegiet genom handledning och planerade utbildningsinsatser samtidigt som n...
2022-01-21 2022-01-28
Malmö stad Vi söker en Hemtjänstkoordinator till Bulltofta, sektion Törnrosen!
Välkommen till enhet Bulltofta! Enheten Bulltofta är utspritt över ett stort geografiskt område såsom Videdal, Rosengård och Kirseberg och består av hemtjänstgrupperna Segeberg, Rönnetorp, Bellisgatan, Russgatans, Derbyvägen, Örtagården, Riddarborg och Törnrosen. Törnrosens hemtjänstgrupp på Rosengård består av ca 35 medarbetare. Personalen servar 110 brukare med regelbundna insatser fördelat på områdena Törnrosen, Hårds väg och Persborg. Arbetsuppgifter Som Hemtjänstkoordinator har du en övergripande kännedom och ansvar för den dagliga ko...
2022-01-21 2022-02-11
Malmö stad Erfaren omsorgspedagog sökes till Vitoxelgatans barnboende och Akut barnboende LSS
Arbetsuppgifter Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av insatsen. Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda barnen och ungdomarna under deras vistelsetid.  Övergripande mål är att ha barnets behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt. Du är med och skapar förutsättningar för barnens vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.  Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världe...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare allmänmedicin till VC Sorgenfrimottagningen i Malmö
Vi har nu möjlighet att välkomna en specialistläkare i allmänmedicin till oss på Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen! Här välkomnas du av en verksamhet där medarbetarna trivs, är delaktiga och stolta över sin arbetsplats. Arbetsuppgifterna innefattar både akut och planerat mottagningsarbete, tjänstgöring på SÄBO (särskilt boende) och BVC samt handledning och konsultfunktion gentemot utbildningsläkare och övrig personal. Förutom läkarbedömningar har du även ett brett samarbete med övriga vårdgivare på vårdcentralen. Vi erbjuder dig goda utveck...
2022-01-21 2022-02-13
Malmö stad Elevkoordinator till Stenkulaskolan
Arbetsuppgifter Som elevkoordinator på Stenkulaskolan bidrar du till att skapa miljöer som främjar elevernas närvaro, lärande och sociala utveckling. I ditt uppdrag som elevkoordinator samverkar du med övriga elevkoordinatorer, ledning, lärare, kuratorer och vårdnadshavare. Ditt uppdrag precis som alla andra som arbetar på skolan är att öka elevernas lärande. Detta gör du som elevkoordinator genom att arbeta med närvarohantering, konflikthantering och kränkningsanmälningar, likväl som att följa elevers väg till att nå målup...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Miljöcontroller till miljö- och ekonomistöd på Skånes universitetssjukvård
Det centrala i den här tjänsten är att driva, underhålla och vidareutveckla förvaltningens arbete inom miljöledningssystemet (regiongemensamt). Genom din expertis gällande miljöledningssystem arbetar du med att omsätta standardens teoretiska krav och förhållningsregler till praktik i verksamheternas dagliga arbete. Det innebär stöd och rådgivning till såväl vårdverksamheter som administrativ verksamhet, där verksamhetsbesök ingår. I arbetet ingår både strategiska utvecklingsfrågor och nätverkande samt administrativt utvecklingsarbete med framta...
2022-01-21 2022-02-04
Malmö stad Undersköterskor natt till hemtjänstens resursgrupp!
Resursgruppens uppdrag är att bemanna frånvaro och tillfälliga behovstoppar inom resursområdet. Som resursmedarbetare tjänstgör du utifrån behov inom hela resursområdet. Anställningarna är heltid och tillsvidare med fast schema och fasta arbetstider. Du kommer att erbjudas möjlighet till delaktighet i utformningen av just ditt schema. Som medarbetare i resursgruppen blir du ett känt ansikte och bidrar därför till kontinuiteten för så väl brukare som arbetskamrater. Tillsammans bildar ni ett team där kompetens, flexibilitet och yrkesstolthet utg...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Enhet Kungsparken söker undersköterskor!
Hemtjänstgrupperna Slottstaden, Mellanheden, Ribersborg och Rönneholm samt resursgruppen Erikslust tillhör enheten Kungsparken. I vårt område finns både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi förflyttar oss med cykel inom vårt område och jobbar i arbetslag för att höja kvalité, kontinuitet, delaktighet och inflytande för brukaren. I vårt dagliga arbete möter vi malmöbor med mycket varierande behov och förmågor och behöver vara kloka, flexibla och självständiga. Vi söker nu nya kollegor som brinner för yrket och som vill bli en del av våra ...
2022-01-21 2022-02-28
Malmö stad Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Arbetsuppgifter Till en av våra enheter för ekonomiskt bistånd söker vi nu socialsekreterare. Det huvudsakliga uppdraget som socialsekreterare inom Ekonomiskt bistånd är att stötta, motivera och utreda individers förutsättningar i deras väg mot självförsörjning och under tiden handlägga rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. I rollen ingår återkommande kontakter med både enskilda individer och interna och externa samverkansaktörer. Du kommer att ha ett mycket nära klientnära arbete och du träffar dina klienter regelbundet varj...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Planeringssekreterare till enheten för fysisk miljö
Arbetsuppgifter Är du vår nya kollega? Vi på enheten för fysisk miljö på Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning söker nu en planeringssekreterare som vill arbeta med ett spännande och omväxlande uppdrag med ansvar för processer, remisser och uppföljning inom arbetsområdet fysisk miljö. Som planeringssekreterare har du en viktig roll i att ge stöd och service till verksamheterna i frågor och ärenden som främst rör förvaltningens lokaler. Du kommer bland annat att delta i arbetet för en lokalbehovsplan samt leda och stödja verksa...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Lärare för åk. 6-9 i SV/SO till Bäckagårdsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 6-9 med behörighet i SV och SO till Bäckagårdsskolan! Hos oss på Bäckagårdsskolan ingår du i ett arbetslag om ca 20st engagerade och drivna medarbetare som arbetar tillsammans för att skapa en positiv lärmiljö och som hela tiden utvecklar undervisningen för att alla elever skall nå en hög måluppfyllelse. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att s...
2022-01-21 2022-02-04
Malmö stad SVA- lärare i årskurs 7-9 till Möllevångsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är utbildad sva-lärare och som vill arbeta på härliga Möllevångsskolan!   Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ...
2022-01-21 2022-02-04
Malmö stad Bilmekaniker till verkstaden på Kommunteknik
Arbetsuppgifter Vi söker en ny medarbetare till vårt team på Kommuntekniks verkstad. Vi söker dig som tycker det är roligt att arbeta med felsökningar samt fordonselektronik. Har du ett stort intresse av detta så kommer du bidra till att vårt team blir komplett. Vår verkstad utför reparationer av personbilar, gräsklippare, lastbilar, vinterfordon och diverse andra maskiner. Beredskapsarbete för vinterverksamhet förekommer. Du kommer ingå i ett team på 8 mekaniker. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer ha kundkontakt med både interna o...
2022-01-20 2022-02-10
Malmö stad Lärare för åk. 7-9 i svenska och engelska till Bergaskolan
Arbetsuppgifter Som lärare på Bergaskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt...
2022-01-20 2022-02-03
Malmö stad Familjebehandlare till Öppenvården Söder - Barn och Familj
Arbetsuppgifter Om du, precis som oss, är en person som vill, kan och vågar – då kan det vara dig vi söker nu när en av våra väldigt omtyckta kollegor flyttar! Hos oss innebär arbetet som familjebehandlare en arbetsvardag med stor spännvidd. Vi strävar efter att anpassa oss till de behov barnet har och konstruerar i samråd med familjen det stöd och den behandling de behöver. Detta innebär att du arbetar med familjebehandlande insatser i form av såväl samtal med föräldrar, barn/ungdom och familj som praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet, modelle...
2022-01-20 2022-02-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Koordinator till centrum för autoimmunitetsforskning och prevention i Malmö
Nu välkomnar vi en koordinator för CAP och angränsade studier inom INNODIA. Arbetsuppgifterna som koordinator består av att rekrytera forskningspersoner till undersökning i studiens två uppföljningsstudier, dels av individer med hög ärftlig risk för typ 1-diabetes och dels nydiagnostiserade patienter. Du kommer att bygga upp ett nätverk av kontakter till olika kliniker samt samordna deltagarna i kliniska prövningar avseende provplanering, transporter av material och kommunikation med sponsor. Vidare organiserar du provtagning och glukosbelast...
2022-01-20 2022-02-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >